Ansøgning om godkendelse af undervisningskompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af undervisningskompetence"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af undervisningskompetence Se venligst vejledningen efter selve blanketten. Felter med * skal udfyldes. 1. Personoplysninger CPR-nummer (hvis intet: fødselsdato) * Statsborgerskab * Køn * Mand Kvinde Fornavn(e) * Efternavn * Eventuelt tidligere navn (vedlæg navneforandringsattest eller vielsesattest) Gadeadresse * Postnummer * By * Land (hvis ikke Danmark) Telefon i dagtimerne Evt. anden telefon 2. Formål med vurderingen Hvor ønsker du godkendelse til at undervise? * NB: Du skal være godkendt til at undervise på samme niveau(er) i det land, hvor du er uddannet til lærer. Folkeskolen Gymnasieskolen (stx, hf, hhx, htx) I hvilke(t) fag ønsker du godkendelse til at undervise? Andre formål eller yderligere information Er der tidligere foretaget vurdering af uddannelsen? * Nej Ja Vedlæg kopi af tidligere vurdering(er). 3. Læreruddannelse Uddannelse, der gav ret til at arbejde som lærer i uddannelseslandet) Uddannelsessted * Uddannelsesstedets adresse, web-adresse, By * Land * Eksamensbevis * Faglig retning/speciale Titel * Styrelsen for Forskning og Uddannelse Bredgade 40, 1260 København K

2 Uddannelsen gav kompetence til at undervise i nedenstående fag på de nævnte klassetrin: * Fag: Klassetrin: fra til Fag: Klassetrin: fra til Fag: Klassetrin: fra til Fag: Klassetrin: fra til Påbegyndt * Måned År: Afsluttet * Måned: År: Fuldtid eller deltid? * Fuldtid Deltid Uddannelsens normerede længde (den officielt fastsatte længde, inklusive obligatoriske praktikophold): * år og måneder Indgik der praktik i uddannelsen? * Nej Ja Praktikkens længde: måneder Arbejdsplads: Indeholdt uddannelsen en større opgave/et større afgangsprojekt? * Nej Ja Titel: Antal sider: Normeret tid: måneder Yderligere information 4. Anden videregående uddannelse Studier, der normalt kræver afsluttet gymnasium eller mere 1 Uddannelsessted * Uddannelsesstedets adresse, web-adresse, By * Land * Eksamensbevis * Faglig retning/speciale Titel * Påbegyndt * År: Måned: Afsluttet * Måned: År: Fuldtid eller deltid? * Fuldtid Deltid Uddannelsens normerede længde (den officielt fastsatte længde, inklusive obligatoriske praktikophold): * år og måneder Indgik der praktik i uddannelsen? * Nej Ja Praktikkens længde: måneder Arbejdsplads: Indeholdt uddannelsen en større opgave/et større afgangsprojekt? * Nej Ja Titel: Antal sider: Normeret tid: måneder Hvilke erhverv kan uddannelsen føre til? Yderligere information 2

3 2 Uddannelsessted * Uddannelsesstedets adresse, web-adresse, By * Land * Eksamensbevis * Faglig retning/speciale Titel * Påbegyndt * År: Måned Afsluttet * Måned: År: Fuldtid eller deltid? * Fuldtid Deltid Uddannelsens normerede længde (den officielt fastsatte længde, inklusive obligatoriske praktikophold): * år og måneder Indgik der praktik i uddannelsen? * Nej Ja Praktikkens længde: måneder Arbejdsplads: Indeholdt uddannelsen en større opgave/et større afgangsprojekt? * Nej Ja Titel: Antal sider: Normeret tid: måneder Hvilke erhverv kan uddannelsen føre til? Yderligere information 5. Erhvervserfaring som lærer i udlandet eller i Danmark Ansættelsesperiode * Undervisningsfag * Klassetrin * Skolens navn * Land * _ 3

4 6. Yderligere information 7. Kontakt til myndigheder i uddannelseslandet Må Styrelsen for Forskning og Uddannelse kontakte relevante uddannelsesinstitutioner og myndigheder i det eller de lande, hvorfra du har din uddannelse eller har opnået ret til at udøve erhvervet? * Ja Nej Hvis nej: Hvorfor ikke? 8. Underskrift af uddannelsens indehaver Skal underskrives af uddannelsens indehaver, selv om blanketten indsendes af andre. Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger, jeg har givet i denne ansøgning, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører mig. Jeg er klar over, at forsøg på at få en godkendelse ved hjælp af falske dokumenter vil blive politianmeldt. Jeg giver hermed mit samtykke til, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse foretager en vurdering af min uddannelse. Dato og sted * Underskrift * 9. Har du husket det hele? Inden du sender ansøgningen, vil vi bede dig sikre, at følgende dokumenter er med: Sæt X: Ansøgningsblanketten er udfyldt og underskrevet. Eksamensbevis(er) for den uddannelse, som du ønsker vurderet. Vedlægges for de fleste lande i kopi se afsnittet "Kopier eller originaldokumenter?" på side 5. Karakterudskrift (transcript, karakterbøger eller lignende liste over gennemførte fag) for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Vedlægges for de fleste lande i kopi se afsnittet "Kopier eller originaldokumenter?" på side 5. Oversættelser (i kopi) af ovennævnte eksamensbevis(er) og karakterudskrift(er) dog ikke oversættelse af dokumenter, som er på svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk. Eventuelt Diploma Supplement i kopi. Eksamensbevis (i kopi) for den adgangsgivende uddannelse (f.eks. et high school certificate, der gav adgang til en videregående uddannelse). Bevis for statsborgerskab i kopi. Dokumentation for eventuel erhvervserfaring som lærer i udlandet eller i Danmark, i kopi. Eventuelt autorisationsbevis, certifikat eller andet bevis for erhvervsmæssig anerkendelse, som giver ret til at arbejde som lærer i uddannelseslandet, i kopi. Navneforandringsattest eller vielsesattest i tilfælde af navneskifte, i kopi. Eventuelle tidligere vurderinger eller anerkendelses-afgørelser, i kopi. 4

5 Vejledning til ansøgningsblanketten Denne vejledning skal ikke vedlægges i din ansøgning. Sådan ansøger du 1. Udfyld ansøgningsblanketten. Felter med * skal udfyldes. Der er nærmere forklaring af de enkelte felter her i vejledningen. 2. Underskriv blanketten. 3. Vedlæg hele den krævede dokumentation (se næste afsnit). Se afsnittet om dokumentation nedenfor. 4. Send ansøgningen med a) brevpost eller b) Digital Post, eller indlevér ansøgningen i styrelsens reception Bredgade 43 i København. a) Brevpost Send brevet til: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K. Brug anbefalet post, hvis du sender originale uddannelsesdokumenter. Vi returnerer altid originale uddannelsesdokumenter og originale oversættelser i et anbefalet brev. Bekræftede kopier vil normalt blive returneret med almindelig post. b) Digital Post Du kan sende ansøgningen med Digital Post, hvis du har NemID og ikke skal vedlægge originale dokumenter (se afsnittet "Kopier eller originaldokumenter?"). Når du har udfyldt blanketten, gør du sådan: 1. Udskriv og underskriv blanketten. 2. Indskan blanketten efterfulgt af dokumentationen. Det hele skal samles i ét PDF-dokument på højst 9 megabyte. 3. Hvis du ser blanketten på en computer: Brug dette link til borger.dk, og spring til punkt 7. Ellers: Log ind på post.borger.dk med dit NemID. 4. Vælg "Skriv ny post". 5. Klik i søgefeltet, og fremsøg Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 6. Vælg "Vur. og anerkendelse af udenlandske uddan-nelser". 7. Vedhæft PDF-dokumentet, og send din meddelelse. Efter ansøgningen Du får en bekræftelse af din ansøgning inden for 14 dage. Vi kontakter dig, hvis der mangler nogen oplysninger eller dokumenter. Du har krav på en afgørelse inden for 3 måneder, efter at styrelsen har fået alle de krævede dokumenter. Dokumentation Afgørelsen vil blive forsinket, hvis vi er nødt til at bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du nøje følger dokumentationskravene. Fjern hæfteklammer så sparer vi tid ved indskanning af dine dokumenter. Vi foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse. Kopier eller originaldokumenter? Normalt accepterer vi kopier, men du opfordres til at vedlægge de originale uddannelsesdokumenter, hvis de er udstedt i et af de følgende lande. Det skyldes, at det ofte har vist sig nødvendigt at bede om originale dokumenter fra de nævnte lande for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling. Afghanistan Benin Burundi Cameroun Congo Brazzaville Den Centralafrikanske Republik DR Congo Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Indien Rusland Rwanda Senegal Sudan Syrien * 5

6 *) Syrien: I stedet for originale dokumenter kan du indsende originale legaliserede kopier, dvs. kopier med original attestering fra Ministry of Foreign Affairs & Expatriates samt ministeriet, uddannelsen hører under. Kina: Videregående uddannelser: Kopi af verification report for tildeling af uddannelseskvalifikationen, udstedt af China Academic Degrees and Graduate Education Development Center (CDGDC), samt kopier af uddannelsesdokumenterne. Gymnasiale uddannelser: Kopi af verification report for tildeling af uddan- nelseskvalifikationen, udstedt af China Higher Education Student Information and Career Center (CHESICC), samt kopier af uddannelsesdokumenterne. Anden uddannelse: Originale dokumenter. Pakistan: Eksamensbeviser for videregående uddannelser fra Pakistan skal være stemplet af Higher Education Commission (HEC), og HEC-stemplerne må ikke være fra før februar Krævede dokumenter Som udgangspunkt kræves der kopier af følgende dokumenter: Eksamensbevis(er): Bevis for den uddannelse, som du ønsker vurderet. Karakterudskrift (transcript), karakterbøger eller lignende liste over gennemførte fag for de(n) uddannelse(r), du ønsker vurderet. Hvis du ikke kan fremskaffe dette, bedes du vedlægge din egen beskrivelse af, hvilke fag du har gennemført og bestået. Oversættelse(r) af ovennævnte eksamensbevis(er), hvis de(t) ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk se afsnittet om oversættelser nedenfor. Oversættelse(r) af ovennævnte karakterudskrift(er) eller lignende, hvis de(n) ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk se afsnittet om oversættelser nedenfor. Hvis du har fået et Diploma Supplement, bedes du vedlægge det. Det drejer sig om det tillæg til eksamensbeviset, som udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner i EU- og EØS-landene. Eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse: den uddannelse, der gav dig adgang til den uddannelse, som du ønsker vurderet. Bevis for statsborgerskab i form af pas eller identitetskort. Dokumentation for erhvervserfaring, hvis du har arbejdet som lærer i udlandet eller i Danmark: anbefaling(er), arbejdsbog eller lignende. Eventuelt autorisationsbevis, certifikat eller andet bevis for erhvervsmæssig anerkendelse, som giver ret til at arbejde som lærer i uddannelseslandet. Det gælder kun lande, hvor et sådant bevis udstedes. Hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne: navneforandringsattest eller vielsesattest. Hvis du har fået vurderet din uddannelse tidligere: tidligere vurdering(er) eller afgørelse(r) om anerkendelse. Vi kan kræve yderligere dokumentation, herunder originale dokumenter. Oversættelser Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk og spansk skal ikke oversættes. Dokumenter på andre sprog skal oversættes til dansk eller et af de nævnte sprog. Som ansøger er du selv ansvarlig for at finde en oversætter. Oversættelser af eksamensbevis og karakterudskrift skal normalt være foretaget eller bekræftet af en af de følgende: en oversætter med dansk translatøreksamen ambassaden eller konsulatet i Danmark for det land, hvor originaldokumentet er udstedt, eller hvor oversættelsen foretaget en dansk ambassade eller et dansk konsulat den institution, der har udstedt dokumentet. Efter en konkret vurdering af de fremlagte dokumenter accepterer vi desuden oftest følgende oversættelser: Oversættelser foretaget af en oversætter, der har været anvendt af det danske retsvæsen eller andre offentlige myndigheder, dvs. med polititolkenummer eller fast tilknytning til f.eks. en kommune. Oversættelser fra Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice Legaliserede oversættelser Notarstemplede oversættelser. 6

7 Andre oversættelser end de her nævnte kan eventuelt accepteres. Spørg os, hvis du er i tvivl. Behandling af dine oplysninger Styrelsen registrerer de oplysninger, som du giver i din ansøgning eller efterfølgende, for at kunne behandle ansøgningen og for senere at kunne besvare eventuelle henvendelser om sagsbehandlingen og afgørelsen. Styrelsen kan kontakte den relevante uddannelsesinstitution eller myndighed i det land, hvor du har taget din uddannelse eller har opnået ret til at udøve erhvervet, hvis du har givet godkendt det i ansøgningsblankettens punkt 7. Bortset fra EU/EØS-landene, Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Schweiz og Uruguay har uddannelseslandet ikke nødvendigvis regler om datasikkerhed, der sikrer, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan betyde, at styrelsen ikke er i stand til at foretage den vurdering, du har ansøgt om. I visse tilfælde indhenter styrelsen en udtalelse fra en dansk uddannelsesinstitution. I så fald kan styrelsen videregive oplysninger om dit uddannelsesforløb, for at uddannelsesinstitutionen kan vurdere dine uddannelseskvalifikationer. Hvis du får en afgørelse, videregiver styrelsen oplysninger om dig og afgørelsen til Danmarks Statistik, som udelukkende bruger oplysningerne til statistiske formål. Styrelsen behandler oplysningerne på grundlag af lovgivningen på området se afsnittet om lovgrundlag. Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her: Telefon: Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, att. databeskyttelsesrådgiver. Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: ufm.dk/persondata-sfu. Lovgrundlag Styrelsen for Forskning og Uddannelse har ansvaret for at tildele undervisningskompetence på grundlag af udenlandsk læreruddannelse. Det sker ud fra den danske lovgivning på området og EU's anerkendelsesdirektiv. Læs mere om lovgrundlaget på Udfyldelse af ansøgningsblanketten 1. Personoplysninger CPR-nummer: Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer, skriver du din fødselsdato: dag-måned-år. Gadeadresse: Vejnavn og -nummer. C/o-navn, hvis dit navn ikke står på døren. Telefon i dagtimerne: Det telefonnummer, som vi lettest kan træffe dig på. Vær meget omhyggelig med at skrive tydeligt. 2. Formål med vurderingen Sæt kryds ved, om du ønsker godkendelse til at undervise i folkeskolen og/eller gymnasieskolen. Bemærk, at du kun kan ansøge om godkendelse til at undervise på samme niveau(er), som du har ret til at undervise på i det land, hvor du er uddannet som lærer. Hvis du ønsker at undervise i gymnasieskolen, skal du også skrive, hvilke(t) fag du ønsker at undervise i. Tidligere vurdering: Sæt kryds ved ja, hvis du tidligere har fået en skriftlig vurdering af uddannelsen fra styrelsen eller fra andre i Danmark eller udlandet. Det gælder også, hvis du har fået godkendelse til at undervise i et andet land end uddannelseslandet. 3. Læreruddannelse Hvis du har mere end én læreruddannelse, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af den side af blanketten. Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Eksamensbevis: Skriv eksamenens navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Titel: Hvilken titel gav uddannelsen dig ret til at bruge? Fag: I hvilke fag har du lov til at undervise i uddannelseslandet? Hvis du ikke er uddannet til at undervise i et eller flere bestemte fag, men kan undervise i alle fag på de klassetrin, som du er uddannet til at undervise på, skriver du: Alle fag. 7

8 Uddannelsens normerede længde: Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold. Indgik der praktik i uddannelsen?: Var det i løbet af uddannelsen obligatorisk at undervise på en skole? Indeholdt uddannelsen en større opgave/et større afgangsprojekt?: Hvis ja, oplys også: Titel: Opgavens titel. Antal sider. Normeret tid: Hvor mange måneder skulle opgaven officielt tage? 4. Anden videregående uddannelse Universitetsuddannelse eller andre studier, der normalt kræver studentereksamensniveau eller mere. Hvis du har mere end to videregående uddannelser ud over din læreruddannelse, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af den side af blanketten. Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Eksamensbevis: Skriv eksamenens navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Titel: Hvilken titel gav uddannelsen dig ret til at bruge? Uddannelsens normerede længde: Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold. Indgik der praktik i uddannelsen?: Foregik en del af uddannelsen på en arbejdsplads? Indeholdt uddannelsen en større opgave/et større afgangsprojekt?: Hvis ja, oplys også: Titel: Opgavens titel. Antal sider. Normeret tid: Hvor mange måneder skulle opgaven officielt tage? Hvilke erhverv kan uddannelsen føre til?: Hvilke(t) erhverv kan du arbejde inden for med din eksamen? 5. Erhvervserfaring som lærer i udlandet eller i Danmark Oplys de perioder, hvor du arbejdet som lærer efter, at du har afsluttet din læreruddannelse. Oplysningerne om din erhvervserfaring som lærer kan have indflydelse på, hvilken afgørelse du får. 6. Yderligere information Andre forhold, som kan have betydning for vurderingen af din uddannelse. Det kan f.eks. være: oplysninger om studieperioder, som er gennemført på en anden institution merit overført fra en anden institution merit givet på baggrund af erhvervserfaring. 7. Kontakt til myndigheder i uddannelseslandet Styrelsen for Forskning og Uddannelse beder om din accept af, at vi kan tage kontakt til den relevante uddannelsesinstitution eller myndighed i det land, hvor du har taget din uddannelse eller har opnået ret til at udøve erhvervet, for at få bekræftet dine oplysninger. Hvis svaret er nej, skal du give en begrundelse. 8. Underskrift af uddannelsens indehaver Indehaveren af uddannelsen skal give sit samtykke til, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer uddannelsen, ved at underskrive ansøgningsblanketten. Det gælder også, hvis andre indsender ansøgningen. 9. Har du husket det hele? Sæt kryds ved de dokumenter, du vedlægger. 8

Ansøgning om godkendelse som lærer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge

Ansøgning om godkendelse som lærer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge Ansøgning om godkendelse som lærer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 5. Husk at skrive tydeligt! 1. Personoplysninger CPR-nummer (hvis

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Uddannelsesstart: 27. juli 2015 Ansøgningsfrist: 30. april 2015 Uddannelsesstarten er flyttet frem til 27. juli 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 15. marts kl. 12.00 1. juni kl. 12.00 CPR-nr.: Personlige data (UDFYLDES

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Region Sjælland Social- og Sundheds assistentuddannelsen/ Pædagogisk assistentuddannelsen Ansøgningsfrist 1. oktober 2015

Region Sjælland Social- og Sundheds assistentuddannelsen/ Pædagogisk assistentuddannelsen Ansøgningsfrist 1. oktober 2015 Region Sjælland Social- og Sundheds assistentuddannelsen/ Pædagogisk assistentuddannelsen Ansøgningsfrist 1. oktober 2015 Hvilken uddannelse søger du: Social og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

A N S Ø G N I N G S S K E M A / 1 9

A N S Ø G N I N G S S K E M A / 1 9 A N S Ø G N I N G S S K E M A 2 0 1 8 / 1 9 1. NAVN, ADRESSE M.V. ALLE FELTER SKAL UDFYLDES EFTERNAVN FORNAVN CPR. NR. ADRESSE TLF. POSTNR. BY E-MAIL 2. ADGANGSGIVENDE GYMNASIAL EKSAMEN UDENLANDSK EKSAMEN

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 30. september 2016 kl. 12.00 15. november 2016 kl. 12.00 Personlige

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013

Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013 Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013 Udfyld skemaet med blokbogstaver. Ansøgningsfrist 1. november 2012 / 1. december 2012 Jeg er ny studerende på MIL-uddannelsen Jeg har deltaget

Læs mere

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger,

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsfrist 1. november 2016 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med blokbogstaver. 1. Personlige

Læs mere

1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Master- og Diplomuddannelser.

1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Master- og Diplomuddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Master- og Diplomuddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation

Læs mere

Ansøgningsskema GRUNDFORLØB

Ansøgningsskema GRUNDFORLØB Ansøgningsskema GRUNDFORLØB 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Læs vejledningen inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået

Læs mere

Læs vejledningen på side 2 inden du udfylder skemaet

Læs vejledningen på side 2 inden du udfylder skemaet Sendes til: Pensionist i udlandet og sygesikring Ansøgning om blanket E 121 Læs vejledningen på side 2 inden du udfylder skemaet Personlige oplysninger Fornavn: Efternavn: Cpr-nummer: Udenlandsk forsikringsnummer.

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden. Ansøgningsskema BF1/US_da_150217 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema, hvis du har

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgningen skal sendes elektronisk til ses@ucsj.dk og være uddannelsesstedet i hænde senest den 1.april 2017 Dokumentation skal vedhæftes

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 35

Borgerforslag.dk. Borgerforslag.dk Side 1 af 35 Borgerforslag.dk Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på www.borgerforslag.dk. Den person, som er hovedstiller udfylder blanketten, dvs. skriver borgerforslaget ind og udfylder skemaet

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet skal udfyldes med blokbogstaver 1.

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2013 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med

Læs mere

Ansøgningsrunde: Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) - Danske ansøgere, signering med NemID

Ansøgningsrunde: Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) - Danske ansøgere, signering med NemID Ansøgningsrunde: Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) - Danske ansøgere, signering med NemID Bemærk: Danske ansøgere skal anvende gyldig NemID i forbindelse med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Læs vejledningen inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Cpr.nr: Telefon: Mailadresse: Specialiseringsområde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Sendes pr. mail til Du kan nu tilmelde dig restpladser på uddannelsens forårsfag i 2018.

ANSØGNINGSSKEMA. Sendes pr. mail til Du kan nu tilmelde dig restpladser på uddannelsens forårsfag i 2018. ANSØGNINGSSKEMA Sendes pr. mail til mbd@cbs.dk Du kan nu tilmelde dig restpladser på uddannelsens forårsfag i 2018. Tilmeldingen for efterårsfag åbner ved næste ansøgningsfrist 1. maj 2018 København, november

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Tekniske Skoles Fond

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Tekniske Skoles Fond Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Tekniske Skoles Fond Omkring årsskiftet hvert år uddeles legatportioner af Hvidovre Tekniske Skoles Fond. Der kan tildeles en enkelt ansøger flere

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:...

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:... Ansøgningsskema Se eksempel på udfyldelse af blanketten på Psykolognævnets hjemmeside 1. Navn:..... 2. CPR-Nr.:.. Hvis ansøger ikke har et dansk cpr.nr. oplyses i stedet fødselsdato (dd-mm-år). 3. Adresse:..............

Læs mere

Borgerforslag.dk. Side 1 31

Borgerforslag.dk. Side 1 31 Borgerforslag.dk Denne blanket kan anvendes til at stille borgerforslag på www.borgerforslag.dk. Den person, som er hovedstiller udfylder blanketten, dvs. skriver borgerforslaget ind og udfylder skemaet

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat I december måned hvert år uddeles legatportioner på 2.500 kroner og/eller 5.000 kroner af Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat.

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn:

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn: 20-11-2012 (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvem kan søge om løsning fra dansk statsborgerskab? Hvem skal ansøgningen indgives til? Enhver

Læs mere

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvem kan søge om løsning fra dansk statsborgerskab? Hvem skal ansøgningen indgives til? Enhver

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET DANSK CENTRALMYNDIGHED DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET Afsnit 1: Sæt kryds nedenfor ud for den type ansøgning, som det drejer sig om. Ansøgning om tilbagegivelse Ansøgning om fastsættelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Anmodning om bevisbekræftelse

Anmodning om bevisbekræftelse Anmodning om bevisbekræftelse Anmodningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvad er en bevisbekræftelse? En bevisbekræftelse er en officiel bekræftelse på, at der til den pågældende person

Læs mere

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr. adresse

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Til internt brug Hvem udfylder del 2 (ansøgers del) af ansøgningen?* selv Arbejdsgiver i Danmark på vegne af ansøger Tredjepart på vegne af ansøger (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark

26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt 26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark Oplysninger om ansøger Fornavn(e)

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere