Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt"

Transkript

1 Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

2 Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver, der skal være på væggene, men også om der skal blændes en dør, sættes en skillevæg op - eller om køkkenet eller badeværelset skal indrettes på en helt anden måde. Det kan du blandt andet gøre ved at bruge tilbuddet om råderet og få godtgørelse for ændringerne, hvis du senere fraflytter boligen. Den frie råderet betyder, at du må forny eller forbedre din bolig næsten som du vil, så længe arbejdet udføres korrekt, og loven overholdes. Du skal selv betale for udgifterne, men kan få godtgjort nogle af dem efter særlige reg ler, hvis du flytter. Du kan blandt andet læse om maksimumgrænsen på følgende hjemmeside: under udgivelser og af snittet BL informerer. Vi håber, vi med denne folder kan inspirere dig til at sætte dit eget præg på dit hjem og dit bolig område. Det behøver ikke være store ting, og det behøver ikke koste en formue. Vores ønske er at gøre det let for dig at indrette dit hjem efter dit behov og dine drømme. Rigtig god arbejdslyst.

3 Muligheder ved råderet 1. Start med at undersøge eventuelle vejledninger på afdelingshjemmesiden, før du går i gang (herunder afdelingens vedligeholdelsesreglement). Der er måske en vejledning, du bør følge i forbindelse med malerarbejde og anden vedligeholdelse inde i boligen. 2. Du skal lave en skriftlig aftale med Byg & Anlæg, inden du kan gå i gang med råderetsarbejdet, samt når myndighederne skal behandle sagen. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, de nye byg ningsdele og installationer skal have mindst samme kvalitet som de dele, de erstatter, og loven skal naturligvis overholdes. Som en service vil der løbende blive udarbejdet vejledninger, som du kan hente via afdelingshjemmesiden. Har du spørgsmål, inden du går i gang, kan du altid henvende dig til Byg & Anlæg i Boligselskabet Sjælland. De ved hvilke arbejder, der skal udføres af autoriserede håndværkere, og de kan for eksempel fortælle dig, om du bør følge en bestemt vejledning, eller om projektet eventuelt skal behandles og godkendes af kommunen. Der er forskel Der er stor forskel på de fysiske rammer i de enkelte boliger. Derfor er der også forskel på, hvad der kan lade sig gøre. Som noget nyt står der nu direkte i loven, at du må fjerne skillevægge eller sætte nye op, nøjagtig som du har lyst til, men det gælder naturligvis ikke de bærende vægge. Der kan også være andre begrænsninger. Ønsker du for eksempel at installere en tørretumbler, er der forskel på, om du bor i rækkehus eller etagebyggeri. I ældre bygninger kan de elektriske installationer sætte grænser for, hvad du kan, ligesom særlige forhold omkring vand og afløb i afdelingen kan begrænse dine muligheder. Tilladelse til op- og vaskemaskiner indhentes hos Beboerservice. Det er baggrunden for, at vi har udarbejdet en række vejledninger. Vejledningerne vil løbende blive opdateret på jeres afdelingshjemmeside eller ved at kontakte til Byg & Anlæg. Læg mærke til, at netop fordi der er stor forskel, er det kun vejledninger på din afdelingshjemmeside, som gælder hos dig. find din afdelings vedligeholdelsesreglement Find vedligeholdelsesreglementer på under Afdelingernes hjemmesider -> tryk på din afdeling -> tryk på Oplysninger om afdelingen

4 Sådan gør du Når du skal i gang med en råderetsarbejder, skal du først finde ud af, om opgaven hører under forandrings- eller forbedringsarbejder. Brugerbetaling på alle råderetsprojekter Når du går i gang med et råderetsprojekt, koster det dig et opstartsgebyr på 500 kr. Herefter betaler du en timepris på 575 kr. Ifølge lovgivningen skal alle råderetsprojekter registreres, og vi har pligt til at sikre os, at de er lovlige. Det er det, du betaler for. Alle sager er forskellige, men vores timeforbrug vil typisk være mellem 2 5 timer for et nyt køkken eller en udestue. Hvad kan du selv gøre? Jo bedre forberedt du er, jo færre timer bruger vi på dit projekt. Læs derfor råderetsfolderen godt igennem. Undersøg også, hvilke regler netop din afdeling har for råderet ved at spørge en fra afdelingsbestyrelsen. Hvis du beslutter dig for at ansøge, kan du finde skemaet Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning. Det er boligorganisationen, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte lejer og dermed kan kræves reetableret. Hvis der forlanges reetablering, skal lejeren betale et depositum som sikkerhed for udgiften til reetablering. Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves reetablering ved fraflytning. Forbedrings- og forandringsarbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige, og de må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller eventuelle karakter af handicapegnet bolig. Eksempel: udestue

5 Eksempel: badeværelse Kig derefter i din afdelings råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement på afdelingshjemmesiden. Her kan du også se, om der er en vejledning til lige præcis den type råderetsarbejder, du skal i gang med. Send en ansøgning til Byg & Anlæg, hvor du beskriver, hvilken form for råderetsarbejder, du vil lave, og husk at vedlægge en tegning af projektet. Når du har lavet en aftale med Byg & Anlæg, kan du gå i gang med arbejdet, og når det er færdigt, sender du en færdigmelding til Byg & Anlæg, som skal vurdere og godkende forbedringerne. Herefter kan boligselskabet beregne godtgørelsen. Den beskrives i den endelige godkendelse, hvor det fremgår, hvor meget den samlede udgift nedskrives med. Du må ifølge loven selv udføre visse former for el-arbejde, mens arbejde, der omfatter varme, vand og sanitet, næsten altid skal udføres af autoriseret håndværker. Loven skal også overholdes i forbindelse med bygningsreglementer, lokalplaner og lignende. Nogle kommuner tillader for eksempel kun, at du sætter markiser op i bestemte farver. Noget arbejde må kun udføres af autoriserede håndværkere - andre steder sætter det byggetekniske grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Udvendig råderet skal følge de anvisninger, I er blevet enige om på et beboermøde og fremgår af det vedtagede råderetskatalog.

6 godtgørelse og nedskrivning Beregningen af godtgørelse er fastsat i Lov om leje af almene boliger og er præciseret i Bekendt gørelse om drift af almene boliger. Godtgørelse ydes kun til udgifter til materialer og momsregi strerede firmaer, og værdien af det eksisterende trækkes fra først. Derudover er der en maksimumgrænse, der reguleres én gang om året, hvilket kan ses på følgende hjemmeside: under udgivelser og afsnit BL informerer. Har du lyst til at ændre i din bolig for et beløb, der er større end lovens maksimumbeløb, har du lov til det, men du får kun godtgørelse ud fra lovens maksimumbeløb. Ting slides. Derfor nedskrives beløbet over en periode på maksimalt 20 år med en fast procentdel pr. år, men afskrivningsperioden vurderes i hver enkel sag. Flytter du, inden beløbet er helt nedskrevet, får de næste lejere glæde af din investering - og skal også betale for den. De penge, du får retur, opkræver boligorganisationen hos de nye lejere. Enten som kontant engangsbeløb eller over huslejen til beløbet er helt nedskrevet. Flytter den nye lejer, inden beløbet er nedskrevet, skal den næste lejer igen betale på tilsvarende vis. Det er altid boligselskabet, der opkræver - eller udbetaler - pengene, og der er aldrig penge mellem den gamle og den nye lejer. Eksempel på godtgørelse Familien Hansen har forbedret deres køkken efter aftale med Byg & Anlæg. Køkkenet og udgifterne hertil er nu godkendt. De godkendte forbedringer beløber sig til kr., men herfra trækkes værdien af det eksisterende køkken på kr. Det godtgørelsesberettigede beløb, som afskrives over 20 år, er derfor kr. Flytter familien Hansen om fem år, får de godtgørelse for de resterende 15 år - her svarende til kr. Sker flytningen efter 12 år, er beløbet kr.

7 Økonomien ved de udvendige forbedringer Reglerne for godtgørelse er ens uanset om det er tale om indvendige eller udvendige forbedringer i boligen. En forbedring kan ikke fjernes fra lejemålet igen, og derfor skal familien Hansen også selv betale for maling af træværk, udskiftning af træhegn, nye tagplader ved overdækket terrasse etc. For familien Hansen betyder det, at der l bliver beregnet et tillæg til huslejen på henlæggelse til løbende vedligeholdelse så huslejen vil stige. Byg & Anlæg vil i hvert tilfælde beregne den ekstra udgift, og ved ansøgning bliver der opkrævet et gebyr for registrering af ansøgning og et honorar for den tid, det har taget at behandle opgaven hos Byg & Anlæg. Taksterne vil løbende blive reguleret. Spørg Byg & Anlæg når du søger. Specielt om hårde hvidevarer Hårde hvidevarer er ikke længere omfattet af råderetten og heller ikke af kollektivt besluttede forbedringer. Det betyder, at du selv kan anskaffe, eje og vedligeholde nye hvidevarer og har ret til at tage dem med, når du flytter. Udskifter du afdelingens hvidevarer - altså dem, der var i boligen, da du flyttede ind - skal du opbevare dem og sætte dem op igen, når du flytter. Med hensyn til vaskemaskine og opvaskemaskine skal du indgå en skriftlig aftale med boligselskabet, så du får den installeret korrekt. Tilladelse indhentes i Beboerservice. Kollektive beslutninger Der findes endnu en måde at forbedre boligen på, nemlig ved kollektive moderniseringer. Her beslutter afdelingsmødet for eksempel, at de beboere, der ønsker det, får mulighed for at modernisere deres køkken, badeværelse eller altan individuelt. Ved kollektive moderniseringer kan afdelingen finansiere en del af udgiften ved realkreditlån med en løbetid på op til 20 år ved hjælp af trækningsretsmidlerne - eller ved at bruge af afdelingens egne midler. Beslutningen om kollektive moderniseringer skal træffes på afdelingsmødet, og en husleje stigning hos dem, der vælger at få moderniseret, skal dække omkostningerne i forbindelse med finansieringen. Beslutningen skal godkendes af organisationsbestyrelsen - og er der tale om en lejestigning på over 5%, skal kommunen også godkende beslutningen.

8 Råderet uden for boligen Du har også ret til at udføre forbedringer og forandringer uden for boligen. Her bestemmer I på afdelingsmødet, hvad der er tilladt at lave af udendørs råderetsarbejder i jeres afdeling. Det drejer sig for eksempel om altan, terrasse, have og udestue. I råderetskataloget for din afdeling er der beskrevet hvilke arbejder der er mulighed for at lave. De større fællesting uden for boligen er dog ikke omfattet af råderetten. Det gælder for eksempel facade, døre, vinduer, opgange samt legepladser. Det er ting, der vedrører alle beboere, og derfor skal disse ændringer altid besluttes på et afdelingsmøde. Husk i den forbindelse, at du er en del af beboerdemokratiet, og at du som beboer kan stille forslag om ændringer på afdelingsmødet. Her vil det tit være en god idé at inddrage afdelingsbestyrelsen i dine overvejelser i god tid inden mødet. Du kan læse mere om råderet i Boligselskabernes Landsforenings - BL s - brochure Gør-det-selv og ved at læse Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v., som ligger på Socialministeriets hjemmeside og på BL s hjemmeside Kontaktinfo Du kan kontakte Byg & Anlæg om råderet på telefon Læs mere på Udgivet af Folderen er udgivet af Boligselskabet Sjælland og senest redigeret i januar Den kan også hentes på www. bosj.dk under Publikationer

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere