AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)"

Transkript

1 Møde onsdag den 29. april 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Peder Tuborgh (næstformand), Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Sarah Askholm Junge og Andreas Birch Olsen. Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika, universitetsdirektør Jane Kraglund. Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og chefkonsulent Tove Bæk Jensen. Gæster: Fra Rigsrevisionen: Revisor Helle Wonge og fuldmægtig, COR-revisor, Vagn Bokelund (under punkt 1-3). Fra institutionsrevisor, PricewaterhouseCoopers: Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen (under punkt 1-3). Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen (under punkt 1-3). De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne (under punkt 4): Centerleder Henrik Bødker, stedfortræder for formand, lektor Nina Javette Koefoed, Arts. Formand, professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Science and Technology. Formand, professor Jens Chr. Sørensen, Health. Formand, professor Paul Krüger Andersen, Business and Social Sciences. Kst. dekan Johnny Laursen, Arts. Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Dekan Allan Flyvbjerg, Health. Dekan Svend Hylleberg, Business and Social Sciences. Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology og chef for Analyse og Politik, Grith Thagaard Loft, Universitetsledelsens Stab, (under punkt 5). Dato: 29. april 2015 Sagsnr.: Ref: tbj Side 1/5 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. april 2015 (BM ) 3. Økonomi (lukket punkt) Universitetsledelsens Stab Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.:

2 A. Internt regnskab for 2014 Side 2/4 B. Udkast til årsrapport 2014, revisionsprotokollat for Aarhus Universitet og Rigsrevisionens afrapportering af årsrevisionen af AU s regnskab for 2014 C. Politik for håndtering af likvider D. Indkøbsområdet 4. Arbejdet i de akademiske råd ved de 4 formænd for de akademiske råd og dekanerne 5. Temadrøftelse om forskning A. Forskning og erhvervssamarbejde fortsat oplæg B. Myndighedsbetjening v/dekan Niels Chr. Nielsen (lukket punkt) 6. Meddelelser fra - Formanden - Rektor, prorektor og universitetsdirektør 7. Eventuelt Formanden bød velkommen til repræsentanterne for institutionsrevisor og Rigsrevisionen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. februar 2015 (BM ) Referatet blev godkendt. 3. Økonomi (lukket punkt) A. Internt regnskab for 2014 B. Udkast til årsrapport 2014, revisionsprotokollat for Aarhus Universitet og Rigsrevisionens afrapportering af årsrevisionen af AU s regnskab for 2014 C. Politik for håndtering af likvider D. Indkøbsområdet

3 3. A. Internt regnskab for B. Udkast til årsrapport 2014, revisionsprotokollat for Aarhus Universitet og afrapportering af årsrevisionen af AU s regnskab for 2014 Universitetsdirektør Jane Kraglund præsenterede det interne regnskab, årsrapporten for 2014 samt universitetets opfølgning på revisionsprotokollatet om forberedende revisionsarbejder. Side 3/4 Årsrapporten indeholder en gennemgang af de væsentligste faglige og økonomiske resultater opnået i I årsrapporten afrapporteres resultatmålene i Aarhus Universitets udviklingskontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Årets resultat i 2014 er på -12 mio. kr. svarende til knap -0,2 % af den samlede omsætning. Afvigelsen fra budgettet, der var på -60 mio. kr., svarer til 0,8 % af omsætningen. Blandt årsagerne til budgetafvigelsen er færre realiserede indtægter på 43 mio. kr., færre realiserede omkostninger på 73 mio. kr. og flere realiserede nettorenteindtægter på 18 mio. kr. Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen orienterede om resultaterne af revisionen og henviste til det udsendte revisionsprotokollat om årsrapporten. Revisionen havde ikke givet anledning til forbehold. Fuldmægtig, COR-revisor Vagn Bokelund, Rigsrevisionen, redegjorde for Rigsrevisionens afrapportering. Rigsrevisionens revision havde heller ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte universitetets arbejde med formuleringen af målene i udviklingskontrakten. Bestyrelsen godkendte regnskabet samt underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet for Bestyrelsen tog det interne regnskab for 2014 til efterretning. Mindreforbruget i 2014 af universitetsledelsens strategiske midler overføres til strategiske initiativer i 2015 og frem, under forudsætning af at budgettet i øvrigt holdes inden for rammen. Bestyrelsen tog desuden notat om opfølgning på revisionsprotokollatet om forberedende revisionsarbejder fra decembermødet (BM ) til efterretning. 3. C. Politik for håndtering af likvider Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i AU s investeringer, og at den eksisterende investeringspolitik fortsætter uændret.

4 Bestyrelsen modtager på et kommende møde en uddybende orientering om investeringernes placering. Side 4/4 3. D. Indkøbsområdet Bestyrelsen tog handleplanen på indkøbsområdet til efterretning. 4. Arbejdet i de akademiske råd ved de 4 formænd for de akademiske råd og dekanerne Formanden bød velkommen til formændene for de akademiske råd og til dekanerne. Formændene gav hver en redegørelse for arbejdet i de akademiske råd. Formændene orienterede herunder om medinddragelse, kvalitetsreformens mulige konsekvenser for uddannelserne og universitetets nuværende og fremtidige forskningsmæssige styrkepositioner, tværfaglighed og ekstern finansiering. Formanden takkede formændene for deres redegørelser. 5. Temadrøftelse om forskning 5. A. Forskning og erhvervssamarbejde fortsat 0plæg Rektor Brian Bech Nielsen præsenterede - i forlængelse af sin præsentation på bestyrelsesmødet den 25. februar - universitetets arbejde med rekruttering og talentudvikling samt erhvervssamarbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. B. Myndighedsbetjening v/dekan Niels Chr. Nielsen (lukket punkt) Dekan Niels Chr. Nielsen orienterede om hovedkonklusionerne i Uddannelsesstyrelsens rapport om forskningsbaseret myndighedsbetjening samt om den aktuelle status på området. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enig i, at området kræver ledelsesmæssigt fokus. 6. Meddelelser Rektor orienterede om: Opdatering af roadmap for forskningsinfrastruktur Den kommende generalforsamling i AURIGA, den 30. april Uddannelsesmødet den 9. april 2015, hvor emnet var kvalitet i de videregående uddannelser. Kvalitetsudspillet vedr. 1-årige specialer. Konferencen den 30. april 2015 om fremtidens ph.d.-uddannelse. Folkemødet på Bornholm den juni 2015.

5 Side 5/4 7. Eventuelt Junimødet holdes i Aarhus og ikke som tidligere besluttet i Emdrup. I stedet lægges bestyrelsesmødet i november i Emdrup. Mødet sluttede kl Kommende møder Mødeplan for 2015 BM onsdag den 17. juni, kl , Frandsensalen BM tirsdag onsdag den september (seminar), Sandbjerg Gods BM onsdag den 4. november, kl , Emdrup BM torsdag den 3. december, kl , Frandsensalen Mødeplan for 2016 BM onsdag den 24. februar, kl , Frandsensalen BM onsdag den 27. april, kl , Frandsensalen BM tirsdag den 14. juni, kl , Frandsensalen BM torsdag fredag den september (seminar), Sandbjerg Gods BM torsdag den 27. oktober, kl , Frandsensalen BM onsdag den 7. december, kl , Frandsensalen Andre arrangementer Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser: Torsdag den 28. maj 2015, kl Onsdag den 25. maj 2016, kl Aarhus Universitets årsfest: Fredag den 11. september 2015 Fredag den 9. september 2016

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77 18. Marts 2015 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15 Syddansk Universitet, Campus Odense,

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse torsdag den 18. september 2014 kl. 13.00 startende med frokost kl. 12.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10 i København Mødelokale 2-1 2, 2. sal Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30 Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Tilstede: Anker Boye, Arne Jakobsen, Carsten Fich, Christian Thygesen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

BBN takkede AP for forslaget om, at tillidsreformen er emne for HSU s temamøde.

BBN takkede AP for forslaget om, at tillidsreformen er emne for HSU s temamøde. Møde den: 20. januar 2015 kl. 13-16 Frandsensalen HSU-møde, 1. møde 2015 Referat Til stede: Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Jane Kraglund (JAK), Niels Chr. Nielsen (NCN), Johnny Laursen (JL),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere