Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014"

Transkript

1 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret ,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 5. semester Ledelse og organisationsteori - Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

2 Ledelse og organisationsteori - Hold A: Jeg har på kurset alt i alt brugt Ledelse og organisationsteori - Hold A: Kursets niveau var Ledelse og organisationsteori - Hold A: Kursets omfang var

3 Kommentarer fra 4 studerende: De studerende finder, at kurset har haft for lidt fokus på teorier om organisationer, og hvordan disse kan anvendes i projektarbejdet. De finder derfor ikke, at grundlaget for eksamen er tilstrækkeligt. Flere dybtgående forklaringer på teorier og mere litteratur savnes, lige som afklaring af relevans i forhold til senere brug ønskes. Desuden opfordres til større kobling til faget ledelse og kommunikation. Ledelse og kommunikation - Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Ledelse og kommunikation - Hold A: Jeg har på kurset alt i alt brugt Ledelse og kommunikation - Hold A: Kursets niveau var

4 Ledelse og kommunikation - Hold A: Kursets omfang var Ledelse og kommunikation - Hold A Kommentarer fra 6 studerende: De studerende finder, at kurset har genoptaget tidligere studietrins indhold med fokus på genre- og sprogbrugsanalyser af billeder og tekster på forholdsvis lavt niveau. De påpeger derfor, at faget ikke lever op til sin betegnelse med ledelse som omdrejningspunkt. Enkelte finder, at der har været for meget læsestof af en redundant karakter. Der ønskes flere autentiske eksempler.

5 HRM - Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? HRM - Hold A: Jeg har på kurset alt i alt brugt HRM - Hold A: Kursets niveau var HRM - Hold A: Kursets omfang var

6 Kommentarer fra 6 studerende: De studerendes vurdering af kursets udbytte er divergerende, idet nogle finder faget har givet nogen indsigt i virksomheders brug af HRM, og hvad HRM står for, mens andre finder udbyttet lavt. Der peges på manglende struktur, og enkelte vurderer, at undervisers viden inden for området kan være bedre. Enkelte ønsker større variation i undervisningsformen, og kritiserer oplæsning af slides. De studerende ønsker mere teori, og mindre gennemgang af læst stof, lige som de savner flere emner, der kan anvendes i praksis. Forandringsledelse - Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Forandringsledelse - Hold A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

7 Forandringsledelse - Hold A: Kursets niveau var Forandringsledelse - Hold A: Kursets omfang var Kommentarer fra 6 studerende: Kursets indhold vurderes som udmærket, men dog lidt for omfangsrigt i forhold til antal timer. Der ønskes mere dybtgående fokus på enkelte områder i stedet for mange på mere overordnet plan. Med hensyn til kursets undervisningsform er der stor ros til undervisers kompetencer og brug af digitale medier

8 Projektledelse - Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Projektledelse - Hold A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Projektledelse - Hold A: Kursets niveau var Projektledelse - Hold A: Kursets omfang var

9 Kommentarer fra 6 studerende: Læringsudbyttet vurderes godt, og underviser roses for sin formidlingsevne, sit engagement og de varierende undervisningsformer. Den pædagogiske kompetence opvejer en praktisk erfaring inden for projektledelse, som de studerende synes ville være optimal. En enkelt studerende finder casen svær at arbejde med. Ledelses- og organisationsteori - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Ledelses- og organisationsteori - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

10 Ledelses- og organisationsteori - Hold B: Kursets niveau var Ledelses- og organisationsteori - Hold B: Kursets omfang var Kommentarer fra 9 studerende: De studerendes kommentarer til fagets udbytte er varierende, da nogle finder at have fået en vis indsigt teoretisk, men mangler at blive i stand til at omsætte teorier til praksis, mens andre er usikre på hensigten med faget og ønsker mere teoretisk fundament. Enkelte påpeger manglende information om eksamenskrav, mens andre savner teoretiske primærkilder. Flere studerende ønsker, at underviser i sine forelæsninger henviser til det læste stof, og at undervisningen er mere eksamensrettet og på et bedre engelsk eller på dansk.

11 Ledelse og kommunikation - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Ledelse og kommunikation - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Ledelse og kommunikation - Hold B: Kursets niveau var Ledelse og kommunikation - Hold B: Kursets omfang var

12 Kommentarer fra 10 studerende: Fra den overvejende del af de studerende udtrykkes skuffelse over, at faget ikke har fokuseret på ledelse, kommunikation med medarbejdere eller produktion af tekster til ledelsessammenhænge, men har været centreret om analyse af forskellige genrer af virksomhedstekster. Derfor fremkommer en del negative kommentarer som går på, at faget er en udvidelse af 2. semesters kursus i genre- og sprogbrugsanalyse og således kan virke gentagende. Enkelte finder dog tekstanalyserne på holdet og afleveringsopgaverne givende, lige som det teoretiske fundament for disse analyser vurderes positivt af nogle. Der opfordres dog til, at studieordningen klart beskriver, at der er tale om et tekstanalysekursus, ikke et kursus i ledelse og kommunikation. HRM - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? HRM - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

13 HRM - Hold B: Kursets niveau var HRM - Hold B: Kursets omfang var Kommentarer fra 8 studerende: Der er stor ros til fagets underviser for vedkommendes pædagogiske og faglige kompetencer samt evne til at omsætte teori til autentiske eksempler. Derimod møder den valgte bog stor kritik af sin struktur og manglende kritiske vinkling. På trods heraf vurderer de studerende læringsudbyttet som godt med gode anslag til CSR. Enkelte finder dog omfanget og sværhedsgraden af pensum for stor i forhold til antal kursusgange.

14 Forandringsledelse - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Forandringsledelse - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Forandringsledelse - Hold B: Kursets niveau var Forandringsledelse - Hold B: Kursets omfang var

15 Kommentarer fra 9 studerende: Der er megen ros til undervisers engagement og for brugen af podcasts, men enkelte finder tempoet og stofmængden for høj, og at der mangler kritisk tilgang til teoretisk materiale. Læringsudbyttet vurderes godt, lige som det anses for positivt, at teorier omsættes til praksis i form af case-arbejde. Projektledelse - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Projektledelse - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt

16 Projektledelse - Hold B: Kursets niveau var Projektledelse - Hold B: Kursets omfang var Kommentarer fra 9 studerende: De studerende svarer, at deres læringsudbytte har været stort og givet god indsigt i det faglige område teoretisk og med en praktisk case-vinkel. Dog finder enkelte, at materialet ikke var optimalt og til tider for stort i forhold til antal kursusgange, men at dette opvejes af undervisers store engagement og gode kompetencer som formidler. Flere fremhæver positivt de mange praktiske opgaver, gæsteforelæsningen, brugen af powerpoints og den gennemgående case. Har du nogen kommentarer til spørgeskemaets udformning? Der er enkelte kritiske kommentarer til 2 underviseres engelsk kompetencer.

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Jens Ejbye Schmidt er lektor ved Institut for Miljø & Ressourcer DTU og LearningLab DTU, og har gennem

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse

Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse På disse sider vil jeg beskæftige mig med fire aspekter af PBL. 1. Nogle karakteristiske træk ved 2. Underviser-

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere