Rådighed, dagpenge under uddannelse, rosenmetoden, ikke tale om uddannelse, ferie kan anvendes ved deltagelse i kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådighed, dagpenge under uddannelse, rosenmetoden, ikke tale om uddannelse, ferie kan anvendes ved deltagelse i kurser"

Transkript

1 KEN nr af 06/11/2008 Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr Senere ændringer til afgørelsen Ingen Rådighed, dagpenge under uddannelse, rosenmetoden, ikke tale om uddannelse, ferie kan anvendes ved deltagelse i kurser Resumé Medlemmet blev ledig pr. 1. august Medlemmet oplyste til a-kassen, at hun deltog i undervisning i rosenmetoden. A-kassen fandt, at medlemmet ikke kunne deltage i kurserne samtidig med modtagelse af dagpenge, og at medlemmet ikke var til rådighed. Ankenævnet lagde vægt på, at medlemmet havde oplyst, at hun havde deltaget i kurser gennem flere år, mens hun arbejdede, og at hun hertil havde brugt feriedage. Ankenævnet lagde videre vægt på, at medlemmet havde oplyst, at der er tale om et åbent forløb, således man kunne tage kurserne, når det passede, og at man selv kunne vælge om man ville tage et kursus eller ej. Medlemmet kaldte kurserne hobbypræget selvudvikling. Og der kunne ikke modtages SU, SVU eller anden økonomisk støtte til forløbene. Ankenævnet lagde endelig vægt på, at det af materialet fra Rosenmetoden fremgik, at man kunne tage en åben uddannelse, forstået på den måde, at man kunne tilmelde sig et kursus ad gangen for egen selvudvikling skyld, at man kunne tage kurserne i det tempo og den rækkefølge, der passede den enkelte, og at man hen ad vejen kunne sammensætte kurserne til en hel uddannelse. Ankenævnet lagde endelig vægt på, at det af materialet fra Rosenmetoden fremgik, at man kunne tage en åben uddannelse, forstået på den måde, at man kunne tilmelde sig et kursus ad gangen for egen selvudvikling skyld, at man kunne tage kurserne i det tempo og den rækkefølge, der passede den enkelte, og at man hen ad vejen kunne sammensætte kurserne til en hel uddannelse. Ankenævnet finder herefter ikke, at der var omstændigheder, der gjorde, at medlemmet ikke kan anses for at stå til rådighed fra den 1. august Ankenævnet fandt videre ikke, at a-kassen på noget tidspunkt havde vejledt medlemmet om, at hun kunne deltage i kurserne, såfremt hun brugte feriedage herpå. Ankenævnet fandt, at såfremt a-kassen havde vejledt medlemmet om muligheden for at anvende feriedage i forbindelse med deltagelse i kurser, ville medlemmet have gjort dette, da hun deltog i kurset i perioden den oktober

2 Ankenævnet lagde her vægt på, at medlemmet tidligere, mens hun stadig var i arbejde anvendte feriedage i forbindelse med deltagelse i kurserne, og at medlemmet samtidig oplyste til a-kassen, at hun agtede at anvende feriedage på kurserne. Ankenævnet fandt derfor, at medlemmet ikke var blevet korrekt vejledt af a-kassen, og medlemmet derfor skulle stilles som om hun var blevet korrekt vejledt. Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 6. november Nævnet traf denne A F G Ø R E L S E De kan få dagpenge fra den 1. august såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldte. De kan ikke få dagpenge i perioden den oktober Ankenævnet ændrer således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 21. januar Ankenævnet har lagt til grund, at B E G R U N D E L S E De blev ledig pr. 1. august 2007, De i perioderne den oktober samt november 2007 har deltaget i kurser i Rosenmetoden, De holdt ferie i perioden november 2007, De gentagne gange vedrørende perioden den oktober 2007 bad a-kassen om vejledning, samt rykkede a-kassen for svar den 28. september 2007, og der ikke ydes offentlig støtte til deltagerne i forløbene. Det fremgår af reglerne, at der kun kan udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Heri ligger bl.a., at et medlem er aktivt jobsøgende, skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område, kan og vil deltage i formidlingssamtaler, kontaktsamtaler og jobsamtaler mv. samt give jobcenteret de oplysninger, der er nødvendige for, at der kan formidles arbejde og gives tilbud til medlemmet. Ankenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at De har oplyst, at De har deltaget i kurser gennem flere år, mens De arbejdede. De havde dertil brugt feriedage. De har videre oplyst, at der er tale om et åbent forløb, således man kan tage kurserne, når det passer, og at De selv kunne vælge om De ville tage et kursus eller ej. De kalder selv kurserne hobbypræget selvudvikling. Der kan endvidere ikke modtages SU, SVU eller anden økonomisk støtte til forløbene. Ankenævnet har videre lagt vægt på, at det af materialet fra Rosenmetoden fremgår, at man kan tage en åben uddannelse, forstået på den måde, at man kan tilmelde sig et kursus ad gangen for egen selvudvikling skyld, at man kan tage kurserne i det tempo og den rækkefølge, der passer den enkelte, og at man hen ad vejen kan sammensætte kurserne til en hel uddannelse. Det er dog ikke et krav, at kurserne skal sammensættes til en hel uddannelse, og kurserne i denne åbne uddannelse kan derfor tages som enkeltstående selvudviklingskurser. Ankenævnet finder herefter ikke, at der er omstændigheder der gør, at De ikke kan anses for at stå til rådighed fra den 1. august Det følger også af reglerne, at en a-kasse skal vejlede medlemmer om de rettigheder og pligter, som et medlem har efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., og om rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen. En a-kasse skal dertil altid give det enkelte medlem individuel og personlig vejledning, hvis medlemmet har særligt behov herfor. 2

3 Ankenævnet finder ikke, at a-kassen på noget tidspunkt har vejledt Dem om, at De kunne deltage i kurserne, såfremt De brugte feriedage herpå. Ankenævnet finder, at såfremt a-kassen havde vejledt Dem om muligheden for at anvende feriedage i forbindelse med deltagelse i kurser, ville De have gjort dette, da De deltog i kurset i perioden den oktober Ankenævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at De tidligere, mens De stadig var i arbejde anvendte feriedage i forbindelse med deltagelse i kurserne, og at De samtidig har oplyst i brev af 24. oktober 2007, at De agtede at anvende feriedage på kurserne. Ankenævnet finder derfor, at De ikke er korrekt vejledt af a-kassen, og De derfor skal stilles som om De var blevet korrekt vejledt. De har således ret til dagpenge fra 1. august, såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldte, dog med undtagelse af dagene den oktober Ankenævnet henviser til R E G L E R 62, stk. 1 og stk. 6 og 65, stk. og stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, 62, stk. 1 og stk. 6 og 65, stk. 1 og stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007, 18 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed, og 1 og 5, stk. 1 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 177 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet. På ankenævnets vegne x fuldmægtig De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider. Kopi til: Arbejdsdirektoratet, A-kassen Regler Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet 1) er aktivt arbejdssøgende, 2) kan og vil overtage arbejde med dags varsel, 3) kan og vil deltage i kontaktforløb og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 4) giver arbejdsformidlingen de oplysninger, som er nødvendige for, at medlemmet kan formidles arbejde og gives tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 og 2. Der kan herunder fastsættes nærmere bestemmelser om 3

4 1) de betingelser, et medlem skal opfylde for at kunne anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, 2) medlemmets kontakt med arbejdsløshedskassen, arbejdsformidlingen og andre aktører i forbindelse med den aktive beskæftigelsespolitik, samt 3) tab af dagpengeret som følge af manglende rådighed og generhvervelse af dagpengeret. 65. Arbejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, der følger af lovens kapitel 7-16, samt om medlemmets rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen. Stk. 5. Nærmere regler om anvendelse af bestemmelserne i stk. 1-4 fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet 1) er aktivt arbejdssøgende, 2) kan og vil overtage arbejde med dags varsel, 3) kan og vil deltage i formidlingssamtaler, samtaler om formidlingsrelevante oplysninger (cv-samtaler) efter kapitel 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og rådighedssamtaler, 4) kan og vil deltage i kontaktforløb, herunder i jobsamtaler, og aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 5) giver staten i jobcenteret de oplysninger, som er nødvendige for, at medlemmet kan formidles arbejde og gives tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 og 2. Der kan herunder fastsættes nærmere bestemmelser om 1) de betingelser, et medlem skal opfylde for at kunne anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, 2) medlemmets kontakt med arbejdsløshedskassen, staten i jobcenteret og andre aktører i forbindelse med den aktive beskæftigelsespolitik, samt 3) tab af dagpengeret som følge af manglende rådighed og generhvervelse af dagpengeret. 65. Arbejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, der følger af lovens kapitel 7-16, samt om medlemmets rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen. Stk. 5. Nærmere regler om anvendelse af bestemmelserne i stk. 1-4 fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed 18. Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet afslår et formidlet arbejde, afslår et tilbud eller en aktivitet, afslår en jobsamtale, ophører med sit arbejde eller ophører i et tilbud eller en aktivitet, hvis medlemmet fx skal 1) overtage andet arbejde, 2) begynde selvstændig erhvervsvirksomhed, 3) begynde på eller fortsætte en uddannelse, 4) gå på efterløn, 5) gå på børnepasningsorlov som ledig efter lov om børnepasningsorlov, 6) rejse til udlandet eller 4

5 7) flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold. Stk. 2. Stk. 1 gælder også udeblivelser og situationer, der kan sidestilles med afslag. Stk. 3. Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget, ophøret eller udeblivelsen er bortfaldet. Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 177 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 1. En a-kasse skal vejlede egne medlemmer om de rettigheder og pligter, som et medlem har efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og om rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen. 5. En a-kasse skal altid give det enkelte medlem individuel og personlig vejledning, hvis medlemmet har særligt behov herfor. 5