Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5"

Transkript

1 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

2 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Læs vejedningen grundigt inden du går i gang med arbejdet. SPAANDEX K-GULV anvendes ti underguv i opvarmede rum (anvendeses-kasse 1). SPAANDEX UNIPAN K-GULV everes i to typer og anvendes ti underguv i uopvarmede rum (anvendeseskasse 2). Paderne er kendetegnet ved en grønfarvet kerne. Der skenes meem to konstruktionstyper med i at fire varianter Bærende underguv på strøer Bærende underguv med fyvestød Svøende underguv på bærende underag Svøende underguv som renoveringsguv Underguvstyper Bærende underguv på strøer/bjæker Guvspånpaderne kan anvendes som underguv i en guvkonstruktion, hvor paderne er bærende, udagt på strøer/bjækeag. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Bjækeag Isoering Loftbekædning Bærende underguv udagt med fyvestød Guvspånpaderne er bærende og monteres på udagte strøer/ bjækeag med endesaminger imeem strøerne/bjækerne. Denne øsning må KUN anvendes i okaer med en maks. beastning på 300 kg/m 2 som f.eks. amindeige beboesesrum. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Strøer eer bjæker Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Bærende underag, f.eks. betondæk Svøende underguv Guvspånpaderne er ikke fastgjorte og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underag. Guvspånpaderne udægges som oftest på et trykfast isoeringsmateriae, som f.eks. EPS 250. Svøende underguv kan også anvendes ved renoveringsopgaver, hvor der er behov for afretning af eksisterende guv, f.eks. et ædre træguv. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 Evt. guvpap Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Trykfast isoering, f.eks. EPS 250 Afretningsag på bærende underag 2

3 NOVOPAN profierede guvspånpader everes i føgende kvaiteter SPAANDEX K-GULV P6, der opfyder styrke- og stivhedskrav iht. EN 312 P6. SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7, der har en grønfarvet kerne og opfyder fugetekniske krav iht. EN 312 P7. SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5, der har en grønfarvet kerne og opfyder både styrke- og stivhedskravet ti EN 312 P6 samt fugetekniske krav ti EN 312 P5. Guvspånpaden er modstandsdygtig overfor moderate mængder vand og anvendes ti bærende underguv. Kassifikationen fremgår af mærkningen på guvspånpadernes overside. Guvspånpaderne er 22 tykke og forsynet med dobbetprofi på 4 sider. Det sikrer stærke og hodbare saminger. Produktdata og anvendesesnøge SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 RUMTYPE / ANVENDELSESKLASSE OPVARMET LOKALE ANVENDELSELKLASSE 1 UOPVARMET LOKALE ANVENDELSELKLASSE 2 *) Patformsguve Anvendeseskasse 1 KONSTRUKTIONS- TYPE PRODUKT PLADETYKKELSE Bærende på strøer SPAANDEX K-GULV 22 Svøende SPAANDEX K-GULV 22 Bærende på strøer Svøende Bærende på strøer* SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 DIMENSION KLASSIFIKATION EN BRAND 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Anvendeseskasse 2 EN 312 P6 er kassificeringen for guvspånpader ti brug i permanent opvarmede rum med en reativ uftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i noge få uger f.eks. amindeig beboese. Spånpaderne er mærket: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Produktionsdato Denne side op EN 312 P7 og P6/5 er kassificeringen for guvspånpader ti brug i uopvarmede rum med en reativ uftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 85% i noge få uger f.eks. uudnyttede tagetager, ventierede fugtpåvirkede konstruktioner eer i fritidshuse. Spånpaderne er mærket: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produktionsdato Denne side op CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produktionsdato Denne side op Transport og agring Guvspånpaderne ska håndteres, så kanter og fader ikke beskadiges, og de ska opbevares tørt på et pant underag. Guvspånpaderne ska atid være beskyttet mod fugt. Akkimatisering 18 C 65 % RF Fugtbeskyttese Guvspånpaderne ska ALTID akkimatiseres uembaeret ca. 1 uge inden nedægning i det okae, hvor de ska anvendes. A murog pudsearbejde ska være afsuttet inden montering, og bygningen ska være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet ti min. 18 C og ventieret. Ventiation Opbevaring ska ske på et pant underag. Guvspånpaderne ska ALTID opbevares ventieret og beskyttet mod fugtpåvirkning. 3

4 Bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan anvendes som bærende underguv i såve nybyggeri som ved renoveringsopgaver, hvor spånpaderne udægges på strøer/bjækeag. Konstruktionen giver god muighed for at fremføre rør og e-instaationer meem strøerne eer i bjækeaget. Underguvet danner saen med understøtningerne et pant og stabit underag for den endeige guvbeægning, der kan udføres som f.eks. ameparket, inoeum eer tæppe. Fugtspærre Som hovedrege ska der atid udægges fugtspærre på beton for at forhindre fugtskader i strøer og guve. Det gæder også ved etageadskieser. Som fugtspærre kan der anvendes en pastfoie (PE) med en tykkese på min. 0,20. Pastfoien ska være CE-mærket efter DS/EN eer DS/EN Fugtspærren udægges med mindst 150 overæg og ska tapes i ae saminger. Fugtspærren føres med op af vægge og kees fast ved fodpaneer. Se SBi-anvisning 224. OBS! Der udægges normat IKKE fugtspærre på organiske materiaer. Strø Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Isoeret rør Opkodsning Bærende underag, f.eks. betondæk Radonsikring Traditionet anses en svindarmeret betonpade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren udføres tæt giver den en ekstra sikkerhed mod radonindtrængning. Før fugtspærren udægges, ska der tætnes ved kudebroafbrydesen angs fundamentet, diatationsfuger i betonpaden og omkring rørgennemføringer. Der kan f.eks. anvendes murfoie, der kæbes med butybånd. Principper og detajer kan findes i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse og TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonspærre Fugtspærre, min. 0,20 PE-foie Opkodsning Beton Kæber (på guv og væg) Understøtning og opkodsning Strøer/bjækers fugtindhod må højst være 8±3% fugt ved udægning. Det anbefaes at benytte aminerede strøer (Kerto), som atid er rette og med korrekt fugtindhod. Strøer/bjæker ska være dimensioneret og understøttet korrekt. Understøtningerne udægges med en centerafstand på maks. 600 eer efter beastningskasse. Opkodsninger ti strøer kan udføres med pastkier, krydsfinerbrikker, hårde træfiberpader eer ignende. Pastkier og pasttårne ska have dokumenteret hodbarhed og være dimensioneret ti beastningen. Træbaserede opkodsningsbrikker ska mindst være 100 cm 2 og afsuttes nederst med en bød brik. Opkodsningerne sikres mod fugt og beastning af fugtspærren med et underag af f.eks. asfatpap. Afstanden meem opkodsningerne fremgår af skemaet. BOLIGBELASTNING EN (gæder kun for boiger Q=2kN) STRØDIMENSION H B OPKLODSNINGS- AFSTAND i KERTO STRØER SAVSKÅRNE STRØER kvaitet svarende ti C Ved andre strødimensioner og beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se Ved strøender reduceres opkodsningsafstanden med mindst 10%. 4

5 Guve med normabeastning Langs vægge, hvor beastningen ofte er større, ægges en ekstra strø/ bjæke. Den angivne strøafstand på maks. 600 fra midte ti midte er KUN gædende ved udægning af underguv på strøer/træbjækeag med en maks. beastning på 300 kg/m 2 og en punktast på maks. 2,0 kn. Ved kraftigere, konstant beastning som f.eks. auditorier, kasseværeser, agerrum eer arkivrum med mange tunge reoer, ska afstanden meem strøer/bjæker reduceres, jf. skemaet. Guve med ekstra hård beastning Vær opmærksom på, at strøer/bjæker og opkodsninger ska være dimensioneret korrekt i denne beastningsgruppe. Beastningen forudsættes jævnt fordet. De viste eksemper er gædende i anvendeseskasse 1 og 2 ved en maksima punktast på 2,0 kn svarende ti astkategori A og B, jf. EN ANVENDELSESOMRÅDER Amindeig beboesesrum Kontorer og et erhverv (kan ægges med fyvestød) Auditorier, kasse-væreser og bakoner Butiksokaer, agerrum, forsamingsokaer UNDERSTØT- NINGSAFSTAND GULVE MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Nedbøjning ,6 400 / 360* 400 0, ,1 Ved andre beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Padeængde ANVENDELSESOMRÅDER Amindeig beboesesrum, kontorer og et erhverv Auditorier, kasseværeser og bakoner Butiksokaer, agerrum, forsamingsokaer og arkivrum UNDERSTØT- NINGSAFSTAND GULVE MED EKSTRA HÅRD BELASTNING Beastning kg/m² Nedbøjning 480 / 450* 500 0,6 400 / 360* 700 0, ,6 Ved andre beastningskasser end ovennævnte henvises ti TRÆ 64 Træguve Lægning. Se * Padeængde Udægning af strøer Ti understøtning af padekanterne angs vægge udægges strøer med en maks. afstand fra vægge på 40. Som ekstra understøtning kan der imeem hver strøafstand iægges en 700 ang ekstrastrø (vinkeret ud fra væggen), såedes at den vagte strøafstand haveres. Øvrige strøer fordees med en centerafstand på maks. 600, jf. ovenstående skemaer. Afstanden meem 1. og 2. strø reduceres med 30% i forhod ti afstanden meem øvrige strøer. Opkodsningen fastgøres ti strøer med stiksøm ➐ 22 SPAANDEX K-GULV Kamsøm/skrue med degevind KERTO strø Opkodsning Asfatpap Min. 0,20 PE-foie ➐ Betondæk Udvidesesfuger For at give pads ti udvidese af guvfaden ved fugtpåvirkning, hodes en afstand fra vægge, søjer og rørgennemføringer på min. 12. Ved udægning af guvfader over 15 meter udføres udvidesesfuger på min 15. Udvidesesfugen kan udføres på fere måder, f.eks. med auminiumsprofier fra MIGUA eer tisvarende. Se også TRÆ 64, TRÆ 37. Strøafstand ved keramisk guvbeægning Strøer/bjæker og opkodsninger ska være dimensioneret korrekt. Centerafstanden meem strøerne må maks. være 300. Et underag af 13 guvgips fastskrues i kvadratnet oven på guvspånpaderne. Aternativt kan guvgipspaden kæbes og skrues ti spånpaden med f.eks. Afix Readyfex. Det giver et stærkt og stabit underag for keramiske beægninger i tørre rum. Guvbeægning f.eks. inoeum 22 SPAANDEX K-GULV Udvidesesfuge Kamsøm/skrue med degevind KERTO strø ➒ ➑ ➐ Opkodsning ➐ Asfatpap ➑ Min. 0,20 PE-foie ➒ Betondæk 5

6 Montering - bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV nedægges i forbandt med min. 300 forskydning og på tværs af de oprettede strøer/bjæker med retsiden opad, dvs. den mærkede side, og med endestødene samet på midten af strøer/bjæker. Saminger meem strøer (fyvestød) må kun forekoe i amindeige beboesesrum. Guvspånpaderne udægges med centerafstand på maks. 600 meem strøer/bjæker, og bør tistræbes at dække mindst to strø-/bjækeafstande. Guvspånpadernes frie kanter mod vægge og åbninger ska være understøttet. Afstandskier Guvspånpader Isoering - bærende underguv med fyvestød Spredt forskaing Loftbekædning Løshot angs ruets kanter SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er godkendt ti nedægning med fyvestød, dvs. endesaminger meem de bærende strøer/bjæker. Godkendesen er KUN gædende ved maks. beastning på 300 kg/m 2. Udførese ska ske som beskrevet under Bærende underguv og nedenstående særige retningsinier: Guvspånpadens stempede side vendes opad. Endesamingerne forskydes mindst 300. Afstandskier Guvspånpader Fugtspærre Opkodsning Betondæk Understøtning angs ruets kanter Reduceret strøafstand 30 % Saumansiirto 300 Reduceret strøafstand 30 % Saming og fastgørese Guvspånpaderne kan fastgøres ti strøer/bjæker med sevskærende skruer med degevind, kamsøm, ringsøm eer tisvarende. Paderne skrues/søes med maks. 150 afstand på ae understøttede padekanter og med maks. 300 afstand på ae meemunderstøtninger. Søm/skruer dykkes 1-2, og huerne må IKKE spartes, da det senere kan give ujævnheder i guvoverfaden. Det anbefaes at anvende skruer som den sikreste fastgørese af guvspånpader. Pata-fex skrues nemt og hurtigt i med guv- og oftskruemaskinen Spit 217 med EX 580 forænger. Ved brug af pistosøm ska guvspånpaden og strø være presset mod hinanden inden fastgørese! Fastgørese kan ske med sevskærende skruer med degevind, kamsøm, ringsøm e.ign. ANBEFALET FASTGØRELSE TIL 22 MM GULVSPÅNPLADER Spånpadeskruer med degevind NKT-Fasteners Spun+ skruer med degevind, CE-mærket NKT-Fasteners Håndsøm, ringede og spirasnoede, CE-mærket NKT-Fasteners Pata-fex, CE-mærket Pasode fudhovedet ringsøm på stav, CE-mærket 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63 6

7 - svøende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 kan anvendes ti svøende underguv på pane og rette underag (± 2 måt med en rethot over 2 m). Som meemag udægges evt. guvpap. Ved betondæk udægges fugtspærre, som f.eks. min. 0,20 PE-foie. Fugtspærren udføres med mindst 150 overæg. Ae saminger ska tapes. Fugtspærren føres med op af vægge og kees fast ved fodpaneer. Guvspånpaderne nedægges i forbandt med min. 300 forskydning på trykfast isoering, som f.eks. EPS 250. Afstandskier Guvspånpader Evt. guvpap Fugtspærre Trykfast isoering Stampet sand - svøende guv ti renovering Inden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende guv. Guvbrædder ska være stabie og søet fast ti underaget evt. eftersøes brædderne. Underaget ska være pant med en maks. toerance på ± 2 måt med en rethot over 2 m. Et eksisterende træguv kan udjævnes ved afhøving eer med udjævningsmasse egnet ti træ. Som meemag udægges guvpap. Ved organisk underag udægges normat ikke fugtspærre, da der kan være risiko for svamp og råd. SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 nedægges i forbandt med min. 300 forskydning. Afstandskier Guvspånpader Guvpap Eksist. træguv Limning Limningen kan udføres, når guvspånpaden igger på den bivende pads. Med den dobbete imstuds påføres im i én arbejdsgang. Der imes på oversiden af begge fedre. Der ska anvendes ca. ¾ iter im pr. 25 øbende meter. Ved imning i anvendeseskasse 1 og 2 anbefaes en 1-komponent D3 PVAc-im. Påfør så meget im, at den er synig i samingerne overskydende im tørres af. Limeverandørens anvisning ska føges nøje, speciet med hensyn ti ruets og materiaernes temperatur. De imede guvspånpader ska hærde ca. et døgn. I denne periode må guvet ikke beastes eer trafikeres. Efterbehanding Ae padesaminger sibes inden beægning med f.eks. tæppe, inoeum, viny eer ignende, da der ved tynde guvbeægninger er risiko for markering af saminger og eventuee ujævnheder i guvspånpaderne. Det færdige underguv ska beskyttes mod udtørring/opfugtning med f.eks. PE-foie, indti den efterføgende guvbeægning biver monteret. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Skærpede forhodsreger ved FØR MONTAGE Ved anvendese i byggeperioder, hvor bjækeag og pader biver udsat for nedbør, ska bjæker rengøres for vand, is/rim og sne. LIMNING Under ae monteringsforhod ska der benyttes egnet imtype, f.eks. imtyper beregnet ti højere træfugt og frost. Kontakt imeverandør for vag af korrekt imtype. Padesaminger ska påføres så rigeige mængder im, at padekanter fudstændig er beskyttet mod vandindtrængning. Ligeedes anbefaes imning ti strøerne. Limen påføres med dobbet studs, så der igger to imstrenge på strøerne. FASTGØRELSE 5 skruer ved endestød og 3 ved øvrige. Ved padekanter er skrueafstanden 150. SLIBNING Har paderne været udsat for kraftig opfugtning eer direkte vand, må der påregnes ekstra sibning af padesaminger.

8 Guvvarme Guvspånpaderne kan anvendes i forbindese med guvvarme, både vandbaseret og e-guvvarme. Vandbaseret guvvarmesystem ska være shuntstyret og indrettet såedes, at vandets fremøbstemperatur ALDRIG kan overstige C (maks. 27 C på færdig guvoverfade). Leverandørens anvisning for montage af varmesystemet ska føges omhyggeigt. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S tibyder en nem vandbaseret guvvarmeøsning med NOVOPAN KLIMAGULV ti henhodsvis tør- og vådrum. Se brochurer på eer rekvirer dem i byggemarkedet. Spånpader og mijøet Hovedparten af træråvarerne ti NOVOPAN s spånpadeproduktion består af forskeige former for genanvendeige biprodukter fra f.eks. anden træindustri, træ der har været anvendt som embaage, bygningstøer o.. Frisktræ-deen består hovedsageig af PEFC- eer FSC-certificeret træ. Det er garantien for at råvarerne koer fra bæredygtig skovdrift. Kvaitetssikring Ae spånpader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S er fremstiet, kontroeret og mærket efter gædende forskrifter og anvisninger. Samtige spånpadeprodukter fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S overhoder kravene ti formadehydindhod og er godkendt gennem Dancert og forsynet med CE-mærke, der er garanti for et gennemkontroeret spånpadeprodukt. Service og forhanding Få mere at vide om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S og virksomhedens omfattende spånpadeprogram på Spånpader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S kan everes gennem ae andets byggemarkeder og træasthander. Håndtering Iht. Arbejdstisynets retningsinjer for øft, ska manue transport og padeøft foretages af 2 personer. Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering. Bær beskyttesesbrier og åndedræsbeskyttese ved padebearbejdning. Vægt spånpade 620 x1820 x kg. Vægt spånpade 620 x 2420 x kg. Husk... guvpadetype væges efter anvendeseskasse paderne akkimaticeres i ca. 1 uge i okaet, hvor de ska anvendes fugtindhod i strøer maks. 8±3% bedste fastgørese sker med skruer med degevind evt. fugtpærre korrekt pacering og sikring af konstruktionen mod opstigende fugt ingen fugtspærre på organiske materiaer korrekt understøtningsafstand for bærende strøer strøafstand meem 1. og 2. strø reduceres med 30% etabering af udvidesesfuge ved guvfade > 15 bm rigeig im ca. ¾ iter im pr. 25 øbende meter padesaming sparte ikke skruehuer udæg et ag af guvpap ved svøende guv guvet bør afdækkes indti montering af guvbeægning ae padesaminger sibes offenm.com - August 2014 Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere