Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri."

Transkript

1 energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Design og projektplanlægning RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

2 Energiudfordringen Kampen for energieffektive løsninger er begyndt Kampen mod tiden Verden står over for en stor udfordring. Før 2050 skal vi udlede 50-85% mindre CO 2 for blot at begrænse stigningen i den globale middeltemperatur til 2-2,4 C, siger Intergovernmental Panel on Climate Change. Isolering er en nøgleteknologi i klimasammenhæng Opvarmning og nedkøling udgør to tredjedele af en bygnings samlede energiforbrug. Men det meste af denne energi går til spilde på grund af utilstrækkelig isolering. Allerede i dag kan vi bygge så effektivt, at en bygnings energiforbrug kun udgør en brøkdel af det aktuelle gennemsnitlige forbrug! Men brugen af traditionelle metoder, konstruktioner og konstruktionsprocesser gør ofte en bygning unødvendigt dyr, mere ressourcetung og mindre energieffektiv end nødvendigt. Dette var en vigtig faktor bag udviklingen af RockShell vægsystemet. Et af de vigtigste midler til at nå målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Da bygninger tegner sig for cirka 40% af vores energiforbrug i Europa og USA, er der et kolossalt potentiale i at gøre vore bygninger mere energieffektive. I sin levetid kan et typisk Rockwool isoleringsprodukt spare miljøet for mere end 100 gange den energi og den mængde CO 2, der medgår til at producere, distribuere og genbruge samme produkt. Dette gør isolering til et af de mest effektive redskaber i kampen mod de globale klimaproblemer. Lavenergihuse behøver ikke at adskille sig fra traditionelle bygninger, men de kræver intelligent design. En effektiv isolering, der indgår som en integreret del af bygningskonstruktionen, er et af de mest afgørende elementer i design og projektering af lavenergibygninger. Da de bærende ydervægge typisk er langt det største element i en bygning, kan energitabet gennem væggene være markant. De skærpede krav, der stilles af myndighederne til begrænsning af energitab og CO 2 udledning, stiller nye krav til byggefirmaerne med hensyn til bygningsdesign, konstruktionsdetaljer, effektivitet og totaløkonomi. Derfor har vi udviklet RockShell vægsystemet. 2 3

3 Morgendagens energieffektivitet præsenteret i dag Minimalt energitab med optimalt byggeforløb Hvad er RockShell vægsystemet? RockShell vægsystemet er et nyudviklet konstruktionssystem til bæren- RockShell fordele Velegnet til lavenergibyggeri de ydervægge i bygninger op til 2½ etage. RockShell vægsystemet er et unikt og innovativt modulsystem, der opfylder fremtidens krav til minimalt energitab og effektive byggeprocesser. RockShell vægsystemet forener kravene om miljørigtige, bæredygtige letvægtskonstruktioner med optimale energiegenskaber, effektive monteringsprocesser, teknisk support og indeklimafordele. Med andre Gratis projekteringshjælp Gratis e-learning modul Opnået European Technical Approval Passer til gængse byggekomponenter Minimering af kuldebroer Tyndere vægkonstruktioner 9400 Vægprofiler (I-formede stålprofiler) 5400 OSB-plade ord: RockShell vægsystemet er det ideelle alt-i-et byggesystem. Lavere montageomkostninger Modulopbygget med få komponenter RockShell vægsystemet er en unik kombination af I-formede stålpro- RockShell vægsystemet passer til alle standard bygningskomponen- Reduceret risiko for montagefejl Minimalt spild og bortskaffelse filer, kraftig Rockwool isolering og en OSB-plade på indersiden. Denne ter, som tage, vinduer og døre mm., samt forskellige typer udvendig unikke kombination giver et vægsystem med få komponenter, en slank facadebeklædning. konstruktion og effektive lavenergi-egenskaber. Moduldesignet formindsker også risikoen for fejl på byggepladsen. RockShell vægsystemet lever op til de højeste standarder inden for moderne bygningsdesign, funktionel arkitektur og byggeteknikker. Sy- Til alle grænseflader mellem RockShell vægsystemet og andre bygningsdele findes en standard samlingsløsning der minimerer kulde- RockShell stenuldselementer stemet giver brugeren en række fordele, der optimerer byggeprocessen og maksimerer bygningens skjulte funktioner. broer. På grund af systemets modulopbygning kræves der meget få justeringer mellem de forskellige typer husdesign. Derfor kan de samme basiselementer og samlingsbeslag anvendes til forskellige typer husdesign. Modullængden er 600 mm. Højden på RockShell vægsystemet er begrænset til 2½ etager med en højde på de bærende vægelementer på højst 2,7 m. Tagets hældning og yderbeklædning kan vælges frit. 4 5

4 Du er sikret hele vejen Fra den indledende designfase til den færdige bygning Hjælpeværktøjer på På vores hjemmeside finder du alt fra generelle systembeskrivelser over funktionsbeskrivelser, underliggende CAD-illustrationer, monteringsvideoer, produkt- og materialebeskrivelser og meget mere. Vi har også udarbejdet et fuldstændigt og detaljeret e-learning modul med svar på næsten alt i forbindelse med planlægning, byggeforløb og systemer. Byggemanualen til RockShell vægsystem kan bestilles på RockShell vægsystemet er udviklet til at maksimere sikkerheden gennem hele byggeforløbet fra det indledende bygningsdesign via detailplanlægning og beregning til den praktiske udførelse. Fleksibelt modulært design Den kendsgerning, at RockShell vægsystemet er et modulopbygget byggesystem, gør det nemt at arbejde med det grundlæggende bygningsdesign og bygningens visuelle udtryk. Du kan frit vælge, hvilken yderbeklædning du vil have, og kan frit kombinere materialer som træ, mursten, skalmursten eller puds. Indervægge kan designes f.eks. som letvægge med stål- eller træelementer og plade eller som vægge i kraftigt tømmer eller beton. Assistance og opstartshjælp For at sikre en problemfri byggeproces vil alle håndværksteam, der arbejder med RockShell, blive oplært af en RockShell specialist. Rock- Shell specialisten vejleder og rådgiver dig gennem byggeforløbet og er med til at sikre, at der altid bruges de mest rationelle arbejdsgange for at opnå det bedst mulige resultat. Detaljeret byggemanual Byggemanualen er en detaljeret trinvis monteringsvejledning med konkrete beskrivelser og forklaringer på alle tænkelige bygge- og konstruktionsdetaljer. Beregning og projektplanlægning Fra første trin i planlægningsfasen kan du bruge vores specielle Rock- Shell planlægningsassistance og beregningsservice. I tæt dialog med projekterende implementerer og optimerer vi med Revit baseret software RockShell systemet på baggrund af tegninger og ønsker til byggeriet. Vi hjælper dig derefter med at tage højde for tilpasninger og justeringer, der kan gøre projektet endnu mere rationelt og dermed give endnu større besparelser på de samlede energi- og byggeomkostninger. Byggemanualen til RockShell vægsystem kan bestilles på 6 7

5 Flensborghuset er et klassisk enfamiliehus med valmet tag som de fleste standardhuse. Denne hustype er, som de fleste tømrere og deres kunder kender den. Funktionel arkitektur Åbne rum. Livet i det fri. Et husdesign, hvor naturen møder den funktionelle arkitektur. Signalerer en aktiv livsstil. Kombinationen af pudsede vægge markante vinduespartier og træelementer på facaden understreger det eksklusive. Enkelhed Det enkle princip i RockShell vægsystemet understreges af saddeltagets symmetriske tagprofil. Afhængig af ydervægs- og tagbeklædning samt valg af materialer til vinduesrammer og døre kan et RockShell hus med saddeltag fremstå både klassisk og moderne i sin arkitektur. Slankt design med høj isoleringsevne Rationel byggeteknik og energieffektivt byggeri U-værdi: Samlet vægtykkelse 364,5 mm Samlet isol. tykkelse 295 mm *) U-værdien kan forbedres ved at øge installationsvæggens tykkelse. U-værdi W/(m 2 K) 0,14* Facadebeklædning f.eks. 18 mm RockShell vægsystem 289 mm Installationsvæg 57,5 mm, 82,5 mm el. 107,5 mm Termoberegningerne er udført af det rådgivende firma Belenos, Danmark. 8 9

6 Et enkelt og ligetil byggeforløb 7 6 Det første RockShell lavenergihus er bygget i Flensborg i samarbejde med Gartenstadt Weiche GmbH & Co. KG. Designet svarer til en standard hustype, der kaldes Bosse -huset. Ideen med at bruge RockShell vægsystemet i et gængs design er at demonstrere, at det er muligt at bygge et standardhus med fremragende energiegenskaber Fundament 2 RockShell væggen 3 3 Døre og vinduer 4 Hjørner 5 Væggens yderside Væggens inderside 7 Etageadskillelse 8 Samling ved tag og gavl Grundlæggende principper for systemet Det modulopbyggede RockShell vægsystem betyder rationelle arbejdsgange og maksimal sikkerhed i hele byggeforløbet uden at gå på kompromis med slutbrugerens fordele som energibesparelser, bæredygtighed, indeklima eller byggeriets kvalitet i det hele taget

7 En optimal montageproces og en reduceret byggeøkonomi 1 Fundament 3 Døre og vinduer 5 Væggens yderside 7 Etageadskillelse RockShell bundprofilerne er monteret solidt på betonfundamentet på et lag koldt asfalt forseglet med en strimmel bituminøst tagpap. Bundprofilerne anvendes til fastgørelse af væggen til fundamentet, og beslagene anvendes til at fastgøre RockShell modulerne. Åbninger til vinduer og døre indrammes lodret med RockShell endeprofiler. De præfabrikerede højisolerede RockShell overliggere benyttes over dør- og vinduesåbninger. Laminerede underlagsbrædder monteres på ydersiden af RockShell væggen. Underlagsbrædderne tjener tre grundlæggende formål. De dækker og forsegler overgangen mellem RockShell stenuldselementerne, sikrer et ventileret hulrum og skaber et sikkert underlag til den valgte yderbeklædning. Etageadskillelsen er monteret på RockShell vægsystemet på indersiden af OSB-pladerne. Fastgørelsen sker f.eks. i C-profiler eller L-profiler, der monteres med skruer på RockShell konstruktionen. 2 RockShell væggen 4 Hjørner 6 Væggens inderside 8 Samling ved tag og gavl De unikke slidser på alle fire sider af stenuldselementerne får dem til at passe perfekt ind i vægprofilernes flanger. Et topprofil monteres oven på RockShell modulerne, og en lamineret trærem fastgøres oven på topprofilet til afslutning af væggens overkant. De unikke RockShell hjørneisoleringselementer sættes skråt ind på plads på samme måde som Rock- Shell vægelementerne. OSB-pladerne monteres direkte på RockShell væggens inderside, så de danner et sikkert underlag til indervæggen og inderbeklædningen. Samtidigt danner OSB-pladerne en luft- og dampbremse. De laminerede underlagsbrædder, som bærer facaden, hænges via et beslag og et horisontalt underlagsbræt i tagkonstruktionen. Når den bærende tagkonstruktion er rejst og lukket, skal gavlene bygges op på samme måde som Rock- Shell vægelementerne

8 ...ydervæggen blev opført på to dage. Vi startede med at bryde normerne... Det er filosofien bag de funktionelle og minimerede vægkonstruktioner, der er tiltrækkende. Ydervæggen består hovedsageligt af en kraftig Rockwool isolering, kun støttet af nogle få I-profiler af pladestål. Fra den første kontakt med RockShell stod det klart, at denne væg var meget spændende. Det er filosofien bag de funktionelle og minimerede vægkonstruktioner, der er tiltrækkende. Leveringen af materialerne til huset bekræftede det spontane indtryk. Komponenter til de bærende vægsektioner blev leveret på en let lastvogn. Størstedelen af godsmængden bestod af isolering, der var skåret i mål tilpasset byggeriet. I praksis fører vægsystemet og den beskyttende skal hen til en vægstruktur, der minder om konstruktionsmetoden for et træhus. Denne tekniske lighed betød uden tvivl, at håndværkene, snedkere og murere hurtigt fik styr på logikken i byggesystemet, og ydervæggen var oppe at stå inden for to dage. Skeletstrukturen i stålprofilerne og de præfabrikerede komponenter og elementer sammen med god hjælp i monteringen betød at der kun var behov for en montør og to hjælpere til monteringen. Muligheden for at erstatte arbejde med direkte leverede materialer betyder helt klart reducerede omkostninger. Miljøregnskabet er ligeledes et højaktuelt emne. Rockshell systemet står stærkt bl.a. i form af produktion og transport. Systemet er også meget diffusionsåbent og har meget lave varmeledningsværdier. Som i trækonstruktioner har kvaliteten i detaljerne naturligvis afgørende betydning for bæredygtigheden. Vægsystemet har et stort potentiale, ved opgaver hvor arbejdet udføres i serier. Frem for alt især for mindre lokale byggevirksomheder, og måske oven i købet for selvbyggere kan systemet blive et interessant alternativ. I de næste år skal parcelhuset i Flensborg stå sin prøve, når det bliver beboet. Beboernes oplevede erfaringer bliver støttet af talrige sensorer og den mest avancerede byggeteknologiske viden. Jeg er meget optimistisk i mine forventninger til at dette giver positive og værdifulde erfaringer. Vægsystemet har et stort potentiale, ved opgaver hvor arbejdet udføres i serier. Arndt Scherdin, Arkitekthuset Lorenzen, Flensborg 14 15

9 ROCKSHELL Dokumentation og godkendelse Kvalitet og kontrol RockShell systemet er testet i henhold til kravene i ETA (European Technical Approval), og testene er udført og certificeret af uvildige testinstitutioner. RockShell vægsystemet er udviklet som et alt-i-et system, hvor komponenterne i forening danner et byggesystem, der opfylder fremtidens behov for rationel byggeteknik og energieffektive bygninger. Brandmodstandsevne mod brand udefra: REI 90 minutter. Udført af Dansk Brand Institut i Danmark Brandmodstandsevne mod brand indefra: REI 60 minutter. Udført af Dansk Brand Institut i Danmark Lyddæmpning: Minimum 54 DB. Udført af DELTA i Danmark Bæreevne pr. profil (højde 2,7 m): 53,3 kn. Udført af SP Technical Research Institute of Sweden i Sverige Godkendelse som passivhus. Systemet er certificeret af Passivhusinstituttet i Tyskland Rockwool stenuld er et af de mest testede og veldokumenterede byggematerialer på markedet og er et sikkert produkt at arbejde med. Konklusioner vedrørende vore produkters egenskaber er baseret på omfattende epidemiologiske undersøgelser, der er udført i samarbejde med eksterne partnere. RockShell vægsystemet er afprøvet og testet på byggepladser og er certificeret gennem uafhængige laboratorietest. Dette sikrer, at systemet fungerer i praksis på byggepladsen og i den færdige bygning. ETA-godkendelse. Udført af European Technical Approval i Danmark. ETA-11 / 0013 Rockwool betyder ekstra sikkerhed Udvalgte komponenter sikrer en høj, konsistent kvalitet i RockShell vægsystemet Brandsikkerhed Fugtafvisende Komfort og indeklima Rockwool stenuld har højeste klassifikation for brandmodstandsevne: A1 Ikke-brændbart materiale. Intet andet isoleringsmateriale forhindrer udvikling og spredning af brand så effektivt som Rockwool stenuld. Rockwool stenuld er fugtafvisende. Hvis isoleringen udsættes for regn, bliver den kun våd på de yderste få mm. Dette forsvinder hurtigt, når regnen stopper. Rockwool stenuld er også åndbart og lader vanddamp passere gennem stenulden uden kondensering. Isolering, der giver en lufttæt klimaskærm, garanterer for en behagelig og konstant temperatur hele året rundt. Rockwool stenuld opfylder de strengeste europæiske krav i forhold til indeklimaet og er certificeret i henhold til den finske emissionsklasse M1 for byggematerialer. Lyd- og støjdæmpning Rockwool stenuld dæmper støj og forbedrer akustikken. Dette bidrager også til at sikre et godt og behageligt indeklima. Bæredygtighed go trofmok dehgitgyderæb Et typisk Rockwool isoleringsprodukt sparer gninsivfatguf go -dyl dehrekkisdnarb mere end hundrede den energi og ednerelugerjøtgange s CO2-udledning, der medgår til dets produktion, transport, brug og bortskaffelse ystem ALT-I-ET S erhed ikk giver s 16 17

10 Bæredygtighed og energioptimering går hånd i hånd, når du vælger Rockwool isolering Ansvarlighed og sikkerhed i alle led Rockwool stenuld er et af de få produkter, som er fremstillet af råmateriale fra en vedvarende kilde og derfor ikke bidrager til at udtømme en knap ressource. Isolering er et af disse sjældne industriprodukter, der sparer mere energiforbrug og miljøbelastning, end det forårsager i sin livscyklus. Desuden er det nemt at genbruge stenulden og stålprofilerne i RockShell vægsystemet og dermed lade alle hovedkomponenter indgå i nye produkter. Et typisk Rockwool isoleringsprodukt sparer mere end hundrede gange den energi og CO 2 -udledning, der medgår til produktets produktion, transport, brug og bortskaffelse. Den lange brugs- og levetid, og dermed materialets vedvarende effektivitet, udgør det vigtigste aspekt af isoleringsprodukters bæredygtighed. Reduceret CO 2 emission i forbindelse med en bygningsbrand Rockwool stenuld kan modstå temperaturer over C og fungerer som en effektiv brandsikring, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres ved en brand. Dette er tilfældet ved brug af Rockwool isolering. Lokal ansvarlighed Vi prøver til stadighed at opretholde dialogen med lokalsamfundet for at sikre optimale forhold for vore naboer. En række af vore fabrikker er blevet prisbelønnet for deres indsats for at optimere miljøforholdene i forhold til lokalsamfundet

11 ROCKWOOL A/S Hovedgaden Hedehusene Tlf Dato: 1. september 2011 proservice.dk Forsidefoto: Polfoto

Bygning og konstruktion ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Bygning og konstruktion ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Bygning og konstruktion RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. Lad os starte en helt ny tradition i dag Kampen

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Autoriseret ROCKWOOL Partner. Fordi kvalitetsisolering skal udføres af fageksperter!

Autoriseret ROCKWOOL Partner. Fordi kvalitetsisolering skal udføres af fageksperter! Autoriseret ROCKWOOL Partner Fordi kvalitetsisolering skal udføres af fageksperter! 1 En professionel holdning til kvalitet 2 Gennem mere end 75 år har ROCKWOOL stået for innovation og nytænkning i isoleringsbranchen.

Læs mere

Slå et slag for at sælge Danmarks foretrukne isolering gennem mere end 75 år

Slå et slag for at sælge Danmarks foretrukne isolering gennem mere end 75 år Slå et slag for at sælge Danmarks foretrukne isolering gennem mere end 75 år Gem denne folder og brug den som opslagsguide Ubrændbart Fugtafvisende Lydreducerende Lang holdbarhed Fornuftig økonomisk løsning

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Byggemanual RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. ROCKSHELL Denne byggemanual er udgivet af Rockwool A/S Udarbejdelse,

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller 19-05-2016 REDAir FLEX TM U-værditabeller Systemet Udviklet og gennemprøvet af ROCKWOOL A/S FLEX Batts Varme-, brand- og lydisolerende samt fugtafvisende FLEX Friktionsplade Øger friktionen LVL planker

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger Elements of Vision PAROC -elementløsninger Panel System 2.00 DK August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIVER MULIGHED FOR STOR ARKITEKTONISK FRIHED OG INDIVIDUALITET. DE PRAKTISKE, SPECIALDESIGNEDE

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

EX SERIEN FACADER I FIBERCEMENT MED SKJULT MONTERING VELKOMMEN TIL VORES VERDEN

EX SERIEN FACADER I FIBERCEMENT MED SKJULT MONTERING VELKOMMEN TIL VORES VERDEN EX SERIEN FACADER I FIBERCEMENT MED SKJULT MONTERING VELKOMMEN TIL VORES VERDEN > MODERNE OG INNOVATIV Farver, overflader og samlinger - skab et unikt udseende med fremtidens muligheder 2 www.hbc.dk >

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Markiser Rulleskodder Energigardiner Mørklægningsgardiner Bolig i balance VELUX Danmark A/S 2012 velux.dk VELUX ovenlysvinduer er udstyret med beslag,

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Mini. EasyFix. Standard

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Mini. EasyFix. Standard EasyFix Justerbare, Bærende Søjler EasyFix Standard EasyFix Mini EasyFix er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. (Tilbehør) EasyFix er nem,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Standard. EasyFix Mini

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Standard. EasyFix Mini EasyFix Justerbare, Bærende Søjler EasyFix Standard EasyFix Mini EasyFix er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. EasyFix er nem, hurtig

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Schüco ThermoSlide. Superisoleret PVC-hæve-/skydedør

Schüco ThermoSlide. Superisoleret PVC-hæve-/skydedør Schüco ThermoSlide Superisoleret PVC-hæve-/skydedør 2 Schüco ThermoSlide Den perfekte forbindelse mellem inde og ude Hæve-/skydedøre skaber rum med masser af lys, en smuk udsigt og sætter deres helt eget

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as GLASVÆGGE

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as GLASVÆGGE Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as SESAM Sesam har i mere end 50 år produceret og installeret vægsystemer til en lang række virksomheder i Danmark. Gennem tæt dialog

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Hansen UnitAl modulsystem for facader

hansen facadeentreprenøren Hansen UnitAl modulsystem for facader hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen UnitAl modulsystem for facader Hansen UnitAl modulsystem for facader Referencer Word Trade Center, Malmø, Sverige 16-39 Forum Jären, Stavanger, Norge 42-51 Novozymes,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Toprock System. En ny generation tagisolering

Toprock System. En ny generation tagisolering System Rockwool DANMARK Toprock System En ny generation tagisolering Nye direktiver betyder mere isolering Stadigt højere energikrav stiller store krav til de bygninger, der bliver opført. For at nå de

Læs mere

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge CASE Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge Arkitekt/ designer: Østergaard Arkitekter ApS Bygherre: Region Nordjylland Nordjyllands første sikrede institution

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark Justerbare, Bærende Søjler Standard Mini Easy Business Solutions Made in Denmark er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. er nem, hurtig

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

HANG ON Kontorvægge. Teknisk manual

HANG ON Kontorvægge. Teknisk manual HANG ON Kontorvægge Teknisk manual Hang On - Generelt Hang On væggen - - er et eksklusivt vægsystem, som med succes kan anvendes i kontorer, receptioner, direktions- og mødelokaler. Væggen er designet

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Byggemanual RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. Denne byggemanual er udgivet af Rockwool A/S Udarbejdelse,

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc Løsuld

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS VINDUER OG DØRE AF HIGH TECH-MATERIALET RAU-FIPRO Nordic Design Plus

Læs mere

Underkonstruktion til nordlys

Underkonstruktion til nordlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til nordlys Underkonstruktion til nordlys med 40-90 hældning ovenlysmoduler monteres i en nordlysløsning på en underkonstruktion udført i stål, træ eller beton, som afsluttes

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Træarbejde med systemudvikling

Træarbejde med systemudvikling PERFEKTION I TRÆ Træarbejde med systemudvikling målfast fabrikation af massivt materiale magnum board sikrer lynhurtigt byggeri materialet sikrer sund og økologisk levevis fremstilles individuelt og er

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

// Enkle og rene karmbeklædninger. Moderniseringsløsninger til ledhejseporte. Et væld af muligheder til ethvet byggeri

// Enkle og rene karmbeklædninger. Moderniseringsløsninger til ledhejseporte. Et væld af muligheder til ethvet byggeri // Enkle og rene karmbeklædninger Moderniseringsløsninger til ledhejseporte Et væld af muligheder til ethvet byggeri Modernisering med Hörmann Én leverandør til det hele Ved modernisering og renovering

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Hurtigport Albany RR3000 ISO

Hurtigport Albany RR3000 ISO Hurtigport Albany RR3000 ISO ASSA ABLOY Entrance Systems The global leader in door opening solutions Høj hastighed og fremragende varmeisolering Varmeisolering 50 mm tyk isoleret portdug. Minimalt varmetab.

Læs mere