Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm"

Transkript

1 Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred, bækørred og stalling indberettes. Indberetningen er obligatorisk, uanset om fangsten hjemtages eller genudsættes, og indberetningen skal ske senest 4 dage efter fangsten. - Indberetningen sker på under menuen fangstrapport. Mindstemål og fredningstider Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm 45 cm 36 cm 60 cm Fredet Fredningstid 1/11-15/4 1/11-15/4 1/11-15/4 1/11-15/4 1/11-15/4 1/4-30/4 *Der henstilles til, at alle bækørreder genudsættes. Fiskeregler - Lystfiskeren har kun ret til at bevæge sig langs åen! Korn og højt græs må derfor ikke betrædes. - Teltslagning ikke tilladt. - Der skal tages hensyn til bredejeren i ALLE tilfælde. - Kørende må kun benytte afmærkede veje og parkeringspladser. - Fiskekroge, papir, flasker, fiskeline og lignende må IKKE henkastes i naturen. - Ruser må ikke berøres. - Hunde må ikke medbringes. - Fredede fisk samt undermåls- og nedfaldsfisk skal genudsættes. - Enhver der fisker i Varde Å systemet skal orientere sig i reglerne vedr. laksefiskeriet. Disse findes i Reglement for hjemtagelse af laks fra Varde Å-systemet i 2015 som kan downloades på under downloads. Fangstbegrænsning i Varde Å-systemet - På dispensation må der på baggrund af en tilladt kvote (A-kvote)i 2015 hjemtages 155 laks i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober Denne kvote er fordelt, således at der må hjemtages 85 laks på 75 cm eller derunder samt 70 laks på over 75 cm fanget i følgende dele af Varde Å systemet. - Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet - Ansager Å, fra opstemningen ved Ansager Mølle og nedstrøms til udløb i Vadehavet - I 2015 er der desuden givet tilladelse til hjemtagelse af 5 ekstra laks (B-kvote) fra de dele af Varde Å systemet der ikke er omfattet af ovenstående (fx Linding Å, Holme Å, Ansager Å opstrøms opstemningen ved Ansager Mølle og Grindsted Å opstrøms Utoft dambrug). B-kvoten er ikke opdelt i laks over og under 75 cm. - Antal hjemtagne laks kan følges på under menupunktet Fangstrapport. - Der må højest hjemtages 3 laksefisk pr. dag (laks, havørred og bækørred). Dog må der kun hjemtages 1 laks pr. år. - Fangstrapporten skal indsendes straks, og den præcise længde i cm skal oplyses ved indsendelse af fangstrapporten. Indsendelse skal ske senest 4 dage efter fangsten! Indberetning af hjemtaget laks sker elektronisk på hjemmesiden: - Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk. Der henstilles til at genudsatte laks håndteres så skånsomt som muligt. Indberetning af genudsatte laks sker elektronisk på hjemmesiden: Særlige regler fra Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, nedenstående dog undtaget. - Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet. - Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. - Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.

2 Zone 1: Varde Å og Linding Å Varde Å: Nørholm til Karlsgårdevej Bro - nordsiden FISKERI: Der må med undtagelse af enkelte parceller fiskes fra skilt ca. 1,2 km opstrøms Sig Dambrug til Karlsgårdevej Bro, respekter skiltningen. BEMÆRK: Fiskeri er ikke tilladt fra Sig Dambrug til Vesterbækvej Bro. På strækningen fra Holme Å s udløb til Karlsgårdevej Bro gælder fiskeretten kun til midten af åen. PARKERING: Der er parkeringsmulighed ved Vesterbækvej Bro (3). Parker hensynsfuldt. Ved Karlsgårdevej Bro (4) skal der parkeres på P-pladsen ved grødefanget. Der desuden kan parkeres hensynsfuldt på vendeplads før jernbaneoverskæringen til Vardevej nr. 68 (5), øst for Sig. Herfra er der ca. 500 m at gå til åen. Varde Å: Nørholm til Karlsgårdevej Bro - sydsiden FISKERI: Der må med undtagelse af enkelte parceller fiskes fra skilt ca. 1,5 km opstrøms Sig Dambrug til Gl. Holme Å s udløb. BEMÆRK: Fiskeri og færdsel er ikke tilladt de første ca. 100 m nedstrøms Vesterbækvej Bro (8), da lodsejeren ønsker at beskytte skrænten. Man kan gå til åen ad markvej ca. 100 m fra broen. Fiskeri forbudt på sydsiden fra Gl. Holme Å s udløb til Karlsgårdevej Bro. Respekter skiltene! PARKERING: Som nordsiden.

3 Varde Å: Karlsgårdevej Bro til Varde - nordsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller, må der fiskes på hele strækningen. Respektér skiltene. PARKERING: Ved Karlsgårdevej Bro (1) skal der parkeres på P-pladsen ved grødefanget. Desuden kan der midt på strækningen parkeres ved Vagtborg (2). Der kan også parkeres på P-pladserne ved Østre Omfartsvej (3). Varde Å: Karlsgårdevej Bro til Varde - sydsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller tæt på byen, må der fiskes på hele strækningen. Fiskeri forbudt fra Karlsgårdevej Bro ca. 250 m ned strøms. Respekter skiltene! BEMÆRK: Fiskeri er ikke tilladt ved Gellerupholm. Der må ikke fiskes i afløbskanalen fra Karlsgårdeværket. Der er skiltet tydeligt. PARKERING: Ved Karlsgårdevej Bro (1) skal der parkeres på P-pladsen ved grødefanget. Der kan også parkeres på indhegnet plads ved Hvide Banke (6) (Nørbæk Plantage) som vist på kortet. Ved Brune Banke (7) må der parkeres i højre side (max. 4 biler) af markvejen ca. 50 m før markvejen slutter. Parker så du er helt fri af vejen og tag hensyn til landbrugsmaskiner. Ved Karlsgårde skal der parkeres på den offentlige P-plads (8). Der gås til åen langs transformerstationen. Desuden kan der parkeres ved Østre Omfartsvej som beskrevet for nord siden af denne strækning (3). VIGTIGT: P-pladsen ved Hvide Banke er den mest benyttede af VSF s medlemmer. Adgangen til Hvide Banke medfører meget trafik tæt på gårdene langs vejen. De er derfor meget vigtigt, at der køres hensynsfuldt, ligesom landbrugsmaskiner altid har»forkørselsret«på markvejen.

4 Varde Å: Varde til Mariebæk - nordsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller, må der fiskes på hele strækningen. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fiske ved Klubøen, Varde Sejlklubs anløbs plads ved den gamle åslynge. Desuden er fiskeri ikke tilladt på en mindre parcel (ca. 50 m) opstrøms Mariebæks udløb. PARKERING: Der kan parkeres ved rensningsanlægget vest for Varde (3). Desuden er der adgang til åen ad mindre veje og markveje på strækningen. Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt og uden gene for landbrugsmaskiner. Varde Å: Varde til Alslev Å - sydsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller, må der fiskes på hele strækningen. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fiske på de markerede strækninger. Der er opstillet skilte og disse skal naturligvis respekteres. PARKERING: Der kan parkeres ved P-skilt for enden af landingsbanen til Varde Flyveplads (6). Der er desuden parkeringsmulighed ved vindmøllerne i Toftnæs (7). Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt, så andre ikke har besvær med at benytte vejene.

5 Varde Å: Mariebæk til Ho Bugt - nordsiden FISKERI: VSFs fiskeret er lidt mere spredt på denne strækning. På strækningen mellem Mariebæk og Tarphagebroen er der ikke skiltet, da strækningen består af mange små-parceller, hvilket gør en præcis skiltning vanskelig. De strækninger hvor der ikke må fiskes, er markeret på kortet. BEMÆRK: Der kan fiskes på længere strækninger umiddelbart op- og nedstrøms Tarphagebroen. PARKERING: Der kan parkeres på P-plads på Tarphagebroen (5). Varde Å: Alslev Å til Ho Bugt - sydsiden FISKERI: Som på nordsiden er der på sydsiden enkelte parceller, hvor VSF ikke har fiskeret. Også her er strækningen opdelt i mange mindre parceller, der vanskeliggør præcis skiltning. Derfor er der generelt ikke opsat skilte på strækningen. De strækninger hvor der ikke må fiskes, er markeret på kortet. BEMÆRK: VSF har fiskeret på en flere km lang strækning i Alslev Marsk. Strækningen starter, hvor Alslev Å løber ud i Varde Å (1-2). Der er opsat skilte i begge ender af dette stræk. PARKERING: Der kan parkeres på større plads ved gård på Kirkegade i Alslev (3) samt på mindre plads helt ude for enden af Kirkegade (4). Endvidere kan der parkeres på engen ved gården, Myrtuevej 9 (6). Parker hensynsfuldt og uden gene for lodsejeren.

6 Linding Å: Hornelund Bro til Yderik Bro - østsiden FISKERI: Der må fiskes på hele strækningen fra Hornelund Bro (1) til umiddelbart nedstrøms Yderik Bro (2). BEMÆRK: Laksen er totalfredet i Linding Å - alle laks skal skånsomt genudsættes, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten. PARKERING: På afmærket plads ved Yderik Bro (3) (begrænset plads). Der kan desuden parkeres på afmærket P-plads ved Hornelund Bro (5). Endelig kan der parkeres på afmærket plads ved Lars Søndergaard, Rotbølvej 14 (7). Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt. Linding Å: Kirkevad Bro til Yderik Bro - vestsiden FISKERI: Der må fiskes på hele strækningen fra Kirkevad Bro (8) til skilt ca. 2 km nedstrøms Yderik Bro (9). BEMÆRK: Laksen er totalfredet i Linding Å - alle laks skal skånsomt genudsættes,, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten. PARKERING: Der kan der parkeres som beskrevet for østsiden. Desuden kan der parkeres ved Kirkevad Bro (8). Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt.

7 Zone 2: Gl. Varde Å Fra sammenløbet Grindsted Å og Ansager Å til Hessel Bro - nordsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller, må der fiskes på hele strækningen fra sammenløbet ml. Grindsted Å og Ansager Å til Hessel Bro. Respektér skiltene. Fra sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å har VSF lejet medfiskeret hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. BEMÆRK: Havørred er totalfredet på den del af Zone 2, hvor VSF har lejet medfiskeretten hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (fra selve sammenløbet og nedstrøms til Broen ved Kanalhuset). Dette er markeret med grøn streg på kortmaterialet. PARKERING: For enden af Kanalvej i Ansager (1) samt på afmærket P-plads ved Hessel Bro (2) max. 10 biler. Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt og uden gene for lodsejerne. Fra sammenløbet Grindsted Å og Ansager Å til Hessel Bro - sydsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller, må der fiskes på hele strækningen fra sammenløbet ml. Grindsted Å og Ansager Å til Hessel Bro. Respektér skiltene. Fra sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å har VSF lejet medfiskeret hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. BEMÆRK: Havørred er totalfredet på den del af Zone 2, hvor VSF har lejet medfiskeretten hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (fra selve sammenløbet og nedstrøms til Broen ved Kanalhuset). Dette er markeret med grøn streg på kortmaterialet. PARKERING: For enden af Kanalvej i Ansager (1). Endvidere kan der parkeres på afmærket P-plads med tilkørsel fra Grødevej nr. 24 (3) max. 5 biler, samt på afmærket P-plads ved Hessel Bro (2) max. 10 biler. Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt og uden gene for lodsejerne.

8 Fra Hessel Bro til Nørholmstykket nordsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller, må der fiskes på hele strækningen fra Hessel Bro til Nørholmstykket. Respektér skiltningen. PARKERING: På afmærket P-plads ved Hessel Bro (2) max. 10 biler, samt på afmærket P-plads på Nordenskovvej ved Hodde Bro (7) max. 5 biler. Endvidere kan der parkeres på afmærket holdeplads med indkørsel fra Hulvigvej (4) max. 2 biler, og ved Kybæk (5) max. 3 biler. På grund af vanskelige passageforhold, må der ikke parkeres på Nordenskovvej. Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt og uden gene for lodsejerne. Fra Hessel bro til Nørholmstykket - sydsiden FISKERI: Der kan fiskes på hele strækningen fra Hessel Bro til Nørholmstykket. Respektér skiltningen. PARKERING: På afmærket P-plads ved Hessel Bro (2) max. 10 biler, samt på afmærket P-plads ved Hodde Sø med indkørsel fra Grødevej (6) max. 4 biler. Endvidere kan der parkeres på afmærket P-plads på Nordenskovvej ved Hodde Bro (7) max. 5 biler. På grund af vanskelige passageforhold må der ikke parkeres på Nordenskovvej. Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt og uden gene for lodsejerne.

9 Zone 3: Ansager Å Fra Krogager dambrug til Lauborg bro - nordsiden FISKERI: Der må fiskes fra skilt (1) ca. 1 km nedstrøms dambruget ved Krogager. BEMÆRK: Laksen er fredet i Ansager Å ovenfor opstemningen ved Ansager Mølle - alle laks skal skånsomt genudsættes, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten. Fra Krogager dambrug til Lauborg bro - sydsiden FISKERI: Der må fiskes fra skilt (2) ca. 1 km nedstrøms dambruget ved Krogager. PARKERING: Der kan parkeres på markvej (3) ved campingvognen. Ved Lauborg bro (4) er der mulighed for parkering af flere biler. Her er der opsat bord og bænk. Der er også mulighed for at holde ved nogle af markvejene langs Kroagervej. BEMÆRK: Laksen er fredet i Ansager Å ovenfor opstemningen ved Ansager Mølle - alle laks skal skånsomt genudsættes, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten.

10 Fra Lauborg bro til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å - nordsiden FISKERI: Der må fiskes fra Lauborg bro (4) til skilt ved dambruget i Ansager (7). Fra den gamle jernbanebro (8) må der fiskes til de 2 store skilte som står ca. 1 km opstrøms Hans Hansens bro (10). Fra Hans Hansens bro og ned til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å har VSF lejet medfiskeretten hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. BEMÆRK: Havørred er totalfredet på den del af Zone 3, hvor VSF har lejet medfiskeretten hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (Fra Hans Hansens bro (følg skiltning) og ned til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å). Dette er markeret med grøn streg på kortmaterialet. BEMÆRK: Laksen er fredet i Ansager Å ovenfor opstemningen ved Ansager Mølle - alle laks skal skånsomt genudsættes, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten. Fra Lauborg bro til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å - sydsiden FISKERI: Der må fiskes fra Lauborg bro (4) til skilt ved broen over åen til Egedalen (11). Der må igen fiskes fra landevejsbroen (12) til de 2 store skilte som står ca. 1 km opstrøms Hans Hansens bro (10). PARKERING: Der kan parkeres langs landevejen til Krogager (5-6). Mulighed for parkering ved det gamle rensningsanlæg (9) og ved skoven (15), hvor der er opsat bord og bænk. Stor offentlig parkeringsplads ved den gamle jernbanebro (13) og i Paradiset (14). Fra Hans Hansens bro og ned til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å har VSF lejet medfiskeretten hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. BEMÆRK: Havørred er totalfredet på den del af Zone 3, hvor VSF har lejet medfiskeretten hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (Fra Hans Hansens bro (følg skiltning) og ned til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å). Dette er markeret med grøn streg på kortmaterialet. BEMÆRK: Laksen er fredet i Ansager Å ovenfor opstemningen ved Ansager Mølle - alle laks skal skånsomt genudsættes, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten.

11 Zone 4: Grindsted Å (Mølby-Eg stykket) Mølby-Eg-stykket - øst (1) Parkering ved vestenden af Grindsted Engsø. Indkørsel fra Morsbøl Skolevej. (2) For af enden af grusvej parallel med afløbet fra Grindsted Rensningsanlæg. Indkørsel fra Grindsted Landevej ved kantpæl 45,0 km. (3) Kør ind på skråvejen der går fra Morsbølvej mellem nr. 106 og Sortebjergvej. Følg vejen ned ad skråningen og drej straks til højre, så kan der parkeres i højre side langs med vejen. (4) Overfor Arnegården (Grindsted Landevej 56) køres der mod syd ad en grusvej. Kort efter at have passeret Jernbroen er der P-plads til højre. Her er opsat bord-/bænkesæt. (5) Overfor Grindsted Landevej 64 køres der et kort stykke mod syd ad en grusvej. P-plads til højre i kanten af skoven.

12 Mølby-Eg-stykket - vest (6) P-plads ved Grindsted Landevej (overfor nr. 102), herfra er der sti til åen. (7) P-plads på nordsiden af Grindsted Landevej ved kantpæl 51,7 km. Følg hegn ned til åen. (8) Kør ad Fårholtvej, hold til venstre i Y-et (blind vej). Kør ca. 1 km og drej til venstre ad markvej og følg denne ca. 0,7 km, så er der afmærket P-plads til højre for markvejen. Gå lidt længere ned ad markvejen og ned til åen, hvorefter man kan fiske nedstrøms. Et stykke nedstrøms kan man ad en gammel cementbro komme over på den anden side, hvor der også må fiskes. Fra P-pladsen kan man også gå med vejen gennem skoven til fiskevand opstrøms. (9) Fra Tiphedevej køres der opstrøms lidt vest for Ålling Bro. P-plads til venstre få m inde ad grusvejen. Bemærk! FISKERI FORBUDT det første stykke til begge sider fra P-pladsen. (10) Kvie Søvej nr. 5. Parkering på græsareal ved gavl af maskinhus NØ for gården. (11) Kvie Søvej nr. 1. Parkering inde bag beplantning langs med vejen. Indkørsel lidt NØ for gården - markeret med skilt. Følg herefter sti til åen. (12) Ållingvej nr. 13. Parkering ved gylletank. (13) Mølbyvej nr. 19. Parkering mellem gården og cykelsti. (14) På hjørnet ved Mølbyvej og markvej. Opstrømsside SØ for Mølby Bro. BEMÆRK: Havørred er totalfredet på den del af Zone 4, hvor VSF har lejet medfiskeretten hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (fra ca. 700 meter opstrøms sammenløbet (følg skiltning) og ned til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å). Dette er markeret med grøn streg på kortmaterialet.

13 Zone 6: Holme Å Vær opmærksom på, at VSFs dagkort ikke gælder til denne strækning. Øst for Tofterup til stemmeværket ved Hostrup - nordsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller må der fiskes på hele strækningen. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fiske på de markerede strækninger. Fiskeriet starter ved skilt nedstrøms broen over vejen til Hovborg og slutter ved åens udløb i Karlsgårdekanalen. BEMÆRK: I Holme Å er laksen totalfredet, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten. PARKERING: Der kan parkeres ved vejbroerne, der krydser åen. Desuden fin parkeringsmulighed i den gamle grusgrav ved Puglund (3). Der er ligeledes en mindre P-plads for enden af markvej ved Engvang (4) (Haltrup). Her er det muligt at krydse åen via en spang. Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt, uden gene for anden trafik. Øst for Tofterup til stemmeværket ved Hostrup - sydsiden FISKERI: Med undtagelse af enkelte parceller, må der fiskes på hele strækningen. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fiske på de markerede strækninger. Fiskeriet starter ved skilt nedstrøms broen over vejen til Hovborg og slutter ved åens udløb i Karlsgårdekanalen. BEMÆRK: I Holme Å er laksen totalfredet, dog undtaget laks hjemtaget under B-kvoten. PARKERING: Der kan parkeres ved vejbroerne, der krydser åen. Desuden fin parkeringsmulighed i den gamle grusgrav ved Puglund (3) (nordsiden). Der kan endvidere parkeres på GSFs P-plads (6). Endelig er der en mindre P-plads for enden af markvej ved Engvang (4) (Haltrup) (nordsiden). Her er det muligt at krydse åen via en spang. Parkér i alle tilfælde hensynsfuldt, uden gene for anden trafik. Opdateret: // VSF

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden marts 2015 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Velkommen til en ny sæson. Den

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2015 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden August 2015 Nr. 100 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Ny starter efteråretssæsonen

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2014

KORT OG REGLER Foråret 2014 KORT OG REGLER Foråret 2014 REVIDERET 19-03-2014 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2014) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

KNÆK OG BRÆK i 2018 Ta en pause i fiskeriet og kik ind i butikken. DK s flotteste - og med det største udvalg...

KNÆK OG BRÆK i 2018 Ta en pause i fiskeriet og kik ind i butikken. DK s flotteste - og med det største udvalg... 2018 KNÆK OG BRÆK i 2018 Ta en pause i fiskeriet og kik ind i butikken. DK s flotteste - og med det største udvalg... Jægervej 5, 6900 Skjern Telefon 96 80 20 20 fiskeri@korsholm.dk korsholm.dk Karup

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Generelt Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Cykelsti Længde km Overslagspris mio. Indkommende ønsker af Cykelstier Beskyttet områder

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen Klubhuset For første gang i den tid jeg har været medlem af Grindsted Sportsfiskerforening afholder vi nu generalforsamling i egne

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2013

Fynsk Sprint Cup 2013 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2013 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling Formandens beretning. Klubhuset. Fiskeriet 2015

Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling Formandens beretning. Klubhuset. Fiskeriet 2015 Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling 2016. Formandens beretning. Klubhuset Sidste år lagde jeg ud med at fortælle om klubhuset, og det gør jeg også i år. Klubhuset har igen været basen for

Læs mere

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem:

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Oversigtskort for Herning Sportsfiskerforening Oplag: Kortet er trykt i 400 eksemplarer. Copyright: Kortet er udgivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og må ikke kopieres. Kontaktpersoner:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. feb. 2015 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

- Projektbeskrivelse - Genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm. Brobygning mellem kultur, historie, friluftsliv, natur og motion

- Projektbeskrivelse - Genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm. Brobygning mellem kultur, historie, friluftsliv, natur og motion - Projektbeskrivelse - Genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm Brobygning mellem kultur, historie, friluftsliv, natur og motion Visualisering af den nye bro over Susåen ved Herlufsholm. I baggrunden

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å Petersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

46. årgang - nr.1 Januar 2016

46. årgang - nr.1 Januar 2016 46. årgang - nr.1 Januar 2016 Til dem der ikke var med til generalforsamlingen, er her et billede på hvad de blandt andet gik glip af. Læs referatet inde i bladet. Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2012 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Hvem er NS48? Hvorfor medlem af NS48? Skælkarpe på 12,56 kg Rampetilgang Billige ture! Hyggeligt samvær Fiskeerfaring fra

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

Laksesæson! - Fantastisk start i Gudenåen

Laksesæson! - Fantastisk start i Gudenåen 9 770905 32 2002 0 0 0 0 4 kr. 39,50 Aktuelt nyt for alle Danmarks lyst- og sportsfiskere! Nr. 04 April 2012 24. årgang 21 kgs torsk fra Øresund! - mere på øre sunds siderne Side 39 Side 23 Flotte gedder

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2012 REVIDERET 06-04-2012

KORT OG REGLER Foråret 2012 REVIDERET 06-04-2012 KORT OG REGLER Foråret 2012 REVIDERET 06-04-2012 Regler for fiskeri Revideret d. 29. marts 2012. 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne på hjemmesiden

Læs mere

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016.

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. Randkløvehuse Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. 1 2 Fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium)

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium) Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Lande 76 2770 Kastrup E-mail-adresse: kommunen@taarnby.dk 14. august 2009 Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2017

KORT OG REGLER Foråret 2017 KORT OG REGLER Foråret 2017 REVIDERET 18-03-2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Revideret 18-03-2017 Fiskeregler for Omme Å Zone 1 (Farre-stykket) Omme Å er en

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Lovtidende A. Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb Lovtidende A Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb I medfør af 10 d, 30, 31, 34 og 130, stk. 2 og 4, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

SU s Facilitetsfolder

SU s Facilitetsfolder Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk Januar 2013-2. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live. LSF s Bestyrelse: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 61411010 E-mail: larskielsgaard@live.dk Peter H Fosgerau- Næstformand Ryttervej 12, 8450 Hammel Tlf.: 26371904 E-mail: peter196@live.dk

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Generalforsamlingen 2015 beretning og referat

Generalforsamlingen 2015 beretning og referat Generalforsamlingen 2015 beretning og referat Velkommen til Kim Petersen og familie, Vestre Søvej 12 Beretning Søerne Søerne vores egen Lillesø samt Gyrstinge og Haraldsted Langesø har fyldt meget i det

Læs mere

Kyst til kyst. 9. juli -? juli 2016

Kyst til kyst. 9. juli -? juli 2016 Kyst til kyst 9. juli -? juli 2016 9. juli. 09:45-13:27. 21170 skridt. 14,31 km. Turen begyndte ved p-pladsen ved Blåvand Fyr. Gik en smuk tur langs stranden, ca. 5 km. Fulgte ruten til Tirpizx-stillingen,

Læs mere

Arbejdsudkast - Handlingsplan for parkering

Arbejdsudkast - Handlingsplan for parkering Arbejdsudkast - Handlingsplan for parkering 1. udgave af 25. august 2008. Denne handlingsplan er udarbejdet for: G/F Kalvebod v/jørgen Dahm G/F Nyvang v/per Frederiksen G/F Fælledbo* v/finn Jensen Amagerkollegiet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb BEK nr 1420 af 12/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7440-000020 Senere ændringer

Læs mere

Beretning for 2014 Varde Sportsfiskerforening Generalforsamling Varde Sportsfiskerforening for 2014 afholdt 24/

Beretning for 2014 Varde Sportsfiskerforening Generalforsamling Varde Sportsfiskerforening for 2014 afholdt 24/ Beretning for 2014 Varde Sportsfiskerforening Generalforsamling Varde Sportsfiskerforening for 2014 afholdt 24/2 2015. Og referat 6 Generalforsamlingen: Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE LOKALPLAN nr.32 område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER. 1 HVIDKILDE, RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 Lokalplan for et område i Ringe til offentlige formål (kolonihaver). INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Rutebeskrivelse for Klasse 7 - Demo 7 Km

Rutebeskrivelse for Klasse 7 - Demo 7 Km Rutebeskrivelse for Klasse 7 - Demo 7 Km Ruten er markeret med gult/sort stribet bånd, samt skilte. Ruten er tegnet med lilla farve på kortet. Efter start til højre ad ridestien Til venstre ad Stærkendevej

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Der er i denne Driftsplan kun planlagt

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard.

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne præsentere og have vedtaget en revideret haveplan. I forhold til den tidligere version er Mandatet for Grønt

Læs mere

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken 12/1-2012 - 1 - UDKAST til Ordensreglement 12/1-2012 Som beboer i en almen boligorganisation er man andelshaver i ejendommen og dermed fælles

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet.

Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet. Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet. Oplæg Velkomst og præsentation v/jens Christian Golding, Formand for Teknik-

Læs mere

Stednavn Stedtype Adresse Ejerlav/matr.nr. Koodinat Kilde

Stednavn Stedtype Adresse Ejerlav/matr.nr. Koodinat Kilde Abildgård Ejendom Forumvej 50 6g Nyetableret 1934 Alslev By Alslev Kirkegade Vej Alslev Mærsk Mark Alslev Mølle Ejendom Alslev Møllevej Vej Alslev Skole Virksomhed Alslev Østergård Ejendom Forumvej 58

Læs mere