Afbud: Henrik Rosenberg, Balslev Jan Møller Hansen, M&E Engineering Rune Reid Thranegaard, Sweco Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Henrik Rosenberg, Balslev Jan Møller Hansen, M&E Engineering Rune Reid Thranegaard, Sweco Danmark"

Transkript

1 Niels Bahnsen, NIRAS (formand) Árni Jakobsen, SMJ Christian N. Jacobsen, Sweco Danmark (YP) Hakon Mosbech, COWI Henrik Rosenberg, Balslev Jan Møller Hansen, M&E Engineering Jesper Andreasen, MOE Rune Reid Thranegaard, Sweco Danmark Ref.: MJ/mj marts 2019 David Meyer, FRI (2. sekretær) Majbritt Juul, FRI (Udvalgssekretær) Afbud: Henrik Rosenberg, Balslev Jan Møller Hansen, M&E Engineering Rune Reid Thranegaard, Sweco Danmark Referat Møde: FRI s Energiudvalg 5 møde 2017 Dato og tid: 4. oktober 2017 kl Sted: Industriens Hus Balance Godkendelse af dagsorden og referat fra 3. møde Forsyningsscenarier Bemanding af udvalgets arbejdsgrupper Drøftelse af temaer for udvalgets arbejde i Udfordringer med udbud 6. Debat oppe i tiden indenfor energiområdet 7. Orienteringspunkter og eventuelt Ad. 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra 3. møde 2017 MJ indledte med, at der findes en ny repræsentant fra Rambøll. Michael Bindslev fra Rambøll har skiftet job internt i Rambøll og er nu tilknyttet deres byggeridivision. Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde. Dagsordenen er godkendt blev punkt 6 udskudt til næste møde. Ad. 2: Forsyningsscenarier 2035 Siden sidste møde har bestyrelsen godkendt rapporten udarbejdet af NIRAS. I øjeblikket er rapporten ved at blive layoutet.

2 Side 2 af 5 Der er præsenteret 4 forskellige scenarier i rapporten. Bestyrelsen har besluttet, at FRI s scenarie ikke skulle indgå i rapporten. Bestyrelsen godkendte FRI scenariet, som Energiudvalget formulerede på mødet i august. FRI har en ekstern PR konsulent til at hjælpe med pressearbejdet omkring lancering af rapporten. For at afstemme FRI s budskaber havde MJ havde den 27. september fremsendt nedennævnte materiale i høring i Miljø- & Klima og Energiudvalget med svarfrist i mandags den 2. oktober. 1. FRI s budskaber om FRI s anbefalede scenariet, som skal skabe taletid i pressen Formålet med denne taletid er at muliggøre promovering af FRI s rapport - Fire scenarier for fremtidens forsyning i En rapport som ikke giver en konkret anbefaling til en fremtidig forsyningssektor, men snarere er en kogebog til beslutningstagere og andre, som er med til at påvirke retningen for fremtidens forsyningssektor. 2. Baggrundsnotat til FRI s budskaber Notatet er opsamling af en række argumentationer og forslag til løsninger. Notatet skal ikke udleveres til nogen, men er et internt arbejdsdokument, hvilket det også bære præg af. 3. Q&A Der er tale om en række spørgsmål og svar til rapporten men også til FRI scenariet MJ har modtaget input fra Rambøll, Archiland og Sweco. COWI har været forhindret i at kommentere grundet sygdom. Energiudvalget drøftede budskaberne og fremkom med forslag til ændringer af formuleringerne. Følgende bemærkninger fremkom på mødet: Der er ikke muligt at bryde et naturligt monopol. Det skal omformuleres. Rambøll har kommenteret på ophævelse af tilslutningspligt. Hvis den fjernes, så kan det give et pres på samfundsøkonomien i projekter og man risikerer at straffe de sidste brugere, der sidder tilbage i et kollektivt system. Det skal man huske at have øje for. Fjern forretningskoncepter fra budskabet om naturlige monopoler. Formulering om managementkonsulenter og Finansministeriet skal ændres. Det er vigtigt at få afklaret, hvad der skal forstås ved et naturligt monopol. De naturlige monopoler på infrastrukturen (rør mv.) må gerne forsætte, men der skal ikke være monopolproducenter. Her skal skabes fri konkurrence. Hvad er det vigtigste FRI vil sige i forhold til scenariet?

3 Side 3 af 5 Samfundet har brug for en høj forsyningssikkerhed på de fysiske monopoler (rør og ledninger). Det betyder, at vedligeholdelsesstanden skal være optimal (se State of the Nation for vedligeholdelsesefterslæb) og det skal sikres, at der er tilknyttet tilstrækkelig produktionskapacitet. Unbundling af forsyninger. Hvad skal forblive et monopol og hvad kan med fordel konkurrenceudsættes? Regulering skal sikre en grøn forsyning. Det er en målsætning vi har som samfund. Den skal understøtte innovation og videngenerering, som kan sikre en eksport. Sekretariatet gennemskriver materialet og udvalget opfordres til at komme med deres input snarest. Der forsættes med den nuværende version inklusiv de aftalte justeringer. Ad. 3: Bemanding af udvalgets arbejdsgrupper 2017 Energiudvalget har i 2017 følgende arbejdsgrupper 1. Energiaftalen og effektiviseringer i energisektoren 2. Energispareindsats og Energisparerådet Målet med mærkesagerne er ikke, at FRI udarbejder detaljerede forslag til den kommende energiaftale eller til effektiviseringer inden for energisektoren. Derimod skal FRI være synlig i debatten som den uafhængige og videnbaserede debattører. Regeringen skulle i efteråret 2017 fremkomme med forslag til en energiaftale. Dette er nu udskudt til primo Arbejdsgruppen om energiaftalen er ikke kommet i gang pga. sygdom og udtrædende af Energiudvalget, men da det politiske arbejde er udskudt, er dette ikke kritisk. FRI har via samarbejde i RpD og i Energisparerådet kommet med input energiaftalen på området for energibesparelser. Der var enighed om, at bemandingen blev drøftet på næste møde, idet energiaftalen bør være en prioritet i Arbejdsgruppen om Energispareindsats og Energisparerådet består af: i. Niels Bahnsen ii. Christian Mou, COWI iii. Jens Lunding, SWECO (har fået nyt job udenfor rådgiverbranchen) Der skal findes en afløser for Jens Lunding og gerne et til medlem. Medlemmerne i Energiudvalget kommer med forslag til næste møde. Ad. 4: Drøftelse af temaer for udvalgets arbejde i 2018 Udvalget drøftede temaer for udvalgets arbejde i Følgende temaer blev aftalt:

4 Side 4 af 5 1. Energiaftalen FRI skal være klar til at kommentere på oplæg til energiaftalen, når de kommer frem. 2. Energisparindsats og Energisparerådet Arbejdsgruppen fortsætter særligt nu, hvor FRI er med i følgegruppen til teknisk arbejdsgruppe, som består af aftaleparterne for energispareordningen. Ligesom NB fortsat er FRI s medlem af Energisparerådet. 3. Opfølgende aktiviteter afledt af Rapport om forsyningsscenarier 2035 Der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med Miljø- & Klimaudvalget. Fokus kunne være: (Tværsektoriel) optimering i forsyningssektoren så suboptimering og spild undgås Nye udspil til regulering af f.eks. fjernvarmesektoren Bemanding af arbejdsgrupperne ovenfor sker på næste møde. Ad 5: Udfordringer med udbud På mødet den 28. august var en drøftelse af udfordringer med udbud. Vi blev enige om at drøfte emnet på næste møde. På mødet blev Gate21 aktiviteter drøftet. Løser Gate 21 opgaver, som rådgiverne lige så godt kunne løse og er de egentlig berettiget til udføre disse opgaver uden udbud, set i lyset af deres ejerskab og funding. Dette bør undersøges. MJ kunne oplyse, at DI sammen med FRI har fokus på transaktionsomkostninger for videnrådgivning. MJ opfordrede til, at hvis der er nogle konkrete udfordringer i udbud, så tag kontakt til FRI. FRI vil herefter tage fat på ordregiver for at drøfte problemstillingen. Problemstillingen skal beskrives for FRI og FRI vil naturligvis ikke meddele ordregiver, hvem der har indsigelser. Punktet Udfordringer med udbud ændres til et fast punkt på dagsorden Markedsvilkår. Ad. 6: Debat oppe i tiden indenfor energiområdet Punktet udgår. Ad. 7: Orienteringspunkter og eventuelt Drøftelse af ekstern oplægsholder på energiudvalgsmøderne. Det blev foreslået, at: o DI Energi Hvornår er det økonomisk at udbygge VE i forhold til besparelser o Brian Vad o CONCITO o ENS/Departementet Info om EP4P Hvad er et teknologineutral udbud Har virksomhederne nogle eksperter til at indgå i arbejdsgrupper i Bygningsreglementet om energi i tilknytning til bygninger? Udvalget mente, at de områder som nævnes typisk er placeret i virksomhedernes byggeridivisioner.

5 Til bestyrelsens planlægningsseminar skal udarbejdes en rapport fra udvalg. Rapporten skal beskrive, hvad udvalget har arbejdet med i det forgangne år. MJ laver rapporten fra Energiudvalget og resultatet fremsendes med referatet fra nærværende møde. Side 5 af 5