BIDRAG TIL OPLYSNING OM THOMAS JØRGENSENS SLÆGT. SAMLEDE AF OLUF DUURLOO, STUD. MED. KJØBENHAVN. T R Y K T. H o S Ni E L S E N & LYDICHE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIDRAG TIL OPLYSNING OM THOMAS JØRGENSENS SLÆGT. SAMLEDE AF OLUF DUURLOO, STUD. MED. KJØBENHAVN. T R Y K T. H o S Ni E L S E N & LYDICHE"

Transkript

1

2

3 BIDRAG TIL OPLYSNING OM THOMAS JØRGENSENS SLÆGT. SAMLEDE AF OLUF DUURLOO, STUD. MED. KJØBENHAVN. T R Y K T H o S Ni E L S E N & LYDICHE

4 Thomas Jørgensen, f. 27. November 1710, d. «30. Marts 1793, Husmand yed Boltinggaard, Svendborg Amt, Gudme Herred, Ringe Sogn i Fyen, ~ Abelone Mortensdatter, f. 1. Februar 1716, d. 23. Maj Første Led. Thomas Jørgensens Børn: I. Eiler Christian Thomsen Kieler, f. 16. September 1747, d. i Nyborg 30. Maj 1831; Kjøbmand og Kæmner, dernæst Gravet og Bedemand ved Nyborg Kirke, ~ (1.) Birthe Marie Jensdatter Schmidt, f. 1748, begravet 24. Marts (2.) 15. September 1779 Sidse Pedersdatter, f...., d. 7. September ~ (3.) 12. Marts 1783 Valborg Kirstine Jensdatter Schmidt, f. 1756, d. 25. September Søster til hans første Hustru. (Se 2det Led). II. Christiane Sophie, f. 29. April 1750 i Nordskov, d. 30. Marts 1830, ~ Henrik Jesper Moller, f (?), d. 16. Marts (Se 2det Led). III. Henrik Christian Kilde, f. 3. Januar 1754 i Nordskov, d. 15. April 1835 i Kjøbenhavn; Kontorchef i Admiralitetet, Justitsraad; 8. Juli 1791 Cathrine Elizabeth Beviére, f. 1. Februar d. 19. Februar 1841 i Kjøbenhavn. (Se 2det Led). Mariane, druknet i et lille Vandløb udenfor Faderens Hus, begravet 20. April 1761, omtr. 3 Aar gammel.

5 4 IV. Jergen Kieler, f. 27. Marts 1760, aflivede sig 28. Juli 1801 paa Toldboden i Nyborg, Consumptionsbetjent, ~ 22. October 1783 Anna Margrethe Nielsdatter Hesle, døbt 12. Februar 1760, d. 5. Juni J801. (Se 2det Led). Andet Led. I. Eiler Christian Thomsen Kielers Børn: 1. Jens Bentzen Kieler, f. 26. Maj 1775 i Odense, d. 10. Marts 1840 i Kjøbenhavn, Overkrigscommissair, ~ Lene Marie Just, døbt 18. October 1771 i Storeheddinge, d. 20. Januar 1847 i Viborg. (Se 3die Led). Seren, døbt 5. October 1776 i Nyborg, begravet sammesteds 29. November Henrik Christian, f. 3. October 1777, d. 15. Januar 1836, Vinhandler og Agent, Ane Margrethe Müller, f. 27. Maj 1787, d. 20. Januar (Se 3die Led). Frederik, f. 21. Februar 1779 i Nyborg, begravet 5. Juni Peter Christian, f. 21. Februar 1779, begravet 29. September Cæcilie Birgitte Marie, f. 3. September 1783, d...., ~ (1.) 23. Januar 1805 i Nyborg Christopher Andersen, f...., d. 6. Marts 1807 i Aarhus, Styrmand. (2.) 18. Marts 1811 Andreas Cornelius Wandahl, f... d...., Kjøbmand. (Se 3die Led). Thomas, f. 5. October 1785, begravet 8. November Mathias, f. 24. October 1790, l^egr. 1. October Thomas Jorgensen, f..19. Marts 1793, d. 28. Juli 1878, Graver og Bedemand i Nyborg, ~ Marie Bonnesen, f. 2. Februar 1797, d. 29. August (Se 3die Led). Eiler Christian, f. 31. Maj 1795, begr. 16. September Jorgen Pouelsen, f. 31. Maj 1795, begr. 12. October II. Christiane Sophie Møllers Barn: Hans Jespersen Moller, f..., d. 11. April 1834, Skibstømrer.

6 III. 5 Henrik Christian Kildes Børn: 5. Lone Kilde, f. 1. April 1792 i Kjøbenhavn, d. 30. Maj 1821 i Heggen Præstegaard i Norge, ~ 20. Juli 1815 Cresten Styr Essendrop, f. 24. Marts 1776 i Haslum, Aggershus Stift, d. 2. Februar 1837, Sognepræst til Modum. (Se 3die Led). 6. Johanne, f. 16. Februar 1794 i Kjøbenhavn, d. 3. August 1869, 23. Juni 1822 Niels Peter Arhoe, f. 2. Marts 1791 i Hasle paa Bornholm, d. 8. Juni 1867, Conferentsraad, Byfoged i Hillerød og Birkedommer i Frederiksborg Birk, R. afd. og S. V. (Se 3die Led). Marie Louise, f. 23. Juli 1796 i Kjøbenhavn, d. 23. Juni 1888 i Roskilde. Lorentz Mathias Frederik, f. 18. Juni 1798 i Kbh., d. 24. November 1879 paa Sygehjemmet ved Kbh. IV. Jørgen Kielers Børn: Rasmus, f. 3. October 1784, Gartner, d.... Appelone Cathrine, f. 4. Juni 1786, begr. 21. samme Maaned. Thomas Nicolai, f. 5. Maj 1788, d.... Appelone, f. 6. April 1790, d. Maj 1849, ~ 28. Januar 1819 Skibsfører Volqvard Thedsen. Niels, f. 8. April 1792, begr. 28. December s. Aar. Niels, f. 12. November 1793, d. 31. December Mariane, f. 6. Maj 1795, d. 20. Maj Anna Nicoline, f. 27. November 1797, d. 29. December s. A. Anna Nicoline, f. 2. December 1798, d. 29. 'Juni 1834, ~ Hans Henrik Bondo, f. i Holckenhavn 17. September Eilerine Henriette Christiane, f. 26. Maj Andre Oplysninger om denne Gren af Familien savnes. Tredie Led. 1. Jens Bentzen Kielers Børn: A. Dionysia Juliane Georgine Kieler, f. 20. Juni 1804 i Stavanger, d. 31. Januar 1859 i Viborg, ~ 4. August

7 i Vallensbek Emil Wolle, f. i Kjøbenhavn 22. April 1808, d. sammesteds 15. Februar 1874, Overlærer ved Viborg Kathedralskole. (Se 4de Led). B. Hans Frederik Fedder, f. 29. Febr i Aarhus, d. i Søften Præstegaard 17. October 1884, Sognepræst til Søften, R. af D., ~ 31. October 1838 Charlotte Birgitte Lund, f. 11. December 1815 i Værløse. (Se 4de Led). C. Nicoline Frederikke, f. 23. Juni 1810, d. 30. Marts 1884, 14. Juni 1838 Carl Frederik Stub, f. i Kjøbenhavn 10. Maj 1805, Sognepræst til Glostrup, R. af D. (Se 4de Led). 2. Henrik Christian Kielers Børn: D. Julius Eiler Joachim Kieler, f. i Kjøbenhavn 1. Maj 1813, Ejer af en Klædefabrik i Aalborg, ~ (1.) Valborg Marie Christine Kieler, f. 7. Juni 1820 i Nyborg, d. 30. Marts 1850; /v (2.) Julie Marie Kieler, f. 13. Februar 1824 i Nyborg. Søster til hans første Hustru. (Se 4de Led). Laura Elise Henriette, f. 28. September Alvilda Louise Charlotte Sofie, f. 7. November Lauritz Nicolai Emil. Thora Emilie Augusta. Hansine Christiane, f. 12. December E. Anna Joachemine Marie Mathealine, f. 3. Juli 1821, ~ Thomas Joachim Andreas Mollerup, f. i Kjøbenhavn 1817, d. December 1852, cand. jur. (Se 4de Led). Fritz Christian Henrik, f. 3. Juni 1823, d. 5. Juli 1872, Kjøbmand i Nakskov, Ane Cathrine Huus, f. i Nakskov 7. Maj F. Theodor Constantin, f. 17. December 1825, d. 19. October 1880, Kjøbmand, Cathinca Mathilde Christine Muller, f. 20. Marts (Se 4de Led). Theodora Constance, f. 17. December Cæcilie Birgitte Maries Børn: Af første Ægteskab: Peter Andersen Rosenvinge, f. i Nyborg 1807, d. i Helsingør 1844.

8 7 Af andet Ægteskab: G. Marie Kirstine Wandahl, f*. i Nyborg 3. Juli 1812, d... ~ Søren Sørensen fra Jylland, Smed. (Se 4de Led). H. Eilerdine Nicoline, f. i Nyborg 14. October 1814, d...., Jens Bundes, Skibsfører fra Romø, forlist under Island. (Se 4de Led). J. Andreas Cornelius, f. i Nyborg 14. Januar 1816, Skibsfører, Sofie Frederikke Jørgensen, f. i Kjøbenhavn 24. September (Se 4de Led). Cecilie Birgitte Marie, f. 4. Januar 1819, (1.) Carl Thorsen, Skibsfører fra Romø, druknet under Island 1840, (2.) Jørgen Duhn, f. 3. September 1817 paa Romø, Kjøbmand. K. Frederik Vilhelm, f. 18. Januar 1821, Skibsfører, Margretha Elizabeth Petersen, f. paa Romø 25. September (Se 4de Led). L. Caroline Sofie, f. 11. October 1822, d. >19. Marts 1858, ~ (1.) Styrmand Hans Petersen, omkommen ved Island, ~ (2.) Thomas Sørensen, Gaardmand, f. 30. November (Se 4de Led). 4. Thomas Jørgensen Kielers Børn: Valborg Marie Christine Kieler, f. 7. Juni 1820, d. 30. Marts 1850, Julius Eiler Joachim Kieler, f. 1. Maj 1813, Ejer af en Klædefabrik i Aalborg. (Se 3dié Led D). Jokomine Leopoldine Henriette, f. 26. Februar Julie Marie, f. 13. Februar 1824, Julius Eiler Joachim Kieler. (Se 3die Led D). Vilhelmine Rosalie, f. 31. August 1831, ~ 28. September 1876 Niels Christian Simonsen. Proprietær, Ejer af Gaarden»Trøllundgaard«, Heinsvig Sogn, Ribe Amt, f. 20. October 1827, d. 1. Juli Eiler Christian, f. 26. November 1833, d. 8. August Rasmus Julius Ludevig, f. 18. September 1836; opholder sig i New-York. 5. Lone Essendrops Børn: M. Gertrud Cathrine Elizabeth Essendrnji, f. i Modum 13. October 1816, d. i Kjøbenhavn 28. Marts 18/2, 5. Maj

9 1838 Peter Vilhelm Jacobsen, f. 21. December 1799 i Kjøbenhavn, d. sammesteds 13. Maj 1848, Etatsraad, Committeret i det kongelige Rentekammer. (Se 4de Led). Augusta Laura Jacobine, f. i Modum 10. Januar 1818, d. 1. Januar Abel Gerhardine Margrethe, f. 12. Juli Lone Henriette Kristiane Kilde, f. 24. Maj 1821, ~ 1. Maj 1849 Niels Treschow Dall, f. 10. September 1820, fhv. Postmester i Holbæk, R. af D., Dbm. 6. Johanne Arboes Børn: Mathias Høgli Arboe, f. 20. Maj 1823, cand. phil. Cathrine Elizabeth, f. 25. August 1825, d. 7. December Henrik Christian, f. 6. Februar 1827, d. 24. Februar 1883 i Faaborg, Capitain af Fodfolket, R. af D., ~ 18. October 1853 Anna Emilie Kjærulf, f. 25. December 1831, d Anna Dorthea, f. 5. April Lorentz Bertelsen, f. 2. April 1830, d. 13. Juni Anker Vilhelm Frederik Bornemann, f. 15. December 1831, d. 18. Juli N. Elizabeth Cathrine, f. 5. Marts 1834, ~ 29 Maj 1858 Sofus Heinrich Octavius v. Bauditz, f. 11. October 1830, Kammerjunker, Oberstlieutenant, R. af D., R. W. 4, S. Sv. 3. (Se 4de Led). O. Karoline Amalie, f. 25. October 1835, ~ 10. August 1852 Christian Frederik Holten, f. 11. Marts 1817, Generalmajor, Kammerjunker, C1. D. M. R. St. A. 2 i Diamanter. -- Gr. Fr. 2. S. Sv N. St. O. 2 L (Se 4de Led). Fjerde Led. A. Dionysia Juliane Georgine Wolles Barn: Peter Carl Theodor Wolle, f. 26. Maj 1844 i Viborg, ca nd. phil.. Sproglærer.

10 9 B. Hans Frederik Fedder Kielers Børn: a. Hansine Caroline Helene, f. 25. Januar 1846, 1866 Lieutenant, Proprietair Johan Frederik Schytte. (Se 5te Led). b. Emilie Josephine Charlotte, f. 6. Marts 1848 i Skanderborg, ~ 1875 Niels Peter Moller, f. i Søften 7. Maj 1851, Mølleejer. (Se 5te Led). C. Nikoline Frederikke Stubs Børn: Caroline Stnb,*f. 24. April 1839, Jacob Christian Sørensen, f. 13. Juli 1836, Murmester. c. Christian Engelstoft, f. 7. Januar 1841, Stationsforstander, ~ Frederikke Marie Galle, f. 17. Januar (Se 5te Led). d. Pauline Marie, f. 15. November 1849, d. 31. October 1880, /x/ Laurits Thorning Engelstoft, f. 8. October 1840, Overretssagfører i Kjøbenhavn. (Se 5te Led). e. Carl Johannes, Dyrlæge, f. 28. Maj 1852, Augusta Henriette Caroline Dorothea Bonnichsen, f.. 4. Maj (Se 5te Led). D. Julius Eiler Joachim Kielers Børn: f. Victor Thomas Joachim Kieler, f. i Nakskov 28. Juni 1843, cand. philol., Overlærer ved Frederiksborg lærde Skole, ~ 1. Maj 1873 Laura Anna Sophie Müller Petersen v. Führen, f. 9. Januar 1849 i Finmarken, Tromsø. (Se 5te Led). Ernst, f. 28. Juni 1843, d. 8. Februar 1863 i Aalborg. g. Alfred Villiam, f. i Nakskov 19. October 1844, Ejer af en Oliefabrik i Libau, Onse Marie Pontoppidan, f. i Hamborg 10. Juni (Se 5te Led). E. Anna Joachemine Marie Mathealine Mollerups Børn: Hans Christian Mollerup, f. 1841, d Axel Joachim, f. 1842, d Oskar Frederik, f. 1845, d. 23. Februar h. Villiam Arthur Julius, f. 18. September 1846, Dr. phil., xz 6. Maj 1879 Caroline Susanne Ewald Rothe, f. 3. Maj (Se 5te Led). Alma, f. 1848, d

11 10 F. Theodor Constantin Kielers Børn: Alma Margrethe Sofie Kieler, f. 13. October 1868, d. 13. Juni Valborg Mathilde Hansine, f. 15. October Harald Christian Mathias, f. 22. Juli d. 16. Marts G. Marie Kirstine Sørensens Børn: i. Cecilie Birgitte Marie Sorensen, f. 8. September 1834 paa Romø, Svend Nielsen, f. 9. September 1831 paa Romø, Skibsfører. (Se 5te Led). Johanne Cathrine Margrethe, f. 19. December 1836, opholder sig og er gift i Amerika, Stedet ubekjendt. j. Andrea Caroline, f. paa Romø 28. Marts 1838, d. 12. Juni 1876, Cornelius Schmidt, f. 28. September 1822, Skibsfører. (Se 5te Led). Sybrandt Martin, f. 23. December 1839, Sømand. H. Eilerdine Nicoline Bundes s Børn: k. Cecilie Birgitte Marie Bundes, f. 3. December 1837 paa Romø, Christian Petersen Schmidt, f. i Flensborg 6. Juni Toldassistent i Hamborg. (Se 5te Led). l. Andreas Cornelius, f. paa Romø 20. September 1841, Rebekka Moier, f i London. (Se 5te Led). J. Andreas Cornelius Wandahls Børn: Andreas Cornelius Wandahl, f. 19. Juli 1851 i Kjøbenhavn, Grosserer. Holger Carl Christian, f. 28. Januar 1854, Sømand, faldt overbord i Nordsøen. William Frederik Wilhelm, f. 7. August 1859, Landskabsmaler, 18. Juli 1890 Alma Wilhelmine Rodine Nielsen, f. 8. Marts K. Frederik Vilhelm Wandahls Børn: m. Andreas Cornelius Wandahl, f. 12. August 1840 paa Romø, Skibsfører, faldt overbord 30. Marts 1883, Jette Holm, f. paa Romø 30. April (Se 5te Led).

12 11 n. Petrea Kirstine, f. 26. Juli 1842, Matias Matisen Lassen af Romø, f. 20. November 1839, forlist ved Island (Se 5te Led). Mathias Peter, f. 8. October 1844 paa Romø, Sømand, d. i Ostindien 1. November o. Sybrandt Marius, f. 15. September 1847, Skibsfører, bosiddende i Kjøge,.^Emma Elizabeth Broholm. (Se 5te Led), Vilhelinine Elise, f. 12. November 1852, Hans Christian Christensen, f. 12. Maj 1854, Sømand. L. Caroline Sofie Wandahls Børn: Af første Ægteskab: p. Peter Marius Petersen, f. 27. October 1846 paa Romø, Landmand, Marie Andersen, f. paa Romø 8. Juni (Se 5te Led). q. Hansine Caroline, f. 25. August 1849, ~ Niels Christensen, f. 9. October 1850, Landmand. (Se 5te Led). Af andet Ægteskab: r. Søren Thomsen, f. 1. November 1856, Maler, Christiane Nielsen, f. 19. December (Se 5te Led). s. Andreas Cornelius Sybrandt, f. 13. Marts 1858, Else Jensen, f. 18. April (Se 5te Led). M. Gertrud Cathrine Elizabeth Jacobsens Børn: t. Eleonore Margrethe Jacobsen, f. 2. August 1839 i Kjøbenhavn, 14. Maj 1858 Hans Peter Duurloo, f. 8. December 1816, cand. theol., forhv. Forstander for Idiotanstalten paa Gamle Bakkehus, Professor, R. afd. (Se 5te Led). Susanne Charlotte, f. i Kjøbenhavn 28. October N. Elizabeth Cathrine v. Bauditz s Børn: Carl Gustav Heinrich Wolflf v. Bauditz, f. 13. August 1859, d. 12. October Niels Peter Gustav, f. 25. September 1860, d. 31. October Niels Peter Adolf, f. 12. Januar 1863, Forstkandidat, Ejer af Gaarden»Øretangegaard«, Rørvig By i Nørrevang, ~

13 12 4. Juni 1890 i Garnisons Kirke Vilhelmine Mathilde Bornemann, f. i Kjøbenhavn 23. Januar O. Karoline Amalie Holtens Børn: Holger Christian Carl Isehrand Holten, f. 28. Juni 1853, Kammerjunker, Bankassistent. Niels Arboe Hofckland, f. 29. Juli 1856, d. 17. April Johanne Elise Hockland, f. 23. December Femte Led. a. Hansine Caroline Helene Schyttes Børn: Helga Henriette Charlotte Schvtte, f. 28. December Frederik Vilhelm, f. 13. August Harriet, f. 7. December b. Emilie Josephine Charlotte Møllers Børn: Agnes Moller, f. 12. April Dagmar, f. 17. November Emil, f. 1. September Ingeborg, f. 15. November c. Christian Engelstoft Stubs Børn: Carl Soren Soplins Nicolai Stub, f. 10. November 1866, Jernbaneassistent. Sophus Nicolai, f. 20. October Christian Engelstoft, f. 30. October d. Pauline Marie Engelstofts Børn: Christian Thorning Engelstoft, f. 12. Marts Ingeborg, f. 29. Marts Regisse, f. 21. August. 1880, adopteret af Murmester J. C. Sørensen. (Se under 4de Led C). e. Carl Johannes Stubs Børn: Jacob Lauritz Stub, f. 21. Juli Pauline Marie, f. 3. Februar Nicolai Carl Frederik, f. 18. April Ellen, f. 25. Januar 1887.

14 f. Victor Thomas Joachim Kielers Børn: Valborg Julie Kieler, f. 9. Juli 1874 i Kjøbenhavn. Edmund Victor, f. 15. Juli 1875, d. 1. October 1875 i Viborg. Edmund Victor, f. 14. December 1877 i Frederiksborg. Ingvald, f. 19. Juni 1881 smst. Thyra Anna Kjerulf, f. 18. Marts 1886 smst. Julins Ernst von Führen, f. 17 Februar 1888 smst. g. Alfred Villiam Kielers Børn: Marie, f..i Aarhus 10. Juli 1876, d. i Hamborg 7. Januar Erik, f. 11. November 1877 i Hamborg. Ingeborg Margrethe, f. i Aarhus 8. Maj Ernst Julius, f. i Aarhus 6. October Klara, f. i Libau 22. September h. Villiam Arthur Julius Mollerups Børn: Sven Mollerup, f. 22. Maj 1880, d. 6. Juni Asta, f. 22. Maj Anne Margrethe, f. 22. September Erik, f. 15. September 1883, d. 23. Januar Elsebet, f. 3. Juni Povl Byrge, f. 12. August i. Cecilie Birgitte Marie Nielsens Børn: Niels Thorsen Nielsen, f. 18. Januar Cecilie Kirstine Marie, f. 27. Juli Sybrandt Marius, f. 2. December Thoinasine Jorgeline, f. 21. September 187,8. Andrea Caroline, f. 26. September j. Andrea Caroline Schmidts Børn: Karcondine Leonora Schmidt, f. 3. Juni Holger, f. 18. Juli k. Cecilie Birgitte Marie Schmidts Børn: Claus Henning Schmidt, f. i Foldingbro 16. October Eilerdine Nicoline, f. smst. 28. April Elise, f. smst. 21. November 1865.

15 14 Andrea Cecilie, f. i Foldingbro 10. Februar Jens Jørgen, f. i Knorborg 31. Marts Christian Julius, f. smst. 11. Juni Wilhelmine Augusta, f. smst. 7. August Carl Friderich, f. i Hamborg 3. Marts l. Andreas Cornelius Bundes Børn: Anna Bundes, f. i London Adelhaide, f. i London Andreas, f. i South Shields Jens, f. i S. S m. Andreas Cornelius Wandahls Børn: Jenny Christanse Brodine Wandahl, f. 31. Juli Martin Frederik Wilhelm, f. 4. November Soren Margerius, f. 17. September n. Petrea Kirstine Lassens Børn: Frederik Wilhelm, f. 1. Juli Peter Ludvig, f. 23. September Mathias Peter, f. 23. September Bodil Maria, f. 14. August Jorgeliue Cecilie Cathrine, f. 10. September o. Sybrandt Marius Wandahls Børn: Elsius Frederik Vilhelm, f. 31. October Emanuel Mathias Peter, f. 6. November Ludvig Gustav, f. 22. Juli Margrethe'Elizabeth, f. 31. August p. Peter Marius Petersens Børn: Karl Severius, f. 18. Februar q. Hansine Caroline Christensens Børn: Ane Christensen, f. 15. Marts Caroline Sophie, f. 21. April Karen Cecilie Marie, f. 29. August Christine, f. 28. October Kierstine, f. 3. August 1886.

16 1 5 r. Søren Thomsens Børn: Caroline Kierstine Sofie, f. 29. Juni Thomas Sorensen, f. 12. October s. Andreas Cornelius Sybrandt Thomsens Børn: Anna Kathrine, f. 22. Juni John Jensen, f. 23. Februar t. Eleonore Margrethe Duurloos Børn: aa. John Vilhelm Duurloo, f. 2. April 1859 paa Frederiksberg, Læge i Valby, 10. Januar 1888 Maria de la Asuncion Antonia Vicenta Manuela Dolores de la santissima trinidad Vasques y Morales, f. i Sevilla 15. August (Se 6te Led). Hans Peter, f. 26. December 1860, Entomolog. Carl Lorentz, f. 28. Januar 1863, d. 29. s. M. Laurentze Cathrine Elizabeth, f. 2. Juli Broder August, f. 8. Maj 1866, cand, phil., ~ 5. September 1890 Anna Svendsen, f. i Tømmerup paa Amager 9. August MarieJ f. 6. Januar 1869, exam. Gymnastiklærerinde. Poul Hermann, f. 22. Februar 1871, d. 9. September Oluf, September 1872, stud. med. Knud, f. 10. April Klara, f. 11. November 1880, d. 2. April Sjette Led. aa. John Vilhelm Duurloos Barn: Ellen Margrethe Duurloo, f. 1. November 1888.

17 16 Personalia vedrørende Slægtens Stamfader, Thomas Jørgensen. Lorentz Kilde (se under 2det Led III) har skrevet om sin Bedstefader, Thomas Jørgensen:»Han boede først paa Nordskov*) i et Huus, kaldet»kildehuset«, hvilket var Grunden til, at min Fader, ved at indtræde i den latinske Skole antog, eller af Rectoren blev givet Navnet»Kilde«. Enkegrevinden paa Nordskov, der skal have været meget smuk, holdt meget af min Bedstefader, og da hun ved at indtræde i ægteskab med General Kaas**) flyttede til Boltinggaard, tog hun ham med sig til dette sidste Sted. Af Yndest for min Bedstefader gav denne Grevinde ham og hans Familie deres Frihed; thi Vornedskabet var den Gang ikke ophævet. Min Bedstefader var Avlsforvalter paa Godset, Slagter og Fisker for Herskabet; han havde Friibolig, der bestod i et simpelt Bondehuus.«Henrik Christian Kilde (se 1ste Led III) liar i en Dagbog skrevet følgende i Anledning af sin Faders Død:»Min Fader døde 30. Martii 1793 Kl. 8 Formiddag (Dagen før Paaske). Han bortgik tilskrev mig min Broder Eiler Dagen derpaa med en stille og rolig Død, uden nogen Smerte; ja med Frimodighed tog (han) Afsked med vor gamle Moder, og derefter antvortede (han) sin Sjæl i Guds Haand, og at hans Begravelse var berammet til paafølgende Fredag d. 5. April; hans Alder var omtrent 82 Aar og 4 Maaneder. Han var fast af Quaracter, vel oplyst i sin Religion, erfaren Landmand; jevn, sindig, altid sig selv liig, arbeidsom. sparsommelig***), nøysom troe i sit Kald, usvigelig i Venskab og Taushed, stedse den alvorlige, blide, velvillige og omhyggelige Mand, Ægtefælle og Fader.«) Gjestelev Sogn, Salling Herred i Fyen. **) General Henrik Bjelke Kaas ~ Anna Vind von der Kula. ***) Hans Kone efterlod sig saaledes ved sin Død (1806) en Sum paa 297 Rd. 1 Mk. 12 Sk. Forf. Anm.

18

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Efterslægt Niels Mathiasen

Efterslægt Niels Mathiasen Efterslægt Niels Mathiasen 1. generation 1. Niels Mathiasen, søn af Mathias Hansen og Karen Nielsdatter, blev født omkring 1791 i Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg, døde den 27 Maj 1843 i Tullebølle,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2 Grønholtvej 64 Matrikelnummer Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på 4.3748, heraf vej 1460 m2 Matr.nr. 8d er på 1.2348 m2, heraf vej 595 m2 Fotos

Læs mere

FOLKETÆLLING 1801 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT ALDER CIVIL- STAND STILLING

FOLKETÆLLING 1801 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT ALDER CIVIL- STAND STILLING FOLKETÆLLING 0 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT NAVN ALDER CIVIL- STAND STILLING Lychesholm Howedgaard ste Familie. Salomon Lindegaard Johanne Marie Colding Otto Lindegaard Elise Lindegaard Laurentze

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død 24 5. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel (][) Cathrine Pedersdatter barn: Maria Sophia Belkin 29.5.1803 6. Andreas Jørgensen i Lunderskov Skovhus (][) Kirsten Pedersdatter børn:

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv. Link til protokol over borgerlige vielser. Navneregister over viede. Borgerlige vielser

Frederikshavn Stadsarkiv. Link til protokol over borgerlige vielser. Navneregister over viede. Borgerlige vielser Frederikshavn Stadsarkiv Link til protokol over borgerlige vielser Navneregister over viede Borgerlige vielser 1858-1915 Albertsen, Mads Henrik side 122 Andersen, Anders Peter side 102 Andersen, Axel Edvard

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Boel nr.35 ( var før 1772 boel 1 ) Dyvigvej 10

Boel nr.35 ( var før 1772 boel 1 ) Dyvigvej 10 Boel nr.35 ( var før 1772 boel 1 ) Dyvigvej 10 Efter jordebøgerne 1649 og 1656 synes denne gård at være den eneste selvejergård i Holm til sin tid, resten er fæsteboel. 1. Baltzer Gertsen findes i et pengeregnskab

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Grønholtvej 15, Bakkehuset

Grønholtvej 15, Bakkehuset Grønholtvej 15, Bakkehuset Matrikelnummer Matr.nr. 32 Grønholt by, Grønholt sogn hus ved den gamle indkørsel til Kollerisgården. Det gamle hus nr. 3. Ejendommen er på 1172m2. På Ejendommen er der i 1983

Læs mere

Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) Jørgen JENSEN

Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) Jørgen JENSEN Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) JACOB WICHMANN Født: 01.07.1810 Rønne, Vester herred, Bornholm. Erhverv: sejl-, flag- og kompasmager i Rønne Død: 23.04.1887 i Rønne. NICOLINE J. ANDERSEN

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Matrikelnummer Matr.nr. 20 Sørup by, Grønholt sogn, som er på 606 m2. jordløst

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk.

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. Møllegade 82 boel 58 1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. 1590 Står der i opgørelse over Nordborg præstegårds jorde

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Bøssehøjgård, arvefæstegård

Bøssehøjgård, arvefæstegård 82 Bøssehøjgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matr.nr. Oprindelig nr. 8, nu 7c og 8 a Lønholt by, Grønholt Matr.nr. 8a er på 12.702 m2, heraf vej 843 m2 matr.nr. 7c er på 46.313 m2, her af vej 792 m2

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Register over viede side 1 Kilde: KB VIEL Kildeindt.nr.: B1613. Amt: Svendborg Sognekode: 49503

Register over viede side 1 Kilde: KB VIEL Kildeindt.nr.: B1613. Amt: Svendborg Sognekode: 49503 side 1 Kilde: KB-1813-1833-VIEL Kildeindt.nr.: B1613 Sogn: Herrested Herred: Vinding Amt: Svendborg Sognekode: 49503 Løbenr. i indt: Navn Vielsesdato ------- --------------------------------------------------------------

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

gift 13/ Ærøskøbing Rasmus Lauritsen Nielsen Styrmand f.29/3 1837, Ærøskøbing omkring 1867, druknet

gift 13/ Ærøskøbing Rasmus Lauritsen Nielsen Styrmand f.29/3 1837, Ærøskøbing omkring 1867, druknet Er der tilgangslister for Ærøskøbing 1801-1827? 05a Rasmus Lauritsen Nielsens søskende Rasmus Nielsen (ældre) Smed * 16/8 døbt 18/10 1801Humble 30/4 1860 Ærøskøbing gift 13/2 1835 Ærøskøbing Johanne Christine

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1801-1851 KB Hagested (Holbæk) 1801 op 207 Jens Nielsen døbt 4/10 18. Sønd: efter Trin: den 4. Octobr havde huusmand i Gurede Niels Pedersen en Søn, som blev kaldet Jens, til Daaben i Hagested Kirke. Faderens

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet 2. Anne Marie Nielsdatter 69 Gift 1x Hans Kone 3. Anne

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg

Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Egevej 1 Matr.nr. 1bp Sørup by, Grønholt sogn, som er på 614 m2 1. Charlotte Engel

Læs mere

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Rasmine 356 Andersen Svend 86 Bann E. 392 Bluhm Svend

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1 Mand Hans Sørensen 1 Født 4 Aug. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Dåb 12 Okt. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Død 6 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 13 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods,

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Grønholtvej 58 Grønholtgården

Grønholtvej 58 Grønholtgården Grønholtvej 58 Grønholtgården Matrikelnummer Matr.nr. 8c Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæste fra Laalandsgården. Ejendommen er på 15316 m2 Fritliggende enfamilieshus og udhus et vurderet bevaringsværdig

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Baunbjergvej 30 ( Boel 42 ) Matr. nr. 40. På præstekort er det hus nr. 9

Baunbjergvej 30 ( Boel 42 ) Matr. nr. 40. På præstekort er det hus nr. 9 Baunbjergvej 30 ( Boel 42 ) Matr. nr. 40 På præstekort er det hus nr. 9 Niels Uhlenberg fik tildelt boel 42, men flyttede 4/5 ud på Baunbjergvej, og lod den sidste 1/5 blive i byen, hvor fæstegården lå.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Kongevejen 76. Skræppenborg, arvefæste. Matrikelnummer

Kongevejen 76. Skræppenborg, arvefæste. Matrikelnummer Kongevejen 76 Skræppenborg, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 40 Lønholt by, Grønholt sogn findes ikke længere. Parcel 40b er udstykket den 23.1.1920. og er på 1.586m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Damgade 39 Historie. Boel 49

Damgade 39 Historie. Boel 49 Damgade 39 Historie Boel 49 Rasmus Christensen *1656, gift med NN * 1656. 1. Peder Rasmussen * mar. 1676, gift med NN. Han fik en søn Rasmus Petersen * sep. 1707, gift 24. okt. 1737 med Cathrine Hansdatter.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 126

Hus - Nr Egedevej 126 Hus - Nr. 10 - Egedevej 126 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 10 & 3-d, Frenderup By Areal Matr.nr. 10 = 985 m 2 Matr.nr. 3-d = 1386 m 2 (udskilt fra matr.nr. 3-a i 1947) Noter Indtil 1866 lejehus/fæstehus under

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1 1855 1855 1. 9. januar 1855 15. januar Knud Jensen Husmand og Urmager i Lakkendrup 72 Aar 48-9 2. 24. januar 30. januar Rasmus Christoffersen Boelsmand Christoffer Rasmussens Søn paa 7 Uger 176-19, er

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Trøllund bye 1. gård. Christen Hansen, 33, G, Gårdmand Karen Jensdatter, 26, G, Hans kone Anne Margrethe Christensen, 3, U, Datter Caroline Marie Christensen, 1, U, Datter Jens Hansen, 31, U, Tjenestekarl

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone)

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Else Jensdatter Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Forældre Børn : nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter. : Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter,

Læs mere

Hopsømadevej 7 ½ Boel 72 Matr. nr. 31 På præstekortet er det hus nr. 4

Hopsømadevej 7 ½ Boel 72 Matr. nr. 31 På præstekortet er det hus nr. 4 Hopsømadevej 7 ½ Boel 72 Matr. nr. 31 På præstekortet er det hus nr. 4 Viet den 18. apr. 1630. Hans Callesen * 1593. Maren Christensen * 1604. 1. Thomas Hansen * feb. 1634 2. Barn * apr. 1636, død apr.

Læs mere

Grønholtvej 23 hus med grund og haveplads - høkerbutik

Grønholtvej 23 hus med grund og haveplads - høkerbutik Grønholtvej 23 hus med grund og haveplads - høkerbutik Matrikelnummer Matr.nr. 43 Grønholt by, Grønholt sogn, som er på 808 m2. Bygget nyt hus, som ligner et gammelt hus med stråtag. I 1930 var der købmandsforretning

Læs mere

Efterslægt Jens Pedersen

Efterslægt Jens Pedersen Efterslægt Jens Pedersen 1. generation 1. Jens Pedersen blev født omkring 1781, døde den 7 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk, og blev begravet den 9 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Jens blev

Læs mere