Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 09, 2019 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annette; Andersen, Jens Hinge; Hilberg, G.; Grossmann, A.; Holm, M. Publication date: 2012 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link back to DTU Orbit Citation (APA): Jensen, B. H., Petersen, A., Andersen, J. H., Hilberg, G., Grossmann, A., & Holm, M. (2012). Pesticidrester i fødevarer 2011: Resultater fra den danske pesticidkontrol. Fødevarestyrelsen. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

3 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne rapport er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i 2012 Forfattere: Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet: Bodil Hamborg Jensen, Annette Petersen og Jens Hinge Andersen Fødevarestyrelsen: Gudrun Hilbert, Annette Grossmann og Mette Holm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Tlf.: Websted: Kontakt: Kontakt: ISBN (Web) Publikationsnummer Undersøgelserne er udført af: Søren Johannesen Hanne Nielsen Kirsten Halkjær Lund Gitte Geertsen i samarbejde med: Hanne Bjerre Christensen Mette Erecius Poulsen Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet De toksikologiske vurderinger er foretaget af Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Annette Petersen DTU Fødevareinstituttet John Christian Larsen DTU Fødevareinstituttet

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Undersøgelser af pesticidrester Resultater Frugt og grønt Cerealier (korn, ris og majs) Animalske produkter Forarbejdede produkter Babymad Økologiske produkter Fund af flere pesticider i samme prøve Direkte import via lufthavnen Skærpet importkontrol, forordning 669/ Afgrøder med særlig fokus Sammenfatning Konklusion Referencer Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i Bilag 3 Påviste pesticider i kontrollen, Bilag 4 Påviste overskridelser, Bilag 5 Fund af flere pesticider i samme prøve, Bilag 6 Definitioner

5 1 Indledning Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod insektangreb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan forekomme i vores fødevarer og i vores miljø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (), der er fastsat i lovgivningen. er er fastsat i henhold til pesticidforordning 396/2005 [1], og der bliver i dag udelukkende sat fælles EU er. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af pesticider, inden de bliver godkendt til brug. bliver fastsat ud fra God Landbrugsmæssig Praksis (GAP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes ud fra hvor højt et restindhold, der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GAP. Det tilladte restindhold er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der vil kunne accepteres ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne. Desuden skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af pesticidrester via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen. DTU Fødevareinstituttet står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for planlægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. De kemiske analyser udføres af Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. Prøverne udtages af både frugt, grønt, cerealier, babymad, animalske produkter og forarbejdede fødevarer, og der indgår både økologiske og konventionelle fødevarer i programmet. Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grønt, således at der undersøges flest fødevarer, inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst. Prøveplanen i 2011 er, som i , bestemt ud fra hvilke afgrøder, der bidrager mest til danskernes indtag af pesticidrester. I rapporten Pesticide Food Monitoring, Part 2 [2] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stammer fra ca. 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne for 2011 udgøres af disse 25 hovedafgrøder. Derudover udtages også prøver til EU s kontrolprogram og prøver til kontrol af grænseværdierne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder, men derimod en mere risikobaseret kontrol. Det skal dog understreges, at inden for de enkelte afgrøder er prøverne udtaget tilfældigt som stikprøver. I de seneste seks år, , er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt forholdsvis konstant, hvilket giver basis for en vis sammenligning af fund mellem årene. Det skal dog bemærkes, at der kan være variationer i oprindelsesland fra år til år, og at prøvetyper for de prøver, der ikke er hovedafgrøder, varierer fra år til år. Dette kan give forskelle, som ikke skyldes en udvikling over tid, men afhænger af prøveudtagningen det enkelte år. 2

6 I denne rapport er pesticidindholdene i 6 fokusafgrøder sammenlignet for perioden Der skal her tages højde for, at grænseværdierne løbende ændres, at behovet for behandling med pesticider kan være forskellig fra år til år, og at analysemetoderne løbende udvides med flere pesticider. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. 3

7 2 Undersøgelser af pesticidrester 2011 Prøverne til pesticidanalyserne blev udtaget af Fødevareregionerne. Prøveudtagningen fulgte EU s prøvetagnings-direktiv [3]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på laboratoriet i Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. I pesticidkontrollen blev ca. 180 forskellige typer fødevarer for pesticidrester fordelt på i alt 2531 prøver. Der blev for ca. 255 forskellige stoffer (omfatter både pesticider, deres isomerer og nedbrydningsprodukter). Undersøgelserne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes, men Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet arbejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. I bilag 1 er angivet hvilke pesticider, der har indgået i analyserne. Udover den almindelige stikprøvekontrol blev der udtaget 50 prøver i et særligt projekt vedr. direkte import via lufthavnen og 65 prøver som skærpet importkontrol (forordning 669/2009). Disse prøver omtales i afsnit 3.8 og 3.9 samt i bilag 2.8 og 2.9. I tabel 1 ses antal prøver fordelt på varetyperne frugt, grønt, cerealier, babymad, forarbejdede fødevarer samt animalske produkter såvel konventionelle som økologiske. Tabel 1. Antal analyserede prøver i stikprøvekontrollen samt skærpet importkontrol og direkte import via lufthavnen fordelt på fødevaretyper Varetype Konventionel Dansk Udenlandsk Total Total eller økologisk Frugt 1 Konventionel Økologisk Grønt 2 Konventionel Økologisk Cerealier 3 Konventionel Økologisk Babymad 4 Konventionel Økologisk Forarbejdede Konventionel fødevarer 5 Økologisk 1 1 Animalske Konventionel produkter 6 Økologisk 1 1 Direkte import Konventionel via lufthavnen 7 (Alle) Skærpet Konventionel importkontrol 8 Økologisk 1 1 Total ) Se bilag 2.1 og 2.2 2) Se bilag 2.1 og 2.2 3) Se bilag 2.5 og 2.6 4) Se bilag 2.3 5) Se bilag 2.4 6) Se bilag 2.7 7) Se bilag 2.8 8) Se bilag 2.9 4

8 3 Resultater 3.1 Frugt og grønt I 2011 blev der udtaget i alt 1615 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt dyrket frugt og grønt (friske og dybfrosne). Heraf var de 348 prøver dansk producerede, 670 prøver var produceret i EU og 597 prøver var produceret i lande uden for EU. I 2,7 % af prøverne blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, som overskrider. Der blev fundet 50 overskridelser i 44 forskellige prøver (heraf 24 prøver med signifikante overskridelser), (se bilag 4). Antallet af prøver, hvor der kunne påvises pesticidrester var 49 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt. Dette er på samme niveau som i Generelt blev der oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Af figur 1 og 2 fremgår det endvidere, at der generelt findes flere pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Resultaterne opgjort efter afgrøde er vist i bilag 2 og efter pesticid i bilag 3. Der blev ikke fundet overskridelser af for dansk produceret frugt, mens der blev fundet overskridelser af i henholdsvis 1,3 % og 4 % for frugt produceret i EU og uden for EU. Til sammenligning var andelen 1 %, 2 % og 4 % for frugt produceret i DK, EU og udenfor EU i Som det ses af figur 1, er andelen af prøver med fund i dansk konventionelt produceret frugt 38,5 % (ingen overskridelser i dansk frugt), mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i frugt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 66 % og 71 %. Til sammenligning var andelen med fund og overskridelser af i dansk frugt, frugt fra EU og frugt uden for EU 52 %, 74 % og 71 % i Pesticidindhold i frugt 2011 Dansk produceret (78 prøver) Produceret i EU (382 prøver) Produceret udenfor EU (428 prøver) Figur 1. Der er i alt udtaget 888 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt frugt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. dansk frugt, i frugt dyrket i EU og frugt dyrket i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. 5

9 Pesticidindhold i grøntsager 2011 Dansk produceret (270 prøver) Produceret i EU (288 prøver) Produceret udenfor EU (169 prøver) > 1,0% (2) Figur 2. Der er udtaget i alt 727 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt grønt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. danske grøntsager, grøntsager produceret i EU og grøntsager produceret i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. Der blev fundet 2 overskridelser af for dansk produceret grønt svarende til 1 %, mens der blev fundet overskridelser af i henholdsvis 1,4 % og 10 % for grønt produceret i EU og uden for EU. Dette svarer nogenlunde til frekvensen af overskridelser i 2010, hvor de tilsvarende tal for DK, EU og uden for EU var henholdsvis 0,4 %, 1,2 % og 11 %. Det ses af figur 2, at andelen af prøver med fund og overskridelser af i dansk konventionelt produceret grønt er 9 %, mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i grønt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 44 % og 35 %. Til sammenligning var andelen af dansk grønt med fund og overskridelser af 12,4 % i 2010 mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i grønt i EU og uden for EU var henholdsvis 41 % og 34 %. Prøver, der overskrider grænseværdierne, er vist i bilag 4. Kun i de tilfælde hvor en overskridelse af var signifikant, dvs. en sikker overskridelse (inkl. måleusikkerhed), var det muligt for Fødevarestyrelsen at foretage sanktioner over for importøren eller grossisten. Fødevarestyrelsen indberetter overskridelser af den akutte referencedosis (ARfD) til det fælles europæiske overvågningssystem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), hvis overskridelsen vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko. RASFF skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, og at indberetningen sker ifølge fælles EU retningslinjer. Der er ikke sket nogen indberetninger af stikprøvekontrollen i Resultaterne fra stikprøvekontrollen bruges desuden i arbejdet med at fastlægge hvilke afgrøder, der bør udtages til skærpet importkontrol i EU (under forordning 669/2009). Generelt kan det siges, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet anledning til betænkeligheder vedrørende eksponeringen. Det er dog stadig vigtigt fortsat at følge udviklingen af indholdet af pesticidrester i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. 6

10 3.2 Cerealier (korn, ris og majs) Der blev i 2011 udtaget i alt 241 prøver af konventionelt dyrket korn, ris og majs. Fordelingen af antal prøver udtaget i Danmark, EU og uden for EU er vist i figur 3. Der blev fundet færrest pesticidrester i korn produceret i Danmark og i korn af oprindelse uden for EU, mens der i korn produceret i EU var pesticidrester i lidt mere end halvdelen af alle prøver (se bilag 2.5 og 3). Der blev ikke fundet prøver af cerealier med overskridelser af. Pesticidindhold i korn, ris og majs 2011 Figur 3. Der er i alt udtaget 241 prøver af konventionelt korn, ris og majs. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) i hhv. danske afgrøder, afgrøder produceret i EU og uden for EU. Der blev ikke fundet indhold over i cerealier. 3.3 Animalske produkter Der blev i 2011 udtaget 263 prøver af kød, mælk og honning. Af disse var 232 prøver dansk produceret kød, mælk og honning, og 31 prøver kød var produceret i lande uden for EU. Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2.7). 3.4 Forarbejdede produkter De forarbejdede produkter vin, pasta og tørret frugt udgjorde 76 prøver. Af disse kom 43 prøver fra lande i EU, mens 33 prøver var produceret uden for EU. En prøve var deklareret økologisk. I 32 af prøverne (42 %), var der fund af pesticidrester. Indholdene var alle under grænseværdien (se bilag 2.4). 3.5 Babymad Der blev i 2011 udtaget 17 prøver af babymad. Ud af de 17 prøver var 16 prøver deklareret økologisk. Der blev ikke fundet indhold af pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2.3). 7

11 3.6 Økologiske produkter Der blev i stikprøvekontrollen i 2011 udtaget i alt 222 prøver deklareret økologisk fordelt med 41 prøver af frugt, 93 prøver af grønt (se bilag 2.2), 70 prøver af cerealier (se bilag 2.6), 16 prøver af babymad (se bilag 2.3), 1 prøve af honning (se bilag 2.7) og 1 forarbejdet prøve (se bilag 2.4). I otte prøver (3,6 %) var der restindhold af pesticider. Der var fund i en persilleprøve fra Danmark, en prøve purløg fra Israel, en prøve urtete fra Egypten, en prøve havregryn fra Tyskland, en prøve hvedemel fra Tyskland, en prøve tørrede bønner fra Uganda samt 2 prøver af te med oprindelse fra Kina og Makedonien. I persilleprøven fra Danmark blev der fundet indhold af endosulfan på 0,009 mg/kg. Da endosulfan er på Stockholm konventionens liste over persistente organiske miljøforureninger (POP stoffer), og da indholdet var så lavt, blev det vurderet at være en ikke tilsigtet forurening. Det blev vurderet, at stoffet er overført fra den pottemuld, persillen var dyrket i. I purløgsprøven fra Israel blev der fundet acetamiprid (0,028 mg/kg). Grænseværdien for acetamiprid i purløg er 3 mg/kg. Pga. det lave indhold i forhold til grænseværdien blev forureningen vurderet at være en ikke tilsigtet forurening. I prøven af urtete fra Egypten blev der fundet carbendazim (0,012 mg/kg). Grænseværdien i te er 0,1 mg/kg. På grund af det lave indhold i forhold til grænseværdien blev forureningen vurderet at være ikke tilsigtet. I prøverne af havregryn og hvedemel fra Tyskland blev der i begge prøver fundet chlormequat. I havregryn var indholdet 0,11 mg/kg og i hvedemel var indholdet 0,016 mg/kg. Grænseværdien i havregryn og hvede er henholdsvis 5 og 2 mg/kg. I begge tilfælde var indholdene på niveau med hvad der findes i konventionelt dyrket havregryn og hvede. Begge indhold blev derfor vurderet at være tilsigtede brug og dermed en overtrædelse af økologireglerne. I teprøverne fra Kina og Makedonien blev der fundet henholdsvis clomazon (0,05 mg/kg) og carbendazim (0,13 mg/kg). Indholdet af clomazon er en signifikant overskridelse af grænseværdien på 0,02 mg/kg mens indholdet af carbendazim er en ikke signifikant overskridelse af grænseværdien på 0,1 mg/kg. I begge tilfælde blev forureningen vurderet at være tilsigtet og dermed en overtrædelse af økologireglerne. I de tørrede bønner fra Uganda blev der fundet indhold af malathion på 0,04 mg/kg. Grænseværdien er 0,02 mg/kg. Der er tale om en signifikant overskridelse af grænseværdien. Indholdet blev vurderet at være tilsigtet og dermed en overtrædelse af økologireglerne. Samlet set blev der fundet pesticidrester i 8 ud af 222 økologiske prøver svarende til 3,6 %. Fem af prøverne vurderedes ikke at være i overensstemmelse med økologireglerne. Disse fem prøver var alle af udenlandsk oprindelse. Der blev udtaget 77 af prøver fra danske økologiske produkter, og kun 1 af disse prøver havde restindhold af pesticider. Det blev vurderet, at der i dette tilfælde ikke var tale om en overtrædelse af økologireglerne. 3.7 Fund af flere pesticider i samme prøve I bilag 5 ses hvor mange prøver, der indeholdt multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve). Det største antal fund var 7 forskellige pesticider, som blev fundet i fire prøver. Prøverne var en appelsin fra Brasilien, en prøve gojibær fra Chile, en tomatprøve fra Ma- 8

12 rokko og en prøve ærter med bælg fra Kenya. Andelen af prøver med multiple fund udgjorde 22 % af alle prøver 1 Dette er mindre end i 2010, hvor andelen udgjorde 26 %. I 10 prøver blev der fundet mere end én overskridelse af (se bilag 4). Dette var i alle tilfælde i prøver fra lande uden for EU. Der er en større andel af prøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Andelen af prøver med multiple fund produceret i EU og uden for EU udgjorde 27 % af prøverne (450 prøver), mens andelen af prøver fra Danmark med multiple fund udgjorde 3 % (15 prøver). I den aktuelle risikovurdering af multiple påvisninger af pesticider er Hazard Index metoden anvendt (se bilag 6). Risikovurdering af de multiple fund foretaget efter denne metode, har i alle tilfælde vist, at den estimerede eksponering har ligget under ADI og ARfD (se bilag 6), hvilket betyder at de multiple indhold ikke vurderes at have udgjort en sundhedsmæssig risiko. 3.8 Direkte import via lufthavnen En del import af frugt og grønt sker som direkte import fra 3. lande til specialbutikker, grønthandlere og restauranter via Københavns Lufthavn. Disse prøver har ikke tidligere været en del af Fødevarestyrelsens pesticidkontrolprogram. Derfor blev der i 2011 udtaget 50 prøver af frugt og grønt direkte i lufthavnen (se bilag 2.8). Overskridelser af ses i bilag 4. Der blev fundet 28 overskridelser af grænseværdien i 17 prøver (heraf 12 prøver med signifikante overskridelser). Andelen af prøver med overskridelser svarer til 34 %. Det er vigtigt at bemærke, at fordelingen af typer af afgrøder i dette projekt er en anden, end i den almindelige stikprøvekontrol. Dette pilotprojekt viser en type afgrøder, hvor der er særlig risiko for at finde overskridelser af. Fødevarestyrelsen vil bruge disse resultater i prioriteringen i den almindelige stikprøvekontrol. 3.9 Skærpet importkontrol, forordning 669/2009 I 2011 er der udtaget 65 prøver til skærpet importkontrol i henhold til forordning 669/2009 [4] (se bilag 2.9), hvor en række ikke-animalske fødevarer er underlagt skærpet importkontrol, herunder offentlig kontrol for pesticidrester. Partier af afgrøder på listen i forordning 669/2009 skal forhåndsanmeldes af importøren. I kontrollen tilbageholdes partierne, indtil kontrolresultatet foreligger. Kun partier, der overholder bliver frigivet til det danske marked. Overskridelser af ses i bilag 4. Der blev i de udvalgte fødevarer nævnt under forordning 669/2009 fundet 13 overskridelser af grænseværdien i 9 forskellige prøver (heraf 7 prøver med signifikante overskridelser). Andelen af prøver med overskridelser svarer til 14 %. To prøver blev vurderet at udgøre et sundhedsmæssigt problem. I en prøve af aubergine fra Thailand, blev der fundet indhold af omethoate på 0,2 mg/kg, hvilket fører til en overskridelse af ARfD på 236 %. Den anden prøve var korianderblade fra Thailand med indhold af carbofuran på 0,21 mg/kg. Indholdet fører til en overskridelse af ARfD på 803 % (se bilag 6). For disse 2 prøver blev der foretaget en indberetning til RASFF. De øvrige overskridelser blev vurderet ikke at udgøre et sundhedsmæssigt problem. 1 Eksklusiv animalske produkter, prøver fra skærpet importkontrol og direkte import via lufthavnen. 9

13 4 Afgrøder med særlig fokus Siden 2006 har antallet af udtagne prøver for 6 udvalgte afgrøder været relativt stabilt. De seks afgrøder udgør en væsentlig del af danskernes kost og repræsenterer typer af afgrøder med forskellige vækstbetingelser. Dette er sket for at kunne følge tendenser i disse afgrøder mht. fund og overskridelser. De 6 udvalgte afgrøder er: gulerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede. I figur 4 er tendensen for antal prøver med fund og overskridelser af pesticidrester vist for perioden med fund er opgjort for dansk producerede afgrøder over for udenlandsk producerede afgrøder. Figur 4. Udviklingen i fund af pesticidrester , for 6 udvalgte afgrøder. Uden: uden påviste pesticidrester Under ( ): med pesticidrester dog ingen over maksimalgrænseværdien (>): med pesticidrester over maksimalgrænseværdien Dansk produceret Gulerod Udenlandsk produceret % 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret uden Gulerod > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger

14 Dansk produceret Jordbær Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret uden Jordbær > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger Tomat Dansk produceret Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Tomat Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger

15 Dansk produceret Pære Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Pære Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger Dansk produceret Æble Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Æble Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger

16 Dansk produceret Hvede Udenlandsk produceret % 50% 0% 50% 100% Hvede Dansk Produceret uden > påvisninger Udenlandsk produceret uden > påvisninger Generelt kan det siges, at antallet af prøver med fund af pesticidrester er lavere for dansk producerede afgrøder i forhold til udenlandsk producerede afgrøder. Som det fremgår af figur 4 er andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. I dansk producerede gulerødder har antal prøver med fund generelt været lave, og det ser ud til, at den faldende tendens, der er set sidste år for udenlandsk producerede gulerødder, har stabiliseret sig på et lavt niveau. Der kan umiddelbart ikke findes nogen forklaringer på reduktionen i fund i udenlandske gulerødder. Den kan skyldes mindre brug eller et skift i oprindelsesland eller hvilke pesticider, der anvendes. Der er færre pesticidrester i dansk producerede jordbær sammenlignet med udenlandsk producerede jordbær. Resultaterne svinger omkring fund i ca. halvdelen af de danske prøver og fund i ca. 75 % af de udenlandske prøver. med fund i danske tomater har ligget på et stabilt lavt niveau med få eller ingen påvisninger af pesticidrester. Dette kan skyldes at danske tomater bliver dyrket i drivhus, hvor der ofte anvendes biologisk bekæmpelse. Derimod påvises der pesticidrester i godt 50 % af de udenlandsk producerede tomater. For dansk producerede pærer ses en faldende tendens de sidste 5 år. Der blev i 2011 fundet pesticidrester i 38 % af de danske prøver. For de udenlandsk producerede pærer er andelen af prøver med pesticidrester også faldet lidt over de sidste 5 år, men har de seneste 3 år ligget nogenlunde stabilt på ca. 80 % af prøverne. 13

17 For dansk producerede æbler ses et fald i antal prøver med fund med næsten 50 % i forhold til 2010 (46 % til 24 %). Også for udenlandsk producerede æbler ses et fald i antal prøver med fund fra 83 % til 58 % af prøverne. For dansk produceret hvede er andelen af prøver med fund steget i 2011 i forhold til 2010 fra 17 % til 31 %. For udenlandsk produceret hvede er der omvendt sket et fald fra 51 % til 39 %. Andelen af prøver med fund svinger fra år til år, og man kan ikke over de seneste 5 år se nogen tydelige tendenser. I de dansk producerede fokusafgrøder er andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. Der ses dog en en faldende tendens for restindholdet æbler og pærer over de seneste 5 år. For de øvrige fokusafgrøder er der ikke nogen entydig tendens. For udenlandsk producerede afgrøder har der over de sidste 5 år været en faldende tendens for gulerod, æbler og pærer, mens frekvensen af indhold i jordbær, tomat og hvede har været nogenlunde stabil i perioden. Der er mange forhold, der kan spille ind på udsving i antal fund af pesticidrester. Udsving i vejret og andre forhold de pågældende år kan resultere i flere eller færre problemer med fx svampe- eller insektangreb og et deraf følgende øget eller reduceret brug af pesticider. Det kan ikke fastslås, om tendenserne skyldes vejrforhold, ændrede mønstre i anvendelsen af pesticider eller en kombination, desuden kan lavere detektionsgrænser og udvidelse af analysemetoder med flere pesticider resultere i et større antal fund af pesticider. Der er ikke noget særligt at bemærke om vejret i 2011 i relation til anvendelsen af pesticider. 14

18 5 Sammenfatning På baggrund af resultaterne fra den danske pesticidkontrol 2011 konkluderes det, at restindholdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler. Kontrollen omfattede i 2011 i alt 2531 prøver for indhold af pesticidrester. Prøverne var fordelt på ca. 180 forskellige typer fødevarer. Der blev udtaget 1615 prøver frugt og grønt (konventionelt), 241 prøver af cerealier (konventionelt), 134 prøver økologisk frugt og grønt, 70 prøver økologiske cerealier, 17 prøver af babymad (inkl. økologisk), 76 prøver forarbejdede fødevarer (vin, pasta og tørret frugt, inkl. økologisk) og 263 prøver af animalsk oprindelse (kød, honning og mælk, inkl. økologisk), 50 prøver i projektet om direkte import via lufthavnen og 65 prøver udtaget som skærpet importkontrol. I stikprøvekontrollen blev der fundet 44 prøver af konventionelt frugt og grønt med pesticidrester over maksimalgrænseværdien svarende til 2,7 % af alle prøver af frugt og grønt. Heraf indeholdt 24 prøver signifikante overskridelser. Der blev fundet pesticidrester i 49 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt. Dette er på samme niveau som i Generelt var pesticidindholdene under maksimalgrænseværdien. Der blev, som i de foregående år, oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Ligeledes blev der oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Der er en større andel af prøver med multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve) i udenlandske prøver end i danske. Det er vurderet, at fundene i samme prøve ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Der blev ikke fundet pesticidrester i babymad eller i animalske produkter. Alle prøver af ceralier overholdt maksimalgrænseværdierne. I de dansk producerede fokusafgrøder (gulerødder, jordbær, tomater, pærer, æbler og hvede) er andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. Der ses dog en en faldende tendens for restindholdet æbler og pærer over de seneste 5 år. For de øvrige fokusafgrøder er der ikke nogen entydig tendens. For udenlandsk producerede afgrøder har der over de sidste 5 år været en faldende tendens for gulerod, æbler og pærer, mens frekvensen af indhold i jordbær, tomat og hvede har været nogenlunde stabil i perioden. Alle fundne overskridelser af maksimalgrænseværdien er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD). Alle de fundne indhold i stikprøvekontrollen i 2011 blev på den baggrund vurderet at være sundhedsmæssigt acceptable for forbrugeren. Med hensyn til fund i den skærpede importkontrol (forordning 669/2009) blev der vurderet at være en sundhedsmæssig risiko ved to prøver (aubergine og korianderblade). Disse partier blev tilbageholdt, og kom derfor aldrig ind på det danske marked. Resultaterne blev indberettet til EU's Rapid Alert system. 15

19 Der blev udtaget 222 prøver af økologiske fødevarer. I otte prøver svarende til 3,6 % var der indhold af pesticider. De otte prøver omfattede én prøve af hhv. persille, purløg, urtete, havregryn, hvedemel, tørrede bønner samt to prøver te. Indholdet i prøverne af persille, purløg og urtete blev vurderet at være ikke tilsigtede forureninger. Det blev vurderet for prøverne af havregryn, hvedemel, tørrede bønner, og de to prøver af te, at forureningerne var tilsigtede, og at der dermed var sket en overtrædelse af økologireglerne. Samlet set er det vurderet, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver generelt ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 16

20 6 Konklusion Rapporten sammenfatter resultaterne for det danske pesticidkontrolprogram. Der er i 2011 undersøgt omkring 2500 prøver for restkoncentrationer af pesticider. Prøverne udtages af både frugt, grønt, cerealier, babymad, animalske produkter og forarbejdede fødevarer, og der indgår både økologiske og konventionelle fødevarer i programmet. Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grønt, således at der undersøges flest fødevarer inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst. Resultaterne af analyseprogrammet viser følgende: For fødevarer på det danske marked er fund af pesticidrester på niveau med tidligere år. For konventionelt frugt og grønt er der fundet restindhold i 49 % af prøverne. For konventionelle prøver af frugt og grønt overskrider 2,7 % maksimalgrænseværdien. Overskridelserne er på niveau med overskridelserne fra de tidligere år. Der findes flere overskridelser i udenlandsk produceret frugt og grønt, sammenlignet med dansk produceret frugt og grønt. Der findes flere overskridelser i frugt sammenlignet med grønt. I cerealier blev der ikke fundet overskridelser af maksimalgrænseværdien. Der blev ikke fundet restindhold af pesticider i babymad og animalske produkter. I økologiske produkter blev der fundet restindhold af pesticider i otte prøver, svarende til 3,6 % af de undersøgte prøver. Tre ud af de otte fund blev vurderet at være ikke tilsigtede forureninger, mens de øvrige 5 fund blev vurderet at være overtrædelser af økologireglerne. I flere fødevarer ses fund af forskellige pesticider i samme prøve. Disse fund er oftest gjort i udenlandske produkter. Alle overskridelser af grænseværdierne er blevet risikovurderet og ingen af restindholdene har givet anledning til sundhedsmæssig bekymring. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der kan forekomme i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer. Fødevarestyrelsen opfordrer stadig til at indtage mindst 600 gram frugt og grønt om dagen, idet et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 17

21 7 Referencer 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF. Grænseværdierne i bilagene kan findes i følgende database: Pesticiddatabase: 2. M.E. Poulsen, J.H. Andersen, A. Petersen og H. Hartkopp (2005). Pesticides, Food Monitoring , part 2. ISBN Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelser af direktiv 79/700/EØF 4. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF 18

22 Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider. Som rapporteringsgrænser anvendes kvantificeringsgrænsen bestemt ved valideringen. I nogle tilfælde er der angivet to rapporteringsgrænser, disse er for hhv. GC (quechers) og LC/MS/MS analysemetode. For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat som en sum af flere stoffer, er påvisningerne (se bilag 2) anført for sum-stoffet og ikke for hvert indgående stof se skemaet sidst i dette bilag. PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK 2,4-D 0,03 0,15 0,15 2-Naphtoxyacetic acid 2 0, ,15 0,1 4-Chlorphenoxyacetic acid 0,085 0,33 0,33 Acephat 0,01 0,06 0,06 Acetamiprid 0,01 0,06 0,06 Aclonifen 0,007 0,007 0,007 Acrinathrin 0,095 0,04 0,04 Aldicarb (sum) 0,01 0,01 Aldrin+dieldrin (sum) 0,01 0,008 0,02 0,008 / 0,01 Atrazin 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Azimsulfuron 0,01 0,01 Azinphos-ethyl 0,1 0,008 0,014 / 0,05 0,008 / 0,1 Azinphos-methyl 0,1 / 0,114 0,008 0,05 0,008 / 0,114 Azoxystrobin 0,04 0,008 0,004 0,008 / 0,04 Benalaxyl (sum) 0,004 0,004 0,004 Bentazon 0,01 0,03 0,03 Bifenthrin 0,005 0,042 0,05 0,042 / 0,005 Binapacryl 0,042 0,059 0,042 Bitertanol 0,01 0,019 0,019 Bromid 3 2,5 5 Bromophos 0,01 0,008 0,008 0,008 / 0,01 Bromophos-ethyl 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Bromopropylat 0,01 0,042 0,014 0,042 / 0,01 Bromoxynil 0,018 0,04 0,04 Bromuconazol 0,01 0,01 Bupirimat 0,01 0,02 0,02 Buprofezin 0,01 / 0,01 0,03 0,01 / 0,03 Captafol 0,42 0,004 0,42 Captan 0,083 0,01 0,083 Cabaryl 0,33 0,33 Carbaryl 4 0,05 19

23 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Carbendazim (incl, 0,01 0,07 0,07 Carbofuran 0,01 0,042 0,006 0,042 / 0,01 Carbophenothion 0,01 0,008 0,012 0,008 / 0,01 Carbosulfan 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Carboxin 0,01 0,01 Chlorbenzilat 0,01 0,042 0,05 0,042 / 0,01 Chlordan (sum) 0,008 0,05 0,008 Chlorfenson 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Chlorfenvinphos 0,01 0,042 0,007 0,042 / 0,01 Chlormephos 0,008 0,011 0,008 Chlormequat 3 0,01 0,01 0,01 Chlorothalonil 0,08 0,008 0,007 0,008 / 0,08 Chlorpropham (sum) 0,01 0,008 0,002 0,008 / 0,01 Chlorpropylat 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 Chlorpyrifos 0,01 0,042 0,01 0,042 / 0,01 Chlorpyrifos-methyl 0,005 0,042 0,05 0,042 / 0,005 Chlorthal-dimethyl 0,005 0,006 0,005 Cinidon-ethyl 0,01 0,01 Clethodim 0,01 0,11 0,11 Clodinafop-propargyl 0,02 0,02 Clofentezin 0,023 0,023 Clomazone 0,015 0,05 0,05 Cyfluthrin (sum) 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Cyhalothrin, lambda- 0,002 0,005 Cypermethrin (sum) 0,005 0,008 0,01 0,008 / 0,005 Cyproconazol 0,005 0,005 Cyprodinil 0,01 0,01 Cyprodinil (sum) 0,004 Cyromazin 0,04 0,14 0,14 DDT (sum) 0,01 0,008 0,04 0,008 / 0,01 Deltamethrin 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Demeton-S-methyl 0,07 0,33 0,33 Dialifos 0,005 0,007 0,005 Diazinon 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Dichlofenthion 0,01 0,004 0,01 Dichlofluanid 0,005 0,008 0,013 0,008 / 0,005 Dichlorprop 0,01 0,05 0,05 Dichlorvos 0,008 0,006 0,008 Dicloran 0,01 0,008 0,006 0,008 / 0,01 Dicofol (sum) 0,01 0,083 0,011 0,083 / 0,01 Diethofencarb 0,02 0,05 0,05 Difenoconazol 0,005 0,004 0,005 20

24 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Diflufenican 0,021 0,021 Dimethoat 0,04 Dimethoat+omethoat (sum) 0,01 0,04 0,04 Dimethomorph 0,01 0,1 0,1 Dimoxystrobin 0,01 0,01 Diniconazol 0,01 0,01 Dinoterb 0,01 0,07 0,07 Dioxathion 0,01 0,008 0,005 0,008 / 0,01 Diphenyl 0,009 Diphenylamin 0,005 0,008 0,006 0,008 / 0,005 Ditalimfos 0,01 0,008 0,008 0,008 / 0,01 Dithiocarbamater 3 0,1 DNOC 0,046 0,08 0,08 Endosulfan (sum) 0,005 0,008 0,03 0,008 / 0,005 Endrin 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Epoxiconazol 0,016 0,02 0,02 Ethion 0,005 0,008 0,007 0,008 / 0,005 Ethoxyquin 0,05 Ethoxyquin 4 0,05 Etrimfos 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 Famoxadon 0,01 0,01 Fenarimol 0,005 0,008 0,005 0,008 / 0,005 Fenazaquin 0,01 0,02 0,02 Fenbuconazol 0,01 0,01 Fenchlorphos 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 Fenhexamid 0,01 0,01 Fenitrothion 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Fenoxaprop-P-ethyl 0,02 / 0,01 0,04 0,02 / 0,01 Fenpropathrin 0,005 0,083 0,01 0,083 / 0,005 Fenpropidin 0,01 0,01 Fenpropimorph 0,01 0,01 Fenpropimorph (sum) 0,007 Fenson 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Fenthion (sum) 0,01 0,008 0,06 0,008 / 0,01 Fenvalerat 0,05 Fenvalerat, RR- og SS- 0,01 0,04 0,015 0,04 / 0,01 Fenvalerat, RS- og SR- 0,01 0,008 0,015 0,008 / 0,01 Fluazifop-P-buthyl 0,01 0,14 0,14 Flucythrinat 0,01 0,008 / 0,01 Flucythrinat (sum) 0,008 0,004 0,008 Fludioxonil 0,02 0,005 0,02 21

25 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Flufenacet 0,01 0,01 Fluoxastrobin 0,01 0,01 Flupyrsulfuron-methyl 0,04 0,04 Fluquinconazol 0,04 0,04 Fluroxypyr 0,026 0,026 Flurtamon 0,005 0,005 Flusilazol 0,01 / 0,017 0,017 Flusilazol (sum) 0,005 Flutolanil 0,02 0,051 0,02 Flutriafol 0,005 0,005 Folpet 0,008 0,01 0,008 Fonofos 0,01 0,048 0,01 Formothion 0,01 0,008 0,037 0,008 / 0,01 Fuberidazol 0,005 0,005 Furathiocarb 0,01 0,008 0,006 0,008 / 0,01 Glyphosat 3, 0,15 0,15 0,15 HCH (sum) 0,01 0,008 0,008 / 0,01 HCH, alfa- 0,05 HCH, beta- 0,01 Heptachlor (sum) 0,005 0,008 0,1 0,008 / 0,005 Heptenophos 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Hexachlorbenzen 0,01 0,008 0,05 0,008 / 0,01 Hexaconazol 0,01 0,005 0,01 Hexythiazox 0,01 0,06 0,06 Imazalil 0,02 0,04 0,04 Iodosulfuron-methyl 0,01 0,01 Iprodion 0,1 0,008 0,008 / 0,1 Iprovalicarb 0,01 0,01 Isofenphos 0,01 0,042 0,01 0,042 / 0,01 Isofenphos-methyl 0,005 0,006 0,005 Isoproturon 0,01 0,008 0,008 Jodfenphos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Kresoxim-methyl 0,005 0,008 0,007 0,008 / 0,005 Lambda-,cyhalothrin 0,005 Lindan 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Linuron 0,04 0,04 Malathion (sum) 0,01 0,008 0,01 0,008 7 Malathion (sum) 0,01 7 Mecarbam 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Mecoprop (sum) 0,01 0,04 0,04 Mepiquat 3 0,01 0,01 0,01 22

26 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Metalaxyl (sum) 0,01 0,04 0,04 Methacrifos 0,005 0,074 Methacrifos 4 0,074 Methamidophos 0,01 0,08 0,08 Methicarb (sum) 5 0,04 5 Methicarb (sum) 5 0,01 5 Methidathion 0,01 0,05 0,01 Methiocarb (sum) 0,01 0,04 Methomyl (sum) 0,01 0,04 0,04 Methoxychlor 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Metribuzin 0,01 0,01 Mevinphos 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Molinate 0,02 0,082 0,02 Monocrotophos 0,01 0,12 0,038 0,12 Monolinuron 0,01 0,08 0,08 Myclobutanil 0,01 0,083 0,083 / 0,01 Myclobutanil (sum) 0,008 Nitrofen 0,005 0,004 0,005 Nuarimol 0,027 0,008 0,008 / 0,027 Ofurace 0,01 0,13 0,13 Omethoat 0,13 Oxadixyl 0,01 0,04 0,04 Oxamyl 0,01 0,01 Oxycarboxin 0,01 0,12 0,12 Oxydemeton-methyl (sum) 0,01 0,04 0,04 Paclobutrazol 0,01 0,01 Parathion 0,005 0,008 0,01 0,008 / 0,005 Parathion-methyl 0,01 0,008 0,05 0,008 / 0,01 Penconazol 0,01 0,008 0,007 0,008 / 0,01 Pendimethalin 0,017 0,06 0,06 Pentachloranisol 0,01 0,008 0,01 Pentachlorbenzen 0,007 Pentachlorthioanisol 0,005 0,009 0,005 Pentachorphenol 0,1 0,008 0,006 0,008 / 0,1 Permethrin 0,005 0,008 0,05 0,008 / 0,005 Phencapton 0,008 0,009 0,008 Phenthoat 0,01 0,008 0,009 0,008 / 0,01 Phenylphenol, ortho- 0,01 0,01 0,001 Phorat (sum) 0,01 / 0,01 0,01 / 0,01 Phosalon 0,02 0,042 0,01 0,042 / 0,02 Phosmet 0,2 0,008 0,006 0,008 / 0,2 23

27 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Phosphamidon 0,01 0,01 Phoxim 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Picolinafen 0,01 0,04 0,04 Picoxystrobin 0,01 0,01 Pirimicarb (sum) 0,01 0,01 0,01 Pirimiphos-ethyl 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Pirimiphos-methyl 0,005 0,042 0,05 0,042 / 0,005 Prochloraz 0,02 0,004 0,02 Procymidon 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Profenofos 0,01 0,042 0,009 0,042 / 0,01 Propamocarb 0,01 0,04 0,04 Propanil 0,01 0,01 Propargit 0,04 0,006 0,04 Propham 0,02 0,083 0,004 0,083 / 0,02 Propiconazol 0,01 0,008 0,17 0,008 / 0,01 Propoxur 0,01 0,04 0,04 Propyzamid 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Propyzamid (sum) 0,007 Proquinazid 0,01 0,02 0,02 Prothiofos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Pymetrozin 0,01 0,06 0,06 Pyraclostrobin 0,01 0,03 0,03 Pyrazophos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Pyrethriner 0,04 0,003 0,04 Pyridaben 0,01 0,04 0,04 Pyridaphenthion 0,01 0,05 0,05 Pyridat 0,13 0,13 Pyridat 2 0,01 Pyrimethanil 0,04 Pyrimethanil 4 0,04 Pyriproxyfen 0,01 0,02 0,02 Quinalphos 0,01 0,008 0,022 0,008 / 0,01 Quinoxyfen 0,005 0,005 Quintozen (sum) 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Quintozen (sum) 5 0,01 Quintozen (sum) 5 0,03 Quizalofop 0,04 0,04 Simazin 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Spiroxamin 0,01 0,03 0,03 Sulfotep 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Tebuconazol 0,01 0,042 0,008 0,042 / 0,01 24

28 PESTICID Rapporteringsgrænse mg/kg FRUGT OG CEREALIER 1 KØD OG GRØNT 1 FEDT HONNING OG MÆLK Tebufenozid 0,01 0,01 Tebufenpyrad 0,01 0,1 0,1 Tecnazen 0,01 0,042 0,05 0,042 / 0,01 TEPP 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Tetrachlorvinphos 0,01 0,083 0,083 / 0,01 Tetraconazol 0,01 0,01 Tetradifon 0,01 0,042 0,01 0,042 / 0,01 Tetrasul 0,01 0,008 0,007 0,008 / 0,01 Thiabendazol 0,01 0,05 0,05 Thifensulfuron-methyl 0,14 0,14 Thiometon 0,01 0,016 0,01 Thiophanat-methyl 0,01 0,01 Tolclofos-methyl 0,019 0,008 0,012 0,008 / 0,019 Tolylfluanid 0,01 0,042 0,009 0,042 / 0,01 Triadimenol-Triadimefon (sum) 0,01 0,008 0,008 / 0,01 Triallat 0,04 0,04 Triasulfuron 0,04 0,04 Triazophos 0,01 0,008 0,01 0,008 / 0,01 Trichlorfon 0,01 0,01 Trichloronat 0,005 0,042 0,008 0,042 / 0,005 Trifloxystrobin 0,01 0,008 0,002 0,008 / 0,01 Triflumuron 0,01 0,01 Trifluralin 0,01 0,01 Triticonazol 0,01 0,01 Vamidothion 0,01 0,01 Vinclozolin (sum) 0,005 0,042 0,01 0,042 / 0, For babymad er metoden anvendt for hovedbestanddelen i produktet dvs. enten frugt og grønt eller cerealier. 2. For gruppen af frugt og grønt er der kun for stoffet i citrusfrugt. 3. Følgende pesticider er med singlemetoder: - bromid (kun ris og spinat), - dithiocarbamater (udvalgte afgrøder, ca. 2/3 af alle frugt- og grøntprøver) - chlormequat og mepiquat (alle cerialer undtagen ris og majs, samt pærer, gulerødder, vindruer, champignon og udenlandske frugtgrøntsager) - glyphosat (alle cerealier undtagen ris og majs, samt for gruppen af frugt og grønt kun linser og kikærter) Alle øvrige stoffer er med multimetoder. 4. For gruppen af frugt og grønt er der for stoffet i alle afgrøder bortset fra citrusfrugt. 5. I løbet af 2011 er der brugt to forskellige metoder med to forskellige rapporteringsgrænser. 25

29 Følgende pesticider bestemmes som summen af pesticider, isomerer eller nedbrydningsprodukter Pesticid Bestemt som Aldicarb Sum af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon Captan + Folpet Sum af captan og folpet Carbendazim Sum af carbendazim og benomyl Cypermethrin Sum af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger Chlordan Sum af cis- og transisomerer Dicofol p,p -dicofol DDT Sum af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD) Demeton-S-methyl Sum af demeton-s-methyl sulfoxid, demeton-s-methyl sulfon og demeton-s-methyl Dimethoate + Omethoate Sum af dimethoat og ometoat Dithiocarbamater Udtrykt som CS 2,inklusiv mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram og ziram Endosulfan Sum af alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat Esfenvalerat Se fenvalerat Fenthion Sum af fenthion, fenthion sulfon og fenthion sulfoxid Fenvalerat Sum af RR- og SS-isomerer, og RS- og SR-isomere HCH Sum af alfa- og betaisomerer Heptachlor Sum af heptachlor og heptchlorepoxid Malathion Sum af malathion + malaoxon Mevinphos Sum af cis- og transisomerer Permethrin Sum af isomerer Phosphamidon Sum af E- og Z-isomerer og E- og Z-isomerer af N-desethylphosphamidon Phorat Sum af phorat, phoratsulfon og phoratsulfoxid Quintozen Sum af quintozen og pentachloranilin Triadimefon + Triadimefol Sum af triadimefon og triadimenol 26

30 Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2011 Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver, der er for hver vareart (fordelt på oprindelse) og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste pesticidrester. Antallet af prøver med påviste pesticidrester findes som forskellen mellem disse to tal. Det er ligeledes angivet, hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester der var for hver kombination af vareart og oprindelse (fordelt på tre grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af vareart og oprindelse. Her er angivet, hvor mange prøver der blev for det pågældende stof, fundenes fordeling i tre grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Maksimalgrænseværdi. Bilag 2.1 Konventionelt dyrket frugt, grøntsager o.l. (friske og dybfrost) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Abrikos UDL ,12 0,2 Cyhalothrin, lambda ,013 0,2 Cypermethrin (sum) 2 1 0,036 2 Propargit 2 1 0,37 4 Agurk DK Azoxystrobin ,06 1 Propamocarb ,31 10 Pyrimethanil ,16 1 Thiabendazol ,014 0,05 Agurk UDL Acetamiprid ,014 0,3 Azoxystrobin , ,06 0,1 Cyprodinil ,08 0,5 Dimethomorph ,05 1 Dithiocarbamater ,21 2 Fenhexamid ,032 1 Fludioxonil ,04 1 Iprodion ,1 2 Metalaxyl (sum) ,023 0,5 Propamocarb ,37 10 Pymetrozin ,07 0,5 Trifloxystrobin ,013 0,2 27

31 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Ananas UDL Triadimenol- Triadimefon (sum) 3 2 0,5 3 Appelsin UDL ,4-D ,14 1 Azoxystrobin , ,12 0,5 Chlorpyrifos ,18 0,3 Chlorpyrifos-methyl ,05 0,5 Cyhalothrin, lambda ,01 0,2 Cypermethrin (sum) ,031 2 Dimethoat+omethoat (sum) ,16 0,02 Imazalil ,3 5 Methidathion ,032 5 Phenylphenol, ortho ,5 5 Prochloraz ,5 10 Propargit ,25 3 Pyraclostrobin ,025 2 Pyriproxyfen ,07 0,6 Thiabendazol ,8 5 Artiskok UDL 1 1 Bitertanol 1 1 0,012 0,05 Asparges UDL Aubergine UDL Cyromazin 6 1 0,27 1 Avocado UDL Prochloraz 8 1 1,4 5 Babymajs UDL Flusilazol ,013 0,02 Mepiquat ,015 0,05 Bambusskud UDL 1 1 Banan UDL Azoxystrobin ,8 2 Bifenthrin ,028 0,1 Chlorpyrifos ,035 3 Dichlorprop ,017 0,05 Dithiocarbamater ,36 2 Imazalil ,35 2 Myclobutanil ,4 2 Thiabendazol ,29 5 Bladselleri UDL Cyhalothrin, lambda ,011 0,3 Difenoconazol 3 2 0,03 5 Blomkål UDL 4 4 Blomme DK Bitertanol 9 1 0,2 2 Pirimicarb (sum) 9 1 0,09 1 Pyraclostrobin 9 3 0,05 0,5 Blomme UDL Cyprodinil ,06 2 Difenoconazol ,005 0,5 Dithiocarbamater ,1 2 Fenhexamid ,

32 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Fludioxonil ,5 0,5 Iprodion ,6 3 Pyrimethanil ,18 3 Tebuconazol ,019 0,5 Blåbær UDL Cypermethrin (sum) 6 1 0,029 0,05 Cyprodinil 6 1 0,5 5 Fenhexamid 6 2 0,16 5 Iprodion 6 1 0,11 10 Broccoli DK 3 3 Broccoli UDL Brombær UDL 2 4 Bifenthrin 2 1 0,036 0,3 Cyprodinil 2 1 0,29 10 Deltamethrin 2 1 0,036 0,5 Bær, blandet UDL Fludioxonil 2 1 0, ,019 0,1 Cyprodinil 2 1 0, Fenhexamid 2 1 0,03 5 Propargit 2 1 0,12 0,01 Bønner med bælg UDL Azoxystrobin ,04 3 Bifenthrin ,01 0,5 Buprofezin ,038 1 Cashewnød (acajounød) UDL 3 3 Chili UDL ,26 0,2 Cyhalothrin, lambda ,018 0,2 Cypermethrin (sum) ,06 0,7 Cyprodinil ,35 2 Deltamethrin ,05 0,2 Dimethomorph ,033 0,05 Dithiocarbamater ,8 1 Famoxadon ,031 0,02 Flusilazol ,019 0,02 Iprodion ,9 5 Phenylphenol, ortho ,012 0,05 Pirimicarb (sum) ,13 1 Propamocarb ,013 0,1 Pyraclostrobin ,09 0,02 Thiophanat-methyl ,18 0,1 Citron UDL ,4-D , ,33 0,7 Chlorpyrifos ,26 0,2 Chlorpyrifos-methyl ,014 0,3 29

33 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Citrongræs UDL 2 2 Courgette DK 1 1 Uden påviste pesticidrester Cypermethrin (sum) ,8 2 Cyprodinil ,04 0,05 Hexythiazox ,019 1 Imazalil Phenylphenol, ortho ,9 5 Pirimicarb (sum) ,06 3 Prochloraz ,2 10 Propargit ,07 3 Pyraclostrobin ,014 1 Pyridaben ,08 0,5 Pyriproxyfen ,13 0,6 Thiabendazol ,1 5 Courgette UDL Dithiocarbamater 6 2 0,13 2 Fennikel UDL Cyprodinil 7 1 0,06 0,2 Difenoconazol 7 2 0,006 5 Fersken UDL ,04 0,2 Chlorpyrifos ,05 0,2 Cyhalothrin, lambda ,005 0,2 Dithiocarbamater ,6 2 Fenarimol ,01 0,5 Fenhexamid ,05 5 Tebuconazol ,031 1 Tetraconazol ,011 0,1 Thiophanat-methyl ,14 2 Figen, frisk UDL 4 4 Forårsløg UDL Azoxystrobin 7 1 0,13 10 Cyhalothrin, lambda ,016 0,2 Deltamethrin 7 1 0,027 0,1 Dimethoat+omethoat (sum) 7 1 0,17 2 Dimethomorph 7 2 0,05 0,3 Propamocarb 7 1 0,011 0,1 Granatæble UDL Chlorpyrifos 5 1 0,014 0,05 Diphenylamin 5 1 0,012 0,05 Ethion 5 1 0,05 0,01 Fludioxonil 5 1 0,12 3 Grapefrugt UDL ,4-D ,17 1 Acetamiprid ,12 1 Azoxystrobin ,06 15 Buprofezin , ,012 0,5 Chlorpyrifos ,18 0,3 30

34 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Chlorpyrifos-methyl ,011 0,05 Diphenylamin ,008 0,05 Fenbuconazol ,011 1 Imazalil ,8 5 Malathion (sum) ,02 0,02 Methidathion ,16 5 Phenylphenol, ortho ,8 5 Prochloraz ,7 10 Pyraclostrobin ,032 1 Pyridaben ,08 0,5 Pyriproxyfen ,05 0,6 Tebuconazol ,08 0,05-1 Thiabendazol ,6 5 Grønkål DK Azoxystrobin 3 1 0,6 5 Cypermethrin (sum) 3 1 0,22 1 Grønkål UDL 1 1 Cyhalothrin, lambda ,014 1 Gulerod DK Linuron ,04 0,2 Quintozen (sum) ,026 0,02 Gulerod UDL Azoxystrobin ,04 1 Linuron ,08 0,2 Hasselnød UDL 5 5 Hindbær UDL Azoxystrobin ,08 5 Cypermethrin (sum) ,17 0,5 Cyprodinil ,24 10 Dithiocarbamater 3 1 0,8 0,05 Fenhexamid ,5 10 Fludioxonil ,28 5 Hexythiazox ,015 0,5 Pyraclostrobin ,017 2 Pyrimethanil ,16 10 Hvidkål DK 3 3 Hvidkål UDL 1 1 Hvidløg UDL Hyben DK 1 1 Hørfrø UDL 1 1 Ingefær, frisk UDL Aldicarb (sum) ,09 0,05 HCH (sum) ,023 0,02 Lindan ,013 0,5 Permethrin ,04 0,1 Phorat (sum) ,011 0,1 Jordbær DK Azoxystrobin ,24 10 Cyprodinil ,6 5 Dimethomorph ,033 0,7 Fenhexamid ,1 5 Fludioxonil ,6 3 Pirimicarb (sum) ,

35 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Pyraclostrobin ,09 1 Pyrimethanil ,2 5 Jordbær UDL Bupirimat ,022 1 Jordnød UDL 3 3 Jordskok DK ,029 0,1 Clofentezin ,05 2 Cyprodinil ,3 5 Fenhexamid ,5 5 Fludioxonil ,28 3 Iprodion ,8 15 Myclobutanil ,019 1 Procymidon ,033 0,02 Pymetrozin ,028 0,5 Pyraclostrobin ,13 1 Pyrimethanil ,15 5 Tebufenpyrad ,08 0,5 Triadimenol- Triadimefon (sum) ,1 0,5 Trifloxystrobin ,12 0,5 Julesalat UDL Permethrin 2 1 0,015 0,05 Kaki UDL Fenthion (sum) ,023 0,01 Kartoffel DK Kartoffel UDL Chlorpropham ,8 10 DDT (sum) ,019 0,05 Kastanie UDL 4 4 Kikærter UDL Glyphosat Kinakål DK 1 1 Kinakål UDL 1 1 Kinaradise DK 1 1 Trichloronat 1 1 0,014 0,01 Kinaradise UDL 1 1 Kirsebær UDL Kiwi UDL Kokos UDL 1 1 Kvæde UDL ,08 0,5 Monocrotophos 3 1 0,07 0, ,015 0,1 Fenhexamid Tebuconazol ,013 0,5 Thiabendazol ,025 0, ,033 0,2 Chlorpyrifos 1 1 0,07 0,5 Thiophanat-methyl 1 1 0,013 0,5 Kørvel UDL 1 2 Difenoconazol 1 1 0,

36 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Metalaxyl (sum) 1 1 0,026 2 Lime UDL ,4-D ,13 1 Azoxystrobin ,06 15 Bifenthrin ,026 0,1 Dimethoat+omethoat (sum) ,04 0, ,013 0,02 Imazalil Prochloraz ,8 10 Thiabendazol Linser UDL Glyphosat ,1 Litchi UDL 1 2 Lucernespirer DK 1 1 Løg DK ,18 0,1 Dithiocarbamater 1 1 0,18 0,05 Løg UDL Bitertanol 9 1 0,017 0,05 Majroe UDL 1 1 Cyhalothrin, lambda ,006 0,02 Majs DK 1 1 Majs UDL 1 1 Mandarin, clementin UDL ,4-D ,12 1 Buprofezin ,031 1 Mandel UDL 2 2 Mango UDL ,025 0,7 Chlorpyrifos ,36 2 Chlorpyrifos-methyl ,017 1 Cypermethrin (sum) ,015 2 Fenazaquin ,012 0,5 Fludioxonil ,021 7 Hexythiazox ,013 1 Imazalil ,6 5 Malathion (sum) ,019 0,02 Metalaxyl (sum) ,014 0,5 Phenylphenol, ortho ,3 5 Prochloraz ,38 10 Pyraclostrobin ,023 1 Pyridaben ,01 0,5 Pyriproxyfen ,033 0,6 Tebufenpyrad ,06 0,5 Thiabendazol , ,018 0,5 Dithiocarbamater ,29 2 Prochloraz ,7 5 33

37 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Thiabendazol ,3 5 Mangostan UDL 1 2 Chlorpyrifos 1 1 0,03 0,05 Deltamethrin 1 1 0,03 0,05 Melon UDL Benalaxyl (sum) ,011 0,3 Bifenthrin ,009 0,05 Bupirimat ,04 0, ,24 0,1 Dimethomorph ,017 1 Imazalil ,6 2 Myclobutanil ,013 0,2 Permethrin ,025 0,05 Propamocarb ,06 5 Tebuconazol ,016 0,2 Triadimenol- Triadimefon (sum) ,022 0,2 Nektarin UDL Bitertanol ,011 1 Bupirimat ,05 0,2 Okra UDL ,036 0,2 Chlorpyrifos ,09 0,2 Cyhalothrin, lambda ,009 0,2 Cypermethrin (sum) ,028 2 Cyprodinil ,1 2 Fenbuconazol ,012 0,5 Fenhexamid ,28 5 Iprodion ,6 3 Pyraclostrobin ,029 0,2 Tebuconazol ,31 1 Papaya UDL Azoxystrobin ,27 0,3 Bifenthrin ,019 0,5 Paranød UDL 4 4 Passionsfrugt UDL Pastinak DK ,018 0,2 Cyhalothrin, lambda ,008 0,02 Difenoconazol ,01 0,1 Dithiocarbamater ,8 7 Famoxadon ,016 0,02 Prochloraz ,5 5 Thiabendazol ,8 10 Thiophanat-methyl , ,08 0,1 Cypermethrin (sum) 2 1 0,011 0,05 Dithiocarbamater 2 1 0,34 0,05 34

38 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Pastinak UDL 1 1 Quintozen (sum) 1 1 0,027 0,02 Peberfrugt UDL Acetamiprid ,05 0,3 Azoxystrobin ,05 3 Bupirimat ,013 2 Cyprodinil ,09 1 Deltamethrin ,033 0,2 Fenhexamid ,024 2 Fludioxonil ,06 2 Flutriafol ,11 1 Myclobutanil ,04 0,5 Phenylphenol, ortho ,021 0,05 Propamocarb ,05 10 Propargit ,07 2 Pymetrozin ,013 1 Tebuconazol ,11 0,5 Pecannød UDL 2 2 Persille UDL 1 1 Persillerod DK 6 6 Triadimenol- Triadimefon (sum) ,07 1 Persillerod UDL Difenoconazol 2 1 0,006 0,2 Pinjekerne UDL 3 3 Pistacienød UDL 2 2 Pitaya UDL ,24 0,1 Cypermethrin (sum) 2 1 0,006 0,05 Difenoconazol 2 1 0,05 0,1 Dithiocarbamater 1 1 0,14 0,05 Metalaxyl (sum) 2 1 0,013 0,05 Pomelo UDL ,4-D ,15 1 Buprofezin ,016 1 Chlorpyrifos ,03 0,3 Cypermethrin (sum) ,031 2 Imazalil ,8 5 Methidathion ,1 5 Myclobutanil ,06 3 Phenylphenol, ortho ,23 5 Prochloraz ,13 10 Pyraclostrobin ,039 1 Thiabendazol ,9 5 Porre DK 2 2 Porre UDL 6 6 Purløg UDL 2 2 Cypermethrin (sum) 2 1 0,08 2 Dimethomorph 2 1 0, Pære DK Bitertanol ,06 2 Chlormequat ,037 0,1 35

39 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Pære UDL Rabarber DK 1 1 Dithiocarbamater ,34 5 Pyraclostrobin ,014 0, ,13 0,2 Chlormequat ,1 0,1 Chlorpyrifos ,06 0,5 Cyprodinil ,29 1 Difenoconazol ,024 0,5 Dithiocarbamater ,6 5 Fludioxonil ,7 5 Imazalil ,9 2 Pyraclostrobin ,12 0,3 Pyrimethanil ,5 5 Rabarber UDL Cypermethrin (sum) 2 1 0,005 0,05 Radise UDL 1 1 Bifenthrin 1 1 0,017 0,05 Rambutan UDL Ribs UDL 1 1 Rosenkål DK ,6 0,1 Cyhalothrin, lambda ,037 0,02 Cypermethrin (sum) , ,017 0,1 Rosenkål UDL 3 3 Cyhalothrin, lambda ,011 0,05 Pyraclostrobin 3 2 0,016 0,2 Ruccola UDL 1 2 Dimethomorph 1 1 1,2 10 Pyraclostrobin 1 1 0,4 2 Rødbede DK 5 5 Rødkål DK 2 2 Rødkål UDL 1 1 Salat DK Cypermethrin (sum) ,026 2 Salat UDL Acetamiprid ,022 5 Azoxystrobin Difenoconazol ,024 3 Dimethomorph ,06 10 Dithiocarbamater ,9 5 Fenhexamid ,04 40 Iprodion ,8 10 Metalaxyl (sum) , Propamocarb ,05 50 Pyraclostrobin , Tolclofos-methyl ,5 2 Savoykål DK Cyhalothrin, lambda ,005 0,2 Selleri DK 4 4 Selleri UDL 1 1 Difenoconazol 1 1 0,

40 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Skalotteløg DK 1 1 Uden påviste pesticidrester Skalotteløg UDL Solbær UDL 1 1 Spidskål DK 1 1 Spidskål UDL ,018 0,1 Thiophanat-methyl 4 1 0,017 0, ,1 0,1 Spinat DK Cypermethrin (sum) ,025 0,7 Spinat UDL Bromid Cyhalothrin, lambda ,14 0,5 Cypermethrin (sum) ,17 0,7 Deltamethrin ,2 0,5 Stikkelsbær DK 1 1 Stjernefrugt UDL Svampe, dyrkede DK 1 1 Dimethoat+omethoat (sum) ,014 0,02 Dithiocarbamater ,1 0,05 Fludioxonil ,039 7 Propamocarb ,14 30 Quizalofop ,06 0, ,012 0,1 Chlorpyrifos ,014 0,05 Cypermethrin (sum) ,05 0,2 Difenoconazol ,006 0,1 Triadimenol- Triadimefon (sum) ,13 0,1 Svampe, dyrkede UDL Chlormequat 5 4 0, Mepiquat 5 1 0,024 0,05 Prochloraz 5 1 0,024 3 Svampe, uspecifik UDL Famoxadon 2 1 0,012 0,02 Svampe, vllde UDL 2 2 Søde kartofler UDL 2 2 Tamarillo UDL ,014 0,5 Malathion (sum) 3 1 0,028 0,02 Te UDL 3 4 Acetamiprid 3 3 0,025 0,1 Buprofezin 3 1 0,012 0,05 Te, urte UDL 1 4 Acetamiprid 1 1 0,034 0,1 Buprofezin 1 1 0,014 0, ,023 0,1 Methomyl (sum) 1 1 0,011 0,1 Tomat DK Fenhexamid ,014 1 Propamocarb ,

41 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Tomat UDL Bifenthrin ,008 0,2 Bitertanol ,08 3 Buprofezin ,021 1 Cyprodinil ,14 1 Cyromazin ,08 1 Diethofencarb ,07 1 Dimethomorph ,14 1 Dithiocarbamater ,24 3 Famoxadon ,06 1 Fenhexamid ,14 1 Fludioxonil ,05 1 Metalaxyl (sum) ,07 0,2 Oxamyl ,023 0,02 Tranebær UDL 1 1 Tyttebær UDL 1 1 Valnød UDL 5 5 Propamocarb ,5 10 Pyraclostrobin ,14 0,2-0,3 Pyridaben ,012 0,3 Pyriproxyfen ,024 1 Tebuconazol ,08 1 Triadimenol- Triadimefon (sum) ,05 1 Vandmelon UDL Imazalil 5 1 0,024 0,05 Vindrue UDL Azoxystrobin ,32 2 Bifenthrin ,026 0,2 Chlormequat ,032 0,05 Chlorpyrifos ,12 0,5 Cyprodinil ,15 5 Dicloran ,016 0,1 Dimethomorph ,33 3 Diniconazol ,017 0,2 Dithiocarbamater ,27 5 Famoxadon ,08 2 Fenhexamid Fludioxonil ,029 2 Hexythiazox ,013 1 Iprodion ,5 10 Iprovalicarb ,02 2 Metalaxyl (sum) ,18 2 Myclobutanil ,023 1 Penconazol ,05 0,2 Pyraclostrobin ,22 1 Pyrimethanil Tebuconazol ,023 2 Trifloxystrobin ,

42 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Æble DK Bitertanol ,13 2 Pirimicarb (sum) ,03 2 Pyraclostrobin ,07 0,3 Æble UDL Bifenthrin ,024 0,3 Ærter med bælg DK ,26 0,2 Chlorpyrifos ,04 0,5 Dimethoat+omethoat (sum) ,018 0,02 Diphenylamin ,7 5 Dithiocarbamater ,5 5 Fludioxonil ,04 5 Iprodion ,27 5 Pirimicarb (sum) ,07 2 Propargit ,23 3 Pyraclostrobin ,034 0,3 Pyrimethanil ,37 5 Tebufenpyrad ,018 0,2 Thiabendazol ,5 5 Trifloxystrobin ,07 0,5 Ærter med bælg UDL Azoxystrobin ,05 3 Ærter uden bælg UDL ,07 0,2 Cyfluthrin (sum) ,007 0,2 Cyhalothrin, lambda ,012 0,2 Cypermethrin (sum) ,07 0,7 Cyromazin ,11 5 Deltamethrin ,019 0,2 Difenoconazol ,05 1 Dimethoat+omethoat (sum) ,11 0,02 Dithiocarbamater ,5 1 Metalaxyl (sum) ,06 0,05 Methomyl (sum) ,019 0,02 Profenofos ,18 0,05 Tebuconazol ,1 2 Tetraconazol ,017 0,02 SUM DK SUM UDL SUM I alt

43 Bilag 2.2 Økologisk dyrket frugt, grøntsager o.l. (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Antal fund Vareart Agurk DK 3 3 Agurk UDL 5 5 Ananas UDL 1 1 Appelsin UDL 2 2 Avocado UDL 5 5 Banan UDL 5 5 Basilikum DK 2 2 Blomme UDL 1 1 Broccoli DK 3 3 Uden påviste pesticidrester Broccoli UDL 2 2 Bønner, tørrede UDL Malathion (sum) ,04 0,02 Gulerod DK 2 2 Ingefær, frisk UDL 1 1 Jordbær DK 2 2 Kartoffel DK 2 2 Kartoffel UDL 1 1 Kikærter UDL 7 7 Kiwi UDL 1 1 Lime UDL 5 5 Linser UDL Løg DK 2 2 Løg UDL 5 5 Mandarin, clementin UDL 5 5 Peberfrugt UDL 1 1 Persille DK Endosulfan (sum) 3 1 0,009 0,05 Porre DK 5 5 Purløg UDL 1 1 Acetamiprid 1 1 0,028 3 Pære DK 1 1 Pære UDL 3 3 Rødkål DK 2 2 Rødkål UDL 1 1 Salat DK 2 2 Salat UDL 3 3 Salvie DK 1 1 Spidskål DK 2 2 Spidskål UDL 1 1 Te UDL Te, frugt UDL 1 1 Te, urte UDL ,13 0,1 Clomazone 8 1 0,05 0, ,012 0,1 40

44 Tomat DK 2 2 Tomat UDL 3 3 Vindrue UDL 5 5 Æble DK 3 3 Æble UDL 2 2 Ærter med bælg UDL 1 1 SUM DK SUM UDL SUM I alt Bilag 2.3 Babymad (inkl. økologisk) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Babymad, baseret på cerealier (økologisk) DK 1 1 Babymad, baseret på cerealier (økologisk) UDL 5 5 Babymad, baseret på frugt og grønt (økologisk) DK 3 3 Babymad, baseret på frugt og grønt (økologisk) UDL 7 7 Babymad, baseret på cerealier UDL 1 1 SUM DK 4 4 SUM UDL SUM I alt Bilag 2.4 Forarbejdede fødevarer (vin, pasta og tørret frugt, inkl. økologisk) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Abrikos, tørret UDL

45 Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Ananas, tørret UDL 1 1 Banan, tørret UDL 1 1 Figen, tørret UDL 1 1 Uden påviste pesticidrester Gojibær, tørret UDL Acetamiprid 1 1 0,33 0,56 Papaya, tørret UDL 1 1 Pasta UDL ,26 0,5 Clofentezin 1 1 0,025 0,3 Cyhalothrin, lambda ,05 0,1 Cypermethrin (sum) 1 1 0,04 0,5 Pyridaben 1 1 0,014 0,3 Triadimenol- Triadimefon (sum) 1 1 0,18 1 Pasta, tørret UDL Chlormequat 7 1 0,021 2 Pirimiphos-methyl 7 2 0,09 5 Pasta, økologisk UDL 1 1 Rosin UDL 2 2 Rødvin UDL Rønnebær, tørret UDL 1 1 Sveske UDL 1 1 Tranebær. tørret UDL 1 1 Æble, tørret UDL ,4 0,5 Dimethomorph ,03 3 Fenhexamid ,11 5 Iprovalicarb ,037 2 Metalaxyl (sum) ,037 1 Metribuzin ,011 0,1 Pyrimethanil ,04 5 Tebufenozid ,05 3 SUM UDL SUM I alt ,018 0,2 42

46 Bilag 2.5 Cerealier (korn, ris og majs) (konventionelt) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Byg, maltbyg DK 1 2 Glyphosat 1 1 1,7 20 Mepiquat 1 1 0,027 3 Havregryn DK Chlormequat 8 2 0,024 5 Havregryn UDL Chlormequat ,6 5 Glyphosat 8 1 0,37 20 Havrekerner DK Chlormequat 4 2 0,026 5 Glyphosat 4 2 0,8 20 Havrekerner UDL 2 2 Hvedekerner DK Chlormequat ,8 2 Glyphosat ,1 10 Hvedekerner UDL ,08 0,1 Chlormequat ,8 2 Mepiquat ,05 2 Pirimiphos-methyl ,011 5 Hvedemel DK Chlormequat ,08 2 Hvedemel UDL Chlormequat ,14 2 Chlorpyrifos-methyl ,044 3 Malathion (sum) ,012 8 Pirimiphos-methyl ,21 5 Majs, tørret UDL Deltamethrin 2 1 0,13 2 Ris UDL Bromid Chlorpyrifos ,011 0,05 Ris, vilde UDL 1 1 Rugkerner DK Rugkerner UDL 4 4 Rugmel DK Chlormequat 8 1 0,015 2 Rugmel UDL Chlormequat 9 2 0,15 2 Spelt DK 1 1 Chlormequat 1 1 0,09 2 Spelt UDL 4 7 Chlormequat 4 4 0,4 2 Mepiquat 4 3 0,032 2 Speltmel DK Chlormequat 5 1 0,32 2 Speltmel UDL Chlormequat ,32 2 Mepiquat ,032 2 SUM DK SUM UDL SUM I alt

47 Bilag 2.6 Cerealier (korn, ris og majs) (økologisk) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Byg, maltbyg DK 1 1 Havregryn DK 6 6 Havregryn UDL Chlormequat 6 1 0,11 5 Havrekerner DK 1 1 Havrekerner UDL 2 2 Hvedekerner DK 5 5 Hvedekerner UDL 2 2 Hvedeklid UDL 1 1 Hvedemel DK 5 5 Hvedemel UDL Chlormequat 9 1 0,016 2 Ris UDL 7 7 Ris, vilde UDL 1 1 Rugkerner DK 5 5 Rugkerner UDL 2 2 Rugmel DK 5 5 Rugmel UDL 3 3 Sigtemel DK 1 1 Spelt DK 4 4 Spelt UDL 2 2 Speltmel DK 2 2 SUM DK SUM UDL SUM I alt

48 Bilag 2.7 Animalske produkter(inkl. økologisk) Antal fund (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Fedt, hjort, opdrættet (nyrefedt) DK 3 3 Fårekød DK 2 2 Hest, kød DK 4 4 Kalvekød DK Kyllingekød DK Lammekød DK 3 3 Lammekød UDL Oksekød DK Oksekød UDL Svinekød DK SUM DK SUM UDL SUM I alt Mælk, sød DK 1 1 SUM DK 1 1 SUM Ialt 1 1 Honning DK Honning, økologisk DK 1 1 SUM DK SUM Ialt Bilag 2.8 Direkte import via lufthavnen Antal fund (pr. vareart. oprindelse og stof) Antal fund Vareart Asparges UDL 1 1 Aubergine UDL 1 1 Babymajs UDL 2 2 Uden påviste pesticidrester Basilikum UDL Metalaxyl (sum) 3 1 0,016 2 Bladselleri UDL Chlorpyrifos 1 1 0,026 0,05 Cyromazin 1 1 0,6 2 Hexaconazol Permethrin ,3 1,5 0,02 0,05 45

49 Antal fund (pr. vareart. oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Broccoli UDL 1 1 Cypermethrin (sum) 1 1 0,02 1 Chili UDL Acetamiprid 4 1 0,04 0,3 Azoxystrobin 4 1 0,05 3 Citrongræs UDL 2 2 Forårsløg UDL Galangarod, tørret UDL ,04 0,1 Cypermethrin (sum) 4 1 0,07 0,5 Difenoconazol 4 3 0,07 0,5 Dithiocarbamater 2 2 0,5 5 Hexaconazol ,06 0,02 Metalaxyl (sum) 4 2 0,04 0,5 Propiconazol 4 1 0,029 0, ,39 0,1 Iprodion 3 1 0,38 3 Procymidon 3 1 0,18 0,02 Grøntsag, uspecifik UDL Azoxystrobin 5 1 0,06 3 Guava UDL Koriander, blade UDL ,03 0,1 Chlorpyrifos 5 1 0,24 0,5 Cypermethrin (sum) ,36 0,7-1 Dimethoat+omethoat (sum) 5 1 0,11 0,02 Methomyl (sum) 5 1 0,04 0, ,012 0,1 Cypermethrin (sum) 2 1 0,008 0,05 Prothiofos ,015 0, ,25 0,1 Chlorpyrifos 4 1 0,5 0,05 Cypermethrin (sum) 4 1 0,2 2 Difenoconazol 4 2 2,7 10 Dimethoat+omethoat (sum) 4 1 0,039 0,02 Hexaconazol 4 2 0,4 0,02 Metalaxyl (sum) 4 2 0,12 2 Permethrin ,05 Profenofos 4 1 0,7 0,05 Propiconazol ,05 Triadimenol- Triadimefon (sum) 4 1 0,18 0,1 Løg UDL 1 1 Chlorpyrifos 1 1 0,019 0,05 Mango UDL 2 2 Cyhalothrin. lambda ,014 0,2 46

50 Antal fund (pr. vareart. oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Propiconazol 2 1 0,016 0,05 Mynte UDL 1 1 Hexaconazol 1 1 0,03 0,02 Papaya UDL Phorat (sum) 3 1 0,013 0,05 Pitaya UDL 1 1 Rambutan UDL ,6 0,1 Cyhalothrin. lambda ,038 0,02 Cypermethrin (sum) ,5 2 Rosenæble UDL Azoxystrobin 2 2 0,28 0,05 Cypermethrin (sum) 2 1 0,007 0,05 Sapota UDL Vandspinat UDL 3 3 Dimethoat+omethoat (sum) 2 2 0,05 0,02 Methomyl (sum) ,07 0,05 Dimethoat+omethoat (sum) 1 1 0,06 0,02 Methomyl (sum) 1 1 0,038 0,05 SUM I alt Bilag 2.9 Skærpet importkontrol (forordning 669/2009) Antal fund (pr. vareart. oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Aubergine UDL Acetamiprid ,014 0,1 Dimethoat+omethoat (sum) ,2 0,02 Methomyl (sum) ,015 0,02 Basilikum UDL Dimethomorph 4 1 0, Metalaxyl (sum) 4 2 0,024 2 Pyraclostrobin 4 1 0,18 2 Triadimenol- Triadimefon (sum) 4 1 0,13 0,1 Broccoli UDL Acetamiprid 1 1 0,022 0,3 47

51 Antal fund (pr. vareart. oprindelse og stof) Antal fund Vareart Uden påviste pesticidrester Dimethomorph 1 1 0,4 0,05 Bønner med bælg UDL Acephat ,035 0, ,09 0,2 Cypermethrin (sum) ,05 0,7 Dimethoat+omethoat (sum) ,06 0,02 Endosulfan (sum) ,01 0,05 Metalaxyl (sum) ,33 0,05 Profenofos ,022 0,05 Triazophos ,14 0,01 Chili UDL Acetamiprid 3 1 0,07 0,3 Azoxystrobin 2 2 0,07 3 Oxamyl 3 1 0,017 0,02 Pyraclostrobin ,4 0,5 Koriander, blade UDL Peberfrugt UDL 1 1 Pomelo UDL ,5 0,1 Carbofuran ,21 0,02 Chlorpyrifos ,07 0,05 Cypermethrin (sum) ,014 2 Ethion ,025 0,01 Metalaxyl (sum) ,023 2 Pendimethalin ,026 0,05 Pyraclostrobin ,05 2 Trifloxystrobin , ,06 0,5 Chlorpyrifos 3 1 0,02 0,3 Difenoconazol 3 1 0,006 0,1 Methidathion 3 1 0,014 0,02 Myclobutanil 3 1 0,019 3 Prochloraz 3 2 0,1 10 Thiophanat-methyl 3 1 0,6 6 Te UDL Acetamiprid ,07 0,1 Te, urte UDL ,025 0,1 Methomyl (sum) 3 1 0,013 0,1 Pomelo (økologisk) UDL 1 1 Triazophos 1 1 0,021 0,01 SUM I alt

52 Påviste pesticider i kontrollen, 2011 Bilag 3 Tabellens venstre side viser alle de stoffer, der blev påvist. Antal af prøver, der blev undersøgt for stoffet er angivet, samt antallet af prøver, hvor stoffet ikke blev påvist. Der er også angivet hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester, der var for hver kombination af stof og oprindelse (fordelt på tre grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser de varearter, hvor stoffet blev påvist (for hver kombination af stof og oprindelse). Her er angivet hvor mange prøver af den pågældende vareart, der blev for stoffet, fundenes fordeling i tre grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Gældende maksimalgrænseværdi. (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) 2,4-D UDL Appelsin ,14 1 Citron ,1 1 Grapefrugt ,17 1 Lime ,13 1 Mandarin, clementin ,12 1 Pomelo ,15 1 Acetamiprid UDL Agurk ,014 0,3 Gojibær, tørret 1 1 0,33 0,56 Grapefrugt ,12 1 Peberfrugt ,05 0,3 Purløg (økologisk) 1 1 0,028 3 Salat ,022 5 Te 3 3 0,025 0,1 Te, urte 1 1 0,034 0,1 Aldicarb (sum) UDL Ingefær, frisk ,09 0,05 Azoxystrobin DK Agurk ,06 1 Grønkål 3 1 0,6 5 Jordbær ,24 10 Azoxystrobin UDL Agurk ,04 1 Appelsin ,06 15 Banan ,8 2 Bønner med bælg ,04 3 Forårsløg 7 1 0,13 10 Grapefrugt ,

53 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Gulerod ,04 1 Hindbær ,08 5 Lime ,06 15 Papaya ,27 0,3 Peberfrugt ,05 3 Salat Vindrue ,32 2 Ærter med bælg ,05 3 Benalaxyl (sum) UDL Melon ,011 0,3 Bifenthrin UDL Banan ,028 0,1 Brombær 2 1 0,036 0,3 Bønner med bælg ,01 0,5 Lime ,026 0,1 Melon ,009 0,05 Papaya ,019 0,5 Radise 1 1 0,017 0,05 Tomat ,008 0,2 Vindrue ,026 0,2 Æble ,024 0,3 Bitertanol DK Blomme 9 1 0,2 2 Pære ,06 2 Æble ,13 2 Bitertanol UDL Artiskok 1 1 0,012 0,05 Løg 9 1 0,017 0,05 Nektarin ,011 1 Tomat ,08 3 Bromid UDL Ris Spinat Bupirimat UDL Jordbær ,022 1 Melon ,04 0,2 Nektarin ,05 0,2 Peberfrugt ,013 2 Buprofezin UDL Bønner med bælg ,038 1 Grapefrugt ,036 1 Mandarin, clementin ,031 1 Pomelo ,016 1 Te 3 1 0,012 0,05 Te, urte 1 1 0,014 0,05 Tomat ,021 1 UDL Abrikos 2 1 0,12 0,2 Agurk ,06 0,1 Appelsin ,12 0,5 Bær, blandet 2 2 0,019 0,1 Bønner med bælg ,26 0,2 Citron ,33 0,7 Fersken ,04 0,2 50

54 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Gojibær, tørret 1 1 0,26 0,5 Grapefrugt ,012 0,5 Hvedekerner ,08 0,1 Jordbær ,029 0,1 Kirsebær 3 1 0,08 0,5 Kiwi ,015 0,1 Kvæde 1 1 0,033 0,2 Lime ,04 0,7 Litchi 1 1 0,18 0,1 Mandarin, clementin ,025 0,7 Mango ,018 0,5 Melon ,24 0,1 Nektarin ,036 0,2 Papaya ,018 0,2 Passionsfrugt 2 1 0,08 0,1 Pitaya 2 1 0,24 0,1 Pære ,13 0,2 Rambutan 6 4 0,6 0,1 Ribs 1 1 0,017 0,1 Rødvin ,4 0,5 Skalotteløg 4 2 0,018 0,1 Solbær 1 1 0,1 0,1 Stjernefrugt ,012 0,1 Tamarillo 3 1 0,014 0,5 Te (økologisk) 8 1 0,13 0,1 Te, urte (økologisk) 1 1 0,012 0,1 Te, urte 1 1 0,023 0,1 Æble ,26 0,2 Æble, tørret 1 1 0,018 0,2 Ærter med bælg ,07 0,2 Chlormequat DK Havregryn 8 2 0,024 5 Havrekerner 4 2 0,026 5 Hvedekerner ,8 2 Hvedemel ,08 2 Pære ,037 0,1 Rugmel 8 1 0,015 2 Spelt 1 1 0,09 2 Speltmel 5 1 0,32 2 Chlormequat UDL Havregryn (økologisk) 6 1 0,11 5 Havregryn ,6 5 Hvedekerner ,8 2 Hvedemel (økologisk) 9 1 0,016 2 Hvedemel ,14 2 Pasta, tørret 7 1 0,021 2 Pære ,1 0,1 Rugmel 9 2 0,

55 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Spelt 4 4 0,4 2 Speltmel ,32 2 Svampe, dyrkede 5 4 0, Vindrue ,032 0,05 Chlorpropham UDL Kartoffel ,8 10 Chlorpyrifos UDL Appelsin ,18 0,3 Banan ,035 3 Citron ,26 0,2 Fersken ,05 0,2 Granatæble 5 1 0,014 0,05 Grapefrugt ,18 0,3 Kvæde 1 1 0,07 0,5 Mandarin, clementin ,36 2 Mangostan 1 1 0,03 0,05 Nektarin ,09 0,2 Pomelo ,03 0,3 Pære ,06 0,5 Ris ,011 0,05 Stjernefrugt ,014 0,05 Vindrue ,12 0,5 Æble ,04 0,5 Chlorpyrifos-methyl UDL Appelsin ,05 0,5 Citron ,014 0,3 Grapefrugt ,011 0,05 Hvedemel ,044 3 Mandarin, clementin ,017 1 Clofentezin UDL Gojibær, tørret 1 1 0,025 0,3 Jordbær ,05 2 Clomazone UDL Te (økologisk) 8 1 0,05 0,02 Cyfluthrin (sum) UDL Ærter med bælg ,007 0,2 Cyhalothrin, lambda- DK Savoykål 3 1 0,005 0,2 Cyhalothrin, lambda- UDL Abrikos 2 1 0,013 0,2 Appelsin ,01 0,2 Bladselleri 3 1 0,011 0,3 Bønner med bælg ,018 0,2 Fersken ,005 0,2 Forårsløg 7 1 0,016 0,2 Gojibær, tørret 1 1 0,05 0,1 Grønkål 1 1 0,014 1 Majroe 1 1 0,006 0,02 Nektarin ,009 0,2 Papaya ,008 0,02 Rambutan 6 1 0,037 0,02 Rosenkål 3 1 0,011 0,05 Spinat ,14 0,5 Ærter med bælg ,012 0,2 Cypermethrin (sum) DK Grønkål 3 1 0,

56 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Salat ,026 2 Spinat ,025 0,7 Cypermethrin (sum) UDL Abrikos 2 1 0,036 2 Appelsin ,031 2 Blåbær 6 1 0,029 0,05 Bønner med bælg ,06 0,7 Citron ,8 2 Gojibær, tørret 1 1 0,04 0,5 Hindbær ,17 0,5 Mandarin, clementin ,015 2 Nektarin ,028 2 Passionsfrugt 2 1 0,011 0,05 Pitaya 2 1 0,006 0,05 Pomelo ,031 2 Purløg 2 1 0,08 2 Rabarber 2 1 0,005 0,05 Rambutan ,2 2 Spinat ,17 0,7 Stjernefrugt ,05 0,2 Ærter med bælg ,07 0,7 Cyprodinil DK Jordbær ,6 5 Cyprodinil UDL Agurk ,08 0,5 Blomme ,06 2 Blåbær 6 1 0,5 5 Brombær 2 1 0,29 10 Bær, blandet 2 1 0, Bønner med bælg ,35 2 Citron ,04 0,05 Fennikel 7 1 0,06 0,2 Hindbær ,24 10 Jordbær ,3 5 Nektarin ,1 2 Peberfrugt ,09 1 Pære ,29 1 Tomat ,14 1 Vindrue ,15 5 Cyromazin UDL Aubergine 6 1 0,27 1 Tomat ,08 1 Ærter med bælg ,11 5 DDT (sum) UDL Kartoffel ,019 0,05 Deltamethrin UDL Brombær 2 1 0,036 0,5 Bønner med bælg ,05 0,2 Forårsløg 7 1 0,027 0,1 Majs, tørret 2 1 0,13 2 Mangostan 1 1 0,03 0,05 Peberfrugt ,033 0,2 Spinat ,2 0,5 53

57 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Ærter med bælg ,019 0,2 Dichlorprop UDL Banan ,017 0,05 Dicloran UDL Vindrue ,016 0,1 Diethofencarb UDL Tomat ,07 1 Difenoconazol UDL Bladselleri 3 2 0,03 5 Blomme ,005 0,5 Fennikel 7 2 0,006 5 Kørvel 1 1 0,37 10 Papaya ,01 0,1 Persillerod 2 1 0,006 0,2 Pitaya 2 1 0,05 0,1 Pære ,024 0,5 Salat ,024 3 Selleri 1 1 0,04 2 Stjernefrugt ,006 0,1 Ærter med bælg ,05 1 Dimethoat+omethoat (sum) UDL Appelsin ,16 0,02 Forårsløg 7 1 0,17 2 Lime ,013 0,02 Spinat ,014 0,02 Æble ,018 0,02 Ærter med bælg ,11 0,02 Dimethomorph DK Jordbær ,033 0,7 Dimethomorph UDL Agurk ,05 1 Bønner med bælg ,033 0,05 Forårsløg 7 2 0,05 0,3 Melon ,017 1 Purløg 2 1 0, Ruccola 1 1 1,2 10 Rødvin ,03 3 Salat ,06 10 Tomat ,14 1 Vindrue ,33 3 Diniconazol UDL Vindrue ,017 0,2 Diphenylamin UDL Granatæble 5 1 0,012 0,05 Grapefrugt ,008 0,05 Æble ,7 5 Dithiocarbamater DK Pære ,34 5 Dithiocarbamater UDL Agurk ,21 2 Banan ,36 2 Blomme ,1 2 Bønner med bælg ,8 1 Courgette 6 2 0,13 2 Fersken ,6 2 Hindbær 3 1 0,8 0,05 Litchi 1 1 0,18 0,05 54

58 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Mango ,29 2 Papaya ,8 7 Passionsfrugt 2 1 0,34 0,05 Pitaya 1 1 0,14 0,05 Pære ,6 5 Salat ,9 5 Spinat ,1 0,05 Tomat ,24 3 Vindrue ,27 5 Æble ,5 5 Ærter med bælg ,5 1 Endosulfan (sum) DK Persille (økologisk) 3 1 0,009 0,05 Ethion UDL Granatæble 5 1 0,05 0,01 Famoxadon UDL Bønner med bælg ,031 0,02 Papaya ,016 0,02 Svampe, uspecifik 2 1 0,012 0,02 Tomat ,06 1 Vindrue ,08 2 Fenarimol UDL Fersken ,01 0,5 Fenazaquin UDL Mandarin, clementin ,012 0,5 Fenbuconazol UDL Grapefrugt ,011 1 Nektarin ,012 0,5 Fenhexamid DK Jordbær ,1 5 Tomat ,014 1 Fenhexamid UDL Agurk ,032 1 Blomme ,17 1 Blåbær 6 2 0,16 5 Bær, blandet 2 1 0,03 5 Fersken ,05 5 Hindbær ,5 10 Jordbær ,5 5 Kiwi Nektarin ,28 5 Peberfrugt ,024 2 Rødvin ,11 5 Salat ,04 40 Tomat ,14 1 Vindrue Fenthion (sum) UDL Kaki ,023 0,01 Fludioxonil DK Jordbær ,6 3 Fludioxonil UDL Agurk ,04 1 Blomme ,5 0,5 Brombær 2 1 0,29 5 Granatæble 5 1 0,12 3 Hindbær ,28 5 Jordbær ,28 3 Mandarin, clementin ,

59 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Peberfrugt ,06 2 Pære ,7 5 Spinat ,039 7 Tomat ,05 1 Vindrue ,029 2 Æble ,04 5 Flusilazol UDL Babymajs ,013 0,02 Bønner med bælg ,019 0,02 Flutriafol UDL Peberfrugt ,11 1 Glyphosat DK Byg, maltbyg 1 1 1,7 20 Havrekerner 4 2 0,8 20 Hvedekerner ,1 10 Glyphosat UDL Havregryn 8 1 0,37 20 Kikærter Linser ,1 HCH (sum) UDL Ingefær, frisk ,023 0,02 Hexythiazox UDL Citron ,019 1 Hindbær ,015 0,5 Mandarin, clementin ,013 1 Vindrue ,013 1 Imazalil UDL Appelsin ,3 5 Banan ,35 2 Citron Grapefrugt ,8 5 Lime Mandarin, clementin ,6 5 Melon ,6 2 Pomelo ,8 5 Pære ,9 2 Vandmelon 5 1 0,024 0,05 Iprodion UDL Agurk ,1 2 Blomme ,6 3 Blåbær 6 1 0,11 10 Bønner med bælg ,9 5 Jordbær ,8 15 Nektarin ,6 3 Salat ,8 10 Vindrue ,5 10 Æble ,27 5 Iprovalicarb UDL Rødvin ,037 2 Vindrue ,02 2 Lindan UDL Ingefær, frisk ,013 0,5 Linuron DK Gulerod ,04 0,2 Linuron UDL Gulerod ,08 0,2 Malathion (sum) UDL Grapefrugt ,02 0,02 Hvedemel ,012 8 Mandarin, clementin ,019 0,02 56

60 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Tamarillo 3 1 0,028 0,02 Mepiquat DK Byg, maltbyg 1 1 0,027 3 Mepiquat UDL Babymajs ,015 0,05 Hvedekerner ,05 2 Spelt 4 3 0,032 2 Speltmel ,032 2 Svampe, dyrkede 5 1 0,024 0,05 Metalaxyl (sum) UDL Agurk ,023 0,5 Kørvel 1 1 0,026 2 Mandarin, clementin ,014 0,5 Pitaya 2 1 0,013 0,05 Rødvin ,037 1 Salat , Tomat ,07 0,2 Vindrue ,18 2 Ærter med bælg ,06 0,05 Methidathion UDL Appelsin ,032 5 Grapefrugt ,16 5 Pomelo ,1 5 Methomyl (sum) UDL Te, urte 1 1 0,011 0,1 Ærter med bælg ,019 0,02 Metribuzin UDL Rødvin ,011 0,1 Monocrotophos UDL Kirsebær 3 1 0,07 0,01 Myclobutanil UDL Banan ,4 2 Jordbær ,019 1 Melon ,013 0,2 Peberfrugt ,04 0,5 Pomelo ,06 3 Vindrue ,023 1 Oxamyl UDL Tomat ,023 0,02 Penconazol UDL Vindrue ,05 0,2 Permethrin UDL Ingefær, frisk ,04 0,1 Julesalat 2 1 0,015 0,05 Melon ,025 0,05 Phenylphenol, ortho- UDL Appelsin ,5 5 Bønner med bælg ,012 0,05 Citron ,9 5 Grapefrugt ,8 5 Mandarin, clementin ,3 5 Peberfrugt ,021 0,05 Pomelo ,23 5 Phorat (sum) UDL Ingefær, frisk ,011 0,1 Pirimicarb (sum) DK Blomme 9 1 0,09 1 Jordbær ,031 3 Æble ,03 2 Pirimicarb (sum) UDL Bønner med bælg ,13 1 Citron ,

61 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Æble ,07 2 Pirimiphos-methyl UDL Hvedekerner ,011 5 Hvedemel ,21 5 Pasta, tørret 7 2 0,09 5 Prochloraz UDL Appelsin ,5 10 Avocado 8 1 1,4 5 Citron ,2 10 Grapefrugt ,7 10 Lime ,8 10 Mandarin, clementin ,38 10 Mango ,7 5 Papaya ,5 5 Pomelo ,13 10 Svampe, dyrkede 5 1 0,024 3 Procymidon UDL Jordbær ,033 0,02 Profenofos UDL Ærter med bælg ,18 0,05 Propamocarb DK Agurk ,31 10 Tomat ,05 10 Propamocarb UDL Agurk ,37 10 Bønner med bælg ,013 0,1 Forårsløg 7 1 0,011 0,1 Melon ,06 5 Peberfrugt ,05 10 Salat ,05 50 Spinat ,14 30 Tomat ,5 10 Propargit UDL Abrikos 2 1 0,37 4 Appelsin ,25 3 Bær, blandet 2 1 0,12 0,01 Citron ,07 3 Peberfrugt ,07 2 Æble ,23 3 Pymetrozin UDL Agurk ,07 0,5 Jordbær ,028 0,5 Peberfrugt ,013 1 Pyraclostrobin DK Blomme 9 3 0,05 0,5 Jordbær ,09 1 Pære ,014 0,3 Æble ,07 0,3 Pyraclostrobin UDL Appelsin ,025 2 Bønner med bælg ,09 0,02 Citron ,014 1 Grapefrugt ,032 1 Hindbær ,017 2 Jordbær ,13 1 Mandarin, clementin ,023 1 Nektarin ,029 0,2 58

62 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Pomelo ,039 1 Pære ,12 0,3 Rosenkål 3 2 0,016 0,2 Ruccola 1 1 0,4 2 Salat , Tomat ,14 0,2-0,3 Vindrue ,22 1 Æble ,034 0,3 Pyridaben UDL Citron ,08 0,5 Gojibær, tørret 1 1 0,014 0,3 Grapefrugt ,08 0,5 Mandarin, clementin ,01 0,5 Tomat ,012 0,3 Pyrimethanil DK Agurk ,16 1 Jordbær ,2 5 Pyrimethanil UDL Blomme ,18 3 Hindbær ,16 10 Jordbær ,15 5 Pære ,5 5 Rødvin ,04 5 Vindrue Æble ,37 5 Pyriproxyfen UDL Appelsin ,07 0,6 Citron ,13 0,6 Grapefrugt ,05 0,6 Mandarin, clementin ,033 0,6 Tomat ,024 1 Quintozen (sum) DK Gulerod ,026 0,02 Quintozen (sum) UDL Pastinak 1 1 0,027 0,02 Quizalofop UDL Spinat ,06 0,4 Tebuconazol UDL Blomme ,019 0,5 Fersken ,031 1 Grapefrugt ,08 0,05-1 Kiwi ,013 0,5 Melon ,016 0,2 Nektarin ,31 1 Peberfrugt ,11 0,5 Tomat ,08 1 Vindrue ,023 2 Ærter med bælg ,1 2 Tebufenozid UDL Rødvin ,05 3 Tebufenpyrad UDL Jordbær ,08 0,5 Mandarin, clementin ,06 0,5 Æble ,018 0,2 Tetraconazol UDL Fersken ,011 0,1 Ærter med bælg ,017 0,02 Thiabendazol DK Agurk ,014 0,05 59

63 (p r. vareart, oprindelse og stof) Antal fund af stof Antal fund af stof Stof ikke påvist (kun afgrøder med påvisninger vist) Thiabendazol UDL Appelsin ,8 5 Banan ,29 5 Citron ,1 5 Grapefrugt ,6 5 Kiwi ,025 0,05 Lime Mandarin, clementin ,6 5 Mango ,3 5 Papaya ,8 10 Pomelo ,9 5 Æble ,5 5 Thiophanat-methyl UDL Bønner med bælg ,18 0,1 Fersken ,14 2 Kvæde 1 1 0,013 0,5 Papaya ,08 1 Skalotteløg 4 1 0,017 0,1 Tolclofos-methyl UDL Salat ,5 2 Triadimenol- Triadimefon (sum) UDL Ananas 3 2 0,5 3 Gojibær, tørret 1 1 0,18 1 Jordbær ,1 0,5 Melon ,022 0,2 Peberfrugt ,07 1 Stjernefrugt ,13 0,1 Tomat ,05 1 Trichloronat DK Kinaradise 1 1 0,014 0,01 Trifloxystrobin UDL Agurk ,013 0,2 Jordbær ,12 0,5 Vindrue ,14 5 Æble ,07 0,5 60

64 Påviste overskridelser, 2011 Bilag 4 Tabellen indeholder foruden prøver med indhold over maksimalgrænseværdien () også prøver med indhold, der ikke er i overensstemmelse med deklarationen, samt økologiske prøver med påviste indhold. I de tilfælde, hvor overskridelsen af maksimalgrænseværdien er signifikant er prøven angivet med fed skrift. For økologiske prøver betragtes indholdet som en overtrædelse af økologiforordningen, hvis det kan afvises at indholdet skyldes en utilsigtet forurening. Frugt, grøntsager o.lign. (frisk og dybfrost, konventionelle), (1615 udtagne prøver) Vareart Stof Dyrket i Indhold Appelsin Dimethoat+omethoat (sum) Portugal 0,16 0,02 Bær, blandet Propargit Polen 0,12 0,01 Bønner med bælg Pyraclostrobin Italien 0,09 0,02 Bønner med bælg 1 Carbendazim (incl, Kenya 0,26 0,2 Bønner med bælg 1 Thiophanat-methyl Kenya 0,18 0,1 Bønner med bælg Famoxadon Kenya 0,031 0,02 Citron Chlorpyrifos Spanien 0,26 0,2 Granatæble Ethion Egypten 0,05 0,01 Grapefrugt Tebuconazol Tyrkiet 0,08 0,05 Gulerod Quintozen (sum) Danmark 0,026 0,02 Hindbær Dithiocarbamater Belgien 0,8 0,05 Ingefær, frisk Aldicarb (sum) Kina 0,09 0,05 Ingefær, frisk HCH (sum) Kina 0,023 0,02 Jordbær Procymidon Polen 0,033 0,02 Kaki Fenthion (sum) Israel 0,023 0,01 Kikærter Glyphosat UK Kinaradise Trichloronat Danmark 0,014 0,01 Kirsebær Monocrotophos Tyrkiet 0,07 0,01 Lime Thiabendazol Israel 6 5 Linser Glyphosat USA 1,3 0,1 Linser Glyphosat Canada 4,6 0,1 Linser Glyphosat Ikke oplyst 8 0,1 Linser Glyphosat Ikke oplyst 9 0,1 Linser Glyphosat Ikke oplyst 0,7 0,1 Litchi 2 Carbendazim (incl, Thailand 0,18 0,1 61

65 Litchi 2 Dithiocarbamater Thailand 0,18 0,05 Melon Carbendazim (incl, Israel 0,24 0,1 Passionsfrugt Dithiocarbamater Kenya 0,34 0,05 Pastinak Quintozen (sum) Tyskland 0,027 0,02 Pitaya 3 Carbendazim (incl, Vietnam 0,24 0,1 Pitaya 3 Dithiocarbamater Vietnam 0,14 0,05 Rambutan Carbendazim (incl, Thailand 0,28 0,1 Rambutan Carbendazim (incl, Thailand 0,31 0,1 Rambutan Carbendazim (incl, Thailand 0,14 0,1 Rambutan Cyhalothrin, lambda- Vienam 0,037 0,02 Rambutan Carbendazim (incl, Thailand 0,6 0,1 Salat Azoxystrobin Albanien 14 3 Spinat Dithiocarbamater Italien 0,1 0,05 Triadimenol-Triadimefon Stjernefrugt (sum) Malaysia 0,13 0,1 Tamarillo Malathion (sum) Colombia 0,028 0,02 Tomat Oxamyl Marokko 0,023 0,02 Æble Carbendazim (incl, Kina 0,26 0,2 Ærter med bælg Dimethoat+omethoat (sum) Kenya 0,11 0,02 Ærter med bælg Dimethoat+omethoat (sum) Kenya 0,024 0,02 Ærter med bælg Dimethoat+omethoat (sum) Kenya 0,07 0,02 Ærter med bælg Dimethoat+omethoat (sum) Kenya 0,07 0,02 Ærter med bælg 4 Dimethoat+omethoat (sum) Kenya 0,023 0,02 Ærter med bælg 4 Dithiocarbamater Kenya 1,5 1 Ærter med bælg 4 Metalaxyl (sum) Kenya 0,06 0,05 Ærter med bælg 4 Profenofos Kenya 0,18 0,05 med overskridelser 44 med signifikante overskridelser 24 1) Samme prøve 2) Samme prøve 3) Samme prøve 4) Samme prøve Økologiske prøver, (222 udtagne prøver) Vareart Stof Dyrket i Indhold Persille Endosulfan (sum) Danmark 0,009 0,05 Purløg Acetamiprid Israel 0,

66 Te Clomazone Makedonien 0,05 0,02 Te Carbendazim (incl, Indien 0,13 0,1 Havregryn Chlormequat Tyskland 0,11 5 Hvedemel Chlormequat Tyskland 0,016 2 Urtete Carbendazim (incl, Egypten 0,012 0,1 Tørrede bønner Malathion Uganda 0,04 0,02 Anprist uden brug af chlormequat/stråforkorter (25 udtagne prøver) Vareart Stof Dyrket i Indhold Hvedemel Chlormequat Danmark 0,034 2 Hvedemel Chlormequat Ikke oplyst 0,021 2 Hvedemel Chlormequat Danmark 0,018 2 Rugmel Chlormequat Danmark 0,015 2 Direkte import via lufthavnen, (50 udtagne prøver) Vareart Stof Dyrket i Indhold Bladselleri 1 Hexaconazol Vietnam 0,3 0,02 Bladselleri 1 Permethrin Vietnam 1,5 0,05 Chili Hexaconazol Vietnam 0,06 0,02 Forårsløg Thailand 0,39 0,1 Forårsløg Procymidon Thailand 0,18 0,02 Grøntsag, uspecifik Dimethoat+omethoat (sum) Thailand 0,11 0,02 Grøntsag, uspecifik Methomyl (sum) Thailand 0,04 0,02 Guava Prothiofos Thailand 0,015 0,01 Koriander, blade 2 Vietnam 0,25 0,1 Koriander, blade 2 Chlorpyrifos Vietnam 0,5 0,05 Koriander, blade 2 Permethrin Vietnam 2 0,05 Koriander, blade 2 Profenofos Vietnam 0,7 0,05 Koriander, blade Dimethoat+omethoat (sum) Thailand 0,039 0,02 Koriander, blade Hexaconazol Vietnam 0,026 0,02 Koriander, blade 3 Hexaconazol Vietnam 0,4 0,02 Koriander, blade 3 Propiconazol Vietnam 0,18 0,05 Koriander, blade Propiconazol Vietnam 6 0,05 Triadimenol-Triadimefon Koriander, blade (sum) Vietnam 0,18 0,1 Krydderurt, uspecifik Chlorpyrifos Thailand 1,1 0,05 Mynte Hexaconazol Vietnam 0,03 0,02 63

67 Rambutan Carbendazim (incl, Thailand 0,6 0,1 Rambutan Lambdacyhalothrin, Thailand 0,038 0,02 Rosenæble 4 Azoxystrobin Thailand 0,28 0,05 Rosenæble 4 Dimethoat+omethoat (sum) Thailand 0,05 0,02 Rosenæble 5 Azoxystrobin Thailand 0,07 0,05 Rosenæble 5 Dimethoat+omethoat (sum) Thailand 0,035 0,02 Rosenæble Methomyl (sum) Thailand 0,07 0,05 Sapota Dimethoat+omethoat (sum) Thailand 0,06 0,02 med overskridelser 17 med signifikante 12 overskridelser 1) Samme prøve 2) Samme prøve 3) Samme prøve 4) Samme prøve 5) Samme prøve Skærpet importkontrol (Forordning 669/2009), (65 udtagne prøver) Vareart Stof Dyrket i Indhold Aubergine Dimethoat+omethoat (sum) Thailand 0,2 0,02 Triadimenol-Triadimefon Basilikum (sum) Thailand 0,13 0,1 Broccoli Dimethomorph Thailand 0,4 0,05 Bønner med bælg Acephat Thailand 0,035 0,02 Bønner med bælg 1 Dimethoat+omethoat (sum) Thailand 0,06 0,02 Bønner med bælg 1 Metalaxyl (sum) Thailand 0,33 0,05 Bønner med bælg 1 Triazophos Thailand 0,14 0,01 Koriander, blade 1 Chlorpyrifos Thailand 0,07 0,05 Koriander, blade Carbendazim (incl, Thailand 0,5 0,1 Koriander, blade Carbendazim (incl, Thailand 0,14 0,1 Koriander, blade Ethion Thailand 0,025 0,01 Koriander, blade Carbofuran Thailand 0,21 0,02 Pomelo (økologisk) Triazophos Kina 0,021 0,01 med overskridelser 9 med signifikante 7 overskridelser 1) Samme prøve 64

68 Bilag 5 Fund af flere pesticider i samme prøve, 2011 Bilaget angiver antallet af prøver, hvor der er fundet mere end ét pesticid i samme prøve, fordelt på prøver af dansk og udenlandsk oprindelse. Frugt, grøntsager, cerealier o.l. (frisk, dybfrost, inkl. økologiske og forarbejdede varer og eksklusiv animalske produkter, Skærpet importkontrol og Direkte import via lufthavnen) Antal pesticider i samme prøve med dansk oprindelse med udenlandsk oprindelse Sum

69 Definitioner Bilag 6 ADI: Acceptabelt dagligt indtag Den mængde af et pesticid, som et menneske dagligt kan indtage gennem et helt liv uden sundhedsmæssig risiko, betegnes ADI (Acceptable Daily Intake). ADI fastlægges på grundlag af den samlede viden om stoffet, herunder toksikologiske egenskaber, der for en stor dels vedkommende stammer fra dyre eksperimentelle undersøgelser. Risiko for mulige skadelige effekter, herunder cancer eller skader på reproduktion, indgår som en del af vurderingen. Når der er kendskab til et pesticids eller dets omdannelsesprodukters virkning på mennesker (f.eks. fra medicinsk anvendelse eller fra uheld), inddrages denne viden i vurderingen. Ud fra de toksikologiske undersøgelser bestemmes den højeste dosis, der ikke giver påviselig skadelig effekt i den mest følsomme dyreart, NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). ADI fremkommer ved at dividere NOAEL værdien med en faktor på normalt 100. Det er værd at bemærke, at ADI ikke er en grænseværdi eller en faregrænse. ADI er et udtryk for, hvad man efter toksikologernes vurdering med stor sikkerhed dagligt kan indtage hele livet igennem uden risiko. For pesticidrester fastlægges ADI af European Food Safety Authority (EFSA). ARfD: Akut reference dosis Enkelte pesticider kan i doser højere end maksimalgrænseværdien have en akut toksisk effekt. Da ADI ikke er en hensigtsmæssig parameter til at vurdere akut giftighed, har man internationalt valgt at definere akut risiko ved indtagelse af fødevarer med høje indhold af pesticider ud fra en akut reference dosis (ARfD). ARfD er fastsat på samme vis som ADI ud fra vurdering af et acute no-observed-adverse-effect level (acute NOAEL), og tilsvarende som for ADI er der indført sikkerhedsfaktorer. Hazard Index Hazard Index er et mål for det samlede indtag af pesticider fra en prøve med indhold af flere pesticider. Indtaget af hvert stof vægtes i forhold til stoffets ADI: For hvert stof beregnes indtaget som produktet af det skønnede forbrug af den pågældende vare (pr. dag og pr. kg legemsvægt) og det målte pesticidindhold i prøven. Hazard Index beregnes som summen af forholdet mellem indtaget af hvert stof og dets ADI eller ARfD. Hvis summen er over 1 anses indholdet i prøven for at være uacceptabel. Metoden forudsætter desuden, at stofferne har en additiv effekt. 66

70 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup ISBN (Web) Tlf.: Kontakt: