NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Januar 2006 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Indhold Det gamle år og det nye... 3 Sydvestvej... 6 Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Sydvestvej 14, fyrbøder Hans Nielsen og familie, ca. 1915

3 Det gamle år og det nye Når jeg ser tilbage på det forgangne år, er der én ting som springer i øjnene: Borgernes generøsitet over for arkivet. Jeg har i adskillige blade udtrykt min glæde og taknemmelighed over de mange gaver og lån, som jeg bliver præsenteret for. Men at stigningen var så stor, som tilfældet er, kom alligevel bag på mig. I 2004 modtog arkivet 68 gange mennesker med lån eller foræringer, som kunne være alt fra 1 enkelt foto til overførelse af Skoleforvaltningens ca klasse- og eksamensprotokoller. I 2005 steg dette tal til 92, hvilket er en forøgelse på 35%. Ekspedition og behandling af de mange gaver har sat sit præg på arkivets dagligdag. Der er tale om et stort og tidkrævende arbejde, som samtidig er en af arkivets allervigtigste funktioner: Indsamling af materiale til samlingerne. Det er for mig en meget stor glæde at se samlingerne øges, såvel i omfang som i kvalitet. Målet er jo, at lokalhistoriske forespørgsler kan løses med blot nogle få tryk på tastaturet. Vi er kommet et godt stykke vej allerede, til glæde for de mange brugere og til stor tilfredshed for mig. Lad os håbe, at den gode udvikling vil fortsætte i de kommende år. Arbejdet med forberedelse til Internet pågår stadig. Som jeg har nævnt tidligere, er der tale om en lang proces, både for arkiverne og for de folk, som står bag den såkaldte konvertering, dvs. overførelse af data fra gammelt til nyt system. Processen bliver forhåbentlig færdig i løbet af Derefter vil arkivets base ligge ude i cyberspace, i 3

4 Glostrup Gas- og Vandværk: Maskinhallen med gasmotorerne, der driver vandpumperne. Forrest bestyrer Niels Olsen. På trappen sønnen, Michael, ca første omgang dog uden adgang for andre end personalet. Hvornår den endelige åbning for brugerne vil ske, er det endnu for tidligt at udtale sig om. For 100 år siden, i februar 1906, skete en meget vigtig begivenhed i Glostrups historie, nemlig indvielse af et kombineret gasværk og vandværk. Jeg har i Nyt Fra Arkivet nr. 36 skrevet en artikel om emnet, med særlig fokus på det gamle vandtårn ved Hovedvejen. Nu foreligger der imidlertid i anledning af 100-året en prægtig bog skrevet af Leif Kayerød. Bogen hedder Glostrup Vandforsyning , og den er både smuk og velskrevet. For første gang præsenteres værkets historie i samlet form, og man får ikke blot den almindelige historiske udvikling i byen, men også den teknologiske historie gennemgås grundigt og spændende. Arkivet har bidraget med et stort 4

5 antal gamle fotos, og jeg er sikker på, at det er en bog, som mange vil nyde at læse. Her på arkivet vil den i hvert fald blive et solidt hjælpemiddel i det daglige arbejde. Vi ønsker forfatteren tillykke med det flotte resultat. Nærværende blad præsenteres i hovedtræk som et billedblad. I fortsættelse af tidligere numre, som havde henholdsvis Hovedvejen og Stationsvej som emner, har vi denne gang valgt Sydvestvej. Vejens historie gennemgås i korthed, og derefter bringes en række fotos fra den, som den så ud i såvel eller ældre som nyere tid. Vi ønsker alle læsere en rigtig god fornøjelse. Manometeret på Vandforsyningen ses også på foto s. 4, 28. september

6 Sydvestvej Glostrup har i dag kun ganske få veje, som kan føre deres tilværelse mere end 100 år tilbage. Hovedvejen og Stationsvej har været omtalt, og nu kommer så turen til endnu en i rækken, nemlig Sydvestvej. Vejen startede ved den gamle Stationsvej, skråt over for Solvej. Den løb på det første korte stykke mere syd end sydvest, drejede dernæst skarpt mod højre i en næsten vestlig retning. De første huse bleve opført i 1890 erne. Husrækken var til en start ikke særlig lang. Den blev nemlig i første omgang standset af et vandløb, som havde særlig betydning i Glostrup. Vandløbet havde sit udspring nordvest for Kildevej og flød mod syd langs nutidens Kildevældets Allé. Det passerede som sagt ved Sydvestvej og fortsatte under jernbanen til tidens store engstrækninger nær Glosemosevej, for siden længere østpå at forene sig med Rosenåen,

7 Bryggervillaen nær Kildevej. Broen nederst fører folk tørskoede over det offentlige vandløb. Vandet kom fra nordvest og løb langs Kildevældets Allé mod syd, 1915 som endte sit løb i Køge Bugt. Man forstår pludselig bedre stednavne som Kildevej, Kildegården og Kildevældets Allé, der var ganske prosaiske konstateringer af den topografiske virkelighed. Glosemosevej er for øvrigt ingen undtagelse. Navnet er en sammentrækning af Glostrup Mose, der på dette tidspunkt var groet til og fremstod som eng eller vådområde, som en senere tid ville kalde det. Vandløbet havde som sagt en særlig betydning. På et kort over Glostrup, dateret 1902, kaldes det udtrykkelig for Offentligt Vandløb. Det offentlige vandløb set fra oven,

8 Det var her byens kilde lå, og her kunne alle dens bønder vande deres kvæg. Den nordlige del af Kildevældets Allé (stien fra Kildevej til Hovedvejen) var vejen, man benyttede, og den kaldtes for Glostrup Gade, dvs. et sted, som alle måtte benytte. Tingene hænger sammen på logisk vis. I de nærmeste år efter år 1900 rykkede Sydvestvej videre mod vest, frem til Knudsvej (forløberen for Søndre Ringvej). Bryggergårdsvej var dengang ført over jernbanen. Her var ingen broer eller tunneller, færdslen foregik direkte hen over sporene. Bryggergårdsvej, som dengang hed Krogagervej, fortsatte videre helt til Brøndbyvester, hvor vejnavnet endnu kan findes. Sydvestvej selv udmundede direkte i Knudsvej. I 1918 opførtes ganske vist Vestbroen over jernbanen, men den kom endnu ikke til at berøre Sydvestvej. Banegårdspladsen under omlægning. Det er på dette tidspunkt, at de første huse på Sydvestvej, der skimtes i baggrunden, forsvinder. Set mod vest,

9 Sydvestvej ved nr. 9 mod øst. Nr. 7 kaldtes Emaus og var opført i 1897 af Indre Missions Samfund i Glostrup. De to huse bagest er nr. 3 og 5, 10. august Efter besættelsestidens ophør tog udviklingen atter fart. I 1952 udvidedes Vestbroen hen over Sydvestvej, som derefter kunne fortsætte sin ekspansion under broen mod vest. I de følgende år ser man en række håndværks- og industrivirksomheder etablere sig. I sker der omfattende ændringer ved Banegårdspladsen, bl.a. som følge af Glostrupcentrets opførelse. I den forbindelse bliver der, til stor fortrydelse for nogle, revet mange huse ned, her i blandt de første husnumre på Sydvestvej. Man anlægger en stor parkeringsplads på det sted, som senere bliver overtaget af virksomheden, Motorola. Til fremme af cykelfolkets interesser anlægger man i efteråret 1979 cykelstier, og kort tid efter må der graves igen, da man skal nedlægge rør til naturgas. 9

10 I skrivende stund er der atter stor gang i aktiviteterne ved vejens østlige ende. Ved biblioteket er et stort ældrebyggeri ved at nærme sig sin afslutning, x og nær dette er der begyndt et nyt boligbyggeri. Samtidig er et nyt indkøbscenter i tilslutning til Glostrup Storcenter ved at tage form. Joh, Glostrup er i stadig bevægelse, og det sker i høj grad ved Sydvestvej. Glostrup Tømmerhandel & Maskinsnedkeri. Nederst Knudsvej (Søndre Ringvej) med Kildevej til venstre. Midt i billedet på tværs ses Krogagervej (Bryggergårdsvej). I højre side diagonalt finder vi Sydvestvej med det lange hvide hus yderst til højre (Foldens Farvefabrik). Øverst til højre jernbanen. Luftfoto, ca

11 Ove Nielsens gartneri. Den brede vej opad til venstre er Kildevældets Allé. Opad til højre ses Brugsvej, opkaldt efter byens første brugsforening. Forneden på tværs finder vi Sydvestvej. Foroven på tværs Kildevej. Luftfoto, set mod nord, ca Den østlige ende af Sydvestvej. Til højre Emaus (Missionshuset) opført i Til venstre huset Sydvestvej 4. Bemærk gaslygten bag børnene. Postkort,

12 Sydvestvejs østlige ende ved Knækket. Husene er nr. 3 og 5. Bag nr. 3 fandtes en sti, kaldet Kærlighedsstien, ned til Banegårdspladsen og stationen. 5. juli 1959 Den ovenfor omtalte sti (Kærlighedsstien) mellem Sydvestvej 1 og 3. Vi befinder os ved Knækket. Bemærk stakitterne og gaslygten til højre, ca

13 Missionshuset, kaldet Emaus, blev opført i 1897 af Indre Missions Samfund i Glostrup. Man ser mod syd /sydvest. Adressen var Sydvestvej 7, ca Sydvestvej ved Kildevældets Allé (til venstre), hvor Ove Nielsen havde gartneri. Det sumpede område var ideelt til gartneri, ikke til etagebyggeri, 28. maj

14 Ove Nielsens gartneri, set mod syd. Øverst på tværs Sydvestvej. Til venstre opad finder vi Brugsvej, til højre opad ses Kildevældets Allé. Luftfoto, ca Ove Nielsens gartneri. Til venstre Kildevældets Allé, til højre Sydvestvej. Set mod nordøst. I årene blev Glostrup Bibliotek opført på grunden, ca

15 Sydvestvej, set mod sydvest. Huset yderst til venstre er nr. 21. Det lille grønlige hus er nr. 23. Husene forsvandt kort tid efter, at billedet blev optaget, juli 1969 Sydvestvej 23. Husrækken fra nr. 1 til nr. 25 blev revet ned i forbindelse med de store omlægninger ved Banegårdspladsen i Set mod sydvest, juli

16 Sydvestvej 11. Huset er senere kendt som nr. 13. Det blev i 1952 købt af DUI og herefter kaldt Falkereden. Bemærk de høje træer. Set mod syd /sydøst, ca Sydvestvej ved udmundingen af Nyvej. De tre huse er fra venstre: Sydvestvej 8, Nyvej 20 og Nyvej 19. Der ser smukt og idyllisk ud ved den gamle vej, juli

17 Sydvestvej 15 (til højre). Til venstre herfor ses nr. 13 og nr. 11. Ved Banegårdspladsens udvidelse blev husene nr. 1 til nr. 25 revet ned kort tid senere, juli 1969 Sydvestvej ved Kildevældets Allé (til venstre). Den ofte omtalte gartner Ove Nielsen havde gartneri her i mange år. Der er endnu kun få huse ved vejen, ca

18 Sydvestvejs udmunding i Søndre Ringvej. Senere bliver vejen ført under Søndre Ringvej og fortsat mod vest. Til højre Foldens Farvefabrik, 10. oktober 1943 Vestbroen udvides med en tilkørselsrampe hen over Sydvestvej. Vejen kan herefter fortsætte mod vest og gøre byen større. Set under broen mod øst,

19 Gaver til Arkivet Hanne Haislund: Forstædernes Bank: 19 kassejournaler Rudy Dorfer: Glostrup Frimærkeklub: 50-års kuvert, Glostrup Møbellager: Købekontrakt, Glostrup Cykellager: Regning, Poul Birkestrøm Andersen (urmager & guldsmed): Regning, Gas- og Vandafgift fra Glostrup Kommune: Afregning og ratebillet for og Glostrup Sygekasse: Medlemsbog for giver, Glostrup Boligselskab: Ordensreglement, Lissi Hansen: Good Old Days, teaterforestilling på Leragergård (Hesteskoen), fotos. Seniorbofællesskabet Byskoven: 1. spadestik, fotos. Svend Erik Østergård: Glostrupgård. Affotografering af maleri udført af Kaj Drews ( ). Kurt Søndergaard: Glostrup Tennisklub: Klubblad numre (ukomplet). 19

20 Et dejligt foto: Bag de søde spejderpiger ses bryggeriets klokketårn ved Kildevældets Allé. Tårnet blev revet ned i 1956 (uret blev dog reddet). Set mod nordøst, ca Birgitte Krøyer: Blå Pigespejdere, dagbog Blå Pigespejdere i Rådhushaven. Foto, ca Blå Pigespejdere: Amatørteaterforestiling. Foto, Desuden diverse andre arrangementer. Fotos, 1950 erne. Henry Dahl Nielsen: Brand i den tidligere Bergsøe-fabrik, 5. juni fotos. Egon Funch: Glostrup Kommunalbestyrelse. Festsang efter kommunalvalget i Forfattet af giver. 20

21 Lis Thuesen: Martin Mortensens Handelsgartneri (Gasværksvej 15). 7 fotos fra 1930 erne til ca Hovedvejen 64: Thuesens Købmandshandel, ca Foto. John David Pedersen: Undervisningsplan for Glostrup Kommunes Skolevæsen, Højvangskolen: Information, Højvangskolen: Arbejdsmappe for lærer Gudmund Markvard Pedersen, ca Glostrup Kommuneskole: Planer for årsprøver og eksaminer for årene , og Gnisten: Glostrup Kommuneskoles Elevblad : 8 numre. Glostruphallen: Globo holder julefest, fotos Ole Nielsen: Glostrup & Omegns Motor Klub. Kort historik. BSA-klubben ved Røde Vejrmølle Kro, 2 fotos. Østervej 14 opføres, rejsegilde ca fotos. Ringgården, 1940 erne. Foto. Kærmindevej 4, ca Foto. Søndre Ringvej og Vestbroen, ca Luftfoto. BSA-klubben var vistnok en del af Glostrup & Omegns Motor Klub. På en tur har man gjort ophold på Røde Vejrmølle Kro. Bemærk de flotte maskiner, 7. april 1935 Herluf Wacher: Sunlight (sæbefabrik) rives ned i fotos. Desuden nogle fotos af fabrikken fra Majken Pedersen: Arkitekt Svend Rosenvinge Hansen (Mørre Allé 16) reklamere for arkitekttegnet hus. Avisannonce (udklip), ca

22 På rejse i tidsmaskinen Brugsvej mellem Sydvestvej og Kildevej, set mod nord. Forenden af vejen til højre lå engang Glostrups første brugsforening. Det hvide hus til venstre er Stjernens Øldepot. Bag hegnet til venstre findes Ove Nielsens gartneri, 28. maj 1944 Samme position: Til venstre er hegnet til Ove Nielsens gartneri forsvundet. Gartneriet er nedlagt og afløst af det nye Glostrup Bibliotek. De omtalte huse forenden af vejen ses endnu, men store ændringer er på vej, juli

23 Alle bygningerne ved vejen er borte, og vejen er blot en skygge af sig selv. I baggrunden er Kubens Andelsboliger på Nyvej opført. Vejens endelige nedlæggelse er ikke langt væk: Hele området er under omlægning, 23. juni 2000 Stadig står fotografen på samme position. Men hvor han tidligere havde himmel over sig, ses nu mørtel og beton: Nu er nemlig et nyt ældrecenter under opførelse her mellem Glostrup Bibliotek og Brugsvej, 6. januar

24 24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy SYDTHY ÅRBOG 2011 1 Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy Redaktionsudvalg: Eigil T. Andersen, Ullerupvej 5, 7760 Hurup, tlf. 97 95 31 65 E-mail: eigil.andersen@karby.dk Poul Martin Kjær, Valmuevej

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge Fotograf: Per Madsen 2 0 1 0 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 En glædelig begivenhed! A. S. Augsburg For mange år siden, mens vor borgmester hed Holger Waage,

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere