Generelle betingelser Klubregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser Klubregler"

Transkript

1 Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN

2 Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER OG GENERELLE BETINGELSER (SAMLET BENÆVNT KLUBREGLERNE ). De termer, der er skrevet med stort i disse Generelle Betingelser kan findes i afsnittet Definitioner i Klubreglerne nedenfor. Disse Klubregler fastlægger vilkårene under hvilke Wyndham Home Exchange-medlemmer ( Medlemmer eller dig ) gives adgang til Reservationssystemet. Samlet udgør disse Klubregler og Generelle Betingelser din aftale med Wyndham Home Exchange og etablerer forholdet mellem Medlemmet og Klubadministratoren. 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL Medlemmer bruger Klubben og Bytteprogrammet til at reservere anvendelsen af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger. Medlemmer bør læse disse Klubregler grundigt for at forstå vilkår, betingelser, drift og anvendelse af Klubben. Hvis disse Klubregler eller andre dokumenter indeholder noget, der er i konflikt med andre oplysninger, Du har modtaget, vil oplysningerne i disse Klubregler være gældende. VILKÅRENE I DISSE KLUBREGLER KAN ÆNDRES MED JÆVNE MELLEMRUM, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GEBYRER, FORDELE OG RESERVATIONSPROCEDURER OG PRIORITETER. ÆNDRINGER VIL KUNNE FINDES PÅ www. wyndhamhomeexchange.com/nova 2. KLUBBEN Medlemmer vil have adgang til et globalt byttenetværk af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger. Klubben bruger et vurderingssystem baseret på Point for at vurdere værdien af Registrerede Bytteferieuger, der er registreret i Klubben af dens Medlemmer. Klubben introducerer Registrerede Bytteferieuger i Klubben. I sådanne tilfælde overdrager Medlemmet alle rettigheder til brug, belægning og anvendelse af sådanne Registrerede Bytteferieuger til Klubben. Medlemmet beholder retten til Ferieboligen i overensstemmelse med rettighederne, der er registreret med Klubben i henhold til disse Klubvilkår. Klubben leverer ikke rejsetjenester. Medlemmet er ansvarlig for alle andre arrangementer og omkostninger, herunder men ikke begrænset til omkostninger til rejse, opgraderinger, tillægsafgifter og offentlige afgifter, underholdning, drikkevarer, måltider, skatter og afgifter, flybilletter, transport, ture, greenfees til golf, personlige udgifter, forbrugsafgifter eller sikkerhedsdeposita og andre gebyrer opkrævet for brug af faciliteter og tjenester i forbindelse med Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger. Wyndham Home Exchange er ikke dækket af noget program til beskyttelse af forbrugerne af finansielle tjenester. Medlemmer skal altid medbringe den nødvendige dokumentation, der kræves af landet, de besøger. Medlemmer opfordres til at konsultere de pågældende myndigheder og ambassader for at undersøge, hvilken dokumentation, der kræves. Klubadministratoren og de tilknyttede virksomheder accepterer intet ansvar, hvis Medlemmer ikke kan rejse, fordi de ikke har overholdt kravene vedrørende pas, visa, told eller immigration. 3. ERHVERVEDE RETTIGHEDER Du har indvilliget i, at blive optaget som Medlem af Wyndham Home Exchange, som administreres og forvaltes af RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY i sin egenskab af Klubadministrator. Når du registrerer Registrerede Bytteferieuger i Klubben, bliver du tildelt Point med en bestemt løbetid. Disse Point kan bruges til at reservere retten til at bruge de Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger, der løbende gøres tilgængelig for Medlemmer. Både dit Medlemskab og dine Point er underlagt forpligtelserne anført i Klubreglerne. 4. NØJAGTIGHED AF OPLYSNINGER OM EJERFERIEBOLIGER OG NETVÆRKSFERIEBOLIGER Vi har omhyggeligt indsamlet oplysninger om Ejerferieboliger og Netværksferieboligers faciliteter. Oplysninger om de Ejerferieboliger og Netværksferieboliger, som Klubadministratoren offentliggør, herunder, men ikke begrænset til faciliteter og tjenester, stammer udelukkende fra oplysninger, som den pågældende Ejer eller det pågældende Tilknyttede Feriested har produceret og givet os. Bemærk, at forvaltningen af de feriesteder og ejendomme, hvor Klubadministratoren tilbyder Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger, ledes af henholdsvis Ejerne eller de Tilknyttede Feriesteder. Som følge heraf er disse oplysninger med forbehold for ændringer, der afgøres af Ejerne eller de Tilknyttede Feriesteder. Nøjagtigheden af disse oplysninger afhænger ligeledes af nøjagtigheden af de oplysninger, der stammer fra Ejeren eller det Tilknyttede Feriested. Du skal være klar over, at Ejeren eller det Tilknyttede Feriested kan tilbageholde faciliteter og tjenester ud fra Ejeren eller det Tilknyttede Feriesteds eget skøn, eller disse kan være begrænsede på bestemte årstider. Visse af disse faciliteter gøres tilgængelige mod betaling pr. anvendelse. Desuden kan visse Ejere eller Tilknyttede Feriesteder opkræve et depositum. I visse lande er Ejere eller Tilknyttede Feriesteder forpligtede til at opkræve en turistskat. Medlemmer skal selv anmode om at få en beskrivelse af en Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig og sikre sig, at den pågældende Ejerferiebolig og Netværksferiebolig opfylder alle deres behov, særligt ved rejse uden for sæsonen, og Medlemmer, der ønsker at holde ferie i en bestemt Ejerferiebolig eller på et bestemt Tilknyttet Feriested, skal ved reservationen selv forhøre sig, hvilke afgifter og omkostninger, der opstår i den pågældende Ejerferiebolig eller på det pågældende Tilknyttede Feriested. Selv om Klubadministratoren gør sig rimelige bestræbelser for at sikre, at oplysningerne om Ejerferieboligen eller det Tilknyttede Feriested, som offentliggør på Ejernes eller de Tilknyttede Feriesteders vegne, er nøjagtige og ajourførte, kan Klubadministratoren ikke acceptere noget ansvar for at offentliggøre og/eller gentage eventuelle unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, som noget Ejeren eller det Tilknyttede Feriested har givet vedkommende, medmindre det drejer sig om forsømmelighed fra Klubadministratorens side.

3 5. RESERVATIONER OG BYTTE Der findes detaljerede regler vedrørende Reservationer i Klubreglerne. Alle Reservationsanmodninger behandles efter først-tilmølle-princippet. Ubrugte Point kan gemmes, forlænges og også lånes fra det næste Brugsår i det nuværende Brugsår i overensstemmelse med Klubreglerne. Klubadministratoren er en uafhængig udlejnings- og byttetjeneste-virksomhed og hverken ejes, drives eller styres af nogen Ejer eller noget Tilknyttet Feriested, der deltager i Klubben. Klubben er beregnet til at levere sammenlignelige byttemuligheder ved at tildele Point til hver Registreret Bytteferieuge eller Netværksferiebolig. Alle bytter afhænger af ledig kapacitet. Klubadministratorens mulighed for at bekræfte Medlemmers Reservationsanmodninger afhænger af ledig kapacitet af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger, som er blevet deponeret af andre Medlemmer, Ejere eller Tilknyttede Feriesteder. Klubadministratoren kan ikke garantere, at det specifikke feriested eller ferieboligvalg, feriedatoer og/eller rejsearrangementer er mulige. 6. TRANSAKTIONSGEBYR(-ER) Du indvilliger i at betale transaktionsgebyrerne til den nuværende gældende sats til Klubadministratoren. Du anerkender, at Transaktionsgebyrerne kan ændres løbende. 7. GENERELLE BETINGELSER a. Du anerkender, at der kan registreres mellem 1 og 5 Registrerede Bytteferieuger pr. Brugsår hos Klubadministratoren. b. Du har ret til Din Feriebolig som anført i disse Klubregler. Du må ikke gribe ind over for rettigheder tilhørende Klubadministratoren eller andre Medlemmer, gæster eller feriegæster med hensyn til at bruge, anvende, optage eller på anden måde udøve deres respektive rettigheder, privilegier og forpligtelser i forhold til Din Feriebolig, eller gribe ind over for rettigheder tilhørende Klubadministratoren eller andre Medlemmer, gæster eller feriegæster med hensyn til at bruge og anvende de Registrerede Bytteferieuger, du har registreret i Klubben. c. Du forstår, at dit Medlemskab ikke kan tildeles eller på anden måde overføres eller overdrages eller fornys, hverken helt eller delvist, af dig uden skriftligt samtykke hertil fra Klubadministratoren. d. Du må ikke, under de Registrerede Bytteferieuger (som kan ændres løbende), tildele, tilbyde eller stille Ferieboligen til rådighed til nogen tredjepart uden for Klubben. e. Du skal overholde alle gældende love, Klubregler og bestemmelser og skaffe og overholde alle relevante licenser, bevillinger og tilladelser af de relevante myndigheder på stedet, hvor Ferieboligen er placeret. f. Sørg venligst for, at informere Klubadministratoren, Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL om eventuelle yderligere gebyrer, du ønsker at pålægge de personer, der bruger din Feriebolig.

4 Wyndham Home Exchange - Klubregler 1. DEFINITIONER I disse Wyndham Home Exchange Klubregler ( Klubregler ) har følgende ord og ordlyd følgende betydning: a) Feriebolig(-er) betyder den/de ejendom(-me), der ejes af dig, og som er underlagt en Lejeaftale. b) Tilknyttet Feriested betyder et feriested, hvor Netværksferieboligen er placeret, og som har en tilknytningsaftale med Netværksadministratoren. c) Lejeaftale betyder din aftale med Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL. d) Klub betyder det Reservationssystem, med hvilket medlemmerne kan registrere Registrerede Bytteferieuge(-r) og bruge Point til at reservere Ejerferieboliger og Netværksferieboliger, og drives i henhold til Klubreglerne og er yderligere beskrevet i Regel 2. e) Klubadministrator betyder RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Storbritannien, og tilknyttede virksomheder samt gyldige repræsentanter. Klubadministratoren er en virksomhed registreret i England med nummer f) Klubregler betyder disse Klubregler, som ændret løbende af Klubadministratoren. g) Deponering betyder et Medlems registrering i Klubben, i henhold til Klubreglerne, af en eller flere Registrerede Bytteferieuger til brug og registrering af andre Medlemmer, medlemmer i Bytteprogrammet, gæster, feriegæster eller andre personer, der får tilladelse hertil af Netværksadministratoren. h) Bytteprogram betyder bytteprogrammet, der drives af Netværksadministratoren, hvor et medlem kan bruge Point til at reservere Netværksferieboliger. i) Byttereservation betyder en Reservation foretaget af et Medlem, der ikke anvender sin egen Feriebolig, men bruger sine Point til at reservere Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger i Klubben og Bytteprogrammet. j) Generelle Betingelser betyder Klubbens generelle betingelser, som ændret løbende af Klubadministratoren. k) Point betyder den værdi, der tildeles løbende til en eller flere Registrerede Bytteferieuger af Klubadministratoren, og bruges til at reservere Ejerferieboliger og Netværksferieboliger i Klubben og Bytteprogrammet. l) Medlem betyder en person, som i den relevante periode er underlagt Lejeaftalen, har registreret en eller flere Registrerede Bytteferieuger i Klubben og hvis tilmelding er blevet godkendt af Klubadministratoren, og ordet Medlemskab skal fortolkes i overensstemmelse hermed. m) Netværksferiebolig betyder en feriebolig på Tilknyttede Feriesteder, der er tilgængelig i Bytteprogrammet og består af tilbagevendende uger eller andre tidsperioder. n) Netværksadministrator betyder RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Storbritannien, og tilknyttede virksomheder samt gyldige repræsentanter. o) Ejerferiebolig betyder den ejendom, der ejes af en bestemt skødeindehaver, som enten er eller ikke er Medlem, og ordet Ejer skal fortolkes i overensstemmelse hermed. p) Registrerede Bytteferieuger betyder de uger i Ejerferieboligen, der er blevet registreret som Wyndham Home Exchangeuger i overensstemmelse med Klubreglerne og procedurerne fastlagt løbende af Klubadministratoren og/eller Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL. q) Registrerede Lejeuger betyder de uger, der er tilgængelige til at leje i overensstemmelse med Lejeaftalen med Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL. r) Lejepoint betyder muligheden for at købe yderligere point fra Klubadministratoren med henblik på at gennemføre en Reservation ved betaling af den gældende pris. s) Reservation(-er) betyder et Medlems ret til at bebo eller bruge Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger. t) Reservationssystem betyder den metode, måde eller det system, som angivet i Klubdokumenterne, der angiver, hvordan Medlemmer kan skaffe en Reservation, som administreres af Klubadministratoren. u) Transaktion betyder en Reservationsanmodning, herunder (hvis relevant) men ikke begrænset til alle anmodninger om daglige eller delte Reservationer, at gemme/låne/forlænge/leje Point, optagelse på ventelister, annullering af Reservationer samt Reservationsanmodninger. v) Transaktionsgebyr(-er) betyder det gebyr, der skal betales ved gennemførelse af en Reservation og/eller som på anden vis anført i Klubreglerne. w) Brugsår betyder en årligt tilbagevendende perioder på tolv (12) måneder og fungerer på årsbasis.

5 2. ANVENDELSESOMRÅDE Alle Medlemmer og gæster i Klubben anerkender følgende: Klubben er ikke en juridisk person, forening eller anden form for juridisk enhed. Klubben er derimod et tjenestenavn givet til en række bytte-, reserverings- og anvendelsestjenester og relaterede fordele, der tilbydes løbende af Klubadministratoren i forbindelse med yderligere tjenester som aftalt med andre tjenesteudbydere. De udbudte tjenester omfatter drift af Reservationssystemet og Klubben, som Medlemmer bruger til at bytte og reservere anvendelsen af Ejerferieboliger og Netværksferieboliger. Klubadministratoren forbeholder sig retten til at afgøre hvem, der er berettiget til Medlemskab, og ligeledes til at nægte eller annullere et Medlemskab, hvis det anbefales eller kræves ifølge lovgivningen, reglerne eller bestemmelserne fra en regeringsmyndighed, hvad enten den er kommunal, statslig, national eller føderal, eller af nogen retslig, offentlig, lovgivende eller retshåndhævende myndighed. 3. BETINGELSER FOR DELTAGELSE Følgende betingelser skal opfyldes for at en person kan foretage en Reservation: (a) Tilmelding: (1) Medlemmet skal have indgået en eksisterende Lejeaftale med Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL vedrørende vedkommendes Feriebolig. (2) Medlemmet skal være blevet tilmeldt Klubben af Klubadministratoren, og (3) Medlemmet skal have registreret mellem 1 og 5 Registrerede Bytteferieuger i Klubben. Registreringen er underlagt følgende betingelser: (ii) Du må kun registrere Registrerede Bytteferieuger, som består af perioder på 7 (syv) dage på i den pågældende Feriebolig. Alle Registrerede Bytteferieuger skal godkendes af Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL og/eller Klubadministratoren efter deres skøn og er underlagt eventuelle begrænsninger, de måtte forlange. (c) Fortsat Medlemskab Medlemmet skal til enhver tid være underlagt en eksisterende, bindende Lejeaftale for Ferieboligen. 4. POINT-VÆRDIANSÆTTELSE Enhver Registreret Bytteferieuge er blevet eller bliver tildelt en Pointværdi af Klubadministratoren, der fastlægges efter vedkommendes eget skøn. Værdien af Registrerede Bytteferieuger vil være baseret på faktorer, som fastlægges af Klubadministratoren, og kan omfatte (uden begrænsning) udbud og efterspørgsel efter Ferieboligen, ferieboligtypen, sæsonmæssige variationer og faciliteter (hvis relevant). Klubadministratoren kan til enhver tid genvurdere Registrerede Bytteferieugers værdi, hvilket kan medføre en stigning eller sænkning af den tildelte Pointværdi. 5. TILDELING AF POINT, BRUGSÅR (a) Hvert Medlem tildeles det passende antal Point for hver Registreret Bytteferieuge, der registreres i Klubben, baseret på den løbende værdiansættelse som anført i Regel 4 ovenfor. (c) Den første tildeling af Point til en Medlem gennemføres, når vedkommende bliver Medlem af Klubben. Der gennemføres yderligere tildelinger ved Medlemmets Deponering af yderligere Registrerede Bytteferieuger i Klubben. Når et Medlem er blevet tildelt Point for Registrerede Bytteferieuger, bliver vedkommende tildelt det tilsvarende antal Point for den pågældende Feriebolig i henhold til værdiansættelsesprocessen anført i Regel 4 ovenfor. Der kan tildeles yderligere Point for Registrerede Bytteferieuger (i overensstemmelse med Regel 4), når disse Registrerede Bytteferieuger registreres i på hinanden følgende Brugsår. HVIS ET MEDLEM INDEN FOR ET GIVET BRUGSÅR IKKE BRUGER NOGEN ELLER ALLE SINE POINT I DET PÅGÆLDENDE BRUGSÅR, KAN DISSE POINT IKKE GEMMES (OG GEMMES DERFOR IKKE), MEDLEMMET MISTER RETTEN TIL BRUG AF DE PÅGÆLDENDE POINT OG DE UBRUGTE POINT UDLØBER. 6. BYTTERESERVATIONER a) Reservationsanmodninger. Et medlem må kun foretage en Reservation gennem Klubben, hvis vedkommende: opfylder alle sine forpligtelser fortsætter med at leje sin Feriebolig ud gennem Novasol A/S, Dansommer A/S eller Vacation Rental SARL har betalt alle transaktions-/bestillingsgebyrer til Klubadministratoren vedkommendes Medlemskab ellers er gyldigt b) Brug af Point. For at foretage en Reservation til brug af en bestemt Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig i et hvilket som helst Brugsår må et Medlem kun bruge Point, der er tildelt i det pågældende Brugsår samt gemte, lånte eller lejede Point. Point skal bruges i følgende rækkefølge: gemte, nuværende, lånte, lejede. c) Byttereservation. Reservationer kan foretages i perioden fra 10 måneder til 2 dage før feriens startdato. d) Daglige/Delte Reservationer. En Daglig/Delt Reservation giver Medlemmer mulighed for at bruge Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger i perioder på mere eller mindre end 7 dage, hvis Ejere eller Tilknyttede Feriesteder tilbyder denne form for Transaktion.

6 e) En kontrakt om en Byttereservation og/eller Transaktion opstår ved skriftlig godkendelse fra Klubadministratoren. Ved modtagelsen af denne er det Medlemmets ansvar at kontrollere, at alle oplysninger på denne er korrekte, da senere ændringer af materielle aspekter kan anses som en annullering. ALLE BYTTERESERVATIONER AF EJERFERIEBOLIGER OG NETVÆRKSFERIEBOLIGER AFHÆNGER AF LEDIG KAPACITET BASERET PÅ TILDELING AF POINT TIL ET RESPEKTIVT MEDLEM OG AFGØRES AF KLUBADMINISTRATOREN I OVERENSSTEMMELSE MED KLUBREGLERNE. ALL RESERVATIONER AFHÆNGER AF LEDIG KAPACITET OG BEHANDLES EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET. ALLE RESERVATIONER FORUDSÆTTER, AT MEDLEMMET ANMODER OM RESERVATIONEN OG HAR ET TILSTRÆKKELIGT ANTAL POINT TIL AT RESERVERE DEN ØNSKEDE EJERFERIEBOLIG ELLER NETVÆRKSFERIEBOLIG. KLUBADMINISTRATOREN KAN IKKE GARANTERE MULIGHEDEN FOR RESERVATION AF EN BESTEMT EJERFERIEBOLIG ELLER NETVÆRKSFERIEBOLIG GENNEM KLUBBEN, DA DEN LEDIGE KAPACITET KAN VARIERE. Reservationsanmodninger kan foretages enten via eller telefon ved hjælp af kontaktoplysningerne, der findes i medlemspakken. 7. RESERVATIONSSYSTEMETS PRIORITERINGER Klubadministratorens mulighed for at udstede en Byttereservation til Medlemmer afhænger af ledig kapacitet af Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger, og (ii) af, at Medlemmet har et tilstrækkeligt antal Point til at reservere den ønskede Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig. Reservationsanmodninger kan kun opfyldes, hvis Medlemmet, der foretager Reservationsanmodningen, har et tilstrækkeligt antal Point til den ønskede Ejerferiebolig eller Netværksferiebolig. Andre begrænsninger, indskrænkninger og prioriteter kan være forbundet med drift af Klubben, herunder begrænsninger baseret på sæsonmæssige variationer, størrelsen af Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen eller andre faktorer. Disse begrænsninger gælder eventuelt ikke altid, og som et resultat heraf kan bestemte former for Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger have begrænset ledig kapacitet, afhængigt af gældende prioriteter og klassificering af feriesteder, Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger eller fordele. 8. TRANSAKTIONSGEBYRER Hver gang et Medlem foretager en Transaktion eller en Reservation, indsamler eller inddriver Klubadministratoren de relevante Transaktionsgebyrer. Transaktionsgebyrer fastsættes af Klubadministratoren og kan løbende ændres eller varieres. 9. LÅN AF POINT Et Medlem må låne Point fra det umiddelbart efterfølgende Brugsår, så længe pågældende Brugsår er del af Lejeaftalen. Lån af Point og brug af lånte Point kan indstilles eller på anden måde begrænses løbende af Klubadministratoren efter eget skøn. Hvis et medlem har lånt Point fra et efterfølgende Brugsår og derefter undlader (uanset årsagen hertil) at registrere et tilstrækkeligt antal (eller i det hele taget) Bytteferieuger i det efterfølgende Brugsår, der svarer til antallet af lånte Point, har Klubadministratoren ret til at opkræve et beløb fra Medlemmet, der med rimelighed svarer til de lånte Point. 10. OPSPARING AF POINT (a) Et medlem kan til enhver tid vælge at opspare Points, som tildeles vedkommende i det aktuelle Brugsår, til det efterfølgende Brugsår med henblik på at foretage en Byttereservation i det efterfølgende Brugsår. Hvis Point opspares og bruges til en Byttereservation og den pågældende Byttereservation dernæst annulleres af Medlemmet, forbliver Pointene i det Brugsår, som de blev opsparet til. Hvis et medlem ikke har anvendt alle sine Point ultimo Brugsåret, vil de Points, der kan opspares, automatisk blive opsparet til Medlemmets følgende Brugsår. Opsparede Point skal bruges i det Brugsår, de er blevet opsparet til. Dermed udløber Point, som ikke er blevet brugt i det Brugsår, de er blevet opsparet til. Opsparing af Point og brug af opsparede Point kan indstilles eller på anden måde begrænses løbende af Klubadministratoren. 11. LEJE AF POINT Medlemmer kan leje yderligere Point fra Klubadministratoren til brug i et bestemt Brugsår. Prisen for leje af Point fastsættes af Klubadministratoren og kan ændres løbende. Lejede Point må kun bruges i det aktuelle Brugsår og kan ikke gemmes. Klubadministratoren forbeholder sig retten til at begrænse det samlede antal Point, der kan lejes i Klubben inden for et Brugsår, det samlede antal, der kan lejes af et Medlem i et Brugsår og/eller de Reservationer og Transaktioner, som lejede Point kan bruges til. Betalinger skal foretages af Medlemmet, der lejer sådanne Point, på lejetidspunktet. Leje af Point og kan indstilles eller på anden måde begrænses løbende af Klubadministratoren. 12. ANNULLERINGER Alle Transaktionsgebyrer er ikke-refunderbare, hvis Medlemmet annullerer en Byttereservation eller ikke ankommer til Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen. Et Medlem kan annullere en Byttereservation, hvis Klubadministratoren modtager en skriftlig meddelelse herom via post, fax eller fra vedkommende, der har foretaget bestillingen. Annulleringen bliver gyldig fra den dato, Klubadministratoren modtager en sådan meddelelse på, og efter en henstandsperiode på 24 timer. Ved effektuering af en annullering vil Medlemmet få refunderes det samlede antal Point brugt til Reservationen, fratrukket annulleringsgebyrerne anført nedenfor, medmindre der foretages en ny reservation på samme tidspunkt. Alle annulleringer er underlagt annulleringsgebyrer for rimeligt at kompensere Klubadministratoren for skønsmæssige tab og udgifter:

7 Antallet af dage før reservationens startdato, som annulleringsmeddelelsen reelt modtages af Klubadministratoren 24 timer fra reservationstidspunktet eller mere end 90 dage 100 % dage 75 % dage 50 % 29-0 dage 25 % Annulleringsgebyrer Refunderede point 13. BYTTEPROGRAM Medlemmer kan deltage i Bytteprogrammet. Et Medlem kan foretage en Reservation af ledig Netværksferieboliger ved at bruge det antal Point, der er anført i Bytteprogrammets skemaer, der offentliggøres af Netværksadministratoren. Points trækkes på tidspunktet, hvor Reservationen foretages. 14. GÆSTER Et Medlem må arrangere brugen af Ejerferieboliger og/eller Netværksferieboliger af en gæst i henhold til Klubadministratorens krav. Reservationer for gæster skal foretages af Medlemmet, men kan foretages i gæstens navn. Klubadministratoren forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for at give ikke-medlemmer (f.eks. gæster) adgang til Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen. 15. ADMINISTRATION (a) Optegnelser, kontoudtog. Klubadministratoren fører optegnelser over alle Reservationer samt al brug og tildeling af Point. (c) (d) (e) Sen indcheckning. Medmindre et Medlem informerer det Tilknyttede Feriested eller Ejeren om, at vedkommende forventer at checke in på feriestedet eller Ejerferieboligen senere end den fastlagte ankomsttid for en Byttereservation, risikerer det ankommende Medlem at miste den pågældende Byttereservation samt de Point, der blev brugt til at foretage Byttereservationen, i henhold til annulleringspolitikken anført ovenfor. Gældende begrænsninger. Der gælder en række begrænsninger for Ejerferieboliger og Netværksferieboliger (f.eks. vedrørende belægning og bagage). Gældende belægningsbegrænsninger skal overholdes af alle Medlemmer og gæster. Skelnen mellem Klubben og Tilknyttede Feriesteder og Ejere. Klubben og Tilknyttede Feriesteder og Ejere er separate og forskellige enheder, og tjenesterne, som udbydes af Klubben, er separate og forskellige fra de produkter og tjenester, der sælges af de Tilknyttede Feriesteder eller Ejeren eller på deres vegne. På trods af, at Klubadministratoren (eller en anden virksomhed i samme gruppe) kan have indgået kontrakter med Tilknyttede Feriesteder og/eller Ejere, har Klubadministratoren ikke mulighed for at styre driften af de Tilknyttede Feriesteder eller Ejeren. Derfor er Klubadministratoren ikke ansvarlig og hæfter ikke for handlinger eller udeladelser af Tilknyttede Feriesteder eller Ejere. Annullering gennem Klubadministratoren. Byttereservationer kan annulleres af Klubadministratoren vedrørende alle Tilknyttede Feriesteder eller Ejerferieboliger, som ophører med at være et Tilknyttet Feriested eller en Ejerferiebolig tilgængelige i henholdsvis Bytteprogrammet eller Klubben. I tilfælde af en sådan annullering vil de relevante Point blive refunderet til Medlemmet, forudsat at Medlemmet ikke har overtrådt Klubreglerne eller sin Lejeaftale. Klubadministratoren kan også annullere en Byttereservation eller tilbageholde tildelingen af Point i forbindelse med naturkatastrofer, force majeure, civile uroligheder eller andre uforudsete omstændigheder uden for Klubadministratorens kontrol, som gør Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen uegnet til beboelse eller ubrugelig. I tilfælde af en sådan annullering vil Medlemmet få refunderet de brugte Point og/eller eventuelle Transaktionsgebyrer betalt for den pågældende Byttereservation. Desuden kan Klubadministratoren annullere en Byttereservation efter suspendering eller opsigelse af et Medlems Medlemskab af Klubben. I tilfælde af en sådan annullering vil Medlemmet ikke få refunderet de brugte Point eller Transaktionsgebyrer betalt for den pågældende Byttereservation. (f) Tilbagetrækning af fordele. Klubadministratoren kan tilbagetrække fordele, herunder Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger i henhold til følgende: (ii) (iii) (iv) Et feriested kan opsiges som Tilknyttet Feriested eller en Ejerferiebolig kan ophøre med at være tilgængelig, hvis enheden ikke drives på en økonomisk eller fornuftig vis, der medfører, at den kan opfylde sine forpligtelser, eller hvis den på anden vis ikke overholder Klubben eller Bytteprogrammets regler, bestemmelser, politikker og procedurer. Hvis Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen ødelægges, kondemneres eller på anden vis ikke er egnet til brug, kan Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen blive udelukket fra Klubben. Hvis en tilknytningsaftale opsiges eller udløber, eller Ejerferieboligen eller Netværksferieboligens forhold til Klubadministratoren af Netværksferieboliger på anden vis ophører, vil den pågældende Netværksferiebolig og/eller Ejerferiebolig ikke længere være tilgængelig. I sådanne tilfælde skal Klubadministratoren på rimelig vis forsøge at stille alternative Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger til rådighed for Medlemmer, hvis Byttereservationer annulleres. Klubadministratoren er dog ikke forpligtet til at kompensere et Medlem for udgifter eller omkostninger eller på anden vis opfylde særlige anmodninger. I tilfælde af, at Klubadministratoren indstiller driften af Klubben.

8 (g) (h) (j) (k) (l) Gentilmelding. Hvis et Medlem opsiger sit Medlemskab eller det opsiges af Klubadministratoren af nogen årsag og Medlemmet ønsker gentilmelding til Klubben, skal Medlemmet udfylde de tilmeldingsdokumenter, der kræves af Klubadministratoren. Medlemmets gentilmelding er underlagt Klubadministratorens ret til at afvise alle tilmeldinger. Ikke-kommerciel brug. Med undtagelse af leje af et Medlems Feriebolig foretaget i overensstemmelse med Lejeaftalen, må Medlemmers eller gæsters brug af Ejerferieboliger eller Netværksferieboliger ikke have et kommercielt formål, herunder leje eller salg. Yderligere gebyrer, skader. Medlemmer er ansvarlige for at betale gældende skatter, personlige udgifter, forbrugsafgifter, sikkerhedsdeponeringer og andre gebyrer eller afgifter, som opkræves for deres Feriebolig, eller, hvis relevant, ved Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen. Medlemmer er også ansvarlige for at betale for skader forårsaget af dem selv eller deres gæster. Overvågning. Kommunikation til og fra Klubbens repræsentanter kan optages med henblik på træning eller kvalitetskontrol. Fortrolighedspolitik. RCI Europe s fortrolighedspolitik er gældende og findes på Hvis en Registreret Bytteferieuge efterfølgende trækkes tilbage eller gøres ikke-tilgængelig af et Medlem, efter at den er blevet registreret, er Medlemmet, uden forbehold, ansvarlig for alle omkostninger eller for at stille en alternativ Feriebolig til rådighed for en feriegæst eller for alle omkostninger, der opstår for Klubadministratoren i forbindelse med refunderingen til den pågældende feriegæst. 16. SUSPENDERING OG OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB (a) Suspendering. Klubadministratoren kan suspendere et Medlem fra deltagelse i Klubben eller Bytteprogrammet og fra brug af vedkommendes tildelte Point, hvis: Medlemmet overtræder en bestemmelse i Klubreglerne eller Lejeaftalen, (ii) Medlemmet undlader at betale forfaldne gebyrer og udestående til Klubben eller et Tilknyttet Feriested eller en Ejer, (iii) Klubben ikke længere drives af Klubadministratoren. Hvis et Medlem suspenderes, må vedkommende ikke benytte Klubbens fordele, herunder følgende: (ii) (iii) Medlemmet må ikke foretage Byttereservationer. Klubadministratoren kan annullere bekræftede Byttereservationer og fjerne Medlemmet fra eventuelle ventelister, og Medlemmet tildeles eventuelt ikke Point for et respektivt år under suspenderingen. Suspendering af Medlemskab fritager ikke et Medlem eller vedkommendes Feriebolig fra sine forpligtelser i henhold til Klubreglerne. Opsigelse. Klubadministratoren kan opsige en persons Medlemskab af Klubben i tilfælde af følgende: (ii) ved opsigelse eller udløb af Lejeaftalen efter suspendering, hvis Medlemmet undlader af afhjælpe årsagerne til suspenderingen inden fristen fastlagt af Klubadministratoren, eller hvis Klubadministratoren (efter eget skøn) fastslår en overtrædelse af Klubreglerne eller Lejeaftalen gennem Medlemmet som værende væsentlig, vedvarende eller uoprettelig. På trods af opsigelsen af Medlemskabet, skal Medlemmet øjeblikkeligt betale alle gebyrer og andre beløb, som vedkommende skylder til Klubadministratoren. Ved opsigelsen beholder Klubben brugsretten forbundet med Ferieboligen, der er tildelt Klubben, medmindre denne frigives af Klubadministratoren. 17. MEDLEMMERS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB Et Medlem kan melde sig ud af Klubben ved at give skriftlig meddelelse herom til Klubadministratoren. En gyldig opsigelse af deltagelsen kræver mindst 12 måneders varsel fra Medlemmet. Medlemmet skal udfylde en Wyndham Home Exchangeannuleringsformular, som afslutter Medlemskabet ved Klubadministratorens modtagelse heraf, i overensstemmelse med ovenstående. Hvis et Medlemskab opsiges af medlemmet før den aftalte afståelsesdato, skal opsigelsen være gældende, men Klubadministratoren forbeholder sig retten til at opkræve et beløb på op til DKK ,00 (ti tusinde danske kroner) i skadeserstatning som kompensation til Klubadministratoren for yderligere omkostninger, der er opstået for Klubadministratoren i forbindelse med at skulle finde en alternativ Feriebolig til eventuelle personer, der har reserveret en Registreret Bytteferieuge hos det opsigende Medlem. 18. DATABESKYTTELSE (a) Det er Klubadministratoren, der kontrollerer alle de data, vi har vedrørende Medlemmer og deres gæster, som er bosat i medlemslandene i EU/EØS, og al databehandling af Klubadministratoren vedrørende Medlemmer og Medlemskaber eller en gæsts brug af Klubben (i overensstemmelse med EF-direktiverne 95/46/EF og 97/66/EF) er kun underlagt gældende love om databeskyttelse i England & Wales. RCI Europe s fortrolighedspolitik er gældende. 19. ANSVARSBEGRÆNSNING. Klubadministratorens erstatningsansvar over for Medlemmer eller gæster eller feriegæster, som lider tab eller skade gennem deres adgang i forbindelse med deres brug eller forhindrede brug af Ejerferieboligen eller Netværksferieboligen eller for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse med Medlemskabet af Klubben, er begrænset til de reelle gebyrer og afgifter betalt til

9 Klubadministratoren for det brug, som erstatningsansvaret vedrører. I DET OMFANG DET ER TILLADT VED LOV ER KLUBADMINISTRATOREN IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR BESKADIGELSE, TAB ELLER TYVERI AF PRIVAT EJENDOM, SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUG AF DIN FERIEBOLIG. Klubadministratoren påtager sig ikke noget ansvar for handlinger eller udeladelser af tredjepart, der stiller sådanne programmer eller tjenester til rådighed for Dig, medmindre det er udtrykkeligt nævnt. Denne begrænsning omfatter også Klubadministratorens direktører, medarbejdere, agenter og underleverandører, og Klubadministratoren er ikke i noget tilfælde ansvarlig for særligt, indirekte, følge- eller pønalt tab, udgifter eller skader. Klubadministratoren påtager sig ikke noget ansvar for handlinger eller udeladelser af tredjepart, der stiller sådanne programmer eller tjenester til rådighed for Dig, medmindre det er udtrykkeligt nævnt. Intet i disse Klubregler udelukker en parts ansvar for død eller personskade, der måtte opstå som resultat af denne parts forsømmelighed. 20. SKØDESLØSHOLDELSE Klubadministratoren og/eller tilknyttede virksomheder er ikke ansvarlig og hæfter ikke for tab (herunder tab af profit), skade eller personskade (hverken direkte, indirekte eller følgeskader), der måtte opstå, uanset om disse opstår ved kontraktbrud, skadesvoldende handling, pligtforsømmelse eller på anden måde påføres et Klubmedlems Feriebolig eller en anden person, der bebor Klubmedlemmets Feriebolig, og Klubmedlemmet indvilliger derfor i at holde Klubadministratoren og/eller tilknyttede virksomheder skadesløse fra pågældende tab, skader, erstatningsansvar og advokatsalærer og omkostninger, der opstår for Klubadministratoren og/eller tilknyttede virksomheder. 21. KLUBADMINISTRATORENS RETTIGHEDER Klubadministratoren kan frafalde anvendelsen af ethvert krav, herunder Transaktionsgebyrer, der er omfattet af Klubdokumenterne. Klubadministratoren kan løbende stille Registrerede Bytteferieuger til rådighed for Medlemmer og medlemmer af bytteprogrammet, der drives af RCI Europe og/eller gruppens virksomheder. 22. KLUBBENS INTEGRITET Foruden alle andre rettigheder omfattet af Klubreglerne har Klubadministratoren ret til at træffe sådanne foranstaltninger, som Klubadministratoren fastlægger efter eget skøn, for at sikre Klubbens fortsatte integritet. Sådanne foranstaltninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, at begrænse Medlemmers mulighed for adgang, at begrænse perioden for eller antallet af Point, der må opspares eller lånes, samt at justere Pointværdien af Registrerede Bytteferieuger. 23. ÆNDRINGER Klubadministratoren må til enhver tid ændre disse Klubregler. Meddelelser om ændringer, der påvirker Medlemmer, skal offentliggøres af Klubadministratoren på sit websted. Alternativt kan meddelelser om ændringer foretages via nyhedsbreve, offentliggørelser, årlige breve eller . En ændring gælder fra datoen for offentliggørelsen eller afsendelsen af brevet - den først indtrufne begivenhed er afgørende. 24. OPLØSNING (a) Klubben skal fortsætte med at eksistere uden tidsbegrænsning (underlagt en eventuelt gældende bestandighedsperiode), medmindre den bringes til ophør eller afvikles tidligere af Klubadministratoren eller tilknyttede virksomheder. Medlemmer skal gives mindst 12 måneders varsel i tilfælde af, at Klubben bringes til ophør eller afvikles på denne vis, og Klubadministratoren skal efter eget rimeligt skøn udlevere sådanne oplysninger og vejledning vedrørende den relevante procedure. I tilfælde af, at Klubben bringes til ophør af en hvilken som helst årsag, kan Klubadministratoren og/eller Netværksadministratoren, efter eget skøn, overføre Point (og de Registrerede Bytteferieuger, der vedrører sådanne Point) til en alternativ eller afløsende Klub grundlagt eller drevet af Klubadministratoren eller tilknyttede virksomheder. 25. EKSKLUSIV JURISDIKTION Disse Klubregler skal i alle henseender fortolkes og udlægges i overensstemmelse med og styres af Englands love, og enhver lovmæssig handling eller uretfærdighed under disse Klubregler skal underlægges den eksklusive jurisdiktion af Englands domstole.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere