Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013"

Transkript

1 Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Socialforvaltningen har i perioden gennemført målinger af overholdelse sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Målingen dækker på nuværende tidspunkt tilgængelige data i Socialforvaltningens ledelsesinformationssystem SOFLIS og vedrører myndighedscentrene: Handicapcenter København, Rådgivningscenter København og Socialcenter København. Det drejer sig om aktivlovens samt servicelovens samt 100. Der er registreret afgørelser fra de 3 myndighedscentre. For de af ansøgningernes vedkommende blev afgørelsen truffet inden for de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Dette svarer til en overholdelsesprocent på 59. Diagram 1. Overholdelsesprocent for SOF samlet SOF samlet -Fristoverholdelse SOF samlet - fristoverholdelse - Juli '12 til Referenceperiode - Juli '11 til Kvalitetsmålet for den generelle overholdelsesprocent på + 90 pct. er derved ikke nået ved denne måling. Ligeledes er det trods en massiv indsats ikke lykkedes generelt at opnå en højere fristoverholdelse end året før, hvilket ikke er tilfredsstillende. Der er dog en række konkrete forhold der har haft en negativ indvirkning på den samlede sagsfristoverholdelse: Implementeringen af de to nye lovbestemmelser om udsættelsestruede lejere ( 81a) og tandpleje til personer, der modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau ( 82a) har medført et massivt merarbejde. Lovbestemmelserne blev først vedtaget af folketinget 19. december 2012, hvilket betød at retningslinjerne og vejledning ikke var udarbejdet ved lovens ikrafttrædelse den 1. januar Dette har betydet en kraftig negativ påvirkning af sagsfristoverholdelsen både på 81a og 82a samt tilstødende paragraffer. Indførelsen af det nye IT system til sagsbehandling CSC Social er ikke forløbet helt gnidningsløst. Indførelsen har været en massiv udfordring og der har måttes investeres mange ressourcer i implementeringen. Derudover har der været en del udfordringer med driftsnedbrud og forskellige funktioner, som ikke har fungeret optimalt. Disse udfordringer har påvirket sagsbehandlingen og dermed fristoverholdelsen. Side 1 af 5

2 Forvaltningen er fortsat i gang med at genoprette sagerne på 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) på Handicapcenter København. Denne sagsgenopretning har påvirket sagsfristoverholdelsen negativt. Trods ovenstående årsager er den samlede lave sagsfristoverholdelse på ingen måder tilfredsstillende. Som følge heraf har forvaltningen iværksat følgende tiltag der skal sikre, at der fremadrettet vil være en yderligere forbedring af overholdelsesprocenterne i 2014: Iværksættelse af nye tiltag i forvaltningens projekt kvalitet i sagsbehandlingen med henblik på at effektivisere og systematisere arbejdsprocesserne. Både Task-Forcen og HKY Børn arbejder aktuelt massivt med genopretningen af ældre afgørelser. Når de to enheder er færdige med denne opgave, vil begge enheder nedbringe antallet af ubehandlede ansøgninger til det lavest mulige niveau. Det skal skabe grundlaget for, at HKY Børn fra primo 2014 kan overholde den fastsatte sagsbehandlingsfrist. Der er blevet udmeldt DUT-midler i forbindelse med 82A, som omsættes til flere medarbejderressourcer, i første omgang som overarbejde, og dernæst som faste stillinger. Derudover foretages der en ugentlig ledelsesmæssig opfølgning på produktionen med henblik på at optimere planlægningen af indsatsen på de forskellige -områder. Ledelsesmæssig opfølgning virker og skaber resultater. Gennem ovenstående tiltag, da der forventes at de 2 nye paragraffer ( 81a og 82a) vil være egentligt implementeret og da genopretningen af 41 og 42 vil være tilendebragt forventes et væsentligt bedre resultat i I det følgende gives et overblik over overholdelsesprocenten på de enkelte centre Diagram 2. Overholdelsesprocent i Rådgivningscenter København Rådgivningscenter København - Fristoverholdelse Rådgivningscenter København -fristoverholdelse- Juli '12 til Fristoverholdelsen på Rådgivningscenter København er ikke tilfredsstillende og de ovenfor beskrevne tiltag vil blive iværksat. Side 2 af 5

3 Diagram 3. Overholdesesprocent i Socialcenter København Socialcenter København - Fristoverholdelse Socialcenter København - fristoverholdelse- Juli '12 til Den nye lovbestemmelse om tandpleje til personer, der modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau ( 82a) har haft en betydelig negativ indflydelse på sagsfristoverholdelsen i Socialcenter København siden implementeringen 1. januar Dette har ikke kun været tilfældet ift. 82 ansøgningerne, men også på de andre typer af enkeltydelsesansøgninger: Implementeringen af 82a var langt mere omfattende og tidskrævende end først forventet. Ligeledes var de fornødne vejledninger ikke udarbejdet og myndighedscentret kom således først for alvor i gang med sagsbehandlingen af ansøgningerne vedrørende tandbehandling i marts Det betød, at der på det tidspunkt havde ophobet sig en ikke ubetydelig bunke af sager. 82a har betydet en langt mere omfattende og tidskrævende sagsbehandling af sager vedrørende tandbehandling. Ved delvis bevilling (eller afslag) skal det vurderes om ansøgningen også skal behandles efter 82. Det har medført yderligere bunkeophobning. Den forlængede sagsbehandlingstid på 82 har betydet, at man for at holde bunken nogenlunde nede har måtte omprioritere ressourcer mellem paragrafområderne hvilket har medført lidt længere sagstid på de andre paragrafområder (dog ikke 85). Borgerne er løbende blevet informeret om den forlængede sagsbehandlingstid og hastesager er blevet prioriteret. Side 3 af 5

4 Diagram 4. Overholdelsesprocent i Handicapcenter København Handicapcenter København - Fristoverholdelse Handicapcenter København - Fristoverholdelse- Juli '12 til Ovenstående diagram 4 viser en lav fristoverholdelse på Handicapcenter København. Nedenstående diagram 5 for Handicapcenter København viser, at den samlede overholdelse af sagsbehandlingsfrist er på 82 pct., hvis ansøgningerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap ( 41 og 42) ikke medtages i målingen. Diagram 5. Overholdelsesprocent i Handicapcenter København (excl ) Handicapcenter København, excl. S Fristoverholdelse Handicapcenter København, excl. S Fristoverholdelse- Juli '12 til Socialforvaltningen har iværksat en samlet plan for at sikre kvalitet og sagsfristoverholdelse på området for servicelovens 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn med handicap). Man overholder endnu ikke de vedtagne sagsbehandlingstider, men der er siden sommeren 2012 afviklet en bunke på 670 ansøgninger og iværksat en række initiativer til styrkelse af effektiviteten og den faglige kvalitet på området. Når genopretningen på området er tilendebragt forventes i 2014 en betydelig bedre sagsfristoverholdelse. Side 4 af 5

5 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni Tabel 1. Sagsfristoverholdelse for afgjorte sager, pr. center, pr. ydelsesområde, pr. paragraf Område Samlet SOF samlet -Ansøgninger SOF samlet -fristoverholdelse 42% 63% 75% 67% 71% 63% 58% 53% 52% 55% 54% 59% SOF samlet excl. S Ansøgninger SOF samlet excl. S fristoverholdelse 64% 44% 66% 81% 72% 73% 64% 61% 54% 53% 57% 56% 61% Handicapcenter København -Ansøgninger Handicapcenter København - fristoverholdelse 45% 39% 46% 53% 46% 58% 57% 45% 57% 5 53% 45% 49% Handicapcenter København, excl. S Ansøgninger Handicapcenter København, excl. S fristoverholdelse 68% 65% 84% 91% 91% 97% 87% 93% 9 63% 78% 78% 82% Enkeltydelsesområdet -Ansøgninger Enkeltydelsesområdet - fristoverholdelse 76% 62% 84% 9 97% 95% 96% 92% 61% 75% 86% 83% A81 -Ansøgninger A81- fristoverholdelse 63% 71% 88% 88% 64% 71% 75% A82 -Ansøgninger A82 - fristoverholdelse 92% 64% 93% 89% 95% 92% 94% 94% 61% 78% 9 85% A83 -Ansøgninger A83- fristoverholdelse A85 -Ansøgninger A85 - fristoverholdelse 33% 5 67% % Merudgiftsområdet - ansøgninger Merudgiftsområdet - ansøgninger 59% 71% 83% 93% 78% 93% 82% 88% 87% 67% 82% 63% 79% S100 -Ansøgninger S100 -fristoverholdelse 59% 71% 83% 93% 78% 93% 82% 88% 87% 67% 82% 63% 79% Handicapkompenserende ydelser -Ansøgninger Handicapkompenserende ydelser 41% 33% 37% 41% 35% 46% 47% 33% 48% 46% 41% 36% S41 -Ansøgninger S41 -fristoverholdelse 38% 36% 42% 46% 49% 46% 33% 51% 54% 36% 38% 41% S42 -Ansøgninger S42 -fristoverholdelse 54% 28% 31% 39% 22% 41% 48% 31% 45% 29% 48% 3 36% Rådgivningscenter København -Ansøgninger Rådgivningscenter København -fristoverholdelse 57% 74% 79% 86% 79% 79% 62% 79% 62% 76% 73% 68% 73% Enkeltydelser -Ansøgninger Enkeltydelsesområdet - fristoverholdelse 57% 74% 79% 86% 79% 79% 62% 79% 62% 76% 73% 68% 73% A81 -Ansøgninger A81 -fristoverholdelse 77% 82% 81% 9 74% 96% 68% 91% 7 73% 77% 77% A82 -Ansøgninger A82 -fristoverholdelse 29% 62% 67% 71% 79% 48% 57% 48% 73% 62% 44% 57% A83 -Ansøgninger A83 -fristoverholdelse 5 5 A85 -Ansøgninger A85 -fristoverholdelse 83% 88% 83% 94% Socialcenter København -Ansøgninger Socialcenter København -fristoverholdelse 64% 42% 65% 71% 72% 64% 58% 52% 52% 55% 54% Socialcenter København, Enkeltydelser - Ansøgninger Socialcenter København -fristoverholdelse 63% 42% 65% 72% 73% 64% 59% 52% 52% 55% 55% A81 -Ansøgninger A81 -fristoverholdelse 55% 36% 62% 81% 69% 74% 79% 55% 5 62% 58% A82 -Ansøgninger A82 -fristoverholdelse 63% 36% 63% 78% 69% 66% 62% 37% 44% 45% 41% 53% A83 -Ansøgninger A83 -fristoverholdelse 32% 18% 48% 35% 56% 59% 17% 24% 29% 5 44% 37% A84 -Ansøgninger A84 -fristoverholdelse A85 -Ansøgninger A85 -fristoverholdelse 88% 81% 83% 91% 92% 9 84% 9 93% 87% 9 85% 87% Socialcenter København, Merudgifter -Ansøgninger Socialcenter København, Merudgifter -fristoverholdelse 95% 62% 78% 63% 67% 36% 43% 22% 48% 43% 38% 48% 54% S100 -Ansøgninger S100 -fristoverholdelse 95% 62% 78% 63% 67% 36% 43% 22% 48% 43% 38% 48% 54% Side 5 af 5

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 13-08-2012 Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår 2012 Kort beskrivelse af ledelsesinformationssystemet Socialforvaltningen har

Læs mere

Bilag til indstilling, bunkeafvikling og fristoverholdelse i Data er opgjort 4. januar Tabel 1. Udvikling i fristoverholdelse i 2016

Bilag til indstilling, bunkeafvikling og fristoverholdelse i Data er opgjort 4. januar Tabel 1. Udvikling i fristoverholdelse i 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag til indstilling, bunkeafvikling og fristoverholdelse i 2016 Data er opgjort 4. januar 2017. Tabel 1. Udvikling i fristoverholdelse

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Att: Borgerrådgiver Johan Busse Vester Voldgade 2 A 1552 København V 14. december 2012 Sagsnr. 2012-172057 Dokumentnr. 2012-1002790 Status på Socialforvaltningens

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Udvikling i sagsmængden på sagsområder med bunker

Udvikling i sagsmængden på sagsområder med bunker KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Status på bunkeafvikling og overholdelse af sagsbehandlingsfrister Figur 1. Udvikling i sagsmængden på sagsområder med bunker* Nedenfor vises

Læs mere

Side 1 af 6 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den for mødet den 17.12.2014 [Til bilagsfortegnelse] 4 UDSAT: Revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen (2014-0206289) Socialudvalget

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen.

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset 1599 København V 06-05-2009 30-09-2010 Sagsnr. 2009-57887 Sendt pr. e-mail: Anette.Laigaard@sof.kk.dk Sof_juridisk_enhed@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 27. januar 2017 RAPPORT 2017 Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 MODTAGER Nina Eg Hansen Anders Kirchhoff INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Bilag 2. Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og prognoser

Bilag 2. Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og prognoser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 18. april 218 Bilag 2. Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og prognoser Sagsnr. 218-76775 Dokumentnr. 218-76775-16 I bilaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 4. april 2018 Til Finn Rudaizky, MB Sagsnr. 2018-0095357 Dokumentnr. 2018-0095357-7 Kære Finn Rudaizky Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 25-11-2016 Sagsnr. 2016-0415706 Dokumentnr. 2016-0415706-1 Kære Ulrik Kohl

Læs mere

Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering

Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering FOKUSPUNKTER - FOR ØKONOMIUDFORVALTNINGEN OG DE ØVRIGE FORVALTNINGERS OMRÅDER Borgerrepræsentationen besluttede

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Bilag 2. Skema over høringssvar

Bilag 2. Skema over høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 18. april 2018 Sagsnr. 2017-0412891 Dokumentnr. 2017-0412891-8 Bilag 2. Skema over høringssvar Bilag 1. Skema over høringssvar Høringspart

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder Notatark Emne: s afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder 13. oktober 2018 - Sagsnr. 18/26740 - Løbenr. 246575/18 Kolding Kommune træffer på det sociale område en række forskellige afgørelser

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 14 Svar på 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (Enhedslisten) vedr. økonomi, ansøgningssager, målgruppeafklaring og klagesager på Handicapcentret for Børn Byrådsmedlem Keld Hvalsø (Enhedslisten)

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. februar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. februar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør Caroline Stage, MB 14. februar 2018 Sagsnr. 2018-0053577 Kære Caroline Stage Dokumentnr. 2018-0053577-7 Tak for din henvendelse af 5. februar 2018,

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens hjælp til familier til børn med handicap Side 1 af 7 Byrådsmedlem Jette Jensen har rejst en række spørgsmål vedr. kommunens hjælp til

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012 Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Kvalitetsmåling 2012 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juni 2012 Pensionsstyrelsen

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Side 1 af 5 Notat Til Til Aarhus Byråd Orientering SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedrørende

Læs mere

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til lzhj@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk Høringssvar fra KL vedr, foreslåede ændringer af retssikkerhedsloven Børne- og Socialministeriet

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider 2 Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider Indledning Ifølge Retssikkerhedslovens 3 skal Kommunalbestyrelsen på de

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Handicapcenter København

Handicapcenter København KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 3. Opfølgning SOF risikoområder 2010 11-n002 JEAN

Læs mere

Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Socialpædagogisk friplads (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud for børn og unge) Børn og

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 SOCIALUDVALGET Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier

Læs mere

Diverse ledelsesinformationer for 1. halvår 2018

Diverse ledelsesinformationer for 1. halvår 2018 Diverse ledelsesinformationer for 218 Udarbejdet november 218 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFÉERNE 4 ANTAL BORGERE PÅ ANVISNINGSLISTE

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 08-08-2016 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Baggrund I Overførselssagen 2015-16 (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i

Læs mere

Den 23. marts 2016 /BEK. Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016

Den 23. marts 2016 /BEK. Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016 Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23. marts 2016 /BEK Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016 Deltagere: Hans Jørgen Møller (DHF, formand) Vibeke Ries (Borgercenterchef), Kirsten

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Socialt frikort Om målgrupper, visitering og it-løsning

Socialt frikort Om målgrupper, visitering og it-løsning Til kommunale sagsbehandlere Socialt frikort Om målgrupper, visitering og it-løsning December 2018 Folketinget har vedtaget lov om forsøg med socialt frikort, som træder i kraft 2. januar 2019, hvorefter

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune. Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune. Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: Behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. Fastsætte

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppens opgave I økonomiudvalgets handleplan på overførselsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at undersøge Beskæftigelsesforvaltningens anvendelse

Læs mere

Bilag 5. ØU læsevejledning til bilag 3 med nøgletal for Københavns Kommunes kontrolindsats i 2017

Bilag 5. ØU læsevejledning til bilag 3 med nøgletal for Københavns Kommunes kontrolindsats i 2017 Bilag 5. ØU læsevejledning til bilag 3 med nøgletal for Københavns Kommunes kontrolindsats i 2017 Bilag 5 er udarbejdet af ØKF på baggrund af bidrag fra Kontrolenheden i KFF samt BIF, SOF og BUF. Bilag

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Baggrundsnotat om tema 2 Overgange i borgenes liv og parallelitet i ydelser Temaet tager udgangspunkt i det skifte

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i. Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden. i Ringsted Kommune

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i. Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden. i Ringsted Kommune Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden i Ringsted Kommune 2 Indhold Indledning...3 Underretninger...3 Særligt om

Læs mere

FOKUSPUNKTER TIL OPFØLGNING PÅ BORGERRÅDGIVERENS KONSTATERINGER ( ) FOKUSPUNKTER

FOKUSPUNKTER TIL OPFØLGNING PÅ BORGERRÅDGIVERENS KONSTATERINGER ( ) FOKUSPUNKTER FOKUSPUNKTER TIL OPFØLGNING PÅ BORGERRÅDGIVERENS KONSTATERINGER (2013-42189) FOKUSPUNKTER -FOR ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALGS OMRÅDER Borgerrepræsentationen har den 20. juni 2012 pålagt de stående

Læs mere

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager. Sagsbeskrivelse Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2018. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Førstegangshenvendelser 2014/2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2014 174 155 127 112 100 75 67 79 91 101 69 53 1203 2013 121 123

Læs mere

Forvaltningen har iværksat nedenstående handleplan for at følge op på revisionsbemærkningerne og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Forvaltningen har iværksat nedenstående handleplan for at følge op på revisionsbemærkningerne og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT 24-05-2017 Sagsnr. 2017-0212219 Bilag 5. Handleplan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet NOTAT Center for Familie og Forebyggelse Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet Målet med bilaget er i mere detaljeret form at informere om status på kvaliteten i sagsbehandlingen

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Bilag 2. Forvaltningens notat vedr. Borgercenter Handicap

Bilag 2. Forvaltningens notat vedr. Borgercenter Handicap NOTAT 08-03-2017 Sagsnr. 2017-0112465 Bilag 2. Forvaltningens notat vedr. Borgercenter Handicap Dokumentnr. 2017-0112465-2 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Omorganiseringen i Borgercenter Handicap... 2 3. Udviklingen

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Handleplan for børnehandicapområdet

Handleplan for børnehandicapområdet Dato: 13-04-2013 Handleplanen består af to delplaner: (11 tiltag) Handleplan 2: Styrkelse af arbejdsmiljøet (4 tiltag) De to handleplaner er dynamiske ift. inddragelse af viden, der vil indkomme i forbindelse

Læs mere

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015 Ledelsesinformation for 1. halvår 2015 Udarbejdet den 3. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE 4 HANDLEPLANER PÅ

Læs mere

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Intern Revision. Københavns Kommune. Revisionsbetænkning for Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober Kurt Wagner

Intern Revision. Københavns Kommune. Revisionsbetænkning for Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober Kurt Wagner Intern Revision Københavns Kommune Revisionsbetænkning for 2012 Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober 2013 Kurt Wagner Disponering Revisionsudvalgets betænkning for 2012 Hovedpunkter Indstilling til

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Københavns Kommunes forslag til mulige områder for indførelse af objektiv sagsbehandling

Københavns Kommunes forslag til mulige områder for indførelse af objektiv sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Københavns Kommunes forslag til mulige områder for indførelse af objektiv sagsbehandling Formålet med den sociale lovgivning er at tilbyde råd og støtte samt

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Intern Revision. Københavns Kommune. 1. november Medlem af Deloitte Touche TohmatsuLimited

Intern Revision. Københavns Kommune. 1. november Medlem af Deloitte Touche TohmatsuLimited Intern Revision Københavns Kommune Deloittes og Intern Revisions vurdering pr. oktober 2012 af "Handleplan for Sikker økonomistyring og Øget kvalitet i sagsbehandlingen" i Socialforvaltningen til Socialudvalget

Læs mere

Handleplan efter BDO tilsyn i T&A 2017

Handleplan efter BDO tilsyn i T&A 2017 Handleplan efter BDO tilsyn i T&A 2017 Opmærksomhedspunkt Handling Opfølgning Gruppe 1.: Meget tilfredsstillende forhold. 1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at sikre og implementere arbejdsgange,

Læs mere