Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr A-MC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC"

Transkript

1 Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. august 2014

2 DEN OFFENTLIGE REJSESYGESIKRING PÅ SUNDHEDSKORTET OPHØRER 1. AUGUST 2014 DET BETYDER ÆNDRINGER I FORSIKRINGSVILKÅRENE 69-12A FOR MASTERCARD Med din rejseforsikring på dit MasterCard og det blå kort med i bagagen, er du stillet uændret i forhold til rejseforsikringen på Sundhedskort. Hvilke ændringer gælder fra 1. august 2014: - Forsikringsbetingelserne tager i en række afsnit forbehold for dækningen i Den Offentlige rejsesygesikring på sundhedskortet (det gule sygesikringsbevis). Dækningen ophører den 1. august og sundhedskortet erstattes af EU-sygesikringskortets (blå kort) vilkår. Følgende afsnit i forsikringsvilkårene 69-12A-MC er berørt af ændringen: - Afsnit 4. Hvor dækker forsikringen? - Afsnit 5.2 Rejseservice og vejledning om det blå EU-sygesikringsbevis - Afsnit 6.2b Sygdom og lægeudgifter - Afsnit 21 Feriekompensation/erstatningsrejse - Afsnit 35. Generelle undtagelser - Definitioner i afsnit 42.5 og henvisninger til afsnittet, udgår helt. Rejseforsikringen på sundhedskortet erstattes med følgende: EU-sygesikringskortet (blå kort) giver enhver EU-borger ret til at gå til læge, tage på et offentligt hospital ved sygdom og tilskadekomst og få udgifter til lægeordineret medicin refunderet på samme vilkår og med samme rettigheder som landets egne borgere. Borgernes rettigheder og vilkår i EU, Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz er ikke ens, så det kan variere fra land til land hvordan det i praksis håndteres og størrelsen af egenbetalingen. Din MasterCard rejseforsikring refunderer din egenbetaling. EU-sygesikringskortet dækker fra det tidspunkt du ankommer til landet, uanset dit formål med rejsen. EU sygesikringskortet dækker dig under ophold i landet i op til 12 måneders ophold. - Det er vigtigt, at du altid husker at medbringe dit EU-sygesikringskort - Du skal altid huske at kontakte If Assistance, hvis du får brug for lægehjælp eller hospitalsophold, så hjælper vi dig med at komme på det rette hospital og til den rette lægebehandling. If Assistance kan kontaktes døgnet rundt, vi står parat til at hjælpe dig med at finde den nærmeste læge eller sygehus, for at få den rette behandling. Hvis du har brug for en medicinsk forhåndsvurdering før afrejsen, kan du læse mere om dette på Her kan du også læse mere om ændringen pr. 1. august Det er vigtigt, at du bestiller det blå EU-sygesikringskortet og læser mere på

3 Rejseforsikring vilkår - Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Forsikringen er tegnet i: Hvem er dækket af forsikringen? Hvornår træder forsikringen i kraft? Hvor dækker forsikringen?... 6 Basisdækninger for Standard, Guld & Platinum 7 5. Rejseservice Sygdom og lægeudgifter Hjemtransport Sygeledsagelse & tilkald Hjemkaldelse Krisehjælp Tilkald ved kidnapning Evakuering Ophold & transport ved tilbageholdelse Eftersøgning Redning Sikkerhedsstillelse & kaution Privatansvar Retshjælp Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs Afbestillingsforsikring Feriekompensation eller erstatningsrejse Kompensation for mistet rejseformål Bagage Bagageforsinkelse Tillægsdækninger for Guld & Platinum kort Indhentning af rejseruten Ophold & transport ved fors. fremmøde Kompensation ved flyforsinkelse Overfald Ulykke Tillægsdækninger for Platinum kort Erstatningsbil Tillæg til lejebils kaskoforsikring Dækning af selvrisiko ved leje af bil Erstatningsmedarbejder Generelle forsikringsbetingelser: Hvad er forsikringssummerne? Generelle undtagelser Lovvalg og værneting I tilfælde af skade Dækning fra anden side Regres Hvilke selvrisici er der? Hvilke muligheder er der for at klage? Hvilke definitioner er anvendt?

4 Dækningsoversigt for MasterCard Alle erstatninger er i danske kroner. PUNKT STANDARD GULD PLATINUM REJSER I BOPÆLS- LANDET Basis dækning for Standard Guld og Platinum Rejsens varighed: 60 dage i hele verden Privatkort: kun ferierejser Business kort: Ferierejser for alle de sikrede, businessrejser kun for kortholder Bopælslandet defineres som lande i EU/EØS 2 Hvem er dækket af forsikringen: Kortholder, ægtefælle, reg. partner, samlever og børn u. 24 år 3 4 Hvornår træder forsikringen i kraft: Når bestilling af kortet er aktivt Hvor dækker forsikringen: Rejser i hele verden og i bopælslandet 5 Rejseservice Ja Ja Ja Før afrejse service Medicinsk forhåndsvurdering Medicinservice Juridisk hjælp Fremskaffelse af kontanter Sygdom & lægeudgifter Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. 7 Hjemtransport Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. 8 Sygeledsagelse & tilkald 2 personer & mindreårige børn 2 personer & mindreårige børn 2 personer & mindreårige børn 9 Hjemkaldelse Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. 10 Krisehjælp 11 Tilkald ved kidnapning 10 konsultationer Transport: Medr. Pårør.: Per person: Per kort: konsultationer Transport: Medr. Pårør.: Per person: Per kort: konsultationer Transport: Medr. Pårør.: Per person: Per kort: Evakuering Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. Rimelige & nødv. 13 Ophold & transport ved tilbageholdelse 14 Eftersøgning Per person: Fortæring: 500 per døgn Tid: 3 mdr. Per person: Radius: 50 km Tid: 14 dage Per person: Fortæring: 500 per døgn Tid: 3 mdr. Per person: Radius: 50 km Tid: 14 dage Per person: Fortæring: 500 per døgn Tid: 3 mdr. Per person: Radius: 50 km Tid: 14 dage 15 Redning Per person: Per person: Per person: Ja 16 Sikkerhedsstillelse & kaution Lånesum: Per person: Lånesum: Per person: Lånesum: Per person: Privatansvar Per år: Hotel: per rejse Selvrisiko: Per år: Hotel: per rejse Selvrisiko: Per år: Hotel: per rejse Selvrisiko: Retshjælp Per skade Per skade Per skade Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs Per rejse Mad og hotel per skade Max per person 20 Afbestillingsforsikring Per rejse: Per rejse Mad og hotel per skade Max per person Per rejse: Per person: Per rejse Mad og hotel per skade Max per person Per rejse: Per person: Ja 21 Feriekompensation & Erstatningsrejse (alene ferierejser) Per rejse: Per person: Per rejse: Per person: Per rejse: Per person: Ja 22 Kompensation for mistet formål for fysiske aktiviteter Per rejse Selvrisiko Per rejse Selvrisiko Per rejse Selvrisiko Ja 23 Bagage Per rejse: Cash: 20% En genstand: 50% IT & sport: 50% Per rejse: Cash: 20% En genstand: 50% IT & sport: 50% Per rejse: Cash: 20% En genstand: 50% IT & sport: 50%

5 PUNKT 24.a Bagageforsinkelse Per rejse: Per person: Tid: Efter 3 timer 24.b Bagageforsinkelse - kompensation Tillægsdækninger for Guld og Platinum STANDARD GULD PLATINUM Per rejse: Per person: 500 Tid: Efter 3 timer Per rejse: Per person: Tid: Efter 3 timer Per rejse: Per person: 750 Tid: Efter 3 timer Per rejse: Per person: Tid: Efter 3 timer Per rejse: Per person: Tid: Efter 3 timer REJSER I BOPÆLS- LANDET 25 Indhentning af rejserute Ophold & transport ved forsinket fremmøde Kompensation ved flyforsinkelse og indstillet fly Transp.: Riml. & nødv. Hotel: per dag Mad: 500 per pers./døgn Per skade: Transp.: Indenfor sum Hotel: Mad: 500 per pers./døgn Per rejse: Hotel: per dag Mad: 500 per pers./døgn Nødindkøb: per rejse Tid: Efter 4 timer Indstillet fly per skade Transp.: Riml. & nødv. Hotel: per dag Mad: 500 per pers./døgn Per rejse: Transp.: Indenfor sum Hotel: Mad: 500 per pers./døgn Per rejse: Hotel: per dag Mad: 500 per pers./døgn Nødindkøb: per rejse Tid: Efter 4 timer Indstillet fly per skade 28 Overfald Per person: Per person: Ja 29 Ulykke Tillægsdækninger for Platinum Død: % men: Per skade: Erstatningsbil Død: % men: Per skade: Hotel: (3 dage) Mad: per person (3 døgn) Billeje: (30 dage) Selvrisiko: Tillæg til lejebils kaskoforsikring Per rejse: Selvrisiko: Dækning af selvrisiko ved leje af bil Per rejse: Selvrisiko: Erstatningsmedarbejder (Business kort) Per rejse: IF REJSE applikation til smartphones. Der kan downloades IF REJSE App til din smartphone IF REJSE giver dig tips til rejsen, konkret vejledning omkring skader samt en praktisk huskeliste. Link til applikationen findes på Arbejdernes Land# banks hjemmeside, i Itunes eller på Android Market

6 Indledning 1. FORSIKRINGEN ER TEGNET I: If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige), Stamholmen 159, 2650 Hvidovre og formidles af Ar# bejdernes Landsbank A/S, Vesterbrogade 5, 1502 København V. 2. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker den person, i hvis navn Arbej# dernes Landsbank MasterCard er udstedt (Korthol# der). Forsikringen dækker også kortholders ægtefælle eller registrerede partner eller samlever, når de rejser som ferierejsende sammen med kortholder og på ferierej# ser uden kortholder. Medrejsende børn under 24 år (se pkt. 42.4), er ligeledes omfattet af forsikringen, når de rejser som ferierejsende sammen med kort# holder eller sammen med kortholders ægtefælle eller registrerede partner eller samlever. Det er en betin# gelse for dækning at: Samlever er tilmeldt på samme folkeregister# adresse som kortholders, både ved bestilling af rejsen og på afrejsetidspunktet. Ægtefælle og registrerede partner skal have samme bopælsland som kortholder, både ved bestilling af rejsen og på afrejsetidspunktet. Børn under 24 år der rejser uden forældre: Børn der rejser uden kortholder eller kortholders æg# tefælle eller registrerede partner eller samlever, er omfattet af den Ungdomsrejseforsikring der er til# knyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard (69#12A# MC#UNG). Personer, der er omfattet af forsikringen, betegnes i det følgende som "sikrede". Det er en betingelse, at sikrede har ret til den offent# lige sygesikrings ydelser som fastsat i sygesikringslo# ven i Danmark, eller har adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland. 3. HVORNÅR TRÆDER FORSIKRINGEN I KRAFT OG HVILKE REJSER ER OMFATTET? Forsikringen dækker i den periode kortet er aktivt, dog tidligst fra det tidspunkt hvor bestilling af Arbej# dernes Landsbank MasterCard er registreret. Når bestillingen af kortet er registreret, dækker for# sikringen fra det tidspunkt sikrede forlader sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads i bopælslandet for at begynde sin rejse i eller udenfor bopælslandet. Det fremgår af dækningsskemaet hvilke forsikrings# dækninger sikrede er omfattet af på rejser i og uden for bopælslandet. 3.1 REJSER I BOPÆLSLANDET: Rejser i bopælslandet defineres som rejser i et EU/EØS land (se pkt. 42.5). Det er en betingelse at: rejsen har to forudbestilte overnatninger, samt at rejsen foretages til et sted, der ligger mere end 50 km fra sikredes bopæl ved ferierejser og mere end 50 km fra kortholders arbejds# plads ved erhvervsrejser. Hvilke rejser i bopælslandet er ikke omfattet? under transport mellem bopæl og arbejds# plads/skole, uddannelsesinstitutioner og det der kan sidestilles hermed og omvendt og under transport til# og fra fritidsaktiviteter og det der kan sidestilles hermed og under transport til# og fra sikredes feriebolig og under ophold i sikredes feriebolig i bopælslan# det. 3.2 HVORNÅR OPHØRER FORSIKRINGSDÆKNINGEN? Efter en rejse, ophører forsikringsdækningen på det tidligste af følgende tidspunkter: Når sikrede kommer hjem til bopæl, opholdssted eller arbejdsplads. Når sikrede er blevet hjemtransporteret til be# handling i sikredes bopælsland. Når sikrede har været bortrejst i mere end 60 dage, regnet fra den dag forsikringsdækningen for den pågældende rejse træder i kraft. Fra den dag, hvor sikrede kunne have været hjemtransporteret, men har fravalgt dette. Når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før sikredes hjemkomst. 3.3 AUTOMATISK FORLÆNGELSE AF FORSIKRINGSDÆKNIN- GEN VED UFRIVILLIG OPHOLD Forsikringsdækningens dækninger forlænges automa# tisk ud over de 60 dage ved sikredes ufrivillige ophold på destinationen, grundet en dækningsberettiget for# sikringsbegivenhed iht. til vilkår eller anden påbudt tilbageholdelse fra offentlig myndighed på ubestemt tid. 4. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Af nedenstående tabel ses hvilke rejseformål der er dækket, rejsens maksimale varighed samt hvor for# sikringen dækker geografisk: Private kort: Ferierejser*(alle de sikrede personer) Erhvervsrejser** (Kun korthol# der) Standard Gold Platinum Ja Ja Ja Maksimal varighed i dage Dækkes hele verden? Ja Ja Ja Dækkes rejser i bopælslan# det?*** Business kort: Ferie/studierejser (alle de sik# rede personer) Erhvervsrejser (Kun korthol# der) Ja Ja Ja Standard Gold Platinum Ja Ja Ja Ja Ja Ja Maksimal varighed i dage Dækkes hele verden? Ja Ja Ja Dækkes rejser i bopælslan# det?*** Ja Ja Ja *Definition på en ferierejse (se punkt 42.12) ** Definition på en erhvervsrejse (se pkt. 42.9)

7 *** Det fremgår af dækningsoversigten hvilke dæk# ninger der er omfattet på rejser i bopælslandet. Ved ferierejser på under en måned indenfor Europa* træder Den Offentlige Rejsesygesikring forud for denne forsikrings dækninger. Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og dødsfald, som er opstået i den første måned af rejsen. *Se pkt for definition af det geografiske områ# de, som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesik# ring. 4.1 TILKØB AF FLERE REJSEDAGE Er rejsens varighed længere end 60 dage, kan der mod betaling tilkøbes flere rejsedage. Bestillingsblan# ketten og vejledningen kan hentes på bankens hjemmeside. Basisdækninger for Standard, Guld & Platinum kort 5. REJSESERVICE Rejseservice består af en række serviceydelser, som sikrede kan benytte sig af. 5.1 FØR AFREJSE SERVICE Sikrede kan af If Assistance få oplysninger om et rej# semåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsfor# hold, læger og hospitaler i området samt risikofor# hold. 5.2 EKSISTERENDE OG KRONISKE LIDELSER Sikrede med kroniske og eksisterende lidelser skal in# den afrejse få vurderet om disse lidelser vil være om# fattet af den for rejsen relevante sygesikring og/eller forsikringsdækning. Af nedenstående tabel ses det, hvordan sikrede skal forholde sig: Ved ferierejser på under en måned i Europa* Her skal sikrede kontakte Den Offentlige Rejsesygesik# ring for at få oplyst, om udgifter til behandling af kroni# ske eller eksisterende sygdomme vil være dækket på rejsen. Adresse og telefonnummer står på bagsiden af sygesik# ringsbeviset. Fælles for alle rejser. (Også rejser der er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring) Som udgangspunkt er behandling af kroniske og eksiste# rende sygdomme ikke omfattet af forsikringen, hvis sygdommen indenfor de sidste 2 måneder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført: Hospitalsindlæggelse Lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol Ændring i medicineringen (Ændret dosis, nyt præpa# rat eller lign.) Sikrede har dog mulighed for at kontakte If Assistance før en udlandsrejse for at få en medicinsk forhåndsvur# dering. En medicinsk forhåndsvurdering, er en ufravige# lig beslutning om hvorvidt en eksisterende eller kronisk lidelse er omfattet af forsikringen eller ej. If Assistance # Telefon: *Se pkt for definition af det geografiske områ# de, som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesik# ring. VEJLEDNING OM DET BLÅ EU-SYGESIKRINGSBEVIS: Ved ferierejser på over en måned samt ved erhvervs# rejser til et EU/EØS land (se pkt. 42.5), bør sikrede med eksisterende eller kroniske lidelser ( se pkt. 42.7) medbringe det særlige blå EU# sygesikringsbevis. Det blå EU#sygesikringsbevis dækker udgifter til læ# ge# og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov for behand# ling under ophold i indtil 1 år i et andet EU/EØS#land. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet, og det kan betyde at sikrede skal betale en egenandel for behandlingen, hvis det er normal procedure for borgerne i det på# gældende land. Det blå kort udleveres ved henvendelse til sikredes bopælskommune. 5.3 MEDICINSERVICE Hvis sikrede mister sin receptpligtige medicin under rejsen, kan If Assistance hjælpe med at fremskaffe ny medicin, eller med at finde alternativ medicin. 5.4 JURIDISK HJÆLP Under en rejse kan man blive gjort ansvarlig for ska# der på personer og ting eller blive beskyldt for at overtræde lokale love. Man kan også selv blive påført en skade, som man vil have erstatning for. Kulturelle og politiske forskelle samt sprogproblemer kan gøre situationen svær at gennemskue, og man kan føle sig presset til at efterkomme urimelige krav. Det er der# for vigtigt at kontakte: Den lokale danske ambassade/det lokale danske konsulat på stedet. Rejselederen, hvis rejsen er arrangeret via et rejsebureau. If Assistance, hvor du oplyser navn, adresse og CPR nr. på sikrede, samt kortnummer på Arbej# dernes Landsbank MasterCard kortet. 5.5 FREMSKAFFELSE AF PENGE Hvis sikrede under en udlandsrejse mister eller får stjålet kontanter, rejsechecks eller betalingskort, vil If Assistance sørge for fremsendelse af kontanter (dog maksimalt kr. per kort, per rejse). Hvis behovet for kontanter ikke skyldes en dæknings# berettiget skade, vil det fremsendte beløb efterføl# gende blive hævet på kortholders konto. 6. SYGDOM OG LÆGEUDGIFTER I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, dækkes sikredes udgifter til behandling, som beskre# vet under pkt FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødven# dige udgifter til: a. Lægeordineret hospitalsophold for 1# eller 2 sengs stue eller intensiv afdeling. b. Undersøgelser og behandlinger udført af autorise# ret læge, sygeplejersker eller andet sundhedsfag# ligt personale samt lægeordineret medicin

8 c. Lægeordineret behandling hos fysioterapeut og ki# ropraktor med indtil 10 behandlinger. d. Ekstraudgifter (se pkt. 42.8) til akut smertestillen# de tandbehandling der udføres af autoriseret tand# læge med indtil kr. per person per skade. e. Lokal transport af sikrede med taxa eller ambulan# ce til og fra hospital, behandlende læge eller apo# tek. Derudover dækkes udgifter til telefonopkald til If eller If Assistance. f. I tilfælde af utilstrækkelige behandlingsmuligheder på sikredes opholdssted, dækker forsikringen for overflytning til nærmeste egnede behandlingssted. Det er lægen hos If Assistance der skal vurdere, at en overflytning til et egnet behandlingssted er nødvendig og forsvarlig. g. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn/børn indtil 1 måned før lægeligt forventet fødselstidspunkt. h. Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme medmindre sygdommen indenfor de sidste 2 må# neder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført hospitals# indlæggelse, lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol samt hvis der indenfor samme periode er sket lægeligt begrundet æn# dring i medicineringen, se også pkt Desuden dækkes i. Lokal transport til pårørendes besøg, læsestof med videre, hvis sikrede er hospitalsindlagt i mere end 24 timer med 500 kr. per uge, per person. j. Ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold og for# tæring på hotel for skadelidte, hvis behandlingen kan foregå ambulant. Dækningen gælder også ef# ter endt hospitalsbehandling og indtil hjemrejse, hjemtransport, eller indhentning af den forud plan# lagte rejserute kan finde sted. 6.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Behandlingsudgifter, som sikrede selv skulle have afholdt ved behandling i bopælslandet. b. Behandling af kroniske og eksisterende sygdom# me, der ikke på forhånd er godkendt af If og/eller Den Offentlige Rejsesygesikring 1, som sikrede er bekendt med, eller som sikrede burde være be# kendt med. Dette gælder også behandlingsbehov, der skyldes at sikrede har: 1. Undladt at søge læge for sygdommen da den# ne blev, eller burde blive, bekendt for sikrede eller ved forværring af sygdommen. 2. Afslået eller har opgivet at få behandling eller hvis sikrede er blevet opgivet eller har fået af# slag på behandling for sygdommen. 3. Undladt at møde op til aftalt kontrolbesøg, el# ler har opgivet normale kontrolbesøg. c. Tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, tand# behandling der ikke er begrænset til midlertidig smertestillende og tandbehandling der kan afvente hjemkomst til bopælslandet. d. Behandling der ikke er medicinsk betinget og be# rettiget for at bevare eller forbedre sikredes sund# 1 Se pkt for definition af det geografiske område som er omfat# tet af Den Offentlige Rejsesygesikring. hed som følge af akut opstået sygdom eller tilska# dekomst. e. Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, proteser eller andre hjælpemidler. f. Fortsat behandling eller ophold, hvis sikrede næg# ter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når lægen hos If Assistance og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen eller hjem# transporten er medicinsk forsvarlig. g. Behandling og ophold i udlandet, når lægen hos If Assistance og behandlende læge er enige om, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet. h. Udgifter som følge af, at sikrede ikke følger de an# visninger der gives af behandlende læge eller læ# gen hos If Assistance. i. Alternativ behandling såsom akupunktur, biopati, ernæringsterapi, kinesiologi, klassisk homøopati, kranio#sakral terapi, phytoterapi, zoneterapi, be# handling hos naturlæger og lignende. j. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer, medmindre indgrebet er nødvendigt som følge af en dækningsberettiget tilskadekomst og ikke kan afvente ankomst til bopælslandet. 6.3 BEGRÆNSNINGER I tilfælde af hospitalsophold der varer udover 3 dage skal anmeldelse ske til If Assistance så snart som mu# ligt efter indlæggelsen. Undlades dette, kan sikredes ret til erstatning bortfalde. 7. HJEMTRANSPORT I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af ekstraomkostninger til sikredes hjemtransport til bopælslandet. 7.1 FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødven# dige udgifter til sikredes transport til bopælslandet el# ler til andet egnet behandlingssted, når lægen fra If Assistance har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig eller hvis det planlagte rejseforløb æn# dres af medicinske årsager. Hvis sikrede afgår ved døden under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af hjem# transport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Hvis muligt, kan sik# redes pårørende vælge om afdøde skal kremeres og hjemtransporteres i urne, eller om sikrede skal hjem# transporteres i kiste. 7.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Hjemtransport som følge af kroniske og eksisterende sygdomme, hvis sygdommen indenfor de sidste 2 måneder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført hospitalsind# læggelse, lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol samt hvis der indenfor samme periode er ordineret anden medicinering, se endvide# re pkt BEGRÆNSNINGER a. Hvis hjemtransport arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det be# løb, det ville have kostet hvis If Assistance havde været involveret

9 b. Det er lægen hos If Assistance der sammen med behandlende læge træffer afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan transporten kan finde sted. 8. SYGELEDSAGELSE & TILKALD Hvis sikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller hjem# transporteret som følge af alvorlig tilskadekomst (se pkt. 42.3) eller akut sygdom (se pkt. 42.1), kan sik# rede, eller sikredes nærmeste pårørende (se pkt ), frit vælge op til i alt 2 personer, samt sikre# des mindreårige børn under 18 år som ledsagere eller som tilkaldes fra sikredes bopælsland. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som læ# gen hos If Assistance vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 3 døgn, eller at sikredes tilstand er livs# truende. Denne forsikrings dækninger omfatter også den eller de person(er), som tilkaldes til den sikrede. Det samme gør sig gældende for de personer der ledsa# ger sikrede, men først fra det tidspunkt hvor den for# ud planlagte hjemkomstdato er overskredet. Dæknin# gen ophører i samme øjeblik ledsagelsen/tilkaldelsen er tilendebragt. 8.1 FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker, mens man ledsager sikrede, ri# melige og nødvendige udgifter til: a. Tilkaldte personer: Flybillet tur#retur samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. b. Ledsagende personer: Dækning af returrejse samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelop# hold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. 8.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Sygeledsagelse og tilkald på mere end et betalings# kort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække skaden. 8.3 BEGRÆNSNINGER Hvis sygeledsagelse og tilkald arrangeres uden at in# volvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis If Assistance havde været involveret. 9. HJEMKALDELSE Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødven# dige ekstraudgifter (se pkt. 42.8) til sikredes frem# skyndte hjemrejse til bopælslandet i tilfælde af: a. At en af sikredes nærmeste pårørende (se pkt ), pludseligt og uventet afgår ved døden, får konstateret en alvorlig sygdom der medfører hos# pitalsindlæggelse eller kommer så alvorligt til ska# de at vedkommende bliver hospitalsindlagt. b. Brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes pri# vate bolig eller egen virksomhed, hvis dokumenta# tion foreligger. c. At der udøves bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed af en medarbejder, hvis politi# anmeldelse foreligger. d. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller uventet konkurs i sikredes egen virksomhed. Tidspunktet for hjemrejse aftales med sikrede ved anmeldelse af skaden og arrangeres så vidt muligt i overensstemmelse hermed. 9.1 FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødven# dige ekstraudgifter til: a. Sikredes fremskyndte hjemrejse med ordinært fly på samme klasse som den betalte billet på udrej# sen. Foregår rejsen med andet transportmiddel end fly, dækker forsikringen sikredes fremskyndte hjemrejse med fly på økonomiklasse. Hvis trans# portmidlet er en personvogn (Under kg), dækker forsikringen også udgifter til hjemtrans# port af personbilen. b. Hvis sikrede kun rejser sammen med andre der ik# ke er dækket af denne forsikring, dækkes tillige for én medrejsendes fremskyndte hjemrejse på samme vilkår som sikrede. c. Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra# udgifter til returrejse på samme klasse som den betalte billet på udrejsen. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af den oprindeligt planlagte rejseperiode. 9.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Hjemkaldelse, hvis den begivenhed der er årsag til hjemkaldelsen er kendt, eller burde være kendt, af sikrede ved afrejsen. b. Hjemtransport af sikredes transportmiddel, med# mindre dette er en personvogn (under kg.), samt andre genstande, der ikke kan medtages uden særlige foranstaltninger eller tilladelser. c. Hjemkald på mere end et betalingskort med for# sikring fra If. Er sikrede omfattet af flere beta# lingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække hjem# kald. 9.3 BEGRÆNSNINGER Hvis hjemkaldelse arrangeres uden at involvere If As# sistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis If Assistance havde været invol# veret. 10. KRISEHJÆLP Forsikringen dækker omkostninger til krisehjælp hvis sikrede, under en rejse oplever en livstruende hæn# delse der medfører akut psykisk krise. Dette kan væ# re hvis sikrede udsættes for, oplever eller bliver vidne til røveri, overfald, trusler, ulykke, brand, eksplosion, indbrud eller kidnapning FORSIKRINGEN DÆKKER a. Konsultation hos en psykolog eller psykiater. Der betales indtil 10 behandlinger for hver sikret per# son per skade. b. Transportudgifter til og fra behandlingsstedet, dog maksimalt kr. per skade. c. Krisehjælp til medrejsende nærmeste pårørende (se pkt ) til sikrede, dog maksimalt kr. per pårørende, per sikrede FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Krisehjælp på mere end et betalingskort med forsik# ring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække krisehjælp

10 10.3 BEGRÆNSNINGER Hvis krisehjælp arrangeres uden at involvere If Assi# stance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis If Assistance havde været invol# veret. 11. TILKALD VED KIDNAPNING Hvis sikrede under en rejse bliver kidnappet, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til sikredes nær# meste pårørende (se pkt ) FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringssummen per skade er kr. for hver kidnappet person, dog maks kr. per kort. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejse# og opholdsomkostninger til samling af sikredes familie et sted i nærheden af sikrede, samt tabt arbejdsfortje# neste til de nærmeste pårørende FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Tilkald ved kidnapning på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere be# talingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit væl# ge hvilket betalingskort der skal dække skaden BEGRÆNSNINGER a. Hændelsen skal kunne dokumenteres ved politi# anmeldelse og af udenrigsministeriet i det land hvor sikrede har statsborgerskab. b. Hvis tilkald ved kidnapning arrangeres uden at in# volvere If eller If Assistance, er erstatningen be# grænset til det beløb, det ville have kostet hvis If eller If Assistance havde været involveret. 12. EVAKUERING Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra# udgifter til evakuering af sikrede i de tilfælde hvor sikrede under en rejse uforvarende pludselig befinder sig i et område, hvor der er, eller hvor der er over# hængende fare for: a. Krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, mili# tær undtagelsestilstand eller lignende tilstand. b. Livstruende epidemier, hvis det er bekræftet og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra# udgifter til evakuering og/eller hjemrejse. Derudover yder forsikringen erstatning for beskadi# gelse på bagage eller for bagage der må efterlades som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse, forudsat at forsikringen omfatter bagage pkt FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Evakuering på mere end et betalingskort med forsik# ring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække skaden BEGRÆNSNINGER Det er en forudsætning for dækning at: a. Tilstanden er uforudset og opstået efter sikredes indrejse til området. b. Udenrigsministeriet i Danmark, dansk ambassade, eller lignende institution anbefaler evakuering eller hjemrejse, samt at sikrede ikke tidligere på rejsen har undladt at følge det danske udenrigsministeri# ums eller Statens Serum Instituts opfordring til evakuering. c. Transporten finder sted ved først givne lejlighed. If kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med myndighederne hvis hjælp er nødvendig. d. Anmeldelsen sker inden evakuering. Undlades det# te, er erstatningen begrænset til det beløb det ville have kostet, hvis If Assistance havde været invol# veret. 13. OPHOLD & TRANSPORT VED TILBAGEHOLDELSE Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødven# dige ekstraudgifter, hvis sikrede under en rejse bliver tilbageholdt af myndighederne på grund af: a. Krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, mili# tær undtagelsestilstand eller lignende. b. Livstruende epidemier, hvis det er erklæret og do# kumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringssummen er kr. per person, per skade, til dækning af sædvanlige, rimelige og nød# vendige ekstraudgifter til myndigheder og lignende, til ophold og hjemtransport, samt med op til 500 kr. per døgn til ekstraudgifter til fortæring. Forsikringen dækker mod rimelig dokumentation i op til 3 måneder fra tilbageholdelsens start FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Ophold og hjemtransport ved tilbageholdelse på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ophold og hjemtransport ved tilbageholdelse BEGRÆNSNINGER Det er en forudsætning for erstatning at: a. Forholdene (jf. pkt. 13 a # c) er opstået efter sik# redes indrejse. b. Sikrede ikke på et tidligere tidspunkt på rejsen har undladt at følge udenrigsministeriet i Danmarks, dansk ambassades, eller lignende institutions an# befaling om evakuering eller hjemrejse. c. Hvis ophold og hjemtransport ved tilbageholdelse arrangeres uden at involvere If Assistance, er er# statningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis If Assistance havde været involveret. 14. EFTERSØGNING Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødven# dige udgifter, som lokale myndigheder under en rejse finder nødvendige inden en eftersøgning af sikrede sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af, eller som garanti for, udgifterne til eftersøgningen FORSIKRINGEN DÆKKER: Forsikringssummen er kr. per person per ska# de og dækker rimelige og nødvendige udgifter til ef# tersøgning i op til 14 dage indenfor en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Eftersøgning på mere end et betalingskort med for# sikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalings#

11 kort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvil# ket betalingskort der skal dække skaden BEGRÆNSNINGER a. Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning i forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring. b. Hvis eftersøgning arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det be# løb, det ville have kostet hvis If Assistance havde været involveret. 15. REDNING Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødven# dige udgifter, som lokale myndigheder under en rejse finder nødvendige, inden en redningsaktion sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af eller som garanti for, udgifterne til redningsaktionen FORSIKRINGEN DÆKKER: Forsikringssummen er kr. per person, per skade og dækker rimelige og nødvendige udgifter til redning eller afhentning FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Redning på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket beta# lingskort der skal dække skaden BEGRÆNSNINGER a. Forsikringen dækker ikke udgifter til redning i for# bindelse med kidnapning, bortførelse og kapring eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring. b. Hvis redning arrangeres uden at involvere If Assi# stance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis If Assistance havde væ# ret involveret. 16. SIKKERHEDSSTILLELSE & KAUTION Forsikringen yder et rentefrit lån til sikkerhedsstillelse eller kaution der, permanent eller midlertidigt, kan sikre frigivelse af sikrede, eller dennes personlige ejendele, fra tilbageholdelse af lokale myndigheder under en rejse. Det rentefrie lån skal tilbagebetales til If straks efter de pågældende myndigheders frigivelse af sikker# hedsstillelsen. Det samme gør sig gældende, hvis sik# kerhedsstillelsen beslaglægges som følge af at sikre# de: Ikke betaler idømt bøde eller erstatning Ikke møder frem til retsmøder På anden måde er ansvarlig eller ansvarligt hæf# tende for den udeblevne tilbagebetaling FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen yder et rentefrit lån på op til kr. per person, per skade FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Sikkerhedsstillelse og kaution på mere end et beta# lingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den BEGRÆNSNINGER Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse eller kau# tion i retssager, der i væsentligt omfang vedrører kontrakt#, erhvervs# og arbejdsforhold, ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer samt strafferets# lige sager. 17. PRIVATANSVAR Forsikringen yder erstatning, hvis sikrede under en rejse pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringssummen er kr. per år og dæk# ker: a. Den erstatning som sikrede idømmes at betale b. Omkostninger i forbindelse med erstatnings# spørgsmålets afgørelse. c. Skade på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til kr. per rejse FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Sikredes erstatningsansvar: 1. I kontrakts, erhvervs# eller arbejdsforhold. 2. Som følge af, at sikrede har pådraget sig et vi# deregående ansvar, end hvad sikrede ville væ# re underlagt efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt. 3. For skade på ting, som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i be# siddelse af eller har i varetægt af anden grund. 4. For skade forvoldt af hunde. 5. For skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden vis påfører andre sygdom. 6. For skade forvoldt eller opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj, luftfartøj, søfartøjer på over 3 meters længde, eller søfartøjer hvis mo# torkraft overstiger 3 HK. 7. For skade forvoldt af sikrede som jæger. b. Privatansvar på mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere beta# lingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den BEGRÆNSNINGER a. Den under pkt anførte forsikringssum danner øverste grænse for Ifs erstatningspligt efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere po# licer i If. b. Sikrede kan ikke med bindende virkning for If helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade SELVRISIKO Selvrisiko udgør kr. per skade. 18. RETSHJÆLP Forsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der er opstået på en rejse og som: Kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter

12 Ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudø# velse. For retshjælpsdækningen gælder endvidere Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp og dækker tillige rejseomkostninger, hvis sikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringssummen er kr. per skade og dækker rimelige og nødvendige sagsomkostninger, samt rejseomkostninger i forbindelse med rets# og voldgiftssager hvor sikrede: a. Skal være til stede, for at sagen kan gennemføres og er indkaldt for at afgive partsforklaring. b. Er indkaldt som vidne, hvis ikke det er muligt at afgive vidneforklaring i bopælslandet FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Udgifter i forbindelse med rets# og voldgiftssager mellem sikrede og rejsebureau, rejsearrangør eller rejseformidler samt mellem sikrede og If. b. Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatråd# givning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. c. Resthjælp på mere end et betalingskort med for# sikring fra If. Er sikrede omfattet af flere beta# lingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den SELVRISIKO Ved enhver skade omfattet af retshjælpsdækningen betaler sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. per skade. 19. ERSTATNING VED RUTEFLYSELSKABS KONKURS Forsikringen dækker hvis ferien aflyses, afbrydes eller ændres som følge af et ruteflyselskabs insolvens (konkurs og/eller rekonstruktion) FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker med op til forsikringssummen på kr. per rejse for alle de sikrede personer. FØR AFREJSE DÆKKES: a. Den del af flybillettens pris som ikke refunderes fra anden side eller b. Rimelige og nødvendige ekstra udgifter med op til forsikringssummen, til indhentning af den oprinde# lige planlagte rejserute EFTER AFREJSE DÆKKES: a. Rimelige og nødvendige ekstra udgifter til erstat# ningsflybilletter på samme klasse som de oprinde# ligt bookede flybilletter til hjemrejsen. b. Rimelige og nødvendige ekstra udgifter til ophold og fortæring med op til kr per døgn per sik# rede, dog maksimalt kr per skade for alle de sikrede personer, i det tidsrum hvor sikredes hjemkomst er forsinket i forhold til oprindelig rej# seplan FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Flybilletter der er købt ved ruteflyselskaber der ik# ke er selskabsregistreret i Norden eller i et EU/EØS land. b. Udgifter der refunderes af konkursboet, eller andre erstatningspligtige. c. Flybilletter der er betalt med betalingskort, hvis sikrede kan gøre indsigelse gennem betalings# kortsselskabet. d. Erstatning for et ruteflyselskabs insolvens, hvis sikrede med rette burde vide at insolvens var fast# slået eller nært foranstående på købstidspunktet. e. Indbetalinger til ruteflyselskabet efter at insolvens er bekendtgjort. f. Erstatning for hvilke tredjepart kan gøres ansvar# lig BEGRÆNSNINGER Det er en betingelse for at opnå erstatning, at a. Flybilletten er købt direkte hos et flyselskab eller købt hos et rejsebureau som er medlem af rejse# garantifonden eller lign. organisation. b. Flyrejsen ikke er en del af en pakkerejse. Ved pakkerejse forstås et arrangement der købes sam# let, og som består af transport, indkvartering m.v. jævnfør lov om pakkerejser 2 (Lov nr. 472 af ) 20. AFBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen dækker i perioden hvor rejsens deposi# tum betales og indtil afrejsen. Forsikringen dækker, hvis sikrede ikke kan gennem# føre rejsen på grund af: a. Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom (se pkt. 42.2) eller alvorlig tilskadekomst (se pkt. 42.3) for sikrede eller en af sikredes nærmeste på# rørende (se pkt ). b. Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst for en rejsedeltager, hvis mindre end 10 personer har forudsat at rejse sammen. Rejsedeltageren skal være anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller på anden vis dokumentere at have købt en rejse for at foretage rejsen sammen med sikrede. c. Egen sygdom eller tilskadekomst der gør at sikre# de af medicinske årsager (se pkt 42.15) ikke kan gennemføre de forudbestilte, eller forudplanlagte fysiske aktiviteter, som er hovedformålet (se pkt ) med ferierejsen. Sikrede skal dokumentere at hovedformålet med rejsen er deltagelse i den/de fysiske aktiviteter, Dette kan for eksempel være beskrevet i rejsebe# viset eller i reservationer. d. Alvorlig skade eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed der opstår indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. e. Omfattende bedrageriske handlinger begået af en medarbejder i sikredes egen virksomhed i bopæls# landet umiddelbart inden afrejsen, der opdages indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. f. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikre# des egen virksomhed opstået umiddelbart inden afrejsen. g. At sikrede er omfattet af strejke eller lockout og derfor, jf. Ferielovens 13 stk. 3, ikke kan begyn# de sin ferie

13 h. At sikredes tilstedeværelse som vidne, nævning el# ler domsmand i retten er nødvendig, og udsættel# se er søgt og nægtet af retten. i. At sikrede på grund af egne helbredsmæssige år# sager ikke kan få de vaccinationer, der kræves for indrejse i et land, hvor der er planlagt ophold af minimum 3 dages varighed. j. At sikrede uventet opsiges fra sit job og ikke kan nå at gennemføre sin forud planlagte ferie i sikre# des opsigelsesperiode. k. At sikrede får nyt arbejde, efter en uventet opsi# gelse, og derfor ikke kan gennemføre sin forud planlagte ferie inden tiltrædelse i den nye stilling. l. Kaskoskade, der sker indtil 10 dage inden afrejse, på egen bil, forudsat der er tale om forud planlagt bilferie i egen bil FORSIKRINGEN DÆKKER Den del af rejsens pris, der ikke kan refunderes og som af rejsearrangøren kan kræves betalt efter at skaden er opstået. Forsikringen yder erstatning for afbestilling jf. neden# stående: Korttype: Erstatningen er i DKK Standard Gold Platinum Sum per rejse Maks. per person Op til sum TILKØB AF FORHØJELSE AF FORSIKRINGSSUM PÅ AFBESTILLING Forsikringssummen på afbestillingsforsikringen, kan mod betaling forhøjes med yderligere kr. per rejse. Bestillingsblanketten og vejledningen kan hentes på bankens hjemmeside FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Hvis rejsen afbestilles fordi sikrede ikke kan gen# nemføre aktiviteter på rejsen på grund af forkølel# se, snue, diarre, mindre forstuvning eller lignende lettere sygdom eller tilskadekomst. b. Hvis skadeårsagen er til stede, kendt eller burde være kendt før rejsens bestilling/betaling eller for# sikringens ikrafttræden. c. Indbetalinger til rejsearrangøren efter skaden er opstået, uanset om skadens omfang er bekræftet af læge eller lignende, med mindre sikrede kon# traktuelt er forpligtiget hertil. d. Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depres# sion og andre sindslidelser, medmindre sikrede er sygemeldt i minimum 4 uger fra studie, arbejde eller arbejdsformidlingen. Hvis sikrede ikke kan være sygemeldt fra førnævnte, er det et krav at diagnosen skal have været lægeligt vurderet mi# nimum 4 uger inden afrejse. e. Erstatningskrav, der er dækket af anden forsik# ring. Forsikringen er subsidiær i forhold til andre forsikringer, hvilket vil sige at eventuelle dæknin# ger fra andre forsikringer eller aftaler fratrækkes evt. erstatning fra denne forsikring BEGRÆNSNINGER Det er en betingelse for at opnå erstatning, at a. Sikrede afbestiller senest første hverdag efter at skaden er sket. Undlades dette, vil erstatningen blive reduceret hvis forsinkelsen medfører større erstatning end ved rettidig afbestilling. b. Sikrede fremskaffer den dokumentation der er be# skrevet i nedenstående tabel: Skade anmeldt under pkt. 20 a og b: Ved dødsfald: Dødsattest fra læge eller hospital. Ved sygdom eller tilskadekomst: Lægeerklæring, der er udfyldt af behandlende læge tidligst 3 dage inden afrejse# dagen og senest første hverdag efter planlagt afrejse. Læ# geerklæringen skal dokumentere at det er medicinsk ufor# svarligt at gennemføre den planlagte rejse. Ved skader der relaterer sig til pkt d skal bekræftelse på sygemeldingen fra studie, arbejdsgiver eller arbejds# formidling vedlægges. Pkt. 20 b Kopi af faktura/rejsebevis, eller anden form for dokumen# tation, der viser at rejsedeltageren har købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede. Pkt. 20 c Lægeerklæring der er udfyldt af egen læge eller behand# lende læge på hospital så snart skaden er konstateret og når det kan forudses at skaden vil forhindre udøvelse de aktiviteter som sportsferien omfatter. Lægeerklæringen skal dokumentere at det ikke er muligt at deltage i de aktiviteter som sportsferien/aktiv ferie omfat# ter. Det skal også dokumenteres at der i mere end halvde# len af rejsens varighed er planlagt udøvelse af den aktivi# tet, som sportsferien/aktiv ferie omfatter. Dette kan til ek# sempel være beskrevet i rejsebeviset eller i reservationer. Pkt. 20 d og l Politirapport, kopi af anmeldelse til forsikringsselskab eller lign. Pkt. 20 e Politirapport. Pkt. 20 f, g og h Kopi af kommunikation mellem parterne eller anden doku# mentation. Pkt. 20 i Dokumentation fra den læge der har vurderet tilfældet. Pkt. 20 i Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver. Pkt. 20 k Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver samt af ansættelseskon# trakten. Pkt. 20 l Dokumentation for den forud planlagte bilferie. Bemærk: Kan sikrede ikke fremskaffe den krævede dokumentation, vil årsagen til afbestillingen blive vurderet af If som også vil vurdere om sikrede har ret til erstatning. 21. FERIEKOMPENSATION ELLER ERSTATNINGSREJ- SE I det tilfælde at sikrede får ødelagt hele, eller en del af en ferierejse, på grund af akut opstået sygdom el# ler tilskadekomst, eller hvis sikrede hjemtransporte# res under denne forsikrings dækninger eller Den Of# fentlige Rejsesygesikring, yder forsikringen enten en

14 feriekompensation eller erstatningsrejse til en af føl# gende persongrupper: a. Gruppe af sikrede (jf. pkt. 2), der er forsikret un# der samme Arbejdernes Landsbank MasterCard kort. Er en eller flere sikrede berettiget til erstat# ning yder forsikringen feriekompensation eller er# statningsrejse til hele gruppen af sikrede eller b. Sikrede selv samt op til 2 rejseledsagere (se pkt ), der er anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller som på anden vis kan dokumen# tere at have købt en rejse for at rejse sammen med sikrede FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen yder erstatning jf. nedenstående forsik# ringssummer for private ferierejser: Korttype: Erstatningen er i DKK Standard Gold Platinum Sum per rejse Maks. per person Forsikringen yder erstatning enten som en feriekom# pensation eller erstatningsrejse, hvis sikredes påbe# gyndte ferierejse bliver helt eller delvist ødelagt som følge af, at sikrede enten bliver: a. Hospitalsindlagt eller får lægeordineret sengele# je/indendørs ophold i ferieboligen (se pkt ) på grund af akut opstået sygdom eller tilskade# komst, som er omfattet af denne forsikring eller af Den Offentlige Rejsesygeforsikring eller b. Transporteret hjem som følge af en dækningsbe# rettiget skade eller c. Syg eller kommer til skade så sikrede af medicin# ske årsager (se pkt ) ikke kan gennemføre de forudbestilte, eller forud planlagte, fysiske akti# viteter, som er hovedformålet (se pkt ) med ferierejsen. Sikrede skal dokumentere at hovedformålet med rejsen er deltagelse i den/de fysiske aktiviteter, som ferierejsen indeholder. Dette kan for eksem# pel være beskrevet i rejsebeviset eller i reservati# oner. Endvidere skal det lægeligt dokumenteres, at sik# rede er forhindret i at udføre de forudbestilte, eller de forud planlagte, fysiske aktiviteter som er ho# vedformålet (se pkt ) med ferierejsen TILKØB AF FORHØJELSE AF FORSIKRINGSSUM PÅ ER- STATNINGSREJSE Forsikringssummen på erstatningsrejse, kan mod be# taling forhøjes med yderligere kr. per rejse. Bestillingsblanketten og vejledningen kan hentes på bankens hjemmeside FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Når der er tale om erhvervsrejser eller kombinere# de erhvervs# og ferierejser. b. Udgifter til visum, vaccinationer og forsikringer SIKREDE SKAL FREMSENDE FØLGENDE Det er en betingelse for forsikringens dækning, at sik# rede fremskaffer lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Lægeerklæringen skal som minimum indeholde diagnose og angive sygeperioden eller peri# oden for indendørsophold eller bekræfte, at sikrede ikke kan udøve sin forudbestilte eller forudplanlagte fysiske aktivitet og i hvor mange dage sikrede er for# hindret i dette på grund af sin sygdom/tilskadekomst. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, afgøres erstatningen af If på baggrund af den dokumentation der foreligger. På den baggrund vurderer Ifs læge om sikrede er erstat# ningsberettiget, samt i hvilken periode sikrede er er# statningsberettiget FASTSÆTTELSE AF ERSTATNINGEN Perioden regnes fra kl. 00:00 efter 1. dokumenterede lægebesøg, eller fra kl. 00:00 efter sikredes hjem# transport påbegyndes og frem til kl. 00:00 på den planlagte hjemrejsedag. Hvis hændelsen sker i første halvdel af ferien og varer længere end halvdelen af ferien, dækker forsikringen med en erstatningsrejse, der opgøres som følger: a. Forsikringen dækker det beløb som er betalt for transport samt leje af feriebolig, udlejningsbil, sportsudstyr og lignende, forudsat at udgifterne er betalingspligtige før skaden er opstået, kan doku# menteres i form af originale kvitteringer for udgif# ten samt at de ikke kan refunderes på trods af sik# redes afbestilling hurtigst muligt efter skaden er sket. b. Rimelige afholdte ekstraudgifter til fortæring. c. Ved ferie i egen bil, dækkes transportudgifterne til og fra feriestedet ad nærmeste vej med Statens laveste takster for tjenestekørsel i egen bil over km. per år per km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til erstatning, fordeles udgifterne for# holdsmæssigt. Hvis hændelsen sker i anden halvdel af ferien eller varer kortere end halvdelen af ferien, ydes der ferie# kompensation, der opgøres som følger: d. Feriekompensationen er et beløb per dag der fast# sættes ud fra rejsens samlede pris, som beskrevet jf. pkt a # c fordelt på den planlagte, doku# menterede rejseperiode. Feriekompensation udbe# tales for det antal dage, hvor hændelsen kan do# kumenteres at være til stede. Eksempel på udreg# ning: Rejsens samlede pris X antal ødelagte rejsedøgn Rejsens samlede periode e. For den erstatningsberettigede gruppe af sikrede, jf. pkt. 21 a og b ydes erstatning for samme peri# ode som for sikrede og erstatningen opgøres indi# viduelt. 22. KOMPENSATION FOR MISTET FORMÅL FOR FYSI- SKE AKTIVITETER BESTILT EFTER AFREJSEN Forsikringen yder kompensation, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade, som er omfattet af denne forsikring eller af Den Offentlige Rejsesygeforsikring, så sikrede af medicinske årsager (se pkt 42.15) ikke kan gennemføre de fysiske aktiviteter der købes efter

15 afrejse fra bopælslandet. Forsikringen yder kompen# sation til en af følgende persongrupper: a. Gruppe af sikrede (jf. pkt. 2), der er forsikret un# der samme Arbejdernes Landsbank MasterCard kort. Er en eller flere sikrede berettiget til erstat# ning yder forsikringen feriekompensation eller er# statningsrejse til hele gruppen af sikrede eller b. Sikrede selv samt op til 2 rejseledsagere (se pkt ), der er anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller som på anden vis kan dokumen# tere at have købt en rejse for at rejse sammen med sikrede FORSIKRINGEN DÆKKER De udgifter sikrede har afholdt for den/de fysiske ak# tiviteter der er købt efter afrejse fra bopælslandet. Der erstattes for de udgifter til aktiviteter som er ubenyttet og som ikke kan refunderes af arrangøren, efter at skaden er opstået. Forsikringen yder erstatning jf. nedenstående forsik# ringssummer for private ferierejser: Korttype: Erstatningen er i DKK Standard Gold Platinum Sum per rejse Selvrisiko SIKREDE SKAL FREMSENDE FØLGENDE Det er en betingelse for forsikringens dækning, at sik# rede fremskaffer lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Lægeerklæringen skal som minimum indeholde diagnose og angive sygeperioden eller peri# oden for indendørsophold eller bekræfte, at sikrede ikke kan udøve sin forudbestilte eller forudplanlagte fysiske aktivitet og i hvor mange dage sikrede er for# hindret i dette på grund af sin sygdom/tilskadekomst. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, afgøres erstatningen af If på baggrund af den dokumentation der foreligger. På den baggrund vurderer Ifs læge om sikrede er erstat# ningsberettiget, samt i hvilken periode sikrede er er# statningsberettiget FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Når der er tale om erhvervsrejser eller kombinere# de erhvervs# og ferierejser. b. Udgifter til visum, vaccinationer og forsikringer. 23. BAGAGE Forsikringen dækker under en rejse bortkomst og/eller beskadigelse af sikredes almindelige bagage som følge af: a. Røveri. b. Tyveri fra aflåst hotelværelse, feriebolig (herunder campingvogn og mobilehome), safetybox, bagage# rum/handskerum i motorkøretøj, hvis der er synli# ge tegn på indbrud. c. Tyveri af genstande, der bæres på, eller af, sikre# de, forudsat at sikrede bemærker tyveriet i ger# ningsøjeblikket. d. Beskadigelse som følge af hændeligt uheld samt brand# eller vandskade sket på udenlandsrejsen. e. Bortkomst, beskadigelse eller forveksling af ind# skreven bagage (Se pkt ), dog ikke rede penge, rejsedokumenter, værdipapirer, PC, foto# og andet teknisk udstyr samt smykker. Bagagen anses først for bortkommet, når transportøren op# lyser at eftersøgningen er opgivet FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker med indtil forsikringssummen der er gældende for det pågældende Arbejdernes Landsbank MasterCard: Korttype: Erstatningen er i DKK Standard Gold Platinum I alt per rejse Inden for forsikringssummen yder forsikringen erstat# ning for: a. Almindelig bagage tilhørende sikrede, herunder beklædningsgenstande, toiletting, pc#udstyr, mo# biltelefon, kamera, rede penge og betalingskort, rejsebilletter, pas, værdipapirer, som den sikrede tager med på rejsen eller anskaffer under rejsen. b. Sportsudstyr der anvendes i forbindelse med fysi# ske aktiviteter på ferierejser (se pkt ). Se pkt c for sportsudstyr, der er undtaget på forsikringen. c. Omkostninger til genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, betalingskort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.m., men ikke erstatning for den tid, det tager at genanskaffe effekterne FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Simpelt tyveri b. Genstande til kommercielt eller erhvervsmæssigt brug, herunder værktøj, vareprøver, handelsvarer og kollektioner. c. Sportsudstyr (bortset fra de under pkt b nævnte), jagtudstyr, cykler, klapvogne, reserve# dele og tilbehør til motorkøretøjer, både og lig# nende. d. Genstande der sendes særskilt (som fragt eller lignende), idet disse ikke er omfattet af forsikrin# gen under transporten, men først fra det tids# punkt, hvor de afhentes af sikrede. e. Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden embal# lage, hvis brugsværdien efter skaden i væsentlig grad er uforandret. f. Skade på, eller forårsaget af, mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen, herunder bagage# skader der skyldes dårlig emballering. g. Glemte, tabte eller forlagte genstande, samt tyveri af genstande der henstår uden opsyn medmindre de er låst inde i lokale, bagagerum/handskerum (ikke synligt udefra) i motorkøretøj, bagageboks eller lignende. h. Indirekte tab og følgeskader. i. Erstatning for bagage fra mere end et betalings# kort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af

16 flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikre# de frit vælge hvilket betalingskort der skal dække skaden BEGRÆNSNINGER For denne dækning gælder nedenstående begræns# ninger i procent af forsikringssummen (Se pkt. 23.1) for følgende type af effekter: Rede penge, betalingskort, værdipapirer: 20% Erstatning for en enkelt genstand: 50% Erstatning for PC#, foto#, andet elektronisk udstyr, mobiltelefoner, tavle PC, sportsud# styr samt værdigenstande, briller og pro# teser: Film, video, båndoptagelser, tegninger, manuskripter og lignende: 50% Værdien af rå# materialet Endvidere er det en betingelse for at opnå erstatning at: a. Sikredes bagage behandles og opbevares betryg# gende, og at sikrede udviser påpasselighed. b. PC#udstyr, fotoudstyr, tavle PC, andet elektronisk udstyr mobiltelefoner, briller, proteser samt alle former for værdigenstande opbevares i håndbaga# gen. Er disse genstande placeret i indskreven ba# gage (se pkt ) er genstandene ikke dækket. c. Sikrede ved bortkomst af indskreven bagage (se pkt ) foretager anmeldelse til den ansvarlige transportør. Original kvittering for anmeldelsen skal sendes til If i form af skadesrapport, PIR (Property Irregularity Report) samt originale flybil# letter. d. Sikrede ved tyveri/røveri anmelder det til nærme# ste politimyndighed og sender original kvittering for anmeldelsen til If FASTSÆTTELSE AF ERSTATNINGEN a. Genstande der er under 2 år gamle hvor der kan fremvises original kvittering, og som er ubeskadi# gede, når skaden sker, erstattes med genanskaf# felsesprisen for tilsvarende nye genstande. b. Genstande der er under 2 år gamle hvor der ikke kan fremvises original kvittering, og som er ube# skadigede, når skaden sker, erstattes som gen# stande der er mere end 2 år gamle Se punkt 23.4 c. c. Genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller som i forvejen er beskadigede, erstat# tes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, men med fradrag for værdiforringelse som følge af alder og brug 2 samt nedsat anvende# lighed eller andre omstændigheder. d. If kan vælge at lade den/de beskadigede genstan# de reparere eller udbetale et beløb svarende til re# parationsprisen. If har ret, men ikke pligt til at er# statte in natura. e. De erstattede genstande er at betragte som Ifs ejendom og skal indsendes til If ved skadens op# gørelse eller ved fremkomst. 2 For personlige brugsgenstande og lignende sker der ikke fradrag for værdiforringelse som følge af alder og brug. 24. BAGAGEFORSINKELSE Hvis sikredes indskrevne bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til sikredes ankomst til bestem# melsesstedet, dækker forsikringen rimelige og nød# vendige udgifter til erstatningskøb (se pkt ). For eksempel medicin, almindelige beklædningsgen# stande og toiletartikler. Hvis sikredes indskrevne bagage i forhold til forventet hjemkomst til bopælslandet bliver forsinket med over 24 timer, og sikrede skal påbegynde ny udlandsrejse indenfor 72 timer efter hjemkomsten, dækker forsik# ringen udgifter til nødvendige erstatningskøb med op til kr. per person. I de tilfælde hvor der er tale om en erhvervsrejse, kan If kontakte arbejdsgiveren for at få rejsen og rej# seplanen bekræftet. Erstatningskøb skal ses i relation til den tid bagagen er forsinket og kan kun vedrøre rimelige og nødvendige udgifter til almindelige beklædningsgenstande, toiletar# tikler og samt medicin FORSIKRINGEN DÆKKER Sikrede kan vælge erstatning (A) eller kompensation (B) jf. nedenstående: A. Erstatning iht. originale bilag for det indkøbte in# den for forsikringensum (se nedenstående skema) Korttype: Erstatningen er i DKK Standard Gold Platinum Sum per rejse Maks. per person B. # eller forsikringen yder en økonomisk kompensation til fuld og endelig afgørelse. Der er ikke krav om do# kumentation i form af originale bilag for det indkøbte. Korttype: Erstatningen er i DKK Standard Gold Platinum Sum per rejse Maks. per person FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Hvis de anbefalede transfer#/ transit tider for fly# selskab(er) og lufthavn(e) ikke overholdes. b. Hvis flyrejsen er købt hos forskellige flyselskaber, rejsebureauer eller lign. rejseudbydere og der er mindre end 1½ time mellem planlagt ankomst og planlagt afgang. c. Bagageforsinkelse på rejser under 24 timers va# righed, som ikke omfatter mindst en forud planlagt overnatning. d. Erstatningskøb, der foretages efter bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet samt le# je/køb af sportsudstyr, mobiltelefoner eller andet teknisk udstyr. e. Indirekte udgifter i forbindelse med bagageforsin# kelsen, såsom transportudgifter, hotelophold, for#

17 tæring og telefonsamtaler, med mindre opkaldet foretages til If eller If Assistance. f. Bagageforsinkelsen fra mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den BEGRÆNSNINGER Det er en betingelse for at få erstatning, at a. Sikrede kan fremvise original dokumentation fra luftfartsselskabet (Property Irregularity Report) el# ler lignende. Rapporten skal dokumentere at, ba# gagen har været forsinket, samt dato og tidspunkt for fremkomst. b. De indkøbte genstande er købt på destinationen. Erstatningskøbet er at betragte som Ifs ejendom og kan forlanges tilsendt, inden der udbetales er# statning. c. Sikrede kan fremsende originale flybilletter samt originale bilag for de afholdte udgifter. d. Sikrede venter på den forsinkede bagage på an# komstdestinationen i op til 3 dage, hvis sikrede er på en ferie der er en rundrejse (se pkt ). Fravælger sikrede dette, reduceres forsikrings# summen med 50%. e. Sikrede i tilfælde af ny udlandsrejse kan dokumen# tere at rejsen er planlagt før hjemkomst. Tillægsdækninger for Guld & Platinum kort 25. INDHENTNING AF REJSERUTEN Hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade og der# ved ikke kan følge sin planlagte og forudbestilte rej# serute, yder forsikringen erstatning af de rimelige og nødvendige ekstraudgifter som sikrede har til at ind# hente den i forvejen planlagte rejserute FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra# udgifter jf. nedenstående: Korttype: Erstatningen er i DKK Transport på samme klasse som oprindeligt planlagt Standard 0 Gold Platinum Rimelige & nødven# dige ekstraudgifter Hotelophold per dag Fortæring og lokal transport per døgn, per person FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Indhentning af rejseruten fra mere end et betalings# kort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække skaden BEGRÆNSNINGER a. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes syg# dom/tilskadekomst og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. b. Forsikringen dækker kun udgifter til indhentning af en i forvejen planlagt rejserute, på samme klasse som ved den oprindelige udrejse, hvis sikredes rejse er påbegyndt og den i forvejen planlagte rej# serute ikke kan gennemføres. c. Hvis indhentning af rejseruten arrangeres uden at involvere If Assistance, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis If Assi# stance havde været involveret. 26. OPHOLD & TRANSPORT VED FORS. FREMMØDE Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra# udgifter til indhentning af den oprindeligt planlagte rejserute, hvis sikrede har påbegyndt rejsen og, ufor# skyldt og uforudseeligt, møder for sent frem til et of# fentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret trans# portmiddel FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker rimelige og nødvendige doku# menterede ekstraudgifter i form af originale bilag jf. nedenstående: Korttype: Erstatningen er i DKK Stan dard Gold Platinum Forsikringssum per skade Transport på samme klasse som oprindeligt planlagt 0 Rimelige & nødven# dige ekstraudgifter Hotelophold per dag Fortæring og lokal transport per døgn, per person FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Hvis årsagen til det forsinkede fremmøde skyldes sikrede ikke har afsat tilstrækkeligt god tid til transporten frem til det planlagte transportmiddel i henhold til rejseplanen. b. Hvis der på en udlandsrejse er skift mellem to transportmidler og der er mindre end 2 timer mel# lem planlagt ankomst og planlagt afgang. c. Hvis det kan bebrejdes sikrede, at sikrede ikke når at checke ind i lufthavn, havn, tog, bus eller andet transportmiddel, i henhold til oplysningerne i rej# seplanen. d. Forsinket fremmøde fra mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den. e. Hvis rejsen er bestilt og betalt mindre end 24 ti# mer før planlagt afrejse BEGRÆNSNINGER Hvis transport og ophold ved forsinket fremmøde ar# rangeres uden at involvere If Assistance, er erstat# ningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis If Assistance havde været involveret. 27. KOMPENSATION VED FLYFORSINKELSE ELLER INDSTILLET FLY Nødindkøb og ophold ved flyforsinkelse: Hvis en flyforsinkelse overstiger 4 timer, dækker for# sikringen rimelige og nødvendige udgifter til indkøb af toiletartikler, beklædningsgenstande, måltider, for#

18 friskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt transportudgifter til og fra lufthavnen. Kompensation ved indstillet fly: Er den planlagte flyforbindelse aflyst, dækker forsik# ringen rimelige og nødvendige transportudgifter som sikrede har afholdt i forbindelse med sikredes trans# port til# og fra lufthavnen i henhold til rejseplanen FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra# udgifter jf. nedenstående: Korttype: Erstatningen er i DKK Flyforsinkelse: Den maksimale forsikringssum per rejse, uanset antal sikrede på rejsen. ved: # Rejser til, eller indenfor, Grønland og Færøerne: # Øvrige rejser Gold Standard Platinum Inden for forsikringssummen kan der maksimalt anvendes følgende beløb til: # Nødindkøb ved flyforsinkese, uanset antal sikrede på rejsen # Hotelophold per dag, uanset antal sikrede på rejsen # Fortæring og lokal transport per døgn, per person # Transportudgifter per skade i forbindelse med indstillet fly DÆKNING VED FLYFORSINKELSE UDEN OVERNATNING: a. Nødindkøb: Rimelige og nødvendige udgifter til måltider, forfriskninger, aviser og blade jf. tabel. DÆKNING VED FLYFORSINKELSE MED OVERNATNING: Er sikredes bagage er indskrevet, og nægtes udleve# ret, og medfører flyforsinkelsen ekstraordinære over# natninger, dækkes: b. Hotelophold jf. tabel. c. Fortæring og lokal transport jf. tabel. d. Nødindkøb: Rimelige og nødvendige udgifter til toiletartikler og beklædningsgenstande, måltider, forfriskninger, aviser og blade jf. tabel DÆKNING VED INDSTILLET FLY: Er sikredes flyafgang indstillet dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: a. De transportudgifter (fly, både, tog, bus og egen bil) sikrede har haft i forbindelse med sikrede har transporteret sig forgæves til lufthavnen. Ved kør# sel i egen bil, gælder der Statens laveste takster for tjenestekørsel i egen bil over km. per år per km SIKREDE SKAL FREMSENDE FØLGENDE a. Dokumentation fra luftfartsselskabet for flyforsin# kelsen, eller det indstillede fly. b. Dokumentation for afholdte udgifter til transport, nødindkøb og ophold i form af originale bilag FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Erstatning for ydelser, som sikrede har fået fra fly# selskabet # for eksempel transport, overnatning på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletar# tikler. b. Hvis forsinkelse, eller indstilling af flyet, skyldes strejke, en faglig aktion eller naturkatastrofe som eksisterede eller som var varslet forud for den da# to, den berørte del af rejsen var påbegyndt. c. Hvis forsinkelsen sker på grund af, at flyet er taget ud af drift, efter henstilling fra myndigheder, hvis det var varslet forud for den dato, den berørte del af rejsen var påbegyndt. d. Erstatning fra mere end et betalingskort med for# sikring fra If. Er sikrede omfattet af flere beta# lingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den. e. Erstatning for mere end én flyforsinkelse, da en række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme flyforsinkelse, betragtes erstat# ningsmæssigt som en og samme forsinkelse. 28. OVERFALD Forsikringen yder økonomisk kompensation, hvis sik# rede på rejsen bliver udsat for et overfald af en anden person med fysisk personskade eller død til følge FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringssummen er kr. per person, per skade og dækker: a. Hvis sikrede bliver overfaldet med påviselig fysisk personskade til følge, dækker forsikringen: 1. Tabt arbejdsfortjeneste. 2. Helbredsundersøgelser. 3. Erstatning for svie og smerte. Erstatningen i henhold til ovennævnte punkter bereg# nes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt, herunder er# statningsansvarsloven med op til kr. per per# son per skade. Hvis sikrede dør som følge af overfaldet, dækker for# sikringen rimelige udgifter til begravelse samt tab af forsørger med et beløb svarende til det, en ansvarlig skadevolder efter erstatningsansvarsloven ville være forpligtet til at betale under tilsvarende omstændig# heder i Danmark med op til kr FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Skade, som tilføjes sikrede af en person, som rej# ser sammen med sikrede på hele rejsen. b. Skade, som tilføjes sikrede i forbindelse med sik# redes deltagelse i en strafbar handling. c. Erstatning for overfald fra mere end et betalings# kort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere betalingskort med forsikring fra If, kan sikre# de frit vælge hvilket betalingskort der skal dække skaden BEGRÆNSNINGER For at undlade begrænsninger i sikredes ret til erstat# ning, skal: a. Der fortages anmeldelse af overfaldet til nærmeste politimyndighed. Den originale politirapport ind# sendes til If

19 b. Sikrede konsultere en lokal læge, tandlæge eller hospital efter overfaldet for at få overfaldets fysi# ske skader dokumenteret i form af en lægeerklæ# ring. 29. ULYKKE Forsikringen dækker hvis sikrede under udlandsrejse bliver udsat for en ulykke, der forårsager sikredes død eller bevirker et varigt mén FORSIKRINGEN DÆKKER: Ulykkestilfælde, som direkte, og uden medvirken af sygdom, forårsager sikredes død eller bevirker et va# rigt mén. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager påviselig personskade. Der# udover dækkes også: a. Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ilde# befindende, når dette ikke skyldes en eksisterende eller latent sygdom. b. Drukning og kulilteforgiftning uanset om dette er en følge af et ulykkestilfælde. c. Legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, he# deslag eller solstik. d. Ulykkestilfælde, der sker under forsøg på at af# værge skade på andre personer eller ejendom. Uanset antallet af sikrede personer, dækkes i alt maksimalt per skade: Samlet forsikringssum kr. Indenfor den samlede forsikringssum, dækker forsik# ringen med op til forsikringssummen per person, per skade: Død kr. 100 % varigt mén kr FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Overanstrengelse eller overbelastning b. Ulykkestilfælde der skyldes sygdom samt mén der kan relateres til sygdomme uanset sygdommens art. c. Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsan# læg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde samt forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvis forværringen skyldes sygdom. d. Følger af lægelig behandling eller kiropraktorbe# handling, som ikke er nødvendiggjort af et ulyk# kestilfælde, der er omfattet af forsikringen. e. Når den sikrede kommer til skade under deltagelse eller træning i særlige sports# og fritidsaktiviteter. (Se liste over de sports# og fritidsaktiviteter, som ikke er dækket i pkt f. Der udbetales ikke erstatning for mén, der var til stede før ulykkestilfældet. Et mén der var til stede før ulykkestilfældet kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. g. Der udbetales ikke erstatning hvis skadelidte på skadetidspunktet er fyldt 80 år ERSTATNING VED DØD a. Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den sik# redes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales forsikringssummen, der er fastsat for dødsfald. b. Er der i forbindelse med samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes det# te beløb i forsikringssummen ved død. c. Medmindre andet skriftligt er meddelt If, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårøren# de (se pkt ) eller # hvis ingen af de her nævnte findes # til afdødes livsarvinger, eller, hvis der heller ingen livsarvinger efterlades, til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arvelo# ven. Efterlades hverken arvinger eller særligt be# gunstigede, udbetales kr. d. For personer under 18 år udbetales ved død kr. til den eller de personer, der har foræl# dremyndigheden over det pågældende barn. Er# statning til umyndige betales efter reglerne om umyndiges midler ERSTATNING VED VARIGT MÉN Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde har med# ført en méngrad på mindst 5 %, udbetales godtgø# relse for varigt mén til sikrede. Méngraden for føl# ger af samme ulykkestilfælde kan sammenlagt ik# ke overstige 100%. e. Erstatningen fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes eller når de egent# lige helbredsforanstaltninger er ophørt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. f. Méngraden fastsættes på grundlag af skadens me# dicinske art og omfang, ud fra de lægelige oplys# ninger og i overensstemmelse med den méntabel som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetids# punktet. g. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til sikredes erhverv eller andre individuelle forhold. h. Er sikrede umyndig, tilfalder 10% af godtgørelsen indehaveren af værgemålet ved en méngrad på 30 % eller derover. Resten af godtgørelsen tilfal# der den umyndige og anbringes i overensstemmel# se med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Ved en méngrad under 30 % tilfalder godtgørelsen indehaveren af værgemålet BEGRÆNSNINGER I GODTGØRELSEN a. Hvis den sikrede er fyldt 70 år på skadetidspunktet dækker forsikringen med 50% af den gældende forsikringssum. b. Rammer ulykkestilfældet en person under 25 år, der på ulykkestidspunktet var fører af, eller passa# ger på, et motordrevet 2#hjulet køretøj, dækker forsikringen med 50% af den gældende forsik# ringssum. c. Sikrede skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes for# skrifter. Undlades dette, kan sikredes ret til er# statning bortfalde FORÆLDELSE a. Ved afvisning: Har If afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes krav, med mindre sikrede in# den 6 måneder efter afvisningens modtagelse ind# bringer sagen for Ankenævnet for Forsikring, Ar# bejdsskadestyrelsen eller domstolene. Fristen lø# ber først fra det tidspunkt, hvor sikrede har mod# taget skriftlig meddelelse herom fra If. Meddelel# sen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen ud#

20 løber, hvordan fristen afbrydes og konsekvensen hvis fristen ikke afbrydes. b. Ved senfølger: Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. c. Ved sen anmeldelse: Erstatningskrav, der anmel# des senere end 6 måneder efter, at sikrede har el# ler burde have konstateret, at et ulykkestilfælde har medført varige følger, er ikke dækket af forsik# ringen. Hvis der i standard kaskoforsikringen for en udlej# ningsbil, der er lejet under en rejse, er forbehold for dækning af visse af udlejningsbilens dele, f.eks. dæk, undervogn og lignende, er disse dele omfattet af denne forsikring. Denne forsikrings dækninger er ikke en erstatning for udlejningsbilens lovpligtig ansvarsforsikring eller den kaskoforsikring som tilbydes af udlejer. Sikrede tilrådes at opnå forståelse for udlejers forsikrin# gers dækning. Tillægsdækninger for Platinum kort 30. ERSTATNINGSBIL Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningsbil, hvis sikredes egen bil (se pkt. 42.6) under en rejse bliver beskadiget, stjålet eller får me# kanisk skade, så det ikke er muligt og/eller forsvarligt at fortsætte den allerede påbegyndte rejse FORSIKRINGEN DÆKKER Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: a. Hotelophold med op til per dag i op til 3 da# ge. b. Fortæring og lokal transport med 500 kr. per døgn, per person i op til 2 døgn. c. Med op til kr. per dag i indtil 30 dage rimeli# ge og nødvendige udgifter til: 1. Leje af tilsvarende almindelig personvogn, som den beskadigede/stjålne, til fortsættelse af den påbegyndte rejse. 2. Leje af tilsvarende bil, indtil egen bil (se pkt. 42.6) er hjemkommet og repareret, eller der er købt en ny bil FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Udgifter til andet end leje af en almindelig person# vogn. b. Udgifter til hjemtransport af køretøjer samt leje af enhver form for ekstraudstyr. c. Skader, hvor det benyttede køretøj er registreret første gang 10 år forud for skadedatoen. d. Erstatningsbil fra mere end et betalingskort med forsikring fra If. Er sikrede omfattet af flere beta# lingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den BEGRÆNSNINGER Det er en forudsætning for dækning, at: a. Anmodning om dækning sker, og kan iværksæt# tes, mens sikrede stadig er på rejsen. b. Sikrede deltager i rejsen og har gyldigt kørekort. c. Bilen ikke kan repareres, bliver fundet og kan bringes i trafiksikker stand indenfor 24 timer. d. Føreren af erstatningsbilen er mellem 23#74 år. e. Skaden er sket i Europa SELVRISIKO Sikrede betaler selv de første kr. 31. TILLÆG TIL LEJEBILS KASKOFORSIKRING 31.1 FORSIKRINGEN DÆKKER Med en samlet forsikringssum på op til kr. per rejse til dækning af: a. Selve skaden op til udlejningsbilens faktiske kon# tantværdi på udlejningstidspunktet. b. Rimelige og nødvendige afhentningsomkostninger til nærmeste værksted pålagt af udlejningsbu# reauet som følge af en dækket skade, hvor dette er pålagt sikrede i lejekontrakten. c. Udlejers rimelige og almindelige driftstab/tab af anvendelsesomkostninger, der er dokumenteret af biludlejers anvendelsesjournal og pålagt sikrede i lejekontrakten af biludlejningsfirmaet for den fak# tiske periode udlejningsbilen bliver repareret. d. Værdiforringelse af udlejningsbilen som følge af en dækningsberettiget skade, hvor dette er pålagt sikrede i lejekontrakten FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Skader der alene opstår i, og er begrænset til, bi# lens mekaniske dele (f.eks. motor, gearkasse og styretøj), medmindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, hær# værk eller under bugsering. b. Skader relateret til fabrikations# og konstruktions# fejl, tæring, frostsprængning, ridser i lak og lign. c. Skader der ikke kan påvises at være opstået mens udlejningsbilen var udlejet til kortholder. d. Skade som følge af kørsel uden vand og olie, eller hvis sikrede eller en anden autoriseret fører af ud# lejningsbilen overtræder lejeaftalen. e. Enhver form for tyveri af lejet autotilbehør (f.eks. GPS udstyr, barnestol eller lign.). f. Erstatning fra mere end et betalingskort med for# sikring fra If. Er sikrede omfattet af flere beta# lingskort med forsikring fra If, kan sikrede frit vælge hvilket betalingskort der skal dække ska# den BEGRÆNSNINGER a. Denne forsikrings dækninger er subsidiær i forhold til udlejers kaskoforsikring og kan højst omfatte en bil i samme udlejningsperiode. b. Det er en forudsætning for dækning, at: 1. Sikrede er anført i lejekontrakten og har gyldigt kørekort. 2. Der er tegnet standard ansvars# og kaskofor# sikring for udlejningsbilen. 3. Begivenheden finder sted uden for bopælslan# det

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard April 2012 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 48 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 49 Dækningsoversigt for

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring tættere på Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Forsikringsbetingelser April 2012 Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 42 Version 2.0 gældende fra april 2012 Version 2.0 gældende fra april 2012 43

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 116 117 Dækningsoversigt for MasterCard Ung i tilknytning til MasterCard Classic, Gold og Platinum (i DKK) Punkt Basisdækning for MasterCard Ung i tilknytning

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-Mastercard Platinum Private Banking Almindelige vilkår gældende i tilknytning til

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC- Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. januar 2017

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC1000 Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. november 2016 Travel

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser Januar 2009 Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Business Debit Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige Personforsikringer

Læs mere

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6696-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 4 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 4 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 4 4. Tilkøb af flere dækninger... 5 5. Varighed,

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:...6 2. Hvem er dækket af forsikringen?...6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere summer...7 5.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland*

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland* Indhold Dækningsoversigt...2 Generelle forsikringsbetingelser...3 1. Forsikringen er tegnet i:...5 2. Hvem er dækket af forsikringen?...5 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...5

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere