Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)"

Transkript

1

2

3 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) TemaNord 2010:536

4 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter TemaNord 2010:536 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN Tryk: Kailow Express ApS Oplag: 200 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Denne rapport er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger. Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

5 Innhold Generalsekretærens forord... 7 Projektlederens forord... 9 Sammendrag Innledning Line Eldring Danmark Nana Wesley Hansen og Anne Marie Boesen National lovregulering af arbejdsindvandring fra tredjelande Rekruttering og invandring af ingeniører i tal Nationale udfordringer i rekrutteringspolitikken Kilder og referencer Finland Åsmund Arup Seip Nasjonale lovreguleringer av arbeidsinnvandring fra tredjeland Rekruttering og innvandring av ingeniører fra tredjeland Nasjonale utfordringer i arbeidsinnvandringspolitikken Kilder og referanser Island Nana Wesley Hansen og Anne Marie Boesen National lovregulering af arbejdsindvandring fra tredjelande Rekruttering og indvandring af ingeniører i tal Nationale udfordringer i rekrutteringspolitikken Kilder og referencer Norge Åsmund Arup Seip Nasjonale lovreguleringer av arbeidsinnvandring fra tredjeland Rekruttering og innvandring av ingeniører fra tredjeland Nasjonale utfordringer i rekrutteringspolitikken Kilder og referanser Sverige Sofia Murhem och Andreas Dahlkvist Nationell lagstiftning rörande arbetskraftsinvandring från tredje land Invandring och rekrytering av ingenjörer från tredje land Nationella utmaningar för rekryteringspolitiken Referenser Nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken for kvalificeret arbejdskraft Nana Wesley Hansen og Søren Kaj Andersen Regler Strategi Realiteter Regler, strategier og realiteter en opsummering Andre perspektiver på arbejdsindvandringspolitik Referencer

6

7 Generalsekretærens forord De nordiske lande klarer sig relativt godt i den internationale konkurrence. Skal vi fortsat være konkurrencedygtige på verdensmarkedet fremover kræver det, at vi kan tilvejebringe den kvalificerede arbejdskraft, som vore virksomheder har brug for. Med den demografiske udvikling vil behovet for at tiltrække arbejdskraft udefra vokse. Globaliseringen indebærer imidlertid også en skærpet konkurrence om arbejdskraften, og det øger kravet om at skabe attraktive arbejdsmarkeder i Norden. Det er derfor helt centralt, at vi i Norden nøje overvejer og samarbejder om, hvordan vi bedst muligt kan tiltrække og rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for Norden. De nordiske lande har siden EUudvidelsen i 2004 nydt godt af indvandret arbejdskraft fra de nye medlemslande. Men også disse lande rammes efterhånden af mangel på arbejdskraft pga. udvandringen og den demografiske udvikling. Norden må derfor rette søgelyset mod lande uden for EU/EØS. I dette studie har Nordisk Ministerråd i samarbejde med en lang række organisationer og forskere i Norden valgt at fokusere på indvandring og rekruttering af ingeniører fra lande uden for EU/EØS samt nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken. Studiet giver en oversigt over de nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige på dette område og søger at identificere mulige forklaringer på forskellene i indvandringen af højtkvalificeret arbejdskraft blandt de nordiske lande. Det er mit håb at dette projekt kan bidrage til at styrke det nordiske samarbejde om at øge rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande til Norden. Halldór Ásgrímsson Generalsekretær Nordisk Ministerråd

8

9 Projektlederens forord I denne rapporten presenteres resultatene fra et nordisk samarbeidsprosjekt om rekruttering av kompetansearbeidskraft til Norden fra land utenfor EU/EØS-området. På tross av mye oppmerksomhet rundt rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland, finnes det få systematiske analyser av dette. Vi håper denne rapporten vil bidra til økt kunnskap. En viktig bakgrunn for prosjektet har også vært et ønske om å styrke den nordiske dimensjonen i utviklingen av arbeidsinnvandrings-politikken, og bidra til videreutvikling av samarbeidet mellom de nordiske ingeniørorganisasjonene, relevante arbeidsgiverorganisasjoner og nordiske forskere. Prosjektet har vært knyttet til Nordisk Ministerråds prosjektvirksomhet innenfor temaet Den framtida efterfrågan på arbetskraft, og er delvis finansiert gjennom prosjektmidler fra Ministerrådets Arbetsmarknadsutskott. I tillegg har følgende organisasjoner og bedrifter bidratt med finansiering til prosjektet: Dansk Industri (DK), Ingeniørforeningen IDA (DK), Driftingenjörsförbundet i Finland (FI), Nya Ingenjörsförbundet (FI), Teknikens Akademiker-förbund TEK (FI), Tekniska Föreningen i Finland (FI), NITO (NO), Norsk Industri (NO), Tekna (NO), Epsilon AB (S), Svenskt Näringsliv (S) og Sveriges Ingenjörer (S). I tillegg har ingeniørorganisasjonene i Island bidratt med informasjon. Vi vil takke alle sammen for støtten til prosjektet, og ikke minst deres representanter for hjelp med datainnsamling, konstruktive innspill og engasjert deltakelse i seminarer i løpet av prosjektperioden. En spesiell takk til NITO v/håvard Lismoen som var med på å initiere prosjektet og som har bidratt med koordinering og administrasjon underveis. Tusen takk også til Lars Djernæs fra Nordisk Ministerråd som har fulgt oss gjennom hele prosjektet. Forsknings- og utredningsarbeidet i prosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom forskere fra FAOS ved Københavns Universitet (Nana Wesley Hansen, Søren Kaj Andersen og Anne Marie Boesen), Fafo Institutt for Arbeids- og velferdsforskning i Oslo (Åsmund Arup Seip og Line Eldring) og Ekonomisk-historiska institutionen ved Uppsala Universitet (Sofia Murhem og Andreas Dahlkvist). Forskerne utarbeidet et felles opplegg for landanalysene, og har samarbeidet underveis med innspill på tvers av landene. De enkelte forskningsinstitusjonene har hatt ansvaret for rapporteringen fra sine hjemland. I tillegg har forskerne fra FAOS skrevet om Island, og også hatt hovedansvaret for rapportens avsluttende og sammenfattende kapittel. Fafo har rapportert fra Finland, i tillegg til Norge, samt hatt ansvar for prosjektledelse og koordinering av arbeidet.

10 10 Regulering, strategier og realiteter Til slutt vil vi takke representantene fra organisasjonene som er nevnt ovenfor for nyttige kommentarer til tidligere utkast av rapporten. Tusen takk også til representanter fra Arbetsmarknadsutskottet og de nasjonale arbeidsdepartementene- og direktoratene, som har bidratt både med informasjon og rapportkommentarer. Det endelige resultatet står imidlertid som vanlig for forskernes egen regning. Oslo, februar 2010 Line Eldring, prosjektleder

11 Sammendrag Rapportens tema er rekruttering av kompetansearbeidskraft til Norden fra land utenfor EU/EØS-området. De ulike kapitlene går igjennom nasjonale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og ser også på utviklingen i regelverket gjennom den siste tiårsperioden. Studien har hatt et særlig fokus innvandring og rekruttering av ingeniører fra tredjeland, samt nasjonale og nordiske utfordringer i arbeidsinnvandringspolitikken. Danmark Siden 2001 har Danmark haft særlig fokus på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Man har foretaget markante ændringer i de adgangsgivende regler, taget initiativer til at forbedre formidlingen af udenlandsk arbejdskraft og lavet pilot projekt omkring aktiv markedsføring af Danmark i udlandet. Som et tredje ben til strategien er man også påbegyndt initiativer til fastholdelse af arbejdskraften. Arbejdsmarkedets parter har deltaget aktivt i denne udvikling. Tredjelandsborgere med særlige kvalifikationer eller et jobtilbud med et vist lønniveau, kan få særlig nem adgang via en række ordninger. Heriblandt er Positivlisten, Beløbsordningen, og Greencard de tre ordninger, der har spillet den største rolle for rekrutteringen. Der kommer stadig relativt få kvalificerede udlændinge fra tredjelande til Danmark på særordningerne, men tendensen er stigende især på Beløbsordningen og Greencard-ordningen. Det samme gør sig gældende for antallet af ingeniører fra tredjelande. Man har løbende overvåget tilgangen af arbejdskraft, men først med udvidelsen af Arbejdsmarkedsstyrelsens nøgletalssystem i januar 2010, kan man nu overvåge, hvor meget af den udenlandske arbejdskraft, der ankommer, som også vælger at blive og arbejde i Danmark og hvor længe de bliver. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvilke specifikke kompetencer den udenlandske arbejdskraft medbringer på baggrund af det nuværende talmateriale. Finland Finland vedtok en ny utlendingslov i Regelverket som gjelder innvandring fra tredjeland stiller opp et generelt krav om at det skal foreligge tilbud om arbeid. Det stilles også et krav til arbeidsmarkedsvurdering. Høyt utdannet arbeidskraft får i mange tilfeller oppholdstillatelse med hjemmel i en bestemmelse som ikke krever at det foretas en arbeidsmarkedsvurdering. Et nytt lovforslag fra regjeringen vil avvikle ordningen med arbeidsmarkedsvurdering og gi arbeidsgiver et større ansvar for å dokumentere at arbeidskraften ikke er tilgjengelig innenfor det europeis-

12 12 Regulering, strategier og realiteter ke arbeidsmarkedet før det kan ansettes arbeidstakere fra tredjeland. Partene i arbeidslivet støtter i dag forslaget om å avvikle arbeidsmarkedsvurderingen, men arbeidstaker-organisasjonene har understreket viktigheten av å sikre god kontroll med arbeidsforholdene. Verken myndighetene eller ingeniørorganisasjonene har foreslått såkalte Blue Card-ordninger eller drøftet særskilte tiltak for å stimulere innvandring av ingeniører. Innvandringen fra tredjeland til Finland har vært relativt beskjeden, men det finnes ikke tilgjengelig statistikk over innvandringen for ingeniører eller andre yrkesgrupper. Island Det økonomiske opsving i Island, som toppede i midten af 2007, tiltrak en stor mængde udenlandsk arbejdskraft fra især andre europæiske lande. På baggrund af den ekstraordinære arbejdskraftefterspørgsel foretog man i 2008 en revisionen af lovgivningen for arbejdstilladelser, hvor man indførte en ordning for særligt kvalificerede arbejdstagere. For at få arbejdstilladelse skal man have opnået opholdstilladelse. Ophold forudsætter, at der er tale om et konkret jobtilbud, og at det ikke har været muligt at rekruttere national arbejdskraft eller arbejdskraft fra EU/EØS området. Arbejdsdirektoratet kan udstede midlertidig arbejdstilladelse, hvor fagforeningerne skal høres eller den særlige specialist-arbejdstilladelse, der forudsætter en servicekontrakt med en virksomhed i Island. Island blev imidlertid hårdt ramt af den globale finansielle krise og ledigheden har herefter været stigende. Først på længere sigt, vil efterspørgslen efter arbejdskraft og herunder også ingeniører stige igen. Norge Norge vedtok i 2008 en ny utlendingslov, og har i den forbindelse foretatt endringer i regelverket for arbeidsinnvandring. For arbeidsinnvandring fra tredjeland gjelder et generelt krav om at det skal foreligge tilbud om arbeid. Det stilles også krav til kompetanse som faglært eller spesialist. Spesialister defineres ut fra en lønnsterskel på NOK (ca EUR ). Innenfor en kvote på 5 000, kan det gis tillatelser uten at det foreligger en konkret arbeidsmarkedsvurdering. Med støtte fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har myndighetene forsøkt å forenkle prosedyrene for innvandring. I tråd med en etterspørselsstyrt rekrutteringspolitikk har myndighetene i liten grad drøftet tiltak for særskilte grupper som for eksempel ingeniører. Det finnes lite statistikk over utenlandske ingeniører i Norge. Foreliggende surveymateriale på bedriftsnivå antyder at det i industrien er mellom % av virksomhetene som benytter ingeniører fra tredjeland.

13 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden 13 Sverige Den 15 december 2008 infördes en ny lagstiftning rörande arbetskraftsinvandring från tredje land till Sverige. Det nya regelverket medförde en förenkling av tillståndshanteringen för arbetskraftsinvandrare från tredje land genom att Migrationsverket inte längre skulle samråda med Arbetsförmedlingen före beslut. Dessutom innebar den nya lagstiftningen en tydlig liberalisering jämfört med tidigare bestämmelser, bland annat som ett resultat av att bedömningen om det finns behov av att rekrytera arbetskraft från tredje land fördes över till enskilda arbetsgivare och genom borttagandet av tidigare skrivelser som fokuserade på rådande brist som ett villkor för arbetstillstånd. Dock verkar de svenska myndigheterna inte har vidtagit några direkta rekryteringsåtgärder med särskild inriktning på kvalificerad arbetskraft från tredje land. Även om det står klart att arbetskraftsinvandring från tredje land, generellt såväl som när det gäller ingenjörer, har ökat under de senaste åren är det svårt att uttala sig om vilken inverkan de senaste lagstiftningsförändringarna har haft. Även om det finns statistik att tillgå är det är svårt att uttala sig om konkreta effekter då införandet av de nya reglerna sammanföll med en lågkonjunktur. Dock tycks det som om regelverket haft viss effekt. Uppfattningen på arbetsgivarsidan är att den nya lagstiftningen fungerar bra och att denna bör ses som en positiv förändring. Vissa arbetstagarorganisationer ställer sig dock kritiska till att de fått ta på sig en myndighetsroll i den kontrollprocess som genomförs i samband med tillståndsgivningen. Vidare är det uppenbart att det finns flera faktorer som motverkar en större arbetskraftsinvandring, blant annat är språket ett problem. När det gäller behovet av ingenjörer tyder aktuella prognoser på att det alltjämt kommer att finnas ett stort underskott på kvalificerad arbetskraft inom vissa områden och branscher. Nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken for kvalificeret arbejdskraft De nordiske arbejdsmarkeder har haft særlig let adgang til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft indenfor EU/EØS området efter udvidelsen i Alligevel har alle de nordiske lande foretaget ændringer i reglerne for ophold- og arbejdstilladelse, og dermed lettet adgangen til de nordiske arbejdsmarkeder for tredjelandsborgere med særlige kvalifikationer. De forventede demografiske ændringer og den deraf følgende mangel på arbejdskraft er en af hovedforklaringerne bag denne udvikling. Paradoksalt nok er dette sket lige op til finanskrisens udbrud og den efterfølgende stigende ledighed. Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse er indrettet forskelligt i de enkelte nordiske lande på baggrund af forskellige strategiske overvejelser og forskellige reguleringstraditioner. Dog bygger reguleringen på tværs af de nordiske grænser på de samme grundlæggende principper. Lovgivnin-

14 14 Regulering, strategier og realiteter gen på området i de forskellige lande balancerer således alle mellem 1) at facilitere arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft og 2) at beskytte det nationale og europæiske arbejdsmarked mod dumping af løn og arbejdsvilkår. De valgte strategier i forhold til at implementere reguleringen vedrørende højtuddannede fra tredjelande afhænger af en række forhold, hvor bl.a. den nationale erhvervsstruktur kan have betydning. Antallet af kvalificerede personer, der er kommet til de nordiske lande fra tredjelande realiteterne er stadig forholdsvis beskedne, men tallene er stigende. De, som er kommet, er primært kommet fra Asien og her særligt Kina og Indien. Den komparative analyse kan ikke entydigt pege på, om bestemte politikker eller reguleringer i de enkelte nordiske lande har resulteret i, at flere eller færre personer med særlige kvalifikationer er ankommet fra tredjelande. For det første er tidshorisonten for nogle af de lempelser, som er foretaget, meget kort, og man har endnu ikke set gennemslagskraften af tiltagene. For det andet er der store forskelle i vurderingen af, hvad der kendetegner kvalificeret arbejdskraft, og hvordan adgangsreglerne er indrettet, og som følge heraf er registreringen forskellig og til tider mangelfuld. Dette gør det svært at sammenligne data for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft de nordiske lande imellem.

15 1. Innledning Line Eldring I alle de nordiske landene, så vel som i Europa for øvrig, foregår det løpende debatter og analyser knyttet til de demografiske utfordringene framover. Befolkningsveksten er for lav til å veie opp for en alderspyramide som blir stadig mer topptung. Stadig færre yngre skal forsørge stadig flere eldre. På tross av stigende arbeidsledighet på kort sikt, er det stor uro knyttet til mangelen på arbeidskraft på lang sikt. Dette gjelder både jobber som krever lite utdanning, og det gjelder spesialister innenfor helseomsorg og tekniske profesjoner. I hele Norden er det en tendens til at stadig flere jobber for ufaglærte utføres av arbeidstakere med bakgrunn fra andre land. EU-utvidelsene mot øst i 2004 og 2007 viste seg å være startskuddet for en ny æra når det gjelder europeisk arbeidskraftsmobilitet. Langt flere arbeidstakere fra de nye EU-landene enn forventet benyttet seg av mulighetene til å reise og arbeide i Vest-Europa. Også til Norden har tilstrømningen fra naboland i Øst- og Sentral-Europa vært høy, og særlig til Norge. 1 Nordiske virksomheter følger takten i internasjonaliseringen av næringslivet, og opererer oftere enn før tvers av de nasjonale arbeidsmarkedene. Både internasjonaliseringen og den demografiske utviklingen er potensielle drivere i utviklingen av regelverk så vel som av den faktiske arbeidskraftsmobiliteten. I nyere tid har de nordiske landene hatt strenge reguleringer når det gjelder arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØSområdet. Samtidig har alle landene i Norden bestemmelser i sine regelverk som gjør det lettere å innvandre for særlig kvalifisert arbeidskraft, som for eksempel ingeniører. Erfaringen har likevel vært at det er krevende og vanskelig å rekruttere høykompetent arbeidskraft til virksomheter i Norden. Årsakene til dette er mange, og kan finnes i både avsenderog mottakerlandene, og ikke minst i reguleringene for mobilitet av arbeidskraft mellom landene. Behovet for høyt utdannet arbeidskraft i de nordiske landene har imidlertid utløst en rekke tiltak og endringer i reguleringsregimene. I dette prosjektet har vi studert nærmere hva disse endringene har gått ut på, og hvordan de har virket. Den store likheten mellom de nordiske landene når det gjelder velferdsstatens innretning, arbeidsmarkedenes virkemåter og leve- og arbeidsvilkår mer generelt, gir et 1 Dølvik, J.E. and L. Eldring (2008), Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden utviklingstrekk og konsekvenser. TemaNord 2008:502. København: Nordisk Ministerråd

16 16 Regulering, strategier og realiteter godt grunnlag for å studere både likheter og ulikheter i arbeidsinnvandringspolitikken og i resultatene av den. I en situasjon med internasjonal konkurranse må de nasjonale reguleringene ses i sammenheng. Dette gjør det viktig å ha kunnskap om de nasjonale reguleringsregimene, interessene og det politiske handlingsrommet i hvert enkelt land. 2 Arbeidsvandring og rekruttering av kompetanse over landegrenser skaper noen særskilte utfordringer. I et arbeidsmarked som i økende grad globaliseres vil konkurransen om kompetanse være stor, og både de politiske, sosiale og menneskelige kostnadene forbundet med arbeidsvandring vil bli synlige. Jakten på kompetansen kan imidlertid også ha sine skyggesider. Den kan lett føre til at migranter blir verdsatt ulikt, og at de får rettigheter ut fra hvilke kvalifikasjoner de har. Dette kan tappe noen land og områder for viktig kompetanse. Reguleringsmyndighetene vil dermed måtte se arbeidsvandring mellom land i et samfunnsmessig perspektiv som strekker seg ut over de nasjonale interessene. Målsettingen for prosjektet har vært å studere og sammenlikne reguleringer, strategier og resultater i de nordiske landene når det gjelder arbeidsvandring av høykompetansegrupper fra tredjeland. Vi har kartlagt de politiske målsettingene og strategiene, og også initiativer tatt av arbeidsmarkedets parter med henblikk på å regulere og håndtere denne arbeidsinnvandringen. Analysen av reguleringsregimene omfatter kvalifisert 3 tredjelandsinnvandring generelt, mens undersøkelsen for øvrig har konsentrert seg om rekruttering og innvandring av ingeniørarbeidskraft. Dette valget ble gjort ut fra en antakelse om at etterspørselen etter ingeniører har vært stor i alle de nordiske landene, og at mangelen på teknologiarbeidskraft har vært en viktig driver i den pågående utviklingen av arbeidsinnvandringspolitikken. Rapporten tar særlig for seg følgende temaer og problemstillinger: Nasjonale lovreguleringer av arbeidsinnvandring fra tredjeland: Hvilke reguleringer gjelder for arbeidsinnvandring fra tredjeland når det gjelder høykvalifisert arbeidskraft? Hvilke sentrale endringer i det nasjonale regelverket for arbeidsinnvandring fra tredjeland har skjedd i de nordiske landene i løpet av de siste 10 årene? Og hva har vært begrunnelsen for eventuelle endringer? 2 Menz, G. (2009), The Political Economy of Managed Migration. Oxford University Press. 3 Som det framgår av landkapitlene, ligger det forskjellige definisjoner til grunn i de ulike landene når det gjelder hva som regnes som «kvalifisert/høykvalifisert» arbeidskraft. En fellesnevner er at vi her fortrinnsvis har studert regelverket som gjelder for innvandrende ingeniører.

17 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden 17 Rekruttering og innvandring av ingeniører fra tredjeland: Hva kjennetegner innvandringen fra tredjeland, og hvor mange ingeniører fra disse landene har fått arbeidstillatelse i de nordiske landene de siste 5 10 årene? Har det blitt iverksatt spesielle rekrutteringsinitiativ i forhold til ingeniører fra myndighetene eller andre sentrale aktører? Nordiske utfordringer i arbeidsinnvandringspolitikken: Hva er de viktigste likhetene og ulikhetene mellom de nordiske landene i forhold til regulering av arbeidsinnvandring fra tredjeland? Hvilke faktorer hemmer/fremmer rekrutteringen av ingeniører fra tredjeland til Norden? I analysene har vi vært opptatt av å ikke bare se på reglene, men også strategiene som ligger bak og ikke minst hva som er realitetene når det gjelder faktiske resultater og virkninger. Problemstillingene er undersøkt gjennom bruk av foreliggende dokumentasjon, skriftlige kilder, statistikk fra relevante myndighetsorganer, samt informantintervjuer med representanter fra myndighetene og partene. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som er deltakere i prosjektet har omfattende kunnskap om ingeniørarbeidsmarkedet i de ulike landene, og har vært viktige informasjonskilder. Som det framgår av de ulike landkapitlene er det visse variasjoner når det gjelder hva slags data som har vært tilgjengelig, særlig når det gjelder statistikk. Resultatene fra undersøkelsen presenteres i det følgende gjennom et kapittel for hvert av de nordiske landene; Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og med et sammenfattende sluttkapittel.

18

19 2. Danmark Nana Wesley Hansen og Anne Marie Boesen Forkortelser AC: Akademikernes centralorganisation (faglig hovedorganisation for akademikere) AE: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd BAT-kartellet: Bygge- Anlægs og Trækartellet CIRIUS: statslig styrelse der arbejder med internationalisering af uddannelser og læring, (ligger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) DA: Dansk Arbejdsgiverforening (Hovedorganisation for arbejdsgiverne) DI: Tidligere Dansk Industri (arbejdsgiverforening) DJØF: Danmarks Jurist- og Økonom forbund EURES: European Employment Services EU10: De nye EU medlemslande optaget i EU efter Østudvidelsen FTF: Hovedorganisation for offentligt og privatansatte HK: Handels- og Kontorfunktionærernes forbund IAK: Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse IDA: Ingeniørforeningen i Danmark KL: Kommunernes Landsforening (interesse og medlemsorganisation for 98 kommuner i Danmark) LO: Landsorganisationen i Danmark (hovedorganisation for 18 fagforbund) PROSA: Forbundet af IT- professionelle 2.1 National lovregulering af arbejdsindvandring fra tredjelande Dagens regelværk for arbejdsindvandring fra tredjelande For at bo og arbejde i Danmark skal en tredjelands-statsborger have tildelt arbejds- og opholdstilladelse. Med fokus på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Danmark har man siden 2001 indført fire ordninger: Positivlisten, Beløbsordningen, Koncernordningen og Greencard, 4 der giver 4 Udlændingeloven 9.a stk.2

20 20 Regulering, strategier og realiteter nemmere adgang til Danmark for tredjelandsborgere med særlige kvalifikationer eller et jobtilbud med et vist lønniveau. Positivlisten udgør en række beskæftigelsesområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kan den udenlandske arbejdstager dokumentere et jobtilbud indenfor et af områderne på listen, er vedkommende berettiget til arbejds- og opholdstilladelse. Hvis arbejdstageren kan dokumentere et jobtilbud med en årsindtægt på minimum kr., kan vedkommende benytte sig af Beløbsordningen og dermed opnå arbejds- og opholdstilladelse uafhængigt af jobtypen. Både for Positivlisten og for Beløbsordningen er det et krav for at få opholdstilladelse, at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Den tredje mulighed er Koncernordningen, der gør det muligt for en arbejdstager ansat i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Endelig findes der Greencard-ordningen, som gør det muligt for kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark i en periode på op til tre år. For at være berettiget til et Greencard skal arbejdstageren minimum opnå 100 point, der tildeles efter uddannelse, alder, erfaring, tilpasningsevne og sprogkundskaber. Greencard-ordningen adskiller sig fra de andre ordninger, idet den ikke er stadfæstet til et konkret job, men giver arbejdstageren mulighed for at opholde sig i landet for at søge job og arbejde. Det er Udlændingeservice, som udsteder Greencard på baggrund af ansøgerens dokumentation. Den statslige styrelse CIRIUS 5 medvirker i vurderingen af uddannelsesniveau, mens sprogniveau vurderes i forhold til de officielle danskprøver eller på baggrund af dokumentation om tidligere modtaget sprogundervisning. I forhold til ansøgerens tilpasningsevne tæller for eksempel tidligere uddannelsesophold i EU positivt. Den udenlandske arbejdstager har mulighed for at medtage familie og hjemmeboende børn under 18 år på alle fire ovennævnte ordninger, dog kun under forudsætning af dokumenteret selvforsørgelse. Ordningerne er umiddelbart af tre års varighed, og derefter kan arbejdstageren søge om op til fire års forlængelse. Efter syv år kan vedkommende søge om permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse. For at tiltrække udenlandske forskere har man indført en såkaldt forskerskat, der betyder, at såfremt vedkommende er rekrutteret i udlandet, kan personen vælge mellem at betale 25 % i skat i op til tre år eller 33 % i skat i op til fem år. Dette er en væsentlig reduktion eftersom det i ordningen er et krav, at forskeren har en løn på minimum kr. pr. måned, hvilket der under normale forhold ville kvalificere vedkommende til at betale topskat på små 60 %. 5 CIRIUS er en statslig styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der arbejder med internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer

21 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden 21 Der er endvidere udført en række tiltag, der tilgodeser udenlandske studerende. Myndighederne har forsøgt at skabe mere overskuelighed i regelværket for udenlandske studerende, og man har indført en jobsøgningsordning for udenlandske studerende, der afslutter en videregående uddannelse i Danmark. Efter endt uddannelse har den studerende mulighed for at opholde sig i landet op til seks måneder som jobsøgende. Såfremt den studerende finder et job, skal der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse. Endelig findes en række særordninger for trainees, professionelle sportsudøvere og enkelte andre mindre grupperinger såsom religiøse forkyndere. Den gruppe af tredjelandsborgere, som ikke kvalificerer sig til at søge eller få tildelt opholds- og arbejdstilladelse via ovennævnte ordninger, kan tildeles opholds- og arbejdstilladelse, hvis særlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. 6 Udlændingeservice, der behandler ansøgningerne, lægger her vægt på, om der i forvejen er kvalificeret tilgængelig arbejdskraft inden for Danmark eller EU, og om arbejdet er af en særlig karakter. Det betyder, at der normalt ikke gives opholds- og arbejdstilladelser til sædvanligt faglært og ufaglært arbejde. Det er derudover nødvendigt, at ansøgeren har en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Endelig skal den udenlandske arbejdstager være selvforsørgende og kunne godtgøre, at han råder over midler til at kunne forsørge sig selv det første år i Danmark. Arbejdstageren har mulighed for at medbringe sin ægtefælle og hjemmeboende børn under 18, hvis familien samlet set kan dokumentere at være selvforsørgende. Som familiesammenført behøver man ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Opholdstilladelsen betinges endvidere af, at den pågældende under opholdet ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Betegnelsen særlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn er noget ukonkret, og det kan for ansøgere og andre interesserede være svært at bedømme, hvornår der reelt er tale om sådanne hensyn. Kravene er fleksible afhængigt af efterspørgslen på arbejdskraft, hvorfor man i årene under højkonjunkturen kunne konstatere en stigning i antallet af tredjelandsborgere, der får opholds- og arbejdstilladelse ud fra særlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn. Således er der ifølge tal fra Udlændingeservice i 2008 næsten tre gange så mange tredjelandsborgere, der har opholdstilladelser på baggrund af denne hjemmel, sammenlignet med tallet i Udviklingen i regelværket og rekrutteringsinitiativer for højtkvalificeret arbejdskraft De første tiltag for rekruttering af særlig kvalificeret udenlandsk arbejdskraft blev taget i januar 2001, hvor man vurderede, at der var akut mangel 6 Udlændingeloven 9.a stk.2

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) TemaNord 2010:536 Rekruttering av kompetansearbeidskraft

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan.

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan. Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 10/2008 Løn og arbejdsforhold 11. marts 2008 Politisk aftale om jobpakke Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2007/2 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/4009-71

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering Kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år 7. marts 2015 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er det hver fjerde, der er i beskæftigelse. Det kræver økonomiske incitamenter,

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering Den 10. april 2014 Regeringens udspil til en reform af international rekruttering 1. Indledning og samlet vurdering Udspil til reform af international rekruttering Regeringen har den 10. april præsenteret

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt T A L E. 15. marts 2011

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt T A L E. 15. marts 2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til det åbne samråd om Seasonal Work-hjemmesiden den 23. marts 2011 svar på

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Xxxx Xxxxx. Xxx xxx xxx xx. xxx. xx

Xxxx Xxxxx. Xxx xxx xxx xx. xxx. xx Xxxx Xxxxx Xxx xxx xxx xx. xxx. xx 1 Xxxx Xxxxx Xxx xxx xxx xx. xxx. xx Klaus Bondam Peter Skaarup Henrik Grunnet Finn Vestergaard Jane Jensby 2 Xxxx Xxxxx Xxx xxx xxx xx. xxx. xx 3 Xxxx Xxxxx Xxx xxx

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere