Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig"

Transkript

1 Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig

2 brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til os. Pension handler først og fremmest om at spare op til din alderdom, men det handler også om at have nogle forsikringer, som dækker dig og dine nærmeste, hvis du får problemer med helbredet eller dør. For at få mest muligt ud af din nye pensionsordning, så er der lige et par ting, du skal tage stilling til, inden du lægger pensionspapirerne på hylden. 2

3 Du skal tage stilling til: 1 2 Hvem der skal have pension, når du dør Om du skal sende pensionserklæringen til os 3 Om du vil overføre en anden pensionsordning til os På de næste sider kan du læse, hvad du skal overveje, inden du tager stilling. Når du har taget stilling, behøver du ikke tænke over din pension i et godt stykke tid vi sørger nemlig for at varetage dine interesser. 3

4 din nye pensionsordning Tre situationer, hvor du kan få brug for din nye LærerPension I skemaet kan du se, hvilke pensioner og forsikringer du har på din nye LærerPension Når du går på pension Det får du: Alderspension livsvarig udbetaling Børnepension til børn under 21 år Ved problemer med helbredet Det får du, hvis du er berettiget til det: Invalidepension Midlertidig pension Bidragsfritagelse Børnepension til børn under 21 år Ved din død Det kan dine efterladte få: Dødsfaldspension udbetaling i op til 10 år Børnepension til børn under 21 år 4

5 Du kan have flere pensionsordninger hos os, som eventuelt indeholder andre pensioner og forsikringer end dem, du får på din nye LærerPension. På side 12 og 13 kan du læse mere om det. 5

6 LIDT AT TAGE STILLING TIL Skal du sende en pensionserklæring? Du skal sende pensionserklæringen til os, hvis du kan sætte kryds ved et eller flere af punkterne i den erklæring, vi har vedlagt. Kan du ikke sætte kryds, skal du ikke sende erklæringen den til os Når du skal sende erklæringen hvad sker der så? Kan du sætte kryds i erklæringen, så får du ikke de forsikringer, vi har beskrevet i skemaet under Ved problemer med helbredet. I stedet for bruger vi pengene til de andre dækninger i din pensionsordning. Sender du ikke pensionserklæringen til os, giver pensionsoversigten et forkert billede af, hvordan du er dækket af dine forsikringer, hvis du får problemer med helbredet. Hvem skal have pension, når du dør? Din dødsfaldspension bliver automatisk udbetalt til nærmeste pårørende, når du dør. Derfor skal du også tage stilling til, om det passer til din livssituation, eller om du vil ændre på det. De fleste er tilfredse med, at udbetalingen går til nærmeste pårørende, og hvis du er gift, og I har fælles børn, passer det sikkert også fint til din livssituation. Men er du i en anden situation, så er det en rigtig god idé at se nærmere på, hvem der skal have pension, når du dør. 6

7 Vil du ændre på begunstigelsen nærmeste pårørende? Beslutter du dig for at indsætte en anden som begunstiget end dine nærmeste pårørende, kan du på logge dig på og ændre begunstigelsen med det samme. Hvem er dine nærmeste pårørende? Nærmeste pårørende er det, vi kal der en begunstigelse. Begunstigelsen nærmeste pårørende er defineret i forsikringsaftaleloven og er følgende personer i denne rækkefølge: Ægtefælle eller registreret partner En samlever med fælles bopæl a. som du har boet sammen med de sidste to år, inden du dør, eller b. som du venter, har eller har haft et barn med Livsarvinger: Børn, børnebørn osv. 4 Arvinger ifølge testamente 5 Arvinger ifølge loven 7

8 FÅ EKSTRA PlusPension giver dig opsparing for alle pengene LIDT MERE AT TAGE STILLING TIL Vil du overføre en anden pensionsordning til os? Har du andre pensionsordninger fra tidligere jobs, og synes du, at det giver dig et bedre overblik at samle dem et sted, så kan du overføre ordningerne til os. Men inden du gør det, så skal du tage stilling til, om det overhovedet er en god idé. Er du interesseret i at overføre, så log dig på lppension.dk. Her kan du læse, hvad du skal tage stilling til, chatte med en rådgiver, hvis du har brug for rådgivning og sætte overførslen i gang med det samme. plus på kontoen I DIN ALDERDOM Vil du spare mere op til din pension? Vil du gerne selv spare mere op til din alderdom? Så kan en PlusPension være løsningen. Med en PlusPension kan du nemlig supplere din pension med en ratepension. Du kan læse mere på 8

9 9

10 Hvad sker der... Hvad sker der, når du går på pension Når du fratræder din stilling for at gå på pension, kan du starte udbetaling af din alderspension. Du kan tidligst starte udbetaling 5 år før din folkepensionsalder. Hvad sker der, hvis du får problemer med helbredet Du kan få udbetalt din invalidepension, hvis du har ret til offentlig førtidspension. Mens det offentlige vurderer det, kan du have mulighed for at få udbetalt midlertidig pension, som er halvdelen af invalidepensionen. Det kan fx være, hvis du har været sygemeldt i mindst tre måneder, er på sygedagpenge, er fratrådt og uden indtægt. Der kan også være andre muligheder, fx ved arbejdsprøvning, revalidering eller fleksydelse. I alle disse situationer skal du kontakte os. Livstruende sygdomme Du har også ret til at få din invalide pension, hvis du får sygedagpenge i ubegrænset tid på grund af en livstruende sygdom, og alle muligheder for behandling er udtømte. Bidragsfritagelse Når du får udbetaling fra din in validepension eller midlertidig pension, får du bidragsfritagelse. Det betyder, at du stadig sparer op, selv om du ikke længere indbetaler til ordningen, og du er berettiget til udbetalinger fra dine forsikringer og din pension. 10

11 Dine børn under 21 år får udbetalt børnepension, når du får alderspension, invalidepension, eller når du dør. Hvilke børn kan få Børnepension? Hvad sker der, når du dør Før du går på pension Dør du, før du går på pension, så udbetaler vi din dødsfaldspension i 10 år til dine nærmeste pårørende, medmindre du har valgt noget andet. Efter du er gået på pension Dør du, efter du er gået på pension, udbetaler vi også din dødsfaldspen sion til nærmeste pårørende. Når du selv har fået udbetalt alderspension i fem år, begynder vi at nedtrappe dødsfaldspensionen med et år ad gangen over 10 år. Når du selv har fået alders pension i 15 år, er der ikke mere tilbage af din dødsfaldspension til nærmeste pårørende. Dine egne børn og adopterede børn Stedbørn det er børn, du har giftet dig til, og som har samme adresse som dig Husk at en samleveres børn ikke kan få børnepension. 11

12 læs her... Hvis en af dine LærerPensioner er fra før den så er reglerne nemlig forskellige Der er forskel på dine ordninger Du har allerede en eller flere pensionsordninger hos os. Har du været overenskomstansat, så har du en eller flere Lærer Pensioner hos os. Og har du været ansat som tjenestemand eller på lignende vilkår, så har du sikkert en TillægsPension. I begge tilfælde skal du være opmærksom på, at der kan gælde forskellige regler og betingelser for din nye LærerPension og dine gamle ordninger. Derfor er der et par ting, vi især synes, du skal forholde dig til. Nye kriterier for udbetaling af invalidepension Er du overenskomstansat, så kan du på din nye og gamle ordning have en forsikring, som dækker dig, hvis du får problemer med helbredet. For at få udbetalinger fra denne forsikring, skal du opfylde nogle bestemte kriterier. Disse kriterier er forskellige på din nye og gamle ordning. 12

13 1. janaur 2008 Hvis du har en ordning fra før den 1. januar 2008, bliver din erhvervsevne vurderet ud fra nogle helbredskriterier, som er afgørende for, om du kan få en hel eller en halv invalidepension udbetalt. På din nye ordning er det tilkendelsen af den offentlige førtidspension, som er afgørende for, om du kan få invalidepension. Mens det offentlige vurderer, om du har ret til offentlig førtidspension, kan du have mulighed for at få udbetalt midlertidig pension. Læs din pensionsoversigt rigtigt Når du har flere ordninger, skal du være ekstra opmærksom på, hvordan du læser den pensionsoversigt, som følger med dette velkomstbrev. Under punktet Invalidepension, har vi lagt tallene sammen til ét beløb. Men da kriterierne for, hvornår du kan få invalidepension kan være forskellige på nye og gamle ordninger, kan du i nogle tilfælde få en del af beløbet udbetalt og i andre det hele. Læs mere Du kan se, hvad der gælder for gamle ordninger på under Til medlemmer, Om pensionsordningerne. Her kan du også læse forsikringsbetingelser. På side 10 i denne brochure står der, hvad der gælder for din nye ordning. 13

14 FÅ MERE AT VIDE Brug vores hjemmeside På kan du læse mere om din pensionsordning og de forskellige pensioner og forsikringer. Her kan du også logge på og se dine egne tal, omkostningerne og bruge de forskellige muligheder for selvbetjening. Brug PensionsInfo Har du flere pensionsordninger, kan du på få et samlet overblik over dine pen sionsforhold. Regler og betingelser På vores hjemmeside kan du finde dine forsikringsbetingelser, som præcist fortæller, hvad der gælder for de enkelte pensioner og forsikringer. 14

15 Læs medlemsbladet To gange om året sender vi vores medlemsblad til dig. Her kan du læse nyheder om din pensionsordning og andre emner, der er relevante for din pension. Du kan også følge med i, hvordan det går med vores investeringer og afkastet. Tilmeld dig e-boks Hvis du tilmelder dig e- Boks, får du en elektronisk postkasse. Du kan tilmelde din post fra os til e-boks, så slipper du for at få den med posten. Du kan se, hvordan du gør på forsiden af vores hjemmeside. Hvis du vil klage Ønsker du at klage, kan du kontakte vores klageansvarlige eller sende din klage til ankenævnet for forsikring. Oplysninger om din klagemulighed finder du på vores hjemmeside under Kontakt os. 15

16 Lærernes Pension er til for lærerne hverken mere eller mindre design og tryk: Datagraf Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup / Telefon Vi administrerer overenskomstpensioner for over lærere. Derudover tilbyder vi dig og din husstand at supplere med en individuel pen sionsordning hos os PlusPension. Vi har som målsæt ning at sikre gode pensioner ved et godt, stabilt afkast og lave administrationsomkostninger.

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere