Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri."

Transkript

1 energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Design og projektplanlægning RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

2 Energiudfordringen Kampen for energieffektive løsninger er begyndt Kampen mod tiden Verden står over for en stor udfordring. Før 2050 skal vi udlede 50-85% mindre CO 2 for blot at begrænse stigningen i den globale middeltemperatur til 2-2,4 C, siger Intergovernmental Panel on Climate Change. Isolering er en nøgleteknologi i klimasammenhæng Opvarmning og nedkøling udgør to tredjedele af en bygnings samlede energiforbrug. Men det meste af denne energi går til spilde på grund af utilstrækkelig isolering. Allerede i dag kan vi bygge så effektivt, at en bygnings energiforbrug kun udgør en brøkdel af det aktuelle gennemsnitlige forbrug! Men brugen af traditionelle metoder, konstruktioner og konstruktionsprocesser gør ofte en bygning unødvendigt dyr, mere ressourcetung og mindre energieffektiv end nødvendigt. Dette var en vigtig faktor bag udviklingen af RockShell vægsystemet. Et af de vigtigste midler til at nå målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Da bygninger tegner sig for cirka 40% af vores energiforbrug i Europa og USA, er der et kolossalt potentiale i at gøre vore bygninger mere energieffektive. I sin levetid kan et typisk Rockwool isoleringsprodukt spare miljøet for mere end 100 gange den energi og den mængde CO 2, der medgår til at producere, distribuere og genbruge samme produkt. Dette gør isolering til et af de mest effektive redskaber i kampen mod de globale klimaproblemer. Lavenergihuse behøver ikke at adskille sig fra traditionelle bygninger, men de kræver intelligent design. En effektiv isolering, der indgår som en integreret del af bygningskonstruktionen, er et af de mest afgørende elementer i design og projektering af lavenergibygninger. Da de bærende ydervægge typisk er langt det største element i en bygning, kan energitabet gennem væggene være markant. De skærpede krav, der stilles af myndighederne til begrænsning af energitab og CO 2 udledning, stiller nye krav til byggefirmaerne med hensyn til bygningsdesign, konstruktionsdetaljer, effektivitet og totaløkonomi. Derfor har vi udviklet RockShell vægsystemet. 2 3

3 Morgendagens energieffektivitet præsenteret i dag Minimalt energitab med optimalt byggeforløb Hvad er RockShell vægsystemet? RockShell vægsystemet er et nyudviklet konstruktionssystem til bæren- RockShell fordele Velegnet til lavenergibyggeri de ydervægge i bygninger op til 2½ etage. RockShell vægsystemet er et unikt og innovativt modulsystem, der opfylder fremtidens krav til minimalt energitab og effektive byggeprocesser. RockShell vægsystemet forener kravene om miljørigtige, bæredygtige letvægtskonstruktioner med optimale energiegenskaber, effektive monteringsprocesser, teknisk support og indeklimafordele. Med andre Gratis projekteringshjælp Gratis e-learning modul Opnået European Technical Approval Passer til gængse byggekomponenter Minimering af kuldebroer Tyndere vægkonstruktioner 9400 Vægprofiler (I-formede stålprofiler) 5400 OSB-plade ord: RockShell vægsystemet er det ideelle alt-i-et byggesystem. Lavere montageomkostninger Modulopbygget med få komponenter RockShell vægsystemet er en unik kombination af I-formede stålpro- RockShell vægsystemet passer til alle standard bygningskomponen- Reduceret risiko for montagefejl Minimalt spild og bortskaffelse filer, kraftig Rockwool isolering og en OSB-plade på indersiden. Denne ter, som tage, vinduer og døre mm., samt forskellige typer udvendig unikke kombination giver et vægsystem med få komponenter, en slank facadebeklædning. konstruktion og effektive lavenergi-egenskaber. Moduldesignet formindsker også risikoen for fejl på byggepladsen. RockShell vægsystemet lever op til de højeste standarder inden for moderne bygningsdesign, funktionel arkitektur og byggeteknikker. Sy- Til alle grænseflader mellem RockShell vægsystemet og andre bygningsdele findes en standard samlingsløsning der minimerer kulde- RockShell stenuldselementer stemet giver brugeren en række fordele, der optimerer byggeprocessen og maksimerer bygningens skjulte funktioner. broer. På grund af systemets modulopbygning kræves der meget få justeringer mellem de forskellige typer husdesign. Derfor kan de samme basiselementer og samlingsbeslag anvendes til forskellige typer husdesign. Modullængden er 600 mm. Højden på RockShell vægsystemet er begrænset til 2½ etager med en højde på de bærende vægelementer på højst 2,7 m. Tagets hældning og yderbeklædning kan vælges frit. 4 5

4 Du er sikret hele vejen Fra den indledende designfase til den færdige bygning Hjælpeværktøjer på På vores hjemmeside finder du alt fra generelle systembeskrivelser over funktionsbeskrivelser, underliggende CAD-illustrationer, monteringsvideoer, produkt- og materialebeskrivelser og meget mere. Vi har også udarbejdet et fuldstændigt og detaljeret e-learning modul med svar på næsten alt i forbindelse med planlægning, byggeforløb og systemer. Byggemanualen til RockShell vægsystem kan bestilles på RockShell vægsystemet er udviklet til at maksimere sikkerheden gennem hele byggeforløbet fra det indledende bygningsdesign via detailplanlægning og beregning til den praktiske udførelse. Fleksibelt modulært design Den kendsgerning, at RockShell vægsystemet er et modulopbygget byggesystem, gør det nemt at arbejde med det grundlæggende bygningsdesign og bygningens visuelle udtryk. Du kan frit vælge, hvilken yderbeklædning du vil have, og kan frit kombinere materialer som træ, mursten, skalmursten eller puds. Indervægge kan designes f.eks. som letvægge med stål- eller træelementer og plade eller som vægge i kraftigt tømmer eller beton. Assistance og opstartshjælp For at sikre en problemfri byggeproces vil alle håndværksteam, der arbejder med RockShell, blive oplært af en RockShell specialist. Rock- Shell specialisten vejleder og rådgiver dig gennem byggeforløbet og er med til at sikre, at der altid bruges de mest rationelle arbejdsgange for at opnå det bedst mulige resultat. Detaljeret byggemanual Byggemanualen er en detaljeret trinvis monteringsvejledning med konkrete beskrivelser og forklaringer på alle tænkelige bygge- og konstruktionsdetaljer. Beregning og projektplanlægning Fra første trin i planlægningsfasen kan du bruge vores specielle Rock- Shell planlægningsassistance og beregningsservice. I tæt dialog med projekterende implementerer og optimerer vi med Revit baseret software RockShell systemet på baggrund af tegninger og ønsker til byggeriet. Vi hjælper dig derefter med at tage højde for tilpasninger og justeringer, der kan gøre projektet endnu mere rationelt og dermed give endnu større besparelser på de samlede energi- og byggeomkostninger. Byggemanualen til RockShell vægsystem kan bestilles på 6 7

5 Flensborghuset er et klassisk enfamiliehus med valmet tag som de fleste standardhuse. Denne hustype er, som de fleste tømrere og deres kunder kender den. Funktionel arkitektur Åbne rum. Livet i det fri. Et husdesign, hvor naturen møder den funktionelle arkitektur. Signalerer en aktiv livsstil. Kombinationen af pudsede vægge markante vinduespartier og træelementer på facaden understreger det eksklusive. Enkelhed Det enkle princip i RockShell vægsystemet understreges af saddeltagets symmetriske tagprofil. Afhængig af ydervægs- og tagbeklædning samt valg af materialer til vinduesrammer og døre kan et RockShell hus med saddeltag fremstå både klassisk og moderne i sin arkitektur. Slankt design med høj isoleringsevne Rationel byggeteknik og energieffektivt byggeri U-værdi: Samlet vægtykkelse 364,5 mm Samlet isol. tykkelse 295 mm *) U-værdien kan forbedres ved at øge installationsvæggens tykkelse. U-værdi W/(m 2 K) 0,14* Facadebeklædning f.eks. 18 mm RockShell vægsystem 289 mm Installationsvæg 57,5 mm, 82,5 mm el. 107,5 mm Termoberegningerne er udført af det rådgivende firma Belenos, Danmark. 8 9

6 Et enkelt og ligetil byggeforløb 7 6 Det første RockShell lavenergihus er bygget i Flensborg i samarbejde med Gartenstadt Weiche GmbH & Co. KG. Designet svarer til en standard hustype, der kaldes Bosse -huset. Ideen med at bruge RockShell vægsystemet i et gængs design er at demonstrere, at det er muligt at bygge et standardhus med fremragende energiegenskaber Fundament 2 RockShell væggen 3 3 Døre og vinduer 4 Hjørner 5 Væggens yderside Væggens inderside 7 Etageadskillelse 8 Samling ved tag og gavl Grundlæggende principper for systemet Det modulopbyggede RockShell vægsystem betyder rationelle arbejdsgange og maksimal sikkerhed i hele byggeforløbet uden at gå på kompromis med slutbrugerens fordele som energibesparelser, bæredygtighed, indeklima eller byggeriets kvalitet i det hele taget

7 En optimal montageproces og en reduceret byggeøkonomi 1 Fundament 3 Døre og vinduer 5 Væggens yderside 7 Etageadskillelse RockShell bundprofilerne er monteret solidt på betonfundamentet på et lag koldt asfalt forseglet med en strimmel bituminøst tagpap. Bundprofilerne anvendes til fastgørelse af væggen til fundamentet, og beslagene anvendes til at fastgøre RockShell modulerne. Åbninger til vinduer og døre indrammes lodret med RockShell endeprofiler. De præfabrikerede højisolerede RockShell overliggere benyttes over dør- og vinduesåbninger. Laminerede underlagsbrædder monteres på ydersiden af RockShell væggen. Underlagsbrædderne tjener tre grundlæggende formål. De dækker og forsegler overgangen mellem RockShell stenuldselementerne, sikrer et ventileret hulrum og skaber et sikkert underlag til den valgte yderbeklædning. Etageadskillelsen er monteret på RockShell vægsystemet på indersiden af OSB-pladerne. Fastgørelsen sker f.eks. i C-profiler eller L-profiler, der monteres med skruer på RockShell konstruktionen. 2 RockShell væggen 4 Hjørner 6 Væggens inderside 8 Samling ved tag og gavl De unikke slidser på alle fire sider af stenuldselementerne får dem til at passe perfekt ind i vægprofilernes flanger. Et topprofil monteres oven på RockShell modulerne, og en lamineret trærem fastgøres oven på topprofilet til afslutning af væggens overkant. De unikke RockShell hjørneisoleringselementer sættes skråt ind på plads på samme måde som Rock- Shell vægelementerne. OSB-pladerne monteres direkte på RockShell væggens inderside, så de danner et sikkert underlag til indervæggen og inderbeklædningen. Samtidigt danner OSB-pladerne en luft- og dampbremse. De laminerede underlagsbrædder, som bærer facaden, hænges via et beslag og et horisontalt underlagsbræt i tagkonstruktionen. Når den bærende tagkonstruktion er rejst og lukket, skal gavlene bygges op på samme måde som Rock- Shell vægelementerne

8 ...ydervæggen blev opført på to dage. Vi startede med at bryde normerne... Det er filosofien bag de funktionelle og minimerede vægkonstruktioner, der er tiltrækkende. Ydervæggen består hovedsageligt af en kraftig Rockwool isolering, kun støttet af nogle få I-profiler af pladestål. Fra den første kontakt med RockShell stod det klart, at denne væg var meget spændende. Det er filosofien bag de funktionelle og minimerede vægkonstruktioner, der er tiltrækkende. Leveringen af materialerne til huset bekræftede det spontane indtryk. Komponenter til de bærende vægsektioner blev leveret på en let lastvogn. Størstedelen af godsmængden bestod af isolering, der var skåret i mål tilpasset byggeriet. I praksis fører vægsystemet og den beskyttende skal hen til en vægstruktur, der minder om konstruktionsmetoden for et træhus. Denne tekniske lighed betød uden tvivl, at håndværkene, snedkere og murere hurtigt fik styr på logikken i byggesystemet, og ydervæggen var oppe at stå inden for to dage. Skeletstrukturen i stålprofilerne og de præfabrikerede komponenter og elementer sammen med god hjælp i monteringen betød at der kun var behov for en montør og to hjælpere til monteringen. Muligheden for at erstatte arbejde med direkte leverede materialer betyder helt klart reducerede omkostninger. Miljøregnskabet er ligeledes et højaktuelt emne. Rockshell systemet står stærkt bl.a. i form af produktion og transport. Systemet er også meget diffusionsåbent og har meget lave varmeledningsværdier. Som i trækonstruktioner har kvaliteten i detaljerne naturligvis afgørende betydning for bæredygtigheden. Vægsystemet har et stort potentiale, ved opgaver hvor arbejdet udføres i serier. Frem for alt især for mindre lokale byggevirksomheder, og måske oven i købet for selvbyggere kan systemet blive et interessant alternativ. I de næste år skal parcelhuset i Flensborg stå sin prøve, når det bliver beboet. Beboernes oplevede erfaringer bliver støttet af talrige sensorer og den mest avancerede byggeteknologiske viden. Jeg er meget optimistisk i mine forventninger til at dette giver positive og værdifulde erfaringer. Vægsystemet har et stort potentiale, ved opgaver hvor arbejdet udføres i serier. Arndt Scherdin, Arkitekthuset Lorenzen, Flensborg 14 15

9 ROCKSHELL Dokumentation og godkendelse Kvalitet og kontrol RockShell systemet er testet i henhold til kravene i ETA (European Technical Approval), og testene er udført og certificeret af uvildige testinstitutioner. RockShell vægsystemet er udviklet som et alt-i-et system, hvor komponenterne i forening danner et byggesystem, der opfylder fremtidens behov for rationel byggeteknik og energieffektive bygninger. Brandmodstandsevne mod brand udefra: REI 90 minutter. Udført af Dansk Brand Institut i Danmark Brandmodstandsevne mod brand indefra: REI 60 minutter. Udført af Dansk Brand Institut i Danmark Lyddæmpning: Minimum 54 DB. Udført af DELTA i Danmark Bæreevne pr. profil (højde 2,7 m): 53,3 kn. Udført af SP Technical Research Institute of Sweden i Sverige Godkendelse som passivhus. Systemet er certificeret af Passivhusinstituttet i Tyskland Rockwool stenuld er et af de mest testede og veldokumenterede byggematerialer på markedet og er et sikkert produkt at arbejde med. Konklusioner vedrørende vore produkters egenskaber er baseret på omfattende epidemiologiske undersøgelser, der er udført i samarbejde med eksterne partnere. RockShell vægsystemet er afprøvet og testet på byggepladser og er certificeret gennem uafhængige laboratorietest. Dette sikrer, at systemet fungerer i praksis på byggepladsen og i den færdige bygning. ETA-godkendelse. Udført af European Technical Approval i Danmark. ETA-11 / 0013 Rockwool betyder ekstra sikkerhed Udvalgte komponenter sikrer en høj, konsistent kvalitet i RockShell vægsystemet Brandsikkerhed Fugtafvisende Komfort og indeklima Rockwool stenuld har højeste klassifikation for brandmodstandsevne: A1 Ikke-brændbart materiale. Intet andet isoleringsmateriale forhindrer udvikling og spredning af brand så effektivt som Rockwool stenuld. Rockwool stenuld er fugtafvisende. Hvis isoleringen udsættes for regn, bliver den kun våd på de yderste få mm. Dette forsvinder hurtigt, når regnen stopper. Rockwool stenuld er også åndbart og lader vanddamp passere gennem stenulden uden kondensering. Isolering, der giver en lufttæt klimaskærm, garanterer for en behagelig og konstant temperatur hele året rundt. Rockwool stenuld opfylder de strengeste europæiske krav i forhold til indeklimaet og er certificeret i henhold til den finske emissionsklasse M1 for byggematerialer. Lyd- og støjdæmpning Rockwool stenuld dæmper støj og forbedrer akustikken. Dette bidrager også til at sikre et godt og behageligt indeklima. Bæredygtighed go trofmok dehgitgyderæb Et typisk Rockwool isoleringsprodukt sparer gninsivfatguf go -dyl dehrekkisdnarb mere end hundrede den energi og ednerelugerjøtgange s CO2-udledning, der medgår til dets produktion, transport, brug og bortskaffelse ystem ALT-I-ET S erhed ikk giver s 16 17

10 Bæredygtighed og energioptimering går hånd i hånd, når du vælger Rockwool isolering Ansvarlighed og sikkerhed i alle led Rockwool stenuld er et af de få produkter, som er fremstillet af råmateriale fra en vedvarende kilde og derfor ikke bidrager til at udtømme en knap ressource. Isolering er et af disse sjældne industriprodukter, der sparer mere energiforbrug og miljøbelastning, end det forårsager i sin livscyklus. Desuden er det nemt at genbruge stenulden og stålprofilerne i RockShell vægsystemet og dermed lade alle hovedkomponenter indgå i nye produkter. Et typisk Rockwool isoleringsprodukt sparer mere end hundrede gange den energi og CO 2 -udledning, der medgår til produktets produktion, transport, brug og bortskaffelse. Den lange brugs- og levetid, og dermed materialets vedvarende effektivitet, udgør det vigtigste aspekt af isoleringsprodukters bæredygtighed. Reduceret CO 2 emission i forbindelse med en bygningsbrand Rockwool stenuld kan modstå temperaturer over C og fungerer som en effektiv brandsikring, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres ved en brand. Dette er tilfældet ved brug af Rockwool isolering. Lokal ansvarlighed Vi prøver til stadighed at opretholde dialogen med lokalsamfundet for at sikre optimale forhold for vore naboer. En række af vore fabrikker er blevet prisbelønnet for deres indsats for at optimere miljøforholdene i forhold til lokalsamfundet

11 ROCKWOOL A/S Hovedgaden Hedehusene Tlf Dato: 1. september 2011 proservice.dk Forsidefoto: Polfoto

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Rockwool innovationer får varm velkomst

Rockwool innovationer får varm velkomst Rockwool innovationer får varm velkomst Rockwool koncernen benyttede den internationale byggemesse BAU 2011 i München til at præsentere de to nye koncepter Aerorock og RockShell for kunderne. Hør mere

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Betons Bæredygtige Fordele

Betons Bæredygtige Fordele Betons Bæredygtige Fordele Marts 2011. Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner

Læs mere

r Kite tens bog ArKiteKtenS Bog 2012

r Kite tens bog ArKiteKtenS Bog 2012 ArKiteKtenS Bog 2012 r Kite A k tens 2012 bog r Kite A k tens 2012 bog 2 Innovation er vejen til vækst Af Jens-Ole Nielsen, direktør Empatico Arkitektens Bog præsenterer 25 modige og innovative leverandører,

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner er blandt naboerne. 01 / 2008 LÆS MERE SIDE 8 4 12 Boligbyggeri

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Velkommen til Viking Bjælkehuse

Velkommen til Viking Bjælkehuse Velkommen til Viking Bjælkehuse Vi lancerede i 1998, tilbuddet om, håndhuggede bjælkehuse, leveret som nøglefærdige projekter, eller del-entrepriser i samarbejde med bygherre. Det specielle ved dette byggeri,

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

www.stenca.com COLD Heat Fire

www.stenca.com COLD Heat Fire www.stenca.com COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising INDHOLD Stenca Trading - En god partner... 3 Se hvad vi kan... 4 Se hvor vi kan... 5 Stenca Pipe... 6 Stenca Tankplader... 7 Stenca HT Pipe...

Læs mere

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer 2 Sika's løsninger til montering af vinduer indhold 5 INTRODUKTION 6 7 8 9 10 12 13 14 KORREKT VINDUESMONTERING AFGØRENDE FOR EN TÆT BYGNINGSKONSTRUKTION

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere