Generelle betingelser Klubregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser Klubregler"

Transkript

1 Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN

2 Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER OG GENERELLE BETINGELSER (SAMLET BENÆVNT KLUBREGLERNE ). De termer, der er skrevet med stort i disse Generelle Betingelser kan findes i afsnittet Definitioner i Klubreglerne nedenfor. Disse Klubregler fastlægger vilkårene under hvilke Wyndham Home Exchange-medlemmer ( Medlemmer eller dig ) gives adgang til Reservationssystemet. Samlet udgør disse Klubregler og Generelle Betingelser din aftale med Wyndham Home Exchange og etablerer forholdet mellem Medlemmet og Klubadministratoren. 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL Medlemmer bruger Klubben og Bytteprogrammet til at reservere anvendelsen af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger. Medlemmer bør læse disse Klubregler grundigt for at forstå vilkår, betingelser, drift og anvendelse af Klubben. Hvis disse Klubregler eller andre dokumenter indeholder noget, der er i konflikt med andre oplysninger, Du har modtaget, vil oplysningerne i disse Klubregler være gældende. VILKÅRENE I DISSE KLUBREGLER KAN ÆNDRES MED JÆVNE MELLEMRUM, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GEBYRER, FORDELE OG RESERVATIONSPROCEDURER OG PRIORITETER. ÆNDRINGER VIL KUNNE FINDES PÅ www. wyndhamhomeexchange.com/nova 2. KLUBBEN Medlemmer vil have adgang til et globalt byttenetværk af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger. Klubben bruger et vurderingssystem baseret på Point for at vurdere værdien af Registrerede Bytteferieuger, der er registreret i Klubben af dens Medlemmer. Klubben introducerer Registrerede Bytteferieuger i Klubben. I sådanne tilfælde overdrager Medlemmet alle rettigheder til brug, belægning og anvendelse af sådanne Registrerede Bytteferieuger til Klubben. Medlemmet beholder retten til Ferieboligen i overensstemmelse med rettighederne, der er registreret med Klubben i henhold til disse Klubvilkår. Klubben leverer ikke rejsetjenester. Medlemmet er ansvarlig for alle andre arrangementer og omkostninger, herunder men ikke begrænset til omkostninger til rejse, opgraderinger, tillægsafgifter og offentlige afgifter, underholdning, drikkevarer, måltider, skatter og afgifter, flybilletter, transport, ture, greenfees til golf, personlige udgifter, forbrugsafgifter eller sikkerhedsdeposita og andre gebyrer opkrævet for brug af faciliteter og tjenester i forbindelse med Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger. Wyndham Home Exchange er ikke dækket af noget program til beskyttelse af forbrugerne af finansielle tjenester. Medlemmer skal altid medbringe den nødvendige dokumentation, der kræves af landet, de besøger. Medlemmer opfordres til at konsultere de pågældende myndigheder og ambassader for at undersøge, hvilken dokumentation, der kræves. Klubadministratoren og de tilknyttede virksomheder accepterer intet ansvar, hvis Medlemmer ikke kan rejse, fordi de ikke har overholdt kravene vedrørende pas, visa, told eller immigration. 3. ERHVERVEDE RETTIGHEDER Du har indvilliget i, at blive optaget som Medlem af Wyndham Home Exchange, som administreres og forvaltes af RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY i sin egenskab af Klubadministrator. Når du registrerer Registrerede Bytteferieuger i Klubben, bliver du tildelt Point med en bestemt løbetid. Disse Point kan bruges til at reservere retten til at bruge de Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger, der løbende gøres tilgængelig for Medlemmer. Både dit Medlemskab og dine Point er underlagt forpligtelserne anført i Klubreglerne. 4. NØJAGTIGHED AF OPLYSNINGER OM EJERFERIEBOLIGER OG NETVÆRKSFERIEBOLIGER Vi har omhyggeligt indsamlet oplysninger om Ejerferieboliger og Netværksferieboligers faciliteter. Oplysninger om de Ejerferieboliger og Netværksferieboliger, som Klubadministratoren offentliggør, herunder, men ikke begrænset til faciliteter og tjenester, stammer udelukkende fra oplysninger, som den pågældende Ejer eller det pågældende Tilknyttede Feriested har produceret og givet os. Bemærk, at forvaltningen af de feriesteder og ejendomme, hvor Klubadministratoren tilbyder Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger, ledes af henholdsvis Ejerne eller de Tilknyttede Feriesteder. Som følge heraf er disse oplysninger med forbehold for ændringer, der afgøres af Ejerne eller de Tilknyttede Feriesteder. Nøjagtigheden af disse oplysninger afhænger ligeledes af nøjagtigheden af de oplysninger, der stammer fra Ejeren eller det Tilknyttede Feriested. Du skal være klar over, at Ejeren eller det Tilknyttede Feriested kan tilbageholde faciliteter og tjenester ud fra Ejeren eller det Tilknyttede Feriesteds eget skøn, eller disse kan være begrænsede på bestemte årstider. Visse af disse faciliteter gøres tilgængelige mod betaling pr. anvendelse. Desuden kan visse Ejere eller Tilknyttede Feriesteder opkræve et depositum. I visse lande er Ejere eller Tilknyttede Feriesteder forpligtede til at opkræve en turistskat. Medlemmer skal selv anmode om at få en beskrivelse af en Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig og sikre sig, at den pågældende Ejerferiebolig og Netværksferiebolig opfylder alle deres behov, særligt ved rejse uden for sæsonen, og Medlemmer, der ønsker at holde ferie i en bestemt Ejerferiebolig eller på et bestemt Tilknyttet Feriested, skal ved reservationen selv forhøre sig, hvilke afgifter og omkostninger, der opstår i den pågældende Ejerferiebolig eller på det pågældende Tilknyttede Feriested. Selv om Klubadministratoren gør sig rimelige bestræbelser for at sikre, at oplysningerne om Ejerferieboligen eller det Tilknyttede Feriested, som offentliggør på Ejernes eller de Tilknyttede Feriesteders vegne, er nøjagtige og ajourførte, kan Klubadministratoren ikke acceptere noget ansvar for at offentliggøre og/eller gentage eventuelle unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, som noget Ejeren eller det Tilknyttede Feriested har givet vedkommende, medmindre det drejer sig om forsømmelighed fra Klubadministratorens side.

3 5. RESERVATIONER OG BYTTE Der findes detaljerede regler vedrørende Reservationer i Klubreglerne. Alle Reservationsanmodninger behandles efter først-tilmølle-princippet. Ubrugte Point kan gemmes, forlænges og også lånes fra det næste Brugsår i det nuværende Brugsår i overensstemmelse med Klubreglerne. Klubadministratoren er en uafhængig udlejnings- og byttetjeneste-virksomhed og hverken ejes, drives eller styres af nogen Ejer eller noget Tilknyttet Feriested, der deltager i Klubben. Klubben er beregnet til at levere sammenlignelige byttemuligheder ved at tildele Point til hver Registreret Bytteferieuge eller Netværksferiebolig. Alle bytter afhænger af ledig kapacitet. Klubadministratorens mulighed for at bekræfte Medlemmers Reservationsanmodninger afhænger af ledig kapacitet af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger, som er blevet deponeret af andre Medlemmer, Ejere eller Tilknyttede Feriesteder. Klubadministratoren kan ikke garantere, at det specifikke feriested eller ferieboligvalg, feriedatoer og/eller rejsearrangementer er mulige. 6. TRANSAKTIONSGEBYR(-ER) Du indvilliger i at betale transaktionsgebyrerne til den nuværende gældende sats til Klubadministratoren. Du anerkender, at Transaktionsgebyrerne kan ændres løbende. 7. GENERELLE BETINGELSER a. Du anerkender, at der kan registreres mellem 1 og 5 Registrerede Bytteferieuger pr. Brugsår hos Klubadministratoren. b. Du har ret til Din Feriebolig som anført i disse Klubregler. Du må ikke gribe ind over for rettigheder tilhørende Klubadministratoren eller andre Medlemmer, gæster eller feriegæster med hensyn til at bruge, anvende, optage eller på anden måde udøve deres respektive rettigheder, privilegier og forpligtelser i forhold til Din Feriebolig, eller gribe ind over for rettigheder tilhørende Klubadministratoren eller andre Medlemmer, gæster eller feriegæster med hensyn til at bruge og anvende de Registrerede Bytteferieuger, du har registreret i Klubben. c. Du forstår, at dit Medlemskab ikke kan tildeles eller på anden måde overføres eller overdrages eller fornys, hverken helt eller delvist, af dig uden skriftligt samtykke hertil fra Klubadministratoren. d. Du må ikke, under de Registrerede Bytteferieuger (som kan ændres løbende), tildele, tilbyde eller stille Ferieboligen til rådighed til nogen tredjepart uden for Klubben. e. Du skal overholde alle gældende love, Klubregler og bestemmelser og skaffe og overholde alle relevante licenser, bevillinger og tilladelser af de relevante myndigheder på stedet, hvor Ferieboligen er placeret. f. Sørg venligst for, at informere Klubadministratoren, Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL om eventuelle yderligere gebyrer, du ønsker at pålægge de personer, der bruger din Feriebolig.

4 Wyndham Home Exchange - Klubregler 1. DEFINITIONER I disse Wyndham Home Exchange Klubregler ( Klubregler ) har følgende ord og ordlyd følgende betydning: a) Feriebolig(-er) betyder den/de ejendom(-me), der ejes af dig, og som er underlagt en Lejeaftale. b) Tilknyttet Feriested betyder et feriested, hvor Netværksferieboligen er placeret, og som har en tilknytningsaftale med Netværksadministratoren. c) Lejeaftale betyder din aftale med Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL. d) Klub betyder det Reservationssystem, med hvilket medlemmerne kan registrere Registrerede Bytteferieuge(-r) og bruge Point til at reservere Ejerferieboliger og Netværksferieboliger, og drives i henhold til Klubreglerne og er yderligere beskrevet i Regel 2. e) Klubadministrator betyder RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Storbritannien, og tilknyttede virksomheder samt gyldige repræsentanter. Klubadministratoren er en virksomhed registreret i England med nummer f) Klubregler betyder disse Klubregler, som ændret løbende af Klubadministratoren. g) Deponering betyder et Medlems registrering i Klubben, i henhold til Klubreglerne, af en eller flere Registrerede Bytteferieuger til brug og registrering af andre Medlemmer, medlemmer i Bytteprogrammet, gæster, feriegæster eller andre personer, der får tilladelse hertil af Netværksadministratoren. h) Bytteprogram betyder bytteprogrammet, der drives af Netværksadministratoren, hvor et medlem kan bruge Point til at reservere Netværksferieboliger. i) Byttereservation betyder en Reservation foretaget af et Medlem, der ikke anvender sin egen Feriebolig, men bruger sine Point til at reservere Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger i Klubben og Bytteprogrammet. j) Generelle Betingelser betyder Klubbens generelle betingelser, som ændret løbende af Klubadministratoren. k) Point betyder den værdi, der tildeles løbende til en eller flere Registrerede Bytteferieuger af Klubadministratoren, og bruges til at reservere Ejerferieboliger og Netværksferieboliger i Klubben og Bytteprogrammet. l) Medlem betyder en person, som i den relevante periode er underlagt Lejeaftalen, har registreret en eller flere Registrerede Bytteferieuger i Klubben og hvis tilmelding er blevet godkendt af Klubadministratoren, og ordet Medlemskab skal fortolkes i overensstemmelse hermed. m) Netværksferiebolig betyder en feriebolig på Tilknyttede Feriesteder, der er tilgængelig i Bytteprogrammet og består af tilbagevendende uger eller andre tidsperioder. n) Netværksadministrator betyder RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Storbritannien, og tilknyttede virksomheder samt gyldige repræsentanter. o) Ejerferiebolig betyder den ejendom, der ejes af en bestemt skødeindehaver, som enten er eller ikke er Medlem, og ordet Ejer skal fortolkes i overensstemmelse hermed. p) Registrerede Bytteferieuger betyder de uger i Ejerferieboligen, der er blevet registreret som Wyndham Home Exchangeuger i overensstemmelse med Klubreglerne og procedurerne fastlagt løbende af Klubadministratoren og/eller Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL. q) Registrerede Lejeuger betyder de uger, der er tilgængelige til at leje i overensstemmelse med Lejeaftalen med Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL. r) Lejepoint betyder muligheden for at købe yderligere point fra Klubadministratoren med henblik på at gennemføre en Reservation ved betaling af den gældende pris. s) Reservation(-er) betyder et Medlems ret til at bebo eller bruge Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger. t) Reservationssystem betyder den metode, måde eller det system, som angivet i Klubdokumenterne, der angiver, hvordan Medlemmer kan skaffe en Reservation, som administreres af Klubadministratoren. u) Transaktion betyder en Reservationsanmodning, herunder (hvis relevant) men ikke begrænset til alle anmodninger om daglige eller delte Reservationer, at gemme/låne/forlænge/leje Point, optagelse på ventelister, annullering af Reservationer samt Reservationsanmodninger. v) Transaktionsgebyr(-er) betyder det gebyr, der skal betales ved gennemførelse af en Reservation og/eller som på anden vis anført i Klubreglerne. w) Brugsår betyder en årligt tilbagevendende perioder på tolv (12) måneder og fungerer på årsbasis.

5 2. ANVENDELSESOMRÅDE Alle Medlemmer og gæster i Klubben anerkender følgende: Klubben er ikke en juridisk person, forening eller anden form for juridisk enhed. Klubben er derimod et tjenestenavn givet til en række bytte-, reserverings- og anvendelsestjenester og relaterede fordele, der tilbydes løbende af Klubadministratoren i forbindelse med yderligere tjenester som aftalt med andre tjenesteudbydere. De udbudte tjenester omfatter drift af Reservationssystemet og Klubben, som Medlemmer bruger til at bytte og reservere anvendelsen af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger. Klubadministratoren forbeholder sig retten til at afgøre hvem, der er berettiget til Medlemskab, og ligeledes til at nægte eller annullere et Medlemskab, hvis det anbefales eller kræves ifølge lovgivningen, reglerne eller bestemmelserne fra en regeringsmyndighed, hvad enten den er kommunal, statslig, national eller føderal, eller af nogen retslig, offentlig, lovgivende eller retshåndhævende myndighed. 3. BETINGELSER FOR DELTAGELSE Følgende betingelser skal opfyldes for at en person kan foretage en Reservation: (a) Tilmelding: (1) Medlemmet skal have indgået en eksisterende Lejeaftale med Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL vedrørende vedkommendes Feriebolig. (2) Medlemmet skal være blevet tilmeldt Klubben af Klubadministratoren, og (3) Medlemmet skal have registreret mellem 1 og 5 Registrerede Bytteferieuger i Klubben. Registreringen er underlagt følgende betingelser: (ii) Du må kun registrere Registrerede Bytteferieuger, som består af perioder på 7 (syv) dage på i den pågældende Feriebolig. Alle Registrerede Bytteferieuger skal godkendes af Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL og/eller Klubadministratoren efter deres skøn og er underlagt eventuelle begrænsninger, de måtte forlange. (c) Fortsat Medlemskab Medlemmet skal til enhver tid være underlagt en eksisterende, bindende Lejeaftale for Ferieboligen. 4. POINT-VÆRDIANSÆTTELSE Enhver Registreret Bytteferieuge er blevet eller bliver tildelt en Pointværdi af Klubadministratoren, der fastlægges efter vedkommendes eget skøn. Værdien af Registrerede Bytteferieuger vil være baseret på faktorer, som fastlægges af Klubadministratoren, og kan omfatte (uden begrænsning) udbud og efterspørgsel efter Ferieboligen, ferieboligtypen, sæsonmæssige variationer og faciliteter (hvis relevant). Klubadministratoren kan til enhver tid genvurdere Registrerede Bytteferieugers værdi, hvilket kan medføre en stigning eller sænkning af den tildelte Pointværdi. 5. TILDELING AF POINT, BRUGSÅR (a) Hvert Medlem tildeles det passende antal Point for hver Registreret Bytteferieuge, der registreres i Klubben, baseret på den løbende værdiansættelse som anført i Regel 4 ovenfor. (c) Den første tildeling af Point til en Medlem gennemføres, når vedkommende bliver Medlem af Klubben. Der gennemføres yderligere tildelinger ved Medlemmets Deponering af yderligere Registrerede Bytteferieuger i Klubben. Når et Medlem er blevet tildelt Point for Registrerede Bytteferieuger, bliver vedkommende tildelt det tilsvarende antal Point for den pågældende Feriebolig i henhold til værdiansættelsesprocessen anført i Regel 4 ovenfor. Der kan tildeles yderligere Point for Registrerede Bytteferieuger (i overensstemmelse med Regel 4), når disse Registrerede Bytteferieuger registreres i på hinanden følgende Brugsår. HVIS ET MEDLEM INDEN FOR ET GIVET BRUGSÅR IKKE BRUGER NOGEN ELLER ALLE SINE POINT I DET PÅGÆLDENDE BRUGSÅR, KAN DISSE POINT IKKE GEMMES (OG GEMMES DERFOR IKKE), MEDLEMMET MISTER RETTEN TIL BRUG AF DE PÅGÆLDENDE POINT OG DE UBRUGTE POINT UDLØBER. 6. BYTTERESERVATIONER a) Reservationsanmodninger. Et medlem må kun foretage en Reservation gennem Klubben, hvis vedkommende: opfylder alle sine forpligtelser fortsætter med at leje sin Feriebolig ud gennem Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL har betalt alle transaktions-/bestillingsgebyrer til Klubadministratoren vedkommendes Medlemskab ellers er gyldigt b) Brug af Point. For at foretage en Reservation til brug af en bestemt Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig i et hvilket som helst Brugsår må et Medlem kun bruge Point, der er tildelt i det pågældende Brugsår samt gemte, lånte eller lejede Point. Point skal bruges i følgende rækkefølge: gemte, nuværende, lånte, lejede. c) Byttereservation. Reservationer kan foretages i perioden fra 10 måneder til 2 dage før feriens startdato. d) Daglige/Delte Reservationer. En Daglig/Delt Reservation giver Medlemmer mulighed for at bruge Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger i perioder på mere eller mindre end 7 dage, hvis Ejere eller Tilknyttede Feriesteder tilbyder denne form for Transaktion.

6 e) En kontrakt om en Byttereservation og/eller Transaktion opstår ved skriftlig godkendelse fra Klubadministratoren. Ved modtagelsen af denne er det Medlemmets ansvar at kontrollere, at alle oplysninger på denne er korrekte, da senere ændringer af materielle aspekter kan anses som en annullering. ALLE BYTTERESERVATIONER AF EJERFERIEBOLIGER OG NETVÆRKSFERIEBOLIGER AFHÆNGER AF LEDIG KAPACITET BASERET PÅ TILDELING AF POINT TIL ET RESPEKTIVT MEDLEM OG AFGØRES AF KLUBADMINISTRATOREN I OVERENSSTEMMELSE MED KLUBREGLERNE. ALL RESERVATIONER AFHÆNGER AF LEDIG KAPACITET OG BEHANDLES EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET. ALLE RESERVATIONER FORUDSÆTTER, AT MEDLEMMET ANMODER OM RESERVATIONEN OG HAR ET TILSTRÆKKELIGT ANTAL POINT TIL AT RESERVERE DEN ØNSKEDE EJERFERIEBOLIG ELLER NETVÆRKSFERIEBOLIG. KLUBADMINISTRATOREN KAN IKKE GARANTERE MULIGHEDEN FOR RESERVATION AF EN BESTEMT EJERFERIEBOLIG ELLER NETVÆRKSFERIEBOLIG GENNEM KLUBBEN, DA DEN LEDIGE KAPACITET KAN VARIERE. Reservationsanmodninger kan foretages enten via eller telefon ved hjælp af kontaktoplysningerne, der findes i medlemspakken. 7. RESERVATIONSSYSTEMETS PRIORITERINGER Klubadministratorens mulighed for at udstede en Byttereservation til Medlemmer afhænger af ledig kapacitet af Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger, og (ii) af, at Medlemmet har et tilstrækkeligt antal Point til at reservere den ønskede Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig. Reservationsanmodninger kan kun opfyldes, hvis Medlemmet, der foretager Reservationsanmodningen, har et tilstrækkeligt antal Point til den ønskede Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig. Andre begrænsninger, indskrænkninger og prioriteter kan være forbundet med drift af Klubben, herunder begrænsninger baseret på sæsonmæssige variationer, størrelsen af Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen eller andre faktorer. Disse begrænsninger gælder eventuelt ikke altid, og som et resultat heraf kan bestemte former for Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger have begrænset ledig kapacitet, afhængigt af gældende prioriteter og klassificering af feriesteder, Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger eller fordele. 8. TRANSAKTIONSGEBYRER Hver gang et Medlem foretager en Transaktion eller en Reservation, indsamler eller inddriver Klubadministratoren de relevante Transaktionsgebyrer. Transaktionsgebyrer fastsættes af Klubadministratoren og kan løbende ændres eller varieres. 9. LÅN AF POINT Et Medlem må låne Point fra det umiddelbart efterfølgende Brugsår, så længe pågældende Brugsår er del af Lejeaftalen. Lån af Point og brug af lånte Point kan indstilles eller på anden måde begrænses løbende af Klubadministratoren efter eget skøn. Hvis et medlem har lånt Point fra et efterfølgende Brugsår og derefter undlader (uanset årsagen hertil) at registrere et tilstrækkeligt antal (eller i det hele taget) Bytteferieuger i det efterfølgende Brugsår, der svarer til antallet af lånte Point, har Klubadministratoren ret til at opkræve et beløb fra Medlemmet, der med rimelighed svarer til de lånte Point. 10. OPSPARING AF POINT (a) Et medlem kan til enhver tid vælge at opspare Points, som tildeles vedkommende i det aktuelle Brugsår, til det efterfølgende Brugsår med henblik på at foretage en Byttereservation i det efterfølgende Brugsår. Hvis Point opspares og bruges til en Byttereservation og den pågældende Byttereservation dernæst annulleres af Medlemmet, forbliver Pointene i det Brugsår, som de blev opsparet til. Hvis et medlem ikke har anvendt alle sine Point ultimo Brugsåret, vil de Points, der kan opspares, automatisk blive opsparet til Medlemmets følgende Brugsår. Opsparede Point skal bruges i det Brugsår, de er blevet opsparet til. Dermed udløber Point, som ikke er blevet brugt i det Brugsår, de er blevet opsparet til. Opsparing af Point og brug af opsparede Point kan indstilles eller på anden måde begrænses løbende af Klubadministratoren. 11. LEJE AF POINT Medlemmer kan leje yderligere Point fra Klubadministratoren til brug i et bestemt Brugsår. Prisen for leje af Point fastsættes af Klubadministratoren og kan ændres løbende. Lejede Point må kun bruges i det aktuelle Brugsår og kan ikke gemmes. Klubadministratoren forbeholder sig retten til at begrænse det samlede antal Point, der kan lejes i Klubben inden for et Brugsår, det samlede antal, der kan lejes af et Medlem i et Brugsår og/eller de Reservationer og Transaktioner, som lejede Point kan bruges til. Betalinger skal foretages af Medlemmet, der lejer sådanne Point, på lejetidspunktet. Leje af Point og kan indstilles eller på anden måde begrænses løbende af Klubadministratoren. 12. ANNULLERINGER Alle Transaktionsgebyrer er ikke-refunderbare, hvis Medlemmet annullerer en Byttereservation eller ikke ankommer til Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen. Et Medlem kan annullere en Byttereservation, hvis Klubadministratoren modtager en skriftlig meddelelse herom via post, fax eller fra vedkommende, der har foretaget bestillingen. Annulleringen bliver gyldig fra den dato, Klubadministratoren modtager en sådan meddelelse på, og efter en henstandsperiode på 24 timer. Ved effektuering af en annullering vil Medlemmet få refunderes det samlede antal Point brugt til Reservationen, fratrukket annulleringsgebyrerne anført nedenfor, medmindre der foretages en ny reservation på samme tidspunkt. Alle annulleringer er underlagt annulleringsgebyrer for rimeligt at kompensere Klubadministratoren for skønsmæssige tab og udgifter:

7 Antallet af dage før reservationens startdato, som annulleringsmeddelelsen reelt modtages af Klubadministratoren 24 timer fra reservationstidspunktet eller mere end 90 dage 100 % dage 75 % dage 50 % 29-0 dage 25 % Annulleringsgebyrer Refunderede point 13. BYTTEPROGRAM Medlemmer kan deltage i Bytteprogrammet. Et Medlem kan foretage en Reservation af ledig Netværksferieboliger ved at bruge det antal Point, der er anført i Bytteprogrammets skemaer, der offentliggøres af Netværksadministratoren. Points trækkes på tidspunktet, hvor Reservationen foretages. 14. GÆSTER Et Medlem må arrangere brugen af Ejerferieboliger og/eller Netværksferieboliger af en gæst i henhold til Klubadministratorens krav. Reservationer for gæster skal foretages af Medlemmet, men kan foretages i gæstens navn. Klubadministratoren forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for at give ikke-medlemmer (f.eks. gæster) adgang til Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen. 15. ADMINISTRATION (a) Optegnelser, kontoudtog. Klubadministratoren fører optegnelser over alle Reservationer samt al brug og tildeling af Point. (c) (d) (e) Sen indcheckning. Medmindre et Medlem informerer det Tilknyttede Feriested eller Ejeren om, at vedkommende forventer at checke in på feriestedet eller Ejerferieboligen senere end den fastlagte ankomsttid for en Byttereservation, risikerer det ankommende Medlem at miste den pågældende Byttereservation samt de Point, der blev brugt til at foretage Byttereservationen, i henhold til annulleringspolitikken anført ovenfor. Gældende begrænsninger. Der gælder en række begrænsninger for Ejerferieboliger og Netværksferieboliger (f.eks. vedrørende belægning og bagage). Gældende belægningsbegrænsninger skal overholdes af alle Medlemmer og gæster. Skelnen mellem Klubben og Tilknyttede Feriesteder og Ejere. Klubben og Tilknyttede Feriesteder og Ejere er separate og forskellige enheder, og tjenesterne, som udbydes af Klubben, er separate og forskellige fra de produkter og tjenester, der sælges af de Tilknyttede Feriesteder eller Ejeren eller på deres vegne. På trods af, at Klubadministratoren (eller en anden virksomhed i samme gruppe) kan have indgået kontrakter med Tilknyttede Feriesteder og/eller Ejere, har Klubadministratoren ikke mulighed for at styre driften af de Tilknyttede Feriesteder eller Ejeren. Derfor er Klubadministratoren ikke ansvarlig og hæfter ikke for handlinger eller udeladelser af Tilknyttede Feriesteder eller Ejere. Annullering gennem Klubadministratoren. Byttereservationer kan annulleres af Klubadministratoren vedrørende alle Tilknyttede Feriesteder eller Ejerferieboliger, som ophører med at være et Tilknyttet Feriested eller en Ejerferiebolig tilgængelige i henholdsvis Bytteprogrammet eller Klubben. I tilfælde af en sådan annullering vil de relevante Point blive refunderet til Medlemmet, forudsat at Medlemmet ikke har overtrådt Klubreglerne eller sin Lejeaftale. Klubadministratoren kan også annullere en Byttereservation eller tilbageholde tildelingen af Point i forbindelse med naturkatastrofer, force majeure, civile uroligheder eller andre uforudsete omstændigheder uden for Klubadministratorens kontrol, som gør Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen uegnet til beboelse eller ubrugelig. I tilfælde af en sådan annullering vil Medlemmet få refunderet de brugte Point og/eller eventuelle Transaktionsgebyrer betalt for den pågældende Byttereservation. Desuden kan Klubadministratoren annullere en Byttereservation efter suspendering eller opsigelse af et Medlems Medlemskab af Klubben. I tilfælde af en sådan annullering vil Medlemmet ikke få refunderet de brugte Point eller Transaktionsgebyrer betalt for den pågældende Byttereservation. (f) Tilbagetrækning af fordele. Klubadministratoren kan tilbagetrække fordele, herunder Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger i henhold til følgende: (ii) (iii) (iv) Et feriested kan opsiges som Tilknyttet Feriested eller en Ejerferiebolig kan ophøre med at være tilgængelig, hvis enheden ikke drives på en økonomisk eller fornuftig vis, der medfører, at den kan opfylde sine forpligtelser, eller hvis den på anden vis ikke overholder Klubben eller Bytteprogrammets regler, bestemmelser, politikker og procedurer. Hvis Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen ødelægges, kondemneres eller på anden vis ikke er egnet til brug, kan Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen blive udelukket fra Klubben. Hvis en tilknytningsaftale opsiges eller udløber, eller Ejerferieboligen eller Netværksferieboligens forhold til Klubadministratoren af Netværksferieboliger på anden vis ophører, vil den pågældende Netværksferiebolig og/eller Ejerferiebolig ikke længere være tilgængelig. I sådanne tilfælde skal Klubadministratoren på rimelig vis forsøge at stille alternative Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger til rådighed for Medlemmer, hvis Byttereservationer annulleres. Klubadministratoren er dog ikke forpligtet til at kompensere et Medlem for udgifter eller omkostninger eller på anden vis opfylde særlige anmodninger. I tilfælde af, at Klubadministratoren indstiller driften af Klubben.

8 (g) (h) (j) (k) (l) Gentilmelding. Hvis et Medlem opsiger sit Medlemskab eller det opsiges af Klubadministratoren af nogen årsag og Medlemmet ønsker gentilmelding til Klubben, skal Medlemmet udfylde de tilmeldingsdokumenter, der kræves af Klubadministratoren. Medlemmets gentilmelding er underlagt Klubadministratorens ret til at afvise alle tilmeldinger. Ikke-kommerciel brug. Med undtagelse af leje af et Medlems Feriebolig foretaget i overensstemmelse med Lejeaftalen, må Medlemmers eller gæsters brug af Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger ikke have et kommercielt formål, herunder leje eller salg. Yderligere gebyrer, skader. Medlemmer er ansvarlige for at betale gældende skatter, personlige udgifter, forbrugsafgifter, sikkerhedsdeponeringer og andre gebyrer eller afgifter, som opkræves for deres Feriebolig, eller, hvis relevant, ved Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen. Medlemmer er også ansvarlige for at betale for skader forårsaget af dem selv eller deres gæster. Overvågning. Kommunikation til og fra Klubbens repræsentanter kan optages med henblik på træning eller kvalitetskontrol. Fortrolighedspolitik. RCI Europe s fortrolighedspolitik er gældende og findes på Hvis en Registreret Bytteferieuge efterfølgende trækkes tilbage eller gøres ikke-tilgængelig af et Medlem, efter at den er blevet registreret, er Medlemmet, uden forbehold, ansvarlig for alle omkostninger eller for at stille en alternativ Feriebolig til rådighed for en feriegæst eller for alle omkostninger, der opstår for Klubadministratoren i forbindelse med refunderingen til den pågældende feriegæst. 16. SUSPENDERING OG OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB (a) Suspendering. Klubadministratoren kan suspendere et Medlem fra deltagelse i Klubben eller Bytteprogrammet og fra brug af vedkommendes tildelte Point, hvis: Medlemmet overtræder en bestemmelse i Klubreglerne eller Lejeaftalen, (ii) Medlemmet undlader at betale forfaldne gebyrer og udestående til Klubben eller et Tilknyttet Feriested eller en Ejer, (iii) Klubben ikke længere drives af Klubadministratoren. Hvis et Medlem suspenderes, må vedkommende ikke benytte Klubbens fordele, herunder følgende: (ii) (iii) Medlemmet må ikke foretage Byttereservationer. Klubadministratoren kan annullere bekræftede Byttereservationer og fjerne Medlemmet fra eventuelle ventelister, og Medlemmet tildeles eventuelt ikke Point for et respektivt år under suspenderingen. Suspendering af Medlemskab fritager ikke et Medlem eller vedkommendes Feriebolig fra sine forpligtelser i henhold til Klubreglerne. Opsigelse. Klubadministratoren kan opsige en persons Medlemskab af Klubben i tilfælde af følgende: (ii) ved opsigelse eller udløb af Lejeaftalen efter suspendering, hvis Medlemmet undlader af afhjælpe årsagerne til suspenderingen inden fristen fastlagt af Klubadministratoren, eller hvis Klubadministratoren (efter eget skøn) fastslår en overtrædelse af Klubreglerne eller Lejeaftalen gennem Medlemmet som værende væsentlig, vedvarende eller uoprettelig. På trods af opsigelsen af Medlemskabet, skal Medlemmet øjeblikkeligt betale alle gebyrer og andre beløb, som vedkommende skylder til Klubadministratoren. Ved opsigelsen beholder Klubben brugsretten forbundet med Ferieboligen, der er tildelt Klubben, medmindre denne frigives af Klubadministratoren. 17. MEDLEMMERS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB Et Medlem kan melde sig ud af Klubben ved at give skriftlig meddelelse herom til Klubadministratoren. En gyldig opsigelse af deltagelsen kræver mindst 12 måneders varsel fra Medlemmet. Medlemmet skal udfylde en Wyndham Home Exchangeannuleringsformular, som afslutter Medlemskabet ved Klubadministratorens modtagelse heraf, i overensstemmelse med ovenstående. Hvis et Medlemskab opsiges af medlemmet før den aftalte afståelsesdato, skal opsigelsen være gældende, men Klubadministratoren forbeholder sig retten til at opkræve et beløb på op til DKK ,00 (ti tusinde danske kroner) i skadeserstatning som kompensation til Klubadministratoren for yderligere omkostninger, der er opstået for Klubadministratoren i forbindelse med at skulle finde en alternativ Feriebolig til eventuelle personer, der har reserveret en Registreret Bytteferieuge hos det opsigende Medlem. 18. DATABESKYTTELSE (a) Det er Klubadministratoren, der kontrollerer alle de data, vi har vedrørende Medlemmer og deres gæster, som er bosat i medlemslandene i EU/EØS, og al databehandling af Klubadministratoren vedrørende Medlemmer og Medlemskaber eller en gæsts brug af Klubben (i overensstemmelse med EF-direktiverne 95/46/EF og 97/66/EF) er kun underlagt gældende love om databeskyttelse i England & Wales. RCI Europe s fortrolighedspolitik er gældende. 19. ANSVARSBEGRÆNSNING. Klubadministratorens erstatningsansvar over for Medlemmer eller gæster eller feriegæster, som lider tab eller skade gennem deres adgang i forbindelse med deres brug eller forhindrede brug af Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen eller for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse med Medlemskabet af Klubben, er begrænset til de reelle gebyrer og afgifter betalt til

9 Klubadministratoren for det brug, som erstatningsansvaret vedrører. I DET OMFANG DET ER TILLADT VED LOV ER KLUBADMINISTRATOREN IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR BESKADIGELSE, TAB ELLER TYVERI AF PRIVAT EJENDOM, SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUG AF DIN FERIEBOLIG. Klubadministratoren påtager sig ikke noget ansvar for handlinger eller udeladelser af tredjepart, der stiller sådanne programmer eller tjenester til rådighed for Dig, medmindre det er udtrykkeligt nævnt. Denne begrænsning omfatter også Klubadministratorens direktører, medarbejdere, agenter og underleverandører, og Klubadministratoren er ikke i noget tilfælde ansvarlig for særligt, indirekte, følge- eller pønalt tab, udgifter eller skader. Klubadministratoren påtager sig ikke noget ansvar for handlinger eller udeladelser af tredjepart, der stiller sådanne programmer eller tjenester til rådighed for Dig, medmindre det er udtrykkeligt nævnt. Intet i disse Klubregler udelukker en parts ansvar for død eller personskade, der måtte opstå som resultat af denne parts forsømmelighed. 20. SKØDESLØSHOLDELSE Klubadministratoren og/eller tilknyttede virksomheder er ikke ansvarlig og hæfter ikke for tab (herunder tab af profit), skade eller personskade (hverken direkte, indirekte eller følgeskader), der måtte opstå, uanset om disse opstår ved kontraktbrud, skadesvoldende handling, pligtforsømmelse eller på anden måde påføres et Klubmedlems Feriebolig eller en anden person, der bebor Klubmedlemmets Feriebolig, og Klubmedlemmet indvilliger derfor i at holde Klubadministratoren og/eller tilknyttede virksomheder skadesløse fra pågældende tab, skader, erstatningsansvar og advokatsalærer og omkostninger, der opstår for Klubadministratoren og/eller tilknyttede virksomheder. 21. KLUBADMINISTRATORENS RETTIGHEDER Klubadministratoren kan frafalde anvendelsen af ethvert krav, herunder Transaktionsgebyrer, der er omfattet af Klubdokumenterne. Klubadministratoren kan løbende stille Registrerede Bytteferieuger til rådighed for Medlemmer og medlemmer af bytteprogrammet, der drives af RCI Europe og/eller gruppens virksomheder. 22. KLUBBENS INTEGRITET Foruden alle andre rettigheder omfattet af Klubreglerne har Klubadministratoren ret til at træffe sådanne foranstaltninger, som Klubadministratoren fastlægger efter eget skøn, for at sikre Klubbens fortsatte integritet. Sådanne foranstaltninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, at begrænse Medlemmers mulighed for adgang, at begrænse perioden for eller antallet af Point, der må opspares eller lånes, samt at justere Pointværdien af Registrerede Bytteferieuger. 23. ÆNDRINGER Klubadministratoren må til enhver tid ændre disse Klubregler. Meddelelser om ændringer, der påvirker Medlemmer, skal offentliggøres af Klubadministratoren på sit websted. Alternativt kan meddelelser om ændringer foretages via nyhedsbreve, offentliggørelser, årlige breve eller . En ændring gælder fra datoen for offentliggørelsen eller afsendelsen af brevet - den først indtrufne begivenhed er afgørende. 24. OPLØSNING (a) Klubben skal fortsætte med at eksistere uden tidsbegrænsning (underlagt en eventuelt gældende bestandighedsperiode), medmindre den bringes til ophør eller afvikles tidligere af Klubadministratoren eller tilknyttede virksomheder. Medlemmer skal gives mindst 12 måneders varsel i tilfælde af, at Klubben bringes til ophør eller afvikles på denne vis, og Klubadministratoren skal efter eget rimeligt skøn udlevere sådanne oplysninger og vejledning vedrørende den relevante procedure. I tilfælde af, at Klubben bringes til ophør af en hvilken som helst årsag, kan Klubadministratoren og/eller Netværksadministratoren, efter eget skøn, overføre Point (og de Registrerede Bytteferieuger, der vedrører sådanne Point) til en alternativ eller afløsende Klub grundlagt eller drevet af Klubadministratoren eller tilknyttede virksomheder. 25. EKSKLUSIV JURISDIKTION Disse Klubregler skal i alle henseender fortolkes og udlægges i overensstemmelse med og styres af Englands love, og enhver lovmæssig handling eller uretfærdighed under disse Klubregler skal underlægges den eksklusive jurisdiktion af Englands domstole.

Vilkår og betingelser for EkstraFerier

Vilkår og betingelser for EkstraFerier Vilkår og betingelser for EkstraFerier Disse bestillingsbetingelser udgør sammen med vores cookies og fortrolighedspolitikker samt eventuelle andre skriftlige oplysninger, som vi har gjort dig opmærksom

Læs mere

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår 1. INDLEDNING 1.1 Disse medlemskabsvilkår beskriver den juridisk bindende kontrakt mellem RCI Europe ( RCI eller vi ) og hver person, der har eller har haft den juridiske ret til

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere