UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:"

Transkript

1 UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør Knud Meldgaard interviewer direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne Fra flugten fra Elba og til nederlaget i slaget Waterloo i juni 1815 regerer Napoleon igen som kejser i 100 dage. Gitte Lillelund Bech har nu også regeret i godt 100 dage, men har ingen ambitioner om, hverken at være Kejser eller møde sit Waterloo tværtimod! I dette interview med den nye direktør for Danske Havne står det derimod denne redaktør klart, at visionerne og dem er der mange af sagtens kan gå hånd i hånd med hårdt, dagligt arbejde. Det ene må ikke glemmes og det andet ikke forsømmes. Så, Gitte Lillelund Bech, nu lader jeg Napoleon ligge og spørger dig, hvordan dine første 100 dage (medio december 2014) er gået - Tak, de er gået godt. Jeg har foreløbig nået at besøge 24 havne, så jeg når vel at besøge halvdelen af de 68 havne, vi har som medlemmer, i løbet af det første halve år, svarer direktøren. Hvorfor er det nu så vigtigt? - Fordi det er mine medlemmer og i stedet for, som ny direktør, bare at sige, så gør vi sådan og sådan, så vil jeg gerne høre, hvad der interesserer dem og hvad mener de om Danske Havne, som organisation. Fokus på tre ting Hovedindtrykket af disse, foreløbigt, 24 besøg er mundet ud i, at der skal fokuseres på tre ting.

2 GITTE LILLELUND BECH Cand.merc.mat., Handelshøjskolen i København, fra 1990 til HA(mat.), Handelshøjskolen i København, fra 1987 til Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007 til 14. august Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Amtskreds fra 1. oktober 1999 til 13. november Kandidat for Venstre i Gladsaxekredsen fra 1996 til Direktør i Danske Havne fra 2014 Parlamentarisk karriere Forsvarsminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober Ordfører vedr. Grønland , udviklingsordfører 2010, indfødsretsordfører , transportpolitisk ordfører og uddannelsespolitisk ordfører Formand for Skatteudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn Næstformand for Forsvarsudvalget Tidligere medlem af Udenrigsudvalget, Forsvarsudvalget og Indfødsretsudvalget. Tidligere stedfortræder i Uddannelsesudvalget og Skatteudvalget. For det første, at Danske Havne bliver bedre til at hjælpe medlemmerne i deres forretningsudvikling. Der er ingen tvivl om, at de større havne selv, et langt stykke af vejen, kan klare al teorien, alt analysearbejde og lignende, mens det er sværere for de små og mellemstore, der ofte ikke har de samme ressourcer til rådighed. - Så 2015 vil bl.a. blive brugt på at hjælpe disse medlemmer med at udvikle deres forretning, siger direktøren videre. Det andet fokus skal ligge i den politiske påvirkning, og her er Gitte Lillelund Bech jo klart på hjemmebane, med en fortid som politiker på Christiansborg, for partiet Venstre, bl. a. som trafikpolitisk ordfører og Forsvarsminister (se faktaboks) - Mht. den politiske påvirkning vil især de store mellemstore medlemmer gerne have, at vi bliver bedre til at påvirke Bruxelles, fordi en stor del af lovgivningen i dag kommer fra Bruxelles og i 2015 er det så specielt reglerne omkring statsstøtte, hvor der er stor forskel på, hvor meget støtte man giver i de forskellige lande, siger direktøren. Det kan også være ret så komplicerede sager, at sætte sig ind i, da der ofte er tale om komplicerede forløb eller forklaringer på, hvorfor et bestemt land giver støtte til en bestemt havn og under hvilke omstændigheder. Og her tør man nok konkludere, at den nye direktør, som tidligere politiker, er godt klædt på. - Vi skal have ensartet konkurrence og spille på samme bane. Nogle steder må man godt give statsstøtte og andre steder må man ikke, fortsætter direktøren. Jamen er reglerne ikke ens i EU, spørger den lidt naive redaktør? - Det er de ikke, så den politiske påvirkning, både i Bruxelles og selvfølgelig hos politikerne på Christiansborg skal følges op, og vi skal overbevise transportpolitikerne om, at der ikke kun skal investeres i grå motorveje, men også i blå motorveje, f.eks. omkring uddybning af havnene. Skibene bliver større og større, så vi skal kunne komme ind til havnene og derfor mener vi, at staten bør ind og hjælpe til med, at vi kan bruge den blå motorvej mere end vi gør i dag, forklarer Gitte Lillelund Bech den undrende redaktør. Den sidste del er medlemsservice. Lige ud af vandvejen. Hvad kan vi gøre for dig? Hjælp til kurser, hvordan fungerer denne miljølovgivning, hvad siger EU om dette eller hint. - Her skal organisationen stå klar med råd og dåd, forklarer direktøren videre. Havnene i lokalsamfundet Det er rart med en organisation i ryggen, der sidder i København, men hverdagen foregår jo ude i det lokale samfund. Hvilken rolle kommer havnene til at spille i lokalsamfundet fremover? - De kommer til at spille en vigtig rolle, tag f.eks. CMP. Det er ikke havnen, der driver det københavnske erhvervsliv, men den leverer godt nok både mange penge og mange passagerer til byen altså omsætning, pointerer Gitte Lillelund Bech, og fortsætter: - Du kan også tage til Esbjerg, eller til Aarhus, Grenå eller Fåborg, så vil man her ofte opleve, at det er havnen, der driver det lokale erhvervsliv og en af de opgaver, vi skal tage fat på i 2015, er at hjælpe den lokale havn med at beregne, hvor mange

3 Der turde være evident, at en havn altid vender ud af, næsten forkert, væk fra byen og det opland, hvor den retmæssigt hører til og kun, fra den side, er tilgængelig for skibe. Men en moderne havn vender sig også ind ad mod byen og oplandet, hvor der hersker andre transportformer: lastbiler, tog og fly. arbejdspladser genererer havnen, dels direkte i havnen, men også de indirekte, altså dem, hvor man kan sige, at hvis ikke havnen var der, så ville der være flere andre arbejdspladser, der lukkede. En oplandsanalyse, kalder direktøren en sådan analyse. Havnens tilgængelighed Der turde være evident, at en havn altid vender ud af, næsten forkert, væk fra byen og det opland, hvor den retmæssigt hører til og kun, fra den side, er tilgængelig for skibe. Men en moderne havn vender sig også ind ad mod byen og oplandet, hvor der hersker andre transportformer: lastbiler, tog og fly. Skal dette samarbejde med andre transportformer ikke intensiveres? - Jo, svarer direktøren promte og fortsætter: det jeg er så glad for, at have opdaget er, at rigtig mange af mine havne, siger, at man skal ikke se motorvejen, lastbilerne eller toget, som en konkurrent til havnene, men som samarbejdspartnere, hvilket du bl.a. kan se i Esbjerg, hvor de skal i gang med at bygge en Kombiterminal, så man kan omlaste direkte fra skib til tog, siger direktøren videre. Altså en forudseende havn, der satser på samarbejde med de andre transportformer. Der er dog, som bekendt, ingen roser uden torne, og selvom, der er penge bl.a. i Togfonden, hvilket Hirtshals har fået glæde af, så kommer Transportministeriet og siger, at de 23 mio., man skal give til Kombiterminalen, i Hirtshals, vil man ikke give til havnen, for det kunne opfattes som statsstøtte, så man giver i stedet pengene til kommunen, der så kan bygge, ja, rigtigt, en Kombiterminal på havnens område. Generelt er der dog stor fokus på netop samarbejdet mellem tog og havn. Havnene oplever også, at der bliver flere togoperatører, der gerne vil køre med mere gods, der så igen skaber flere arbejdspladser på havnen, til glæde for byen, osv. - Her er Køge et godt eksempel, hvor kommunen og havnen er ved at lave et transportcenter, altså de udvider det bestående, og her er koblingen, at du har bane, vej og havn, så det med at tænke transportknudepunkter, det kommer vi til at se mere af i fremtiden, understreger direktøren. En af de finansieringsformer, der diskuteres meget i disse år, er det såkaldte OPP-samarbejde, hvad mener du om det? - Jeg syntes det er en god idé, men jeg ved også, at flere havne har prøvet med flere private investorer, men der er svært, for der er meget strikse regler i Havneloven, så de private siger ofte nej tak, svarer direktøren og henviser til, at der bl.a. er skrappe regler for, hvor meget udbytte, der må udbetales samt hvad man evt. må løse af opgaver, så det ligger ikke lige til højrebenet. - Men Transportministeren har bebudet, at Havneloven skal revideres i 2015 og der vil vi gerne se på om vi kan gøre det nemmere, at havnene går sammen med private investorer om at løse opgaverne, tilføjer Gitte Lillelund Bech.

4 Nu skal der jo kontrol med, at der ikke kommer hvem som helst og investerer, for så, senere, at dræne kassen for udbytte, men at det kan fungere kan man se på det stykke motorvej, der blev færdiggjort i 2012 i Sønderjylland mellem Kliplev og Sønderborg. Her blev man færdig et år før tid og oven i købet blev billiggere end budgetteret og satte bygherren til at drive strækningen i 20 år. Det har så fået flere havne til at se nogle nye muligheder for netop OPP-samarbejdet. Siger du dermed, at der skal et mere kommercielt fokus på især de små og mellemstore havne? Ja, så absolut. Medlemmerne af f.eks. kommunalbestyrelserne, skal sætte sig ned og sige; vi vil denne her havn og når vi vil det og dermed skabe flere arbejdspladser, så skal den også drives kommercielt, altså mere forretningsorienteret, ellers må man lukke og så lave boliger, forretninger eller andet, svarer direktøren. Heldigvis tænker de fleste af havnenes bestyrelser allerede kommercielt i dag, siger direktøren og slutter: - Men det er et valg, og hvis man ikke vil udvikle, så må man afvikle. Kaffen er drukket og det er tid til at takke af, men denne redaktør har en klar fornemmelse af, at Danske Havne har fået en ny direktør, der nok skal skabe en frisk sydost - både i havnene og på Christiansborg. DOMINOEFFEKT! Blandede reaktioner på Venstres forslag om afgiftsnedsættelse på Storebælt Af chefredaktør Knud Meldgaard Spørgsmålet har fra flere sider været om der er tale om en optakt til valgkampen, mens andre, bl.a. Fonden Kraka, mener, at der samfundsøkonomisk er tale om et godt forslag, hvilket Fonden beskriver i en analyse, der ligger på deres hjemmeside: Vi vil, her på redaktionen, følge udviklingen nøje i den kommende tid, men vi vil dog primært koncentrere os om de muligheder, der evt. kan komme erhvervslivet til gode, såfremt man politisk tilkæmper sig en nedsættelse af afgiften på Storebælt. Det videre perspektiv, ved en sådan nedsættelse, vil betyde, at der også skal kigges på mulighederne på Øresundsforbindelsen, der så også vil betyde nye beregninger for den kommende Femernforbindelse, altså en Domino-effekt, der, efter fleres opfattelse, kan få det økonomiske grundlag til at skride for alle forbindelserne! BroDebat: VENSTRE VIL GØRE DET BILLIGERE AT PENDLE OVER STOREBÆLT Af Lars Løkke Rasmussen, formand (V) og Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører (V) Hver dag kører ca personbiler over Storebæltsbroen. En del af bilisterne krydser broen tidlig om morgenen for at tage på arbejde, og igen senere på dagen, når de har fri og skal hjem til deres familie. Når vi politikere tilskynder danskerne til at tage et arbejde, som er længere væk end nabokommunen, skal vi også forbedre mulighederne for at pendle på tværs af Danmark. Det er til gavn for mobiliteten på arbejdsmarkedet og derfor også til gavn for erhvervslivet. Derfor vil Venstre gøre det billigere for bilister at pendle over Storebælt. Helt konkret vil Venstre sænke prisen på et pendlerkort over Storebælt fra kr. til kr. Vi vil også øge befordringsfradraget for at køre en tur over broen, så fradraget stiger fra 90 til 110 kroner. Det kan samlet set give en besparelse på omkring 40 pct.,

5 hvis man pendler over Storebælt 20 gange om måneden. Det svarer nogenlunde til at køre en tur frem og tilbage over Storebælt hver dag fra mandag til fredag hele måneden for at passe sit arbejde. Debatten om at sænke broafgiften har fyldt meget den seneste tid. Venstres forslag giver en markant besparelse på broafgiften uden at efterlade et hul i økonomien. Regningen for Storebæltsbroen er ikke betalt endnu, og derfor skal der penge i kassen til at afdrage på gælden. På den anden side må broafgiften ikke være en barriere for at skabe vækst og arbejdspladser, og derfor vil Venstre prioritere billigere billetter til pendlere. Drømmejobbet er ikke altid lige rundt om hjørnet, og nogen gange ligger det i en helt anden landsdel end der, hvor man bor. Vores forslag vil gøre det billigere for fynboer at pendle til et job på Sjælland, og tilsvarende billigere for sjællændere at tage et job på Fyn. Det er et vigtigt skridt for Venstre, for vi ønsker at sikre vækst og arbejdspladser i hele landet og skabe et Danmark i balance. Vi går så langt vi overhovedet kan, hvis vi samtidig skal holde hånden under de lokale færgeforbindelser, så de ikke skal reddes af staten for skatteborgernes penge. Venstres forslag vil altså målrettet gavne pendlerne uden at efterlade en stor ekstraregning. En del af pengene kan findes inden for Storebæltsforbindelsens nuværende økonomi, og resten af finansieringen kommer fra Venstres pulje til skattelettelser, som vi har sat af på vores finanslovsudspil. Derfor vil det ikke tage længere tid end planlagt at betale regningen for Storebæltsbroen. Venstre håber, at de andre partier på Christiansborg vil være med til at sænke prisen for at pendle over Storebælt. Det vil være til gavn for de mange danskere, der hver dag krydser broen for at tage på arbejde, og for landets virksomheder, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Forhåbentlig vil det smitte af på væksten på begge sider af bæltet og i sidste ende også være til gavn for statskassen og os alle sammen. KOM I DIALOG OM FEMERN BÆLT PROJEKTET - og få unik viden om de mange byggerier på Lolland og Falster Arrangementet tager udgangspunkt i de mange kommende bygge- og anlægsaktiviteter på Lolland og Falster og finder sted på Bandholm Hotel den. 22. januar 2015 Tag med netværksbussen fra Køge Station og få mulighed for at møde en række af regionens bygge- og anlægsvirksomheder. Femern A/S viser rundt på den kommende byggeplads til produktionsanlæg af tunnelelementerne. Efter rundvisningen går turen videre til det herskabelige Bandholm Hotel, som danner en perfekt ramme i den oprindelige engelske palæstil for en dejlig frokost bestående af lokale lækkerier. Efter frokost indleder Bo Eske Nielsen, direktør i Femern A/S netværksarrangementet om den seneste udvikling i Femern Bælt-projektet og status på de fremrykkede aktiviteter omkring Femernbælt forbindelsen. Heidi Holm Jensen fra White Arkitekter og Nanna Thorup fra Region Sjælland giver unik viden om udbudsprocessen og tidsplanerne i forbindelse med Region Sjællands ombygning af Nykøbing Falster Sygehus for 228 millioner. Thomas Tingleff og Brian Luplau fra Omniveta Finans fortæller om fakturabelåning, som en mulighed, virksomheder har for at skaffe kapital til vækst. Finansiering, som er helt nødvendig for at sikre din virksomhed en fremtid med vækst og flere arbejdspladser. Hør Christoffer Knuth give sit bud på de nye muligheder for Bandholm Havn, afkørsel 48 og mulighederne for turisme samt Michael Simonsen gennemgå Lolland Forsynings projekter for Arrangementet rundes af med afdelingschef Claus Lundgaard fra Arkil, som informerer om deres kommende aktiviteter i regionen og hvilke krav de stiller til samarbejdspartnere og underleverandører. Efter indlæggene vil der være mulighed for individuel speed dating med de enkelte gæstetalere. Mere info og tilmelding:

6 Analyse: FEMERN BÆLT FORBINDELSEN GØR DANMARK OG EUROPA RIGERE Ny samfundsøkonomisk analyse af Femern Bælt-projektet viser, at den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland er en god investering. Foto: Femern Projektet har en forretning på 5,0 pct. for Europas vedkommende. Det ligger over de 4 pct., som er grænsen for, hvornår samfundet bliver rigere af de investeringer, vi foretager.femern Bælt-projektet er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Tunnelen under Femern Bælt skaber en direkte korridor til vores vigtigste samhandelspartner Tyskland og bringer Skandinavien tættere på resten af Europa. Nu viser en samfundsøkonomiske analyse, at projektet, hvis man ser på det som en investering, også er en god forretning for samfundet. Analysen er lavet ved en systematisk vurdering af projektets fordele og ulemper for Danmark og Europa, målt over en periode på 50 år. Analysen viser, at tunnelen - inklusiv store investeringer i tilhørende veje og baner i Danmark og Tyskland - giver et positivt afkast for Europa på 5,0 pct., svarende til en nettogevinst på 26 mia. kr. Ser man på effekten alene for Danmark, bliver afkastet 5,4 pct., svarende til 28 mia. kr. Det understreger, at Femern Bælt-projektet er en gevinst både for Europa og for Danmark. Det gode resultat skyldes primært de markante rejsetidsbesparelser for vej- og jernbanetrafikken som skabes af Femern Bælt-projektet. Dertil kommer også en gevinst fra den fleksibilitet, som biler, busser, lastbiler og togpassagerer får, når den faste forbindelse står færdig. Projektet reducerer samtidig transportens påvirkning på miljøet og klimaet. Det skyldes bl.a., at et stort antal godstog, som i dag må køre via Storebælt, sparer 160 km ved at køre via Femern Bælt. Det giver ligeledes en gevinst for samfundet. For at belyse robustheden af resultatet er der udarbejdet en række følsomhedsanalyser og her er konklusionen entydig. Selv med ændringer i centrale parametre er Femern Bælt-projektet en god investering for Europa og for det danske samfund. Transportminister Magnus Heunicke udtaler: - Nu ser vi endnu en rapport lavet af eksterne eksperter, som viser, at Femern Bælt-projektet er et sundt og robust projekt, som vil gavne Danmark og Europa. Det sætter en tyk streg under, at det eneste rigtige at gøre er at få vedtaget loven for projektet, så vi kan få de store maskiner i gang og gøre projektet til virkelighed. - Vi har nu analyser, som viser, at Femern Bælt-projektet er robust isoleret set som et brugerfinansieret projekt og en samfundsøkonomisk gevinst målt ud fra både et europæisk og dansk perspektiv. Samtidig viser analysen, at projektet også er fornuftigt i et statsfinansielt perspektiv. - Samlet set foreligger der et meget grundigt og gennemarbejdet grundlag omkring Femern Bælt-projektet, når jeg til februar fremlægger anlægsloven for Folketinget. LÆS OM MALEREN HANS HENRIK LERFELDT I OMNIBUS PRIVAT (SE VEDHÆFTEDE) ÖRESUNDSMAGASINET Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion & Annoncer * Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * Ansvarshavende Chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Analyse 8. januar 2015

Analyse 8. januar 2015 8. januar 2015 Lavere satser på Storebæltsbroen giver god mening Af Jens Hauch Aktuelt har Venstre foreslået, at der skal indføres en pendlerrabat på 40 pct. på Storebæltsbroen. Reaktionen fra regeringspartierne

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN

DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN UGE 12 * 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN BREDT POLITISK PROGRAM PÅ TRANSPORT 2015 Officiel åbning, politiske debatter, seminarer og rundbordssamtaler

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Sønderjylland tilbage til Danmark

Sønderjylland tilbage til Danmark Nyheder & Debat om Transport, Logistik & Infrastruktur i Öresund / FemernRegionen U G E 5/2014 Sønderjylland tilbage til Danmark Regeringen svigter Sønderjylland i Togfonden Ballum Kirke i Sønderjylland

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 49 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR TRAFIKKEN ØGES PÅ STOREBÆLT Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt og medvirker til, at Sund & Bælt

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen

Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen Overblik over beslutninger og aktiviteter siden 2011 COWIs screeningrapport i 2011 samfundsøkonomisk rentabel forbindelse, men med behov for offentlige tilskud

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN UGE 36 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN Nyt fra DI: FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 Regeringen offentliggjorde den 26. august 2014 sit forslag til finanslov

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V)

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 293 Offentligt Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Spørgsmål U:

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mål: Etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Lidt Danmarks historie

Lidt Danmarks historie Velkommen Lidt Danmarks historie 1847 den første jernbanestrækning åbnes 1904 DS Svendborg grundlægges Mærsk 1906 den første flyvemaskine. 1910 verdens første motorskib søsættes 1951 den første legoklods

Læs mere

Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv.

Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv. UGE 6* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv. Af Henrik Kragelund,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere