Afskærmning af røntgenanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskærmning af røntgenanlæg"

Transkript

1 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg 2009

2 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Redaktion: Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: Diagnostiske røntgenanlæg, dentale røntgenanlæg, veterinære røntgenanlæg, indretning, afskærmning Kategori: Faglig rådgivning Sprog: Dansk URL: Version: 1 Versionsdato: 28. august 2009 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, august 2009

3 Indhold 1 Forord 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Afskærmning af røntgenrum Rum med diagnostikapparat til og med 150 kv Rum med CT-skanner Rum, hvor der benyttes mobil CT-scanner Rum, hvor der benyttes O-arm Rum med gennemlysningsapparat Operationsstuer, skadestuer, intensivafdelinger mv med fast opstillet røntgenapparat Rum med mammografiapparat Rum med tomosynteseapparat Rum med knogleskanner Rum med dentalrøntgenapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug Rum med orthopantomograf eller cephalostat Rum med røntgenapparat til veterinært brug Rum med gennemlysningsapparat til veterinært brug 6 4 Særlige forhold ved afskærmning af røntgenrum 7 5 Forskellige afskærmningsmaterialer Bly Beton Mursten Blyglas Gips Glas Træ 9 6 Generelle retningslinjer for afskærmningsberegning 10 7 Yderligere oplysninger 11 8 Ordforklaringer 12 Bilag 1 Sluser 13 Bilag 2 Afskærmning i rum med dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser 14 Bilag 3 Afskærmning ved overgange, gennemføringer o.lign 15

4 1 Forord Denne vejledning omhandler indretning og afskærmning af diagnostiske røntgenanlæg til dental, veterinær og medicinsk brug. Røntgenapparater til terapi er ikke omfattet. For information om love, bekendtgørelser og vejledninger på røntgenområdet henvises til Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), som er et institut i Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter bl.a. røntgen- og radioaktivitetsloven og varetager opgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling 2 Generelle bestemmelser Rum, hvori der benyttes røntgenapparater, skal være afskærmet, så det sikres, at den effektive dosis til personer, der opholder sig uden for rummet, ikke kan overstige 0,3 msv/år. Rum, hvor røntgenapparater er opstillet, må ikke være indrettet til uvedkommende aktiviteter som kontor, køkken, sterilrum eller lignende. 3 Afskærmning af røntgenrum Hvis røntgenrum afskærmes, som anbefalet i tabel 1, vil dosiskravet være opfyldt. Følges anbefalingerne ikke, skal overholdelse af dosiskravet dokumenteres ved måling eller beregning af dosis til omgivelserne, jf. afsnit. 5. Afskærmning af ydervægge, vinduer og lofter, der kan rammes af den direkte stråling er ikke påkrævet, hvis personer ikke kan opholde sig nærmere end 30 m (20 m for dentalapparater til og med 70 kv). Afskærmning af ydervægge, vinduer og lofter, der kun kan rammes af den spredte stråling er ikke påkrævet, hvis personer ikke kan opholde sig nærmere end 5 m (2 m for dentalapparater til og med til 70 kv). Dette gælder dog ikke ved undersøgelser, der medfører store patientdoser som CT-skanning og intervention, i disse tilfælde fastsættes afstanden af SIS. Behovet for afskærmning vil afhænge af, til hvilke røntgenundersøgelser/procedurer rummet benyttes og af antal undersøgelser/procedurer. Afskærmning anbefales i rum med dosistunge undersøgelser, og hvor der udføres mere end fem undersøgelser pr. uge. Ved ændring i brugen af et røntgenrum eller ændring af de omkringliggende forhold skal behovet for afskærmning revurderes. Overholdelse af dosiskravet skal til enhver tid kunne dokumenteres. Afskærmning af røntgenanlæg,

5 Tabel 1: Anbefaling til afskærmningens blyækvivalent (mm) Type røntgenapparat samt evt. rumtype Gulv Vægge til 2,5 m højde Loft samt vægge fra 2,5 m højde til og med 70 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm over 70 kv til og med 100 kv 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm over 100 kv til og med 150 kv 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm Fastopstillet til og med 70 kv 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm røntgenapparat over 70 kv til og med på OP-stue mv. 100 kv 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm CT 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm Bemærkninger 1 Afsnit 3.1 Afsnit 3.6 Mobil CT O-arm Vurderes individuelt Vurderes individuelt Gennemlysning 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit 3.5 Diagnostikapparat i røntgendiagnostikrum Mammografiapparat til og med 35 kv 0,5 mm 0,3 mm 0,3 mm over 35 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm Afsnit 3.7 Tomosynteseapparat Vurderes individuelt Knoglescanner Dentalapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug 0,5 mm Vurderes individuelt 0,5 mm (til 1,8 m højde) 0,5 mm Afsnit 3.10 Dentalapparat over 70 kv, orthopantomografer og cephalostater 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit 3.11 CT til dental brug 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm til og med 70 kv 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm Røntgenapparat over 70 kv til og til veterinært 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm Afsnit 3.12 med 100 kv brug over 100 kv til og 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm med 150 kv Gennemlysning til veterinært brug 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm Afsnit Se afsnit Afskærmning af røntgenanlæg,

6 3.1 Rum med diagnostikapparat til og med 150 kv Ud over det krævede blyækvivalent for væggen skal der bag kassetteholdere/detektorer, ved lungestativer o.lign., hvor strålingen er rettet mod væggen, afskærmes med yderligere 1,0 mm blyækvivalent. Afskærmningen skal have en sådan udstrækning, at strålefeltet altid vil være mindst 20 cm inden for afskærmningen. I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm (2,0 mm, hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen) ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm (1,5 mm, hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen) ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Et røntgenrum skal enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fastmonteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal hindre den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer at personalet kan finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal sikre, at den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser. Den eneste begrænsning ved anvendelsen af sluser er, at der i de skraverede arealer ikke må opstilles lejer, stativer, røntgenrør mv. eller fotograferes patienter i senge. 3.2 Rum med CT-skanner Ved CT-skannere skal der altid indrettes et særskilt betjeningsrum. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal sikre, at den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser. 3.3 Rum, hvor der benyttes mobil CT-scanner Afskærmning ved brug af mobil CT-scanner vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. 3.4 Rum, hvor der benyttes O-arm Afskærmning ved brug af O-arm vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

7 3.5 Rum med gennemlysningsapparat Hvis røntgenrør og billedforstærker/detektor er sammenkoblet, så den direkte stråling tvangsmæssigt opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Et røntgenrum skal som hovedregel enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fastmonteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal hindre den spredte stråling fra patienten i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer, at personalet kan finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen. I særlige tilfælde, hvor apparatet kun har betjeningsfunktion ved røntgenrøret, f.eks. hvis betjeningspult og stativ er en integreret enhed, kan særskilt betjeningsrum undlades. 3.6 Operationsstuer, skadestuer, intensivafdelinger mv. med fast opstillet røntgenapparat I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge og lofter kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. 3.7 Rum med mammografiapparat Hvis det på baggrund af en konkret beregning sikres, at personalet ved betjeningspladsen ikke kan modtage over 0,3 msv/år, kan afskærmning af betjeningspladsen undlades. 3.8 Rum med tomosynteseapparat Afskærmning ved brug af tomosynteseapparat vurderes i det enkelte tilfælde af SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

8 3.9 Rum med knogleskanner Hvis det på baggrund af en konkret beregning sikres, at personalet ved betjeningspladsen ikke kan modtage over 0,3 msv/år, kan afskærmning af betjeningspladsen undlades Rum med dentalrøntgenapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser eller til veterinært brug Det areal, der rammes af den direkte stråling, kan reduceres ved at montere en switch på unit/stolen, f.eks. så der kun kan eksponeres på liggende patient (se bilag 2). Den person, der udløser eksponeringen, skal om muligt udnytte naturlige afskærmningsbarrierer eller afskærmninger opstillet til formålet eller placere sig i størst mulig afstand fra den direkte stråling. Afstanden fra den direkte stråling skal være mindst 2 meter, hvis der ikke forefindes en effektiv afskærmning. Andet personale skal opholde sig i mindst 4 meters afstand fra den direkte stråling eller opholde sig bag en eventuel afskærmning Rum med orthopantomograf eller cephalostat Ud over det krævede blyækvivalent for væggen skal der bag kassetteholderen ved cephalostaten opsættes en plade, der ækvivalerer 1 mm bly. Pladen skal have en sådan udstrækning, at den på alle leder går 3 cm uden for det direkte strålefelt. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte patienten under undersøgelsen Rum med røntgenapparat til veterinært brug I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge, lofter og skærme til beskyttelse af personalet kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Hvis strålingen hovedsagelig er rettet mod væggen og stadig tvangsmæssigt opfanges af en apparatdel eller plade, skal der til de under 1) og 2) angivne blyækvivalenter lægges 0,5 mm. Benyttes et åbent leje, skal dette forsynes med en plade, der ækvivalerer mindst 2 mm bly. Pladen anbringes efter en eventuel kassetteskuffe. Et røntgenrum til undersøgelse af større dyr (grise etc.) skal enten have et særskilt betjeningsrum eller være forsynet med en fast monteret skærm foran betjeningspulten til beskyttelse af personalet. Skærmen skal være udført, så den hindrer den direkte stråling og den spredte stråling fra dyret i at ramme betjeningspersonalet bag skærmen. Skærmen skal være mindst 2 m høj og have en længde, der sikrer, at personalet kan Afskærmning af røntgenanlæg,

9 finde beskyttelse bag skærmen. Fra den afskærmede betjeningsplads skal der være mulighed for at betragte dyret under undersøgelsen. Personaleadgangen til røntgenrum bør foregå gennem sluser i stedet for blybeklædte døre. Sluser skal indrettes på en måde, der sikrer, at den direkte stråling og den spredte stråling fra dyret ikke kan trænge ud af rummet. Skitserne i bilag 1 viser eksempler på praktisk udførelse af sluser Rum med gennemlysningsapparat til veterinært brug I rum, hvor den direkte stråling tvangsmæssigt, f. eks. ved blokeringer, opfanges af en apparatdel eller plade, behøver gulv, vægge og lofter kun at have et blyækvivalent på 1 mm, hvis: Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,5 mm ved spændinger over 100 kv til og med 150 kv Apparatdelen eller pladen har et blyækvivalent på 1,0 mm ved spændinger over 70 kv til og med 100 kv. Afskærmning af røntgenanlæg,

10 4 Særlige forhold ved afskærmning af røntgenrum Ved alle overgange mellem to stråleafskærmende materialer (f.eks. bly-bly, blyblyglas, bly-beton) skal overlapningen være mindst lig summen af de to nødvendige lagtykkelser + 2½ gange en eventuel afstand mellem dem. Overlapningen skal dog mindst være 1 cm. Eksempler herpå er givet i bilag 3. Undtaget fra denne bestemmelse er overgange, hvor der er fuld sikkerhed mod svækkelse af afskærmningen ved revnedannelse, f.eks. en muret væg, der hviler på et betongulv, eller støbte og murede hjørner. Der stilles store krav til udførelse af døre på grund af den nødvendige overlapning mellem dør og karm, anvendelsen af forskudte håndtag og retablering af afskærmning ved låse. I rum med dentalapparat til og med 70 kv til intraorale optagelser og veterinært brug kræves ikke dog overlapning mellem afskærmning i dør og væg, men afstanden mellem det strålebeskyttende lag i dør og væg må ikke overstige 5 mm. Mellem dør og gulv kræves ingen overlapning, men afstanden mellem dørens blyplade og det stråleafskærmende lag i gulvet må ikke overstige 1 cm. Eksempler på overlapninger er givet i bilag 3. Hvor afskærmningen svækkes ved udførelsen af kabelrender, rørgennemføringer, stikkontakter, afbrydere, dørlåse, dørhåndtag mv., skal afskærmningen retableres fuldt ud. Eksempler herpå er givet i bilag 3. Kabelrender og rørgennemføringer i gulvniveau tillades uden retablering af afskærmning. Blyplade eller lignende til retablering af strålebeskyttelsen skal have en sådan tykkelse og udstrækning, at det svækkede materiale + blypladen mindst har samme blyækvivalent som det usvækkede materiale i alle forekommende stråleretninger. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt at retablere afskærmning i skruehuller, da skruer næsten har de samme afskærmningsegenskaber som bly. Væggene i et røntgenrum skal normalt (undtagen for dentalrøntgenanlæg med spændinger til og med 70 kv) være afskærmet mod stråling i hele deres udstrækning mellem de strålebeskyttende lag i gulv og loft. Hvis dette besværliggøres af installationer mv. under loftet, skal vægafskærmningen føres op til mindst 2,5 m højde, og samtidig skal afskærmningen i loftet føres uden for væggen i en bredde, der mindst er 5 gange afstanden fra overkanten af vægafskærmningen til det stråleafskærmende lag i loftet. Afskærmning af røntgenanlæg,

11 5 Forskellige afskærmningsmaterialer Et materiales evne til at dæmpe røntgenstråler afhænger af dets tæthed (densitet) og tykkelse. 5.1 Bly Blyplader benyttes ofte som afskærmningsmateriale. De skal opsættes på en sådan måde, at de ikke flyder på grund af deres egen vægt. Dette kan gøres ved at skrue eller lime blypladerne op på væggen og dække med f. eks. gipsplader. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt at retablere afskærmningen i skruehullerne, da skruer næsten har de samme afskærmningsegenskaber som bly. Blyplader, der er i berøring med mørtel, beton e. lign., skal først overstryges med et korrosionsbeskyttende lag, f.eks. asfalt. Brugen af metallisk bly til afskærmning af røntgenrum er ikke omfattet af forbud jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. september 2007 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. 5.2 Beton Beton benyttes til vægge og etageadskillelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beton, der bruges til vægge, kan have forskellig densitet, f.eks. beton (2,2 g/cm 3 ), letklinkebeton (1,7 g/cm 3 ) og letbeton (0,6 g/cm 3 ). For at sikre, at væggen har den nødvendige afskærmningsevne, er det derfor vigtigt at kende densiteten af betonen. Ved beregning/bedømmelse af betonlagets afskærmningsevne skal man være opmærksom på, at der til etageadskillelser ofte bruges betonelementer med hulrum. Hulrummene kan udgøre helt op til 50 % af betonelementets tykkelse. Det er den mindste betontykkelse, der skal ligge til grund for beregning/bedømmelse af afskærmningen. 5.3 Mursten Mursten er et almindelig brugt byggemateriale med en densitet omkring 1,7 g/cm 3, når de benyttes i bærende vægge. Ofte benyttes hulrumssten (1,5 g/cm 3 ), og det er derfor vigtigt, hvis væggen skal indgå i afskærmning af røntgenrum, at det er den mindste murstenstykkelse, der ligger til grund for beregning/bedømmelse af afskærmningen, eller at disse hulrum fyldes med materiale, som har mindst den samme densitet som murstenene. Fuger i murede vægge skal være helt udfyldt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mursten, som benyttes til ikke bærende vægge, kan have en lavere densitet og dermed have dårligere afskærmningsegenskaber. 5.4 Blyglas Blyglas indeholder store mængder bly og barium. Derved opnås et materiale, som har gode afskærmningsegenskaber, samtidig med at det ligner almindeligt glas. Blyglas benyttes hovedsagligt i observationsruder mellem røntgenrum og betjeningsrum samt i blyglasbriller. Afskærmning af røntgenanlæg,

12 5.5 Gips Gipsplader kan benyttes som afskærmningsmateriale i rum med røntgenapparater til og med 50 kv som f.eks. mammografiapparater. Fire almindelige gipsplader (á 13 mm) ækvivalerer 0,3 mm bly ved 30 kv, og 8 gipsplader (á 13 mm) ækvivalerer 0,5 mm bly op til 70 kv. Derudover findes særlige gipsplader med tilsats af afskærmende stoffer, hvor blyækvivalentet skal dokumenteres af producent/leverandør. 5.6 Glas Almindeligt glas egner sig som hovedregel ikke som afskærmningsmateriale. For at opnå en blyækvivalent på 2 mm skal glas have en tykkelse på 10 cm. 5.7 Træ Træ egner sig ikke som afskærmningsmateriale. En væg af træ skal være over 1 meter tyk for at kunne afskærme tilstrækkeligt mod røntgenstråling, og vil desuden give meget spredt stråling. Tabel 2: Nødvendig tykkelse (mm) af en række materialer for at opnå en given blyækvivalent. Nominel spænding (kv) op til 70 over 70 op til 150 Blytykkelse (mm) 0,3 0,5 1,0 2,0 Materiale (densitet i g/cm 3 ) Beton, mm (2,2) Mursten, mm (1,9) Letbeton, mm (0,6) Stålplade, mm (7,8) 1,8 3 Gipsplader 13 mm, antal 4 8 Afskærmningsmaterialer som beton, mursten, mørtel mv. skal have den fornødne homogenitet samt korrekt sammensætning og densitet. Til eventuelle fuger skal benyttes fugemasse med samme densitet som det afskærmende materiale. Benyttes forskellige materialer i afskærmningen, er rækkefølgen uden væsentlig betydning. Afskærmning af røntgenanlæg,

13 6 Generelle retningslinjer for afskærmningsberegning Hvis ikke man ønsker at følge anbefalingerne (se tabel 1) for afskærmning af røntgenrum, skal der udføres beregning og/eller måling af dosis i tilstødende rum og ved betjeningsplads, så behovet for afskærmning kan bestemmes. For at kunne gøre dette skal en række faktorer kendes: output brugsfrekvens opholdsfaktor afstand fra strålekilde filtrering i patient og leje/vægbucky afskærmningsmateriale i gulv, loft, døre, vinduer og vægge. Som det første bestemmes strålekvaliteten. Dernæst bestemmes stråledosis fra den direkte og spredte stråling i rummet. Denne dosis vil afhænge af brugsfrekvens, opholdsfaktor, afstand fra strålekilde, vinklen af den spredte stråling fra strålekilden, filtrering i patient og leje/vægbucky. Herefter kan der tages stilling til afskærmningsmateriale, tykkelse og udstrækning. Transmission og dæmpning af røntgenstråling gennem afskærmning afhænger af strålekvalitet og afskærmningsmateriale (atomnummer og densitet). Nærmere beskrivelse af metode til beregning af afskærmningsforhold kan findes i f.eks. NCRP rapporterne (se Yderligere oplysninger). Det skal sikres, at den effektive dosis til personer, der opholder sig uden for rummet, ikke kan overstige 0,3 msv/år. Ved etablering af afskærmning anbefales det at overveje fremtidig brug af røntgenrummet. Ønskes en vurdering af den planlagte afskærmning, inden bygningsarbejdet påbegyndes, kan detaljerede bygningsplaner med dokumentation for beregning af afskærmningens udstrækning sendes til SIS. Afskærmning af røntgenanlæg,

14 7 Yderligere oplysninger Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 494 af 12. september 1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug med ændringer i bekendtgørelse 1089 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv med ændringer i bekendtgørelse 1091 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg med ændringer i bekendtgørelse 1092 af 3. september Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændringer i bekendtgørelse 1090 af 3. september Radiation Protection in Dentistry. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 145, Structural Shielding Design for Medical X-ray Imaging Facilities. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 147, Radiation Protection in Veterinary Medicine. Recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP. NCRP report No. 148, Radiological Protection in Medicine. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 105. Elsevier, Radiological Protection of the Worker in Medicine and Dentistry. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 57. Pergamon Press, Afskærmning af røntgenanlæg,

15 8 Ordforklaringer Blyækvivalent: Direkte/primærstråling: Den tykkelse af bly (oftest angivet i mm) som giver samme afskærmende virkning som et givent materiale. Materialets blyækvivalent afhænger af røntgenstrålingens energi (spændingen over røntgenrøret). Stråling dannes i røntgenrøret, når der tilføres højspænding under eksponering eller gennemlysning. Denne stråling kaldes for direkte stråling. Røntgenstråling kan karakteriseres ved kvalitet (gennemtrængningsevne) og mængde. Kvaliteten afhænger af røntgenrørets højspænding (kv) og HVL/totalfiltrering (mm Al, mm Cu). Mængden afhænger af rørstrøm (ma) og eksponeringstid (s) eller gennemlysningstid (min). Spredt/sekundærstråling: Spredt stråling dannes, når røntgenstråling vekselvirker med materiale. Den største kilde til spredt stråling er den vekselvirkning, der sker i selve patienten. Mængden af spredt stråling øges ved stigende kv, ma, feltstørrelse og patienttykkelse. Der udsendes mest spredt stråling fra indgangssiden af patienten, dvs. den side der vender mod røntgenrøret. Dosis fra den spredte stråling er meget lavere end dosis fra den direkte stråling. Som tommelfingerregel er dosis fra spredt stråling i 1 m afstand fra patienten ca. 1 af dosis ind på patienten. Spredt stråling vil have en lavere energi end direkte stråling. Lækstråling: Lækstråling er den røntgenstråling, der slipper ud af røntgenrøret i andre retninger end den direkte stråling. Med lukkede blænder ved maksimal kv og ma må den gennemsnitlige dosishastighed af lækstrålingen ikke overskride 1 mgy/h i 1 m afstand fra fokus. Overholdes dette krav, vil bidraget fra lækstråling være ubetydeligt i forhold til bidraget fra den spredte stråling fra patienten, og vil derfor kunne ses bort fra i forbindelse med afskærmningsberegningen. Afskærmning af røntgenanlæg,

16 Bilag 1 Sluser Sluser skal indrettes således, at de hindrer den direkte stråling og den spredte stråling fra patienten i at trænge uden for rummet. Skitserne viser eksempler på den praktiske udførelse af sluser. Den eneste begrænsning ved anvendelsen af sluser er, at der i de skraverede arealer ikke må opstilles lejer, stativer, røntgenrør m.v. eller fotograferes patienter i senge. PATIENTGANG KABINE KABINE WC GENNEMLYS- NINGSLEJE LOFTSTATIV BETJENINGSGANG PULT PATIENTGANG LUNGESTATIV KABINE PATIENTLEJE LOFTSTATIV FOKUSOMRÅDE PULT BETJENINGSGANG Afskærmning af røntgenanlæg,

17 Bilag 2 Afskærmning i rum med dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser Hvis der monteres switch på unit/stol, så der kun kan eksponeres på liggende patient, kan afskærmning reduceres til at omfatte vægge, døre og vinduer i det skraverede område som vist på tegning. Afskærmning af røntgenanlæg,

18 Bilag 3 Afskærmning ved overgange, gennemføringer o.lign Overgange mellem afskærmningsmaterialer Bredden af overlapningen mellem de to materialer skal mindst være lig med summen af de to lagtykkelser + 2½ gange en eventuel afstand mellem dem (dog mindst 1 cm). d D Blyvinkel 0,5-2,5 mm afhængig af væggenes blyækvivalent D d d D D d D+d D d D+d+2½A A D Overlapning mellem de to fløje i en dobbeltdør Retablering af strålebeskyttelsen ved gennemføringer og lignende Blyplade D D D Blyplade Stråling Stråling Stråling Afskærmning af røntgenanlæg,

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2002 Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Indholdsfortegnelse Side Røntgenstråling...1

Læs mere

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Berettigelse Enhver unødvendig stråleudsættelse bør undgås Optimering Doser til

Læs mere

Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg

Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg Bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg (Bekendtgørelsen omfatter dentalrøntgenanlæg med tomograf, cephalostat eller intraoralt røntgenrør, samt dentalrøntgenanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 493 af 8. september 1977 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv.

Bekendtgørelse nr. 493 af 8. september 1977 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv. Bekendtgørelse nr. 493 af 8. september 1977 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv. I medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 56 af 17. februar 1977

Læs mere

mhtml:file://\\filsrv\dokumenter\breve\internationalt\klage Euratom direktiv\bilag...

mhtml:file://\\filsrv\dokumenter\breve\internationalt\klage Euratom direktiv\bilag... Page 1 of 28 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 975 af 16/12/1998 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-12-1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur STRÅLEBESKYTTELSE Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur 2016 Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2012 Teknik og strålebeskyttelse

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2012 Teknik og strålebeskyttelse 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Grundlag med stråleudsættelse er der forbundet en håndgribelig sygdomsrisiko en

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 494 af 12. september 1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug.

Bekendtgørelse nr. 494 af 12. september 1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug. Bekendtgørelse nr. 494 af 12. september 1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug. I medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelsen nr. 56 af 17. februar 1977 om brugen af røntgenanlæg m.v. fastsættes

Læs mere

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn J.nr.: 3715-13-006 December 006 Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn I henhold til 96 i bekendtgørelse nr. 975/1998 1 skal røntgenafdelinger

Læs mere

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2011 Teknik og strålebeskyttelse

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2011 Teknik og strålebeskyttelse A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Vær hverken bange for eller ligeglad med stråleudsættelse Grundlag med stråleudsættelse

Læs mere

INDHOLD. Ansvarsforbold... Krav til røntgenanlæggets ansvarlige leder... Krav til røntgenfirmaer, som foretager indgreb i røntgenapparater 4 4.

INDHOLD. Ansvarsforbold... Krav til røntgenanlæggets ansvarlige leder... Krav til røntgenfirmaer, som foretager indgreb i røntgenapparater 4 4. eslednekdog vark til personer, som foretager indgreb i røntgenaparater ksinket udførelse af røntgen skabe.3.01.2.01 Vejledning vedrørende spredt stråling..4.01 Vejledning vedrørende filtrering Vejledning

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film Kvalitetssikring i flg. Bekendtgørelse om røntgendentalanlr ntgendentalanlæg g med en spænding op til 70 kv Krav vedr. kvalitetssikring Modtagekontrol Autoriseret røntgenfirma Hanne Hintze Afd. for Oral

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR 2005 Fejl- og afvigelsesanalyse af radiologisk udstyr Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning Professor Ann Wenzel Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Røntgenstråling Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger, som opstår ved bremsning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

Udkast til bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Sagsnr. 1-5010-226/2 Indholdsfortegnelse: Udkast til bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel

Læs mere

Strålebeskyttelse helsefysik

Strålebeskyttelse helsefysik Forelæsning (7. december 2015, 9 15-10 00 ) som del af kurset: Moderne acceleratorers fysik og anvendelse Strålebeskyttelse helsefysik Christian Skou Søndergaard Hospitalsfysiker Medicinsk Fysik Aarhus

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 29. april 1977 om røntgendiagnostikanlæg til medicinsk brug.

Bekendtgørelse nr. 217 af 29. april 1977 om røntgendiagnostikanlæg til medicinsk brug. Bekendtgørelse nr. 217 af 29. april 1977 om røntgendiagnostikanlæg til medicinsk brug. 2.2. Anmeldelse. I medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 56 af 17. februar 1977 om brugen af røntgenanlæg

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER 2012 Vejledning om måling af patientdoser til CT-undersøgelser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Siniat BV P.O. Box AA Delfzijl The Netherlands T +31 (0) F +31 (0)

Siniat BV P.O. Box AA Delfzijl The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Siniat BV P.O. Box 45 9930 AA Delfzijl The Netherlands T +3 (0) 596 649 300 F +3 (0) 596 67 88 www.siniat.dk For mere information kontakt vores tekniske chef Tom Slåttvik M +45 (0)20 80 82 72 tom.slattvik@siniat.com

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

X-RAY PROTECT. Blylamineret gipskartonplade Beskytter mod røntgenstråling

X-RAY PROTECT. Blylamineret gipskartonplade Beskytter mod røntgenstråling X-RAY PROTECT Blylamineret gipskartonplade Beskytter mod røntgenstråling 1 X-RAY PROTECT X-RAY PROTECT BLYL AMINERET GIPSKARTONPL ADE X-RAY PROTECT blylamineret gipskartonplade beskytter mod røntgenstråler.

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder

Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder Alle røntgenkilder, der kan danne stråling med energi over 5 kev er omfattet af anmeldelsespligt, uanset anvendelse. Der findes tre typer af anmeldelser:

Læs mere

5 fluoro ved 60 kv og x ma på henholdsvis 5 + 10 + 15 cm plexiglas, uden RadPad og probens centrum 5 cm fra feltgrænsen.

5 fluoro ved 60 kv og x ma på henholdsvis 5 + 10 + 15 cm plexiglas, uden RadPad og probens centrum 5 cm fra feltgrænsen. For at undersøge om røntgenstråler reflekteres i RadPad-afdækning efter de er passeret gennem en patient, laves der et forsøg med henblik på at påvise eller afvise en øget strålerisiko som resultat af

Læs mere

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016 Indretning af stinkskabslaboratorium August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Indblæsningsarmaturer... 2 2.1 Valg af indblæsningsarmatur... 2 2.2 Placering af indblæsningsarmatur... 2 3 Stinkskabe...

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Fastgørelse af karm... 5 2.3 Montage af dør... 6 2.4 Kontrol

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

Vejledning om industriel radiografi

Vejledning om industriel radiografi Vejledning om industriel radiografi 2008 Vejledning om industriel radiografi Statens Institut for Strålebekyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: gammaradiografi, røntgenradiografi,

Læs mere

Orientering om kosmisk stråling Juni 2012

Orientering om kosmisk stråling Juni 2012 Orientering om kosmisk stråling Juni 2012 Kosmisk stråling dannes i universets stjerner og udgør et strålingsfelt, der hele tiden omgiver Jorden. På grund af atmosfærens skærmende virkning er strålingen

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG

KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 AF KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG DR RØNTGENANLÆG 2005 Kontrol af DR røntgenanlæg Redaktion Statens Institut for

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

UDSTYRS SPECIFIKATION INSTILLATION ELLER MODIFIKATION MOTAGE- KONTROL 1.KONSTANS- TEST DAGLIG DRIFT RUTINE KONSTANS-TEST

UDSTYRS SPECIFIKATION INSTILLATION ELLER MODIFIKATION MOTAGE- KONTROL 1.KONSTANS- TEST DAGLIG DRIFT RUTINE KONSTANS-TEST 1 Kvalitetskontrol I: Hvad er en modtagekontrol. Hvad er en statuskontrol. Hvad er en konstanskontrol. Mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol. Hvad er Kvalitetsstyring og kvalitetshåndbog. 2 Kvalitetskontrol

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Attenuation af røntgenstråling

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen Kommentar Bemærkninger/argumenter/noter BR01 Skillevæg til lille depot BR02 Vindue

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Oversigt over muligt indhold for Diagnostisk radiologi (modul 9-16)

Oversigt over muligt indhold for Diagnostisk radiologi (modul 9-16) Oversigt over muligt indhold for Diagnostisk radiologi (modul 9-16) Modul 9: Røntgenteknologi I Frembringelse af røntgenstråling, rør og generatorer, hjælpekredse. Stativer, lejer og blændere. Eksponeringsteknik

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Institut for Matematik og Fysik Fysisk Laboratorium Biofysik (10 33 11) Eksamen 6. juni 2003 4 timers skriftlig prøve Alle hjælpemidler er tilladt Sættet består af

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) gratisnummer i USA +1 (720) internationalt

O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) gratisnummer i USA +1 (720) internationalt O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) 595-9709 gratisnummer i USA +1 (720) 890-3200 internationalt Rettelsesark til Brugermanual til O-arm (BI-500-00142 Rev. 04, til softwareversion 3.1.x)

Læs mere

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Fastgørelse af karm... 5 2.3 Montage af dør... 6 2.4 Kontrol

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE SEPTEMBER 2015 REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning PER HEDEMANN JENSEN 1 Risiko Risiko er et udtryk for sandsynlighed for en uønsket hændelse. Sandsynligheden eller hyppigheden udtrykkes ved antallet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere