Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET"

Transkript

1 Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

2 Tog de skade? Student fra den sorte skole Anmeldelse Per Lykke, student fra Århus Katedralskole i 1999, har i sin interviewbog stillet det næsten retoriske spørgsmål»tog de skade?«til en række tidligere studenter fra Katedralskolen. Den ældste er forhenværende nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer, der blev student i 1942, og den yngste er fra 1999, Lau Højen, som spiller og synger i elektrorockbandet Carpark North. Nu er svaret ret afhængigt af, hvem og hvor mange man spørger, men skal man fæste lid til de udvalgte 12, så er svaret dog entydigt en benægtelse. De mener ikke selv at have taget skade af de tre år, de deponerede på denne skole, i den måske vigtigste fase af deres liv, både socialt, mentalt og vidensmæssigt. Men sandheden kommer vi nok tættest på ved at lytte til Christian Braad Thomsen, der ganske vist dumpede til den endelige eksamen, når han sammenfattende siger:»man kan ikke stole på sine erindringer ( ) Alle mennesker digter deres liv om til en god historie i erindringen ( ) for at få styr på alle de Foto: Birger Storm Foto: Poltiken-Fonden Erik Hoffmeyer: Gymnasietiden var en død periode for mig, og det skyldes ikke mindst, at den fandt sted i nogle af de sor-teste år: Jeg begyndte i gymnasiet i efteråret 39 og blev student i 42, og det var jo en periode, hvor tyskerne havde en kolossal fremgang. Efter Frankrigs fald havde de nær mest vundet nye sejre, hver eneste morgen når man kom i skole. Der var selvfølgelig nogle få elever, der var tilfredse med det, men jeg syntes, det var meget trist at opleve. Det lå som et åg over hele min gymnasietid. Foto: Erik Laursen Aage Holm-Pedersen: Faktisk tror jeg kun, jeg var i Heimdal én gang. Jeg var sky og havde en fornemmelse af, at jeg ikke kunne klare mig i den der åndselite, og måske var jeg heller ikke moden nok. Egentlig interesserede det mig heller ikke så meget. Det var håndbold, det handlede om. forvirrede skridt i natten, fra det ene værtshus til det andet, fra det ene pigeværelse til det andet. For at få kaos til at samle sig til en historie«. Alle 12 interviews tager naturligt afsæt i den enkeltes erindring om sit møde med Katedralskolen. Forbløffende er det imidlertid, at for de fleste fylder dette afsnit af interviewet over- 2

3 Tog de skade? Foto: Roskilde Stift Jan Lindhardt: Jeg havde både dygtige lærere og dårlige lærere, og der var søde piger og dumme piger, men forskellen var ikke så stor, som den senere blev. Katedralskolen var ikke et sted, der kaldte på frygt og bæven, som skolen gør i Scherfigs Det forsømte Foraar, Kiellands Gift eller Jens Kruuses erindringer. Det var heller ikke et sted, man stod op om morgenen og glædede sig vanvittigt til. Ulf Pilgaard: Det var virkelig en skole med autoriteter. Tag for eksempel min latinlærer, som vi kaldte Sorte Ole. Jeg kan faktisk slet ikke huske, hvad han hed rigtigt. Han gik altid i sort habit med vest og guldkæde, og så røg han på en stin kende cigar, som han havde med sig ind i klasseværelset og lagde fra sig, når han skulle undervise, og så stank der af sur cigar over det hele. Foto: Henrik Petit raskende lidt. Ofte vælger nogle af de adspurgte ret uforpligtende vendinger som»det var en dejlig tid«,»et dejligt sted ( ) en særlig ånd«. Men mødet bliver også præciseret, som det er tilfældet med Jan Lindhardts nøgterne konstatering:»(at) vi i min generation ikke forventede os ret meget af skolen ( ) man betragtede skolen med venlig ligegyldighed«. Vi kommer med disse 12 studenter ikke på noget tidspunkt i nærheden af Scherfigs skræmmebillede af den sorte Christian Braad Thomsen: Skolen var baseret på dialog, og det var mig, der ikke var i stand til at indgå i en dialog med de der utro lig velmenende lærere. Så det var udelukkende min egen skyld, at jeg dumpede til studentereksamen, og derfor husker jeg også kun Katedralskolen med taknemmelighed. Det var mig, der gik i sort, ikke skolen. Foto: Bente Petersen 3

4 Tog de skade? skoles umyndiggørelse og lemlæstelse af forsvarsløse unge mennesker. Tværtimod. Den mørkeste farvetone, der knyttes til skolen, er grå ; der er betydeligt flere lysere nuancer på spil. Lars Bukdahl siger det bl.a. på denne måde:»katedralskolen var ikke konservativ på nogen undertrykkende måde, men der var en idé om, en oplevelse af og insisteren på et meget langt ekko, også på en lidt trættende måde nogle gange«. Det er en skole med traditioner, både med hen- Nils Malmros: Jeg har en meget præcis hukommelse, jeg vil næsten sige en dag til dag-hukommelse fra hele min skoletid. I det øjeblik, jeg laver mine film, prøver jeg på den ene side at være rimelig ærlig og fortælle, om jeg så må sige, sandheden, men jeg er også nødt til at lave forskydninger og forkortelser og til at digte, for jeg skal jo nu engang løfte perspektivet ud i virkeligheden. På den an den side har jeg da et problem med at skelne. syn til århundreder og til de faste institutioner og aktiviteter, der er med til at strukturere det enkelte skoleår. Især spiller deltagelsen i Heimdals meget varierede udbud af sociale og kulturelle Foto: Erik Aavatsmark aktiviteter en væsentlig rolle i de interviewedes erindringsbillede af deres skoletid. Evnen til at argumetere, begrunde og kæmpe for sine meninger er blevet skærpet i dette forum. Digteriske løbebaner har taget sit udgangspunkt i foreningen og ikke mindst i mødet med en række dansklærere, som i lykkeligste fald har lukket op for andre måder at se tilværelsen på eller har udfordret og pirret til elevernes kreative og kritiske nysgerrighed. Også de tilbagevendende indstuderinger af musicals, der har været en central del af skolens liv Foto: Birger Storm Kirsten Lehfeldt: Skolen var på ingen måde autoritær, men præget af respekt, og det tror jeg faktisk, har be tydet meget for mit forhold til autoriteter senere hen. Dem har jeg aldrig været bange for. 4

5 Tog de skade? Foto: Lars Bonde Lene Kaaberbøl: Det var tre fantastiske år. Det er jo i den grad tre dannelsesår, hvor man går fra at være en snottet konfirmand til at være et nogenlunde voksent ungt menneske. Der sker ufattelig meget på de år, og det gjorde der også for mig. Og samtidig var der al ligevel en grænse et eller andet sted, hvor man syntes, vingerne slog mod buret. Peter Skaarup: Katedralskolen var i min g y m n a s i e t i d stærkt præget af, at nogle holdninger blev betragtet som rigtigere end andre. Det var mit klare indtryk, at langt de fleste lærere dengang hørte hjemme hos de radikale eller længere udad mod venstrefløjen. Foto: Folketinget i mere end tyve år, har været planteskole og affyringsrampe for flere af studenternes senere liv som professionelle kunstnere, det være sig som rockmusikere, skuespillere og opera- og musicalsangere. Ingen af de 12 studenter knytter direkte forbindelse mellem deres gymnasietid og deres senere tilværelse ude i virkeligheden. Men noget har de tre år alligevel pirket til i dem. Jan Lindhardt ser 1950 ernes gymnasieuddannelse som»en spredeuddannelse, det vil sige en uddannelse, hvor man bliver lidt klog på meget. Resten af sit liv bruger man på at blive klog på lidt«. Mere uforbeholden, ja, næsten overstrømmende positiv er den foreløbige status hos den yngste, Lau Højen:»Jeg blev hver dag inspireret, motiveret og udfordret ( ) Min horisont blev udvidet ekstremt meget, da jeg gik på Katedralskolen: Jeg lærte simpelthen, at verden er større, end jeg troede«. Hvis dette udsagn ikke kun er dækkende for Lau Højens oplevelse af sin Foto: Lars Gundersen 5

6 Tog de skade? Lars Bukdahl: Der var dem, hvis mindeplader var oppe, og så var der dem, Nils Malmros og Thorkild Bjørnvig, der var levende mindeplader, fordi de ligesom var omkring os hele tiden. Jeg tror, jeg på det tidspunkt læste Bjørnvigs erindringer, der handler om den tid, og hvor komisk man end synes, han kan være, den der lille Rilke-læsende hjerte-smerte-fyr, var jeg jo grundlæggende også sådan selv. skolegang, men i forskellige grader også for de mange studenter, hvis udgangspunkt er Katedralskolen, og som ikke har deres daglige gang på scenen og i det offentlige rums rampelys, så kan de ikke med rette kræve deres skolepenge tilbage. Jørn Ørum Hansen Per Lykke: Tog de skade? Student fra den sorte skole. Hovedland, 173 sider, 229 kroner. Kan købes i boghandlen eller på Sine Bundgaard: Katedralskolen var et me get ambitiøst sted. Der var virkelig knald på dengang i 80 erne, da yuppiebølgen var på sit højeste, og i Århus var Katedralskolen jo yuppieskolen over dem alle; for eksempel kom mange af dren gene i skole med slips på og attachemappe i hånden det var en sjov kontrast til de fleste af lærerne, som aldrig lagde skjul på, at de var røde. Foto: Thomas Cato Foto: Morten Thorhauge Lau Højen: Den blanding af nys gerrighed, motivation og inspiration, der prægede hverdagen, da jeg gik på efterskole og siden på højskole, prægede også hverda gen på Katedralskolen. Derfor tror jeg faktisk også, at Nikolai F.S. G. ville have befundet sig ganske godt på skolen i dag. Den er ikke sort mere. 6

7 Jubilar Thyge Thygesen Har du viser, min ven, syng dem nu! For nu er tiden, hvor viser skal synges. Og den, der skal synge, er du! I morgen er måske for sent, min ven, Så synd for de sange, der aldrig bli r sunget! Så tal ikke mere om viser til mig - lad viserne tale for dig! Vil du elske, min ven, gør det nu! For nu er tiden til kærlighed inde! Og den, der skal elske er du! I morgen er måske for sent, min ven Lev elskoven ud uden skam eller anger! Så tal ikke mere om kærlighed, men Lad kærlighed tale, min ven! Ærede forsamling, kære studenter årgang 2010: Vil du leve dit liv, gør det nu! For nu er tiden, hvor dit liv skal leves! Og den, der skal leve er du! I morgen er måske for sent, min ven. Hvem bryder sig om, hvad du drømte og ville? Så vent ikke, lad ikke tiden gå hen! Det er nu, du skal leve min ven! TILLYKKE MED HUEN! Jeg står her som repræsentant for 50-års jubilarerne specielt fra 3. x årgang 1960 og vil gerne sende jer vore bedste ønsker med på vejen. Med på vejen fik jeg selv herfra masser af inspiration og glæde - både som elev og senere som musiklærer i hele 14 år. Katedralskolen var allerede i min gymnasietid et arnested for masser af musikalske initiativer, og det er herligt at vide, at det stadig er et sted, hvor musikken har høj prioritet. Derfor skal vores hilsen til jer være musikalsk: en sang, som jeg har fordansket fra det svenske. På latin ville man sige carpe diem grib dagen Bengt Alfors udtrykte det på denne måde: 7

8 SPOR fra Katten I det seneste nummer af EkstrArosia udskrev vi to kreative konkurrencer for at fremme den kreative udfoldelse på Aarhus Katedralskole. Konkurrence 1 havde overskriften SPOR fra Katten. I oplægget hed det blandt andet:»spor fra Katten kan være en mere eller mindre konkret antydning af vores fælles sted. Det kan være en bearbejdning af de spor, vi efterlader os i vores færden på skolen i form af konkrete ting som eksempelvis cigaretskodder, noter og huskelister, kruseduller og kradserier, glemte og tabte ting eller mere abstrakt i form af spor fra livet på skolen en tanke, en idé, et citat fra undervisningen eller skolegården.«konkurrence 2 havde fantastiske fortællinger som overordnet tema. I oplægget hed det blandt andet:»skriv historien om noget usædvanligt, du har oplevet. Det kan være noget mærkeligt, fantastisk, sært, uhyggeligt, sjovt, tankevækkende, vidunderligt, trist osv. Noget, der viser, at virkeligheden ikke står tilbage for fantasien.«efter afleveringsfristens udløb har Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse bistået af relevante faglærere gennemgået de indleverede bidrag og fundet vinderne af 1.-3-præmierne (hhv , 500 og 300 kr.) i begge konkurrencer. Vinderne i konkurrence 1: 1. præmie: Pauline Nystrand Fick, 1. h 2. præmie: Kira Skovbo Moser, 2. h 3. præmie: Sophie Ehlers Bedsted 2. h Vinderne i konkurrence 2: 1. præmie: Jakob Friis Storborg, 2. k 2. præmie: Cecilia Hvidtfeldt Fuglsang Nielsen, 3. n 3. præmie: Jakob Steensen, 1. t 1. præmie: Pauline Nystrand Fick, 1. h 8

9 1. præmie: Jakob Friis Storborg, 2. k Rektor Lars Scheibel overrækker præmier til Pauline Nystrand Fick og Jacob Friis Storborg. RAV Påsken 1996 I anledning af min mors fødselsdag sidder jeg nu på en blå sofa i en koldt indrettet ferielejlighed. Her er et værerelse, en gang og en stue med køleskab og håndvask. Så er der selvfølgelig et toilet, som jeg ikke har i sinde at tilbringe meget tid på, da jeg ikke kan lide at lave nummer 2 andre steder end derhjemme. Danhotel har aldrig været noget eksotisk rejsemål, og da mine forældre altid sparer, hvor spares kan, har vi ikke havudsigt, men kan derimod se ned på Jettes Butik, der sælger alt fra kvindetøj til strandudstyr og små glas at samle rav i. Nogle mennesker har svært ved at begrænse sig, siger min far ofte med tanker rettet mod min mors mere impulsive tilgang til indkøb. Noget siger mig, at Jette er et af de mennesker. Så sent som for et par timer siden var min mor nede at købe fanøhunde hos Jette. To porcelænshunde, man brugte ved Vesterhavet før i tiden. Når manden så var på havet, spejdede hundene ud mod deres ejer og gav samtidig tegn til eventuelle elskere om fri bane. Min far er nu ikke sømand, og jeg tror ikke, min mor har andre kærester, men hun synes åbenbart, de pynter. Hvis jeg skal være ærlig, havde ægte hunde med puls og pels været mere velkomne fra min side, men min far er, trods vegetarisk livsstil, ikke glad for dyr.»når jeg er død, kan I få en hund«, siger han, når mor og jeg plager. Noget siger mig, der går lidt tid, før det bliver aktuelt, for min far hverken ryger eller drikker. Jeg vil nødig lyde alt for negativ. Faktisk er jeg glad for at være her, og jeg ved, her er gode muligheder for at finde rav, så jeg har taget to filmbøtter med. De er svagt gennemsigtige og slutter helt tæt, så selv de mindste ravsplinter ikke slipper. Jette og hendes ravglas må i hvert fald kigge langt efter mine lommepenge. Jeg kan ikke vente med at afprøve mine evner og har brugt lang tid på at forberede mig. Specielt spørgsmålet om, om jeg skal sælge eller beholde det, hvis jeg skulle gå hen at finde en klump pa et kilo, har optaget mine tanker. Med min mors velsignelse går jeg ud af lejligheden iført gummistøvler og med reagensglas i lommen. Rettet målbevidst mod stranden. Jeg føler mig på en gang som en privatdetektiv og en guldgraver. Knap er jeg kommet ud på sandstien, der fører ned til havet, før jeg ser en 9

10 mørkorange klump. Den glimter svagt i solen og fylder omtrent det samme som et hindbær. Jeg opfatter mig selv som en fyr, der forstår at holde hovedet koldt i intense øjeblikke, men min mavesæk kilder, da jeg rækker ned efter klumpen. Noget af sandet hænger ved, men måske er det, fordi der stadig er lidt klister fra klumpens fortid som harpiks. Jeg børster sandet af og banker den mod tænderne. Jeg har jo ikke helt noget at sammenligne det med, men det mærkes ikke som en normal sten. Den er også lettere. Jeg putter stykket i munden, for det gør rigtige ravsamlere. Sådan ved man, at det ikke smutter ned mellem fingrene på en. Jeg kunne benytte min filmbøtte, men lige nu gider jeg ikke til at finde den frem. Ravet føles lidt sjovt i munden. Slet 3. præmie: Sophie Ehlers Bedsted, 2. h ikke, som når jeg har brugt rigtige sten at øve mig på. Den er meget glat, let, men smager ikke rigtigt af noget. Jeg løber tilbage mod lejligheden, og mine fødder 2. præmie: Kira Skovbo Moser, 2. h svupper i gummistøvlerne. Far sidder og zapper på fjernsynet, og stakåndet fortæller jeg ham om min bedrift. Han joker med selvtilfredshed i øjnene:»så er der vidst rav i den«. Noget siger mig, at jeg ikke slipper så let, og jeg kan se, han tænker, så alle andre kropsfunktioner er sat ud af spil.»du må da være splitter-rav-ende sindssyg«. Jeg griner, for det er min pligt som søn. Ravklumpen, der nu er savlet til, virker en smule mindre, end jeg husker den, men min dømmekraft har nok, og ganske forståeligt, lidt en smule under min begejstring. Min far tager det mellem fingrene og sidder et øjeblik, mens jeg forestiller mig min mors reaktion, der utvivlsomt vil udløse knus, kys og så mange rosende ord, at jeg må sidde ned. Derfor har jeg også gemt hende til sidst. På samme måde som man gemmer det gode i madpakken. Min far kigger på mig og smiler.»jeg tror nu ikke, det her er rav, Jakob«.»Jo, det er«.»hvor fandt du det?på sandstien ned mod havet. Det er vel kommet derop efter en stormflod«.»jeg er ked af at sige det, sønnike, men det er vist et gammelt bolsje«. Den pludselige kvalme ved at have haft en fremmed tyskers bolsje i munden er alligevel vand ved siden af skuffelsen. Jeg græder næsten. Den weekend pa Fanø fandt jeg, trods anstrengelser, intet rav. Siden da har jeg dog fundet nok til utallige filmbøtter, og Jettes Butik er gået nedenom og hjem. Jakob Friis Storborg, 2. k 10

11 Mouritz/Hørslev projektet Aarhus Katedralskoles Venners samarbejde med Heimdal om en årlig forfatteraften er blevet en tradition. 12. april aflagde digteren Lone Hørslev og musikeren Mads Mouritz skolen et besøg. En helhedsoplevelse som spillede på flere sanser Jeg gik ind til koncerten uden på forhånd at have hørt Mads Mouritz musik, læst Lone Hørslevs digte eller hørt noget fra deres fælles Mouritz/Hørslev projekt. Der er altid den fare, når man blander to stilarter, at forbindelsen enten udebliver eller kommer til at virke søgt. Denne forbindelse har Lone Hørslev og Mads Mouritz dog til fulde fundet frem til. Musikken tilførte en hel ny dimension til lyrikken, og deres stemmer komplementerede hinanden fantastisk godt. Umiddelbart kunne Katedralskolens Festsal synes stor til de to optrædende og de omkring 80 fremmødte, men Mouritz og Hørslev formåede gennem en fantastisk kontakt til publikum og en fantastisk lyssætning at gøre koncerten meget intim. Netop lyssætningen, som de to kunstnere havde brugt lang tid på, var med til at skabe en synæstetisk oplevelse, hvor en del af oplevelsen var gået tabt, hvis tilhøreren blot havde lænet sig tilbage, lukket øjnene og nydt oplevelsen. Dette var meget symptomatisk for hele koncerten, hvor jeg som tilhører sad med en fornemmelse af, at alle elementer i koncerten var nøje udvalgt og udført med meget stor omhu. På trods at dette synes jeg, de havde en dejlig distance til kunsten samt til generelt scenesnobberi, og det var dejligt befriende, at de flere gange i løbet af koncerten udstillede deres uperfekthed og små fejl med et smil og en lille frisk kommentar. Dette fik mig som publikummer til at føle mig som en del af koncerten frem for fremmedgjort af kunsten. Musikken fungerede understregende i forhold til hendes, til tider, meget lyriske digte, som hun fremførte med stor passion og ærlighed. I sin digtning behandler Lone Hørslev mange store emner. Hun tager fat på alt fra svigt og længsel til håb og glæde. Alt dette blev akkompagneret af Mads Mouritz musik, som spændte vidt. Lige fra roligt klaverspil til noget, der tangerede det psykedeliske. Dette hjalp til at hele rummet til at føle den stemning, som lå i de enkelte digte og var med til at inddrage publikum. Alt i alt synes jeg, at det var en meget hel oplevelse. Hel i den forstand, at forestillingen fungerede som en helhed og ikke en masse enkeltdigte akkompagneret af musik, men også hel i den forstand, at det var en helhedsoplevelse, som spillede på flere sanser, hvor elementerne var gensidigt afhængige, og hvor hele oplevelsen stod og faldt med, at hver enkelt del fungerede. Alt i alt var det en meget behagelig og medrivende oplevelse. Martin Lunding, 3. h 11

12 Kom kom kom Vidste du godt at jeg engang i nattens mørkeste mørke brød ind i dit hjem, for din dør stod på klem, og jeg lagde mig på dit klinkegulv. Så listede jeg langsomt hen til din seng, og regnen slog mod ruden, og din søvn var så sød, og du åndede tungt og jeg løftede min hånd Kom kom kom, løft mig op og tilbage til den drøm, kom, løft mig op og tilbage til den drøm Jeg plantede en kniv så blidt i din hud, jeg stak den ind i dit hjerte så det aldrig mere skal banke for ham du lå ved siden af Så kyssede jeg din kridthvide hånd, lagde den i min egen, sagde farvel og så smed jeg dig ud ad vinduet. Da du landede på jorden med et ordentligt smæld, faldt kødet fra dine knogler og du sejlede ud over fortovet og gjorde det smukt Du sejlede ud over fortovet. Og ud af mit liv Lone Hørslev 12

13 Rejsebeskrivelser KulTUR-legatet Blandt årets modtagere var 3. a, 3. d og 2. k, der som kvittering har sendt de nedenstående rejseberetninger. De øvrige legatmodtageres rejseberetninger kan læses på under Gl. elever. Keeping warm på Loppen Efter to dages lange gåture i et tilsneet og koldt København, kom fortjenesten en torsdag aften sidst i januar. 3. d og 3. a s studietur skulle afsluttes med en aften på Christiania et valg, der på forhånd vakte stor glæde efter flere timers ophold på Christiansborg og i Nationalbanken. Vi trængte til at slappe af, komme ind i varmen, opleve stemningen på Christiania, høre lidt god musik og drikke en tiltrængt øl på vores sidste aften, inden turen tilbage til Århus og en velfortjent weekend. I mindre grupper bevægede vi os fra en hyggelig mexicansk restaurant, hvor vi alle havde spist sammen. For langt de fleste var aftenens forestående program ukendt. We Were Promised Jetpacks hed aftenens hovednavn på det traditionsrige spillested Loppen. Et skotsk indierockband, som kun de færreste af os havde haft tid til at lytte til inden. Da vi gik ned ad de smalle gader på Christiania, spærrede vi øjnene op. De skæve huse var fantastisk udsmykket med kreativ kunst. Selv om mørket var faldet på, og gadelamperne ikke lyser kraftigt på fristaden, kunne man mærke den umiddelbare facades kreative liv, og vi følte os velkomne, da et lille nøgternt skilt mødte os:»loppen«. Stedet var allerede godt fyldt, da vi kom, men vi fandt et par borde og satte os til rette under de lave træbjælker, som skabte en intens og hyggelig stemning. Efter et par Thy-bajere og en livlig snak om de sidste to dages mange indtryk gik opvarmningsbandet Le Clu på scenen. Et lokalt band, som ikke rigtig formåede at fange publikum med deres energiske rock n roll. To timer senere skete det så. Fire unge mænd indtog scenen, rummet og min musikalske erindringsbog. Med en kontrolleret vildskab skabte de store lydflader, der fangede og fortryllede det lille spillested. Forsangerens melodiøse stemme skar klart igennem, og musikkens evne til at understøtte teksterne løftede koncerten op på et højt niveau. Folk forlod hurtigt de runde borde for at samles i en stor skare foran scenen, hvorfra den skotske stemning hamrede derudad og skabte en pludselig varme i vintermørket, som bandet cementerede ved at slutte aftenen med nummeret Keeping Warm. Så stor tak til Aarhus Katedralskoles Venner for den økonomiske støtte til en enestående oplevelse. Malthe Bøgh Olesen, 3. a Foto: 13

14 Klassisk flamenco i Sevilla 2. k vil gerne takke Aarhus Katedralskoles Venner for KulTURlegatet i forbindelse med vores studierejse til Sevilla. Legatet gav os en eksklusiv mulighed for at overvære et traditionelt spansk flamencoshow i Casa de la Memoria i Barrio de Santa Cruz. Forestillingen foregik i en klassisk patio dækket af et solsejl. Her i marts ikke for at skærme for varmen, men for at for at holde på den. H.C. Andersen siger om patioen,»den lille Gaard, den er Hjertet og tillige Ansigtet«. Og det var netop, hvad det var, et metarum, hvor vi både befandt os inde og ude. Allerede her fornemmede man autenticiteten. Det var ikke Costa del Sol-versionen af flamencoen med polkaprikker og polyesterblomster, som vi blev præsenteret for. Det var flamencoen i sin oprindelige form. En sanger og en guitarist trådte ind på den rå scene med en klassisk spansk guitar og to skamler. Akkompagnement af rytmiske håndklap var alt, hvad der behøvedes for at fylde lokalet med en skiftevis blid og voldsom musik, og selv om sangerens andalusiske dialekt var svært at forstå, var ingen i tvivl om indholdet i hans inderlige følelsesudbrud med den gentagne glose emorado (forelsket). De store lidenskaber og den altfortærende kærlighed krængedes ud af hans sjæl i et stilleje, som vi reserverede skandinaver ikke er bekendte med. Efter et par intense sange kom først en Antonio Banderas-inspireret mand ind på scenen, og da de sidste fnis over hans åbenlyse latinoloverkvaliteter var kvalt, tog begejstringen over den ekstreme kropslige kontrol over. Herefter trådte en kvindelig danser ind. Med en lige så lidenskabsfuld dans fuldendte hun kærlighedsdramaet. Dansen vidnede om en tradition, der stolt lever videre for de flamencotilhængere, aficionados, som ikke søger den letfordøjelige udgave i prætentiøse kjoler. Til trods for vores beundring af dansernes kunnen var det alligevel musikken, der efterlod det største indtryk fra en smuk aften i Andalusiens og flamencoens hovedstad, Sevilla. Anne Astrup, Nanna Sønderbæk og Rikke Olsen, 2. k 14

15 Aarhus Katedralskoles Venner Invitation Aarhus Katedralskoles Venner inviterer til en hyggelig aften mandag den 20. september kl i Festsalen. Aftenens program omfatter: Velkomst v. rektor Lars Scheibel Per Lykke fortæller om arbejdet med bogen Tog de skade? Student fra den sorte skole Vennernes generalforsamling Musikalske indslag fra skolens elever En forfriskning undervejs Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner mandag den 20. september kl i Festsalen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Per Lykke, Lizzie Andersen, Tove Christensen og Sabine Bech-Hansen. Per Lykke er villig til genvalg. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Tove Christensen, formand Tak Til statsautoriseret revisor Henrik Myhre, Qurios, for revisionen af årsregnskabet. Kære Katedralskolevenner! For at kunne komme i kontakt med jer hurtigere, oftere og billigere har vi tidligere efterlyst jeres -adresser. Vi har fået mange, men vi vil gerne have endnu flere. Så send en med navn og adresse til: Tak I et forsøg på at skaffe ekstra midler til at støtte særlige projekter på skolen samt eleverne igangsatte vi i efteråret 2008 en sponsorjagt. Tanken var, at skolens leverandører og kontakter i byens forretningsliv kunne tegne sig for et sponsorat, og det er der heldigvis mange, der har haft lyst til. En liste over foreningens sponsorer kan ses herunder. Derudover har en række medlemmer bidraget med lidt ekstra i forbindelse med kontingentindbetalingerne. Vi takker for alle bidrag. Tove Christensen, formand Sponsor Café Englen Studsgade 3, 8000 Århus C Gavegivere Knud Hakon Thorup Rønnebærhaven 24, 3500 Værløse Inge Vibeke Asboe Mitchell 41, Hyde Park Garden Mews, London Kirsten A. Jack Rungsted Strandvej 193 A, 2960 Rungsted Kyst Kaj Christoffersen Kong Valdemarsvej 22 A, Søllerød, 2840 Holte Lars Blinkenberg 15

16 Regnskab Resultatopgorelse 1. april-31. marts Kontingenter og gaver Renter af bankkonti Overskud ved arrangement 45-års stipendier Sponsorbidrag Indtægter i alt Støtte Legater og boggaver Radighedsbe1øb til rektor Ku1TURlegater Gaver Girobank, service- og debiteringsgebyr Årsskrift Ekstrarosia Porto Diverse Ekskursioner Udgifter i alt Overskud Balance pr. 31. marts Aktiver Aarhus Lokalbank, kt Aarhus Lokalbank, kt Aarhus Lokalbank, kt Danske Bank, kt Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver Legatmidler Saldo pr. 1. april 2008 Kapitalkonto Saldo pr. 1. april 2008 Overskud ifølge resultatopgørelse Passiver i alt Horsens, den 16. april 2010 QURIOS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Myhre, statsautoriseret revisor Århus, den 16. april 2010 Lizzie Andersen, kasserer 16

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Det handler om kunst og allermest om kærlighed

Det handler om kunst og allermest om kærlighed Det handler om kunst og allermest om kærlighed Af Annett Bruhn Tlf. 7912 4642, Ann@Jv.Dk 10. aug. 2013 Se billeder her Foto: Annett Bruhn Kultur En dag på Kunstskolen Arcus i Esbjerg lige efter sommerferien

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere