AQUA AKADEMIET KURSUSKATALOG. kurser for ansatte i danske svømmebade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQUA AKADEMIET KURSUSKATALOG. kurser for ansatte i danske svømmebade"

Transkript

1 2015 AQUA AKADEMIET KURSUSKATALOG kurser for ansatte i danske svømmebade

2 Aqua Akademiet 2015 Velkommen til Aqua Akademiets kursuskatalog for 2015 vi har forsøgt at sammensætte et spændende katalog med masser af gode kurser for ansatte i de danske svømmebade. Det er Dansk Svømmebadsteknisk Forening, der står bag Aqua Akademiet, og sikrer kvaliteten i de kurser, der udbydes. I kataloget finder du kurser inden for kategorierne: Teknik, bygninger og energi Ledelse, administration og salg Aktiviteter, events og service Mangler du et kursus, er du mere end velkommen til at sende en mail til Dansk Svømmebadsteknisk Forenings sekretariat så kan vi tage det med i de videre overvejelser. Har du samarbejdspartnere (fx den lokale svømmeklub), der kunne være interesseret i et eller flere kurser, må du meget gerne give det ekstra katalog videre, eller du kan sende os deres adresse så sender vi selvfølgelig et katalog afsted. Rigtig god fornøjelse! Carsten Larsen, Formand Dansk Svømmebadsteknisk Forening Mød os på Facebook Aqua Akademiet har fået sin egen Facebook-side, hvor vi gør opmærksom på kommende kurser, sidste frist for tilmelding og eventuelle ændringer find os og følg os! Virksomhedskurser En del af vores kurser, kan desuden afholdes i din svømmehal for en lukket gruppe medarbejdere på samme vis som rengøringskurset, der udelukkende afholdes ude i svømmehallen, kan du også få teknik-kurserne eller aktivitetskurserne tilpasset dine særlige forhold. Ring til sekretariatet for at høre mere

3 AQUA AKADEMIET Kursuskalender 2015 Kursuskalender 2015 Aqua Fitness Instruktør // Januar Februar // Hillerød Svømmehal Side 16 Teknik I // 27. januar // Køge Svømmeland Side 04 Svømmebadet på Facebook // 17. Marts // Innovationsfabrikken, Kolding Side 09 Teknik II // marts // Kungsbacka, Sverige Side 04 Saunagus Udvidet // 10. marts // Bjerringbro Idrætspark Side 14 Aqua HIiT // 25. marts Side 18 AquaCoach // 23. april + 7. maj // Fyrtårn Tommerup, Fyn Side 15 Vandkvalitet for livreddere // 28. april // Humlehøj-Hallerne, Sønderborg Side 06 Ventilation Basis // 5. maj // Kildeskovshallen, Gentofte Side 05 Service med et stort S(MIL) // 2. juni // Fredericia Idrætscenter Side 12 Innovation i Svømmebadet workshop // 9. juni // Fredericia Idrætscenter Side 10 Aqua Boot Camp // 27. august Side 20 Den Vanskelige Samtale // 17. september // Fredericia Idrætscenter Side 11 Teknik I // 3. september // Hedensted Centret Side 04 AquaCoach // 8. september september // Ringsted Svømmehal Side 15 Ventilation Udvidet // 24. september // Lalandia Billund Side 05 Saunagus Basis // 6. oktober Side 13 Vandkvalitet for livreddere // 5. november // Hjortespringbadet, Herlev Side 06 Administration af svømmebade // november // Fredericia Vandrerhjem Side 08 Core stability og leg i træningen // 24. november // Fyrtårn Tommerup, Fyn Side

4 Teknik, bygninger og energi Teknik I Teknik I har til formål at give deltagerne en grundlæggende viden omkring vandbehandling, daglige tilsyn og rutiner, hvorved de bliver i stand til at håndtere den daglige drift af et svømmebad med offentlig adgang på betryggende vis. Deltagerne vil efter kurset kunne håndtere egenkontrol og daglig drift af et igangværende vandbehandlingsanlæg med udgangspunkt i Bekendtgørelse om svømmebade og disses vandkvalitet samt den tilhørende vejledning. Der lægges i kurset vægt på at deltagerne opnår praktiske færdigheder omkring vandbehandlingsanlægget. Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker et grundlæggende kundskab til vandbehandlingen i svømmebade med offentlig adgang, og som er en aktiv del af den daglige drift i et svømmebad. Undervisningen tilrettelægges som plenum-undervisning samt praktiske demonstrationer på et igangværende vandbehandlingsanlæg. Der forudsættes en høj grad af aktiv deltagelse fra kursisterne. Varighed: 1 dag Varighed: 1 dag Dato: 27. januar 2015 Dato: 3. september 2015 Køge Svømmeland Hedensted Centeret Pris: 1.695,- + moms Pris: 1.695,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms Teknik II Formålet med Teknik II er at give deltagerne en udvidet forståelse og gode forudsætninger for at kunne driftsoptimere eget anlæg. Deltagerne opnår en dybere forståelse for styrker og svagheder, og bliver derved i stand til at fastlægge hensigtsmæssige arbejdsrutiner. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne anlæg med et praktisk orienteret fokus på indtrimning og optimering af eget anlæg. Undervisningen tilrettelægges som plenum-undervisning samt praktiske demonstrationer på et forsøgsanlæg. Der forudsættes en høj grad af aktiv deltagelse fra kursisterne. Kurset er anden del af et sammenhængende forløb og henvender sig til medarbejdere, som har erfaring med drift af badeanlæg og ønsker at udvide sine kundskaber omkring svømmebade med offentlig adgang. Der forudsættes kendskab til bekendtgørelsen og fortrolighed med daglig drift og håndtering af vandbehandlingsanlæg. Kurset henvender sig også til personer, der ønsker at kunne vurdere teknikvalg forud for en renovering eller nyopførelse af et anlæg. Kurset afholdes som tre-dages internatkursus på et svensk forsøgsanlæg. Der arrangeres fælles transport og opsamling fra både Jylland og Sjælland. Prisen inkluderer transport fra aftalt opsamlingssted, forplejning og ophold. Varighed: 3 dage Pris: 8.495,- + moms Dato: marts 2015 Medlemspris: 7.995,- + moms Kungsbacka, Sverige

5 Ventilation basis På dette kursus får deltagerne en basal indføring i problematikker omkring ventilation i svømmehallen. Vi gennemgår regler for ventilation i svømmehaller, og deltagerne bliver på kurset i stand til at forholde sig aktivt til vedligehold og energiforbrug på eget ventilationssystem. Vi kommer omkring emner som: Den gode luft i svømmehallen Lufttemperatur, relativ fugtighed, vandindhold i luften, damptryk Energiforbrug Aggregat: opbygning, funktion og (forebyggende) vedligehold Filterteknologi Dataudveksling og -opsamling Varighed: 1 dag Pris: 1.195,- + moms Dato: 5. maj 2015 Medlemspris: 995,- + moms Kildeskovshallen, Gentofte Ventilation udvidet På dette kursus får deltagerne en grundigere gennemgang af problematikker omkring ventilation i svømmehallen. Det udvidede kursus i ventilation går bl.a. mere i dybden med de beregninger, der danner grundlaget for affugtsberegning af svømmehaller. Kurset indeholder derudover: Praktisk gennemgang af et ventilations aggregat Gennemgang af de enkelte komponenter Vedligehold og service Energiforbrug ved ventilation af svømmehaller, vigtige parameter (konkrete beregnings eksempler) Deltagerne får på kurset indsigt i opbygning, vedligehold og service af et ventilationsanlæg, og bliver i stand til at forholde sig til eget anlæg på et informeret grundlag. Varighed: 1 dag Pris: 1.195,- + moms Dato: 24. september 2015 Medlemspris: 995,- + moms Lalandia Billund

6 Vandkvalitet for livreddere Kurset henvender sig til livreddere, der ønsker dybere indsigt i vandkvalitet, bassinets kemi og de overordnede lovmæssige krav, der stilles til bassinvand og indeklima i svømmehallen. På kurset behandles emner som: Hygiejne Teknologier i vandbehandlingen Vandprøve og prøvetagning Rengøring Faresignaler Emnerne gennemgås med udgangspunkt i livredderens forudsætninger, kendskab til tekniske forhold og opgaver i dagligdagen. Niveauet er lavere end på kurset Teknik I, og der laves udelukkende praktiske øvelser i vandprøvetagning. Varighed: 1 dag Varighed: 1 dag Dato: 28. april 2015 Dato: 5. november 2015 Humlehøjhallerne, Sønderborg Hjortespringbadet, Herlev Pris: 1.695,- + moms Pris: 1.695,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms

7 Rengøringskursus i DIN svømmehal Aqua Akademiet tilbyder nu et rengøringskursus, der er tilpasset lige præcis DIN svømmehal. Du bestemmer selv, hvornår et kursus kan indpasses i jeres dagligdag, og du samler så meget personale, som du vurderer er relevant. Aqua Akademiets undervisere kommer til dig, og underviser hele din personalegruppe samlet med udgangspunkt i netop jeres daglige udfordringer og opgaver. Kurset har størst effekt, når både driftspersonale og rengøringspersonale deltager og har mulighed for at sætte sig sammen en time efter kursets afslutning, for at vende de problemstillinger, der bliver belyst. Under kurset gennemgår underviseren bassinområder, evt. wellness-afdeling samt vandbehandlingsteknik i kælderen sammen med medarbejderne, så omdrejningspunktet bliver de specifikke udfordringer, som den enkelte svømmehal oplever. Kurset indeholder en times teori, hvor man bl.a. gennemgår disse emner: Overfladehygiejne (rengøring) og vedligehold Rengøring og desinfektion i offentlige badeanlæg Rengøring i samspil med teknikken i kælderen Hvilken slags smuds opstår Hvordan kan rengøring forbedre vandkvaliteten i bassinet Omklædningsrum Problemområder i svømmebade Effektive arbejdsredskaber Personsikkerhed under arbejdet Kort om lovgrundlaget "bekendtgørelsen for svømmebade" Ud over teorien indeholder kurset 1-2 timers onsite træning med praktisk gennemgang og demonstration af specialmidler og redskaber. Prisen er uafhængig af deltagerantal, men indeholder ikke udgifter til lokaleleje, forplejning o.lign. Dette afholdes af svømmehallen. Varighed: 3 timer (+ evt. 1 times intern opsamling efter kurset) Pris: 6.995,- + moms Dato: Efter aftale Medlemspris: 5.995,- + moms Efter aftale

8 Ledelse, administration & salg Administration af Svømmebade Find vej i regeljunglen og lær at navigere i de love, der gælder for drift af svømmebade med offentlig adgang. Der er mange aspekter at forholde sig til, når man leder et svømmebad: Vandkvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø er bare nogle af dem Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagt er andre. Aqua Akademiet har sammensat et intensivt kursus for ledere, der i dagligdagen har behov for at kunne navigere i de regler og retningslinjer, der er gældende for drift af offentlige svømmebade i Danmark. Kurset er målrettet ledere af svømmebade med en vis portion forhåndsviden omkring drift af svømmebade, men som gerne vil have kendskab til love, regler og retningslinjer, som man skal forholde sig til i dagligdagen. På kurset kommer vi bl.a. omkring emner som: Bekendtgørelse, Vejledning, DS477 Kommunalfuldmagt og Folkeoplysningsloven Arbejdsmiljø Førstehjælp Sikkerhed og ulykkeshåndtering Beredskab Vi har inviteret en række eksperter til at undervise på et to-dages kursus med internat. Der er derfor også indlagt tid til erfaringsudveksling med kollegaer fra andre svømmebade. Varighed: 2 dage Pris: 5.495,- + moms Dato: november 2015 Medlemspris: 4.995,- + moms Fredericia Vandrerhjem Tidligere kursister siger: God bred viden i forhold til at drive svømmehaller, meget relevant. Et godt sammensat kursus med basis inden for administration som også rusker op i nogen af de ting, vi ofte glemmer i hverdagen. 8 EFTERÅR // 2015

9 Svømmebadet på Facebook Med et kig til de forskellige sociale medier, der fylder vores (og ungdommens) hverdag, tager dette kursus udgangspunkt i Facebook. Du lærer at arbejde professionelt med virksomhedens Facebookside, og udarbejde en god strategi, det rigtige design og lave kreative aktiviteter på Facebook. Med udgangspunkt i en række eksempler på virksomheders brug af Facebook, guider vi dig gennem dette sociale medie. Kurset kan udstyre dig med nye ideer til, hvordan du kan øge trafikken på Facebook og gøre det mere attraktivt at være fan af netop jeres side. Vi fortæller bl.a. om, hvorfor de loyale fans er et vigtigt parameter, og hvordan du kan benytte disse fans til at promovere jeres Facebookside og øge likes på siden. Desuden lærer du om god etisk kommunikation og præsenteres for en række værktøjer, der gør arbejdet med Facebook nemmere. På kurset lærer du om Formål og strategi på Facebooksiden opbygning af en loyal fanskare Aktiviteter der skaber engagement og loyalitet regler på Facebook håndtering af utilfredse kunder samt kriser Facebook analyse Det kræver træning at anvende og udvikle en Facebookside. På dette kursus bygger vi fundamentet, og derefter er det op til dig at opføre højhuset. Kursusdagen vil tage udgangspunkt i deltagernes Facebook sider. Inden 1. kursusdag kan du få hjælp til oprettelse af en Facebook-side, således alle deltagere som minimum har en konkret Facebook side at arbejde ud fra. Efterfølgende vil vi indbyde til enten et opsamlende webinar, eller én måneds back-up/ besvarelse af spørgsmål vedr. brugen af Facebook siderne. Kurset er for dig, der er administrator af virksomhedens Facebookside og forudsætter, at du er fortrolig med anvendelse af Facebook. Varighed: 1 dag Pris: 1.795,- + moms Dato: 17. marts 2015 Medlemspris: 1.495,- + moms Innovationsfabrikken, Kolding

10 Innovation i svømmebadet Hvordan kan mindre svømmebade udnytte bassintiden bedre? Dette kursus henvender sig til ledere af mindre svømmebade, der oplever udfordringer med at trække gæster ind i svømmehallen. Kurset har form som en workshop, hvor deltagerne i grupper kommer til at arbejde med deres egen svømmehal, og dens helt særlige udfordringer. Ved at bruge en forretningsudviklingsmodel finder vi frem til nye målgrupper, der kan have interesse i at benytte svømmebadet, og vi arbejder innovativt med problemstillinger som: Hvor finder vi svømmebadets nye brugere? Hvem er de? Hvordan henvender vi os til dem? Hvordan bevarer vi en god kunderelation? Hvordan holder vi udgifterne nede? Vi får brug for at søge oplysninger på internettet, så medbring en gadget til det. Underviser på workshoppen er Anette Fisker, der er antropolog (lærer og cand. pæd.ant.) og indehaver af FiskerAntropologi. Anette har erfaring med undervisning i innovationsledelse fra IBC innovationsfabrikken i Kolding. Varighed: 1 dag Pris: 1.995,- + moms Dato: 9. juni 2015 Medlemspris: 1.695,- + moms Fredericia Idrætscenter

11 Den vanskelige samtale Som leder har du sikkert prøvet at skulle tage en svær samtale med en medarbejder. Det kan være en formel samtale som fx medarbejderudviklingssamtale eller en samtale om sygefravær. Det kan også være en uformel samtale, der pludselig opstår på kanten af bassinet om fx problematisk adfærd eller lignende. Men hvis du ikke har en formel lederuddannelse med i baggagen kan det være svært at vide, hvordan du skal forberede dig til svære samtaler. Og ikke mindst kan en samtale tage en uventet drejning, som du skal kunne håndtere på stedet. Kurset her klæder dig på til at forberede og gennemføre vanskelige medarbejdersamtaler: Strukturering af en god medarbejdersamtale Tips og tricks til den gode samtale Forberedelse af din egen indstilling og håndtering af din nervøsitet Aflæsning af medarbejderens kropssprog og bevidsthed om dit eget! Teknikker til anerkendende og effektiv kommunikation Håndtering af uventede følelsesudbrud hos medarbejderen Undervisningen foregår som en veksling mellem teori og praktiske øvelser. Underviseren: Underviser på dagen er Thomas Biehl fra ACT!. ACT! er en kreativ konsulentvirksomhed, der bruger interaktive metoder til virksomheds-, personale- og lederudvikling. Thomas Biehl er uddannet skuespiller samt cand. mag i dramaturgi og historie. Ud over at være udøvende kunstner har han 10 års erfaring i at afholde kurser for ACT! som både processkuespiller og underviser. Ved siden af skuespillet har Thomas Biehl også en karriere i Forsvaret, hvor han som officer underviser Forsvarets udsendte soldater i kommunikationsstrategi og ledelse. Dette har givet ham en stor indsigt i stresshåndtering, BSA (aflæsning af kropssprog), krisehåndtering og meget mere. Varighed: 1 dag Pris: 2.395,- + moms Dato: 17. september 2015 Medlemspris: 2.095,- + moms Fredericia Idrætscenter

12 Service med stort S(mil) Vi har alle sammen oplevet den gode service, hvad enten det handler om receptionisten, livredderen, ekspedienten eller noget helt fjerde. Service er det, der får arbejdet til at glide det er noget der gør mennesker glade og i sidste ende fremmer det også effektiviteten. Mon ikke også de fleste af os kan nikke genkendende til det modsatte? På dette kursus tager vi fat i de elementer som er afgørende, hvis du vil hæve serviceniveauet i dit svømmebad. Et er de faciliteter I kan tilbyde, men noget andet er det, du kan gøre for at det bliver den oplevelse de husker Hvis du forhøjer dit serviceniveau, vil du opdage, at du bliver anerkendt og set og hørt som et kompetent menneske, simpelthen fordi du skaber sympati omkring din person. Dagen er sammensat af oplæg og praktiske øvelser og opgaver der skulle også gerne blive plads til et godt grin! Underviser på dagen er Hanne Boutrup, der arbejder systematisk med at løfte service-niveauet i en lang række virksomheder bl.a. LEGO. Hanne har masser af erfaring fra den virkelige verden og hendes særlige styrke er evnen til at begejstre og involvere mennesker i en proces og få dem til at arbejde sammen, mod fælles mål. Varighed: 1 dag Pris: 1.695,- + moms Dato: 2. juni 2015 Medlemspris: 1.995,- + moms Fredericia Idrætscenter Anbefaling Hanne Boutrup er anbefalet af Trine Kvarning, der har arbejdet sammen med Hanne om at løfte servicen i Svømmestadion Danmark. Vi oplevede Hanne som utrolig kompetent og med meget stor viden og indsigt i emnet

13 Aktiviteter, Events & Service Saunagus basis Dette kursus er en introduktion til saunagusens svære kunst. Gennem en teoretisk introduktion til saunagusens historie, saunatyper, æteriske olier, vifteteknik og meget mere, bliver deltagerne i stand til at sammensætte og udføre gus i egen sauna. Kurset er målrettet medarbejdere, der ønsker at komme i gang med at lave saunagus, og bruge dette aktivt i markedsføring af svømmebadet. På dette kursus får du den grundlæggende introduktion til saunatyper og gus. Under kurset vil vi komme ind på følgende: Grundregler for saunabrug Hvordan sammensætter man et godt saunagus Introduktion til aromaterapi og dens virkning Deltagerne vil få en god viden omkring sauna, saunagus og vil blive i stand til at lave saunagus. Deltagerne vil modtage en goodiebag med produkter, der relaterer sig til sauna og gus. Varighed: 1 dag Pris: 1.895,- + moms Dato: 6. oktober 2015 Medlemspris: 1.695,- + moms Tidligere kursister siger: Det var spændende, varmt og meget lærerigt den praktiske del var fremragende

14 Saunagus udvidet Et saunagus kan være meget mere end olie på ovnen og en gusmester, der vifter med et håndklæde. En gusmester, der har styr på det grundlæggende omkring saunagus, får tit mod på at lave noget ekstra en gang imellem det kan være lys, lyd eller en fortælling, der sætter en stemning i saunaen, og er med til at give gæsterne en helt særlig oplevelse. På det udvidede saunagus-kursus får du inspiration til at lave gode events omkring dit gus. Kursisterne kommer omkring: Temagus Musik Effekter Udklædning Anvendelse og virkning af forskellige plejeprodukter Og meget mere, og bliver dermed i stand til selv at sammensætte og videreudvikle gode og interessante saunagus, der kan være med til at tiltrække besøgende til svømmebadet. Det forudsættes at kursisterne er erfarne gusmestre, der har styr på den basale brug af olier samt vifteteknik. Varighed: 1 dag Pris: 1.895,- + moms Dato: 10. marts 2015 Medlemspris: 1.695,- + moms Bjerringbro Idrætspark

15 AquaCoach Uddannelsen til AquaCoach er et must for livreddere, der arbejder i en AquaPunkt-hal. På kurset lærer du hvordan alle øvelserne udføres korrekt, du lærer om vandtræning og vandets egenskaber, og du får lov at prøve øvelserne på egen krop. Du lærer desuden om kommunikation, hvordan du kommer i dialog med brugerne om øvelserne og om, hvornår du skal henvise til andre. Uddannelsen til AquaCoach sætter livredderen i stand til at opfordre brugerne til at prøve Aqua- Punkt, og hvordan de bedst muligt rådgiver og vejleder omkring AquaPunkt. AquaPunkt er en række øvelser, der er udviklet i et samarbejde mellem Gigtforeningen og Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Øvelserne er udviklet til at forebygge muskel- og ledsygdomme, og understøttes af en række redskaber og øvelsesvejledninger. Ud over grundøvelserne, er der udviklet øvelser til gravide og til børn/familier. Uddannelsen til AquaCoach henvender sig til livreddere i AquaPunkt-haller, der ønsker en bedre viden om korrekt udførelse af øvelserne. Varighed: dage Pris: 1895,-+ moms Dato: 23. april og 7. maj Medlemspris: 1.695,- + moms Fyrtårn Tommerup, Fyn Varighed: dage Pris: 1.895,- + moms Dato: 8. og 22. september Medlemspris: 1.695,- + moms Ringsted Svømmehal Tidligere kursister siger: Super godt kursus og super gode undervisere! Super motiverende og interessante undervisere. Virksomhedskurser En del af vores kurser, kan desuden afholdes i din svømmehal for en lukket gruppe medarbejdere på samme vis som rengøringskurset, der udelukkende afholdes ude i svømmehallen, kan du også få teknik-kurserne eller aktivitetskurserne tilpasset dine særlige forhold. Ring til sekretariatet for at høre mere

16 Aqua Fitness Instruktør Aqua Akademiet tilbyder en uddannelse til Aqua Fitness Instruktør. Med den teoretiske ballast som kurset giver dig, bliver du i stand til at tilrettelægge gode og inspirerende undervisningsforløb. Uddannelsen er på 45 timer med fokus på funktionel anatomi i vand, bevægeapparatets opbygning og funktion, dig som instruktør, din og andres sikkerhed, opbygning af programmer, vandets egenskaber, træning med og uden redskaber, forskellige målgrupper, samt naturligvis masser af vandtræning, så du selv mærker træningen på egen krop. For at kunne opfylde alle kravene til at være en god Aqua Fitness Instruktør, består Aqua Akademiets instruktøruddannelse af en teoretisk og en praktisk del. Dermed har vi de bedste forudsætninger for at give dig en god uddannelse som Aqua Fitness Instruktør. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, som skal bestås, for at du kan kalde dig Aqua Fitness Instruktør. Prøverne vurderes individuelt af to undervisere. Jobmulighederne som Aqua Instruktør er gode, da der er mangel på veluddannede instruktører i branchen, såvel i foreningslivet som i aftenskoleregi m. fl. Undervisningen foregår i FrederiksborgCentret i Hillerød med vandtid i Hillerød Svømmehal. Der er undervisning på alle kursusdage fra 9.00 til For kursister, der kommer langvejs fra, vil der være mulighed for at overnatte på nærliggende hotel. Dette bestilles ved tilmelding til kurset (husk også at tilkendegive om du ønsker overnatning dagen før første kursusdag)

17 Uddannelsen kræver ingen specielle forkundskaber, kun nysgerrighed og interesse. Undervisningen på Aqua Instruktør uddannelsen varetages af dygtige og erfarne undervisere: Leila Rask Alsing er udvikler af Aqua Fitness Instruktør uddannelsen. Hun er uddannet Aqua College instruktør, massør, livredder og arbejder som leder i Hillerød svømmehal. Hun står bl.a. bag en række kurser og uddannelser i Danmark omhandlende træning i vand, herunder AquaPunkt og AquaCoach uddannelsen. Rikke Hjorth er udvikler af Aqua Fitness Instruktør uddannelsen. Hun er uddannet Personlig Træner, Halliwick instruktør, Aqua Fitness, Aqua Zumba og Fitness instruktør, Vægtstoprådgiver, Nutrition & Lifestyle Coach samt akademi uddannet Coach. Hun har udviklet kurser i Danmark omhandlende træning i vand, bl.a. træning for personer med lidelser og smertehåndtering for kroniske smertepatienter. Tidligere kursister siger: Jeg har aldrig været på så godt et kursus og jeg har dog været på en del. Jeg vil anbefale de to meget dygtige og inspirerende undervisere. Jeg har kun rosende ord til de fantastiske undervisere man kan jo kun blive glad i deres selskab. Varighed: 5 dage Dato: januar samt februar 2015 Pris: FrederiksborgCentret, Hillerød 8.995,- + moms prisen inkluderer fuld forplejning men ikke overnatning Medlemspris: 8.495,- + moms prisen inkluderer fuld forplejning men ikke overnatning

18 Aqua HIiT På dette kursus får du inspiration til træning i vand, der kombinerer cardio med styrke og udholdenhed. Der er fra alle sider fokus på at opnå maksimal effekt og høj forbrænding i sin træning og det gælder også træning i vand! Derfor inddrager vi denne gang en blanding af trampoliner, kettle bells, medicinbolde og andre redskaber, som sammen med vandets modstand øger intensiteten af træningen. At sætte fokus på den hårde træning i vand, der øger effekten af træningen, kan med den rette markedsføring være med til at tiltrække nye målgrupper til dine hold som fx mænd og teenagepiger. Underviser på kurset er Rikke Hjorth, der uddannet Personlig Træner, Halliwick instruktør, Aqua Fitness, Aqua Zumba og Fitness instruktør, Vægtstoprådgiver, Nutrition & Lifestyle Coach samt akademi uddannet Coach. Rikke har udviklet kurser i Danmark omhandlende træning i vand, bl.a. træning for personer med lidelser og smertehåndtering for kroniske smertepatienter, og bliver desuden brugt som underviser på Aqua inspirationskurser i ind- og udland. Varighed: 1 dag Pris: 1.695,- + moms Dato: 25. marts 2015 Medlemspris: 1.495,- + moms

19 Core stability og det legende element Dette kursus sætter fokus på stabilitet, balance og koordinationstræning i vand. Vi arbejder med kroppens holdning og vandets egenskaber, og ser på hvordan man laver stabiliserende muskeltræning og hvorfor det er vigtigt. Vi arbejder med begrebet multifunktionel træning, dets fordele og hvordan det gennemføres, så balance og koordination bliver udfordret mest muligt. På kurset bruges forskellige redskaber og du lærer, hvordan du kan øge eller sænke sværhedsgraden i forhold til dine deltagere. Samtidig arbejder vi med at inddrage legen i vandtræningen arbejdet med stabilitet, balance og koordination lægger op til, at vi leger os igennem træningen, så deltagerne har det sjovt samtidig med de gennemgår en effektiv træningssession. Underviser på kurset er Rikke Hjorth læs mere om Rikke under Aqua Hiit. Varighed: 1 dag Pris: 1.695,- + moms Dato: 24. november 2015 Medlemspris: 1.495,- + moms Fyrtårn Tommerup, Fyn

20 Aqua Boot Camp Aqua Akademiet skyder efterårssæsonen i gang med et helt nyt koncept Aqua Boot Camp. Vi inviterer en række af de bedste undervisere fra ind- og udland til at komme og give vores deltagere faglig inspiration og sparring til træning i vand. Dagen vil byde både på teoretiske og praktiske indslag, som vil gøre det muligt for deltagerne at arbejde mere innovativt og reflekteret med undervisning i forskellige former for vandtræning. Svømmehallerne har mere og mere behov for at tilbyde aktiviteter, der passer til danskernes livsstil, og med større viden om, hvad der rører sig i ind- og udland bliver deltagerne i stand til at lave aktiviteter, der passer netop deres publikum. Vi sammensætter programmet med oplæg, workshops og praktisk undervisning i vand, så der bliver mulighed for at deltage i flere spor undervejs. En del af indlæggene vil foregå på engelsk, men vi vil forsøge at lette forståelsen så godt som muligt. Hold øje med Aqua Akademiet på for at læse mere i løbet af foråret.det forudsættes at kursisterne er erfarne gusmestre, der har styr på den basale brug af olier samt vifteteknik. Varighed: 1 dag Pris: 2.695,- + moms Dato: 27. august 2015 Medlemspris: 2.495,- + moms Følg os på Facebook! facebook.com/aquaakademiet

Velkommen. www.aqua-academy.dk

Velkommen. www.aqua-academy.dk Velkommen Rikke Hjorth 15 års erfaring med at undervise aquafitness Raske og syge / varmt og koldt vand 2012 grundlagde AquAcademy Udanner Aquafitness instruktører og afholder inspirationskurser for instruktører

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Uddannelses Program 2015. Nail Harmony Danmark

Uddannelses Program 2015. Nail Harmony Danmark Nail Harmony Denmark 1 Uddannelses Program 2015 Nail Harmony Danmark Nail Harmony Denmark 2 En grundig og solid uddannelse er et af de vigtigste aspekter, for at blive en af de bedste negleteknikere. Det

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

instruktør Bliv Kontor-Yoga Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

instruktør Bliv Kontor-Yoga Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? TM Bliv Kontor-Yoga Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Og kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? instruktør

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015 Børn & Unge Konference 2015 ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet Torsdag den 5. november 2015 fra kl. 9.00-16.30 Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2-6, 8450 Hammel 1 På konferencen giver vi et bud på,

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus TID: Kurset varer 2 dage. 30. og 31. Oktober Begge dage; Kl. 9-16 STED: Dansk Skuespillerforbunds hus. Tagensvej 85, 3. sal 2200 Kbh. N PRIS: 1500 kr. Når

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING 2010 KURSER UDDANNELSE OPLYSNING KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING April 2010 Udgivet af: Landsforeningen af VæreSteder Vendersgade 19, 1. 7000 Fredericia Tlf. 75 92 40 00 lvsinfo@mail.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere