PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002"

Transkript

1 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: Fax: Projektnr.: Udarbejdet af: /A4 Lars Jørgensen Lars P. Johansen

2 Indhold 1. Resumé Standardemissioner Specialemissioner Virkningsgrad Slagge Restprodukt Indledning Målingernes formål Anlægsbeskrivelse Udførte målinger Driftsforhold Målesteder Måleparametre Standardemissioner til luft Specialemissioner til luft Aske, slagge, restprodukter og spildevand Virkningsgrad Anlægsdata Resultater Standardemissioner, røggas Specialemissioner, røggas Virkningsgrad og indfyret effekt Slagge Restprodukt...20 Bilagsoversigt...21 Anlæg A4 Side 2 af 21

3 1. Resumé har den 11. og 12. april 2002 udført emissionsmålinger på affaldsforbrændingsanlæg A4. Målingerne er foretaget under PSO projekt 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker. Resultater vedrørende drift og produktion er baseret på opgivelser fra anlæggets registreringer. Hovedresultaterne af målingerne er angivet i tabel 1 til 8. For detaljerede resultater henvises til kapitel 6 og bilag Standardemissioner Tabel 1: Sure gasser og partikler Prøve nr.: Enhed Middel af måling 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 13:25 15:27 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 El-produktion MW 7,2 Røggastemperatur C 139 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 9,50 CO 2 % (tør) 9,95 H 2 O % (våd) 16,2 CO mg/m 3 (ref) 9,22 TOC mg/m 3 (ref) < 1,67 NO X mg/m 3 (ref) 229 HCl mg/m 3 (ref) 6,48 HF mg/m 3 (ref) < 0,202 SO 2 mg/m 3 (ref) < 4,81 Partikler mg/m 3 (ref) 6,53 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 3 af 21

4 Tabel 2: Spormetaller og partikler Prøve nr.: Enhed Middel måling 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:48 11:09 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 El-produktion MW 7,2 Røggastemperatur C 140 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,7 CO 2 % (tør) 9,60 H 2 O % (våd) 14,8 CO mg/m 3 (ref) 11,0 TOC mg/m 3 (ref) < 1,41 NO X mg/m 3 (ref) 237 Partikler mg/m 3 (ref) 8,39 As mg/m 3 (ref) < 0,0043 Cd mg/m 3 (ref) 0,0027 Co mg/m 3 (ref) ikke målt Cr mg/m 3 (ref) < 0,0039 Cu mg/m 3 (ref) 0,0128 Hg mg/m 3 (ref) 0,0657 Mn mg/m 3 (ref) < 0,0045 Ni mg/m 3 (ref) < 0,0043 Pb mg/m 3 (ref) 0,0448 Sb mg/m 3 (ref) ikke målt Tl mg/m 3 (ref) ikke målt V mg/m 3 (ref) ikke målt As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V mg/m 3 (ref) < 0,0744 Cd + Tl mg/m 3 (ref) 0,0027 Pb + Cr + Cu + Mn mg/m 3 (ref) < 0,0659 Ni + As mg/m 3 (ref) < 0,0086 Cd + Hg mg/m 3 (ref) 0,0684 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 4 af 21

5 Tabel 3: Prøve nr.: Middel af partikelmålinger, CO, TOC og NO X Enhed Middel "Sure gasser og spormetaller" Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8: Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 El-produktion MW 7,2 Røggastemperatur C 139 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,1 CO 2 % (tør) 9,78 H 2 O % (våd) 15,5 CO mg/m 3 (ref) 10,1 TOC mg/m 3 (ref) < 1,54 NO X mg/m 3 (ref) 233 Partikler mg/m 3 (ref) 7,46 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Tabel 4: Dioxiner og furaner Prøve nr.: Enhed Måling 1 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:53-14:50 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 El-produktion MW 7,2 Røggastemperatur C 140 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 9,90 CO 2 % (tør) 10,0 H 2 O % (våd) 15,5 CO mg/m 3 (ref) 9,57 TOC mg/m 3 (ref) < 1,71 NO X mg/m 3 (ref) 234 Dioxiner og Furaner ng/m 3 (ref) 0,0355 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 5 af 21

6 1.2 Specialemissioner Tabel 5. Specialemissioner Prøve nr.: Enhed Middel måling 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:05 11:57 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 El-produktion MW 7,2 Røggastemperatur C 142 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,4 CO 2 % (tør) 9,20 H 2 O % (våd) 15,2 CO mg/m 3 (ref) 11,6 TOC mg/m 3 (ref) < 1,78 NO X mg/m 3 (ref) 244 PAH B[a]P-ækvivalenter µg/m 3 (ref) < 0,00425 Naphtalen µg/m 3 (ref) 1,72 N 2 O mg/m 3 (ref) < 1,60 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 6 af 21

7 1.3 Virkningsgrad Tabel 6. Virkningsgrad Prøve nr.: Enhed Enhed Måledato dd-mm-åå Last * % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion * MJ/s 19,3 El-produktion * MW 7,2 Indfyret affaldsmængde * t/h 11,5 Affaldets brændværdi * kj/kg 10 Tab med stråling og konvektion % 1,0 Røggastab % 14,9 Slaggetab % 2,0 Virkningsgrad ** % 82,1 * Anlægsoplysninger ** Beregnet udfra oplyste dampdata Anlæg A4 Side 7 af 21

8 1.4 Slagge Tabel 7. Slaggeanalyser Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Slaggemassestrøm kg/h Slaggemassestrøm, tør kg/h Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 7,6 Bortglødeligt (550 C) på vandfri prøve % W / W 2,4 Analyseresultater omregnet til vand- og metalfri prøve Bortglødeligt (ved 550 C) % W / W 3,1 Total Carbon (TC) % W / W 0,8 Carbonat Carbon (TIC) % W / W 0,4 TOC beregnet som (TC-TIC) % W / W 0,4 Svovlindhold (S) % W / W 0,28 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 19 Cadmium (Cd) mg/kg 3,5 Chrom (Cr) mg/kg 88 Kobber (Cu) mg/kg Kviksølv (Hg) mg/kg 0,24 Nikkel (Ni) mg/kg 100 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Slaggemassestrømmen er, udfra anlægsoplysninger, bestemt som 18 % af den indfyrede affaldsmængde. Anlæg A4 Side 8 af 21

9 1.5 Restprodukt Tabel 8. Analyser af restprodukt Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Massestrøm af restprodukt kg/h Ikke oplyst Massestrøm af restprodukt, tør kg/h Ikke oplyst Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 2,0 Analyseresultater omregnet til vandfri prøve Svovl (S) % W / W 2,5 Chlor (Cl) % W / W 20 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 170 Cadmium (Cd) mg/kg 130 Chrom (Cr) mg/kg 110 Kobber (Cu) mg/kg 690 Kviksølv (Hg) mg/kg 4,5 Nikkel (Ni) mg/kg 49 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Prøvetagning af faste og flydende massestrømme er forestået af anlægget. Lars Jørgensen Projektleder Lars P. Johansen Projektleder Anlæg A4 Side 9 af 21

10 2. Indledning har under PSO projekt 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker, foretaget måling af diverse standard- og specialemissioner på affaldsforbrændingsanlæg A4. Målingerne er udført den 11. og 12. april 2002 af Lars Arentoft og Jacob Bang Andersen, dk-teknik. Lars Jørgensen har udfærdiget nærværende rapport. 3. Målingernes formål Formålet med målingerne var at bestemme udvalgte emissionsparametre på Anlæg A4 i forbindelse med tilvejebringelse af opdaterede emissionsfaktorer for decentral kraftvarmeproduktion. 4. Anlægsbeskrivelse Anlæg A4 er et affaldsforbrændingsanlæg med en kapacitet på 12,5 tons affald pr. time ved en brændværdi på 9,2 GJ/tons. Anlægget leverer damp til turbineanlægget for produktion af el og fjernvarme. Nominel ydelse er 7 MWel og 19 MJ/s varme ved dampdata 50 bar og 425 C. Røgasrensningen er semi-tør (SD) og posefilter (FB). 5. Udførte målinger 5.1 Driftsforhold Målingerne er foretaget under normal drift ved nominel belastning. Anlæg A4 Side 10 af 21

11 5.2 Målesteder Målingerne er udført i røggaskanalen umiddelbart før sugetræksblæseren på det målested, der normalt anvendes til kontrolmålinger i.h.t. anlæggets miljøgodkendelse. Røggaskanalen på målestedet er en lodret kanal med en bredde på 230 cm og en dybde på 190 cm. På tværs af røggaskanalen er der afsat tre stk. 3 muffer med en indbyrdes afstand på ca. 60 cm. 5.3 Måleparametre I bilag 1 er alle nedenstående parametre angivet med metoder/referencer samt usikkerheder Standardemissioner til luft Der er udført to emissionsmålinger af hver en times varighed undtaget ved dioxinmålingerne, som er udført over min. 6 h i henhold til EU direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald. Standardemissionerne til luft omfatter følgende parametre: CO TOC (UHC) Partikler NO X Sure gasser (HCl, HF og SO 2 ) Spormetaller Dioxin Der er endvidere foretaget måling af hjælpeparametre bl.a. O 2, CO 2, vanddampindhold og røggastemperatur og -hastighed Specialemissioner til luft Specialemissionerne til luft består af: PAH N 2 O (lattergas) Der er foretaget 2 stk. PAH målinger af hver ca. 1,5 h. Prøvetagningstiden er fastlagt under hensyntagen til detektionsgrænser og risiko for overeksponering af prøvetagningssystemets XAD2 kolonne. Målingerne er udført efter Miljøstyrelsens anbefalinger i Luftvejledningen 2/ røggasprøver, hver opsamlet over 10 min., blev analyseret for N 2 O Aske, slagge, restprodukter og spildevand Der er udtaget prøver af slagge og restprodukt den Alle prøvetagninger er forestået af Anlæg A4. Anlæg A4 Side 11 af 21

12 Slaggen er analyseret for: Vandindhold Bortglødeligt ved 550 C (Restkulstof) Total carbon (TC), Carbonat carbon (TIC) og total organisk carbon (TC-TIC) Svovl (S) Syreopløselige metaller DS259 (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn og Hg) Restproduktet er analyseret for: Vandindhold Svovl (S) Klor (Cl) Syreopløselige metaller DS259 (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn og Hg) Virkningsgrad Virkningsgraden beregnes efter retningslinier fra DIN 1942, Abnahmeversuche an Dampferzeugern, Februar 1994 [formel (146) side 24] 1 ved at bestemme den producerede nytteeffekt og de samlede tab. Virkningsgraden beregnes efter formlen: η k Q& d = x 100 % hvor Q& + Q& d tab Q & d = Energiproduktionen d.v.s. dampproduktionen. Q & tab = Samlede tab = Q & stråling og konvektion + Q& røggas + Q& slagge, total For yderligere oplysninger vedrørende beregning af virkningsgraden henvises til bilag 3. Beregningen af virkningsgraden er baseret på anlægsoplysninger Anlægsdata Anlægget har leveret oplysninger vedrørende energiproduktion, faste massestrømme, røggasdata efter kedel samt øvrige driftsrelaterede data. 1 DIN 1942 gælder ikke for affaldsforbrændingsanlæg, hvorfor standarden ikke kan anvendes direkte. Anlæg A4 Side 12 af 21

13 6. Resultater 6.1 Standardemissioner, røggas Tabel 9: Sure gasser og partikler Prøve nr.: Enhed Måling 1 Måling 2 Middel 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 13:25-14:25 14:27-15:27 13:25 15:27 Last % Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 32,3 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 19,3 19,3 El-produktion MW 7,2 7,2 7,2 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,1 8,90 9,50 CO 2 % (tør) 9,60 10,3 9,95 H 2 O % (våd) 14,5 17,8 16,2 CO mg/m 3 (ref) 8,25 10,2 9,22 TOC mg/m 3 (ref) < 1,72 < 1,61 < 1,67 NO X mg/m 3 (ref) HCl mg/m 3 (ref) 10,8 2,15 6,48 HF mg/m 3 (ref) < 0,270 < 0,133 < 0,202 SO 2 mg/m 3 (ref) 7,97 < 1,64 < 4,81 Partikler mg/m 3 (ref) 5,90 7,16 6,53 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 13 af 21

14 Tabel 10: Spormetaller og partikler Prøve nr.: Enhed Måling 1 Måling 2 Middel 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:48-9:48 10:09-11:09 8:48 11:09 Last % Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 32,3 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 19,3 19,3 El-produktion MW 7,2 7,2 7,2 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,0 11,4 10,7 CO 2 % (tør) 10,3 8,90 9,60 H 2 O % (våd) 15,9 13,7 14,8 CO mg/m 3 (ref) 9,43 12,5 11,0 TOC mg/m 3 (ref) < 1,31 < 1,50 < 1,41 NO X mg/m 3 (ref) Partikler mg/m 3 (ref) 10,0 6,78 8,39 As mg/m 3 (ref) 0,0043 < 0,0042 < 0,0043 Cd mg/m 3 (ref) 0,0034 0,0019 0,0027 Co mg/m 3 (ref) i.m. i.m. ikke målt Cr mg/m 3 (ref) < 0,0035 < 0,0042 < 0,0039 Cu mg/m 3 (ref) 0,0156 0,0099 0,0128 Hg mg/m 3 (ref) 0,0920 0,0394 0,0657 Mn mg/m 3 (ref) 0,0047 < 0,0042 < 0,0045 Ni mg/m 3 (ref) < 0,0035 0,0051 < 0,0043 Pb mg/m 3 (ref) 0,0544 0,0352 0,0448 Sb mg/m 3 (ref) i.m. i.m. ikke målt Tl mg/m 3 (ref) i.m. i.m. ikke målt V mg/m 3 (ref) i.m. i.m. v As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V mg/m 3 (ref) < 0,0860 < 0,0628 < 0,0744 Cd + Tl mg/m 3 (ref) 0,0034 0,0019 0,0027 Pb + Cr + Cu + Mn mg/m 3 (ref) < 0,0782 < 0,0535 < 0,0659 Ni + As mg/m 3 (ref) < 0,0078 < 0,0093 < 0,0086 Cd + Hg mg/m 3 (ref) 0,0954 0,0413 0,0684 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 14 af 21

15 Tabel 11: Prøve nr.: Middel af partikelmålinger, CO, TOC og NO X Enhed Middel "Sure gasser og spormetaller" Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8: Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 El-produktion MW 7,2 Røggastemperatur C 139 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,1 CO 2 % (tør) 9,78 H 2 O % (våd) 15,5 CO mg/m 3 (ref) 10,1 TOC mg/m 3 (ref) < 1,54 NO X mg/m 3 (ref) 233 Partikler mg/m 3 (ref) 7,46 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Tabel 12: Dioxiner og furaner Prøve nr.: Enhed Måling 1 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:53-14:50 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 El-produktion MW 7,2 Røggastemperatur C 140 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 9,90 CO 2 % (tør) 10,0 H 2 O % (våd) 15,5 CO mg/m 3 (ref) 9,57 TOC mg/m 3 (ref) < 1,71 NO X mg/m 3 (ref) 234 Dioxiner og Furaner ng/m 3 (ref) 0,0355 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 15 af 21

16 O2 NOx CO O 2 [vol. % tør] NO X og CO [ppm, tør] :30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 Figur 1. O 2, NO X og CO den Anlæg A4 Side 16 af 21

17 6.2 Specialemissioner, røggas Tabel 13. Specialemissioner Prøve nr.: Enhed Måling 1 Måling 2 Middel 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:05-9:35 10:27-11:57 8:05 11:57 Last % Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 32,3 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 19,3 19,3 El-produktion MW 7,2 7,2 7,2 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,5 10,3 10,4 CO 2 % (tør) 9,10 9,30 9,20 H 2 O % (våd) 15,0 15,4 15,2 CO mg/m 3 (ref) 11,2 11,9 11,6 TOC mg/m 3 (ref) < 1,79 < 1,77 < 1,78 NO X mg/m 3 (ref) PAH B[a]P-ækvivalenter µg/m 3 (ref) < 0,00420 < 0,00430 < 0,00425 Naphtalen µg/m 3 (ref) 1,48 1,95 1,72 N 2 O mg/m 3 (ref) < 1,50 < 1,70 < 1,60 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A4 Side 17 af 21

18 6.3 Virkningsgrad og indfyret effekt Tabel 14. Virkningsgrad Prøve nr.: Enhed Enhed Måledato dd-mm-åå Last * % / t/time 100 Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 Fjernvarmeproduktion * MJ/s 19,3 El-produktion * MW 7,2 Indfyret affaldsmængde * t/h 11,5 Affaldets brændværdi * kj/kg 10 Tab med stråling og konvektion % 1,0 Røggastab % 14,9 Slaggetab % 2,0 Virkningsgrad ** % 82,1 * Anlægsoplysninger ** Beregnet udfra oplyste dampdata Der er uoverenstemmelse mellem anlæggets oplysninger om indfyret energi og beregningerne udfra dampproduktion og tab. Anlæg A4 Side 18 af 21

19 6.4 Slagge Tabel 15. Slaggeanalyser Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Slaggemassestrøm kg/h Slaggemassestrøm, tør kg/h Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 7,6 Bortglødeligt (550 C) på vandfri prøve % W / W 2,4 Analyseresultater omregnet til vand- og metalfri prøve Bortglødeligt (ved 550 C) % W / W 3,1 Total Carbon (TC) % W / W 0,8 Carbonat Carbon (TIC) % W / W 0,4 TOC beregnet som (TC-TIC) % W / W 0,4 Svovlindhold (S) % W / W 0,28 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 19 Cadmium (Cd) mg/kg 3,5 Chrom (Cr) mg/kg 88 Kobber (Cu) mg/kg Kviksølv (Hg) mg/kg 0,24 Nikkel (Ni) mg/kg 100 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Slaggemassestrømmen er, udfra anlægsoplysninger, bestemt som 18 % af den indfyrede affaldsmængde. Anlæg A4 Side 19 af 21

20 6.5 Restprodukt Tabel 16. Analyser af restprodukt Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Massestrøm af restprodukt kg/h Ikke oplyst Massestrøm af restprodukt, tør kg/h Ikke oplyst Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 2,0 Analyseresultater omregnet til vandfri prøve Svovl (S) % W / W 2,5 Chlor (Cl) % W / W 20 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 170 Cadmium (Cd) mg/kg 130 Chrom (Cr) mg/kg 110 Kobber (Cu) mg/kg 690 Kviksølv (Hg) mg/kg 4,5 Nikkel (Ni) mg/kg 49 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Anlæg A4 Side 20 af 21

21 Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Målemetoder med usikkerheder (1 side) Resultatskema (1 side) Beregning af virkningsgrad (2 sider) Anlæg A4 Side 21 af 21

22 BILAG 1 Målemetoder Parameter Manuel/ registr. Beskrivelse Reference/standard Total Partikel-koncentration man. Gravimetrisk/planfilter EN , MST vejl. 2/2001 Volumenstrøm man. Pitotrør MST vejl. 2/2001, ISO Gastemperatur man/- reg. usikkerhed % ± 10 ± 10 NiCr/NiAl VDI 3511 bl. 1-5 ± 4 C Vanddampindhold man. Udkondensering/adsorption EPA M.4 (mod.) ± 14 CO 2 -koncentration reg. NDIR EPA M.3A ± 5 O 2 -koncentration reg. Elektrokemisk EPA M.3A ± 5 O 2 -koncentration reg. Paramagnetisk EPA M.3A ± 5 CO-koncentration reg. NDIR EPA M.10, VDI 2459 bl.6 CO-koncentration reg. GFC-IR (EPA M.10) 1) ± 5 SO 2 -koncentration man. Vaskeflasker, 3% H 2 O 2 ISO 7934: 1989+Amd. 1:1998; DS/ISO 11632: 1998 HCl-koncentration man. Vaskeflasker, 0,1M NaOH DS/EN og 2, modificieret NO x -koncentration reg. Kemiluminescens EPA M.7E, VDI 2456 bl.5 ± 5 HF-koncentration man. Vaskeflasker, 0,1 M NaOH VDI 2470 bl.1 (mod.) ± 14 Luftformig TOC-koncentration Spormetal-koncentration As,Sb, Ag, Cr, Cu, Co Ni, Pb, Cd, Mn, Se, Sn, Tl, V reg. FID EN 12619, VDI 3481 bl. 3 ± 5 man. Filter og vaskeflasker, 4,5 % HNO 3 og 1,7% H 2 O 2. Partikulært: EPA M.29 (mod.) Gasformigt: VDI 3868 bl.1(mod. så absorptionsvæsker er identiske med kommende EN-standard) Hg-koncentration man. Filter og vaskeflasker, KMnO 4 EN ± 18 PAH-konc. 4) man. Filter/køler ISO/CD ± 21 Dioxin- og Furan-konc. 4) man. Filter/køler DS/EN 1948 del 1-3 ±25-50 N 2 O-koncentration man. Gasprøve i Tedlar pose GC/ECD ± 5 ± 11 ± 14 ± 14 (<1 ng/m³) ± 21 (>1ng/m³) HUS ± 20 Usikkerhederne er opgivet for en enkeltmåling (95%-konfidensniveau) og vurderet på baggrund af målemetoder og målestedernes indretning.

23 Bilag 2 Anlæg A4 Ovnlinie nr.: - Målt af: LAR & JAN Bemærkning A4 Sure gasser Sure gasser Sure gasser Metaller Metaller Metaller PAH PAH PAH Dioxin Partikler Prøve nr.: 1 2 Middel Middel Middel Middel "SG + TM" Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 13:25-14:25 14:27-15:27 8:48-9:48 10:09-11:09 8:05-9:35 10:27-11:57 8:53-14:50 Last % Indfyret effekt med brændsel MW 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 Fjernvarmeproduktion MJ/s 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 El-produktion MW 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,t)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 10,1 8,90 9,50 10,0 11,4 10,7 10,5 10,3 10,4 9,90 10,1 O 2, reference % (tør) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 CO 2 % (tør) 9,60 10,3 9,95 10,3 8,90 9,60 9,10 9,30 9,20 10,0 9,78 H 2 O % (våd) 14,5 17,8 16,2 15,9 13,7 14,8 15,0 15,4 15,2 15,5 15,5 CO mg/m 3 (ref) 8,25 10,2 9,22 9,43 12,5 11,0 11,2 11,9 11,6 9,57 10,1 TOC mg/m 3 (ref) < 1,72 < 1,61 < 1,67 < 1,31 < 1,50 < 1,41 < 1,79 < 1,77 < 1,78 < 1,71 < 1,54 NO X 3 mg/m (ref) HCl mg/m 3 (ref) 10,8 2,15 6,48 6,48 HF mg/m 3 (ref) < 0,270 < 0,133 < 0,202 < 0,202 SO 2 3 mg/m (ref) 7,97 < 1,64 < 4,81 < 4,81 NH 3 mg/m (ref) 3 Partikler mg/m 3 (n,t) 6,44 8,68 7,56 11,0 6,51 8,76 8,16 Partikler mg/m 3 (ref) 5,90 7,16 6,53 10,0 6,78 8,39 7,46 As mg/m 3 (ref) 0,0043 < 0,0042 < 0,0043 < 0,0043 Cd mg/m 3 (ref) 0,0034 0,0019 0,0027 0,0027 Co mg/m 3 (ref) Cr mg/m 3 (ref) < 0,0035 < 0,0042 < 0,0039 < 0,0039 Cu mg/m 3 (ref) 0,0156 0,0099 0,0128 0,0128 Hg mg/m 3 (ref) 0,0920 0,0394 0,0657 0,0657 Mn mg/m 3 (ref) 0,0047 < 0,0042 < 0,0045 < 0,0045 Ni mg/m 3 (ref) < 0,0035 0,0051 < 0,0043 < 0,0043 Pb mg/m 3 (ref) 0,0544 0,0352 0,0448 0,0448 Sb mg/m 3 (ref) Tl mg/m 3 (ref) V mg/m 3 (ref) As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V mg/m 3 (ref) < 0,0860 < 0,0628 < 0,0744 < 0,0744 Cd + Tl mg/m 3 (ref) 0,0034 0,0019 0,0027 0,0027 Pb + Cr + Cu + Mn mg/m 3 (ref) < 0,0782 < 0,0535 < 0,0659 < 0,0659 Ni + As mg/m 3 (ref) < 0,0078 < 0,0093 < 0,0086 < 0,0086 Cd + Hg mg/m 3 (ref) 0,0954 0,0413 0,0684 0,0684 Dioxiner og Furaner ng/m 3 (ref) 0,0355 PAH B[a]P-ækvivalenter µg/m 3 (ref) < 0,00420 < 0,00430 < 0,00425 Naphtalen µg/m 3 (n,t) 1,55 2,09 1,82 Naphtalen µg/m 3 (ref) 1,48 1,95 1,72 N 2 O mg/m 3 (ref) < 1,50 < 1,70 < 1,60 (n,t) angiver tør røggas ved 0 C og 101,3 kpa (n,f) angiver våd røggas ved 0 C og 101,3 kpa (ref) angiver tør røggas ved 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 4 Projekt nr :02

24 BILAG 3 Virkningsgrad Virkningsgraden beregnes efter retningslinier fra DIN 1942, Abnahmeversuche an Dampferzeugern, Februar 1994 [formel (146) side 24] 1 ved at bestemme den producerede nytteeffekt og de samlede tab. Virkningsgraden beregnes efter formlen: η k Q& d = x 100 % hvor Q& + Q& d tab Q & d = Energiproduktionen d.v.s. dampproduktionen. Q & tab = Samlede tab = Q & stråling og konvektion + Q& røggas + Q& slagge, total Strålings- og konvektionstab Strålings- og konvektionstabet bestemmes i henhold til DIN 1942 formel (36) med C = 0,0315. Røggastab Røggastabet bestemmes som: Q & = V& x H hvor r r r V & r = Massestrøm af våd røggas H r = Entalpi af våd røggas efter elfilter og H r = C p,røg, (Tr-25) x (Tr 25) 1 DIN 1942 gælder ikke for affaldsforbrændingsanlæg, hvorfor standarden ikke kan anvendes direkte.

25 BILAG 3 Slaggetab Tabet med slaggen bestemmes efter: Q & = slagge, total Q & slaggevarmetab x Q& uforbrændt Q & = M & x C x T + M& x H hvor slagge, total sl p,sl sl uf uf M & sl = Tør slaggemassestrøm C p,sl = Varmekapacitet, slagge = 1 kj/kgk T sl = Slaggetemperatur referencetemperatur ( C) M & uf = Massestrøm, uforbrændt i slagge H uf = Brændværdi af uforbrændt i slagge = kj/kg Øvrige tab Tabsbidrag fra evt. kedelaskevarmetab, uforbrændt i kedelaske, uforbrændt i røggas, uforbrændt i filteraske og filteraskevarmetab skønnes i denne forbindelse forsvindende og medtages ikke ved beregningen af virkningsgraden.

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A5

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/B3 Lars

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Delrapport 3: Målinger på affalds- og biomassefyrede anlæg PSO F&U kontrakt nr. 3141 dk-teknik ENERGI & MILJØ Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00144 Ref. melso/susbe 19. september 2013 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg med tilhørende aktiviteter Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Genbrugsterminalens

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer Arne Oxbøl Fremgangsmåde for hver parameter (stof) Vurdering af metodeusikkerhed Datamaterialet er indsamlede enkeltmålinger fra de enkelte anlæg inden for

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Udgivelsesdato : 14. oktober 2008 Projekt : 40.4492.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Side

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding Rapport nr. 61 2012 Revideret d. 12.09.2012 Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyrings og Affaldsforbrænding Ole Schleicher FORCE Technology

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket København d. 3. december 2012 Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket I vores kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Tabel 11. Anbefalede metoder til måling af luftforurening fra virksomheder (emission): Metoder til præstations- og stikprøvekontrol.

Tabel 11. Anbefalede metoder til måling af luftforurening fra virksomheder (emission): Metoder til præstations- og stikprøvekontrol. 8.2.2 Miljøstyrelsens metodehåndbog (opdateret maj 2013) 8.2.2.1 Præstations- og stikprøvekontrol Tabel 11 indeholder en metodeliste for de parametre der kan anbefales metoder for, med udgangspunkt i de

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT INDHOLD. 1 Indledning og formål. 1 Indledning og formål 1

SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT INDHOLD. 1 Indledning og formål. 1 Indledning og formål 1 DONG ENERGY SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BIDRAG TIL VVM FOR SKÆRBÆKVÆRKET,

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. benjo/tasme/cllch/marip 18. december 2009 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, Postboks 165, 9100 Aalborg Matrikel

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer, afkast fra kraft 6, afkast fra hedtoliekedel og afkast fra centralvarmekedel

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer, afkast fra kraft 6, afkast fra hedtoliekedel og afkast fra centralvarmekedel Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer, afkast fra kraft 6, afkast fra hedtoliekedel og afkast fra centralvarmekedel Måling af emissioner til luften Præstationskontrol Akkrediteret rapport

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING Til Dem, som dette måtte vedrøre Dokumenttype Notat Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på biomasse

Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på biomasse Præsenteret ved: Innovationsseminar vedr. BREF for store fyringsanlæg hos FORCE den 26. november 2015 af: Jørgen Nørklit Jensen DONG Energy Thermal Power Indledning Kviksølv for kulfyring NO x for biomasse-fyring

Læs mere