Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5"

Transkript

1 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

2 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Læs vejedningen grundigt inden du går i gang med arbejdet. SPAANDEX K-GULV anvendes ti underguv i opvarmede rum (anvendeses-kasse 1). SPAANDEX UNIPAN K-GULV everes i to typer og anvendes ti underguv i uopvarmede rum (anvendeseskasse 2). Paderne er kendetegnet ved en grønfarvet kerne. Der skenes meem to konstruktionstyper med i at fire varianter Bærende underguv på strøer Bærende underguv med fyvestød Svøende underguv på bærende underag Svøende underguv som renoveringsguv Underguvstyper Bærende underguv på strøer/bjæker Guvspånpaderne kan anvendes som underguv i en guvkonstruktion, hvor paderne er bærende, udagt på strøer/bjækeag. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Bjækeag Isoering Loftbekædning Bærende underguv udagt med fyvestød Guvspånpaderne er bærende og monteres på udagte strøer/ bjækeag med endesaminger imeem strøerne/bjækerne. Denne øsning må KUN anvendes i okaer med en maks. beastning på 300 kg/m 2 som f.eks. amindeige beboesesrum. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Strøer eer bjæker Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Bærende underag, f.eks. betondæk Svøende underguv Guvspånpaderne er ikke fastgjorte og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underag. Guvspånpaderne udægges som oftest på et trykfast isoeringsmateriae, som f.eks. EPS 250. Svøende underguv kan også anvendes ved renoveringsopgaver, hvor der er behov for afretning af eksisterende guv, f.eks. et ædre træguv. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 Evt. guvpap Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Trykfast isoering, f.eks. EPS 250 Afretningsag på bærende underag 2

3 NOVOPAN profierede guvspånpader everes i føgende kvaiteter SPAANDEX K-GULV P6, der opfyder styrke- og stivhedskrav iht. EN 312 P6. SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7, der har en grønfarvet kerne og opfyder fugetekniske krav iht. EN 312 P7. SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5, der har en grønfarvet kerne og opfyder både styrke- og stivhedskravet ti EN 312 P6 samt fugetekniske krav ti EN 312 P5. Guvspånpaden er modstandsdygtig overfor moderate mængder vand og anvendes ti bærende underguv. Kassifikationen fremgår af mærkningen på guvspånpadernes overside. Guvspånpaderne er 22 tykke og forsynet med dobbetprofi på 4 sider. Det sikrer stærke og hodbare saminger. Produktdata og anvendesesnøge SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 RUMTYPE / ANVENDELSESKLASSE OPVARMET LOKALE ANVENDELSELKLASSE 1 UOPVARMET LOKALE ANVENDELSELKLASSE 2 *) Patformsguve Anvendeseskasse 1 KONSTRUKTIONS- TYPE PRODUKT PLADETYKKELSE Bærende på strøer SPAANDEX K-GULV 22 Svøende SPAANDEX K-GULV 22 Bærende på strøer Svøende Bærende på strøer* SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 DIMENSION KLASSIFIKATION EN BRAND 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Anvendeseskasse 2 EN 312 P6 er kassificeringen for guvspånpader ti brug i permanent opvarmede rum med en reativ uftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i noge få uger f.eks. amindeig beboese. Spånpaderne er mærket: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Produktionsdato Denne side op EN 312 P7 og P6/5 er kassificeringen for guvspånpader ti brug i uopvarmede rum med en reativ uftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 85% i noge få uger f.eks. uudnyttede tagetager, ventierede fugtpåvirkede konstruktioner eer i fritidshuse. Spånpaderne er mærket: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produktionsdato Denne side op CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produktionsdato Denne side op Transport og agring Guvspånpaderne ska håndteres, så kanter og fader ikke beskadiges, og de ska opbevares tørt på et pant underag. Guvspånpaderne ska atid være beskyttet mod fugt. Akkimatisering 18 C 65 % RF Fugtbeskyttese Guvspånpaderne ska ALTID akkimatiseres uembaeret ca. 1 uge inden nedægning i det okae, hvor de ska anvendes. A murog pudsearbejde ska være afsuttet inden montering, og bygningen ska være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet ti min. 18 C og ventieret. Ventiation Opbevaring ska ske på et pant underag. Guvspånpaderne ska ALTID opbevares ventieret og beskyttet mod fugtpåvirkning. 3

4 Bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan anvendes som bærende underguv i såve nybyggeri som ved renoveringsopgaver, hvor spånpaderne udægges på strøer/bjækeag. Konstruktionen giver god muighed for at fremføre rør og e-instaationer meem strøerne eer i bjækeaget. Underguvet danner saen med understøtningerne et pant og stabit underag for den endeige guvbeægning, der kan udføres som f.eks. ameparket, inoeum eer tæppe. Fugtspærre Som hovedrege ska der atid udægges fugtspærre på beton for at forhindre fugtskader i strøer og guve. Det gæder også ved etageadskieser. Som fugtspærre kan der anvendes en pastfoie (PE) med en tykkese på min. 0,20. Pastfoien ska være CE-mærket efter DS/EN eer DS/EN Fugtspærren udægges med mindst 150 overæg og ska tapes i ae saminger. Fugtspærren føres med op af vægge og kees fast ved fodpaneer. Se SBi-anvisning 224. OBS! Der udægges normat IKKE fugtspærre på organiske materiaer. Strø Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Isoeret rør Opkodsning Bærende underag, f.eks. betondæk Radonsikring Traditionet anses en svindarmeret betonpade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren udføres tæt giver den en ekstra sikkerhed mod radonindtrængning. Før fugtspærren udægges, ska der tætnes ved kudebroafbrydesen angs fundamentet, diatationsfuger i betonpaden og omkring rørgennemføringer. Der kan f.eks. anvendes murfoie, der kæbes med butybånd. Principper og detajer kan findes i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse og TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspærre Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Opkodsning Beton Kæber (på guv og væg) Understøtning og opkodsning Strøer/bjækers fugtindhod må højst være 8±3% fugt ved udægning. Det anbefaes at benytte aminerede strøer (Kerto), som atid er rette og med korrekt fugtindhod. Strøer/bjæker ska være dimensioneret og understøttet korrekt. Understøtningerne udægges med en centerafstand på maks. 600 eer efter beastningskasse. Opkodsninger ti strøer kan udføres med pastkier, krydsfinerbrikker, hårde træfiberpader eer ignende. Pastkier og pasttårne ska have dokumenteret hodbarhed og være dimensioneret ti beastningen. Træbaserede opkodsningsbrikker ska mindst være 100 cm 2 og afsuttes nederst med en bød brik. Opkodsningerne sikres mod fugt og beastning af fugtspærren med et underag af f.eks. asfatpap. Afstanden meem opkodsningerne fremgår af skemaet. BOLIGBELASTNING EN (gæder kun for boiger Q=2kN) STRØDIMENSION H B OPKLODSNINGS- AFSTAND i KERTO STRØER SAVSKÅRNE STRØER kvaitet svarende ti C Ved andre strødimensioner og beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Ved strøender reduceres opkodsningsafstanden med mindst 10%. 4

5 Guve med normabeastning Langs vægge, hvor beastningen ofte er større, ægges en ekstra strø/ bjæke. Den angivne strøafstand på maks. 600 fra midte ti midte er KUN gædende ved udægning af underguv på strøer/træbjækeag med en maks. beastning på 300 kg/m 2 og en punktast på maks. 2,0 kn. Ved kraftigere, konstant beastning som f.eks. auditorier, kasseværeser, agerrum eer arkivrum med mange tunge reoer, ska afstanden meem strøer/bjæker reduceres, jf. skemaet. Guve med ekstra hård beastning Vær opmærksom på, at strøer/bjæker og opkodsninger ska være dimensioneret korrekt i denne beastningsgruppe. Beastningen forudsættes jævnt fordet. De viste eksemper er gædende i anvendeseskasse 1 og 2 ved en maksima punktast på 2,0 kn svarende ti astkategori A og B, jf. EN ANVENDELSESOMRÅDER Amindeig beboesesrum Kontorer og et erhverv (kan ægges med fyvestød) Auditorier, kasse-væreser og bakoner Butiksokaer, agerrum, forsamingsokaer UNDERSTØT- NINGSAFSTAND GULVE MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Nedbøjning ,6 400 / 360* 400 0, ,1 Ved andre beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Padeængde ANVENDELSESOMRÅDER Amindeig beboesesrum, kontorer og et erhverv Auditorier, kasseværeser og bakoner Butiksokaer, agerrum, forsamingsokaer og arkivrum UNDERSTØT- NINGSAFSTAND GULVE MED EKSTRA HÅRD BELASTNING Beastning kg/m² Nedbøjning 480 / 450* 500 0,6 400 / 360* 700 0, ,6 Ved andre beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Padeængde Udægning af strøer Ti understøtning af padekanterne angs vægge udægges strøer med en maks. afstand fra vægge på 40. Som ekstra understøtning kan der imeem hver strøafstand iægges en 700 ang ekstrastrø (vinkeret ud fra væggen), såedes at den vagte strøafstand haveres. Øvrige strøer fordees med en centerafstand på maks. 600, jf. ovenstående skemaer. Afstanden meem 1. og 2. strø reduceres med 30% i forhod ti afstanden meem øvrige strøer. Opkodsningen fastgøres ti strøer med stiksøm ➐ 22 SPAANDEX K-GULV Kamsøm/skrue med degevind KERTO strø Opkodsning Asfatpap Min. 0,20 PE-foie ➐ Betondæk Udvidesesfuger For at give pads ti udvidese af guvfaden ved fugtpåvirkning, hodes en afstand fra vægge, søjer og rørgennemføringer på min. 12. Ved udægning af guvfader over 15 meter udføres udvidesesfuger på min 15. Udvidesesfugen kan udføres på fere måder, f.eks. med auminiumsprofier fra MIGUA eer tisvarende. Se også TRÆ 64, TRÆ 37. Strøafstand ved keramisk guvbeægning Strøer/bjæker og opkodsninger ska være dimensioneret korrekt. Centerafstanden meem strøerne må maks. være 300. Et underag af 13 guvgips fastskrues i kvadratnet oven på guvspånpaderne. Aternativt kan guvgipspaden kæbes og skrues ti spånpaden med f.eks. Afix Readyfex. Det giver et stærkt og stabit underag for keramiske beægninger i tørre rum. Guvbeægning f.eks. inoeum 22 SPAANDEX K-GULV Udvidesesfuge Kamsøm/skrue med degevind KERTO strø ➒ ➑ ➐ Opkodsning ➐ Asfatpap ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betondæk 5

6 Montering - bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV nedægges i forbandt med min. 300 forskydning og på tværs af de oprettede strøer/bjæker med retsiden opad, dvs. den mærkede side, og med endestødene samet på midten af strøer/bjæker. Saminger meem strøer (fyvestød) må kun forekoe i amindeige beboesesrum. Guvspånpaderne udægges med centerafstand på maks. 600 meem strøer/bjæker, og bør tistræbes at dække mindst to strø-/bjækeafstande. Guvspånpadernes frie kanter mod vægge og åbninger ska være understøttet. Afstandskier Guvspånpader Isoering - bærende underguv med fyvestød Spredt forskaing Loftbekædning Løshot angs ruets kanter SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er godkendt ti nedægning med fyvestød, dvs. endesaminger meem de bærende strøer/bjæker. Godkendesen er KUN gædende ved maks. beastning på 300 kg/m 2. Udførese ska ske som beskrevet under Bærende underguv og nedenstående særige retningsinier: Guvspånpadens stempede side vendes opad. Endesamingerne forskydes mindst 300. Afstandskier Guvspånpader Fugtspærre Opkodsning Betondæk Understøtning angs ruets kanter Reduceret strøafstand 30 % Saumansiirto 300 Reduceret strøafstand 30 % Saming og fastgørese Guvspånpaderne kan fastgøres ti strøer/bjæker med sevskærende skruer med degevind, kamsøm, ringsøm eer tisvarende. Paderne skrues/søes med maks. 150 afstand på ae understøttede padekanter og med maks. 300 afstand på ae meemunderstøtninger. Søm/skruer dykkes 1-2, og huerne må IKKE spartes, da det senere kan give ujævnheder i guvoverfaden. Det anbefaes at anvende skruer som den sikreste fastgørese af guvspånpader. Pata-fex skrues nemt og hurtigt i med guv- og oftskruemaskinen Spit 217 med EX 580 forænger. Ved brug af pistosøm ska guvspånpaden og strø være presset mod hinanden inden fastgørese! Fastgørese kan ske med sevskærende skruer med degevind, kamsøm, ringsøm e.ign. ANBEFALET FASTGØRELSE TIL 22 MM GULVSPÅNPLADER Spånpadeskruer med degevind NKT-Fasteners Spun+ skruer med degevind, CE-mærket NKT-Fasteners Håndsøm, ringede og spirasnoede, CE-mærket NKT-Fasteners Pata-fex, CE-mærket Pasode fudhovedet ringsøm på stav, CE-mærket 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 - svøende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 kan anvendes ti svøende underguv på pane og rette underag (± 2 måt med en rethot over 2 m). Som meemag udægges evt. guvpap. Ved betondæk udægges fugtspærre, som f.eks. min. 0,20 PE-foie. Fugtspærren udføres med mindst 150 overæg. Ae saminger ska tapes. Fugtspærren føres med op af vægge og kees fast ved fodpaneer. Guvspånpaderne nedægges i forbandt med min. 300 forskydning på trykfast isoering, som f.eks. EPS 250. Afstandskier Guvspånpader Evt. guvpap Fugtspærre Trykfast isoering Stampet sand - svøende guv ti renovering Inden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende guv. Guvbrædder ska være stabie og søet fast ti underaget evt. eftersøes brædderne. Underaget ska være pant med en maks. toerance på ± 2 måt med en rethot over 2 m. Et eksisterende træguv kan udjævnes ved afhøving eer med udjævningsmasse egnet ti træ. Som meemag udægges guvpap. Ved organisk underag udægges normat ikke fugtspærre, da der kan være risiko for svamp og råd. SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 nedægges i forbandt med min. 300 forskydning. Afstandskier Guvspånpader Guvpap Eksist. træguv Limning Limningen kan udføres, når guvspånpaden igger på den bivende pads. Med den dobbete imstuds påføres im i én arbejdsgang. Der imes på oversiden af begge fedre. Der ska anvendes ca. ¾ iter im pr. 25 øbende meter. Ved imning i anvendeseskasse 1 og 2 anbefaes en 1-komponent D3 PVAc-im. Påfør så meget im, at den er synig i samingerne overskydende im tørres af. Limeverandørens anvisning ska føges nøje, speciet med hensyn ti ruets og materiaernes temperatur. De imede guvspånpader ska hærde ca. et døgn. I denne periode må guvet ikke beastes eer trafikeres. Efterbehanding Ae padesaminger sibes inden beægning med f.eks. tæppe, inoeum, viny eer ignende, da der ved tynde guvbeægninger er risiko for markering af saminger og eventuee ujævnheder i guvspånpaderne. Det færdige underguv ska beskyttes mod udtørring/opfugtning med f.eks. PE-foie, indti den efterføgende guvbeægning biver monteret. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Skærpede forhodsreger ved FØR MONTAGE Ved anvendese i byggeperioder, hvor bjækeag og pader biver udsat for nedbør, ska bjæker rengøres for vand, is/rim og sne. LIMNING Under ae monteringsforhod ska der benyttes egnet imtype, f.eks. imtyper beregnet ti højere træfugt og frost. Kontakt imeverandør for vag af korrekt imtype. Padesaminger ska påføres så rigeige mængder im, at padekanter fudstændig er beskyttet mod vandindtrængning. Ligeedes anbefaes imning ti strøerne. Limen påføres med dobbet studs, så der igger to imstrenge på strøerne. FASTGØRELSE 5 skruer ved endestød og 3 ved øvrige. Ved padekanter er skrueafstanden 150. SLIBNING Har paderne været udsat for kraftig opfugtning eer direkte vand, må der påregnes ekstra sibning af padesaminger.

8 Guvvarme Guvspånpaderne kan anvendes i forbindese med guvvarme, både vandbaseret og e-guvvarme. Vandbaseret guvvarmesystem ska være shuntstyret og indrettet såedes, at vandets fremøbstemperatur ALDRIG kan overstige C (maks. 27 C på færdig guvoverfade). Leverandørens anvisning for montage af varmesystemet ska føges omhyggeigt. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S tibyder en nem vandbaseret guvvarmeøsning med NOVOPAN KLIMAGULV ti henhodsvis tør- og vådrum. Se brochurer på eer rekvirer dem i byggemarkedet. Spånpader og mijøet Hovedparten af træråvarerne ti NOVOPAN s spånpadeproduktion består af forskeige former for genanvendeige biprodukter fra f.eks. anden træindustri, træ der har været anvendt som embaage, bygningstøer o.. Frisktræ-deen består hovedsageig af PEFC- eer FSC-certificeret træ. Det er garantien for at råvarerne koer fra bæredygtig skovdrift. Kvaitetssikring Ae spånpader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S er fremstiet, kontroeret og mærket efter gædende forskrifter og anvisninger. Samtige spånpadeprodukter fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S overhoder kravene ti formadehydindhod og er godkendt gennem Dancert og forsynet med CE-mærke, der er garanti for et gennemkontroeret spånpadeprodukt. Service og forhanding Få mere at vide om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S og virksomhedens omfattende spånpadeprogram på Spånpader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S kan everes gennem ae andets byggemarkeder og træasthander. Håndtering Iht. Arbejdstisynets retningsinjer for øft, ska manue transport og padeøft foretages af 2 personer. Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering. Bær beskyttesesbrier og åndedræsbeskyttese ved padebearbejdning. Vægt spånpade 620 x1820 x kg. Vægt spånpade 620 x 2420 x kg. Husk... guvpadetype væges efter anvendeseskasse paderne akkimaticeres i ca. 1 uge i okaet, hvor de ska anvendes fugtindhod i strøer maks. 8±3% bedste fastgørese sker med skruer med degevind evt. fugtpærre korrekt pacering og sikring af konstruktionen mod opstigende fugt ingen fugtspærre på organiske materiaer korrekt understøtningsafstand for bærende strøer strøafstand meem 1. og 2. strø reduceres med 30% etabering af udvidesesfuge ved guvfade > 15 bm rigeig im ca. ¾ iter im pr. 25 øbende meter padesaming sparte ikke skruehuer udæg et ag af guvpap ved svøende guv guvet bør afdækkes indti montering af guvbeægning ae padesaminger sibes offenm.com - August 2014 Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Spaandex K- gulv. Novopan undergulv. montageanvisning. Monteringsanvisningen omfatter nedlægning af undergulvene: NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Spaandex K- gulv. Novopan undergulv. montageanvisning. Monteringsanvisningen omfatter nedlægning af undergulvene: NOVOPAN TRÆINDUSTRI Novopan undergulv Spaandex K- gulv montageanvisning Monteringsanvisningen omfatter nedlægning af undergulvene: SPAANDEX K-GULV P SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P/P NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader CERTIFIKAT: TP 121 TP Overensstemmelseserklæring for spånplader udstedt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289: Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader CERTIFIKAT: TP 121 TP Overenssteeseserkæring for spånpader udstedt i henhod ti Mijøministeriets bekendtgørese nr. 289: Bekendtgørese om begrænsning af formadehyd i spånpader, krydsfinerpader og ignende

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Klimagulv. 22 mm. Novopan. montageanvisning. Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk

Klimagulv. 22 mm. Novopan. montageanvisning. Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk Novopan Klimagulv Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk mm montageanvisning Der er mange måder at få varmen på. Kun én giver dig alle fordelene! Novopan Klimagulv giver en ensartet og

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre ProDeck KOMPOSIT ,2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Kebony terrasse og brodæk Generel information Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god luftcirkulation under terrassen og undgå

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse!

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse! Platon Stop Original Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton Tørre og sunde huse! Platon Stop Enkel og effektiv fugts Fugt i gulvet Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme.

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Varmegulvsystem Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Testet Funktionsgodkendt 0131/06 GODKENDT Indfrier kravet i BR08 jvf. DS 410 Tak! Tak fordi du har

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Massivt trægulv. Junckers Strøs ys tem Erhverv / Bolig

Massivt trægulv. Junckers Strøs ys tem Erhverv / Bolig Massivt trægulv Junckers Strøs ys tem Erhverv / Bolig C 1.0 Fig. 1 Generel information Strøsystem information Projekteringsvejledning Lægningsvejledning Denne information omhandler de generelle forudsætninger

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere