Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Letklinkerblokke Dimensionering af murværk"

Transkript

1 Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September udgave SfB (21) (22) Ff5

2 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri Postboks København K Tlf.: De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes letklinkerblokke. Ansvaret for den konkrete projektering ligger hos den projekterende. Blokgruppen og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings informationer. I Eurocode 6 er Ritterformlen udgået og erstattet af en anden formel. I det Danske tillæg DS/INF 167, supplerende vejledning for murværk er Ritterformlen indført for kombination af lodret og vandret last men ikke for lodret last alene. Murværksudvalget har imidlertid besluttet at genindføre Ritterformlen for lodret last og dette vil blive anført i et kommende tillæg til DS/INF 167. I nærværende anvisning er Ritterformlen anvendt. Anvisningen er udarbejdet af: Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Layout og produktion: Reklamebureauet SUM September 2012 Forord Gennem århundreder har man forsøgt sig med mange forskellige byggeformer. Man har altid været på jagt efter byggematerialer, der kunne forbedre og måske forskønne vore bygninger. Danske arkitekter har en fremtrædende plads i bygningskunsten, mange bevaringsværdige bygninger vidner derom. Det er ikke kun herhjemme arkitekterne har gjort sig bemærket. Over hele jordkloden findes disse kunstværker. Gennem adskillige år er der blevet anvendt letklinkerblokke. Anvendelsesmulighederne er mange. De bliver anvendt til sokler, kældervægge, ydervægge såvel blanke som pudsede og meget andet. Materialevalg er en væsentlig del af et smukt byggeri, og arkitekter har da også set de mange spændende muligheder, der ligger i letklinkerblokkenes mange formater og deres rustikke udseende. Samtidig er letklinkerblokkene lette at håndtere og indpasse i ethvert byggeri. Med nærværende publikation har Blokgruppen, en gruppe i Dansk Beton, ønsket at udbrede kendskabet til og fremme anvendelsen af letklinkerblokke. Det er vort håb, at vejledningen må blive et nyttigt værktøj i projekteringsfasen. Nærværende 4. udgave er en revision af 3. udgave for at bringe anvisningen i overensstemmelse med Eurocode. Der henvises i øvrigt til Blokgruppens hjemmeside: Isolerende, fleksibelt, stærkt og uforgængeligt - det er blot nogle af de gode grunde, der er til, at du skal anvende letklinkerblokke. Du kan være sikker på, at blokkene også i fremtiden vil være blandt de bedste byggematerialer i det danske byggeri, for vi arbejder til stadighed på, at blokkene skal blive endnu mere bæredygtige - til gavn for byggeriet, miljøet og de fremtidige generationer.

3 Dimensionering af blokmurværk 3 Indholdsfortegnelse Side 1. Generelle oplysninger Anvendelsesområde Bloktyper Mørtel Materialeværdier Udførelse Brand Lyd Varmeisolering Specialprodukter Overfladebehandling Skillevægge Bæreevne Forudsætninger Styrkeforhold Effektive murværksdimensioner Lodret bæreevne Vandret bæreevne Kombination af lodret og vandret bæreevne Beregningseksempler Stabilitet...26 Blokgruppen medlemsoversigt...27 Blokgruppen, Dansk Beton... Bagside Diagramoversigt Lodret bæreevne af massiv blokmur: Side Diagram 1: t = 100 mm...14 Diagram 2: t = 120 mm...14 Diagram 3: t = 150 mm...14 Diagram 4: t = 190 mm...14 Diagram 5: t = 230 mm...15 Diagram 6: t = 290 mm...15 Diagram 7: t = 330 mm...15 Diagram 8: t = 350 mm...15 Diagram 9: t = 390 mm...15 Vandret bæreevne af massiv blokmur: Diagram 10: 4-sidig understøtning Diagram 11: 4-sidig understøtning Diagram 12: 4-sidig understøtning Diagram 13: 3-sidig understøtning Diagram 14: 3-sidig understøtning Diagram 15: 3-sidig understøtning Diagram 16: Væg fri foroven Diagram 17: Væg fri foroven Diagram 18: Væg fri foroven Kombination af lodret og vandret bæreevne: Diagram 19: Momentfaktor Diagram 20: Momentfaktor Diagram 21: Momentfaktor Diagram 22: M-N-diagram: t = 100 mm Diagram 23: M-N-diagram: t = 120 mm Diagram 24: M-N-diagram: t = 150 mm Diagram 25: M-N-diagram: t = 190 mm Diagram 26: M-N-diagram: t = 230 mm Diagram 27: M-N-diagram: t = 290 mm Diagram 28: M-N-diagram: t = 330 mm Diagram 29: M-N-diagram: t = 350 mm Diagram 30: M-N-diagram: t = 390 mm... 23

4 Generelle oplysninger Anvendelsesområde Denne projekteringsanvisning for letklinkerblokke omfatter beregningsprincipper og diagrammer til bestemmelse af lodret og vandret bæreevne af blokmurværk anvendt til skillevægge, bagmure, hulmure, kælderydervægge og fundamenter. Beregningsprincipper for afstivende og stabiliserende vægge berøres kun kort. Det forudsættes, at brugeren af projekteringsanvisningen har den fornødne tekniske indsigt samt har kendskab til Dansk Standards normer og kan vurdere de fremkomne resultater. 1.2 Bloktyper Letklinkerblokke fremstilles af letklinker, cement, vand og evt. sand. Letklinker består af plastisk ler ekspanderet ved brænding i roterende ovne. I Danmark fremstilles letklinker af Weber. Letklinker til blokke har en densitet på ca kg/m³. Kontrol Blokkene fremstilles på fabrikker, der alle er certificeret i henhold til standard DS/EN Blokkene kontrolleres svarende til byggesten, kategori 1. CE-mærkning Blokkene er CE-mærket i henhold til DS/EN Blokklasser Blokstyrker skal deklareres på basis af enten en 5 % fraktil eller en 50 % fraktil. Det betyder at samme basistrykstyrke for murværket kan opnås med 2 forskellige blokstyrker, som angivet i tabel Murværkets Deklareret trykstyrke, MPa basistrykstyrke, MPa 50% fraktil 5% fraktil 2,3 3,0 2,6 Tabel ,8 5,0 4,3 Begrebet blokklasse hænger således ikke entydigt sammen med murværkets basistrykstyrke. Derfor er begrebet blokklasse i denne anvisning relateret til blokkenes densitet, jvf tabel Densitet kg/m³ Tabel Blokklasse Murværkets basistrykstyrke, MPa , ,8 Blokklasse 600 Densitet: 600 kg/m³ Basistrykstyrke: 2,3 MPa Mærkning: Ingen særlig mærkning Formater (basismål): Længde, mm Højde, mm Bredde, mm , 120, 150, 190, 230, 290, 330,350, Tabel Blokklasse 800 Densitet: 800 kg/m³ Basistrykstyrke: 3,8 MPa Mærkning: Blokken er mærket med 2 riller i liggefladen i blokkens længderetning Formater (basismål): Længde, mm Højde, mm Bredde, mm , 150, 190, 230 Tabel Standardblokke og specialprodukter Ud over standardblokkene fremstilles forskellige specialprodukter som termblokke, rilleblokke, mursten, dræn-/ isoleringsplader, overliggere og skillevægsplader. 1.3 Mørtel Mørtel til murværk af letklinkerblokke skal vælges ud fra den største påvirkning, det aktuelle murværk udsættes for. Her kan også forhold som forankring af fugearmering og bindere, miljømæssig eksponering samt svind-svelning være afgørende faktorer. Mørtler til opmuring af blokke opdeles i 2 typer: receptmørtel og funktionsmørtel. Begge typer kan principielt leveres som enten fabriksfremstillede eller blandes helt eller delvist på byggeplads. Kontrolkravene til funktionsmørtel er dog så omfattende, at denne type i praksis kun fremstilles som fabriksmørtel. Mørtels trykstyrke måles og defineres forskelligt, afhængigt af det dominerende bindemiddel. Trykstyrken af kalkrige mørtler betegnes ML (MPa), mens trykstyrken af cementrige mørtler benævnes MC (MPa). Styrken af MLmørtler skal være det dobbelte af MC mørtler. Mørtelstyrken bestemmes i henhold til DS/EN Receptmørtel deklareres med sammensætning af bindemidler, tilslagsmaterialer og evt. tilsætningsstoffer, og de tilhørende styrkeegenskaber kan enten aflæses direkte i Eurocode 6 og DS/INF 167: 2010 (dog forudsat uden tilsætningsstoffer) eller oplyses som supplement til producentens deklaration (producentens egen CE-mærkning). Hvis mørtelproducenten er i stand til at opnå bedre vær-

5 Generelle oplysninger 5 dier end normens vejledende styrker, kan de højere styrker også indgå i en supplerende varedeklaration. Der skal så foretages løbende målinger af trykstyrke i fabrikkens eget kontrolsystem (FPC) og resultaterne behandles med statistiske metoder. Tabel Uddrag af DS/INF 167:2010 Tabel Blandingsforhold Mørteltrykstyrke (f m ) MPa KC 35/65/650 MC 2,0 KC 20/80/550 MC 4,5 Funktionsmørtel er forsynet med en 3. partskontrolleret deklaration (certificeret CE-mærkning) af alle betydende egenskaber, herunder mørtlens trykstyrke. Følgende styrkekrav til mørtler indgår som forudsætning for denne dimensioneringsanvisning og de efterfølgende tabeller og diagrammer: Tabel (Diagram 1-9) Styrkekrav til mørtel i murværk hvor murværkets bøjningstrækstyrke IKKE udnyttes: Blokklasse Tabel Murværkets basistrykstyrke (f k ) MPa Min. mørteltrykstyrke (f m ) MPa 600 2,3 MC 1, ,8 MC 1,9 Tabel (Diagram 10-30) Styrkekrav til mørtel i murværk, der er forskydnings- eller bøjningspåvirket, herunder momenter fra excentrisk last, samt uarmerede kælderydervægge. Blokklasse Murværkets basistrykstyrke (f k ) MPa Min. mørteltrykstyrke (f m ) MPa Bøjningstrækstyrke Om liggefuger (f xk1 ) MPa Om studsfuger (f xk2 ) MPa 600 2,3 MC 3,5 0,20 0, ,8 MC 3,5 0,20 0,45 Tabel For mørtel med tilsætningsstoffer skal murværkets bøjningstrækstyrke være dokumenteret. 1.4 Materialeværdier Letklinkerblokke deklareres som byggesten i kategori 1, d.v.s. blokke, der leveres med en deklareret trykstyrke, hvis svigtsandsynlighed ikke overstiger 5%. Murværk af letklinkerblokke har følgende vejledende egenskaber: Blokklasse Basistrykstyrke f k MPa 2,3 3,8 Elasticitetsmodul E OK MPa Temperaturudvidelseskoefficient a t C Bygningssvind 1) Reversibel fugtbevægelse 2) mm per m ( ) mm per m ( ) 0,55 0,10 Langtidskrybetallet j - 2,0 Langtidsmodul 3) E longterm MPa Forskydningsmodul 4) G MPa Tabel ) Længdeændring fra fugtindhold ved levering til ligevægt ved 23 C og 43 % RF. 2) Længdeændring fra ligevægt ved 23 C og 43 % RF til fugtindholdet efter 3 døgn ved 23 C og 90 % RF. 3) Langtidsmodulet 4) Forskydningsmodulet G = 0,40 E 1.5 Udførelse Fuger Blokmurværk, der dimensioneres i henhold til denne anvisning, opmures med en fugetykkelse på 10 mm. Opmuring skal foretages i normal kontrolklasse: Blokmurværk skal opmures i forbandt, således at studsfuger i to på hinanden følgende skifter forskydes mindst 76 mm. Studsfuger kan udføres som 2-3 mm limfuger med en vedhæftningsstyrke på mindst 0,29 MPa Alle bæreevner, der i det følgende er opgivet for 150 mm og smallere mure, forudsætter opmuring med fyldte fuger i hele blokkens bredde. For blokmurværk opført af blokke med tykkelse på mindst 190 mm tillades en indtil 50 mm bred mørtelfri zone f.eks. i forbindelse med en indlagt varmeisoleringsstrimmel. Den lodrette bæreevne reduceres i disse tilfælde svarende til reduktionen i tværsnitsarealet, hvorimod den vandrette bøjnings-bæreevne ikke reduceres. Kurverne i diagrammerne for lodret bæreevne er reduceret svarende til den mørtelfri zone. Hule mure Hule mure og trådbindere dimensioneres i henhold til programmet Murværksprojektering fra Teknologisk Institut, Murværk. Hule mure skal forsynes med rustfaste trådbindere i henhold til Eurocode 6 og SBI-anvisning 157. Fugearmering For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges en gennemgående armering i hvert 3. skiftes liggefuge. Tilsvarende armering lægges i fugerne 1. skifte under og 1. skifte over muråbninger, samt under væggens øverste skifte.

6 Generelle oplysninger 6 Formur i hule mure armeres for hvert andet skifte. Høje sokler over terræn, som er en del af den hule mur, armeres for hvert skifte. Armeringen udføres i 100 mm, 120 mm og 150 mm mure af 1 stk. bi-stål 40 eller stål med en tilsvarende forankrings evne. I 190 mm og tykkere mure lægges 2 stk. i hver af de armerede fuger. Armeringen skal være korrosionsfast i den eksponeringsklasse som blokmurværket befinder sig i. Armeringen placeres mindst 30 mm fra blokkant og trykkes ned i mørtlen. Dilatationsfuger Der skal placeres dilatationsfuger i et sådant omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå uden, der opstår svækkende revnedannelser. For murværk af letklinkerblokke anbefales følgende maksimale afstande mellem dilatationsfugerne: Indvendigt blokmurværk: 10 m Udvendigt blokmurværk: 8 m 1.6 Brand Letklinkerblokvægge har gode brandtekniske egenskaber, da de er klassificeret som ubrændbart klasse A1 materiale Brandadskillende ikke bærende vægge Vægge opført af letklinkerblokke som ikke bærende, brandadskillende vægge kan opføres i henhold til tabel Det forudsættes, at fuger og samlinger udføres korrekt, og at væggene er pudsede på begge sider. EI 60 A2-s1,d0 (BS 60) EI 120 A2-s1,d0 (BS 120) Vægtykkelse Maks. højde, m Maks. højde, m 100 mm 3, mm 3,60 2, mm 4,50 3, mm 5,00 4, mm 6,00 5, mm 7,00 6,00 Tabel For brandadskillende bærende vægge henvises til vor publikation Blokmurværk og brand, der kan bestilles fra hjemmesiden 1.7 Lyd Letklinkerblokvægge med densitet 600 kg/m³ har med pudset overflade i henhold til SBI-anvisning 172 Bygningers lydisolering, nyere bygninger følgende luftlydisoleringsegenskaber for enkeltvægge: Tabel Vægtykkelse, mm Luftlydisolering, R w db Varmeisolering Letklinkerblokke har gode isoleringsegenskaber. Design varmeisoleringsevne for letklinkerblokke og murværk af letklinkerblokke. Blokklasse Design varmeledningsevne, λ [W/mK] Udvendig mur Indvendig mur Blokke alene Murværk inkl. mørtel Blokke alene Murværk inkl. mørtel 600 0,18 0,23 0,17 0, ,25 0,30 0,24 0,28 Tabel Vedrørende U-værdier for forskellige vægtyper henvises til brochurer fra de forskellige leverandører. 1.9 Specialprodukter Letklinkermursten Letklinkermursten leveres med følgende egenskaber: Mål: mm Densitet: 800 kg/m³ Byggesten: Kategori 1. Basistrykstyrken for letklinkermursten bestemmes i henhold til Eurocode 6, afsnit f k = K f b 0,7 f m 0,3 K = Konstant i henhold til normens tabel 3.3. Letklinkermursten tilhører gruppe 1 og hermed er K = 0,55 f b : Normaliseret middeltrykstyrke af byggestenene. Deklareres som f b = 4,2 MPa f m : Mørtelstyrken. Letklinkermursten skal opmures i mørtel med trykstyrke på mindst MC 4,5. (fx KC 20/80/550, jf. DS/INF 167:2010, afsnit tabel 1). f m = 4,5 MPa. Heraf fås murværkets basistrykstyrke: f k = 0,55 4,2 0,7 4,5 0,3 = 2,3 MPa. Letklinkermursten anvendes normalt som tilpasningselementer i letklinkersokler o.lign. Bæreevnen kan på den sikre side findes ud fra diagrammerne for 100 mm blokke (Diagram 1). Termblokke Termblokke leveres i tykkelserne 330 mm, 350 mm, 390 mm, 450 mm og 490 mm, der består af letklinkerbeton med en kerne af polystyrenisolering. Letklinkerbetonvangerne har følgende egenskaber: Basistrykstyrke: f k = 2,3 MPa Densitet: 600 kg/m³ Byggesten: Kategori 1. Vægge opmuret af termblokke beregnes som hule mure. For detaljerede mål henvises til producenterne.

7 Generelle oplysninger 7 Rilleblokke Rilleblokke leveres i tykkelserne 350 mm og 390 mm. Blokkene er forsynet med 2 langsgående riller beregnet for ilægning af armering, der omstøbes. Rilleblokkene anvendes normalt til kælderydervægge, og væggene beregnes som armeret murværk i henhold til producentens anvisning. Rilleblokkenes egenskaber: Basistrykstyrke: f k = 2,3 MPa Densitet: 600 kg/m³ Byggesten: Kategori 1. Mål: Længde, mm Højde, mm Bredde, mm Tabel Overliggere Overliggere leveres til de fleste blokbredder. Overliggere fremstilles i let konstruktionsbeton med følgende egenskaber: Karakteristisk trykstyrke: f ck = 16 MPa Densitetsklasse: kg/m³ Bæreevne beregnes i henhold til Eurocode 2. Flerlagsbehandlinger Flerlagsbehandlinger, der omfatter grundingslag, grovpuds og evt. slutpuds, kan skræddersyes til forskellige mekaniske og miljømæssige påvirkninger. Grundingslag (udkast) udføres af 3 årsager: 1) for at skabe en optimal vedhæftning til letklinkerblokken. 2) for at sikre et ensartet og jævnt sugende underlag for det efterfølgende grovpudslag. 3) for at indbygge et fugtstandsende lag en slagregnsbarriere, som samtidig forhindrer fugeaftegning. På vægflader, som udsættes for slagregn, og på vægflader ved terræn, bør grundingslaget altid være heldækkende. Grovpudslaget påføres som krop i pudsbehandlingen for at give tykkelse, styrke og beskyttelse mod vejrliget. Endvidere for at sikre en ensartet vægflade i lod og stok. Lagtykkelsen vil derfor typisk være op til 12 mm. Grovpudslaget har, som det tykkeste lag i behandlingen, afgørende betydning for behandlingens modstandsevne mod fugt- og temperaturspændinger, samt for størrelsen af de svindkræfter, der skal overføres til grundingslaget. Slutpuds vælges ud fra æstetiske hensyn, men danner samtidig den første barriere i behandlingen mod slagregn. En mere detaljeret beskrivelse fås i vores anvisning: Letklinkerblokke - Overfladebehandling, der kan rekvireres fra vores hjemmeside Se også vores anvisning: Murbjælker med Letklinker - LKB Murbjælker - Dimensionering, der kan rekvireres på vores hjemmeside Overfladebehandling Pudsbehandlinger Pudsbehandlinger kan udføres som tyndlags-behand linger, ét-lagsbehandlinger eller flerlags-behandlinger. Tyndlagsbehandlinger Tyndlagsbehandlinger har ringe mekanisk styrke. De bør derfor kun anvendes på indvendige vægge, hvor der ikke er krav til lufttæthed, og udvendigt på bygninger, hvor de miljømæssige og mekaniske påvirkninger er svage f.eks. opnået ved beskyttet beliggenhed og god konstruktiv beskyttelse af vægfladerne. Ét-lagsbehandlinger Ét-lagsbehandlinger har en begrænset modstandsevne overfor fugt- og temperaturpåvirkninger og medfører en øget tendens til fugeaftegninger på vægfladen. De bør derfor kun anvendes i passivt og moderat miljø. Udvendigt er det fortrinsvis på bygninger med beskyttet beliggenhed og god konstruktiv beskyttelse af vægfladerne. Indvendigt i forholdsvis tørre lokaler, hvor væggene ikke udsættes for mekanisk påvirkning, eller hvor der ikke er krav til lufttæthed.

8 Generelle oplysninger Skillevægge Indvendige ikke bærende skillevægge kan udføres i feltlængder som angivet i tabel og I tabellerne er indsat en maksimal væglængde på 10 m. Ved anvendelse af større feltlængder må der foretages en beregning i hvert enkelt tilfælde, og der bør tages hensyn til svind og temperaturbevægelser. For at væggene kan regnes understøttet, skal de mures i forbandt i hjørnerne, og den støttende væg skal have tilstrækkelig stivhed og være mindst 1,0 m bred. Vægge, der er forsynet med døre, kan regnes som tresidig understøttede vægge. Forudsætninger for tabellerne: Indvendig vindlast efter Eurocode 1. Bygninger beliggende i terrænkategori III eller IV svarende til forstads- og industriområder samt byområder. Huse 0-8 m højde Feltlængder (L) i m Vægtykkelse, mm Væghøjde (h), m 2,5 3,0 3,5 5,0 8,5 2,0 4,5 3,0 4,0 5,5 4,0 6,0 1,5 2,0 6,0 2,5 3,5 5,0-5,0 8,0-1,0 2,5-3,0 4,5 c-faktor for indvendig vindlast 0,4. Det forudsættes, at der ikke findes dominerende åbninger i ydervæggene. Vægge opmuret i mindst blokklasse 600 (basistrykstyrke 2,3 MPa) og i mørtel med trykstyrke på mindst MC 3,5 MPa eller ML 7,0 MPa (fx KC 20/80/550, jf. tabel side 5) Tabel er gældende for lavt byggeri med højde op til 8 meter over terræn, med de nødvendige afstivninger fra indskudt tagfod eller afstivende etageadskillelse. Tabel er gældende for industri- eller etagebyggeri med en højde op til 16 meter over terræn og med en eller flere indskudte etageadskillelser som vandret afstivning. Tabel Huse 0-16 m højde Feltlængder (L) i m Vægtykkelse, mm ,0 8,5 6,5 8,0 6,0 7,5 Væghøjde (h), m 3,0 4,0 5,0 8,8 5,7 4,8 7,3 For vægge opmuret i mørtel med trykstyrke på mindst MC 1,2 MPa eller ML 2,3 MPa (fx KC 35/65/650, jf. tabel side 5) reduceres feltlængderne i tabellerne og med faktoren 0, ,4 5,3 7,2 3,0 4,4 5,6 8,5 2,9 4,0 5,0 7, ,0 5,8 8,5 2,5 3,9 5,5 2,2 3,3 4,3 7,0 Tabel

9 Bæreevne Forudsætninger Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN: 1990, Nationalt Anneks DK NA: 2010 Tillæg 1. DK NA: Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991, Nationalt Anneks DK NA: Tillæg 1. DK NA: Eurocode 6: Murværkskonstruktioner. DS/EN 1996, Nationalt Anneks DK NA: Tillæg 1. DK NA DS/INF 167: Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode udgave Murværk. Beregningsmetoder. Murfagets oplysningsråd, Murværk. Konstruktioner i småhuse. Kalk- og Teglværkslaboratoriet, Trådbindere til forankring af skalmure og hulmure, SBIanvisning 157, Småhuse. SBI-anvisning 189, Forskrifter for byggesten til murværk Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslagsmaterialer), DS/EN Styrkeforhold, letklinkerblokke Partialkoefficienter Alle tabeller i det følgende er beregnet under forudsætning af normal sikkerhedsklasse og normal kontrol. g c = 1,60 murværks trykstyrke og E-modul for kategori 1 byggesten g c = 1,45 armeret murværks trykstyrke og E-modul g c = 1,70 murværks bøjningstrækstyrke g c = 1,20 armeringsstyrker og E-modul g c = 1,70 armerings vedhæftningsstyrke g c = 1,70 kohæsion g c = 1,30 friktionskoefficienter Basistrykstyrker f k : Karakteristisk basistrykstyrke f d : Regningsmæssig basistrykstyrke Tabel Blokklasse f k (MPa) 2,3 3,8 f d (MPa) 1,44 2,38 I tabel er forudsat mørtler som anført i tabel side 5. Bøjningstrækstyrker f xk1 og f xk2 : Karakteristisk bøjningstrækstyrke i henholdsvis ligge- og studsfuger. f xd1 og f xd2 : Regningsmæssig bøjningstrækstyrke i henholdsvis ligge- og studsfuger. Blokklasse Basistrykstyrke (MPa) 2,3 3,8 f xk1 (MPa) 0,20 0,20 f xd1 (MPa) 0,12 0,12 f xk2 (MPa) 0,45 0,45 f xd2 (MPa) 0,26 0,26 Tabel I tabel er forudsat mørtler som anført i afsnit side 5. Elasticitetsmoduler E ok : Karakteristisk elasticitetsmodul E od : Regningsmæssig elasticitetsmodul Blokklasse Basistrykstyrke (MPa) 2,3 3,8 E ok (MPa) E od (MPa) Tabel 2.2.3

10 Bæreevne 10 Forskydningsstyrker f vk = karakteristisk forskydningsstyrke f vd = regningsmæssig forskydningsstyrke σ = normal trykspænding µ = friktionskoefficient f vko = karakteristisk initial forskydningsstyrke (kohæsion) Den regningsmæssige forskydningsspænding i liggefugen må maksimalt andrage: Se DS/INF 167 side 7 dog maksimalt: Blokklasse 600: f vd, max = 0,60 Blokklasse 800: f vd, max = Værdier fra DS/INF 167 Karakteristiske Fugetype værdier µ k f vko Mørtelfuge (f m < 0,5 MPa) 0,6 0,20 Mørtelfuge (f m 0,5 MPa) 1,0 0,20 Mørtelfuge (til ugunst) 2,0 0,50 Mørtelfuge på fugtspærre 0,4 Mørtelfuge på fugtspærre (til ugunst) 0,7 0,03 Tabel Værdier fra forsøg på Teknologisk Institut Karakteristiske Fugetype værdier µ k f vko Mørtelfuge på murpap på glat fundament 0,49 0 Mørtelfuge på murpap på letklinkerblokke 0,44 0 Mørtelfuge på murpap på kostet beton 0,31 0 Mørtelfuge på plast folie på letklinkerblokke 0,62 0 Tabel Effektive murværksdimensioner Pillebredder Det regningsmæssige tværsnit til brug ved bæreevneundersøgelser bestemmes svarende til basismålene for blokkene. Ved fugedybde over 3 mm skal tværsnittet reduceres. Blokmurværk må ikke regnes bærende, såfremt tværsnittet A 0,04 m². For murværk med A 0,100 m² skal trykstyrker, elasticitetsmoduler og vedhæftningsstyrker reduceres med faktoren R 1 = 0,7 + 3 A. Bloktykkelse mm Tabel Minimum væglængde med styrkereduktion, mm Minimum væglængde uden styrkereduktion, mm For letklinkervægge bør kun anvendes væglængder over 245 mm svarende til min. ½ bloklængde. Slankhedsforhold Slankhedsforholdet /t ef må for trykpåvirkede uarmerede blokvægge ikke være større end 27. = væggens effektive højde (søjlelængde) t ef = væggens effektive tykkelse I tabel er angivet den maksimale væghøjde for forskellige regnings mæssige vægtykkelser. t ef, mm Tabel 2.3.2, mm Forskydningsstyrken vinkelret på liggefugerne findes ved at lægge et snit gennem studsfuger, og kun bidrag fra blokke medregnes. f vd f vd, max

11 Bæreevne 11 For dobbeltvægge: L: Længde af væg (væggens længde mellem andre vægge, mellem en væg og en åbning eller mellem åbninger). Vederlagstryk Koncentreret last på vederlag N Edc skal være mindre end murens bæreevne N Rdc. a 1 h c A b er afstanden fra murens ende til den nærmeste kant af det belaste areal. er højden af muren i niveau med lasten er det belastede areal A ef er det effektive vederlagsareal dvs. l efm t L efm er den effektive længde af vederlaget bestemt midt på murens eller pillens højde. t er murens tykkelse, idet der tages hensyn til dybden af udsparinger i fuger, der er større end 5 mm må ikke sættes større end 0,45

12 Lodret bæreevne Lodret bæreevne Ved bestemmelse af bæreevnen skal der tages hensyn til optrædende momenter og excentriciteter og deres indflydelse på konstruktionens udknækning om begge hovedakser. Den regningsmæssige lodrette last NEd skal være mindre end den regningsmæssige bæreevne RRd af blok-murværket bestemt ved følgende: NRd = ks kt fd b (t 2et ) Mørtelkvalitet I diagrammerne er murværket forudsat opmuret i mørtel med en trykstyrke på mindst MC 1,2 MPa eller ML 2,3 MPa (fx KC 35/65/650, jf. tabel side 5) Excentriciteter Excentriciteten fastsættes i henhold til DS/INF 167 der erstattter anneks C i Eurocode 6: eo,top : D en resulterende excentricitet for lasten øverst på væggen. kt = 0,9 for massive mure med td > 90 mm. b: Bredde af væg hef: Søjlelængde et: Resulterende excentricitet i tykkelsesretningen t: D en regningsmæssige murtykkelse, (tværsnittet for fugedybder mindre end 3 mm. Ved fugedybder over 3 mm fratrækkes hele fugedybden). For 190 mm og tykkere vægge er regnet med en 50 mm mørtelfri zone i fugerne. kr = For vægge af letklinkerblokke er kr = Ved bestemmelsen af hef for vægge kan der tages hensyn til eventuelle tværvægge under forudsætning af, at murværket er muret i forbandt med eller på anden vis er effektivt forbundet med tværvæggene. Det kræves, at l1 3 l2, hvor l1 er tværvæggens inertimoment, og l2 er inertimomentet af den del af det eller de murfelter, som tværvæggen forudsættes at understøtte. Inertimomenterne skal beregnes på grundlag af regnings mæssige tværsnit. hef og tef bestemmes som angivet i afsnit 2.3. eo,bund : Den resulterende excentricitet virkende til gunst ved understøtningen nederst på væggen og er maks t/6 men bør sættes til 0. e1 o g e2: Excentriciteter for normalkræfter fra dæk eller bjælker, der hviler direkte på væggen. Afhængigt af, hvad der er ugunstigst, regnes kræfterne angribende enten i vederlagsfladernes tredjedelspunkter svarende til trekantformet spændingsfordeling med største spæn ding langs væggens kant, eller i vederlagsfladernes midtpunkt svarende til ensformig spændingsfordeling. e3: Excentricitet fra mulig forskydning af tyngdepunktet for væggen eller søjlen i overliggende etage. e4: Excentricitet fra indspændingen af dæk eller bjælker, der ikke er gennemgående. e5: Excentricitet stammende fra den betragtede vægkonstruktions mulige afvigelse fra den plane form. e6: Excentricitet hidrørende fra eventuel tværpåvirkning, f.eks. vindlast, jordtryk og temperaturdifferencer. et: Den resulterende største excentricitet på den midterste trediedel af væggen.

13 Lodret bæreevne 13 Eksempel 1 Excentriciteter fra frit oplagte dæk eller bjælker Når N 1 N 2 og når dækkene forudsættes at være simpelt understøttede, findes excentriteterne. Eksempel 2 Excentriciteter fra dæk og bjælker oplagt med butylbånd, asfaltstrimler eller lejeplader Idet N 1 > N 2 findes excentriciteterne: Hvor a 3 er afstand fra vægkant til vederlagskant. I øvrigt som eksempel 1. Eksempel 3 Excentriciteter fra kontinuerte dæk og bjælker I øvrigt som eksempel 1.

14 Lodret bæreevne 14 Lodret bæreevne af massiv blokmur N Ed = Lodret last, kn/m = Effektiv højde af væg, mm t = Vægtykkelse, mm Diagrammerne gælder for letklinkerblokke i blokklasse 600 (basistrykstyrke 2,3 MPa) opmuret i mørtel med trykstyrke på mindst MC 1,2 MPa eller ML 2,3 MPa (fx KC 35/65/650 jf. tabel side 5). For blokmurværk i blokklasse 800 (basistrykstyrke 3,8 MPa) opmuret i mørtel med trykstyrke på mindst MC 1,9 MPa eller ML 3,8 MPa (fx KC 20/80/550 jf. tabel side 5) kan diagrammerne også bruges med korrektionsfaktoren k = 1,652. Diagram 1 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 100 mm = = 2700 h 35 ef = Excentricitet e t (mm) Diagram 3 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 150 mm = = = = h 55 ef = Excentricitet e t (mm) Diagram 2 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 120 mm = 2400 = 2700 = 3000 = 3300 = Excentricitet e t (mm) Diagram 4 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 190 mm h 120 ef = 2400 h 110 ef = 2800 h 100 ef = 3200 = = Excentricitet e t (mm)

15 Lodret bæreevne Diagram Lodret bæreevne af massiv blokmur Diagram 6 Regningsmæssig bæreevne N Rd Diagram 8 = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = 5000 t = 290 mm Excentricitet e t (mm) Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 350 mm = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = Excentricitet e t (mm) Regningsmæssig bæreevne N Rd Diagram Diagram 9 = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 230 mm Excentricitet e t (mm) = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = 5000 t = 330 mm Excentricitet e t (mm) Regningsmæssig bæreevne N Rd t = 390 mm = 2500 = 3000 = 3500 = 4000 = 4500 = Excentricitet e t (mm)

16 Vandret bæreevne Vandret bæreevne M Ed = regningsmæssig værdi af påført moment. M Rd = regningsmæssige værdi af murens momentbæreevne. M Rd = f xd Z Z = det elastiske modstandsmoment. Ved svigt parallelt med liggefugerne fås: M Ed1 = a 1 W Ed L² For vægge med indspændinger kan bæreevnen tilnærmet forøges med følgende faktorer: Firesidig understøttet væg og væg fri foroven med 1 indspænding: k 2 = 1,2-0,02 L Firesidig understøttet væg og væg fri foroven med 2 indspændinger og tresidig understøttet væg med 1 indspænding: k 2 = 1,4-0,02 L Ved svigt vinkelret på liggefugerne fås: M Ed2 =a 2 W Ed L² W Ed er den regningsmæssige tværlast pr. arealenhed a 1 =μ a 2 μ= f xd1 /f xd2 a 1 og a 2 kan bestemmes i h.t. Eurocode 6, Anneks E. I nærværende hæfte er bæreevnen bestemt på basis af brudlinjeteorien, der er eftervist at gælde for blokmurværk ved forsøg. Der er udarbejdet diagrammer for vægge med følgende understøtningsforhold: Væg understøttet på 4 sider. Bæreevnen er bestemt ud fra følgende formler: Væg understøttet på 4 sider: Væg fri på 1 side: (I) (II) (III) Tresidig understøttet væg med fri side. Væg fri foroven: (IV) (V) Tresidig understøttet væg fri foroven. L = Væglængde h = Væghøjde t = Vægtykkelse Anvendes i formel I, IV og V: Anvendes i formel III: For vægge med vindueshuller af normal størrelse og placering kan bæreevnen tilnærmet findes, ved at reducere med følgende faktor: A o = Areal af huller A = Areal af vægfelt Spændingerne i blokmurværket beregnes herefter svarende til f xd1 i alle retninger. Indspændingsgraden i ved en vægside kan fås, hvis væggen er gennemgående hen over en understøtning, og nabofeltet har nogenlunde samme væglængde, som det betragtede vægfelt. i skal beregnes, men kan sættes til 0,5 ved hjørner og 0,0 ved åbninger. Forudsætninger for diagrammerne Diagrammerne gælder for blokmurværk opmuret i blokke i mindst blokklasse 600 (Basistrykstyrke 2,3 MPa) og med mørtel med trykstyrke på mindst MC 3,5 MPa eller ML 7,0 MPa (fx KC 20/80/550 jf. tabel side 5).

17 Diagram 10 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 4,00 Vægtykkelse, t = 100 mm, 120 mm, 150 mm 3,50 3,00 2,50 t = 150, h = 2500 mm t = 150, h = 3000 mm t = 150, h = 3500 mm t = 120, h = 2500 mm t = 120, h = 3000 mm t = 120, h = 3500 mm 17 1,50 t = 100, h = 2500 mm t = 100, h = 3000 mm 0,50 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 11 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 0 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 1,50 0,50 t = 190, h = 2500 mm t = 190, h = 3000 mm t = 190, h = 3500 mm t = 190, h = 4000 mm Vægtykkelse, t = 190 mm, 230 mm, 290 mm t = 290, h = 2500 mm t = 290, h = 3000 mm t = 290, h = 3500 mm t = 290, h = 4000 mm t = 230, h = 2500 mm t = 230, h = 3000 mm t = 230, h = 3500 mm t = 230, h = 4000 mm 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 12 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) Vægtykkelse, t = 330 mm, 350 mm, 390 mm 15,00 14,00 13, t = 390, h = 2500 mm t = 390, h = 3000 mm t = 390, h = 3500 mm t = 390, h = 4000 mm 0 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 t = 350, h = 2500 mm t = 350, h = 3000 mm t = 350, h = 3500 mm t = 350, h = 4000 mm t = 330, h = 2500 mm t = 330, h = 3000 mm t = 330, h = 3500 mm 4,00 t = 330, h = 4000 mm 3,00 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m)

18 18 Diagram 13 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 1,75 1,50 Vægtykkelse, t = 100 mm, 120 mm, 150 mm t = 150, h = 2500 mm t = 150, h = 3000 mm t = 150, h = 3500 mm 1,25 0,75 t = 120, h = 2500 mm t = 120, h = 3000 mm t = 120, h = 3500 mm t = 100, h = 2500 mm t = 100, h = 3000 mm 0,50 0,25 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 14 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 1,50 0,50 Vægtykkelse, t = 190 mm, 230 mm, 290 mm t = 290, h = 2500 mm t = 290, h = 3000 mm t = 290, h = 3500 mm t = 230, h = 2500 mm t = 230, h = 3000 mm t = 190, h = 2500 mm t = 230, h = 3500 mm t = 190, h = 3000 mm t = 190, h = 3500 mm 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 15 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 0 t = 390, h = 2500 mm 9,00 t = 390, h = 3000 mm t = 390, h = 3500 mm 8,00 7,00 6,00 5,00 Vægtykkelse, t = 330 mm, 350 mm, 390 mm t = 350, h = 2500 mm t = 350, h = 3000 mm t = 330, h = 2500 mm t = 350, h = 3500 mm t = 330, h = 3000 mm t = 330, h = 3500 mm 4,00 3,00 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m)

19 Diagram 16 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 4,00 Vægtykkelse, t = 100 mm, 120 mm, 150 mm 3, ,00 2,50 1,50 t = 150, h = 2500 mm t = 150, h = 3000 mm t = 150, h = 3500 mm t = 120, h = 2500 mm t = 120, h = 3000 mm t = 120, h = 3500 mm t = 100, h = 2500 mm t = 100, h = 3000 mm 0,50 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 17 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) 0 Vægtykkelse, t = 190 mm, 230 mm, 290 mm 9,00 8,00 7,00 6,00 t = 290, h = 2500 mm t = 290, h = 3000 mm t = 290, h = 3500 mm t = 290, h = 4000 mm 5,00 t = 230, h = 2500 mm t = 230, h = 3000 mm 4,00 t = 230, h = 3500 mm t = 230, h = 4000 mm 3,00 t = 190, h = 2500 mm t = 190, h = 3000 mm t = 190, h = 3500 mm t = 190, h = 4000 mm 0,50 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m) Diagram 18 Vandret bæreevne q Rd (kn/m²) Vægtykkelse, t = 330 mm, 350 mm, 390 mm 15,00 14,00 13, ,00 t = 390, h = 2500 mm t = 390, h = 3000 mm t = 390, h = 3500 mm t = 390, h = 4000 mm 8,00 t = 350, h = 2500 mm 7,00 t = 350, h = 3000 mm 6,00 5,00 4,00 3,00 t = 330, h = 2500 mm t = 330, h = 3000 mm t = 330, h = 3500 mm t = 330, h = 4000 mm t = 350, h = 3500 mm t = 350, h = 4000 mm 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 Væglængde L (m)

20 Kombination af lodret og vandret bæreevne Kombination af lodret og vandret bæreevne For vægge udsat for både lodret og vandret last kan an vendes de værdier, som er angivet i de følgende M-N diagrammer. Der er i diagrammerne medregnet blokmurværkets trækspændinger, og diagrammerne gælder derfor kun for tresidigt eller firesidigt understøttede murfelter. Overgangskurven kan baseres på en forudsætning om lineær-elastisk spændingsfordeling over tværsnittet, hvor følgende ulighed skal være opfyldt B. Hulmur Den vandrette last fordeles på formur og bagmur i henhold til deres stivheder. Bagmuren, der forudsættes at være lodret belastet, undersøges derefter som under punkt A. For- og bagmur undersøges hver for sig for vandret bæreevne alene. Sf = Formurens relative stivhedstal Sb = Bagmurens relative stivhedstal Der kan anvendes Elasticitetsmodulet for bøjning: Ex = 0,5 Eok Fremgangsmåden ved anvendelse af diagrammerne er følgende: A. Massiv mur Momentet M1 i murværkets liggefuger bestemmes på følgende måde: M1 = m qed hvor m findes af diagram Diagrammerne er bestemt ud fra formlerne angivet på side 16. Momentet for lodret last M2 = NEd et bestemmes. Herefter fås det samlede moment MEd = M1 + M2 Punktet NEd, MEd skal i M-N diagrammerne (diagram 2230) ligge under kurverne for den pågældende væg. Af hensyn til moment i studsfugerne skal væggen også undersøges for vandret bæreevne alene.

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1 Dato 05.11.2009 Side 1 Teknisk information Dato 05.11.2009 Side 2 Dato 05.11.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog U-0,13 Stærkt bærende Stor brandsikkerhed Super lavenergi På kun 40 cm!

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 48 afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 Opmuring og mørtel: 4.2 Opmuring og mørtel...51 4.3 Den rigtige mørtel til den valgte sten...52-53 4.4 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...54-55

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

TEMPERATUR- OG FUGTBEVÆGELSE R

TEMPERATUR- OG FUGTBEVÆGELSE R TEKNISK RAPPORT 184/8 8 TEMPERATUR- OG FUGTBEVÆGELSE R I MURVÆRK Carsten Bredahl Nielse n Laboratoriet for Bygningsmateriale r Danmarks Tekniske Højskol e maj 1988 Indhold : Indlednin g Resume sid e Baggrund

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere