Nyt fra din grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til tider kan være rift om dem. Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen Depot A Depot B Depot A+B Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m Kloakrenser, lille skovlskål Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m Kloakrenser, stor skovlskål Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m Lille letmetalstige, 6 m Tagstige m. hjul 6 m Kloakrensebånd, evt. med støtterør Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. Nordlige Bydel Depot A Sydlige bydel - Depot B Gert Krogsøe Henrik Rønbjerg Harald Kiddes Vej 51 H. C. Andersens Vej 2 Tlf Tlf Udlån af blandingsmaskine og leje af vejskilte - henvendelse til formanden Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 22. årgang - april 2011

2 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Ib René Prebensen Jønhøjvej 12 Tlf Kasserer Brit Degn Allégårdsvej 12 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Antal: Trykt i 400 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Bestyrelsesmedlem Anton Nygaard Åby Bækgårdsvej 6 Bestyrelsessuppleant Birgit Thomsen Fenrisvej 21 Revisorer John Thorup Jeppe Åkjærs Vej 17 Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Revisorsuppleant Annette Boye J. L. Heibergs Vej 27 Artikler i bladet: Formandens indlæg side 3 Generalforsamling 22. marts side 4 Planter og dyrelivet i haverne i Åbyhøj side 7 Gissel møbler - den specielle møbelforretning side 10 Stort og småt side 14 Historien bag vejnavnene side 19 2 FORMANDenS INDLÆG Årets vigtigste begivenhed hidtil har som sædvanlig været afholdelse af den årlige generalforsamling, som fandt sted tirsdag, den 22. marts Andetsteds i bladet er der en fyldig omtale af Generalforsamlingen. I år var 38 mødt frem for at deltage i generalforsamlingen, det største antal i nyere tid. Vi tager det som et tegn på, at Foreningens virke i større og større grad bliver vurderet relevant og interessant af medlemmerne. Arbejdet med at få omdannet det gamle elværk til et kultur- og forsamlingshus fortsætter. Der er nu igangværende forhandlinger med Århus Kommune vedrørende en eventuel overdragelse af bygningen til den etablerede arbejdsgruppe, eller måske nærmere til den organisation, der vil vokse ud herfra. Optimismen er stadig stigende med hensyn til at realisere projektet. Som det sikkert er bekendt, har Grundejerforeningen aktivt støttet beboerne på den øverste del af Kristen Kolds Vej i deres kamp for at undgå opstillingen af postkasser ude ved vejskel. Da der i princippet er en tinglyst servitut, der skulle forhindre det i at ske, mener vi at have en god sag. Meningen med omtalte servitut har fra det daværende Åby Sogneråd utvivlsomt været at bevare det flotte syn fra Kresten Kolds Vej op mod Åbyhøj Kirke. Udover det retsmæssige aspekt, mener vi, som beboerne på Kresten Kolds Vej, at en sådan synsmæssig vandalisering er uacceptabel. Læs mere herom under omtalen her i bladet i afsnittet stort og småt Jeg vil her benyttet mig af lejligheden til at takke journalist Hanne Vammen fra LokalAvisen for hendes ihærdige støtte i denne sag. Uden hendes entusiasme og beredvillighed til at følge sagen til ende, var vores sag slet ikke blevet så alment kendt, som den er blevet, og det havde nok været tvivlsomt om P4 Østjylland havde taget sagen op. Det er heldigvis sket, og optimismen breder sig her i Åbyhøj. Som tidligere nævnt har vi i samarbejde med Åbyhøj Fællesråd nedsat en Vejgruppe, der skulle komme med en konkret indstilling til, hvordan trafikafviklingen på villavejene i Åbyhøj kunne forbedres. Denne rapport er nu blevet behandlet af Århus Kommunes relevante afdeling. Fra Grundejerforeningens side mener vi ikke, at den pågældende rapport er blevet behandlet seriøst nok, og vi vil i samarbejde med andre relevante organisationer forsøge at få lagt et større pres på kommunen. Blandt andet har vi kontaktet Dansk Cyklist Forbund for at få denne organisation til at støtte det fremsendte vejreguleringsforslag. Afslutningsvis vil jeg udtrykke min glæde over at foråret for alvor ser ud til at være kommet til Åbyhøj, ikke blot vejrmæssigt, men så sandelig også aktivitetsmæssigt. Opførelsen af en ny Aldi, hvorved der uden tvivl vil ske en forskønnelse af området deromkring, nyt byggeri på den gamle Alta grund er gode nyheder. Derudover er der en del nye boligprojekter i gang, som modbeviser, at Åbyhøj skulle være en udbygget bydel. Se også her nærmere under stort og småt På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle vore medlemmer samt annoncører en god sommerferie, og jeg håber på at se mange af jer til vort maj arrangement. Af Preben Sørensen, Formand 3

3 generalforsamling 22.marts 2011 generalforsamling 22.marts 2011 Uddrag af de væsentligste punkter på Aabyhøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, tirsdag den 22. marts 2011: FORMANDSBERETNING 2010/2011 Siden seneste Generalforsamling har Grundejerforeningen stået som arrangør af en række arrangementer. Bl.a. kan nævnes: 1) En aften hos Østjyllands Politi. Rundvisning på politigården med indlagt kaffepause. Velbesøgt arrangement ca. 25 havde tilmeldt sig arrangementet. 2) Boligrådgivning for seniorer. Vore medlemmer fik her en god mulighed for at få afklaret spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med at foretage det rigtige boligvalg, når man bliver ældre. 3) I november 2010 havde vi inviteret til et gå-hjem møde med Carsten Hjorth og hans nye arbejdsgiver, firmaet DinSikkerhed. Emnet var det yderst relevante at sikre sin bolig bedst muligt. Fremmødet, der var yderst behersket lærte os, at møder afholdt sidst på eftermiddagen ikke er noget vi skal satse på. Herudover har vi været medarrangør til 2 arrangementer sammen med Åby Biblioteks Venner: Dyrelivet i haverne i Åbyhøj v/ Frank Jensen, Naturhistorisk Museum, samt Bier i haven v/den lokal honning producent Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer. Nævnte 2 arrangementer fandt sted i henholdsvis maj og september Vi ser det som en oplagt idé at fortsætte og forstærke dette samarbejde, da der er fordele herved for begge parter. Vi har en række arrangementer på vej, men 4 herom senere i vort medlemsblad og/eller via vores mail kartotek. Sideløbende med afholdelsen af disse arrangementer har Aabyhøj Grundejerforening været involveret i en række aktiviteter. Som en følge af det nye postkassedirektiv fra Transportministeriet og Post Danmark har vi i samarbejde med grundejere på Kresten Kolds Vej protesteret mod reglen om, at postkasserne fra 1. januar 2012 skal være placeret i vejskel. En tinglyst servitut på ejendommene på Kresten Kolds foreskriver at en zone på 4,5 meter foran husene ikke må indeholde andet end de japanske kirsebærtræer, der blev plantet, da husene blev bygget. Vi er af samme mening som grundejerne: at man fortsat skal holde området fri for synsmæssig vandalisering. Rapporten om regulering af trafikken på villavejene i Åbyhøj er nu blevet førstebehandlet af Trafik og Veje. Det skete på et møde vi i Vejgruppen havde med relevante embedsmænd. Dette møde fandt sted hos Trafik og Veje i Viby, den 17. november2010. Den foreløbige konklusion var, at omkostningstunge projekter havde det svært, da der for øjeblikket er udpræget lavvande i kommunekassen, samt at der var et forsøg med generel hastighedsbegrænsning i gang i ø-gade kvarteret i det centrale Århus, som vi måtte afvente resultatet af. Resultatet af dette forsøg forventedes klar medio måske lidt senere. Derudover blev der fremhævet en række konkrete ting, der gjorde f.eks. vejspærringer noget problematiske. Nabohøringer og hermed langsommelig sagsbehandling blev blandt andet nævnt som en konsekvens af vores stort anlagte plan. Desuden skulle der også foretages nye målinger, der skulle ske en afklaring med politiet vedrørende de foreslåede ændring, foretages vurderinger og beregninger over den rigtige generelle hastighedsbegrænsning, osv., osv., osv.,. I vil blive orientret, når der er nyt i sagen. Som det blev nævnt sidste år i min formandsberetning, arbejdes der intenst på at få etableret et Kultur-/forsamlingshus i det gamle Elværks bygninger. Den til dette formål nedsatte arbejdsgruppe består nu af repræsentanter fra Åbyhøj Fællesråd, Åby Biblioteks Venner, Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening, Aabyhøj Grundejerforening samt engagerede enkeltpersoner. Det indledende arbejde vedrørende, hvad istandsættelse af bygningen vil løbe op i, udarbejdelse af driftsbudget, er nu færdiggjort, og inden for relativ kort tid forventer vi at få en afklaring af, hvorvidt kommunen vil stille bygningen vederlagsfrit til rådighed, såfremt vi kan rejse de nødvendige midler. Som jeg ved tidligere lejligheder har nævnt, har et af vore relativt store projekter været at få etableret et mail adresse kartotek over vore medlemmer. Ved hjælp af et sådan kartotek vil vi effektivt, hurtigt og billigt kunne informere om kommende aktiviteter, og give hurtig relevant information i almindelighed. Dette kartotek fungerer nu udmærket, og vi har 173 af vore knapt 300 medlemmer i kartoteket men flere må da gerne melde sig til. Som en ny service over for medlemmerne kan vi nu tilbyde skilte til brug for vejfester til en pris, der blot er en femtedel af den pris kommunen forlanger. Indtil videre har vi investeret i 2 sæt, men såfremt efterspørgslen skulle eksplodere, er vi da parat til at udvide dette antal. Vores nye hjemmeside er nu på plads, og hjemmesiden fremtræder i dag i en betydelig mere overskuelige og brugbar udgave end den gamle. Vi har fået en ny web-master, der samtidig er vor grafiske sparringspartner, når det gælder udgivelsen af vort medlemsblad. I disse dage arbejder vi med at få en udstilling om Aabyhøj Grundejerforening på plads. Denne udstilling er påtænkt placeret på Åby Bibliotek. Der er blevet fremsat forslag om, at vi i foreningsregi skulle investere i en saftpresser til brug for at producere æblemost. Denne saftpresser skulle så stilles til rådighed for medlemmerne. Som det nok er jer bekendt har vi afholdt en meningsundersøgelse hos vore medlemmer i relation til dette emne. Jeg vil senere vende tilbage hertil med resultatet af denne undersøgelse. Jeg vil som jeg plejer slutte af med en opfordring til at være mere aktiv i relation fortsættes på side 9 5

4 Arrangement - plante- og dyreliv i åbyhøj Vi inviterer hermed til en lærerig foredragsaften over temaet PLANTE- OG DYRELIVET I HAVERNE I ÅBYHØJ v/ Museumsinspektør Frank Jensen, Naturhistorisk museum Tid & Sted: Åby Bibliotek, tirsdag, den 17. maj 2011 kl. 19:00 Aabyhøj Autoservice I/S Brian Jensen Vibyvej 34 Willi Bluhm Tlf Åbyhøj er et spændende haveområde, fordi mange af haverne i Åbyhøj har opnået en alder på langt over 100 år. Det bevirker, at der har udviklet sig gode forhold for mange fugle, dyr og insekter. Der er et væld af fugle i Åbyhøj, men ligeså interessant er det, at der også er et rigt insektliv med mange arter, som man ellers normalt kun finder i skovene. I løbet af de seneste par år er der f.eks. kommet en stor bestand af skovduer til området. Ikke alle de nye tilflyttere er dog lige populære blandt Åbyhøjs beboere. Jeg har i hvert tilfælde ikke talt med nogen, der har lyst til at have dræbersneglen på besøg i salatbedet, siger Frank Jensen, som selv bor i Åbyhøj. Udover at fortælle om plante- og dyrelivet i Åbyhøj vil Frank Jensen komme med et par gode råd om, hvad man selv kan gøre for at begrænse antallet af dræbersnegle. 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax generalforsamling 22.marts 2011 DanBolig Åbyhøj-Hasle DANBOLIG ALLAN BANTE DanBolig Åbyhøj-Hasle SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ DANBOLIG ALLAN BANTE RING: FAX SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ RING: FAX W W W.D A N B O L I G.D K DELIZIOSO Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Hamrende godt håndværk Tomsagervej Åbyhøj Tlf home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf DanBolig DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA SAMARBEJDER MED NORDEA Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf fortsat fra side 5 til jeres forening. Brug vores hjemmeside, svar på vore udsendte mails, hvis der er noget I ikke finder hensigtsmæssigt og/ eller har forslag til en anden måde at gøre tingene på. Husk på, at Aabyhøj Grundejerforenings aktivitet og virke fastlægges af jer medlemmerne. Da vi er en frivillig grundejerforening har vi ingen fastlagte krav vi skal leve op til, og kan derfor i stor udstrækning foretage os det, medlemmerne ønsker. Brug denne mulighed!! Jeg ser frem til et for foreningen fremgangsrigt år med ny medlemsfremgang, og med en endnu stærkere opbakning bag vore arrangementer. Beretningen blev godkendt. FORENINGENS REGNSKAB FOR 2010 Foreningen har i 2010 haft et overskud på kr ,62, Resultatet er markant forbedret i forhold til 2009, hvor der kun var et overskud på 804,40. Foreningen har nu aktiver indestående i banken på kr ,99. For 2011 budgetteres der med et overskud på kr ,00. Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2012 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at kontingentet for 2012 fastsættes til kr. 100,00 pr. år. Uændret i forhold til VALG TIL BESTYRELSE M.M. Preben Sørensen, Brit Degn og Kenneth Fuhlendorff var på valg. Brit Degn og Preben Sørensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Kenneth Fuhlendorff ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. fortsættes på side 13 9

6 gissel møbler - den specielle møbelforretning gissel møbler - den specielle møbelforretning Gissel Møbler er en møbelforretning på ca. 500 m2, der har fundet sin niche i dagens benhårde konkurrence. Gissel Møbler er i dag Århus førende detailforretning indenfor Otium Møbler & Stilmøbler. Historien om Gissel Møbler, og hovedpersonen bag firmaet er speciel derved, at udover at forretningen er en enestående specialforretning, har indehaveren Kjeld Gissel igennem en lang årrække gennem sit virke i foreningssammenhæng sat sit store præg på Åbyhøj, men herom senere. Gissel Møbler er et familieforetagende, hvor datteren Lone og sønnen Torben, sammen med Kjeld Gissel er med til at drive den daglige forretning. Historie Gissel Møbler blev etableret af Kjeld Gissel 1. september 1988 i Åbyhøj på adressen Thorsvej 1. Med som faglig ballast havde Kjeld Gissel 25 års ansættelse som bogholder og ekspedient hos Aarhus Renæssancemøbler. Det har nok ikke været tilfældigt, at Åbyhøj blev valgt som hjemsted for Gissel Møbler, idet Kjeld Gissel har boet i Åbyhøj hele sit liv. Kjeld Gissel blev født på Chr. Winthers Vej, og har indtil nu boet 7 forskellige steder i Åbyhøj. Begyndende på Chr. Winthers Vej, er livsforløbet gået via Roarsvej, Søren Frichs Vej, Arnegårdsvej, Tousvej, J. H. Wessels Vej til det foreløbige stoppested - St. Blichers Vej. Sortiment og kundesammensætning Gissel Møblers sortiment har været uforandret igennem samtlige snart 23 år Otium- & Stilmøbler. Der er dog sket en markant ændring i salget fordelt på trætyper, hvor det tidligere primært var egetræ i syret eller bejdset udgave, der blev solgt, til i dag, hvor det overvejende er mahognimøbler, bøgetræsmøbler og belysning der sælges. Der er også sket en ændring i sammensætningen af sortimentet, idet der har været en stor udvikling i Otiummøblerne, som i dag udgør hovedparten af omsætningen. Det er her især inden for det, der kan kaldes seniorsortimentet. Gissel Møblers målsætning er bl.a. at sælge så mange dansk producerede stilmøbler som muligt. Det bliver dog stadig sværere at leve op til målsætningen, da en lang række danske producenter af stilmøbler er gået konkurs på grund af den store konkurrence især fra Østen. Gissel Møblers kunder kommer fra hele Jylland. Ca. 20 % af omsætningen kommer fra kunder uden for det storårhusianske område af omsætningen hidrører dog fra kunder bosiddende i Storårhus. Tidligere havde Gissel Møbler en stor eksport til Island og Færøerne af især renæssancemøbler, specifik især møbler af egetræ. Denne afsætning, der toppede for 10 år siden, er dog stort set væk nu, men er så blevet afløst af en stor afsætning af otiumsenge og otiumstole. Fremtiden? Når Kjeld Gissel en gang takker af han bliver for øvrigt 70 år i år er det planen, at forretningen skal videreføres af børnene Lone og Torben. Efterskrift Kjeld Gissels personlige præg på Åbyhøj Udover at drive møbelforretning, har Kjeld Gissel igennem en lang årrække engageret sig i en række andre gøremål, herunder især deltaget i foreningslivet. Af en omfattende række tillidsposter i forskellige foreninger kan følgende nævnes: Aabyhøj Handelsstandsforening, Åby Fonden nu: Åby Sogns Støtteforening Torveudvalget Åby Biblioteks Venner Thrott Åbyhøj: Kasserer i 15 år, og derpå formand for klubben i 5 år. Sideløbende hermed har Kjeld Gissel været aktiv bryder i over 25 år. Er nu æresmedlem i Thrott Åbyhøj. Aktiv i Åbyhøj Socialdemokratisk Forening. Kasserer i en lang årrække efterfulgt af 5 år på formandsposten for lokalforeningen. Sådan kunne man blive ved. Kjeld Gissel har haft mere end 50 års bestyrelsesarbejde i diverse foreninger, næsten alle med tilknytning til Åbyhøj Mon ikke Kjeld Gissel vil fortsætte med at være aktiv i foreningslivet, selv efter at han har sluppet kontrollen med Gissel Møbler? Det er der helt sikkert mange mennesker i Åbyhøj, der håber på og regner med

7 DELACOUR DANIA Advokatpartnerselskab Fast Ejendom Stefan von Fintel DELACOUR DANIA Lille Torv Aarhus C T AABYHØJ TØMRERFIRMA Alt tømrerarbejde udføres Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj Tlf Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp v/anton Nygaard Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj Tlf Deres blikkenslager BENNI JONASSEN Aabyvej 112, 8230 Åbyhøj Tlf Tømrer- og snedkermester EIGIL ANKER & SØN Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj Tlf generalforsamling 22.marts 2011 fortsat fra side 9 Anton Nygaard, nuværende suppleant til bestyrelsen, blev valgt til bestyrelsen. Som afløser for Anton Nygaard på suppleantposten, blev Birgit Thomsen valgt. Revisor John Thorup blev genvalgt som revisor. Annette Boye blev genvalgt som revisorsuppleant. EVENTUELT I løbet af februar 2011 har medlemmerne haft muligheden for at fremkomme med deres mening om Aabyhøj Grundejerforenings eventuelle investering i en saftpresser til brug for produktion af æblemost. Medlemmerne skulle så kunne få stillet apparaturet (gratis?) til rådighed. En overvejende majoritet tilkendegav, at Aabyhøj Grundejerforening ikke skulle foretage denne investering 85 % af tilkendegivelserne vendte tommelfingeren nedad, og blot 13 % syntes, at denne investering skulle man foretage. En mere detaljeret redegørelse kan findes under stort og småt. Medlemmernes tale er dermed helt klar, og bestyrelsen vil snarest muligt tage stilling til problemkomplekset. Måske kunne det ske i samarbejde med Åby Biblioteks Venner. En del af de fremmødte var interesseret i at høre om, hvilke ændringer, der ville blive med hensyn til de kommende busruter igennem Åbyhøj. Formanden kunne her fastslå, at bortset fra, at ruten ville få et nyt nummer, ville der ikke ske nogen ændring for rute 10. Rute 5 bliver fremover en kombination af de nuværende ruter 18 og 5. Bussen følger fremover forløbet: Søren Frichs Vej Tousvej Vibyvej Chr. Winthers Vej, hvorefter busser drejer til venstre ud ad Silkeborgvej. Det kan således fremover ikke lade sig gøre at køre direkte fra ovennævnte områder til f.eks. Kvickly. Man er nødt til at stige om ved Silkeborgvej til en af de hyppigt kørende busser, der kører ind mod Århus. Derudover må busrejsende fra Anker Jensens Vej gå op til Søren Frichs Vej for at komme med bussen. Åbyhøj Fællesråd har forsøgt at få ændret på de for rute 5 noget uhensigtsmæssige ændringer, men kunne ikke vinde gehør for sine synspunkter ruteføringerne ligger fast. Ved at gå ind på kan man selv orientere sig om de kommende busruter. Nybolig Århus Vest v/søren Jensen & Peter Dybvad Silkeborgvej Åbyhøj Tlf TVIS-MODULIA KØKKENCENTER ÅRHUS v/ole KAMP Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj Tlf Derudover blev der drøftet en del emner. Der blev bl.a. efterlyst aktiviteter, der skulle gøre Grundejerforeningen mere attraktiv for yngre Åbyhøj-borgere. Det blev her konkret foreslået, at Aabyhøj Grundejerforening kunne stå for et fastelavnsarrangement. Dette forslag vil blive fulgt op af bestyrelsen. EFTER GENERALFORSAMLINGEN Under det efterfølgende kaffebord orienterede formanden for Åbyhøj Fællesråd, Jens Forchhammer og Åbyhøj Fællesråds virke og aktiviteter. 13

8 Stort og småt Stort og småt Nyt stort byggeri i Åbyhøj på hjørnegrunden Helgesvej/ Åbyvej På det tidligere krisecenters grund er 12 ejerlejligheder snart færdigopført. Der er allerede ved at ske indflytninger. Rapport fra forretningslivet i Åbyhøj netop nu - Åbyhøj kiosken er lukket igen, og nu sikkert endegyldigt. Konkurrencen fra Åby Kiosk lige overfor har åbenbart været for stor. Der er realistisk set næppe heller behov for 2 kiosker i Åbyhøj Centrum. - En helt ny Aldi? Som opfølgning på beretningen i vort seneste medlemsblad kan vi nu fastslå, at det nu for alvor ser ud til, at der sker noget, Fra og med 20. marts 2011 og indtil den 15. november 2011, vil den nuværende Aldi været lukket for at give plads til en ny butik. Den nye butik bliver på 1000 m 2. Vi ser frem til et udseendemæssig kraftigt forbedret forretningsområde. - Alta-bygningen er blevet solgt Bygningskomplekset, hvor Alta tidligere og Gissel Møbler fortsat har til huse er blevet solgt. Planerne for bygningerne er, at de skal rives ned, for at give plads til et omfattende kontorbyggeri, inklusive parkeringskælder. Medlemsundersøgelse vedrørende Aabyhøj Grundejerforenings eventuelle investering i en saftpresser Foreningens medlemmer blev anmodet om at tage stilling til følgende problemstillinger: 1. Jeg har/ har ikke behov for at få presset mine æbler til most, 2. Jeg har behov, men mener opgaven allerede løses på glimrende vis af Økologisk Landsforening, 3. Jeg har behov, og mener Aabyhøj Grundejerforening bør foretage den nødvendige investering, da det er for ufleksibelt at der kun er en bestemt dag, man kan bruge tilbuddet fra Økologisk Landsforening Medlemmerne har nu talt, og resultatet af meningsmålingen kan nu fremlægges: 80 har taget stilling til ovennævnte spørgsmål (svarprocent på 46) Ud af de 80 har 68 % ingen behov for eller interesse i en saftpresser 18 % har behov, men mener at den nuværende løsning fungerer udmærket Dette giver i alt 85 %, der fravælger en investering 13 % mener Aabyhøj Grundejerforening bør anskaffe en saftpresser 3 % er helt neutral i spørgsmålet Regulering af trafikken på villavejene i Åbyhøj Som nævnt i vort seneste medlemsblad har vi fået vores (Vejgruppens) plan behandlet af Trafik og Veje. Trafik og Veje udtrykte en særdeles kontrolleret begejstring for planen, og kunne finde en nærmest endeløs strøm af forhindringer for at planen umiddelbart kunne føres ud i livet. For at fremme vores sag, har vi rettet henvendelse til Dansk Cyklist Forbund, for i samarbejde med denne organisation at få lagt mere pres på de kommunale myndigheder. Der kan i øvrigt henvises til omtale af Foreningens Generalforsamling, på siderne 4-5, 9 og 13 i dette blad. Nyt byggeri på Bakke Allé Der opføres 16 eksklusive boliger i 2 plan på området på Bakke Allé, hvor der tidligere var skrotopbevaringsplads. Boligerne er sat til en pris på kr. 3,65 mio. respektive kr. 3,95 mio. I flæng kan nævnes: Nye boligblokke bag Åbyhøjgård på det tidligere gartneri Thomasmindes grund, rækkehuse på Erik Bøghs Vej, ejerlejligheder på hjørnet af Helgesvej og Åbyvej, og nu dobbelthuse på Bakke Allé. Boligrådgivning for seniorer Tirsdag, den 9. november afholdt vi et arrangement på Åby Bibliotek, hvor der var givet rig mulighed for at få råd og vejledning i det rette valg af bolig, når behovet opstår for at skifte ens eksisterende (for store) bolig ud med en anden. Foredragsholderen var Bjarne Friis Sørensen, daglig leder af Boligrådgivning for Seniorer. Da alle måske ikke har fået svar på de spørgsmål, man måtte sidde inde med, vil vi her informere om, hvordan man får mere at vide, nemlig ved at kontakte Bjarne Riis Sørensen pr. telefon: eller pr. mail: boligseniorer.dk Nye regler for postkassernes placering Som det nok er de fleste bekendt er der indgået en aftale mellem Transportministeriet og Post Danmark, der indebærer, at for villaers vedkommende skal postkassen opstilles ved vejskel til afløsning af, hvad man har i dag. Denne placering af postkassen ved vejskel skal være foretaget inden 1. januar Købmandsforretningen på hjørnet af H. Dette har vi på vegne af beboerne på den øvre Hertz Vej og Vibyvej er lukket del af Kresten Kolds Vej protesteret imod, af Det ser nu ud til at det er endegyldigt forbi Den udfærdigede rapport om denne undersøgelse flere grunde: 1) En opstilling af postkasserne med dagligvareindkøbsmuligheden i købmandsforretningen kan rekvireres ved at henvende sig til vil være i strid med en tinglyst servitut, der ved siden af Slagter Formanden for Aabyhøj Grundejerforening. Hvis man for 3-5 år siden gik og troede, at påbyder beboerne at holde området på 4,5 Fisker. Siden der har været brand i lokalerne Åbyhøj var udbygget, må man i dag konstatere, meter foran husene ud mod vejen fri for andet har butikken været lukket, og er nu udbudt at det var et fejlskøn. Inden for de seneste som kontorlokale til leje. par år, er der opført flere nye boligområder. fortsættes på side

9 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf NEW STYLE SALON Herre & Damefrisør DINO Tlf Silkeborgvej 307, 8230 Åbyhøj ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf Murermester G. NYGAARD PEDERSEN Elkjærvej 27, 8230 Åbyhøj Tlf sigtigepriser.dk sigtigepriser.dk Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf Tømrer & Arkitektfirma M.A.A. PREBEN HANSEN Haslevej Åbyhøj Tlf Mobil: Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk nordea.dk Gør det muligt AGør det muligt A Stort og småt fortsat fra side 15 end de oprindeligt plantede kirsebærtræer, der udgør en allé op mod kirken, 2) En sådan opstilling af vidt forskellige postkasser vil være en synsmæssig vandalisering af området, og vil ødelægge det smukke syn fra I. P. Jacobsens Vej op mod kirken. Journalist Hanne Vammen fra LokalAvisen har skrevet flere artikler i bladet om dette emne Grundejere i oprør, den , Grundejere kæmper videre, den , Kold skulder til grundejere, den og på det seneste er P4 Østjylland gået ind i sagen med en radioreportage fra den berømte vej i Åbyhøj sendt kl. 7:15 om morgenen, den 30. marts 2011, med opfølgning på sagen i løbet af dagen. Formentlig med baggrund i den relativt kraftige mediedækning er holdningen hos Århus kommune gået fra passivt at give Post Danmark dispensation fra den tinglyste servitut uden de store refleksioner herover, til nu at arbejde for, at Post Danmark ikke skal have lov til at sætte omhandlede postkasser op. Derudover har en talsmand for Trafikstyrelsen udtalt, at en tinglyst servitut umiddelbart er at sammenligne med en fredning, og at han derfor godt kunne forestille sig, at konklusionen blev, at der ikke skal sættes postkasser op i vejskel på Kresten Kolds Vej. Placeringen skulle så være, som vi ønsker det, på siden af husmuren 4,5 meter inde på grunden. Der følges op på sagen, og Foreningens medlemmer vil blive løbende opdateret. Afslutningsvis, skal det nævnes, at Aabyhøj Grundejerforening ikke forholder sig til det betimelige i, at Transportministeriet og Post Danmark i forening har besluttet, at pålægge landets husejere denne ekstraopgave og omkostning, der er forbundet med at leve op til de nye forskrifter. Vi har kun forholdt os til den aktuelle sag. Ny kirke i Åbyhøj Der er kommet ny kirke til byen. På adressen Mjølnersvej 6 har Aarhus Valgmenighed (ÅVM) opført en kirkebygning af et noget andet udseende, og indhold end, hvad man normalt forbinder med en almindelig folkekirke. ÅVM er stiftet I 1990, og flyttede aktiviteterne til Lokesvej i Åbyhøj I 2005, efter at have haft til huse flere forskellige steder I Århus. I 2010 solgte ÅVM grund og bygning på Lokesvej og flyttede til den nuværende adresse på Mjølnersvej 6. ÅVM er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og er uafhængig af folkekirkens økonomi. Valgmenigheden har cirka 650 medlemmer, som fortrinsvist er børn, unge og voksne fra hele Århus området. Den daglige drift af kirken varetages af 17 ansatte (svarer til 10 omregnet på helårsbasis) samt et stort antal frivillige, der hver uge afholder 3 gudstjenester. I Grundjerforeningens Medlemsblad, der udkommer til efteråret bliver virksomheden Aarhus Valgmenighed mere udførligt beskrevet I vores serie serien om interessante virksomheder I Åbyhøj. 17

10 Buchtrup og Duet Service udlejning Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj tlf svaneglas Silkeborgvej 263/Thorsvej Åbyhøj - tlf Elite svaneglas Park Park & & Have Have ApS ApS Finderupvej Århus C Tlf. 86 Finderupvej Fax Århus C Glarmester Glarmester Tlf Fax Når ruden er knust og skaden er Når ruden er knust og skaden sket. - Ellerer når den gamle termorude Tomsagervej sket. Eller når den gamle er punkteret. 14, 8230 termorude Åbyhøj er punkteret. Tlf aabyhøj tapet og farve v/malermester HOLGER PEDERSEN Silkeborgvej 230 Kld Åbyhøj Tlf Historien bag Vejnavnene Egen afdeling I.P. Jacobsens med kompetencer Vej er opkaldt efter forfatteren Jens Peter Jacobsen. Han blev født i Thisted indenfor fremstilling og montage af 7. april 1847, og døde 30. april 1885 af tuberkulose i sit barndomshjem i løsninger inden for glas- og alufacader. Thisted. sket. Når ruden Eller når er knust Når den gamle ruden og skaden termorude knust og skaden er Special glasløsninger til indendørs sket. er punkteret. Eller når den gamle termorude brug til indretning og design i pri- sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. vate boliger eller til erhvervsbyggeri. er punkteret. Interiørglas og spejle Glas og alufacader Special glasløsninger til indendørs svaneglas Voldbjergvej Glas Egen 22 afdeling 8240 og Risskov alufacader med kompetencer Glas og alufacader svaneglas Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Egen indenfor afdeling fremstilling med kompetencer og brug montage til af indretning og design i pri- indenfor løsninger fremstilling inden for glas- og Egen afdeling vate montage og alufacader. boliger af med kompetencer eller til erhvervsbyggeri. løsninger inden for glas- og alufacader. indenfor fremstilling og montage af Interiørglas løsninger og spejle inden for glas- og alufacader. Voldbjergvej Risskov Randers Interiørglas Special Tlf. glasløsninger og til Århus spejle indendørs Tlf Ebeltoft Tlf Voldbjergvej 22 Grenaa 8240 Tlf. 86 Risskov Bjerringbro Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Tlf Special brug til glasløsninger indretning og til indendørs design i pri- brug vate boliger til indretning eller til erhvervsbyggeri. Tlf Interiørglas og design i pri- og spejle Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Risskov Randers Tlf Århus Tlf brug 00 Ebeltoft til Tlf. indretning og design i pri- Tlf. 86 Voldbjergvej Risskov Randers Tlf. Grenaa Tlf Århus Tlf. Bjerringbro vate 00 Tlf. Ebeltoft boliger Tlf eller til erhvervsbyggeri. Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Voldbjergvej Risskov Tlf svaneglas Glas og alufacader Egen afdeling med kompetencer Glas og alufacader indenfor fremstilling og montage af løsninger inden for glas- og alufacader. Egen afdeling med kompetencer Glarmester indenfor fremstilling og montage af Glarmester Når ruden er knust Glarmester og skaden løsninger inden for glas- Interiørglas og alufacader. og spejle Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Glarmester Når ruden er knust og skaden er sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. Glas og alufacader Jens Peter Jacobsen rejste i 1863 til København Interiørglas og spejle for at tage studentereksamen. Han var tidligt Special glasløsninger optaget af naturen til indendørs og af naturvidenskaben, brug til indretning og han var og en design stor tilhænger i pri- af Darwins vate boliger teorier eller til om erhvervsbyggeri. arternes oprindelse, som han oversatte til dansk og skrev artikler om i årene Jacobsen interesserede sig for menneskets biologiske side, og mener at det lever for at realisere sig driftsmæssigt. Georg Brandes introducerede Jacobsen til europæisk naturalisme. Forfatterskabet har en central placering i perioden Det moderne gennembrud i dansk litteratur. Forfatterskabet er smalt i mere end én forstand. Det er dels smalt, fordi værkerne, umiddelbart kræver et engagement af læseren. Desuden er forfatterskabet smalt, fordi det kvantitativt ikke fylder ret meget. Dette faktum opvejes til gengæld rigeligt af den høje kunstneriske kvalitet. J. P. Jacobsen opnåede i sin korte levetid at få udgivet de to romaner, Fru Marie Grubbe (1876) og Niels Lyhne (1880) samt novellesamlingen Mogens og andre noveller (1882). Romanen Fru Marie Grubbe (1876) betragtes som dansk naturalismes hovedværk. Marie Grubbe er hos J.P. Jacobsen skildret som en kvinde, der fra at have været gift med en kongesøn, undergår en social deroute, for at udleve sin seksuelle drift. Af Inge Nedergaard Sørensen En lokal bank med lokale mennesker Alt glarmester og tømrerarbejde Claus Christiansen Brit Degn Bjarne Fries Ring for uforpligtende tilbud aabybyg.dk Nybyg Tilbyg Udestuer Nyt tag Nye døre og vinduer Energivinduer 19

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 20. årgang - nov / dec 2009 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - april/maj 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - november 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Åbyhøj

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Egevænget 8 Sag: 84600631 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Boligen Opført 1973 Rum/Værelser 4/4 Bolig 130 m² Grund 917 m² Energimærke:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere