System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm"

Transkript

1 System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser Platon Flexi Ekspansionslag for klinker/fliser på beton og trægulve Tørre og sunde huse

2 Et pænt gulv Betongulve er problem kan dække over en rådden virkelighed! Fugt er trængt igennem den underliggende folie og har medført opsvulmende spånplader, nedbrydning af limen og dannelse af blærer i vinylbelægningen. Udtørring af byggefugt tager lang tid ofte flere år. Betongulve, som har været udsat for andre typer af fugtpåvirkning som f.eks. kapillarsugning, vandskader eller dårlig dræning, skaber fugtproblemer for trægulve. Fugtigheden i betonen påvirker overgulvet i en langsom og umærkelig proces. Uden en effektiv fugtspærre vil overgulvet, specielt træbaserede materialer, blive angrebet nedenfra. Trægulvet tager skade, og på sigt opstår der mug og råd. Følgerne er ubehagelig lugt og et dårligt indeklima. Byggefugt Tørretiden for betongulve varierer. Luftfugtighed, temperatur og tilsætningsmidler i betonen gør beregninger vanskelige. Dertil kommer, at der kan befinde sig betydelige mængder støbevand i og under isoleringen. Som en direkte konsekvens kan gulvbelægninger løsne sig og trægulve få alvorlige fugtskader. Fugt fra jorden Hvis betongulvet ligger direkte på jorden, kan betonen blive udsat for konstant fugtpåvirkning. Fejldimensionering, konstruktionsfejl og mangelfulde egenskaber ved dampspærren kan i sådanne tilfælde medføre fugtskader, som først viser sig over tid. Dampvandring Beregningsmæssigt kan man gå ud fra, at fugtniveauet under betonpladen ligger på 100 % RF. Forskellen mellem fugtniveauet i det kapillarbrydende lag og fugtniveauet i rummet over gulvet skaber et damptryk, som dampspærren må tage sig af. Betonen tilføres fugt, når dampspærrens vanddampmodstand er for lav i forhold til damptrykket under gulvet. 2

3 atiske gulve! Fugt fra undergrunden er trængt igennem betonen/plastfolien og har ført til mugdannelse. Vandskade Når uheldet er ude, kan det ofte være vanskeligt at udtørre betongulvet, og det kan medføre store omkostninger. Trinlyd I bygninger med etage adskillelser af beton opstår der ofte problemer med trinlyd. Trinlyden kan være til stor gene og irritation især for naboerne på etagen nedenunder. Plastfolie ikke en tilfredsstillende løsning 1. Har for ringe vanddampmodstand, hvis betonen er meget fugtig. 2. Har ringe styrke til at modstå slitage fra ujævnheder i betonen. Perforering øger fugttransporten. 3. Er ikke i sig selv kapillarbrydende på et gulv, der udsættes for kapillarsugning. 4. Fugtigt beton skaber et alkalisk miljø. Folie, der ikke er stabiliseret i forhold til dette miljø, vil blive nedbrudt og miste sine egenskaber som dampspærre. 5. Er ikke stød- og trinlydsdæmpende. Hårde gulve Betongulve er hårde at gå på, og dét kan føre til ryggener og smerter i hofter og ben. Nu er det slut med problemerne 3

4 Platon Gulvsystem effektiv fugts Med Platon Gulvsystem får du 100 % beskyttelse mod fugt. et gulv, der har reddet hundredtusinder af huse og har over 25 års erfaring. mulighed for at ventilere luftspalten mekanisk, så lugt og farlige emissioner ledes bort. et gulv, hvor alle typer belægning kan bruges f.eks. laminat, parket, spånplader, afretningsmasse, beton mm. et gulv, der kan bruges med gulvvarme. et gulv, der er miljøvenligt ved fremstilling, montering og brug. Platon Gulvsystem beskytter belægning mod jordens fugt og kan samtidig tage sig af fugten i betonen og lede den bort gennem luftspalten. Platon Gulv system holder i husets fulde levetid og opfylder suverænt de højeste krav, der stilles i dag. Platonsystemet er god totaløkonomi og miljø Hvis man vælger Platon Gulvsystem, forhindrer man fremtidige omkostningsfulde skader. Det kan virke fristende at vælge endnu enklere metoder og endnu billigere materialer, når man skal beskytte sig mod fugt. Men risikoen for, at den kortsigtede gevinst giver et tab på lang sigt, er meget stor. En etableret fugtskade er både omfattende og dyr at udbedre. Vælg derfor altid løsninger, der er vel dokumenterede. Det er Platon Gulvsystem! Man skal også huske på, at Platon Gulvsystem holder i husets fulde levetid og gør det muligt at udskifte overgulvet, når det er blevet slidt og grimt. Andre alternative løsninger virker ikke på denne måde. Platonsystemet er miljøvenligt: når det fremstilles når det monteres når det ligger monteret og færdigt i bygningen. Betongulve vil, især når de ligger direkte på jorden, altid indeholde fugt. Overgulve, som lægges direkte på betonen uden en egnet fugtspærre, påvirkes og beskadiges. Fugt giver grundlag for mug og råd, som belaster indeklimaet og medfører plager for beboerne. Platon Gulv er løsningen, der effektivt forhindrer sådan en udvikling. 4

5 ikring og sundt indeklima Illustrationen viser hvordan Platon Gulv forhindrer at den fugtfølsomme gulvbelægning kommer i kontakt med byggefugt og fugt fra jorden. Membranegenskaber Platon Gulv er fremstillet af polypropylen (PP). Den har derfor en gennemgangsmodstand over for vanddamp og andre gasser, som er mange gange højere end 0,20 mm plastfolie. Platon Gulv er en reel fugtspærre, fordi den også er kapillarbrydende. Disse egenskaber betyder, at Platon Gulv kan lægges uafhængigt af fugttilstanden i betonen. Der er to hovedegenskaber, der sørger for tørre og sunde gulvkonstruktioner: Membranegenskaber Udjævning af damptrykket Tynde flydende overgulve på beton opleves som hårde. Gulve af denne type kan give belastningsskader. Platon Gulv har egenskaber, der «bløder» konstruktionen op og gør gulvet behageligt. Sammen med de lyddæmpende egenskaber betyder Platon Gulv en væsentlig forbedring af den totale gulvkomfort. Ved udbedring efter fugtskader er Platon Gulv den smarte løsning i stedet for lang og krævende udtørring af betonkonstruktionen. Udjævning af damptrykket Platon Gulv lægges på betongulvet med knopperne nedad. Dermed skabes der en luftspalte i gulvkonstruktionen. Luftspalten fordeler fugten og udjævner damptrykket. Kommunikation mellem luftspalten og indeluften giver Platon Gulv en balanceret styring af fugtevakuering, uden at indeklimaet belastes. 5

6 Platon Gulvsystem Platon Gulv, Platon Gulv med pattenteret knopper Til trægulv fra 12 mm Fugtbeskyttelse, lyddæmpning og ergonomi Støddæmpning og trinlydsreduktion Unikke knopper Knopperne i Platon Gulv er unikke. De danner luftspalten, der beskytter gulvbelægningerne mod fugt og eva kuerer fugten. Men knopperne er udformet sådan, at Platon Gulv også danner et lyd isolerende lag under gulvbelægningen. Det fungerer så godt, at man normalt ikke behøver andre lyd isolerende materialer. Verdenspatent Vi har udviklet Platon Gulv, så den fungerer som en af de bedste måder til at beskytte mod trinlyd. Samtidig ønskede vi også at skabe et blødt og ergonomisk korrekt gulv. Vores arbejde blev kronet med den udformning, som Platon Gulv har i dag den er så unik, at vi har fået patent på den i hele verden. Støddæmpning % Platon Gulv Beton Støddæmpning Platon Gulv mellem beton og overgulv giver en dæmpende effekt, som forbedrer gulvkomforten betragteligt. Målinger viser, at Platon Gulv giver hele 35 %, mens beton giver 0 % støddæmpning. Den dæmpende effekt gør, at gulvet bliver mere behageligt at gå på, uden at det sker på bekostning af gulvets nødvendige bæreevne. Platon Gulv den bedste løsning Platon Gulv er en reel fugtspærre, der er væsentlig bedre end plastfolie, som Overgulv på Blå Platon 7 mm laminatgulv 14 mm parket 15 mm spånplade Trinlydsforbedring Lw 20 db 18 db 18 db Test udført af DNV Ingemansson oftest bliver brugt som dampspærre. Nu kan alminde ligt trægulv, parket, laminat og spånplader bruges selv på meget fugtig beton. Bedre fugtsikring får du ikke! Lyddæmpning Etageadskillelser af beton kræver et trinlydsdæmpende materiale som en del af gulvkonstruktionen. Platon Gulv giver en betydelig trinlydsdæmpning, så den tilfredsstiller dagens krav til total konstruktioner. Lydmålinger viser, at Platon Gulv reducerer trinlyd med hele db. Platon Gulv og gulvbelægningen kan lægges uafhængigt af fugtindholdet i den underliggende betonkonstruktion. 6

7 Platon Multi og tilbehør Platon Multi til trægulv op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Platon Multi er en videreudvikling, som er specielt udformet til optimal anvendelse i gulve med af retningsmasse/beton og til gulve med tynde gulvbelæg ninger af træ op til 12 mm, for eksempel laminatgulv. Platons ordinære tilbehørsprogram til gulve passer til Multi. Tykkelsen er kun 5 mm. Monteringen af Platon Multi beskrives særskilt i den separate monteringsvejledning, der følger med rullen. Platon Multi i gulve med afretningsmasse eller beton Løser fugtproblemer Kan bortventilere emissioner Giver gulve, der tåler store belastninger Ingen samlinger med afretningsmasse Gulvet kan niveau udjævnes på Platon Multi Klinkegulv kan lægges direkte på Multi Kan lægges med gulvvarme Hurtig montering 7

8 Platon Flexi Ekspansionslag til klinker/fliser på beton og trægulve Platon Flexi forhindrer, at overførslen af bevægelser i underlaget når klinkelaget. Dermed slipper man for sprækker i klinkelaget. Klinker tåler fugt og behøver egentlig ikke be skyttelse. Dog kan høj fugtighed i underlaget give fugtudslag i fugerne. Vil man undgå dette, kan man lægge Platon Flexi som beskyttelse. Platon Flexi fremstilles af polypropylen og giver med sin unikke udformning et fleksibelt lag, som overlapper sprækker og absorberer bevægelser. Kontaktfladen er ca. 50 % af den totale flade, hvilket man må tage hensyn til ved valg af klinketykkelser, belastninger mm. Klinkestørrelsen skal være mindst 50 x 50 mm. 8

9 Principtegninger Platon Gulvsystem og Flexi kan bruges i alle gulv og alle bygninger Vælg plademateriale og eventuel isolering med hensyntagen til belastning, isoleringsniveau og materialeproducentens anvisninger. Alle gulvtyper kan lægges svømmende på Platon Gulvsystem, med mindre det er i strid med producentens anvisninger. Valg af tykkelsen på gulvbelægningen og Platon Gulvsystem se gulvkonstruktioner side Parket eller laminat 2. Spånplade 3. Spånplade eller parket med Platon komfortplade 1. Parket- eller laminatgulv 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Sammenpløjet spånplade (mindst 10 mm) 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Sammenpløjet spånplade, parket eller lamineret gulvplade 2. Platon Komfortplade 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 4. Opstrøede gulve 5. Parket- og laminatgulve på trykfordelende plade 6. Platon + gulvvarme (isolering) 1. Opstrøet overgulv 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Parket- og laminatgulv 2. Trykfordelende plade 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 1. Overgulv 2. Gulvvarme og isolering 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 7. Afrettet gulve/vådrum med fald 8. Klinkegulv 9. Betongulve 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantens anvis ninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 1. Klinker 2. Klæber 3. Platon Flexi 4. Klæber, inkl. evt. primning 5. Beton eller træbjælkelag 1. Armeret beton (iht. konstruktørens anvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 10. Afretningslag + elkabler 11. Stor byggehøjde 12. Stor byggehøjde 1. Armeret afretningsmasse med indlagte kabler (iht. fabrikantens anvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantens anvisninger) 2. Varmeisolering 3. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 4. Beton 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantensanvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) mm grov afretningsmasse 4. Cementstabiliseret Leca 5. Beton 9

10 Gulvkonstruktioner med Platon Gulvsystem Vådrum Tung industri Gulvmateriale Tykkelse Type Boliger Kontorer Forretninger Sportshaller Laminat/parket* >6 mm Platon Multi X X X >6 mm; <12 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade X X >6 mm; <12 mm Platon Gulv m/16 mm trykfordelende plade X X X >12 mm Platon Gulv X >12 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade >12 mm Platon Gulv m/16 mm trykfordelende plade >22 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade X X X X X X X X X Spånplade* >6 mm Platon Multi X X X 12 mm Platon Gulv X 16 mm X X 22 mm X X X X Gulvstrøer 45x45 mm cc600 Platon Multi X X X 45x45 mm cc600 Platon Gulv X 45x45 mm cc600 Platon Gulv m/trykfordelende brædder, 21x70 mm X X 45x45 mm cc600 Platon Gulv m/trykfordelende brædder, 21x95 mm X X X Afretningsmasse >20 mm iht. fab.anvis. Platon Multi X X X X Beton mm Platon Multi X X X X X * = Gulvkonstruktionen kan lyddæmpes extra med Platon Ventitex. Platon Gulvsystem med afretningsmasse i vådrum Platon Gulvsystem og afretningsmasse giver tilsammen en hurtigt og effektiv metode til at renovere gulvflader. Og til at gøre nye overflader gode og stærke fra begyndelsen. Lange tørretider undgås, og tørreomkostningerne minimeres. Platon Gulvsystem med gulvvarme Platon Gulvsystem giver gulvbelægningen en fuldstændig fugtbeskyttelse. Det betyder, at når der slukkes for gulvvarmen, kan den kraftige fugtpude, der opbygges under gulvet, ikke trænge op. Besværlige fugtskader undgås, både konstruktive og æstetiske. 10

11 Platonsystemet vores produkter Fugtbeskyttelse til gulve Tætning af samlinger og lignende Platon Gulv Som giver god trinlydsisolering og et behageligt fjed rende gulv. Tykkelse 6 mm. 1,07 x 10 m. 2,07 x 20 m. Platon Multi Tykkelse 5 mm. 2,05 x 20 m. Platon Flexi Ekspansionslag til klinkegulv, tykkelse 3 mm. 1 x 10 m. 1 x 25 m. Platon Tætningsbånd Anvendes under ydervægge og under særligt tunge bærende vægge. Platon Tætningsbånd Plan Tykkelse 0,5 mm. Til brug under indervægge, ved tætninger og gennemføringer. 0,4 x 20 m. Platon Tætningsbånd til ydervægge Tykkelse 7,5 mm. Til fugtbeskyttelse med lufttætning under sokkel. 0,4 x 20 m. Platon Tætningsbånd med knopper Tykkelse 1 mm. Etablerer mellemrum under bærende vægge, anvendes i kombination med Tætningsbånd Plan. 0,21 x 10 m. Platon Ventitex Til extra lyddæmpning. 1,4 x 10 m. 1,4 x 30 m. Platon Forseglingsprodukter Til tætning af fugtbeskyttelsen. Platon Samlebånd Tætning af sam linger. 1 x 30 mm x 10 m rulle. 1 x 30 mm x 20 m rulle. Platon Fugebånd Tætning af luftspalten og ved gennemføringer. Ø 8 mm à 6 m rulle. Platon Forseglingsbånd Tætning af luftlækager under vægge samt samling af kant mod kant. 60 mm x 10 m rulle. 60 mm x 20 m rulle. Platon Fugemasse Tætning ved gennemføringer. 0,3 liter tube. Platon Flexi Samlestrimmel Til samling af Platon Flexi. 0,15 x 25 m rulle. Ventilering af gulvet Varmt og behageligt gulv Platon Opkant, til afslutning mod hhv. inder- og ydervægge. 1,3 m x 4 cm høj med kantforstærkning. 1,3 m x 14 cm. Platon Fodliste Til ventilering af gulvet 16 x 56 mm. Til mekanisk ventilerede gulve, hvid eller ubehandlet. Platon Komfortplade Til varmeisolering af gulvet, af ekstruderet polystyren, 585 x 1185 mm. 20 mm tykkelse. 40 mm tykkelse. 11

12 Sådan monterer du Platon Gulv o med eller uden afretningsmasse, Det er af yderste vigtighed for funktionen, at følgende anvisninger følges nøje, og at arbejdet udføres omhyggeligt! Til gulve, som støbes med beton, eller gulve, med afretningsmasse anbefaler vi Platon Multi. Platon Multi kan også anvendes, hvis man vil have hårde gulve, f.eks. tynde laminat- eller parketgulve. Kontakt Isola as for yderligere oplysninger. Underlagets jævnhed og planhed Betonfladen skal have en jævnhed svarende til en overflade, der er bearbejdet med et pudsebræt en udspartling med en afretningsmasse på cementbasis kan give en sådan overfladejævnhed. Forskellen mellem det højeste og laveste punkt må højst være 3 mm på 2 m. Rengøring Rengør overfladen omhyggeligt for byggerester, savspåner, fliser mm. Fugtskader Ved eventuelle skimmelangreb bør man kontakte en kompetent fagmand, så undersøgelse, forslag til foranstaltninger og saneringsforanstaltninger udføres korrekt. Luftlækager Under såvel ydervæggenes sokkel som under vægge mellem lejligheder m.m. er der risiko for luftlækager. Dette kan enten afhjælpes ved, at sokkelen placeres oven på Platon Tætningsbånd, eller ved at overgangen mellem væg og gulv tætnes med Platon Forseglingsbånd. Støvbindende betonprimer Stryg støvbindende betonprimer på der, hvor gulv og væg mødes, langs alle ydervægge og omkring alle gennemføringer, så Platon Fugebånd og Platon Forseglingsbånd får maksimal vedhæftning mod underlaget. En passende bredde på den behandlede overflade er cm. Extra lydreduktion Platon Ventitex anvendes i alle gulve under Platon Gulv for at dæmpe lyden i gulvkonstruktionen, undtagen gulv, som afrettes med afretningsmasse eller beton. Rul Platon Ventitex plant ud over hele gulvet med 5 cm overlap og med en afstand til væggene på ca. 10 cm. Tape ved behov Platon Ventitex fast i et par punkter med Platon Samlebånd. Tætning mod falsk luft og kolde gulve Det er vigtigt for Platon Gulvsystemets funktion at det er tætnet sådan, at der ikke trænger falsk luft ind i systemet. Normalt er det utæt i vinklen mellem væg og gulv, og her skal man derfor montere Platon Forseglingsbånd. Forseglingsbåndet trykkes fast mod væg og gulv. Montering af Platon Gulv Rul Platon Gulv ud med knopperne nedad og på tværs af overgulvets lægningsretning. Begynd i et hjørne, og afslut banen ca. 1 cm fra væggene (5 cm ved Opkant med kantforstærkning). Den flade kant på banen skal lægges indad i rummet. Rul den næste bane ud, så den overlapper den flade kant på den foregående bane. Ved områder med megen gangtrafik og materialetransport skal Platon Gulv beskyttes med særlige gangbaner, inden gulvbelægningen lægges. Langsgående samlinger Fastgør Platon Samlebånd yderst på den bane, der skal ligge underst. Lad beskyttelsespapiret blive siddende på oversiden. Rulle den næste bane ud, så hele den glatte kant overlapper næste bane. Træk beskyttelsespapiret på Platon Samlebånd af fra midten og ud mod kanterne. Tryk ordentligt fast. Vær omhyggelig, eftersom systemet afhænger af, at samlingerne er tætte. 12

13 g Platon Multi gulvvarme eller beton Tværgående samlinger Hjørner med Platon Opkant rundt om gennemføringen. En gang tæt op ad gennemføringen og en gang mellem knopperne i Platon Gulv. Suppler med Platon Fugemasse ved behov. Afslut tætningen med at fastgøre Platon Samlebånd et stykke op på gennemføringen og et stykke ud på Platon Gulv og rundt om hele gennemføringen. Læg Platon Gulv kant mod kant. Læg Platon Forseglingsbånd over samlingen. Tryk forseglingsbåndet omhyggeligt fast på samlingen, eftersom systemets tæthed er afhængig af, at alle samlinger er helt tætte. Hvis det er nødvendigt med flere tværgående samlinger, skal de forskydes, så de ikke ligger ved siden af hinanden. Montering af Platon Opkant Skær et snit i den flade del af Opkanten, så den kan foldes ind eller rundt om hjørnet. Forsegl alle ender med hinanden og med Platon Gulv. Tætning af luftspalten Ved fastmonterede gennemføringer skal Platon Gulv skæres over mellem knoprækkerne fra en af kanterne, så den kan lægges på plads. Forsegl på samme måde som ved tværgående samlinger. Gulvbrønd For at muliggøre udtørring af fugten i underlaget monteres Platon Opkant og ventilerede gulvsokler. Platon Opkant findes både i høj og lav udførelse. Den lave, som har kantforstærkende effekt, anvendes ved tynde og lette gulve, f.eks. laminat- og parket gulve. Opkanten monteres langs alle vægge. I vådrum monteres Platon høj Opkant kun langs den væg, som er mindst udsat for fugt ovenfra. Hvis du skal ventilere opad i vægkonstruktionen, skal du bruge Opkant langs alle vægge. Ved lav Opkant skæres Platon Gulv af ca. 50 mm, ved høj Opkant ca. 10 mm fra væggen. Læg Platon Samlebånd yderst på Platon Gulv langs væggen. Fold Platon Opkant i en vinkel på 90. Fjern beskyttelsespapiret på Samlebåndet, og pres Opkanten fast med renderne godt ind mod væggen. Platon Opkant samles kant mod kant, og samlingerne forsegles med Samlebånd med dækpapiret siddende på. På steder, hvor ventilering af Platonspalten ikke er mulig, f.eks. ved køkken skabe, døråbninger o. lign., skal spalten tætnes med Platon Fugebånd. Sæt Platon Fugebånd mellem de yderste knoprækker på Platon Gulvs underside. Fold også fugebåndet lodret op bag om Platon Opkant. Tryk Platon og Fugebåndet mod det primede underlag, samtidig med at dækpapiret trækkes af. Gennemføringer Området omkring gennemføringen skal forbehandles med støvbindende primer. Ved gennemføringer skærer du et hul, som er noget større end gennemføringen. Læg Platon Fugebånd to gange Kontrollér, at gulvbrønden er i den rigtige højde i forhold til det nye gulv. Ellers skal du montere en forhøjningsring med Platon Samlebånd i den godt rengjorte gulvbrønd. Derefter skal du tætne Platonspalten på samme måde som ved en gennemføring. Montering ved døråbninger 13

14 Skær banerne til kant mod kant midt i døråbningen. Forsegl luftspalten langs begge sider af døråbningen med Platon Fugebånd. Udfør samlingen på samme måde som i afsnittet om tværgående samlinger. Varmeisolering over Platon Gulv Fodliste Boring af huller Når du monterer en wc-stol eller borer af andre årsager, skal du altid tætne borehullet med Platon Fugemasse. Ellers kan fugten trænge op gennem hullet i Platon Gulv. Brug udelukkende Platon Fugemasse. Fugtsikring af ydervægsfodremme Monter Platon Ventileret Fodliste vha. af søm eller skruer i overkanten. Gulv af afretningsmasse Læg Platon Komfortplade i forband og på tværs af lægningsretningen på Platon Gulv. Skær et indsnit i pladen, når du skal dele den. Bræk derefter pladen over langs indsnittet, så du får en lige og fin kant. Ved gennemføringer skal du tage en kniv og skære et hul i pladen på størrelse med gennemføringen. Sæt derefter Komfortpladen over gennemføringen. Gulv af plader Vælg plademateriale og eventuel isolering med hensyntagen til belastning, isoleringsniveau og materialeproducentens anvisninger. Alle overgulvtyper kan lægges svømmende på Platon Gulv, medmindre det er i strid med producentens anvisninger. Vi har anført vores anbefalinger på en separat side i denne brochure. I stedet for afstandskiler skal du bruge afstandslister langs Platon Opkant, 30 cm lange og ca. 0,5 cm tykke, ved lægning af laminat- og parketgulve. Parket- og laminatgulve skal ligge på tværs af Platon Gulvs lægningsretning, hvis ikke Platon Komfortplade ligger imellem. Renskæring langs væggene For at forhindre, at afretningsmassen løber ned i spalten, skal du tætne med tape mellem Platon Gulv og væggen. Læg et armeringsnet oven på Platonsystemet, inden du påfører afretningsmassen. Rådfør dig med spartelproducenten, så du får den rigtige afretningsmasse, armering og primer. Dette er vigtigt, for at det færdige gulv får den rette styrke. Bland massen, og læg den ud iht. leverandørens anvisninger. Vådrum Fugten i underlaget skal have mulighed for at tørre ud via Platonsystemets luftspalte. Rul Platon Tætningsbånd til ydervæg ud under ydervægssokkelen, med skummet nedad. Læg Tætningsbåndet med overlap i hjørnerne, så begge enderne går ud mod yderkanten af muren. Læg samlinger med 20 cm overlap. Fjern skummet på det øverste lag i samlingerne/overlappet. Læg den flade del af Tætningsbåndet ud mod betonen, og lad Platon Gulv lappe over. Fugtsikring af indervæg Indervægge fugtsikres med Platon Tætningsbånd Plan eller kombinationen Platon Tætningsbånd med knopper og Platon Tætningsbånd Plan. Saml med Platon Gulv på samme måde som langsgående samlinger. Lette vægge kan også stilles direkte på Platon Gulv, og i så fald kan Platon lægges kontinuerligt mellem flere forskellige rum. Skær overflødigt Opkant af, idet du skærer langs overgulvet. Det er vigtigt, at overgulvet ikke blokerer luftspalten. 14

15 Sådan monterer du Platon Flexi Rengør underlaget, som skal være jævnt og kunne tåle trykket fra klinkegulvet. Behandl underlaget. Læg flise klæber på med en 4 mm tandspartel og følg fabrikantens anvisninger. Læg banerne kant mod kant, og lim dem sammen med Platon Flexi Samlestrimmel og fliseklæber. Samlestrimlen skal trykkes godt ned i fliseklæberen f.eks. med en spartel. Læg de færdigskårne længder af Platon Flexi ned i fliseklæberen (med den glatte side nedad), og pres dem godt ned i klæbemidlet med spartel/pudsebræt. Det er vigtigt at gøre dette omhyggeligt, så hele banen har kontakt med fliseklæberen. Læg klinkerne på fliseklæberen. Brug en tandspartel med buet tanding for at få en tilstrækkelig mængde fliseklæber. Det er vigtigt, at hele Flexis rudemønster fyldes med fliseklæberen. Efterlad et mellemrum på 5 mm mellem klinker og væg, og lad være med at fuge her. Gulvoverflader på over 20 m² bør deles op med bevægelsesfuger i klinkelaget. Samlinger Overgang mellem væg og gulv Hjørne Sådan monteres Samlestrimlen. Samlestrimlen skal også anvendes i overgangen mellem væg og gulv. Tilklippede stykker af Samlestrimlen skal anvendes i indvendige og udvendige hjørner som vist på billedet. 15

16 Tørre og sunde huse! Isola bygger på en lang tradition og produkt udvikling. Vi udvikler konstant vore produkter, så de til stadighed kan opfylde vores målsætning: At beskytte bygninger mod fugt og bevare deres værdi. Vi har over 60 år erfaring fra norsk byggeri og med det skandinaviske klima. Du kan trygt vælge Isola! Miljømerket trykksak , Wera as Tørre og sunde huse Isola as Vesterballevej Fredericia Telefon: Fax: Mail:

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere