Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5"

Transkript

1 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

2 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Læs vejedningen grundigt inden du går i gang med arbejdet. SPAANDEX K-GULV anvendes ti underguv i opvarmede rum (anvendeses-kasse 1). SPAANDEX UNIPAN K-GULV everes i to typer og anvendes ti underguv i uopvarmede rum (anvendeseskasse 2). Paderne er kendetegnet ved en grønfarvet kerne. Der skenes meem to konstruktionstyper med i at fire varianter Bærende underguv på strøer Bærende underguv med fyvestød Svøende underguv på bærende underag Svøende underguv som renoveringsguv Underguvstyper Bærende underguv på strøer/bjæker Guvspånpaderne kan anvendes som underguv i en guvkonstruktion, hvor paderne er bærende, udagt på strøer/bjækeag. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Bjækeag Isoering Loftbekædning Bærende underguv udagt med fyvestød Guvspånpaderne er bærende og monteres på udagte strøer/ bjækeag med endesaminger imeem strøerne/bjækerne. Denne øsning må KUN anvendes i okaer med en maks. beastning på 300 kg/m 2 som f.eks. amindeige beboesesrum. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Strøer eer bjæker Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Bærende underag, f.eks. betondæk Svøende underguv Guvspånpaderne er ikke fastgjorte og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underag. Guvspånpaderne udægges som oftest på et trykfast isoeringsmateriae, som f.eks. EPS 250. Svøende underguv kan også anvendes ved renoveringsopgaver, hvor der er behov for afretning af eksisterende guv, f.eks. et ædre træguv. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 Evt. guvpap Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Trykfast isoering, f.eks. EPS 250 Afretningsag på bærende underag 2

3 NOVOPAN profierede guvspånpader everes i føgende kvaiteter SPAANDEX K-GULV P6, der opfyder styrke- og stivhedskrav iht. EN 312 P6. SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7, der har en grønfarvet kerne og opfyder fugetekniske krav iht. EN 312 P7. SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5, der har en grønfarvet kerne og opfyder både styrke- og stivhedskravet ti EN 312 P6 samt fugetekniske krav ti EN 312 P5. Guvspånpaden er modstandsdygtig overfor moderate mængder vand og anvendes ti bærende underguv. Kassifikationen fremgår af mærkningen på guvspånpadernes overside. Guvspånpaderne er 22 tykke og forsynet med dobbetprofi på 4 sider. Det sikrer stærke og hodbare saminger. Produktdata og anvendesesnøge SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 RUMTYPE / ANVENDELSESKLASSE OPVARMET LOKALE ANVENDELSELKLASSE 1 UOPVARMET LOKALE ANVENDELSELKLASSE 2 *) Patformsguve Anvendeseskasse 1 KONSTRUKTIONS- TYPE PRODUKT PLADETYKKELSE Bærende på strøer SPAANDEX K-GULV 22 Svøende SPAANDEX K-GULV 22 Bærende på strøer Svøende Bærende på strøer* SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 DIMENSION KLASSIFIKATION EN BRAND 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Anvendeseskasse 2 EN 312 P6 er kassificeringen for guvspånpader ti brug i permanent opvarmede rum med en reativ uftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i noge få uger f.eks. amindeig beboese. Spånpaderne er mærket: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Produktionsdato Denne side op EN 312 P7 og P6/5 er kassificeringen for guvspånpader ti brug i uopvarmede rum med en reativ uftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 85% i noge få uger f.eks. uudnyttede tagetager, ventierede fugtpåvirkede konstruktioner eer i fritidshuse. Spånpaderne er mærket: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produktionsdato Denne side op CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produktionsdato Denne side op Transport og agring Guvspånpaderne ska håndteres, så kanter og fader ikke beskadiges, og de ska opbevares tørt på et pant underag. Guvspånpaderne ska atid være beskyttet mod fugt. Akkimatisering 18 C 65 % RF Fugtbeskyttese Guvspånpaderne ska ALTID akkimatiseres uembaeret ca. 1 uge inden nedægning i det okae, hvor de ska anvendes. A murog pudsearbejde ska være afsuttet inden montering, og bygningen ska være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet ti min. 18 C og ventieret. Ventiation Opbevaring ska ske på et pant underag. Guvspånpaderne ska ALTID opbevares ventieret og beskyttet mod fugtpåvirkning. 3

4 Bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan anvendes som bærende underguv i såve nybyggeri som ved renoveringsopgaver, hvor spånpaderne udægges på strøer/bjækeag. Konstruktionen giver god muighed for at fremføre rør og e-instaationer meem strøerne eer i bjækeaget. Underguvet danner saen med understøtningerne et pant og stabit underag for den endeige guvbeægning, der kan udføres som f.eks. ameparket, inoeum eer tæppe. Fugtspærre Som hovedrege ska der atid udægges fugtspærre på beton for at forhindre fugtskader i strøer og guve. Det gæder også ved etageadskieser. Som fugtspærre kan der anvendes en pastfoie (PE) med en tykkese på min. 0,20. Pastfoien ska være CE-mærket efter DS/EN eer DS/EN Fugtspærren udægges med mindst 150 overæg og ska tapes i ae saminger. Fugtspærren føres med op af vægge og kees fast ved fodpaneer. Se SBi-anvisning 224. OBS! Der udægges normat IKKE fugtspærre på organiske materiaer. Strø Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Isoeret rør Opkodsning Bærende underag, f.eks. betondæk Radonsikring Traditionet anses en svindarmeret betonpade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren udføres tæt giver den en ekstra sikkerhed mod radonindtrængning. Før fugtspærren udægges, ska der tætnes ved kudebroafbrydesen angs fundamentet, diatationsfuger i betonpaden og omkring rørgennemføringer. Der kan f.eks. anvendes murfoie, der kæbes med butybånd. Principper og detajer kan findes i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse og TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspærre Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Opkodsning Beton Kæber (på guv og væg) Understøtning og opkodsning Strøer/bjækers fugtindhod må højst være 8±3% fugt ved udægning. Det anbefaes at benytte aminerede strøer (Kerto), som atid er rette og med korrekt fugtindhod. Strøer/bjæker ska være dimensioneret og understøttet korrekt. Understøtningerne udægges med en centerafstand på maks. 600 eer efter beastningskasse. Opkodsninger ti strøer kan udføres med pastkier, krydsfinerbrikker, hårde træfiberpader eer ignende. Pastkier og pasttårne ska have dokumenteret hodbarhed og være dimensioneret ti beastningen. Træbaserede opkodsningsbrikker ska mindst være 100 cm 2 og afsuttes nederst med en bød brik. Opkodsningerne sikres mod fugt og beastning af fugtspærren med et underag af f.eks. asfatpap. Afstanden meem opkodsningerne fremgår af skemaet. BOLIGBELASTNING EN (gæder kun for boiger Q=2kN) STRØDIMENSION H B OPKLODSNINGS- AFSTAND i KERTO STRØER SAVSKÅRNE STRØER kvaitet svarende ti C Ved andre strødimensioner og beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Ved strøender reduceres opkodsningsafstanden med mindst 10%. 4

5 Guve med normabeastning Langs vægge, hvor beastningen ofte er større, ægges en ekstra strø/ bjæke. Den angivne strøafstand på maks. 600 fra midte ti midte er KUN gædende ved udægning af underguv på strøer/træbjækeag med en maks. beastning på 300 kg/m 2 og en punktast på maks. 2,0 kn. Ved kraftigere, konstant beastning som f.eks. auditorier, kasseværeser, agerrum eer arkivrum med mange tunge reoer, ska afstanden meem strøer/bjæker reduceres, jf. skemaet. Guve med ekstra hård beastning Vær opmærksom på, at strøer/bjæker og opkodsninger ska være dimensioneret korrekt i denne beastningsgruppe. Beastningen forudsættes jævnt fordet. De viste eksemper er gædende i anvendeseskasse 1 og 2 ved en maksima punktast på 2,0 kn svarende ti astkategori A og B, jf. EN ANVENDELSESOMRÅDER Amindeig beboesesrum Kontorer og et erhverv (kan ægges med fyvestød) Auditorier, kasse-væreser og bakoner Butiksokaer, agerrum, forsamingsokaer UNDERSTØT- NINGSAFSTAND GULVE MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Nedbøjning ,6 400 / 360* 400 0, ,1 Ved andre beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Padeængde ANVENDELSESOMRÅDER Amindeig beboesesrum, kontorer og et erhverv Auditorier, kasseværeser og bakoner Butiksokaer, agerrum, forsamingsokaer og arkivrum UNDERSTØT- NINGSAFSTAND GULVE MED EKSTRA HÅRD BELASTNING Beastning kg/m² Nedbøjning 480 / 450* 500 0,6 400 / 360* 700 0, ,6 Ved andre beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Padeængde Udægning af strøer Ti understøtning af padekanterne angs vægge udægges strøer med en maks. afstand fra vægge på 40. Som ekstra understøtning kan der imeem hver strøafstand iægges en 700 ang ekstrastrø (vinkeret ud fra væggen), såedes at den vagte strøafstand haveres. Øvrige strøer fordees med en centerafstand på maks. 600, jf. ovenstående skemaer. Afstanden meem 1. og 2. strø reduceres med 30% i forhod ti afstanden meem øvrige strøer. Opkodsningen fastgøres ti strøer med stiksøm ➐ 22 SPAANDEX K-GULV Kamsøm/skrue med degevind KERTO strø Opkodsning Asfatpap Min. 0,20 PE-foie ➐ Betondæk Udvidesesfuger For at give pads ti udvidese af guvfaden ved fugtpåvirkning, hodes en afstand fra vægge, søjer og rørgennemføringer på min. 12. Ved udægning af guvfader over 15 meter udføres udvidesesfuger på min 15. Udvidesesfugen kan udføres på fere måder, f.eks. med auminiumsprofier fra MIGUA eer tisvarende. Se også TRÆ 64, TRÆ 37. Strøafstand ved keramisk guvbeægning Strøer/bjæker og opkodsninger ska være dimensioneret korrekt. Centerafstanden meem strøerne må maks. være 300. Et underag af 13 guvgips fastskrues i kvadratnet oven på guvspånpaderne. Aternativt kan guvgipspaden kæbes og skrues ti spånpaden med f.eks. Afix Readyfex. Det giver et stærkt og stabit underag for keramiske beægninger i tørre rum. Guvbeægning f.eks. inoeum 22 SPAANDEX K-GULV Udvidesesfuge Kamsøm/skrue med degevind KERTO strø ➒ ➑ ➐ Opkodsning ➐ Asfatpap ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betondæk 5

6 Montering - bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV nedægges i forbandt med min. 300 forskydning og på tværs af de oprettede strøer/bjæker med retsiden opad, dvs. den mærkede side, og med endestødene samet på midten af strøer/bjæker. Saminger meem strøer (fyvestød) må kun forekoe i amindeige beboesesrum. Guvspånpaderne udægges med centerafstand på maks. 600 meem strøer/bjæker, og bør tistræbes at dække mindst to strø-/bjækeafstande. Guvspånpadernes frie kanter mod vægge og åbninger ska være understøttet. Afstandskier Guvspånpader Isoering - bærende underguv med fyvestød Spredt forskaing Loftbekædning Løshot angs ruets kanter SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er godkendt ti nedægning med fyvestød, dvs. endesaminger meem de bærende strøer/bjæker. Godkendesen er KUN gædende ved maks. beastning på 300 kg/m 2. Udførese ska ske som beskrevet under Bærende underguv og nedenstående særige retningsinier: Guvspånpadens stempede side vendes opad. Endesamingerne forskydes mindst 300. Afstandskier Guvspånpader Fugtspærre Opkodsning Betondæk Understøtning angs ruets kanter Reduceret strøafstand 30 % Saumansiirto 300 Reduceret strøafstand 30 % Saming og fastgørese Guvspånpaderne kan fastgøres ti strøer/bjæker med sevskærende skruer med degevind, kamsøm, ringsøm eer tisvarende. Paderne skrues/søes med maks. 150 afstand på ae understøttede padekanter og med maks. 300 afstand på ae meemunderstøtninger. Søm/skruer dykkes 1-2, og huerne må IKKE spartes, da det senere kan give ujævnheder i guvoverfaden. Det anbefaes at anvende skruer som den sikreste fastgørese af guvspånpader. Pata-fex skrues nemt og hurtigt i med guv- og oftskruemaskinen Spit 217 med EX 580 forænger. Ved brug af pistosøm ska guvspånpaden og strø være presset mod hinanden inden fastgørese! Fastgørese kan ske med sevskærende skruer med degevind, kamsøm, ringsøm e.ign. ANBEFALET FASTGØRELSE TIL 22 MM GULVSPÅNPLADER Spånpadeskruer med degevind NKT-Fasteners Spun+ skruer med degevind, CE-mærket NKT-Fasteners Håndsøm, ringede og spirasnoede, CE-mærket NKT-Fasteners Pata-fex, CE-mærket Pasode fudhovedet ringsøm på stav, CE-mærket 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 - svøende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 kan anvendes ti svøende underguv på pane og rette underag (± 2 måt med en rethot over 2 m). Som meemag udægges evt. guvpap. Ved betondæk udægges fugtspærre, som f.eks. min. 0,20 PE-foie. Fugtspærren udføres med mindst 150 overæg. Ae saminger ska tapes. Fugtspærren føres med op af vægge og kees fast ved fodpaneer. Guvspånpaderne nedægges i forbandt med min. 300 forskydning på trykfast isoering, som f.eks. EPS 250. Afstandskier Guvspånpader Evt. guvpap Fugtspærre Trykfast isoering Stampet sand - svøende guv ti renovering Inden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende guv. Guvbrædder ska være stabie og søet fast ti underaget evt. eftersøes brædderne. Underaget ska være pant med en maks. toerance på ± 2 måt med en rethot over 2 m. Et eksisterende træguv kan udjævnes ved afhøving eer med udjævningsmasse egnet ti træ. Som meemag udægges guvpap. Ved organisk underag udægges normat ikke fugtspærre, da der kan være risiko for svamp og råd. SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 nedægges i forbandt med min. 300 forskydning. Afstandskier Guvspånpader Guvpap Eksist. træguv Limning Limningen kan udføres, når guvspånpaden igger på den bivende pads. Med den dobbete imstuds påføres im i én arbejdsgang. Der imes på oversiden af begge fedre. Der ska anvendes ca. ¾ iter im pr. 25 øbende meter. Ved imning i anvendeseskasse 1 og 2 anbefaes en 1-komponent D3 PVAc-im. Påfør så meget im, at den er synig i samingerne overskydende im tørres af. Limeverandørens anvisning ska føges nøje, speciet med hensyn ti ruets og materiaernes temperatur. De imede guvspånpader ska hærde ca. et døgn. I denne periode må guvet ikke beastes eer trafikeres. Efterbehanding Ae padesaminger sibes inden beægning med f.eks. tæppe, inoeum, viny eer ignende, da der ved tynde guvbeægninger er risiko for markering af saminger og eventuee ujævnheder i guvspånpaderne. Det færdige underguv ska beskyttes mod udtørring/opfugtning med f.eks. PE-foie, indti den efterføgende guvbeægning biver monteret. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Skærpede forhodsreger ved FØR MONTAGE Ved anvendese i byggeperioder, hvor bjækeag og pader biver udsat for nedbør, ska bjæker rengøres for vand, is/rim og sne. LIMNING Under ae monteringsforhod ska der benyttes egnet imtype, f.eks. imtyper beregnet ti højere træfugt og frost. Kontakt imeverandør for vag af korrekt imtype. Padesaminger ska påføres så rigeige mængder im, at padekanter fudstændig er beskyttet mod vandindtrængning. Ligeedes anbefaes imning ti strøerne. Limen påføres med dobbet studs, så der igger to imstrenge på strøerne. FASTGØRELSE 5 skruer ved endestød og 3 ved øvrige. Ved padekanter er skrueafstanden 150. SLIBNING Har paderne været udsat for kraftig opfugtning eer direkte vand, må der påregnes ekstra sibning af padesaminger.

8 Guvvarme Guvspånpaderne kan anvendes i forbindese med guvvarme, både vandbaseret og e-guvvarme. Vandbaseret guvvarmesystem ska være shuntstyret og indrettet såedes, at vandets fremøbstemperatur ALDRIG kan overstige C (maks. 27 C på færdig guvoverfade). Leverandørens anvisning for montage af varmesystemet ska føges omhyggeigt. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S tibyder en nem vandbaseret guvvarmeøsning med NOVOPAN KLIMAGULV ti henhodsvis tør- og vådrum. Se brochurer på eer rekvirer dem i byggemarkedet. Spånpader og mijøet Hovedparten af træråvarerne ti NOVOPAN s spånpadeproduktion består af forskeige former for genanvendeige biprodukter fra f.eks. anden træindustri, træ der har været anvendt som embaage, bygningstøer o.. Frisktræ-deen består hovedsageig af PEFC- eer FSC-certificeret træ. Det er garantien for at råvarerne koer fra bæredygtig skovdrift. Kvaitetssikring Ae spånpader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S er fremstiet, kontroeret og mærket efter gædende forskrifter og anvisninger. Samtige spånpadeprodukter fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S overhoder kravene ti formadehydindhod og er godkendt gennem Dancert og forsynet med CE-mærke, der er garanti for et gennemkontroeret spånpadeprodukt. Service og forhanding Få mere at vide om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S og virksomhedens omfattende spånpadeprogram på Spånpader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S kan everes gennem ae andets byggemarkeder og træasthander. Håndtering Iht. Arbejdstisynets retningsinjer for øft, ska manue transport og padeøft foretages af 2 personer. Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering. Bær beskyttesesbrier og åndedræsbeskyttese ved padebearbejdning. Vægt spånpade 620 x1820 x kg. Vægt spånpade 620 x 2420 x kg. Husk... guvpadetype væges efter anvendeseskasse paderne akkimaticeres i ca. 1 uge i okaet, hvor de ska anvendes fugtindhod i strøer maks. 8±3% bedste fastgørese sker med skruer med degevind evt. fugtpærre korrekt pacering og sikring af konstruktionen mod opstigende fugt ingen fugtspærre på organiske materiaer korrekt understøtningsafstand for bærende strøer strøafstand meem 1. og 2. strø reduceres med 30% etabering af udvidesesfuge ved guvfade > 15 bm rigeig im ca. ¾ iter im pr. 25 øbende meter padesaming sparte ikke skruehuer udæg et ag af guvpap ved svøende guv guvet bør afdækkes indti montering af guvbeægning ae padesaminger sibes offenm.com - August 2014 Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader CERTIFIKAT: TP 121 TP Overensstemmelseserklæring for spånplader udstedt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289: Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder e viste materialer er lidt dyrere end traditionelle materialer. Til gengæld får du ingen ærgrelser,hvis du følger vores anvisninger. Alt for ofte sker det, at folk bliver så irriterede over et dårligt

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Montage i nedhængte T-profiler

Montage i nedhængte T-profiler Montage i nedhængte T-profiler Indhold - Montage i nedhængte synlige T-profiler/demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/ikke-demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/demonterbare plader

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere