MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOBILITET I DANSKE KOMMUNER"

Transkript

1 MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M

2 FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en effektiv og bæredygtig transport, så vi sikrer optimal mobilitet for borgerne. Du er sikkert ansat i en kommune som trafikplanlægger, klimakoordinator, byplanlægger eller er interesseret i transport og mobilitet. Du kan bruge denne folder til at få inspiration til mobilitetsplanlægning. Måske er det et nyt univers for dig eller også har du allerede taget de første skridt til en mobilitetsplan for din kommune. Folderen vil inspirere dig til arbejdet og give dig konkrete resultater, som du kan underbygge dine initiativer med. Folderen er udarbejdet i mobilitetsprojektet Formel M, som i perioden har arbejdet med at forankre mobilitetsplanlægning kommunalt i Danmark og skabt markante resultater, som du kan læse mere om i denne folder. INDHOLD Hvad er mobilitetsplanlægning? Hvorfor planlægge mobiliteten i din kommune?... 4 Vi vil ikke ud af bilerne! Pendlerne valgte frivilligt bilen fra i Formel M Mobilitet til gavn for os alle Mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden Mobilitetsplanlægning fremmer sundheden Mobilitetsplanlægning afhjælper lokal trængsel Mobilitetsplanlægning er god økonomi Mobilitetsplanlægning giver grøn vækst Mobilitetsplanlægning reducerer klimapåvirkningen Kom godt i gang med at planlægge mobiliteten Materialer udviklet i Formel M

3 VISIONEN OM FREMTIDENS MOBILIST HVAD ER MOBILITETSPLANLÆGNING? Alt for mange mennesker kører hver dag alene i bil til og fra job. Det har en række negative konsekvenser som trængsel, klimabelastning og livsstilsygdomme. Tiltag over for bilismen som p-afgifter og trængselsring møder ofte modstand. Derfor er der brug for nye løsninger. Og her er mobili tetsplanlægning en tilgang, som har stort potentiale. Målet med mobilitetsplanlægning eller Mobility Management - er at udvikle en effektiv og bæredygtig transport, der kan ned bringe trængsel og øge den enkeltes mobilitet. Det gøres gennem kommunikation, adfærds påvirkning, samarbejde og inddragelse. Tilgangen fokuserer på den enkelte trafikant og arbejder med tre strategier. Det handler om 1. at undgå transport, 2. at ændre valg af transportform og 3. at bruge mere energieffektive transportmidler. Mobilitetsplanlægning tager udgangspunkt i den eksisterende infrastruktur og lokale forhold. Her tænkes der på tværs af transportformerne, og Mobilisten tilgodeses. Mobilisten er fleksibel i sit valg af transport afhængig af, hvad dagen indeholder. Mobilisten holder sig opdateret om transportmuligheder via elektroniske medier og vælger sin rejse undervejs. Rejsetid er kvalitetstid, der bliver brugt på aktiviteter, som har betydning for mobilisten. Det kan være at holde sig opdateret på sociale medier og nyheder, arbejde eller bare slappe af med musik i ørerne. På den måde handler transport for mobilisten om mere end at komme fra a til b. 3

4 HVORFOR PLANLÆGGE MOBILITETEN I DIN KOMMUNE? Kommuner møder i stigende grad krav om god til gængelighed og mobilitet af deres borgere og virksomheder. Mobilitetsplanlægning er et supplement til de værktøjer, kommuner ellers har til at løse lokale, trafikale udfordringer. God mobilitet ses som en forudsætning for vækst og beskæftigelse. Det giver nye udfordringer i den kommunale byudvikling, der skal understøtte et attraktivt liv for borgere og skabe bæredygtige rammer for kommunens arbejdspladser. MOBILITET OG SAMARBEJDE GÅR HÅND I HÅND Med mobilitetsplanlægning øges tilgængeligheden for medarbejdere, kunder og leverandører på arbejdspladser i kommunen og for de borgere, som pendler i, ind eller ud af kommunen. Mobilitetsplanlægning medfører andre gevinster som færre lokale trængselsproblemer, bedre sundhed og en mere attraktiv kommune for bosætning og erhverv. For at gennemføre mobilitetsplanlægning på offent lige og private arbejdspladser kan kommune og virk somheder gå sammen med trafikselskaber og private transportudbydere. Sammen kan de lave tiltag, der gør det mere attraktivt for medarbejderne at vælge grønnere og sundere alternativer til at køre alene i bil. Kommunen får en positiv og konstruktiv dialog med virksomhederne, som med fordel kan samles i et erhvervsnetværk. Samarbejdet fremmer mulighederne for grøn vækst i kommunen. MOBILITETSPLANLÆGNING STARTER I KOMMUNEN Mobilitetsplanlægning foregår også internt i kommunen. For medarbejdernes transport i arbejdstiden kan brugen af kommunens vognpark effektiviseres, og der kan indføres retningslinjer for tjenesterejser. Vognparken kan baseres på el og suppleres med cykler og scootere, og brændstoføkonomien kan optimeres ved at forbedre medarbejdernes køreteknik. Endelig kan rejser undgås ved at bruge webmøder. Mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden for medarbejderne. Medarbejderne får flere muligheder for at komme til og fra arbejde via bedre information om transportmulighederne og et bredere udbud af forskellige transportformer som samkørsel, kollektiv transport og cykling. Eller ved slet ikke at rejse, fordi der er mulighed for hjemmearbejde. Birgitte Jacobsen, Projektleder Greve Kommune 4

5 Mobility Management har vist sig at være et nyttigt redskab til at nå kommunens klimamål. Og temaet hænger også godt sammen med kommunens øvrige dagsordener om sundhedsfremme og en helhedsorienteret byudvikling. 5

6 VI VIL IKKE UD AF BILERNE! Jo vi skal bare hjælpes lidt på vej. Det viser resultaterne fra det tre-årige mobilitetsprojekt Formel M. Her har tre hospitaler, 10 kommuner, 70 virksomheder og to regioner arbejdet med at gøre det lettere for medarbejdere at vælge grønnere transportformer. Gennem planlægning af mobilitet i lokalområder og en række tiltag på arbejdspladserne, som elcykler, cykelværksteder, flere busafgange og skattefrit kort til offentlig transport, har indsatsen i Formel M resulteret i at flere cykler og tager den kollektive trafik. Og færre tager bilen. Arbejdspladserne i Formel M har skabt CO 2 -reduktioner fra transporten på op til 10 procent. Kommunerne har i gennemsnit reduceret deres CO 2 -udledning fra medarbejdernes transport med 10 procent, hospi talerne med syv procent og virksomhederne med fire procent. Foruden CO 2 -reduktionerne har planlægning af mobilitet en række andre samfundsmæssige effekter som påvirker sundhed, tilgængelighed, økonomi, grøn vækst og lokal trængsel. 6

7 OM FORMEL M Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, der gennem tre år har arbejdet for at fremme bæredygtige transportvaner. RESULTATER FRA FORMEL M Procentvis ændring i pendlerture* Før % 33% Cykel/gang 10% 10% Cykel/gang + kollektiv 3% Kollektiv I Formel M er antallet af ture, der foregår med bil faldet med fem procent, mens antallet af ture med cykel er steget med fire procent og antallet af ture med bus, tog eller metro er steget med to procent. *Tallene stammer fra Formel M s undersøgelse af transportvaner, hvor i alt medarbejdere deltog i en undersøgelse i projektets opstartsfase, og deltog i en opfølgende undersøgelse ved projektets slutning. Resultaterne bygger på medarbejdernes svar fra 25 arbejdspladser med medarbejdere. Læs flere resultater på 5% 55% Bil 50% 3% Andet 2% PARTNERE I FORMEL M Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia, Greve, Herlev, København, Middelfart, Roskilde og Aarhus kommuner, Glostrup, Herlev, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Tetraplan, Veksø Mobility, Roskilde Universitet, DTU, Aalborg Universitet, Rejseplanen, Movia, S-tog, Danske Regioner, KL, Region Syddanmark, Trekantområdet, Vestegnssamarbejdet, Miljøpunkt Amager og Gate 21. Leadpartner: Ballerup Kommune. FINANSIERING 20 millioner kroner, hvoraf Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden har støttet med i alt 13,1 millioner kroner. Det resterende beløb er finansieret via medarbejdertimer hos projektets partnere. VARIGHED Projektet har varet i tre år og er afsluttet i juni Partnerskabsorganisationen Gate 21 arbejder på at skabe nye projekter, der bygger videre på Formel M s resultater og skaber endnu flere bæredygtige transportvaner. MERE INFORMATION Anna Thormann, programleder Gate

8 PENDLERNE VALGTE FRIVILLIGT BILEN FRA I FORMEL M At køre bil er, som så meget andet, en vane. Og vi ved alle, at vaner kan være svære at bryde. Mange oplever, at bilen giver frihed og fleksibilitet. I Formel M-projektet har partnerne gennem strategisk planlægning af mobiliteten og en række grønne transporttiltag vist, at andre transportformer også kan give frihed og fleksibilitet. TEST AF TRANSPORTFORMER ÆNDRER VANER Formel M har spurgt medarbejderne på en række arbejdspladser om deres transportvaner både før og efter, at arbejdspladsen har gennemført flere nye, grønne transporttiltag. Efterundersøgelsen viser, at 29 procent af de medarbejdere, der har prøvet grønne transporttiltag, siger, de vil ændre deres frem tidige transportadfærd. Det understreges samtidig af, at 75 procent har været tilfredse eller meget tilfredse med de transporttiltag, de har prøvet. SAMMEN NÅR ARBEJDSPLADSERNE LÆNGERE Sammen med kommunen har flere virksomheder i lokale erhvervsnetværk arbejdet med grønne transporttiltag for at nedbringe trængslen lokalt og øge områdets tilgængelighed for medarbejderne. Kommunen har faciliteret netværket og understøttet erhvervsområdet med transporttiltag som: busforbedringer, bedre information om kollektiv trafik, forsøg med delebiler, samkørsel og lån af elcykler til pendling. Læs meget mere om resultaterne og tiltagene i Formel M s evalueringsrapport, som du finder på Mest brugte tiltag for at fremme grønnere transport på arbejdspladsen 1. Synliggøre arbejdspladsens transporttiltag så medarbejderne kender transportmulighederne 2. Fleksible arbejdstider så medarbejderne kan køre på andre tidspunkter end, hvor trængslen er størst 3. Mulighed for virtuelle møder så medarbejderne sparer kørsel til møder ude af huset 4. Omklædnings- og badefaciliteter så medarbejderne har mulighed for et bad efter cykelturen 5. Mulighed for hjemmearbejdsplads så medarbejderne indimellem sparer transporten 6. Cykelkampagner - som Vi cykler til arbejde så medarbejderne kan prøve cyklen af 7. Bedre cykeparkering ved virksomheden eller stoppested giver tørre cykler 8. Erhvervskortordning så medarbejderne kan benytte offentlig transport skattefrit 8

9 9. Mulighed for at låne cykler til møder så medarbejderne kan lade bilen blive hjemme 10. Indkøb af elcykler så medarbejderne kan låne elcykler til møder eller prøve til hjemturen Der er ikke nogen af os hver især, der kan løse de trafikale udfordringer. Vi er nødt til at gå ind i et større netværk. Projektleder i en virksomhed 9

10 MOBILITET TIL GAVN FOR OS ALLE At flytte pendlere til grønnere transportformer helt eller delvist giver god mening for samfundet. I Formel M har planlægning af mobilitet og de iværksatte transporttiltag skabt en række samfundsmæssige effekter på områder som: Tilgængelighed Sundhed Lokal trængsel Økonomi Klima Grøn vækst MOBILITETSPLANLÆGNING ØGER TILGÆNGELIGHEDEN Medarbejdernes mulighed for at komme til og fra arbejdspladsen betyder rigtig meget for de fleste i en hverdag, hvor der både skal købes ind, hentes børn og dyrkes fritidsaktiviteter. Hvis tilgængeligheden er god, kan medarbejderne spare tid og penge, som kan bruges til andre gøremål. Formel M har øget tilgængeligheden ved at forbedre og informere om transportformerne eller mulighederne for at lade være med at rejse fysisk. Alle arbejdspladser i Formel M har arbejdet med at forbedre eksisterende transporttiltag og lavet nye tilbud til medarbejderne. Der er registreret mellem tiltag i alt på virksomhederne, som fremmer cykling, kollektiv transport eller virtuelle arbejdsformer, hvilket gør det nemmere for medarbejderne at vælge alternativer til bilen. Læs mere om nogle af tiltagene på side otte. 10

11 MOBILITETSPLANLÆGNING FREMMER SUNDHEDEN Flere studier viser, at det har en positiv effekt på vores sundhed og levetid at lade bilen stå i garagen og springe på cyklen til arbejde. Et dansk studie viser, at folk, der cykler til arbejde, har fem-seks færre fraværsdage per år end inaktive personer. Samtidig kender vi alle til bilismens negative indflydelse på vores sundhed i form af luftforurening og trafikulykker. Så det giver god mening at springe på cyklen eller tage bussen. På de 25 deltagende arbejdspladser i Formel M s efterundersøgelse har fire procent af medarbejderne skiftet bilen ud med cyklen. Ifølge et hypotetisk skøn over den maksimalt mulige sundhedseffekt vil de 25 arbejdspladser kunne reducere antallet af sygedage op mod per år blandt medarbejdere. Skønnet forudsætter, at det er nye cyklister, at de bliver ved med at cykle, og at de alle nu cykler mere end tre timer om ugen. Hvis forudsætningerne ikke holder, vil antallet af sparede sygedage naturligvis være væsentligt mindre. 11

12 MOBILITETSPLANLÆGNING AFHJÆLPER LOKAL TRÆNGSEL Trængsel er en samfundsmæssig omkostning og gene for mange pendlere både i hovedstadsområdet og lokalt i erhvervsområder i hele landet. En undersøgelse fra 2012 viser, at bilkøer årligt koster samfundet 8,5 milliarder kroner. Det betyder, at danske pendlere årligt spilder tid, der svarer til fuldtidsjob. Under søgelsen viser også, at trængslen i København udvikler sig langsommere end trængslen som helhed, så der er også brug for gode transportløsninger uden for hovedstadsområdet. I Formel M er andelen af bilture i pendlingen reduceret med fem procent på de undersøgte arbejdspladser. Det svarer til bil ture, som er flyttet til kollektiv trafik og cykel. Trængslen i erhvervsområdet i Ballerup er blevet undersøgt. Her var det vanskelig at opgøre effekten af mobilitets planlægning, da der er langt flere virksomheder i området end de fem, der deltog i Formel M. Der blev dog registreret en mindre udfladning af trængslen i spidsbelastningsperioden. Med en fortsat indsats og flere virksomheder med fokus på fremme af grønnere transport er det målet at opnå mindre trængsel.

13 MOBILITETSPLANLÆGNING ER GOD ØKONOMI Ofte vil der være økonomiske besparelser ved at optimere transporten eller skifte til grønnere transportformer både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen. Formel M har set på de økonomiske besparelser for enkelte transporttiltag. Her er udvalgt et par resultater. Flere arbejdspladser har sendt medarbejdere på Kør Grønt kurser. Her får bilisten grønne råd og værktøjer til at forbedre brændstoføkonomien. Formel M s beregninger viser, at det vil give økonomisk overskud for arbejdspladsen at sende medarbejdere med mere end kilometers arbejdsrelateret kørsel om året på kursus. Samtidig har det en positiv effekt på medarbejderens private brændstoføkonomi. Ballerup Kommune, Movia og flere virksomheder har sammen arbejdet på at gøre bussen til et lokalt erhvervs område mere attraktiv. Det er blandt andet gjort gennem flere afgange, bedre information om busafgange og bedre tidsmæssig forbindelse til S-tog. Indsatsen har øget passagertallet med 7,6 procent i hele erhvervsområdet fra 2011 til Kommunen har sparet kroner årligt på baggrund af stigningen i antallet af passagerer. Investeringen tjener sig hjem på 2,5 år. 13

14 De fleste Mobility Management-indsatser er nemme at måle på og giver konkrete resultater i forhold til vores indsats om CO 2 -reduktion. Birgitte Kofoed, fhv. CSR-chef Tryg MOBILITETSPLANLÆGNING REDUCERER KLIMAPÅVIRKNINGEN Transporten er en af de største kilder til CO 2 -udledning. Både i EU og i Danmark er der opstillet ambitiøse mål for at reducere klimapåvirkningen fra transporten. Ændringer i pendlingsmønstre og den enkeltes transportadfærd kan give vigtige bidrag til at nå klimamålene. I Formel M har ændringen i medarbejdernes transportadfærd både ved pendling og i arbejdstiden resulteret i gennemsnitlige CO 2 -besparelser på 6,6 procent per medarbejder. I alt har de 25 arbejdspladser i undersøgelsen sparet tons CO 2 per år, hvilket svarer til udledningen fra liter benzin. CO 2 -TOPSCORERNE De 11 arbejdspladser, som har opnået de største forbedringer i transportvalget, har i gennemsnit sparet 14 procent CO 2. Denne gruppe af arbejdspladser: Har i gennemsnit medarbejdere Har cirka 25 transporttiltag per arbejdsplads Har i gennemsnit pendlingsafstande på 41 km per medarbejder Havde i forvejen en høj CO 2 -udledning per medarbejder 14

15 MOBILITETSPLANLÆGNING GIVER GRØN VÆKST Mobilitetsplanlægningens fokus på at ændre vaner mod en grønnere transport skaber grobund for en efterspørgsel på nye, grønne transportprodukter. For blot at nævne nogle få områder i positiv udvikling, er der i de seneste år sket en stigning i brugen af elcykler, flere delebilsordninger dukker op, samkørsels portaler oplever stigende efterspørgsel, ligesom mobile cykelværksteder, der besøger arbejds pladser, er nye spillere på markedet. I Formel M har der været fokus på at afprøve nye produkter og services. Formel M har afholdt produktmarkedsdage for kommunerne og for virksom heder i lokale erhvervsnetværk med temaer som eksempelvis samkørsel og elbiler, cykler og cykelservices, flådestyring, videomøder og skattefrit Erhvervskort til kollektiv transport. På produktdagene har medarbejderne på arbejdspladserne set og afprøvet produkter fra de fremmødte transport udbydere. Det har skabt god dialog til gavn for både medarbejderne og producenterne af grønne transportløsninger. Læs meget mere om resultaterne i Formel M s evalueringsrapport, som du finder på 15

16 KOM GODT I GANG MED AT PLANLÆGGE MOBILITETEN FORANDRINGEN I KOMMUNEN Lav en analyse af medarbejdernes pendling, kommunens kørsel og vognpark. Lav retningslinjer for kørsel i arbejdstiden. Synliggør og kommunikér viften af transportmuligheder til medarbejderne. Brug testperioder for nye mobilitetstiltag. Vær bevidst om, at det tager tid at ændre transportvaner. Etablér en projektgruppe fra start, der kan hjælpe dig på vej. MEDSPILLERE I KOMMUNEN Etablér et netværk for virksomheder med fokus på mobilitetsplanlægning. Brug erfaringer fra andre danske og udenlandske mobilitetsnetværk. Indgå i samarbejder på tværs af kommunegrænser, da trafikken kører på tværs af grænserne. Skab alliancer med andre afdelinger i kommunen, med virksomheder og lokale organisationer. GRØN MOBILITET I FREMTIDEN Planlæg for mobilisten både generelt i kommunen, i byfornyelsesområder, og når der planlægges nye områder. Det giver grønnere og sundere transport vaner. Lav en mobilitetsplan for kommunen og skab sammenhæng mellem cykelstrategier, klimastrategi, erhvervsstrategier, trafiksikkerhed og citylogistik. Find mere inspiration til at komme i gang med mobilitetsplanlægning på side 18 og

17 17

18 MATERIALER UDVIKLET I FORMEL M Følgende produkter kan downloades på Formel M s hjemmeside: MOBILITETSPLANLÆGNING PÅ OFFENTLIGE OG PRIVATE ARBEJDSPLADSER MOBILITETSPLANLÆGNING I KOMMUNALE PLANER FOR BY- OG ERHVERVSUDVIKLINGSOMRÅDER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser Smart transport i arbejdstiden tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport (Folder) Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark Guide til mobilitetsplanlægning i den kommunale planproces VEMA - Vurdering af effekten af mobilitetsplaner (excel-redskab) Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport (Folder) 18

19 TVÆRGÅENDE VÆRKTØJER KOMMUNIKATIONSREDSKABER Eksempel på transportvaneundersøgelse Skema til kortlægning af virksomheders rammevilkår for transport Materiale fra mobilist-kampagnen Skift Gear Brug tiden bedst Dialogkort til workshop om bæredygtig transport Grafiske ikoner, der illustrerer arbejdspladsens mobilitetstiltag Spillet om byen et spil om dilemmaer og udfordringer inden for fremtidens transportplanlægning. 19

20 Udgiver Formel M og Gate 21 Redaktion Folderen er udarbejdet af Anja Puggaard, Emma Liisberg, Anna Thormann og Lene Carlsen. Udgivet August 2014 Oplag stk Fotos Forside: Mikkel Østergaard, side 2: istock, side 3: GoMore, side 5: istock, side 6: Shutterstock, side 9: e-wheels, side 10: Gate 21, side 11: Mikkel Østergaard, side 12: Søren Osgood, side 13: Colourbox, side 15: Gate 21, side 17: Ballerup Kommune, side 18: Colourbox, bagside: Søren Osgood. Layout Cool Gray A/S Folderen er udarbejdet af: Formel M er støttet af:

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere