MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOBILITET I DANSKE KOMMUNER"

Transkript

1 MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M

2 FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en effektiv og bæredygtig transport, så vi sikrer optimal mobilitet for borgerne. Du er sikkert ansat i en kommune som trafikplanlægger, klimakoordinator, byplanlægger eller er interesseret i transport og mobilitet. Du kan bruge denne folder til at få inspiration til mobilitetsplanlægning. Måske er det et nyt univers for dig eller også har du allerede taget de første skridt til en mobilitetsplan for din kommune. Folderen vil inspirere dig til arbejdet og give dig konkrete resultater, som du kan underbygge dine initiativer med. Folderen er udarbejdet i mobilitetsprojektet Formel M, som i perioden har arbejdet med at forankre mobilitetsplanlægning kommunalt i Danmark og skabt markante resultater, som du kan læse mere om i denne folder. INDHOLD Hvad er mobilitetsplanlægning? Hvorfor planlægge mobiliteten i din kommune?... 4 Vi vil ikke ud af bilerne! Pendlerne valgte frivilligt bilen fra i Formel M Mobilitet til gavn for os alle Mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden Mobilitetsplanlægning fremmer sundheden Mobilitetsplanlægning afhjælper lokal trængsel Mobilitetsplanlægning er god økonomi Mobilitetsplanlægning giver grøn vækst Mobilitetsplanlægning reducerer klimapåvirkningen Kom godt i gang med at planlægge mobiliteten Materialer udviklet i Formel M

3 VISIONEN OM FREMTIDENS MOBILIST HVAD ER MOBILITETSPLANLÆGNING? Alt for mange mennesker kører hver dag alene i bil til og fra job. Det har en række negative konsekvenser som trængsel, klimabelastning og livsstilsygdomme. Tiltag over for bilismen som p-afgifter og trængselsring møder ofte modstand. Derfor er der brug for nye løsninger. Og her er mobili tetsplanlægning en tilgang, som har stort potentiale. Målet med mobilitetsplanlægning eller Mobility Management - er at udvikle en effektiv og bæredygtig transport, der kan ned bringe trængsel og øge den enkeltes mobilitet. Det gøres gennem kommunikation, adfærds påvirkning, samarbejde og inddragelse. Tilgangen fokuserer på den enkelte trafikant og arbejder med tre strategier. Det handler om 1. at undgå transport, 2. at ændre valg af transportform og 3. at bruge mere energieffektive transportmidler. Mobilitetsplanlægning tager udgangspunkt i den eksisterende infrastruktur og lokale forhold. Her tænkes der på tværs af transportformerne, og Mobilisten tilgodeses. Mobilisten er fleksibel i sit valg af transport afhængig af, hvad dagen indeholder. Mobilisten holder sig opdateret om transportmuligheder via elektroniske medier og vælger sin rejse undervejs. Rejsetid er kvalitetstid, der bliver brugt på aktiviteter, som har betydning for mobilisten. Det kan være at holde sig opdateret på sociale medier og nyheder, arbejde eller bare slappe af med musik i ørerne. På den måde handler transport for mobilisten om mere end at komme fra a til b. 3

4 HVORFOR PLANLÆGGE MOBILITETEN I DIN KOMMUNE? Kommuner møder i stigende grad krav om god til gængelighed og mobilitet af deres borgere og virksomheder. Mobilitetsplanlægning er et supplement til de værktøjer, kommuner ellers har til at løse lokale, trafikale udfordringer. God mobilitet ses som en forudsætning for vækst og beskæftigelse. Det giver nye udfordringer i den kommunale byudvikling, der skal understøtte et attraktivt liv for borgere og skabe bæredygtige rammer for kommunens arbejdspladser. MOBILITET OG SAMARBEJDE GÅR HÅND I HÅND Med mobilitetsplanlægning øges tilgængeligheden for medarbejdere, kunder og leverandører på arbejdspladser i kommunen og for de borgere, som pendler i, ind eller ud af kommunen. Mobilitetsplanlægning medfører andre gevinster som færre lokale trængselsproblemer, bedre sundhed og en mere attraktiv kommune for bosætning og erhverv. For at gennemføre mobilitetsplanlægning på offent lige og private arbejdspladser kan kommune og virk somheder gå sammen med trafikselskaber og private transportudbydere. Sammen kan de lave tiltag, der gør det mere attraktivt for medarbejderne at vælge grønnere og sundere alternativer til at køre alene i bil. Kommunen får en positiv og konstruktiv dialog med virksomhederne, som med fordel kan samles i et erhvervsnetværk. Samarbejdet fremmer mulighederne for grøn vækst i kommunen. MOBILITETSPLANLÆGNING STARTER I KOMMUNEN Mobilitetsplanlægning foregår også internt i kommunen. For medarbejdernes transport i arbejdstiden kan brugen af kommunens vognpark effektiviseres, og der kan indføres retningslinjer for tjenesterejser. Vognparken kan baseres på el og suppleres med cykler og scootere, og brændstoføkonomien kan optimeres ved at forbedre medarbejdernes køreteknik. Endelig kan rejser undgås ved at bruge webmøder. Mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden for medarbejderne. Medarbejderne får flere muligheder for at komme til og fra arbejde via bedre information om transportmulighederne og et bredere udbud af forskellige transportformer som samkørsel, kollektiv transport og cykling. Eller ved slet ikke at rejse, fordi der er mulighed for hjemmearbejde. Birgitte Jacobsen, Projektleder Greve Kommune 4

5 Mobility Management har vist sig at være et nyttigt redskab til at nå kommunens klimamål. Og temaet hænger også godt sammen med kommunens øvrige dagsordener om sundhedsfremme og en helhedsorienteret byudvikling. 5

6 VI VIL IKKE UD AF BILERNE! Jo vi skal bare hjælpes lidt på vej. Det viser resultaterne fra det tre-årige mobilitetsprojekt Formel M. Her har tre hospitaler, 10 kommuner, 70 virksomheder og to regioner arbejdet med at gøre det lettere for medarbejdere at vælge grønnere transportformer. Gennem planlægning af mobilitet i lokalområder og en række tiltag på arbejdspladserne, som elcykler, cykelværksteder, flere busafgange og skattefrit kort til offentlig transport, har indsatsen i Formel M resulteret i at flere cykler og tager den kollektive trafik. Og færre tager bilen. Arbejdspladserne i Formel M har skabt CO 2 -reduktioner fra transporten på op til 10 procent. Kommunerne har i gennemsnit reduceret deres CO 2 -udledning fra medarbejdernes transport med 10 procent, hospi talerne med syv procent og virksomhederne med fire procent. Foruden CO 2 -reduktionerne har planlægning af mobilitet en række andre samfundsmæssige effekter som påvirker sundhed, tilgængelighed, økonomi, grøn vækst og lokal trængsel. 6

7 OM FORMEL M Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, der gennem tre år har arbejdet for at fremme bæredygtige transportvaner. RESULTATER FRA FORMEL M Procentvis ændring i pendlerture* Før % 33% Cykel/gang 10% 10% Cykel/gang + kollektiv 3% Kollektiv I Formel M er antallet af ture, der foregår med bil faldet med fem procent, mens antallet af ture med cykel er steget med fire procent og antallet af ture med bus, tog eller metro er steget med to procent. *Tallene stammer fra Formel M s undersøgelse af transportvaner, hvor i alt medarbejdere deltog i en undersøgelse i projektets opstartsfase, og deltog i en opfølgende undersøgelse ved projektets slutning. Resultaterne bygger på medarbejdernes svar fra 25 arbejdspladser med medarbejdere. Læs flere resultater på 5% 55% Bil 50% 3% Andet 2% PARTNERE I FORMEL M Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia, Greve, Herlev, København, Middelfart, Roskilde og Aarhus kommuner, Glostrup, Herlev, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Tetraplan, Veksø Mobility, Roskilde Universitet, DTU, Aalborg Universitet, Rejseplanen, Movia, S-tog, Danske Regioner, KL, Region Syddanmark, Trekantområdet, Vestegnssamarbejdet, Miljøpunkt Amager og Gate 21. Leadpartner: Ballerup Kommune. FINANSIERING 20 millioner kroner, hvoraf Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden har støttet med i alt 13,1 millioner kroner. Det resterende beløb er finansieret via medarbejdertimer hos projektets partnere. VARIGHED Projektet har varet i tre år og er afsluttet i juni Partnerskabsorganisationen Gate 21 arbejder på at skabe nye projekter, der bygger videre på Formel M s resultater og skaber endnu flere bæredygtige transportvaner. MERE INFORMATION Anna Thormann, programleder Gate

8 PENDLERNE VALGTE FRIVILLIGT BILEN FRA I FORMEL M At køre bil er, som så meget andet, en vane. Og vi ved alle, at vaner kan være svære at bryde. Mange oplever, at bilen giver frihed og fleksibilitet. I Formel M-projektet har partnerne gennem strategisk planlægning af mobiliteten og en række grønne transporttiltag vist, at andre transportformer også kan give frihed og fleksibilitet. TEST AF TRANSPORTFORMER ÆNDRER VANER Formel M har spurgt medarbejderne på en række arbejdspladser om deres transportvaner både før og efter, at arbejdspladsen har gennemført flere nye, grønne transporttiltag. Efterundersøgelsen viser, at 29 procent af de medarbejdere, der har prøvet grønne transporttiltag, siger, de vil ændre deres frem tidige transportadfærd. Det understreges samtidig af, at 75 procent har været tilfredse eller meget tilfredse med de transporttiltag, de har prøvet. SAMMEN NÅR ARBEJDSPLADSERNE LÆNGERE Sammen med kommunen har flere virksomheder i lokale erhvervsnetværk arbejdet med grønne transporttiltag for at nedbringe trængslen lokalt og øge områdets tilgængelighed for medarbejderne. Kommunen har faciliteret netværket og understøttet erhvervsområdet med transporttiltag som: busforbedringer, bedre information om kollektiv trafik, forsøg med delebiler, samkørsel og lån af elcykler til pendling. Læs meget mere om resultaterne og tiltagene i Formel M s evalueringsrapport, som du finder på Mest brugte tiltag for at fremme grønnere transport på arbejdspladsen 1. Synliggøre arbejdspladsens transporttiltag så medarbejderne kender transportmulighederne 2. Fleksible arbejdstider så medarbejderne kan køre på andre tidspunkter end, hvor trængslen er størst 3. Mulighed for virtuelle møder så medarbejderne sparer kørsel til møder ude af huset 4. Omklædnings- og badefaciliteter så medarbejderne har mulighed for et bad efter cykelturen 5. Mulighed for hjemmearbejdsplads så medarbejderne indimellem sparer transporten 6. Cykelkampagner - som Vi cykler til arbejde så medarbejderne kan prøve cyklen af 7. Bedre cykeparkering ved virksomheden eller stoppested giver tørre cykler 8. Erhvervskortordning så medarbejderne kan benytte offentlig transport skattefrit 8

9 9. Mulighed for at låne cykler til møder så medarbejderne kan lade bilen blive hjemme 10. Indkøb af elcykler så medarbejderne kan låne elcykler til møder eller prøve til hjemturen Der er ikke nogen af os hver især, der kan løse de trafikale udfordringer. Vi er nødt til at gå ind i et større netværk. Projektleder i en virksomhed 9

10 MOBILITET TIL GAVN FOR OS ALLE At flytte pendlere til grønnere transportformer helt eller delvist giver god mening for samfundet. I Formel M har planlægning af mobilitet og de iværksatte transporttiltag skabt en række samfundsmæssige effekter på områder som: Tilgængelighed Sundhed Lokal trængsel Økonomi Klima Grøn vækst MOBILITETSPLANLÆGNING ØGER TILGÆNGELIGHEDEN Medarbejdernes mulighed for at komme til og fra arbejdspladsen betyder rigtig meget for de fleste i en hverdag, hvor der både skal købes ind, hentes børn og dyrkes fritidsaktiviteter. Hvis tilgængeligheden er god, kan medarbejderne spare tid og penge, som kan bruges til andre gøremål. Formel M har øget tilgængeligheden ved at forbedre og informere om transportformerne eller mulighederne for at lade være med at rejse fysisk. Alle arbejdspladser i Formel M har arbejdet med at forbedre eksisterende transporttiltag og lavet nye tilbud til medarbejderne. Der er registreret mellem tiltag i alt på virksomhederne, som fremmer cykling, kollektiv transport eller virtuelle arbejdsformer, hvilket gør det nemmere for medarbejderne at vælge alternativer til bilen. Læs mere om nogle af tiltagene på side otte. 10

11 MOBILITETSPLANLÆGNING FREMMER SUNDHEDEN Flere studier viser, at det har en positiv effekt på vores sundhed og levetid at lade bilen stå i garagen og springe på cyklen til arbejde. Et dansk studie viser, at folk, der cykler til arbejde, har fem-seks færre fraværsdage per år end inaktive personer. Samtidig kender vi alle til bilismens negative indflydelse på vores sundhed i form af luftforurening og trafikulykker. Så det giver god mening at springe på cyklen eller tage bussen. På de 25 deltagende arbejdspladser i Formel M s efterundersøgelse har fire procent af medarbejderne skiftet bilen ud med cyklen. Ifølge et hypotetisk skøn over den maksimalt mulige sundhedseffekt vil de 25 arbejdspladser kunne reducere antallet af sygedage op mod per år blandt medarbejdere. Skønnet forudsætter, at det er nye cyklister, at de bliver ved med at cykle, og at de alle nu cykler mere end tre timer om ugen. Hvis forudsætningerne ikke holder, vil antallet af sparede sygedage naturligvis være væsentligt mindre. 11

12 MOBILITETSPLANLÆGNING AFHJÆLPER LOKAL TRÆNGSEL Trængsel er en samfundsmæssig omkostning og gene for mange pendlere både i hovedstadsområdet og lokalt i erhvervsområder i hele landet. En undersøgelse fra 2012 viser, at bilkøer årligt koster samfundet 8,5 milliarder kroner. Det betyder, at danske pendlere årligt spilder tid, der svarer til fuldtidsjob. Under søgelsen viser også, at trængslen i København udvikler sig langsommere end trængslen som helhed, så der er også brug for gode transportløsninger uden for hovedstadsområdet. I Formel M er andelen af bilture i pendlingen reduceret med fem procent på de undersøgte arbejdspladser. Det svarer til bil ture, som er flyttet til kollektiv trafik og cykel. Trængslen i erhvervsområdet i Ballerup er blevet undersøgt. Her var det vanskelig at opgøre effekten af mobilitets planlægning, da der er langt flere virksomheder i området end de fem, der deltog i Formel M. Der blev dog registreret en mindre udfladning af trængslen i spidsbelastningsperioden. Med en fortsat indsats og flere virksomheder med fokus på fremme af grønnere transport er det målet at opnå mindre trængsel.

13 MOBILITETSPLANLÆGNING ER GOD ØKONOMI Ofte vil der være økonomiske besparelser ved at optimere transporten eller skifte til grønnere transportformer både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen. Formel M har set på de økonomiske besparelser for enkelte transporttiltag. Her er udvalgt et par resultater. Flere arbejdspladser har sendt medarbejdere på Kør Grønt kurser. Her får bilisten grønne råd og værktøjer til at forbedre brændstoføkonomien. Formel M s beregninger viser, at det vil give økonomisk overskud for arbejdspladsen at sende medarbejdere med mere end kilometers arbejdsrelateret kørsel om året på kursus. Samtidig har det en positiv effekt på medarbejderens private brændstoføkonomi. Ballerup Kommune, Movia og flere virksomheder har sammen arbejdet på at gøre bussen til et lokalt erhvervs område mere attraktiv. Det er blandt andet gjort gennem flere afgange, bedre information om busafgange og bedre tidsmæssig forbindelse til S-tog. Indsatsen har øget passagertallet med 7,6 procent i hele erhvervsområdet fra 2011 til Kommunen har sparet kroner årligt på baggrund af stigningen i antallet af passagerer. Investeringen tjener sig hjem på 2,5 år. 13

14 De fleste Mobility Management-indsatser er nemme at måle på og giver konkrete resultater i forhold til vores indsats om CO 2 -reduktion. Birgitte Kofoed, fhv. CSR-chef Tryg MOBILITETSPLANLÆGNING REDUCERER KLIMAPÅVIRKNINGEN Transporten er en af de største kilder til CO 2 -udledning. Både i EU og i Danmark er der opstillet ambitiøse mål for at reducere klimapåvirkningen fra transporten. Ændringer i pendlingsmønstre og den enkeltes transportadfærd kan give vigtige bidrag til at nå klimamålene. I Formel M har ændringen i medarbejdernes transportadfærd både ved pendling og i arbejdstiden resulteret i gennemsnitlige CO 2 -besparelser på 6,6 procent per medarbejder. I alt har de 25 arbejdspladser i undersøgelsen sparet tons CO 2 per år, hvilket svarer til udledningen fra liter benzin. CO 2 -TOPSCORERNE De 11 arbejdspladser, som har opnået de største forbedringer i transportvalget, har i gennemsnit sparet 14 procent CO 2. Denne gruppe af arbejdspladser: Har i gennemsnit medarbejdere Har cirka 25 transporttiltag per arbejdsplads Har i gennemsnit pendlingsafstande på 41 km per medarbejder Havde i forvejen en høj CO 2 -udledning per medarbejder 14

15 MOBILITETSPLANLÆGNING GIVER GRØN VÆKST Mobilitetsplanlægningens fokus på at ændre vaner mod en grønnere transport skaber grobund for en efterspørgsel på nye, grønne transportprodukter. For blot at nævne nogle få områder i positiv udvikling, er der i de seneste år sket en stigning i brugen af elcykler, flere delebilsordninger dukker op, samkørsels portaler oplever stigende efterspørgsel, ligesom mobile cykelværksteder, der besøger arbejds pladser, er nye spillere på markedet. I Formel M har der været fokus på at afprøve nye produkter og services. Formel M har afholdt produktmarkedsdage for kommunerne og for virksom heder i lokale erhvervsnetværk med temaer som eksempelvis samkørsel og elbiler, cykler og cykelservices, flådestyring, videomøder og skattefrit Erhvervskort til kollektiv transport. På produktdagene har medarbejderne på arbejdspladserne set og afprøvet produkter fra de fremmødte transport udbydere. Det har skabt god dialog til gavn for både medarbejderne og producenterne af grønne transportløsninger. Læs meget mere om resultaterne i Formel M s evalueringsrapport, som du finder på 15

16 KOM GODT I GANG MED AT PLANLÆGGE MOBILITETEN FORANDRINGEN I KOMMUNEN Lav en analyse af medarbejdernes pendling, kommunens kørsel og vognpark. Lav retningslinjer for kørsel i arbejdstiden. Synliggør og kommunikér viften af transportmuligheder til medarbejderne. Brug testperioder for nye mobilitetstiltag. Vær bevidst om, at det tager tid at ændre transportvaner. Etablér en projektgruppe fra start, der kan hjælpe dig på vej. MEDSPILLERE I KOMMUNEN Etablér et netværk for virksomheder med fokus på mobilitetsplanlægning. Brug erfaringer fra andre danske og udenlandske mobilitetsnetværk. Indgå i samarbejder på tværs af kommunegrænser, da trafikken kører på tværs af grænserne. Skab alliancer med andre afdelinger i kommunen, med virksomheder og lokale organisationer. GRØN MOBILITET I FREMTIDEN Planlæg for mobilisten både generelt i kommunen, i byfornyelsesområder, og når der planlægges nye områder. Det giver grønnere og sundere transport vaner. Lav en mobilitetsplan for kommunen og skab sammenhæng mellem cykelstrategier, klimastrategi, erhvervsstrategier, trafiksikkerhed og citylogistik. Find mere inspiration til at komme i gang med mobilitetsplanlægning på side 18 og

17 17

18 MATERIALER UDVIKLET I FORMEL M Følgende produkter kan downloades på Formel M s hjemmeside: MOBILITETSPLANLÆGNING PÅ OFFENTLIGE OG PRIVATE ARBEJDSPLADSER MOBILITETSPLANLÆGNING I KOMMUNALE PLANER FOR BY- OG ERHVERVSUDVIKLINGSOMRÅDER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser Smart transport i arbejdstiden tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport (Folder) Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark Guide til mobilitetsplanlægning i den kommunale planproces VEMA - Vurdering af effekten af mobilitetsplaner (excel-redskab) Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport (Folder) 18

19 TVÆRGÅENDE VÆRKTØJER KOMMUNIKATIONSREDSKABER Eksempel på transportvaneundersøgelse Skema til kortlægning af virksomheders rammevilkår for transport Materiale fra mobilist-kampagnen Skift Gear Brug tiden bedst Dialogkort til workshop om bæredygtig transport Grafiske ikoner, der illustrerer arbejdspladsens mobilitetstiltag Spillet om byen et spil om dilemmaer og udfordringer inden for fremtidens transportplanlægning. 19

20 Udgiver Formel M og Gate 21 Redaktion Folderen er udarbejdet af Anja Puggaard, Emma Liisberg, Anna Thormann og Lene Carlsen. Udgivet August 2014 Oplag stk Fotos Forside: Mikkel Østergaard, side 2: istock, side 3: GoMore, side 5: istock, side 6: Shutterstock, side 9: e-wheels, side 10: Gate 21, side 11: Mikkel Østergaard, side 12: Søren Osgood, side 13: Colourbox, side 15: Gate 21, side 17: Ballerup Kommune, side 18: Colourbox, bagside: Søren Osgood. Layout Cool Gray A/S Folderen er udarbejdet af: Formel M er støttet af:

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Program 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Mobilitets- Planlægning også) i din kommune? Anna Thormann Formel M Gate 21 Anna.thormann@gate21.dk

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet. Men det er også

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport www.gronmobilitet.dk FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014 August 2014 Indhold KAPITEL 1 Indledning KAPITEL 2 Introduktion til Formel M KAPITEL 3 Demonstrationsprojekternes aktiviteter og resultater

Læs mere

Taleseddel. Movia virkelighed Kommunernes virkelighed. Den virkelige virkelighed. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Fra: Miljøtrafikuge, 2000

Taleseddel. Movia virkelighed Kommunernes virkelighed. Den virkelige virkelighed. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Fra: Miljøtrafikuge, 2000 Taleseddel Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Movia virkelighed Kommunernes virkelighed Den virkelige virkelighed Fra: Miljøtrafikuge, 2000 Mobilitet: Noget helt nyt? Trafik- og Miljøhandlingsplaner

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City I samarbejde med Indholdsfortegnelse PRAKTISK VEJLEDNING...3 SUPPORT...4 TIPS TIL AT ØGE BESVARELSESPROCENTEN...4 KAMPAGNEMATERIALER...4

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB 2016 INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB Indhold INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 5 FORORD

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Københavns kommunes klimamålsætninger Formel M Netværk af virksomheder Forarbejde (hvem, hvad, hvor)

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Mobility Management Plan

Mobility Management Plan Mobility Management Plan Site Måløv Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Mobility Management 4 Idékatalog 11 Handlingsplan 21 RESUMÉ Denne mobility management plan er udarbejdet af Niras til Novo Nordisk for site

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport En værktøjskasse af tiltag for at motivere flere til at bruge kollektiv trafik Region Hovedstaden arbejder i en række sammenhænge for at fremme den

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK. Udgivet af Grønt Mobilitetskontor

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK. Udgivet af Grønt Mobilitetskontor Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 2. udgave, marts 2014 1 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk,

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Trafikken Hovedstaden. Udkast til design. Web App Twitter

Trafikken Hovedstaden. Udkast til design. Web App Twitter Udkast til design Web App Twitter Redesign web Nuværende forside Redesign web Forside BIL KOLLEKTIV TRAFIK CYKEL NYHEDER OM OS Mine kameraer Placering A Placering B Kollektiv trafik Bus Movias busser kører

Læs mere

Byrådscentret Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling

Byrådscentret Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling NOTAT Byrådscentret 30-07-2015 Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling Kommunens opgaver, udgifter og indtægter Kommunens opgaver er defineret i en række overordnede statslige og andre krav, samt i skrevne

Læs mere

Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning?

Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning? Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning? Nogle erfaringer fra Formel M Lise Drewes Nielsen, Aslak Kjærulf, Malene Freudendal-Pedersen & Katrine Hartmann-Petersen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Mindre CO2 og mindre trafik

Mindre CO2 og mindre trafik Mindre CO2 og mindre trafik Samkørsel vil spare 480.000 tons CO2 om året! Søren Have Juni 2010 soren.have@paconsulting.com Samkørsel kan sænke CO2 emissionen Samkørsel kan betale sig for miljøet og for

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere