Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET"

Transkript

1 Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

2 Tog de skade? Student fra den sorte skole Anmeldelse Per Lykke, student fra Århus Katedralskole i 1999, har i sin interviewbog stillet det næsten retoriske spørgsmål»tog de skade?«til en række tidligere studenter fra Katedralskolen. Den ældste er forhenværende nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer, der blev student i 1942, og den yngste er fra 1999, Lau Højen, som spiller og synger i elektrorockbandet Carpark North. Nu er svaret ret afhængigt af, hvem og hvor mange man spørger, men skal man fæste lid til de udvalgte 12, så er svaret dog entydigt en benægtelse. De mener ikke selv at have taget skade af de tre år, de deponerede på denne skole, i den måske vigtigste fase af deres liv, både socialt, mentalt og vidensmæssigt. Men sandheden kommer vi nok tættest på ved at lytte til Christian Braad Thomsen, der ganske vist dumpede til den endelige eksamen, når han sammenfattende siger:»man kan ikke stole på sine erindringer ( ) Alle mennesker digter deres liv om til en god historie i erindringen ( ) for at få styr på alle de Foto: Birger Storm Foto: Poltiken-Fonden Erik Hoffmeyer: Gymnasietiden var en død periode for mig, og det skyldes ikke mindst, at den fandt sted i nogle af de sor-teste år: Jeg begyndte i gymnasiet i efteråret 39 og blev student i 42, og det var jo en periode, hvor tyskerne havde en kolossal fremgang. Efter Frankrigs fald havde de nær mest vundet nye sejre, hver eneste morgen når man kom i skole. Der var selvfølgelig nogle få elever, der var tilfredse med det, men jeg syntes, det var meget trist at opleve. Det lå som et åg over hele min gymnasietid. Foto: Erik Laursen Aage Holm-Pedersen: Faktisk tror jeg kun, jeg var i Heimdal én gang. Jeg var sky og havde en fornemmelse af, at jeg ikke kunne klare mig i den der åndselite, og måske var jeg heller ikke moden nok. Egentlig interesserede det mig heller ikke så meget. Det var håndbold, det handlede om. forvirrede skridt i natten, fra det ene værtshus til det andet, fra det ene pigeværelse til det andet. For at få kaos til at samle sig til en historie«. Alle 12 interviews tager naturligt afsæt i den enkeltes erindring om sit møde med Katedralskolen. Forbløffende er det imidlertid, at for de fleste fylder dette afsnit af interviewet over- 2

3 Tog de skade? Foto: Roskilde Stift Jan Lindhardt: Jeg havde både dygtige lærere og dårlige lærere, og der var søde piger og dumme piger, men forskellen var ikke så stor, som den senere blev. Katedralskolen var ikke et sted, der kaldte på frygt og bæven, som skolen gør i Scherfigs Det forsømte Foraar, Kiellands Gift eller Jens Kruuses erindringer. Det var heller ikke et sted, man stod op om morgenen og glædede sig vanvittigt til. Ulf Pilgaard: Det var virkelig en skole med autoriteter. Tag for eksempel min latinlærer, som vi kaldte Sorte Ole. Jeg kan faktisk slet ikke huske, hvad han hed rigtigt. Han gik altid i sort habit med vest og guldkæde, og så røg han på en stin kende cigar, som han havde med sig ind i klasseværelset og lagde fra sig, når han skulle undervise, og så stank der af sur cigar over det hele. Foto: Henrik Petit raskende lidt. Ofte vælger nogle af de adspurgte ret uforpligtende vendinger som»det var en dejlig tid«,»et dejligt sted ( ) en særlig ånd«. Men mødet bliver også præciseret, som det er tilfældet med Jan Lindhardts nøgterne konstatering:»(at) vi i min generation ikke forventede os ret meget af skolen ( ) man betragtede skolen med venlig ligegyldighed«. Vi kommer med disse 12 studenter ikke på noget tidspunkt i nærheden af Scherfigs skræmmebillede af den sorte Christian Braad Thomsen: Skolen var baseret på dialog, og det var mig, der ikke var i stand til at indgå i en dialog med de der utro lig velmenende lærere. Så det var udelukkende min egen skyld, at jeg dumpede til studentereksamen, og derfor husker jeg også kun Katedralskolen med taknemmelighed. Det var mig, der gik i sort, ikke skolen. Foto: Bente Petersen 3

4 Tog de skade? skoles umyndiggørelse og lemlæstelse af forsvarsløse unge mennesker. Tværtimod. Den mørkeste farvetone, der knyttes til skolen, er grå ; der er betydeligt flere lysere nuancer på spil. Lars Bukdahl siger det bl.a. på denne måde:»katedralskolen var ikke konservativ på nogen undertrykkende måde, men der var en idé om, en oplevelse af og insisteren på et meget langt ekko, også på en lidt trættende måde nogle gange«. Det er en skole med traditioner, både med hen- Nils Malmros: Jeg har en meget præcis hukommelse, jeg vil næsten sige en dag til dag-hukommelse fra hele min skoletid. I det øjeblik, jeg laver mine film, prøver jeg på den ene side at være rimelig ærlig og fortælle, om jeg så må sige, sandheden, men jeg er også nødt til at lave forskydninger og forkortelser og til at digte, for jeg skal jo nu engang løfte perspektivet ud i virkeligheden. På den an den side har jeg da et problem med at skelne. syn til århundreder og til de faste institutioner og aktiviteter, der er med til at strukturere det enkelte skoleår. Især spiller deltagelsen i Heimdals meget varierede udbud af sociale og kulturelle Foto: Erik Aavatsmark aktiviteter en væsentlig rolle i de interviewedes erindringsbillede af deres skoletid. Evnen til at argumetere, begrunde og kæmpe for sine meninger er blevet skærpet i dette forum. Digteriske løbebaner har taget sit udgangspunkt i foreningen og ikke mindst i mødet med en række dansklærere, som i lykkeligste fald har lukket op for andre måder at se tilværelsen på eller har udfordret og pirret til elevernes kreative og kritiske nysgerrighed. Også de tilbagevendende indstuderinger af musicals, der har været en central del af skolens liv Foto: Birger Storm Kirsten Lehfeldt: Skolen var på ingen måde autoritær, men præget af respekt, og det tror jeg faktisk, har be tydet meget for mit forhold til autoriteter senere hen. Dem har jeg aldrig været bange for. 4

5 Tog de skade? Foto: Lars Bonde Lene Kaaberbøl: Det var tre fantastiske år. Det er jo i den grad tre dannelsesår, hvor man går fra at være en snottet konfirmand til at være et nogenlunde voksent ungt menneske. Der sker ufattelig meget på de år, og det gjorde der også for mig. Og samtidig var der al ligevel en grænse et eller andet sted, hvor man syntes, vingerne slog mod buret. Peter Skaarup: Katedralskolen var i min g y m n a s i e t i d stærkt præget af, at nogle holdninger blev betragtet som rigtigere end andre. Det var mit klare indtryk, at langt de fleste lærere dengang hørte hjemme hos de radikale eller længere udad mod venstrefløjen. Foto: Folketinget i mere end tyve år, har været planteskole og affyringsrampe for flere af studenternes senere liv som professionelle kunstnere, det være sig som rockmusikere, skuespillere og opera- og musicalsangere. Ingen af de 12 studenter knytter direkte forbindelse mellem deres gymnasietid og deres senere tilværelse ude i virkeligheden. Men noget har de tre år alligevel pirket til i dem. Jan Lindhardt ser 1950 ernes gymnasieuddannelse som»en spredeuddannelse, det vil sige en uddannelse, hvor man bliver lidt klog på meget. Resten af sit liv bruger man på at blive klog på lidt«. Mere uforbeholden, ja, næsten overstrømmende positiv er den foreløbige status hos den yngste, Lau Højen:»Jeg blev hver dag inspireret, motiveret og udfordret ( ) Min horisont blev udvidet ekstremt meget, da jeg gik på Katedralskolen: Jeg lærte simpelthen, at verden er større, end jeg troede«. Hvis dette udsagn ikke kun er dækkende for Lau Højens oplevelse af sin Foto: Lars Gundersen 5

6 Tog de skade? Lars Bukdahl: Der var dem, hvis mindeplader var oppe, og så var der dem, Nils Malmros og Thorkild Bjørnvig, der var levende mindeplader, fordi de ligesom var omkring os hele tiden. Jeg tror, jeg på det tidspunkt læste Bjørnvigs erindringer, der handler om den tid, og hvor komisk man end synes, han kan være, den der lille Rilke-læsende hjerte-smerte-fyr, var jeg jo grundlæggende også sådan selv. skolegang, men i forskellige grader også for de mange studenter, hvis udgangspunkt er Katedralskolen, og som ikke har deres daglige gang på scenen og i det offentlige rums rampelys, så kan de ikke med rette kræve deres skolepenge tilbage. Jørn Ørum Hansen Per Lykke: Tog de skade? Student fra den sorte skole. Hovedland, 173 sider, 229 kroner. Kan købes i boghandlen eller på Sine Bundgaard: Katedralskolen var et me get ambitiøst sted. Der var virkelig knald på dengang i 80 erne, da yuppiebølgen var på sit højeste, og i Århus var Katedralskolen jo yuppieskolen over dem alle; for eksempel kom mange af dren gene i skole med slips på og attachemappe i hånden det var en sjov kontrast til de fleste af lærerne, som aldrig lagde skjul på, at de var røde. Foto: Thomas Cato Foto: Morten Thorhauge Lau Højen: Den blanding af nys gerrighed, motivation og inspiration, der prægede hverdagen, da jeg gik på efterskole og siden på højskole, prægede også hverda gen på Katedralskolen. Derfor tror jeg faktisk også, at Nikolai F.S. G. ville have befundet sig ganske godt på skolen i dag. Den er ikke sort mere. 6

7 Jubilar Thyge Thygesen Har du viser, min ven, syng dem nu! For nu er tiden, hvor viser skal synges. Og den, der skal synge, er du! I morgen er måske for sent, min ven, Så synd for de sange, der aldrig bli r sunget! Så tal ikke mere om viser til mig - lad viserne tale for dig! Vil du elske, min ven, gør det nu! For nu er tiden til kærlighed inde! Og den, der skal elske er du! I morgen er måske for sent, min ven Lev elskoven ud uden skam eller anger! Så tal ikke mere om kærlighed, men Lad kærlighed tale, min ven! Ærede forsamling, kære studenter årgang 2010: Vil du leve dit liv, gør det nu! For nu er tiden, hvor dit liv skal leves! Og den, der skal leve er du! I morgen er måske for sent, min ven. Hvem bryder sig om, hvad du drømte og ville? Så vent ikke, lad ikke tiden gå hen! Det er nu, du skal leve min ven! TILLYKKE MED HUEN! Jeg står her som repræsentant for 50-års jubilarerne specielt fra 3. x årgang 1960 og vil gerne sende jer vore bedste ønsker med på vejen. Med på vejen fik jeg selv herfra masser af inspiration og glæde - både som elev og senere som musiklærer i hele 14 år. Katedralskolen var allerede i min gymnasietid et arnested for masser af musikalske initiativer, og det er herligt at vide, at det stadig er et sted, hvor musikken har høj prioritet. Derfor skal vores hilsen til jer være musikalsk: en sang, som jeg har fordansket fra det svenske. På latin ville man sige carpe diem grib dagen Bengt Alfors udtrykte det på denne måde: 7

8 SPOR fra Katten I det seneste nummer af EkstrArosia udskrev vi to kreative konkurrencer for at fremme den kreative udfoldelse på Aarhus Katedralskole. Konkurrence 1 havde overskriften SPOR fra Katten. I oplægget hed det blandt andet:»spor fra Katten kan være en mere eller mindre konkret antydning af vores fælles sted. Det kan være en bearbejdning af de spor, vi efterlader os i vores færden på skolen i form af konkrete ting som eksempelvis cigaretskodder, noter og huskelister, kruseduller og kradserier, glemte og tabte ting eller mere abstrakt i form af spor fra livet på skolen en tanke, en idé, et citat fra undervisningen eller skolegården.«konkurrence 2 havde fantastiske fortællinger som overordnet tema. I oplægget hed det blandt andet:»skriv historien om noget usædvanligt, du har oplevet. Det kan være noget mærkeligt, fantastisk, sært, uhyggeligt, sjovt, tankevækkende, vidunderligt, trist osv. Noget, der viser, at virkeligheden ikke står tilbage for fantasien.«efter afleveringsfristens udløb har Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse bistået af relevante faglærere gennemgået de indleverede bidrag og fundet vinderne af 1.-3-præmierne (hhv , 500 og 300 kr.) i begge konkurrencer. Vinderne i konkurrence 1: 1. præmie: Pauline Nystrand Fick, 1. h 2. præmie: Kira Skovbo Moser, 2. h 3. præmie: Sophie Ehlers Bedsted 2. h Vinderne i konkurrence 2: 1. præmie: Jakob Friis Storborg, 2. k 2. præmie: Cecilia Hvidtfeldt Fuglsang Nielsen, 3. n 3. præmie: Jakob Steensen, 1. t 1. præmie: Pauline Nystrand Fick, 1. h 8

9 1. præmie: Jakob Friis Storborg, 2. k Rektor Lars Scheibel overrækker præmier til Pauline Nystrand Fick og Jacob Friis Storborg. RAV Påsken 1996 I anledning af min mors fødselsdag sidder jeg nu på en blå sofa i en koldt indrettet ferielejlighed. Her er et værerelse, en gang og en stue med køleskab og håndvask. Så er der selvfølgelig et toilet, som jeg ikke har i sinde at tilbringe meget tid på, da jeg ikke kan lide at lave nummer 2 andre steder end derhjemme. Danhotel har aldrig været noget eksotisk rejsemål, og da mine forældre altid sparer, hvor spares kan, har vi ikke havudsigt, men kan derimod se ned på Jettes Butik, der sælger alt fra kvindetøj til strandudstyr og små glas at samle rav i. Nogle mennesker har svært ved at begrænse sig, siger min far ofte med tanker rettet mod min mors mere impulsive tilgang til indkøb. Noget siger mig, at Jette er et af de mennesker. Så sent som for et par timer siden var min mor nede at købe fanøhunde hos Jette. To porcelænshunde, man brugte ved Vesterhavet før i tiden. Når manden så var på havet, spejdede hundene ud mod deres ejer og gav samtidig tegn til eventuelle elskere om fri bane. Min far er nu ikke sømand, og jeg tror ikke, min mor har andre kærester, men hun synes åbenbart, de pynter. Hvis jeg skal være ærlig, havde ægte hunde med puls og pels været mere velkomne fra min side, men min far er, trods vegetarisk livsstil, ikke glad for dyr.»når jeg er død, kan I få en hund«, siger han, når mor og jeg plager. Noget siger mig, der går lidt tid, før det bliver aktuelt, for min far hverken ryger eller drikker. Jeg vil nødig lyde alt for negativ. Faktisk er jeg glad for at være her, og jeg ved, her er gode muligheder for at finde rav, så jeg har taget to filmbøtter med. De er svagt gennemsigtige og slutter helt tæt, så selv de mindste ravsplinter ikke slipper. Jette og hendes ravglas må i hvert fald kigge langt efter mine lommepenge. Jeg kan ikke vente med at afprøve mine evner og har brugt lang tid på at forberede mig. Specielt spørgsmålet om, om jeg skal sælge eller beholde det, hvis jeg skulle gå hen at finde en klump pa et kilo, har optaget mine tanker. Med min mors velsignelse går jeg ud af lejligheden iført gummistøvler og med reagensglas i lommen. Rettet målbevidst mod stranden. Jeg føler mig på en gang som en privatdetektiv og en guldgraver. Knap er jeg kommet ud på sandstien, der fører ned til havet, før jeg ser en 9

10 mørkorange klump. Den glimter svagt i solen og fylder omtrent det samme som et hindbær. Jeg opfatter mig selv som en fyr, der forstår at holde hovedet koldt i intense øjeblikke, men min mavesæk kilder, da jeg rækker ned efter klumpen. Noget af sandet hænger ved, men måske er det, fordi der stadig er lidt klister fra klumpens fortid som harpiks. Jeg børster sandet af og banker den mod tænderne. Jeg har jo ikke helt noget at sammenligne det med, men det mærkes ikke som en normal sten. Den er også lettere. Jeg putter stykket i munden, for det gør rigtige ravsamlere. Sådan ved man, at det ikke smutter ned mellem fingrene på en. Jeg kunne benytte min filmbøtte, men lige nu gider jeg ikke til at finde den frem. Ravet føles lidt sjovt i munden. Slet 3. præmie: Sophie Ehlers Bedsted, 2. h ikke, som når jeg har brugt rigtige sten at øve mig på. Den er meget glat, let, men smager ikke rigtigt af noget. Jeg løber tilbage mod lejligheden, og mine fødder 2. præmie: Kira Skovbo Moser, 2. h svupper i gummistøvlerne. Far sidder og zapper på fjernsynet, og stakåndet fortæller jeg ham om min bedrift. Han joker med selvtilfredshed i øjnene:»så er der vidst rav i den«. Noget siger mig, at jeg ikke slipper så let, og jeg kan se, han tænker, så alle andre kropsfunktioner er sat ud af spil.»du må da være splitter-rav-ende sindssyg«. Jeg griner, for det er min pligt som søn. Ravklumpen, der nu er savlet til, virker en smule mindre, end jeg husker den, men min dømmekraft har nok, og ganske forståeligt, lidt en smule under min begejstring. Min far tager det mellem fingrene og sidder et øjeblik, mens jeg forestiller mig min mors reaktion, der utvivlsomt vil udløse knus, kys og så mange rosende ord, at jeg må sidde ned. Derfor har jeg også gemt hende til sidst. På samme måde som man gemmer det gode i madpakken. Min far kigger på mig og smiler.»jeg tror nu ikke, det her er rav, Jakob«.»Jo, det er«.»hvor fandt du det?på sandstien ned mod havet. Det er vel kommet derop efter en stormflod«.»jeg er ked af at sige det, sønnike, men det er vist et gammelt bolsje«. Den pludselige kvalme ved at have haft en fremmed tyskers bolsje i munden er alligevel vand ved siden af skuffelsen. Jeg græder næsten. Den weekend pa Fanø fandt jeg, trods anstrengelser, intet rav. Siden da har jeg dog fundet nok til utallige filmbøtter, og Jettes Butik er gået nedenom og hjem. Jakob Friis Storborg, 2. k 10

11 Mouritz/Hørslev projektet Aarhus Katedralskoles Venners samarbejde med Heimdal om en årlig forfatteraften er blevet en tradition. 12. april aflagde digteren Lone Hørslev og musikeren Mads Mouritz skolen et besøg. En helhedsoplevelse som spillede på flere sanser Jeg gik ind til koncerten uden på forhånd at have hørt Mads Mouritz musik, læst Lone Hørslevs digte eller hørt noget fra deres fælles Mouritz/Hørslev projekt. Der er altid den fare, når man blander to stilarter, at forbindelsen enten udebliver eller kommer til at virke søgt. Denne forbindelse har Lone Hørslev og Mads Mouritz dog til fulde fundet frem til. Musikken tilførte en hel ny dimension til lyrikken, og deres stemmer komplementerede hinanden fantastisk godt. Umiddelbart kunne Katedralskolens Festsal synes stor til de to optrædende og de omkring 80 fremmødte, men Mouritz og Hørslev formåede gennem en fantastisk kontakt til publikum og en fantastisk lyssætning at gøre koncerten meget intim. Netop lyssætningen, som de to kunstnere havde brugt lang tid på, var med til at skabe en synæstetisk oplevelse, hvor en del af oplevelsen var gået tabt, hvis tilhøreren blot havde lænet sig tilbage, lukket øjnene og nydt oplevelsen. Dette var meget symptomatisk for hele koncerten, hvor jeg som tilhører sad med en fornemmelse af, at alle elementer i koncerten var nøje udvalgt og udført med meget stor omhu. På trods at dette synes jeg, de havde en dejlig distance til kunsten samt til generelt scenesnobberi, og det var dejligt befriende, at de flere gange i løbet af koncerten udstillede deres uperfekthed og små fejl med et smil og en lille frisk kommentar. Dette fik mig som publikummer til at føle mig som en del af koncerten frem for fremmedgjort af kunsten. Musikken fungerede understregende i forhold til hendes, til tider, meget lyriske digte, som hun fremførte med stor passion og ærlighed. I sin digtning behandler Lone Hørslev mange store emner. Hun tager fat på alt fra svigt og længsel til håb og glæde. Alt dette blev akkompagneret af Mads Mouritz musik, som spændte vidt. Lige fra roligt klaverspil til noget, der tangerede det psykedeliske. Dette hjalp til at hele rummet til at føle den stemning, som lå i de enkelte digte og var med til at inddrage publikum. Alt i alt synes jeg, at det var en meget hel oplevelse. Hel i den forstand, at forestillingen fungerede som en helhed og ikke en masse enkeltdigte akkompagneret af musik, men også hel i den forstand, at det var en helhedsoplevelse, som spillede på flere sanser, hvor elementerne var gensidigt afhængige, og hvor hele oplevelsen stod og faldt med, at hver enkelt del fungerede. Alt i alt var det en meget behagelig og medrivende oplevelse. Martin Lunding, 3. h 11

12 Kom kom kom Vidste du godt at jeg engang i nattens mørkeste mørke brød ind i dit hjem, for din dør stod på klem, og jeg lagde mig på dit klinkegulv. Så listede jeg langsomt hen til din seng, og regnen slog mod ruden, og din søvn var så sød, og du åndede tungt og jeg løftede min hånd Kom kom kom, løft mig op og tilbage til den drøm, kom, løft mig op og tilbage til den drøm Jeg plantede en kniv så blidt i din hud, jeg stak den ind i dit hjerte så det aldrig mere skal banke for ham du lå ved siden af Så kyssede jeg din kridthvide hånd, lagde den i min egen, sagde farvel og så smed jeg dig ud ad vinduet. Da du landede på jorden med et ordentligt smæld, faldt kødet fra dine knogler og du sejlede ud over fortovet og gjorde det smukt Du sejlede ud over fortovet. Og ud af mit liv Lone Hørslev 12

13 Rejsebeskrivelser KulTUR-legatet Blandt årets modtagere var 3. a, 3. d og 2. k, der som kvittering har sendt de nedenstående rejseberetninger. De øvrige legatmodtageres rejseberetninger kan læses på under Gl. elever. Keeping warm på Loppen Efter to dages lange gåture i et tilsneet og koldt København, kom fortjenesten en torsdag aften sidst i januar. 3. d og 3. a s studietur skulle afsluttes med en aften på Christiania et valg, der på forhånd vakte stor glæde efter flere timers ophold på Christiansborg og i Nationalbanken. Vi trængte til at slappe af, komme ind i varmen, opleve stemningen på Christiania, høre lidt god musik og drikke en tiltrængt øl på vores sidste aften, inden turen tilbage til Århus og en velfortjent weekend. I mindre grupper bevægede vi os fra en hyggelig mexicansk restaurant, hvor vi alle havde spist sammen. For langt de fleste var aftenens forestående program ukendt. We Were Promised Jetpacks hed aftenens hovednavn på det traditionsrige spillested Loppen. Et skotsk indierockband, som kun de færreste af os havde haft tid til at lytte til inden. Da vi gik ned ad de smalle gader på Christiania, spærrede vi øjnene op. De skæve huse var fantastisk udsmykket med kreativ kunst. Selv om mørket var faldet på, og gadelamperne ikke lyser kraftigt på fristaden, kunne man mærke den umiddelbare facades kreative liv, og vi følte os velkomne, da et lille nøgternt skilt mødte os:»loppen«. Stedet var allerede godt fyldt, da vi kom, men vi fandt et par borde og satte os til rette under de lave træbjælker, som skabte en intens og hyggelig stemning. Efter et par Thy-bajere og en livlig snak om de sidste to dages mange indtryk gik opvarmningsbandet Le Clu på scenen. Et lokalt band, som ikke rigtig formåede at fange publikum med deres energiske rock n roll. To timer senere skete det så. Fire unge mænd indtog scenen, rummet og min musikalske erindringsbog. Med en kontrolleret vildskab skabte de store lydflader, der fangede og fortryllede det lille spillested. Forsangerens melodiøse stemme skar klart igennem, og musikkens evne til at understøtte teksterne løftede koncerten op på et højt niveau. Folk forlod hurtigt de runde borde for at samles i en stor skare foran scenen, hvorfra den skotske stemning hamrede derudad og skabte en pludselig varme i vintermørket, som bandet cementerede ved at slutte aftenen med nummeret Keeping Warm. Så stor tak til Aarhus Katedralskoles Venner for den økonomiske støtte til en enestående oplevelse. Malthe Bøgh Olesen, 3. a Foto: 13

14 Klassisk flamenco i Sevilla 2. k vil gerne takke Aarhus Katedralskoles Venner for KulTURlegatet i forbindelse med vores studierejse til Sevilla. Legatet gav os en eksklusiv mulighed for at overvære et traditionelt spansk flamencoshow i Casa de la Memoria i Barrio de Santa Cruz. Forestillingen foregik i en klassisk patio dækket af et solsejl. Her i marts ikke for at skærme for varmen, men for at for at holde på den. H.C. Andersen siger om patioen,»den lille Gaard, den er Hjertet og tillige Ansigtet«. Og det var netop, hvad det var, et metarum, hvor vi både befandt os inde og ude. Allerede her fornemmede man autenticiteten. Det var ikke Costa del Sol-versionen af flamencoen med polkaprikker og polyesterblomster, som vi blev præsenteret for. Det var flamencoen i sin oprindelige form. En sanger og en guitarist trådte ind på den rå scene med en klassisk spansk guitar og to skamler. Akkompagnement af rytmiske håndklap var alt, hvad der behøvedes for at fylde lokalet med en skiftevis blid og voldsom musik, og selv om sangerens andalusiske dialekt var svært at forstå, var ingen i tvivl om indholdet i hans inderlige følelsesudbrud med den gentagne glose emorado (forelsket). De store lidenskaber og den altfortærende kærlighed krængedes ud af hans sjæl i et stilleje, som vi reserverede skandinaver ikke er bekendte med. Efter et par intense sange kom først en Antonio Banderas-inspireret mand ind på scenen, og da de sidste fnis over hans åbenlyse latinoloverkvaliteter var kvalt, tog begejstringen over den ekstreme kropslige kontrol over. Herefter trådte en kvindelig danser ind. Med en lige så lidenskabsfuld dans fuldendte hun kærlighedsdramaet. Dansen vidnede om en tradition, der stolt lever videre for de flamencotilhængere, aficionados, som ikke søger den letfordøjelige udgave i prætentiøse kjoler. Til trods for vores beundring af dansernes kunnen var det alligevel musikken, der efterlod det største indtryk fra en smuk aften i Andalusiens og flamencoens hovedstad, Sevilla. Anne Astrup, Nanna Sønderbæk og Rikke Olsen, 2. k 14

15 Aarhus Katedralskoles Venner Invitation Aarhus Katedralskoles Venner inviterer til en hyggelig aften mandag den 20. september kl i Festsalen. Aftenens program omfatter: Velkomst v. rektor Lars Scheibel Per Lykke fortæller om arbejdet med bogen Tog de skade? Student fra den sorte skole Vennernes generalforsamling Musikalske indslag fra skolens elever En forfriskning undervejs Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner mandag den 20. september kl i Festsalen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Per Lykke, Lizzie Andersen, Tove Christensen og Sabine Bech-Hansen. Per Lykke er villig til genvalg. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Tove Christensen, formand Tak Til statsautoriseret revisor Henrik Myhre, Qurios, for revisionen af årsregnskabet. Kære Katedralskolevenner! For at kunne komme i kontakt med jer hurtigere, oftere og billigere har vi tidligere efterlyst jeres -adresser. Vi har fået mange, men vi vil gerne have endnu flere. Så send en med navn og adresse til: Tak I et forsøg på at skaffe ekstra midler til at støtte særlige projekter på skolen samt eleverne igangsatte vi i efteråret 2008 en sponsorjagt. Tanken var, at skolens leverandører og kontakter i byens forretningsliv kunne tegne sig for et sponsorat, og det er der heldigvis mange, der har haft lyst til. En liste over foreningens sponsorer kan ses herunder. Derudover har en række medlemmer bidraget med lidt ekstra i forbindelse med kontingentindbetalingerne. Vi takker for alle bidrag. Tove Christensen, formand Sponsor Café Englen Studsgade 3, 8000 Århus C Gavegivere Knud Hakon Thorup Rønnebærhaven 24, 3500 Værløse Inge Vibeke Asboe Mitchell 41, Hyde Park Garden Mews, London Kirsten A. Jack Rungsted Strandvej 193 A, 2960 Rungsted Kyst Kaj Christoffersen Kong Valdemarsvej 22 A, Søllerød, 2840 Holte Lars Blinkenberg 15

16 Regnskab Resultatopgorelse 1. april-31. marts Kontingenter og gaver Renter af bankkonti Overskud ved arrangement 45-års stipendier Sponsorbidrag Indtægter i alt Støtte Legater og boggaver Radighedsbe1øb til rektor Ku1TURlegater Gaver Girobank, service- og debiteringsgebyr Årsskrift Ekstrarosia Porto Diverse Ekskursioner Udgifter i alt Overskud Balance pr. 31. marts Aktiver Aarhus Lokalbank, kt Aarhus Lokalbank, kt Aarhus Lokalbank, kt Danske Bank, kt Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver Legatmidler Saldo pr. 1. april 2008 Kapitalkonto Saldo pr. 1. april 2008 Overskud ifølge resultatopgørelse Passiver i alt Horsens, den 16. april 2010 QURIOS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Myhre, statsautoriseret revisor Århus, den 16. april 2010 Lizzie Andersen, kasserer 16

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B Hjælp Mig (udkast 3) Af Bistrupskolen 8B SCENE 1 INT. KØKKENET MORGEN (15) går ind af døren til køkkenet og sætter sig ned ved køkkenbordet. åbner sit hæfte hvor der står Line på alle siderne. (16) sidder

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere