EFTERKOMMERNE. Bernhard Hac;en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTERKOMMERNE. Bernhard Hac;en"

Transkript

1

2 EFTERKOMMERNE AF Bernhard Hac;en

3 STAMTAVLE over EFTERKOMMERNE AF BERNHARD HAGEN OG ANE MARGRETHE CÖLLNER. VED O. M. GIERSING. KJØBENHAVN. I KOMMISSION HOS JACOB LUND. GBÆBES BOGTRYKKERI

4 Ved Udarbejdelsen af efterstaaende Stamtavle er det blevet anset for rigtigt at gaa ud fra Bernhard Hagen og hans Hustru Ane Margrethe Cøllner, uagtet det vides, at hans Fader Mathias Hagen levede med sin Hustru S c høler som Borger i Tønningen, medens det ikke er bekjendt, om han muligt havde flere Børu. Ikke faa Datoer, Aarstal o. dsl. har Udg. ikke kunnet faa Rede paa; dette er navnligt Tilfældet med Stamfaderens yngste Søn Bernhards Slægt, og uagtet der har foreligget skriftlige Meddelelser fra saagodtsom alle Familierne, har der dog i dem ikke været Lidet at rette. Det turde derfor være mere end sandsynligt, at der hist og her endnu kan være enkelte Fejl, hvorom Udg. med Tak vil modtage enhver Oplysning. At Stamtavlen imidlertid nu foreligger i en i forskjellig Retning dog saa fuldstændig Form skyldes væsentligt forskjellige Slægtninges utrættelige og kyndige Bistand. Familienavnene paa de indgiftede Mænd og Kvinder ere her, ligesom i den Mallingske Stamtavle, fremhævede ved særegne Typer, hvilket ogsaa er Tilfældet med de Fornavne, hvormed Vedkommende ere kaldte i Familiekredsene, forsaavidt Oplysning derom har været at erholde. Af Familielegater findes, mig bekjendt, kun tre: 1. «Det Stubske Legat», stort 10,000 Kr., er oprettet af Enkefru Hedevig Valborg Rothe, født Stub, til Fordel for Efterkommerne af hendes 3 Sødskende: Charlotte Amalie Schnell, født

5 Stub, Augusta Louise Müller, født Stub, og Carl Stub. Etatsraad, Dr. phil. L. Müller er f. T. dets Bestyrer. 2. Det af Biskop Hersleb og Hustru Bolette Hjort under 11 Dec stiftede Legat, stort 6000 Kr., hvoraf Renten tilfalder fem Præsteenker, og 3. Frøken Her sleb s Legat, stort 2000 Kr., til Fordel for to ugifte Kvinder. Disse to Legater bestyres af Sjællands Biskop, og uddeles dels af denne, dels af de Ældste i de tre endnu levende fra Biskop Hersleb nedstammende Familier. Kvinder af Familien have Fortrinsret. Kjøbenhavn. Svanholmsvej 4, i Januar O. M. Giersing.

6 OVERSIGTSTAVLE. BERNHARD HAGEN, f. 1696, gift med ANE MARGRETHE CÖLLNER, f Ti Børn, af hvilke fem gifte: 1.1. AneMargretheHagen, * Kratzenstein, 4 Børn, 1 gift: II 2. Louise Kratzenstein, * Stub, 6 Børn, 5 gifte: 1. Christian Kratz.-Stub, * Smith, 2 Børn. 2. Charlotte Stub, 1 Schnell, 6 Børn. 3. Louise Stub, * Muller, 4 Børn. 5. Carl Stub, * Zachariæ, ** Holst, 1 Barn. 6. Hedevig Stub, * Rothe, uden Børn. I. 3. Louise Sophie Hagen, * Beck, 6 Børn, 5 gifte: II. 2. Henriette Beck, * Hersleb, ** Malling, 4 gifte Børn: 1. Louise Hersleb, :i; Lunn, 1 Barn. 2. Magdalene Hersleb, * Hagen, 7 Børn. 3. Henriette Hersleb, * Lunn, 9 Børn. 4. Peter Hersleb, * Malling, 4 Børn. II. 3. Frederikke Beck, * Graah, 6 Børn, 1 gift: 3. Vilhelm Graah, '* West, 7 Børn. II. 4. Christiane Beck, * Malling, 13 Børn, 7 gifte: 3. Louise Malling, * Hersleb, 4 Børn. 4. Charlotte Malling, * Hofman (Bang), 10 Børn. 5. Frederikke Malling, * Giersing, 12 Børn. 7. Carl Malling, :ii Malling, 4 Børn. 10. Elisabeth Malling, p Thomsen, 2 Børn. 11. Johanne Malling, * 11. Hohlsnberg, 8 Børn. 12. Birgitte Malling, * J. Hohlenberg, 2 Børn. II. 5. Carl Chr. Beck, * Hjersing, 14 Børn, 4 gifte: 2. Petrine Beck, * Heiberg, ** Brinck-Seidelin, 9 Børn. 6. Ove Beck, * Fresch. 3 Børn. 7. Christiane Beck, * Schultz, 10 Børn. 8. Hans Beck, * West, 1 Barn. II. 6. Fredrik Beck, * Friis, 4 Børn, 3 gifte: 1. Michael Beck, * Friese, 5 Børn. 3. August Beck, * Palme. 7 Børn. 4. Ove Beck, * Darre, 8 Børn. I I. 4. Mathias Hagen, * Søbøtker, 5 Børn, 2 gifte: II. 3. Elisabeth Hagen, * Hohlenberg, 3 Børn, 2 gifte: 1. Johannes Hohlenberg. * B. Malling, 2 Børn. 2. Hagen Hohlenberg, * J. Malling, 8 Børn Bernhard Hagen, * Hersleb, 7 Børn, 3 gifte: 2. Louise Hagen, * Malling, 6 Børn. 4. Hans Adam Hagen, * Krag, 4 Børn. 5. Frederikke Hagen, * Lunn, 5 Børn. I. 7. Frederikke Hagen, * Kaas, 9 Børn, 3 gifte: II. 2. Frederikke Kaas, * P. Rosenstand Goische, 3 Børn, 1 gift: 3. Frederikke Rosenstand Goische, * Carl Ewald, 7 Børn. II. 3. Louise Kaas, * J. P. Rosenstand Goische, 1 gift Barn: 1. Henriette Rosenstand Goische, * Paludan-Miiller, 7 Børn Vilhel mine Kaas, * Heyliger, 1 Barn, ug. I. 10. Bernhard Hagen, * Bagger, 5 gifte Børn: II. I. Jacob Hagen, * Eggers, 5 Børn, 4 gifte: 1. Bernhard Hagen, * David, 1 Barn. 2. Cathrine Hagen. * Galle, 9 Børn. 3. Laurentzine Hagen, " Sandergaard, 2 Børn. 4. Niels Jacob Hagen, Ørum, ** Holmer, 3 Børn. II. 2. Mathias Hagen, 6 ugifte Børn. II. 3. Christian Hagen, * Buhrmann, 1 gift Barn: 1. Laura Hagen, * Tillge, 3 Børn. II. 4. Mouritz Hagen, * Larius, 4 gifte Børn : 1. Elise Hagen, * Bang, 2 Børn. 2. Lauritz Hagen, * Berg, ** Hansen, 9 Børn. 3. Vilhelm Hagen, * Tønder, 2 Børn. 4. JuTie Hagen, * Kaarsberg, 6 Børn. II. 5. Carl Hagen, * Petersen, 4 Børn, 3 gifte: 1. Cathrine Hagen, * Hviid, 5 Børn. 2. Jacob Hagen, * 1 Grønlænderinde, 4 Børn. 3. Mathias Hagen, * Møller, 2 Børn.

7 Starntavle over Efterkommerne af BERNHARD HAGEN, f. 1696, Ejer af Kong Salomons Apothek i Kjøbenhavn, j- 1747, * 19 Juni 1732 ANE MARGRETHE CÖLLNER, f. 1714, f Ti Børn: I. 1. ANE MARGRETHE HAGEN, f. 1733, f * 8 Maj 1754 Christian Gottlieb Kratzen Stein, f. 2 Febr. 1723, Prof. i Fysik i Kjøbenhavn, f 7 Juli Fire Børn: II. 1. Carl Frederik Kratzenstein, f. 1755, f II. 2. Louise Elisabeth Kratzenstein, f. 1757, f 15 Oct. 1844, * 9 Marts 1781 Otto Friderich Stub, f. 8 Marts 1754, Kommandør i Søetaten, Godsejer, f 1 Juni Sex Børn: III. 1. Christian Gottlieb Kratzenstein Stub, f. 15 Aug. 1783, Kunstmaler, f 24 Juli * Mille Johanne Smith, f. 30 Aug To. Børn: IV. 1. Frederik Gottlieb Kratzenstein Stub, f. 5 Aug. 1812, Cand, jur., f

8 2 IV. 2. En Datter, f III. 2. Charlotte Amalie Stub, f. 22 Febr. 1786, f 20 Jan. 1865, * 17 Marts 1806 Jacob Schnell Sex Børn: IV. 1. Ulrikke Charlotte Schnell, f. 15 J IV. 2. Louise Marie Schnell, f. 1 April 1808, f 1836, ug. IV. 3. Emma Jacobine Schnell, f. 6 Juli 1810, f 10 April 1873, ug. IV. 4. Malvina Schnell, f. 6 Juni 1811, f IV. 5. Charlotte Frederikke Amalie Schnell, f. 5 Aug. 1813, * 29 Nov Hans Christian Hellesen, f. 3 Juni 1801, Grosserer, f 16 Aug Fem Børn: V. 1. Louise Ulrikke Mariane Hellesen, f. 8 April 1833, * 8 Juli 1852 Johannes Wilhelm Antonius-v. Harbou, f. 17 Jan. 1810, Generalmajor, K., DM. Fem Børn: VI. 1. Frederik Hans Walther Harbou, f. 17 April 1853, Pr.-Lieutenant i Generalstaben. 2. Helga Charlotte Harbou, f. 12 Oct Ane Marie Louise Dagmar Harbou, f. 13 Jan. 1860, Student. 4. Inger Mimi Elisabeth Johanne Harbou, f. 9 Oct Wilhelmine Ulrike Alvilda Harbou, f. 16 Dec V. 2. Wilhelm Louis Frederik Hellesen, f. 2 Febr. 1836, Grosserer, * 23 Juni 1865 Suzette Glad, f. 10 Oct. 1845, uden Børn.

9 3 ** 8 Juni 1879 Marie Louise Mathilde v. BarnekOW, f. 20 Maj V. 3. Charlotte Hansine Hellesen, f. 24 Marts 1838, f 7 Sept. 1882, * 5 Sept Niels Iversen Schow, f. 2 Juli 1833, Justitsraad, Landinspektør. Tre Børn : VI. 1. Karen Charlotte Jacobine Rosine Schow, f. 20 Aug Ellen Louise Schow, f. 31 Nov Agnete Rosine Schow, f. 29 Dec Elisabeth Marie Sophie Hellesen, f. 1 Nov Sophie Marie Augusta Hellesen, f. 26 Jan * 21 Maj 1880 Carl Branth, f. 22 Dec. 1851, Ejer af Kjæragergaard. To Børn: VI. 1. Anna Branth, f. 25 Febr Charlotte Branth, f. 15 Maj Marie Magdalene Schnell, f. 18 Juli 1815, j- 10 Nov. 1849, * 7 April 1838 Jørgen Henrik Theodor Hasle, f. 13 Juli 1816, Landstingsmand, Assurancebestyrer. Fire Børn: 1. Nicolai Jacob Hasle, f. 1 Marts 1839, Student, f 14 Oct Peter Schnell Hasle, f. 29 April 1840, Ejer af Birkemosegaard, * 18'Juni 1864 Sophie Rasmussen, f. 16 Marts Otte Børn: VI. 1. Jørgen Theodor Schnell Hasle, f. 4 Sept Nicolai Hasle, f. 5 Maj Johannes Kristian Hasle, f. 26 Marts Birger Schnell Hasle, f. 19 Aug CD 1*

10 4 in. 3. VI. 5. Frede Schnell Hasle, f. 31 Marts Marie Magdalene Schnell Hasle, f. 12 Dec Valborg Schnell Hasle, f. 30 April v Oscar Schnell Hasle, f. 16 Nov Frands Sophus Hasle, f. 19 Novbr. 1841, Ejer af Romdrupgaard, * 26 VI Nov Marie Fedora Rask, f. 9 Oct Syv Born: Elisabeth Marie Rask Hasle, f. 16 Oct Hans Kristian Rask Hasle, f. 20 Jan Theodora Sophie Rask Hasle, f. 25 April Inger Birgitte Gertrud Rask Hasle, f. 23 April Ellen Antoinette Rask Hasle, f. 15 Sept Peder Bernhard Rask Hasle, Frands Antonio Rask Hasle, V. 4. Carl Ludvig Theodor Hasle, f. 14 Oct. 1844, Præst i Rønne, * 26 Sept Francisca Frederikke Vilhelmine Billow, f. 21 Dec. 1845, f 15 April To Born: ** 2 Aug Marie Garde, f. 21 Juli To Born: VI. 1. Helga Marie Sophie Hasle, f. 19 Aug Hjalmar Peter Theodor Hasle, f. 10 Nov Inger Marie Hasle, f. 12 April Anna Marie Hasle, f. 2 Aug. 1882, f 30 Aug. s. A. Augusta Louise Stub, f. 27 Marts 1788, f 10 Febr. 1852, A.

11 5 * 1805 Peter Erasmus Müller, f. 29 Maj 1776, Biskop i Sjællands Stift, R. DM., f 4 Sept Fire Børn: IV. 1. Otto Frederik Müller, f. 31 Aug. 1807, Højesteretsassessor, K. DM., f 21 April * 23 April 1842 Charlotte Sophie Lange, f. 27 Oct. 1818, f 27 Juni Fem Børn: V. 1. Louise Augusta Müller, f. 15 Nov. 1844, f 29 Jan V. 2. Thomine Lucie Müller, f. 25 Oct. 1846, * 18 Maj 1874 Ove Malling Giersiilg, f. 19 Oct. 1846, Læge. En adopteret Datter, se ndf. S. 18. V. 3. Emil Lange-Müller, f. 9 Febr. 1849, Cand, philol., f 20 Jan i Ajaccio. V. 4. Peter Erasmus Lange-Müller, f. 1 Dec. 1850, Componist. V. 5. Ida Müller, f. 2 Oct. 1852, * 1 Marts 1878 Frederik Dorph, Cand, theol., Overlærer, f. 24 Febr To Døttre: VI. 1. Gerda Dorph, f. 27 Marts 1880, f 28 Febr VI. 2. Magdalene Dorph, f. 11 Febr IV. 2. Carl Ludvig Müller, f. 9 Juni 1809, Dr. philos., Museumsdirectør, R. DM., * 8 Aug Vilhelmine Levetzau, f. 1 Dec. 1819, f 3 Febr Syv Børn: V. 1. Peter Erasmus Müller, f. 25 Oct. 1840, Dr. phil., Overførster, Hofjægermester. * 10 Oct Augusta Thiele, f. 7 Juli To Børn: VI. 1. Peter Erasmus Müller, f. 21 Maj VI. 2. Just Aage Müller, f. 23 Aug V. 2. Adam Vilhelm Müller, f. 9 Maj 1842, Civilingeniør, Dansk Consul i Danzig, * 3 Aug Caroline Emilie Julie Petersen, f. 4 Sept Tre Børn:

12 6 VI. 1. Peter Ludvig Müller, f. 5 Maj Otto Frederik Müller, f. 30 April Ellen Margrethe Müller, f. 29 Juli V. 3. Carl Hofman Müller, f. 30 Maj 1843, Cand. polit. V. 4. Adam August Müller, f. 30 Sept. 1844, f 26 Febr V. 5. Sophus Otto Müller, f. 24 Maj 1846, Dr. phil., Museumsassistent, * 28 April 1881 Karen Linde, f. 13 Maj To Børn: VI. 1. Gerda Müller, f. 19 Febr Svend Müller, f. 28 Febr V. 6. Charlotte Louise Müller, f. 7 Febr. 1851, * 8 Sept Niels Erik Hofmail-Bang, f. 13 April 1844, Kontorchef i Landmandsbanken. Syv Børn, se ndf. S. 15. V. 7. Louise Anna Augusta Müller, f. 9 Jan IV. 3. Adam August Müller, f. 16 Aug. 1811, Historiemaler, f 15 Marts IV. 4. Charlotte Augusta Müller, f. 27 Maj III. 4. Mariane Frederikke Stub, døbt 11 Marts 1790, Kunstmalerinde, f 2 Sept. 1842, ug. HI. 5. Carl Frederik Stub, f. 1791, f 2 Dec. 1864, Ejer af Arnakkegaard, * 1827 Margrethe Zachariæ, f. Klein, f Et Barn. ** 13 Jan Inger Marie Hersleb Holst, f. 1799, f 12 Febr. 1880, ud. Børn. IV. 1. Margrethe Caroline Stub, f. 25 Marts 1828, * 8 April 1853 Peter Hermann Gottlieb Trock, f. 9 Juni 1819, Forpagter paa Kragerupgaard, f 17 Aug Syv Børn:

13 7 V. 1. Peter Hermann Gottlieb Trock, f. 25 Juni 1854, Landmand, * 22 April 1881 Elina Sunckenberg, f. 3 Maj Et Barn: VI. 1. Ellen Trock, f. 9 Maj V. 2. Carl Frederik Stub Trock, f. 10 Juli 1855, Landmand. V. 3. Victor Emanuel Trock, f. 5 Bec V. 4. Nicoline Margrethe Trock, f. 16 April 1861, j- 17 Nov V. 5. Julius Vilhelm Trock, f. 22 April V. 6. Peter Nicolai Trock, f. 6 Nov. 1864, f s. D. V. 7. Dagmar Elise Trock, f. 30 Juni III. 6. Hedevig Valborg Stub, f. 3 Nov. 1793, f 13 Maj * 8 Jan Carl Rothe, f. 7 Dec. 1795, Ejer af Lerchenfeldt, Kammerraad, f 24 Maj 1845, ud. Børn. II. 3. Frederikke Juliane Kratzenstein, f. 1761, f II. 4. Henriette Amalie Kratzenstein, f. 1771, j- 1788, ug. I. 2. CHRISTINE ELISABETH HAGEN, f. 1735, f 1769, ug. I. 3. LOUISE SOPHIE HAGEN, f. 1737, f 1777, * Jens Michelsen Beck, f. 1 Jan. 1721, Plantageejer i Vestindien, f Sex Børn: II. 1. Michael Beck, j- 1788, ug. II. 2. Louise Henriette Beck, f. 1 Jan. 1759, f 25 Marts 1831, * Peter Hersleb, f. 27 Sept. 1755, Højesteretsadvocat, f 25 Nov Fire Børn, ** 2 Nov Iver Christian Malling, f. 1745, f 1806, ud. Børn. III. 1. Cathrine Louise Hersleb, f. 1780, f 1801,

14 8 * Villars Knudsen Lunn, f. 7 Dec. 1775, Ejer af Knabstrup, Major, R. af D., f 16 Marts Et Barn: IV. 1. Peter Lunn, f. 1801, f s. A. III. 2. Magdalene Amalie Hersleb, f. 1 Febr. 1782, f 25 Marts 1831, * 1808 Johannes Bernhard Hagen, f. 26 Sept. 1780, Apotheker i Kbhvn., Assessor pharm., f 20 Maj Syv Børn, s. ndf. S. 33. III. 3. Henriette Caroline Eleonore Hersleb, f. 29 April 1784, f 14 Oct. 1872, * 5 Sept Villars Knudsen Lunn, f. 7 Dec. 1775, (se ovf.) Ejer af Knabstrup, Major, R. af D., t 16 Marts Ni Born: IV. 1. Loiiise Cathrine Lunn, f. 25 Juli 1803, til Dorthealyst. IV. 2. Christian Ditlev Lunn, f. 2 Dec. 1804, Conferentsraad, Overformynder, K. DM., * 5 Nov Elise Vilhelmine Lange, f. 1 Juli To Born: V. 1. Michael Villars Luun, f. 16 Jan. 1843, Højesteretssagfører, * 3 Aug Marie Döderlein, f. 24 April Tre Born: VI. 1. Malvina Lunn, f. 6 Juli Ove Christian Lunn, f. 4 Juli Margit Lunn, f. 9 Juni V. 2. Henriette Louise Lunn, f. 24 Oct. 1845, * 1 Maj 1869 Hans Andreas Bache, f. 13 Oct. 1841, Captain i Fodfolket, R. af D. En Son: VI. 1. Holger Bache, f. 12 April IV. 3. Amalia Magdalene Lunn, f. 5 Juli 1807, f 10 Maj 1874, ug.

15 9 IV. 4. Carl Frederik August Lunn, f. 12 Sept. 1808, Ejer af Knabstrup, Etatsraad, R. af D. * 30 Oct Gedske Cathinea Resch, f. 30 Oct Elleve Bern: V. 1. Henrik Villars Jacob Lunn, f. 22 April 1839, Lieutenant, f 22 Marts V. 2. Frederikke Jacobine Lunn, f. 20 Marts 1841, *15 Sept Villiam Smith, f. 30 Oct. 1835, Grosserer. Syv Bern: VI. 1. Frederik Christian Smith, f. 26 Oct Lars Christian Smith, f. 25 Febr. 1868, f 24 Dec. s. A. 3. Ingeborg Smith, f. 8 Oct Oluf Hoegh Smith, f. 22 Aug Paula Cathinca Smith, f. 4 Marts Helga Dorthea Smith, f. 18 Maj Harald Lunding Smith, f. 31 Oct V. 3. Lauritz Christian Lunn, f. 25 Maj 1842, Artillericaptain, * 30 Oct Anna Laurentze Frederikke Kosmine Resch, f. 8 April Sex Bern: VI. 1. Margrete Lunn, f. 12 Aug Viggo Lunn, f. 9 Aug Harald Lunn, f. 6 Dec Erik Lunn, f. 2 Juli Gerda Lunn, f. 17 Aug Gustav Lunn, f. 20 Aug V. 4. Erasmus Sigismund Lunn, f. 29 Aug. 1843, Forpagter paa Knabstrup,

16 10 <4 * 15 Dec Mariane Frederikke Mathilde Nielsen, f. 23 Juli Syv Børn : VI. 1. Frederik Otto Lunn, f. 11 Nov Bendt Peter Lunn, f. 9 Febr Agnes Amalie Lunn, f. 24 Juli Emilie Cathinca Lunn, f. 4 Maj Troels Lunn, f. 3 Aug. 1876, j- 16 Aug. s. A Henrik Villars Jacob Lunn, f. 7 Dec Christian Ditlev Lunn, f. 15 Jan Henriette Caroline Eleonore Lnnn, f. 1 Sept Villars Knudsen Lunn, f. 11 Dec. 1845, Ingeniør, * 1 Juni 1881 Cathrine Junggreen, f. 6 Sept Tre Børn: VI. 1. Christian Ditlev Lunn, } f. 8 April Henriette Lunn, 3. Cathinca Charlotte Lunn, f. 28 April Cathinca Louise Amalia Lunn, f. 19 Nov Begine Petrea Lunn, f. 18 Marts 1848, f 14 Aug Constance Emilie Clara Lunn, f. 23 Juli Augusta Frederikke Caroline Lunn, f. 13 Oct. 1850, * 10 Juni 1873 Harald Branth, f. 7 Aug. 1844, Ejer af S. Elkjær, R. af D. Fem Børn: VI. 1. Villiam Frederik Arnold Branth, f. 1 Maj 1874.

17 11 VI. 2. Astrid Augusta Branth, f. 18 Sept Cathinca Lunn Branth, f. 10 Febr Carl Christian Gustav Adolph Branth, f. 23 April Caroline Henriette Frederikke Branth, f. 30 Sept V. 11. Ove Peter Julius Lunn, f. 25 Jan. 1852, Landmand, f 26 Maj IV. 5. Charlotte Dorothea Elisabeth Lunn, f. 9 Oct. 1810, til Dorthealyst. IV. 6. Peter Ivar Julius Lunn, f. 1 Juli 1813, Herredsfoged, i Aarhus, Justitsraad. R. af D., * 26 Juli 1845 Agnes Collstrup, f. 19 Nov En Son: V. 1. Hilmar Villars Lunn, f. 4 Marts 1855, Cand. jur. IV. 7. Villars Knudsen Lunn, f. 13 Maj 1816, Ejer af Frederikshøj, * 6 Maj 1843 Frederikke Amalia Hagen, f. 2 Juli 1817, f 27 Juni se ndf. S. 36. Fem Børn : V. 1. Villars Knudsen Lunn, f. 5 Sept. 1844, Landmand Magdalene Henriette Charlotte Lunn, f. 27 Juli 1846, f 17 Nov. 1878, ug. 3. Julie Elisa Christiane Lunn, f. i April 1848, f 19 Febr Agnes Vilhelmine Cathinca Lunn, f. 16 Marts 1850, Kunstmalerinde Adam Carl Frederik Lunn, f. 20 Juni 1851, Lieutenant. IV. 8. Juliane Sophie Lunn, f. 10 Juni 1819, f 29 Juni 1851, * 28 April 1850 Frants Brun, f. 13 Juli 1815, Læge i Holbæk, f 21 Nov ud. Bem. IV. 9. Ove Peter Julius Lunn, f. 13 Jan. 1821, Oberst i Artilleriet, R., DM., f 8 Marts 1873,

18 12 * 9 Juni 1841 Vilhelmine Margrethe Smith, f. 13 Jan. 1826, f 25 Juni Fire Børn: V. 1. Dorothea Cathrine Lunn, f. 23 Maj 1852, f 16 April 1881 i Rom, ug 'Villars Christian Lunn, f. 1 Fehr. 1854, f 15 Oct Thyra Lunn, f. 28 Juli August Lunn, f. 14 Sept. 1858, Vexelerer, * 26 April 1882 Cathrine Marie Louise Véronique Messørschmidt, f. 10 Oct Et Barn: VI. 1. Aage Lunn, f. 4 Juni III. 4. Peder Hersleb, f. 16 Juli 1786, Herredsfoged, i Vejle, Etatsraad, R. af D., f 8 Jan * 20 Nov Louise Sophie Malling, f. 6 Marts 1784, f 2 Nov Fire Børn: IV. 1. Juliane Louise Christiane Hersleb, f. 3 Oct. 1812, f 22 Oct ug. 2. Ove Malling Hersleb, f. 13 Oct. 1814, Herredsfoged, i Horsens, Justitsraad, R. af D. 3. Peter Iver Her si eb, f. 3 Marts 1817, Gartner i Nordamerika. 4. Carl Frederik Her sleb, f. 8 Marts 1819, Intendant i Generalstaben, Overkrigscommissair, R. af D., * 12 Maj 1859 Christiane Malling, f> 10 Aug se ndf. S. 21. II. 3. Sophie Frederikke Eleonore Beck, f. 1759, f * 1786 Peter Hersleb Graah, f. 1750, Vice-Justitiarius i Højesteret, f Sex Børn: III. 1. Jens Andreas Graah, f. 17 Jan. 1787, Stiftamtmand i Aarhus, Kammerherre, R. DM., f 26 Jan. 1873, ug. III. 2. Elise Graah, f. 1789, f 23 Nov. 1865, ug.

19 13 III. 3. Wilhelm August Graah, f. 24 Oct. 1794, Søofficer, f 16 Sept. 1863, * 9 Febr Maren Cathrine West, f. 28 Maj 1810, f 14 Juni Syv Børn: IV. 1. Peter Hersleb Graah, f. 28 Nov. 1832, Landinspektør, f 8 Marts * 1 April 1858 Johanne Maria Møller, f. 21 Jan. 1836, ud. Børn. IV. 2. Johannes Graah, f. 18 Marts 1834, Ejer af Leegaardslyst, * 21 April 1871 Ane Sophie Nicoline Larsen, f. 11 Sept Tre Børn: V. 1. Cathrine Elisabeth Augusta Graah, i _ 17 *77 7 Cl 1 W 1 / T«-L O JVL2L1 ts 1 O / Vilhelmwie Sophie Louise Graah, I - 3. Peter Hersleb Johannes Graah, f. 16 Juli IV. 3. Sophus Jens Michael Graah, f. 7 Dec. 1835, j IV. 4. Sophie Christiane Graah, f. 26 Nov. 1836, f 15 Marts IV. 5. August Wilhelm Graah, f. 13 Sept. 1839, Læge i Skanderborg, * 24 Sept Alma Lund, f. 7 April Sex Børn: V. 1. Vilhelm Graah, f. 17 Nov. 1869, f s. D. 2. Johan Graah, f. 10 Oct. 1870, f s. D. 3. Ellen Graah, f. 29 Juni Anna Graah, f. 27 Marts Svend Bjørn Graah, f. 8 Sept Henning Graah, f. 8 Sept IV. 6. Carl Frederik Graah, f. 9 April 1842, Ejer af Karenslund, * 25 Juni 1875 Ottilia Carelia Marie Schoning, f. 6 Juni Fem Børn: V. 1. Louise Graah, f. 14 Maj 1876.

20 14 V. 2. Axel Graah, f. 15 Oct Emmy Graah, f. 22 Sept > 4. Jørgen Graah, f. 5 April En Søn, f. 18 Sept IV. 7. Anna Elisabeth Graah, f. 31 Marts 1844, f s. A. III. 4. Christiane Bolette Graah, f. 1799, f 1835, ug. III. 5. Peter Hersleb Graah, f. 1800, Archivar, Cancelliraad, f 13 Marts III. 6. Caroline Graah, f, ug. II. 4. Christiane Beck, f. 7 Marts 1761, f 30 Juni 1834, * 9 Febr Ove Malling, f. 10 Dec. 1746, Geheimestatsminister, R. af Elephanten, f 17 Nov Tretten Børn: III. 1. Peder Malling, f. 22 Dec. 1781, Professor, Stadsbygmester, R. af D., f 3 Maj 1865, ug. III. 2. Jens Malling, f. 1783, f III. 3. Louise Sophie Malling, f. 6 Marts 1784, f 2 Nov. 1854, * 20 Nov Peder Hersleb, f. 16 Juli 1786, Etatsraad, R. af D., Herredsfoged, i Vejle, f 8 Jan Fire Børn s. ovf. S. 12. III. 4. Charlotte Malling, f. 9 Juni 1786, f 13 Maj 1879, * 13 Aug Niels Hofman (Bang)1, f. 8 Juni 1776, Besidder af Hofmansgave, Etatsraad, R. af D., f 5 Marts Ti Børn: 1 Niels Hofman (Bang) var en Søn af Toldinspectør Claus Bang og Erika Pontoppidan. Stamhuset Hofmansgave blev ham testamenteret af hans Moders Morbroder, N. de Hofman, med den Bestemmelse, at han skulde antage de Hofmanners

21 15 IV. 1. Niels Erik Hofman (Bang), f. 18 Juli 1803, Etatsraad, R. af D., Besidder af Hofmansgave, * 23 Aug Martine Malling, f. 27 April 1801, f 17 Dec En Søn: V. 1. Niels Erik Hofman-Bang, f. 13 April 1844, Kontorchef i Landmandsbanken, s. ovf. S. 6. * 8 Sept Charlotte Louise Müller, f. 7 Febr Syv Børn: VI. 1. Niels Oluf Hofman-Bang, f. 27 Juni Karen Agnete Hofman-Bang, f. 21 Nov Inge Minna Martine Hofman-Bang, f. 28. April Rigmor Hofman-Bang, f. 21 Jan Ellen Hofman-Bang, f. 18 Febr ' 1 l 4 April Ebba Christiane Hofman-Bang, I IV. 2. Nanna Hofman (Bang), f. 10 Dec. 1804, f IV. 3. Christiane Hofman (Bang), f. 30 Maj 1806, f 5 Maj 1836, * 21 Sept Jens Wille Malling, f. 2 Maj 1810, ud. Børn. IV. 4. Ove Malling Hofman (Bang), f. 8 Jan. 1808, Præst i Lunde, f 29 Jan. 1868, * 10 Febr Mathea Urne Bodum, f. 26 Febr Fem Børn: V. 1. Niels Hofman (Bang), f. 4 Marts 1842, Præst i Vorde, Navn og Vaaben. Indtil 1801 skrev han sig N. Hofman Bang, men efter den Tid bortkastede han Bang41 og tog Hofman til sit Efternavn, under hvilket han selv er viet og hans Børn ere døbte. Paa Grund af særegne Omstændigheder begyndte han i 1832 at skrive sig Hofman (Bang) og paalagde sine Børn at føre dette Dobbeltnavn. Den senere Slægt skriver sig imidlertid snart med, snart uden Bindetegn eller Parenthes om Bang. Denne Anm. er indsat efter Samraad med Familien.

22 16 * 1 Juni 1872 Elisabeth Andersen, f. 4 Febr Fire Børn : VI. 1. Ove Malling Hofman (Bang), f. 5 Marts Ingeborg Hofman (Bang), f. 18 April Peder Ludvig Hofman (Bang), f. 6 Maj Erik Johan Hofman (Bang), f. 1 Marts V. 2. Thomas Bodum Hofman (Bang), f. 9 Juli 1843, Schæferidirectør i Sverige, * 30 Sept Nielsine Kirstine Nielsen, f. 2 Juni To Børn: VI. 1. Lars Vilhelm Hofman (Bang), f. 24 Aug Ellen Margrethe Hofman (Bang), f. 24 Maj V. 3. Charlotte Hofman (Bang), f. 4 Maj Louise Hofman (Bang), f. 19 Maj Johannes Hofman (Bang), f. 7 Maj 1849, f 28 Maj IV. 5. Jacob Hofman (Bang), f. 13 Febr. 1810, Forpagter, * 7 Nov Caroline Emilie Giersing, f. 2 Dec. 1820, s. ndf. S. 19. Syv Børn: V. 1. Charlotte Frederikke Hofman Bang, f. 2 Dec. 1847, * 27 Maj 1871 Henry Alfred Oxholm Smidt, f. 26 Juni 1845, Ejer af Nybøllegaard. Tre Børn: VI. 1. Sigrid Margrethe Smidt, f. 8 April 1872, f 5 Oct Claus Johannes Smidt, f. 8. Maj Edvard Emil Oxholm Smidt, f. 5 Jan V. 2. Niels Emil Hofman Bang, f. 7 Marts 1849, f 27 Oct V. 3. Carl August Hofman Bang, f. 7 April 1850, Ejer af et Fælledsmejeri,

23 17 * 14 April 1880 Rdhel Jeannette Christiansen, f. 1 Juni Et Barn: VI. 1. Poul Hofman Bang, f. 30 Jan V. 4. Erik Herman Hofman Bang, f. 21 Marts 1852, Ejer af et Fælledsmejeri, * 22 April 1880 Nielsigne Louise Kirstine Henriette Petersen, f. 28 Juni Tre Børn: VI. 1. Esther Marie Hofman Bang, f. 21 April Frida Harriet Hofman Bang, f. 1 April Rahel Charlotte Hofman Bang, f. 2 April V. 5. Peder Hofman Bang, f. 28 Sept. 1854, Ingeniør, * 9 Juni 1883 Henriette Désirée Fennimore Napoleone Bachem, f. 30 April V. 6. Ove Hofman Bang, f. 4 Dec V. 7. Fredrik Julius Hofman Bang, f. 9 Juni 1863, Forstmand. IV. 6. Louise Nicoline Hofman (Bang), f. 20 Aug IV. 7. Claus Emil Hofman (Bang), f. 20 Oct. 1812, Læge, f 29 Marts IV. 8. Louiche Hofman (Bang), f. 26 Febr. 1814, Schæferidirectør i Sverige, f 23 Dec IV. 9. Iver Wahl Hofman (Bang), f. 20 Marts 1817, Possessionat i Sverige, * 25 Aug Hilda Grønwall, f. 23 Maj Ni Børn: V. 1. Hilda Charlotte Sofie Hofman Bang, f. 4 Juni Jolin Ludvig Hofman Bang, f. 8 Juli Carolina Louise Hofman Bang, f. 1 Sept Christina Maria Amalia Hofman Bang, f. 4 Dec Niels Adolf Theodor Hofman Bang, f. 12 Febr

24 18 V. 6. Sofia Martine Hofman Bang, f. 25 Jan Anna Ida Nicoline Hofman Bang, f. 20 April Hilda Elvira Hofman Bang, f. 21 Maj Ove Malling Hofman Bang, f. 2 Dec IV. 10. Frederikke Hofman (Bang), f. 24 Juli III. 5. Frederikke Amalia Malling, f. 1 Maj 1788, f 14 Nov. 1869, * 20 Maj 1811 Niels Giersing, Proprietair, Forstander for Agerdyrkningsinstitutet paa Mørup, Kammerraad, f. 20 Juni 1783, f 8 Jan Tolv Børn: IV. 1. Peder Giersing, f. og f IV. 2. Ove Malling Giersing, f. 20 Juni 1813, Stiftslæge ved det adelige Stift Vallø, * 24 Maj 1844 Anna Malling, f. 28 Maj Ni Børn: V. 1. Niels Peter Vilhelm Giersing, f. 14 April 1845, f 1 Juli V. 2. Ove Malling Giersing, f. 19 Oct. 1846, Læge ved Hovedgaard Station, * 18 Maj 1874 Thomine Lucie Müller, f. 25 Oct En Adoptivdatter: VI. 1. Ingeborg Giersing, f. 4 Jan. 1880, s. ovf. S. 5. V. 3. Frode Giersing, f. 26 Maj 1848, Adjunkt i Viborg, cand, philol., * 3 Aug Elisabeth Aggersborg, f. 8 Juli Tre Børn: VI. 1. Ejnar Aggersborg Giersing, f. 1 Nov Ove Malling Giersing, f. 26 Oct Alf Erland Giersing, f. 24 Dec V. 4. Marie Elisabeth Giersing, f. 4 Febr. 1850,

25 19 *11 Juli 1875 Johan Kaffenberg, Lieutenant, Stationsforstander, f. 20 Marts Tre Børn: VI. 1. Christian Ove Michael Baffen berg, f. 16 Juni Anna Raffenberg, f. 4 Dec Ove Raffenberg, f. 6 Aug V. 5. Niels Peder Giersing, f. 10 Febr. 1852, Grosserer i Kbhvn, f * 16 Juli 1880 Ida Sophie Margrethe Wilde, f. 9 Marts To Børn: VI. 1. Harald Giersing, f. 24 April Ida Marie Giersing, f. 13 Maj V. 6. Frederikke Amalie Giersing, f. 19 Jan V. 7. Hans Emil Giersing, f. 9 Jan. 1856, Maskin - Constructør i St. Petersborg. V. 8. Peder Malling Giersing, f. 11 Aug. 1857, Styrmand, sandsynligt gaaet under med det engelske Skib ^Hermes» 1882 eller V. 9. Vilhelm Giersing, f. 1 Febr. 1859, Pr. Lieutenant i Fodfolket. IV. 3. Peder Jensen Giersing, f. 2 Dec. 1815, Landmand i Buenos Ayres. IV. 4. Christiane Giersing, f. 14 Marts 1817, f 1846, ug. IV«5. Magdalene Cathrine Giersing, f. 27 Sept IV. 6. Caroline Emilie Giersing, f. 2 Dec. 1820, * 7 Nov Jacob Holman (Bang), f. 13 Febr. 1810, se ovf. S. 16. IV. 7. Iver Giersing, f. 1822, f s. A. IV. 8. Frode Fredegode Giersing, f. 1 Marts 1824, Skolebestyrer i Odense, cand, theol., * 7 Nov Anna Kathrine Margrethe Duseberg, f. 30 Maj Elleve Børn: 2*

26 IIL III. 20 V. 1. Anna Dorothea Giersing, f. 29 Nov. 1863, f 9 Marts Viggo Ejnar Giersing, f. 2 April Knud Giersing, f. 28 Juni 1867, f 29 Aug Ellen Kathrine Giersing, f. 10 Dec Axel Birger Giersing, f. 17 Juli Johannes Hjalmar Giersing, f. 18 Nov Frits Thorkil Giersing, f. 28 Dec Marie Haraldine Giersing, f. 30 Maj 1877, f 23 Aug Ove Malling Giersing, f. 26 Jan Inger Margrethe Giersing, f. 4 Sept Poul Asbjørn Giersing, f. 11 Marts IV. 9. Birger Johannes Giersing, f. 19 Jan. 1826, Landmand, f i Chicago 19 Aug. 1874, * Caroline Holm, ud. Børn. IV. 10. Niels Wiborg Giersing, f. 1 Marts 1827, Cancellist i Marineministeriet, * 19 Oct Kirstine Jensen, f. 19 April IV. 11. Christian Giersing, f. 1830, f s. A. LV. 12. Juliane Giersing, f. 12 Sept. 1831, f 12 Dec. 1878, ug. 6. Iver Christian Malling, f. 1790, j Carl Malling, f. 17 Sept. 1791, Toldinspektør, Etatsraad, R. af D., f 2 April 1867, * 28 Aug Louise Malling, f. 22 Juli 1803, f 24 April Fire Børn: IV. 1. Ove Malling, f. 3 Juli 1825, f 18 Dec Martine Malling, f. 10 Nov

27 21 IV. 3. Christiane Malling, f. 10 Aug. 1830, * 12 Maj 1859 Carl Frederik Hersleb, f. 8 Marts 1819, s. ovf. S Ove Malling, f. 1 Juni 1833, f 14 Aug III. 8. Fredrik Malling, f. 17 Sept. 1791, f III. 9. Iver Christian Malling, f. 27 Aug. 1793, f 5 Dec. 1814, Student. III. 10. Elisabeth Nicoline Malling, f. 8. Aug. 1795, * 11 Juni 1825 Fredrik Thomsen, f. 16 Maj 1792, Højesteretsassessor, Etatsraad, R. afd., f 30 Oct To Børn: IV. 1. Christiane Hedevig Thomsen, f. 4 Febr. 1827, f 14 Oct Christiane Thomsen, f. 19 Sept. 1828, f 1 Marts 1861, * 2 Maj 1860 Christian Michael Rottbøll, f. 30 Juni 1834, Landmand i Nordamerika. To Børn: V. 1. Jensine Michelle Rottbøll, f. 23 Febr. 1861, f i Juni s. A. 2. Christiane Rottbøll, f. 23 Febr III. 11. Johanne Malling, f. 10 Juni 1797, f 14 Sept. 1854, * 24 Dec Mathias Hagen Hohlenberg, f. 18 Marts 1797, Prof., Dr. theol, j- 22 Juni Otte Børn, s. ndf. S. 32. III. 12. Birgitte Malling, f. 24 Febr. 1800, * 8 Juli 1826 Johannes Søbøtker Hohlenberg, f. 21 Dec. 1795, Gouvernør i Ostindien, f 11 Maj To Børn, s. ndf. S. 33. III. 13. Juliane Malling, f. 18 Nov II. 5. Carl Christian Beck, f. 9 Sept. 1768, Præst i Ødum, j- 14 Sept. 1818,

28 22 * Cathrine Charlotte Hjersing, f. 24 Juni 1776, f 18 Febr Fjorten Børn: III. 1. Jens Michelsen Beck, f. 3 Maj 1794, f III. 2. Petrine Charlotte Beck, f. 16 Sept. 1795, f 13 April 1856, Ni Børn, *31 Juni 1812 Christopher Friedrich Fabricius Heiberg, f. 1 Oct. 1784, Apotheker i Frederikshavn, f 20 April ** 1828 Ivar Brinck - Seidelin, f. 26 Nov. 1789, f 24 Sept IV. 1. Frederikke Charlotte Kirstine Heiberg, f. 14 Juni 1814, * 24 April 1842 Peter Christopher Abildgaard Holten, f. 16 Aug. 1807, tidligere Forvalter paa Bodenhoffs Plads. V. 1. Peter Nicolai Christopher Holten, f. 25 Maj 1843, Sømand, * 14 Juni 1874 Rasmine Nicoline Høeberg, f. 11 April 1839, f 7 Febr Nina Erika Holten, f. 20 Jan. 1847, Otte Børn, * 30 Juni 1867 Hans Rasmus Lange, f. 26 Jan. 1837, Kjøbmand.i Frederikssund. VI. 1. Hans Rasmus Lange, f. 5 Maj Peter Holten Lange, f. 29 Jan Carl Vilhelm Lange, f. 27 Febr Nina Frederikke Heiberg - Lange, f. 11 Maj Helga Anna Elisabeth Lange, f. 24 Marts 1875, f 4 Aug Gudrun Henriette Lange, f. 24 Aug Tage Jørgen Christopher Lange, f. 23 Juni Antoinette Fanny Hanne Juliane Lange, f. 6 Dec. 1880, f 1 Nov V. 3. Christopher Fredrik Holten, f. 21 Aug. 1849, Apotheker i Randers,

29 23 * 24 April 1877 Juliane Sophie SctlOU, f. 26 Juli Fire Børn: VI. 1. Frederikke Holten, f. 26 Jan. 1878, f 21 Juli Nina Holten, f. 12 Maj Frederikke Holten, f. 17 Juni Anna Abelone Holten, f. 8 Nov IV. 2. Charlotte Cathrine Marie Georgine Heiberg, f. 22 Maj 1816, j- 5 Febr. 1854, * 5 Oct Hans Møller, f. 26 Dec. 1807, Møller i Jylland, f Fire Børn: V. 1. Petrine Charlotte Møller, f. 29 Juli Hans Ivar Møller, f. 29 April 1849, f s. A Christopher Fredrik Møller, f. 1851,...r n / udvandrede til Amerika Carl Christian Heiberg Møller, f. 1852, ( IV. 3. Carl Christian Beck Heiberg, f. 29 Oct. 1818, Apotheker, Assessor pharm., * 16 Oct Ane Kristine Engelsen, f. 4 Febr To Børn: V. 1. Petrine Charlotte Margrethe Heiberg, f. 23 Dec Frederikke Christiane Heiberg, f. 13 Maj IV. 4. Thomasine Severine Ovidia Heiberg, f. 24 April 1821, f 23 April 1865, * 11 April 1862 Fredrik Christopher Christensen, f. 19 Maj 1819, Kjøbmand i Frederikssund. IV. 5. Lovise Marie Jensine Heiberg, f. 8 Oct. 1823, f 7 Marts 1868, * 6 Oct Peter Heiberg Wirsching, f. 26 Sept. 1815, Apotheker i Brevig i Norge. Sex Børn: V. 1. Gunhild Heiberg Wirsching, f. 11 Febr. 1854, f 10 April 1856.

30 24 V. 2. Ludvig Theodor Wirsching, f. 9 Oct. 1855, Cand, pharm. 3. Gunhild Heiberg Wirsching, f. 5 Febr Petrine Charlotte Beck Wirsching, f. 7. Sept Christopher Fredrik Fabricius Wirsching, f. 8 Maj 1860, Bager. 6. Peter Heiberg Wirsching, f. 1861, Handelsmand. IV. 6. Theodore Gotholdine Sophie Brinck-Seidelin, f IV. 7. Christopherine Frederikke Inopinata Brinck-Seidelin, f. 1828, f IV. 8. Ivar Fredrik Theodor Brinck-Seidelin, f. 30 Sept. 1829, Lærer i Kjøbenhavn, f i Jan. 1862, * 23 Oct Wilhelmine Charlotte Seitzberg. Tre Børn: V. 1. Petrine Charlotte Brinck-Seidelin, f. 28 Jan. 1856, * 7 Marts 1883 Fredrik Arup, f. 1 Juni 1849, Kjøbmand i London. 2. Anna Marie Ivarrikke Seidelin, f. 27 Jan Ivar Brinck-Seidelin, f. 15 Dec. 1860, Gartner. IV. 9. Thora Birgitte Pouline Brinck-Seidelin, f. 10 Nov. 1832, * 27 Nov Sofus Søren Friis Smith, f. 1832, Ejer af Grønnegaard. En Datter: V. 1. Bartholine Anine Friis Smith, f. 3 April III. 3. Louise Sophie Beck, f. 18 April 1797, f 1834, ug. III. 4. Marie Dorthea Beck, f. 26 Marts 1798, f 18 Sept ug. III. 5. Frederikke Beck, f. 24 Juli 1799, f 1 Aug. 1879, ug. III. 6. Ove Mailing Beck, f. 29 Marts 1801, Skibsfører, f 29 Nov. 1882, * 11 Nov Emma FreSCh, f. 21 Marts 1816, f 26 Maj Tre Børn: IV. 1. Emma Margrethe Beck, f. 2 Aug

31 25 IV. 2. Charlotte Cathrine Beck, f. 5 April Benedicta Fernanda Beck, f. 15 Juni 1858, * 6 Nov Georg Beck, f. 6 Maj Tre Børn, s. ndf. S. 29. III. 7. Christiane Caroline Beck, f. 29 Oct. 1802, f 21 Marts 1878, * 28 Oct Heinrich Møller Schultz, f. 21 Febr. 1796, Toldforvalter i Faaborg, Kammerraad, f 25 Jan Ti Børn: IV. 1. Carl Henrik Ove Schultz, f. 24 Juli 1823, * Ingeborg Dorthea Theil, f. 3 Jan. 1839, f 1 Sept Fem Børn: V. 1. Lorenz Heinrich Carl Schultz, f. 15 April Heinrich Knud Theil Schultz, f. 11 Dec Caroline Marie Schultz, f. 29 Dec. 1862, f s. D Knud Theil Schultz, f. 28 Dec Ingeborg Dorthea Schultz, f. 12 Juli 1866, f 4 Marts IV. 2. Carl Christian Beck Schultz, f. 3 Nov. 1824, Toldassistent, j- 16 Dec. 1879, * 9 Juli 1853 Anina Petrine Bjerres#, f. 28 Nov Tre Børn: V. 1. Heinrich Carl Christian Schultz, f. 13 Febr August Vilhelm Theodor Schultz, f. 10 Sept Caroline Anine Christiane Schultz, f. 6 Juli IV. 3. Ernst Fredrik Ferdinand Schultz, f. 25 Juni 1827, f 3 Dec IV. 4. August Vilhelm Theodor Schultz, f. 24 Juli 1829, Toldassistent, * 26 Aug Petra Vilhelmine Marie Rasmussen, f. 28 Nov Fire Børn: V. 1. Agnes Caroline Schultz, f. 22 Jan

32 26 V. 2. Hugo Heinrich Vilhelm Schultz, f. 10 Maj Helga Marie Schultz, f. 11 Maj Volmer Edvin Georg Schultz, f. 28 Sept IV. 5. Cathrine Charlotte Margrete Schultz, f. 29 April 1832, + 22 April IV. 6. En Tvillingsøster, f. 29 April 1832, f udøbt. IV. 7. Cathrine Charlotte Margrethe Schultz, f. 10 Nov. 1833, * 7 Juli 1865 Jørgen Ortmann, f. 12 Juni 1837, Kjøbmand ved Svendborg. Tre Børn: V. 1. Johannes Ortmann, f. 3 April Carl Christian Ortmann, f. 20 Maj Ida Henriette Hansine Ortmann, f. 15 April IV. 8. Ernst Fredrik Ferdinand Schultz, f. 13 Juni 1836, f 25 Juni IV. 9. Ove Malling Beck Schultz, f. 16 Aug. 1838, f 4 Juli 1882, * 25 Nov Karen Emilie Josephine Jacobsen, f. 15 Dec Tre Børn: V. 1. Sophus Carl Heinrich Beck Schultz, f. i Hans Peter Christian Beck Schultz, f. 10 Aug Ovine Emilie Schultz, f. 7 Jan. 1883, j- 14 Juli s. A. IV. 10. Hans Erhard Beck Schultz, f. 10 Oct. 1845, * 5 Nov Vilhelmine Carltine Jansen, f. 25 Nov Fem Børn: V. 1. Estrid Caroline Margrethe Schultz, f. 6 Nov Martha Cathrine Henriette Schultz, f. 24 Febr Ragnhild Josephine Frederikke Schultz, f. 6 Maj 1879, f 5 Nov. s. A Rigmor Julie Frederikke Schultz, f. 1 Oct

33 27 V. 5. Ellen Augusta Olivia Schultz, f. 1 Oct III. 8. Hans Erhard Beck, f. 5 Nov. 1805, Snedkermester, f 11 Aug. 1869, *11 Maj 1841 Ida Therese West, f. 4 Dec Et adopteret Barn: IV. 1. Jacob Jorgensen Beck, f. 4 Dec. 1850, Postexpedient, * 25 Maj 1875 Eleonore Jenssigne Petersen, f. 27 Dec To Born: V. 1. Christian Fredrik Beck, f. 14 Marts Ida Marie Beck, f. 1 Oct III. 9. Elise Henriette Beck, f. 1807, f 30 Nov. 1867, ug. III. 10. Anna Dorothea Beck, f. 15 Jan. 1809, f 10 Maj III. 11. Lovise Sofie Beck, f. 18 April 1810, f 26 Jan. 1834, ug. III. 12. Emilie Jensine Beck, f. 24 Febr. 1812, f s. A. III. 13. Peter Bernhard Beck, f. 8 Sept. 1813, j- s. A. III. 14. Ane Dorthea Beck, f. 8 Dec II. 6. Frederik Beck, f. 17 Marts 1773, Toldkasserer i Fredericia, Kammerraad, j- 20 Juni 1832, *11 April 1804 Christiane Frederikke Friis, f. 17 Juni 1782, f 17 Sept Fire Born: III. 1. Jens Michael Beck, f. 19 April 1805, Toldforvalter i Faaborg, Kammerraad, f 19 Nov. 1859, * 24 Sept Walpurga Georgine Sophie Juliane Barbette Rosamunde Friese, f. 17 Sept Ni Born: IV. 1. Frederik Christian Beck, f. 24 Nov. 1836, Grosserer, * 21 Jan Caroline Louise Sophie Hoen, f. 4 Marts Ni Born: V. 1. Oscar Christian Michael Beck, f. 17 Marts Emmy Sophie Frederikke Beck, f. 20 April 1865, f 28 Oct

34 28 V. 3. Helga Juliane Christiane Vilhelmine Beck, f. 16 April 1866, f 13 Juni Carl Frederik Beck, f. 19 Marts Ove Beck, f. 31 Maj Viggo Beck, f. 22 Aug. 1869, f 11 Sept. s. A Holger Beck, f. 11 Marts Villiam Beck, f. 11 Aug Einar Beck, f. 21 April IV. 2. Emma Augusta Beck, f. 29 Oct. 1838, * 24 Juli 1861 Hans Henrik Hansen, f. 12 Aug. 1828, Inspektør ved Tvangsarbejdsanstalten i Saxkjøbing. Elleve Børn: V. 1. Emma Christine Hansen, f. 9 Maj 1862, f 12 Juli Sigrid Michaela Hansen, f. 29 Oct Mathilde Henriette Hansen, f. 26 Aug Ebba Anna Hansen, f. 9 Febr Eigil Hansen, f. 30 Maj 1869, f 10 Marts Aage Hansen, f. 30 Maj 1869, f 4 Maj Eigil Aage Hansen, f. 7 Oct Helga Hansen, f. 25 April Erik Hansen, f. 25 Juni Hans Henrik Hansen, f. 14 April 1876, j- 11 Jan Oluf Hansen, f. 23 Dec IV. 3. Christiane Henriette Beck, f. 27 Marts 1840, f 28 Sept ug.

35 29 IV. 4. Juliane Michaela Beck, f. 21 Juli 1842, * 15 Juli 1871 Jens Peter Fonss, f. 26 Febr. 1843, Stationsforstander. To Born: V. 1. Fro Fonss, f. 30 Juni Tora Maria Magdalene Fonss, f. 5 Aug IV. 5. Georgine Magdalene Beck, f. 19 Juli 1844, * 24 Febr Carl Christian Ring, f. 21 April 1827, Cand. polyt., Landinspektor, Overklitfoged. Tre Born: V. 1. Aage Johannes Ring, f. 6 Nov Ellen Petrea Ring, f. 19 Nov Gerda Emilie Ring, f. 20 Jan IV. 6. Augusta Beck, f. 21 Juli 1846, f 16 Sept. 1866, ug. IV. 7. Leopoldine Marie Beck, f. 11 Juni IV. 8. Emilie Charlotte Beck, f. 7 Juni 1850, f s. A. IV. 9. Georg Beck, f. 6 Maj 1852, Kjobmand, * 6 Nov Benedicta Fernanda Beck, f. 15 Juni 1858, s. ovf. S. 25. Tre Bern V. 1. Astrid Ingeborg Beck, f. 17 Aug Ove Michael Beck, f. 30 Jan Harald Frederik Beck, f. 22 Juli III. 2. Christiane Frederikke Beck, f. 17 Juni 1807, f 4 Sept. 1834, ug. III. 3. Johan Vilhelm August Beck, f. 4 Nov. 1808, Landmand, * 14 Aug Jacobine Cecilie Palme, f. 7 Marts Syv Børn: IV. 1. Frederik Joseph Ludvig Beck, f. 2 Febr. 1847, Forpagter paa Rydhave,

36 30 * 28 Juni 1872 Louise Ophelia Kreyer, f. 31 Juli 1833, f 28 Sept. 1882, ud. Børn. IV. 2. Christiane Dorothea Beck, f. 10 Juli IV. 3. Sophie Jacobine Beck, f. 10 Oct. 1851, *11 Juli 1876 Jens Kraft Steenstrup, f. 23 Aug. 1849, Gaardejer. Fire Børn: V. 1. Ejnar Beck Steenstrup, f. 7 April Viggo Beck Steenstrup, f. 17 Sept Alice Beck Steenstrup, f. 30 Oct Halvor Beck Steenstrup, f. 11 Nov IV. 4. Niels August Beck, f. 14 Febr. 1853, Kjøbmand i Ringe. IV. 5. Otto Friis Beck, f. 8 Juli 1855, *31 Dec Sara Gyrithe Kyhn, f. 29 Oct Et Barn: V. 1. Vilhelm August Kyhn Beck, f. 7 Nov IV. 6. Thyra Augusta Beck, f. 1 Jan IV. 7. Knud Lautsen Beck, f. 27 Juli III. 4. Ove Frederik Beck, 3 Juli 1815, Distriktslæge i Kolding, * 19 Juni 1843 Caroline Vilhelmine Nancy Darre, f. 4 Jan Tre Børn: IV. 1. Christian Frederik Emil Beck, f. 17 April 1844, Apotheker i Sæby, *17 Juli 1874 Elisabeth Riemenschneider, f. 15 Dec To Børn: V. 1. Nancy Beck, f. 12 Maj Ida Beck, f. 5 Nov IV. 2. Julie Augusta Emilie Beck, f. 21 Oct. 1845, f 23 Jan. 1875,

37 31 * 1871 Axel Gether, f. 20 Juni 1844, Apotheker i Nykjøbing p. M., f 8 Oct To Børn: V. 1. Henrik Gether, f. 19 Oct Nanna Gether, f. 10 Jan. 1875, f 3 Febr. s. A. IV. 3. Johanne Fernanda Beck, f. 30 Dec. 1847, * 12 Maj 1883 Hylling Georg Wiwel, f. 3 Sept. 1851, Cand, philol., Første-Lærer i Kolding. I. 4. MATHIAS HAGEN, f. 1738, Apotheker i Kbhvn., f 1803, * 6 Marts 1766 Birgitte Cathrine Søbøtker, f. 30 Jan. 1749, f Fem Børh: II. 1. Margrethe Hagen, f. 1767, f II. 2. Birgitte Hagen, f. 1768, f II. 3. Elisabeth Judithe Hagen, f. 2 Sept. 1771, j * 1795 Frants Cristopher Henrik Hohlenberg, f. 18 Febr. 1764, Søofficer, Fabrikmester, f - 9 Jan Tre Børn: III. 1. Johannes Søbøtker Hohlenberg, f. 21 Dec. 1795, Guvernør i Ostindien, f 11 Maj 1833, * 8 Juli 1826 Birgitte Malling, f. 24 Febr. 1800, s. ovf. S. 21. To Børn: IV. 1. Birgitte Christianna Hohlenberg, f. 1 Jan. 1829, * 9 Aug Claus Jacob Emil Horiiemaini, f. 19 April 1810, Dr. med., Læge ved Livsforsikkringsanstalten, K. af D. Ni Børn: V. 1. Wilken Jonas Johannes Hornemann, f. 5 April 1853, j- 8 Dec Emilie Birgitte Marie Hornemairn, f. 20 Juli 1854, * 25 Jan Niels Bache, f. 22 Maj 1841, cand, jur., Lærer. En Datter:

38 32 VI. 1. Karen Bache, f. 21 April V. 3. Edvard Emil Horne mann, f. 20 Aug. 1856, Forstcandidat, Skovreguleringsassistent. 4. Knud Ove Christian Horne mann, f. 5 Marts 1858, Kjøbmand i Riga, * 21 Febr Alice Pychlau, f. 16 Juli En Son: VI. 1. Emil Reinhold Hornemann, f. 16 Jan V. 5. Emma Sophie Charlotte Hornemann, f. 11 Jan Henriette Margrethe Hornemann, f. 15 Juli 1861, * 12 Nov Christen Niemann Rosenkilde Sødring, f. 6 Sept. 1852, Fabrikejer. Et Barn: VI. 1. En Søn, f. 28 Jan. 1883, f s. D. V. 7. Helene Christiane Hornemann, f. 12 Maj Henning Hamilton Hornemann, f. 25 Dec Holger Emil Fenger Hornemann, f. 12 Dec IV. 2. Mary Hohlenberg, f. 5 Jan. 1833, * 13 Juli 1861 Charles Fed den, f. 12 Aug. 1831, Kjøbmand i Leith. III. 2. Mathias Hagen Hohlenberg, f. 18 Marts 1797, Dr. theol., Professor, R. afd. f 22 Juni * 24 Dec Johanne Malling, f. 10 Juni 1797, f 14 Sept. 1854, se ovf. S. 21. Otte Børn: IV. 1. Birgitte Hohlenberg, f. 28 Dec. 1828, f 16 Maj IV. 2. Henrik Hohlenberg, f. 1830, j IV. 3. Elise Christiane Hohlenberg, f. 31 Juli 1832, f 18 Maj 1873, * 12 Aug Carl Ferdinand Lund, f. 3 Maj 1829, Grosserer, f 26 Febr En Datter:

39 33 V. 1. Inger Johanne Lund, f. 1 Marts 1858, f 2 April IV. 4. Johannes Søbøtker Hohlenberg, f. 8 Oct. 1833, Søofficer, ITnderdirectør ved meteorologisk Institut. IV. 5. Ove Hohlenberg, f. 6 Marts 1835, Præst ved Holmens Kirke, * 27 Dec Emily Dahlerup, f. 30 Marts Tre Børn: V. 1. Mathias Hagen Hohlenberg, f. 3 Nov Johannes Edvard Hohlenberg, f. 21 Maj Johanne Elisabeth Hohlenberg, f. 4 Oct IV. 6. Christiane Louise Hohlenberg, f. 6 Marts IV. 7. Vilhelm, Henrik Hohlenberg, f. 15 Sept (døvstum), f 18 Juli IV. 8. Hans Jacob Hohlenberg, f. 11 Juli 1838, Landinspektør, * 24 Oct Olga Camilla Svanhilde Effia Jessen, f. 7 Aug III. 3. Else Birgitte Hohlenberg, f. 1799, f II. 4. Johannes Hagen, f. 1777, f II. 5. Johannes Bernhard Hagen, f. 26 Sept. 1780, Assessor pharmaciæ, Apotheker, f 20 Maj 1863, * 1808 Magdalene Amalia Hersleb, f. 1 Febr. 1782, f 25 Marts 1831, se ovf. S. 8. Syv Børn: III. 1. Iver Mathias Hagen, f. 23 Nov. 1809, Stud, theol., f 17 April III. 2. Louise Birgitte Henriette Hagen, f. 21 Juli 1811, * 19 Oct Heinrich August Malling, f. 23 Dec. 1807, Amtsforvalter og Actuar i Husum, Justitsraad, R. af D. Sex Børn : IV. 1. Magdalene Amalie Malling, f. 18 Sept. 1840, 3

40 34 * 2 Nov Nicolai Caspersen Matthiessen, f. 7 Juli I Livingston i Nordamerika. Sex Børn: V. 1. Louise Christine Victoria Matthiessen, f. 15 Sept. 1862, f 7 April Henry Albert Matthiessen, f. 20 Juni Charlotte Elise Matthiessen, f. 4 Juni Nicolai Bernhard Matthiessen, f. 4 Oct Heinrich August Maximilian Matthiessen, f. 24 Juni 1873, f 21 April Gustav Adolph Matthiessen, f. 9 Sept IV. 2. Martin Georg Mailing, f. 10 Oct. 1841, f 12 Sept IV. 3. Adolph Heinrich Georg Mailing, f. 23 Sept. 1843, Skibsconstructør, * 30 Oct Jacobine Christine Bruhn, f. 17 Juli Fem Børn: V. 1. Adolph Heinrich August Mailing, f. 4 Aug. 1867, f 21 April Louise Marie Magdalene Mailing, f. 3 Juni 1870, j- 28 April Ludvig Mailing, f. 15 Juni Louise Christine Mathilde Mailing, f. 21 Oct. 1873, j- 27 Jan Christine Louise Mailing, f. 25 Sept IV. 4. Ludwig Joachim Carl Mailing, f. 9 Nov. 1844, Dr. med., Docent i Kiel, f 6 Juli IV. 5. Louise Charlotte Mailing, f. 18 Febr. 1847, * 10 Oct Jens Ludvig Georg Mailing, f. 28 Aug. 1842, Captain i Sverige, t 7 Sept Fire Børn: V. 1. Jens Ludvig Hinrik Valdemar Mailing, f. 30 Sept Jens Jochum Hinrik Rudolf Mailing, f. 28 Dec

41 35 V. 3. Jens Hinrik August Christoffer Mailing, f. 6 Marts Jens Ludvig Hinrik Arnold Mailing, f. 22 Dec IV. 6. Elise Christiane Mailing, f. 10 Aug. 1849, * 29 Maj 1873 Carl Gustav Heitmann, f. 18 Juni 1840, Kjebmand i Hamburg. Tre Børn: V Poul Heinrich Heitmann, f. 3 Nov Carl Wilhelm Heitmann, f. 7 April 1877, j- 1 Juni Johanne Heitmann, f. 8 Oct III. 3. Peter Ove Hagen, f. 24 Sept. 1812, Apotheker, j- 9 Febr III. 4. Hans Jacob Adam Hagen, f. 20 Juli 1815, Commander i Seetaten, Commandant i Nyboder, R. DM., * 19 Sept Juliane Mathilde Krag, f. 15 Febr. 1820, j* 17 Febr Fire Bern: IV. 1. Magdalene Juliane Hagen, f. 10 Sept. 1840, * 14 Sept Johannes Hage Christian David, f. 28 Dec. 1837, Landmand. Tre Bern: V. 1. Christian Ludvig Julian David, f. 30 Juli Julie Anna Hagen, f. 30 Dec Ella David, f. 7 Nov IV. 2 Andreas Carl Christian Hagen, f. 6 Oct. 1843, Skibsfører, * 1 Nov Caroline Mathilde Dawson, f Tre Børn: V. 1. Henry Hagen. *- 2. Joachim Hagen. 3<

42 I. I. I. 36 V. 3. Charles^) Hagen. IV. 3. Joachim Hagen, f. 13 Juni 1845, Overretssagfører, * 11 Marts 1881 Mary Emily Conliff Carstensen, f. 7 Maj IV. 4. Carl Johannes Bernhard Hagen, f. 27 Maj 1856, Postfuldmægtig. III. 5. Frederikke Amalia Hagen, f. 2 Juli 1817, j- 27 Juni 1869, * 6 Maj 1843 Villars Knudsen Llllin, f. 13 Maj 1816, s. ovf. S. 11. Fem Børn. III. 6. Johannes Bernhard Hagen, f. 1819, f III. 7. Elise Christiane Hagen, f. 1822, f 1849, ug. 5. JOHANNES ARNOLD HAGEN, f. 1740, Regimentskvartermester. 6. BERNHARD HAGEN, f. 1742, f FREDERIKKE AMALIE HAGEN, f. 1743, f i Febr * 1761 Wolfgang Kaas, f. 1724, Admiral, f 15 April Ni Børn: II. 1. Bernhard Kaas, f. 30 Aug. 1764, Søofficer, f 30 Aug II. 2. Amalie Frederikke Kaas, f. 1764, f * 1786 Peter Rosenstand Goische, f. 1752, Højesteretsadvocat, j Tre Børn: III. 1. Peder Rosenstand Goische, Captain i Søetaten, R. af D. f. III. 2. Louise Rosenstand Goische, f ug. III. 3. Frederikke Amalia Rosenstand Goische, f. 16 Marts 1793, f 14 Marts 1855, * 1813 Carl Ewald, f. 1 Marts 1787, Generalmajor, Kammerherre, St.K. DM., f 19 Marts Syv Børn: IV. 1. Johanne Marie Caroline Ewald, f. 8 Nov. 1813, j- 5 Juli 1855, ug. IV. 2. Frederikke Amalia Ewald, f. 30 Sept. 1815, *

43 37 * 22 Dec Wilhelm Rothe, f. 13 Oct. 1800, Dr. tlieol., Professor, Præst i Vemmelov, f 9 Jan Otte Born: V. 1. Carl Ewald Rothe, f. 11 Nov. 1841, Overretssagfører, * 5 Nov Marie Krag, f. 13 Juni Et Barn: VI. 1. Sophie Amalie Rothe, f. 10 Juni V. 2. Thalia Rothe, f. 14 Dec. 1842, * 27 Marts 1866 Tyge Rothe, f, 13 Sept. 1834, Slotsgartner, R. af D. Fem Born: VI. 1. Rudolf Rothe, f. 3 April Vilhelm Rothe, f. 15 Dec Anna Rothe, f. 24 Juni Tyge Rothe, f. 10 Maj 1878, f 9 Nov Gerda Rothe, f. 25 Maj V. 3. Julie Rothe, f. 19 Jan. 1844, * 27 Sept Fredrik Sommer, f. 14 Maj 1846, Pakhusmester ved Jernbanen. V. 4. Thora Rothe, f. 31 Juli 1845, * 12 Febr August Friederich Philip Croilie, f. 17 Sept. 1823, Consul. To Born: VI. 1. Johan Poul Friederich Crome, f. 6 Maj Wolfgang Crome, f. 3 Juni V. 5. Frederikke Amalie Rothe, f. 11 Nov V. 6. Christian Ewald Rothe, f. 31 Marts 1847, Grosserer, * 30 Oct Jutta Skram, f. 7 April Fire Børn: