ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisningen"

Transkript

1 Martinus Rørbye: En loggia i Procida (1835) På udstillingen får du belyst den danske guldalder ud fra et tværfagligt pespektiv. C.W. Eckersberg: Sommerdag i Charlottenlund Skov (1825) Først i 1960 erne anvendes betegnelsen Guldalder om kunsten i 1800-tallet. GULD - skatte fra den danske guldalder Den kunstneriske glansperiode, der udspiller sig i årene ca , er defineret som den danske guldalder. Vi kender mange kunstneriske gengivelser af storslåede, nationale landskaber, pæne, borgerlige portrætter og uspolerede rejsegengivelser. Men var perioden nu også så idyllisk, som den oplevelse vi får gennem billedkunsten Udstillingen GULD - skatte fra den danske guldalder præsenterer ARoS omfattende guldaldersamling suppleret med en lang række lån fra ind- og udland. Kunstværkerne bliver set i sammenhæng med tidens litterære, teknologiske og naturvidenskabelige nybrud. I de udvalgte malerier og tegninger vil du kunne opleve, hvordan eksperimenter, utraditionelle motiver og alternative arbejdsmetoder eksisterede side om side med tidens nostalgiske glansbilledeproduktion. ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisningen Overvej hvorledes udstillingen viser andre sider af den danske guldalder end dem du normalt oplever. J.Th. Lundbye: To kalve (1844) Rundt i udstillingen vil du finde opstillede ipads, som på hver deres måde giver dig mulighed for at komme tæt på de udstillede værker.

2 Den første kunsthistoriker i Danmark var N.L. Høyen. I 1844 opfordrede han landets malere til at skildre danske motiver, for på den måde at fremhæve de skønne sider ved fædrelandet Danmark og derved skabe en fælles nationalfølelse. I guldalderen blev kunsten brugt som en vej mod enevældens fald og demokratiets indførelse. Kunsten kan derfor betragtes som en form for propaganda. Anton Melbye: Fregatten Jylland (1866) Udstillingens sidste rum Guldaldermalernes mænd er bygget op som en wall of fame, hvor du kan se kunstnernes gengivelser af tidens væsentlige mænd præsenteret side om side med portrætter af kunstnerne selv. I hvilken form ser du paralleller mellem guldaldermalernes syn på omgivelserne og vores måde at opleve verden på i dag. Hvilke elementer af Danmark ville du fremhæve, hvis du skulle understege det særlige ved landet, som du ser det i dag Det danske guldaldersamfund Perioden gik ikke stille for sig i Danmark. På den politiske front var tiden præget af krige og økonomiske kriser. Borgerskabet stormede frem med stor styrke, og i kampen for frihed og demokrati lagde det stort pres på den enevældige Kong Frederik VII. Som resultat heraf faldt enevælden, og Grundloven blev endeligt underskrevet i På det teknologiske område skød rækken af nye opfindelser op. Det var f.eks. damplokomotiver, fotografiapparater, telegrafsystem og dampskibe - som eksempelvis ses på røg og damp i Melbyes søstykke fra På tværs af politik, videnskab og kunst opstod betydningsfulde relationer. Disse medførte blandt andet, at kunstnerne skildrede det Danmark, som tidens liberale politikere havde visioner om. C.W. Eckersberg: Portræt af kgl. Kapelmusikus Magnus Foght samt Madam Foght (1821) Parallelt med gengivelser af det danske landskab, gav guldaldermalerne sig i kast med at skildre elementer af osende dampskibe, lokomotiver og skorstene, ligeså vel som de portrætterede tidens fremtrædende politikere og videnskabsmænd, borgerskabet og dets familiemedlemmer. Kunstnerne havde derved fået nye kunder - og kunsten var blevet et politisk talerør. F. Sødring: Et parti af Marmorpladsen med ruinerne af den ufuldførte Frederikskirke (1835) Guldaldermalernes til tider dobbelttydige billedkompositioner vidner om en tilværelse, der ikke altid var let. Hvilke kontraster finder du f.eks i Sødrings billede: Et parti af Marmorpladsen På hvilken måde er dette billede anderledes end hvad du normalt forbinder med guldalder Hvordan vil du beskrive den måde, guldaldermalere brandede Danmark på Hvilke virkemidler brugte de Hvordan brandes Danmark i dag Kort sagt var perioden en tid i Danmark, hvor samfundet og befolkningen var under store forandringer. Netop her står billedkunsten som interessant vidnesbyrd på, hvordan man søgte nye veje.

3 Gotfred Rump: Fra Sæbygaard Skov (1853). Rumps billede fra Sæbygaard Skov viste sig at blive et betydningsfuldt billede for tidens nationalliberale fløj. Hvorfor mon De små naturstudier blev oprindeligt ikke malet med salg for øje. De blev snarere betragtet som studiemateriale til større, mere gennemarbejdede malerier. Tidens smag for skovstudier efterspurgte gengivelser af bøgetræer. De var nemlig forbundet med danskhed (selvom det faktisk var egetræer, vi havde flest af i Danmark). Gengivelse af nåletræer var forbundet med udenlandsk kultur og derfor svære at sælge. Ud i naturen En opfindelse, som havde en meget direkte indflydelse på den kunstneriske proces, var opfindelsen af oliemaling på tube. Tidligere havde det kun være muligt at tegne i det fri, mens selve maleprocessen fandt sted indenfor i atelieret. Med Efterhånden som erfaringerne med naturskildringer voksede, så kunstnerne et nyt potentiale i disse dugfriske naturgengivelser. Lidt efter lidt fik de små oliemalerier en større anerkendelse, og hen mod guldalderens slutning blev de i sig selv betragtet som fuldendte malerier. Vejrets skiften blev i sig selv et malerisk tema for mange guldalderkunstnere. I kunstnernes nye symbolsprog blev bøgetræet et tegn på det spirende nye demokrati, mens ældre egetræer blev forbundet med kongemagten. Mange naturgengivelser fik derfor indhold af ranke bøgetræer i solskin og udgåede, knækkede egetræer placeret i skovens skygge maling på tube, blev kunstnerne i stand til at tage malergrej med ud i landskabet og forevige deres indtryk direkte foran det valgte motiv. Opfindelsen gjorde ikke kun kunstnerne mere frie; men havde også en naturlig indflydelse på deres billedsprog. Studierne af naturen begyndte f.eks. at forholde sig mere direkte til den sete verden - udsigter og nærstudier af naturen fandt vej til kunstnernes lærrederne. Dertil kommer, at naturstudierne i starten var relative små formater, fordi de skulle kunne passe til malerkassens låg (som f.eks. Høegh- Guldbergs skønne, lille billede: Kystpart ved Risskov (1850)). E. Høegh-Guldberg: Kystpart ved Risskov (1850). P.C. Skovgaard: Udkanten af Tisvilde Hegn (1844). P.C. Skovgaard: Parti fra udkanten af Tisvilde Skov (1845). I dag sprænger man farlige kroner af gamle træer bort for at få toppene til at se mere naturlige ud. Derved kommer de til at ligne de træer, vi oplever i guldalderbillederne. I hvilken grad synes du, det er lykkedes Skovgaard at overføre naturens glød og intensitet fra det malede studie - udført i selve naturen - til det endelige, maleri - malet i atelieret

4 Hvilke kunstneriske udfordringer tænker du, guldaldermalerne mødte netop ved skildring af skyformationer P.C. Skovgaard: Studie af himmel og trætoppe (1840) Den danske maler C.W. Eckersberg var faktisk så interesseret i vejrets skiften, at han førte meteorologisk dagbog gennem mere end 25 år. I Juniorgalleriet (niv. 3) kan du udforske skyerne på himlen over museet og bidrage til et stort, fælles skydække på Juniorgalleriets vægge. C.W. Eckersberg: Luftstudie (1853) Hvordan vil du beskrive guldaldermalernes kunstneriske blik i forhold til de tidligere generationer af kunstnere I hvilket omfang kommer det nye blik til udtryk i udstillingens billeder Det nye blik Usædvanlige motiver, anderledes synsvinkler og nye billedbeskæringer fandt vej til guldaldermalernes lærreder og vidner om et nyt blik på verdens motiver. I billedet Studie af himmel og trætoppe (1840) har P.C. Skovgaard f.eks. lænet nakken tilbage for at studere solens leg med de fyldige skyer, mens en kunstner som Anton Edvard Kieldrup i studiet En grusgrav ved jysk fjord (1853) rettede blikket nedad og skildrede sten og jord i en jysk grusgrav. Disse kunstneriske eksperimenter tog udgangspunkt i tidens fokus på naturvidenskab, særligt indenfor forgreninger af meteorologien, geologien, zoologien og botanikken. Kunstnerne fulgte nemlig forelæsninger af tidens videnskabsfolk og blev bl.a. her igennem inspireret til at tage disse nye motiver op. Christen Købke: Et af de små tårne på Frederiksborg Slot samt Tagryggen over Frederiksborg slot ( ) Endelig ser vi også eksempler på kunstnere, der eksperimenterede med frø- og fugleperspektiv eller zoomede ind på særprægede vinkler af de udvalgte motiver, som f.eks. Christen Købkes utraditionelle skildringer af tårn og tagryg på Frederiksborg slot ( ). Kort sagt forsøgte kunstnerne at rykke ved de traditionelle måder at skildre verden på og valgte i den forbindelse at fokusere på udsnit mere end på helheder - og på foranderlige motiver mere end på opstillede, pæne gestande. Christen Købke: To popler (1836) Synsredskaber såsom kalejdoskop, Claude glas, stereoskop, stroboskop og fantaskop var alle genstande, som hjalp kunstnernes nye blik på omverden godt på vej. Købkes to monumentale malerier fra Frederiksborg Slot var oprindeligt tiltænkt forældrenes spisestue. Hvorfor blev Købkes billeder fra Frederiksborg slot opfattet som et brud på alle forskrifter for tidens kunst og normer Dampmaskinen, fotografiapparatet og oliemaling på tube er alle opfindelser, som gjorde en stor forskel for de danske guldaldermalere og deres måde at arbejde på. Hvilke konkrete opfindelser af nyere dato har gjort en forskel i dit liv

5 Et panorama er en udsigt hele vejen rundt. På udstillingen kan du træde ind i Eckersbergs 360 graders panorama, og opleve tegninger af Kronprinsens Bastion på Kronborg Vold, som den så ud hele horisontcirklen rundt. I Your rainbow panorama på museets tagterrasse kan du opleve udsigten over Aarhus som et levende maleri i forandring. Lav et fiktivt dagsbogsnotat fra en af guldalderens borgere, som for første gang er trådt ind i Eckersbergs panorama. Hvordan har det virket på personen - og hvilke følelser har det mon sat i gang Martinus Rørbye: Brønden på pladsen St.Sophie ved Seraillets port (1845) Hvilken holdning til befolkning og til turisme udtrykker Marstrands forskellige rejsegengivelser fra Rom og Venedig Udvælg det mest attraktive rejsebillede i udstillingen og skriv teksten til et postkort fra den gengivede lokalitet. Rejsebilleder Guldalderkunstnernes dannelsesrejser gik oftest til Italien, og enkelte nåede helt til Den Nære Orient. På rejserne blev kunstnerne betaget af det farverige folkeliv, de eksotiske landskabers særpræg, byernes arkitektur, historie og imponerende haveanlæg. Med sig hjem bragte kunstnerne studier, tegninger og mindre malerier udført på rejsen. Hjemvendt til kunstateliererne i Danmark blev disse overført til malerier. I den forbindelse så kunstnerne sig frit stillet til f.eks. at indarbejde studier fra forskellige steder i et og samme billede - som det f.eks. er tilfældet i Rørbyes gengivelse af Brønden på pladsen St.Sophie ved Seraillets port i Constantinopel (1845). Her har Rørbye nemlig tilført det ellers tyrkiske motiv en række træer, æsler og personer fra nogle af sine andre rejser til f.eks. Italien og Grækenland. Generelt blev kunstnernes gengivelse af livet langt væk fra Danmark gjort nærmest postkort-idyllisk, ligesom folkelivet i syden ofte fremstår med højglans. Både i emnevalg og beskæringer minder guldalderens rejsebilleder om nutidens feriebilleder. Vi foretrækker oftest billeder uden for mange turister, og vi vil gerne vise folk derhjemme, at vi har haft en oplevelse ud over det sædvanlige. På den måde kan der trækkes tråde fra guldalderens billedtraditioner og frem til nutidens feriebilleder. Hvorfor kan skitser og rækken af knap så populære motiver vise sig at være givtigt kildemateriale til belysning af tiden C.W. Eckersberg: Peterspladsen i Rom ( ) Den tyrkiske hverdag, som Rørbye har skildret i billedet fra Constantinopel faldt tilsyneladende i den danske konges smag. Billedet blev straks opkøbt til hans private samling. Hvorfor mon at kunstnernes rejseaktiviteterne kaldes for dannelsesrejser Hvilket formål har du selv med at rejse Hvor tager du hen Wilhelm Bendz: Bjerglandskab (1831)

6 Som bestandige symboler på Danmarks fortid spillede kæmpehøje en central rolle i det nationalromantiske landskabsmaleri og indgår som del- eller hovedmotiv i flere af Lundbyes billeder. J.Th Lundbye: En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refnæs (1839) Se om du kan gennemskue, hvor Jørgen Sonne har stået, da han malede sit billede Rytterkampen ved Århus den 24. maj 1849 (1853). I hvilket omfang blev der i tallet udviklet værdier og idealer, som vi stadig efterlever i dag Jørgen Roed: Roskilde Domkirke ( ) Danmarksbilleder Særligt i 1840 erne og 1850 erne dannede kunst og politik et tæt parløb. Mange af kunstnerne var venner med tidens førende nationalliberale politikere, og politikerne bestilte kunstværker hos dem. Malerierne blev nemlig set som et virkningsfuldt medie, der kunne fungere som visuelle talerør for afskaffelsen af enevælden samt indførelsen af demokrati og frihed til borgerne. Resultatet blev en anderledes landskabskunst med nye, skønne skildringer af det danske land - en kunst, der skulle bidrage til at genrejse nationen ovenpå den turbulente periode, Danmark havde været igennem i årene 1814 til I disse nye Danmarksbilleder søgte kunstnerne at kode deres værker med nationale symboler (som f.eks. Roskilde Domkirke) og motiver fra den typisk, danske natur (som f.eks. særlige kyster, skrænter og bakker). Gennem disse symboler skulle den danske nationalfølelse fremmes og et borgerligt fællesskab etableres. P.C. Skovagaard: Udsigt over havet fra Møns Klint (1850) Samlet set kan malerierne ses som politisk motiverede i den forstand, at de ikke nødvendigvis er realistiske gengivelser af, hvordan Danmark så ud dengang. De er snarere et billede på det Danmark, som kunstnerne og politikerne ønskede, og som man havde brug for i en højere sags tjeneste. Projektet lykkedes. Enevælden faldt, og i 1850 erne fortsatte kampen for opretholdelsen af det spæde demokrati og dermed også denne billedstil. Ditlev Blunck: Interiør med ung officer (u.å) Hvordan har Ditlev Blunck opbygget sit billede Interiør med ung officer (motiv, rum, symboler etc) I situationer, hvor man har skullet genskabe skovområder i Danmark, har guldaldermalerierne fungeret som en illustrativ kilde. Hvilke umiddelbare problemer ser du i, at man bl.a. bruger guldaldermalernes Danmarksfremstillinger som kildemateriale til genskabelsen af danske skovarealer I udstillingsrummet med Danmarksbilleder kan du kommentere på dit yndlingsbillede og poste det på Facebook.

7 Christen Købke: Billedhuggeren H.E. Freund (1838) Hvordan vil du karakterisere de skildrede personer i portrætterne udstillet i Guldalderens mænd Hvordan er deres statur, blik og omgivelser skildret Hvilke rekvisitter skulle muligvis med i dit portræt for bedst at karakterisere dig som person I Juniorværkstedet kan du sætte dit eget portræt i guldramme og indgå i den store Wall of fame i Juniorgalleriet. C.A. Jensen: Portræt af H.C. Andersen (1836) Guldalderens mænd I guldalderen begyndte borgerskabet at tage styringen i mange samfundsforhold. De var med til at skabe en modpol til den enevældige konges magt, og de kæmpede for at skabe et nyt Danmark baseret på langt mere frie værdier. I udstillingsrummet med Guldalderens mænd kan du opleve kunstnernes gengivelser af tidens væsentlige mænd, som her er præsenteret side om side med portrætter af kunstnerne selv. På denne væg mødes en række forfattere, videnskabsfolk, kunstnere og andre centrale folk fra den kreative klasse i datidens Danmark. Kunstnernes billeder af litteraturens, videnskabens og politikkens folk vidner om, at der mellem disse folk var en rig udveksling på det personlige og faglige plan: C.W. Eckersberg udgav skrifter sammen med matematikprofessoren G.F. Ursin, H.C. Andersens bøger og Oehlenschlägers digte blev læst af kunstnere og videnskabsfolk, H.C. Ørsteds forelæsninger blev fulgt af kunstnerne, Grundtvigs salmer blev sunget af alle, og hele borgerskabet besøgte Tivoli, grundlagt af Georg Carstensen. En flig af krydsfeltet mellem kunst, videnskab og politik forenes her, hvor portrætter af de betydningsfulde folk, der samarbejdede på tværs af deres faggrænser, nu hænger side om side. J.V. Gertner: Portræt af C.W. Eckersberg (1850) Tidens nationalliberale politikere opbyggede store kunstsamlinger, som understøttede deres Danmarksvisioner, og kunstnernes læremester N.L. Høyen købte flot ind til tidens foreninger, selskaber og kongens offentlige samling. Ditlev Blunck: En bataillemaler, Jørgen Sonne ( ) i sit arbejdsværelse (1826) ARTiFAKTi er udarbejdet af Formidlingsafdelingen, ARoS Kilder: Materialets tekst er delvist hentet fra den forskningsbaserede publikation tilknyttet udstillingen: GULD - skatte fra den danske guldalder. Tekstudvælgelse og layout: Anne Mette Høncke YDERLIGERE INFORMATION Har du spørgsmål til materialet eller ønsker råd og vejledning om brug af udstillingen i undervisningssammenhæng, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: Formidlingsafdelingen på ARoS Aros Allé 2 DK-8000 Tlf: eller

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere

af 1800-tallet, der var plaget af krig, økonomiske kriser, afståelse af land og statsbankerotten 1813. Som studerende i kunsthistorie ved Aarhus

af 1800-tallet, der var plaget af krig, økonomiske kriser, afståelse af land og statsbankerotten 1813. Som studerende i kunsthistorie ved Aarhus Forord I den græske mytologi var guldalderen den tid, hvor mennesker levede et sorgløst og bekvemt liv på jorden. Senere blev betegnelsen brugt om skiftende kulturers opblomstringer, og i Danmark blev

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Billedmateriale Det nære og det fjerne. Martinus Rørbye under nordlige og sydlige himmelstrøg DANSK 7. 9. klasse

Billedmateriale Det nære og det fjerne. Martinus Rørbye under nordlige og sydlige himmelstrøg DANSK 7. 9. klasse Billedmateriale Det nære og det fjerne. Martinus Rørbye under nordlige og sydlige himmelstrøg DANSK 7. 9. klasse 1 Hansen, Constantin - Maleren Martinus Rørbye. Studie til Et selskab af danske kunstnere

Læs mere

Dansk guldalder i nyt lys

Dansk guldalder i nyt lys Dansk guldalder i nyt lys Forord Dansk guldalder er en periode i dansk kunsthistorie, der er skrevet meget om og afholdt rigtig mange udstillinger om. Som eksempel har Golden Days festivalerne i København

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Oversigt - permanente tilbud Romantik og guldalder Et undervisningstilbud om romantikken og guldalderens kunst, kultur og samfund med udgangspunkt i P.C. Skovgaards

Læs mere

Træer i billedkunst. 1500-tallet og de tyske træer

Træer i billedkunst. 1500-tallet og de tyske træer Træer i billedkunst Når man skal arbejde med træer i billedkunst, kan man begynde med landskabsmaleriet. Træet er et enkeltmotiv, som hos nogle kunstnere til nogle tider er en del af et større landskab,

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

AGNES SLOTT-MØLLER OG HISTORIEMALERIET: AT KUNNE MANE OG OPDRAGE BESKUEREN

AGNES SLOTT-MØLLER OG HISTORIEMALERIET: AT KUNNE MANE OG OPDRAGE BESKUEREN AGNES SLOTT-MØLLER OG HISTORIEMALERIET: AT KUNNE MANE OG OPDRAGE BESKUEREN TEMA 3 LÆRERMATERIALE MED OPGAVER FOR FOLKESKOLENS MELLEMTRIN OG UDSKOLING SAMT FOR GYMNASIESKOLEN AGNES SLOTT-MØLLER OG HISTORIEMALERIET:

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Tekst og redaktion ved Lasse Kaae og Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum, oktober 2016. 1 Lærervejledning Lærervejledningen giver en introduktion til

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold DEN PSYKEDELISKE PLAKAT LSD, Ungdomsoprør og en ny måde at betragte kunst på, var baggrund for

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af Ulrik Hoff Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Udstillingens

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

ARoS udstiller Monet - selv om det ikke umiddelbart giver mening

ARoS udstiller Monet - selv om det ikke umiddelbart giver mening KUNST 7. OKT. 2015 KL. 19.22 ARoS udstiller Monet - selv om det ikke umiddelbart giver mening Monet på ARoS er en på forhånd given sællert, men ARoS mener ikke, at den nye udstilling er et forsøg på at

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

PAUL SMULDERS Serendipity Yours galleri NB Viborg

PAUL SMULDERS Serendipity Yours galleri NB Viborg Serendipity Yours 28.09-26.10.2013 galleri NB Viborg Paul Smulders har vi kendt og udstillet siden 1998. Og vi glæder os hver gang til at opleve, hvad han har arbejdet med i atelieret. Denne gang er ingen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Udstillingen består af 202 forskellige Fools, som museet har lånt af private kunstsamlere. Den danske kunstner Michael Kvium er kendt for at provokere, fortrylle og begejstre beskurene med sine

Læs mere

karina lykke grand DANSK GULDALDER Rejsebilleder

karina lykke grand DANSK GULDALDER Rejsebilleder karina lykke grand DANSK GULDALDER Rejsebilleder aarhus universitetsforlag dansk guldalder Rejsebilleder 2 dansk guldalder rejsebilleder karina lykke grand DANSK GULDALDER Rejsebilleder aarhus universitetsforlag

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1800-TALLET - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1 ROMANTIKKEN 1800-1870 Karakteriseret ved: Fascination af folkeeventyret

Læs mere

Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling.

Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling. 1 af 5 20-12-2016 10:28 KØB ABONNEMENT LOG IND 16.12.2016 KL. 20:00 Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling. 2 af 5 20-12-2016

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUM GØR DIG KLOGERE PÅ KUNSTEN I ROMANTIKKEN. UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: Folkeskolens udskolingsklasser

RIBE KUNSTMUSEUM GØR DIG KLOGERE PÅ KUNSTEN I ROMANTIKKEN. UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: Folkeskolens udskolingsklasser RIBE KUNSTMUSEUM GØR DIG KLOGERE PÅ KUNSTEN I ROMANTIKKEN UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: Folkeskolens udskolingsklasser LÆR RIBE KUNSTMUSEUM AT KENDE Ribe Kunstmuseum er hjemsted for en række værker,

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

LEONARD RICKHARD Mellem Krig og Fred

LEONARD RICKHARD Mellem Krig og Fred ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Udstillingen tager dig med på en rejse ind i et univers med bl.a. stille skovpartier, røde barakker, mo-delbyggere og samlinger af udstoppede fugle.

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder.

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Mandekrop - kvindekrop Menneskekroppen har altid været et centralt motiv for kunstnerne. Den nøgne mandekrop og kvindekrop har dog hver sin funktion i kunsten.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Udstillingen består af 202 forskellige Fools, som museet har lånt af private kunstsamlere. Den danske kunstner Michael Kvium er kendt for at provokere, fortrylle og begejstre beskurene med sine

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

SÆSON 2014-2015 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2014-2015 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2014-2015 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger PETER LUNDBERG Udstilling / foredrag i kunstforeninger Oliemaleri str. 210 x 320 cm. 2015 - Moving On - udsmykningsopgave Låsby Hallen A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Farvekraft. ad helvede til! Jens Søndergaard. Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin)

Farvekraft. ad helvede til! Jens Søndergaard. Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Farvekraft ad helvede til! Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Farvekraft ad helvede til! - Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinnet Arkitektur er bygninger Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde

Læs mere