NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring"

Transkript

1 NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring

2 Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med behandling hos en autoriseret privatpraktiserende tandlæge i Danmark. Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en patientforsikring, der dækker skader sket i forbindelse med undersøgelse og behandling hos tandlæger efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven). I denne brochure kan du læse om, hvordan ordningen virker for dig som patient. Reglerne er gengivet meget forenklet, da det vil være for omfattende at tage alle detaljer med. Din tandlæge vil kunne give dig nærmere oplysninger. Du kan også finde hele ordningen beskrevet på Fra den 1. januar 2004 er en skade tillige dækket, hvis den er forårsaget af autoriserede sundhedspersoner eller på vegne af disse - i forbindelse med behandling i regionstandplejen, de kommunale tandplejeordninger eller på universiteternes tandlægeskoler. Er der en frist for anmeldelse af skaden? En skade skal anmeldes inden 3 år efter, at du har fået kendskab til den. Er skaden sket før den 1. januar 2007, er forældelsesfristen dog 5 år fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til skaden. Der gælder som udgangspunkt en absolut forældelse på 10 år, fra skaden er sket. Det betyder, at hvis skaden er sket for mere end 10 år siden, er den forældet, og du kan ikke opnå erstatning. 2 3

3 Hvornår kan du få erstatning? Erstatningsordningen dækker skader sket i forbindelse med undersøgelse og behandling hos en autoriseret tandlæge i Danmark. Hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med en tandbehandling, kan der ydes erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget på én af følgende måder: Hvis en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende. Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved undersøgelse eller behandling. Hvis skaden kunne være undgået ved brug af en anden ligeværdig behandlingsteknik eller -metode. Hvis skaden går ud over, hvad man med rimelighed bør tåle bedømt ud fra, at skaden skal være både sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, der behandles for. Det er derimod ikke en betingelse, at skaden skyldes en egentlig faglig fejl fra tandlægens side. Hvad kan du få erstattet? Erstatning og godtgørelse for skader anerkendt efter klage- og erstatningsloven fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Der kan bl.a. ydes følgende: Helbredelsesudgifter. Der kan ydes erstatning for udgifterne til tandbehandling til udbedring af skaden, dvs. de merudgifter til behandling hos tandlægen, der er en følge af skaden. Øvrige udgifter. Der kan ydes erstatning for andre udgifter, der er en følge af skaden, fx udgifter til medicin, transport m.v. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der kan ydes erstatning, hvis du som følge af den anerkendte skade har haft tabt nedgang i din arbejdsindtægt. Erhvervsevnetabserstatning. Der kan ydes erstatning, hvis du som følge af den anerkendte skade varigt mister evnen til at arbejde. Godtgørelse for svie og smerte. Hvis du har været syg/sygemeldt som følge af den anerkendte skade, kan du være berettiget til en særlig godtgørelse herfor pr. sygedag. Godtgørelse for varige mén. Hvis du har pådraget dig et varigt mén som følge af den anerkendte skade, beregnes en godtgørelse herfor på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. For skader sket i privat praksis gælder en minimumsgrænse på kr Du er således kun berettiget til erstatning og godtgørelse, hvis det samlede beløb overstiger kr For skader sket i forbindelse med behandling i regionstandplejen, de kommunale tandplejeordninger eller på universiteternes tandlægeskoler, gælder der en minimumsgrænse på kr

4 Hvad kan du ikke få erstattet? Der ydes ikke erstatning for udgifterne til selve den behandling, du kom for at få lavet. Disse udgifter skal du selv afholde. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde. Såfremt du er kommet til skade ved en ulykke på en tandklinik, fx ved fald på et glat gulv, kan der kun ydes erstatning, hvis der er begået fejl fra klinikkens side. Ulykkestilfælde skal anmeldes til tandlægens erhvervsansvarsforsikring. Hvis der ikke er sket en skade, men behandlingen skal gøres om, fordi den af den ene eller anden grund mislykkedes eller i øvrigt ikke førte til det forventede resultat, ydes der ikke erstatning. Dette gælder også, selv om det dårlige resultat skyldes en fejl fra tandlægens side. Hvis du mener, at behandlingen har været mangelfuld, kan du eventuelt kræve honoraret betalt tilbage. Dette krav er ikke dækket af patientforsikringen, men skal fremsættes i forbindelse med en klage til tandlægenævnet i din region. Tandlægenævnet tager stilling til, om du kan få pengene igen for den tandbehandling, du har fået udført. Hvordan du klager til det regionale tandlægenævn, kan du læse nærmere om i brochuren Hvis noget går galt klager over tandbehandling. Hvordan søger du erstatning? Hvis du mener, at der er sket en skade i forbindelse med behandlingen hos tandlægen, skal du udfylde et anmeldelsesskema og sende det til: Tandlægeforeningens Patientforsikring Svanemøllevej Hellerup Du kan eventuelt udfylde skadesanmeldelsen sammen med din tandlæge. Du kan få flere oplysninger om Tandlægeforeningens Patientforsikring på hvor du også kan finde anmeldelsesskemaerne. Hvor behandles sagen? Når din og tandlægens anmeldelsesskemaer er modtaget, bliver materialet sendt til Codan Forsikring, som sikrer, at alt relevant materiale er indhentet. Der vil her efter blive foretaget en tandlægefaglig og en juridisk vurdering i sagen, inden der træffes en afgørelse. Afgørelsen sendes fra Codan til dig med kopi til tandlægen, der har været årsag til skaden, og til den region, tandlægen henhører under. Såfremt du eller en af de øvrige parter er uenig i afgørelsen, kan denne inden 3 måneder ankes til Tandskadeankenævnet. Du kan finde flere oplysninger om Tandskadeankenævnet på 6 7

5 Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: 8 Information fra Tandlægeforeningens Patientforsikring Tlf Oplag: Genoptryk september 2012 KLS Grafisk Hus A/S

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen.....................................................

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere