Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind Bentsen og Anders Lytzen Lassen Hold 3s SA Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Folketingsvalg i en finanskrise Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Kriminalitet og straf Medier og politik AT - Hvad er videnskab? Danmark i en globaliseret verden - Case: Indien EU og gældskrisen AT Kroppen i tykt og tyndt Amerikansk udenrigspolitik og Syrien med projekt Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske AT - Nationalisme Fremtiden for den danske velfærdsstat De danske partier og arbejdsmarkedet Kina Samfundsfag Matematik projekt AT om fremtidsforudsigelser Unge i det senmoderne samfund Økonomisk politik Side 1 af 25

2 Side 2 af 25

3 Titel 1 Folketingsvalg i en finanskrise Bøger Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, s 8-12, og Kureer, Henrik: ØkonomiNU - En grundbog til samfundsøkonomi, 2010, 1. udg, Systime, s 26-32, , , og Artikler Schrøder, Anne Sofie H: "Du er simpelthen latterlig, Joachim", Berlingske Tidende 29. november 2011 "Carina er en rød succeshistorie", debatindlæg på modkraft.dk 30. november 2011 af Kaper Bjering Søby Jensen Ågerup, Martin: Blander begreberne sammen, Frederiksborgs Amts Avis, 31 jan 2008 www Vismandsspillet.dk Andet Valgmøde på skolen med repræsentanter for folketingets partier Vi har med udgangspunkt i folketingsvalg 2011 arbejdet med at forstå de danske politiske partier, deres ideologiske grundlag, politik og samarbejdsmuligheder. I den forbindelse er der arbejdet med principperne for regeringsdannelse i et land med negativ parlamentarisme. Der har været lagt særligt vægt på partiernes økonomiske politik og på at forstå Danmarks økonomiske situation i lyset af finanskrisen. Der er arbejdet med de økonomiske mål og hvordan ekspansiv og kontraktiv finanspolitik påvirker væksten, ledigheden, betalingsbalancen og balancen på de offentlige budgetter. Eleverne har i mindre grupper udforme deres eget bud på en økonomisk politik for Danmark gennem Vismandspillet.dk 16 moduler af 95 min 2.1. Faglige mål anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd Økonomi makroøkonomiske sammenhænge og målkonflikter Klasseundervisning, klassediskussioner og gruppearbejde Side 3 af 25

4 Titel 2 Medier Bøger Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op, 1. udg. 2010, s Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, s og Andet Meilby, Mogens: De klassiske nyhedskriterier, Danmarks Medie-og journalisthøjskoles hjemmeside Diverse afsnit af DRs serie Borgen Der er arbejdet med agendasetting, spindoktorer, medielogikken og de fem nyhedskriterier 3 moduler af 95 min Sociologi massemedier og politisk meningsdannelse Klasseundervisning og gruppearbejde. Side 4 af 25

5 Titel 3 Kriminalitet og Straf Bøger Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, s og Okkels, Anne: Kriminalitet og straf, 2011, 1. udg. Gyldendal, og (kopi) Thorndal, Morten Hansen: Sociologi ABC, 2008, 1. udg, Columbus, s 83-85, , 116 og (kopi) Artikler Hansen, Andrea: Myten om den sociale arv punkteret, Husforbi, Februar-marts, 2005 Kyvsgaard; Britta: Bag om overskrifterne, Udsat, 2007, nr 12, s 5-7 Maltesen, Bo, Martin Kaae & Peter Schøler: "Lund mistænkt for magtmisbrug", Politiken 3. december 2011 Andet Diverse tabeller omkring kriminalitet Besøg hos retten i Lyngby Rundvisning på Christiania Der er arbejdet med at forklare forskelle i kriminalitetshyppighed ud fra sociale baggrundsvariable som køn, alder, uddannelsesniveau og indkomst samt med at analysere de politiske partiers opfattelse af hvordan straf virker. I den forbindelse er der arbejdet med sociologiske fænomener som social arv, socialgrupper, levevilkår, social stratifikation, livsformer samt relativ og absolut fattigdom. Desuden er der arbejdet med retssystemet opbygning og arbejdsgange samt dets placering i magtens tredeling. Endelig er eleverne stødt på principperne om lighed for loven og kravet om forvaltningens upartiskhed. I den forbindelse er der arbejdet med skatteministeriets håndtering af Helle Thornings skattesag 13 moduler af 95 min 2.1. Faglige mål sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller Sociologi social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd betydningen af retssystemet Metode kvantitativ metode Klasseundervisning og gruppearbejde. Ekskursioner. Side 5 af 25

6 Titel 4 AT - Hvad er videnskab Bøger Kristiansen, Anders Hedegaard: SamfNU B, Systime, 2. udg 2011, side midt og (Findes AT-kompendium) Forløbet er en kort introduktion til metoder i samfundsvidenskab, naturvidenskab og de humanistiske videnskaber. Fagene biologi, dansk, samfundsfag og matematik er indgået. Der er i samfundsfag arbejdet med samfundsvidenskabelige metoder i form af kvantitative, kvalitative og komparative metoder. Der er især arbejdet med at forstå begreberne uafhængig og afhængig variabel og at kunne sætte dette i relation til forløbet om årsager til kriminalitet 2 moduler af 95 min - At give eleverne indsigt i hvad AT er - At vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - Samfundsvidenskabelig empiri, teori og metode - Kvantitativ og kvalitativ metode Klasseundervisning. Side 6 af 25

7 Titel 5 Danmark i en globaliseret verden - Case: Indien Bøger Branner, Hans: Global Politik, 2006, 1. udg Columbus, s Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, s19-20 og Friisberg, Gregers: Politik og Økonomi, Columbus 2006, s og Lykke-Andersen, Christensen, Jensen, Stelzner & Olesen (red.): Naturgeografi Jorden og mennesket, 2. udg., 2007, Geografforlaget, s Nørgaard, Asbjørn Sonne & Peter Munk Christiansen: Demokrati, magt og politik, 2009, 1. udg. Gyldendal, s og Artikler Muusmann, Christoffer: Unge kan stoppe det globale befolkningsboom, Kristeligt Dagblad Lørdag 29. oktober 2011 Muusmann, Christoffer: I Indien er der nu en halv milliard fattige Kristeligt Dagblad Lørdag 29. oktober 2011Bøger Trads, David: Kina og Indien sprinter - Vesten lunter, Indisk middelklasse på størrelse med Europa og USA, Kina er Dubai gange tusind, Berlingske Tidende, 9. november 2010 Sperling, Anna: Indien: Kampen om det daglige brødsalg, Information Staten sender arbejdspladser til Indien, Erhvervsbladet, 11. april 2011 USA vil have Indien i FN's Sikkerhedsråd, Ritzaus Bureau: www. Globalis.dk Andet Samtale med rektor Frank Christensen om udviklingen i Kina Besøg på Novo Nordisk om virksomhedens aktiviteter i Indien Besøg hos fagforeningen Prosa om globaliseringens udfordringer for IT-branchens ansatte Møde med Indiens ambassadør Forløbet er en del af et tværfagligt samarbejde med historie og engelsk omkring Indien. Der er arbejdet både med at forstå de socio-økonomiske forhold internt i Indien og hvad udviklingen i Indien betyder for det danske samfund. I forhold til de interne forhold i Indien er der arbejdet med udviklingen i BNP, i målene og i demografien samt med HDI og PPP. I den forbindelse er der i samarbejde med matematik arbejdet med eksponentiel og lineær regression af økonomiske og demografiske data og eleverne har placeret Indien i den demografiske transitionsmodel. I forhold til Indiens betydning for Danmark er der især arbejdet med fænomenerne outsourcing og offshoaring. Der er kort arbejdet med USA's ønske om at gøre Indien til permanent medlem af FNs sikkerhedsråd Begrebsmæssigt er der arbejdet med økonomisk, politisk og kulturel globalisering samt med erhvervsgrupper, værdikæder og det ulige bytteforhold. På det teoretiske plan er der arbejdet med liberale globaliseringsoptimister og verdenssystemteori. Side 7 af 25

8 Fra historie trækkes der især på kendskab til Indiens kolonihistorie og fra engelsk på kendskab til globaliseringens kulturelle aspekter i Indien og det indiske kastesystem. 20 moduler af 95 min 2.1. Faglige mål forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold International politik Danmarks suverænitet og handlemuligheder aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt globalisering og samfundsudvikling. Metode statistiske mål, herunder lineær og eksponentiel regression 2.3 Supplerende stof - Den demografiske transitionsmodel - Indiske samfundsforhold Klasseundervisning, gruppearbejde og ekskursioner. Side 8 af 25

9 Titel 6 EU og gældskrisen Bøger Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, s49-61 Branner, Hans: Det politiske Europa En grundbog om EU, Columbus 212, s Artikler Bundgaard, Anders Holst: "Er finanspagten en vej ud af Krisen?", Det NyNotat, nr 1244, februar Cordsen, Christine: Merkel insisterer på at ændre traktaten, Jyllandsposten 11. oktober 2011, Nielsen, Ole Bang Nielsen & Morten Crone: EU leder efter model til ny eurotraktat + Hvad der er på spil for landene på topmødet, Berlingske Tidende 8. december 2011 Lauritzen, THOMAS & MICHAEL SEIDELIN: Det her er ikke mit Europa, Politiken 19. december 2011 Lauritzen, Thomas & Kåre Pedersen: "Merkel er under hårdt pres for at dele gælden", Politiken 23. maj 2012 www Andet Infomedia (nås via skoda.emu.dk) Oplæg ved og debat med tidligere EU-korrespondent for DR Poul Smidt Møde med medlem af Europaudvalget fro Enhedslisten Nikolaj Villumsen Oplæg ved Rasmus Nørlem fra DEO I forløbet er der arbejdet med at forstå EU's opbygning med fokus på Kommission, EUparlament og Ministerråd. Der er desuden arbejdet i dybden med forløbet omkring den såkaldte Finanspakke for dels at forstå forskellen på ekspansiv og kontraktiv finanspolitik, og dels for at forstå hvordan den økonomiske situation, forskellige politiske partier og ideologier, nationale interesser og EU-instanser tilsammen former EU's politik Endeligt er der arbejdet med at forstå den danske EU-skepsis og Europaudvalgets rolle i den danske EU-politik. 11 moduler af 95 min 2.1. Faglige mål undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, forskellige typer politiske systemer, herunder EU. Økonomi økonomiske styringsprincipper makroøkonomiske sammenhænge og styring nationalt, regionalt og globalt. International politik aktører, magt, konflikter og integration i Europa Klasseundervisning og gruppearbejde. Eleverne har i grupper skrevet en avis om finanspagten Side 9 af 25

10 Titel 7 AT Kroppen i tykt og tyndt Bøger Bundgård, Maria bruun, Evald Bundgård Iversen & Thomas Secher Lund: Sociologisk set - en grundbog i sociologi, 2009, Systime, 1-. udg, s Ligger på konferencen i PDF-format. Madsen, Kimergård, Hansen, Spanggaard og Evald Iversen: Kroppen i tykt og tyndt, 2008, s 70 73,79-84 og E-bog Der er tale om et AT-foløb med fagene samfundsfag, biologi og idræt Eleverne har udarbejdet egne synopser og har arbejdet med kvantitative data og desuden er støt på følgende Den demografiske udviklings (ældrebyrden) betydning for den offentlige sektors økonomi Goffmanns teori om frontstage og backstage Individets stigende refleksivitet i det senmoderne samfund og kroppen som refleksivt projekt Indirekte og direkte udgifter for staten ved overvægt 3 moduler af 95 min. Eleverne kan efter forløbet - At give eleverne indsigt i hvad AT er - At vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - Samfundsvidenskabelig empiri, teori og metode - Kvantitativ og kvalitativ metode anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi og økonomi til at forholde sig til problemer relateret til overvægt og fitness Klasseundervisning. Projektarbejde, som afsluttes med en synopsis afleveret i individuelt eller parvis Side 10 af 25

11 Titel 8 Amerikansk udenrigspolitik og Syrien - Projekt Bøger: Branner, Hans: Global Politik, 1. udg, Columbus, 2006 side 24-29, 38-42, 82-93, 94, 97 og Brøndum, Peter & Annegrethe Rasmussen: USA's udfordringer, 1. udg, Columbus 2012 s Nørgaard, Asbjørn Sonne & Peter Munk Christiansen: Demokrati, magt og politik i Danmark, 1. udg., Gyldendal, 2008 side Artikler: McGhie, Steffen: Blodbadet i Syrien kan næppe stoppes uden Rusland, Kristeligt Dagblad 14. juni Ritzau: Al-Khawajas livstidsdom blev stadfæstet af domstol, 24 timer 5 sep Schmidt, Malin: Politikere: Vi bør ikke gå ind i Syrien, Information 10.aug 2012 Andet Træning i brug af Faktalink og infomedia Forelæsning om Danmark i Krig ved Peter Viggo Jakobsen I forløbet er der især arbejdet med IP- teorierne idealisme/liberalisme og realisme og med de fire amerikanske udenrigspolitiske skoler Med udgangspunkt i dette er der arbejdet med de problemstillinger, der er knyttet til spørgsmålet om hvorvidt henholdsvis den amerikanske stats og den danske stat bør deltage i en humanitær intervention i Syrien med eller uden et FN-mandat. I den forbindelse er der perspektiveret til interventionerne i Libyen og Irak og med det Arabiske Forår. I forløbet er der arbejdet sammen med engelsk i form af en debat på engelsk og sammen med faget dansk i form af et eleverne i grupper har produceret en avis. Forløbet trækker desuden på viden eleverne har opnået i historie om den kolde krig. I forløbet indgår et samfundsfagligt projekt i form af en avis. 17 lektioner af 95 minutter 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Politik Side 11 af 25

12 politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd International politik Danmarks suverænitet og handlemuligheder aktører, magt, sikkerhed og konflikter 2.3 Supplerende stof Diskussionen om humanitær intervention Amerikansk udenrigspolitik i Mellemøsten Klasseundervisning og gruppearbejde. Eleverne har i grupper skrevet et avisprojekt, hvor de med udgangspunkt i en given udenrigspolitisk position har skullet argumentere for eller imod dansk militærintervention i Syrien. Eleverne har i grupper deltaget i en af to debatter på engelsk, hvor de ud fra en given amerikansk udenrigspolitisk skole har skullet argumentere for eller imod amerikansk militærintervention i Syrien Forelæsning Side 12 af 25

13 Titel 9 Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Bøger Branner, Hans: Global Politik, 1. udg, Columbus, 2006 side Brøndum, Peter & Annegrethe Rasmussen: USA's udfordringer, 1. udg, Columbus 2012 s 18-28, 74-75, 79-82, 92-93, , , og Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, side 34-38, 41-47, og Sunesen, Sune Finn: USA efter 9/11, 1. udg, Columbus, 2007, side 8-13 Artikler Abrahamsen, Jeppe Dong: Gud fremfor mammon. Metroxpress 3. oktober 2008 Andet: Oplæg om sex og politik i USA og Danmark ved Jakob Lindegaard med efterfølgende debat med amerikanske studerende, Danish Institute for Studies Abroad (DIS) Oplæg om det amerikanske politiske system ved Niels Bjerre Poulsen Tilberedning og indtagelse af amerikansk mad Diverse exitpolls og meningsmålinger fra USA Der er arbejdet med at identificere forskelle og ligheder mellem på den ene side det amerikanske samfund og især det amerikanske politiske system, og på den anden side det danske samfund og politiske system. I forhold til det politiske system er der arbejdet med forskelle mellem det parlamentariske flerpartisystem og præsidentielle topartisystem og med hvordan ideologiske, værdipolitiske og fordelingspolitiske uenigheder ser ud i henholdsvis Danmark og USA. Downs medianvælgermodel og især Molins model er trænet som modeller til at forklare partiadfærd, herunder som model for at skrive politisk notat til dansk politiker. Desuden er der arbejdet med at forstå vælgeradfærd ud fra segmentanalyser af befolkningen ved hjælp af amerikanske exitpolls og meningsmålinger Der er arbejdet med integration i USA og med de tre velfærdsmodeller, og hvordan det amerikanske velfærdssystem er opbygget og hvordan social stratifikation ser ud i USA Forløbet er en del af fælles forløb om USA mellem engelsk, historie og samfundsfag 16 lektioner af 95 minutter 2.1. Faglige mål formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende tabeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi Kernestoffet er følgende: Side 13 af 25

14 Sociologi social differentiering og kulturelle mønstre Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd betydningen af retssystemet forskellige typer politiske systemer Økonomi velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund Klasseundervisning og gruppearbejde samt skriftligt arbejde Side 14 af 25

15 Titel 10 AT Nationalisme Bøger Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op, 1. udg. 2010, Columbus, s Hansen, Lise, Tejs Binderup og Andreas Langsted: Hvorfor mener de det? - En introduktion til de politiske ideologier, 1. udg. 2005, Columbus, s Artikler: Krarup, Marie: Nationalstaten - et civilisationsfremskridt, kronik i Berlingske Tidenden 5. dec 2012 Der er tale om et AT-foløb med fagene samfundsfag, dansk og 2. fremmedsprog omkring nationalisme I samfundsfag er der især arbejdet med nationalisme som politisk ideologi, begrebet national identitet og med den komparative metode Eleverne har i grupper udarbejdet egne synopser og fremlagt har for deres sproghold. 3 moduler af 95 min AT Faglige mål tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Samfundsfaglige mål forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere præcise faglige problemstillinger, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser formulere mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Sociologi identitetsdannelse og socialisation Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd Metode komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode Klasseundervisning og gruppearbejde Side 15 af 25

16 Titel 11 Fremtiden for den danske velfærdsstat Bøger Jabobsen, Benny & Ove Loutzen: Liv i Danmark Grundbog til samfundsfag på c-niveau, 1. udg. Columbus 2006, s 25-30, og (kopi) Kureer, Henrik: ØkonomiNU - En grundbog til samfundsøkonomi, 2010, 1. udg., Systime, s Artikler Kærgård, Niels: Noget for ingenting, uddrag af kronik i Politiken 26 marts 2007 Der er arbejdet med SFIs socialgruppeinddeling, de tre velfærdsmodeller, konjunkturbegrebet og de offentlige budgetter. Der er arbejdet med hvordan den danske velfærdsstat på den ene side presses af stigende forventninger til service (forventningsklemmen), faldende villighed til at betale skat (popularitetsklemmen/ den manglende solidaritets klemme) og en aldrende befolkning (omkostningsklemmen/ældrebyrden) men på den anden side får styrket sit økonomiske grundlag i kraft af effektiviseringer i den offentlige og især den private sektor. Eleverne har opstillet en simpel ligning for fremtidens saldo på de offentlige budgetter, og de har brugt eksponentiel regning til at beregne hvilken økonomisk vækstrate der er nødvendig for at kompensere for den stigende andel af ældre i befolkningen og et stigende serviceniveau i den offentlige sektor. Eleverne er introduceret til de økonomer som ser positivt på velfærdsstatens økonomiske fremtid og de som er mere pessimistiske. 7 lektioner af 95 minutter 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme Økonomi velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund Metode kvantitativ metode (eksponentiel regning og simple balanceligninger) Klasseundervisning og pararbejde Side 16 af 25

17 Titel 12 De danske partier og det danske arbejdsmarked Bøger Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op, 1. udg. 2010, Columbus, s 149 Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, s Henriksen, Per: Økonomi ABC, 1. udg. Columbus Kureer, Henrik: ØkonomiNU - En grundbog til samfundsøkonomi, 2010, 1. udg., Systime, s26-32 Artikler Sidste udkald for Dennis, tema om dagpengereform i Politiken Olsen, Joachim B: De arbejdende helte, debatindlæg i Berlingske Tidende Tesfaye, Mattias: Velkommen til nye løntrykkere i Danmark, debatindlæg i Politiken 14. september 2012 Hoffmann-Hansen, Henrik: Regeringens store fjende i 2012 kan blive en ven i 2013, Kristeligt Dagblad, Andet Infomedia Partiernes hjemmesider Vismandsspillet.dk Første afsnit af DRs serie Borgen sæson III Guldbrandsen, Christoffer, Dagbog fra midten, 2009, findes på Inden for politik er der arbejdet med forskellige former for politisk spin, forskellige partityper og partistrategier, Kaarestrøms Anthony Down og ikke mindst Molins modeller for partiadfærd. Desuden er der arbejdet med forskellen på værdi- og fordelingspolitik i dansk politik Inden for økonomi er der arbejdet med modellen for udbud og efterspørgsel herunder forskydning på kurverne samt hvordan konjunkturer og politiske indgreb kan skabe en forskydning af kurverne. Desuden er der arbejdet med priselasticitet og eksternaliteter. Der er arbejdet med det økonomiske kredsløb og på hvilken måde de politiske partier prioriterer de økonomiske mål. Eleverne har v.h.a. vismandsspillet undersøgt hvordan ekspansiv finanspolitik påvirker de forskellige økonomiske mål. Der er især arbejdet med forskellen på betalingsbalance og balance på de offentlige budgetter. Eleverne er introduceret til Danmarks økonomiske historie siden 1960érne samt begrebet working poor. Eleverne har arbejdet med de ideologiske og økonomiske uenigheder, der er forbundet med den aktuelle diskussion om en forkortelse af dagpengeperioden. I den forbindelse har eleverne arbejdet med modellen for udbud og efterspørgsel, og der er arbejdet med hvordan politiske reformer af overførselsindkomster kan øge udbuddet af arbejdskraft og dermed sænke lønnen/begrænser lønstigningerne, mens aktiv finanspolitik kan påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft. Eleverne har i grupper arbejdet med de politiske partiers holdning til kontanthjælp og har med udgangspunkt i Molins model skrevet et politisk notat til en dansk politiker om partiets stillingstagen til en kontanthjælpsreform. Eleverne har arbejdet med økonomisk vækst som en eksponentiel funktion og har skrevet en større opgave om dansk økonomi Lockouten blandt lærerne er diskuteret og eleverne har fået kendskab til den danske model. 11 lektioner af 95 minutter Side 17 af 25

18 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge og dokumentere et politikområde, undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt og diskutere løsninger demonstrere viden om fagets identitet og metoder formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd Økonomi økonomiske styringsprincipper Metode kvantitativ metode (eksponentiel regning) Klasseundervisning og pararbejde Side 18 af 25

19 Titel 13 Kina Bøger Branner, Hans: Global Politik, 2006, 1. udg Columbus, s Friisberg, Gregers: Politik ABC, 2009, 1. udgave, Columbus, s Henriksen, Per: Økonomi ABC, 1. udg. Columbus og Henriksem, Per & Torben Stener Nielsen. Fold dig ud i samfundsfaglige metoder, 2. udg. Columbus, 2010, Nedergaard, Peter: Kina en grundbog i politik og økonomi, Systime, 2011, 7-15, og Artikler: Christiansen, Jeppe: Kina rammer muren om få år, Politiken 28. november 2012 Fan, Wang: Beijing garbage sorters live life on the edge , China News Service, Ecns.cn Fischer-Nielsen, Bent: Lineær regression - hvordan?, Samfundsfagsnyt nr. 184, December 2011 Gøttske, Martin: "Når de foragter os, foragter vi dem", Information 15. oktober 2012 Gøttske, Martin: Konflikten mellem Japan og Kina eskalerer, Information 11. februar 2013 Gøttske, Martin: "Jeg er så bange for at skolen ødelægger min datters barndom" Information 22. april 2013 Harmsen, Peter: Rådne æbler, Weeekendavisen, 3 februar 2012 Jensen, Kin Rathcke, Gammel garde kan spænde ben for Xi, Politiken 16. november 2012 Köckritz, Angela & Elisabeth Niejahr: De manges ensomhed, Weekendavisen 15. februar 2013 Olsen, Nis: En bilulykke der ændrede Kinas fremtid, Politiken 10. december 2012 Parello-Plesner, Jonas: Hvorfor redder Kina Europa?, Ræson, 13. januar 2011 Ramzy, Austin: Postcard from Dongxiaokou: In China, Hard Times at the Scrap Heap, Nov. 20, 2008, Time Magazine Rasmussen, Heidi, Jeg er realist, uddrag af interview med Samuel Huntington, Mandagmorgen Andet Ekskursion til Dongxiaokou, Beijing 11. april 2013 Besøg på den danske ambassade i Beijing, 11. april 2013 Møde med virksomheden imangu/chinasoft, Beijing 11. april 2013 Møde med korrespondent fra Information Martin Gøttske, Beijing 12. april 2013 Forløbet har studieturen til Beijing som sit omdrejningspunkt og følgende problemstillinger har især været i centrum; Vil Kina blive demokratisk i den nærmeste fremtid? Udgør Kina en politisk og økonomisk trussel imod Danmark og Vesten generelt? Side 19 af 25

20 Der er arbejdet med det kinesiske samfunds efter 1978 med særligt fokus på det politiske systems opbygning, den økonomiske vækst og de voksende sociale uligheder i landet. Også uddannelsesniveauet blandt kinesere er diskuteret. Eleverne har arbejdet med økonomisk vækstfaktorer herunder catching-up og eleverne har fået kendskab til BNP målt i PPP og per indbygger. Eleverne har diskuteret gyldigheden af teorien om, at økonomisk udvikling fremmer demokrati (moderniseringsteorien) for Kinas udvikling. Desuden er der arbejdet med Huntingtons teori om clash of civilizations. I forbindelse med forløbet er der arbejdet med forskellen på afhængige og uafhængige variable og vi har trænet indekstal og lineær regression, herunder fortolkning af R 2 - værdier Forløbet bygger i høj grad på viden fra faget historie 18 lektioner af 95 minutter 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed bearbejde fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Politik forskellige typer politiske systemer. Økonomi velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund økonomiske styringsprincipper, makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt. International politik Danmarks suverænitet og handlemuligheder aktører, magt, sikkerhed, konflikter internationalt globalisering og samfundsudvikling. Metode statistiske mål, herunder lineær regression og indekstal 2.3. Supplerende stof - Det kinesiske politiske system - Det kinesiske økonomiske system Klasseundervisning, gruppearbejde, studietur Side 20 af 25

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 16 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærere STX Samfundsfag A Nicolai Bentsen Hold 3s SA 2013-2016 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Lise Garde Lester (LL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag C 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 VUF stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag B Iben Helqvist

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag A 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3.s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Samfundsfag C-B Kirstine Riiber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hf/hfe Fag og niveau Samfundsfag B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 06 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Samfundsfag C-B Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen startes januar 2013 og undervisningen afsluttes maj-juni 2013 Institution VUC-Vejle Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Gastro-science HTX Samfundsfag C Rune Veigert Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2017 Institution Det naturvidenskabelige gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C>B Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2016 Institution Hf og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 3act sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA

Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA Fag: Samfundsfag Niveau: A Institution: Marie Kruse Skole Hold: 1sN Termin: 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Léturgie Forløboversigt (19): 1 06.08.10 Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold STX Samfundsfag B 1.g: Margrethe Kier Riisgård 2.g: Anja Hedegaard Jensen 2.E sa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsgymnasium hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2012 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: 2013-2014 Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Samfundsfag B Lærer(e): JPA Hold: 2.d Titel 1: Introduktion til samfundsfag B Periode: uge 33 Titel 2: Socialisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Danmark en del af den globale verden

Danmark en del af den globale verden Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Tina Brunsgaard Bjerregaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/13 VUF stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Haderslev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest - Esbjerg (Grindsted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2012 og studieretningen forår 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Samfundsfag C Flemming

Læs mere

SAMFB-pensum. SAMFUNDSFAG B valghold: Undervisningsbeskrivelse. Termin: Juni 2012. Institution: Vejle Handelsskole / Campusvejle.

SAMFB-pensum. SAMFUNDSFAG B valghold: Undervisningsbeskrivelse. Termin: Juni 2012. Institution: Vejle Handelsskole / Campusvejle. SAMFB-pensum SAMFUNDSFAG B valghold: Undervisningsbeskrivelse. Termin: Juni 2012 Institution: Vejle Handelsskole / Campusvejle Uddannelse: HHX Fag og niveau: Samfundsfag B Lærer: Hanne Riisager Hold: hh12sam11123

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samfundsfag B Morten

Læs mere