Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton"

Transkript

1 Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse Normer m.v Publikationer og forskrifter Miljø- og kontrolklasser Sikkerhedsklasse Terrænkategori Kontrolinstans 6 VÆGELEMENTER 6 3. Elementspecifikationer Produktdata Måltolerancer for det enkelte element Mærkning Armering Murbindere Falselementer El - indstøbninger VVS - udsparinger Øvrige indstøbningsdele Udsparinger til indvendige døre 8 4. Arbejdets udførelse Fordeling af projekteringsydelser Lagring og transport af vægelementer Tilkørselsforhold 8 5. Montage Kontrol og fastlæggelse af højde Afstivnings- og montagemateriel 9 Version af 14

3 5.3 Montagetolerancer Montage af vægelementer Finish Fjernelse af afstivning Kvalitetskontrol Udtørring/fugtmåling Dilatationsfuger 10 DÆKELEMENTER Materialer Produktdata Måltolerancer for det enkelte element Spændvidde og lastforhold Elementnummerering og mærkning Armering Øvrige indstøbningsdele Udvekslinger, udsparinger m.m Arbejdets udførelse Fordeling af projekteringsydelser Lagring og transport af dækelementer Tilkørselsforhold Montage Kontrol og fastlæggelse af højde Inden montageopstart Montage af dækelementer Finish ved dækmontage 13 TILKNYTTEDE ARBEJDER 13 Version af 14

4 OMFANG OG GRUNDLAG 1. Arbejdets omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk levering og montage af letbetonelementer og betonelementer inkl. de ydelser, som er beskrevet i nærværende beskrivelse og vist på tilhørende tegninger, herunder: Bagvægge i letbeton Bærende skillevægge i letbeton Ikke bærende skillevægge i letbeton Lejlighedsskel i letbeton Vægge, helt eller delvist i beton Dæk af letbeton Falselementer Indstøbte elrør og -dåser Udsparinger for VVS-installationer Indstøbningsdele Alle nødvendige hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige afstivninger inkl. nødvendige forankrings- og montagebeslag, midlertidige afdækningsgelændere skal være indeholdt i tilbudet. Køreveje for elementtransport og mobilkran, affaldscontainere, el og vand etableres uden for nærværende entreprise. 2. Grundlag for arbejdes udførelse 2.1 Normer m.v. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er angivet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: Titel DS/EN 1990 Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA:2012 Nationalt Anneks til Eurocode1: Last på bygværker Del 1-1 Generelle laster densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast EN DK NA:2012 Nationalt Anneks til Eurocode 1: last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast EN DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast EN DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner EN DK NA:2013 Nationalt Anneks til: Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler Udgave 2. udgave, udgave, udgave, udgave, udgave, udgave, Version af 14

5 for bygningskonstruktioner DS/EN Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering EN DK NA:2011 Nationalt Anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering DS/EN Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner EN DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk EN DK NA:2008 Nationalt anneks til Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk DS/EN Beton Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse DS 2426:2004 Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark DS/EN A1, AC Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter DS/EN AC Præfabrikerede betonelementer Søjler, bjælker og rammer DS/EN Præfabrikerede betonelementer Vægelementer DS/EN AC Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med åben struktur DS/INF 168:2008 Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur 1. udgave Udgave udgave, udgave, udgave, udgave, udgave, udgave udgave udgave, Elementerne skal være CE-mærkede i henhold til gældende produktstandarder i Danmark. 2.2 Publikationer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er angivet i projektmaterialet, er følgende dokumenter gældende: Elementleverandørens vejledninger, anvisninger og forskrifter BIH s projekteringsvejledninger hæfte 1-10, Dansk Beton, letbetonelementgruppen - BIH BIPS A24, betonoverflader specifikation, krav og kontrol MBK, Malerfagligt BehandlingsKatalog, Teknologisk Institut, Overfladeteknik Dansk Byggeri Hvor går grænsen? Malerfaget Dansk Byggeri Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Dansk Byggeri Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage BranchemiljøArbejdsRådet for Bygge og Anlæg, Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer BranchemiljøArbejdsRådet for Bygge og Anlæg, Håndbog for sikkerhedsgruppen Version af 14

6 Gældende brugsanvisninger, forskrifter og vejledninger udarbejdet af leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse m.m. skal overholdes, såfremt andet ikke fremgår af projektmaterialet. 2.3 Miljø- og kontrolklasser Elementer udføres til passiv miljøklasse (Eksponeringsklasse X0, XC1) og i normal kontrolklasse, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet. 2.4 Sikkerhedsklasse Elementer dimensioneres i konsekvensklasse CC2, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet. 2.5 Terrænkategori Byggeriet er placeret i terrænkategori IV byområder med tætstående bygninger, hvis gennemsnitshøjde er større end 15 m. Byggeriet er placeret i terrænkategori III forstads- eller industriområder, rækker af læhegn. Byggeriet er placeret i terrænkategori II - landbrugsland med læhegn, spredte små landbrugsbygninger, huse eller træer. Byggeriet er placeret i terrænkategori I hav med brydende bølger, søer og fjorde med mindst 5 km frit stræk opstrøms og glat, fladt landskab uden forhindringer. 2.6 Kontrolinstans Produktion af letbetonelementer jvf. DS/EN 1520 og betonelementer jf. DS /EN 206-1, DS 2426, DS/EN 13369, DS/EN og DS/EN skal være underlagt en af DANAK akkrediteret certificeringsordning. VÆGELEMENTER 3. Elementspecifikationer 3.1 Produktdata Letbetonelementer jf. DS/EN 1520 Middeldensitet kg/m³ Overfladekarakteristik *) grov/åben finkornet Grov/åben Maks. fugt ved levering % *) For fritstående kanter og false henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton I øvrigt henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Betonelementer jf. DS / EN 206-1, DS 2426, DS/EN 13369, DS/EN 14992, DS/EN og BIPS A24 Overfladekarakteristik BIPS A24 - formside BO 22 - opside BO Måltolerancer for det enkelte element Det enkelte element skal overholde følgende tolerancer: Længde, betonelementer - L 2,4 m Længde, betonelementer - L 7,2 m Længde, betonelementer - L > 7,2 m ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm Version af 14

7 Højde, betonelementer - H 7,2 m Højde, betonelementer - H > 7,2 m Længde, letbetonelementer Højde, letbetonelementer Tykkelse Afvigelse fra retvinkel i elementets plan - Beton Afvigelse fra retvinkel i elementets plan - Letbeton Udsparingsmål for døre/vinduer Placering af døre/vinduer Placering af el-dåser, lodret/vandret El-dåser, under plan El-dåser, afvigelse fra lod over 150 mm Tomt el-rør uden dåse, vandret placering Øvrige indstøbningsdele Ovenstående kontrolleres ved fortløbende opmåling. ± 8 mm ± 12 mm ± 8 mm ± 8 mm ± 5 mm L 1,0 m: 3 mm / 0,5 m L > 1,0 m: 2 mm / 0,5 m maks. 2 mm / 0,5 m +10/-10 mm ± 10 mm ± 15 mm maks. 5 mm maks. 5 mm ± 20 mm ± 15 mm 3.3 Mærkning Det enkelte element skal forsynes med en entydig identifikation, som knytter element, følgesedler og tegningsmateriale sammen. Identifikationen kan f.eks. bestå af en mærkning af elementet med sagsnummer og elementnummer. 3.4 Armering Vægelementer af letbeton dimensioneres som uarmerede eller armerede. Hvor statiske forhold kræver det, kan elementerne udføres med forstærkninger af beton. Vægelementer af beton kan både dimensioneres som uarmerede og armerede. Af hensyn til transport og svind skal alle vægge forsynes med svejst netarmering. Til forebyggelse af revnedannelse, skal der forstærkes omkring dør- og vinduesåbninger. 3.5 Murbindere I bagmure til skalmuring skal indstøbes ø 4 mm rustfaste bindere, som placeres på følgende måde : 6 stk. normalbindere pr. m² Ekstra bindere (c/c 300 mm) lodret og vandret ved døre, vinduer og murafslutninger. Lodret afstand mellem binderrækker jf. modulafstand (267/400 mm). Udretning foretages under murerarbejdet. 3.6 Falselementer Der leveres falselementer omkring vinduer og døre i henhold til tegninger og detailsnit. Falselementerne skal være pålimet såvel som mekanisk fastholdt i henhold til leverandørens anvisninger. 3.7 El - indstøbninger Af hensyn til fremføring af ledninger indstøbes rør og dåser til el-installationer som standard med 2 stk. Ø16 mm rør pr. dåse. Ved flerpolede dåser er standarden Ø20 mm rør. Dåser skal passe til afbryderserie LK FUGA eller LK OPUS fra Lauritz Knudsen, som beskrevet under el-entreprisen. Version af 14

8 Dæksler og rørpropper fjernes under el-entreprisen. Lukning af udsparinger for rørtilslutning udføres af anden entreprenør. Dåser og rør placeres i elementerne i henhold til elementleverandørens standard for el-udsparinger. Omfanget af el-indstøbninger fremgår af tegningsmaterialet. 3.8 VVS - udsparinger Elementerne leveres med resalitter for VVS, samt udsparinger for rørgennemføringer i henhold til tegningsmaterialet. Resalitter udføres og placeres i elementerne i henhold til elementleverandørens standard for vvs- og ventilationsudsparinger. Lukning udføres af anden entreprenør. 3.9 Øvrige indstøbningsdele Tilbudet skal omfatte alle nødvendige forankrings- og montagebeslag i henhold til projektmaterialet og/eller leverandørens forskrifter. Nødvendige midlertidige afstivninger og disses fastgørelse samt løftebeslag skal være indeholdt i tilbudet Udsparinger til indvendige døre Udsparinger til indvendige døre udføres i henhold til elementleverandørens standard for dør-udsparinger. 4. Arbejdets udførelse 4.1 Fordeling af projekteringsydelser Projekteringsydelserne fordeles efter bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. Vægelementer i bygningsafsnit A er udsat for en standardbelastning (klasse I) og projekteres efter model 4LI. Vægelementer i bygningsafsnit B er udsat for en kompleks belastning (klasse II) og projekteres efter model 3RII. 4.2 Lagring og transport af vægelementer Vægelementer skal være lagret min. 3 døgn, før disse leveres på byggepladsen. Elementleverandøren skal sikre, at elementerne har den tilstrækkelige styrke til at kunne transporteres og monteres uden beskadigelse. Under transport af elementer skal disse understøttes således, at beskadigelse undgås. Det påhviler elementleverandøren at sikre elementerne mod skader under håndtering frem til levering på byggeplads. 4.3 Tilkørselsforhold Det påhviler elementleverandøren i god tid inden leveringen opstartes, at koordinere tilrettelæggelsen af tilkørselsforholdene på pladsen med byggeledelsen. Byggeveje og tilkørselsforhold fremgår af byggepladsplanen. Supplerende køreveje for elementtransport og mobilkran etableres af bygherren. 5. Montage 5.1 Kontrol og fastlæggelse af højde Før elementmontagen opstartes, skal bygningsmålene kontrolleres. Version af 14

9 Der skal foretages krydsmåling af bygningen, og koter skal kontrolleres. Byggeledelsen angiver en fixkote samt modullinier eller hovedlinier for byggeriet. 5.2 Afstivnings- og montagemateriel Montageentreprenøren skal selv indregne og levere alt fornødent afstivnings- og montagemateriel, inkl. kran. 5.3 Montagetolerancer Måltolerancer for monterede vægelementer Placering i planet Koter til underside af væg Afvigelse fra lod Afvigelse af vægplacering over/under etageadskillelse i forhold til det projekterede ± 10 mm ± 5 mm Maks. 2 mm / meter Maks. 10 mm Udfaldskrav til overflader på monterede vægelementer Planhedsafvigelse ved elementsamlinger Maks. 5 mm / 1 meter retskinne, jævnt stigende / faldende, maks. 1:100 Betonudbedringer Som ensartet filtset flade, lokal planhedsafvigelse +0,2 til -1 mm Måltolerancer for vindues- og dørudsparinger Falstype Standard, som efterfølgende beklædes eller pudses Pladefalse og pudsede false, som skal stå klar til maler Vandret placering ± 10 mm ± 5 mm Lodret placering ± 10 mm ± 5 mm Størrelse +10/-10 mm ± 5 mm udsparing Afvigelse fra lod Maks. 2 mm / 0,5 meter Maks. 2 mm / meter Alle montagetolerancer kontrolleres ved fortløbende opmåling i forhold til hovedlinier for byggeriet. 5.4 Montage af vægelementer Elementerne opklodses mm. Der skal anvendes en fugtstabil og blivende opklodsning, som f.eks. plastbrikker eller skiferplader. Understøtningen skal have tilstrækkelig størrelse i forhold til elementets vægt, så deformationer i underlaget ikke forekommer. På fundamenter skal der under bag- og skillevægselementer udlægges asfaltpap. Ved vægelementer placeret på terrændæk skal der ikke udlægges asfaltpap. Omfang af radonsikring fremgår af tegningsmaterialet. Understøbningen foretages i forbindelse med eller umiddelbart efter endt montage. Elementerne må ikke belastes (spær, dæk mv.) før tidligst 48 timer efter understøbningen er udført. Understøbningen skal foretages med en understøbningsmørtel efter elementleverandørens forskrifter. Mørtelen skal være tilsat et ekspanderende middel. Version af 14

10 Der skal udvises stor omhyggelighed ved understøbning af vægelementerne, og der må ikke på noget sted være uudfyldte lommer eller huller i understøbningsmørtelen. Alle lodrette samlinger udføres og sammenstøbes/limes med en fugebeton/lim efter elementleverandørens forskrifter. Hvor isolering i dobbelte lejlighedsskel fremgår af tegningsmaterialet, leveres og monteres dette af elementmontøren. Falselementer ved vinduer og døre skal pålimes og mekanisk fastholdes i henhold til elementleverandørs forskrifter. 5.5 Finish Det påhviler montageentreprenøren at udbedre skader så som huller i overfladen, afslåede hjørner og kanter mv. Udfaldskrav til overflader på detaljer ved monterede elementer Betegnelse Frie endeflader Fritstående kanter (fx vindues- og dørlysninger) Planhedsafvigelse ved samlinger - Betonudbedringer Lokal planhedsafvigelse: + 1 til 3 mm Udadgående hjørner Maks. 5 mm / 1 meter retskinne, jævnt faldende, maks. 1:100 Lokal planhedsafvigelse: + 1 til 3 mm Affasning Maks. 5 mm / 1 meter retskinne Lokal planhedsafvigelse: + 1 til 3 mm 5.6 Fjernelse af afstivning Afstivninger på elementerne må ikke fjernes, før konstruktionen er stabil. Såfremt det stabiliserende system først etableres på et senere tidspunkt af anden entreprenør, afregnes midlertidig afstivning separat med bygherren. 5.7 Kvalitetskontrol Montageentreprenøren skal umiddelbart efter afsluttet montage aflevere kvalitetsdokumentation til byggeledelsen i form af stikprøvevis kontrolopmåling. 5.8 Udtørring/fugtmåling Udtørring og dokumentation for fugtindhold foretages af anden part end elementmontøren. Inden malerarbejde og fliseopsætning på vægge af letbeton skal elementerne være udtørret i henhold til nedenstående skema. Densitet Anbefalet maks. fugtindhold 1200 kg/m³ 7,0 % (vægt) 1500 kg/m³ 5,0 % (vægt) 1800 kg/m³ 4,0 % (vægt) 2000 kg/m³ 4,0 % (vægt) Kontrolleres ved hjælp af veje-tørre-metoden. 5.9 Dilatationsfuger Hvor der i projektmaterialet er angivet placering af dilatationsfuger, skal montageentreprenøren klargøre disse til fugning med en fugedybde på mm og en fugebredde på 8 16 mm. Ved elementer uden affasning skal fugekanten fremstå lige og skarpkantet. Elementmontøren skal påregne uden udgift for bygherren at skulle opskære fugen efter udstøbning om nødvendigt. DÆKELEMENTER 6. Materialer 6.1 Produktdata Dækelementer af letbeton jf. DS/EN 1520 Version af 14

11 Overfladekarakteristik finkornet Maks. fugtindhold ved levering 15 % I øvrigt henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton 6.2 Måltolerancer for det enkelte element Det enkelte element skal overholde følgende tolerancer: Tykkelse Længde Bredde Bredde, paselementer Planhed på underside Planhed på overside Afvigelse fra ret vinkel Udsparingsmål Placering af udsparing Placering af el-dåser Ovenstående kontrolleres ved fortløbende opmåling. ± 5 mm ± 8 mm ± 2 mm ± 10 mm 3 mm / 1 meter, jævnt stigende / faldende maks. 1:100 ± 10 mm / 1 meter 2 mm / 0,5 meter ± 10 mm ± 20 mm ± 15 mm 6.3 Spændvidde og lastforhold Spændvidde, spændretning og lastforhold fremgår af tegningsmaterialet. Endelig dimensionering af elementer foretages af elementleverandøren. 6.4 Elementnummerering og mærkning Alle elementer skal af elementleverandøren være forsynet med tydelig mærkning, der sikrer entydig sporbarhed til produktionsgrundlaget. 6.5 Armering Elementer udføres som massive slaptarmerede letklinkerbetonelementer. Udover armering til fornøden bæreevne og stivhed skal elementleverandøren indstøbe den til elementtypen tilstrækkelige transportarmering. Løftebøjler skal være planforsænkede. 6.6 Øvrige indstøbningsdele Elementleverandøren skal forsyne elementerne med nødvendige insert, dornhuller, bøjler, strittere, el-dåser mm. i henhold til tegningsmaterialet. 6.7 Udvekslinger, udsparinger m.m. Hvor tegningsmaterialet angiver dette, skal elementleverandøren levere de nødvendige udvekslingsjern, udsparinger og lignende. 7. Arbejdets udførelse 7.1 Fordeling af projekteringsydelser Projekteringsydelserne fordeles efter bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. Dækelementer i bygningsafsnit C er udsat for en standardbelastning (klasse I) og projekteres efter model 5. Version af 14

12 7.2 Lagring og transport af dækelementer Alle elementer skal være lagret min. 3 døgn, før disse leveres på byggepladsen. Elementleverandøren skal sikre, at elementerne har den tilstrækkelige styrke til at kunne transporteres og monteres uden at de beskadiges. Under transport af elementer, skal disse understøttes efter leverandørens anvisninger og således, at beskadigelse undgås. Det påhviler elementleverandøren at sikre elementerne mod skader under håndteringen frem til levering på byggeplads. 7.3 Tilkørselsforhold Det påhviler montageentreprenøren i god tid inden leveringen opstartes, at koordinere tilrettelæggelsen af tilkørselsforholdene på pladsen med byggeledelsen. Byggeveje og tilkørselsforhold fremgår af byggepladsplanen. Supplerende køreveje for elementtransport og mobilkran etableres af bygherren. 8. Montage 8.1 Kontrol og fastlæggelse af højde Før elementmontagen opstartes, skal bygningsmålene kontrolleres til sikring af, at krav til min. vederlagsdybde kan overholdes. Der skal foretages krydsmåling af bygningen, og vederlagskoten skal kontrolleres. Byggeledelsen angiver en fixkote samt modullinier eller hovedlinier for byggeriet. 8.2 Inden montageopstart Inden montagen opstartes skal følgende kontrolleres: Vægelementernes afstivninger og udstøbninger Stabilitet af øvrige konstruktioner, som skal bære dækelementerne Elementoverkanternes tolerance og vederlagenes rethed 8.3 Montage af dækelementer Måltolerancer for monterede dækelementer Placering i planet ± 10 mm Koter til underside af dæk i vederlag ± 10 mm Alle montagetolerancer kontrolleres ved fortløbende opmåling i forhold til hovedlinier for byggeriet. Ved montage af dækelementer skal elementleverandørens anvisninger og montagevejledning følges. Som udgangspunkt oplægges elementerne i cementbaseret elementlim. Limen skal udligne dækelementets pilhøjde og sikre tæthed mellem væg- og dækelement. Hvor der i projektmaterialet er foreskrevet vederlagsmateriale (asfaltpap, neoprene), leveres og udlægges dette af elementmontøren som angivet. Anvendes dornsamling mellem vægge og dæk (i kombination med fuld vederlagdybde), skal type, dimension, længde og antal dorne fremgå af montageplan. Omkring dornhul i dækelement skal der være indstøbt u-bøjle. Dornhuller skal udstøbes med fugebeton. Kantbjælker og kantstøbning skal udføres som angivet i projektmaterialet. Version af 14

13 Ved dobbelte lejlighedsskel støbes mod en strimmel trykfast mineraluld i hulrummets tykkelse, så det sikres, at der ikke opstår nogen form for permanent, fast forbindelse mellem de to vægdele/dæk. Inden udstøbning af fuger skal dækelementernes indbyrdes planhed på undersiden kontrolleres. Trappehuller og udsparinger skal afdækkes i takt med montagen. 8.4 Finish ved dækmontage Udfaldskrav til overflader for monterede dækelementer Planhedsafvigelse ved samlinger Maks. 5 mm Fuger mellem dæk Maks. 5 mm Betonudbedringer Lokal planhedsafvigelse + 0,2 til -1 mm Elementmontøren lukker samlinger mellem væg og dæk ved endevederlag og ved sidevederlag med elementlim. Samlinger mellem dækelementer og ikke bærende vægge samt dækelementer indbyrdes lukkes af anden entreprenør. TILKNYTTEDE ARBEJDER Denne side er et supplement til den generelle entreprisebeskrivelse for levering og montage af væg- og dækelementer. Det er tænkt som en huskeliste og guide for god sammenhæng med øvrige entrepriser og arbejder. Hvor elementbeskrivelsen nævner "anden entreprenør", er nedenfor givet forslag til tekst og placering af arbejdet. A. Entreprisebeskrivelsens pkt. 1 om arbejdets omfang: Køreveje for elementtransport og mobilkran, affaldscontainere, el og vand etableres uden for nærværende entreprise. Forslag: Under jord og betonarbejdet Tilkørselsforholdene skal være bæredygtige og plane for tung trafik som lastbiler med trailer. Totalvægten for den tunge trafik kan være op til 50 tons med en samlet længde op til 18 meter. Tilkørselsveje skal have den fornødne bredde og skal føre helt frem til monteringsstedet i en maks. afstand af 2 meter. Vejen må ikke have fald, stigninger eller kurver, der hindrer eller generer den tunge trafik. B. Entreprisebeskrivelsens pkt. 3.7 om el indstøbninger og 3.8 om VVS-udsparinger: Lukning udføres af anden entreprenør. Forslag: Under murerarbejdet Riller og udsparinger for el-rør og VVS lukkes i væg- og dækelementer med cementmørtel C100/400 (1:4 efter vægt eller ca. 1:3 efter volumen). Vedhæftning til underlaget skal sikres ved f. eks. at påføre reparationsstedet en sand- og cementvælling tilsat betonklæber. De færdige overflader skal svare til den aktuelle specifikation af elementet. C. Entreprisebeskrivelsens pkt. 5.5 om finish Forslag: Under malerarbejdet Stødsamlinger mellem elementer strimles med glasvæv i kvalitet som Dragon Glassilkevæv (Flügger) for at forebygge revner i den færdigbehandlede overflade. Arbejdet skal fremgå af malerbeskrivelsen. D. Entreprisebeskrivelsens pkt. 5.9 om dilatationsfuger: Hvor der i projektmaterialet er angivet placering af dilatationsfuger, skal montageentreprenøren klargøre disse til fugning. Version af 14

14 Forslag: Under malerarbejdet Hvor elementsamlinger er udført som dilatationsfuger, skal malerarbejdet udføres under hensyntagen hertil samt at arbejdet koordineres med fugearbejdet. Forslag: Under fugearbejde Materialer og udførelse beskrives under fugearbejde. E. Entreprisebeskrivelsens pkt. 8.4 om finish ved dækmontagen: Samlinger mellem dækelementer og ikke bærende vægge samt dækelementer indbyrdes lukkes af anden entreprenør. Forslag: Under malerarbejdet I det omfang, det fremgår af behandlingsanvisningen, skal samlinger mellem dækelementer indbyrdes (markeret V-formet fuge) lukkes med acrylplastfugemasse. Forslag: Under fugearbejdet Hvor der er 10 til 20 mm luft mellem dækunderside og vægtop ved ikke bærende skillevægge, udfyldes fugen med isoleringsmateriale. Der afsluttes med fugeunderlag samt elastisk fuge til begge sider. Fugematerialet skal kunne overmales med vægplastmaling. Version af 14

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Qualitas Architects. Work specification. External wall Concrete element

Qualitas Architects. Work specification. External wall Concrete element Qualitas Architects Work specification External wall Concrete element Steven Søgaard Jensen 1/8/2014 Client: Nordfyns Kommune Project: Søndersø skolen - Extension Chapter : 1. Works specification chap.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.9 - Betonelementer, montage 2013-11-14 Haderslev Andels Boligforening Blok

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 VÆGGE FACADER DÆK EXPAN Ribevej 45 6650 Brørup 7637 7000 www.expan.dk www.expanvilla.dk Side 1 af 10 EXPAN Leverandørbrugsanvisning 2010 Gyldighedsområde Leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GIVE STÅLSPÆR A/S GSY BJÆLKEN 1 GSY BJÆLKEN 3 2 TEKNISK DATA 4 2.1 BÆREEVNE 4 2.2 KOMFORTFORHOLD 9 2.3 BRAND......................................

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Montage af Ytong Elementer [GHT]

Montage af Ytong Elementer [GHT] Montage af Ytong Elementer [GHT] 12-2016 Side: 2/5 Generelt Opbevaring af elementer Elementer skal aflæsses og opbevares på jævnt og plant underlag. Elementer leveres indpakkede i folie og bør først udpakkes,

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere