LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT"

Transkript

1 LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

2 Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og Høst&Søn/ Rosinante & Co A/S, København udgave, 1. oplag, 2009 Omslagstegning: Lilian Brøgger Grafisk tilrettelægning og omslagsdesign: Mette Plesner Produktion: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2009 Høst&Søn er et forlag i Rosinante &Co Købmagergade 62, 4. Postboks København K Indhold 4 Indledning 5 Genre og tema: En fantastisk fortælling eller en fortælling om fantasi? 7 Komposition: En rejse gennem fortællingen 9 Synsvinkel 10 Intertekstualitet og muligheder for perspektivering 10 Litteraturarbejde med Metilies underjordiske rejse 11 Praktisk fremgangsmåde 13 Elevopgaverne mål og indhold 13 Genre og tema 15 Komposition 15 Synsvinkel 16 Intertekstualitet og perspektivering 17 Elevopgaver 25 Andre bøger

3 4 Indledning Metilies underjordiske rejse er en fantastisk fortælling om at miste og om at søge og finde hinanden og sig selv. Romanens poetiske univers inviterer til fordybelse og danskfaglig udfordring på mellemtrinnet. Max og Metilie er tvillinger og tæt forbundne. Den dag, de skal begrave deres mor, som har været både fysisk og psykisk nedbrudt længe, forsvinder først lyset fra Metilies øjne, og så forsvinder hun selv. Max plages af savn og skyldfølelse: Det var fordi, Max kiggede på bladene, at han glemte at holde øje med Metilie. Han vidste ellers altid, hvor hun var. Han kunne mærke hende på lang afstand. Metilie ligner sin mor. Hun er flyvsk, drømmende og fuld af liv og fortællinger om mørke skove og sære væsener, mens Max er lige modsat: jordnær, mørkeræd og dybt afhængig af sin stærke tvillingesøster: Når Metilie er sammen med Max, føler han sig tryg, men når han er alene, er han udsat. Max beslutter sig for at drage ud for at finde sin søster. Nu er det hans tur til at beskytte hende, og endelig se mørket forsvinde fra hendes øjne. Max bevæger sig ud i den store skov, hvor han møder en helt speciel pige, Ralle. Hun tager ham med til Frilona, det hemmelige land, hvor de skæve sjæle holder til: Ralles kæmpestore, varme mor Viola, Gunnar med gryden, danserinden Maria Marichenkenova, slangemennesket Gudrun og alle de andre. Fælles for dem er, at de er meget, meget skrøbelige, som Ralle siger, og ikke kan finde rum eller ro i byen. Frilona er de store følelsers fristed med høje grin ( ) råben i vrede og store armbevægelser. Her finder de skæve eksistenser fred og fællesskab. Men Max fornemmer, at noget er helt galt. Der findes ikke andre børn end ham og Ralle i Frilona, og der er noget eller nogen derude i mørket, som ingen tør tale om. De farverige og sarte indbyggere i Frilona sørger ligesom Max, og Viola græder om natten, når hun tror, ingen hører det. Max lærer snart den forfærdelige sandhed om Metilie og Frilonas forsvundne børn at kende, og nu starter en rejse til det underjordiske rige Fangeland, hvor Max og Ralle skal befri børnene fra Violas onde tvillingesøster, Vera. Max og Ralles underjordiske rejse er ikke kun en søgen efter Metilie og de andre forsvundne børn. Det er i lige så høj grad en rejse, hvor Max lærer at se både sig selv og sin sorg lige i øjnene, og bliver til noget andet og mere end Metilies tvilling. Han finder modet til at være sig selv selv når det er allersværest, og i bogens slutning råber han nærmest triumferende mod trækronerne: JEG ER LIGE HER! Genre og tema En fantastisk fortælling eller en fortælling om fantasi? Den fantastiske fortælling er en genre, der er bygget op omkring modsætninger. Først og fremmest modsætningen mellem et genkendeligt og virkelighedsnært realplan over for et sekundært, magisk plan, hvor virkelighedens og normalitetens grænser overskrides, og alt kan ske. Graden af fantastik varierer fra tekst til tekst, og det er væsentligt at lægge mærke til, hvornår og hvordan vi oplever skismaet mellem det realistiske og det fantastiske i teksten. Netop her er der grundlag for gode diskussioner om fiktion og fantasi. Nogle fantastiske fortællinger foregår udelukkende i en magisk eller sekundær verden. Her eksisterer realplanet kun 5

4 6 som referenceramme inde i læserens hoved. Vi går med på fiktionen, og de fantastiske elementer og hændelser giver ikke anledning til egentlig undren hos hverken fortællingens personer eller læseren. Naturlovene og den sunde fornuft er på standby for en stund, og fantasien har overtaget. Mange fantastiske fortællinger opererer imidlertid med to planer inden for fiktionen. Hovedpersonen befinder sig som udgangspunkt på realplanet i en virkelighed, som læseren kan forholde sig genkendende til. Men på et tidspunkt sker der noget, som bryder med normaliteten og det genkendelige. Det kan være et magisk indslag i normalverdenen, eller omvendt, hovedpersonens indtræden i en magisk verden. Ofte er overgangen fra realverdenen til det magiske univers markeret ved en form for passage. Passagen kan være helt konkret som kaninhullet ned til Alices Eventyrland, eller klædeskabet i Narniabøgerne, men det kan også være en mere symbolsk passage, som når Tvebak efter sin død vågner op i Nangijala, eller når det fantastiske viser sig at være en drøm eller ren fantasi. Sådanne magiske passager fungerer på én gang som vigtige elementer i handlingen og som en slags instrukser til læseren. Når vi følger hovedpersonen gennem den magiske passage, forlader vi også naturlove og normalitet. I Metilies underjordiske rejse markeres overgangen fra tvillingernes forholdsvis realistiske børnetilværelse i byen til det fantastiske univers tydeligt. Ralle, hvis figur er på grænsen mellem det realistiske og det fantastiske, besøger for en stund normalverdenen, men kun for at tage Max med sig. For at komme til Frilona skal man gennem en underjordisk gang, og den besynderlige by er afgrænset af en mur af træer: På den måde holder de alt udefra borte..., forklarer Ralle. Med Ralle som vejviser guides Max og læseren gennem Frilona, og møder de ikke helt almindelige indbyggere. I mødet med bifigurerne i romanen sættes selve det fantastiske på prøve. For nok er slangemennesket, den gråhårede Gudrun, en fantastisk figur i den forstand, at hun ikke er én, vi kender fra virkeligheden, men virkeligheden er i høj grad nærværende, for det er netop dén, der har knækket hende. Under en optræden faldt scenetæppet ned og ramte hende usandsynligt hårdt i hovedet, og man fornemmer en trist skæbne bag de enkle ord. Det gælder for alle romanens personer, at det mærkelige, urealistiske og fantastiske er en flugt fra virkeligheden, fra en grå og kedelig hverdag, sorger eller en skuffende skæbne. Vera, Violas onde tvilling, er flygtet endnu længere væk, til det underjordiske Fangeland. Hun har gravet sig ned med sin sorg over tabet af sønnen Mikkel, og i Fangeland er fantasien et fængsel, som hun ikke vil ud af. Romanen lægger sig genremæssigt op ad den fantastiske fortælling, men den tematiserer begreberne virkelighed og fantasi, og bliver på dén måde også en symbolsk fortælling om at turde livet. Det modsætningsforhold, der er den fantastiske fortællings kendetegn, opløses efterhånden, som vi forstår, at fantasien ikke er virkelighedens kontrast, men snarere et rum, hvor romanens figurer bearbejder deres sorg. Metilies underjordiske rejse kan dermed siges at udgøre en tredje type fantastisk fortælling, hvor det fantastiske i højere grad er til fortolkning. Komposition En rejse gennem fortællingen Max søgen efter Metilie er også en slags dannelsesrejse. Romanens komposition minder da også om eventyrets og dannelsesromanens tredelte hjemme-ude-hjem-mønster. 7

5 8 Kompositorisk tegner fortællingen en cirkel, hvor vi i fortællingens åbning præsenteres for romanens hovedpersoner og baggrunden for fortællingens plot: moren er død, familien er i sorg, og tvillingernes fortrolighed og tætte forhold er brudt, fordi Metilie er taget af sted. Max tager af sted for at finde sin søster, og romanens første kapitel hedder meget sigende Hjemmefra. Cirkelbevægelsen og handlingens fremdrift er i gang. Max er som udgangspunkt en slags anti-helt, som vi også kender dem fra eventyrerne. Han er sympatisk, men svag, og dermed skaber hans figur den spænding, der får os til at ville vide mere klarer han skærene? Lykkes det ham at finde Metilie? I næste kapitel lærer vi Frilona og Ralle at kende. Samtidig optrappes konflikten. Max har forladt det trygge hjemme, men nu viser det sig, at ude er langt farligere, end han troede. Max er bange, men finder styrke hos Ralle, og er parat til at kæmpe videre med hende ved sin side: Så lad os komme af sted ( ) lad os opsøge ondskaben. I kapitlet På vej bevæger fortællingen sig videre nedad mod cirklens bund. Det er svært at komme frem, og spændingen stiger. I Fangeland er bunden af cirklen nået. Max har bevæget sig ned i det allerfarligste, og han får brug for al sin styrke for at befri Metilie og de andre børn fra Veras mørke. Da det lykkes, starter en helt konkret opstigning fra mørkets dyb og cirklens bund. Metilie er svag og afkræftet, og Ralle er jaloux. Magtforholdene er vendt på hovedet, så det nu er Max, der er den stærke, den, de andre regner med. I romanens slutning anes ikke kun lyset, men også cirkelslutningen for enden af den mørke tunnel. Max og Metilie skal hjem, selvom alt vil være anderledes end før. Som i eventyrerne og i dannelsesromanen betyder (cirkel)slutningen, at harmonien genoprettes. Men alligevel er alt forandret. Ude har budt på farer og styrkeprøver, og fortællingens personer kommer forandrede og stærkere hjem. Hjem betyder også, at de må forholde sig til den sorg, de flygtede fra: Gråden er tæt på, men det er en forløsende gråd ( ) Han glæder sig til gråden. Synsvinkel Max er repræsentant for det normale og genkendelige i romanen. Samtidig er det hans øjne, vi låner til at se alt det mærkelige med. Max er interessant som synsvinkelbærer, fordi hans blik bliver delvist bestemmende for, hvordan læseren tolker romanens fantastiske elementer. Hans figur gennemgår en udvikling i løbet af romanen, og dermed ændrer hans syn på verden sig også. Som udgangspunkt er han iagttagende, undrende, næsten mistroisk, mens der ved romanens slutning ikke synes at være noget, der længere rigtig kan overraske ham. Det er også Max, der tegner billedet af Metilie. Hun er ikke selv til stede før ved romanens slutning, hvor hun viser sig at være en hel del anderledes end det idealbillede, Max har savnet sig frem til. Selvom det er Max, der er læserens indgang til romanen, gemmer han sig bag savnet af søsteren. Hun er alt det, han ikke er. Efterhånden træder Max i karakter, og bliver tydeligere som person. 9

6 Intertekstualitet og muligheder for perspektivering Metilies underjordiske rejse bygger videre på en meget gammel tradition for underjordiske skildringer. Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse fra 1741 og Jules Vernes Rejsen til jordens indre fra 1864 er to af de mest kendte, men der findes utallige eksempler i folkeeventyr, myter og billedkunst. Temaet det underjordiske har en fascinationskraft og en symbolværdi, der gør det oplagt at arbejde videre med i undervisningen. Samtidig er romanen meget levende og næsten stoflig i sin beskrivelse af det underjordiske univers. Det giver mulighed for at lade eleverne arbejde med ekspressive udtryksformer, som er med til at uddybe oplevelsen og skabe et fælles fokus på teksten. Romanens tematikker rummer mange muligheder for perspektivering til andre tekster, film eller billedkunst med fokus på fx tvillinger, fantasi, rejseskildringer, sorg/tab og dannelse. Litteraturarbejde med Metilies underjordiske rejse Tematikken er barsk, men vedkommende, og hovedpersonen Max inviterer til identifikation og indlevelse. Romanen er poetisk og sanselig i sin fremstilling, men er samtidig stramt opbygget omkring en forholdsvis enkel komposition. Det er et godt udgangspunkt for danskfagligt arbejde med både indhold og form. Ifølge Fælles Mål skal eleverne på mellemtrinnet bl.a.: have viden om sprogets poetiske funktion finde udtryk for værdier i tekster fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre kende forskellige genrer inden for fiktion gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster i samspil med andre Litteraturarbejdet med Metilies underjordiske rejse kan dels give eleverne en oplevelse af, hvad litteratur er og kan, dels bidrage til at opfylde målsætningerne for litteraturarbejdet i danskundervisningen på mellemtrinnet. 10 På mellemtrinnet er der særlige muligheder for litteraturarbejdet. De grundlæggende læsefærdigheder er for de flestes vedkommende på plads, og giver mulighed for en flydende, ubrudt læseoplevelse. Eleverne har et solidt narrativt beredskab, og samtidig en begyndende modtagelighed overfor den mere komplekse litteraturs problemstillinger og formsprog. Metilies underjordiske rejse rammer målgruppen og dens potentiale godt. Praktisk fremgangsmåde Litteraturarbejdet kan med fordel organiseres som en proces, hvor der arbejdes med romanen både før, under og efter læsningen af teksten. Netop i arbejdet med en roman med fantastiske indslag er det væsentligt at aktivere elevernes forforståelse ved at sætte fokus på deres førstehåndsindtryk og forventnin- 11

7 12 ger til romanen. Metilies underjordiske rejse sender en hel masse signaler alene i form af omslaget: titel (en rejse under jorden?), forsideillustration (uhygge, fangenskab, mørke) og bagsidetekst (en forsvunden tvillingesøster og en farefuld færd). Det er tydeligt, at noget særligt vil ske, og det er en støtte for læsning og fortolkning, at eleverne er bevidste om deres forventninger. Den fantastiske fortælling kan være med til at synliggøre den kontrakt med læseren, alt fiktion egentlig er læseren er med til at skabe den levende fortælling. Den første lærerfaglige udfordring i arbejdet med Metilies underjordiske rejse ligger i at sikre den fordybelse, romanens poetiske univers lægger op til, samtidig med at der arbejdes fælles og fagligt med den enkeltes oplevelse. Lærerens oplæsning kan være en god indgang til arbejdet. Det første kapitel, Hjemmefra, egner sig til både oplæsning og forventningsopgaver: her introduceres vi til fortællingens hovedpersoner og baggrunden for konflikten. Elevernes læsefærdigheder er bestemmende for, hvordan det videre arbejde skal foregå. Måske skal der skabes rum for og stemning omkring individuel læsning af romanen, eller måske kan nogle elever forberede oplæsning for de andre. Det væsentlige er, at eleverne får den oplevelse, der er grundlaget for det videre arbejde. Under læsningen skal eleverne have begyndende opmærksomhed på romanens form og indhold: Hvor og hvordan er det spændende? Hvor og hvordan udfordrer teksten forestillinger om virkelighed og normalitet? Hvor og hvordan skaber romanen billeder i hovedet? Når teksten er læst igennem første gang, starter den egentlige analyse og fortolkning af teksten. Her vil det være nødvendigt at genlæse særligt vigtige bidder af romanen (fokuslæsning). Det er imidlertid væsentligt, at overgangen fra oplevelse til analyse sker med udgangspunkt i den enkeltes oplevelse. Der skal være plads til individuelle reaktioner og genlæsning af de passager, eleverne finder interessante. I denne litteraturguide ligger fokus på genre, komposition og synsvinkel, som er vigtige elementer i romanen. Den endelige fortolkning må ses som et samlet mønster, hvor de enkelte elementer bidrager til en helhedsforståelse af romanen. Elevopga verne mål og indhold Det er væsentligt at lade eleverne skrive undervejs i arbejdet med Metilies underjordiske rejse. Dels er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at udtrykke deres personlige refleksioner over teksten, dels kan en opsamling af de faglige begreber, eleverne lærer undervejs, fungere både som støtte, dokumentation og evaluering af litteraturforløbet. Afhængigt af omfanget af elevernes produkter, kan det være en god idé at lave en Metiliemappe, hvor der er plads til egne refleksioner, oversigter over faglige begreber, kopier og tegninger. Genre og tema: Som led i aktiveringen af elevernes forforståelse og forventninger til den fantastiske fortælling som genre, kan forløbet indledes med en fælles brainstorm eller et associogram på tavlen over begrebet FANTASI. Her er målet, at eleverne i fællesskab kommer frem til, at fantasi nok er noget personligt og noget indre, men også noget, der kan aktiveres udefra af fx litteratur, film, spil og lege. Samtidig er al fiktion produkt af fantasi, men forholder sig i større eller mindre grad til virkeligheden. Sæt god tid af til fantasi-diskussionen, og spørg ind til, hvorfor 13

8 14 vi overhovedet har brug for fantasien og fiktionen. Netop dette spørgsmål er centralt i det videre arbejde med romanen. Når associationerne har fået frit løb, introduceres genrebetegnelsen fantastisk fortælling. Undervejs kan eleverne komme med eksempler fra litteratur, de kender. Snak sammen om, at den fantastiske fortælling adskiller sig fra litteratur, der forestiller virkeligheden. Centrale genrekarakteristika for den fantastiske fortælling: Et modsætningsforhold mellem to verdener: en realistisk og en magisk (vær opmærksom på, at genrevarianterne kan udtrykke dette modsætningsforhold forskelligt). En magisk passage: konkret: en dør, et hul, en gang eller andet, symbolsk: en drøm, et mareridt, døden, fantasier osv. Et møde eller sammenstød mellem de to verdener, ofte i form af repræsentanter fra hver side. Uvirkelige/overnaturlige/fantastiske elementer: talende dyr, nisser, spøgelser, flyvende tæpper, magiske sværd, forvandlinger osv. Undren: hovedpersonens holdning kan være afgørende for, hvordan vi tolker de fantastiske elementer. Ofte vil det centrale modsætningsforhold mellem virkelighed og fantasi blive tydeligt netop i omgivelsernes reaktion. I Metilies underjordiske rejse har fantastikken og fantasien en særlig funktion: fantasien er et fristed midt i alt det svære. Når litteraturarbejdet efter læsning af romanen bliver fortolkende, kan det være en god idé at gå tilbage til noterne fra det indledende arbejde med genren, så eleverne kan få en fornemmelse af, hvordan genre og tema hænger sammen. Komposition: Gennem arbejdet med romanens komposition, skal eleverne bevidstgøres om, at Max rejse og søgen efter Metilie er et ydre udtryk for en indre rejse, en dannelsesproces. Romanens cirkelkomposition kan være et konkret redskab til at synliggøre udviklingen. Lad eleverne inddele romanen i begyndelse/åbning, midte/konflikt og slutning, og placér overskrifterne i hjemmeude-hjem-cirklen. (Forklarende pile ud fra cirklen.) Synsvinkel: Hjem/hjemme Ude Romanen illustrerer, hvad det er, den alvidende fortæller kan. Det er typisk for Max, at han ikke fortæller særlig meget om sig selv, men i kraft af den alvidende fortæller, får vi indblik i hans tanker. Øvelser, hvor synsvinklen ændres, giver dels eleverne rutine i at benytte de faglige betegnelser, dels giver de indblik i sprogets poetiske funktion (jf. Fælles Mål). Det er væsentligt, at fokus fastholdes på teksten. Det er altså ikke en ny fortælling, eleverne skal arbejde sig frem til, men derimod en dybere forståelse af de mekanismer, der arbejder i den konkrete fortælling. 15

9 Intertekstualitet og perspektivering: I arbejdet med genren den fantastiske fortælling, er det oplagt at inddrage elevernes egne erfaringer med fantastik som ingrediens i litteratur, film, spil og lege. Perspektiverende opgaver giver eleverne forståelse for genretræk som noget, der binder fortællinger sammen. I samtalen om fantastik som genretræk bliver eleverne samtidig bevidstgjort om deres egen fiktionskompetence: dels den rygsæk af fortællinger, de kommer med, dels deres evne til at bruge fantasien og gå i dialog med det fiktive univers. Elevopgaver Før du læser INDIVIDUELT Kig godt på romanen og start med at lave en overskrift med forfatterens navn, bogens titel og udgivelsesår i dit arbejdshæfte (udgivelsesåret kan du finde i kolofonen på en af bogens første sider). Skriv stikord: Titel: Hvad får bogens titel dig til at tænke på? Har du hørt om en underjordisk rejse før? Forsideillustration: Beskriv billedet på forsiden og kom med forslag til HVAD, HVEM og HVOR. Hvilke farver er der brugt? Hvad tror du, billedet skal fortælle om bogen? Bagsidetekst: Vend bogen og læs bagsideteksten. Synes du bogen lyder spændende? Mærkelig? Uhyggelig? Sjov? Eller noget helt andet? 16 FÆLLES Fortæl hinanden om det, I har skrevet ned. Har I skrevet det samme, eller er der forskel på jeres indtryk af bogen? Lyder beskrivelsen af handlingen som noget, der kunne ske i virkeligheden? 17

10 Læs indholdsfortegnelsen. Hvilken overskrift lyder mest spændende? Tror I, at bogen ender godt? Hvorfor eller hvorfor ikke? Diskutér, hvad en god slutning er for jer. Skriv stikord og sidetal ned, hver gang du oplever noget fantastisk i fortællingen noget, der ikke kunne foregå i virkeligheden. Mens du læser Måske læser du hele bogen selv, eller måske læser I den op i klassen. Hvis en bog er rigtig god eller spændende, kan den få os til at glemme tid og sted, men du skal alligevel prøve at lægge mærke til, hvordan bogen er skrevet. Når du har læst En fantastisk fortælling FÆLLES I den fantastiske fortælling møder fantasi og virkelighed hinanden. Mens I læste, har I skrevet ned når I stødte på noget urealistisk eller fantastisk. 18 INDIVIDUELT Skriv ned i dit hæfte, når der er noget, du lægger mærke til eller undrer dig over. Det kan være et ord, du ikke forstår, eller en person, der virker underlig, men det kan også være noget, der er særligt spændende, eller skrevet på en speciel måde. Husk at skrive sidetallet ned, så I kan snakke om det i klassen senere. Det kan også være, at du går i stå undervejs. Hvis det sker, så skriv ned i dit hæfte hvorfor (fx: bogen er svær, fordi der er mange mærkelige ord eller bogen er kedelig, jeg ville ønske at ). Hver gang, du lægger mærke til noget i teksten, skal du skrive det ned, og forklare, hvorfor du lagde mærke til netop dét. Skriv alle eksemplerne op på tavlen og tal om dem. Lav overskrifter til eksemplerne brug forslagene herunder, eller find selv på: Magisk passage Magisk møde Fantastiske personer Fantastiske ting Find eksempler på, hvordan Max reagerer på de fantastiske ting, han oplever, og de mærkelige mennesker, han møder. Fx: Gunnar med gryden, mumler han, og ryster en smule på hovedet. Hvad betyder det, at han ryster på hovedet? Hvordan ville I selv reagere? 19

11 TO OG TO Vælg én af personerne i romanen. Det kan være Max eller Metilie, men også Vera, Viola, Gunnar med gryden, Walter, Maria Marichkenkova, Gudrun, Henry, Selma, Gorm Krankenwurst, eller en af Fædrene. Tegn en tegning af personen i jeres hæfter og skriv stikord rundt om tegningen. Brug romanen til at finde ud af, hvordan personen er beskrevet. Forestil dig, at personen er på vej fra virkeligheden til Frilona eller Fangeland og skriv et afskedsbrev. Hvem er brevet til (hvem efterlades tilbage?) Hvorfor tager han/hun af sted? Kommer han/hun hjem igen? Læs afskedsbrevene højt for hinanden i klassen. INDIVIDUELT Hvad ved du nu om genren fantastisk fortælling? Kender du andre fantastiske fortællinger? Skriv hvilke, og forklar, hvad der gør dem til fantastiske fortællinger. Komposition gen at kende. I midten er handlingen i gang, og hovedpersonen har som regel et problem, der skal løses, noget eller nogen, der skal findes, eller et mål, der skal nås: det kaldes fortællingens konflikt. Konflikten og hovedpersonens forsøg på at løse den er det, der gør fortællingen spændende at læse. Undervejs er der vendepunkter i fortællingen. Et vendepunkt er et vigtigt sted i handlingen, hvor hovedpersonen kommer videre. Måske får hovedpersonen uventet hjælp, kommer til skade, eller finder noget, der bringer ham eller hende nærmere konfliktens løsning. Konflikten løses næsten altid til sidst, men slutningen kan også være åben, så læseren selv skal gætte på, hvad det hele ender med. TO OG TO Del romanen op i begyndelse, midte og slutning. Brug kapitlernes numre. Hvilke oplysninger får vi i romanens åbning? Hvordan vil I kort beskrive romanens konflikt? Skriv mindst tre vendepunkter ned, og diskutér hvordan vendepunkterne er med til at ændre handlingen i en ny retning. Vurdér om slutningen er åben eller lukket. 20 Alle fortællinger kan deles op i begyndelse, midte og slutning. I begyndelsen (eller åbningen) af fortællingen lærer vi personerne og baggrunden for handlin- 21

12 En indre rejse FÆLLES Metilies underjordiske rejse handler om Max søgen efter sin søster. Han må på en lang rejse for at finde hende, og undervejs forandrer han sig selv som person. En roman, som handler om en persons udvikling, kan kaldes for en dannelsesroman. Dannelsesromanens komposition (den måde, den er bygget op på), kan tegnes som en cirkel: Tegn hjemme-ude-hjem-cirklen på tavlen og skriv stikord (brug jeres noter om begyndelse, midte og slutning): Hvordan beskrives Max i begyndelsen af romanen, hvor han stadig er hjemme? Hvad sker der ude, der er med til at udvikle Max? Hvordan har han forandret sig, da han endelig kommer hjem? INDIVIDUELT Tegn tre tegninger med overskrifterne hjemme, ude og hjem. Brug romanen til at finde ud af, hvordan der ser ud de forskellige steder. 22 Cirklen tegner på én gang handlingens og hovedpersonens udvikling. I begyndelsen foregår handlingen hjemme, hvor vi hører noget om, hvordan hovedpersonen er som person. Noget, ofte en konflikt, der skal løses, får hovedpersonen til at forlade hjemmet. Ude er farligt, og hovedpersonen må finde al sin styrke, for at overvinde farerne, for endelig at kunne komme hjem igen. Når hovedpersonen er kommet hjem, er han eller hun ikke helt den samme person som før. Rejsen er altså både en ydre og en indre rejse. TO OG TO Snak om jeres tegninger, og find ud af, hvordan Max kommer fra hjemme til ude og hjem igen. Hvordan foregår hans rejse? Skriv ned, hvis I kender andre dannelsesromaner med hjemme-ude-hjem-komposition. Synsvinkel FÆLLES Romanen er fortalt i 3. person. Det vil sige, at der ikke er nogen jeg-fortæller (1. person), men at per- 23

13 sonerne i romanen omtales ved deres navne, eller som han/hun. Fortælleren er ikke en person i romanen, men den stemme, der fortæller historien. Fortælleren i Metilies underjordiske rejse er alvidende. Det betyder kort fortalt, at fortælleren ved alt! Når der står i romanen, at: Max tænkte på sin mors grin, er det fortælleren, der fortæller os det ikke Max selv. På samme måde er det fortælleren, der fortæller om Metilie, at hun nogle gange gik alene hjem fra skole og forestillede sig alt det skjulte liv i skoven. I løbet af romanen får vi mest at vide om, hvad Max tænker og føler. Han er fortællingens hovedperson, og det er ham, vi lærer bedst at kende. Fortolkning FÆLLES Tal sammen om, hvad romanen drejer sig om alt det, der står mellem linjerne, og som bogen har fået jer til at tænke over. Hvad er det vigtigste i denne bog? Er der noget i bogen, I vil tænke videre over, selv om I er færdige med at læse? Vil I anbefale denne bog til andre? Max tænker rigtig meget på Metilie, men hvad får vi egentlig at vide om ham selv? Lav en kort personkarakteristik. Snak om, hvordan fortællingen havde været, hvis Metilie havde været hovedpersonen. Andre bøger af Kamilla Hega Holst: Den sovende sangerinde (Høst & Søn 2003) 24 TO OG TO Del kapitel 3 op mellem jer og omskriv det, så Max bliver jeg-fortæller. Hjælp hinanden undervejs, hvis der er noget, I er i tvivl om. Snak om, hvad det gør ved fortællingen, når Max er jeg-fortæller. om det underjordiske: Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske rejse (fortællingen findes i mange forskellige udgaver) Shane Brox: Titania (Politikens Forlag 2007) Lise Bidstrup: De forsvundne børn (Facet 2007) 25

14 Til notater Få adgang til nyheder og tilbud fra Høst & Søn: tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev via hjemmesiden: under nyhedsbrev På hjemmesiden kan du på Lærerværelset finde litteraturguider til følgende bøger: Ronnie Andersen: Date med en engel af Inger Lise Lund Bent Haller: Knut og Køter af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Bent Haller & Lars Vegas Nielsen: Grænsebørn af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Peter Mouritzen & Søren Jessen: Danser med djævle af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Peter Mouritzen: Hekseringe historier om det usynlige af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen Dorthe de Neergard & Els Cools: To ting man aldrig kan vide af Ingelise Moos og Karen Vilhemsen 26 Nye guider på vej 2009 til følgende bøger: Neil Gaiman: Coraline. Graphic novel af Karen Lise Søndergaard Oskar K: Du er så fuld af løgn, Otto 27

15 Metilies underjordiske rejse er en fantastisk fortælling om at miste og om at søge og finde hinanden og sig selv. Romanens poetiske univers inviterer til fordybelse og danskfaglig udfordring på mellemtrinnet, og Karen Lise Søndergaard Brandt giver i denne litteraturguide idéer til, hvordan man kan arbejde med romanen i undervisningen samt konkrete bud på elevopgaver. Denne og andre litteraturguider kan downloades gratis på Høst & Søn

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Lulu og det grønne skur

Lulu og det grønne skur Lulu og det grønne skur En historie i 11 kapitler Af Tove Krebs Lange Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru?

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru? Gys og gru Forforståelse Hvad ved du om genren gys og gru? Har du læst nogen bøger fra genren? Skriv ja eller nej. Hvis ja, nævn en eller to. Kan du lide at læse gyser? Skriv ja eller nej. Hvorfor, eller

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8.

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. årgang FRA FÆLLES MÅL Kompetencemål, læsning: Eleven kan styre og

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid kan finde forskelle og ligheder i de læste tekster

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN Litteraturguide_Et.qxd 1/8/10 12:46 PM Page 1 LITTERATURGUIDE til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib SOFIA ESMANN 148,49 mm Litteraturguide til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib Sofia Esmann og Høst & Søn

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Ridder Ras og det farlige vandfald

Ridder Ras og det farlige vandfald Ridder Ras og det farlige vandfald En historie i 13 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Illustreret af Katrine Clante Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

et undervisningsforløb

et undervisningsforløb et undervisningsforløb Her skal du arbejde med en af tidens helt store fortællinger, nemlig Lene Kaaberbøls Skammerens datter. Forløbet er som en tretrinsraket: Først skal du læse begyndelsen af romanen

Læs mere

Inspirationsmappe til undervisningen med. lille krokodilles oplevelser sommer, vinter, forår

Inspirationsmappe til undervisningen med. lille krokodilles oplevelser sommer, vinter, forår Inspirationsmappe til undervisningen med De fire krokodillebøger handler om lille krokodille lille krokodilles oplevelser sommer, vinter, forår og efterår. Dyrene har fået menneskelige egenskaber og relaterer

Læs mere

Viktor Vampyr og det store mysterium

Viktor Vampyr og det store mysterium Viktor Vampyr og det store mysterium En historie i 12 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Illustreret af Kamilla Wichmann Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles

Læs mere

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN 1 KLASSETRIN: 3. -7. klasse VELEGNET TIL FAGENE: Dansk, Idræt, Musik og Drama. MEDVIRKENDE // PERFORMERE: Lars Gregersen Camila Sarrazin Filippa

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Sara Sejrskild og Hanne Schriver Indholdsfortegnelse Viden til læreren 3 Til læreren om de faglige mål, som bygger på Fælles Mål 2009 3 Retfærdighed

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

Hvis jeg flytter i en flaske

Hvis jeg flytter i en flaske Undervisningsmateriale til Hvis jeg flytter i en flaske Lavet af Christine Lund Jakobsen Målgruppe: (0.) 1.-2. klasse Introduktion I dette materiale kan du finde ideer til, hvordan der kan arbejdes med

Læs mere

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre historier fra Sogneager Bibelselskabets Forlag 1 Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Mig og Fanden - en fortælling om et eventyr af Bent Haller Målgruppe klasse

Mig og Fanden - en fortælling om et eventyr af Bent Haller Målgruppe klasse Handling I Mig og Fanden bliver drengen Benne fristet af djævlen, og han bliver dermed indirekte skyld i sin mormors død. Benne skammer sig frygteligt og drager ud i verden for at befri mormorens sjæl

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Tim og Fillip på skatteøen

Tim og Fillip på skatteøen En historie i 13 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Bent Hallers Grænsebørn. med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

LITTERATURGUIDE. til Bent Hallers Grænsebørn. med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN LITTERATURGUIDE til Bent Hallers Grænsebørn med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN Lærervejledning til Bent Hallers Grænsebørn Ingelise Moos og Karen Vilhemsen og Høst

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Sorg/indsatsplan, for daginstitutionen, På Toppen, Hvinningdal,

Sorg/indsatsplan, for daginstitutionen, På Toppen, Hvinningdal, Sorg/indsatsplan, for daginstitutionen, På Toppen, Hvinningdal, i forbindelse med: skilsmisse, ulykke, alvorlig sygdom og død. (oktober 2016). Vi tænker som udgangspunkt, at det ikke er os eller vores

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse: Kunsteventyr og folkeeventyr Navn: Klasse: Dette forløb er opbygget i følgende rækkefølge: Opgaveskyen.dk Mål Introduktion Genrebeskrivelse Kendetegn for eventyr Analysér et eventyr Skriv dit eget eventyr

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag Målgruppe: børnehaveklasse og 1. klasse. Fortællingerne har et meget enkelt fortælleforløb og en enkel komposition, hvilket gør historierne særlig velegnede at arbejde med i forhold til litteratur i børnehaveklassen

Læs mere

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Følgende opgaver er udarbejdet, så eleverne alene, to og to, i grupper og fælles i klassen får mulighed for at arbejde med romanen både før,

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold Klasse 34 har 9 lektioner dansk ugentligt. Derudover er der 30 minutters læse- eller skrivebånd dagligt. Aktiviteterne i læse- og skrivebånd kan ses herunder: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd

Læs mere

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson Forløbet er bygget op efter Thomas Illum Hansens: Ind i værket inde i værket ud af værket. Forslag til undervisningen: Opgaverne kan løses på forskellige devices. Her er specifikt medtaget ideer og forslag

Læs mere

ialogisk læsning hvordan?

ialogisk læsning hvordan? Lotte Salling ialogisk læsning hvordan? Dialogisk læsning_indmad.indd 1 11/09/09 8:17:25 I ndhold Introduktion til dialogisk læsning...5 Otte gode grunde til at aktivere børn i oplæsningen....9 Oplæsning

Læs mere

Udfordringen. Indledning og formål. Mulm og Mørke

Udfordringen. Indledning og formål. Mulm og Mørke Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Forløbets varighed: 4 trin + en nat Udfordringen Indledning formål Dette mærke tager fat i en stolt spejdertradition, nemlig at

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning Præsentation af novellen Oplæsning af et valgt stykke fra teksten Novellens opbygning: Komposition og åbning Personkarakteristik: Indre og ydre Miljøbeskrivelse: Kan fortælle meget om personerne, det kan

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard

Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: 8.- 9. klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard Titel: Kodeks Forfatter: Gudrun Østergaard Forlag: Calibat Udgivelsesår: 2017 Antal sider:

Læs mere

Lulu og det mystiske armbånd

Lulu og det mystiske armbånd Lulu og det mystiske armbånd En historie i 13 kapitler Af Tove Krebs Lange Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Sara Sejrskild Rejsenhus september 2013 Indhold Information til læreren... 3 Gå på opdagelse.... 4 Når litteraturen bliver digital... 4 Symmetri og kontrapunkt i fortællingen....

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder , Bjørn Ousland Fag: Dansk Målgruppe: 2.-4. klasse Billedbog:, Bjørn Ousland, Cappelen Damm AS, 2012 Faglig relevans/kompetenceområder Titlen kan opfylde mål inden for kompetenceområderne kommunikation,

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere