Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse."

Transkript

1 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist, bruger Jeg ved ikke engang, hvor bibliotekerne ligger. Kan næsten ikke huske biblioteket. Kom der for tegneserier som barn. Der er dæmpet og kirkeagtigt. Mandlig individualist, ikke- bruger Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. Persona for individualisten Individualisten er en mand eller kvinde, der er aktiv udøver af individuel sport. Han foretrækker at dyrke sport frem for at sidde i sofaen og se TV og film, som han ikke er særlig interesseret i. Han er både veluddannet og vellønnet. Han bruger sandsynligvis en del af sin indkomst på rejser, hvilket efter individuel sport er hans største interesse. Segmentet er delt i brugere og ikke- brugere. Brugerne benytter sig både af oplevelsesrelaterede og vidensrelaterede tilbud og evaluerer generelt biblioteket positivt. De benytter sig dog kun i ringe grad af bibliotekets digitale tilbud. Individualisternes biblioteksbrug Individualisterne er delt i brugere (49%) og ikke-brugere. Individualisterne benytter sig af biblioteket sjældnere end befolkningen som helhed (55%). Cirka en tredjedel af segmentet (32%) har benyttet biblioteket inden for enten den seneste uge eller seneste måned. Individualisterne udgør cirka 8% af den samlede befolkning. Tabel 1: Brugshyppighed blandt individualisterne Inden for den seneste uge Det er højst en måned Det er højst 6 måneder Det er højst 1 år Det er mere end 1 år Det er mere end 3 år Aldrig 14% 18% 12% 5% 34% 14% 2% På trods af en brugerandel i den lave ende udtrykker en stor andel af dem, der så bruger biblioteket, at biblioteket har en stor personlig betydning for dem. 81% af brugerne i segmentet erklærer sig således enige eller meget enige i, at biblioteket har stor personlig betydning for dem. Til sammenligning erklærer 71% af den samlede befolkning sig enige i dette.

2 Tabel 2: Primære brugsformål for brugerne blandt individualisterne Børnerelaterede tilbud Vidensrelaterede tilbud Oplevelsesrelaterede tilbud Brug af pc, aviser, blade, afslapning m.v. Deltagelse i arrangementer Deltagelse i kurser 2% 35% 44% 5% 5% 1% Individualisten er det af voksensegmenterne, hvor flest benytter sig af vidensrelaterede tilbud (35%). Segmentet benytter sig også især af oplevelsesrelaterede tilbud (44%) og deltager relativt meget i arrangementer (5%). Individualisternes socioøkonomiske karakteristika Individualisten placerer sig uddannelsesmæssigt over gennemsnittet. I segmentet har 44% en erhvervsuddannelse, 5% en kort videregående uddannelse, 21% en mellemlang videregående uddannelse, og 10% en lang videregående uddannelse. Dette gør individualisterne til et af de mere veluddannede segmenter, og dét hvor flest har en mellemlang videregående uddannelse. Tabel 3: Uddannelsestyper blandt individualisterne Går i øjeblikket i folkeskole Folkeskole Studentereksamen el. lign. Erhvervsuddannelse KVU MVU LVU 0% 20% 2% 44% 5% 21% 10% Alders- og kønsmæssigt fordeler individualisterne sig jævnt. Der er cirka en fjerdedel af individualisterne i hver af kategorierne år (19%), år (27%), år (28%) og år (25%). Kun 1% er over 70 år, men individualisterne hører alligevel til de fire ældste segmenter. Tabel 4: Individualisternes aldersfordeling år år år år 70 år eller derover 19% 27% 28% 25% 1% 43% af segmentet er beskæftiget som funktionærer. Dette er betydeligt højere end befolkningsgennemsnittet på 29%, og individualisterne overgås her kun af børneforældrene over 30, hvor 54% er funktionæransatte. Blandt de øvrige falder en stor del ind i kategorien efterlønner/pensionist (22%). Ganske i overensstemmelse med, at individualisterne er det fjerdeældste segment, er det også det segment med fjerde flest efterlønnere/pensionister.

3 Tabel 5: Beskæftigelse blandt individualisterne Faglært arbejde 6% Ufaglært arbejde 9% Funktionæransat eller lignende 43% Selvstændig 6% Medarbejdende ægtefælle 0% Studerende/uddannelsessøgende 4% Efterlønner/pensionist 22% Midlertidigt uden for arbejdsstyrke 1% Ledig 4% Andet 6% Med hensyn til geografisk placering skiller individualisterne sig ikke nævneværdigt ud fra befolkningsgennemsnittet. 43% bor enten i en storby eller en større by. Kønsmæssigt ligner segmentet også befolkningen - fordelingen mellem mænd og kvinder er 48% mod 52%. Indkomstmæssigt skiller individualisterne sig dog ud. Den gennemsnitlige husstandsindkomst i dette segment er kroner om året før skat, mod befolkningsgennemsnittet på cirka Individualisterne er dermed det segment med den anden højeste husstandsindkomst, kun overgået af børneforældrene over 30, der i gennemsnit tjener omkring kroner om året før skat. Når man hertil lægger, at individualisterne i langt højere grad bor alene end børneforældrene, har en gennemsnitlig individualist sandsynligvis en højere personindkomst end en gennemsnitlig børneforælder over 30. Individualisternes høje indkomst stemmer godt overens med deres høje uddannelsesniveau og store andel funktionæransatte.

4 Tabel 6: Indkomstgrupper blandt individualisterne Under kr kr kr kr kr kr. eller derover 2% 10% 25% 24% 12% 9% Individualisten er et af de voksensegmenter, hvor flest bor som single i eget hjem. Det er dog stadig klart overvægten, der lever i parforhold. Eftersom kun 19% er under 40 år, er det bemærkelsesværdigt, at kun 58% har børn. Heraf er det kun 20%, der har hjemmeboende børn. Tabel 7: Familieforhold blandt individualisterne Single, boende hos forældre 0% Single, eget hjem 26% Single med hjemmeboende børn 1% Single med udeboende børn 2% Par uden børn 14% Par med udeboende børn 36% Par med hjemmeboende børn 19% Enke/enkemand 2% Individualisternes holdninger og sociale samt digitale interesser og vaner Individualisterne skiller sig ud fra de fleste andre segmenter idet de kun i lav grad udtrykker interesse for socialt samvær, både privat og på biblioteket. 16% af individualisterne placerer sig højt på socialindekset, og i denne sammenhæng ligger kun nørden og senioren lavere, med henholdsvis 15% og 12%. Der er således kun i lav grad mulighed for at motivere dette segment til mere biblioteksbrug gennem et øget fokus på biblioteker som mødesteder. For hele befolkningen er gennemsnittet 23%. Også på digitalindekset placerer individualisterne sig lavt. Kun 32% placerer sig højt, mod et befolkningsgennemsnit på 42%. På e-indekset ligger dette segment også lavt - 16% placeres højt, mod et befolkningsgennemsnit på 20%. Individualisterne er altså kun i begrænset grad interesseret i, brugere af og motiveret af bibliotekernes e-ressourcer. En sandsynlig forklaring på individualisternes lave placering på dette punkt er deres lave forbrug af digitale medier generelt.

5 Individualisterne er dog ikke i det poliske indeks, hvor 69% af individualisterne kan betragtes som venstreorienterede, kun lidt under befolkningsgennemsnittet på 71%. Individualisternes interesser En definerende karakteristika for individualisterne er interessen for individuel sport. Dette har vist sig at være et stærkt segmenteringskriterium, og således angiver alle individualister individuel sport som en af de tre største interesser. Til sammenligning interesserer kun 18% af den samlede befolkning sig for dette. Der er her tale om en interesse specifikt for individuel sport, og ikke for sport generelt. Segmentet er det, hvor færrest (4%) interesserer sig for at dyrke holdsport. En anden stor interesse for individualisterne er rejser, og også her skiller segmentet sig ud. Med 44% der angiver rejser som interesse, er individualisterne det segment, hvor flest interesserer sig for dette. Til sammenligning angiver 31% af den samlede befolkning rejse som interesse. En anden stor interesse er have og natur. Her placerer individualisterne sig, med 25%, der interesserer sig for dette, lidt over befolkningen som helhed (22%). 18% af segmentet angiver TV og film som interesse. Det er bemærkelsesværdigt, at individualisterne her, på trods af at TV og film er det emne, som har segmentets fjerdestørste interesse, er det segment af alle, hvor den mindste andel interesserer sig for dette. I befolkningen samlet set interesserer 32% sig for TV og film. Med hensyn til langt de fleste andre emner interesserer individualisterne sig også mindre end befolkningen som helhed. Årsagen til dette skal findes i den lave spredning i individualisternes interesser; alle angiver individuel sport, og mange rejser, som interesse. Da man kun kan angive 3 interesser, er der således ikke plads til mange andre interesser end disse. Figur 1: Individualisternes primære interesser Dyrke individuel sport 100% Rejse 44% Have og natur TV og film Mad og vin Politik Læse skønlitteratur Lytte til musik Jagt og fiskeri Sociale medier Koncerter og musikfestivaler Håndarbejde Læse faglitteratur 25% 18% 16% 15% 13% 7% 6% 6% 5% 5% 5% Brugerne i individualistsegmentet har stor interesse for lån af fysiske bøger. 81% af brugerne i dette segment udtrykker interesse for denne klassiske biblioteksydelse. Det eneste segment med større brugerinteresse for lån af fysiske bøger er de modne fra lavere middelklasse, hvor 83% af brugerne udtrykker interesse. Til sammenligning interesserer 77% af alle brugere sig for dette. Ud over bøger interesserer individualisterne sig også for lån af cd er og dvd er. 28% af segmentets brugere interesserer sig for dette, mod 26% for alle brugere. Ud over de unge under ungdomsuddannelse, hvor 42%

6 af brugerne interesserer sig får lån af cd er og dvd er, er individualisterne det segment med størst brugerinteresse for dette. I overensstemmelse med individualisternes lave placering på både digitaliserings- og e-indekset udtrykker segmentets brugere kun lav interesse for bibliotekets digitale tilbud. Få interesserer sig for at låne bøger digitalt (15%, lig brugerne samlet set), downloade eller streame film (9%, mod 12% for alle brugere), eller at downloade eller streame musik (3%, mod 4% for alle brugere). Figur 2: Individualisternes primære biblioteksinteresser (kun brugere) Låne bøger (fysisk) 81% Fleksibel fysisk adgang Lån af musik CD er og film på DVD 31% 28% Arrangementer Låne bøger digitalt (e-bøger) Downloade eller streame film (filmstriben) Netlydbøger Adgang til bibliotekstilbud via apps og lignende Downloade eller streame musik (Bibzoom) It-kurser 16% 15% 9% 7% 7% 3% 1% Et punkt, hvor segmentets brugere skiller sig ud, er med hensyn til interesse for arrangementer. 16% af brugerne i segmentet udtrykker interesse for arrangementer på biblioteket, mod 12% af brugerne samlet set. Kun de kulturelle superbrugere har en større andel (18%) der interesserer sig for dette. Segmentets brugere interesserer sig i øvrigt i høj grad for fleksibel fysisk adgang (31%), men adskiller sig på dette punkt ikke bemærkelsesværdigt fra brugerne samlet set (29%).

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere