Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton"

Transkript

1 Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse Normer m.v Publikationer og forskrifter Miljø- og kontrolklasser Sikkerhedsklasse Terrænkategori Kontrolinstans 6 VÆGELEMENTER 6 3. Elementspecifikationer Produktdata Måltolerancer for det enkelte element Mærkning Armering Murbindere Falselementer El - indstøbninger VVS - udsparinger Øvrige indstøbningsdele Udsparinger til indvendige døre 8 4. Arbejdets udførelse Fordeling af projekteringsydelser Lagring og transport af vægelementer Tilkørselsforhold 8 5. Montage Kontrol og fastlæggelse af højde Afstivnings- og montagemateriel 9 Version af 14

3 5.3 Montagetolerancer Montage af vægelementer Finish Fjernelse af afstivning Kvalitetskontrol Udtørring/fugtmåling Dilatationsfuger 10 DÆKELEMENTER Materialer Produktdata Måltolerancer for det enkelte element Spændvidde og lastforhold Elementnummerering og mærkning Armering Øvrige indstøbningsdele Udvekslinger, udsparinger m.m Arbejdets udførelse Fordeling af projekteringsydelser Lagring og transport af dækelementer Tilkørselsforhold Montage Kontrol og fastlæggelse af højde Inden montageopstart Montage af dækelementer Finish ved dækmontage 13 TILKNYTTEDE ARBEJDER 13 Version af 14

4 OMFANG OG GRUNDLAG 1. Arbejdets omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk levering og montage af letbetonelementer og betonelementer inkl. de ydelser, som er beskrevet i nærværende beskrivelse og vist på tilhørende tegninger, herunder: Bagvægge i letbeton Bærende skillevægge i letbeton Ikke bærende skillevægge i letbeton Lejlighedsskel i letbeton Vægge, helt eller delvist i beton Dæk af letbeton Falselementer Indstøbte elrør og -dåser Udsparinger for VVS-installationer Indstøbningsdele Alle nødvendige hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige afstivninger inkl. nødvendige forankrings- og montagebeslag, midlertidige afdækningsgelændere skal være indeholdt i tilbudet. Køreveje for elementtransport og mobilkran, affaldscontainere, el og vand etableres uden for nærværende entreprise. 2. Grundlag for arbejdes udførelse 2.1 Normer m.v. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er angivet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: Titel DS/EN 1990 Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA:2012 Nationalt Anneks til Eurocode1: Last på bygværker Del 1-1 Generelle laster densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast EN DK NA:2012 Nationalt Anneks til Eurocode 1: last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast EN DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast EN DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner EN DK NA:2013 Nationalt Anneks til: Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler Udgave 2. udgave, udgave, udgave, udgave, udgave, udgave, Version af 14

5 for bygningskonstruktioner DS/EN Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering EN DK NA:2011 Nationalt Anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering DS/EN Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner EN DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk EN DK NA:2008 Nationalt anneks til Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk DS/EN Beton Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse DS 2426:2004 Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark DS/EN A1, AC Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter DS/EN AC Præfabrikerede betonelementer Søjler, bjælker og rammer DS/EN Præfabrikerede betonelementer Vægelementer DS/EN AC Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med åben struktur DS/INF 168:2008 Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur 1. udgave Udgave udgave, udgave, udgave, udgave, udgave, udgave udgave udgave, Elementerne skal være CE-mærkede i henhold til gældende produktstandarder i Danmark. 2.2 Publikationer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er angivet i projektmaterialet, er følgende dokumenter gældende: Elementleverandørens vejledninger, anvisninger og forskrifter BIH s projekteringsvejledninger hæfte 1-10, Dansk Beton, letbetonelementgruppen - BIH BIPS A24, betonoverflader specifikation, krav og kontrol MBK, Malerfagligt BehandlingsKatalog, Teknologisk Institut, Overfladeteknik Dansk Byggeri Hvor går grænsen? Malerfaget Dansk Byggeri Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Dansk Byggeri Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage BranchemiljøArbejdsRådet for Bygge og Anlæg, Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer BranchemiljøArbejdsRådet for Bygge og Anlæg, Håndbog for sikkerhedsgruppen Version af 14

6 Gældende brugsanvisninger, forskrifter og vejledninger udarbejdet af leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse m.m. skal overholdes, såfremt andet ikke fremgår af projektmaterialet. 2.3 Miljø- og kontrolklasser Elementer udføres til passiv miljøklasse (Eksponeringsklasse X0, XC1) og i normal kontrolklasse, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet. 2.4 Sikkerhedsklasse Elementer dimensioneres i konsekvensklasse CC2, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet. 2.5 Terrænkategori Byggeriet er placeret i terrænkategori IV byområder med tætstående bygninger, hvis gennemsnitshøjde er større end 15 m. Byggeriet er placeret i terrænkategori III forstads- eller industriområder, rækker af læhegn. Byggeriet er placeret i terrænkategori II - landbrugsland med læhegn, spredte små landbrugsbygninger, huse eller træer. Byggeriet er placeret i terrænkategori I hav med brydende bølger, søer og fjorde med mindst 5 km frit stræk opstrøms og glat, fladt landskab uden forhindringer. 2.6 Kontrolinstans Produktion af letbetonelementer jvf. DS/EN 1520 og betonelementer jf. DS /EN 206-1, DS 2426, DS/EN 13369, DS/EN og DS/EN skal være underlagt en af DANAK akkrediteret certificeringsordning. VÆGELEMENTER 3. Elementspecifikationer 3.1 Produktdata Letbetonelementer jf. DS/EN 1520 Middeldensitet kg/m³ Overfladekarakteristik *) grov/åben finkornet Grov/åben Maks. fugt ved levering % *) For fritstående kanter og false henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton I øvrigt henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Betonelementer jf. DS / EN 206-1, DS 2426, DS/EN 13369, DS/EN 14992, DS/EN og BIPS A24 Overfladekarakteristik BIPS A24 - formside BO 22 - opside BO Måltolerancer for det enkelte element Det enkelte element skal overholde følgende tolerancer: Længde, betonelementer - L 2,4 m Længde, betonelementer - L 7,2 m Længde, betonelementer - L > 7,2 m ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm Version af 14

7 Højde, betonelementer - H 7,2 m Højde, betonelementer - H > 7,2 m Længde, letbetonelementer Højde, letbetonelementer Tykkelse Afvigelse fra retvinkel i elementets plan - Beton Afvigelse fra retvinkel i elementets plan - Letbeton Udsparingsmål for døre/vinduer Placering af døre/vinduer Placering af el-dåser, lodret/vandret El-dåser, under plan El-dåser, afvigelse fra lod over 150 mm Tomt el-rør uden dåse, vandret placering Øvrige indstøbningsdele Ovenstående kontrolleres ved fortløbende opmåling. ± 8 mm ± 12 mm ± 8 mm ± 8 mm ± 5 mm L 1,0 m: 3 mm / 0,5 m L > 1,0 m: 2 mm / 0,5 m maks. 2 mm / 0,5 m +10/-10 mm ± 10 mm ± 15 mm maks. 5 mm maks. 5 mm ± 20 mm ± 15 mm 3.3 Mærkning Det enkelte element skal forsynes med en entydig identifikation, som knytter element, følgesedler og tegningsmateriale sammen. Identifikationen kan f.eks. bestå af en mærkning af elementet med sagsnummer og elementnummer. 3.4 Armering Vægelementer af letbeton dimensioneres som uarmerede eller armerede. Hvor statiske forhold kræver det, kan elementerne udføres med forstærkninger af beton. Vægelementer af beton kan både dimensioneres som uarmerede og armerede. Af hensyn til transport og svind skal alle vægge forsynes med svejst netarmering. Til forebyggelse af revnedannelse, skal der forstærkes omkring dør- og vinduesåbninger. 3.5 Murbindere I bagmure til skalmuring skal indstøbes ø 4 mm rustfaste bindere, som placeres på følgende måde : 6 stk. normalbindere pr. m² Ekstra bindere (c/c 300 mm) lodret og vandret ved døre, vinduer og murafslutninger. Lodret afstand mellem binderrækker jf. modulafstand (267/400 mm). Udretning foretages under murerarbejdet. 3.6 Falselementer Der leveres falselementer omkring vinduer og døre i henhold til tegninger og detailsnit. Falselementerne skal være pålimet såvel som mekanisk fastholdt i henhold til leverandørens anvisninger. 3.7 El - indstøbninger Af hensyn til fremføring af ledninger indstøbes rør og dåser til el-installationer som standard med 2 stk. Ø16 mm rør pr. dåse. Ved flerpolede dåser er standarden Ø20 mm rør. Dåser skal passe til afbryderserie LK FUGA eller LK OPUS fra Lauritz Knudsen, som beskrevet under el-entreprisen. Version af 14

8 Dæksler og rørpropper fjernes under el-entreprisen. Lukning af udsparinger for rørtilslutning udføres af anden entreprenør. Dåser og rør placeres i elementerne i henhold til elementleverandørens standard for el-udsparinger. Omfanget af el-indstøbninger fremgår af tegningsmaterialet. 3.8 VVS - udsparinger Elementerne leveres med resalitter for VVS, samt udsparinger for rørgennemføringer i henhold til tegningsmaterialet. Resalitter udføres og placeres i elementerne i henhold til elementleverandørens standard for vvs- og ventilationsudsparinger. Lukning udføres af anden entreprenør. 3.9 Øvrige indstøbningsdele Tilbudet skal omfatte alle nødvendige forankrings- og montagebeslag i henhold til projektmaterialet og/eller leverandørens forskrifter. Nødvendige midlertidige afstivninger og disses fastgørelse samt løftebeslag skal være indeholdt i tilbudet Udsparinger til indvendige døre Udsparinger til indvendige døre udføres i henhold til elementleverandørens standard for dør-udsparinger. 4. Arbejdets udførelse 4.1 Fordeling af projekteringsydelser Projekteringsydelserne fordeles efter bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. Vægelementer i bygningsafsnit A er udsat for en standardbelastning (klasse I) og projekteres efter model 4LI. Vægelementer i bygningsafsnit B er udsat for en kompleks belastning (klasse II) og projekteres efter model 3RII. 4.2 Lagring og transport af vægelementer Vægelementer skal være lagret min. 3 døgn, før disse leveres på byggepladsen. Elementleverandøren skal sikre, at elementerne har den tilstrækkelige styrke til at kunne transporteres og monteres uden beskadigelse. Under transport af elementer skal disse understøttes således, at beskadigelse undgås. Det påhviler elementleverandøren at sikre elementerne mod skader under håndtering frem til levering på byggeplads. 4.3 Tilkørselsforhold Det påhviler elementleverandøren i god tid inden leveringen opstartes, at koordinere tilrettelæggelsen af tilkørselsforholdene på pladsen med byggeledelsen. Byggeveje og tilkørselsforhold fremgår af byggepladsplanen. Supplerende køreveje for elementtransport og mobilkran etableres af bygherren. 5. Montage 5.1 Kontrol og fastlæggelse af højde Før elementmontagen opstartes, skal bygningsmålene kontrolleres. Version af 14

9 Der skal foretages krydsmåling af bygningen, og koter skal kontrolleres. Byggeledelsen angiver en fixkote samt modullinier eller hovedlinier for byggeriet. 5.2 Afstivnings- og montagemateriel Montageentreprenøren skal selv indregne og levere alt fornødent afstivnings- og montagemateriel, inkl. kran. 5.3 Montagetolerancer Måltolerancer for monterede vægelementer Placering i planet Koter til underside af væg Afvigelse fra lod Afvigelse af vægplacering over/under etageadskillelse i forhold til det projekterede ± 10 mm ± 5 mm Maks. 2 mm / meter Maks. 10 mm Udfaldskrav til overflader på monterede vægelementer Planhedsafvigelse ved elementsamlinger Maks. 5 mm / 1 meter retskinne, jævnt stigende / faldende, maks. 1:100 Betonudbedringer Som ensartet filtset flade, lokal planhedsafvigelse +0,2 til -1 mm Måltolerancer for vindues- og dørudsparinger Falstype Standard, som efterfølgende beklædes eller pudses Pladefalse og pudsede false, som skal stå klar til maler Vandret placering ± 10 mm ± 5 mm Lodret placering ± 10 mm ± 5 mm Størrelse +10/-10 mm ± 5 mm udsparing Afvigelse fra lod Maks. 2 mm / 0,5 meter Maks. 2 mm / meter Alle montagetolerancer kontrolleres ved fortløbende opmåling i forhold til hovedlinier for byggeriet. 5.4 Montage af vægelementer Elementerne opklodses mm. Der skal anvendes en fugtstabil og blivende opklodsning, som f.eks. plastbrikker eller skiferplader. Understøtningen skal have tilstrækkelig størrelse i forhold til elementets vægt, så deformationer i underlaget ikke forekommer. På fundamenter skal der under bag- og skillevægselementer udlægges asfaltpap. Ved vægelementer placeret på terrændæk skal der ikke udlægges asfaltpap. Omfang af radonsikring fremgår af tegningsmaterialet. Understøbningen foretages i forbindelse med eller umiddelbart efter endt montage. Elementerne må ikke belastes (spær, dæk mv.) før tidligst 48 timer efter understøbningen er udført. Understøbningen skal foretages med en understøbningsmørtel efter elementleverandørens forskrifter. Mørtelen skal være tilsat et ekspanderende middel. Version af 14

10 Der skal udvises stor omhyggelighed ved understøbning af vægelementerne, og der må ikke på noget sted være uudfyldte lommer eller huller i understøbningsmørtelen. Alle lodrette samlinger udføres og sammenstøbes/limes med en fugebeton/lim efter elementleverandørens forskrifter. Hvor isolering i dobbelte lejlighedsskel fremgår af tegningsmaterialet, leveres og monteres dette af elementmontøren. Falselementer ved vinduer og døre skal pålimes og mekanisk fastholdes i henhold til elementleverandørs forskrifter. 5.5 Finish Det påhviler montageentreprenøren at udbedre skader så som huller i overfladen, afslåede hjørner og kanter mv. Udfaldskrav til overflader på detaljer ved monterede elementer Betegnelse Frie endeflader Fritstående kanter (fx vindues- og dørlysninger) Planhedsafvigelse ved samlinger - Betonudbedringer Lokal planhedsafvigelse: + 1 til 3 mm Udadgående hjørner Maks. 5 mm / 1 meter retskinne, jævnt faldende, maks. 1:100 Lokal planhedsafvigelse: + 1 til 3 mm Affasning Maks. 5 mm / 1 meter retskinne Lokal planhedsafvigelse: + 1 til 3 mm 5.6 Fjernelse af afstivning Afstivninger på elementerne må ikke fjernes, før konstruktionen er stabil. Såfremt det stabiliserende system først etableres på et senere tidspunkt af anden entreprenør, afregnes midlertidig afstivning separat med bygherren. 5.7 Kvalitetskontrol Montageentreprenøren skal umiddelbart efter afsluttet montage aflevere kvalitetsdokumentation til byggeledelsen i form af stikprøvevis kontrolopmåling. 5.8 Udtørring/fugtmåling Udtørring og dokumentation for fugtindhold foretages af anden part end elementmontøren. Inden malerarbejde og fliseopsætning på vægge af letbeton skal elementerne være udtørret i henhold til nedenstående skema. Densitet Anbefalet maks. fugtindhold 1200 kg/m³ 7,0 % (vægt) 1500 kg/m³ 5,0 % (vægt) 1800 kg/m³ 4,0 % (vægt) 2000 kg/m³ 4,0 % (vægt) Kontrolleres ved hjælp af veje-tørre-metoden. 5.9 Dilatationsfuger Hvor der i projektmaterialet er angivet placering af dilatationsfuger, skal montageentreprenøren klargøre disse til fugning med en fugedybde på mm og en fugebredde på 8 16 mm. Ved elementer uden affasning skal fugekanten fremstå lige og skarpkantet. Elementmontøren skal påregne uden udgift for bygherren at skulle opskære fugen efter udstøbning om nødvendigt. DÆKELEMENTER 6. Materialer 6.1 Produktdata Dækelementer af letbeton jf. DS/EN 1520 Version af 14

11 Overfladekarakteristik finkornet Maks. fugtindhold ved levering 15 % I øvrigt henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton 6.2 Måltolerancer for det enkelte element Det enkelte element skal overholde følgende tolerancer: Tykkelse Længde Bredde Bredde, paselementer Planhed på underside Planhed på overside Afvigelse fra ret vinkel Udsparingsmål Placering af udsparing Placering af el-dåser Ovenstående kontrolleres ved fortløbende opmåling. ± 5 mm ± 8 mm ± 2 mm ± 10 mm 3 mm / 1 meter, jævnt stigende / faldende maks. 1:100 ± 10 mm / 1 meter 2 mm / 0,5 meter ± 10 mm ± 20 mm ± 15 mm 6.3 Spændvidde og lastforhold Spændvidde, spændretning og lastforhold fremgår af tegningsmaterialet. Endelig dimensionering af elementer foretages af elementleverandøren. 6.4 Elementnummerering og mærkning Alle elementer skal af elementleverandøren være forsynet med tydelig mærkning, der sikrer entydig sporbarhed til produktionsgrundlaget. 6.5 Armering Elementer udføres som massive slaptarmerede letklinkerbetonelementer. Udover armering til fornøden bæreevne og stivhed skal elementleverandøren indstøbe den til elementtypen tilstrækkelige transportarmering. Løftebøjler skal være planforsænkede. 6.6 Øvrige indstøbningsdele Elementleverandøren skal forsyne elementerne med nødvendige insert, dornhuller, bøjler, strittere, el-dåser mm. i henhold til tegningsmaterialet. 6.7 Udvekslinger, udsparinger m.m. Hvor tegningsmaterialet angiver dette, skal elementleverandøren levere de nødvendige udvekslingsjern, udsparinger og lignende. 7. Arbejdets udførelse 7.1 Fordeling af projekteringsydelser Projekteringsydelserne fordeles efter bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. Dækelementer i bygningsafsnit C er udsat for en standardbelastning (klasse I) og projekteres efter model 5. Version af 14

12 7.2 Lagring og transport af dækelementer Alle elementer skal være lagret min. 3 døgn, før disse leveres på byggepladsen. Elementleverandøren skal sikre, at elementerne har den tilstrækkelige styrke til at kunne transporteres og monteres uden at de beskadiges. Under transport af elementer, skal disse understøttes efter leverandørens anvisninger og således, at beskadigelse undgås. Det påhviler elementleverandøren at sikre elementerne mod skader under håndteringen frem til levering på byggeplads. 7.3 Tilkørselsforhold Det påhviler montageentreprenøren i god tid inden leveringen opstartes, at koordinere tilrettelæggelsen af tilkørselsforholdene på pladsen med byggeledelsen. Byggeveje og tilkørselsforhold fremgår af byggepladsplanen. Supplerende køreveje for elementtransport og mobilkran etableres af bygherren. 8. Montage 8.1 Kontrol og fastlæggelse af højde Før elementmontagen opstartes, skal bygningsmålene kontrolleres til sikring af, at krav til min. vederlagsdybde kan overholdes. Der skal foretages krydsmåling af bygningen, og vederlagskoten skal kontrolleres. Byggeledelsen angiver en fixkote samt modullinier eller hovedlinier for byggeriet. 8.2 Inden montageopstart Inden montagen opstartes skal følgende kontrolleres: Vægelementernes afstivninger og udstøbninger Stabilitet af øvrige konstruktioner, som skal bære dækelementerne Elementoverkanternes tolerance og vederlagenes rethed 8.3 Montage af dækelementer Måltolerancer for monterede dækelementer Placering i planet ± 10 mm Koter til underside af dæk i vederlag ± 10 mm Alle montagetolerancer kontrolleres ved fortløbende opmåling i forhold til hovedlinier for byggeriet. Ved montage af dækelementer skal elementleverandørens anvisninger og montagevejledning følges. Som udgangspunkt oplægges elementerne i cementbaseret elementlim. Limen skal udligne dækelementets pilhøjde og sikre tæthed mellem væg- og dækelement. Hvor der i projektmaterialet er foreskrevet vederlagsmateriale (asfaltpap, neoprene), leveres og udlægges dette af elementmontøren som angivet. Anvendes dornsamling mellem vægge og dæk (i kombination med fuld vederlagdybde), skal type, dimension, længde og antal dorne fremgå af montageplan. Omkring dornhul i dækelement skal der være indstøbt u-bøjle. Dornhuller skal udstøbes med fugebeton. Kantbjælker og kantstøbning skal udføres som angivet i projektmaterialet. Version af 14

13 Ved dobbelte lejlighedsskel støbes mod en strimmel trykfast mineraluld i hulrummets tykkelse, så det sikres, at der ikke opstår nogen form for permanent, fast forbindelse mellem de to vægdele/dæk. Inden udstøbning af fuger skal dækelementernes indbyrdes planhed på undersiden kontrolleres. Trappehuller og udsparinger skal afdækkes i takt med montagen. 8.4 Finish ved dækmontage Udfaldskrav til overflader for monterede dækelementer Planhedsafvigelse ved samlinger Maks. 5 mm Fuger mellem dæk Maks. 5 mm Betonudbedringer Lokal planhedsafvigelse + 0,2 til -1 mm Elementmontøren lukker samlinger mellem væg og dæk ved endevederlag og ved sidevederlag med elementlim. Samlinger mellem dækelementer og ikke bærende vægge samt dækelementer indbyrdes lukkes af anden entreprenør. TILKNYTTEDE ARBEJDER Denne side er et supplement til den generelle entreprisebeskrivelse for levering og montage af væg- og dækelementer. Det er tænkt som en huskeliste og guide for god sammenhæng med øvrige entrepriser og arbejder. Hvor elementbeskrivelsen nævner "anden entreprenør", er nedenfor givet forslag til tekst og placering af arbejdet. A. Entreprisebeskrivelsens pkt. 1 om arbejdets omfang: Køreveje for elementtransport og mobilkran, affaldscontainere, el og vand etableres uden for nærværende entreprise. Forslag: Under jord og betonarbejdet Tilkørselsforholdene skal være bæredygtige og plane for tung trafik som lastbiler med trailer. Totalvægten for den tunge trafik kan være op til 50 tons med en samlet længde op til 18 meter. Tilkørselsveje skal have den fornødne bredde og skal føre helt frem til monteringsstedet i en maks. afstand af 2 meter. Vejen må ikke have fald, stigninger eller kurver, der hindrer eller generer den tunge trafik. B. Entreprisebeskrivelsens pkt. 3.7 om el indstøbninger og 3.8 om VVS-udsparinger: Lukning udføres af anden entreprenør. Forslag: Under murerarbejdet Riller og udsparinger for el-rør og VVS lukkes i væg- og dækelementer med cementmørtel C100/400 (1:4 efter vægt eller ca. 1:3 efter volumen). Vedhæftning til underlaget skal sikres ved f. eks. at påføre reparationsstedet en sand- og cementvælling tilsat betonklæber. De færdige overflader skal svare til den aktuelle specifikation af elementet. C. Entreprisebeskrivelsens pkt. 5.5 om finish Forslag: Under malerarbejdet Stødsamlinger mellem elementer strimles med glasvæv i kvalitet som Dragon Glassilkevæv (Flügger) for at forebygge revner i den færdigbehandlede overflade. Arbejdet skal fremgå af malerbeskrivelsen. D. Entreprisebeskrivelsens pkt. 5.9 om dilatationsfuger: Hvor der i projektmaterialet er angivet placering af dilatationsfuger, skal montageentreprenøren klargøre disse til fugning. Version af 14

14 Forslag: Under malerarbejdet Hvor elementsamlinger er udført som dilatationsfuger, skal malerarbejdet udføres under hensyntagen hertil samt at arbejdet koordineres med fugearbejdet. Forslag: Under fugearbejde Materialer og udførelse beskrives under fugearbejde. E. Entreprisebeskrivelsens pkt. 8.4 om finish ved dækmontagen: Samlinger mellem dækelementer og ikke bærende vægge samt dækelementer indbyrdes lukkes af anden entreprenør. Forslag: Under malerarbejdet I det omfang, det fremgår af behandlingsanvisningen, skal samlinger mellem dækelementer indbyrdes (markeret V-formet fuge) lukkes med acrylplastfugemasse. Forslag: Under fugearbejdet Hvor der er 10 til 20 mm luft mellem dækunderside og vægtop ved ikke bærende skillevægge, udfyldes fugen med isoleringsmateriale. Der afsluttes med fugeunderlag samt elastisk fuge til begge sider. Fugematerialet skal kunne overmales med vægplastmaling. Version af 14

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Fastgørelse af karm... 5 2.3 Montage af dør... 6 2.4 Kontrol

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Leverandør brugsanvisning

Leverandør brugsanvisning Leverandør brugsanvisning Vægge Bjælker Søjler Huldæk Ribbedæk Ribbetagplader Ver: 11.07.2012 1/20 1 Indhold 2 Forord... 4 3 Elementdata... 4 4 Referencetabel til AT-Anvisning 2.4.0.1... 5 5 Vægge... 6

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Udvikling og opdaterin

Udvikling og opdaterin Udvikling og opdaterin af EC2 Bjarne Chr. Jensen Ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Hvad har vi nået? For byggeri er Eurocodes gældende fra februar 2008 For byggeri er Eurocodes alene gældende

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Montage af Ytong Energy+

Montage af Ytong Energy+ Montage af Ytong Energy+ Generelt Opbevaring af YTONG Energy+ YTONG Energy + aflæsses og opbevares på plant og jævnt underlag. YTONG Energy + leveres på paller, indpakkede i folie og bør først udpakkes,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere