Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Letklinkerblokke Dimensionering af murværk"

Transkript

1 Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September udgave SfB (21) (22) Ff5

2 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri Postboks København K Tlf.: De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes letklinkerblokke. Ansvaret for den konkrete projektering ligger hos den projekterende. Blokgruppen og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings informationer. I Eurocode 6 er Ritterformlen udgået og erstattet af en anden formel. I det Danske tillæg DS/INF 167, supplerende vejledning for murværk er Ritterformlen indført for kombination af lodret og vandret last men ikke for lodret last alene. Murværksudvalget har imidlertid besluttet at genindføre Ritterformlen for lodret last og dette vil blive anført i et kommende tillæg til DS/INF 167. I nærværende anvisning er Ritterformlen anvendt. Anvisningen er udarbejdet af: Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Layout og produktion: Reklamebureauet SUM September 2012 Forord Gennem århundreder har man forsøgt sig med mange forskellige byggeformer. Man har altid været på jagt efter byggematerialer, der kunne forbedre og måske forskønne vore bygninger. Danske arkitekter har en fremtrædende plads i bygningskunsten, mange bevaringsværdige bygninger vidner derom. Det er ikke kun herhjemme arkitekterne har gjort sig bemærket. Over hele jordkloden findes disse kunstværker. Gennem adskillige år er der blevet anvendt letklinkerblokke. Anvendelsesmulighederne er mange. De bliver anvendt til sokler, kældervægge, ydervægge såvel blanke som pudsede og meget andet. Materialevalg er en væsentlig del af et smukt byggeri, og arkitekter har da også set de mange spændende muligheder, der ligger i letklinkerblokkenes mange formater og deres rustikke udseende. Samtidig er letklinkerblokkene lette at håndtere og indpasse i ethvert byggeri. Med nærværende publikation har Blokgruppen, en gruppe i Dansk Beton, ønsket at udbrede kendskabet til og fremme anvendelsen af letklinkerblokke. Det er vort håb, at vejledningen må blive et nyttigt værktøj i projekteringsfasen. Nærværende 4. udgave er en revision af 3. udgave for at bringe anvisningen i overensstemmelse med Eurocode. Der henvises i øvrigt til Blokgruppens hjemmeside: Isolerende, fleksibelt, stærkt og uforgængeligt - det er blot nogle af de gode grunde, der er til, at du skal anvende letklinkerblokke. Du kan være sikker på, at blokkene også i fremtiden vil være blandt de bedste byggematerialer i det danske byggeri, for vi arbejder til stadighed på, at blokkene skal blive endnu mere bæredygtige - til gavn for byggeriet, miljøet og de fremtidige generationer.

3 Dimensionering af blokmurværk 3 Indholdsfortegnelse Side 1. Generelle oplysninger Anvendelsesområde Bloktyper Mørtel Materialeværdier Udførelse Brand Lyd Varmeisolering Specialprodukter Overfladebehandling Skillevægge Bæreevne Forudsætninger Styrkeforhold Effektive murværksdimensioner Lodret bæreevne Vandret bæreevne Kombination af lodret og vandret bæreevne Beregningseksempler Stabilitet...26 Blokgruppen medlemsoversigt...27 Blokgruppen, Dansk Beton... Bagside Diagramoversigt Lodret bæreevne af massiv blokmur: Side Diagram 1: t = 100 mm...14 Diagram 2: t = 120 mm...14 Diagram 3: t = 150 mm...14 Diagram 4: t = 190 mm...14 Diagram 5: t = 230 mm...15 Diagram 6: t = 290 mm...15 Diagram 7: t = 330 mm...15 Diagram 8: t = 350 mm...15 Diagram 9: t = 390 mm...15 Vandret bæreevne af massiv blokmur: Diagram 10: 4-sidig understøtning Diagram 11: 4-sidig understøtning Diagram 12: 4-sidig understøtning Diagram 13: 3-sidig understøtning Diagram 14: 3-sidig understøtning Diagram 15: 3-sidig understøtning Diagram 16: Væg fri foroven Diagram 17: Væg fri foroven Diagram 18: Væg fri foroven Kombination af lodret og vandret bæreevne: Diagram 19: Momentfaktor Diagram 20: Momentfaktor Diagram 21: Momentfaktor Diagram 22: M-N-diagram: t = 100 mm Diagram 23: M-N-diagram: t = 120 mm Diagram 24: M-N-diagram: t = 150 mm Diagram 25: M-N-diagram: t = 190 mm Diagram 26: M-N-diagram: t = 230 mm Diagram 27: M-N-diagram: t = 290 mm Diagram 28: M-N-diagram: t = 330 mm Diagram 29: M-N-diagram: t = 350 mm Diagram 30: M-N-diagram: t = 390 mm... 23

4 Generelle oplysninger Anvendelsesområde Denne projekteringsanvisning for letklinkerblokke omfatter beregningsprincipper og diagrammer til bestemmelse af lodret og vandret bæreevne af blokmurværk anvendt til skillevægge, bagmure, hulmure, kælderydervægge og fundamenter. Beregningsprincipper for afstivende og stabiliserende vægge berøres kun kort. Det forudsættes, at brugeren af projekteringsanvisningen har den fornødne tekniske indsigt samt har kendskab til Dansk Standards normer og kan vurdere de fremkomne resultater. 1.2 Bloktyper Letklinkerblokke fremstilles af letklinker, cement, vand og evt. sand. Letklinker består af plastisk ler ekspanderet ved brænding i roterende ovne. I Danmark fremstilles letklinker af Weber. Letklinker til blokke har en densitet på ca kg/m³. Kontrol Blokkene fremstilles på fabrikker, der alle er certificeret i henhold til standard DS/EN Blokkene kontrolleres svarende til byggesten, kategori 1. CE-mærkning Blokkene er CE-mærket i henhold til DS/EN Blokklasser Blokstyrker skal deklareres på basis af enten en 5 % fraktil eller en 50 % fraktil. Det betyder at samme basistrykstyrke for murværket kan opnås med 2 forskellige blokstyrker, som angivet i tabel Murværkets Deklareret trykstyrke, MPa basistrykstyrke, MPa 50% fraktil 5% fraktil 2,3 3,0 2,6 Tabel ,8 5,0 4,3 Begrebet blokklasse hænger således ikke entydigt sammen med murværkets basistrykstyrke. Derfor er begrebet blokklasse i denne anvisning relateret til blokkenes densitet, jvf tabel Densitet kg/m³ Tabel Blokklasse Murværkets basistrykstyrke, MPa , ,8 Blokklasse 600 Densitet: 600 kg/m³ Basistrykstyrke: 2,3 MPa Mærkning: Ingen særlig mærkning Formater (basismål): Længde, mm Højde, mm Bredde, mm , 120, 150, 190, 230, 290, 330,350, Tabel Blokklasse 800 Densitet: 800 kg/m³ Basistrykstyrke: 3,8 MPa Mærkning: Blokken er mærket med 2 riller i liggefladen i blokkens længderetning Formater (basismål): Længde, mm Højde, mm Bredde, mm , 150, 190, 230 Tabel Standardblokke og specialprodukter Ud over standardblokkene fremstilles forskellige specialprodukter som termblokke, rilleblokke, mursten, dræn-/ isoleringsplader, overliggere og skillevægsplader. 1.3 Mørtel Mørtel til murværk af letklinkerblokke skal vælges ud fra den største påvirkning, det aktuelle murværk udsættes for. Her kan også forhold som forankring af fugearmering og bindere, miljømæssig eksponering samt svind-svelning være afgørende faktorer. Mørtler til opmuring af blokke opdeles i 2 typer: receptmørtel og funktionsmørtel. Begge typer kan principielt leveres som enten fabriksfremstillede eller blandes helt eller delvist på byggeplads. Kontrolkravene til funktionsmørtel er dog så omfattende, at denne type i praksis kun fremstilles som fabriksmørtel. Mørtels trykstyrke måles og defineres forskelligt, afhængigt af det dominerende bindemiddel. Trykstyrken af kalkrige mørtler betegnes ML (MPa), mens trykstyrken af cementrige mørtler benævnes MC (MPa). Styrken af MLmørtler skal være det dobbelte af MC mørtler. Mørtelstyrken bestemmes i henhold til DS/EN Receptmørtel deklareres med sammensætning af bindemidler, tilslagsmaterialer og evt. tilsætningsstoffer, og de tilhørende styrkeegenskaber kan enten aflæses direkte i Eurocode 6 og DS/INF 167: 2010 (dog forudsat uden tilsætningsstoffer) eller oplyses som supplement til producentens deklaration (producentens egen CE-mærkning). Hvis mørtelproducenten er i stand til at opnå bedre vær-

5 Generelle oplysninger 5 dier end normens vejledende styrker, kan de højere styrker også indgå i en supplerende varedeklaration. Der skal så foretages løbende målinger af trykstyrke i fabrikkens eget kontrolsystem (FPC) og resultaterne behandles med statistiske metoder. Tabel Uddrag af DS/INF 167:2010 Tabel Blandingsforhold Mørteltrykstyrke (f m ) MPa KC 35/65/650 MC 2,0 KC 20/80/550 MC 4,5 Funktionsmørtel er forsynet med en 3. partskontrolleret deklaration (certificeret CE-mærkning) af alle betydende egenskaber, herunder mørtlens trykstyrke. Følgende styrkekrav til mørtler indgår som forudsætning for denne dimensioneringsanvisning og de efterfølgende tabeller og diagrammer: Tabel (Diagram 1-9) Styrkekrav til mørtel i murværk hvor murværkets bøjningstrækstyrke IKKE udnyttes: Blokklasse Tabel Murværkets basistrykstyrke (f k ) MPa Min. mørteltrykstyrke (f m ) MPa 600 2,3 MC 1, ,8 MC 1,9 Tabel (Diagram 10-30) Styrkekrav til mørtel i murværk, der er forskydnings- eller bøjningspåvirket, herunder momenter fra excentrisk last, samt uarmerede kælderydervægge. Blokklasse Murværkets basistrykstyrke (f k ) MPa Min. mørteltrykstyrke (f m ) MPa Bøjningstrækstyrke Om liggefuger (f xk1 ) MPa Om studsfuger (f xk2 ) MPa 600 2,3 MC 3,5 0,20 0, ,8 MC 3,5 0,20 0,45 Tabel For mørtel med tilsætningsstoffer skal murværkets bøjningstrækstyrke være dokumenteret. 1.4 Materialeværdier Letklinkerblokke deklareres som byggesten i kategori 1, d.v.s. blokke, der leveres med en deklareret trykstyrke, hvis svigtsandsynlighed ikke overstiger 5%. Murværk af letklinkerblokke har følgende vejledende egenskaber: Blokklasse Basistrykstyrke f k MPa 2,3 3,8 Elasticitetsmodul E OK MPa Temperaturudvidelseskoefficient a t C Bygningssvind 1) Reversibel fugtbevægelse 2) mm per m ( ) mm per m ( ) 0,55 0,10 Langtidskrybetallet j - 2,0 Langtidsmodul 3) E longterm MPa Forskydningsmodul 4) G MPa Tabel ) Længdeændring fra fugtindhold ved levering til ligevægt ved 23 C og 43 % RF. 2) Længdeændring fra ligevægt ved 23 C og 43 % RF til fugtindholdet efter 3 døgn ved 23 C og 90 % RF. 3) Langtidsmodulet 4) Forskydningsmodulet G = 0,40 E 1.5 Udførelse Fuger Blokmurværk, der dimensioneres i henhold til denne anvisning, opmures med en fugetykkelse på 10 mm. Opmuring skal foretages i normal kontrolklasse: Blokmurværk skal opmures i forbandt, således at studsfuger i to på hinanden følgende skifter forskydes mindst 76 mm. Studsfuger kan udføres som 2-3 mm limfuger med en vedhæftningsstyrke på mindst 0,29 MPa Alle bæreevner, der i det følgende er opgivet for 150 mm og smallere mure, forudsætter opmuring med fyldte fuger i hele blokkens bredde. For blokmurværk opført af blokke med tykkelse på mindst 190 mm tillades en indtil 50 mm bred mørtelfri zone f.eks. i forbindelse med en indlagt varmeisoleringsstrimmel. Den lodrette bæreevne reduceres i disse tilfælde svarende til reduktionen i tværsnitsarealet, hvorimod den vandrette bøjnings-bæreevne ikke reduceres. Kurverne i diagrammerne for lodret bæreevne er reduceret svarende til den mørtelfri zone. Hule mure Hule mure og trådbindere dimensioneres i henhold til programmet Murværksprojektering fra Teknologisk Institut, Murværk. Hule mure skal forsynes med rustfaste trådbindere i henhold til Eurocode 6 og SBI-anvisning 157. Fugearmering For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges en gennemgående armering i hvert 3. skiftes liggefuge. Tilsvarende armering lægges i fugerne 1. skifte under og 1. skifte over muråbninger, samt under væggens øverste skifte.

6 Generelle oplysninger 6 Formur i hule mure armeres for hvert andet skifte. Høje sokler over terræn, som er en del af den hule mur, armeres for hvert skifte. Armeringen udføres i 100 mm, 120 mm og 150 mm mure af 1 stk. bi-stål 40 eller stål med en tilsvarende forankrings evne. I 190 mm og tykkere mure lægges 2 stk. i hver af de armerede fuger. Armeringen skal være korrosionsfast i den eksponeringsklasse som blokmurværket befinder sig i. Armeringen placeres mindst 30 mm fra blokkant og trykkes ned i mørtlen. Dilatationsfuger Der skal placeres dilatationsfuger i et sådant omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå uden, der opstår svækkende revnedannelser. For murværk af letklinkerblokke anbefales følgende maksimale afstande mellem dilatationsfugerne: Indvendigt blokmurværk: 10 m Udvendigt blokmurværk: 8 m 1.6 Brand Letklinkerblokvægge har gode brandtekniske egenskaber, da de er klassificeret som ubrændbart klasse A1 materiale Brandadskillende ikke bærende vægge Vægge opført af letklinkerblokke som ikke bærende, brandadskillende vægge kan opføres i henhold til tabel Det forudsættes, at fuger og samlinger udføres korrekt, og at væggene er pudsede på begge sider. EI 60 A2-s1,d0 (BS 60) EI 120 A2-s1,d0 (BS 120) Vægtykkelse Maks. højde, m Maks. højde, m 100 mm 3, mm 3,60 2, mm 4,50 3, mm 5,00 4, mm 6,00 5, mm 7,00 6,00 Tabel For brandadskillende bærende vægge henvises til vor publikation Blokmurværk og brand, der kan bestilles fra hjemmesiden 1.7 Lyd Letklinkerblokvægge med densitet 600 kg/m³ har med pudset overflade i henhold til SBI-anvisning 172 Bygningers lydisolering, nyere bygninger følgende luftlydisoleringsegenskaber for enkeltvægge: Tabel Vægtykkelse, mm Luftlydisolering, R w db Varmeisolering Letklinkerblokke har gode isoleringsegenskaber. Design varmeisoleringsevne for letklinkerblokke og murværk af letklinkerblokke. Blokklasse Design varmeledningsevne, λ [W/mK] Udvendig mur Indvendig mur Blokke alene Murværk inkl. mørtel Blokke alene Murværk inkl. mørtel 600 0,18 0,23 0,17 0, ,25 0,30 0,24 0,28 Tabel Vedrørende U-værdier for forskellige vægtyper henvises til brochurer fra de forskellige leverandører. 1.9 Specialprodukter Letklinkermursten Letklinkermursten leveres med følgende egenskaber: Mål: mm Densitet: 800 kg/m³ Byggesten: Kategori 1. Basistrykstyrken for letklinkermursten bestemmes i henhold til Eurocode 6, afsnit f k = K f b 0,7 f m 0,3 K = Konstant i henhold til normens tabel 3.3. Letklinkermursten tilhører gruppe 1 og hermed er K = 0,55 f b : Normaliseret middeltrykstyrke af byggestenene. Deklareres som f b = 4,2 MPa f m : Mørtelstyrken. Letklinkermursten skal opmures i mørtel med trykstyrke på mindst MC 4,5. (fx KC 20/80/550, jf. DS/INF 167:2010, afsnit tabel 1). f m = 4,5 MPa. Heraf fås murværkets basistrykstyrke: f k = 0,55 4,2 0,7 4,5 0,3 = 2,3 MPa. Letklinkermursten anvendes normalt som tilpasningselementer i letklinkersokler o.lign. Bæreevnen kan på den sikre side findes ud fra diagrammerne for 100 mm blokke (Diagram 1). Termblokke Termblokke leveres i tykkelserne 330 mm, 350 mm, 390 mm, 450 mm og 490 mm, der består af letklinkerbeton med en kerne af polystyrenisolering. Letklinkerbetonvangerne har følgende egenskaber: Basistrykstyrke: f k = 2,3 MPa Densitet: 600 kg/m³ Byggesten: Kategori 1. Vægge opmuret af termblokke beregnes som hule mure. For detaljerede mål henvises til producenterne.

7 Generelle oplysninger 7 Rilleblokke Rilleblokke leveres i tykkelserne 350 mm og 390 mm. Blokkene er forsynet med 2 langsgående riller beregnet for ilægning af armering, der omstøbes. Rilleblokkene anvendes normalt til kælderydervægge, og væggene beregnes som armeret murværk i henhold til producentens anvisning. Rilleblokkenes egenskaber: Basistrykstyrke: f k = 2,3 MPa Densitet: 600 kg/m³ Byggesten: Kategori 1. Mål: Længde, mm Højde, mm Bredde, mm Tabel Overliggere Overliggere leveres til de fleste blokbredder. Overliggere fremstilles i let konstruktionsbeton med følgende egenskaber: Karakteristisk trykstyrke: f ck = 16 MPa Densitetsklasse: kg/m³ Bæreevne beregnes i henhold til Eurocode 2. Flerlagsbehandlinger Flerlagsbehandlinger, der omfatter grundingslag, grovpuds og evt. slutpuds, kan skræddersyes til forskellige mekaniske og miljømæssige påvirkninger. Grundingslag (udkast) udføres af 3 årsager: 1) for at skabe en optimal vedhæftning til letklinkerblokken. 2) for at sikre et ensartet og jævnt sugende underlag for det efterfølgende grovpudslag. 3) for at indbygge et fugtstandsende lag en slagregnsbarriere, som samtidig forhindrer fugeaftegning. På vægflader, som udsættes for slagregn, og på vægflader ved terræn, bør grundingslaget altid være heldækkende. Grovpudslaget påføres som krop i pudsbehandlingen for at give tykkelse, styrke og beskyttelse mod vejrliget. Endvidere for at sikre en ensartet vægflade i lod og stok. Lagtykkelsen vil derfor typisk være op til 12 mm. Grovpudslaget har, som det tykkeste lag i behandlingen, afgørende betydning for behandlingens modstandsevne mod fugt- og temperaturspændinger, samt for størrelsen af de svindkræfter, der skal overføres til grundingslaget. Slutpuds vælges ud fra æstetiske hensyn, men danner samtidig den første barriere i behandlingen mod slagregn. En mere detaljeret beskrivelse fås i vores anvisning: Letklinkerblokke - Overfladebehandling, der kan rekvireres fra vores hjemmeside Se også vores anvisning: Murbjælker med Letklinker - LKB Murbjælker - Dimensionering, der kan rekvireres på vores hjemmeside Overfladebehandling Pudsbehandlinger Pudsbehandlinger kan udføres som tyndlags-behand linger, ét-lagsbehandlinger eller flerlags-behandlinger. Tyndlagsbehandlinger Tyndlagsbehandlinger har ringe mekanisk styrke. De bør derfor kun anvendes på indvendige vægge, hvor der ikke er krav til lufttæthed, og udvendigt på bygninger, hvor de miljømæssige og mekaniske påvirkninger er svage f.eks. opnået ved beskyttet beliggenhed og god konstruktiv beskyttelse af vægfladerne. Ét-lagsbehandlinger Ét-lagsbehandlinger har en begrænset modstandsevne overfor fugt- og temperaturpåvirkninger og medfører en øget tendens til fugeaftegninger på vægfladen. De bør derfor kun anvendes i passivt og moderat miljø. Udvendigt er det fortrinsvis på bygninger med beskyttet beliggenhed og god konstruktiv beskyttelse af vægfladerne. Indvendigt i forholdsvis tørre lokaler, hvor væggene ikke udsættes for mekanisk påvirkning, eller hvor der ikke er krav til lufttæthed.

8 Generelle oplysninger Skillevægge Indvendige ikke bærende skillevægge kan udføres i feltlængder som angivet i tabel og I tabellerne er indsat en maksimal væglængde på 10 m. Ved anvendelse af større feltlængder må der foretages en beregning i hvert enkelt tilfælde, og der bør tages hensyn til svind og temperaturbevægelser. For at væggene kan regnes understøttet, skal de mures i forbandt i hjørnerne, og den støttende væg skal have tilstrækkelig stivhed og være mindst 1,0 m bred. Vægge, der er forsynet med døre, kan regnes som tresidig understøttede vægge. Forudsætninger for tabellerne: Indvendig vindlast efter Eurocode 1. Bygninger beliggende i terrænkategori III eller IV svarende til forstads- og industriområder samt byområder. Huse 0-8 m højde Feltlængder (L) i m Vægtykkelse, mm Væghøjde (h), m 2,5 3,0 3,5 5,0 8,5 2,0 4,5 3,0 4,0 5,5 4,0 6,0 1,5 2,0 6,0 2,5 3,5 5,0-5,0 8,0-1,0 2,5-3,0 4,5 c-faktor for indvendig vindlast 0,4. Det forudsættes, at der ikke findes dominerende åbninger i ydervæggene. Vægge opmuret i mindst blokklasse 600 (basistrykstyrke 2,3 MPa) og i mørtel med trykstyrke på mindst MC 3,5 MPa eller ML 7,0 MPa (fx KC 20/80/550, jf. tabel side 5) Tabel er gældende for lavt byggeri med højde op til 8 meter over terræn, med de nødvendige afstivninger fra indskudt tagfod eller afstivende etageadskillelse. Tabel er gældende for industri- eller etagebyggeri med en højde op til 16 meter over terræn og med en eller flere indskudte etageadskillelser som vandret afstivning. Tabel Huse 0-16 m højde Feltlængder (L) i m Vægtykkelse, mm ,0 8,5 6,5 8,0 6,0 7,5 Væghøjde (h), m 3,0 4,0 5,0 8,8 5,7 4,8 7,3 For vægge opmuret i mørtel med trykstyrke på mindst MC 1,2 MPa eller ML 2,3 MPa (fx KC 35/65/650, jf. tabel side 5) reduceres feltlængderne i tabellerne og med faktoren 0, ,4 5,3 7,2 3,0 4,4 5,6 8,5 2,9 4,0 5,0 7, ,0 5,8 8,5 2,5 3,9 5,5 2,2 3,3 4,3 7,0 Tabel

9 Bæreevne Forudsætninger Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN: 1990, Nationalt Anneks DK NA: 2010 Tillæg 1. DK NA: Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991, Nationalt Anneks DK NA: Tillæg 1. DK NA: Eurocode 6: Murværkskonstruktioner. DS/EN 1996, Nationalt Anneks DK NA: Tillæg 1. DK NA DS/INF 167: Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode udgave Murværk. Beregningsmetoder. Murfagets oplysningsråd, Murværk. Konstruktioner i småhuse. Kalk- og Teglværkslaboratoriet, Trådbindere til forankring af skalmure og hulmure, SBIanvisning 157, Småhuse. SBI-anvisning 189, Forskrifter for byggesten til murværk Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslagsmaterialer), DS/EN Styrkeforhold, letklinkerblokke Partialkoefficienter Alle tabeller i det følgende er beregnet under forudsætning af normal sikkerhedsklasse og normal kontrol. g c = 1,60 murværks trykstyrke og E-modul for kategori 1 byggesten g c = 1,45 armeret murværks trykstyrke og E-modul g c = 1,70 murværks bøjningstrækstyrke g c = 1,20 armeringsstyrker og E-modul g c = 1,70 armerings vedhæftningsstyrke g c = 1,70 kohæsion g c = 1,30 friktionskoefficienter Basistrykstyrker f k : Karakteristisk basistrykstyrke f d : Regningsmæssig basistrykstyrke Tabel Blokklasse f k (MPa) 2,3 3,8 f d (MPa) 1,44 2,38 I tabel er forudsat mørtler som anført i tabel side 5. Bøjningstrækstyrker f xk1 og f xk2 : Karakteristisk bøjningstrækstyrke i henholdsvis ligge- og studsfuger. f xd1 og f xd2 : Regningsmæssig bøjningstrækstyrke i henholdsvis ligge- og studsfuger. Blokklasse Basistrykstyrke (MPa) 2,3 3,8 f xk1 (MPa) 0,20 0,20 f xd1 (MPa) 0,12 0,12 f xk2 (MPa) 0,45 0,45 f xd2 (MPa) 0,26 0,26 Tabel I tabel er forudsat mørtler som anført i afsnit side 5. Elasticitetsmoduler E ok : Karakteristisk elasticitetsmodul E od : Regningsmæssig elasticitetsmodul Blokklasse Basistrykstyrke (MPa) 2,3 3,8 E ok (MPa) E od (MPa) Tabel 2.2.3

10 Bæreevne 10 Forskydningsstyrker f vk = karakteristisk forskydningsstyrke f vd = regningsmæssig forskydningsstyrke σ = normal trykspænding µ = friktionskoefficient f vko = karakteristisk initial forskydningsstyrke (kohæsion) Den regningsmæssige forskydningsspænding i liggefugen må maksimalt andrage: Se DS/INF 167 side 7 dog maksimalt: Blokklasse 600: f vd, max = 0,60 Blokklasse 800: f vd, max = Værdier fra DS/INF 167 Karakteristiske Fugetype værdier µ k f vko Mørtelfuge (f m < 0,5 MPa) 0,6 0,20 Mørtelfuge (f m 0,5 MPa) 1,0 0,20 Mørtelfuge (til ugunst) 2,0 0,50 Mørtelfuge på fugtspærre 0,4 Mørtelfuge på fugtspærre (til ugunst) 0,7 0,03 Tabel Værdier fra forsøg på Teknologisk Institut Karakteristiske Fugetype værdier µ k f vko Mørtelfuge på murpap på glat fundament 0,49 0 Mørtelfuge på murpap på letklinkerblokke 0,44 0 Mørtelfuge på murpap på kostet beton 0,31 0 Mørtelfuge på plast folie på letklinkerblokke 0,62 0 Tabel Effektive murværksdimensioner Pillebredder Det regningsmæssige tværsnit til brug ved bæreevneundersøgelser bestemmes svarende til basismålene for blokkene. Ved fugedybde over 3 mm skal tværsnittet reduceres. Blokmurværk må ikke regnes bærende, såfremt tværsnittet A 0,04 m². For murværk med A 0,100 m² skal trykstyrker, elasticitetsmoduler og vedhæftningsstyrker reduceres med faktoren R 1 = 0,7 + 3 A. Bloktykkelse mm Tabel Minimum væglængde med styrkereduktion, mm Minimum væglængde uden styrkereduktion, mm For letklinkervægge bør kun anvendes væglængder over 245 mm svarende til min. ½ bloklængde. Slankhedsforhold Slankhedsforholdet /t ef må for trykpåvirkede uarmerede blokvægge ikke være større end 27. = væggens effektive højde (søjlelængde) t ef = væggens effektive tykkelse I tabel er angivet den maksimale væghøjde for forskellige regnings mæssige vægtykkelser. t ef, mm Tabel 2.3.2, mm Forskydningsstyrken vinkelret på liggefugerne findes ved at lægge et snit gennem studsfuger, og kun bidrag fra blokke medregnes. f vd f vd, max

11 Bæreevne 11 For dobbeltvægge: L: Længde af væg (væggens længde mellem andre vægge, mellem en væg og en åbning eller mellem åbninger). Vederlagstryk Koncentreret last på vederlag N Edc skal være mindre end murens bæreevne N Rdc. a 1 h c A b er afstanden fra murens ende til den nærmeste kant af det belaste areal. er højden af muren i niveau med lasten er det belastede areal A ef er det effektive vederlagsareal dvs. l efm t L efm er den effektive længde af vederlaget bestemt midt på murens eller pillens højde. t er murens tykkelse, idet der tages hensyn til dybden af udsparinger i fuger, der er større end 5 mm må ikke sættes større end 0,45

12 Lodret bæreevne Lodret bæreevne Ved bestemmelse af bæreevnen skal der tages hensyn til optrædende momenter og excentriciteter og deres indflydelse på konstruktionens udknækning om begge hovedakser. Den regningsmæssige lodrette last NEd skal være mindre end den regningsmæssige bæreevne RRd af blok-murværket bestemt ved følgende: NRd = ks kt fd b (t 2et ) Mørtelkvalitet I diagrammerne er murværket forudsat opmuret i mørtel med en trykstyrke på mindst MC 1,2 MPa eller ML 2,3 MPa (fx KC 35/65/650, jf. tabel side 5) Excentriciteter Excentriciteten fastsættes i henhold til DS/INF 167 der erstattter anneks C i Eurocode 6: eo,top : D en resulterende excentricitet for lasten øverst på væggen. kt = 0,9 for massive mure med td > 90 mm. b: Bredde af væg hef: Søjlelængde et: Resulterende excentricitet i tykkelsesretningen t: D en regningsmæssige murtykkelse, (tværsnittet for fugedybder mindre end 3 mm. Ved fugedybder over 3 mm fratrækkes hele fugedybden). For 190 mm og tykkere vægge er regnet med en 50 mm mørtelfri zone i fugerne. kr = For vægge af letklinkerblokke er kr = Ved bestemmelsen af hef for vægge kan der tages hensyn til eventuelle tværvægge under forudsætning af, at murværket er muret i forbandt med eller på anden vis er effektivt forbundet med tværvæggene. Det kræves, at l1 3 l2, hvor l1 er tværvæggens inertimoment, og l2 er inertimomentet af den del af det eller de murfelter, som tværvæggen forudsættes at understøtte. Inertimomenterne skal beregnes på grundlag af regnings mæssige tværsnit. hef og tef bestemmes som angivet i afsnit 2.3. eo,bund : Den resulterende excentricitet virkende til gunst ved understøtningen nederst på væggen og er maks t/6 men bør sættes til 0. e1 o g e2: Excentriciteter for normalkræfter fra dæk eller bjælker, der hviler direkte på væggen. Afhængigt af, hvad der er ugunstigst, regnes kræfterne angribende enten i vederlagsfladernes tredjedelspunkter svarende til trekantformet spændingsfordeling med største spæn ding langs væggens kant, eller i vederlagsfladernes midtpunkt svarende til ensformig spændingsfordeling. e3: Excentricitet fra mulig forskydning af tyngdepunktet for væggen eller søjlen i overliggende etage. e4: Excentricitet fra indspændingen af dæk eller bjælker, der ikke er gennemgående. e5: Excentricitet stammende fra den betragtede vægkonstruktions mulige afvigelse fra den plane form. e6: Excentricitet hidrørende fra eventuel tværpåvirkning, f.eks. vindlast, jordtryk og temperaturdifferencer. et: Den resulterende største excentricitet på den midterste trediedel af væggen.

13 Lodret bæreevne 13 Eksempel 1 Excentriciteter fra frit oplagte dæk eller bjælker Når N 1 N 2 og når dækkene forudsættes at være simpelt understøttede, findes excentriteterne. Eksempel 2 Excentriciteter fra dæk og bjælker oplagt med butylbånd, asfaltstrimler eller lejeplader Idet N 1 > N 2 findes excentriciteterne: Hvor a 3 er afstand fra vægkant til vederlagskant. I øvrigt som eksempel 1. Eksempel 3 Excentriciteter fra kontinuerte dæk og bjælker I øvrigt som eksempel 1.

14 Lodret bæreevne 14 Lodret bæreevne af massiv blokmur N Ed = Lodret last, kn/m = Effektiv højde af væg, mm t = Vægtykkelse, mm Diagrammerne gælder for letklinkerblokke i blokklasse 600 (basistrykstyrke 2,3 MPa) opmuret i mørtel med trykstyrke på mindst MC 1,2 MPa eller ML 2,3 MPa (fx KC 35/65/650 jf. tabel side 5). For blokmurværk i blokklasse 800 (basistrykstyrke 3,8 MPa) opmuret i mørtel med trykstyrke på mindst MC 1,9 MPa eller ML 3,8 MPa (fx KC 20/80/550 jf. tabel side 5) kan diagrammerne også bruges med korrektionsfaktoren k = 1,652. Diagram 1 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 100 mm = = 2700 h 35 ef = Excentricitet e t (mm) Diagram 3 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 150 mm = = = = h 55 ef = Excentricitet e t (mm) Diagram 2 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 120 mm = 2400 = 2700 = 3000 = 3300 = Excentricitet e t (mm) Diagram 4 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 190 mm h 120 ef = 2400 h 110 ef = 2800 h 100 ef = 3200 = = Excentricitet e t (mm)

15 Lodret bæreevne Diagram Lodret bæreevne af massiv blokmur Diagram 6 Regningsmæssig bæreevne N Rd Diagram 8 = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = 5000 t = 290 mm Excentricitet e t (mm) Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 350 mm = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = Excentricitet e t (mm) Regningsmæssig bæreevne N Rd Diagram Diagram 9 = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 230 mm Excentricitet e t (mm) = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = 5000 t = 330 mm Excentricitet e t (mm) Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 390 mm = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = Excentricitet e t (mm)

16 Vandret bæreevne Vandret bæreevne M Ed = regningsmæssig værdi af påført moment. M Rd = regningsmæssige værdi af murens momentbæreevne. M Rd = f xd Z Z = det elastiske modstandsmoment. Ved svigt parallelt med liggefugerne fås: M Ed1 = a 1 W Ed L² For vægge med indspændinger kan bæreevnen tilnærmet forøges med følgende faktorer: Firesidig understøttet væg og væg fri foroven med 1 indspænding: k 2 = 1,2-0,02 L Firesidig understøttet væg og væg fri foroven med 2 indspændinger og tresidig understøttet væg med 1 indspænding: k 2 = 1,4-0,02 L Ved svigt vinkelret på liggefugerne fås: M Ed2 =a 2 W Ed L² W Ed er den regningsmæssige tværlast pr. arealenhed a 1 =μ a 2 μ= f xd1 /f xd2 a 1 og a 2 kan bestemmes i h.t. Eurocode 6, Anneks E. I nærværende hæfte er bæreevnen bestemt på basis af brudlinjeteorien, der er eftervist at gælde for blokmurværk ved forsøg. Der er udarbejdet diagrammer for vægge med følgende understøtningsforhold: Væg understøttet på 4 sider. Bæreevnen er bestemt ud fra følgende formler: Væg understøttet på 4 sider: Væg fri på 1 side: (I) (II) (III) Tresidig understøttet væg med fri side. Væg fri foroven: (IV) (V) Tresidig understøttet væg fri foroven. L = Væglængde h = Væghøjde t = Vægtykkelse Anvendes i formel I, IV og V: Anvendes i formel III: For vægge med vindueshuller af normal størrelse og placering kan bæreevnen tilnærmet findes, ved at reducere med følgende faktor: A o = Areal af huller A = Areal af vægfelt Spændingerne i blokmurværket beregnes herefter svarende til f xd1 i alle retninger. Indspændingsgraden i ved en vægside kan fås, hvis væggen er gennemgående hen over en understøtning, og nabofeltet har nogenlunde samme væglængde, som det betragtede vægfelt. i skal beregnes, men kan sættes til 0,5 ved hjørner og 0,0 ved åbninger. Forudsætninger for diagrammerne Diagrammerne gælder for blokmurværk opmuret i blokke i mindst blokklasse 600 (Basistrykstyrke 2,3 MPa) og med mørtel med trykstyrke på mindst MC 3,5 MPa eller ML 7,0 MPa (fx KC 20/80/550 jf. tabel side 5).

17 Diagram 10 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 4,00 Vægtykkelse, t = 100 mm, 120 mm, 150 mm 3,50 3,00 2,50 t = 150, h = 2500 mm t = 150, h = 3000 mm t = 150, h = 3500 mm t = 120, h = 2500 mm t = 120, h = 3000 mm t = 120, h = 3500 mm 17 1,50 t = 100, h = 2500 mm t = 100, h = 3000 mm 0,50 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 11 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 0 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 1,50 0,50 t = 190, h = 2500 mm t = 190, h = 3000 mm t = 190, h = 3500 mm t = 190, h = 4000 mm Vægtykkelse, t = 190 mm, 230 mm, 290 mm t = 290, h = 2500 mm t = 290, h = 3000 mm t = 290, h = 3500 mm t = 290, h = 4000 mm t = 230, h = 2500 mm t = 230, h = 3000 mm t = 230, h = 3500 mm t = 230, h = 4000 mm 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 12 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) Vægtykkelse, t = 330 mm, 350 mm, 390 mm 15,00 14,00 13, t = 390, h = 2500 mm t = 390, h = 3000 mm t = 390, h = 3500 mm t = 390, h = 4000 mm 0 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 t = 350, h = 2500 mm t = 350, h = 3000 mm t = 350, h = 3500 mm t = 350, h = 4000 mm t = 330, h = 2500 mm t = 330, h = 3000 mm t = 330, h = 3500 mm 4,00 t = 330, h = 4000 mm 3,00 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m)

18 18 Diagram 13 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 1,75 1,50 Vægtykkelse, t = 100 mm, 120 mm, 150 mm t = 150, h = 2500 mm t = 150, h = 3000 mm t = 150, h = 3500 mm 1,25 0,75 t = 120, h = 2500 mm t = 120, h = 3000 mm t = 120, h = 3500 mm t = 100, h = 2500 mm t = 100, h = 3000 mm 0,50 0,25 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 14 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 1,50 0,50 Vægtykkelse, t = 190 mm, 230 mm, 290 mm t = 290, h = 2500 mm t = 290, h = 3000 mm t = 290, h = 3500 mm t = 230, h = 2500 mm t = 230, h = 3000 mm t = 190, h = 2500 mm t = 230, h = 3500 mm t = 190, h = 3000 mm t = 190, h = 3500 mm 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 15 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 0 t = 390, h = 2500 mm 9,00 t = 390, h = 3000 mm t = 390, h = 3500 mm 8,00 7,00 6,00 5,00 Vægtykkelse, t = 330 mm, 350 mm, 390 mm t = 350, h = 2500 mm t = 350, h = 3000 mm t = 330, h = 2500 mm t = 350, h = 3500 mm t = 330, h = 3000 mm t = 330, h = 3500 mm 4,00 3,00 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m)

19 Diagram 16 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 4,00 Vægtykkelse, t = 100 mm, 120 mm, 150 mm 3, ,00 2,50 1,50 t = 150, h = 2500 mm t = 150, h = 3000 mm t = 150, h = 3500 mm t = 120, h = 2500 mm t = 120, h = 3000 mm t = 120, h = 3500 mm t = 100, h = 2500 mm t = 100, h = 3000 mm 0,50 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 17 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 0 Vægtykkelse, t = 190 mm, 230 mm, 290 mm 9,00 8,00 7,00 6,00 t = 290, h = 2500 mm t = 290, h = 3000 mm t = 290, h = 3500 mm t = 290, h = 4000 mm 5,00 t = 230, h = 2500 mm t = 230, h = 3000 mm 4,00 t = 230, h = 3500 mm t = 230, h = 4000 mm 3,00 t = 190, h = 2500 mm t = 190, h = 3000 mm t = 190, h = 3500 mm t = 190, h = 4000 mm 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 18 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) Vægtykkelse, t = 330 mm, 350 mm, 390 mm 15,00 14,00 13, ,00 t = 390, h = 2500 mm t = 390, h = 3000 mm t = 390, h = 3500 mm t = 390, h = 4000 mm 8,00 t = 350, h = 2500 mm 7,00 t = 350, h = 3000 mm 6,00 5,00 4,00 3,00 t = 330, h = 2500 mm t = 330, h = 3000 mm t = 330, h = 3500 mm t = 330, h = 4000 mm t = 350, h = 3500 mm t = 350, h = 4000 mm 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m)

20 Kombination af lodret og vandret bæreevne Kombination af lodret og vandret bæreevne For vægge udsat for både lodret og vandret last kan an vendes de værdier, som er angivet i de følgende M-N diagrammer. Der er i diagrammerne medregnet blokmurværkets trækspændinger, og diagrammerne gælder derfor kun for tresidigt eller firesidigt understøttede murfelter. Overgangskurven kan baseres på en forudsætning om lineær-elastisk spændingsfordeling over tværsnittet, hvor følgende ulighed skal være opfyldt B. Hulmur Den vandrette last fordeles på formur og bagmur i henhold til deres stivheder. Bagmuren, der forudsættes at være lodret belastet, undersøges derefter som under punkt A. For- og bagmur undersøges hver for sig for vandret bæreevne alene. Sf = Formurens relative stivhedstal Sb = Bagmurens relative stivhedstal Der kan anvendes Elasticitetsmodulet for bøjning: Ex = 0,5 Eok Fremgangsmåden ved anvendelse af diagrammerne er følgende: A. Massiv mur Momentet M1 i murværkets liggefuger bestemmes på følgende måde: M1 = m qed hvor m findes af diagram Diagrammerne er bestemt ud fra formlerne angivet på side 16. Momentet for lodret last M2 = NEd et bestemmes. Herefter fås det samlede moment MEd = M1 + M2 Punktet NEd, MEd skal i M-N diagrammerne (diagram 2230) ligge under kurverne for den pågældende væg. Af hensyn til moment i studsfugerne skal væggen også undersøges for vandret bæreevne alene.

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer April 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Udstøbningsblokke 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. 17/01/2018 PROJEKTERING Dette afsnit omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner. Arbejdet

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Blokmurværk & brand. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003

Blokmurværk & brand. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003 Blokmurværk & brand ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Dimensionering af blokmurværk Blokke i byggeriet

Dimensionering af blokmurværk Blokke i byggeriet Dimensionering af blokmurværk Blokke i byggeriet ANVISNING: SfB (21)(22) 3. udgave - April 2007 2 Udgiver Forord Blokgruppen, Dansk Beton Blokke i byggeriet Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Marts 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Håndtering og opmuring 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen Nørre Voldgade

Læs mere

Informationsmateriale til projekterende om DS 414:2005 og CE-mærkede byggevarer

Informationsmateriale til projekterende om DS 414:2005 og CE-mærkede byggevarer Informationsmateriale til projekterende om DS 414:2005 og CE-mærkede byggevarer Rekvirent: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 48 1358 København K Udført af ingeniør Abelone Køster Århus,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem rceasybuild.com VELKOMMEN TIL RC BETON OG RC EASYBUILD Hos RC Beton ønsker vi at give vores kunder de bedste muligheder for at bygge effektivt. På den baggrund

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: 34 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge...36 3.2 løsninger...37 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...38 3.4 Forbrug...38 3.5 Opmuring... 40-41 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring...42

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6

Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 DS-information DS/INF 167:2015 3. udgave 2015-08-13 Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 Supplementary guidelines for masonry in connection with the use of Eurocode 6

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

Afstand mellem konsoller/understøtning ved opmuring på tegloverliggere

Afstand mellem konsoller/understøtning ved opmuring på tegloverliggere Afstand mellem konsoller/understøtning ved opmuring på tegloverliggere Rekvirent: Kalk og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 48 1358 København K Att.: Tommy Bisgaard Udført af civilingeniør Poul

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere