Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:"

Transkript

1 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Hans Peter Blicher Christian Kierkegaard Simon Tøgern Lars Werge Medarbejderrepræsentanter: Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Studenterrepræsentanter: Anette Lodahl Andersen Christopher Bering Baden Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Crestina Cornett Ikke tilstede: Mona Juul Gæster: Thomas Rasmussen Referent: Jeanne Mørk Hansen

2 Referat af bestyrelsesmødet den 25. marts Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. december 2013 Referatet godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Danske professionshøjskoler Højskolen er i dag medlem af Danske professionshøjskoler. Grundet en aktivitetsudvidelse og en ny kontingentstruktur, der totalt set vil fordoble kontingentet, har Jens Otto Kjær Hansen bedt om en drøftelse af højskolens tilknytning, Udbyttet af medlemskabet vil blive vurderet årligt, i forhold til de uddannelsesstrategiske tiltag og den generelle udvikling i sektoren. Campus København Efter et møde med en konsulent anbefalet af Ministeriet, er muligheden for at benytte OPP-modellen (offentligt privat partnerskab) dukket op, hvilket muligvis kan fremskynde processen. Modellen betyder, at et privat konsortium kan opføre og drive bygningen. Efter en årrække kan en af parterne købe bygningen eller samarbejdet kan fortsætte som hidtil. Både muligheden for et byggeri på Carlsberggrunden og et nybyggeri i samarbejde med Aarhus universitet i Emdrup, undersøges fortsat. Censor-it Indførelsen af censor-it gælder for alle uddannelser, herunder også efter- og videreuddannelse. Systemet vil give en langt bedre styring af censorerne. I særlige tilfælde, vil det stadig være muligt at udpege censorer uden for censorit, eksempelvis hvis der indenfor et specialområde, ikke er tilstrækkelig med censorer tilknyttet systemet til at overholde, regelen om at en censor ikke må møde den samme eksaminator mere end 2 gange i et fire-årligt forløb. Tværfaglige kurser Anette Lodahl Andersen spurgte til om der var afsat penge til at dække de studerendes rejseomkostninger I forbindelse med de tværfaglige kurser. Lars Poulsen svarede, at spørgsmålet om logistikken ikke var afklaret endnu og der derfor først ville blive taget stilling til spørgsmålet senere. Kurser og videreuddannelse På bestyrelsesmødet den 24. juni vil chefen for Kurser og videreuddannelse, Tina Christel Kristensen, deltage. Samtidig vil det kommende kursusudbud og den nye udbudsmodel fra Pressens Uddannelsesfond blive drøftet. 2

3 4. Økonomi Per Linnemann Larsen gennemgik årsrapporten. Revisionen, ved Lars Østergaard, deltog under dette punkt. Årsregnskab 2013 Resultatet viser et overskud på 8,9 mio. kr. mod det budgetterede på 8,1 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsagelig en afklaring på håndteringen af internationaliseringstilskud, der betyder, at der gives tilskud til både de studerende, der rejser ud og til de studerende, der kommer her. Sammenlignet med resultatet for 2012 er der et lille fald. Det skyldes primært en nedgang i aktiviteten på efter- og videreuddannelse, herunder 6- ugers selvvalgs kurser. Bestyrelsen roste højskolens ledelse for den effektive økonomistyring og den deraf solide økonomi. Revisionsprotokollat Revisionen roste højskolens ledelse for en meget effektiv proces i forhold til færdiggørelse af årsrapporten. Revideringen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at de er medtaget i påtegningen af årsrapporten. Under særlige forhold i protokollatet er anført: Manglende opfyldelse af ansættelse på sociale klausuler. Det skyldes primært, at det har været svært at foretage nyansættelser på sociale klausul samt en ændring i opgørelse af arbejdstid. Højskolen forventer at leve op til målsætningen i løbet af Manglende indførelse af tidsregistreringssystem. Dette er budgetteret i 2014 og en arbejdsgruppe er i gang med at se på mulighederne. Periodisering af taxametertilskud. Højskolen har en mundtlig aftale med Ministeriet om en gradvis nedtrapning af dette med 25% om året, som bliver ført over egenkapitalen. Denne praksis er ikke i overensstemmelse med de normale regnskabsprincipper, men Revisionen kan tilslutte sig den regnskabsmæssige behandling og omtalen i årsregnskabet. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet Bestyrelsen spurgte til forskellene i Revisionens og Økonomis nøgletal. Per Linnemann Larsen forklarede, at det skyldes at Revisionen, modsat højskolen, har medregnet hele efter- og videreuddannelsen i opgørelsen af studenterårsværk (STÅ). Fremover vil de samme beregningsmetoder blive anvendt. 3

4 5. IT-Strategi, status Bilag D gav en kort status på opfølgningen af it-strategien. På bestyrelsesmødet den 24. juni, vil Rektoratet give en mere detaljeret redegørelse. 6. Uddannelsesstrategiske tiltag Højskolen har indtil videre haft i alt 14 møder med eksterne interessenter og mulige samarbejdspartnere, hvoraf de 11 er andre uddannelsesinstitutioner. Flere møder er planlagt. Der har generelt været stor interesse for samarbejde i forskellige modeller. På bestyrelsesmødet den 24. juni vil Rektoratet lave et oplæg om konkrete uddannelsesstrategiske tiltag til diskussion og beslutning. 7. Praktik på Kommunikationsuddannelsen Forløbet om at finde praktikpladser blev diskuteret på det seneste Advisory boardmøde, der bakkede op om de planlagte ændringer. Det snævre match vindue på 14 dage vil blive fjernet. Højskolen vil forsat være behjælpelig i processen og forsat formidle praktikopslag på mediepraktik.dk, samt lave informationsmateriale om uddannelsen. Højskolen vil forsat ikke vejlede om lønniveau, da dette alene er et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Jens Otto Kjær Hansen supplerede endvidere det vedlagte bilag med at fortælle, at der også i den evaluering, der vil finde sted når de studerende er tilbage fra deres praktikophold, vil indgå spørgsmålet om praktikpladserne har haft den rette kvalitet i forhold til arbejdsopgaver, der matcher de studerendes kompetencer og uddannelses indhold. 8. Udviklingskontrakt 2014 Bestyrelsen tog det vedlagte bilag til efterretning. 9. Forskningstemaer plan for innovation og forskning Videnschef, Thomas Rasmussen gennemgik de tre forskningstemaer, som han og højskolens medarbejdere i fællesskab har udvalgt. (Se vedlagte præsentation) 1. Det medieforbrugende menneske 2. Fremtidens indhold og formater 3. Offentlighed, ledelse og kreativitet Endvidere præsenterede han forskellige projekter under de tre temaer, der allerede er sat i gang. Han understregede at samarbejdet med branchen har høj prioritet og at der også tænkes internationale samarbejder ind i forskningen. 10. Eventuelt Jens Otto Kjær Hansen supplerede oplysningerne i bilag H og fortalte, at de afgivne bud på bygningerne på Oluf Palmes allé alle havde været en hel del lavere end vurderingen og indeholdt en del forbehold. Men, der er nu en rigtig god dialog med Aarhus kommune om mulighederne for ny lokalplan for området. 4

5 FORSKNING VIDEN INNOVATION Thomas Rasmussen København marts 2014

6

7 Fokuserer på publikum og handler om hvordan vi danner relationer

8 Fokuserer på publikum og handler om hvordan vi danner relationer

9 Fokuserer på medierne og handler om hvordan vi skaber samspil

10 Fokuserer på medierne og handler om hvordan vi skaber samspil

11 Fokuserer på verden og handler om værdier

12 Fokuserer på verden og handler om værdier

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere