Afskærmning af røntgenanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskærmning af røntgenanlæg"

Transkript

1 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg 2009

2 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Redaktion: Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: Diagnostiske røntgenanlæg, dentale røntgenanlæg, veterinære røntgenanlæg, indretning, afskærmning Kategori: Faglig rådgivning Sprog: Dansk URL: Version: 1 Versionsdato: 28. august 2009 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, august 2009

3 Indhold 1 Forord 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Afskærmning af røntgenrum Rum med diagnostikapparat til og med 150 kv Rum med CT-skanner Rum, hvor der benyttes mobil CT-scanner Rum, hvor der benyttes O-arm Rum med gennemlysningsapparat Operationsstuer, skadestuer, intensivafdelinger mv med fast opstillet røntgenapparat Rum med mammografiapparat Rum med tomosynteseapparat Rum med knogleskanner Rum med dentalrøntgenapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug Rum med orthopantomograf eller cephalostat Rum med røntgenapparat til veterinært brug Rum med gennemlysningsapparat til veterinært brug 6 4 Særlige forhold ved afskærmning af røntgenrum 7 5 Forskellige afskærmningsmaterialer Bly Beton Mursten Blyglas Gips Glas Træ 9 6 Generelle retningslinjer for afskærmningsberegning 10 7 Yderligere oplysninger 11 8 Ordforklaringer 12 Bilag 1 Sluser 13 Bilag 2 Afskærmning i rum med dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser 14 Bilag 3 Afskærmning ved overgange, gennemføringer o.lign 15

4 1 Forord Denne vejledning omhandler indretning og afskærmning af diagnostiske røntgenanlæg til dental, veterinær og medicinsk brug. Røntgenapparater til terapi er ikke omfattet. For information om love, bekendtgørelser og vejledninger på røntgenområdet henvises til Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), som er et institut i Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter bl.a. røntgen- og radioaktivitetsloven og varetager opgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling 2 Generelle bestemmelser Rum, hvori der benyttes røntgenapparater, skal være afskærmet, så det sikres, at den effektive dosis til personer, der opholder sig uden for rummet, ikke kan overstige 0,3 msv/år. Rum, hvor røntgenapparater er opstillet, må ikke være indrettet til uvedkommende aktiviteter som kontor, køkken, sterilrum eller lignende. 3 Afskærmning af røntgenrum Hvis røntgenrum afskærmes, som anbefalet i tabel 1, vil dosiskravet være opfyldt. Følges anbefalingerne ikke, skal overholdelse af dosiskravet dokumenteres ved måling eller beregning af dosis til omgivelserne, jf. afsnit. 5. Afskærmning af ydervægge, vinduer og lofter, der kan rammes af den direkte stråling er ikke påkrævet, hvis personer ikke kan opholde sig nærmere end 30 m (20 m for dentalapparater til og med 70 kv). Afskærmning af ydervægge, vinduer og lofter, der kun kan rammes af den spredte stråling er ikke påkrævet, hvis personer ikke kan opholde sig nærmere end 5 m (2 m for dentalapparater til og med til 70 kv). Dette gælder dog ikke ved undersøgelser, der medfører store patientdoser som CT-skanning og intervention, i disse tilfælde fastsættes afstanden af SIS. Behovet for afskærmning vil afhænge af, til hvilke røntgenundersøgelser/procedurer rummet benyttes og af antal undersøgelser/procedurer. Afskærmning anbefales i rum med dosistunge undersøgelser, og hvor der udføres mere end fem undersøgelser pr. uge. Ved ændring i brugen af et røntgenrum eller ændring af de omkringliggende forhold skal behovet for afskærmning revurderes. Overholdelse af dosiskravet skal til enhver tid kunne dokumenteres. Afskærmning af røntgenanlæg,

5 Tabel 1: Anbefaling til afskærmningens blyækvivalent (mm) Type røntgenapparat samt evt. rumtype Gulv Vægge til 2,5 m højde Loft samt vægge fra 2,5 m højde til og med 70 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm over 70 kv til og med 100 kv 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm over 100 kv til og med 150 kv 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm Fastopstillet til og med 70 kv 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm røntgenapparat over 70 kv til og med på OP-stue mv. 100 kv 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm CT 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm Bemærkninger 1 Afsnit 3.1 Afsnit 3.6 Mobil CT O-arm Vurderes individuelt Vurderes individuelt Gennemlysning 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit 3.5 Diagnostikapparat i røntgendiagnostikrum Mammografiapparat til og med 35 kv 0,5 mm 0,3 mm 0,3 mm over 35 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm Afsnit 3.7 Tomosynteseapparat Vurderes individuelt Knoglescanner Dentalapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug 0,5 mm Vurderes individuelt 0,5 mm (til 1,8 m højde) 0,5 mm Afsnit 3.10 Dentalapparat over 70 kv, orthopantomografer og cephalostater 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit 3.11 CT til dental brug 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm til og med 70 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm Røntgenapparat over 70 kv til og til veterinært 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm Afsnit 3.12 med 100 kv brug over 100 kv til og 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm med 150 kv Gennemlysning til veterinært brug 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit Se afsnit Afskærmning af røntgenanlæg,

6 3.1 Rum med diagnostikapparat til og med 150 kv Ud over det krævede blyækvivalent for væggen skal der bag kassetteholdere/detektorer, ved lungestativer o.lign., hvor strålingen er rettet mod væggen, afskærmes med yderligere 1,0 mm blyækvivalent. Afskærmningen skal have en sådan udstrækning, at strålefeltet altid vil være mindst 20 cm inden for afskærmningen. I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm (2,0 mm, hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen) ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm (1,5 mm, hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen) ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Et røntgenrum skal enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fastmonteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal hindre den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer at personalet kan finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal sikre, at den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser. Den eneste begrænsning ved anvendelsen af sluser er, at der i de skraverede arealer ikke må opstilles lejer, stativer, røntgenrør mv. eller fotograferes patienter i senge. 3.2 Rum med CT-skanner Ved CT-skannere skal der altid indrettes et særskilt betjeningsrum. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal sikre, at den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser. 3.3 Rum, hvor der benyttes mobil CT-scanner Afskærmning ved brug af mobil CT-scanner vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. 3.4 Rum, hvor der benyttes O-arm Afskærmning ved brug af O-arm vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

7 3.5 Rum med gennemlysningsapparat Hvis røntgenrør og billedforstærker/detektor er sammenkoblet, så den direkte stråling tvangsmæssigt opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Et røntgenrum skal som hovedregel enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fastmonteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal hindre den spredte stråling fra patienten i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer, at personalet kan finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen. I særlige tilfælde, hvor apparatet kun har betjeningsfunktion ved røntgenrøret, f.eks. hvis betjeningspult og stativ er en integreret enhed, kan særskilt betjeningsrum undlades. 3.6 Operationsstuer, skadestuer, intensivafdelinger mv. med fast opstillet røntgenapparat I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge og lofter kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. 3.7 Rum med mammografiapparat Hvis det på baggrund af en konkret beregning sikres, at personalet ved betjeningspladsen ikke kan modtage over 0,3 msv/år, kan afskærmning af betjeningspladsen undlades. 3.8 Rum med tomosynteseapparat Afskærmning ved brug af tomosynteseapparat vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

8 3.9 Rum med knogleskanner Hvis det på baggrund af en konkret beregning sikres, at personalet ved betjeningspladsen ikke kan modtage over 0,3 msv/år, kan afskærmning af betjeningspladsen undlades Rum med dentalrøntgenapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug Det areal, der rammes af den direkte stråling, kan reduceres ved at montere en switch på unit/stolen, f.eks. så der kun kan eksponeres på liggende patient (se bilag 2). Den person, der udløser eksponeringen, skal om muligt udnytte naturlige afskærmningsbarrierer eller afskærmninger opstillet til formålet eller placere sig i størst mulig afstand fra den direkte stråling. Afstanden fra den direkte stråling skal være mindst 2 meter, hvis der ikke forefindes en effektiv afskærmning. Andet personale skal opholde sig i mindst 4 meters afstand fra den direkte stråling eller opholde sig bag en eventuel afskærmning Rum med orthopantomograf eller cephalostat Ud over det krævede blyækvivalent for væggen skal der bag kassetteholderen ved cephalostaten opsættes en plade, der ækvivalerer 1 mm bly. Pladen skal have en sådan udstrækning, at den på alle leder går 3 cm uden for det direkte strålefelt. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen Rum med røntgenapparat til veterinært brug I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen og stadig tvangsmæssigt opfanges af en apparatdel eller plade, skal der til de under 1) og 2) angivne blyækvivalenter lægges 0,5 mm. Benyttes et åbent leje, skal dette forsynes med en plade, der ækvivalerer mindst 2 mm bly. Pladen anbringes efter en eventuel kassetteskuffe. Et røntgenrum til undersøgelse af større dyr (grise etc.) skal enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fast monteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal være udført, så den hindrer den direkte stråling og den spredte stråling fra dyret i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer, at personalet kan Afskærmning af røntgenanlæg,

9 finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte dyret under undersøgelsen. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal indrettes på en måde, der sikrer, at den direkte stråling og den spredte stråling fra dyret ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser Rum med gennemlysningsapparat til veterinært brug I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge og lofter kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Afskærmning af røntgenanlæg,

10 4 Særlige forhold ved afskærmning af røntgenrum Ved alle overgange mellem to stråleafskærmende materialer (f.eks. bly-bly, blyblyglas, bly-beton) skal overlapningen være mindst lig summen af de to nødvendige lagtykkelser + 2½ gange en eventuel afstand mellem dem. Overlapningen skal dog mindst være 1 cm. Eksempler herpå er givet i bilag 3. Undtaget fra denne bestemmelse er overgange, hvor der er fuld sikkerhed mod svækkelse af afskærmningen ved revnedannelse, f.eks. en muret væg, der hviler på et betongulv, eller støbte og murede hjørner. Der stilles store krav til udførelse af døre på grund af den nødvendige overlapning mellem dør og karm, anvendelsen af forskudte håndtag og retablering af afskærmning ved låse. I rum med dentalapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser og veterinært brug kræves ikke dog overlapning mellem afskærmning i dør og væg, men afstanden mellem det strålebeskyttende lag i dør og væg må ikke overstige 5 mm. Mellem dør og gulv kræves ingen overlapning, men afstanden mellem dørens blyplade og det stråleafskærmende lag i gulvet må ikke overstige 1 cm. Eksempler på overlapninger er givet i bilag 3. Hvor afskærmningen svækkes ved udførelsen af kabelrender, rørgennemføringer, stikkontakter, afbrydere, dørlåse, dørhåndtag mv., skal afskærmningen retableres fuldt ud. Eksempler herpå er givet i bilag 3. Kabelrender og rørgennemføringer i gulvniveau tillades uden retablering af afskærmning. Blyplade eller lignende til retablering af strålebeskyttelsen skal have en sådan tykkelse og udstrækning, at det svækkede materiale + blypladen mindst har samme blyækvivalent som det usvækkede materiale i alle forekommende stråleretninger. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt at retablere afskærmning i skruehuller, da skruer næsten har de samme afskærmningsegenskaber som bly. Væggene i et røntgenrum skal normalt (undtagen for dentalrøntgenanlæg med spændinger til og med 70 kv) være afskærmet mod stråling i hele deres udstrækning mellem de strålebeskyttende lag i gulv og loft. Hvis dette besværliggøres af installationer mv. under loftet, skal vægafskærmningen føres op til mindst 2,5 m højde, og samtidig skal afskærmningen i loftet føres uden for væggen i en bredde, der mindst er 5 gange afstanden fra overkanten af vægafskærmningen til det stråleafskærmende lag i loftet. Afskærmning af røntgenanlæg,

11 5 Forskellige afskærmningsmaterialer Et materiales evne til at dæmpe røntgenstråler afhænger af dets tæthed (densitet) og tykkelse. 5.1 Bly Blyplader benyttes ofte som afskærmningsmateriale. De skal opsættes på en sådan måde, at de ikke flyder på grund af deres egen vægt. Dette kan gøres ved at skrue eller lime blypladerne op på væggen og dække med f. eks. gipsplader. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt at retablere afskærmningen i skruehullerne, da skruer næsten har de samme afskærmningsegenskaber som bly. Blyplader, der er i berøring med mørtel, beton e. lign., skal først overstryges med et korrosionsbeskyttende lag, f.eks. asfalt. Brugen af metallisk bly til afskærmning af røntgenrum er ikke omfattet af forbud jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. september 2007 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. 5.2 Beton Beton benyttes til vægge og etageadskillelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beton, der bruges til vægge, kan have forskellig densitet, f.eks. beton (2,2 g/cm 3 ), letklinkebeton (1,7 g/cm 3 ) og letbeton (0,6 g/cm 3 ). For at sikre, at væggen har den nødvendige afskærmningsevne, er det derfor vigtigt at kende densiteten af betonen. Ved beregning/bedømmelse af betonlagets afskærmningsevne skal man være opmærksom på, at der til etageadskillelser ofte bruges betonelementer med hulrum. Hulrummene kan udgøre helt op til 50 % af betonelementets tykkelse. Det er den mindste betontykkelse, der skal ligge til grund for beregning/bedømmelse af afskærmningen. 5.3 Mursten Mursten er et almindelig brugt byggemateriale med en densitet omkring 1,7 g/cm 3, når de benyttes i bærende vægge. Ofte benyttes hulrumssten (1,5 g/cm 3 ), og det er derfor vigtigt, hvis væggen skal indgå i afskærmning af røntgenrum, at det er den mindste murstenstykkelse, der ligger til grund for beregning/bedømmelse af afskærmningen, eller at disse hulrum fyldes med materiale, som har mindst den samme densitet som murstenene. Fuger i murede vægge skal være helt udfyldt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mursten, som benyttes til ikke bærende vægge, kan have en lavere densitet og dermed have dårligere afskærmningsegenskaber. 5.4 Blyglas Blyglas indeholder store mængder bly og barium. Derved opnås et materiale, som har gode afskærmningsegenskaber, samtidig med at det ligner almindeligt glas. Blyglas benyttes hovedsagligt i observationsruder mellem røntgenrum og betjeningsrum samt i blyglasbriller. Afskærmning af røntgenanlæg,

12 5.5 Gips Gipsplader kan benyttes som afskærmningsmateriale i rum med røntgenapparater til og med 50 kv som f.eks. mammografiapparater. Fire almindelige gipsplader (á 13 mm) ækvivalerer 0,3 mm bly ved 30 kv, og 8 gipsplader (á 13 mm) ækvivalerer 0,5 mm bly op til 70 kv. Derudover findes særlige gipsplader med tilsats af afskærmende stoffer, hvor blyækvivalentet skal dokumenteres af producent/leverandør. 5.6 Glas Almindeligt glas egner sig som hovedregel ikke som afskærmningsmateriale. For at opnå en blyækvivalent på 2 mm skal glas have en tykkelse på 10 cm. 5.7 Træ Træ egner sig ikke som afskærmningsmateriale. En væg af træ skal være over 1 meter tyk for at kunne afskærme tilstrækkeligt mod røntgenstråling, og vil desuden give meget spredt stråling. Tabel 2: Nødvendig tykkelse (mm) af en række materialer for at opnå en given blyækvivalent. Nominel spænding (kv) op til 70 over 70 op til 150 Blytykkelse (mm) 0,3 0,5 1,0 2,0 Materiale (densitet i g/cm 3 ) Beton, mm (2,2) Mursten, mm (1,9) Letbeton, mm (0,6) Stålplade, mm (7,8) 1,8 3 Gipsplader 13 mm, antal 4 8 Afskærmningsmaterialer som beton, mursten, mørtel mv. skal have den fornødne homogenitet samt korrekt sammensætning og densitet. Til eventuelle fuger skal benyttes fugemasse med samme densitet som det afskærmende materiale. Benyttes forskellige materialer i afskærmningen, er rækkefølgen uden væsentlig betydning. Afskærmning af røntgenanlæg,

13 6 Generelle retningslinjer for afskærmningsberegning Hvis ikke man ønsker at følge anbefalingerne (se tabel 1) for afskærmning af røntgenrum, skal der udføres beregning og/eller måling af dosis i tilstødende rum og ved betjeningsplads, så behovet for afskærmning kan bestemmes. For at kunne gøre dette skal en række faktorer kendes: output brugsfrekvens opholdsfaktor afstand fra strålekilde filtrering i patient og leje/vægbucky afskærmningsmateriale i gulv, loft, døre, vinduer og vægge. Som det første bestemmes strålekvaliteten. Dernæst bestemmes stråledosis fra den direkte og spredte stråling i rummet. Denne dosis vil afhænge af brugsfrekvens, opholdsfaktor, afstand fra strålekilde, vinklen af den spredte stråling fra strålekilden, filtrering i patient og leje/vægbucky. Herefter kan der tages stilling til afskærmningsmateriale, tykkelse og udstrækning. Transmission og dæmpning af røntgenstråling gennem afskærmning afhænger af strålekvalitet og afskærmningsmateriale (atomnummer og densitet). Nærmere beskrivelse af metode til beregning af afskærmningsforhold kan findes i f.eks. NCRP rapporterne (se Yderligere oplysninger). Det skal sikres, at den effektive dosis til personer, der opholder sig uden for rummet, ikke kan overstige 0,3 msv/år. Ved etablering af afskærmning anbefales det at overveje fremtidig brug af røntgenrummet. Ønskes en vurdering af den planlagte afskærmning, inden bygningsarbejdet påbegyndes, kan detaljerede bygningsplaner med dokumentation for beregning af afskærmningens udstrækning sendes til SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

14 7 Yderligere oplysninger Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 494 af 12. september 1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug med ændringer i bekendtgørelse 1089 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv med ændringer i bekendtgørelse 1091 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg med ændringer i bekendtgørelse 1092 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændringer i bekendtgørelse 1090 af 3. september Radiation Protection in Dentistry. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 145, Structural Shielding Design for Medical X-ray Imaging Facilities. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 147, Radiation Protection in Veterinary Medicine. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 148, Radiological Protection in Medicine. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 105. Elsevier, Radiological Protection of the Worker in Medicine and Dentistry. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 57. Pergamon Press, Afskærmning af røntgenanlæg,

15 8 Ordforklaringer Blyækvivalent: Direkte/primærstråling: Den tykkelse af bly (oftest angivet i mm) som giver samme afskærmende virkning som et givent materiale. Materialets blyækvivalent afhænger af røntgenstrålingens energi (spændingen over røntgenrøret). Stråling dannes i røntgenrøret, når der tilføres højspænding under eksponering eller gennemlysning. Denne stråling kaldes for direkte stråling. Røntgenstråling kan karakteriseres ved kvalitet (gennemtrængningsevne) og mængde. Kvaliteten afhænger af røntgenrørets højspænding (kv) og HVL/totalfiltrering (mm Al, mm Cu). Mængden afhænger af rørstrøm (ma) og eksponeringstid (s) eller gennemlysningstid (min). Spredt/sekundærstråling: Spredt stråling dannes, når røntgenstråling vekselvirker med materiale. Den største kilde til spredt stråling er den vekselvirkning, der sker i selve patienten. Mængden af spredt stråling øges ved stigende kv, ma, feltstørrelse og patienttykkelse. Der udsendes mest spredt stråling fra indgangssiden af patienten, dvs. den side der vender mod røntgenrøret. Dosis fra den spredte stråling er meget lavere end dosis fra den direkte stråling. Som tommelfingerregel er dosis fra spredt stråling i 1 m afstand fra patienten ca. 1 af dosis ind på patienten. Spredt stråling vil have en lavere energi end direkte stråling. Lækstråling: Lækstråling er den røntgenstråling, der slipper ud af røntgenrøret i andre retninger end den direkte stråling. Med lukkede blænder ved maksimal kv og ma må den gennemsnitlige dosishastighed af lækstrålingen ikke overskride 1 mgy/h i 1 m afstand fra fokus. Overholdes dette krav, vil bidraget fra lækstråling være ubetydeligt i forhold til bidraget fra den spredte stråling fra patienten, og vil derfor kunne ses bort fra i forbindelse med afskærmningsberegningen. Afskærmning af røntgenanlæg,

16 Bilag 1 Sluser Sluser skal indrettes således, at de hindrer den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten i at trænge uden for rummet. Skitserne viser eksempler på den praktiske udførelse af sluser. Den eneste begrænsning ved anvendelsen af sluser er, at der i de skraverede arealer ikke må opstilles lejer, stativer, røntgenrør m.v. eller fotograferes patienter i senge. PATIENTGANG KABINE KABINE WC GENNEMLYS- NINGSLEJE LOFTSTATIV BETJENINGSGANG PULT PATIENTGANG LUNGESTATIV KABINE PATIENTLEJE LOFTSTATIV FOKUSOMRÅDE PULT BETJENINGSGANG Afskærmning af røntgenanlæg,

17 Bilag 2 Afskærmning i rum med dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser Hvis der monteres switch på unit/stol, så der kun kan eksponeres på liggende patient, kan afskærmning reduceres til at omfatte vægge, døre og vinduer i det skraverede område som vist på tegning. Afskærmning af røntgenanlæg,

18 Bilag 3 Afskærmning ved overgange, gennemføringer o.lign Overgange mellem afskærmningsmaterialer Bredden af overlapningen mellem de to materialer skal mindst være lig med summen af de to lagtykkelser + 2½ gange en eventuel afstand mellem dem (dog mindst 1 cm). d D Blyvinkel 0,5-2,5 mm afhængig af væggenes blyækvivalent D d d D D d D+d D d D+d+2½A A D Overlapning mellem de to fløje i en dobbeltdør Retablering af strålebeskyttelsen ved gennemføringer og lignende Blyplade D D D Blyplade Stråling Stråling Stråling Afskærmning af røntgenanlæg,

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere