g Telest"yr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g Telest"yr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade"

Transkript

1 g Telest"yr'els en IT- O " r Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade Dato:

2 IT -og Telestyrelsen Der er afsat 90 minutter til den samlede prøve..ikke-teknisk I!røve: Spørgsmål Begrænset teknisk I!røve: Spørgsmål Almindelig teknisk I!røve: Spørgsmål For at bestå "Ikke-teknisk prøve" kræves mindst 15 rigtige besvardser af spør~lene fra gruppen "Ikke-teknisk prøve". For at bestå "Begrænset teknisk prøve" kræves, at "Ikke-teknisk prøve" er bestået.sclmt mindst 12 rigtige besvarelser af spør~lene fra gruppen "Begrænset teknisk prøve". For at bestå "Almindelig teknisk prøve" kræves, at "Ikke-teknisk prøve og Begrænset teknisk prøve" er bestået.sclmt mindst 10 rigtige besvardser af spørg;;rnålene fra gruppen "Almindelig teknisk prøve". Ved de tekniske prøvers udformning er det lagt til grund, at prøvedeltageren alene forudsættes at have et elementært kendskab til radio teknik og skal kunne udføre enkle beregninger inden for radio-teknikken. Prøvedeltageren skal derfor ikke ved opgavernes løsning inddrage betragtninger/-fomdsætninger, der ikke er nævnt i opgaven. I forbinddse med opgaverne gøres følgende generelle forudsæminger:.omgivdsesremperaruren.alle.alle.der.alle er 300 K indgående komponenter regnes som idedle, hvor intet andet er anført. komponenter er forbundet med ledere med forsvindende modstand. findes ingen uønskede kapacitive- dier induktive koblinger. indgående vekselspændinger og -strømme er fuldstændigt sinusformede og uden DC-offser.

3 Ikke-teknisk prøve

4 - Ikke-teknisk prøve. Opgave nummer: 1 N år der tales om ampere, er der tale om: A: Strøm B: Effekt C: Modstand D: Spænding Opgave nummer: 2 Når en sikring er påtrykt 0,02 A anfører det: A: En kvalitetsudmåling B: Den maksimale strømstyrke C: Sikringer er kun påtrykt 230 V D: En sikkerhedsafstand Opgave nummer: 3 Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre? A: Hjertestop B: Uhelbredelige synsforstyrrelser C: Er uskadelig D: Leddegigt Opgave nummer: 4 A: CEPT mærket B: forstyrrelsesfrit udstyr C: CE mærket D: p & T mærket Opgave nummer: 5 Hvilken antennetype er der tale om, når fødeimpedansen rent ohmsk har en værdi på ca 73 ohm? A: Kvartbølgeantenne B: Kunstantenne C: Dipolantenne D: Kan ikke bestemmes med en ohmsk værdi Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 1

5 Ikke-teknisk prøve. Opgave nummer: 6 Hvilken antennetype er en yagiantenne? A: Kvartbølgeantenne B: Retningsantenne C: Kunstantenne D: Halvbølgeantenne Opgave nummer: 7 Hvordan udbrede s VHF /UHF radiobølger? -.' I I A: VHF juhf radiobølger kan kun benyttes med vertikal antenne B: VHF juhf radiobølger reflekteres altid af de ioniserede lufdag C: VHF juhf radiobølger udbredes efter rette linier og reflekteres normalt ikke af de ioniserede lufdag D: VHF juhf radiobølger udbredes slet ikke Opgave nummer: 8 Vekselstrøm betegnes: A: DC B: VS C: AC D: AH Opgave nummer: 9 Kan man med et universalinstrument/ multimeter måle en senders udgangseffekt? A: En senders udgangseffekt kan ikke måles B: Nej C: Ja D: Et universalinstrument j multimeter måler kun ACjDC spændinger :.1.1 Opgave nummer: 10 Vil du som amatør-radio-bruger med "D" licens kunne forstyrre naboen, så du skal anvende et HF-filter? A: Nej, ikke med "D" licens B: Vedrører kun" A" licens i forstyrrelsessager C: Ja, afuænger ikke af licenstype D: Et HF-filter hjælper ikke i forstyrrelsessager Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 2

6 ""',. "'""..."" " ".""" Ikke-teknisk prøve. Opgave nummer: 11 Ved at anvende en spærre kreds på et apparat der forstyrres, A: øddægges stereo-lyden B: spærres der for et smalt frekvensområde C: kortsluttes et smalt frekvensområde D: udelukkes alle forstyrrelser Opgave nummer: 12 Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter kategori? A: Ja B: OZ6-0Z9 tildeles kun kategori B og D C: Nej D: OZO-OZ6 tildeles kun kategori A og C Opgave nummer: 13 I hvilken afiaru's regioner ligger Danmark? A: 1 B: 2 C: 4 D: 3 Opgave nummer: 14 Hvad vil det sige at åbne repeateren? A: Dette er forbeholdt repeaterens ansvarshavende B: En repeater kan kun falde ud C: Udtrykket eksisterer ikke D: At starte repeaterens sender Opgave nummer: 15 Ved at benytte en repeater: A: Forøger man rækkevidden betydeligt B: Indskrænker man rækkevidden C: Skal man ikke benytte sit kaldesignal D: Forøger man sendeeffekten Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 3

7 Ikke-teknisk prøve. Opgave nummer: 16 Hvad forbinder man med at opnå radiokontakt? A: At QSO'en ikke opnås ved hjælp af en repeater j B: Enten ved at besvare et opkald eller ved selv at lave et opkald : C: Udtrykket benyttes når man forstyrrer en igangværende QSO D: Det er et udtryk, der ikke anvendes Opgave nummer: 17 Anvender man CQ kald på 2 meter? A: Nej B: CQ kald anvendes kun på frekvenser over 50 MHz C: Ja D: CQ kald anvendes kun på frekvenser under 50 MHz Opgave nummer: 18 Har danske radioamatører pligt til at føre logbog? A: Kun hvis du benytter frekvenser under 50 :MHz "'~I ' B: Ja C: Kun hvis du benytter frekvenser over 50 MHz D: Nej, men det kan anbefales Opgave nummer: 19 Du lytter på MHz, en repeater udgang. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at åbne denne repeater? A: :MHz B: MHz C: MHz D: MHz Opgave nummer: 20 Hvad betyder det, hvis du hører CQ København?..,1. II A: Målrettet kald, så amatører i København ikke besvarer dette opkald : B: Næste rævejagt afuoldes i København C: Et kald kan ikke målrettes på denne måde D: Målrettet kald, så kun amatører i København besvarer dette kald Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 4

8 Begrænset teknisk prøve

9 Begrænset teknisk prøve..-- Opgave nummer: 21 Hvilken enhed måler vi elektrisk spænding i? Opgave nummer: 22 A: Coulomb B: Ohm C: Volt D: Ampere En spole med selvinduktionen 2 mikro Henry, er viklet således, at længden og diameteren af spolen er den samme. Uden at ændre længde og diameter forøges vindings tallet til det dobbelte. Hvor meget forøges selvinduktionen ca.? A: 8 gange B: 2 gange Opgave nummer: 23 C: 4 gange D: Den forøges slet ikke Ved "rippel-frekvensen" for en ensretter forstår vi den vekselspændingsfrekvens, DC-signalet overlejres med. Hvad er denne frekvens ved dobbeltensretning af sekundær-spændingen fra en transformer i Danmark?! i A: 50Hz! B: 100 Hz C: 150 Hz D: 300 Hz Husk at ovedøre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 5

10 Begrænset teknisk prøve. Opgave nummer: 24 Tegningen viser en resonanskreds. Hvordan vil du beskrive impedansen, meget langt fra resonansfrekvensen? A: impedansen er meget bøj B: impedansen er den samme som selvinduktionen C: impedansen er den samme som kondensatoren D: impedansen er meget lille Opgave nummer: 25 ~ Diagrammet viser en sender-modulator. Hvilken modulationsart er der tale om? Opgave nummer: 26 A: AM-modulation B: USB-modulation C: LSB-modulation D: FM-modulation En FM-sender er moduleret med et 1 khz. signal. Frekvenssvinget er 2 khz. Hvor stort bliver frekvens svinget, hvis vi forøger modulation signalets amplitude 2 gange? A: 6kHz B: Det ændrer sig ikke C: 8 khz D: 4 khz Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 6

11 - Begrænset teknisk prøve. Opgave nummer: 27 Hvad forstår man ved en 114 bølge ground-plane antennes modvægt i jorden? A: A.~ At ~ fødekablets r --' 111. ene ende 1 er forbundet,. 1 ",. til jord.il I B: At antennen mekanisk forbindes til Jord C: At jordplanet danner et spejlbillede af antennen D: At fødekablet er en enkelt tråd skærmet af jord Opgave nummer: 28 Hvad forstår man ved, at der er tilpasning mellem et kabels karakteristiske impedans Zo og en belastning, til eks. en antenne? A: Zo er lig med antennen s impedans B: Zo er meget mindre end antennens impedans C: Zo er meget større end antennen s impedans D: Zo er negativ, og lig antennens impedans ;,,.. ' Opgave nummer: 29 Når der er langdistanceudbredelse på VHF IUHF, dvs. udbredelsen over horisonten, så skyldes dette ofte: A: At det er højtryk B: At det er fuldmåne C: At der anvendes gode radioer D: At det blæser fra nordvest Opgave nummer: 30 A: signalets modulation er forvrænget B: Signalets modulation er forsvundet C: Signalet er flyttet i frekvens D: Signalet kan ikke modtages længere i Husk at ovedøre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 7

12 Begrænset teknisk prøve. Opgave nummer: 31 Ovenstående er diagrammet for: A: Et voltmeter B: Et feltstyrkemeter h===:~=====:=: "' e C: Et antennestrømsmeter D: Et ohmmeter Opgave nummer: 32 ~1~~-2 "'\ jqq~ T~ Tegningen viser et HF-powervisende instrument. Hvad viser instrumentet? A: lvfiddelværdi B: Spidsværdi C: Effektivværdi D: SWR Opgave nummer: 33 Hvilket af følgende forhold kan være årsag til meget kraftige forstyrrelser fra en A: Anlægget er tilsluttet et sæt trådløs e hovedtelefoner B: Anlægget er EM C men ikke DK-mærket C: Anlægget har switch-mode strømforsyning uden netfilter med jord D: Anlægget består af flere enheder sammenkoblet med lange ledninger

13 Begrænset teknisk prøve. --- Opgave nummer: 34 Hvad kan vi gøre, hvis forstyrrelser i et musikanlæg skyldes indstråling fra en sender, via anlæggets højtalerledninger? B: Indskyde et lavpasfilter i højtalerledningerne tæt ved højtaleren C: Indskyde et højpasfilter i højtalerledningerne tæt ved højtaleren D: Indskyde et båndpasftlter i højtalerledningerne tæt ved højtaleren Opgave nummer: 35 Koden "RX" betyder? A: Modtaget B: Retnings transmission C: Rimelige udbredelsesforhold D: Modtager Opgave nummer: 36 Hvad er den største fordel ved at føre log? A- A:,'".."0""""'"".'1 Man kan se hvad bånd man har haft forbindelse med en station på B: Man kan finde tilbage og finde modpartens telefonnummer C: Man kan se navnet på den man har talt med D: Man kan dokumentere, om man har sendt i tilfælde af klager om forstyreiser Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 9

14 .Almindelig Teknisk prøve

15 I Almindelig teknisk prøve.. Opgave nummer: 37 [ (:~ l Vi (:~ ~] Hvis vi tilpasser belastningsimpedans en til den indre modstand i en signalgenerator, således at vi har impedans tilpasning, hvad er så størst mulig effektoverførsel? A: ' "I! A -~ n- lil.25% i B: 75% i C: 100% D: 50% I I Opgave nummer: 38 V.. i/\jv~.' ~-Tl ~ o. i : t o. ~ : : : ~- T2 -: Tegningen viser et periodisk signal. Hvordan vil vi beskrive &ekvensen i Hertz? -- Opgave nummer: 39 A: Som Tl + T2. (relativ periodetid) B: Det kan vi ikke, signalet har ikke sinusform C: Som tiden Tl. (periodetiden fra O til O) D: Som tiden T2. (periodetiden for en periode) Hvordan kan vi simpelt forklare, at der kun tilsyneladende afsættes effekt i en tabs&i selvinduktion, hvor der løber en vekselstrøm? A: Strøm og spænding er fase forskudt 90 grader B: Der er ingen spænding over selvinduktionen C: Strøm og spænding er faseforskudt 180 grader D: Strøm og spænding er i fase Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 10

16 Almindelig teknisk prøve.. Opgave nummer: 40 7 o.:rr>l--~ ~ ind I I I i out T egningen viser et diodedetektorkredsløb. Hvad kaldes dette kredsløb? A: En enkeltensretter B: En brokobling C: En spændingsfordobler D: En dobbeltensretter Opgave nummer: 41 En nabo amatør klager over, at du breder dig ud over andre frekvenser, end den frekvens, du telegraferer på. A: At han mangler et CW-filter B: At din nøgling er meget hård C: At modulationen giver chirp D: Han mangler et harmonisk filter Opgave nummer: 42 ~-~J I hvilket trin vil det være hensigtsmæssigt at AM-modulere en simpel telegrafisender, som består af to trin: VFO og udgangstrin? A: I VFO kredsen B: I udgangstrinnet (DR/P A) C: Med et relæ i antennen D: Den kan ikke moduleres Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 11

17 Almindelig teknisk prøve Opgave nummer: 43.. ;"-1/4). ~ 50.Q ~: : :1:-: : 100.Q J: :~ Tegningen viser en kvartbølgetransformator. Hvad skal kabelimpedansen Zo ca. være, for at omsætte 100 Ohm til 50 Ohms impedans? Opgave nummer: 44 A: 150 Ohm B: 50 Ohm C: 70 Ohm D: 300 Ohm :~~=f Et 2 meter P A-trin har en næsten 1/2 bølgelængde lang hårnål som udgangskreds, afsluttet med en lille kapacitet. Hvilket formål tjener denne kapacitet i praksis? A: Justering af resonansfrekvensen B: Udligning imellem de to ledninger C: Til justering af båndbredden D: Dæmpning af parasitsving :: ;i:-f Opgave nummer: 45 Højtliggende luftlag hvor temperaturen ændrer sig pludseligt og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne kan reflektere UHF og VHF signaler, over lange afstande. Hvad kaldes denne effekt? A: MUF B: Skip distance C: Troposfærescatter.D: Fading Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 12

18 Almindelig teknisk prøve.. Opgave nummer: 46 Et DC-voltmeter har fuldt udslag for 10 V med en formodstand på 100 kohm. Ved at shunte instrumentet med en 100 Ohms modstand falder udslaget til det halve. Hvor stor er den indre modstand ca. i Ohm?I A: 100 Ohm B: 1 kohm C: 500 Ohm D: 50 Ohm Opgave nummer: 47 Din nabo spørger dig om det muligvis kan skyldes din radiosender, at signals tyrken fra hans radiomodtager i perioder falder betydeligt. Det viser sig at være årsagen. Hvad kaldes denne form for forstyrrelse aren modtager? A: Parasitter i B: Blokering C: Interferens D: Intermodulation Opgave nummer: 48 Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med udstråling til følge. Hvor i kredsløbet vil vi først søge årsagen? A: I forbindelse med mulige lave resonanser, til eks. drosselspoler B: Vi bør først undersøge senderens power C: Ved afstemte kredse med samme resonansfrekvens D: Parasitsvingninger optræder i forbindelse med frekvensmultiplikation! II Opgave nummer: 49 Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden station om at telegrafere langsommere? '\ A: QRI B: QRQ C: QRT D: QRS Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 13

19 --- Almindelig teknisk prøve.. Opgave nummer: 50 Bør frekvensområdet til MHz bruges til lokaltrafik? A: Ja B: Nej C: Ja, men kun med 5 Watts D: Ja, men kun med telegrafi Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side: 14

20 IT- og Telestyrelsen Prøver for radioamatører FACITLISTE Holsteinsgade Ekstra informationer om prøven I II Ikke-teknisk prøve. Svar Spørgsmål 1 Original nummer: 647 Spørgsmål 2 Original nummer: 918 Spørgsmål 3 Original nummer: 662 Spørgsmål 4 Original nummer: 920 Spørgsmål 5 Original nummer: 664 Spørgsmål 6 Original nummer: 666 I Spørgsmål 7 I Original nummer: 670 I C I I Spørgsmål 8 I Original nummer: 916 I C I Spørgsmål 9 Original nummer: 922 Spørgsmål 10 Original nummer: 925 Spørgsmål 11 Original nummer: 926 Spørgsmål 12 Original nummer: 682 Spørgsmål 13 Original nummer: 684 Spørgsmål 14 Original nummer: 692 Spørgsmål 15 Original nummer: 695 Spørgsmål 16 Original nummer: 701 Spørgsmål 17 Original nummer: 703 Spørgsmål 18 Original nummer: 706 Spørgsmål 19 Original nummer: 929 Spørgsmål 20 Original nummer: 930 Udskriftsdato: :35

21 IT -og Telestyrelsen FA CITLIS TE Prøver for radioamatører Holsteinsgade Ekstra informationer om prøven I I Begrænset teknisk prøve. Svar Spørgsmål 21 Original nummer: 142 Spørgsmål 22 Original nummer: 743 Spørgsmål 23 Original nummer: 273 Spørgsmål 24 Original nummer: 758 Spørgsmål 25 Original nummer: 387 Spørgsmål 26 Original nummer: 414 Spørgsmål 27 Original nummer: 434 Spørgsmål 28 Original nummer: 464 I Spørgsmål 29 I Original nummer: 68 I A I Spørgsmål 30 Original nummer: 890 Spørgsmål 31 Original nummer: 73 Spørgsmål 32 Original nummer: 515 Spørgsmål 33 Original nummer: 906 Spørgsmål 34 Original nummer: 909 Spørgsmål 35 Original nummer: 564 Spørgsmål 36 Original nummer: 586 Udskriftsdato: :35

22 IT -og Telestyrelsen FA CITLIS TE Prøver for radioamatører Holsteinsgade ,Ekstra inforlnntiooer om prøven 1 Almindelig teknisk prøve. Svar Spørgsmål 37 Original nummer: 181 Spørgsmål 38 Original nummer: 638 Spørgsmål 39 Original nummer: 216 Spørgsmål 40 Original nummer: 295 Spørgsmål 41 Original nummer: 421 Spørgsmål 42 Original nummer: 827 Spørgsmål 43 Original nummer: 472 Spørgsmål 44 Original nummer: 884 Spørgsmål 45 Original nummer: 494 I Spørgsmål 46 I Original nummer: 505 I A I Spørgsmål 47 Original nummer: 540 Spørgsmål 48 Original nummer: 905 Spørgsmål 49 Original nummer: 562 Spørgsmål 50 Original nummer: 577 Udskriftsdato: :35

23 IT -og Telestyrelsen Prøver for radioamatører Holsteinseade SVARSKEMA Navn: Adresse: Underskrift: Postnr./by: Skriv det valgte bogstav i svar-kolonnen ud for spørgsmålsnummeret. Ikke-teknisk prøve. Svar I Spørgsmål 1 I I I Spørgsmål 2 I I I Spørgsmål 3 I I I Spørgsmål 4 I I I Spørgsmål 5 I I I Spørgsmål 6 I I I Spørgsmål 7 I I I Spørgsmål 8 I I I Spørgsmål 9 I I I Spørgsmål 10 I I I Spørgsmål 11 I I I Spørgsmål 12 I I I Spørgsmål 13 I I I Spørgsmål 14 I I I Spørgsmål 15 I I I Spørgsmål 16 I I I Spørgsmål 17 I I I Spørgsmål 18 I I I Spørgsmål 19 I I I Spørgsmål 20 I I Forbeholdt IT -og Telestyrelsen Rigtige: Bestået: Ja D Nej D Resultat oplyst: Ja D Nej D Udskriftsdato: :35

24 IT -og Telestyrelsen Prøver for radioamatører Holsteinse:ade SVARSKEMA Navn: Adresse: Underskrift: Postnr./by: Skriv det valgte bogstav i svar-kolonnen ud for spørgsmålsnummeret. Begrænset teknisk prøve. Svar I I Spørgsmål 21 I I I Spørgsmål 22 I I I Spørgsmål 23 I I I Spørgsmål 24 I I I Spørgsmål 25 I I I Spørgsmål 26 I I I Spørgsmål 27 I I I Spørgsmål 28 I I I Spørgsmål 29 I I I Spørgsmål 30 I I I Spørgsmål 31 I I I Spørgsmål 32 I I I Spørgsmål 33 I I I Spørgsmål 34 I I I Spørgsmål 35 I I I Spørgsmål 36 I I Forbeholdt IT -og Telestyrelsen Rigtige: Bestået: Ja D Nej D Resultat oplyst: Ja D Nej D Udskriftsdato: :35

25 IT -og Telestyrelsen - Prøver for radioamatører Holsteinseade Navn: Adresse: SVARSKEMA Underskrift: Postnr./by: Skriv det valgte bogstav i svar-kolonnen ud for spørgsmålsnummeret. Almindelig teknisk prøve. Svar I Spørgsmål 37 I I I Spørgsmål 38 I I I Spørgsmål 39 I I I Spørgsmål 40 I I i,'., I Spørgsmål 41 I I ~:(~:~ I Spørgsmål 42 I I ':: I ~P'" 63,... I I ", :f~t I Spørgsmål 43 I I I Spørgsmål 44 I I I Spørgsmål 45 I I I Spørgsmål 46 I I I Spørgsmål 47 I I I Spørgsmål 48 I I I Spørgsmål 49 I I I Spørgsmål 50 I I Forbeholdt IT -og Telestyrelsen Rigtige: Bestået: Ja D Nej D Resultat oplyst: Ja D Nej D Udskriftsdato: :35

lë og Telestyretsen Minieteriat for Videnekab Teknotogí o g Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: IT- og Telestyrelsen Dato: 18-08-20L0

lë og Telestyretsen Minieteriat for Videnekab Teknotogí o g Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: IT- og Telestyrelsen Dato: 18-08-20L0 lë og Telestyretsen Minieteriat for Videnekab Teknotogí o g Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: IT- og Telestyrelsen Dato: 18-08-20L0 IT- og Telestyrelsen Der er afsat 90 minutter til den samlede

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 17: Forstyrrelser Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 17: Forstyrrelser I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale

Læs mere

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Sted: Holsteinsgade Dato: 180304 Der er afsat 90 minutter til den samlede prøve. 1 20. For at bestå "Ikketeknisk "Ikketeknisk prøve". prøve" kræves mindrt

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Lovtidende A BEK nr 1266 af 10/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 4, stk. 2, 19, 29, 30 og 53,

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Frembringelse af vekselstrøm Når en ledersløjfe drejes i et homogent (ensartet) magnetfelt, opstår der i ledersløjfen en sinusformet vekselspænding. Denne ændrer under drejningen ikke kun sin størrelse,

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

Ombygning af PC strømforsyninger

Ombygning af PC strømforsyninger Ombygning af PC strømforsyninger Jørgen Kragh OZ7TA Rev. 18. marts 2009 Hvad skal vi høre om? PC strømforsyningens virkemåde AT og ATX forsyninger Ombygningen Højere strøm eller spænding Omvikling Støjer

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse?

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Det faktum, at lyset har en endelig hastighed er en forudsætning for at en antenne udstråler, og at den har en ohmsk udstrålingsmodstand. Den

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus Afsnit 4-5-6 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand http://en.wikipedia.org/wiki/index_of_electronics_articles http://openbookproject.net/electriccircuits/ 2012-09-13 OZ1DUG 4-5-6 1 Repetition

Læs mere

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led.

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Fasedrejning Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 15: Antenner og Udbredelsesforhold Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 15: Antenner og Udbredelsesforhold I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Flerfaset belastning 3-faset vekselstrøm Mindre belastninger tilsluttes normalt 230 V, hvorimod større belastninger, for at begrænse strømmen mest muligt, tilsluttes 2 eller 3 faser med eller uden nul.

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Projekt. HF-forstærker.

Projekt. HF-forstærker. Projekt. HF-forstærker. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Brian Schmidt, Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn. Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Afsnit 7-8. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Afsnit 7-8. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Afsnit 7-8 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG 2010-02-18 OZ1DUG 7-8 1 Opgave fra sidste gang. find ud af hvordan modulationskontrol kan gennemføres for CW - FM - AM - SSB Oscilloscop!! 2010-02-18

Læs mere

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten 13. Erhvervsstyrelsen afholder prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen afholder de

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen Tangmeter ABC Hvad er et tangmeter, og hvad kan det? Hvilke målinger kan man foretage med et tangmeter? Hvordan får du mest muligt ud af et tangmeter? Hvilket tangmeter egner sig bedst til de omgivelser,

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Switchmode Powersupply. Lasse Kaae 2009 Juni

Switchmode Powersupply. Lasse Kaae 2009 Juni Switchmode Powersupply Lasse Kaae 2009 Juni Agenda Teori (Mandag) Pspice simulering (Mandag) Bygge SPS (Tirsdag) Fejlfinding på produkter (Onsdag-Torsdag) EMC (Torsdag) Gennemgang af PSP-diagrammer (Fredag)

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere. 8/5 Filtre bruges til at fremhæve eller dæmpe nogle frekvenser. Dvs. man kan fx få kraftigere diskant, fremhæve lave toner Passive filtre Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Læs mere

Vejledning om. amatørradioprøver

Vejledning om. amatørradioprøver Vejledning om amatørradioprøver Erhvervsstyrelsen, den 20. december 2013 Lovgrundlaget I henhold til frekvenslovens 27 og 28 (lov nr. 475 af 12. juni 2009) fastsætter IT- og Telestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Måling af svage elektriske signaler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 2 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling...

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Indhold Slukkespoler... 3 Diagram over 60-10 kv station... 3 Grundlæggene vekselspændingsteori... 4 Jordingsformer...12 Direkte jordet nulpunkt...12 Slukkespolejordet

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Mit kabel lyder bedre end dit!

Mit kabel lyder bedre end dit! Mit kabel lyder bedre end dit! Af Kaj Reinholdt Mogensen www.kajmogensen.dk Virkeligheden er at det ikke er kablet som lyder af noget, men derimod kombinationen af apparaternes elektriske egenskaber, deres

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

1. Vibrationer og bølger

1. Vibrationer og bølger V 1. Vibrationer og bølger Vi ser overalt bevægelser, der gentager sig: Sætter vi en gynge i gang, vil den fortsætte med at svinge på (næsten) samme måde, sætter vi en karrusel i gang vil den fortsætte

Læs mere

OZ7TA. Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin

OZ7TA. Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin Jørgen Kragh OZ7TA OZ7TA Amatørtilladelse 1976 Teknisk redaktør af OZ 2002 Formand EDR Gladsaxe RM for EDR kreds 2 Interesseområder: Selvbyg HF Field

Læs mere

Den ideelle operationsforstærker.

Den ideelle operationsforstærker. ELA Den ideelle operationsforstærker. Symbol e - e + v o Differensforstærker v o A OL (e + - e - ) - A OL e ε e ε e - - e + (se nedenstående figur) e - e ε e + v o AOL e - Z in (i in 0) e + i in i in v

Læs mere

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29.

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29. ELA journal: Øvelse 3 Grundlæggende Op. Amp. Koblinger. Dato for øvelse:. nov. 00 & 9. nov. 00 Hold 6 Tirsdag Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe)

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Preben Holm - Copyright 2002

Preben Holm - Copyright 2002 9 > : > > Preben Holm - Copyright 2002! " $# %& Katode: minuspol Anode: pluspol ')(*+(,.-0/1*32546-728,,/1* Pilen over tegnet for spændingskilden på nedenstående tegning angiver at spændingen kan varieres.

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking.

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Satellitbaner En satellit i bane omkring et andet himmellegeme er i frit fald. Ved hjælp af Keplers love kan baneradius og omløbstid bestemmes.

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering. Ved hjælp af elektrisk måleudstyr og diagrammer kan du selvstændigt systematisk

Læs mere

IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer AC IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S Diagrammer Spolens faseforskydning: En spole består egentlig af en resistiv del (R) og en ideel reaktiv del

Læs mere

Styr på tingene Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse:

Styr på tingene Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Styr på tingene Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvorfor bøjer bimetallet, når det opvarmes? Der er seks svarmuligheder. Sæt to kryds. Jern udvider sig mere end messing ved opvarmning.

Læs mere

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 Et PIC16F876 basereret, automatisk 1,8 60 MHz SWR & Watt meter. OZ9F Denne artikel er

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer AC IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S Diagrammer Kondensatorens faseforskydning: En kondensator består alene af ideel reaktiv del (X C ),

Læs mere

Amatør-radiocertifikat Eksamensnoter

Amatør-radiocertifikat Eksamensnoter Amatør-radiocertifikat Eksamensnoter Kjeld Jensen Opdateret 27. maj 2011 Amatør-radiocertifikat eksamensnoter Copyright c 2005-2011 Kjeld Jensen Triumfvej 63 2800 Lyngby kj@kjen.dk http://kjen.dk/download

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

AIMT Hærderiet Induktionshærdning The Group of Aalberts Industries Material Technologies

AIMT Hærderiet Induktionshærdning The Group of Aalberts Industries Material Technologies Induktionshærdning The Group of Aalberts Industries Material Technologies Hvorfor vælge Induktionshærdning Lokal hærdning på detaljen Relativ små formforandringer God reproducerbarhed Økonomisk attraktiv

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET ADVARSEL Du skal installere antennen (forbindelse til placering "B" på bagsiden af radioen) og indstille SWR (Standing Wave Ratio) ved installationen. Undladelse af dette kan resultere i ødelæggelse af

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Måleteknik Effektmåling

Måleteknik Effektmåling Måleteknik Effektmåling Formål: Formålet med øvelsen er at indøve brugen af wattmetre til enfasede og trefasede målinger. Der omtales såvel analog som digitale wattmeter, men der foretages kun målinger

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskole Afleverings opgave nr 5

Fredericia Maskinmesterskole Afleverings opgave nr 5 Afleverings opgave nr 5 Tilladte hjælpemidler: Formelsamling,lærebøger(med evt. egne notater), regnemaskine og PC som opslagsværk (dvs. opgaven afleveres håndskrevet) opgave 1: Serieforbindelse af impedanser:

Læs mere

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information Dansk vejledning NMEA LowranceNet.qxp 26-01-2006 17:18 Side 1 Opsætning og installation af NMEA netværk Generel information NMEA er en databus specielt til både. Det er en industristandard udviklet af

Læs mere

Begynderens modtager

Begynderens modtager zo NR. 10. OKTOBER 1967. 39. ÅRGANG Begynderens modtager EDR udskriver en præmiekonkurrence På EDR s hovedbestyrelsesmøde den 16. september blev det vedtaget at udskrive en konkurrence med det formål at

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

En FET-converter til 2 meter

En FET-converter til 2 meter oz NR. 2. FEBRUAR 1968. 40. ÅRGANG En FET-converter til 2 meter Af OZ9MO, Jarl Risum, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. I nedenstående artikel vil jeg forsøge at beskrive en 2 meter-converter, hvor

Læs mere

Forsøg med Mag. Loop antenner.

Forsøg med Mag. Loop antenner. Mag. Loop Antenner Okt. 2012 Mar. 2015 OZ7BQ Forsøg med Mag. Loop antenner. -Formålet med mine forsøg: -At få afklaret hvordan Mag. Loop en - fungerer under forskellige betingelser. -Om Mag. Loop en er

Læs mere

Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder

Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Dette design, TABAQ, tilhører Bjørn Johannesen, Bredkær 11, bjohannesen@post.cybercity.dk, 20 Hvidovre og er udviklet med simulering software,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss)

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss) Kapitel 8 Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. Natur Enhver leder hvori der løber en strøm vil omgives af et magnetfelt. Størrelsen af magnetfeltet er afhængig af strømmen, der løber i lederen og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 1 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling... 4 Elektriske

Læs mere

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970 Allan Nelsson - OZ5XN Licenced since 1970 WSPR Weak Signal Propagation Reporter WSPR udtales whisper (som at hviske) WSPR er et digitalt beaconsystem (4-FSK) WSPR rapporteres af modtagende stationer til

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Bærebar station til VHF

Bærebar station til VHF oz NR. 4. APRIL 1967. 39. ÅRGANG Bærebar station til VHF Af OZ2TE, Ove Lauridsen, Kilholmvej 42, Vanløse. Her i første afsnit af den samlede beskrivelse over såvel den elektriske og mekaniske som den funktionelle

Læs mere

Betjening af en radioamatørstation

Betjening af en radioamatørstation Betjening af en radioamatørstation B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Som at lære at cykle Der er ikke ret meget, der skal forstås Det meste er udenadslære/gentagelser

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Farvekodning. OZ5PZ Poul Rosenbeck

Farvekodning. OZ5PZ Poul Rosenbeck Farvekodning. OZ5PZ Poul Rosenbeck Farvekodning af komponenter opstod i 1960`erne. Komponenternes værdier var tidligere skrevet eller stemplet i klar tekst på selve komponenten. Begrebet cm eller uuf var

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til udskiftning af defekte El-komponenter i styretavler, samt funktionstest af anlæg. Du vil få kendskab til, hvordan man ændre El-diagrammet så det passer til

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter El.nr. 63 98 204 745 Elma 21 side 2 Forord. Elma 21C multimeteret måler spænding (V), Strøm (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Modstand (Ω), Logisk udtryk

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015 Opgavesæt udviklet til kursus 48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2 Udviklet i 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (april, 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ Udi1des af censor ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Svendborg Dato:

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere