AQUA AKADEMIET KURSUSKATALOG. kurser for ansatte i danske svømmebade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQUA AKADEMIET KURSUSKATALOG. kurser for ansatte i danske svømmebade"

Transkript

1 2015 AQUA AKADEMIET KURSUSKATALOG kurser for ansatte i danske svømmebade

2 Aqua Akademiet 2015 Velkommen til Aqua Akademiets kursuskatalog for 2015 vi har forsøgt at sammensætte et spændende katalog med masser af gode kurser for ansatte i de danske svømmebade. Det er Dansk Svømmebadsteknisk Forening, der står bag Aqua Akademiet, og sikrer kvaliteten i de kurser, der udbydes. I kataloget finder du kurser inden for kategorierne: Teknik, bygninger og energi Ledelse, administration og salg Aktiviteter, events og service Mangler du et kursus, er du mere end velkommen til at sende en mail til Dansk Svømmebadsteknisk Forenings sekretariat så kan vi tage det med i de videre overvejelser. Har du samarbejdspartnere (fx den lokale svømmeklub), der kunne være interesseret i et eller flere kurser, må du meget gerne give det ekstra katalog videre, eller du kan sende os deres adresse så sender vi selvfølgelig et katalog afsted. Rigtig god fornøjelse! Carsten Larsen, Formand Dansk Svømmebadsteknisk Forening Mød os på Facebook Aqua Akademiet har fået sin egen Facebook-side, hvor vi gør opmærksom på kommende kurser, sidste frist for tilmelding og eventuelle ændringer find os og følg os! Virksomhedskurser En del af vores kurser, kan desuden afholdes i din svømmehal for en lukket gruppe medarbejdere på samme vis som rengøringskurset, der udelukkende afholdes ude i svømmehallen, kan du også få teknik-kurserne eller aktivitetskurserne tilpasset dine særlige forhold. Ring til sekretariatet for at høre mere

3 AQUA AKADEMIET Kursuskalender 2015 Kursuskalender 2015 Aqua Fitness Instruktør // Januar Februar // Hillerød Svømmehal Side 16 Teknik I // 27. januar // Køge Svømmeland Side 04 Svømmebadet på Facebook // 17. Marts // Innovationsfabrikken, Kolding Side 09 Teknik II // marts // Kungsbacka, Sverige Side 04 Saunagus Udvidet // 10. marts // Bjerringbro Idrætspark Side 14 Aqua HIiT // 25. marts Side 18 AquaCoach // 23. april + 7. maj // Fyrtårn Tommerup, Fyn Side 15 Vandkvalitet for livreddere // 28. april // Humlehøj-Hallerne, Sønderborg Side 06 Ventilation Basis // 5. maj // Kildeskovshallen, Gentofte Side 05 Service med et stort S(MIL) // 2. juni // Fredericia Idrætscenter Side 12 Innovation i Svømmebadet workshop // 9. juni // Fredericia Idrætscenter Side 10 Aqua Boot Camp // 27. august Side 20 Den Vanskelige Samtale // 17. september // Fredericia Idrætscenter Side 11 Teknik I // 3. september // Hedensted Centret Side 04 AquaCoach // 8. september september // Ringsted Svømmehal Side 15 Ventilation Udvidet // 24. september // Lalandia Billund Side 05 Saunagus Basis // 6. oktober Side 13 Vandkvalitet for livreddere // 5. november // Hjortespringbadet, Herlev Side 06 Administration af svømmebade // november // Fredericia Vandrerhjem Side 08 Core stability og leg i træningen // 24. november // Fyrtårn Tommerup, Fyn Side

4 Teknik, bygninger og energi Teknik I Teknik I har til formål at give deltagerne en grundlæggende viden omkring vandbehandling, daglige tilsyn og rutiner, hvorved de bliver i stand til at håndtere den daglige drift af et svømmebad med offentlig adgang på betryggende vis. Deltagerne vil efter kurset kunne håndtere egenkontrol og daglig drift af et igangværende vandbehandlingsanlæg med udgangspunkt i Bekendtgørelse om svømmebade og disses vandkvalitet samt den tilhørende vejledning. Der lægges i kurset vægt på at deltagerne opnår praktiske færdigheder omkring vandbehandlingsanlægget. Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker et grundlæggende kundskab til vandbehandlingen i svømmebade med offentlig adgang, og som er en aktiv del af den daglige drift i et svømmebad. Undervisningen tilrettelægges som plenum-undervisning samt praktiske demonstrationer på et igangværende vandbehandlingsanlæg. Der forudsættes en høj grad af aktiv deltagelse fra kursisterne. Varighed: 1 dag Varighed: 1 dag Dato: 27. januar 2015 Dato: 3. september 2015 Køge Svømmeland Hedensted Centeret Pris: 1.695,- + moms Pris: 1.695,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms Teknik II Formålet med Teknik II er at give deltagerne en udvidet forståelse og gode forudsætninger for at kunne driftsoptimere eget anlæg. Deltagerne opnår en dybere forståelse for styrker og svagheder, og bliver derved i stand til at fastlægge hensigtsmæssige arbejdsrutiner. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne anlæg med et praktisk orienteret fokus på indtrimning og optimering af eget anlæg. Undervisningen tilrettelægges som plenum-undervisning samt praktiske demonstrationer på et forsøgsanlæg. Der forudsættes en høj grad af aktiv deltagelse fra kursisterne. Kurset er anden del af et sammenhængende forløb og henvender sig til medarbejdere, som har erfaring med drift af badeanlæg og ønsker at udvide sine kundskaber omkring svømmebade med offentlig adgang. Der forudsættes kendskab til bekendtgørelsen og fortrolighed med daglig drift og håndtering af vandbehandlingsanlæg. Kurset henvender sig også til personer, der ønsker at kunne vurdere teknikvalg forud for en renovering eller nyopførelse af et anlæg. Kurset afholdes som tre-dages internatkursus på et svensk forsøgsanlæg. Der arrangeres fælles transport og opsamling fra både Jylland og Sjælland. Prisen inkluderer transport fra aftalt opsamlingssted, forplejning og ophold. Varighed: 3 dage Pris: 8.495,- + moms Dato: marts 2015 Medlemspris: 7.995,- + moms Kungsbacka, Sverige

5 Ventilation basis På dette kursus får deltagerne en basal indføring i problematikker omkring ventilation i svømmehallen. Vi gennemgår regler for ventilation i svømmehaller, og deltagerne bliver på kurset i stand til at forholde sig aktivt til vedligehold og energiforbrug på eget ventilationssystem. Vi kommer omkring emner som: Den gode luft i svømmehallen Lufttemperatur, relativ fugtighed, vandindhold i luften, damptryk Energiforbrug Aggregat: opbygning, funktion og (forebyggende) vedligehold Filterteknologi Dataudveksling og -opsamling Varighed: 1 dag Pris: 1.195,- + moms Dato: 5. maj 2015 Medlemspris: 995,- + moms Kildeskovshallen, Gentofte Ventilation udvidet På dette kursus får deltagerne en grundigere gennemgang af problematikker omkring ventilation i svømmehallen. Det udvidede kursus i ventilation går bl.a. mere i dybden med de beregninger, der danner grundlaget for affugtsberegning af svømmehaller. Kurset indeholder derudover: Praktisk gennemgang af et ventilations aggregat Gennemgang af de enkelte komponenter Vedligehold og service Energiforbrug ved ventilation af svømmehaller, vigtige parameter (konkrete beregnings eksempler) Deltagerne får på kurset indsigt i opbygning, vedligehold og service af et ventilationsanlæg, og bliver i stand til at forholde sig til eget anlæg på et informeret grundlag. Varighed: 1 dag Pris: 1.195,- + moms Dato: 24. september 2015 Medlemspris: 995,- + moms Lalandia Billund

6 Vandkvalitet for livreddere Kurset henvender sig til livreddere, der ønsker dybere indsigt i vandkvalitet, bassinets kemi og de overordnede lovmæssige krav, der stilles til bassinvand og indeklima i svømmehallen. På kurset behandles emner som: Hygiejne Teknologier i vandbehandlingen Vandprøve og prøvetagning Rengøring Faresignaler Emnerne gennemgås med udgangspunkt i livredderens forudsætninger, kendskab til tekniske forhold og opgaver i dagligdagen. Niveauet er lavere end på kurset Teknik I, og der laves udelukkende praktiske øvelser i vandprøvetagning. Varighed: 1 dag Varighed: 1 dag Dato: 28. april 2015 Dato: 5. november 2015 Humlehøjhallerne, Sønderborg Hjortespringbadet, Herlev Pris: 1.695,- + moms Pris: 1.695,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms Medlemspris: 1.495,- + moms

7 Rengøringskursus i DIN svømmehal Aqua Akademiet tilbyder nu et rengøringskursus, der er tilpasset lige præcis DIN svømmehal. Du bestemmer selv, hvornår et kursus kan indpasses i jeres dagligdag, og du samler så meget personale, som du vurderer er relevant. Aqua Akademiets undervisere kommer til dig, og underviser hele din personalegruppe samlet med udgangspunkt i netop jeres daglige udfordringer og opgaver. Kurset har størst effekt, når både driftspersonale og rengøringspersonale deltager og har mulighed for at sætte sig sammen en time efter kursets afslutning, for at vende de problemstillinger, der bliver belyst. Under kurset gennemgår underviseren bassinområder, evt. wellness-afdeling samt vandbehandlingsteknik i kælderen sammen med medarbejderne, så omdrejningspunktet bliver de specifikke udfordringer, som den enkelte svømmehal oplever. Kurset indeholder en times teori, hvor man bl.a. gennemgår disse emner: Overfladehygiejne (rengøring) og vedligehold Rengøring og desinfektion i offentlige badeanlæg Rengøring i samspil med teknikken i kælderen Hvilken slags smuds opstår Hvordan kan rengøring forbedre vandkvaliteten i bassinet Omklædningsrum Problemområder i svømmebade Effektive arbejdsredskaber Personsikkerhed under arbejdet Kort om lovgrundlaget "bekendtgørelsen for svømmebade" Ud over teorien indeholder kurset 1-2 timers onsite træning med praktisk gennemgang og demonstration af specialmidler og redskaber. Prisen er uafhængig af deltagerantal, men indeholder ikke udgifter til lokaleleje, forplejning o.lign. Dette afholdes af svømmehallen. Varighed: 3 timer (+ evt. 1 times intern opsamling efter kurset) Pris: 6.995,- + moms Dato: Efter aftale Medlemspris: 5.995,- + moms Efter aftale

8 Ledelse, administration & salg Administration af Svømmebade Find vej i regeljunglen og lær at navigere i de love, der gælder for drift af svømmebade med offentlig adgang. Der er mange aspekter at forholde sig til, når man leder et svømmebad: Vandkvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø er bare nogle af dem Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagt er andre. Aqua Akademiet har sammensat et intensivt kursus for ledere, der i dagligdagen har behov for at kunne navigere i de regler og retningslinjer, der er gældende for drift af offentlige svømmebade i Danmark. Kurset er målrettet ledere af svømmebade med en vis portion forhåndsviden omkring drift af svømmebade, men som gerne vil have kendskab til love, regler og retningslinjer, som man skal forholde sig til i dagligdagen. På kurset kommer vi bl.a. omkring emner som: Bekendtgørelse, Vejledning, DS477 Kommunalfuldmagt og Folkeoplysningsloven Arbejdsmiljø Førstehjælp Sikkerhed og ulykkeshåndtering Beredskab Vi har inviteret en række eksperter til at undervise på et to-dages kursus med internat. Der er derfor også indlagt tid til erfaringsudveksling med kollegaer fra andre svømmebade. Varighed: 2 dage Pris: 5.495,- + moms Dato: november 2015 Medlemspris: 4.995,- + moms Fredericia Vandrerhjem Tidligere kursister siger: God bred viden i forhold til at drive svømmehaller, meget relevant. Et godt sammensat kursus med basis inden for administration som også rusker op i nogen af de ting, vi ofte glemmer i hverdagen. 8 EFTERÅR // 2015

9 Svømmebadet på Facebook Med et kig til de forskellige sociale medier, der fylder vores (og ungdommens) hverdag, tager dette kursus udgangspunkt i Facebook. Du lærer at arbejde professionelt med virksomhedens Facebookside, og udarbejde en god strategi, det rigtige design og lave kreative aktiviteter på Facebook. Med udgangspunkt i en række eksempler på virksomheders brug af Facebook, guider vi dig gennem dette sociale medie. Kurset kan udstyre dig med nye ideer til, hvordan du kan øge trafikken på Facebook og gøre det mere attraktivt at være fan af netop jeres side. Vi fortæller bl.a. om, hvorfor de loyale fans er et vigtigt parameter, og hvordan du kan benytte disse fans til at promovere jeres Facebookside og øge likes på siden. Desuden lærer du om god etisk kommunikation og præsenteres for en række værktøjer, der gør arbejdet med Facebook nemmere. På kurset lærer du om Formål og strategi på Facebooksiden opbygning af en loyal fanskare Aktiviteter der skaber engagement og loyalitet regler på Facebook håndtering af utilfredse kunder samt kriser Facebook analyse Det kræver træning at anvende og udvikle en Facebookside. På dette kursus bygger vi fundamentet, og derefter er det op til dig at opføre højhuset. Kursusdagen vil tage udgangspunkt i deltagernes Facebook sider. Inden 1. kursusdag kan du få hjælp til oprettelse af en Facebook-side, således alle deltagere som minimum har en konkret Facebook side at arbejde ud fra. Efterfølgende vil vi indbyde til enten et opsamlende webinar, eller én måneds back-up/ besvarelse af spørgsmål vedr. brugen af Facebook siderne. Kurset er for dig, der er administrator af virksomhedens Facebookside og forudsætter, at du er fortrolig med anvendelse af Facebook. Varighed: 1 dag Pris: 1.795,- + moms Dato: 17. marts 2015 Medlemspris: 1.495,- + moms Innovationsfabrikken, Kolding

10 Innovation i svømmebadet Hvordan kan mindre svømmebade udnytte bassintiden bedre? Dette kursus henvender sig til ledere af mindre svømmebade, der oplever udfordringer med at trække gæster ind i svømmehallen. Kurset har form som en workshop, hvor deltagerne i grupper kommer til at arbejde med deres egen svømmehal, og dens helt særlige udfordringer. Ved at bruge en forretningsudviklingsmodel finder vi frem til nye målgrupper, der kan have interesse i at benytte svømmebadet, og vi arbejder innovativt med problemstillinger som: Hvor finder vi svømmebadets nye brugere? Hvem er de? Hvordan henvender vi os til dem? Hvordan bevarer vi en god kunderelation? Hvordan holder vi udgifterne nede? Vi får brug for at søge oplysninger på internettet, så medbring en gadget til det. Underviser på workshoppen er Anette Fisker, der er antropolog (lærer og cand. pæd.ant.) og indehaver af FiskerAntropologi. Anette har erfaring med undervisning i innovationsledelse fra IBC innovationsfabrikken i Kolding. Varighed: 1 dag Pris: 1.995,- + moms Dato: 9. juni 2015 Medlemspris: 1.695,- + moms Fredericia Idrætscenter

11 Den vanskelige samtale Som leder har du sikkert prøvet at skulle tage en svær samtale med en medarbejder. Det kan være en formel samtale som fx medarbejderudviklingssamtale eller en samtale om sygefravær. Det kan også være en uformel samtale, der pludselig opstår på kanten af bassinet om fx problematisk adfærd eller lignende. Men hvis du ikke har en formel lederuddannelse med i baggagen kan det være svært at vide, hvordan du skal forberede dig til svære samtaler. Og ikke mindst kan en samtale tage en uventet drejning, som du skal kunne håndtere på stedet. Kurset her klæder dig på til at forberede og gennemføre vanskelige medarbejdersamtaler: Strukturering af en god medarbejdersamtale Tips og tricks til den gode samtale Forberedelse af din egen indstilling og håndtering af din nervøsitet Aflæsning af medarbejderens kropssprog og bevidsthed om dit eget! Teknikker til anerkendende og effektiv kommunikation Håndtering af uventede følelsesudbrud hos medarbejderen Undervisningen foregår som en veksling mellem teori og praktiske øvelser. Underviseren: Underviser på dagen er Thomas Biehl fra ACT!. ACT! er en kreativ konsulentvirksomhed, der bruger interaktive metoder til virksomheds-, personale- og lederudvikling. Thomas Biehl er uddannet skuespiller samt cand. mag i dramaturgi og historie. Ud over at være udøvende kunstner har han 10 års erfaring i at afholde kurser for ACT! som både processkuespiller og underviser. Ved siden af skuespillet har Thomas Biehl også en karriere i Forsvaret, hvor han som officer underviser Forsvarets udsendte soldater i kommunikationsstrategi og ledelse. Dette har givet ham en stor indsigt i stresshåndtering, BSA (aflæsning af kropssprog), krisehåndtering og meget mere. Varighed: 1 dag Pris: 2.395,- + moms Dato: 17. september 2015 Medlemspris: 2.095,- + moms Fredericia Idrætscenter

12 Service med stort S(mil) Vi har alle sammen oplevet den gode service, hvad enten det handler om receptionisten, livredderen, ekspedienten eller noget helt fjerde. Service er det, der får arbejdet til at glide det er noget der gør mennesker glade og i sidste ende fremmer det også effektiviteten. Mon ikke også de fleste af os kan nikke genkendende til det modsatte? På dette kursus tager vi fat i de elementer som er afgørende, hvis du vil hæve serviceniveauet i dit svømmebad. Et er de faciliteter I kan tilbyde, men noget andet er det, du kan gøre for at det bliver den oplevelse de husker Hvis du forhøjer dit serviceniveau, vil du opdage, at du bliver anerkendt og set og hørt som et kompetent menneske, simpelthen fordi du skaber sympati omkring din person. Dagen er sammensat af oplæg og praktiske øvelser og opgaver der skulle også gerne blive plads til et godt grin! Underviser på dagen er Hanne Boutrup, der arbejder systematisk med at løfte service-niveauet i en lang række virksomheder bl.a. LEGO. Hanne har masser af erfaring fra den virkelige verden og hendes særlige styrke er evnen til at begejstre og involvere mennesker i en proces og få dem til at arbejde sammen, mod fælles mål. Varighed: 1 dag Pris: 1.695,- + moms Dato: 2. juni 2015 Medlemspris: 1.995,- + moms Fredericia Idrætscenter Anbefaling Hanne Boutrup er anbefalet af Trine Kvarning, der har arbejdet sammen med Hanne om at løfte servicen i Svømmestadion Danmark. Vi oplevede Hanne som utrolig kompetent og med meget stor viden og indsigt i emnet

13 Aktiviteter, Events & Service Saunagus basis Dette kursus er en introduktion til saunagusens svære kunst. Gennem en teoretisk introduktion til saunagusens historie, saunatyper, æteriske olier, vifteteknik og meget mere, bliver deltagerne i stand til at sammensætte og udføre gus i egen sauna. Kurset er målrettet medarbejdere, der ønsker at komme i gang med at lave saunagus, og bruge dette aktivt i markedsføring af svømmebadet. På dette kursus får du den grundlæggende introduktion til saunatyper og gus. Under kurset vil vi komme ind på følgende: Grundregler for saunabrug Hvordan sammensætter man et godt saunagus Introduktion til aromaterapi og dens virkning Deltagerne vil få en god viden omkring sauna, saunagus og vil blive i stand til at lave saunagus. Deltagerne vil modtage en goodiebag med produkter, der relaterer sig til sauna og gus. Varighed: 1 dag Pris: 1.895,- + moms Dato: 6. oktober 2015 Medlemspris: 1.695,- + moms Tidligere kursister siger: Det var spændende, varmt og meget lærerigt den praktiske del var fremragende

14 Saunagus udvidet Et saunagus kan være meget mere end olie på ovnen og en gusmester, der vifter med et håndklæde. En gusmester, der har styr på det grundlæggende omkring saunagus, får tit mod på at lave noget ekstra en gang imellem det kan være lys, lyd eller en fortælling, der sætter en stemning i saunaen, og er med til at give gæsterne en helt særlig oplevelse. På det udvidede saunagus-kursus får du inspiration til at lave gode events omkring dit gus. Kursisterne kommer omkring: Temagus Musik Effekter Udklædning Anvendelse og virkning af forskellige plejeprodukter Og meget mere, og bliver dermed i stand til selv at sammensætte og videreudvikle gode og interessante saunagus, der kan være med til at tiltrække besøgende til svømmebadet. Det forudsættes at kursisterne er erfarne gusmestre, der har styr på den basale brug af olier samt vifteteknik. Varighed: 1 dag Pris: 1.895,- + moms Dato: 10. marts 2015 Medlemspris: 1.695,- + moms Bjerringbro Idrætspark

15 AquaCoach Uddannelsen til AquaCoach er et must for livreddere, der arbejder i en AquaPunkt-hal. På kurset lærer du hvordan alle øvelserne udføres korrekt, du lærer om vandtræning og vandets egenskaber, og du får lov at prøve øvelserne på egen krop. Du lærer desuden om kommunikation, hvordan du kommer i dialog med brugerne om øvelserne og om, hvornår du skal henvise til andre. Uddannelsen til AquaCoach sætter livredderen i stand til at opfordre brugerne til at prøve Aqua- Punkt, og hvordan de bedst muligt rådgiver og vejleder omkring AquaPunkt. AquaPunkt er en række øvelser, der er udviklet i et samarbejde mellem Gigtforeningen og Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Øvelserne er udviklet til at forebygge muskel- og ledsygdomme, og understøttes af en række redskaber og øvelsesvejledninger. Ud over grundøvelserne, er der udviklet øvelser til gravide og til børn/familier. Uddannelsen til AquaCoach henvender sig til livreddere i AquaPunkt-haller, der ønsker en bedre viden om korrekt udførelse af øvelserne. Varighed: dage Pris: 1895,-+ moms Dato: 23. april og 7. maj Medlemspris: 1.695,- + moms Fyrtårn Tommerup, Fyn Varighed: dage Pris: 1.895,- + moms Dato: 8. og 22. september Medlemspris: 1.695,- + moms Ringsted Svømmehal Tidligere kursister siger: Super godt kursus og super gode undervisere! Super motiverende og interessante undervisere. Virksomhedskurser En del af vores kurser, kan desuden afholdes i din svømmehal for en lukket gruppe medarbejdere på samme vis som rengøringskurset, der udelukkende afholdes ude i svømmehallen, kan du også få teknik-kurserne eller aktivitetskurserne tilpasset dine særlige forhold. Ring til sekretariatet for at høre mere

16 Aqua Fitness Instruktør Aqua Akademiet tilbyder en uddannelse til Aqua Fitness Instruktør. Med den teoretiske ballast som kurset giver dig, bliver du i stand til at tilrettelægge gode og inspirerende undervisningsforløb. Uddannelsen er på 45 timer med fokus på funktionel anatomi i vand, bevægeapparatets opbygning og funktion, dig som instruktør, din og andres sikkerhed, opbygning af programmer, vandets egenskaber, træning med og uden redskaber, forskellige målgrupper, samt naturligvis masser af vandtræning, så du selv mærker træningen på egen krop. For at kunne opfylde alle kravene til at være en god Aqua Fitness Instruktør, består Aqua Akademiets instruktøruddannelse af en teoretisk og en praktisk del. Dermed har vi de bedste forudsætninger for at give dig en god uddannelse som Aqua Fitness Instruktør. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, som skal bestås, for at du kan kalde dig Aqua Fitness Instruktør. Prøverne vurderes individuelt af to undervisere. Jobmulighederne som Aqua Instruktør er gode, da der er mangel på veluddannede instruktører i branchen, såvel i foreningslivet som i aftenskoleregi m. fl. Undervisningen foregår i FrederiksborgCentret i Hillerød med vandtid i Hillerød Svømmehal. Der er undervisning på alle kursusdage fra 9.00 til For kursister, der kommer langvejs fra, vil der være mulighed for at overnatte på nærliggende hotel. Dette bestilles ved tilmelding til kurset (husk også at tilkendegive om du ønsker overnatning dagen før første kursusdag)

17 Uddannelsen kræver ingen specielle forkundskaber, kun nysgerrighed og interesse. Undervisningen på Aqua Instruktør uddannelsen varetages af dygtige og erfarne undervisere: Leila Rask Alsing er udvikler af Aqua Fitness Instruktør uddannelsen. Hun er uddannet Aqua College instruktør, massør, livredder og arbejder som leder i Hillerød svømmehal. Hun står bl.a. bag en række kurser og uddannelser i Danmark omhandlende træning i vand, herunder AquaPunkt og AquaCoach uddannelsen. Rikke Hjorth er udvikler af Aqua Fitness Instruktør uddannelsen. Hun er uddannet Personlig Træner, Halliwick instruktør, Aqua Fitness, Aqua Zumba og Fitness instruktør, Vægtstoprådgiver, Nutrition & Lifestyle Coach samt akademi uddannet Coach. Hun har udviklet kurser i Danmark omhandlende træning i vand, bl.a. træning for personer med lidelser og smertehåndtering for kroniske smertepatienter. Tidligere kursister siger: Jeg har aldrig været på så godt et kursus og jeg har dog været på en del. Jeg vil anbefale de to meget dygtige og inspirerende undervisere. Jeg har kun rosende ord til de fantastiske undervisere man kan jo kun blive glad i deres selskab. Varighed: 5 dage Dato: januar samt februar 2015 Pris: FrederiksborgCentret, Hillerød 8.995,- + moms prisen inkluderer fuld forplejning men ikke overnatning Medlemspris: 8.495,- + moms prisen inkluderer fuld forplejning men ikke overnatning

18 Aqua HIiT På dette kursus får du inspiration til træning i vand, der kombinerer cardio med styrke og udholdenhed. Der er fra alle sider fokus på at opnå maksimal effekt og høj forbrænding i sin træning og det gælder også træning i vand! Derfor inddrager vi denne gang en blanding af trampoliner, kettle bells, medicinbolde og andre redskaber, som sammen med vandets modstand øger intensiteten af træningen. At sætte fokus på den hårde træning i vand, der øger effekten af træningen, kan med den rette markedsføring være med til at tiltrække nye målgrupper til dine hold som fx mænd og teenagepiger. Underviser på kurset er Rikke Hjorth, der uddannet Personlig Træner, Halliwick instruktør, Aqua Fitness, Aqua Zumba og Fitness instruktør, Vægtstoprådgiver, Nutrition & Lifestyle Coach samt akademi uddannet Coach. Rikke har udviklet kurser i Danmark omhandlende træning i vand, bl.a. træning for personer med lidelser og smertehåndtering for kroniske smertepatienter, og bliver desuden brugt som underviser på Aqua inspirationskurser i ind- og udland. Varighed: 1 dag Pris: 1.695,- + moms Dato: 25. marts 2015 Medlemspris: 1.495,- + moms

19 Core stability og det legende element Dette kursus sætter fokus på stabilitet, balance og koordinationstræning i vand. Vi arbejder med kroppens holdning og vandets egenskaber, og ser på hvordan man laver stabiliserende muskeltræning og hvorfor det er vigtigt. Vi arbejder med begrebet multifunktionel træning, dets fordele og hvordan det gennemføres, så balance og koordination bliver udfordret mest muligt. På kurset bruges forskellige redskaber og du lærer, hvordan du kan øge eller sænke sværhedsgraden i forhold til dine deltagere. Samtidig arbejder vi med at inddrage legen i vandtræningen arbejdet med stabilitet, balance og koordination lægger op til, at vi leger os igennem træningen, så deltagerne har det sjovt samtidig med de gennemgår en effektiv træningssession. Underviser på kurset er Rikke Hjorth læs mere om Rikke under Aqua Hiit. Varighed: 1 dag Pris: 1.695,- + moms Dato: 24. november 2015 Medlemspris: 1.495,- + moms Fyrtårn Tommerup, Fyn

20 Aqua Boot Camp Aqua Akademiet skyder efterårssæsonen i gang med et helt nyt koncept Aqua Boot Camp. Vi inviterer en række af de bedste undervisere fra ind- og udland til at komme og give vores deltagere faglig inspiration og sparring til træning i vand. Dagen vil byde både på teoretiske og praktiske indslag, som vil gøre det muligt for deltagerne at arbejde mere innovativt og reflekteret med undervisning i forskellige former for vandtræning. Svømmehallerne har mere og mere behov for at tilbyde aktiviteter, der passer til danskernes livsstil, og med større viden om, hvad der rører sig i ind- og udland bliver deltagerne i stand til at lave aktiviteter, der passer netop deres publikum. Vi sammensætter programmet med oplæg, workshops og praktisk undervisning i vand, så der bliver mulighed for at deltage i flere spor undervejs. En del af indlæggene vil foregå på engelsk, men vi vil forsøge at lette forståelsen så godt som muligt. Hold øje med Aqua Akademiet på for at læse mere i løbet af foråret.det forudsættes at kursisterne er erfarne gusmestre, der har styr på den basale brug af olier samt vifteteknik. Varighed: 1 dag Pris: 2.695,- + moms Dato: 27. august 2015 Medlemspris: 2.495,- + moms Følg os på Facebook! facebook.com/aquaakademiet

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere