UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og R ved Aarhus Universitetshospital, Risskov Psykiatri og Social, Region Midtjylland

2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ORGANISERING AF UDDANNELSEN Afdeling Q Afdeling P Afdeling R SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN I PSYKIATRI Generelt om uddannelsesforløb Introduktion til målbeskrivelsen Formål med introduktionsuddannelsen Formål med hoveduddannelsen De tre uddannelsesforløb Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategier Evalueringsstrategier UDDANNELSESANSVARLIGE OG VEJLEDERE Opgaver Vejledere Rollefordeling Specialpsykologer på de kliniske afdelinger BILAG 32

3 1. INDLEDNING I henhold til Bekendtgørelsen af 25/ fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri påhviler det de 5 regioner i Danmark at sikre at psykologer gennem en psykologfaglig videreuddannelse på videnskabeligt grundlag, opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor sundhedssektoren i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri (jf. 1). Den systematiske og formaliserede uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien har til hovedformål at udvide og styrke udrednings- og behandlingskapaciteten, så flere patienter kan blive behandlet med høj faglig kvalitet (En ny uddannelse i psykiatri, Danske Regioner, marts 2009). Specialpsykologuddannelsen er en fireårig videreuddannelsen af psykologer der har opnået autorisation. Formålet med uddannelsen er, at specialpsykologen opnår viden og praktiske færdigheder indenfor sundhedssektoren. Voksenpsykiatrien i Region Midtjylland er organiseret indenfor 7 enheder, hvoraf tre af disse enheder deler matrikelfællesskab på Aarhus Universitetshospital Risskov. Afdelingerne ved Aarhus Universitetshospital Risskov, Afdelingerne P, Q og R, udgør ét uddannelsessted ift. uddannelsen som specialpsykolog i psykiatri. Organiseringen kan ses i nedenstående organisationsdiagram (nyt organisationsdiagram under udarbejdelse). Psykiatriens Centrale Visitation (PCV) varetager visitation af patienter i psykiatrien ved Region Midtjylland. Visitationen foretages på nuværende tidspunkt således at udredningspakkerne på de forskellige diagnosegrupper fordeles tilfældigt på afdelingerne i psykiatrien, således at patienterne altid får først ledige tid i Region Midtjylland. 2. ORGANISERING AF UDDANNELSEN Aarhus Universitetshospital, Risskov 2.1. Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Vores fulde navn er Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst. I daglig tale kaldes vi Afdeling Q. Vi er en af de tre psykiatriske behandlingsafdelinger på Aarhus Universitetshospital, Risskov. 3

4 I Afdeling Q er vi cirka 350 fastansatte medarbejdere. De fleste er behandlere, som for eksempel læger, psykologer, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter Målgruppe På Afdeling Q behandler vi voksne mellem 18 og 67 år med følgende psykiske lidelser: affektive sindslidelser - altså mani og/eller depression, herunder også bipolar lidelse, som er en lidelse med meget store humørudsving og både maniske og depressive faser angst og social fobi, altså nervøse og stressrelaterede lidelser adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer personlighedsforstyrrelser posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), også kaldet tilpasnings- og belastningsreaktioner tvangslidelser, også kaldet OCD krigstraumer alvorlige selvmordstanker Seksuelle problemer Organisering Vi er opdelt i otte funktionsenheder samt en afdelingsledelse og en stab: Sengeafsnit Q1 Sengeafsnit Q2 Sengeafsnit Q3 Sengeafsnit Q4 Sengeafsnit M3 Ambulatorium for Mani og Depression Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for Klinik for OCD, Angst, Selvmordsforebyggelse og Personlighedsforstyrrelser 4

5 Funktioner Funktioner (specialeniveauer) Vi tilbyder behandling på hovedfunktionsniveau, regionsniveau og højt specialiseret niveau. Hovedfunktioner Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde for hovedfunktions-patienter er Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse og ambulant behandling Regionsfunktioner Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug, samt gravide med affektive lidelser. Komplicerede angst- og tvangslidelser. Komplicerede personlighedsforstyrrelser. Sexologisk lidelse. Transkulturelle psykiatriske patienter med kompliceret psykiatrisk sygdom. Traumatiserede flygtninge. Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge. Højt specialiserede funktioner 5

6 Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og personer, der har været udsat for seksuel vold, incest og lignende. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser. Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge. Behandlingen foretages både i sengeafsnit og som ambulant behandling Relevans for uddannelse af specialpsykologer Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for Specialpsykolog uddannelsen 20 speciallæger i psykiatri. Dertil yngre læger i hoveduddannelse til psykiatri og almen praksis samt læger i KBU-stillinger og I-stillinger. 55 psykologer, heraf 5 specialpsykologer i psykiatri og 4 under uddannelse til specialpsykologer. Endvidere er der ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, plejere, socialrådgivere, lægesekretærer og administrativt personale. 6

7 2.2. Afdeling P Afdeling for psykoser Afdelingens nuværende navn er Afd. P Afdeling for psykoser. Afdelingen ændrer navn fremover pga. nye opgaver. Det er endnu ikke besluttet, hvad afdelingen kommer til at hedde. Afdelingen er organiseret under Aarhus Universitetshospital Risskov Målgruppe Fra forår 2016 varetager Afdeling P udredning af patienter 18 år+ indenfor hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler patienter 18 år+ med skizofreni samt andre lidelser inden for det skizofrene og psykotiske område (F2) samt patienter 18 år+ med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande (F0, F1, F7, F8, F9) Organisering Afdeling P har fra foråret 2016 mere end 300 ansatte og ledes af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Fra foråret 2016 har Afdeling P 4 sengeafsnit med i alt 74 sengepladser: 1 sengeafsnit med 23 normerede senge 1 sengeafsnit med 17 normerede senge 1 sengeafsnit med 15 normerede senge og 2 brugerstyrede senge 1 sengeafsnit med 16 normerede senge og 1 brugerstyret seng Fra foråret 2016 har Afdeling P 3 ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed - inklusiv Neuropsykiatrisk Enhed, som behandler patienter med F2 diagnoser Klinik for Skizofreni (OPUS), som behandler patienter, som for første gang behandles for skizofreni Et nyt ambulatorium (endnu ikke navngivet) der får til opgave at behandle patienter inden for diagnoserne DF 0,1,7,8 og 9. Fra d. 1. januar 2016 er Psykiatrisk Modtagelse med tilhørende rådgivningstelefon organiseret under Afdeling P. Her ud over har Afdeling P en Forskningsenhed og et ledelsessekretariat. 7

8 Organisationsdiagram for Afdeling P (forår 2016): Funktioner Hovedfunktioner Afdeling P varetager alle hovedfunktionsopgaver for diagnoserne DF 0,1,2,7,8 og 9. Afdelingens optageområde er Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner. For 68+årige modtages også patienter fra Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Regionsfunktioner Demens med svær adfærdsforstyrrelse Skizofreni og skizofrenilignende tilstande Oligofreni med samtidig psykotisk lidelse ADHD Diagnosticering af psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser, der ikke er blevet diagnosticeret i barndommen Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet vedrørende behandling af patienter med graviditetsønske, gravide og ammende. 8

9 Relevans for uddannelse af specialpsykologer Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for Specialpsykolog uddannelsen 25 speciallæger i psykiatri. Dertil yngre læger i hoveduddannelse til psykiatri og almen praksis samt læger i KBU-stillinger og I-stillinger. 18 psykologer heraf 2 specialpsykologer og 7 psykologer under uddannelse til specialpsykolog. Endvidere er der ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, plejere, socialrådgiver, lægesekretærer og administrativt personale. 9

10 2.3. Afdeling R Afdeling for retspsykiatri Målgruppe Afdeling R udreder mentalobservander mellem 17 og 67 år med retslig foranstaltning både ambulant og under indlæggelse og behandler patienter som har retslig foranstaltning med skizofreni samt andre lidelser inden for det skizofrene og psykotiske område. Afdelingen varetager endvidere efter aftale med Grønlands Selvstyre et sengeafsnit forbeholdt patienter med retslig foranstaltning fra Grønland Organisering Afdelingen har 217 medarbejdere, og ledes af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Afdelingen omfatter tre sengeafsnit hver med 16 normerede senge, et sengeafsnit med 15 normerede senge og et ambulatorium (nyt organisationsdiagram under udarbejdelse). 10

11 Funktioner Hovedfunktioner Afdeling R varetager ikke hovedfunktionsopgaver, men har udelukkende specialiserede funktioner. Regionsfunktioner Afd. R varetager regionsfunktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed. Højt specialiserede funktioner Afd. R varetager højt specialiseret funktion med behandling af sædelighedskriminelle, jvf. lovgivningen Relevans for uddannelse af specialpsykologer Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for Specialpsykolog uddannelsen 10 speciallæger i psykiatri. Dertil yngre læger i hoveduddannelse til psykiatri. 13 psykologer heraf 1 uddannelsesansvarlig specialpsykolog. Endvidere er der ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, plejere, socialrådgiver, lægesekretærer og administrativt personale. 11

12 3. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN I PSYKIATRI 3.1. Generelt om uddannelsesforløb Efter opnået autorisation kan psykologer ansøge om uddannelse til specialpsykolog i psykiatri. Uddannelsen består af introduktionsuddannelse (12 måneder) samt hoveduddannelse (36 måneder). Uddannelsen består af både klinisk arbejde og teoretiske kurser, hvoraf nogle kurser afholdes sammen med specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Sekretariatet og uddannelsesrådet er ansvarlige for at planlægge kursustilrettelæggelsen på landsplan, således at de obligatoriske kurser gøres tilgængelige i det nødvendige omfang. For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling som et sammenhængende uddannelsesforløb. Den uddannelsessøgende psykolog skal efter introduktionsuddannelsen kunne dokumentere, at alle kliniske og teoretiske kompetencer er opnået. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog vurderer, om den uddannelsessøgende psykolog kan fortsætte i hoveduddannelse efter endt introduktionsuddannelse. Vejledning til overgang fra introduktionsuddannelsen til hoveduddannelsen forefindes i Bilag 1. Der er mulighed for at foretage et fravalg af den samlede uddannelse efter introduktionsuddannelsen Introduktion til målbeskrivelsen Målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i psykiatri angiver hvilke mål, der skal opnås og godkendes i løbet af uddannelsen med angivelse af de enkelte kompetencer, konkretisering af kompetencer, læringsmetode og vurderingsstrategi. Målbeskrivelsen danner baggrund for udarbejdelsen af det overordnede uddannelsesprogram på de uddannelsesgivende afdelinger, herunder særligt i forhold til udarbejdelsen af konkrete uddannelsesforløb. Målbeskrivelsen forefindes i Bilag Formål med introduktionsuddannelsen Introduktionsuddannelsen består af en ansættelse med varighed af 12 måneder. Stillingens formål er, at den uddannelsessøgende psykolog bliver introduceret til de i specialet mest almindeligt forekomne psykiske lidelser og forstyrrelser og til specialets specifikke arbejdsform. Ansættelsen skal endvidere danne grundlag for en evaluering af 12

13 den uddannelsessøgendes egnethed i forhold til specialet. Under ansættelsen skal den uddannelsessøgende under supervision medvirke til diagnosticering og behandling af de hyppigst forekommende patientkategorier samt deltage i teoretiske kurser m.m Formål med hoveduddannelsen Hoveduddannelsen har en varighed på 36 måneder. Formålet med hoveduddannelsen er, at den uddannelsessøgende psykolog i løber at de 36 måneder skal udbygge sit kendskab og sin erfaring med alle områder fra målbeskrivelserne inden for voksenpsykiatrien, således at den uddannelsessøgende psykolog efterhånden selvstændigt varetager udredning, diagnostik og behandling De tre uddannelsesforløb Den udannelsessøgende psykolog tildeles et uddannelsesforløb på baggrund af ansøgning til opslået uddannelsesstilling. Uddannelsesforløbene er opdelt i tre individuelle forløb (se nedenstående). Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog udarbejder sammen med den uddannelsessøgende psykolog en individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i det tildelte forløb, det til enhver tid gældende uddannelsesprogram samt målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i psykiatri. I nedenstående beskrives de tre individuelle uddannelsesforløb. Intro forløb 12 mdr. Hovedforløb 1. år Hovedforløb 2. år Hovedforløb 3. år Forløb 1 Forløb 2 Afd. Q mdr. (AMD - Ambulatorium for mani og depression) Afd. Q 6 mdr. (sengeafsnit) Afd. Q 6 mdr. (AMD - Ambulatorium for mani og depression) Afd. Q 6 mdr. (sengeafsnit) Afd. P 6 mdr. (APE - Ambulant psykose enhed) Afd. Q 6 mdr. (AMD - Ambulatorium for mani og depression) Afd. P 6 mdr. (APE - Ambulant psykose enhed) Afd. P 12 mdr. (6 mdr. APE - Ambulant psykose enhed, 6 mdr. sengeafsnit) Afd. P 12 mdr. (6 mdr. APE - Ambulant psykose enhed, 6 mdr. sengeafsnit) B&U psykiatri - 1 mdr. fokuseret ophold Afd. R - 11 mdr. (6 mdr. sengeafsnit, 5 mdr. ambulant) B&U psykiatri - 1 mdr. fokuseret ophold Afd. R - 11 mdr. (6 mdr. sengeafsnit, 5 mdr. ambulant) 23

14 Forløb 3 Afd. P 12 mdr. (APE - Ambulant psykose enhed) Afd. P 6 mdr. (sengeafsnit) Afd. Q 6 mdr. (AMD - Ambulatorium for mani og depression) Afd. Q 12 mdr. (6 mdr. AMD - Ambulatorium for mani og depression, 6 mdr. sengeafsnit) B&U psykiatri - 1 mdr. fokuseret ophold Afd. R - 11 mdr. (6 mdr. sengeafsnit, 5 mdr. ambulant) Såfremt afdelingen/hospitalet ændrer funktion eller nedlægges i uddannelsesperioden, således at uddannelsesprogrammet ikke kan opfyldes, skal ansættelsesmyndigheden anvise den specialpsykologstuderende ansættelse på en anden afdeling/hospital som ækvivalerer nærværende uddannelsesprogram, og som kan opfylde uddannelsesbekendtgørelsen og målbeskrivelsen. Det nye uddannelsesprogram skal indsendes til godkendelse hos Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen Særligt vedrørende forløbene I hoveduddannelsen vil der blive afholdt studiebesøg i socialpsykiatriske institutioner. Desuden vil den uddannelsessøgende psykolog være til stede som tilhører under en sag i Patientklagenævnet. De uddannelsessøgende skal endelig som en særskilt opgave i hovedforløbets 3. og 4. år sidde med ved udførelse af/udføre psykologiske tests i forbindelse med to mentalundersøgelser på Retspsykiatrisk Afdeling. I uddannelsesforløbet er det muligt at bytte om på rækkefølgen af delforløbene, såfremt det er muligt under hensyn til målbeskrivelsen, den uddannelsessøgende psykologs ønsker samt uddannelsesstedets forhold og den almindelige drift. Dette er betinget af godkendelse fra den uddannelsesansvarlige samt afdelingsledelsen/afdelingsledelserne på uddannelsesstedet/uddannelsesstederne. Ændringer i forløbet fastlægges i den uddannelsessøgendes individuelle uddannelsesplan Forskning og forskningstræning I forbindelse med forskningsmodulet skal den uddannelsessøgende kunne gennemføre et afgrænset forskningsprojekt og/eller kvalitetssikringsprojekt og/eller klinisk casestudie. Forskningstræningen forventes påbegyndt i slutningen af det 1. år eller begyndelsen af det 2. år i hoveduddannelsen Funktionen som vejleder/supervisor i forbindelse med forskningsprojektet forventes varetaget af psykologer eller speciallæger med forskningserfaring. Uddannelsessøgende, der har dokumenteret forskningserfaring fra tidligere, f.eks. ph.d.- uddannelse, forventes at kunne få merit for denne del og vil i stedet kunne fungere som vejledere for andre uddannelsessøgende. 24

15 3.6. Præsentation af kompetenceudvikling Målbeskrivelserne for specialpsykologuddannelsen i psykiatri (se afsnit 3.2) beskriver de minimumskompetencer, der skal opnås under henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen inden for de 7 kompetenceområder/psykologroller: 1. Psykologisk ekspert 2. Kommunikator 3. Samarbejder 4. Leder/administrator 5. Sundhedsfremmer 6. Akademiker 7. Professionel Der udarbejdes en logbog for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelse til registrering af opnåede kompetencer. Logbogen indeholder samtlige mål fra målbeskrivelserne. Opnåelse af et mål skal attesteres ved dato og signatur plus stempel af hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig. Logbogen er et juridisk dokument og en forudsætning for godkendelse af specialpsykolog uddannelsen. Logbogen forefindes i Bilag Læringsstrategier Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der bruges i en uddannelse. I specialpsykologuddannelsen vil der indgå individuel supervision, gruppesupervision, selvstudier, teoretisk undervisning, mesterlære, patientforløbsanalyse, studiebesøg og teoretiske kurser. Derudover kan en række øvrige pædagogiske metoder benyttes. Nedenfor er beskrevet strategier, der kan benyttes som læringsstrategi. Hovedvejledere og kollegiale vejledere må i fællesskab med uddannelsessøgende benytte de læringsstrategier, der er optimale for den enkelte og inden for vejleders kompetenceområde. Læringsstrategi Casebaseret undervisning Beskrivelse Undervisning ud fra patientdata, skriftligt, video eller patientdeltagelse(f.eks. kliniske konferencer) Feedback fra tværfagligt team Feedback fra tværfagligt team med henblik på løbende bevidstgørelse og justering af psykologens daglige arbejde og holdninger Fokuseret ophold ved anden Afdeling Gruppearbejde Gruppesupervision Fokuseret ophold ved afdeling inden for andet speciale med henblik på indlæring af specifikke kompetencer Løsning af opgaver i Peer-gruppe, bestående af det team den uddannelsessøgende arbejder sammen med eller en gruppe af kollegaer Supervision af dagligt arbejde og holdninger i Peer-gruppe Inddragelse i specialfunktioner Psykologen følger mere erfaren psykolog i forbindelse med løsning af mere specielle opgaver 25

16 Mesterlære Kompetencer opnås igennem flere trin: 1. Først at følge erfaren kollega 2. Derpå at blive fulgt af erfaren kollega med efterfølgende feedback 3. Dernæst at udføre opgaven alene med efterfølgende supervision Patientforløbsanalyse Oplæring i at kunne: - Rapportere patientens historie og symptomer fokuseret og prioriteret - Fortolke beskrivelser fra patient, familie og netværk - Konkludere og give forslag til udredning eller behandling - Skabe læring med reference til videnskabelig litteratur Peer-gruppe Gruppe af uddannelsessøgende, der sammen som et team: - Udforsker - Debatterer - Finder løsningsforslag til en opgave - Giver hinanden feedback Selvstudium Studiebesøg Supervision ved vejleder Teoretisk undervisning Teoretisk kursus Læsning af litteratur på eget initiativ som supplement til den teoretiske undervisning Kortvarigt ophold ved specialafdeling/anden institution Supervision af dagligt arbejde ved udpeget vejleder med prioritering af udviklingsområder til senere efterfølgelse Teoretisk undervisning udover nedenstående, f.eks. på afdelingsniveau Teoretisk undervisning på tværfaglige kurser eller specialespecifikke kurser Evalueringsstrategier Med henblik på at sikre at den uddannelsessøgende psykolog har opnået de nødvendige kompetencer foretages evaluering af forløbet. Evalueringen kan være løbende (formativ) eller afsluttende (summativ). Den formative evaluering har til formål løbende at evaluere status på, hvor langt psykologen er i uddannelsen, og hvilke justeringer der eventuelt skal foretages. Den summative evaluering har til formål at sikre, at kompetencen er opnået. I målbeskrivelserne er angivet hvilke evalueringsstrategier, der skal anvendes for de enkelte kompetencer. Disse er beskrevet i skemaet nedenfor: Evalueringsstrategi Audit af journaler Godkendt kursus Godkendt forskningsmodul Beskrivelse Kritisk gennemgang af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Skriftlig dokumentation for godkendelse af modulet. 26

17 Godkendt projektarbejde Feedback på erklæring eller andet skriftligt Arbejde Struktureret kollegial bedømmelse Statusvurdering på terapeutiske forløb. Struktureret samtale med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig. Godkendt projektarbejde foregår ved vejlederen af projektet. Gennemgang af erklæring eller skriftligt arbejde i form af psykologiske undersøgelser, epikriser, journalnotater og udtalelser. Struktureret observation hvor en eller flere erfarne kollegaer ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer psykologens færdigheder. Fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb, hvor uddannelsesansvarlig og hovedvejleder deltager. Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdning. 360 graders evaluering Spørgsmål til samarbejdspartnere om kompetencer på samarbejde og kommunikation Vurdering ved hovedvejleder og uddannelsesansvarlig Vurdering af portefølje Vejleder & uddannelsesansvarliges samlede indtryk igennem det vejledningsforløb psykologen under uddannelse har været igennem Forskellige dele af porteføljen kan inddrages i evaluering, herunder psykologens beskrivelse af udvalgte patientforløb, samt logbog til optælling af aktiviteter 27

18 4. UDDANNELSESANSVARLIGE OG VEJLEDERE Nedenstående specialpsykologer varetager på nuværende tidspunkt funktionen som uddannelsesansvarlige. Specialpsykolog Vibeke Hansen Afdeling Q, Ambulatorium for mani og depression Skovagervej 2, Indgang 60, 8240 Risskov Specialpsykolog Karen Marie Gjengedal Afdeling P, Klinik for skizofreni Skovagervej 2, Indgang 51, 8240 Risskov Psykolog Mette Brinck (forventes meritgodkendt pr. 1. juli 2015) Afdeling R, Retspsykiatrisk Ambulatorium Skovagervej 2, 8240 Risskov 4.1. Opgaver De uddannelsesansvarlige følger de uddannelsessøgende psykologer og bistår disse og ansættelsesstedet med tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder indgåelse af eventuelle samarbejdsaftaler med andre relevante psykiatriske enheder/afdelinger. De uddannelsesansvarlige afholder møder med uddannelsessøgende psykologer, hvor porteføljen gennemgås, og status for uddannelsesforløbet fastlægges. Ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb indgår den uddannelsesansvarlige psykolog i forsøget på at finde en løsning samt rådgiver uddannelsesstedet og den uddannelsessøgende psykolog omkring videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet. I disse tilfælde udarbejdes altid skriftlige og bindende handleplaner i samarbejde mellem den uddannelsesansvarlige, hovedvejlederen, afdelingsledelsen/afdelingsledelserne og den uddannelsessøgende psykolog. Den vejledende funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer i psykiatri forefindes i Bilag 4. 28

19 4.2. Vejledere I nedenstående findes beskrivelser af hovedvejledere og kollegiale vejledere, herunder den gensidige rolle- og arbejdsfordeling Hovedvejledere Hovedvejlederfunktionen kan varetages af psykologer, der erfaringsmæssigt er i stand til at vejlede uddannelsespsykologerne i henhold til uddannelsesprogrammet. Hovedvejlederfunktionen varetages ideelt set af en specialpsykolog Kollegiale vejledere Alle psykologer på afsnittet/afdelingen, som er længere i deres uddannelsesforløb til specialpsykolog end den uddannelsessøgende, eller som har anden specialistuddannelse og mindst fem års praksiserfaring fra voksenpsykiatrien, kan fungere som kollegial vejleder i det daglige kliniske arbejde i forhold til erhvervelse af enkelt- eller delkompetencer. Speciallæger og læger under uddannelse til speciallæger inden for specialet, som har længere tids voksenpsykiatrisk erfaring end uddannelsessøgende psykolog, kan ligeledes fungere som vejledere i forhold til relevante opgaver. Omfanget af vejledningen vil være mindst 50 timers supervision/vejledning årligt. Dette modvarer kravet til de øvrige specialistuddannelser på psykologområdet. Endvidere vil de uddannelsessøgende have mulighed for at deltage i allerede eksisterende supervisionsfora for psykoterapi, psykologisk testning m.m Rollefordeling Rollefordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejledere og kollegiale vejledere Funktionsområder Uddannelsesansvarlig psykolog Hovedvejledere Kollegiale vejledere (flere personer) Uddannelsesprogram Udarbejde Være fortrolig med Kende 29

20 Uddannelsesplan Sikre udarbejdelse og gennemførelse af individuel plan Indgå lokale samarbejdsaftaler med andre relevante afdelinger Medvirke til gennemførelse af individuel plan Evt. justere planen i samarbejde med uddannelsesansvarlig psykolog Holde sig orienteret Udarbejde individuel plan og informere uddannelsessøgende om Den Planlægge fokuserede ophold og studiebesøg Sikre gennemførelse af fokuserede ophold og studiebesøg Sikre uddannelsesmæssig status ved skift af vejledere i uddannelsesforløbet Introduktionsprogram Udarbejde program Organisere gennemførelse Medvirke til at organisere gennemførelse Deltage i gennemførelse Klinisk vejledning Udpege vejleder Engagere og instruere Deltage i klinisk vejledning jævnligt (min. 3 x årligt) mhp. status af kompetence udvikling Deltae i vejledersamtaler Udvælge og anvende pædagogiske redskaber Yde klinisk vejledning i på forhånd fastlagt omfang Give feedback Gennemføre vejledersamtaler med deltagelse af uddannelsesansvarlig Inddrage den uddannelsesansvarlige ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Udvælge og anvende pædagogiske redskaber Yde klinisk vejledning i det daglige og i et på forhånd fastlagt omfang Give feedback Evaluering af den uddannelsessøgende Evaluere kompetencer i samarbejde med vejleder Sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret Evaluere kompetencer i samarbejde med uddannelsesansvarlig Attestere kompetencer Evaluere kompetencer Evaluere delkompetencer Rapportere til vejleder Evaluering af uddannelsen Sikre evaluering af uddannelsen Give afdelingen feedback 30

21 4.4. Specialpsykologer på de kliniske afdelinger På nuværende tidspunkt er der på det samlede uddannelsessted ansat 5 specialpsykologer, hvoraf 2 af disse fungerer som uddannelsesansvarlige. Udover ovenstående har flere psykologer opnået meritgodkendelse som specialpsykologer uden dog at være ansat i specialpsykologstillinger. Der er aktuelt 9 psykologer i ordinære uddannelsesforløb og pr. 1. december 2015 opslås 3 nye uddannelsesstillinger på baggrund af det nye uddannelsesprogram. Udover de ordinære uddannelsesforløb er der aktuelt flere psykologer, der er i selvtilrettelagte meritforløb. 31

22 5. BILAG 32

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej 61 7400 Herning Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organiseringen af

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Psykose Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Psykose Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Psykose Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov efter

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive revideret 27122013.doc Side 1 SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark August 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- ungdomspsykiatri

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Hillerød 22.

Læs mere