Låneaftale. Standard låneaftale for midlertidige udstillinger: Låneaftale (side 1-3) Lånebetingelser (side 4-14)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneaftale. Standard låneaftale for midlertidige udstillinger: Låneaftale (side 1-3) Lånebetingelser (side 4-14)"

Transkript

1 Låneaftale Nærværende låneaftale er oprettet og indgået på vedhæftede lånebetingelser af Långivers navn: Adresse: og Låntagers navn: Adresse: a) Udstilling Titel: Datoer: Turnésteder: (med datoer) b) Låneperiode(r) Datoer: c) Lån Kunstner / Oprindelsessted: Titel /Beskrivelse: Dato: 1

2 Materiale og teknik: Mål: (med/uden ramme) i cm Inventar nr.: Kildeangivelse: (se vedhæftede låneoversigt) d) Forsikring Forsikringsværdi O som skal dækkes af indemnity-ordningen i (indsæt navn på stat/land) O forsikring, som tegnes af Låntager O forsikring, som tegnes af Långiver e) Omkostninger Forsikringspræmie: (såfremt den dækkes af Långiver) Administrationsomkostninger: Indramning/Isætning af glas/ Forberedelse: Andre omkostninger: f) Særlige krav (pakning og forsendelse, kurérer, afspærringer, opstandere m.v.) g) Afhentnings- og returadresse 2

3 h) Kontaktperson(er): Navn: Telefon: Fax: Långivende institution: Låntagende institution: Dato: Dato: Långivers underskrift: Låntagers underskrift: 3

4 Lånebetingelser Almindelige betingelser Långiver udlåner det(de) værk(er), der er anført i låneaftalen (eller tillæggene til låneaftalen). Lånene må alene anvendes til det formål og i den periode, der er nævnt i nærværende låneaftale. De skal omgående returneres til Långiver ved udstillingens slutning uden særlig anmodning herom. Lånebetingelserne gælder ligeledes under hele udstillingsturnéen. (eller) Lånebetingelserne gælder alene for udstillingsturnéens udstillingssted i (indsæt byens navn). Låntager skal bære alle omkostninger ved dette (disse) lån og har ikke ret til at udlåne værket/værkerne til tredjemand. Långiver udlåner det(de) værk(er), der er anført i låneaftalen (tillæggene til låneaftalen). Lånene må alene anvendes til det formål og i den periode, der er nævnt i nærværende låneaftale. Lånene skal omgående returneres til Långiver ved udstillingens slutning uden særlig anmodning herom. I tilfælde af Låntagers misligholdelse af nogen af aftalens betingelser, har Långiver ret til omgående og uden formaliteter at annullere kontrakten, lade genstandene afhente for Låntagers regning og om nødvendigt kræve erstatning. Lånebetingelserne gælder ligeledes under en eventuel udstillingsturné. eller Lånebetingelserne gælder alene for udstillingsturnéens udstillingssted i (indsæt byens navn). Låntager skal bære alle omkostninger ved dette (disse) lån og har ikke ret til at udlåne værket/værkerne til tredjemand. Låntager må hverken ændre eller fotografere, kopiere eller retablere genstandene, medmindre Långiver har givet sin skriftlige tilladelse hertil. Låntager påtager sig at udstille eller opbevare genstandene med behørig omhu i overensstemmelse med Långivers betingelser. Om nødvendigt indgås der særskilt aftale om særlige betingelser for udvisning af omhu. Långiver og Låntager forpligter sig til at behandle alle kontrakter, som de indgår med hinanden eller med tredjemand vedrørende låneaftalen, med fortrolighed. 4

5 Omkostninger Omkostninger i forbindelse med lånet/lånene som aftalt mellem Långiver og Låntager bæres af Låntager, f.eks.: - håndtering/ lånegebyr - restaureringsomkostninger - isætning af glas, indramning, forberedelse m.v. - fotografering - forsikring - pakning - transporter - andre omkostninger: Alle låneomkostninger skal bekræftes på forhånd. Ingen af nærværende aftales parter har ret til at indgå finansielle eller andre forpligtelser på vegne af den anden part uden forudgående aftale. Ansvar (Låntagers indemnity) Vurderingen af lånet/lånene foretages af Långiver og accepteres af Låntager. Lånet/lånene er omfattet af indemnity-ordningen i Låntagers stat/regering på et søm-tilsøm grundlag for all risks, herunder transport, med de sædvanlige standard undtagelser som f.eks. slitage, iboende mangler, skade som følge af rengørings- og restaureringsarbejde, krigslignende handlinger og atomenergi. Indemnity-certifikatet (og eventuelt forsikringscertifikatet) med angivelse af Långiver som beneficiant skal af Låntager forelægges Långiver forud for iværksættelsen af transportprocedurer. Såfremt indemnitydokumenterne ikke opfylder kravene til risikodækning, har Långiver ret til at nægte at overføre lånet/lånene, indtil indemnity-dokumenterne er bragt i overensstemmelse hermed af Låntager. I tilfælde af tab eller skade skal Långiver omgående underrettes herom. Såfremt indemnity-ordningen ikke dækker hele den aftalte værdi, erklærer Låntager sig indforstået med at forsikre restbeløbet under en erhvervsforsikring. (Låntagers indemnity) Vurderingen af lånet/lånene foretages af Långiver og accepteres af Låntager. Lånet/lånene dækkes af indemnity-ordningen i Låntagers stat/regering på et søm-til-søm grundlag for all risks, herunder transport, med de sædvanlige standard undtagelser som f.eks. slitage, iboende mangler, skade som følge af rengørings- og restaureringsarbejde, krigslignende handlinger og atomenergi. Indemnity-certifikatet (og eventuelt forsikringscertifikatet) med angivelse af Långiver som beneficiant skal af Låntager forelægges Långiver forud for iværksættelsen af transportprocedurer. Såfremt indemnitydokumenterne ikke opfylder kravene til risikodækning, har Långiver ret til at nægte at overføre lånet/lånene, indtil indemnity-dokumenterne er bragt i overensstemmelse hermed af Låntager. 5

6 Indemnity-ordningen skal omfatte all risks dækning af fysisk tab eller skade under transport og på stedet i galleriet, uanset årsagen, med den i euro anførte værdi og kun med standard undtagelserne. Vurdering af lånet/lånene foretages af Långiver og accepteres af Låntager. Dette er en Aftalt Værdi og kan ikke anfægtes i skadetilfælde. Såfremt indemnity-ordningen ikke dækker hele den aftalte værdi, erklærer Låntager sig indforstået med at forsikre restbeløbet under en erhvervsforsikring. I tilfælde af tab eller skade skal Långiver underrettes omgående. Skaden skal registreres i en tilstandsrapport med medfølgende fotos og sendes til Långiver inden for 3 dage. Låntager dækker de nødvendige omkostninger til besigtigelse foretaget af Långivers personale. I tilfælde af totalskade skal der ske betaling af den Aftalte Værdi (som opgivet på låneaftalen). I skadetilfælde vil restaureringsomkostningerne samt værdiforringelsen blive vurderet af eksperter, som er udpeget af Långiver og godkendt af Låntager. Version C (Låntager forsikrer) Lånet/lånene forsikres af Låntager på et søm-til-søm grundlag mod all risks, herunder transport med de sædvanlige standard undtagelser som f.eks. slitage, iboende mangler, skade i forbindelse med rengørings- og restaureringsarbejde, krig og krigslignende handlinger og atomenergi. Forsikringscertifikatet eller en underskrevet kopi heraf skal af Låntager forelægges Långiver forud for iværksættelsen af transportprocedurer. Såfremt forsikringsdokumenterne ikke er i overensstemmelse med den krævede risikodækning, har Långiver ret til at nægte at overføre lånet/lånene, indtil forsikringsdokumenterne er bragt i overensstemmelse hermed af Låntager. I tilfælde af tab eller skade skal Långiver underrettes omgående. Version D (Låntager forsikrer) Vurdering af lånet/lånene foretages af Långiver og accepteres af Låntager. Lånet/lånene skal forsikres af Låntager på et søm-til-søm grundlag mod all risks, herunder transport med de sædvanlige standard undtagelser som f.eks. slitage, iboende mangler, skade i forbindelse med rengørings- og restaureringsarbejde, krig og krigslignende handlinger og atomenergi. Forsikringscertifikatet eller en underskrevet kopi heraf med angivelse af Långiver som beneficiant skal af Låntager forelægges Långiver forud for iværksættelsen af transportprocedurer. Såfremt forsikringsdokumenterne ikke er i overensstemmelse med den krævede risikodækning, har Långiver ret til at nægte at overføre lånet/lånene, indtil forsikringsdokumenterne er bragt i overensstemmelse hermed af Låntager. All-risks forsikringspolicen skal omfatte all risks dækning af fysisk tab eller skade under transport og på stedet i galleriet, uanset årsagen, med den i euro anførte værdi. Vurdering af lånet/lånene foretages af Långiver og godkendes af Låntager. Dette er en Aftalt Værdi og kan ikke anfægtes i skadetilfælde. Værdien fremgår af låneaftalen. I tilfælde af tab eller skade skal Långiver underrettes omgående. Skaden skal registreres i en tilstandsrapport med medfølgende fotos. 6

7 I tilfælde af totalskade skal der ske betaling af den Aftalte Værdi. I skadetilfælde vil restaureringsomkostningerne samt værdiforringelsen blive vurderet af eksperter, som er udpeget af Långiver og godkendt af Låntager. I tilfælde af betydelige værdisvingninger på (kunst)markedet, kan Långiver fastsætte en ny forsikringsværdi for langfristede lån. Långiver skal underrette Låntager skriftligt herom og kunne begrunde den nye værdi. Denne værdi træder i kraft 14 dage senere. Version E (Långiver forsikrer) Vurdering af lånet/lånene foretages af Långiver og accepteres af Låntager. Lånet/lånene forsikres af Långiver på et søm-til-søm grundlag mod all risks, herunder transport med de sædvanlige standard undtagelser som f.eks. slitage, iboende mangler, skade i forbindelse med rengørings- og restaureringsarbejde, krig og krigslignende handlinger og atomenergi. Forsikringscertifikatet eller en underskrevet kopi heraf skal forelægges Låntager forud for iværksættelsen af transportprocedurer. Såfremt præmien ikke er betalt, når lånet/lånene skal forlade Långivers ejendom, har Långiver ret til at nægte at overføre lånet/lånene, indtil betaling er modtaget. I tilfælde af tab eller skade skal Långiver underrettes omgående. Version F (Långiver forsikrer) Vurdering af lånet/lånene foretages af Långiver og accepteres af Låntager. Lånet/lånene forsikres af Långiver på et søm-til-søm grundlag mod all risks, herunder transport med de sædvanlige standard undtagelser som f.eks. slitage, iboende mangler, skade i forbindelse med rengørings- og restaureringsarbejde, krig og krigslignende handlinger og atomenergi. Forsikringscertifikatet eller en underskrevet kopi heraf skal forelægges Låntager forud for iværksættelsen af transportprocedurer. Såfremt præmien ikke er betalt, når lånet/lånene skal forlade Långivers ejendom, har Långiver ret til at nægte at overføre lånet/lånene, indtil betaling er modtaget. I tilfælde af tab eller skade skal Långiver underrettes omgående. Skaden skal registreres i en tilstandsrapport med medfølgende fotos. I tilfælde af totalskade skal der ske betaling af den Aftalte Værdi på låneaftalen. I skadetilfælde vil restaureringsomkostningerne samt værdiforringelsen blive vurderet af eksperter, som er udpeget af Långiver og godkendt af Låntager. I tilfælde af betydelige værdisvingninger på (kunst)markedet, kan Långiver fastsætte en ny forsikringsværdi. Långiver skal underrette Låntager skriftligt herom og kunne begrunde den nye værdi. Denne værdi træder i kraft 14 dage senere. 7

8 Version G (Låntager tegner ingen forsikring) Vurdering af lånet/lånene foretages af Långiver og accepteres af Låntager. Lånet/lånene skal forsikres af Långiver på et søm-til-søm grundlag mod all risks med de sædvanlige standard undtagelser som f.eks. slitage, iboende mangler, skade i forbindelse med rengørings- og restaureringsarbejde, krig og krigslignende handlinger og atomenergi. Der tegnes ikke forsikring for lånet/lånene under deres ophold på Långivers ejendom. Forsikringscertifikatet eller en underskrevet kopi heraf skal forelægges Låntager forud for iværksættelsen af transportprocedurer. Såfremt præmien ikke er betalt, når lånet/lånene skal forlade Långivers ejendom, har Långiver ret til at nægte at overføre lånet/lånene, indtil betaling er modtaget. I tilfælde af skade på en genstand har Låntager ansvaret for udgifterne til reparation, konservering samt andre udgifter, som vedrører den pågældende skade direkte. Låntager er ansvarlig for en eventuel reduktion i værdien, såfremt skaden er påført forsætligt af Låntager, eller såfremt den skyldes Låntagers forsømmelighed og/eller tilsidesættelse af låneaftalen. I tilfælde af tab eller skade skal Långiver underrettes omgående. Skaden skal registreres i en tilstandsrapport med medfølgende fotos. Pakning og transport Transport af lånet/lånene til og fra det endelige bestemmelsessted sker for Låntagers regning og risiko. Valg af transportagent skal aftales mellem Långiver og Låntager. Værkerne skal indpakkes i passende materialer, som yder genstanden/genstandene maksimal beskyttelse og skal indpakkes igen i de samme eller lignende materialer, som de blev modtaget i, medmindre andet er godkendt af Långiver. Transport af lånet/lånene til og fra det endelige bestemmelsessted sker for Låntagers regning og risiko. Valg af transportagent skal aftales mellem Långiver og Låntager. Såfremt der anvendes et transportselskab, skal dette have erfaring med transport af skrøbelige og værdifulde genstande og have medarbejdere, som er uddannet til at håndtere sådant materiale. Værkerne skal indpakkes i passende materialer, som yder genstanden/genstandene maksimal beskyttelse, og skal igen indpakkes på samme måde. Flytning, indpakning, udpakning og transporter skal ske under opsyn af personer, der er kvalificerede til at håndtere kunst, i samarbejde med medlemmer af Långivers og/eller Låntagers personale. Køretøjer bør yde passende beskyttelse mod rystelser og stød samt en ekstrem relativ fugtighed og ekstreme temperaturforhold, have to chauffører og yde passende beskyttelse mod tyveri. Lastvognen må på intet tidspunkt være uden opsyn. Til returtransporten skal værkerne pakkes ind igen i de samme eller lignende materialer, som de blev modtaget i, medmindre andet er godkendt af Långiver. 8

9 Kurér Lånet/lånene skal af et medlem af Långivers personale sendes med kurér til og fra (indsæt Långivers og Låntagers adresse). Låntager har ansvaret for alle udgifter i forbindelse med kurérens rejse, herunder dagpenge og hotelovernatning på et godt mellemklassehotel. Særlige aftaler: Håndtering af genstande og installation Installation skal håndteres af kvalificerede professionelle folk inden for kunsthåndtering, som er under Låntagers personales opsyn, og som er uddannet til at kunne handle i nødsituationer. Låntager skal sikre en konstant og tilstrækkelig beskyttelse af lånet/lånene. Genstandene bør opbevares i den tilstand, de er modtaget i, og Låntager skal behandle genstandene med størst mulig omhu. Låntager må ikke uden Långivers skriftlige samtykke foretage ændringer i de lånte genstandes tilstand. Værkerne må ikke flyttes eller hænges op igen uden tilladelse fra Långiver, medmindre der foreligger en nødsituation. Långiver skal udarbejde en tilstandsrapport, som skal ledsage genstanden, og som ved genstandens/genstandenes ankomst skal udfyldes af Låntager. Såfremt Långiver ikke er i stand til at levere en tilstandsrapport, vil Låntager udarbejde en sådan ved udpakning af lånet/lånene på hans ejendom. Såfremt der konstateres ændringer i lånet/lånenes tilstand, skal Långiver kontaktes omgående. Installation skal håndteres af kvalificerede professionelle folk inden for kunsthåndtering, som er under Låntagers personales opsyn, og som er uddannet til at kunne handle i nødsituationer. Låntager skal sikre en konstant og tilstrækkelig beskyttelse af lånet/lånene. Genstandene bør opbevares i den tilstand, de er modtaget i, og Låntager skal behandle genstandene med størst mulig omhu. Værker pakket i klimaregulerede tremmekasser skal opbevares med henblik på akklimatisering i mindst 24 timer. Tomme kasser skal opbevares på et sikkert klima- og temperaturreguleret indendørs opbevaringsområde, beskyttet mod fugt, forurening, svamp og skadedyr. Med henblik på akklimatisering bør de indleveres i gallerierne 24 timer før indpakning påbegyndes igen. 9

10 Låntager må ikke foretage ændringer i genstandenes tilstand. Værkerne må ikke flyttes eller hænges op igen eller geninstalleres uden tilladelse fra Långiver, medmindre der foreligger en nødsituation. Indrammede genstande må ikke få fjernet indramningen, må ikke fjernes fra passepartouts eller beskyttelsesanordninger, rengøres eller på nogen måde ændres uden Långivers forudgående skriftlige samtykke. De lånte genstande må ikke placeres i direkte nærhed af varme- og befugtningsanlæg eller fugtfjerneranlæg og skal konstant være beskyttet mod direkte sollys, stærk kunstig belysning, opvarmede og kolde luftkilder. Långiver skal udarbejde en tilstandsrapport, som skal ledsage genstanden, og som ved genstandens/genstandenes ankomst skal udfyldes af Låntager. Såfremt Långiver ikke er i stand til at levere en tilstandsrapport, vil Låntager udarbejde en sådan ved udpakning af lånet/lånene på hans ejendom. Såfremt der konstateres ændringer i lånet/lånenes tilstand, skal Långiver kontaktes omgående. Miljø I udstillingsgallerierne skal der opretholdes et stabilt klima med følgende betingelser: Temperatur: Relativ fugtighed: Lysstyrke: malerier tegninger andet Yderligere betingelser: Sikkerhed Låntager erklærer sig indforstået med at sikre lånet/lånene under almindeligt accepterede kontrol- og sikkerhedsbetingelser i hele den tid, det/de er på hans ejendom. Det er ikke tilladt at ryge, spise og drikke på udstillingsområderne. Långiver forbeholder sig ret til at besigtige lånet/lånene, medens de udstilles. Låntager leverer på anmodning en facilitetsrapport til Långiver før underskrivelse af låneaftalen. 10

11 Låntager erklærer sig indforstået med at sikre lånet/lånene under almindeligt accepterede kontrol- og sikkerhedsbetingelser i hele den tid, det/de er på hans ejendom. Låntager yder sikkerhed ved hjælp af vagter, forhindringer, sokler, udstillingsmontrer, elektroniske anordninger m.v. for at sikre lånet/lånene, medens det/de befinder sig på hans ejendom, samt for at sikre, at publikum ikke rører eller på anden måde beskadiger værket/værkerne. Låntager skal sikre, at udstillingsstedet opfylder brandsikkerhedsbestemmelserne, og at museumsvagterne er 100% klar til at handle i tilfælde af fare. Det er ikke tilladt at ryge, spise og drikke på udstillingsområderne. Långiver forbeholder sig ret til at besigtige lånet/lånene, medens det/de udstilles. Låntager leverer på anmodning en facilitetsrapport til Långiver før underskrivelse af låneaftalen, således at Långiver får mulighed for at vurdere de miljømæssige, sikkerhedsmæssige og logistiske følger af udlån til dette sted. Reproduktioner og omtale Lånte genstande må ikke fotograferes, filmes, videooptages, TV-optages eller på anden måde kopieres uden Långivers forudgående skriftlige samtykke. Presse- og museumspersonalet må fotografere lånet/lånene som led i udstillingen, til reklameformål eller for at dokumentere et generelt synspunkt. Værker må filmes med henblik på omtale af udstillingen. Filmoptagelser sker under konstant opsyn. Fotografisk materiale kan fås ved henvendelse til Låntager skal levere Långiver (indsæt antal) eksemplarer af udstillingskataloget. Lånte genstande må ikke fotograferes, filmes, videooptages, TV-optages eller på anden måde kopieres uden Långivers forudgående skriftlige samtykke. Reproduktioner leveret af Långiver fotos, diapositiver eller digitale billeder kan kun offentliggøres i udstillingskatalogerne eller udstillingens PR-materiale, medmindre andet er aftalt med Långiver. Offentliggjorte reproduktioner skal indeholde informationer i form af titel, kunstner og ejer af værket samt fotografen. Låntager forpligter sig til at erhverve de respektive ophavsretsrettigheder. Låntager må ikke overdrage eventuelle forlagsrettigheder til tredjemand uden Långivers tilladelse. Fotografisk materiale kan fås ved henvendelse til 11

12 Pressen og museet må fotografere lånet/lånene som led i udstillingen, til reklameformål eller for at dokumentere et generelt synspunkt. Værker må filmes med henblik på omtale af udstillingen. Filmoptagelser sker under konstant opsyn. Låntager skal levere Långiver eksemplarer af enhver publikation, brochure eller PRmateriale. (indsæt antal) eksemplarer af kataloget skal sendes til Långiver. Anerkendelser Kildeangivelsen bør være som følger: Långiver skal anerkendes på opstillinger, udstillingsmærkater, meddelelser, litteratur, PRmateriale og kataloger som følger: Sponsorer Låntager opfylder de inden for international museumspraksis accepterede etiske normer for sponsoreringspolitik. Långiver forbeholder sig ret til at godkende eller afvise sponsorer til udstillinger, der alene består af hans ejendele. Tilbagekaldelse, opsigelse Långiver kan med skriftligt varsel til Låntager opsige låneaftalen eller opsige bestemmelserne i en del af låneaftalen med omgående virkning, såfremt Låntager misligholder en forpligtelse i henhold til låneaftalen. Långiver kan med skriftligt varsel til Låntager opsige låneaftalen eller opsige bestemmelserne i en del af låneaftalen med omgående virkning, såfremt Låntager misligholder en forpligtelse i henhold til låneaftalen. Såfremt der indtræffer en misligholdelsesbegivenhed, vil alle Låntagers rettigheder i henhold til nærværende aftale omgående ophøre. Låntager skal omgående flytte lånet/lånene til et af Långiver anført sted. Långiver kan af Låntager få godtgjort alle rimelige omkostninger, herunder advokatsalærer og -udgifter. 12

13 Låntager samt Långiver kan annullere en udstilling eller del deraf eller opsige aftalen med 28 dages varsel. Långiver skal bære alle omkostninger i forbindelse med denne opsigelse. Fritagelse for beslaglæggelse Låntager er på Långivers anmodning fritaget for beslaglæggelse for lånet/lånene, når lovgivningen i udstillingsstedets/-stedernes land indeholder bestemmelser vedrørende en sådan beskyttelse. Långiver bekræfter, at han er den formelle [ legal owner ] ejer af de udlånte genstand(e). Låntager er Långivers anmodning fritaget for beslaglæggelse for lånet/lånene, når lovgivningen i udstillingsstedets/-stedernes land indeholder bestemmelser vedrørende en sådan beskyttelse. Långiver bekræfter, at han er den formelle [ legal owner ] ejer af de udlånte genstand(e). Et dokument, som indeholder et juridisk bindende tilsagn om fritagelsesbeskyttelse fra den kompetente myndighed, skal sendes til Långiver, før der kan gives tilladelse til at iværksætte indpakning og forsendelse. Lovvalg og værneting Nærværende aftale reguleres af s ret (indsæt navn på stat/land). Alle tvister eller uoverensstemmelser mellem Långiver og Låntager i forbindelse med nærværende aftale skal bilægges ved forhandling og voldgift. Såfremt dette ikke lykkes, skal de afgøres af reglerne i Voldgiftsinstituttet i s Handelskammer (indsæt navn på stat/land). 13

14 Skulle enkelte betingelser i nærværende kontrakt blive ugyldige eller ikke anvendelige efter kontraktens underskrift, vil resten af nærværende kontrakt ikke blive berørt heraf. Långivende institution: Låntagende institution: Dato: Dato: Långivers underskrift: Låntagers underskrift: 14

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Omkostninger 1.1 Alle omkostninger i forbindelse med lånet (forsikring, pakning, rammer, transport, kurerledsagelse, m.v.) afholdes af låner. 1.2 I tilfælde

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 20. juli 2012 TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Forberedelser Transporten planlægges af låneren i samarbejde med Registraturen og den aktuelle transportør. Alle transportører, som engageres til

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere