Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET"

Transkript

1 Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

2 Tog de skade? Student fra den sorte skole Anmeldelse Per Lykke, student fra Århus Katedralskole i 1999, har i sin interviewbog stillet det næsten retoriske spørgsmål»tog de skade?«til en række tidligere studenter fra Katedralskolen. Den ældste er forhenværende nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer, der blev student i 1942, og den yngste er fra 1999, Lau Højen, som spiller og synger i elektrorockbandet Carpark North. Nu er svaret ret afhængigt af, hvem og hvor mange man spørger, men skal man fæste lid til de udvalgte 12, så er svaret dog entydigt en benægtelse. De mener ikke selv at have taget skade af de tre år, de deponerede på denne skole, i den måske vigtigste fase af deres liv, både socialt, mentalt og vidensmæssigt. Men sandheden kommer vi nok tættest på ved at lytte til Christian Braad Thomsen, der ganske vist dumpede til den endelige eksamen, når han sammenfattende siger:»man kan ikke stole på sine erindringer ( ) Alle mennesker digter deres liv om til en god historie i erindringen ( ) for at få styr på alle de Foto: Birger Storm Foto: Poltiken-Fonden Erik Hoffmeyer: Gymnasietiden var en død periode for mig, og det skyldes ikke mindst, at den fandt sted i nogle af de sor-teste år: Jeg begyndte i gymnasiet i efteråret 39 og blev student i 42, og det var jo en periode, hvor tyskerne havde en kolossal fremgang. Efter Frankrigs fald havde de nær mest vundet nye sejre, hver eneste morgen når man kom i skole. Der var selvfølgelig nogle få elever, der var tilfredse med det, men jeg syntes, det var meget trist at opleve. Det lå som et åg over hele min gymnasietid. Foto: Erik Laursen Aage Holm-Pedersen: Faktisk tror jeg kun, jeg var i Heimdal én gang. Jeg var sky og havde en fornemmelse af, at jeg ikke kunne klare mig i den der åndselite, og måske var jeg heller ikke moden nok. Egentlig interesserede det mig heller ikke så meget. Det var håndbold, det handlede om. forvirrede skridt i natten, fra det ene værtshus til det andet, fra det ene pigeværelse til det andet. For at få kaos til at samle sig til en historie«. Alle 12 interviews tager naturligt afsæt i den enkeltes erindring om sit møde med Katedralskolen. Forbløffende er det imidlertid, at for de fleste fylder dette afsnit af interviewet over- 2

3 Tog de skade? Foto: Roskilde Stift Jan Lindhardt: Jeg havde både dygtige lærere og dårlige lærere, og der var søde piger og dumme piger, men forskellen var ikke så stor, som den senere blev. Katedralskolen var ikke et sted, der kaldte på frygt og bæven, som skolen gør i Scherfigs Det forsømte Foraar, Kiellands Gift eller Jens Kruuses erindringer. Det var heller ikke et sted, man stod op om morgenen og glædede sig vanvittigt til. Ulf Pilgaard: Det var virkelig en skole med autoriteter. Tag for eksempel min latinlærer, som vi kaldte Sorte Ole. Jeg kan faktisk slet ikke huske, hvad han hed rigtigt. Han gik altid i sort habit med vest og guldkæde, og så røg han på en stin kende cigar, som han havde med sig ind i klasseværelset og lagde fra sig, når han skulle undervise, og så stank der af sur cigar over det hele. Foto: Henrik Petit raskende lidt. Ofte vælger nogle af de adspurgte ret uforpligtende vendinger som»det var en dejlig tid«,»et dejligt sted ( ) en særlig ånd«. Men mødet bliver også præciseret, som det er tilfældet med Jan Lindhardts nøgterne konstatering:»(at) vi i min generation ikke forventede os ret meget af skolen ( ) man betragtede skolen med venlig ligegyldighed«. Vi kommer med disse 12 studenter ikke på noget tidspunkt i nærheden af Scherfigs skræmmebillede af den sorte Christian Braad Thomsen: Skolen var baseret på dialog, og det var mig, der ikke var i stand til at indgå i en dialog med de der utro lig velmenende lærere. Så det var udelukkende min egen skyld, at jeg dumpede til studentereksamen, og derfor husker jeg også kun Katedralskolen med taknemmelighed. Det var mig, der gik i sort, ikke skolen. Foto: Bente Petersen 3

4 Tog de skade? skoles umyndiggørelse og lemlæstelse af forsvarsløse unge mennesker. Tværtimod. Den mørkeste farvetone, der knyttes til skolen, er grå ; der er betydeligt flere lysere nuancer på spil. Lars Bukdahl siger det bl.a. på denne måde:»katedralskolen var ikke konservativ på nogen undertrykkende måde, men der var en idé om, en oplevelse af og insisteren på et meget langt ekko, også på en lidt trættende måde nogle gange«. Det er en skole med traditioner, både med hen- Nils Malmros: Jeg har en meget præcis hukommelse, jeg vil næsten sige en dag til dag-hukommelse fra hele min skoletid. I det øjeblik, jeg laver mine film, prøver jeg på den ene side at være rimelig ærlig og fortælle, om jeg så må sige, sandheden, men jeg er også nødt til at lave forskydninger og forkortelser og til at digte, for jeg skal jo nu engang løfte perspektivet ud i virkeligheden. På den an den side har jeg da et problem med at skelne. syn til århundreder og til de faste institutioner og aktiviteter, der er med til at strukturere det enkelte skoleår. Især spiller deltagelsen i Heimdals meget varierede udbud af sociale og kulturelle Foto: Erik Aavatsmark aktiviteter en væsentlig rolle i de interviewedes erindringsbillede af deres skoletid. Evnen til at argumetere, begrunde og kæmpe for sine meninger er blevet skærpet i dette forum. Digteriske løbebaner har taget sit udgangspunkt i foreningen og ikke mindst i mødet med en række dansklærere, som i lykkeligste fald har lukket op for andre måder at se tilværelsen på eller har udfordret og pirret til elevernes kreative og kritiske nysgerrighed. Også de tilbagevendende indstuderinger af musicals, der har været en central del af skolens liv Foto: Birger Storm Kirsten Lehfeldt: Skolen var på ingen måde autoritær, men præget af respekt, og det tror jeg faktisk, har be tydet meget for mit forhold til autoriteter senere hen. Dem har jeg aldrig været bange for. 4

5 Tog de skade? Foto: Lars Bonde Lene Kaaberbøl: Det var tre fantastiske år. Det er jo i den grad tre dannelsesår, hvor man går fra at være en snottet konfirmand til at være et nogenlunde voksent ungt menneske. Der sker ufattelig meget på de år, og det gjorde der også for mig. Og samtidig var der al ligevel en grænse et eller andet sted, hvor man syntes, vingerne slog mod buret. Peter Skaarup: Katedralskolen var i min g y m n a s i e t i d stærkt præget af, at nogle holdninger blev betragtet som rigtigere end andre. Det var mit klare indtryk, at langt de fleste lærere dengang hørte hjemme hos de radikale eller længere udad mod venstrefløjen. Foto: Folketinget i mere end tyve år, har været planteskole og affyringsrampe for flere af studenternes senere liv som professionelle kunstnere, det være sig som rockmusikere, skuespillere og opera- og musicalsangere. Ingen af de 12 studenter knytter direkte forbindelse mellem deres gymnasietid og deres senere tilværelse ude i virkeligheden. Men noget har de tre år alligevel pirket til i dem. Jan Lindhardt ser 1950 ernes gymnasieuddannelse som»en spredeuddannelse, det vil sige en uddannelse, hvor man bliver lidt klog på meget. Resten af sit liv bruger man på at blive klog på lidt«. Mere uforbeholden, ja, næsten overstrømmende positiv er den foreløbige status hos den yngste, Lau Højen:»Jeg blev hver dag inspireret, motiveret og udfordret ( ) Min horisont blev udvidet ekstremt meget, da jeg gik på Katedralskolen: Jeg lærte simpelthen, at verden er større, end jeg troede«. Hvis dette udsagn ikke kun er dækkende for Lau Højens oplevelse af sin Foto: Lars Gundersen 5

6 Tog de skade? Lars Bukdahl: Der var dem, hvis mindeplader var oppe, og så var der dem, Nils Malmros og Thorkild Bjørnvig, der var levende mindeplader, fordi de ligesom var omkring os hele tiden. Jeg tror, jeg på det tidspunkt læste Bjørnvigs erindringer, der handler om den tid, og hvor komisk man end synes, han kan være, den der lille Rilke-læsende hjerte-smerte-fyr, var jeg jo grundlæggende også sådan selv. skolegang, men i forskellige grader også for de mange studenter, hvis udgangspunkt er Katedralskolen, og som ikke har deres daglige gang på scenen og i det offentlige rums rampelys, så kan de ikke med rette kræve deres skolepenge tilbage. Jørn Ørum Hansen Per Lykke: Tog de skade? Student fra den sorte skole. Hovedland, 173 sider, 229 kroner. Kan købes i boghandlen eller på Sine Bundgaard: Katedralskolen var et me get ambitiøst sted. Der var virkelig knald på dengang i 80 erne, da yuppiebølgen var på sit højeste, og i Århus var Katedralskolen jo yuppieskolen over dem alle; for eksempel kom mange af dren gene i skole med slips på og attachemappe i hånden det var en sjov kontrast til de fleste af lærerne, som aldrig lagde skjul på, at de var røde. Foto: Thomas Cato Foto: Morten Thorhauge Lau Højen: Den blanding af nys gerrighed, motivation og inspiration, der prægede hverdagen, da jeg gik på efterskole og siden på højskole, prægede også hverda gen på Katedralskolen. Derfor tror jeg faktisk også, at Nikolai F.S. G. ville have befundet sig ganske godt på skolen i dag. Den er ikke sort mere. 6

7 Jubilar Thyge Thygesen Har du viser, min ven, syng dem nu! For nu er tiden, hvor viser skal synges. Og den, der skal synge, er du! I morgen er måske for sent, min ven, Så synd for de sange, der aldrig bli r sunget! Så tal ikke mere om viser til mig - lad viserne tale for dig! Vil du elske, min ven, gør det nu! For nu er tiden til kærlighed inde! Og den, der skal elske er du! I morgen er måske for sent, min ven Lev elskoven ud uden skam eller anger! Så tal ikke mere om kærlighed, men Lad kærlighed tale, min ven! Ærede forsamling, kære studenter årgang 2010: Vil du leve dit liv, gør det nu! For nu er tiden, hvor dit liv skal leves! Og den, der skal leve er du! I morgen er måske for sent, min ven. Hvem bryder sig om, hvad du drømte og ville? Så vent ikke, lad ikke tiden gå hen! Det er nu, du skal leve min ven! TILLYKKE MED HUEN! Jeg står her som repræsentant for 50-års jubilarerne specielt fra 3. x årgang 1960 og vil gerne sende jer vore bedste ønsker med på vejen. Med på vejen fik jeg selv herfra masser af inspiration og glæde - både som elev og senere som musiklærer i hele 14 år. Katedralskolen var allerede i min gymnasietid et arnested for masser af musikalske initiativer, og det er herligt at vide, at det stadig er et sted, hvor musikken har høj prioritet. Derfor skal vores hilsen til jer være musikalsk: en sang, som jeg har fordansket fra det svenske. På latin ville man sige carpe diem grib dagen Bengt Alfors udtrykte det på denne måde: 7

8 SPOR fra Katten I det seneste nummer af EkstrArosia udskrev vi to kreative konkurrencer for at fremme den kreative udfoldelse på Aarhus Katedralskole. Konkurrence 1 havde overskriften SPOR fra Katten. I oplægget hed det blandt andet:»spor fra Katten kan være en mere eller mindre konkret antydning af vores fælles sted. Det kan være en bearbejdning af de spor, vi efterlader os i vores færden på skolen i form af konkrete ting som eksempelvis cigaretskodder, noter og huskelister, kruseduller og kradserier, glemte og tabte ting eller mere abstrakt i form af spor fra livet på skolen en tanke, en idé, et citat fra undervisningen eller skolegården.«konkurrence 2 havde fantastiske fortællinger som overordnet tema. I oplægget hed det blandt andet:»skriv historien om noget usædvanligt, du har oplevet. Det kan være noget mærkeligt, fantastisk, sært, uhyggeligt, sjovt, tankevækkende, vidunderligt, trist osv. Noget, der viser, at virkeligheden ikke står tilbage for fantasien.«efter afleveringsfristens udløb har Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse bistået af relevante faglærere gennemgået de indleverede bidrag og fundet vinderne af 1.-3-præmierne (hhv , 500 og 300 kr.) i begge konkurrencer. Vinderne i konkurrence 1: 1. præmie: Pauline Nystrand Fick, 1. h 2. præmie: Kira Skovbo Moser, 2. h 3. præmie: Sophie Ehlers Bedsted 2. h Vinderne i konkurrence 2: 1. præmie: Jakob Friis Storborg, 2. k 2. præmie: Cecilia Hvidtfeldt Fuglsang Nielsen, 3. n 3. præmie: Jakob Steensen, 1. t 1. præmie: Pauline Nystrand Fick, 1. h 8

9 1. præmie: Jakob Friis Storborg, 2. k Rektor Lars Scheibel overrækker præmier til Pauline Nystrand Fick og Jacob Friis Storborg. RAV Påsken 1996 I anledning af min mors fødselsdag sidder jeg nu på en blå sofa i en koldt indrettet ferielejlighed. Her er et værerelse, en gang og en stue med køleskab og håndvask. Så er der selvfølgelig et toilet, som jeg ikke har i sinde at tilbringe meget tid på, da jeg ikke kan lide at lave nummer 2 andre steder end derhjemme. Danhotel har aldrig været noget eksotisk rejsemål, og da mine forældre altid sparer, hvor spares kan, har vi ikke havudsigt, men kan derimod se ned på Jettes Butik, der sælger alt fra kvindetøj til strandudstyr og små glas at samle rav i. Nogle mennesker har svært ved at begrænse sig, siger min far ofte med tanker rettet mod min mors mere impulsive tilgang til indkøb. Noget siger mig, at Jette er et af de mennesker. Så sent som for et par timer siden var min mor nede at købe fanøhunde hos Jette. To porcelænshunde, man brugte ved Vesterhavet før i tiden. Når manden så var på havet, spejdede hundene ud mod deres ejer og gav samtidig tegn til eventuelle elskere om fri bane. Min far er nu ikke sømand, og jeg tror ikke, min mor har andre kærester, men hun synes åbenbart, de pynter. Hvis jeg skal være ærlig, havde ægte hunde med puls og pels været mere velkomne fra min side, men min far er, trods vegetarisk livsstil, ikke glad for dyr.»når jeg er død, kan I få en hund«, siger han, når mor og jeg plager. Noget siger mig, der går lidt tid, før det bliver aktuelt, for min far hverken ryger eller drikker. Jeg vil nødig lyde alt for negativ. Faktisk er jeg glad for at være her, og jeg ved, her er gode muligheder for at finde rav, så jeg har taget to filmbøtter med. De er svagt gennemsigtige og slutter helt tæt, så selv de mindste ravsplinter ikke slipper. Jette og hendes ravglas må i hvert fald kigge langt efter mine lommepenge. Jeg kan ikke vente med at afprøve mine evner og har brugt lang tid på at forberede mig. Specielt spørgsmålet om, om jeg skal sælge eller beholde det, hvis jeg skulle gå hen at finde en klump pa et kilo, har optaget mine tanker. Med min mors velsignelse går jeg ud af lejligheden iført gummistøvler og med reagensglas i lommen. Rettet målbevidst mod stranden. Jeg føler mig på en gang som en privatdetektiv og en guldgraver. Knap er jeg kommet ud på sandstien, der fører ned til havet, før jeg ser en 9

10 mørkorange klump. Den glimter svagt i solen og fylder omtrent det samme som et hindbær. Jeg opfatter mig selv som en fyr, der forstår at holde hovedet koldt i intense øjeblikke, men min mavesæk kilder, da jeg rækker ned efter klumpen. Noget af sandet hænger ved, men måske er det, fordi der stadig er lidt klister fra klumpens fortid som harpiks. Jeg børster sandet af og banker den mod tænderne. Jeg har jo ikke helt noget at sammenligne det med, men det mærkes ikke som en normal sten. Den er også lettere. Jeg putter stykket i munden, for det gør rigtige ravsamlere. Sådan ved man, at det ikke smutter ned mellem fingrene på en. Jeg kunne benytte min filmbøtte, men lige nu gider jeg ikke til at finde den frem. Ravet føles lidt sjovt i munden. Slet 3. præmie: Sophie Ehlers Bedsted, 2. h ikke, som når jeg har brugt rigtige sten at øve mig på. Den er meget glat, let, men smager ikke rigtigt af noget. Jeg løber tilbage mod lejligheden, og mine fødder 2. præmie: Kira Skovbo Moser, 2. h svupper i gummistøvlerne. Far sidder og zapper på fjernsynet, og stakåndet fortæller jeg ham om min bedrift. Han joker med selvtilfredshed i øjnene:»så er der vidst rav i den«. Noget siger mig, at jeg ikke slipper så let, og jeg kan se, han tænker, så alle andre kropsfunktioner er sat ud af spil.»du må da være splitter-rav-ende sindssyg«. Jeg griner, for det er min pligt som søn. Ravklumpen, der nu er savlet til, virker en smule mindre, end jeg husker den, men min dømmekraft har nok, og ganske forståeligt, lidt en smule under min begejstring. Min far tager det mellem fingrene og sidder et øjeblik, mens jeg forestiller mig min mors reaktion, der utvivlsomt vil udløse knus, kys og så mange rosende ord, at jeg må sidde ned. Derfor har jeg også gemt hende til sidst. På samme måde som man gemmer det gode i madpakken. Min far kigger på mig og smiler.»jeg tror nu ikke, det her er rav, Jakob«.»Jo, det er«.»hvor fandt du det?på sandstien ned mod havet. Det er vel kommet derop efter en stormflod«.»jeg er ked af at sige det, sønnike, men det er vist et gammelt bolsje«. Den pludselige kvalme ved at have haft en fremmed tyskers bolsje i munden er alligevel vand ved siden af skuffelsen. Jeg græder næsten. Den weekend pa Fanø fandt jeg, trods anstrengelser, intet rav. Siden da har jeg dog fundet nok til utallige filmbøtter, og Jettes Butik er gået nedenom og hjem. Jakob Friis Storborg, 2. k 10

11 Mouritz/Hørslev projektet Aarhus Katedralskoles Venners samarbejde med Heimdal om en årlig forfatteraften er blevet en tradition. 12. april aflagde digteren Lone Hørslev og musikeren Mads Mouritz skolen et besøg. En helhedsoplevelse som spillede på flere sanser Jeg gik ind til koncerten uden på forhånd at have hørt Mads Mouritz musik, læst Lone Hørslevs digte eller hørt noget fra deres fælles Mouritz/Hørslev projekt. Der er altid den fare, når man blander to stilarter, at forbindelsen enten udebliver eller kommer til at virke søgt. Denne forbindelse har Lone Hørslev og Mads Mouritz dog til fulde fundet frem til. Musikken tilførte en hel ny dimension til lyrikken, og deres stemmer komplementerede hinanden fantastisk godt. Umiddelbart kunne Katedralskolens Festsal synes stor til de to optrædende og de omkring 80 fremmødte, men Mouritz og Hørslev formåede gennem en fantastisk kontakt til publikum og en fantastisk lyssætning at gøre koncerten meget intim. Netop lyssætningen, som de to kunstnere havde brugt lang tid på, var med til at skabe en synæstetisk oplevelse, hvor en del af oplevelsen var gået tabt, hvis tilhøreren blot havde lænet sig tilbage, lukket øjnene og nydt oplevelsen. Dette var meget symptomatisk for hele koncerten, hvor jeg som tilhører sad med en fornemmelse af, at alle elementer i koncerten var nøje udvalgt og udført med meget stor omhu. På trods at dette synes jeg, de havde en dejlig distance til kunsten samt til generelt scenesnobberi, og det var dejligt befriende, at de flere gange i løbet af koncerten udstillede deres uperfekthed og små fejl med et smil og en lille frisk kommentar. Dette fik mig som publikummer til at føle mig som en del af koncerten frem for fremmedgjort af kunsten. Musikken fungerede understregende i forhold til hendes, til tider, meget lyriske digte, som hun fremførte med stor passion og ærlighed. I sin digtning behandler Lone Hørslev mange store emner. Hun tager fat på alt fra svigt og længsel til håb og glæde. Alt dette blev akkompagneret af Mads Mouritz musik, som spændte vidt. Lige fra roligt klaverspil til noget, der tangerede det psykedeliske. Dette hjalp til at hele rummet til at føle den stemning, som lå i de enkelte digte og var med til at inddrage publikum. Alt i alt synes jeg, at det var en meget hel oplevelse. Hel i den forstand, at forestillingen fungerede som en helhed og ikke en masse enkeltdigte akkompagneret af musik, men også hel i den forstand, at det var en helhedsoplevelse, som spillede på flere sanser, hvor elementerne var gensidigt afhængige, og hvor hele oplevelsen stod og faldt med, at hver enkelt del fungerede. Alt i alt var det en meget behagelig og medrivende oplevelse. Martin Lunding, 3. h 11

12 Kom kom kom Vidste du godt at jeg engang i nattens mørkeste mørke brød ind i dit hjem, for din dør stod på klem, og jeg lagde mig på dit klinkegulv. Så listede jeg langsomt hen til din seng, og regnen slog mod ruden, og din søvn var så sød, og du åndede tungt og jeg løftede min hånd Kom kom kom, løft mig op og tilbage til den drøm, kom, løft mig op og tilbage til den drøm Jeg plantede en kniv så blidt i din hud, jeg stak den ind i dit hjerte så det aldrig mere skal banke for ham du lå ved siden af Så kyssede jeg din kridthvide hånd, lagde den i min egen, sagde farvel og så smed jeg dig ud ad vinduet. Da du landede på jorden med et ordentligt smæld, faldt kødet fra dine knogler og du sejlede ud over fortovet og gjorde det smukt Du sejlede ud over fortovet. Og ud af mit liv Lone Hørslev 12

13 Rejsebeskrivelser KulTUR-legatet Blandt årets modtagere var 3. a, 3. d og 2. k, der som kvittering har sendt de nedenstående rejseberetninger. De øvrige legatmodtageres rejseberetninger kan læses på under Gl. elever. Keeping warm på Loppen Efter to dages lange gåture i et tilsneet og koldt København, kom fortjenesten en torsdag aften sidst i januar. 3. d og 3. a s studietur skulle afsluttes med en aften på Christiania et valg, der på forhånd vakte stor glæde efter flere timers ophold på Christiansborg og i Nationalbanken. Vi trængte til at slappe af, komme ind i varmen, opleve stemningen på Christiania, høre lidt god musik og drikke en tiltrængt øl på vores sidste aften, inden turen tilbage til Århus og en velfortjent weekend. I mindre grupper bevægede vi os fra en hyggelig mexicansk restaurant, hvor vi alle havde spist sammen. For langt de fleste var aftenens forestående program ukendt. We Were Promised Jetpacks hed aftenens hovednavn på det traditionsrige spillested Loppen. Et skotsk indierockband, som kun de færreste af os havde haft tid til at lytte til inden. Da vi gik ned ad de smalle gader på Christiania, spærrede vi øjnene op. De skæve huse var fantastisk udsmykket med kreativ kunst. Selv om mørket var faldet på, og gadelamperne ikke lyser kraftigt på fristaden, kunne man mærke den umiddelbare facades kreative liv, og vi følte os velkomne, da et lille nøgternt skilt mødte os:»loppen«. Stedet var allerede godt fyldt, da vi kom, men vi fandt et par borde og satte os til rette under de lave træbjælker, som skabte en intens og hyggelig stemning. Efter et par Thy-bajere og en livlig snak om de sidste to dages mange indtryk gik opvarmningsbandet Le Clu på scenen. Et lokalt band, som ikke rigtig formåede at fange publikum med deres energiske rock n roll. To timer senere skete det så. Fire unge mænd indtog scenen, rummet og min musikalske erindringsbog. Med en kontrolleret vildskab skabte de store lydflader, der fangede og fortryllede det lille spillested. Forsangerens melodiøse stemme skar klart igennem, og musikkens evne til at understøtte teksterne løftede koncerten op på et højt niveau. Folk forlod hurtigt de runde borde for at samles i en stor skare foran scenen, hvorfra den skotske stemning hamrede derudad og skabte en pludselig varme i vintermørket, som bandet cementerede ved at slutte aftenen med nummeret Keeping Warm. Så stor tak til Aarhus Katedralskoles Venner for den økonomiske støtte til en enestående oplevelse. Malthe Bøgh Olesen, 3. a Foto: 13

14 Klassisk flamenco i Sevilla 2. k vil gerne takke Aarhus Katedralskoles Venner for KulTURlegatet i forbindelse med vores studierejse til Sevilla. Legatet gav os en eksklusiv mulighed for at overvære et traditionelt spansk flamencoshow i Casa de la Memoria i Barrio de Santa Cruz. Forestillingen foregik i en klassisk patio dækket af et solsejl. Her i marts ikke for at skærme for varmen, men for at for at holde på den. H.C. Andersen siger om patioen,»den lille Gaard, den er Hjertet og tillige Ansigtet«. Og det var netop, hvad det var, et metarum, hvor vi både befandt os inde og ude. Allerede her fornemmede man autenticiteten. Det var ikke Costa del Sol-versionen af flamencoen med polkaprikker og polyesterblomster, som vi blev præsenteret for. Det var flamencoen i sin oprindelige form. En sanger og en guitarist trådte ind på den rå scene med en klassisk spansk guitar og to skamler. Akkompagnement af rytmiske håndklap var alt, hvad der behøvedes for at fylde lokalet med en skiftevis blid og voldsom musik, og selv om sangerens andalusiske dialekt var svært at forstå, var ingen i tvivl om indholdet i hans inderlige følelsesudbrud med den gentagne glose emorado (forelsket). De store lidenskaber og den altfortærende kærlighed krængedes ud af hans sjæl i et stilleje, som vi reserverede skandinaver ikke er bekendte med. Efter et par intense sange kom først en Antonio Banderas-inspireret mand ind på scenen, og da de sidste fnis over hans åbenlyse latinoloverkvaliteter var kvalt, tog begejstringen over den ekstreme kropslige kontrol over. Herefter trådte en kvindelig danser ind. Med en lige så lidenskabsfuld dans fuldendte hun kærlighedsdramaet. Dansen vidnede om en tradition, der stolt lever videre for de flamencotilhængere, aficionados, som ikke søger den letfordøjelige udgave i prætentiøse kjoler. Til trods for vores beundring af dansernes kunnen var det alligevel musikken, der efterlod det største indtryk fra en smuk aften i Andalusiens og flamencoens hovedstad, Sevilla. Anne Astrup, Nanna Sønderbæk og Rikke Olsen, 2. k 14

15 Aarhus Katedralskoles Venner Invitation Aarhus Katedralskoles Venner inviterer til en hyggelig aften mandag den 20. september kl i Festsalen. Aftenens program omfatter: Velkomst v. rektor Lars Scheibel Per Lykke fortæller om arbejdet med bogen Tog de skade? Student fra den sorte skole Vennernes generalforsamling Musikalske indslag fra skolens elever En forfriskning undervejs Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner mandag den 20. september kl i Festsalen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Per Lykke, Lizzie Andersen, Tove Christensen og Sabine Bech-Hansen. Per Lykke er villig til genvalg. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Tove Christensen, formand Tak Til statsautoriseret revisor Henrik Myhre, Qurios, for revisionen af årsregnskabet. Kære Katedralskolevenner! For at kunne komme i kontakt med jer hurtigere, oftere og billigere har vi tidligere efterlyst jeres -adresser. Vi har fået mange, men vi vil gerne have endnu flere. Så send en med navn og adresse til: Tak I et forsøg på at skaffe ekstra midler til at støtte særlige projekter på skolen samt eleverne igangsatte vi i efteråret 2008 en sponsorjagt. Tanken var, at skolens leverandører og kontakter i byens forretningsliv kunne tegne sig for et sponsorat, og det er der heldigvis mange, der har haft lyst til. En liste over foreningens sponsorer kan ses herunder. Derudover har en række medlemmer bidraget med lidt ekstra i forbindelse med kontingentindbetalingerne. Vi takker for alle bidrag. Tove Christensen, formand Sponsor Café Englen Studsgade 3, 8000 Århus C Gavegivere Knud Hakon Thorup Rønnebærhaven 24, 3500 Værløse Inge Vibeke Asboe Mitchell 41, Hyde Park Garden Mews, London Kirsten A. Jack Rungsted Strandvej 193 A, 2960 Rungsted Kyst Kaj Christoffersen Kong Valdemarsvej 22 A, Søllerød, 2840 Holte Lars Blinkenberg 15

16 Regnskab Resultatopgorelse 1. april-31. marts Kontingenter og gaver Renter af bankkonti Overskud ved arrangement 45-års stipendier Sponsorbidrag Indtægter i alt Støtte Legater og boggaver Radighedsbe1øb til rektor Ku1TURlegater Gaver Girobank, service- og debiteringsgebyr Årsskrift Ekstrarosia Porto Diverse Ekskursioner Udgifter i alt Overskud Balance pr. 31. marts Aktiver Aarhus Lokalbank, kt Aarhus Lokalbank, kt Aarhus Lokalbank, kt Danske Bank, kt Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver Legatmidler Saldo pr. 1. april 2008 Kapitalkonto Saldo pr. 1. april 2008 Overskud ifølge resultatopgørelse Passiver i alt Horsens, den 16. april 2010 QURIOS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Myhre, statsautoriseret revisor Århus, den 16. april 2010 Lizzie Andersen, kasserer 16

J e g h a r s e t a l t f o r l i d t f j e r n s y n

J e g h a r s e t a l t f o r l i d t f j e r n s y n J e g h a r s e t a l t f o r l i d t f j e r n s y n Jan Lindhardt 2 Efter et arbejdsliv, der har budt på først 35 års ansættelse som lektor i teologi ved Aarhus Universitet og siden 11 år som biskop

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

En kvinde, tre mænd. Pouline Middleton. Foråret 2010

En kvinde, tre mænd. Pouline Middleton. Foråret 2010 En kvinde, tre mænd Pouline Middleton. Foråret 2010 10. april 2010 udveksle historier om dengang, de var opvarmningsband for The Clash for 27 år siden! Kære Dagbog Jeg har været en pæn velopdragen pige

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

»Jeg har aldrig...«- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. Jeg har aldrig haft sex. Jeg har aldrig haft sex

»Jeg har aldrig...«- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. Jeg har aldrig haft sex. Jeg har aldrig haft sex Jeg har aldrig haft sex i skolen Jeg har aldrig haft sex og fortrudt det Jeg har aldrig haft sex Jeg har aldrig haft sex i mine forældres seng Jeg har aldrig kysset med en lærer Jeg har aldrig nøgenbadet

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE S KABALE Indskoling og mellemtrin Udarbejdet i samarbejde med Astrid Guldhammer og Anne Kleberg Børnekulturhuset i Aarhus Kommune 2 INDHOLD PRAKTISK INFO S

Læs mere

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Kolofon INDHOLD Velkommen til Fordømt Ungdom. Et scenarie om at blive voksen og vende tilbage til sine rødder. Overblik Timing, tema

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Kære Morten Pedersen. Vi glæder mig til at se dig. Venlig hilsen. AF - Fyn

Kære Morten Pedersen. Vi glæder mig til at se dig. Venlig hilsen. AF - Fyn Kære Spiller Tak fordi du har valgt at spille mit scenarie. Kompasset er et scenarie baseret på forskellige oplevelser fra det virkelige liv. Selvfølgeligt opstillet, da det jo er til rollespil. Derfor

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere