Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning"

Transkript

1 Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning

2 Velkommen til en bedre hørelse Eftersom en hørenedsættelse som regel er sket over en længere periode, skal du typisk vænne dig til at høre alle toner igen. Et høreapparat vil ofte kompensere for et høretab i diskantområdet (dvs. de høje toner), som er vigtigt for taleforståelsen. Dit høreapparat vil forstærke dette område, men lyden kan opleves noget spids eller diskantagtig i starten. Høreapparatet vil reagere automatisk og indstille forstærkningen efter de lydsituationer, du oplever i din hverdag. Dit nye høreapparat vil følge dig i lang tid, så hvis din hørelse skulle ændre sig undervejs, og lydstyrken eller klangfarven opleves forkert, er det muligt at ændre apparatets indstillinger. Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat. 2

3 AIndholdsfortegnelse Beskrivelse af dit høreapparat Side 4 Din model Side 6 Dele til LifeTube (lydslangen) Side 7 Om batterier Side 8 Placér dit høreapparat bag øret (med LifeTube) Side 12 Sæt øreproppen i øret Side 13 Tænd og sluk Side 14 Indstilling af lydstyrken Side 15 Programvælger Side 16 Telespole Side 17 e2e trådløs Side 18 Fjernbetjening Side 19 Brug af retningsbestemte mikrofoner Side 20 Tinnitus Side 22 Daglig vedligeholdelse med LifeTube og LifeTip Side 23 Daglig vedligeholdelse med øreprop Side 25 Nogle flere gode råd Side 27 Fejlsøgning Side 28 Tekniske oplysninger Side 32 Oplysninger om bortskaffelse Side 35 3

4 Beskrivelse af dit høreapparat Life (batteritype: 312) Free (batteritype: 13) a 2 1. LifeTube (lydslange) med holder til øret (1a) 2. LifeTip 3. Mikrofonåbning (-er) 4. Dæksel til programmeringsstik 5. Batterikammer 6. Typebetegnelse 7. Programvælger 8. Hook (ørekrog) 9. Serienummer og model (åbn batterikammer) Bemærk: Brug ALTID en komplet LifeTube med en påmonteret LifeTip. Udskift regelmæssigt LifeTube og LifeTip. Fjern hele LifeTube ved at skrue den øverste hvide del af selve høreapparatet (se side 24). Hvis du har fået en individuel Life Prop, skal dele udskiftes regelmæssigt som anført i den separate brugervejledning, ligesom øreproppen kan renses (se side 25). 4

5 A S Dir med hook (ørekrog) Kan også udstyres med LifeTube (batteritype: 13) 8 Open (batteritype: 312) Intuis Life (batteritype: 312)

6 Din model Din model: med LifeTube med hook og øreprop Bruger du LifeTube/LifeTip, kan du se størrelsen på dine dele på side 7. Brugerprogram DINE indstillinger Serienummer (højre apparat): Serienummer (venstre apparat): Bemærkninger: Din batteritype: Dit høreapparat bruger følgende batteritype:

7 ADele til LifeTube (lydslangen) Din høreapparatspecialist kan sætte en cirkel om de dele, der bruges til dit høreapparat. Venstre øre LifeTube 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L LifeTip åben 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm LifeTip lukket 8 mm 8/10 mm 10/12 mm Højre øre LifeTube 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R LifeTip åben 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm LifeTip lukket 8 mm 8/10 mm 10/12 mm Det anbefales, at svarkortet med bestilling af yderligere dele først indsendes til Siemens Høreapparater A/S efter et par måneders forløb. På den måde kan du sammen med tilpasseren nå at blive sikker på, at den LifeTube og den LifeTip, som du har fået udleveret sammen med apparatet, passer til dig, og du kan bestille de rette dele. Vi fremsender 10 LifeTubes og 50 LifeTips per side (højre og/eller venstre øre) til brug i hele garantiperioden, så du kan skifte LifeTip hver måned og LifeTube hver 3. til 6. måned. Yderligere dele kan bestilles mod beregning hos Siemens Høreapparater A/S. 7

8 Om batterier Batteriet er vigtigt for dit høreapparat. De fleste batterier, der bruges i dag er af luft-zink typen. De skal have luft for at kunne virke, og processen startes ved at fjerne mærkaten fra forsiden ( + -siden) af batteriet, hvorved der kommer luft ind i batteriet. Fjern først den selvklæbende mærkat fra batteriet, når batteriet skal bruges. Et par gode råd om batterier: Plussiden (»+«) er altid den flade side på batteriet. Minussiden (»-«) har en farvet ring i kanten af batteriet. Husk reservebatterier både i og uden for hjemmet. Skift batteriet, hvis lydstyrken bliver mærkbart svagere. du hører gentagne svage bip-signaler i høreapparatet. 8

9 A Det er let at sætte et nyt batteri i batterikammeret: Åbn batterikammeret, som vist på billedet. Vip batterikammeret helt ud. Fjern den selvklæbende mærkat fra + -siden af batteriet. Placér batteriet med plus-siden opad i batterikammeret. Luk batterikammeret igen. Hvis batterikammeret ikke kan lukkes med et let tryk, kan det være, at batteriet er vendt forkert. Vend batteriet om, så + -siden vender opad i batterikammeret. Det er let at udskifte batteriet: Batteriet vil typisk falde ud af batterikammeret, når høreapparatet vendes om på siden. Hvis det ikke sker, kan du banke let med en fingerspids på undersiden af batterikammeret eller skubbe batteriet ud med spidsen af en blyant. 9

10 Batterialarm Batterialarmen i høreapparatet kan være aktiveret. Når batteriet er ved at være opbrugt, bliver lyden i høreapparatet mærkbart svagere. Lige før batteriet er helt opbrugt, vil høreapparatet afgive nogle svage bip-signaler hvert minut; nu er det på høje tid at udskifte batteriet. Hvis man ikke ønsker at høre disse bip-signaler, kan tilpasseren ved en fornyet programmering af høreapparatet slukke for batterialarmen. 10

11 A Advarsel vedr. batterier: BEMÆRK. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Det kan være livsfarligt at sluge batteriet. Hvis du har mistanke om, at en person har slugt et batteri, skal pågældende person omgående søge læge. Hvis høreapparatet ikke bruges i længere tid, bør batteriet tages ud af høreapparatet. Udsivende væske fra batteriet kan beskadige høreapparatet. Udskift omgående batterier, der væsker. Brugte batterier bør ikke smides væk med husholdningsaffaldet. Brugte batterier bør returneres til udleveringsstedet eller deponeres i de genbrugsbokse, der er opstillet på apoteker, hos lægen, i Brugsen, på høreklinikken, på høreinstituttet eller andre steder. Det anbefales, at brugte batterier anbringes i rundellen, som batterierne blev leveret i, inden de returneres til udleveringsstedet eller deponeres i genbrugsbokse. Brugte batterier må på grund af eksplosionsfare under ingen omstændigheder anbringes sammen med nye eller delvist brugte batterier, således at brugte, delvist brugte eller nye batterier kan komme i kontakt med hinanden eller ligge opad hinanden. Du kan se forskel på brugte og nye batterier i batterirundellen ved, at nye batterier stadig har en selvklæbende mærkat på + - siden af batteriet. 11

12 Placér dit høreapparat bag øret (med LifeTube) Gælder kun høreapparater med LifeTube og LifeTip Hold forsigtigt med tommelog pegefingerspidserne på det sted, hvor LifeTube (lydslangen) og LifeTip er samlet, og placér forsigtigt spidsen af din LifeTube med en påmonteret LifeTip i øregangen. Det er ofte en hjælp at trække forsigtigt opad eller bagud i øreflippen foroven Så skubbes LifeTip en forsigtigt på plads i ørekanalen med pegefingeren. Fold derefter LifeTube holderen rundt i og op langs indersiden af det ydre øre. Derefter vippes høreapparatet på plads bag øreflippen. Nu skulle du fornemme, at høreapparatet sidder rigtigt bag øret, og at din LifeTip sidder tæt og sikkert i øret. Tænd for høreapparatet ved at lukke batterikammeret helt. 12

13 ASæt øreproppen i øret Gælder kun høreapparater med hook og traditionel øreprop samt individuel Life Prop med LifeTube. Vær sikker på, at høreapparatet er slukket. Batterikammeret er vippet lidt ned, så batteriforbindelsen er afbrudt. Hold øreproppen med tommel- og pegefingerspidserne, og placér forsigtigt spidsen af øreproppen i øregangen. Det er ofte en hjælp at trække forsigtigt opad eller bagud i øreflippen foroven. Så skubbes øreproppen på plads med pegefingeren. Derefter vippes høreapparatet på plads bag øreflippen. Nu skulle du fornemme, at høreapparatet sidder rigtigt bag øret, og at øreproppen sidder tæt og sikkert i øret. Tænd for høreapparatet ved at lukke batterikammeret helt. 13

14 Tænd og sluk Dit høreapparat vil automatisk blive tændt, når batterikammeret lukkes med isat batteri. Når høreapparatet tændes, startes altid i Program 1. Høreapparatet kan nu bruges uden yderligere betjening. Selv hvis lydniveauet skifter, vil høreapparatet automatisk indstille sig til den forandrede lydsituation. På den måde vil svage lyde blive forstærket, mens kraftige lyde dæmpes. Sluk ved brug af batterikammeret Når du åbner batterikammeret en lille smule, afbrydes høreapparatet. Tryk let nedad på den fremspringende kant på forsiden af batterikammeret, indtil du møder en let modstand. Nu er høreapparatet afbrudt. Tænd ved brug af batterikammeret Når du lukker batterikammeret med isat batteri, tændes høreapparatet. Tænd og sluk med programvælger Hvis dit høreapparat har en programvælger, kan høreapparatet tændes eller slukkes ved at trykke på programvælgeren i 2 sekunder. 14

15 AIndstilling af lydstyrken Dit høreapparat vil automatisk regulere lydstyrken op eller ned afhængig af det omgivende lydniveau. BEMÆRK. Har du høreapparat på både højre og venstre øre, kan den trådløse e2e forbindelse mellem de to høreapparater sikre, at lydstyrken på højre og venstre høreapparat ændres samtidig, (hvis e2e funktionen er aktiveret af tilpasseren). Regulering af lydstyrken kan også ske ved hjælp af en fjernbetjening. Forudsætningen for, at du kan betjene dine høreapparater via en fjernbetjening, er, at e2e er aktiveret. Læs mere om e2e trådløs og fjernbetjening på side 18 og 19 i denne brugervejledning. 15

16 Programvælger Gælder kun nogle typer Programvælger Høreapparatet kan være indstillet med flere forskellige brugerprogrammer, der passer til forskellige lyttesituationer, som f.eks. god taleforståelse i rolige omgivelser, god taleforståelse i støjende omgivelser, telespolebrug, telefonbrug, lytning til musik, god taleforståelse på arbejdet eller andre situationer, som indstilles efter dit individuelle behov. Når du tænder høreapparatet, starter det altid i Program 1, som typisk vil være indstillet til god taleforståelse i rolige omgivelser. Dit høreapparat kan have flere brugerprogrammer. Det er også muligt at fjerne et eller flere brugerprogrammer, hvis du ikke har behov for alle disse brugerprogrammer. Det sker ved en fornyet programmering på høreklinikken. Når du skifter brugerprogram, afgiver høreapparatet svage bip-signaler, som indikerer, hvilket program der er valgt. Hvis du ønsker det, kan tilpasseren ved en fornyet programmering slukke for bip-signalerne. Du vælger program ved at trykke på programvælgeren, indtil du hører det ønskede program. 16

17 ATelespole Gælder kun nogle typer Programmet for telespole bruges til telefonering eller på steder, hvor der er installeret en teleslynge f.eks. i kirker, teatre og foredragssale. Programmet for telespole er typisk placeret i brugerprogram 2, som findes ved at trykke én gang på programvælgeren. Telespole kan også bruges, når du taler i telefon. Placér telefonen så tæt på høreapparatet som muligt. Ved brug af telespolen skal telefonen have et kraftigt magnetfelt. Det er desværre ikke altid tilfældet, og mobiltelefoner har som regel et meget svagt magnetfelt. I disse tilfælde kan den almindelige mikrofon i høreapparatet bruges. 17

18 TM e2e trådløs Gælder kun, hvis dit høreapparat er udstyret med funktionen e2e trådløs Hvis du har to høreapparater, kan de via e2e trådløs udveksle informationer om den bedste indstilling i skiftende lydsituationer. Det trådløse samarbejde mellem de to høreapparater gør betjeningen let og overskuelig for dig. De vigtigste funktioner i den trådløse forbindelse er: Lydstyrken kan ændres for både højre og venstre høreapparat samtidig ved hjælp af en fjernbetjening. Brugerprogrammet kan ændres for både højre og venstre høreapparat samtidig ved hjælp af en fjernbetjening. Din høreapparatspecialist kan aktivere eller slukke for de trådløse funktioner i dit/dine høreapparat(er). Du kan også få fjernbetjeningen på et senere tidspunkt, hvis du ikke ønsker at starte med fjernbetjening samtidig med leveringen af dine nye høreapparater. Bemærk: De trådløse funktioner kan påvirkes af elektromagnetiske felter fra f.eks. computer- og TV-skærme. Gå lidt væk fra sådanne apparater, hvis du har problemer med de trådløse funktioner i dine høreapparater. e2e står for ear-to-ear eller på dansk: fra øre til øre. 18

19 AFjernbetjening ProPocket fjernbetjening Fjernbetjening (ekstra tilbehør) Hvis dine høreapparater er udstyret med e2e trådløs, har du mulighed for at bruge en fjernbetjening sammen med dine høreapparater. Med en fjernbetjening kan du justere lydstyrken for et høreapparat eller begge høreapparater, og du kan vælge imellem forskellige brugerprogrammer. epen fjernbetjening Tek fjernbetjening (ekstra tilbehør) Nogle høreapparater kan anvendes sammen med den nye Tek fjernbetjening med Bluetooth-forbindelse. Du kan få telefonsamtalen, lyden fra fjernsynet og din musik direkte i dine høreapparater. Den hurtige Bluetooth-forbindelse giver Tek fjernbetjening dig ægte stereolyd i dine høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du ønsker oplysninger om fjernbetjening til dit høreapparat. P3 P1 P2 P4 P5 Aux in T R E B L E 19

20 Brug af retningsbestemte mikrofoner Gælder kun høreapparater med flere lydindgange/mikrofoner Samtale med flere personer på en gang er én af de vanskeligste lyttesituationer, der findes. Specielt ved selskaber, familiefester, foredrag og gruppediskussioner kan det være ønskeligt at kunne koncentrere sig om, hvad hver enkelt siger. Høreapparatet er udstyret med flere mikrofoner, der gør det muligt at fokusere på én persons tale, uden at de omkringværende personers tale forstyrrer. Lyde bagfra og fra siden vil blive dæmpet, mens lyde forfra vil blive forstærket. Høreapparatet tilpasser også retningskarakteristikken efter skiftende støjforhold. Det betyder, at støj fra skiftende retninger vil blive dæmpet effektivt. Det er ikke længere så anstrengende og trættende at deltage i fester og lignende. Når høreapparatet tændes, startes altid i Program 1, som typisk vil være indstillet til god taleforståelse, hvor høreapparatet automatisk dæmper støjen, selv om støjkilden flytter sig. 20

21 A Hvis du har specielt behov for at kunne fokusere på en bestemt samtalepartner (den person, du kigger på), kan det være nødvendigt at vælge en anden indstilling af mikrofonerne, hvor retningskarakteristikken ikke ændrer sig automatisk. Det sker ved en fornyet programmering af høreapparatet. 2 1 Person 1 har placeret sig rigtigt, idet lyde bagfra vil blive dæmpet. Person 2 har placeret sig forkert, da lydene fra personerne bagved samtalepartneren vil blive opfanget og virke forstyrrende. 21

22 Tinnitus Life kan bruges som et tinnitus-terapiapparat. Filosofien bag tinnitusterapien er at aflede opmærksomheden fra den generende tinnitus, så man ikke længere fokuserer på sin tinnitus, men kan koncentrere sig om at lytte til de omgivende lyde. Fra en ekstern lydgiver udsendes en svag støj eller susen. Tinnitus-terapisignalet indstilles på høreklinikken. Siemens Life kan indstilles som et rent tinnitus-terapiapparat, så det udelukkende afgiver et tinnitus-terapisignal. Sammen med en fjernbetjening kan terapisignalets styrke ændres af brugeren. Siemens Life kan også anvendes som både høreapparat og tinnitus-terapiapparat. Høreapparatet indstilles efter hørenedsættelsen, og forstærkningen kombineres med et tinnitus-terapisignal. Sammen med en fjernbetjening kan forstærkningen af udefrakommende lyde ændres af brugeren, mens terapisignalets lydstyrke forbliver uændret. Hvis det efter en periode viser sig, at man ikke længere er så generet af sin tinnitus, kan man fortsætte med at bruge Siemens Life udelukkende som høreapparat; det forudsætter dog en lettere omprogrammering af apparatet. Ingen teknologi kan fjerne tinnitus. Men den digitale teknologi kan sammen med en energisk terapeutisk indsats hjælpe med til, at man kan abstrahere fra den uønskede tinnitus. 22

23 Daglig vedligeholdelse med LifeTube og LifeTip Ørevoks kan samle sig i lydkanalen på din LifeTube (lydslangen). Det kan føre til en forringet lydgengivelse, ligesom du kan få betændelse i øregangen. Det anbefales derfor, at din LifeTube renses regelmæssigt som anvist i denne brugervejledning, som anvist på høreinstituttet eller som anvist dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret. Se endvidere næste side. Rens høreapparatet regelmæssigt med en blød, tør klud. Bemærk. Høreapparatet må under ingen omstændigheder blive udsat for fugt eller komme i vand. Rens aldrig din LifeTube med sprit eller rengøringsmidler! Brug en renseserviet til at rense din LifeTube og LifeTip, der sidder yderst på lydslangen. Det anbefales at udskifte LifeTip hver måned og LigeTube hver 4. til 6. måned. Høreapparatet kan om natten anbringes i en tørredåse med en fugtsugende tablet. Det kan hjælpe med til at undgå at fugt- og svedproblemer. Ved fejl kan høreapparatet efterses som anvist i afsnittet om Fejlsøgning. Høreinstituttet kan hjælpe dig med informationer om rensemidler og opbevarings-etuier til høreapparatet. Du kan også henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret. Endelig tilbyder Siemens Høreapparater A/S en lang række produkter til vedligeholdelse af dit høreapparat. Kontakt os på tlf , og få tilsendt en brochure med prisliste og bestillingsseddel. 23

24 Rengøring af LifeTube Dit høreapparat kan være leveret med en LifeTube (lydslange), som leder den forstærkede lyd fra høreapparatet ind i dit øre. Din LifeTube og din LifeTip er specielt udvalgt, så de passer optimalt til dit øre. Hvis de generer øret eller ikke sidder helt korrekt bag øret eller i øret, skal du henvende dig på høreinstituttet eller dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret. 24 Det er muligt at rense lydslangen med en rensestift. BEMÆRK. Du skal have modtaget anvisninger om dette fra høreinstituttet eller dér, hvor du har fået dit høreapparat udleveret. Fjern hele lydslangen fra høreapparatet ved at skrue den øverste hvide del af selve høreapparatet. Før rensestiften ind i lydslangen via den del, der sad fast på høreapparatet. Skub rensestiften ind i lydslangen op imod spidsen af LifeTip en, så ørevoks og andet skubbes ud af lydslangen. Rens åbningen omkring din LifeTip. Tag rensestiften ud ved at skubbe den hele vejen igennem lydslangen.

25 Daglig vedligeholdelse med øreprop Hvis dit høreapparat er udstyret med en hook (ørekrog), har det i stedet for en LifeTube og en LifeTip en anden form for lydslange sammen med en individuel øreprop. Ørevoks kan samle sig i lydkanalen på øreproppen. Det kan føre til en forringet lydgengivelse, ligesom du kan få betændelse i øregangen. Det anbefales derfor, at øreproppen renses regelmæssigt. Rens øreproppen med en blød, tør klud regelmæssigt. Bemærk. Høreapparatet må under ingen omstændigheder blive udsat for fugt eller komme i vand. Adskil høreapparat og øreprop, og anbring øreproppen i et rensebad i mindst 15 minutter. Øreproppen kan også vaskes med er par dråber opvaskemiddel i lunkent vand. Opurgat eller Steradent kan også anvendes. Individuel Life Prop Du kan have fået en individuel Life Prop, der passer nøjagtigt til dit øre. Hvis det er muligt skal din Life Prop renses regelmæssigt, som anført i den separate brugervejledning. Øreproppen kan også rengøres som anført her på siden, idet LifeTube ikke må komme med i rensevæsken. 25

26 Eventuelle vanddråber i øreproppen eller i slangen (imellem høreapparat og øreprop) skal blæses ud; brug f.eks. en luftpuster. Den gennemsigtige slange imellem øreproppen og høreapparatet skal udskiftes regelmæssigt, da slangen med tiden bliver hård og let kan revne. Høreapparatet kan om natten anbringes i en tørredåse med en fugtsugende tablet. Det kan hjælpe med til at undgå at beskadige høreapparatets forstærker. Ved fejl kan høreapparatet efterses, som anvist i afsnittet om Fejlsøgning. Høreinstituttet kan hjælpe dig med informationer om rensemidler og opbevarings-etuier for høreapparatet. Du kan også henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret. Endelig tilbyder Siemens Høreapparater A/S en lang række produkter til vedligeholdelse af dit høreapparat. Kontakt os på tlf , og få tilsendt en brochure med prisliste og bestillingsseddel. 26

27 Nogle A flere gode råd Udsæt aldrig høreapparatet for stærk kulde eller varme eller høj luftfugtighed. Lad aldrig høreapparatet ligge i direkte sollys eller i stærk varme som f.eks. i handskerummet i bilen. Undgå at tabe høreapparatet. Brug aldrig høreapparatet, når du tager bad eller sprayer med hårspray. Brug aldrig høreapparatet, hvis du udsættes for magnetfelter eller røntgenstråler eller anden strålebehandling i forbindelse med en medicinsk behandling. Hvis høreapparatet ikke bruges i længere tid, bør batteriet tages ud af høreapparatet. Væsken i batteriet kan sive ud efter længere tid og beskadige høreapparatet. Udskift omgående batterier, der væsker. BEMÆRK. Ligesom alle andre elektriske apparater, der ikke er indkapslet helt tæt, må høreapparatet ikke bruges i områder, hvor der kan være eksplosionsfare. 27

28 Fejlsøgning Vi har bygget dette høreapparat, så det kan fungere upåklageligt i mange år. Det er nemt at afhjælpe mindre problemer, så du ikke behøver at undvære apparatet. Vi foreslår, at du gennemgår de viste problemområder. Såfremt afhjælpning ikke løser problemet, kan du henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret, eller indsende det til vores serviceafdeling. Hvad du selv kan kontrollere: Problem Årsag Mulig løsning Hvis høreapparatet er tavst eller for svagt. Batteriet er vendt forkert. Batteriet er opbrugt. Høreapparatet er ikke tændt. Lydkanalen er stoppet af ørevoks eller fugt. Lydstyrken er for lav. Placér batteriet korrekt i batterikammeret. Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Tænd høreapparatet. ENTEN Rens din LifeTube (lydslangen) med en blå rensestift; se side 24. Placér høreapparatet og LifeTube i en tørredåse med en fugtsugende tablet. Udskift LifeTube og/eller LifeTip. ELLER Rens øreproppen og slangen med en rensetablet. Pust slangen med en luftpuster. Skru op for lydstyrken med fjernbetjeningen (hvis muligt). 28

29 A Problem Årsag Mulig løsning Høreapparatet piber eller hyler. Lydslangen sidder ikke rigtigt i øret. Lydstyrken er for kraftig. Lydslangen er delvist stoppet af ørevoks eller fugt. Det er for meget ørevoks i dit øre. Der er revner i lydslangen. ENTEN Kontrollér, at LifeTube og LifeTip sidder korrekt i øret. ELLER Kontrollér, at slangen sidder fast på øreproppen, samt at øreproppen sidder korrekt i øret. Skru ned for lydstyrken med fjernbetjening (hvis muligt). ENTEN Rens LifeTube med den blå rensestift, se side 24. Udskift LifeTube om nødvendigt. ELLER Rens slangen imellem øreproppen og høreapparatet. Pust slangen med en luftpuster. Placér høreapparatet og lydslangen i en tørredåse med en fugtsugende tablet. Kontakt din læge. Rens øregangen for ørevoks. ENTEN Udskift din LifeTube. ELLER Udskift slangen imellem øreproppen og høreapparatet. 29

30 Problem Årsag Mulig løsning Lyden er forvrænget eller lyder hakket Lydstyrken er for kraftig. Batteriet er næsten opbrugt Skru ned for lydstyrken med fjernbetjeningen (hvis muligt). Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Lyden er hvæsende Batterikammeret er ikke lukket korrekt. Batteriet er næsten opbrugt. Luk batterikammeret. Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Høreapparatet fungerer slet ikke Batteriet er opbrugt. Batterikammeret er ikke lukket korrekt. Mærkaten sidder stadig på batteriet. Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Luk batterikammeret. Fjern den selvklæbende mærkat fra batteriet. Der er snavs på batterifjedrene. Høreapparatet er slukket. Batteriet er vendt forkert. Åbn, og luk batterikammeret med isat batteri flere gange. Tænd høreapparatet. Placér batteriet korrekt i batterikammeret med + -siden opad. 30

31 A Hvis en gennemgang af ovenstående liste ikke løser problemet, kan du henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret, eller indsende det til vores serviceafdeling: Siemens Høreapparater A/S Serviceafdelingen Ove Gjeddes Vej Odense SØ Tlf

32 Tekniske oplysninger Siemens Life 700, Life 500, Life 300 Siemens Life 701, Life 501, Life 301 Bridge FCC ID: SGI-WL002BTE IC: 267AB-WL002 Driftsfrekvenser: Fc=3.28 MHz N14203 Dette digitale apparat i Klasse B overholder den Canadiske ICES-003. Enhver ændring af Siemens apparater, som ikke udtrykkeligt er godkendt af leverandøren, kan medføre, at garantien bortfalder, ligesom leverandøren ikke længere kan stå inde for korrekt funktion. FCC-overholdelse Dette apparat overholder Del 15 af FCC-regelsættet samt RSS-310 af Industry Canada. Det må bruges på følgende betingelser: at apparatet ikke forårsager skadelig interferens, samt at apparatet ikke påvirkes af interferens fra andre produkter, herunder påvirkning der medfører uønsket ændring af apparatets funktion. 32

33 A Udstyret er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for klasse B digitalt udstyr, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde forsvarlig beskyttelse mod skadelig støj i et boligområde. Dette udstyr kan udstråle radiosignaler og kan, hvis ikke det installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage generende interferens i andet elektronisk udstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå selv i forbindelse med en korrekt installation. Hvis udstyret faktisk forårsager generende interferens i sammenhæng med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, kan interferensen muligvis fjernes ved ét eller flere af disse tiltag: Drej eller flyt modtagerantennen. Anbring de to enheder længere fra hinanden. Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end den, som modtageren er tilsluttet. Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio-/ TV-tekniker for at få hjælp. 33

34 34

35 A Oplysninger om bortskaffelse Ved bortskaffelse af dette produkt skal det sendes til Siemens Høreapparater A/S eller afleveres som anvist dér, hvor du har fået produktet udleveret. Se adressen på bagsiden af brugervejledningen. Denne oplysning om bortskaffelse er indført i henhold til Bekendtgørelse om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrotbekendtgørelsen) efter EP-direktiv 2002/96/EU samt Rådets Bekendtgørelse af den 23 januar 2003 med ændring af Direktiv 2003/108/ EU (WEEE) Med CE-markeringen bekræfter Siemens, at høreapparatet opfylder alle gældende europæiske direktiver for medicinprodukter, her specielt efter direktivet 93/42/ EEC. Vores kvalitetssikringssystem, som er certificeret af et uafhængigt institut, garanterer kunden en vedvarende høj produktkvalitet og pålidelighed. For produkterne med e2e wireless 2.0 bekræfter Siemens desuden overholdelse af det europæiske direktiv 99/5/EC (R&TTE vedrørende radio- og telekommunikations terminaludstyr. Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse Erlangen Tyskland 35

36 Formula A/S 2000 / 0310 Siemens og Rexton er varemærker for Siemens Audiologische Technik GmbH, Erlangen, Tyskland og repræsenteres i Danmark af datterselskabet Siemens Høreapparater A/S. Siemens Høreapparater A/S Ove Gjeddes Vej Odense SØ Tlf Ændringer kan indføres uden varsel.

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS CENTRA S http://da.yourpdfguides.com/dref/1303548

Din brugermanual SIEMENS CENTRA S http://da.yourpdfguides.com/dref/1303548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

I-øret høreapparater Brugervejledning

I-øret høreapparater Brugervejledning I-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre apparat er det første

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Power bag-øret høreapparater Brugervejledning

Power bag-øret høreapparater Brugervejledning Power bag-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse! Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre apparat er

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugervejledning

I-øret høreapparater. Brugervejledning I-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre - apparat er det første

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS CENTRA SP

Din brugermanual SIEMENS CENTRA SP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Tak Tak fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med professionelle indenfor

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Høreapparat - og hvad så?

Høreapparat - og hvad så? Høreapparat - og hvad så? Indhold Forord.................................................3 Øret, hørelse og høretab...................................4 Høreapparaterne.........................................5

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON

HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON BRUGSANVISNING HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON Vejleding i denne brugsanvisning gælder for følgende typer: FCC ID: X26BO312 og X26BO13 Erklæring: Dette høreapparat er i overensstemmelse

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Insio primax. Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Insio primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer. www.signia-hearing.

Insio primax. Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Insio primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer. www.signia-hearing. Insio primax Hør lydens farver. Insio primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Insio primax høreapparater. Individuelt fremstillet, yderst

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 5 Dine høreapparater 6 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller

Læs mere

Ace. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk.

Ace. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk. Ace www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk. Den diskrete duo til krystalklar lyd og nem betjening: Den nye Ace med touchcontrol

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 38659.indd 2 primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 08-04-2016 14:50:11 38659.indd 2 Få en lytteoplevelse der passer til

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Tak Tak, fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Brugervejledning Ponto Pro Power Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto-høreapparat. Ponto Pro Power er designet, så det kan optimeres til hver

Læs mere

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Orion RIC. Brugsanvisning. / hearing. Livet lyder fantastisk.

Orion RIC. Brugsanvisning.  / hearing. Livet lyder fantastisk. Orion RIC Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning

Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning Ponto TM Det benforankrede høresystem Ponto Plus høreapparat Brugervejledning Mange tak Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit valg af et Ponto høreapparat. Ponto Plus høreapparater

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pure primax. Hør lydens farver. Pure primax høreapparater. Slap af og nyd enhver detalje i lyden. Høresystemer. signia-hearing.dk

Pure primax. Hør lydens farver. Pure primax høreapparater. Slap af og nyd enhver detalje i lyden. Høresystemer. signia-hearing.dk Pure primax Hør lydens farver. Pure primax høreapparater. Slap af og nyd enhver detalje i lyden. Høresystemer signia-hearing.dk Pure primax høreapparater. Elegant, behagelig, ubesværet. De nye Pure høreapparater

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater.

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater. BRUGSANVISNING Bag-øret 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere