KONCERNREGNSKAB FOR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCERNREGNSKAB FOR 2008"

Transkript

1 KONCERNREGNSKAB FOR januar 2009 Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til Høj salgsvækst for % i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende. Lavere vækst i 4. kvartal. Vækstforventning til 2009 på 8-13% i danske kroner i et usikkert marked. Positive langsigtede tendenser medfører nye, øgede mål. Højere fremtidig vækst skal understøttes af højt investeringsniveau salget steg 13% i lokal valuta og 10% i danske kroner til mio. Kr. 5% salgsvækst i lokal valuta og 10% i danske kroner i 4. kvartal Bruttomargin på 53,5% i forhold til 53,1% i 2007 Resultat af primær drift på mio. kr., en stigning på 7%, ekskl engangsforhold Overskudsgrad på 18,5% i forhold til 18,9% i 2007, ekskl engangsforhold Årets resultat steg 8% til mio. kr., ekskl engangsforhold Frie pengestrømme før opkøb på 755 mio. kr. mod 963 mio. kr. i 2007 Nettorentebærende gæld på mio. kr. i forhold til mio. kr. ultimo 2007 Egenkapitalandel på 45% ultimo blev et rigtigt godt år for Novozymes, så jeg er meget tilfreds med resultaterne," siger administrerende direktør Steen Riisgaard. Lavere vækst i 4. kvartal peger på, at den økonomiske afmatning fortsætter i 2009, men ser vi længere frem, er der meget lovende tendenser og muligheder for os. Derfor øger vi ambitionsniveauet og vores langsigtede mål." Forventninger til 2009 Der hersker fortsat stor usikkerhed omkring omfanget af den økonomiske afmatning, hvilket er forsøgt afspejlet i forventningerne. Forventningerne i danske kroner er positivt påvirket af de forventede valutakursniveauer for Under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for spotkurserne 21. januar 2009, forventes: 2009-salgsvækst på 8-13% i danske kroner og 3-8% i lokal valuta Vækst i resultat af primær drift og årets resultat på hhv % og 5-10% i danske kroner Frie pengestrømme på ca mio. kr., reduceret som følge af høje investeringer Se Bilag 9 og 10 for flere detaljer. Nye langsigtede mål Som følge af de gode resultater og de langsigtede tendenser øges de langsigtede finansielle mål til: Organisk salgsvækst på over 10% p.a., plus vækst fra enzymer til omdannelse af biomasse Overskudsgrad på over 20% Afkast af investeret kapital på over 22% Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 1 af 26 Novozymes A/S Krogshøjvej 36 Investor Relations 2880 Bagsværd Danmark Telefon: Fax: Internet: CVR nummer:

2 Resultatopgørelse og balance Bilag 1 & 2 13% salgsvækst, 11% organisk vækst Omsætning Det samlede salg steg 13% i lokal valuta. Opkøbte aktiviteter i 2007 bidrog med 2 procentpoint. Valutakursudviklingen var volatil året igennem, især for den amerikanske dollar, hvilket påvirkede salget i danske kroner negativt. Væksten i danske kroner var 10% og bragte omsætningen op på mio. kr. Som forventet var salgsvæksten i 4. kvartal beskeden 5% i lokal valuta og 10% i danske kroner. Der var ingen opkøbseffekter i kvartalet. Sales in DKK million Omsætningens fordeling % 9% 3% 5% 31% Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer 30% Biofarmaceutiske ing Det samlede enzymsalg steg 12% i lokal valuta og 9% i danske kroner i Organisk vækst var ca. 11%. Generelt var årets vækst meget tilfredsstillende, især i betragtning af, at vækstraten for 4. kvartal var lavere end i de foregående kvartaler inden for de fleste industrier. Som følge af høj usikkerhed og afmatning i økonomien udviste kunderne forsigtighed i 4. kvartal, blandt andet ved at nedbringe deres lagre. I 2008 var der en tilfredsstillende stigning i BioBusiness' salg på 21% i lokal valuta og 12% i danske kroner. Der var organisk vækst i salget af mikroorganismer på 5% for året. Væksten i de opkøbte aktiviteter inden for bæredygtigt landbrug (BioAg) var højere end forventet. Der var et fald på 1% i lokal valuta for biofarmaceutiske ingredienser (BPI). Vækstkomponenter i procentpoint, % 1% 2% 11% -3% 5% -8% BPI -11% 11% -3% Enzymer Mikroorganismer Novozymes -1% Valutaeffekt til danske kroner Organisk vækst Opkøb Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 2 af 26

3 Salg i mio. kr Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer Biofarmaceutiske ingredienser Stærk salgsudvikling for vaskemiddelenzymer 13% vækst Salget af vaskemiddelenzymer steg 13% i lokal valuta og 12% i danske kroner i Der var positiv udvikling inden for alle geografiske områder, og både nye og etablerede produkter bidrog til den høje vækstudvikling. Vaskemiddelproducenter inden for alle kategorier fortsatte med at øge enzymindholdet i deres formuleringer med henblik på at forbedre det overordnede vaskeresultat og tilføre vaskemidler nye funktionaliteter. Substitution af andre vaskemiddelingredienser med enzymer bidrog også væsentligt til væksten i Salget i 4. kvartal steg 6% i lokal valuta og 8% i danske kroner sammenlignet med samme periode Den lavere vækst i forhold til de foregående kvartaler var forventet og afspejler kunders forsigtige adfærd. Brændstofethanolenzymer leverede årets højeste vækstbidrag Salget af tekniske enzymer steg 15% i lokal valuta og 10% i danske kroner i Ca. 1 procentpoint heraf kan henføres til de i 2007 opkøbte aktiviteter i Indien. Salget af enzymer til bioethanolindustrien leverede høj vækst året igennem og lå over væksten i den nordamerikanske bioethanolproduktion. Salget af tekstilenzymer til abrasion (slid) af denim faldt i løbet af året som følge af modetendensen for mørk denim og faldende efterspørgsel efter denim i USA. Samlet faldt tekstilsalget 16% i året. Salget af tekniske enzymer steg 7% i lokal valuta og 17% i danske kroner i 4. kvartal 2008 i forhold til samme periode Novozymes salgsvækst inden for brændstofethanolenzymer var knap 40% i kvartalet. Dette skal ses i relation til mere udfordrende markedsvilkår for ethanolproducenterne. Der var et fald i salget til andre tekniske industrier Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 3 af 26

4 som følge af førnævnte forsigtige adfærd hos kunder. 10% vækst i fødevareenzymer; vækst inden for alle produktområder Salget af fødevareenzymer steg 10% i lokal valuta og 7% i danske kroner i Ca. 2 procentproint heraf kan henføres til de opkøbte aktiviteter i Indien. Salget af bryggeri-, bageri- og drikkealkoholenzymer var særlig gunstigt. Høje råvarepriser og knappe ressourcer i fødevareindustrien gav øget penetration i løbet af året, da de relative besparelser, enzymteknologien medfører, steg. I 4. kvartal 2008 faldt salget 6% i lokal valuta og 3% i danske kroner sammenlignet med Der var ingen opkøbseffekter i kvartalet. Resultaterne for kvartalet var påvirket af kunders forsigtige adfærd inden for alle industrier. 10% vækst I foderenzymer Salget af foderenzymer steg 10% i lokal valuta og 6% i danske kroner i De opkøbte indiske aktiviteter bidrog med ca. 2 procentpoint. Et højt prisniveau på uorganisk fosfat i 2008 øgede den globale efterspørgsel efter fytaseenzymer, men priserne på fytaseenzymmarkedet er dog stadig under pres, især i Europa. Der var også høj vækst i salget af enzymer til fremme af udnyttelsen af vegetabilske proteiner i foder. Kunders forsigtige adfærd i 4. kvartal resulterede imidlertid i et fald i væksten for hele året. Salget i 4. kvartal faldt 14% i lokal valuta og 9% i danske kroner i forhold til samme periode På trods af at priserne på fosfat faldt, er de fortsat høje, og der er ingen tegn på, at efterspørgslen efter fytase vil falde. Udviklingen i 4. kvartal afspejler en justering af kunders lagerbeholdninger som følge af bekymring over den fremtidige markedsudvikling. Tilkøbte BioAgaktiviteter overgik forventningerne Salget af mikroorganismer steg 39% i lokal valuta i Ca. 34 procentpoint heraf kan henføres til de i 2007 opkøbte BioAg-aktiviteter, som leverede væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Der var organisk vækst på 5% i salget af andre mikroorganismer på trods af en igangværende indskrænking af produktporteføljen. Væksten var hovedsageligt relateret til plantepleje og spildevandsbehandling. Det samlede mikroorganismesalg i året steg 31% i danske kroner. I 4. kvartal faldt salget 3% i lokal valuta, men steg 3% i danske kroner. Der var ingen opkøbseffekter i kvartalet. Samlet set var salget negativt påvirket af de usikre og udfordrende markedsudsigter, hvilket fik kunder til at nedbringe deres lagre. Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 4 af 26

5 Udvikling i BPI som forventet Salget af biofarmaceutiske ingredienser (BPI) faldt 1% i lokal valuta og 12% i danske kroner i Salget var påvirket af den forventede nedgang i mængderne under enkelte eksisterende kontrakter. Derudover omfattede 2007 salg til kunders kliniske forsøg, som ikke blev gentaget i kvartal var positivt påvirket af forskydning i kunders kvartalsmæssige indkøbsmønstre. Som tidligere nævnt opererer denne industri med store variationer i salget kvartalerne imellem, da salget hovedsageligt består af få, men større transaktioner. Geografisk fordeling af salget 3% / 5% 16% / 19% 18% 7% 38% 1% / 1% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika 24% / 32% 37% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salget i Europa, Mellemøsten og Afrika (Europa/MEA) steg 1% i både lokal valuta og danske kroner i Væksten var høj inden for vaskemiddelenzymer, og fødevareenzymer klarede sig også pænt. Det forventede lavere salg inden for BPI reducerede den samlede vækst. Salget af foderenzymer faldt i forhold til sidste år som følge af et udfordrende prismiljø og lavere efterspørgsel i 4. kvartal. Nordamerika udviser størst vækst af alle regioner Tocifret vækst i Latinamerika Salget i Nordamerika steg 32% i lokal valuta og 24% i danske kroner i Væksten var hovedsageligt relateret til enzymer til produktion af bioethanol og vaskemidler, men der var pæn vækst inden for de fleste produktområder. De opkøbte aktiviteter inden for BioAg påvirkede salgsudviklingen positivt. Salget inden for BPI i 4. kvartal betød, at i lokal valuta blev udviklingen i regionen for denne industri positiv for året set som helhed. Salget i Latinamerika steg 19% i lokal valuta i Vaskemiddel-, foder- og fødevareenzymer var de største bidragydere til væksten. Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 5 af 26

6 Salget i Asien steg 5% i lokal valuta i Salget af vaskemiddel- og fødevareenzymer udviklede sig positivt, hvorimod den svækkede tekstilindustri og 4. kvartal isoleret set bidrog negativt til udviklingen i regionen. Bilag 5 Nye produkter Der blev lanceret fem nye produkter i 4. kvartal 2008: RONOZYME ProAct, et foderenzym, der giver optimal proteinudnyttelse, forbedrer foderets næringsværdi og øger dyrenes vækst, hvorved omkostningerne sænkes Lactose Oxidase, et fødevareenzym, der giver mejerier bedre mulighed for at udnytte vallen, et biprodukt af osteproduktion Pectinex Ultra Mash, et enzym, der giver øget saftudbytte ved presning af æbler og letter forarbejdningen i forhold til eksisterende enzymløsninger Novozym 12001, et fødevareenzym, der gør det muligt at bruge sojaprotein i et bredere udvalg af fødevareprodukter, som derved bliver sundere og har forbedret smag FiberCare D, et enzym til anvendelse i papirindustrien. Enzymet forbedrer dræningen i papirmøller, der fremstiller papir og pap af genbrugsmaterialer. Dette resulterer blandt andet i forbedret procestid I alt blev der lanceret otte nye produkter i 2008, hvilket var inden for forventningerne. Udviklingen af det nye enzym til erstatning af overfladeaktive stoffer i vaskemidler blev afsluttet som planlagt i 4. kvartal Det forventes, at det første salg finder sted i anden halvdel af Bilag 1 & 4 Omkostninger og andre driftsindtægter De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr. i 2008, en stigning på 10%, der hovedsageligt kan henføres til det højere salg. Produktionsomkostningerne steg 9%, negativt påvirket af et højere prisniveau for råvarer og energi og positivt påvirket af produktivitetsforbedringer. Overordnet set var Novozymes inputpriser i 2008 lidt højere end året før. Bruttomargin 53,5% For 2008 var bruttomarginen 53,5% sammenlignet med 53,1% året før. Både valutakursudvikling og opkøb havde negativ effekt på bruttomarginen, mens produktivitetsforbedringer påvirkede bruttomarginen positivt. Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 6 af 26

7 F&U udgør 13,5% af omsætningen Andre driftsomkostninger steg 12% til mio. kr. i 2008, hovedsageligt som følge af stigende forsknings, udviklings- og salgsaktiviteter. Omkostninger til salg og distribution steg 15% og udgør 13% af omsætningen Omkostninger til forskning og udvikling steg 10% og udgør 13,5% af omsætningen Omkostninger til administration steg 10% og udgør 9% af omsætningen Totale afskrivninger og amortiseringer steg til 556 mio. kr. i 2008, en stigning på 13% i forhold til Dette afspejler dels det højere investeringsniveau i 2008, dels nedskrivninger vedrørende BioBusiness. Bilag 1 Resultat af primær drift Resultat af primær drift, mio. kr. Overskudsgrad ,9 18,9 18, eks. engangsforhold eks. engangsforhold % vækst i resultat af primær drift, justeret for engangsforhold Overskudsgrad 18,5% Lavere nettofinansomkostninger Resultat af primær drift steg 7% til mio. kr. i 2008, eksklusive engangsforhold. Justeret for den engangsindtægt på 75 mio. kr., som Novozymes modtog i 2007, steg resultat af primær drift 2%. Overskudsgraden var 18,5% for 2008 sammenlignet med 18,9% sidste år, eksklusive engangsforhold. Inklusive engangsforhold var overskudsgraden for ,9%. Især valutakursudviklingen påvirkede overskudsgraden ugunstigt i forhold til sidste år. Nettofinansposter Nettofinansomkostningerne for 2008 faldt 11 mio. kr. til 85 mio. kr. i forhold til sidste år indeholder en reduceret omkostning i relation til ændring i forpligtelse vedrørende medarbejderaktieoptioner på 63 mio. kr. Nettorenteudgifterne steg 28 mio. kr. til 106 mio. kr. i forhold til Stigningen skyldes et højere renteniveau og lavere renteindtægter. Den rentebærende nettogæld var mio. kr. pr. 31. december 2008 mod mio. kr. ultimo For året var der en negativ Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 7 af 26

8 nettokurspåvirkning på 34 mio. kr. Afdækning af USD og JPY gav et mindre, positivt bidrag, mens udækkede valutaer, herunder INR og CHF, bidrog negativt til den samlede valutaposition. Bilag 1 8% vækst i årets resultat justeret for engangsforhold Bilag 3 Pengestrømme fra driften på mio. kr. Højt investeringsniveau som følge af vækstfokus Bilag 4 Gæld/egenkapitalandel på 31% Resultat før skat og årets resultat Resultat før skat steg 2% til mio. kr. fra mio. kr. i Årets resultat steg 2% til mio. kr. mod mio. kr. i Justeret for engangsforhold i 2007 steg både resultat før skat og årets resultat 8%. Pengestrømme, investeringer og virksomhedsopkøb Pengestrømme fra driften var mio. kr. for 2008 mod mio. kr. i Justeret for engangsforhold i 2007 forbedredes pengestrømme fra driften med 2%. Højere nettorenteudgifter, tilgodehavender og øgede lagre påvirkede negativt, hvorimod stigning i kreditorer påvirkede positivt. Nettoinvesteringer eksklusive opkøb var 942 mio. kr. i 2008 sammenlignet med 735 mio. kr. i Hovedårsagerne til det højere investeringsniveau er udvidelse af enzymproduktionen i Kina samt udvidelse af forsknings- og udviklingsfaciliteter, især i Danmark og USA, herunder køb af en tidligere lejet bygning i Danmark for 70 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb var 755 mio. kr. mod 963 mio. kr. for Justeret for engangsforhold var frie pengestrømme før opkøb 907 mio. kr. for Faldet i frie pengestrømme kan primært forklares ved det højere investeringsniveau i Balance og egenkapitalens udvikling Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2008 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med årets resultat og reduceret med valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber og udbetalt udbytte på 309 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 45% af balancen mod 41% ultimo Gæld/egenkapital-andelen var 31% ultimo 2008 sammenlignet med 48% ultimo Ændringen skyldes reduceret nettogæld og øget egenkapital. Afkast af investeret kapital 19,5% Afkast af investeret kapital for 2008 blev 19,5% sammenlignet med 21,7% for Udviklingen kan tilskrives den gunstige effekt af engangsforhold og effekten af et højt investeringsniveau i Den 31. december 2008 var beholdningen af egne aktier 3,0 mio. B- aktier, svarende til 4,7% af det samlede antal udestående aktier. Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 8 af 26

9 Regnskabspraksis IAS 34 Regnskabet for 4. kvartal 2008 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Regnskabet følger samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for Forventninger til 2009 Udsigt til vækst trods afmatning og usikkerhed I lyset af den globale økonomiske udvikling anser Novozymes de nuværende forventninger til 2009-salgsvækst for tilfredsstillende. Omfanget af den globale økonomiske afmatning er fortsat meget usikkert, hvilket er forsøgt reflekteret ved angivelse af et bredere spænd for forventningerne end tidligere. Afmatningen i 4. kvartal anses ikke for en pålidelig indikator for helårsudviklingen i salgsforventningerne inkluderer kun en mindre, positiv effekt af de tidligere annoncerede pristigninger. Væksten i salget af enzymer til den amerikanske bioethanolindustri forventes at følge Renewable Fuel Standard. Forberedelse til højere fremtidig vækst med høje investeringer De forventede investeringer i 2009 er på 1,3-1,5 mia. kr. Dette omfatter opførelse af en ny enzymfabrik i Nebraska, USA, til en omkostning af mio. USD i I forhold til det oprindelige udmeldte udgør dette cirka en fordobling af den påtænkte kapacitet og investeringssum. Dette sker for at sikre, at Novozymes kan imødekomme efterspørgslen fra et voksende biobrændstofmarked i de kommende år. Den endelige kapacitet afhænger af eksterne faktorer, der vil blive afklaret i de kommende måneder. Derudover vil der i 2009 blive investeret mio. kr. i udvidelse af enzymproduktionskapacitet på eksisterende anlæg, blandt andet med henblik på at optimere fleksibiliteten i relation til vaskemiddelindustrien. Endelig vil BioBusiness i opføre en fabrik til produktion af hyaluronsyre (bha) af høj kvalitet på Novozymes' eksisterende site i Tianjin, Kina. Det forventes, at pengestrømme fra driften vil forblive på det hidtidige niveau og kunne dække investeringsbehovet, hvorefter de frie pengestrømme før opkøb vil ligge på et positivt niveau. Pengestrømmene før opkøb forventes for 2009 at blive mio. kr. Der er for indeværende ikke planlagt aktietilbagekøb. Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 9 af 26

10 Spotkurserne den 21. januar 2009 for selskabets vigtigste valutaer lå over gennemsnitskurserne for 2008, hvilket positivt påvirker forventningerne i danske kroner. (kr.) US D JPY CNY Gennems nits kurs for ,95 73,44 S potkurs 21. januar ,42 84,40 Udvikling i es timeret gennems nits kurs for % 30% 15% i forhold til gennems nits kurs 2008* * E s timeret gennems nits kurs for 2009 = s potkurs en den 21. januar 2009 Under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer, især EUR, USD, JPY og CNY, fastholdes på niveauet for spotkurserne 21. januar 2009, forventes: Omsætning 8-13% vækst i danske kroner, 3-8% i lokal valuta. Se detaljer i Bilag 10. Resultat af primær 10-15% vækst i danske kroner. drift Overskudsgrad Overskudsgrad på ~19%. Årets resultat Nettoinvesteringer 5-10% vækst i danske kroner. Investeringer på omkring 1,3-1,5 mia. kr. Frie pengestrømme Frie pengestrømme før opkøb på omkring mio. kr. ROIC Afkast efter skat af investeret kapital (ROIC) på ~19%. Bemærk: Alt andet lige forventes en 5%-ændring i USD at påvirke resultat af primær drift for 2009 med mio. kr. Bæredygtighedsredegørelse Bilag 6 Vand- og energiforbrug over målet Vand og energi effektiv udnyttelse af ressourcerne Forbruget af vand relateret til solgte produkter faldt 2%, mens forbruget af energi relateret til solgte produkter var stort set uændret i 2008 i forhold til sidste år. Målene for 2008 var, at stigningen i forbruget af vand og energi skulle være mindst 1 procentpoint mindre end den underliggende vækst i salget opgjort i lokal valuta. Begge mål blev således nået. Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 10 af 26

11 Væsentlige spild Der var ingen væsentlige spild i Arbejdsulykker Frekvensen af rapporterede arbejdsulykker med fravær blev 4,9 pr. mio. arbejdstimer i 2008, hvilket er lidt under niveauet for 2007, men over målet for 2008 på maksimalt 4,5 arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer. Der er fokus på at reducere frekvensen. Personaleomsætning og -fravær Personaleomsætningen for 2008 var 11,3% sammenlignet med 9,0% sidste år. Målet for 2008 var 12% (svarende til 9% eksklusive effekt af lukningen af sha-produktionen i Kina). Fraværsprocenten var 2,2% for hele året, hvilket var på niveau med Begge medarbejdermål for 2008 blev nået. Novozymes har sat en række mål for 2008 og 2009 inden for bæredygtighedsområdet. En oversigt og redegørelse findes på Strategisk opdatering Nye, øgede langsigtede mål På baggrund af de globale tendenser og de seneste års høje vækst har bestyrelsen og direktionen sat nye, ambitiøse, langsigtede, finansielle mål for Novozymes: Organisk salgsvækst på over 10% p.a. (plus enzymer til omdannelse af biomasse) Overskudsgrad på over 20% Afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22% Bæredygtighed integreret del af forretningen Ambition om 10 i 10 fastholdes Det forventes, at disse mål kan opnås, samtidig med at Novozymes mål for kapitalstruktur fastholdes på en egenkapitalandel omkring 45%. Der er ligeledes blevet defineret nye langsigtede mål inden for bæredygtighedsområdet, således at det sikres, at Novozymes' teknologi er en del af løsningen på de globale udfordringer, og at selskabet minimerer sin egen miljøbelastning, samtidig med at det søger at opnå gode finansielle resultater. Ambitionen om en omsætning på 10 mia. kr. i i 10 understøtter de nye langsigtede mål. Således fastholdes 10 i 10 -ambitionen i Novozymes incitamentsprogrammer. For indeværende anses det for muligt at nå 10 i 10. Global økonomisk afmatning og ugunstige valutakursniveauer udgør den største enkeltstående trussel mod opfyldelse af ambitionen. Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 11 af 26

12 Uændret strategi fokus på accelereret salgsvækst Salg af enzymer til andengenerationsbioethanol skal tillægges vækstmål Novozymes fastholder sine strategiske rammer for udvikling af forretningen. Der er fortsat fokus på at accelerere salgsvæksten gennem investering i forskning og udvikling samt forretningsudvikling, både inden for Enzyme Business og BioBusiness. Det langsigtede mål for salgsvækst inkluderer ikke vækst fra virksomhedsopkøb eller salg af enzymer til omdannelse af biomasse, det vil sige til produktion af andengenerationsbioethanol. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at give en pålidelig indikation for udviklingen for denne enzymanvendelse ud over et mindre niveau. Men hvis Novozymes får succes på dette område, vil det langsigtede vækstmål sandsynligvis blive øget. For at Novozymes skal nå sit mål om en årlig salgsvækst på over 10%, forudsætter det organisk vækst inden for alle forretningsområder. Det forventes, at forskellige industrier vil lede væksten i de enkelte år. Enzymer forventes fortsat at være den væsentligste vækstmotor, men målet er at opbygge BioBusiness til en forretning i milliardklassen inden for de næste 5-10 år. Selv om Novozymes fokuserer på organisk vækst, vil selskabet fortsat foretage opkøb inden for områder, der passer strategisk til den eksisterende teknologiske platform. Højere fremtidig vækst via øgede investeringer Novozymes har hidtil haft en salgsvækst på ca. 8% om året uden at behøve at investere i meget andet end vedligeholdelse (ca. 6% af omsætningen). Men for at kunne vokse ud over dette niveau over en længere tidsperiode, er yderligere produktionskapacitet nødvendig. For at kunne nå en årlig organisk vækst på over 10% er der behov for øgede investeringer i de kommende år. Novozymes forventer et samlet investeringsniveau på 2,5-2,8 mia. kr. for De investeringer, der skal foretages, er af en lidt anden karakter end tidligere, idet den potentielle salgsvækst er betinget af, at den nødvendige kapacitet er til rådighed. Det gælder blandt andet for andengenerationsbioethanol og BPI. Hvis Novozymes ikke investerer, kan der være markeder, der ikke kan adresseres, og salgsvækst, der ikke muliggøres. Novozymes forventer for indeværende, at investeringsniveauet for årene efter 2010 vil falde til et niveau på omkring 8% af omsætningen. Det forventes, at den genererede pengestrøm fra driften kan dække de årlige investeringsbehov. Udvikling i indtjening Novozymes forventer, at produktivitetsforbedringerne fremover vil være på samme høje niveau som hidtil. Dette er afgørende for, at overskudsgraden kan øges til over 20%. Ambitionen for BioBusiness er, at dette forretningsområdes indtjening skal nærme sig overskudsgraden for Enzyme Business. Da BioBusiness stadig er et område under opbygning, vil indtjeningen dog fortsat være ugunstigt påvirket af høje omkostninger til forskning og udvikling, forretningsudvikling samt et relativt højt investeringsniveau, hvilket er Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 12 af 26

13 nødvendigt for at kunne muliggøre et fremtidigt salg. Læs mere om Novozymes ambitioner og lansigtede mål på Dividende Forslag om dividende på 5,25 kr. Bestyrelsen indstiller til godkendelse på selskabets generalforsamling den 4. marts 2009 udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2008 på 5,25 kr. pr. aktie, en stigning på 5% i forhold til Udbyttesatsen for 2008 er 30,6% mod 29,7% for 2007 i overensstemmelse med den etablerede udbyttepolitik om tilbagebetaling af ca. 30% af årets resultat efter skat. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2009, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Bagsværd, 22. januar 2009 Bestyrelsen Novozymes A/S Kontaktpersoner Presse og medier: Johan Melchior Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Paige Donnelly (USA) Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Aktieanalytikere og investorer: Camilla Kinch Jensen Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Tobias Björklund (USA) Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Læs mere på Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 13 af 26

14 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt det reviderede koncernregnskab for Novozymes A/S for Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IAS 34) samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til koncernregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, er tilstrækkelige, således at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen, jf. de foregående sider, indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 22. januar 2009 Direktionen: Steen Riisgaard Benny D. Loft Per Falholt Adm. direktør Peder Holk Nielsen Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Formand Næstformand Arne Hansen Jerker Hartwall Søren Jepsen Ulla Morin Walther Thygesen Mathias Uhlén Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 14 af 26

15 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 For 4. kvartal Årene Resultat opgørelse 1.4 Segmentoplysninger Bilag 2 Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi 2.3 Salg pr. kvartal industrier 2.4 Salg pr. kvartal geografi Bilag 3 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver Bilag 4 Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalens udvikling Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2008 Bilag 6 Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet Bilag 7 Selskabsmeddelelser 2008 (eksklusive ledelsens handler) Bilag 8 Finansiel kalender Bilag 9 Forventninger til 2009 Bilag 10 Salgsforventninger pr. Område Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 15 af 26

16 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 For 4. kvartal % ændring % ændring (mio. kr.) 4. kvt. 4. kvt. kvt./kvt. Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 53,5% 53,1% 54,5% 53,5% Resultat af primær drift % % Overskudsgrad 18,5% 19,9% 18,3% 18,0% Nettofinans (85) (96) (52) (21) Resultat før skat % % Skat (357) (343) 4% (77) (79) -3% Periodens resultat % % Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i moderselskabet % % Minoritetsinteresser 0 (6) 0 (5) Nettovalutagevinst/(tab) m.m. (34) 5 (49) (4) Nettorenteudgifter (106) (78) (10) (22) Andre finansielle poster 55 (23) 7 5 Finansielle poster i alt (85) (96) 11% (52) (21) -148% Resultat pr. aktie a 10 kr. 17,17 16,93 1% 3,89 3,85 1% Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 61,9 61,9 61,9 61,8 Resultat pr. aktie a 10 kr. 16,86 16,47 2% 3,83 3,76 2% (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet 63,0 63,6 62,9 63,4 (mio. stk.) Frie pengestrømme før opkøb % Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 19,5% 21,7% Rentebærende gæld, netto % Egenkapitalandel i % 45,1% 41,3% Egenkapitalens forrentning i % 26,1% 29,5% Gæld/egenkapital-andel 30,8% 48,2% Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 16 af 26

17 1.2 Årene Hele året (mio. kr.) Oms ætning Enzyme Business BioBusiness B ruttores ultat Bruttomargin 53,5% 53,1% 53,7% 53,3% 52,6% - Enzyme Business bruttoresultat Enzyme forretning bruttomargin 56,2% 55,4% - BioBus ines s bruttores ultat BioBus ines s bruttomargin 20,6% 24,0% R es ultat af primær drift Overs kuds grad 18,5% 19,9% 19,7% 19,2% 18,2% Nettofinans (85) (96) (122) (56) (103) Resultat før skat S kat (357) (343) (307) (289) (281) Årets resultat Minoritets interes s er 0 6 (2) (3) (11) Resultat inklusive minoritets interes s er Nettovalutagevins t/(tab) (34) 5 (50) (7) 33 Nettorenteudgifter (106) (78) (26) (23) (105) Andre finans ielle pos ter 55 (23) (46) (26) (31) Finansielle poster i alt (85) (96) (122) (56) (103) Afkas t af inves teret 19,5% 21,7% 20,2% 19,3% 17,4% kapital efter skat (ROIC) Resultat pr. aktie a 10 kr. 17,17 16,93 14,46 13,10 11,19 Gns. antal A-/B-aktier, udes tående (mio. s tk.) 61,9 61,9 62,9 65,5 68,3 Resultat pr. aktie a 10 kr. 16,86 16,47 14,09 12,79 10,95 (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet 63,0 63,6 64,5 67,1 69,8 (mio. stk.) R entebærende gæld, netto Egenkapitalandel i % 45,1% 41,3% 42,6% 51,9% 55,8% Egenkapitalens forrentning i % 26,1% 29,5% 25,4% 22,2% 19,3% Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 17 af 26

18 1.3 Resultatopgørelse % ændring (mio. kr.) År/År Omsætning P roduktions omkos tninger (3.787) (3.489) 9 Bruttoresultat Salgs- og dis tributions omkos tninger (1.061) (921) 15 Forsknings- og udviklingsomkostninger (1.096) (995) 10 Adminis trations omkos tninger (745) (675) 10 Andre drifts indtægter, netto (62) Resultat af primær drift F inans ielle indtægter F inans ielle omkos tninger (348) (226) 54 Resultat før skat S kat af årets resultat (357) (343) 4 Årets resultat Årets resultat fordeles således: Aktionærer i moders els kabet Minoritets interes s er 0 (6) Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 18 af 26

19 1.4 Segmentoplysninger Novozymes' forretningssegmenter afspejler den måde, hvorpå aktiviteterne er opdelt og styret. Selvom omsætningen i Enzyme Business kan opdeles i yderligere aktiviteter, så betragtes aktiviteterne som integrerede, da de fleste produktionsfaciliteter er fælles for hele dette forretningssegment. Bruttoresultatet er den primære parameter, som ledelsen anvender til at vurdere segmenternes opnåede resultater. Funktionerne vedrørende salg og distribution, forskning og udvikling samt administration anses som fælles for begge segmenter og derfor samles omkostningerne vedrørende disse funktioner under Corporate-funktionen. Salg mellem segmenterne er fratrukket i det sælgende selskabs omsætning og udgør 24 mio. kr. for 2008 (20 mio. kr. for 2007). Resultatopgørelse Enzyme Bio- Enzyme Bio- Business Business Corporate Total Business Business Corporate Total mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift Når man evaluerer resultatet for BioBusiness, skal man tage i betragtning at aktiviteterne inden for dette segment er fokuseret på opbygning af kapacitet til det fremtidige salg, og at bruttoresultatet derfor er påvirket af omkostninger til ledig produktionskapacitet. Desuden er både 2007 og 2008 påvirket af omkostninger til lukning af aktiviteter og nedskrivninger i forbindelse hermed. Investeringer Køb af virksomheder Immaterielle aktiver Materielle aktiver Total investeringer Af- og nedskrivninger Immaterielle aktiver Materielle aktiver Af- og nedskrivninger i alt Driftsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 19 af 26

20 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier (mio. kr.) % ændring Enzyme Business vaskemiddelenzymer tekniske enzymer fødevareenzymer foderenzymer BioBusiness mikroorganismer BPI (12) Omsætning Geografi % valuta- % ændring i (mio. kr.) % ændring påvirkning lokal valuta Europa, Mellemøs ten & Afrika (0) 1 Nordamerika (8) 32 As ien & Oceanien (3) 5 Latinamerika (3) 19 Omsætning (3) Salg pr. kvartal industrier % ændring (mio. kr.) 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt./4. kvt. Enzyme Business vas kemiddelenzymer tekniske enzymer fødevareenzymer (3) - foderenzymer (9) BioBusiness mikroorganismer BPI Omsætning Salg pr. kvartal geografi % ændring (mio. kr.) 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt. 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt. 4. kvt./4. kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika (5) Nordamerika Asien & Oceanien (2) Latinamerika Omsætning Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 20 af 26

21 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (mio. kr.) Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (129) (186) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (198) (159) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (199) (113) (Stigning)/fald i varebeholdninger (243) 39 Stigning/(fald) i leverandører af varer og tjenesteydelser og andre forpligtelser 317 (35) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver (57) (14) Salg af materielle aktiver (57) (14) Salg af materielle aktiver 17 8 Køb af minoritetsaktier 0 (16) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. (942) (751) opkøbsaktivitet Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber 0 (716) Frie pengestrømme efter opkøb Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 21 af 26

22 Bilag 4: Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance Aktiver (mio. kr.) 4. kvt. ultimo Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver 75 8 Langfristede aktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Øvrige finansielle aktiver (rentebærende) Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Finansielle aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 22 af 26

23 P as s iver (mio. kr.) ultimo ultimo Aktiekapital E gne aktier (1.791) (1.837) Øvrig totalindkoms t (32) 23 Overført overs kud Minoritets interes s er Egenkapital i alt Udskudte skatteforpligtelser Langfris tede pers onaleforpligtels er Hens atte forpligtels er F inans ielle forpligtels er (rentebærende) F inans ielle forpligtels er (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser i alt F inans ielle forpligtels er (rentebærende) F inans ielle forpligtels er (ikke-rentebærende) Hens atte forpligtels er Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Andre kortfris tede forpligtels er Kortfris tede forpligtels er i alt F orpligtels er i alt P as s iver i alt Egenkapitalens udvikling (mio. kr., ultimo perioden) Egenkapital primo, ekskl. minoritetsinteresser P eriodens res ultat B etalt udbytte (309) (278) Køb af egne aktier (netto) 24 (388) Valutaregulering af nettoaktiverne mv. 31 (84) Egenkapital, ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser pr. 1. januar P eriodens overs kud 0 (6) B etalt udbytte 0 (1) Valutaregulering, etc. 1 (1) Æ ndring i minoritets interes s er 0 (16) Minoritetsinteresser E genkapital i alt ultimo Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 23 af 26

24 Bilag 5: Nye produkter lanceret i kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2008 Celluclean, et vaskemiddelenzym, som vasker hvidt hvidere, hindrer tøjet i at blive gråt samt forbedrer blegemidlets ydeevne. Attenuzyme Flex, et enzym, der mindsker procestiden og giver øget kontrol i produktionen af light- og low-carb-øl. CellPrime rtransferrin AF, et rekombinant, ikke-animalsk cellekultursupplement, der gennem forbedret jerntransport fremmer cellevækst og -produktivitet under fremstillingen af biofarmaceutiske produkter. RONOZYME ProAct, et foderenzym, der giver optimal proteinudnyttelse, forbedrer foderets næringsværdi og øger dyrenes vækst, hvorved omkostningerne sænkes. Lactose Oxidase, et fødevareenzym, der giver mejerier bedre mulighed for at udnytte vallen, et biprodukt af osteproduktion. Pectinex Ultra Mash, et enzym, der giver øget saftudbytte ved presning af æbler og letter forarbejdningen i forhold til eksisterende enzymløsninger. Novozym 12001, et fødevareenzym, der gør det muligt at bruge sojaprotein i et bredere udvalg af fødevareprodukter, som derved bliver sundere og har forbedret smag. FiberCare D, et enzym til anvendelse i papirindustrien. Enzymet forbedrer dræningen i papirmøller, der fremstiller papir og pap af genbrugsmaterialer. Dette resulterer blandt andet i forbedret procestid. Bilag 6: Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet % ændring Vandforbrug (relateret til solgte mængder), m³ (2) Energiforbrug (relateret til solgte mængder), GJ Væsentlige spild - - Antal arbejdsulykker med dødelig udgang - - Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 4,9 4,8 Antal medarbejdere pr. 31. december Personaleomsætning 11,3% 9,0% Fravær 2,2% 2,2% Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 24 af 26

25 Bilag 7: Selskabsmeddelelser 2008 E ksklusive ledelsens handel med Novozymes-aktier 25. januar 2008 Koncernregns kab for februar 2008 S toraktionærmeddelels e 6. marts 2008 Ordinær generalfors amling april 2008 Koncernregns kab for 1. kvartal augus t 2008 Koncernregns kab for 1. halvår oktober 2008 Koncernregnskab for 3. kvartal 2008 Bilag 8: Finansiel kalender januar 2009 Koncernregns kab for april 2009 Koncernregns kab for 1. kvartal augus t 2009 Koncernregns kab for 1. halvår s eptember 2009 Kapitalmarkeds dage 28. oktober 2009 Koncernregns kab for 3 kvartaler januar 2010 Koncernregns kab for 2009 Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 25 af 26

26 Bilag 9: Forventninger til januar, 2009 DKK Lokal valuta Salgsvækst 8-13% 3-8% Vækst i resultat af primær drift 10-15% Overskudsgrad ~19% Vækst i årets resultat 5-10% Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Netto investeringer, mia. kr. 1,3-1,5 ROIC ~19% Bilag 10: Salgsforventninger pr. område Forventet vækst 22. januar (DKK) 2009 (lokal valuta) Langsigtet mål (lokal valuta) Vaskemiddelenzymer 4-8% 1-5% Tekniske enzymer 15-20% 8-13% Fødevareenzymer 5-9% 1-5% Foderenzymer 15-20% 10-15% >10%* Mikroorganismer 0 ~(10) BPI ~10% ~5% Salg i alt 8-13% 3-8% >10%* * Organisk vækst inkl. enzymer der erstatter overfladeaktivestoffer i vaskemidler, eks. enzymer til konverting af biomasse Novozymes A/S Koncernmeddelelse nr. 1, 2009 Side 26 af 26

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 2007 25. januar 2008 2007 var et rigtigt godt år for Novozymes. Året stod i vækstens tegn med højere end forventet salgsvækst på 14%. De finansielle resultater var tilfredsstillende,

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 9, 2008 Side 1 af 20

Selskabsmeddelelse nr. 9, 2008 Side 1 af 20 KONCERNREGNSKAB FØRSTE HALVÅR 2008 14. august 2008 Høj salgsvækst i første halvår Halvvejs inde i 2008 er der fortsat høj salgsvækst inden for både enzymer og mikroorganismer, i alt 16% i lokal valuta.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal KONCERNREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2011 29. april 2011 Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal Der var solid udvikling i salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal. Salget steg

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12, 2008 Side 1 of 22

Selskabsmeddelelse nr. 12, 2008 Side 1 of 22 KONCERNREGNSKAB FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER AF 2008 31. oktober 2008 Rekordhøj salgsvækst fortsætter Tre kvartaler inde i 2008 fortsætter den høje salgsvækst med 16% i lokal valuta. Også indtjeningen udviklede

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Silkeborg, den 16. august 2007 Rapport for 1. halvår 2007 Resumé ITH Industri Invest A/S (ITH) har

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 8, 2008 Side 1 af 20

Børsmeddelelse nr. 8, 2008 Side 1 af 20 KONCERNREGNSKAB FØRSTE KVARTAL 2008 24. april 2008 Væksten fortsætter for Novozymes 2008 indledt med høj salgsvækst som fører til en opjustering i lokal valuta. Forventet salg af enzymer til vaskemidler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature Novozymes Generalforsamling li 2002 Unlocking the magic of nature Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo Køppler Ulla Morin Morten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GAUGUIN TRADING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2014 Troels Olivero Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 Børsmeddelelse 31. januar 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 2004 blev et meget tilfredsstillende år på trods af valutakursudviklingen. Resultaterne er væsentligt bedre end forventet ved årets start

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere