Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri."

Transkript

1 energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Design og projektplanlægning RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

2 Energiudfordringen Kampen for energieffektive løsninger er begyndt Kampen mod tiden Verden står over for en stor udfordring. Før 2050 skal vi udlede 50-85% mindre CO 2 for blot at begrænse stigningen i den globale middeltemperatur til 2-2,4 C, siger Intergovernmental Panel on Climate Change. Isolering er en nøgleteknologi i klimasammenhæng Opvarmning og nedkøling udgør to tredjedele af en bygnings samlede energiforbrug. Men det meste af denne energi går til spilde på grund af utilstrækkelig isolering. Allerede i dag kan vi bygge så effektivt, at en bygnings energiforbrug kun udgør en brøkdel af det aktuelle gennemsnitlige forbrug! Men brugen af traditionelle metoder, konstruktioner og konstruktionsprocesser gør ofte en bygning unødvendigt dyr, mere ressourcetung og mindre energieffektiv end nødvendigt. Dette var en vigtig faktor bag udviklingen af RockShell vægsystemet. Et af de vigtigste midler til at nå målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Da bygninger tegner sig for cirka 40% af vores energiforbrug i Europa og USA, er der et kolossalt potentiale i at gøre vore bygninger mere energieffektive. I sin levetid kan et typisk Rockwool isoleringsprodukt spare miljøet for mere end 100 gange den energi og den mængde CO 2, der medgår til at producere, distribuere og genbruge samme produkt. Dette gør isolering til et af de mest effektive redskaber i kampen mod de globale klimaproblemer. Lavenergihuse behøver ikke at adskille sig fra traditionelle bygninger, men de kræver intelligent design. En effektiv isolering, der indgår som en integreret del af bygningskonstruktionen, er et af de mest afgørende elementer i design og projektering af lavenergibygninger. Da de bærende ydervægge typisk er langt det største element i en bygning, kan energitabet gennem væggene være markant. De skærpede krav, der stilles af myndighederne til begrænsning af energitab og CO 2 udledning, stiller nye krav til byggefirmaerne med hensyn til bygningsdesign, konstruktionsdetaljer, effektivitet og totaløkonomi. Derfor har vi udviklet RockShell vægsystemet. 2 3

3 Morgendagens energieffektivitet præsenteret i dag Minimalt energitab med optimalt byggeforløb Hvad er RockShell vægsystemet? RockShell vægsystemet er et nyudviklet konstruktionssystem til bæren- RockShell fordele Velegnet til lavenergibyggeri de ydervægge i bygninger op til 2½ etage. RockShell vægsystemet er et unikt og innovativt modulsystem, der opfylder fremtidens krav til minimalt energitab og effektive byggeprocesser. RockShell vægsystemet forener kravene om miljørigtige, bæredygtige letvægtskonstruktioner med optimale energiegenskaber, effektive monteringsprocesser, teknisk support og indeklimafordele. Med andre Gratis projekteringshjælp Gratis e-learning modul Opnået European Technical Approval Passer til gængse byggekomponenter Minimering af kuldebroer Tyndere vægkonstruktioner 9400 Vægprofiler (I-formede stålprofiler) 5400 OSB-plade ord: RockShell vægsystemet er det ideelle alt-i-et byggesystem. Lavere montageomkostninger Modulopbygget med få komponenter RockShell vægsystemet er en unik kombination af I-formede stålpro- RockShell vægsystemet passer til alle standard bygningskomponen- Reduceret risiko for montagefejl Minimalt spild og bortskaffelse filer, kraftig Rockwool isolering og en OSB-plade på indersiden. Denne ter, som tage, vinduer og døre mm., samt forskellige typer udvendig unikke kombination giver et vægsystem med få komponenter, en slank facadebeklædning. konstruktion og effektive lavenergi-egenskaber. Moduldesignet formindsker også risikoen for fejl på byggepladsen. RockShell vægsystemet lever op til de højeste standarder inden for moderne bygningsdesign, funktionel arkitektur og byggeteknikker. Sy- Til alle grænseflader mellem RockShell vægsystemet og andre bygningsdele findes en standard samlingsløsning der minimerer kulde- RockShell stenuldselementer stemet giver brugeren en række fordele, der optimerer byggeprocessen og maksimerer bygningens skjulte funktioner. broer. På grund af systemets modulopbygning kræves der meget få justeringer mellem de forskellige typer husdesign. Derfor kan de samme basiselementer og samlingsbeslag anvendes til forskellige typer husdesign. Modullængden er 600 mm. Højden på RockShell vægsystemet er begrænset til 2½ etager med en højde på de bærende vægelementer på højst 2,7 m. Tagets hældning og yderbeklædning kan vælges frit. 4 5

4 Du er sikret hele vejen Fra den indledende designfase til den færdige bygning Hjælpeværktøjer på På vores hjemmeside finder du alt fra generelle systembeskrivelser over funktionsbeskrivelser, underliggende CAD-illustrationer, monteringsvideoer, produkt- og materialebeskrivelser og meget mere. Vi har også udarbejdet et fuldstændigt og detaljeret e-learning modul med svar på næsten alt i forbindelse med planlægning, byggeforløb og systemer. Byggemanualen til RockShell vægsystem kan bestilles på RockShell vægsystemet er udviklet til at maksimere sikkerheden gennem hele byggeforløbet fra det indledende bygningsdesign via detailplanlægning og beregning til den praktiske udførelse. Fleksibelt modulært design Den kendsgerning, at RockShell vægsystemet er et modulopbygget byggesystem, gør det nemt at arbejde med det grundlæggende bygningsdesign og bygningens visuelle udtryk. Du kan frit vælge, hvilken yderbeklædning du vil have, og kan frit kombinere materialer som træ, mursten, skalmursten eller puds. Indervægge kan designes f.eks. som letvægge med stål- eller træelementer og plade eller som vægge i kraftigt tømmer eller beton. Assistance og opstartshjælp For at sikre en problemfri byggeproces vil alle håndværksteam, der arbejder med RockShell, blive oplært af en RockShell specialist. Rock- Shell specialisten vejleder og rådgiver dig gennem byggeforløbet og er med til at sikre, at der altid bruges de mest rationelle arbejdsgange for at opnå det bedst mulige resultat. Detaljeret byggemanual Byggemanualen er en detaljeret trinvis monteringsvejledning med konkrete beskrivelser og forklaringer på alle tænkelige bygge- og konstruktionsdetaljer. Beregning og projektplanlægning Fra første trin i planlægningsfasen kan du bruge vores specielle Rock- Shell planlægningsassistance og beregningsservice. I tæt dialog med projekterende implementerer og optimerer vi med Revit baseret software RockShell systemet på baggrund af tegninger og ønsker til byggeriet. Vi hjælper dig derefter med at tage højde for tilpasninger og justeringer, der kan gøre projektet endnu mere rationelt og dermed give endnu større besparelser på de samlede energi- og byggeomkostninger. Byggemanualen til RockShell vægsystem kan bestilles på 6 7

5 Flensborghuset er et klassisk enfamiliehus med valmet tag som de fleste standardhuse. Denne hustype er, som de fleste tømrere og deres kunder kender den. Funktionel arkitektur Åbne rum. Livet i det fri. Et husdesign, hvor naturen møder den funktionelle arkitektur. Signalerer en aktiv livsstil. Kombinationen af pudsede vægge markante vinduespartier og træelementer på facaden understreger det eksklusive. Enkelhed Det enkle princip i RockShell vægsystemet understreges af saddeltagets symmetriske tagprofil. Afhængig af ydervægs- og tagbeklædning samt valg af materialer til vinduesrammer og døre kan et RockShell hus med saddeltag fremstå både klassisk og moderne i sin arkitektur. Slankt design med høj isoleringsevne Rationel byggeteknik og energieffektivt byggeri U-værdi: Samlet vægtykkelse 364,5 mm Samlet isol. tykkelse 295 mm *) U-værdien kan forbedres ved at øge installationsvæggens tykkelse. U-værdi W/(m 2 K) 0,14* Facadebeklædning f.eks. 18 mm RockShell vægsystem 289 mm Installationsvæg 57,5 mm, 82,5 mm el. 107,5 mm Termoberegningerne er udført af det rådgivende firma Belenos, Danmark. 8 9

6 Et enkelt og ligetil byggeforløb 7 6 Det første RockShell lavenergihus er bygget i Flensborg i samarbejde med Gartenstadt Weiche GmbH & Co. KG. Designet svarer til en standard hustype, der kaldes Bosse -huset. Ideen med at bruge RockShell vægsystemet i et gængs design er at demonstrere, at det er muligt at bygge et standardhus med fremragende energiegenskaber Fundament 2 RockShell væggen 3 3 Døre og vinduer 4 Hjørner 5 Væggens yderside Væggens inderside 7 Etageadskillelse 8 Samling ved tag og gavl Grundlæggende principper for systemet Det modulopbyggede RockShell vægsystem betyder rationelle arbejdsgange og maksimal sikkerhed i hele byggeforløbet uden at gå på kompromis med slutbrugerens fordele som energibesparelser, bæredygtighed, indeklima eller byggeriets kvalitet i det hele taget

7 En optimal montageproces og en reduceret byggeøkonomi 1 Fundament 3 Døre og vinduer 5 Væggens yderside 7 Etageadskillelse RockShell bundprofilerne er monteret solidt på betonfundamentet på et lag koldt asfalt forseglet med en strimmel bituminøst tagpap. Bundprofilerne anvendes til fastgørelse af væggen til fundamentet, og beslagene anvendes til at fastgøre RockShell modulerne. Åbninger til vinduer og døre indrammes lodret med RockShell endeprofiler. De præfabrikerede højisolerede RockShell overliggere benyttes over dør- og vinduesåbninger. Laminerede underlagsbrædder monteres på ydersiden af RockShell væggen. Underlagsbrædderne tjener tre grundlæggende formål. De dækker og forsegler overgangen mellem RockShell stenuldselementerne, sikrer et ventileret hulrum og skaber et sikkert underlag til den valgte yderbeklædning. Etageadskillelsen er monteret på RockShell vægsystemet på indersiden af OSB-pladerne. Fastgørelsen sker f.eks. i C-profiler eller L-profiler, der monteres med skruer på RockShell konstruktionen. 2 RockShell væggen 4 Hjørner 6 Væggens inderside 8 Samling ved tag og gavl De unikke slidser på alle fire sider af stenuldselementerne får dem til at passe perfekt ind i vægprofilernes flanger. Et topprofil monteres oven på RockShell modulerne, og en lamineret trærem fastgøres oven på topprofilet til afslutning af væggens overkant. De unikke RockShell hjørneisoleringselementer sættes skråt ind på plads på samme måde som Rock- Shell vægelementerne. OSB-pladerne monteres direkte på RockShell væggens inderside, så de danner et sikkert underlag til indervæggen og inderbeklædningen. Samtidigt danner OSB-pladerne en luft- og dampbremse. De laminerede underlagsbrædder, som bærer facaden, hænges via et beslag og et horisontalt underlagsbræt i tagkonstruktionen. Når den bærende tagkonstruktion er rejst og lukket, skal gavlene bygges op på samme måde som Rock- Shell vægelementerne

8 ...ydervæggen blev opført på to dage. Vi startede med at bryde normerne... Det er filosofien bag de funktionelle og minimerede vægkonstruktioner, der er tiltrækkende. Ydervæggen består hovedsageligt af en kraftig Rockwool isolering, kun støttet af nogle få I-profiler af pladestål. Fra den første kontakt med RockShell stod det klart, at denne væg var meget spændende. Det er filosofien bag de funktionelle og minimerede vægkonstruktioner, der er tiltrækkende. Leveringen af materialerne til huset bekræftede det spontane indtryk. Komponenter til de bærende vægsektioner blev leveret på en let lastvogn. Størstedelen af godsmængden bestod af isolering, der var skåret i mål tilpasset byggeriet. I praksis fører vægsystemet og den beskyttende skal hen til en vægstruktur, der minder om konstruktionsmetoden for et træhus. Denne tekniske lighed betød uden tvivl, at håndværkene, snedkere og murere hurtigt fik styr på logikken i byggesystemet, og ydervæggen var oppe at stå inden for to dage. Skeletstrukturen i stålprofilerne og de præfabrikerede komponenter og elementer sammen med god hjælp i monteringen betød at der kun var behov for en montør og to hjælpere til monteringen. Muligheden for at erstatte arbejde med direkte leverede materialer betyder helt klart reducerede omkostninger. Miljøregnskabet er ligeledes et højaktuelt emne. Rockshell systemet står stærkt bl.a. i form af produktion og transport. Systemet er også meget diffusionsåbent og har meget lave varmeledningsværdier. Som i trækonstruktioner har kvaliteten i detaljerne naturligvis afgørende betydning for bæredygtigheden. Vægsystemet har et stort potentiale, ved opgaver hvor arbejdet udføres i serier. Frem for alt især for mindre lokale byggevirksomheder, og måske oven i købet for selvbyggere kan systemet blive et interessant alternativ. I de næste år skal parcelhuset i Flensborg stå sin prøve, når det bliver beboet. Beboernes oplevede erfaringer bliver støttet af talrige sensorer og den mest avancerede byggeteknologiske viden. Jeg er meget optimistisk i mine forventninger til at dette giver positive og værdifulde erfaringer. Vægsystemet har et stort potentiale, ved opgaver hvor arbejdet udføres i serier. Arndt Scherdin, Arkitekthuset Lorenzen, Flensborg 14 15

9 ROCKSHELL Dokumentation og godkendelse Kvalitet og kontrol RockShell systemet er testet i henhold til kravene i ETA (European Technical Approval), og testene er udført og certificeret af uvildige testinstitutioner. RockShell vægsystemet er udviklet som et alt-i-et system, hvor komponenterne i forening danner et byggesystem, der opfylder fremtidens behov for rationel byggeteknik og energieffektive bygninger. Brandmodstandsevne mod brand udefra: REI 90 minutter. Udført af Dansk Brand Institut i Danmark Brandmodstandsevne mod brand indefra: REI 60 minutter. Udført af Dansk Brand Institut i Danmark Lyddæmpning: Minimum 54 DB. Udført af DELTA i Danmark Bæreevne pr. profil (højde 2,7 m): 53,3 kn. Udført af SP Technical Research Institute of Sweden i Sverige Godkendelse som passivhus. Systemet er certificeret af Passivhusinstituttet i Tyskland Rockwool stenuld er et af de mest testede og veldokumenterede byggematerialer på markedet og er et sikkert produkt at arbejde med. Konklusioner vedrørende vore produkters egenskaber er baseret på omfattende epidemiologiske undersøgelser, der er udført i samarbejde med eksterne partnere. RockShell vægsystemet er afprøvet og testet på byggepladser og er certificeret gennem uafhængige laboratorietest. Dette sikrer, at systemet fungerer i praksis på byggepladsen og i den færdige bygning. ETA-godkendelse. Udført af European Technical Approval i Danmark. ETA-11 / 0013 Rockwool betyder ekstra sikkerhed Udvalgte komponenter sikrer en høj, konsistent kvalitet i RockShell vægsystemet Brandsikkerhed Fugtafvisende Komfort og indeklima Rockwool stenuld har højeste klassifikation for brandmodstandsevne: A1 Ikke-brændbart materiale. Intet andet isoleringsmateriale forhindrer udvikling og spredning af brand så effektivt som Rockwool stenuld. Rockwool stenuld er fugtafvisende. Hvis isoleringen udsættes for regn, bliver den kun våd på de yderste få mm. Dette forsvinder hurtigt, når regnen stopper. Rockwool stenuld er også åndbart og lader vanddamp passere gennem stenulden uden kondensering. Isolering, der giver en lufttæt klimaskærm, garanterer for en behagelig og konstant temperatur hele året rundt. Rockwool stenuld opfylder de strengeste europæiske krav i forhold til indeklimaet og er certificeret i henhold til den finske emissionsklasse M1 for byggematerialer. Lyd- og støjdæmpning Rockwool stenuld dæmper støj og forbedrer akustikken. Dette bidrager også til at sikre et godt og behageligt indeklima. Bæredygtighed go trofmok dehgitgyderæb Et typisk Rockwool isoleringsprodukt sparer gninsivfatguf go -dyl dehrekkisdnarb mere end hundrede den energi og ednerelugerjøtgange s CO2-udledning, der medgår til dets produktion, transport, brug og bortskaffelse ystem ALT-I-ET S erhed ikk giver s 16 17

10 Bæredygtighed og energioptimering går hånd i hånd, når du vælger Rockwool isolering Ansvarlighed og sikkerhed i alle led Rockwool stenuld er et af de få produkter, som er fremstillet af råmateriale fra en vedvarende kilde og derfor ikke bidrager til at udtømme en knap ressource. Isolering er et af disse sjældne industriprodukter, der sparer mere energiforbrug og miljøbelastning, end det forårsager i sin livscyklus. Desuden er det nemt at genbruge stenulden og stålprofilerne i RockShell vægsystemet og dermed lade alle hovedkomponenter indgå i nye produkter. Et typisk Rockwool isoleringsprodukt sparer mere end hundrede gange den energi og CO 2 -udledning, der medgår til produktets produktion, transport, brug og bortskaffelse. Den lange brugs- og levetid, og dermed materialets vedvarende effektivitet, udgør det vigtigste aspekt af isoleringsprodukters bæredygtighed. Reduceret CO 2 emission i forbindelse med en bygningsbrand Rockwool stenuld kan modstå temperaturer over C og fungerer som en effektiv brandsikring, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres ved en brand. Dette er tilfældet ved brug af Rockwool isolering. Lokal ansvarlighed Vi prøver til stadighed at opretholde dialogen med lokalsamfundet for at sikre optimale forhold for vore naboer. En række af vore fabrikker er blevet prisbelønnet for deres indsats for at optimere miljøforholdene i forhold til lokalsamfundet

11 ROCKWOOL A/S Hovedgaden Hedehusene Tlf Dato: 1. september 2011 proservice.dk Forsidefoto: Polfoto

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer Sortimentsoversigt We care about natural building products Træ en bæredygtig gave fra naturen Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale,

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Vi tør gå fremtiden i møde. FSC DNK 0075 1996 Forest Stewardship Council A.C. www.traefiberisolering.dk

Vi tør gå fremtiden i møde. FSC DNK 0075 1996 Forest Stewardship Council A.C. www.traefiberisolering.dk Vi tør gå fremtiden i møde FSC DNK 0075 1996 Forest Stewardship Council A.C. www.traefiberisolering.dk Isolering Genbrug Fibermasse Kompostering Skov Jord Hvorfor vælger du træfiberisolering? Isoleringsevne

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Stålbygninger. www.llentab.dk

Stålbygninger. www.llentab.dk Stålbygninger www.llentab.dk Velkommen til LLENTAB! LLENTAB har leveret stålbygninger i næsten 35 år. I den tid har vi leveret over 7.000 stålbygninger i Sverige og Europa. Det faktum, at vi selv styrer

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud Sapa Building System Energi effektivitet, kontrol og tilskud Projekt: Karlstad Universitet Hus Vänern. By: Karlstad. Fotograf: Åke E:son Lindman Sapa Facadesystem 4150 SX Energieffektivt At spare på energien

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere