Kategorisering og videre arbejde med nye ideer fra borgermøde i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kategorisering og videre arbejde med nye ideer fra borgermøde i Region Nordjylland"

Transkript

1 Kategorisering og videre arbejde med nye ideer fra borgermøde i Region Nordjylland Nye ideer fra borgermødet i Region Nordjylland i februar 2015 er beskrevet i nedenstående skema. I venstre kolonne er ideerne kategoriseret i følgende kategorier: Information til patienterne Overblik Kommunikation generelt Overgange Bisidder/pårørende Indret systemet efter borgeren Indflydelse/selvhjælp Andet. I højre kolonne er beskrevet, hvorledes der kan arbejdes videre med ideerne. Der arbejdes med følgende muligheder: en videreformidles til sygehuse til inspiration en kan være en del af arbejdet med konkrete initiativer i Plan for Borgernes Sundhedsvæsen en videreformidles til fora med IT- eller kommunikationskompetencer en kan indgå i planlagte eller allerede igangværende regionale initiativer Information til patienterne Det kan være en god idé at have en ekstra sundhedsperson med (eller en på det modersmål som patienten har), hvis lægen ikke kan tale tilstrækkeligt dansk. (foreslået 2 gange) Alle afdelinger kunne have en ordbog med oversættelse af de mest gængse fagudtryk på netop denne afdeling Hvordan der kan arbejdes videre med den konkrete ide Kan desuden være en del af arbejdet med Plan for Borgernes Sundhedsvæsen del 6.1: Kommunikation skal målrettes den enkelte. Kunne man lave små repræsentative brugergrupper til at læse materiale igennem - ung/gammel/uddannelse/nydansker osv. Sundhedsvæsen del 6.1: Kommunikation skal målrettes den enkelte. Videreformidles til fora med kommunikationskompetencer. Som opfølgning på borgermødet i februar 2015, har Region Nordjylland forslået Danske Regioner, at de borgere, der deltog i borgermødet kan Side 1 af 9

2 danne regionale og nationale borgerpaneler. Infoskærme til de indlagte - Dagens menu, Her kan du låne en bog Patienterne skal informeres om, hvilke muligheder og rettigheder de har, fx for hjælpemidler og kontakt til kommunen Oversætte informationerne til let forståeligt ikke lægefagligt sprog. Videreformidles til fora med IT- og kommunikationskompetencer. Sundhedsvæsen del 1.3: Patientens behov og oplevelser er udgangspunkt for gode indlæggelsesforløb Sundhedsvæsen del 6.1 Kommunikation skal målrettes den enkelte og 6.3 Patientens journal skal være forståelig. Indgår allerede i standardiseringsprojektet og vil desuden være en del af kommunikationstræning i Patientens Team. Overblik Forslag om samlet overblik over behandlingen/udskrivning foreslås 12 gange blandt andet i form af: en plan over det samlede behandlingsforløb hjælp i form af "et flow chart/huskeseddel Uddybende skriftlig information til patienten om, hvad der skal ske fremadrettet (både ved behandling og ved udskrivning) Visuel logbog over hvad der skal ske for den enkelte patient Når der sker en flytning af patienten skal der foregå en orientering, således patienten er klar over, hvad det næste skridt i forløbet er. Udskrivningsnotat sendes med patienten hjem samtidigt med at egen læge får det tilsendt. Alle patienter skal have et udskrivningsbrev som indeholder plan fremadrettet Uddybende skriftlig information til patienten om, hvad der skal ske fremadrettet (både ved behandling og ved udskrivning) Sundhedsvæsen del 1.3 Patientens behov og oplevelser er udgangspunkt for gode indlæggelsesforløb og 4.1 Behandlingsansvarlige læger med ansvar for det samlede patientforløb på sygehusene. Kan være en del af regionens arbejde med Patientens Team og behandlingsansvarlig læge. Side 2 af 9

3 Informationsskærm i venteværelset, der orienterer om evt. ventetider foreslås to gange. Eventuelt koble venteinfo til en app, så man kan forlade venteværelse og stadig kende sit nummer i rækken Inden patienten ankommer til sygehuset, skal denne forberedes på, hvad der skal foregå (2 gange) Er det både samtale og behandling/undersøgelse på en og samme tid? Hvad kan patienten forvente af mødet på sygehuset? Patienten skal vide hvilke sundhedspersoner, der er med til samtalen og evt. have indflydelse på, hvem der deltager. Lad patienterne fører en dagbog under indlæggelse, hvori man skriver hvordan man har det. Denne skal vedlægges journalen (foreslås 2 gange). Sundhedsvæsen del 6.4 Udvikling af den Videreformidles til fora med IT- og kommunikationskompetencer. Sundhedsvæsen del 6.1 Kommunikationen skal målrettes den enkelte og 5.1 Patient, pårørende og personaleafstemmer mål, behov og muligheder i behandlingen. Indgår allerede i standardiseringsprojektet. Sundhedsvæsen del 3.2 Sundhedsjournalen som et fælles værktøj og 6.4 Udvikling af den Kommunikation generelt Ønske om bedre kommunikation med patienterne om, hvorfor man stiller spørgsmålene - hvis man spørger til rygning, kan patienten bedre forstå baggrunden for spørgsmålet, hvis læge/sygeplejerske fortæller f.eks., at storrygere har dårligere sårheling Kan være en del af regionens arbejde med Plan for Borgernes Sundhedsvæsen del 7.3 Kompetenceudvikling og efteruddannelse i fokus. Kan være en del af regionens arbejde med kommunikationstræning i forbindelse med Patientens Team og behandlingsansvarlig læge. Dialog/kommunikation: Medarbejder der er kommunikations - ambassadør og er til stede ved nogle samtaler for at coache medarbejdere til bedre kommunikation (bedre end kursus). Kan være en del af regionens arbejde med Plan for Borgernes Sundhedsvæsen del 7.3 Kompetenceudvikling og efteruddannelse i fokus. Side 3 af 9

4 Overgange Digital kommunikation med primærsektoren og pårørende i forbindelse med hjemsendelse. Besked til kommunen/hjemmeplejen og/eller nærmeste pårørende om, at borgerne er på vej hjem, så der står nogen og tager imod dem. Kvittering retur til sygehuset om, at de har modtaget beskeden. Aftaler i overgange: Navn på de personer, der har ansvaret i overgange mellem hospital og hjemmepleje Sundhedsvæsen del 4.2 Helhedsorienteret patientforløb. Videreformidles til fora med IT-kompetencer. Sundhedsvæsen del 4.2 Helhedsorienteret patientforløb. Stafetholderfunktion mellem sundhedsvæsnets aktører. Når man går fra at være barn til voksen skal der være en naturlig overgang og ikke starte forfra i voksenpsykiatri. Delestillinger mellem region og kommune (ansatte der er ansat i både region og kommune) Inddrage frivillige i forbindelse med udskrivning af personer, hvor der fx ikke er pårørende Sundhedsvæsen del 4.1 Behandlingsansvarlige læger med ansvar for det samlede patientforløb på sygehusene og 4.2 Helhedsorienteret patientforløb. Videreformidles til Psykiatrien til Sundhedsvæsen del 4.2 Helhedsorienteret patientforløb. Sundhedsvæsen del 5.3 Frivillige bidrager til ekstra støtte for borgerne. At når en læge har sagt, at patienten kan udskrives, at der så er en person, der følger op på, hvilke behov patienten har, for at personen kan Sundhedsvæsen del 1.3 Patientens behov og oplevelser er udgangspunkt for gode indlæggel- Side 4 af 9

5 sendes hjem. sesforløb og 4.2 Helhedsorienteret patientforløb. Kan desuden være en del af regionens arbejde med kommunikationstræning i forbindelse med Patientens Team. At man efter indlæggelse eller dagbehandling bliver kontaktet telefonisk. At man selv har mulighed for at kontakte sundhedspersonalet efterfølgende. Sundhedsvæsen del 4.1 Behandlingsansvarlige læger med ansvar for det samlede patientforløb på sygehusene. Kan være en del af regionens arbejde med Patientens Team og behandlingsansvarlig læge. Samtidig med at der går prøve- eller udskrivningsvar til praktiserende læge, går der digital besked til borgeren om at lægen har svaret. Efterfølgende kan borgeren vælge om man vil kontakte lægen og få uddybet enten ved konsultation eller ved at maile sammen med praktiserende læge. Mulighed for at tracking af henvisning for at kunne følge, hvad der sker (så man fx kan reagere med det sammen hvis den bliver væk ) Sundhedsvæsen del 6.4 Udvikling af den Videreformidles til fora med IT-kompetencer. Sundhedsvæsen del 6.4 Udvikling af den Videreformidles til fora med IT-kompetencer. Bisidder/pårørende For patienter kan det være godt med en kontaktperson, som kan hjælpe med at huske alt det der bliver sagt i situationen Sundhedsvæsen del 5.3 Frivillige bidrager til ekstra støtte for borgerne. Kan være en del af regionens arbejde med Pati- Side 5 af 9

6 entens Team. Nogle patienter er for syge til en god grundig samtale, derfor nødvendigt at tilbyde samtaler med de pårørende Sundhedsvæsen del 3.1 Sundhedsvæsenet inddrager pårørende i ønsket omfang. Mulighed for at skype med pårørende, når man er indlagt eller anden digital deltagelse (foreslås 6 gange). - Deltagelse ved stuegang Sundhedsvæsen del 3.1 Sundhedsvæsenet inddrager pårørende i ønsket omfang og 6.4 Udvikling af den Mulighed for at købe mad til pårørende Vejledning til pårørende - om mad - og overnatning - hvad man kan forvente - pårørendes rettigheder / Pligter - hvem kan man ringe til og få viden om status. - at bruge forskellige midler - folder - SMS - SPP - Informationsskærme på afdelingen Det skal defineres, hvad de pårørende skal og det afdækkes, hvilke behov der er, og hvordan de pårørende kan inddrages + retningslinjer (foreslås 2 gange) Sundhedsvæsen del 3.1 Sundhedsvæsenet inddrager pårørende i ønsket omfang. Videreformidles til fora med IT- og kommunikationskompetencer. Sundhedsvæsen del 3.1 Sundhedsvæsenet inddrager pårørende i ønsket omfang. Indret systemet efter borgeren Digitale muligheder for konsultation, kommuni- Kan være en del af arbejdet med Plan for Borger- Side 6 af 9

7 kation og booking (foreslås 5 gange): - Mulighed for skype konsultation istedet for fysisk fremmøde. - Flere muligheder for at skrive mails ifht. svar på prøver - System, hvor patient kan booke tid til f.ex. ambulant kontrol. Og vigtigt at man kan vælge den sundhedsperson man kender. - Manual med selvbetjeningsløsninger Ved en stuegang bør man vide, hvilket nummer man har, og aftalte tidspunkter skal overholdes nes Sundhedsvæsen del 6.4 Udvikling af den Videreformidles til fora med IT-kompetencer Sundhedsvæsen del 1.3 Patientens behov og oplevelser er udgangspunkt for gode indlæggelsesforløb. Armbånd med chip - hvis du er kronisk patient, ikke kan tåle speciel medicin. Videreformidles til fora med IT-kompetencer. Indflydelse/selvhjælp Patienten kan evt. indtaste oplysninger omkring sundhedsforhold på pc hjemmefra, som sygehuset kan se forud for operationen Sundhedsvæsen del 1.2 Patientens oplevede effekt skal være i centrum og del 6.4 Udvikling af den Kan desuden kobles med regionens forestående arbejde med PROM (Patientrapportede outcome mål). Videreformidles til fora med IT kompetencer. Man ligger ikke bare og venter men kan f.eks udfylde elektronisk spørgeskema tage temperatur og blodtryk. Sundhedsvæsen del 1.2 Patientens oplevede effekt skal være i centrum. Kan desuden kobles med regionens forestående arbejde med PROM (Patientrapportede outcome mål). Videreformidles til fora med IT kompetencer. Side 7 af 9

8 Videreformidles til sygehusene til At patienten selv udfylder sit drikkeskema Sundhedsvæsen del 1.2 Patientens oplevede effekt skal være i centrum. Kan desuden kobles med regionens forestående arbejde med PROM (Patientrapportede outcome mål). Videreformidles til sygehusene til Afkrydsningsskema tilpasset afdelingen: Kan du selv udfylde et drikkeskema? Kan du selv holde øje med spisetiderne? Kan du selv hente din mad? Kan du selv gå på toilettet? Kan du selv...? Skemaet kan tilpasses efterhånden, som patienten bliver bedre og kan mere. Sundhedsvæsen del 1.2 Patientens oplevede effekt skal være i centrum. Kan desuden kobles med regionens forestående arbejde med PROM (Patientrapportede outcome mål). Videreformidles til sygehusene til Andet Idé Der skal være særligt udvalgt/uddannet personale, som kan tage hånd om patient/pårørende, når der for eksempel er en akut/voldsom situation Sundhedsvæsen del 5.1 Patient, pårørende og personale afstemmer mål, behov og muligheder i behandlingen og Pårørende skal støttes og 7.3 Kompetenceudvikling og efteruddannelse i fokus. For nogle kan det være en stor hjælp, at man bliver tilbudt mad, inden man tager hjem eller bliver tilbudt at få en madpakke med hjem - eller i det hele taget har fokus på, om de "svage" patienter spiser. Tilbud om mad gælder ligeledes, hvis man er på sygehuset i løbet af mange timer til fx ambulant behandling eller til undersøgelse, eller hvis man sidder og venter mange timer i venteværelset på skadestuen. Måske kan frivillige bruges i denne sammenhæng. Sundhedsvæsen del 2.4 Måltider på patientens præmisser og 5.3. Frivillige bidrager til ekstra støtte for borgerne. Side 8 af 9

9 Frivillige - som bisiddere - Eventuelt et hjælpeskema, hvor patient/pårørende gør op hvad de eventuelt kunne bruge de frivillige til at hjælpe med. Den/de frivillige kunne så vælge sig ind på hvilke opgaver de gerne vil medvirke til at løse. - Når patienten bestiller transport til sygehuset, kan man bestille en frivillig til at følge rundt - involver frivillige organisationer, hvor der ikke er pårørende, eller hvis de ikke er stærke nok Wayfinding (foreslås 3 gange) Digital vejvisning, hvor patienten registrerer sig ved indgangen elektronisk med sygesikringskort. Derefter får patienten et nummer som via digitale tavler leder frem til det rigtige ambulatorium eller afdeling. nogle særligt ældre patienter kan ikke bruge denne løsning og derfor skal der være frivillige, som kan hjælpe. - Farvestriber i gulvet - Farvekoder / App - der viser vej på sygehuset. At folk i yderområder, hvor der er langt til lægen, har mulighed for at blive tilset af sygeplejerske på ældrecenter el. lign. i nærheden af egen bopæl et par gange om uge. F.eks. småskavanker, skifte forbinding o. lign. Tilføjelse af ressourcer med rette kompetencer. Der skal udtages to eller flere afdelinger, som forsøg afd. hvor der tilføres ressourcer til kompetenceudvikling og bemanding, så man har tid og mulighed for at sikre service, kommunikation og tryghed, så vil man forhåbentligt se at det gavner at investerer i kompetencer og se besparelser i kortere indlæggelsestid, færre genindlæggelser mm. Sundhedsvæsen del 5.3 Frivillige bidrager til ekstra støtte for borgerne. Sundhedsvæsen del 2.6 Det skal være nemt at finde rundt på sygehusene. Videreformidles til fora med kommunikationsog IT kompetencer. Kan være en del af arbejdet med Borgernes Sundhedsvæsen del 4.2 Helhedsorienteret patientforløb. Sundhedsvæsen del 7.3 Kompetenceudvikling og efteruddannelse i fokus. Side 9 af 9