Afskærmning af røntgenanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskærmning af røntgenanlæg"

Transkript

1 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg 2009

2 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Redaktion: Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: Diagnostiske røntgenanlæg, dentale røntgenanlæg, veterinære røntgenanlæg, indretning, afskærmning Kategori: Faglig rådgivning Sprog: Dansk URL: Version: 1 Versionsdato: 28. august 2009 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, august 2009

3 Indhold 1 Forord 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Afskærmning af røntgenrum Rum med diagnostikapparat til og med 150 kv Rum med CT-skanner Rum, hvor der benyttes mobil CT-scanner Rum, hvor der benyttes O-arm Rum med gennemlysningsapparat Operationsstuer, skadestuer, intensivafdelinger mv med fast opstillet røntgenapparat Rum med mammografiapparat Rum med tomosynteseapparat Rum med knogleskanner Rum med dentalrøntgenapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug Rum med orthopantomograf eller cephalostat Rum med røntgenapparat til veterinært brug Rum med gennemlysningsapparat til veterinært brug 6 4 Særlige forhold ved afskærmning af røntgenrum 7 5 Forskellige afskærmningsmaterialer Bly Beton Mursten Blyglas Gips Glas Træ 9 6 Generelle retningslinjer for afskærmningsberegning 10 7 Yderligere oplysninger 11 8 Ordforklaringer 12 Bilag 1 Sluser 13 Bilag 2 Afskærmning i rum med dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser 14 Bilag 3 Afskærmning ved overgange, gennemføringer o.lign 15

4 1 Forord Denne vejledning omhandler indretning og afskærmning af diagnostiske røntgenanlæg til dental, veterinær og medicinsk brug. Røntgenapparater til terapi er ikke omfattet. For information om love, bekendtgørelser og vejledninger på røntgenområdet henvises til Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), som er et institut i Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter bl.a. røntgen- og radioaktivitetsloven og varetager opgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling 2 Generelle bestemmelser Rum, hvori der benyttes røntgenapparater, skal være afskærmet, så det sikres, at den effektive dosis til personer, der opholder sig uden for rummet, ikke kan overstige 0,3 msv/år. Rum, hvor røntgenapparater er opstillet, må ikke være indrettet til uvedkommende aktiviteter som kontor, køkken, sterilrum eller lignende. 3 Afskærmning af røntgenrum Hvis røntgenrum afskærmes, som anbefalet i tabel 1, vil dosiskravet være opfyldt. Følges anbefalingerne ikke, skal overholdelse af dosiskravet dokumenteres ved måling eller beregning af dosis til omgivelserne, jf. afsnit. 5. Afskærmning af ydervægge, vinduer og lofter, der kan rammes af den direkte stråling er ikke påkrævet, hvis personer ikke kan opholde sig nærmere end 30 m (20 m for dentalapparater til og med 70 kv). Afskærmning af ydervægge, vinduer og lofter, der kun kan rammes af den spredte stråling er ikke påkrævet, hvis personer ikke kan opholde sig nærmere end 5 m (2 m for dentalapparater til og med til 70 kv). Dette gælder dog ikke ved undersøgelser, der medfører store patientdoser som CT-skanning og intervention, i disse tilfælde fastsættes afstanden af SIS. Behovet for afskærmning vil afhænge af, til hvilke røntgenundersøgelser/procedurer rummet benyttes og af antal undersøgelser/procedurer. Afskærmning anbefales i rum med dosistunge undersøgelser, og hvor der udføres mere end fem undersøgelser pr. uge. Ved ændring i brugen af et røntgenrum eller ændring af de omkringliggende forhold skal behovet for afskærmning revurderes. Overholdelse af dosiskravet skal til enhver tid kunne dokumenteres. Afskærmning af røntgenanlæg,

5 Tabel 1: Anbefaling til afskærmningens blyækvivalent (mm) Type røntgenapparat samt evt. rumtype Gulv Vægge til 2,5 m højde Loft samt vægge fra 2,5 m højde til og med 70 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm over 70 kv til og med 100 kv 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm over 100 kv til og med 150 kv 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm Fastopstillet til og med 70 kv 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm røntgenapparat over 70 kv til og med på OP-stue mv. 100 kv 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm CT 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm Bemærkninger 1 Afsnit 3.1 Afsnit 3.6 Mobil CT O-arm Vurderes individuelt Vurderes individuelt Gennemlysning 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit 3.5 Diagnostikapparat i røntgendiagnostikrum Mammografiapparat til og med 35 kv 0,5 mm 0,3 mm 0,3 mm over 35 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm Afsnit 3.7 Tomosynteseapparat Vurderes individuelt Knoglescanner Dentalapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug 0,5 mm Vurderes individuelt 0,5 mm (til 1,8 m højde) 0,5 mm Afsnit 3.10 Dentalapparat over 70 kv, orthopantomografer og cephalostater 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit 3.11 CT til dental brug 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm til og med 70 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm Røntgenapparat over 70 kv til og til veterinært 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm Afsnit 3.12 med 100 kv brug over 100 kv til og 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm med 150 kv Gennemlysning til veterinært brug 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit Se afsnit Afskærmning af røntgenanlæg,

6 3.1 Rum med diagnostikapparat til og med 150 kv Ud over det krævede blyækvivalent for væggen skal der bag kassetteholdere/detektorer, ved lungestativer o.lign., hvor strålingen er rettet mod væggen, afskærmes med yderligere 1,0 mm blyækvivalent. Afskærmningen skal have en sådan udstrækning, at strålefeltet altid vil være mindst 20 cm inden for afskærmningen. I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm (2,0 mm, hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen) ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm (1,5 mm, hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen) ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Et røntgenrum skal enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fastmonteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal hindre den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer at personalet kan finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal sikre, at den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser. Den eneste begrænsning ved anvendelsen af sluser er, at der i de skraverede arealer ikke må opstilles lejer, stativer, røntgenrør mv. eller fotograferes patienter i senge. 3.2 Rum med CT-skanner Ved CT-skannere skal der altid indrettes et særskilt betjeningsrum. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal sikre, at den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser. 3.3 Rum, hvor der benyttes mobil CT-scanner Afskærmning ved brug af mobil CT-scanner vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. 3.4 Rum, hvor der benyttes O-arm Afskærmning ved brug af O-arm vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

7 3.5 Rum med gennemlysningsapparat Hvis røntgenrør og billedforstærker/detektor er sammenkoblet, så den direkte stråling tvangsmæssigt opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Et røntgenrum skal som hovedregel enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fastmonteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal hindre den spredte stråling fra patienten i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer, at personalet kan finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen. I særlige tilfælde, hvor apparatet kun har betjeningsfunktion ved røntgenrøret, f.eks. hvis betjeningspult og stativ er en integreret enhed, kan særskilt betjeningsrum undlades. 3.6 Operationsstuer, skadestuer, intensivafdelinger mv. med fast opstillet røntgenapparat I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge og lofter kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. 3.7 Rum med mammografiapparat Hvis det på baggrund af en konkret beregning sikres, at personalet ved betjeningspladsen ikke kan modtage over 0,3 msv/år, kan afskærmning af betjeningspladsen undlades. 3.8 Rum med tomosynteseapparat Afskærmning ved brug af tomosynteseapparat vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

8 3.9 Rum med knogleskanner Hvis det på baggrund af en konkret beregning sikres, at personalet ved betjeningspladsen ikke kan modtage over 0,3 msv/år, kan afskærmning af betjeningspladsen undlades Rum med dentalrøntgenapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug Det areal, der rammes af den direkte stråling, kan reduceres ved at montere en switch på unit/stolen, f.eks. så der kun kan eksponeres på liggende patient (se bilag 2). Den person, der udløser eksponeringen, skal om muligt udnytte naturlige afskærmningsbarrierer eller afskærmninger opstillet til formålet eller placere sig i størst mulig afstand fra den direkte stråling. Afstanden fra den direkte stråling skal være mindst 2 meter, hvis der ikke forefindes en effektiv afskærmning. Andet personale skal opholde sig i mindst 4 meters afstand fra den direkte stråling eller opholde sig bag en eventuel afskærmning Rum med orthopantomograf eller cephalostat Ud over det krævede blyækvivalent for væggen skal der bag kassetteholderen ved cephalostaten opsættes en plade, der ækvivalerer 1 mm bly. Pladen skal have en sådan udstrækning, at den på alle leder går 3 cm uden for det direkte strålefelt. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen Rum med røntgenapparat til veterinært brug I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen og stadig tvangsmæssigt opfanges af en apparatdel eller plade, skal der til de under 1) og 2) angivne blyækvivalenter lægges 0,5 mm. Benyttes et åbent leje, skal dette forsynes med en plade, der ækvivalerer mindst 2 mm bly. Pladen anbringes efter en eventuel kassetteskuffe. Et røntgenrum til undersøgelse af større dyr (grise etc.) skal enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fast monteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal være udført, så den hindrer den direkte stråling og den spredte stråling fra dyret i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer, at personalet kan Afskærmning af røntgenanlæg,

9 finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte dyret under undersøgelsen. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal indrettes på en måde, der sikrer, at den direkte stråling og den spredte stråling fra dyret ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser Rum med gennemlysningsapparat til veterinært brug I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge og lofter kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Afskærmning af røntgenanlæg,

10 4 Særlige forhold ved afskærmning af røntgenrum Ved alle overgange mellem to stråleafskærmende materialer (f.eks. bly-bly, blyblyglas, bly-beton) skal overlapningen være mindst lig summen af de to nødvendige lagtykkelser + 2½ gange en eventuel afstand mellem dem. Overlapningen skal dog mindst være 1 cm. Eksempler herpå er givet i bilag 3. Undtaget fra denne bestemmelse er overgange, hvor der er fuld sikkerhed mod svækkelse af afskærmningen ved revnedannelse, f.eks. en muret væg, der hviler på et betongulv, eller støbte og murede hjørner. Der stilles store krav til udførelse af døre på grund af den nødvendige overlapning mellem dør og karm, anvendelsen af forskudte håndtag og retablering af afskærmning ved låse. I rum med dentalapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser og veterinært brug kræves ikke dog overlapning mellem afskærmning i dør og væg, men afstanden mellem det strålebeskyttende lag i dør og væg må ikke overstige 5 mm. Mellem dør og gulv kræves ingen overlapning, men afstanden mellem dørens blyplade og det stråleafskærmende lag i gulvet må ikke overstige 1 cm. Eksempler på overlapninger er givet i bilag 3. Hvor afskærmningen svækkes ved udførelsen af kabelrender, rørgennemføringer, stikkontakter, afbrydere, dørlåse, dørhåndtag mv., skal afskærmningen retableres fuldt ud. Eksempler herpå er givet i bilag 3. Kabelrender og rørgennemføringer i gulvniveau tillades uden retablering af afskærmning. Blyplade eller lignende til retablering af strålebeskyttelsen skal have en sådan tykkelse og udstrækning, at det svækkede materiale + blypladen mindst har samme blyækvivalent som det usvækkede materiale i alle forekommende stråleretninger. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt at retablere afskærmning i skruehuller, da skruer næsten har de samme afskærmningsegenskaber som bly. Væggene i et røntgenrum skal normalt (undtagen for dentalrøntgenanlæg med spændinger til og med 70 kv) være afskærmet mod stråling i hele deres udstrækning mellem de strålebeskyttende lag i gulv og loft. Hvis dette besværliggøres af installationer mv. under loftet, skal vægafskærmningen føres op til mindst 2,5 m højde, og samtidig skal afskærmningen i loftet føres uden for væggen i en bredde, der mindst er 5 gange afstanden fra overkanten af vægafskærmningen til det stråleafskærmende lag i loftet. Afskærmning af røntgenanlæg,

11 5 Forskellige afskærmningsmaterialer Et materiales evne til at dæmpe røntgenstråler afhænger af dets tæthed (densitet) og tykkelse. 5.1 Bly Blyplader benyttes ofte som afskærmningsmateriale. De skal opsættes på en sådan måde, at de ikke flyder på grund af deres egen vægt. Dette kan gøres ved at skrue eller lime blypladerne op på væggen og dække med f. eks. gipsplader. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt at retablere afskærmningen i skruehullerne, da skruer næsten har de samme afskærmningsegenskaber som bly. Blyplader, der er i berøring med mørtel, beton e. lign., skal først overstryges med et korrosionsbeskyttende lag, f.eks. asfalt. Brugen af metallisk bly til afskærmning af røntgenrum er ikke omfattet af forbud jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. september 2007 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. 5.2 Beton Beton benyttes til vægge og etageadskillelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beton, der bruges til vægge, kan have forskellig densitet, f.eks. beton (2,2 g/cm 3 ), letklinkebeton (1,7 g/cm 3 ) og letbeton (0,6 g/cm 3 ). For at sikre, at væggen har den nødvendige afskærmningsevne, er det derfor vigtigt at kende densiteten af betonen. Ved beregning/bedømmelse af betonlagets afskærmningsevne skal man være opmærksom på, at der til etageadskillelser ofte bruges betonelementer med hulrum. Hulrummene kan udgøre helt op til 50 % af betonelementets tykkelse. Det er den mindste betontykkelse, der skal ligge til grund for beregning/bedømmelse af afskærmningen. 5.3 Mursten Mursten er et almindelig brugt byggemateriale med en densitet omkring 1,7 g/cm 3, når de benyttes i bærende vægge. Ofte benyttes hulrumssten (1,5 g/cm 3 ), og det er derfor vigtigt, hvis væggen skal indgå i afskærmning af røntgenrum, at det er den mindste murstenstykkelse, der ligger til grund for beregning/bedømmelse af afskærmningen, eller at disse hulrum fyldes med materiale, som har mindst den samme densitet som murstenene. Fuger i murede vægge skal være helt udfyldt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mursten, som benyttes til ikke bærende vægge, kan have en lavere densitet og dermed have dårligere afskærmningsegenskaber. 5.4 Blyglas Blyglas indeholder store mængder bly og barium. Derved opnås et materiale, som har gode afskærmningsegenskaber, samtidig med at det ligner almindeligt glas. Blyglas benyttes hovedsagligt i observationsruder mellem røntgenrum og betjeningsrum samt i blyglasbriller. Afskærmning af røntgenanlæg,

12 5.5 Gips Gipsplader kan benyttes som afskærmningsmateriale i rum med røntgenapparater til og med 50 kv som f.eks. mammografiapparater. Fire almindelige gipsplader (á 13 mm) ækvivalerer 0,3 mm bly ved 30 kv, og 8 gipsplader (á 13 mm) ækvivalerer 0,5 mm bly op til 70 kv. Derudover findes særlige gipsplader med tilsats af afskærmende stoffer, hvor blyækvivalentet skal dokumenteres af producent/leverandør. 5.6 Glas Almindeligt glas egner sig som hovedregel ikke som afskærmningsmateriale. For at opnå en blyækvivalent på 2 mm skal glas have en tykkelse på 10 cm. 5.7 Træ Træ egner sig ikke som afskærmningsmateriale. En væg af træ skal være over 1 meter tyk for at kunne afskærme tilstrækkeligt mod røntgenstråling, og vil desuden give meget spredt stråling. Tabel 2: Nødvendig tykkelse (mm) af en række materialer for at opnå en given blyækvivalent. Nominel spænding (kv) op til 70 over 70 op til 150 Blytykkelse (mm) 0,3 0,5 1,0 2,0 Materiale (densitet i g/cm 3 ) Beton, mm (2,2) Mursten, mm (1,9) Letbeton, mm (0,6) Stålplade, mm (7,8) 1,8 3 Gipsplader 13 mm, antal 4 8 Afskærmningsmaterialer som beton, mursten, mørtel mv. skal have den fornødne homogenitet samt korrekt sammensætning og densitet. Til eventuelle fuger skal benyttes fugemasse med samme densitet som det afskærmende materiale. Benyttes forskellige materialer i afskærmningen, er rækkefølgen uden væsentlig betydning. Afskærmning af røntgenanlæg,

13 6 Generelle retningslinjer for afskærmningsberegning Hvis ikke man ønsker at følge anbefalingerne (se tabel 1) for afskærmning af røntgenrum, skal der udføres beregning og/eller måling af dosis i tilstødende rum og ved betjeningsplads, så behovet for afskærmning kan bestemmes. For at kunne gøre dette skal en række faktorer kendes: output brugsfrekvens opholdsfaktor afstand fra strålekilde filtrering i patient og leje/vægbucky afskærmningsmateriale i gulv, loft, døre, vinduer og vægge. Som det første bestemmes strålekvaliteten. Dernæst bestemmes stråledosis fra den direkte og spredte stråling i rummet. Denne dosis vil afhænge af brugsfrekvens, opholdsfaktor, afstand fra strålekilde, vinklen af den spredte stråling fra strålekilden, filtrering i patient og leje/vægbucky. Herefter kan der tages stilling til afskærmningsmateriale, tykkelse og udstrækning. Transmission og dæmpning af røntgenstråling gennem afskærmning afhænger af strålekvalitet og afskærmningsmateriale (atomnummer og densitet). Nærmere beskrivelse af metode til beregning af afskærmningsforhold kan findes i f.eks. NCRP rapporterne (se Yderligere oplysninger). Det skal sikres, at den effektive dosis til personer, der opholder sig uden for rummet, ikke kan overstige 0,3 msv/år. Ved etablering af afskærmning anbefales det at overveje fremtidig brug af røntgenrummet. Ønskes en vurdering af den planlagte afskærmning, inden bygningsarbejdet påbegyndes, kan detaljerede bygningsplaner med dokumentation for beregning af afskærmningens udstrækning sendes til SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

14 7 Yderligere oplysninger Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 494 af 12. september 1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug med ændringer i bekendtgørelse 1089 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv med ændringer i bekendtgørelse 1091 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg med ændringer i bekendtgørelse 1092 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændringer i bekendtgørelse 1090 af 3. september Radiation Protection in Dentistry. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 145, Structural Shielding Design for Medical X-ray Imaging Facilities. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 147, Radiation Protection in Veterinary Medicine. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 148, Radiological Protection in Medicine. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 105. Elsevier, Radiological Protection of the Worker in Medicine and Dentistry. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 57. Pergamon Press, Afskærmning af røntgenanlæg,

15 8 Ordforklaringer Blyækvivalent: Direkte/primærstråling: Den tykkelse af bly (oftest angivet i mm) som giver samme afskærmende virkning som et givent materiale. Materialets blyækvivalent afhænger af røntgenstrålingens energi (spændingen over røntgenrøret). Stråling dannes i røntgenrøret, når der tilføres højspænding under eksponering eller gennemlysning. Denne stråling kaldes for direkte stråling. Røntgenstråling kan karakteriseres ved kvalitet (gennemtrængningsevne) og mængde. Kvaliteten afhænger af røntgenrørets højspænding (kv) og HVL/totalfiltrering (mm Al, mm Cu). Mængden afhænger af rørstrøm (ma) og eksponeringstid (s) eller gennemlysningstid (min). Spredt/sekundærstråling: Spredt stråling dannes, når røntgenstråling vekselvirker med materiale. Den største kilde til spredt stråling er den vekselvirkning, der sker i selve patienten. Mængden af spredt stråling øges ved stigende kv, ma, feltstørrelse og patienttykkelse. Der udsendes mest spredt stråling fra indgangssiden af patienten, dvs. den side der vender mod røntgenrøret. Dosis fra den spredte stråling er meget lavere end dosis fra den direkte stråling. Som tommelfingerregel er dosis fra spredt stråling i 1 m afstand fra patienten ca. 1 af dosis ind på patienten. Spredt stråling vil have en lavere energi end direkte stråling. Lækstråling: Lækstråling er den røntgenstråling, der slipper ud af røntgenrøret i andre retninger end den direkte stråling. Med lukkede blænder ved maksimal kv og ma må den gennemsnitlige dosishastighed af lækstrålingen ikke overskride 1 mgy/h i 1 m afstand fra fokus. Overholdes dette krav, vil bidraget fra lækstråling være ubetydeligt i forhold til bidraget fra den spredte stråling fra patienten, og vil derfor kunne ses bort fra i forbindelse med afskærmningsberegningen. Afskærmning af røntgenanlæg,

16 Bilag 1 Sluser Sluser skal indrettes således, at de hindrer den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten i at trænge uden for rummet. Skitserne viser eksempler på den praktiske udførelse af sluser. Den eneste begrænsning ved anvendelsen af sluser er, at der i de skraverede arealer ikke må opstilles lejer, stativer, røntgenrør m.v. eller fotograferes patienter i senge. PATIENTGANG KABINE KABINE WC GENNEMLYS- NINGSLEJE LOFTSTATIV BETJENINGSGANG PULT PATIENTGANG LUNGESTATIV KABINE PATIENTLEJE LOFTSTATIV FOKUSOMRÅDE PULT BETJENINGSGANG Afskærmning af røntgenanlæg,

17 Bilag 2 Afskærmning i rum med dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser Hvis der monteres switch på unit/stol, så der kun kan eksponeres på liggende patient, kan afskærmning reduceres til at omfatte vægge, døre og vinduer i det skraverede område som vist på tegning. Afskærmning af røntgenanlæg,

18 Bilag 3 Afskærmning ved overgange, gennemføringer o.lign Overgange mellem afskærmningsmaterialer Bredden af overlapningen mellem de to materialer skal mindst være lig med summen af de to lagtykkelser + 2½ gange en eventuel afstand mellem dem (dog mindst 1 cm). d D Blyvinkel 0,5-2,5 mm afhængig af væggenes blyækvivalent D d d D D d D+d D d D+d+2½A A D Overlapning mellem de to fløje i en dobbeltdør Retablering af strålebeskyttelsen ved gennemføringer og lignende Blyplade D D D Blyplade Stråling Stråling Stråling Afskærmning af røntgenanlæg,

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Attenuation af røntgenstråling

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

strålingsguiden Ioniserende stråling

strålingsguiden Ioniserende stråling strålingsguiden Ioniserende stråling 2013 Strålingsguiden ioniserende stråling Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Fastgørelse af karm... 5 2.3 Montage af dør... 6 2.4 Kontrol

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Generator, gennemlysning og digital radiologi

Generator, gennemlysning og digital radiologi Generator, gennemlysning og digital radiologi Emner Røntgenrør og generator Billedforstærker og TV-kæde DR-receptor Andre digitale modaliteter Specielle teknikker 1 Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@rsyd.dk

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D.

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet er forholdsvis avanceret, men alligevel enkelt at bruge. Der er mange muligheder, men også mange hjælpemuligheder

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere