ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisningen"

Transkript

1 Martinus Rørbye: En loggia i Procida (1835) På udstillingen får du belyst den danske guldalder ud fra et tværfagligt pespektiv. C.W. Eckersberg: Sommerdag i Charlottenlund Skov (1825) Først i 1960 erne anvendes betegnelsen Guldalder om kunsten i 1800-tallet. GULD - skatte fra den danske guldalder Den kunstneriske glansperiode, der udspiller sig i årene ca , er defineret som den danske guldalder. Vi kender mange kunstneriske gengivelser af storslåede, nationale landskaber, pæne, borgerlige portrætter og uspolerede rejsegengivelser. Men var perioden nu også så idyllisk, som den oplevelse vi får gennem billedkunsten Udstillingen GULD - skatte fra den danske guldalder præsenterer ARoS omfattende guldaldersamling suppleret med en lang række lån fra ind- og udland. Kunstværkerne bliver set i sammenhæng med tidens litterære, teknologiske og naturvidenskabelige nybrud. I de udvalgte malerier og tegninger vil du kunne opleve, hvordan eksperimenter, utraditionelle motiver og alternative arbejdsmetoder eksisterede side om side med tidens nostalgiske glansbilledeproduktion. ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisningen Overvej hvorledes udstillingen viser andre sider af den danske guldalder end dem du normalt oplever. J.Th. Lundbye: To kalve (1844) Rundt i udstillingen vil du finde opstillede ipads, som på hver deres måde giver dig mulighed for at komme tæt på de udstillede værker.

2 Den første kunsthistoriker i Danmark var N.L. Høyen. I 1844 opfordrede han landets malere til at skildre danske motiver, for på den måde at fremhæve de skønne sider ved fædrelandet Danmark og derved skabe en fælles nationalfølelse. I guldalderen blev kunsten brugt som en vej mod enevældens fald og demokratiets indførelse. Kunsten kan derfor betragtes som en form for propaganda. Anton Melbye: Fregatten Jylland (1866) Udstillingens sidste rum Guldaldermalernes mænd er bygget op som en wall of fame, hvor du kan se kunstnernes gengivelser af tidens væsentlige mænd præsenteret side om side med portrætter af kunstnerne selv. I hvilken form ser du paralleller mellem guldaldermalernes syn på omgivelserne og vores måde at opleve verden på i dag. Hvilke elementer af Danmark ville du fremhæve, hvis du skulle understege det særlige ved landet, som du ser det i dag Det danske guldaldersamfund Perioden gik ikke stille for sig i Danmark. På den politiske front var tiden præget af krige og økonomiske kriser. Borgerskabet stormede frem med stor styrke, og i kampen for frihed og demokrati lagde det stort pres på den enevældige Kong Frederik VII. Som resultat heraf faldt enevælden, og Grundloven blev endeligt underskrevet i På det teknologiske område skød rækken af nye opfindelser op. Det var f.eks. damplokomotiver, fotografiapparater, telegrafsystem og dampskibe - som eksempelvis ses på røg og damp i Melbyes søstykke fra På tværs af politik, videnskab og kunst opstod betydningsfulde relationer. Disse medførte blandt andet, at kunstnerne skildrede det Danmark, som tidens liberale politikere havde visioner om. C.W. Eckersberg: Portræt af kgl. Kapelmusikus Magnus Foght samt Madam Foght (1821) Parallelt med gengivelser af det danske landskab, gav guldaldermalerne sig i kast med at skildre elementer af osende dampskibe, lokomotiver og skorstene, ligeså vel som de portrætterede tidens fremtrædende politikere og videnskabsmænd, borgerskabet og dets familiemedlemmer. Kunstnerne havde derved fået nye kunder - og kunsten var blevet et politisk talerør. F. Sødring: Et parti af Marmorpladsen med ruinerne af den ufuldførte Frederikskirke (1835) Guldaldermalernes til tider dobbelttydige billedkompositioner vidner om en tilværelse, der ikke altid var let. Hvilke kontraster finder du f.eks i Sødrings billede: Et parti af Marmorpladsen På hvilken måde er dette billede anderledes end hvad du normalt forbinder med guldalder Hvordan vil du beskrive den måde, guldaldermalere brandede Danmark på Hvilke virkemidler brugte de Hvordan brandes Danmark i dag Kort sagt var perioden en tid i Danmark, hvor samfundet og befolkningen var under store forandringer. Netop her står billedkunsten som interessant vidnesbyrd på, hvordan man søgte nye veje.

3 Gotfred Rump: Fra Sæbygaard Skov (1853). Rumps billede fra Sæbygaard Skov viste sig at blive et betydningsfuldt billede for tidens nationalliberale fløj. Hvorfor mon De små naturstudier blev oprindeligt ikke malet med salg for øje. De blev snarere betragtet som studiemateriale til større, mere gennemarbejdede malerier. Tidens smag for skovstudier efterspurgte gengivelser af bøgetræer. De var nemlig forbundet med danskhed (selvom det faktisk var egetræer, vi havde flest af i Danmark). Gengivelse af nåletræer var forbundet med udenlandsk kultur og derfor svære at sælge. Ud i naturen En opfindelse, som havde en meget direkte indflydelse på den kunstneriske proces, var opfindelsen af oliemaling på tube. Tidligere havde det kun være muligt at tegne i det fri, mens selve maleprocessen fandt sted indenfor i atelieret. Med Efterhånden som erfaringerne med naturskildringer voksede, så kunstnerne et nyt potentiale i disse dugfriske naturgengivelser. Lidt efter lidt fik de små oliemalerier en større anerkendelse, og hen mod guldalderens slutning blev de i sig selv betragtet som fuldendte malerier. Vejrets skiften blev i sig selv et malerisk tema for mange guldalderkunstnere. I kunstnernes nye symbolsprog blev bøgetræet et tegn på det spirende nye demokrati, mens ældre egetræer blev forbundet med kongemagten. Mange naturgengivelser fik derfor indhold af ranke bøgetræer i solskin og udgåede, knækkede egetræer placeret i skovens skygge maling på tube, blev kunstnerne i stand til at tage malergrej med ud i landskabet og forevige deres indtryk direkte foran det valgte motiv. Opfindelsen gjorde ikke kun kunstnerne mere frie; men havde også en naturlig indflydelse på deres billedsprog. Studierne af naturen begyndte f.eks. at forholde sig mere direkte til den sete verden - udsigter og nærstudier af naturen fandt vej til kunstnernes lærrederne. Dertil kommer, at naturstudierne i starten var relative små formater, fordi de skulle kunne passe til malerkassens låg (som f.eks. Høegh- Guldbergs skønne, lille billede: Kystpart ved Risskov (1850)). E. Høegh-Guldberg: Kystpart ved Risskov (1850). P.C. Skovgaard: Udkanten af Tisvilde Hegn (1844). P.C. Skovgaard: Parti fra udkanten af Tisvilde Skov (1845). I dag sprænger man farlige kroner af gamle træer bort for at få toppene til at se mere naturlige ud. Derved kommer de til at ligne de træer, vi oplever i guldalderbillederne. I hvilken grad synes du, det er lykkedes Skovgaard at overføre naturens glød og intensitet fra det malede studie - udført i selve naturen - til det endelige, maleri - malet i atelieret

4 Hvilke kunstneriske udfordringer tænker du, guldaldermalerne mødte netop ved skildring af skyformationer P.C. Skovgaard: Studie af himmel og trætoppe (1840) Den danske maler C.W. Eckersberg var faktisk så interesseret i vejrets skiften, at han førte meteorologisk dagbog gennem mere end 25 år. I Juniorgalleriet (niv. 3) kan du udforske skyerne på himlen over museet og bidrage til et stort, fælles skydække på Juniorgalleriets vægge. C.W. Eckersberg: Luftstudie (1853) Hvordan vil du beskrive guldaldermalernes kunstneriske blik i forhold til de tidligere generationer af kunstnere I hvilket omfang kommer det nye blik til udtryk i udstillingens billeder Det nye blik Usædvanlige motiver, anderledes synsvinkler og nye billedbeskæringer fandt vej til guldaldermalernes lærreder og vidner om et nyt blik på verdens motiver. I billedet Studie af himmel og trætoppe (1840) har P.C. Skovgaard f.eks. lænet nakken tilbage for at studere solens leg med de fyldige skyer, mens en kunstner som Anton Edvard Kieldrup i studiet En grusgrav ved jysk fjord (1853) rettede blikket nedad og skildrede sten og jord i en jysk grusgrav. Disse kunstneriske eksperimenter tog udgangspunkt i tidens fokus på naturvidenskab, særligt indenfor forgreninger af meteorologien, geologien, zoologien og botanikken. Kunstnerne fulgte nemlig forelæsninger af tidens videnskabsfolk og blev bl.a. her igennem inspireret til at tage disse nye motiver op. Christen Købke: Et af de små tårne på Frederiksborg Slot samt Tagryggen over Frederiksborg slot ( ) Endelig ser vi også eksempler på kunstnere, der eksperimenterede med frø- og fugleperspektiv eller zoomede ind på særprægede vinkler af de udvalgte motiver, som f.eks. Christen Købkes utraditionelle skildringer af tårn og tagryg på Frederiksborg slot ( ). Kort sagt forsøgte kunstnerne at rykke ved de traditionelle måder at skildre verden på og valgte i den forbindelse at fokusere på udsnit mere end på helheder - og på foranderlige motiver mere end på opstillede, pæne gestande. Christen Købke: To popler (1836) Synsredskaber såsom kalejdoskop, Claude glas, stereoskop, stroboskop og fantaskop var alle genstande, som hjalp kunstnernes nye blik på omverden godt på vej. Købkes to monumentale malerier fra Frederiksborg Slot var oprindeligt tiltænkt forældrenes spisestue. Hvorfor blev Købkes billeder fra Frederiksborg slot opfattet som et brud på alle forskrifter for tidens kunst og normer Dampmaskinen, fotografiapparatet og oliemaling på tube er alle opfindelser, som gjorde en stor forskel for de danske guldaldermalere og deres måde at arbejde på. Hvilke konkrete opfindelser af nyere dato har gjort en forskel i dit liv

5 Et panorama er en udsigt hele vejen rundt. På udstillingen kan du træde ind i Eckersbergs 360 graders panorama, og opleve tegninger af Kronprinsens Bastion på Kronborg Vold, som den så ud hele horisontcirklen rundt. I Your rainbow panorama på museets tagterrasse kan du opleve udsigten over Aarhus som et levende maleri i forandring. Lav et fiktivt dagsbogsnotat fra en af guldalderens borgere, som for første gang er trådt ind i Eckersbergs panorama. Hvordan har det virket på personen - og hvilke følelser har det mon sat i gang Martinus Rørbye: Brønden på pladsen St.Sophie ved Seraillets port (1845) Hvilken holdning til befolkning og til turisme udtrykker Marstrands forskellige rejsegengivelser fra Rom og Venedig Udvælg det mest attraktive rejsebillede i udstillingen og skriv teksten til et postkort fra den gengivede lokalitet. Rejsebilleder Guldalderkunstnernes dannelsesrejser gik oftest til Italien, og enkelte nåede helt til Den Nære Orient. På rejserne blev kunstnerne betaget af det farverige folkeliv, de eksotiske landskabers særpræg, byernes arkitektur, historie og imponerende haveanlæg. Med sig hjem bragte kunstnerne studier, tegninger og mindre malerier udført på rejsen. Hjemvendt til kunstateliererne i Danmark blev disse overført til malerier. I den forbindelse så kunstnerne sig frit stillet til f.eks. at indarbejde studier fra forskellige steder i et og samme billede - som det f.eks. er tilfældet i Rørbyes gengivelse af Brønden på pladsen St.Sophie ved Seraillets port i Constantinopel (1845). Her har Rørbye nemlig tilført det ellers tyrkiske motiv en række træer, æsler og personer fra nogle af sine andre rejser til f.eks. Italien og Grækenland. Generelt blev kunstnernes gengivelse af livet langt væk fra Danmark gjort nærmest postkort-idyllisk, ligesom folkelivet i syden ofte fremstår med højglans. Både i emnevalg og beskæringer minder guldalderens rejsebilleder om nutidens feriebilleder. Vi foretrækker oftest billeder uden for mange turister, og vi vil gerne vise folk derhjemme, at vi har haft en oplevelse ud over det sædvanlige. På den måde kan der trækkes tråde fra guldalderens billedtraditioner og frem til nutidens feriebilleder. Hvorfor kan skitser og rækken af knap så populære motiver vise sig at være givtigt kildemateriale til belysning af tiden C.W. Eckersberg: Peterspladsen i Rom ( ) Den tyrkiske hverdag, som Rørbye har skildret i billedet fra Constantinopel faldt tilsyneladende i den danske konges smag. Billedet blev straks opkøbt til hans private samling. Hvorfor mon at kunstnernes rejseaktiviteterne kaldes for dannelsesrejser Hvilket formål har du selv med at rejse Hvor tager du hen Wilhelm Bendz: Bjerglandskab (1831)

6 Som bestandige symboler på Danmarks fortid spillede kæmpehøje en central rolle i det nationalromantiske landskabsmaleri og indgår som del- eller hovedmotiv i flere af Lundbyes billeder. J.Th Lundbye: En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refnæs (1839) Se om du kan gennemskue, hvor Jørgen Sonne har stået, da han malede sit billede Rytterkampen ved Århus den 24. maj 1849 (1853). I hvilket omfang blev der i tallet udviklet værdier og idealer, som vi stadig efterlever i dag Jørgen Roed: Roskilde Domkirke ( ) Danmarksbilleder Særligt i 1840 erne og 1850 erne dannede kunst og politik et tæt parløb. Mange af kunstnerne var venner med tidens førende nationalliberale politikere, og politikerne bestilte kunstværker hos dem. Malerierne blev nemlig set som et virkningsfuldt medie, der kunne fungere som visuelle talerør for afskaffelsen af enevælden samt indførelsen af demokrati og frihed til borgerne. Resultatet blev en anderledes landskabskunst med nye, skønne skildringer af det danske land - en kunst, der skulle bidrage til at genrejse nationen ovenpå den turbulente periode, Danmark havde været igennem i årene 1814 til I disse nye Danmarksbilleder søgte kunstnerne at kode deres værker med nationale symboler (som f.eks. Roskilde Domkirke) og motiver fra den typisk, danske natur (som f.eks. særlige kyster, skrænter og bakker). Gennem disse symboler skulle den danske nationalfølelse fremmes og et borgerligt fællesskab etableres. P.C. Skovagaard: Udsigt over havet fra Møns Klint (1850) Samlet set kan malerierne ses som politisk motiverede i den forstand, at de ikke nødvendigvis er realistiske gengivelser af, hvordan Danmark så ud dengang. De er snarere et billede på det Danmark, som kunstnerne og politikerne ønskede, og som man havde brug for i en højere sags tjeneste. Projektet lykkedes. Enevælden faldt, og i 1850 erne fortsatte kampen for opretholdelsen af det spæde demokrati og dermed også denne billedstil. Ditlev Blunck: Interiør med ung officer (u.å) Hvordan har Ditlev Blunck opbygget sit billede Interiør med ung officer (motiv, rum, symboler etc) I situationer, hvor man har skullet genskabe skovområder i Danmark, har guldaldermalerierne fungeret som en illustrativ kilde. Hvilke umiddelbare problemer ser du i, at man bl.a. bruger guldaldermalernes Danmarksfremstillinger som kildemateriale til genskabelsen af danske skovarealer I udstillingsrummet med Danmarksbilleder kan du kommentere på dit yndlingsbillede og poste det på Facebook.

7 Christen Købke: Billedhuggeren H.E. Freund (1838) Hvordan vil du karakterisere de skildrede personer i portrætterne udstillet i Guldalderens mænd Hvordan er deres statur, blik og omgivelser skildret Hvilke rekvisitter skulle muligvis med i dit portræt for bedst at karakterisere dig som person I Juniorværkstedet kan du sætte dit eget portræt i guldramme og indgå i den store Wall of fame i Juniorgalleriet. C.A. Jensen: Portræt af H.C. Andersen (1836) Guldalderens mænd I guldalderen begyndte borgerskabet at tage styringen i mange samfundsforhold. De var med til at skabe en modpol til den enevældige konges magt, og de kæmpede for at skabe et nyt Danmark baseret på langt mere frie værdier. I udstillingsrummet med Guldalderens mænd kan du opleve kunstnernes gengivelser af tidens væsentlige mænd, som her er præsenteret side om side med portrætter af kunstnerne selv. På denne væg mødes en række forfattere, videnskabsfolk, kunstnere og andre centrale folk fra den kreative klasse i datidens Danmark. Kunstnernes billeder af litteraturens, videnskabens og politikkens folk vidner om, at der mellem disse folk var en rig udveksling på det personlige og faglige plan: C.W. Eckersberg udgav skrifter sammen med matematikprofessoren G.F. Ursin, H.C. Andersens bøger og Oehlenschlägers digte blev læst af kunstnere og videnskabsfolk, H.C. Ørsteds forelæsninger blev fulgt af kunstnerne, Grundtvigs salmer blev sunget af alle, og hele borgerskabet besøgte Tivoli, grundlagt af Georg Carstensen. En flig af krydsfeltet mellem kunst, videnskab og politik forenes her, hvor portrætter af de betydningsfulde folk, der samarbejdede på tværs af deres faggrænser, nu hænger side om side. J.V. Gertner: Portræt af C.W. Eckersberg (1850) Tidens nationalliberale politikere opbyggede store kunstsamlinger, som understøttede deres Danmarksvisioner, og kunstnernes læremester N.L. Høyen købte flot ind til tidens foreninger, selskaber og kongens offentlige samling. Ditlev Blunck: En bataillemaler, Jørgen Sonne ( ) i sit arbejdsværelse (1826) ARTiFAKTi er udarbejdet af Formidlingsafdelingen, ARoS Kilder: Materialets tekst er delvist hentet fra den forskningsbaserede publikation tilknyttet udstillingen: GULD - skatte fra den danske guldalder. Tekstudvælgelse og layout: Anne Mette Høncke YDERLIGERE INFORMATION Har du spørgsmål til materialet eller ønsker råd og vejledning om brug af udstillingen i undervisningssammenhæng, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: Formidlingsafdelingen på ARoS Aros Allé 2 DK-8000 Tlf: eller

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse!

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse! ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til undervisere Sex Shop (2013) Udstillingen TAL R - THE VIRGIN kan opleves på ARoS i perioden 23. nov. 2013-21. april 2014. Tal R har de seneste 10 år udstillet på en lang

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s.

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. Så syng da, Danmark Indhold Sangkraft.. s. 3 På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. 10 Introduktion Ved fire eftermiddagskoncerter i løbet

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: 7. 10. klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

3 Highlights på Museer: Heerup Museet

3 Highlights på Museer: Heerup Museet Da Rødovre Kommune i 1995 sagde ja tak til en større donation af Heerup værker og personlige genstande fra kunstnerens enke Marion Heerup stod det klart, at det ikke var muligt at oprette et museum i det,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael 12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael Indhold Indledning... 4 Afsender... 5 Virksomhedstype... 6 Mission, vision og værdier... 6 Værdier... 6 Mission... 6 Formål... 7 Hvad vil vi opnå med produktet?...

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN NUMMER 3 FEBRUAR 2003 Forsidefoto: Olaf Rude: Opstilling,

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere