Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -"

Transkript

1 Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i forbindelse med statslige byggeopgaver. Det fremgår af en ny bekendtgørelse, som Socialministeriet nu sender til høring. Udvidelsen af nøgletalssystemet betyder en kraftig vækst i Byggeriets Evaluerings Centers aktiviteter. På årsbasis ventes det, at centret skal evaluere 700 sager ud over sagerne fra det statslige område og de øvrige evalueringer, der sker på frivillig basis.»udvidelsen sikrer os en kritisk masse i antallet af sager, der bringer os i en international førerposition inden for benchmarking af byggeri,«siger centrets adm. direktør Curt Liliegreen. Også socialminister Eva Kjer Hansen har store forventninger til nøgletallene:»vi ser dem som et centralt redskab til at effektivisere byggeriet og dermed hæve produktiviteten og kvaliteten inden for det almene område,«siger ministeren. Læs mere om udvidelsen af nøgletalssystemet på siderne 4, 5, 6 og 7. Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center November 2006

2 Vigtig milepæl for nøgletals Med udvidelsen til det almennyttige byggeri er man godt på vej til at forankre systemet i den danske byggesektor, siger den nye formand for Byggeriets Evaluerings Center. Han kalder systemet for et vigtigt værktøj til at finde en fornuftig balance mellem pris og kvalitet Udbredelsen af nøgletalssystemet i den danske byggesektor har taget tid. Også længere end formanden for Byggeriets Evaluerings Center, adm. direktør Flemming Borreskov, regnede med, da han i 2001 sammen med andre fra byggeriets rækker stod fadder til initiativet. Men han har aldrig tvivlet på dets bæredygtighed. Og med den seneste udvikling, udvidelsen af nøgletalssystemet til den almennyttige sektor, ser fremtiden ifølge Flemming Borreskov lys ud ikke kun for systemet, men for hele byggesektoren. Bestyrelsen bag Byggeriets Evaluerings Center Formand Adm. direktør Flemming Borreskov Realdania Næsteformand Direktør Jesper Lund KHR Arkitekter A/S Danske Arkitektvirksomheder Adm. direktør Christian Listov-Saabye Moe & Brødsgaard A/S Foreningen af Rådgivende Ingeniører Direktør Finn Lauritzen Erhvervs- og Byggestyrelsen Direktør Anne Windfeldt Trolle Byggematerialeindustrien Direktør Jørgen Steen Knudsen Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygherreforeningen i Danmark Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Adm. direktør Jens Klarskov Dansk Byggeri Direktør Flemming Preisler Tekniq»Jeg er ikke i tvivl om, at systemet er rigtigt og vil brede sig de kommende par år. Det er et vigtigt værktøj til at sikre mere fokus på en fornuftig balance mellem pris og kvalitet i byggesektoren,«siger formanden op til centrets årsmøde 2006.»Det var et meget fremsynet initiativ. Vel et af de første OPP-projekter herhjemme. Her gik staten ikke ind med en pose penge, men bidrog med nogle regler, der gjorde, at man kunne skabe nøgletalsmarkedet. Organisationerne bidrog med opbakning og finansiering af Byggeriets Evaluerings Center.«Svært at ændre vaner Men én ting var, at man fik udarbejdet en bekendtgørelse, der påbød de statslige bygherrer at anvende nøgletal. Noget andet er at få ført systemet ud i livet.»jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg troede, det ville gå hurtigere, da vi startede. Men vi har måttet sande, at det er svært at ændre på folks vaner. I dette tilfælde en hel branches vaner. Vi havde simpelthen ikke forudset de mange angstreaktioner, der pludselig kom op til overfladen hos de forskellige aktører: Hvad skal det her bruges til? Er det noget, de store kan bruge til at bøffe de små? Rådgiveren til at tryne entreprenøren? Eller et redskab for bygherren vendt mod rådgiveren, blev der spurgt.vi undervurderede den pædagogiske indsats med at forklare systemet og dets fordele. Det, som tager tid, men som også skaber tillid og tryghed. Så næste gang vi tager fat på et nyt område, må vi tage højde for denne vigtige opgave.«udvidelse i flere tempi Nu er nøgletalssystemet i gang og opleves i det store og hele som et overkommeligt og retfærdigt system blandt de virksomheder, der er blevet evalueret. Som Flemming Borreskov ser det, vil udbredelsen finde sted i en række tempi:»vi er startet med de statslige bygherrer. Nu kommer de almennyttige boligselskaber med. Og selv om det bliver en stor og krævende opgave for både bygherrer og evalueringscentret, er jeg ikke i tvivl om, at det vil lykkes. Vi vil også gerne have de 98 nye storkommuner med, mens den sidste kategori bliver de private bygherrer.der er allerede i dag opbakning blandt bygherrerne uden for den statslige sektor. For hver gang staten bruger 1 kr. til evaluering, bruger de andre typer bygherrer hele 4 kr. Og de gør det vel at mærke frivilligt,«understreger Flemming Borreskov. Udbredelsen af nøgletalssystemet til det almene byggeri er én dimension i dets opbygning. En anden dimension udgøres af de udførende og rådgiverne. Entreprenørerne og håndværkerne har haft det inde under huden, siden driften af nøgletalssystemet blev sat i gang i Næste år i 2007 bliver rådgiverne også inddraget. Og dermed nås en ny milepæl i udviklingen af systemet. God platform Formanden for Byggeriets Evaluerings Center er ikke i tvivl om værdien af, at alle byggeriets parter står bag centret og er repræsenteret i dets bestyrelse.

3 lssystemet»vi har fået skruet en platform sammen, hvor alle de centrale aktører i byggesektoren sidder. Det rækker langt og betyder meget for udvidelsen af systemet. Vi skal formentlig bruge tre, fire måske fem år mere, før vi kan sige, at nøgletalssystemet er forankret i hele byggesektoren. Før vi kan få antallet af evalueringer op i en størrelsesorden, der gør, at tallene kan blive opfattet som fair og rigtige. Før man kan begynde at udarbejde valide analyser og undersøgelser af nøgletallene i forhold til ejerformer, entrepriseformer, kontraktformer etc.«andre opgaver Om fremtiden for centret siger Flemming Borreskov, at det her og nu drejer sig om at komme i gang med at indsamle tal fra det nye, almennyttige område. Indsamlingen og evalueringen af nye sektorer vil under alle omstændigheder være et kerneområde for centret.»men det er klart, at når man opbygger en kæmpestor database med tal om virksomheder og byggeprojekter, får man opsamlet en masse viden og muligheden for at sammensætte mange forskellige typer af information. Den mulighed og den ekspertise, der her opbygges, kan jeg sagtens forestille mig, at centret kan udnytte som en slags analysecenter, hvor eksterne kunder kan bestille undersøgelser af forskellige forhold og problemområder inden for byggeriet.«opbygningen af nøgletalssystemet er en af de væsentligste nyskabelser inden for den danske byggesektor. Men også andre spændende initiativer, der trækker i retning af at udvikle byggeriet, har set dagens lys. Nogle af dem har han selv været med til at søsætte som adm. direktør i Realdania. Flemming Borreskov:»Jeg er ikke i tvivl om, at nøgletalssystemet vil brede sig de kommende par år.«brydningstid»en anden tendens er, at digitaliseringen»jeg synes, vi ser mange gode og spændende initiativer. Vi befinder os i en omstillingsneration i forhold til det gamle, men også et muliggør en projektering, som er en ny getid. I 60`erne havde vi en industrialiseringsperiode inden for byggeriet, som var baseret dustrialiseringen og digitaliseringen rummer samspil mellem design og produktion. Nyin- på kvantitet frem for kvalitet. Det var godt nogle helt nye perspektiver for byggeriet. engang. Det rækker ikke i dag. Nu er vi så småt Og jeg oplever, at mange i branchen har på vej ind i en ny form for industrialisering, taget de nye tendenser og den nye teknik til hvor både industrien, byggeriet og andre sig. At de føler sig udfordret til at bevæge sektorer bygger på nogle platforme. Men hvor sig mellem pris, kvalitet og innovation. Det produkterne tilpasses kundens behov undervejs i processen.«for Byggeriets Evaluerings lover godt for fremtiden,«siger formanden Center. (Foto: Realdania)

4 Det almene bygger Fra 1. marts 2007 bliver det støttede byggeri omfattet af nøgletalssystemet. Det betyder en markant udvidelse af systemet både i antal og i geografisk rækkevidde 7 mia. kr. om året! Så meget udgør det støttede byggeri i dagens Danmark. Og så meget bliver nu omfattet af nøgletalssystemet! Det ligger fast, efter et udvalg bestående af repræsentanter fra Socialministeriet, Boligselskabernes Landsforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Byggeriets Evaluerings Center er blevet enige om principperne for en udvidelse af nøgletalssystemet til det almennyttige byggeri. Kort før deadline på dette nyhedsbrev meddelte Socialministeriet, at bekendtgørelsen, som indfører nøgletal i det almene byggeri, ville blive udsendt til høring i slutningen af oktober måned, og at kravet om nøgletal træder i kraft den 1. marts Siden 1. januar 2004 har det været statens politik at kræve nøgletal i forbindelse med større byggesager. Nu bliver det også et krav, hvis man vil opføre støttet boligbyggeri. Mens det statslige byggeri i disse år ligger på 2-3 mia. kr. om året, repræsenterer det støttede byggeri en volumen på 7 mia. kr. Det er således en markant udvidelse af kravet om nøgletal, der nu kommer. Også i Den almene sektor Den almene sektors boliger FAKTA Behov for årligt nybyggeri frem til år 2030 Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger I alt Kilde : Socialministeriet, 2006,»Den almene boligsektors fremtid«

5 ri skal evalueres geografisk forstand, idet det støttede byggeri fordeler sig jævnt over det ganske land i modsætning til det statslige byggeri. Samtidig opføres det almene byggeri ofte i fagentreprise. Det betyder, at langt flere virksomheder vil blive mødt med krav om evaluering. Stort udvalgsarbejde Udvidelsen af nøgletalssystemet sker efter et grundigt forarbejde, hvor repræsentanter for Socialministeriet, Boligselskabernes Landsforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Byggeriets Evaluerings Center har lagt mange kræfter i at sikre, at alle hensyn kunne imødekommes. Udvalget har bestræbt sig på, at: - virksomhederne kun skal have én karakterbog, når de skal byde på statslige og støttede byggerier. - de indsamlede data skal have høj kvalitet, så de fremstår troværdige over for aktørerne. - at alle data, der i forvejen optræder i byggesagerne, udnyttes optimalt, og at dataindsamlingen kan foregå via det statslige administrationssystem BOSSINF, medmindre andre hensyn taler imod dette. Marginale forskelle De mål er stort set nået. I praksis bliver der marginale forskelle på karakterbogen, der skal forevises over for statslige og almene bygherrer. Men de er ikke større end, at Byggeriets Evaluerings Center kan sende de to udgaver til virksomhederne på grundlag af de samme oplysninger om den enkelte byggesag. Sagt populært, så er forskellene for feinschmeckere. For erhvervet har hensynet om én og kun én karakterbog været afgørende. Det hensyn er tilgodeset om ikke 100 pct., så 99,5 pct nye sager om året Med udvidelsen af nøgletalssystemet bliver langt flere data lagt ind i Byggeriets Evaluerings Centers database. I dag er ca. 450 virksomheder involveret i nøgletalssystemet, men det tal forventes i forvejen at vokse betragteligt de næste år. Dertil kommer virkningen af udvidelsen, der betyder et vældigt løft for karakterbogssystemet. Væsentlig flere virksomheder vil få en karakterbog, og den vil omfatte langt flere sager, end tilfældet er i dag. Samtidig vil tilgangen af sager til centrets database blive øget betydeligt. I dag efter næsten tre års drift er der indgået knap kontrakter. Med udvidelsen vil der hvert år komme yderligere sager til! En sådan stigning i antallet af nye sager er afgørende, hvis databasen skal kunne bruges konstruktivt til analyser og identifikation af årsagssammenhænge. Fordele for alle Den større mængde af sager betyder, at: - bygherrerne vil kunne vælge mellem flere virksomheder, der opfylder nøgletalskravet. Også når det gælder fagentreprenører. - virksomhedernes karakterer vil blive mere retvisende, fordi de baserer sig på en større del af den enkelte virksomheds omsætning. - virksomhederne i højere grad vil kunne bruge nøgletallene internt til analyser af egne styrker og svagheder pga. det forbedrede datamateriale.

6 Fælles om at indhente nøgletal Arbejdet med at indsamle tallene fra det almene byggeri deles ligeligt mellem bygherrer, kommuner og Byggeriets Evaluerings Center I de tre år Byggeriets Nøgletalssystem har eksisteret, har virksomhederne i byggeriet været vant til, at Byggeriets Evaluerings Center har stået for hele dataindsamlingen i en evalueringssag. Men som noget nyt er det aftalt, at indhentningen af nøgletallene deles lige over mellem på den ene side Byggeriets Evaluerings Center og på den anden side bygherrerne og kommunerne. Bygherrerne og kommunerne rapporterer i forvejen til BOSSINF-systemet, der er et edb-baseret indberetnings-, forvaltningsog informationssystem. Systemet sørger for, at socialministeriet kan følge udviklingen i det støttede byggeri. Arbejdsdelingen indebærer, at centret fremover skal samarbejde med BOSSINFsystemet, idet der skal hentes og afleveres data via BOSSINF. Dele af BOSSINF-systemet er derfor ved at blive omprogrammeret, så det fremover kan håndtere de nye opgaver. Kontrol og offentlighed Ligesom det er tilfældet i det nuværende nøgletalssystem, vil entreprenøren i det nye system få lejlighed til at kommentere de oplysninger, som bygherren har indberettet om denne. Hvis de to parter ikke kan blive enige, vil tallene blive taget ud af evalueringen. Der bliver altså et såkaldt»blankt felt«ud for denne kategori. Dog kan bygherren og entreprenøren tilkalde hjælp hos Byggeriets Evaluerings Center, der så vil forsøge at mægle i den slags sager. Men det kræver, at de to parter er enige om et sådant initiativ. Skulle det vise sig, at der optræder for mange»blanke felter«i skemaerne, må der findes en løsning på dette problem. FAKTA Sådan fordeles talindsamlingen Byggeriets Evaluerings Center skal indhente følgende data: Realiseret entreprisesum på underentrepriser Kundetilfredshedsmålinger Entreprenørens køb af - tjenesteydelser - underentreprenører - materialer - materiel Arbejdsomkostninger for timelønnede samt for funktionærer Timeforbrug Styringsdata vedr. underentreprenører Bygherren indsamler følgende data: (der videregives til kommunerne mhp. indtastning i BOSSINF) Påbegyndelsesdato for projekt Planlagt og faktisk afleveringsdato for projekt Bygningens anvendelse og areal Forventet og realiseret projektpris Forventede og realiserede omkostninger til udførende Tilbagehold Påbegyndelsesdato for entreprise Forventet og faktisk afleveringsdato for entreprise Dato for overstået mangelafhjælpning for entreprise Dato for overstået mangelafhjælpning for projekt Ændringer i tid Realiseret entreprisesum, fagentreprise Mangler Antal arbejdsulykker Stamdata om bygherre, aktører bygherren har kontrakt med samt underentreprenører Styringsdata ved fagentreprise Ændringer i pris

7 Vejen til bedre kvalitet Socialministeren forventer, at anvendelsen af nøgletal inden for det almene byggeri vil føre til et bedre og billigere byggeri, der vil komme lejerne til gode i form af lavere huslejer og mere kvalitet»vi ser nøgletal som et centralt redskab til at effektivisere byggeriet og dermed hæve produktivitet og kvalitet inden for området«, siger socialminister Eva Kjer Hansen i en kommentar til, at der fra den 1. marts 2007 indføres krav om nøgletal for det støttede byggeri. Eva Kjer Hansen: Udsigt til bedre kvalitet vil begynde at benytte sig af nøgletal som grundlag for udvælgelse af den mest effektive bygherre til et nyt alment byggeprojekt. Nøgletallene fortæller i høj grad, hvor god bygherren er til at styre byggeprocessen og fx gennemføre et mangelfrit byggeri,«siger Eva Kjer Hansen. Den gule førertrøje Adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center, hæfter sig ved, at tilgangen af nye sager nu når et niveau, der bringer Danmark ubetinget op i førerposition på den internationale benchmarking-scene. Eva Kjer Hansen mener, at der nu tegner sig nogle gode perspektiver for både den almene bygherre, entreprenøren og kommunen, der skal vælge bygherre:»vi måler entreprenørernes præstationer på en almen byggeopgave på forskellige parametre. Det drejer sig bl.a. om alvoren af mangler ved byggeriet og overholdelse af tidsfrister. Med krav om nøgletal får bygherren en bedre mulighed for at udvælge de mest effektive entreprenører til byggeopgaven på et gennemsigtigt og sammenligneligt grundlag. Og entreprenøren får bedre mulighed for at dokumentere sine fulde præstationer via nøgletallene,«siger ministeren. Hun understreger kommunernes centrale rolle i det almene byggeri. Det er dem, der giver tilsagn om offentlig støtte til et byggeri og vælger bygherre:»efterhånden som nøgletallene udbredes, er det min klare forventning, at kommunerne»udvidelsen af nøgletalssystemet sikrer os den kritiske masse i antallet af sager, der skal til for at give Danmark intet mindre end den internationale førerposition inden for benchmarking af byggeri. Vi bevæger os nu fra eksperiment og udviklingsstadium til at blive et praktisk stykke værktøj med en lang række anvendelsesmuligheder. Det forudsætter masse og massen får vi nu med 900 nye sager om året ud over det statslige byggeri«.

8 500 Snart virksomheder med nøgletal Evalueringsaktiviteten stiger og er nu nået op på knap 1200 sager. Kun 262 af dem er statslige! Den seneste opgørelse af evalueringsaktiviteten i Byggeriets Evaluerings Center viser, at der fortsat er fuld fart på evalueringerne. Medio september var der indgået kontrakter om evaluering af entrepriser fordelt på 452 virksomheder! Kun 262 af de kontrakter er statslige sager og efterlever som sådan kravet om nøgletal for statsligt byggeri. Resten ca. 900 sager er indgået på frivillig basis. Man kan derfor roligt sige, at bekendtgørelsen har haft en afsmittende effekt: For hver statslig sag, der bliver evalueret, er der flere end tre private, kommunale eller almene byggesager! Langt over halvdelen af sagerne er færdige, så der nu er sendt nøgletal i form af faktablade til virksomhederne. Det er sket i 614 tilfælde. Faktabladet skal virksomheden vise frem, hvis den vil bygge for staten. 108 virksomheder typisk de største og de mellemstore har mindst 3 faktablade. De har derfor fået sendt en»karakterbog«. Tallene i karakterbogen sammenvægter virksomhedens resultater og viser dens placering i forhold til konkurrenterne. Mange færdige sager på vej Antallet af færdige sager vokser betydeligt de kommende måneder, oplyser centret. Det skyldes, at der er gennemført 723 kundetilfredshedsinterviews med bygherrer interviews, der først gennemføres, når byggeriet står færdigt. Det er på den baggrund, at centret med sikkerhed kan sige, at antallet af faktablade vil stige fra de nuværende 614 til 723 i løbet af kort tid. Inden en sag er helt færdig, skal Byggeriets Evaluerings Center dog først sikre, at parterne er enige om de oplysninger, der er afgivet. Erfaringsmæssigt tager det som regel et par uger at få afstemt tallene. Men denne kvalitetssikring er vigtig, fordi alle skal opleve, at karaktererne er sobre og retfærdige. Hvis parterne ikke kan blive enige, og centret må opgive at forlige dem, afbrydes evalueringssagen. Det er sket i 25 tilfælde. Centret går langt for at undgå disse situationer, bl.a. fordi det er vigtigt, at også de mere problematiske sager optræder i centrets datagrundlag. Ellers vil der blive tegnet et forskønnet billede af byggeriet. Navnene på de virksomheder, der har indgået en evalueringskontrakt med Byggeriets Evaluerings Center, kan ses på Dog har enkelte ønsket at være anonyme i den forbindelse

9 KARAKTERBOG for Byggeriet presset af højkonjunkturen Murerfirma A/S CVR: Denne karakterbog opfylder de krav, der er beskrevet i Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal (BEK nr af 17/12/2004). Karakterbogen er udstedt af Byggeriets Evaluerings Center, som indestår for rigtigheden af oplysningerne på de følgende sider. Karakterbogen er kun gyldig i underskreven stand. Skal den anvendes ved tilbudsgivning eller i anden forretningsmæssig sammenhæng, er det alene denne udgave, der gælder. Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Fonden Realdania, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq, Bag centret står et samlet byggeerhverv: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, Byggematerialeindustrien, Bygherreforeningen, Den årlige rapport fra Byggeriets Evaluerings Center viser, at virksomhederne i 2006 har klaret sig pænt. Men i forhold til 2005 er de samlet set gået tilbage Byggeriets udførende virksomheder har klaret sig acceptabelt i Men for en række nøgletal er der sket en forværring i præstationerne. Det drejer sig om mangler og arbejdsmiljø. Det ser ud som om, at travlheden på byggepladserne er gået ud over kvaliteten og sikkerheden. Det går hurtigt i dansk byggeri for tiden, måske for hurtigt en gang imellem. Sådan ser billedet ud i en slags karakterbog for alle byggevirksomhedernes præstationer under ét. Og så skal tallene i øvrigt tages med et gran salt, idet kun virksomheder med over 10 ansatte er omfattet af bekendtgørelsen. I det følgende opgøres nøgletallene for de sager, der blev færdige i tidsrummet fra januar til medio oktober 2006 sammenlignet med tallene for hele Der fokuseres på de områder, som er indeholdt i bekendtgørelsen om nøgletal, dvs. evnen til at overholde tiden, mangler, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. Overholdelse af tid - bestået Nogen vil nok blive overrasket: Virksomhederne består dette fag endda med glans. I gennemsnit bliver virksomhederne færdige på 99,3 % af den aftalte tid. Det gælder dog først efter, at entreprenøren bliver godskrevet de tidsfristforlængelser, han har krav på ifølge AB 92. Mindre godt går det, når vi ser på, hvordan virksomhederne har overholdt tidsfrister frem til overstået mangelafhjælpning af mange kaldet den moralske afleveringsforretning. Her går virksomhederne 7 % over tiden. I 2005 afleverede entreprenørerne i snit til tiden, men de 11,5 % gik over tiden, når man indregner mangelafhjælpningen. Dårligere tal for kvalitet Evalueringssystemet måler kvalitet på, om entreprenøren leverer det aftalte uden mangler. Manglerne registreres som antal mangler pr. mio. kr. entreprisesum, og gradbøjes efter alvor. Under ét har erhvervet i ,3 ikkealvorlige mangler pr. mio. kr. Det lyder ikke af meget, og det er da også kun 14 mangler for et parcelhus! Men i et byggeri til 1 mia. kr., vil der være tale om mangler! Hertil kommer, at de 7,3 er et gennemsnitstal, der dækker over betydelige udsving mellem projekterne. I kategorien mindre alvorlige mangler, er der 0,8 pr. mio. kr. Desuden er der 0,05 alvorlige mangler pr. mio. kr. For direkte kritiske mangler, der skal udbedres øjeblikkeligt, er frekvensen også 0,05 mangler pr. mio. kr. I byggesagen til 1 milliard kr. vil det svare til 50 alvorlige mangler! Man bør huske, at tallet dækker over store udsving mellem sagerne. Ved udgangen af 2006 er centret ved at evaluere nogle større byggesager. Her er mangelfrekvensen for alvorlige mangler betydeligt højere end disse gennemsnitstal. Samlet set er mangelsituationen noget forværret i 2006 i forhold til Sidste år havde virksomhederne 4,2 ikke alvorlige mangler pr. mio. kr. - 0,7 mindre alvorlige mangler pr. mio. og 0,1 alvorlige mangler pr. mio. kr. Forværret arbejdsmiljø Arbejdsmiljø måles ved ulykkesfrekvens pr. mio. arbejdstimer. Ulykkesfrekvensen er 30,2. For erhvervet som helhed er frekvensen betydeligt højere - DA s ulykkesfrekvens for bygge- og anlægsvirksomhed i 2005 ligger på 33,6. Sammenlignet med 2005 er der sket en forværring på arbejdsmiljøområdet. Dengang lå ulykkesfrekvensen på 16,9 pr. mio. arbejdstimer. Kundetilfredshed OK Under ét klarer virksomhederne sig acceptabelt, når det drejer sig om kundetilfredshed. På en skala fra 1 til 5, hvor 3 er den jævne mellemvare (svarende til 8 på den gamle karakterskala, red.), får virksomhederne 3,42. Her har virksomhederne ligget næsten lige fra starten af. I populær sprogbrug er de bedre end deres rygte. Man skal dog igen huske, at tallene kun gælder et udsnit af virksomhederne i erhvervet. I november 2005 lå tallet på 3,45. Der er altså sket en marginal nedgang i kundetilfredshed i 2006.

10 Nyt it-system med mange muligheder Byggeriets Evaluerings Center investerer i et nyt system, der bl.a. gør det muligt for centrets kunder at indberette digitalt. systemet bliver udvidet med det almennyttige byggeri og med tiden også skal kunne håndtere resultaterne fra rådgiverevalueringerne,«siger Simon Mortensen. rende antal dokumenter med korrespondance i det eksisterende system. Mere end virksomheder, hvoraf en stor del er underleverandører og ca kontaktpersoner er inde i systemet. Byggeriets Evaluerings Center står over for sin største enkeltstående investering til dato, når udviklingen af et helt nyt produktionsstyringssystem sættes i gang inden udgangen af dette år.»it-systemet vil indebære en række fordele for centrets kunder, først og fremmest fordi det bliver nemmere at gennemføre en evalueringssag. Fx bliver det muligt at indberette digitalt noget, vi forventer, at en stor del af vores kunder vil benytte sig af,«siger civilingeniør Simon Mortensen, der dog understreger, at det fortsat vil være muligt at benytte de trykte indberetningsskemaer. Simon Mortensen er projektleder på udviklingsopgaven, der skal fremtidssikre centrets it-værktøjer og arbejdsgange. Allerede i dag behandler centrets medarbejdere et stort antal evalueringssager. Men antallet bliver markant forøget, når det almennyttige byggeri også bliver omfattet af nøgletalskravet. Det nye it-system vil være gearet til at kunne rumme enorme mængder data. Derudover bliver muligheden for at foretage mere dybdegående analyser af det store talmateriale kraftigt forøget, oplyser projektlederen.»dertil kommer, at vi har behov for et system, der i langt højere grad er fleksibelt og indrettet til at kunne rumme flere typer evalueringer. Det bliver nemlig aktuelt, når Indtil nu er der oprettet mere end indberetningsskemaer og et næsten tilsva- Afviger fra andre systemer»vi følger nøje de enkelte byggesager og tilføjer eller ændrer på oplysningerne mange gange i løbet af byggeperioden. Dertil kommer, at vi indhenter oplysninger fra stort set alle parter i et byggeprojekt. Det betyder, at vi skal bruge mange kræfter på at rykke de forskellige parter. Ikke mindst i denne tid, hvor de har travlt og er pressede, forsømmer de at returnere de udsendte skemaer.det kræver tålmodighed, men giver kvalitet i tallene. I det hele taget afviger vores system markant fra andre tilsvarende indberetningssystemer, fx BOSSINF, som er det system, der anvendes i det almennyttige byggeri. Her er det bygherren, der indberetter nogle oplysninger, før byggeprojektet går i gang, og efter det er afleveret,«siger Simon Mortensen. Forud for udviklingsarbejdet har CSC Danmark A/S, der er en af de førende virksomheder inden for it-rådgivning og servicering, gennemgået centerets arbejdsgange og procedurer. På den måde er de kommende funktionskrav til det nye system blevet afdækket og beskrevet.»selve opgaven med at udvikle og levere det nye system bliver sendt i udbud i den kommende periode. Inden udgangen af 2007 skulle det gerne være implementeret,«oplyser Simon Mortensen

11 Nyt fra Centret Håndbog for bygherrer Byggeriets Evaluerings Center udsendte tidligere på året ringbindet»bygherrens brug af nøgletal. En brugermanual«. Nøgletal på engelsk På grund af den store interesse, som forskellige lande har udvist over for det danske nøgletalssystem, har centret fundet det naturligt at lægge en engelsksproget præsentation af det danske system og Byggeriets Evaluerings Center på centrets hjemmeside Præsentationen henvender primært til udenlandske embedsmænd og beslutningstagere. Men også forskningscentre, tekniske universiteter, organisationer og virksomheder hører til målgruppen. Af samme årsag er der også redegjort for teknikken og de matematiske formler bag nøgletallene. Også kommuner bruger nøgletal Den ny storkommune, Ny Næstved Kommune, har for nylig i sit udbudsmateriale til en ny kontorbygning krævet nøgletal i overensstemmelse med bekendtgørelse nr Også Odder Kommune har stillet krav Manualen kan bruges af såvel statslige og kommunale bygherrer som af det almennyttige boligselskab og den private bygherre. Den handler om praktikken i forbindelse med evaluering. Hvordan skal man som bygherre forholde sig, hvilke praktiske forhold skal man være opmærksom på, og hvordan skal man fortolke de enkelte nøgletal? Håndbogen findes i en elektronisk udgave på centrets hjemmeside Den trykte udgave kan bestilles ved at skrive til mailadressen: om nøgletal i forbindelse med opførelsen af et idrætscenter. Desuden er Gentofte Kommune langt fremme i overvejelserne om at indføre en»nøgletalspolitik«, der følger den nævnte bekendtgørelse. Af private bygherrer, som frivilligt har valgt at bruge nøgletal, kan nævnes DR Byen, TV2 og Pension Danmark. Nye i bestyrelsen På et bestyrelsesmøde i maj konstituerede bestyrelsen i Byggeriets Evaluerings Center sig, efter at formanden Lars Holten Petersen havde forladt rådgiverbranchen for at blive direktør i Carlsberg Ejendomme. Ny formand blev adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, mens arkitekt Jesper Lund, partner i KHR Arkitekter, er ny næstformand. Adm. direktør Christian Listov-Saabye, Moe & Brødsgaard A/S, er indtrådt som nyt medlem af bestyrelsen og repræsenterer Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Efterfølgende er direktør Finn Lauritzen indtrådt i bestyrelsen, efter at han i august overtog posten som direktør i Erhvervsog Byggestyrelsen. Samtlige medlemmer af centrets bestyrelse findes i boksen på side 2. Karakterbogen som PR Odense-virksomheden Næsby Malerfirma har taget nye midler i brug i bestræbelserne på at gøre sig bemærket i forhold til konkurrenterne. Firmaet har lagt sin karakterbog på hjemmesiden Tallene i karakterbogen er flotte. Fx ingen arbejdsulykker (pr. mio. arbejdstimer) og en kundetilfredshed på 3,6. De bekræfter sætningerne på åbningssiden:»vi er først tilfredse, og jobbet afsluttet, når kunden er tilfreds. Tilfredse kunder er nemlig det pejlemærke, vi bruger, når vi skal måle vores egen succes.«- 11 -

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører

Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning November 2005 Byggeriets Evaluerings Center FORORD I 2002 stiftede byggeriets parter Byggeriets Evaluerings Center.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet.

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet. Vejle Arkitekter ApS Andkærvej 19D, 7100 Vejle Tlf.: 30302509 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej 16 7100 Vejle Vejle d. 23.04.2015 Vedr: Udtalelse i projekt Bredballe Sognegaard om og tilbygning.

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter

Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter Bygherrer, projekterende og rådgivere, leverandører, arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere har hver især pligter efter Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere