ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisningen"

Transkript

1 Martinus Rørbye: En loggia i Procida (1835) På udstillingen får du belyst den danske guldalder ud fra et tværfagligt pespektiv. C.W. Eckersberg: Sommerdag i Charlottenlund Skov (1825) Først i 1960 erne anvendes betegnelsen Guldalder om kunsten i 1800-tallet. GULD - skatte fra den danske guldalder Den kunstneriske glansperiode, der udspiller sig i årene ca , er defineret som den danske guldalder. Vi kender mange kunstneriske gengivelser af storslåede, nationale landskaber, pæne, borgerlige portrætter og uspolerede rejsegengivelser. Men var perioden nu også så idyllisk, som den oplevelse vi får gennem billedkunsten Udstillingen GULD - skatte fra den danske guldalder præsenterer ARoS omfattende guldaldersamling suppleret med en lang række lån fra ind- og udland. Kunstværkerne bliver set i sammenhæng med tidens litterære, teknologiske og naturvidenskabelige nybrud. I de udvalgte malerier og tegninger vil du kunne opleve, hvordan eksperimenter, utraditionelle motiver og alternative arbejdsmetoder eksisterede side om side med tidens nostalgiske glansbilledeproduktion. ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisningen Overvej hvorledes udstillingen viser andre sider af den danske guldalder end dem du normalt oplever. J.Th. Lundbye: To kalve (1844) Rundt i udstillingen vil du finde opstillede ipads, som på hver deres måde giver dig mulighed for at komme tæt på de udstillede værker.

2 Den første kunsthistoriker i Danmark var N.L. Høyen. I 1844 opfordrede han landets malere til at skildre danske motiver, for på den måde at fremhæve de skønne sider ved fædrelandet Danmark og derved skabe en fælles nationalfølelse. I guldalderen blev kunsten brugt som en vej mod enevældens fald og demokratiets indførelse. Kunsten kan derfor betragtes som en form for propaganda. Anton Melbye: Fregatten Jylland (1866) Udstillingens sidste rum Guldaldermalernes mænd er bygget op som en wall of fame, hvor du kan se kunstnernes gengivelser af tidens væsentlige mænd præsenteret side om side med portrætter af kunstnerne selv. I hvilken form ser du paralleller mellem guldaldermalernes syn på omgivelserne og vores måde at opleve verden på i dag. Hvilke elementer af Danmark ville du fremhæve, hvis du skulle understege det særlige ved landet, som du ser det i dag Det danske guldaldersamfund Perioden gik ikke stille for sig i Danmark. På den politiske front var tiden præget af krige og økonomiske kriser. Borgerskabet stormede frem med stor styrke, og i kampen for frihed og demokrati lagde det stort pres på den enevældige Kong Frederik VII. Som resultat heraf faldt enevælden, og Grundloven blev endeligt underskrevet i På det teknologiske område skød rækken af nye opfindelser op. Det var f.eks. damplokomotiver, fotografiapparater, telegrafsystem og dampskibe - som eksempelvis ses på røg og damp i Melbyes søstykke fra På tværs af politik, videnskab og kunst opstod betydningsfulde relationer. Disse medførte blandt andet, at kunstnerne skildrede det Danmark, som tidens liberale politikere havde visioner om. C.W. Eckersberg: Portræt af kgl. Kapelmusikus Magnus Foght samt Madam Foght (1821) Parallelt med gengivelser af det danske landskab, gav guldaldermalerne sig i kast med at skildre elementer af osende dampskibe, lokomotiver og skorstene, ligeså vel som de portrætterede tidens fremtrædende politikere og videnskabsmænd, borgerskabet og dets familiemedlemmer. Kunstnerne havde derved fået nye kunder - og kunsten var blevet et politisk talerør. F. Sødring: Et parti af Marmorpladsen med ruinerne af den ufuldførte Frederikskirke (1835) Guldaldermalernes til tider dobbelttydige billedkompositioner vidner om en tilværelse, der ikke altid var let. Hvilke kontraster finder du f.eks i Sødrings billede: Et parti af Marmorpladsen På hvilken måde er dette billede anderledes end hvad du normalt forbinder med guldalder Hvordan vil du beskrive den måde, guldaldermalere brandede Danmark på Hvilke virkemidler brugte de Hvordan brandes Danmark i dag Kort sagt var perioden en tid i Danmark, hvor samfundet og befolkningen var under store forandringer. Netop her står billedkunsten som interessant vidnesbyrd på, hvordan man søgte nye veje.

3 Gotfred Rump: Fra Sæbygaard Skov (1853). Rumps billede fra Sæbygaard Skov viste sig at blive et betydningsfuldt billede for tidens nationalliberale fløj. Hvorfor mon De små naturstudier blev oprindeligt ikke malet med salg for øje. De blev snarere betragtet som studiemateriale til større, mere gennemarbejdede malerier. Tidens smag for skovstudier efterspurgte gengivelser af bøgetræer. De var nemlig forbundet med danskhed (selvom det faktisk var egetræer, vi havde flest af i Danmark). Gengivelse af nåletræer var forbundet med udenlandsk kultur og derfor svære at sælge. Ud i naturen En opfindelse, som havde en meget direkte indflydelse på den kunstneriske proces, var opfindelsen af oliemaling på tube. Tidligere havde det kun være muligt at tegne i det fri, mens selve maleprocessen fandt sted indenfor i atelieret. Med Efterhånden som erfaringerne med naturskildringer voksede, så kunstnerne et nyt potentiale i disse dugfriske naturgengivelser. Lidt efter lidt fik de små oliemalerier en større anerkendelse, og hen mod guldalderens slutning blev de i sig selv betragtet som fuldendte malerier. Vejrets skiften blev i sig selv et malerisk tema for mange guldalderkunstnere. I kunstnernes nye symbolsprog blev bøgetræet et tegn på det spirende nye demokrati, mens ældre egetræer blev forbundet med kongemagten. Mange naturgengivelser fik derfor indhold af ranke bøgetræer i solskin og udgåede, knækkede egetræer placeret i skovens skygge maling på tube, blev kunstnerne i stand til at tage malergrej med ud i landskabet og forevige deres indtryk direkte foran det valgte motiv. Opfindelsen gjorde ikke kun kunstnerne mere frie; men havde også en naturlig indflydelse på deres billedsprog. Studierne af naturen begyndte f.eks. at forholde sig mere direkte til den sete verden - udsigter og nærstudier af naturen fandt vej til kunstnernes lærrederne. Dertil kommer, at naturstudierne i starten var relative små formater, fordi de skulle kunne passe til malerkassens låg (som f.eks. Høegh- Guldbergs skønne, lille billede: Kystpart ved Risskov (1850)). E. Høegh-Guldberg: Kystpart ved Risskov (1850). P.C. Skovgaard: Udkanten af Tisvilde Hegn (1844). P.C. Skovgaard: Parti fra udkanten af Tisvilde Skov (1845). I dag sprænger man farlige kroner af gamle træer bort for at få toppene til at se mere naturlige ud. Derved kommer de til at ligne de træer, vi oplever i guldalderbillederne. I hvilken grad synes du, det er lykkedes Skovgaard at overføre naturens glød og intensitet fra det malede studie - udført i selve naturen - til det endelige, maleri - malet i atelieret

4 Hvilke kunstneriske udfordringer tænker du, guldaldermalerne mødte netop ved skildring af skyformationer P.C. Skovgaard: Studie af himmel og trætoppe (1840) Den danske maler C.W. Eckersberg var faktisk så interesseret i vejrets skiften, at han førte meteorologisk dagbog gennem mere end 25 år. I Juniorgalleriet (niv. 3) kan du udforske skyerne på himlen over museet og bidrage til et stort, fælles skydække på Juniorgalleriets vægge. C.W. Eckersberg: Luftstudie (1853) Hvordan vil du beskrive guldaldermalernes kunstneriske blik i forhold til de tidligere generationer af kunstnere I hvilket omfang kommer det nye blik til udtryk i udstillingens billeder Det nye blik Usædvanlige motiver, anderledes synsvinkler og nye billedbeskæringer fandt vej til guldaldermalernes lærreder og vidner om et nyt blik på verdens motiver. I billedet Studie af himmel og trætoppe (1840) har P.C. Skovgaard f.eks. lænet nakken tilbage for at studere solens leg med de fyldige skyer, mens en kunstner som Anton Edvard Kieldrup i studiet En grusgrav ved jysk fjord (1853) rettede blikket nedad og skildrede sten og jord i en jysk grusgrav. Disse kunstneriske eksperimenter tog udgangspunkt i tidens fokus på naturvidenskab, særligt indenfor forgreninger af meteorologien, geologien, zoologien og botanikken. Kunstnerne fulgte nemlig forelæsninger af tidens videnskabsfolk og blev bl.a. her igennem inspireret til at tage disse nye motiver op. Christen Købke: Et af de små tårne på Frederiksborg Slot samt Tagryggen over Frederiksborg slot ( ) Endelig ser vi også eksempler på kunstnere, der eksperimenterede med frø- og fugleperspektiv eller zoomede ind på særprægede vinkler af de udvalgte motiver, som f.eks. Christen Købkes utraditionelle skildringer af tårn og tagryg på Frederiksborg slot ( ). Kort sagt forsøgte kunstnerne at rykke ved de traditionelle måder at skildre verden på og valgte i den forbindelse at fokusere på udsnit mere end på helheder - og på foranderlige motiver mere end på opstillede, pæne gestande. Christen Købke: To popler (1836) Synsredskaber såsom kalejdoskop, Claude glas, stereoskop, stroboskop og fantaskop var alle genstande, som hjalp kunstnernes nye blik på omverden godt på vej. Købkes to monumentale malerier fra Frederiksborg Slot var oprindeligt tiltænkt forældrenes spisestue. Hvorfor blev Købkes billeder fra Frederiksborg slot opfattet som et brud på alle forskrifter for tidens kunst og normer Dampmaskinen, fotografiapparatet og oliemaling på tube er alle opfindelser, som gjorde en stor forskel for de danske guldaldermalere og deres måde at arbejde på. Hvilke konkrete opfindelser af nyere dato har gjort en forskel i dit liv

5 Et panorama er en udsigt hele vejen rundt. På udstillingen kan du træde ind i Eckersbergs 360 graders panorama, og opleve tegninger af Kronprinsens Bastion på Kronborg Vold, som den så ud hele horisontcirklen rundt. I Your rainbow panorama på museets tagterrasse kan du opleve udsigten over Aarhus som et levende maleri i forandring. Lav et fiktivt dagsbogsnotat fra en af guldalderens borgere, som for første gang er trådt ind i Eckersbergs panorama. Hvordan har det virket på personen - og hvilke følelser har det mon sat i gang Martinus Rørbye: Brønden på pladsen St.Sophie ved Seraillets port (1845) Hvilken holdning til befolkning og til turisme udtrykker Marstrands forskellige rejsegengivelser fra Rom og Venedig Udvælg det mest attraktive rejsebillede i udstillingen og skriv teksten til et postkort fra den gengivede lokalitet. Rejsebilleder Guldalderkunstnernes dannelsesrejser gik oftest til Italien, og enkelte nåede helt til Den Nære Orient. På rejserne blev kunstnerne betaget af det farverige folkeliv, de eksotiske landskabers særpræg, byernes arkitektur, historie og imponerende haveanlæg. Med sig hjem bragte kunstnerne studier, tegninger og mindre malerier udført på rejsen. Hjemvendt til kunstateliererne i Danmark blev disse overført til malerier. I den forbindelse så kunstnerne sig frit stillet til f.eks. at indarbejde studier fra forskellige steder i et og samme billede - som det f.eks. er tilfældet i Rørbyes gengivelse af Brønden på pladsen St.Sophie ved Seraillets port i Constantinopel (1845). Her har Rørbye nemlig tilført det ellers tyrkiske motiv en række træer, æsler og personer fra nogle af sine andre rejser til f.eks. Italien og Grækenland. Generelt blev kunstnernes gengivelse af livet langt væk fra Danmark gjort nærmest postkort-idyllisk, ligesom folkelivet i syden ofte fremstår med højglans. Både i emnevalg og beskæringer minder guldalderens rejsebilleder om nutidens feriebilleder. Vi foretrækker oftest billeder uden for mange turister, og vi vil gerne vise folk derhjemme, at vi har haft en oplevelse ud over det sædvanlige. På den måde kan der trækkes tråde fra guldalderens billedtraditioner og frem til nutidens feriebilleder. Hvorfor kan skitser og rækken af knap så populære motiver vise sig at være givtigt kildemateriale til belysning af tiden C.W. Eckersberg: Peterspladsen i Rom ( ) Den tyrkiske hverdag, som Rørbye har skildret i billedet fra Constantinopel faldt tilsyneladende i den danske konges smag. Billedet blev straks opkøbt til hans private samling. Hvorfor mon at kunstnernes rejseaktiviteterne kaldes for dannelsesrejser Hvilket formål har du selv med at rejse Hvor tager du hen Wilhelm Bendz: Bjerglandskab (1831)

6 Som bestandige symboler på Danmarks fortid spillede kæmpehøje en central rolle i det nationalromantiske landskabsmaleri og indgår som del- eller hovedmotiv i flere af Lundbyes billeder. J.Th Lundbye: En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refnæs (1839) Se om du kan gennemskue, hvor Jørgen Sonne har stået, da han malede sit billede Rytterkampen ved Århus den 24. maj 1849 (1853). I hvilket omfang blev der i tallet udviklet værdier og idealer, som vi stadig efterlever i dag Jørgen Roed: Roskilde Domkirke ( ) Danmarksbilleder Særligt i 1840 erne og 1850 erne dannede kunst og politik et tæt parløb. Mange af kunstnerne var venner med tidens førende nationalliberale politikere, og politikerne bestilte kunstværker hos dem. Malerierne blev nemlig set som et virkningsfuldt medie, der kunne fungere som visuelle talerør for afskaffelsen af enevælden samt indførelsen af demokrati og frihed til borgerne. Resultatet blev en anderledes landskabskunst med nye, skønne skildringer af det danske land - en kunst, der skulle bidrage til at genrejse nationen ovenpå den turbulente periode, Danmark havde været igennem i årene 1814 til I disse nye Danmarksbilleder søgte kunstnerne at kode deres værker med nationale symboler (som f.eks. Roskilde Domkirke) og motiver fra den typisk, danske natur (som f.eks. særlige kyster, skrænter og bakker). Gennem disse symboler skulle den danske nationalfølelse fremmes og et borgerligt fællesskab etableres. P.C. Skovagaard: Udsigt over havet fra Møns Klint (1850) Samlet set kan malerierne ses som politisk motiverede i den forstand, at de ikke nødvendigvis er realistiske gengivelser af, hvordan Danmark så ud dengang. De er snarere et billede på det Danmark, som kunstnerne og politikerne ønskede, og som man havde brug for i en højere sags tjeneste. Projektet lykkedes. Enevælden faldt, og i 1850 erne fortsatte kampen for opretholdelsen af det spæde demokrati og dermed også denne billedstil. Ditlev Blunck: Interiør med ung officer (u.å) Hvordan har Ditlev Blunck opbygget sit billede Interiør med ung officer (motiv, rum, symboler etc) I situationer, hvor man har skullet genskabe skovområder i Danmark, har guldaldermalerierne fungeret som en illustrativ kilde. Hvilke umiddelbare problemer ser du i, at man bl.a. bruger guldaldermalernes Danmarksfremstillinger som kildemateriale til genskabelsen af danske skovarealer I udstillingsrummet med Danmarksbilleder kan du kommentere på dit yndlingsbillede og poste det på Facebook.

7 Christen Købke: Billedhuggeren H.E. Freund (1838) Hvordan vil du karakterisere de skildrede personer i portrætterne udstillet i Guldalderens mænd Hvordan er deres statur, blik og omgivelser skildret Hvilke rekvisitter skulle muligvis med i dit portræt for bedst at karakterisere dig som person I Juniorværkstedet kan du sætte dit eget portræt i guldramme og indgå i den store Wall of fame i Juniorgalleriet. C.A. Jensen: Portræt af H.C. Andersen (1836) Guldalderens mænd I guldalderen begyndte borgerskabet at tage styringen i mange samfundsforhold. De var med til at skabe en modpol til den enevældige konges magt, og de kæmpede for at skabe et nyt Danmark baseret på langt mere frie værdier. I udstillingsrummet med Guldalderens mænd kan du opleve kunstnernes gengivelser af tidens væsentlige mænd, som her er præsenteret side om side med portrætter af kunstnerne selv. På denne væg mødes en række forfattere, videnskabsfolk, kunstnere og andre centrale folk fra den kreative klasse i datidens Danmark. Kunstnernes billeder af litteraturens, videnskabens og politikkens folk vidner om, at der mellem disse folk var en rig udveksling på det personlige og faglige plan: C.W. Eckersberg udgav skrifter sammen med matematikprofessoren G.F. Ursin, H.C. Andersens bøger og Oehlenschlägers digte blev læst af kunstnere og videnskabsfolk, H.C. Ørsteds forelæsninger blev fulgt af kunstnerne, Grundtvigs salmer blev sunget af alle, og hele borgerskabet besøgte Tivoli, grundlagt af Georg Carstensen. En flig af krydsfeltet mellem kunst, videnskab og politik forenes her, hvor portrætter af de betydningsfulde folk, der samarbejdede på tværs af deres faggrænser, nu hænger side om side. J.V. Gertner: Portræt af C.W. Eckersberg (1850) Tidens nationalliberale politikere opbyggede store kunstsamlinger, som understøttede deres Danmarksvisioner, og kunstnernes læremester N.L. Høyen købte flot ind til tidens foreninger, selskaber og kongens offentlige samling. Ditlev Blunck: En bataillemaler, Jørgen Sonne ( ) i sit arbejdsværelse (1826) ARTiFAKTi er udarbejdet af Formidlingsafdelingen, ARoS Kilder: Materialets tekst er delvist hentet fra den forskningsbaserede publikation tilknyttet udstillingen: GULD - skatte fra den danske guldalder. Tekstudvælgelse og layout: Anne Mette Høncke YDERLIGERE INFORMATION Har du spørgsmål til materialet eller ønsker råd og vejledning om brug af udstillingen i undervisningssammenhæng, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: Formidlingsafdelingen på ARoS Aros Allé 2 DK-8000 Tlf: eller

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1800-TALLET - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1 ROMANTIKKEN 1800-1870 Karakteriseret ved: Fascination af folkeeventyret

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Udstillingen består af 202 forskellige Fools, som museet har lånt af private kunstsamlere. Den danske kunstner Michael Kvium er kendt for at provokere, fortrylle og begejstre beskurene med sine

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Metodiske og didaktiske overvejelser

Metodiske og didaktiske overvejelser Rapport Skovgaard Museet sætter nyt lys på P.C. Skovgaards landskabsmalerier fra guldalderen ved at fokusere på kunstnerens personlige, nationale og åndelige identitet, som samtidig danner et billede på

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse!

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse! ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til undervisere Sex Shop (2013) Udstillingen TAL R - THE VIRGIN kan opleves på ARoS i perioden 23. nov. 2013-21. april 2014. Tal R har de seneste 10 år udstillet på en lang

Læs mere

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) <artifakti> Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Særudstillingen CON AMORE - Leif Djurhuus Samling

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Særudstillingen FORMEN FARVEN FLADEN kan opleves på ARoS i perioden 27. marts - 30. august. Ib Geertsen: Komposition, orange: (1956) Skal kunst nødvendigvis

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Bag om Tankegangen: Ud i det blå

Bag om Tankegangen: Ud i det blå Bag om Tankegangen: Ud i det blå Formål Temaet handler om at komme ud i det blå, ud i naturen og opleve verden omkring sig. Det handler om menneskets forhold til naturen, hvordan vi ser på den, og hvordan

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisningssammenhænge

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisningssammenhænge ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisningssammenhænge PAS DE DEUX ROYAL er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde mellem Regentparret og ARoS. Udstillingen kan opleves på ARoS i perioden

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. HF Billedkunst

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 Læreruddannelse

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj Forårstur et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj 2012 Invitation Gentofte Kommune byder for 17. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere