Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel rapportering om klager fra kunder i 2009"

Transkript

1 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

2 PenSam Holding A/S CVR-nr PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr PenSam Bank A/S CVR-nr PenSam Forsikring A/S CVR-nr pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr pensionskassen for portører CVR-nr pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab CVR-nr pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. CVR-nr

3 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Kunder i PenSam har en række forskellige muligheder for at klage, hvis de er utilfredse med sagsbehandlingen eller en afgørelse som PenSam har truffet. Der er udarbejdet en klagevejledning, hvor kundernes klagemuligheder er beskrevet. Klagemulighederne er også beskrevet i betingelserne for de forskellige pensionsordninger, ligesom klagemulighederne er tilgængelige for kunderne på PenSam's hjemmeside. Denne proces er illustreret i nedenstående figur RAPPORTERING MÅL & KLAGE- DEFINITION KLAGE- INFORMATION & OPFORDRING Kunden såvel som selskabet kan lade en sag forelægge for selskabets bestyrelse. Der kan desuden klages over PenSam Liv, pensionskasserne, PMF Pension og PenSam Forsikring til Ankenævnet for Forsikring og over PenSam Bank til Pengeinstitutankenævnet. KLAGEANALYSE & VIDENSDELING AFGØRELSE AF KLAGER KLAGE- MODTAGELSE & BEHANDLING Endvidere kan uenigheder med selskabet søges løst ved domstolene. Der arbejdes i PenSam med en struktureret klageproces for at sikre kvalitet i klagebehandlingen. Det overordnede formål er en forbedret kundetilfredshed samt efterlevelse af PenSam's koncernstrategi. Derudover bruges kundeklagerne til forbedringstiltag i den daglige drift, fx at få nedbragt ekspeditionstider, at give kunderne hurtigere svar på deres henvendelser samt til forbedring af kommunikationen med kunderne. Målet er ikke at have 0 klager, men at lære noget af de kunder, der bruger tid på at skrive en klage eller som på anden vis giver udtryk for utilfredshed. Klager er værdifulde, når der lyttes til - og handles på - dem. Selv om de fleste kunder er tilfredse, så er der også nogen, der ikke føler, at vi er hurtige nok i vores sagsbehandling. Andre kan være uenige i de afgørelse, vi træffer. Denne rapport - som er udarbejdet af Kundeområdet - belyser alle klager fra kunder fordelt på: Klager til Kundeområdet eller direktion Klager til bestyrelserne Klager til Ankenævnet for Forsikring eller Pengeinstitutankenævnet og Retssager anlagt ved domstolene. 3

4 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Samme person, som klager gennem flere instanser, vil blive talt med i hver instans. Det vil sige, at klagen principielt kan optræde 4 gange. HVAD ER EN KLAGE Alle kundeklager er blevet registreret siden Dette sker på baggrund af registreringer, som den enkelte kunderådgiver foretager i PenSam's sagsstyringsværktøj. ANTAL KLAGER TIL KUNDEOMRÅDET I 2009 Der bliver hver måned udarbejdet en statistik over det samlede antal klager inklusive klager via den klageansvarlige. Af statistikken fremgår, hvor mange klager der har været i den pågældende måned samt år til dato. Der har i 2009 i alt været klager fra kunder. Klager defineres således: En klage er, når en kunde udtrykker utilfredshed med en: 1. Afgørelse (fx størrelsen på en erstatning) 2. Proces (fx sagsbehandlingstid) 3. Person (fx en medarbejders tone). Der er ikke tale om en klage, hvis en kunde kontakter PenSam og er utilfreds eller uforstående over for noget, og situationen afhjælpes i en enkelt samtale med en kunderådgiver eller i et skriftligt svar fra PenSam. Dette falder ind under almindelig sagsbehandling. I Kundeområdet er der etableret helt faste retningslinjer for, hvordan klager skal behandles og registreres. Retningslinjerne er beskrevet i et internt (videndeling-)dokument til kunderådgiverne og indeholder informationer om: Formål Mål Hvordan arbejder vi med klager og hvad bruges viden til? Registrering af klager Rapportering. Antallet af klager udgør 0,8 % af PenSam's kunder opgjort som antal personer (personnumre), som har et kundeforhold i PenSam. Nogle problemstillinger ses også debatterede på "Debatstedet" på pensam.dk. Da dette forum - efter sit formål - imidlertid ikke omfatter konkret sagsbehandling eller personsager, er disse ikke talt med i klagestatistikken. I de tilfælde hvor et indlæg på "Debatstedet" har haft karakter af en konkret klage, er sagen givet videre til klagebehandling og derfor talt med i statistikken. De klager som Kundeområdet i alt har modtaget i 2009 kan deles op i følgende hovedkategorier: Årsag Rykker for depot- og dækningsoversigt Rykker for svar på en forespørgsel eller afgørelse Rykker for en udbetaling Rykker for overførsel af pensionsordning Klage over afgørelse der vedrører helbredsforhold (førtidspension, ulykke eller kritisk sygdom) Andet I alt

5 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Kategorien "Andet" indeholder blandt andet klager over tilbagekøb, fortsættelsesforsikring, omvalg m.v. Der er to af årsagerne til klager der skiller sig ud. Den ene årsag er klager over afgørelser der vedrører helbredsforhold. Af de klager over afgørelser der vedrører helbredsforhold, tegner klager over udbetaling fra PenSam Forsikring i forbindelse med kritisk sygdom og udbetaling i forbindelse med ulykke (ménerstatning) sig for tilsammen DIREKTIONSKLAGER Der har i 2009 været 20 klager rettet til direktionen. Som en del af strategien rapporteres der på servicelevel vedrørende besvarelse af direktionsklager. Målet er, at 80 % af direktionsklagerne besvares inden for 3 arbejdsdage. Målet for 2009 er en stramning i forhold til 2008, hvor målet var, at direktionsklager skulle besvares indenfor 4 dage. Der er i 2009 opnået et gennemsnitlig servicelevel på 64 %. 10 af direktionsklagerne er besvaret inden 3 dage, 8 klager har taget mellem 3-7 dage og 2 har taget mere end 7 dage at besvare. Kunderne klagede i første halvår primært over en lang sagsbehandlingstid. Det blev derfor besluttet at reorganisere området således, at også ansøgninger om udbetaling ved visse kritiske sygdomme og ulykke (ménerstatning) blev lagt over i to allerede eksisterende pensionsteams. En effektivisering af sagsbehandlingstiden blev derved sikret, idet flere medarbejdere er blevet sat på opgaven fra Det er nu nemmere, at omfordele ressourcer til de områder, hvor der registreres stigning i antallet af klager. Siden denne reorganisering er antallet af klager over udbetaling i forbindelse med kritiske sygdom og ulykke (ménerstatning) faldet betragteligt, svarende til i gennemsnit 59 % pr. måned. Den anden årsag til klager der skiller sig ud er de 878 rykkere for depot- og dækningsoversigt. Antallet af rykkere på grund af manglende depot- og dækningsoversigter forventes dog at falde i 2010, idet hovedparten af alle kunder har modtaget en sådan ved udgangen af En indsats for at opfylde målet om besvarelse indenfor 3 dage er, at kunden modtager en bekræftelse på modtagelse af klagen, hvis svaret forventes at tage mere end 3 dage. KLAGER TIL BESTYRELSERNE Der har samlet - for alle selskaber - været 2 klager til bestyrelsen i 2009 og sagerne fordeler sig således på selskaberne: De 4 pensionskasser tilknyttet PenSam 0 0 PenSam Holding A/S 0 0 PenSam Liv forsikringsaktieseselskab 0 1 PMF Pension forsikringsaktieselskab 0 0 PenSam Forsikring A/S 2 10 PenSam Bank A/S 0 0 I alt 2 11 Begge klager til bestyrelsen i PenSam Forsikring var klager over afslag på udbetaling ved kritisk sygdom. Bestyrelsen fastholdt i begge tilfælde de tidligere trufne afgørelser. 5

6 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 KLAGER TIL ANKENÆVNET FOR FORSIKRING ELLER PENGEINSTITUTANKENÆVNET Der har samlet - for alle selskaber - været rejst 6 sager i Ankenævnet for Forsikring i Der har ikke været anlagt sager i Pengeinstitutankenævnet. Sagerne rejst i forsikringsankenævnet fordeler sig således på selskaberne: De 4 pensionskasser tilknyttet PenSam 0 0 PenSam Liv forsikringsaktieseselskab 4 3 PMF Pension forsikringsaktieselskab 0 0 PenSam Forsikring A/S 2 8 I alt 6 11 Af de 2 sager i PenSam Forsikring A/S vedrører 1 kritisk sygdom og 1 tandskadeerstatning. Selskabet har fået medhold i 1 sag, 1 sag er henlagt af nævnet og 4 er endnu ikke afsluttet. Der henvises i øvrigt til statistikkerne på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside, hvor der hvert år offentliggøres statistikker fordelt på selskaber og produkter. Oplysningerne om 2009 offentliggøres dog først i maj måned. RETSSAGER ANLAGT VED DOMSTOLENE Der er ikke anlagt sager ved domstolene af kunder i PenSam gruppen i

7 7

8 PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum Telefon

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere