LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT"

Transkript

1 LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

2 Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og Høst&Søn/ Rosinante & Co A/S, København udgave, 1. oplag, 2009 Omslagstegning: Lilian Brøgger Grafisk tilrettelægning og omslagsdesign: Mette Plesner Produktion: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2009 Høst&Søn er et forlag i Rosinante &Co Købmagergade 62, 4. Postboks København K Indhold 4 Indledning 5 Genre og tema: En fantastisk fortælling eller en fortælling om fantasi? 7 Komposition: En rejse gennem fortællingen 9 Synsvinkel 10 Intertekstualitet og muligheder for perspektivering 10 Litteraturarbejde med Metilies underjordiske rejse 11 Praktisk fremgangsmåde 13 Elevopgaverne mål og indhold 13 Genre og tema 15 Komposition 15 Synsvinkel 16 Intertekstualitet og perspektivering 17 Elevopgaver 25 Andre bøger

3 4 Indledning Metilies underjordiske rejse er en fantastisk fortælling om at miste og om at søge og finde hinanden og sig selv. Romanens poetiske univers inviterer til fordybelse og danskfaglig udfordring på mellemtrinnet. Max og Metilie er tvillinger og tæt forbundne. Den dag, de skal begrave deres mor, som har været både fysisk og psykisk nedbrudt længe, forsvinder først lyset fra Metilies øjne, og så forsvinder hun selv. Max plages af savn og skyldfølelse: Det var fordi, Max kiggede på bladene, at han glemte at holde øje med Metilie. Han vidste ellers altid, hvor hun var. Han kunne mærke hende på lang afstand. Metilie ligner sin mor. Hun er flyvsk, drømmende og fuld af liv og fortællinger om mørke skove og sære væsener, mens Max er lige modsat: jordnær, mørkeræd og dybt afhængig af sin stærke tvillingesøster: Når Metilie er sammen med Max, føler han sig tryg, men når han er alene, er han udsat. Max beslutter sig for at drage ud for at finde sin søster. Nu er det hans tur til at beskytte hende, og endelig se mørket forsvinde fra hendes øjne. Max bevæger sig ud i den store skov, hvor han møder en helt speciel pige, Ralle. Hun tager ham med til Frilona, det hemmelige land, hvor de skæve sjæle holder til: Ralles kæmpestore, varme mor Viola, Gunnar med gryden, danserinden Maria Marichenkenova, slangemennesket Gudrun og alle de andre. Fælles for dem er, at de er meget, meget skrøbelige, som Ralle siger, og ikke kan finde rum eller ro i byen. Frilona er de store følelsers fristed med høje grin ( ) råben i vrede og store armbevægelser. Her finder de skæve eksistenser fred og fællesskab. Men Max fornemmer, at noget er helt galt. Der findes ikke andre børn end ham og Ralle i Frilona, og der er noget eller nogen derude i mørket, som ingen tør tale om. De farverige og sarte indbyggere i Frilona sørger ligesom Max, og Viola græder om natten, når hun tror, ingen hører det. Max lærer snart den forfærdelige sandhed om Metilie og Frilonas forsvundne børn at kende, og nu starter en rejse til det underjordiske rige Fangeland, hvor Max og Ralle skal befri børnene fra Violas onde tvillingesøster, Vera. Max og Ralles underjordiske rejse er ikke kun en søgen efter Metilie og de andre forsvundne børn. Det er i lige så høj grad en rejse, hvor Max lærer at se både sig selv og sin sorg lige i øjnene, og bliver til noget andet og mere end Metilies tvilling. Han finder modet til at være sig selv selv når det er allersværest, og i bogens slutning råber han nærmest triumferende mod trækronerne: JEG ER LIGE HER! Genre og tema En fantastisk fortælling eller en fortælling om fantasi? Den fantastiske fortælling er en genre, der er bygget op omkring modsætninger. Først og fremmest modsætningen mellem et genkendeligt og virkelighedsnært realplan over for et sekundært, magisk plan, hvor virkelighedens og normalitetens grænser overskrides, og alt kan ske. Graden af fantastik varierer fra tekst til tekst, og det er væsentligt at lægge mærke til, hvornår og hvordan vi oplever skismaet mellem det realistiske og det fantastiske i teksten. Netop her er der grundlag for gode diskussioner om fiktion og fantasi. Nogle fantastiske fortællinger foregår udelukkende i en magisk eller sekundær verden. Her eksisterer realplanet kun 5

4 6 som referenceramme inde i læserens hoved. Vi går med på fiktionen, og de fantastiske elementer og hændelser giver ikke anledning til egentlig undren hos hverken fortællingens personer eller læseren. Naturlovene og den sunde fornuft er på standby for en stund, og fantasien har overtaget. Mange fantastiske fortællinger opererer imidlertid med to planer inden for fiktionen. Hovedpersonen befinder sig som udgangspunkt på realplanet i en virkelighed, som læseren kan forholde sig genkendende til. Men på et tidspunkt sker der noget, som bryder med normaliteten og det genkendelige. Det kan være et magisk indslag i normalverdenen, eller omvendt, hovedpersonens indtræden i en magisk verden. Ofte er overgangen fra realverdenen til det magiske univers markeret ved en form for passage. Passagen kan være helt konkret som kaninhullet ned til Alices Eventyrland, eller klædeskabet i Narniabøgerne, men det kan også være en mere symbolsk passage, som når Tvebak efter sin død vågner op i Nangijala, eller når det fantastiske viser sig at være en drøm eller ren fantasi. Sådanne magiske passager fungerer på én gang som vigtige elementer i handlingen og som en slags instrukser til læseren. Når vi følger hovedpersonen gennem den magiske passage, forlader vi også naturlove og normalitet. I Metilies underjordiske rejse markeres overgangen fra tvillingernes forholdsvis realistiske børnetilværelse i byen til det fantastiske univers tydeligt. Ralle, hvis figur er på grænsen mellem det realistiske og det fantastiske, besøger for en stund normalverdenen, men kun for at tage Max med sig. For at komme til Frilona skal man gennem en underjordisk gang, og den besynderlige by er afgrænset af en mur af træer: På den måde holder de alt udefra borte..., forklarer Ralle. Med Ralle som vejviser guides Max og læseren gennem Frilona, og møder de ikke helt almindelige indbyggere. I mødet med bifigurerne i romanen sættes selve det fantastiske på prøve. For nok er slangemennesket, den gråhårede Gudrun, en fantastisk figur i den forstand, at hun ikke er én, vi kender fra virkeligheden, men virkeligheden er i høj grad nærværende, for det er netop dén, der har knækket hende. Under en optræden faldt scenetæppet ned og ramte hende usandsynligt hårdt i hovedet, og man fornemmer en trist skæbne bag de enkle ord. Det gælder for alle romanens personer, at det mærkelige, urealistiske og fantastiske er en flugt fra virkeligheden, fra en grå og kedelig hverdag, sorger eller en skuffende skæbne. Vera, Violas onde tvilling, er flygtet endnu længere væk, til det underjordiske Fangeland. Hun har gravet sig ned med sin sorg over tabet af sønnen Mikkel, og i Fangeland er fantasien et fængsel, som hun ikke vil ud af. Romanen lægger sig genremæssigt op ad den fantastiske fortælling, men den tematiserer begreberne virkelighed og fantasi, og bliver på dén måde også en symbolsk fortælling om at turde livet. Det modsætningsforhold, der er den fantastiske fortællings kendetegn, opløses efterhånden, som vi forstår, at fantasien ikke er virkelighedens kontrast, men snarere et rum, hvor romanens figurer bearbejder deres sorg. Metilies underjordiske rejse kan dermed siges at udgøre en tredje type fantastisk fortælling, hvor det fantastiske i højere grad er til fortolkning. Komposition En rejse gennem fortællingen Max søgen efter Metilie er også en slags dannelsesrejse. Romanens komposition minder da også om eventyrets og dannelsesromanens tredelte hjemme-ude-hjem-mønster. 7

5 8 Kompositorisk tegner fortællingen en cirkel, hvor vi i fortællingens åbning præsenteres for romanens hovedpersoner og baggrunden for fortællingens plot: moren er død, familien er i sorg, og tvillingernes fortrolighed og tætte forhold er brudt, fordi Metilie er taget af sted. Max tager af sted for at finde sin søster, og romanens første kapitel hedder meget sigende Hjemmefra. Cirkelbevægelsen og handlingens fremdrift er i gang. Max er som udgangspunkt en slags anti-helt, som vi også kender dem fra eventyrerne. Han er sympatisk, men svag, og dermed skaber hans figur den spænding, der får os til at ville vide mere klarer han skærene? Lykkes det ham at finde Metilie? I næste kapitel lærer vi Frilona og Ralle at kende. Samtidig optrappes konflikten. Max har forladt det trygge hjemme, men nu viser det sig, at ude er langt farligere, end han troede. Max er bange, men finder styrke hos Ralle, og er parat til at kæmpe videre med hende ved sin side: Så lad os komme af sted ( ) lad os opsøge ondskaben. I kapitlet På vej bevæger fortællingen sig videre nedad mod cirklens bund. Det er svært at komme frem, og spændingen stiger. I Fangeland er bunden af cirklen nået. Max har bevæget sig ned i det allerfarligste, og han får brug for al sin styrke for at befri Metilie og de andre børn fra Veras mørke. Da det lykkes, starter en helt konkret opstigning fra mørkets dyb og cirklens bund. Metilie er svag og afkræftet, og Ralle er jaloux. Magtforholdene er vendt på hovedet, så det nu er Max, der er den stærke, den, de andre regner med. I romanens slutning anes ikke kun lyset, men også cirkelslutningen for enden af den mørke tunnel. Max og Metilie skal hjem, selvom alt vil være anderledes end før. Som i eventyrerne og i dannelsesromanen betyder (cirkel)slutningen, at harmonien genoprettes. Men alligevel er alt forandret. Ude har budt på farer og styrkeprøver, og fortællingens personer kommer forandrede og stærkere hjem. Hjem betyder også, at de må forholde sig til den sorg, de flygtede fra: Gråden er tæt på, men det er en forløsende gråd ( ) Han glæder sig til gråden. Synsvinkel Max er repræsentant for det normale og genkendelige i romanen. Samtidig er det hans øjne, vi låner til at se alt det mærkelige med. Max er interessant som synsvinkelbærer, fordi hans blik bliver delvist bestemmende for, hvordan læseren tolker romanens fantastiske elementer. Hans figur gennemgår en udvikling i løbet af romanen, og dermed ændrer hans syn på verden sig også. Som udgangspunkt er han iagttagende, undrende, næsten mistroisk, mens der ved romanens slutning ikke synes at være noget, der længere rigtig kan overraske ham. Det er også Max, der tegner billedet af Metilie. Hun er ikke selv til stede før ved romanens slutning, hvor hun viser sig at være en hel del anderledes end det idealbillede, Max har savnet sig frem til. Selvom det er Max, der er læserens indgang til romanen, gemmer han sig bag savnet af søsteren. Hun er alt det, han ikke er. Efterhånden træder Max i karakter, og bliver tydeligere som person. 9

6 Intertekstualitet og muligheder for perspektivering Metilies underjordiske rejse bygger videre på en meget gammel tradition for underjordiske skildringer. Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse fra 1741 og Jules Vernes Rejsen til jordens indre fra 1864 er to af de mest kendte, men der findes utallige eksempler i folkeeventyr, myter og billedkunst. Temaet det underjordiske har en fascinationskraft og en symbolværdi, der gør det oplagt at arbejde videre med i undervisningen. Samtidig er romanen meget levende og næsten stoflig i sin beskrivelse af det underjordiske univers. Det giver mulighed for at lade eleverne arbejde med ekspressive udtryksformer, som er med til at uddybe oplevelsen og skabe et fælles fokus på teksten. Romanens tematikker rummer mange muligheder for perspektivering til andre tekster, film eller billedkunst med fokus på fx tvillinger, fantasi, rejseskildringer, sorg/tab og dannelse. Litteraturarbejde med Metilies underjordiske rejse Tematikken er barsk, men vedkommende, og hovedpersonen Max inviterer til identifikation og indlevelse. Romanen er poetisk og sanselig i sin fremstilling, men er samtidig stramt opbygget omkring en forholdsvis enkel komposition. Det er et godt udgangspunkt for danskfagligt arbejde med både indhold og form. Ifølge Fælles Mål skal eleverne på mellemtrinnet bl.a.: have viden om sprogets poetiske funktion finde udtryk for værdier i tekster fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre kende forskellige genrer inden for fiktion gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster i samspil med andre Litteraturarbejdet med Metilies underjordiske rejse kan dels give eleverne en oplevelse af, hvad litteratur er og kan, dels bidrage til at opfylde målsætningerne for litteraturarbejdet i danskundervisningen på mellemtrinnet. 10 På mellemtrinnet er der særlige muligheder for litteraturarbejdet. De grundlæggende læsefærdigheder er for de flestes vedkommende på plads, og giver mulighed for en flydende, ubrudt læseoplevelse. Eleverne har et solidt narrativt beredskab, og samtidig en begyndende modtagelighed overfor den mere komplekse litteraturs problemstillinger og formsprog. Metilies underjordiske rejse rammer målgruppen og dens potentiale godt. Praktisk fremgangsmåde Litteraturarbejdet kan med fordel organiseres som en proces, hvor der arbejdes med romanen både før, under og efter læsningen af teksten. Netop i arbejdet med en roman med fantastiske indslag er det væsentligt at aktivere elevernes forforståelse ved at sætte fokus på deres førstehåndsindtryk og forventnin- 11

7 12 ger til romanen. Metilies underjordiske rejse sender en hel masse signaler alene i form af omslaget: titel (en rejse under jorden?), forsideillustration (uhygge, fangenskab, mørke) og bagsidetekst (en forsvunden tvillingesøster og en farefuld færd). Det er tydeligt, at noget særligt vil ske, og det er en støtte for læsning og fortolkning, at eleverne er bevidste om deres forventninger. Den fantastiske fortælling kan være med til at synliggøre den kontrakt med læseren, alt fiktion egentlig er læseren er med til at skabe den levende fortælling. Den første lærerfaglige udfordring i arbejdet med Metilies underjordiske rejse ligger i at sikre den fordybelse, romanens poetiske univers lægger op til, samtidig med at der arbejdes fælles og fagligt med den enkeltes oplevelse. Lærerens oplæsning kan være en god indgang til arbejdet. Det første kapitel, Hjemmefra, egner sig til både oplæsning og forventningsopgaver: her introduceres vi til fortællingens hovedpersoner og baggrunden for konflikten. Elevernes læsefærdigheder er bestemmende for, hvordan det videre arbejde skal foregå. Måske skal der skabes rum for og stemning omkring individuel læsning af romanen, eller måske kan nogle elever forberede oplæsning for de andre. Det væsentlige er, at eleverne får den oplevelse, der er grundlaget for det videre arbejde. Under læsningen skal eleverne have begyndende opmærksomhed på romanens form og indhold: Hvor og hvordan er det spændende? Hvor og hvordan udfordrer teksten forestillinger om virkelighed og normalitet? Hvor og hvordan skaber romanen billeder i hovedet? Når teksten er læst igennem første gang, starter den egentlige analyse og fortolkning af teksten. Her vil det være nødvendigt at genlæse særligt vigtige bidder af romanen (fokuslæsning). Det er imidlertid væsentligt, at overgangen fra oplevelse til analyse sker med udgangspunkt i den enkeltes oplevelse. Der skal være plads til individuelle reaktioner og genlæsning af de passager, eleverne finder interessante. I denne litteraturguide ligger fokus på genre, komposition og synsvinkel, som er vigtige elementer i romanen. Den endelige fortolkning må ses som et samlet mønster, hvor de enkelte elementer bidrager til en helhedsforståelse af romanen. Elevopga verne mål og indhold Det er væsentligt at lade eleverne skrive undervejs i arbejdet med Metilies underjordiske rejse. Dels er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at udtrykke deres personlige refleksioner over teksten, dels kan en opsamling af de faglige begreber, eleverne lærer undervejs, fungere både som støtte, dokumentation og evaluering af litteraturforløbet. Afhængigt af omfanget af elevernes produkter, kan det være en god idé at lave en Metiliemappe, hvor der er plads til egne refleksioner, oversigter over faglige begreber, kopier og tegninger. Genre og tema: Som led i aktiveringen af elevernes forforståelse og forventninger til den fantastiske fortælling som genre, kan forløbet indledes med en fælles brainstorm eller et associogram på tavlen over begrebet FANTASI. Her er målet, at eleverne i fællesskab kommer frem til, at fantasi nok er noget personligt og noget indre, men også noget, der kan aktiveres udefra af fx litteratur, film, spil og lege. Samtidig er al fiktion produkt af fantasi, men forholder sig i større eller mindre grad til virkeligheden. Sæt god tid af til fantasi-diskussionen, og spørg ind til, hvorfor 13

8 14 vi overhovedet har brug for fantasien og fiktionen. Netop dette spørgsmål er centralt i det videre arbejde med romanen. Når associationerne har fået frit løb, introduceres genrebetegnelsen fantastisk fortælling. Undervejs kan eleverne komme med eksempler fra litteratur, de kender. Snak sammen om, at den fantastiske fortælling adskiller sig fra litteratur, der forestiller virkeligheden. Centrale genrekarakteristika for den fantastiske fortælling: Et modsætningsforhold mellem to verdener: en realistisk og en magisk (vær opmærksom på, at genrevarianterne kan udtrykke dette modsætningsforhold forskelligt). En magisk passage: konkret: en dør, et hul, en gang eller andet, symbolsk: en drøm, et mareridt, døden, fantasier osv. Et møde eller sammenstød mellem de to verdener, ofte i form af repræsentanter fra hver side. Uvirkelige/overnaturlige/fantastiske elementer: talende dyr, nisser, spøgelser, flyvende tæpper, magiske sværd, forvandlinger osv. Undren: hovedpersonens holdning kan være afgørende for, hvordan vi tolker de fantastiske elementer. Ofte vil det centrale modsætningsforhold mellem virkelighed og fantasi blive tydeligt netop i omgivelsernes reaktion. I Metilies underjordiske rejse har fantastikken og fantasien en særlig funktion: fantasien er et fristed midt i alt det svære. Når litteraturarbejdet efter læsning af romanen bliver fortolkende, kan det være en god idé at gå tilbage til noterne fra det indledende arbejde med genren, så eleverne kan få en fornemmelse af, hvordan genre og tema hænger sammen. Komposition: Gennem arbejdet med romanens komposition, skal eleverne bevidstgøres om, at Max rejse og søgen efter Metilie er et ydre udtryk for en indre rejse, en dannelsesproces. Romanens cirkelkomposition kan være et konkret redskab til at synliggøre udviklingen. Lad eleverne inddele romanen i begyndelse/åbning, midte/konflikt og slutning, og placér overskrifterne i hjemmeude-hjem-cirklen. (Forklarende pile ud fra cirklen.) Synsvinkel: Hjem/hjemme Ude Romanen illustrerer, hvad det er, den alvidende fortæller kan. Det er typisk for Max, at han ikke fortæller særlig meget om sig selv, men i kraft af den alvidende fortæller, får vi indblik i hans tanker. Øvelser, hvor synsvinklen ændres, giver dels eleverne rutine i at benytte de faglige betegnelser, dels giver de indblik i sprogets poetiske funktion (jf. Fælles Mål). Det er væsentligt, at fokus fastholdes på teksten. Det er altså ikke en ny fortælling, eleverne skal arbejde sig frem til, men derimod en dybere forståelse af de mekanismer, der arbejder i den konkrete fortælling. 15

9 Intertekstualitet og perspektivering: I arbejdet med genren den fantastiske fortælling, er det oplagt at inddrage elevernes egne erfaringer med fantastik som ingrediens i litteratur, film, spil og lege. Perspektiverende opgaver giver eleverne forståelse for genretræk som noget, der binder fortællinger sammen. I samtalen om fantastik som genretræk bliver eleverne samtidig bevidstgjort om deres egen fiktionskompetence: dels den rygsæk af fortællinger, de kommer med, dels deres evne til at bruge fantasien og gå i dialog med det fiktive univers. Elevopgaver Før du læser INDIVIDUELT Kig godt på romanen og start med at lave en overskrift med forfatterens navn, bogens titel og udgivelsesår i dit arbejdshæfte (udgivelsesåret kan du finde i kolofonen på en af bogens første sider). Skriv stikord: Titel: Hvad får bogens titel dig til at tænke på? Har du hørt om en underjordisk rejse før? Forsideillustration: Beskriv billedet på forsiden og kom med forslag til HVAD, HVEM og HVOR. Hvilke farver er der brugt? Hvad tror du, billedet skal fortælle om bogen? Bagsidetekst: Vend bogen og læs bagsideteksten. Synes du bogen lyder spændende? Mærkelig? Uhyggelig? Sjov? Eller noget helt andet? 16 FÆLLES Fortæl hinanden om det, I har skrevet ned. Har I skrevet det samme, eller er der forskel på jeres indtryk af bogen? Lyder beskrivelsen af handlingen som noget, der kunne ske i virkeligheden? 17

10 Læs indholdsfortegnelsen. Hvilken overskrift lyder mest spændende? Tror I, at bogen ender godt? Hvorfor eller hvorfor ikke? Diskutér, hvad en god slutning er for jer. Skriv stikord og sidetal ned, hver gang du oplever noget fantastisk i fortællingen noget, der ikke kunne foregå i virkeligheden. Mens du læser Måske læser du hele bogen selv, eller måske læser I den op i klassen. Hvis en bog er rigtig god eller spændende, kan den få os til at glemme tid og sted, men du skal alligevel prøve at lægge mærke til, hvordan bogen er skrevet. Når du har læst En fantastisk fortælling FÆLLES I den fantastiske fortælling møder fantasi og virkelighed hinanden. Mens I læste, har I skrevet ned når I stødte på noget urealistisk eller fantastisk. 18 INDIVIDUELT Skriv ned i dit hæfte, når der er noget, du lægger mærke til eller undrer dig over. Det kan være et ord, du ikke forstår, eller en person, der virker underlig, men det kan også være noget, der er særligt spændende, eller skrevet på en speciel måde. Husk at skrive sidetallet ned, så I kan snakke om det i klassen senere. Det kan også være, at du går i stå undervejs. Hvis det sker, så skriv ned i dit hæfte hvorfor (fx: bogen er svær, fordi der er mange mærkelige ord eller bogen er kedelig, jeg ville ønske at ). Hver gang, du lægger mærke til noget i teksten, skal du skrive det ned, og forklare, hvorfor du lagde mærke til netop dét. Skriv alle eksemplerne op på tavlen og tal om dem. Lav overskrifter til eksemplerne brug forslagene herunder, eller find selv på: Magisk passage Magisk møde Fantastiske personer Fantastiske ting Find eksempler på, hvordan Max reagerer på de fantastiske ting, han oplever, og de mærkelige mennesker, han møder. Fx: Gunnar med gryden, mumler han, og ryster en smule på hovedet. Hvad betyder det, at han ryster på hovedet? Hvordan ville I selv reagere? 19

11 TO OG TO Vælg én af personerne i romanen. Det kan være Max eller Metilie, men også Vera, Viola, Gunnar med gryden, Walter, Maria Marichkenkova, Gudrun, Henry, Selma, Gorm Krankenwurst, eller en af Fædrene. Tegn en tegning af personen i jeres hæfter og skriv stikord rundt om tegningen. Brug romanen til at finde ud af, hvordan personen er beskrevet. Forestil dig, at personen er på vej fra virkeligheden til Frilona eller Fangeland og skriv et afskedsbrev. Hvem er brevet til (hvem efterlades tilbage?) Hvorfor tager han/hun af sted? Kommer han/hun hjem igen? Læs afskedsbrevene højt for hinanden i klassen. INDIVIDUELT Hvad ved du nu om genren fantastisk fortælling? Kender du andre fantastiske fortællinger? Skriv hvilke, og forklar, hvad der gør dem til fantastiske fortællinger. Komposition gen at kende. I midten er handlingen i gang, og hovedpersonen har som regel et problem, der skal løses, noget eller nogen, der skal findes, eller et mål, der skal nås: det kaldes fortællingens konflikt. Konflikten og hovedpersonens forsøg på at løse den er det, der gør fortællingen spændende at læse. Undervejs er der vendepunkter i fortællingen. Et vendepunkt er et vigtigt sted i handlingen, hvor hovedpersonen kommer videre. Måske får hovedpersonen uventet hjælp, kommer til skade, eller finder noget, der bringer ham eller hende nærmere konfliktens løsning. Konflikten løses næsten altid til sidst, men slutningen kan også være åben, så læseren selv skal gætte på, hvad det hele ender med. TO OG TO Del romanen op i begyndelse, midte og slutning. Brug kapitlernes numre. Hvilke oplysninger får vi i romanens åbning? Hvordan vil I kort beskrive romanens konflikt? Skriv mindst tre vendepunkter ned, og diskutér hvordan vendepunkterne er med til at ændre handlingen i en ny retning. Vurdér om slutningen er åben eller lukket. 20 Alle fortællinger kan deles op i begyndelse, midte og slutning. I begyndelsen (eller åbningen) af fortællingen lærer vi personerne og baggrunden for handlin- 21

12 En indre rejse FÆLLES Metilies underjordiske rejse handler om Max søgen efter sin søster. Han må på en lang rejse for at finde hende, og undervejs forandrer han sig selv som person. En roman, som handler om en persons udvikling, kan kaldes for en dannelsesroman. Dannelsesromanens komposition (den måde, den er bygget op på), kan tegnes som en cirkel: Tegn hjemme-ude-hjem-cirklen på tavlen og skriv stikord (brug jeres noter om begyndelse, midte og slutning): Hvordan beskrives Max i begyndelsen af romanen, hvor han stadig er hjemme? Hvad sker der ude, der er med til at udvikle Max? Hvordan har han forandret sig, da han endelig kommer hjem? INDIVIDUELT Tegn tre tegninger med overskrifterne hjemme, ude og hjem. Brug romanen til at finde ud af, hvordan der ser ud de forskellige steder. 22 Cirklen tegner på én gang handlingens og hovedpersonens udvikling. I begyndelsen foregår handlingen hjemme, hvor vi hører noget om, hvordan hovedpersonen er som person. Noget, ofte en konflikt, der skal løses, får hovedpersonen til at forlade hjemmet. Ude er farligt, og hovedpersonen må finde al sin styrke, for at overvinde farerne, for endelig at kunne komme hjem igen. Når hovedpersonen er kommet hjem, er han eller hun ikke helt den samme person som før. Rejsen er altså både en ydre og en indre rejse. TO OG TO Snak om jeres tegninger, og find ud af, hvordan Max kommer fra hjemme til ude og hjem igen. Hvordan foregår hans rejse? Skriv ned, hvis I kender andre dannelsesromaner med hjemme-ude-hjem-komposition. Synsvinkel FÆLLES Romanen er fortalt i 3. person. Det vil sige, at der ikke er nogen jeg-fortæller (1. person), men at per- 23

13 sonerne i romanen omtales ved deres navne, eller som han/hun. Fortælleren er ikke en person i romanen, men den stemme, der fortæller historien. Fortælleren i Metilies underjordiske rejse er alvidende. Det betyder kort fortalt, at fortælleren ved alt! Når der står i romanen, at: Max tænkte på sin mors grin, er det fortælleren, der fortæller os det ikke Max selv. På samme måde er det fortælleren, der fortæller om Metilie, at hun nogle gange gik alene hjem fra skole og forestillede sig alt det skjulte liv i skoven. I løbet af romanen får vi mest at vide om, hvad Max tænker og føler. Han er fortællingens hovedperson, og det er ham, vi lærer bedst at kende. Fortolkning FÆLLES Tal sammen om, hvad romanen drejer sig om alt det, der står mellem linjerne, og som bogen har fået jer til at tænke over. Hvad er det vigtigste i denne bog? Er der noget i bogen, I vil tænke videre over, selv om I er færdige med at læse? Vil I anbefale denne bog til andre? Max tænker rigtig meget på Metilie, men hvad får vi egentlig at vide om ham selv? Lav en kort personkarakteristik. Snak om, hvordan fortællingen havde været, hvis Metilie havde været hovedpersonen. Andre bøger af Kamilla Hega Holst: Den sovende sangerinde (Høst & Søn 2003) 24 TO OG TO Del kapitel 3 op mellem jer og omskriv det, så Max bliver jeg-fortæller. Hjælp hinanden undervejs, hvis der er noget, I er i tvivl om. Snak om, hvad det gør ved fortællingen, når Max er jeg-fortæller. om det underjordiske: Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske rejse (fortællingen findes i mange forskellige udgaver) Shane Brox: Titania (Politikens Forlag 2007) Lise Bidstrup: De forsvundne børn (Facet 2007) 25

14 Til notater Få adgang til nyheder og tilbud fra Høst & Søn: tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev via hjemmesiden: under nyhedsbrev På hjemmesiden kan du på Lærerværelset finde litteraturguider til følgende bøger: Ronnie Andersen: Date med en engel af Inger Lise Lund Bent Haller: Knut og Køter af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Bent Haller & Lars Vegas Nielsen: Grænsebørn af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Peter Mouritzen & Søren Jessen: Danser med djævle af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Peter Mouritzen: Hekseringe historier om det usynlige af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Dorthe de Neergard & Els Cools: To ting man aldrig kan vide af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen 26 Nye guider på vej 2009 til følgende bøger: Neil Gaiman: Coraline. Graphic novel af Karen Lise Søndergaard Oskar K: Du er så fuld af løgn, Otto 27

15 Metilies underjordiske rejse er en fantastisk fortælling om at miste og om at søge og finde hinanden og sig selv. Romanens poetiske univers inviterer til fordybelse og danskfaglig udfordring på mellemtrinnet, og Karen Lise Søndergaard Brandt giver i denne litteraturguide idéer til, hvordan man kan arbejde med romanen i undervisningen samt konkrete bud på elevopgaver. Denne og andre litteraturguider kan downloades gratis på Høst & Søn

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN Litteraturguide_Et.qxd 1/8/10 12:46 PM Page 1 LITTERATURGUIDE til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib SOFIA ESMANN 148,49 mm Litteraturguide til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib Sofia Esmann og Høst & Søn

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Bent Hallers Grænsebørn. med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

LITTERATURGUIDE. til Bent Hallers Grænsebørn. med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN LITTERATURGUIDE til Bent Hallers Grænsebørn med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN Lærervejledning til Bent Hallers Grænsebørn Ingelise Moos og Karen Vilhemsen og Høst

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse Fag: Dansk Spilletid: 83 min. Om filmen og kapitelmærknigen: Handling»«er 3. film i Karla-serien, der er baseret på bøger af Renée Toft Simonsen, og på filmlærredet instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Oscar K. og Dorte Karrebæks Idiot! KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Oscar K. og Dorte Karrebæks Idiot! KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Oscar K. og Dorte Karrebæks Idiot! KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Oskar K. og Dorte Karrebæk: Idiot! Karen Lise Søndergaard Brandt og Høst & Søn / Rosinante & Co,

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere