Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus"

Transkript

1 Vedtægter for CVR: v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: ~ 1 ~

2 Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven. Foreningens formål er at fremme interessen for Ki-Aikido (Shin Shin Toitsu Aikido) i Aarhus og omegn. Dette søges opnået ved at tilbyde træning for foreningens medlemmer, samt ved på anden måde at synliggøre Ki Aikido i lokalområdet. Foreningens midler skal bidrage til indkøb af materiel og træningsredskaber til brug for klubbens medlemmer, samt til afholdelse af sociale arrangementer for foreningens medlemmer. Herudover kan foreningen yde økonomisk støtte til medlemmernes udenbys rejser i forbindelse med relevante nationale og internationale seminarer, træningsophold mv. såfremt foreningens økonomiske forhold tillader dette. 2 Medlemmer Som medlem optages enhver, som bakker op omkring foreningens formål. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Eventuelt for meget indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Et medlem betragtes som udmeldt, når vedkommende ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter rettidig betalingsdato. Ved usportslig optræden, eller anden adfærd, som kan skade klubbens omdømme, eller modarbejder foreningens formål, kan et medlem ekskluderes ved flertal i bestyrelsen. En eksklusion kan ankes til generalforsamlingen 3 Kontingent Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen. ~ 2 ~

3 4 Medlemskaber Foreningen er medlem af Ki no Kenkyukai Association Internationale under ledelse af Doshu, Kenjirõ Yoshigasaki. 5 Generalforsamling Klubbens øverste ledelse er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året senest i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt via , med mindst tre ugers varsel, samt ved mundtlig meddelelse til træning. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest én uge før generalforsamlingen skal en fuldstændig dagsorden være udsendt til medlemmerne pr. . Klubbens regnskab udleveres på forlangen, mindst 3 uger før den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af klubbens regnskab 4. Fremlæggelse af klubbens budget til orientering 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Evt. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Kun foreningens medlemmer, og gæster inviteret af bestyrelsen, har adgang til generalforsamlingen. Kun klubbens medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre mindst én person begærer skriftlig afstemning. Revisor vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet til de respektive poster på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 3 medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at det er begæret. Indkaldelse sker pr. med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling. ~ 3 ~

4 6 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 personer. 4 af bestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. På den første ordinære generalforsamling efter foreningens stiftelse vælges dog 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan efter skøn nedsætte særlige udvalg eller arbejdsgrupper til at varetage bestemte opgaver. Medlemmerne i disse arbejdsgrupper skal ikke med nødvendighed være bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der udarbejdes efter hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, som underskrives af formanden, et bestyrelsesmedlem og referenten. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. 7 Budget, regnskab og revision Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til fremlæggelse på generalforsamlingen. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen. 8 Tegningsregler og hæftelse Foreningen tegnes af formand og kasserer, der kan være én og samme person. Bestyrelsen hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 9 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. ~ 4 ~

5 10 Ophør Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal godkendes med 3/4 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål, som er i overensstemmelse med foreningens formål. Således vedtaget på foreningens stiftende Generalforsamling d. 4. marts Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Formand og Kasserer: Jan Wissing Spangaa Bestyrelsesmedlem: Niels Trusbak Haumann Bestyrelsesmedlem: Grete Bergland Bestyrelsesmedlem: Brian Hvas Bestyrelsesmedlem: Cecilia Wind Sanco CVR: v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: ~ 5 ~

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere