MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOBILITET I DANSKE KOMMUNER"

Transkript

1 MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M

2 FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en effektiv og bæredygtig transport, så vi sikrer optimal mobilitet for borgerne. Du er sikkert ansat i en kommune som trafikplanlægger, klimakoordinator, byplanlægger eller er interesseret i transport og mobilitet. Du kan bruge denne folder til at få inspiration til mobilitetsplanlægning. Måske er det et nyt univers for dig eller også har du allerede taget de første skridt til en mobilitetsplan for din kommune. Folderen vil inspirere dig til arbejdet og give dig konkrete resultater, som du kan underbygge dine initiativer med. Folderen er udarbejdet i mobilitetsprojektet Formel M, som i perioden har arbejdet med at forankre mobilitetsplanlægning kommunalt i Danmark og skabt markante resultater, som du kan læse mere om i denne folder. INDHOLD Hvad er mobilitetsplanlægning? Hvorfor planlægge mobiliteten i din kommune?... 4 Vi vil ikke ud af bilerne! Pendlerne valgte frivilligt bilen fra i Formel M Mobilitet til gavn for os alle Mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden Mobilitetsplanlægning fremmer sundheden Mobilitetsplanlægning afhjælper lokal trængsel Mobilitetsplanlægning er god økonomi Mobilitetsplanlægning giver grøn vækst Mobilitetsplanlægning reducerer klimapåvirkningen Kom godt i gang med at planlægge mobiliteten Materialer udviklet i Formel M

3 VISIONEN OM FREMTIDENS MOBILIST HVAD ER MOBILITETSPLANLÆGNING? Alt for mange mennesker kører hver dag alene i bil til og fra job. Det har en række negative konsekvenser som trængsel, klimabelastning og livsstilsygdomme. Tiltag over for bilismen som p-afgifter og trængselsring møder ofte modstand. Derfor er der brug for nye løsninger. Og her er mobili tetsplanlægning en tilgang, som har stort potentiale. Målet med mobilitetsplanlægning eller Mobility Management - er at udvikle en effektiv og bæredygtig transport, der kan ned bringe trængsel og øge den enkeltes mobilitet. Det gøres gennem kommunikation, adfærds påvirkning, samarbejde og inddragelse. Tilgangen fokuserer på den enkelte trafikant og arbejder med tre strategier. Det handler om 1. at undgå transport, 2. at ændre valg af transportform og 3. at bruge mere energieffektive transportmidler. Mobilitetsplanlægning tager udgangspunkt i den eksisterende infrastruktur og lokale forhold. Her tænkes der på tværs af transportformerne, og Mobilisten tilgodeses. Mobilisten er fleksibel i sit valg af transport afhængig af, hvad dagen indeholder. Mobilisten holder sig opdateret om transportmuligheder via elektroniske medier og vælger sin rejse undervejs. Rejsetid er kvalitetstid, der bliver brugt på aktiviteter, som har betydning for mobilisten. Det kan være at holde sig opdateret på sociale medier og nyheder, arbejde eller bare slappe af med musik i ørerne. På den måde handler transport for mobilisten om mere end at komme fra a til b. 3

4 HVORFOR PLANLÆGGE MOBILITETEN I DIN KOMMUNE? Kommuner møder i stigende grad krav om god til gængelighed og mobilitet af deres borgere og virksomheder. Mobilitetsplanlægning er et supplement til de værktøjer, kommuner ellers har til at løse lokale, trafikale udfordringer. God mobilitet ses som en forudsætning for vækst og beskæftigelse. Det giver nye udfordringer i den kommunale byudvikling, der skal understøtte et attraktivt liv for borgere og skabe bæredygtige rammer for kommunens arbejdspladser. MOBILITET OG SAMARBEJDE GÅR HÅND I HÅND Med mobilitetsplanlægning øges tilgængeligheden for medarbejdere, kunder og leverandører på arbejdspladser i kommunen og for de borgere, som pendler i, ind eller ud af kommunen. Mobilitetsplanlægning medfører andre gevinster som færre lokale trængselsproblemer, bedre sundhed og en mere attraktiv kommune for bosætning og erhverv. For at gennemføre mobilitetsplanlægning på offent lige og private arbejdspladser kan kommune og virk somheder gå sammen med trafikselskaber og private transportudbydere. Sammen kan de lave tiltag, der gør det mere attraktivt for medarbejderne at vælge grønnere og sundere alternativer til at køre alene i bil. Kommunen får en positiv og konstruktiv dialog med virksomhederne, som med fordel kan samles i et erhvervsnetværk. Samarbejdet fremmer mulighederne for grøn vækst i kommunen. MOBILITETSPLANLÆGNING STARTER I KOMMUNEN Mobilitetsplanlægning foregår også internt i kommunen. For medarbejdernes transport i arbejdstiden kan brugen af kommunens vognpark effektiviseres, og der kan indføres retningslinjer for tjenesterejser. Vognparken kan baseres på el og suppleres med cykler og scootere, og brændstoføkonomien kan optimeres ved at forbedre medarbejdernes køreteknik. Endelig kan rejser undgås ved at bruge webmøder. Mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden for medarbejderne. Medarbejderne får flere muligheder for at komme til og fra arbejde via bedre information om transportmulighederne og et bredere udbud af forskellige transportformer som samkørsel, kollektiv transport og cykling. Eller ved slet ikke at rejse, fordi der er mulighed for hjemmearbejde. Birgitte Jacobsen, Projektleder Greve Kommune 4

5 Mobility Management har vist sig at være et nyttigt redskab til at nå kommunens klimamål. Og temaet hænger også godt sammen med kommunens øvrige dagsordener om sundhedsfremme og en helhedsorienteret byudvikling. 5

6 VI VIL IKKE UD AF BILERNE! Jo vi skal bare hjælpes lidt på vej. Det viser resultaterne fra det tre-årige mobilitetsprojekt Formel M. Her har tre hospitaler, 10 kommuner, 70 virksomheder og to regioner arbejdet med at gøre det lettere for medarbejdere at vælge grønnere transportformer. Gennem planlægning af mobilitet i lokalområder og en række tiltag på arbejdspladserne, som elcykler, cykelværksteder, flere busafgange og skattefrit kort til offentlig transport, har indsatsen i Formel M resulteret i at flere cykler og tager den kollektive trafik. Og færre tager bilen. Arbejdspladserne i Formel M har skabt CO 2 -reduktioner fra transporten på op til 10 procent. Kommunerne har i gennemsnit reduceret deres CO 2 -udledning fra medarbejdernes transport med 10 procent, hospi talerne med syv procent og virksomhederne med fire procent. Foruden CO 2 -reduktionerne har planlægning af mobilitet en række andre samfundsmæssige effekter som påvirker sundhed, tilgængelighed, økonomi, grøn vækst og lokal trængsel. 6

7 OM FORMEL M Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, der gennem tre år har arbejdet for at fremme bæredygtige transportvaner. RESULTATER FRA FORMEL M Procentvis ændring i pendlerture* Før % 33% Cykel/gang 10% 10% Cykel/gang + kollektiv 3% Kollektiv I Formel M er antallet af ture, der foregår med bil faldet med fem procent, mens antallet af ture med cykel er steget med fire procent og antallet af ture med bus, tog eller metro er steget med to procent. *Tallene stammer fra Formel M s undersøgelse af transportvaner, hvor i alt medarbejdere deltog i en undersøgelse i projektets opstartsfase, og deltog i en opfølgende undersøgelse ved projektets slutning. Resultaterne bygger på medarbejdernes svar fra 25 arbejdspladser med medarbejdere. Læs flere resultater på 5% 55% Bil 50% 3% Andet 2% PARTNERE I FORMEL M Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia, Greve, Herlev, København, Middelfart, Roskilde og Aarhus kommuner, Glostrup, Herlev, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Tetraplan, Veksø Mobility, Roskilde Universitet, DTU, Aalborg Universitet, Rejseplanen, Movia, S-tog, Danske Regioner, KL, Region Syddanmark, Trekantområdet, Vestegnssamarbejdet, Miljøpunkt Amager og Gate 21. Leadpartner: Ballerup Kommune. FINANSIERING 20 millioner kroner, hvoraf Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden har støttet med i alt 13,1 millioner kroner. Det resterende beløb er finansieret via medarbejdertimer hos projektets partnere. VARIGHED Projektet har varet i tre år og er afsluttet i juni Partnerskabsorganisationen Gate 21 arbejder på at skabe nye projekter, der bygger videre på Formel M s resultater og skaber endnu flere bæredygtige transportvaner. MERE INFORMATION Anna Thormann, programleder Gate

8 PENDLERNE VALGTE FRIVILLIGT BILEN FRA I FORMEL M At køre bil er, som så meget andet, en vane. Og vi ved alle, at vaner kan være svære at bryde. Mange oplever, at bilen giver frihed og fleksibilitet. I Formel M-projektet har partnerne gennem strategisk planlægning af mobiliteten og en række grønne transporttiltag vist, at andre transportformer også kan give frihed og fleksibilitet. TEST AF TRANSPORTFORMER ÆNDRER VANER Formel M har spurgt medarbejderne på en række arbejdspladser om deres transportvaner både før og efter, at arbejdspladsen har gennemført flere nye, grønne transporttiltag. Efterundersøgelsen viser, at 29 procent af de medarbejdere, der har prøvet grønne transporttiltag, siger, de vil ændre deres frem tidige transportadfærd. Det understreges samtidig af, at 75 procent har været tilfredse eller meget tilfredse med de transporttiltag, de har prøvet. SAMMEN NÅR ARBEJDSPLADSERNE LÆNGERE Sammen med kommunen har flere virksomheder i lokale erhvervsnetværk arbejdet med grønne transporttiltag for at nedbringe trængslen lokalt og øge områdets tilgængelighed for medarbejderne. Kommunen har faciliteret netværket og understøttet erhvervsområdet med transporttiltag som: busforbedringer, bedre information om kollektiv trafik, forsøg med delebiler, samkørsel og lån af elcykler til pendling. Læs meget mere om resultaterne og tiltagene i Formel M s evalueringsrapport, som du finder på Mest brugte tiltag for at fremme grønnere transport på arbejdspladsen 1. Synliggøre arbejdspladsens transporttiltag så medarbejderne kender transportmulighederne 2. Fleksible arbejdstider så medarbejderne kan køre på andre tidspunkter end, hvor trængslen er størst 3. Mulighed for virtuelle møder så medarbejderne sparer kørsel til møder ude af huset 4. Omklædnings- og badefaciliteter så medarbejderne har mulighed for et bad efter cykelturen 5. Mulighed for hjemmearbejdsplads så medarbejderne indimellem sparer transporten 6. Cykelkampagner - som Vi cykler til arbejde så medarbejderne kan prøve cyklen af 7. Bedre cykeparkering ved virksomheden eller stoppested giver tørre cykler 8. Erhvervskortordning så medarbejderne kan benytte offentlig transport skattefrit 8

9 9. Mulighed for at låne cykler til møder så medarbejderne kan lade bilen blive hjemme 10. Indkøb af elcykler så medarbejderne kan låne elcykler til møder eller prøve til hjemturen Der er ikke nogen af os hver især, der kan løse de trafikale udfordringer. Vi er nødt til at gå ind i et større netværk. Projektleder i en virksomhed 9

10 MOBILITET TIL GAVN FOR OS ALLE At flytte pendlere til grønnere transportformer helt eller delvist giver god mening for samfundet. I Formel M har planlægning af mobilitet og de iværksatte transporttiltag skabt en række samfundsmæssige effekter på områder som: Tilgængelighed Sundhed Lokal trængsel Økonomi Klima Grøn vækst MOBILITETSPLANLÆGNING ØGER TILGÆNGELIGHEDEN Medarbejdernes mulighed for at komme til og fra arbejdspladsen betyder rigtig meget for de fleste i en hverdag, hvor der både skal købes ind, hentes børn og dyrkes fritidsaktiviteter. Hvis tilgængeligheden er god, kan medarbejderne spare tid og penge, som kan bruges til andre gøremål. Formel M har øget tilgængeligheden ved at forbedre og informere om transportformerne eller mulighederne for at lade være med at rejse fysisk. Alle arbejdspladser i Formel M har arbejdet med at forbedre eksisterende transporttiltag og lavet nye tilbud til medarbejderne. Der er registreret mellem tiltag i alt på virksomhederne, som fremmer cykling, kollektiv transport eller virtuelle arbejdsformer, hvilket gør det nemmere for medarbejderne at vælge alternativer til bilen. Læs mere om nogle af tiltagene på side otte. 10

11 MOBILITETSPLANLÆGNING FREMMER SUNDHEDEN Flere studier viser, at det har en positiv effekt på vores sundhed og levetid at lade bilen stå i garagen og springe på cyklen til arbejde. Et dansk studie viser, at folk, der cykler til arbejde, har fem-seks færre fraværsdage per år end inaktive personer. Samtidig kender vi alle til bilismens negative indflydelse på vores sundhed i form af luftforurening og trafikulykker. Så det giver god mening at springe på cyklen eller tage bussen. På de 25 deltagende arbejdspladser i Formel M s efterundersøgelse har fire procent af medarbejderne skiftet bilen ud med cyklen. Ifølge et hypotetisk skøn over den maksimalt mulige sundhedseffekt vil de 25 arbejdspladser kunne reducere antallet af sygedage op mod per år blandt medarbejdere. Skønnet forudsætter, at det er nye cyklister, at de bliver ved med at cykle, og at de alle nu cykler mere end tre timer om ugen. Hvis forudsætningerne ikke holder, vil antallet af sparede sygedage naturligvis være væsentligt mindre. 11

12 MOBILITETSPLANLÆGNING AFHJÆLPER LOKAL TRÆNGSEL Trængsel er en samfundsmæssig omkostning og gene for mange pendlere både i hovedstadsområdet og lokalt i erhvervsområder i hele landet. En undersøgelse fra 2012 viser, at bilkøer årligt koster samfundet 8,5 milliarder kroner. Det betyder, at danske pendlere årligt spilder tid, der svarer til fuldtidsjob. Under søgelsen viser også, at trængslen i København udvikler sig langsommere end trængslen som helhed, så der er også brug for gode transportløsninger uden for hovedstadsområdet. I Formel M er andelen af bilture i pendlingen reduceret med fem procent på de undersøgte arbejdspladser. Det svarer til bil ture, som er flyttet til kollektiv trafik og cykel. Trængslen i erhvervsområdet i Ballerup er blevet undersøgt. Her var det vanskelig at opgøre effekten af mobilitets planlægning, da der er langt flere virksomheder i området end de fem, der deltog i Formel M. Der blev dog registreret en mindre udfladning af trængslen i spidsbelastningsperioden. Med en fortsat indsats og flere virksomheder med fokus på fremme af grønnere transport er det målet at opnå mindre trængsel.

13 MOBILITETSPLANLÆGNING ER GOD ØKONOMI Ofte vil der være økonomiske besparelser ved at optimere transporten eller skifte til grønnere transportformer både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen. Formel M har set på de økonomiske besparelser for enkelte transporttiltag. Her er udvalgt et par resultater. Flere arbejdspladser har sendt medarbejdere på Kør Grønt kurser. Her får bilisten grønne råd og værktøjer til at forbedre brændstoføkonomien. Formel M s beregninger viser, at det vil give økonomisk overskud for arbejdspladsen at sende medarbejdere med mere end kilometers arbejdsrelateret kørsel om året på kursus. Samtidig har det en positiv effekt på medarbejderens private brændstoføkonomi. Ballerup Kommune, Movia og flere virksomheder har sammen arbejdet på at gøre bussen til et lokalt erhvervs område mere attraktiv. Det er blandt andet gjort gennem flere afgange, bedre information om busafgange og bedre tidsmæssig forbindelse til S-tog. Indsatsen har øget passagertallet med 7,6 procent i hele erhvervsområdet fra 2011 til Kommunen har sparet kroner årligt på baggrund af stigningen i antallet af passagerer. Investeringen tjener sig hjem på 2,5 år. 13

14 De fleste Mobility Management-indsatser er nemme at måle på og giver konkrete resultater i forhold til vores indsats om CO 2 -reduktion. Birgitte Kofoed, fhv. CSR-chef Tryg MOBILITETSPLANLÆGNING REDUCERER KLIMAPÅVIRKNINGEN Transporten er en af de største kilder til CO 2 -udledning. Både i EU og i Danmark er der opstillet ambitiøse mål for at reducere klimapåvirkningen fra transporten. Ændringer i pendlingsmønstre og den enkeltes transportadfærd kan give vigtige bidrag til at nå klimamålene. I Formel M har ændringen i medarbejdernes transportadfærd både ved pendling og i arbejdstiden resulteret i gennemsnitlige CO 2 -besparelser på 6,6 procent per medarbejder. I alt har de 25 arbejdspladser i undersøgelsen sparet tons CO 2 per år, hvilket svarer til udledningen fra liter benzin. CO 2 -TOPSCORERNE De 11 arbejdspladser, som har opnået de største forbedringer i transportvalget, har i gennemsnit sparet 14 procent CO 2. Denne gruppe af arbejdspladser: Har i gennemsnit medarbejdere Har cirka 25 transporttiltag per arbejdsplads Har i gennemsnit pendlingsafstande på 41 km per medarbejder Havde i forvejen en høj CO 2 -udledning per medarbejder 14

15 MOBILITETSPLANLÆGNING GIVER GRØN VÆKST Mobilitetsplanlægningens fokus på at ændre vaner mod en grønnere transport skaber grobund for en efterspørgsel på nye, grønne transportprodukter. For blot at nævne nogle få områder i positiv udvikling, er der i de seneste år sket en stigning i brugen af elcykler, flere delebilsordninger dukker op, samkørsels portaler oplever stigende efterspørgsel, ligesom mobile cykelværksteder, der besøger arbejds pladser, er nye spillere på markedet. I Formel M har der været fokus på at afprøve nye produkter og services. Formel M har afholdt produktmarkedsdage for kommunerne og for virksom heder i lokale erhvervsnetværk med temaer som eksempelvis samkørsel og elbiler, cykler og cykelservices, flådestyring, videomøder og skattefrit Erhvervskort til kollektiv transport. På produktdagene har medarbejderne på arbejdspladserne set og afprøvet produkter fra de fremmødte transport udbydere. Det har skabt god dialog til gavn for både medarbejderne og producenterne af grønne transportløsninger. Læs meget mere om resultaterne i Formel M s evalueringsrapport, som du finder på 15

16 KOM GODT I GANG MED AT PLANLÆGGE MOBILITETEN FORANDRINGEN I KOMMUNEN Lav en analyse af medarbejdernes pendling, kommunens kørsel og vognpark. Lav retningslinjer for kørsel i arbejdstiden. Synliggør og kommunikér viften af transportmuligheder til medarbejderne. Brug testperioder for nye mobilitetstiltag. Vær bevidst om, at det tager tid at ændre transportvaner. Etablér en projektgruppe fra start, der kan hjælpe dig på vej. MEDSPILLERE I KOMMUNEN Etablér et netværk for virksomheder med fokus på mobilitetsplanlægning. Brug erfaringer fra andre danske og udenlandske mobilitetsnetværk. Indgå i samarbejder på tværs af kommunegrænser, da trafikken kører på tværs af grænserne. Skab alliancer med andre afdelinger i kommunen, med virksomheder og lokale organisationer. GRØN MOBILITET I FREMTIDEN Planlæg for mobilisten både generelt i kommunen, i byfornyelsesområder, og når der planlægges nye områder. Det giver grønnere og sundere transport vaner. Lav en mobilitetsplan for kommunen og skab sammenhæng mellem cykelstrategier, klimastrategi, erhvervsstrategier, trafiksikkerhed og citylogistik. Find mere inspiration til at komme i gang med mobilitetsplanlægning på side 18 og

17 17

18 MATERIALER UDVIKLET I FORMEL M Følgende produkter kan downloades på Formel M s hjemmeside: MOBILITETSPLANLÆGNING PÅ OFFENTLIGE OG PRIVATE ARBEJDSPLADSER MOBILITETSPLANLÆGNING I KOMMUNALE PLANER FOR BY- OG ERHVERVSUDVIKLINGSOMRÅDER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser Smart transport i arbejdstiden tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport (Folder) Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark Guide til mobilitetsplanlægning i den kommunale planproces VEMA - Vurdering af effekten af mobilitetsplaner (excel-redskab) Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport (Folder) 18

19 TVÆRGÅENDE VÆRKTØJER KOMMUNIKATIONSREDSKABER Eksempel på transportvaneundersøgelse Skema til kortlægning af virksomheders rammevilkår for transport Materiale fra mobilist-kampagnen Skift Gear Brug tiden bedst Dialogkort til workshop om bæredygtig transport Grafiske ikoner, der illustrerer arbejdspladsens mobilitetstiltag Spillet om byen et spil om dilemmaer og udfordringer inden for fremtidens transportplanlægning. 19

20 Udgiver Formel M og Gate 21 Redaktion Folderen er udarbejdet af Anja Puggaard, Emma Liisberg, Anna Thormann og Lene Carlsen. Udgivet August 2014 Oplag stk Fotos Forside: Mikkel Østergaard, side 2: istock, side 3: GoMore, side 5: istock, side 6: Shutterstock, side 9: e-wheels, side 10: Gate 21, side 11: Mikkel Østergaard, side 12: Søren Osgood, side 13: Colourbox, side 15: Gate 21, side 17: Ballerup Kommune, side 18: Colourbox, bagside: Søren Osgood. Layout Cool Gray A/S Folderen er udarbejdet af: Formel M er støttet af:

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014 August 2014 Indhold KAPITEL 1 Indledning KAPITEL 2 Introduktion til Formel M KAPITEL 3 Demonstrationsprojekternes aktiviteter og resultater

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK. Udgivet af Grønt Mobilitetskontor

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK. Udgivet af Grønt Mobilitetskontor Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 2. udgave, marts 2014 1 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk,

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning?

Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning? Hvordan kan mobility management blive løftestang for fremtidens mobilitetsplanlægning? Nogle erfaringer fra Formel M Lise Drewes Nielsen, Aslak Kjærulf, Malene Freudendal-Pedersen & Katrine Hartmann-Petersen

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

CO2 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af CO2 indtil 2015. Målene er opdelt i fem fokusområder

CO2 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af CO2 indtil 2015. Målene er opdelt i fem fokusområder Klimahandleplan Den 31.12. doc. 2012216927 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af indtil 2015. Målene er opdelt i fem fokusområder El og varmeforsyning El og varmeforsyningens

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan 2013. I

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere