System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm"

Transkript

1 System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser Platon Flexi Ekspansionslag for klinker/fliser på beton og trægulve Tørre og sunde huse

2 Et pænt gulv Betongulve er problem kan dække over en rådden virkelighed! Fugt er trængt igennem den underliggende folie og har medført opsvulmende spånplader, nedbrydning af limen og dannelse af blærer i vinylbelægningen. Udtørring af byggefugt tager lang tid ofte flere år. Betongulve, som har været udsat for andre typer af fugtpåvirkning som f.eks. kapillarsugning, vandskader eller dårlig dræning, skaber fugtproblemer for trægulve. Fugtigheden i betonen påvirker overgulvet i en langsom og umærkelig proces. Uden en effektiv fugtspærre vil overgulvet, specielt træbaserede materialer, blive angrebet nedenfra. Trægulvet tager skade, og på sigt opstår der mug og råd. Følgerne er ubehagelig lugt og et dårligt indeklima. Byggefugt Tørretiden for betongulve varierer. Luftfugtighed, temperatur og tilsætningsmidler i betonen gør beregninger vanskelige. Dertil kommer, at der kan befinde sig betydelige mængder støbevand i og under isoleringen. Som en direkte konsekvens kan gulvbelægninger løsne sig og trægulve få alvorlige fugtskader. Fugt fra jorden Hvis betongulvet ligger direkte på jorden, kan betonen blive udsat for konstant fugtpåvirkning. Fejldimensionering, konstruktionsfejl og mangelfulde egenskaber ved dampspærren kan i sådanne tilfælde medføre fugtskader, som først viser sig over tid. Dampvandring Beregningsmæssigt kan man gå ud fra, at fugtniveauet under betonpladen ligger på 100 % RF. Forskellen mellem fugtniveauet i det kapillarbrydende lag og fugtniveauet i rummet over gulvet skaber et damptryk, som dampspærren må tage sig af. Betonen tilføres fugt, når dampspærrens vanddampmodstand er for lav i forhold til damptrykket under gulvet. 2

3 atiske gulve! Fugt fra undergrunden er trængt igennem betonen/plastfolien og har ført til mugdannelse. Vandskade Når uheldet er ude, kan det ofte være vanskeligt at udtørre betongulvet, og det kan medføre store omkostninger. Trinlyd I bygninger med etage adskillelser af beton opstår der ofte problemer med trinlyd. Trinlyden kan være til stor gene og irritation især for naboerne på etagen nedenunder. Plastfolie ikke en tilfredsstillende løsning 1. Har for ringe vanddampmodstand, hvis betonen er meget fugtig. 2. Har ringe styrke til at modstå slitage fra ujævnheder i betonen. Perforering øger fugttransporten. 3. Er ikke i sig selv kapillarbrydende på et gulv, der udsættes for kapillarsugning. 4. Fugtigt beton skaber et alkalisk miljø. Folie, der ikke er stabiliseret i forhold til dette miljø, vil blive nedbrudt og miste sine egenskaber som dampspærre. 5. Er ikke stød- og trinlydsdæmpende. Hårde gulve Betongulve er hårde at gå på, og dét kan føre til ryggener og smerter i hofter og ben. Nu er det slut med problemerne 3

4 Platon Gulvsystem effektiv fugts Med Platon Gulvsystem får du 100 % beskyttelse mod fugt. et gulv, der har reddet hundredtusinder af huse og har over 25 års erfaring. mulighed for at ventilere luftspalten mekanisk, så lugt og farlige emissioner ledes bort. et gulv, hvor alle typer belægning kan bruges f.eks. laminat, parket, spånplader, afretningsmasse, beton mm. et gulv, der kan bruges med gulvvarme. et gulv, der er miljøvenligt ved fremstilling, montering og brug. Platon Gulvsystem beskytter belægning mod jordens fugt og kan samtidig tage sig af fugten i betonen og lede den bort gennem luftspalten. Platon Gulv system holder i husets fulde levetid og opfylder suverænt de højeste krav, der stilles i dag. Platonsystemet er god totaløkonomi og miljø Hvis man vælger Platon Gulvsystem, forhindrer man fremtidige omkostningsfulde skader. Det kan virke fristende at vælge endnu enklere metoder og endnu billigere materialer, når man skal beskytte sig mod fugt. Men risikoen for, at den kortsigtede gevinst giver et tab på lang sigt, er meget stor. En etableret fugtskade er både omfattende og dyr at udbedre. Vælg derfor altid løsninger, der er vel dokumenterede. Det er Platon Gulvsystem! Man skal også huske på, at Platon Gulvsystem holder i husets fulde levetid og gør det muligt at udskifte overgulvet, når det er blevet slidt og grimt. Andre alternative løsninger virker ikke på denne måde. Platonsystemet er miljøvenligt: når det fremstilles når det monteres når det ligger monteret og færdigt i bygningen. Betongulve vil, især når de ligger direkte på jorden, altid indeholde fugt. Overgulve, som lægges direkte på betonen uden en egnet fugtspærre, påvirkes og beskadiges. Fugt giver grundlag for mug og råd, som belaster indeklimaet og medfører plager for beboerne. Platon Gulv er løsningen, der effektivt forhindrer sådan en udvikling. 4

5 ikring og sundt indeklima Illustrationen viser hvordan Platon Gulv forhindrer at den fugtfølsomme gulvbelægning kommer i kontakt med byggefugt og fugt fra jorden. Membranegenskaber Platon Gulv er fremstillet af polypropylen (PP). Den har derfor en gennemgangsmodstand over for vanddamp og andre gasser, som er mange gange højere end 0,20 mm plastfolie. Platon Gulv er en reel fugtspærre, fordi den også er kapillarbrydende. Disse egenskaber betyder, at Platon Gulv kan lægges uafhængigt af fugttilstanden i betonen. Der er to hovedegenskaber, der sørger for tørre og sunde gulvkonstruktioner: Membranegenskaber Udjævning af damptrykket Tynde flydende overgulve på beton opleves som hårde. Gulve af denne type kan give belastningsskader. Platon Gulv har egenskaber, der «bløder» konstruktionen op og gør gulvet behageligt. Sammen med de lyddæmpende egenskaber betyder Platon Gulv en væsentlig forbedring af den totale gulvkomfort. Ved udbedring efter fugtskader er Platon Gulv den smarte løsning i stedet for lang og krævende udtørring af betonkonstruktionen. Udjævning af damptrykket Platon Gulv lægges på betongulvet med knopperne nedad. Dermed skabes der en luftspalte i gulvkonstruktionen. Luftspalten fordeler fugten og udjævner damptrykket. Kommunikation mellem luftspalten og indeluften giver Platon Gulv en balanceret styring af fugtevakuering, uden at indeklimaet belastes. 5

6 Platon Gulvsystem Platon Gulv, Platon Gulv med pattenteret knopper Til trægulv fra 12 mm Fugtbeskyttelse, lyddæmpning og ergonomi Støddæmpning og trinlydsreduktion Unikke knopper Knopperne i Platon Gulv er unikke. De danner luftspalten, der beskytter gulvbelægningerne mod fugt og eva kuerer fugten. Men knopperne er udformet sådan, at Platon Gulv også danner et lyd isolerende lag under gulvbelægningen. Det fungerer så godt, at man normalt ikke behøver andre lyd isolerende materialer. Verdenspatent Vi har udviklet Platon Gulv, så den fungerer som en af de bedste måder til at beskytte mod trinlyd. Samtidig ønskede vi også at skabe et blødt og ergonomisk korrekt gulv. Vores arbejde blev kronet med den udformning, som Platon Gulv har i dag den er så unik, at vi har fået patent på den i hele verden. Støddæmpning % Platon Gulv Beton Støddæmpning Platon Gulv mellem beton og overgulv giver en dæmpende effekt, som forbedrer gulvkomforten betragteligt. Målinger viser, at Platon Gulv giver hele 35 %, mens beton giver 0 % støddæmpning. Den dæmpende effekt gør, at gulvet bliver mere behageligt at gå på, uden at det sker på bekostning af gulvets nødvendige bæreevne. Platon Gulv den bedste løsning Platon Gulv er en reel fugtspærre, der er væsentlig bedre end plastfolie, som Overgulv på Blå Platon 7 mm laminatgulv 14 mm parket 15 mm spånplade Trinlydsforbedring Lw 20 db 18 db 18 db Test udført af DNV Ingemansson oftest bliver brugt som dampspærre. Nu kan alminde ligt trægulv, parket, laminat og spånplader bruges selv på meget fugtig beton. Bedre fugtsikring får du ikke! Lyddæmpning Etageadskillelser af beton kræver et trinlydsdæmpende materiale som en del af gulvkonstruktionen. Platon Gulv giver en betydelig trinlydsdæmpning, så den tilfredsstiller dagens krav til total konstruktioner. Lydmålinger viser, at Platon Gulv reducerer trinlyd med hele db. Platon Gulv og gulvbelægningen kan lægges uafhængigt af fugtindholdet i den underliggende betonkonstruktion. 6

7 Platon Multi og tilbehør Platon Multi til trægulv op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Platon Multi er en videreudvikling, som er specielt udformet til optimal anvendelse i gulve med af retningsmasse/beton og til gulve med tynde gulvbelæg ninger af træ op til 12 mm, for eksempel laminatgulv. Platons ordinære tilbehørsprogram til gulve passer til Multi. Tykkelsen er kun 5 mm. Monteringen af Platon Multi beskrives særskilt i den separate monteringsvejledning, der følger med rullen. Platon Multi i gulve med afretningsmasse eller beton Løser fugtproblemer Kan bortventilere emissioner Giver gulve, der tåler store belastninger Ingen samlinger med afretningsmasse Gulvet kan niveau udjævnes på Platon Multi Klinkegulv kan lægges direkte på Multi Kan lægges med gulvvarme Hurtig montering 7

8 Platon Flexi Ekspansionslag til klinker/fliser på beton og trægulve Platon Flexi forhindrer, at overførslen af bevægelser i underlaget når klinkelaget. Dermed slipper man for sprækker i klinkelaget. Klinker tåler fugt og behøver egentlig ikke be skyttelse. Dog kan høj fugtighed i underlaget give fugtudslag i fugerne. Vil man undgå dette, kan man lægge Platon Flexi som beskyttelse. Platon Flexi fremstilles af polypropylen og giver med sin unikke udformning et fleksibelt lag, som overlapper sprækker og absorberer bevægelser. Kontaktfladen er ca. 50 % af den totale flade, hvilket man må tage hensyn til ved valg af klinketykkelser, belastninger mm. Klinkestørrelsen skal være mindst 50 x 50 mm. 8

9 Principtegninger Platon Gulvsystem og Flexi kan bruges i alle gulv og alle bygninger Vælg plademateriale og eventuel isolering med hensyntagen til belastning, isoleringsniveau og materialeproducentens anvisninger. Alle gulvtyper kan lægges svømmende på Platon Gulvsystem, med mindre det er i strid med producentens anvisninger. Valg af tykkelsen på gulvbelægningen og Platon Gulvsystem se gulvkonstruktioner side Parket eller laminat 2. Spånplade 3. Spånplade eller parket med Platon komfortplade 1. Parket- eller laminatgulv 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Sammenpløjet spånplade (mindst 10 mm) 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Sammenpløjet spånplade, parket eller lamineret gulvplade 2. Platon Komfortplade 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 4. Opstrøede gulve 5. Parket- og laminatgulve på trykfordelende plade 6. Platon + gulvvarme (isolering) 1. Opstrøet overgulv 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Parket- og laminatgulv 2. Trykfordelende plade 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 1. Overgulv 2. Gulvvarme og isolering 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 7. Afrettet gulve/vådrum med fald 8. Klinkegulv 9. Betongulve 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantens anvis ninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 1. Klinker 2. Klæber 3. Platon Flexi 4. Klæber, inkl. evt. primning 5. Beton eller træbjælkelag 1. Armeret beton (iht. konstruktørens anvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 10. Afretningslag + elkabler 11. Stor byggehøjde 12. Stor byggehøjde 1. Armeret afretningsmasse med indlagte kabler (iht. fabrikantens anvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantens anvisninger) 2. Varmeisolering 3. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 4. Beton 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantensanvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) mm grov afretningsmasse 4. Cementstabiliseret Leca 5. Beton 9

10 Gulvkonstruktioner med Platon Gulvsystem Vådrum Tung industri Gulvmateriale Tykkelse Type Boliger Kontorer Forretninger Sportshaller Laminat/parket* >6 mm Platon Multi X X X >6 mm; <12 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade X X >6 mm; <12 mm Platon Gulv m/16 mm trykfordelende plade X X X >12 mm Platon Gulv X >12 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade >12 mm Platon Gulv m/16 mm trykfordelende plade >22 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade X X X X X X X X X Spånplade* >6 mm Platon Multi X X X 12 mm Platon Gulv X 16 mm X X 22 mm X X X X Gulvstrøer 45x45 mm cc600 Platon Multi X X X 45x45 mm cc600 Platon Gulv X 45x45 mm cc600 Platon Gulv m/trykfordelende brædder, 21x70 mm X X 45x45 mm cc600 Platon Gulv m/trykfordelende brædder, 21x95 mm X X X Afretningsmasse >20 mm iht. fab.anvis. Platon Multi X X X X Beton mm Platon Multi X X X X X * = Gulvkonstruktionen kan lyddæmpes extra med Platon Ventitex. Platon Gulvsystem med afretningsmasse i vådrum Platon Gulvsystem og afretningsmasse giver tilsammen en hurtigt og effektiv metode til at renovere gulvflader. Og til at gøre nye overflader gode og stærke fra begyndelsen. Lange tørretider undgås, og tørreomkostningerne minimeres. Platon Gulvsystem med gulvvarme Platon Gulvsystem giver gulvbelægningen en fuldstændig fugtbeskyttelse. Det betyder, at når der slukkes for gulvvarmen, kan den kraftige fugtpude, der opbygges under gulvet, ikke trænge op. Besværlige fugtskader undgås, både konstruktive og æstetiske. 10

11 Platonsystemet vores produkter Fugtbeskyttelse til gulve Tætning af samlinger og lignende Platon Gulv Som giver god trinlydsisolering og et behageligt fjed rende gulv. Tykkelse 6 mm. 1,07 x 10 m. 2,07 x 20 m. Platon Multi Tykkelse 5 mm. 2,05 x 20 m. Platon Flexi Ekspansionslag til klinkegulv, tykkelse 3 mm. 1 x 10 m. 1 x 25 m. Platon Tætningsbånd Anvendes under ydervægge og under særligt tunge bærende vægge. Platon Tætningsbånd Plan Tykkelse 0,5 mm. Til brug under indervægge, ved tætninger og gennemføringer. 0,4 x 20 m. Platon Tætningsbånd til ydervægge Tykkelse 7,5 mm. Til fugtbeskyttelse med lufttætning under sokkel. 0,4 x 20 m. Platon Tætningsbånd med knopper Tykkelse 1 mm. Etablerer mellemrum under bærende vægge, anvendes i kombination med Tætningsbånd Plan. 0,21 x 10 m. Platon Ventitex Til extra lyddæmpning. 1,4 x 10 m. 1,4 x 30 m. Platon Forseglingsprodukter Til tætning af fugtbeskyttelsen. Platon Samlebånd Tætning af sam linger. 1 x 30 mm x 10 m rulle. 1 x 30 mm x 20 m rulle. Platon Fugebånd Tætning af luftspalten og ved gennemføringer. Ø 8 mm à 6 m rulle. Platon Forseglingsbånd Tætning af luftlækager under vægge samt samling af kant mod kant. 60 mm x 10 m rulle. 60 mm x 20 m rulle. Platon Fugemasse Tætning ved gennemføringer. 0,3 liter tube. Platon Flexi Samlestrimmel Til samling af Platon Flexi. 0,15 x 25 m rulle. Ventilering af gulvet Varmt og behageligt gulv Platon Opkant, til afslutning mod hhv. inder- og ydervægge. 1,3 m x 4 cm høj med kantforstærkning. 1,3 m x 14 cm. Platon Fodliste Til ventilering af gulvet 16 x 56 mm. Til mekanisk ventilerede gulve, hvid eller ubehandlet. Platon Komfortplade Til varmeisolering af gulvet, af ekstruderet polystyren, 585 x 1185 mm. 20 mm tykkelse. 40 mm tykkelse. 11

12 Sådan monterer du Platon Gulv o med eller uden afretningsmasse, Det er af yderste vigtighed for funktionen, at følgende anvisninger følges nøje, og at arbejdet udføres omhyggeligt! Til gulve, som støbes med beton, eller gulve, med afretningsmasse anbefaler vi Platon Multi. Platon Multi kan også anvendes, hvis man vil have hårde gulve, f.eks. tynde laminat- eller parketgulve. Kontakt Isola as for yderligere oplysninger. Underlagets jævnhed og planhed Betonfladen skal have en jævnhed svarende til en overflade, der er bearbejdet med et pudsebræt en udspartling med en afretningsmasse på cementbasis kan give en sådan overfladejævnhed. Forskellen mellem det højeste og laveste punkt må højst være 3 mm på 2 m. Rengøring Rengør overfladen omhyggeligt for byggerester, savspåner, fliser mm. Fugtskader Ved eventuelle skimmelangreb bør man kontakte en kompetent fagmand, så undersøgelse, forslag til foranstaltninger og saneringsforanstaltninger udføres korrekt. Luftlækager Under såvel ydervæggenes sokkel som under vægge mellem lejligheder m.m. er der risiko for luftlækager. Dette kan enten afhjælpes ved, at sokkelen placeres oven på Platon Tætningsbånd, eller ved at overgangen mellem væg og gulv tætnes med Platon Forseglingsbånd. Støvbindende betonprimer Stryg støvbindende betonprimer på der, hvor gulv og væg mødes, langs alle ydervægge og omkring alle gennemføringer, så Platon Fugebånd og Platon Forseglingsbånd får maksimal vedhæftning mod underlaget. En passende bredde på den behandlede overflade er cm. Extra lydreduktion Platon Ventitex anvendes i alle gulve under Platon Gulv for at dæmpe lyden i gulvkonstruktionen, undtagen gulv, som afrettes med afretningsmasse eller beton. Rul Platon Ventitex plant ud over hele gulvet med 5 cm overlap og med en afstand til væggene på ca. 10 cm. Tape ved behov Platon Ventitex fast i et par punkter med Platon Samlebånd. Tætning mod falsk luft og kolde gulve Det er vigtigt for Platon Gulvsystemets funktion at det er tætnet sådan, at der ikke trænger falsk luft ind i systemet. Normalt er det utæt i vinklen mellem væg og gulv, og her skal man derfor montere Platon Forseglingsbånd. Forseglingsbåndet trykkes fast mod væg og gulv. Montering af Platon Gulv Rul Platon Gulv ud med knopperne nedad og på tværs af overgulvets lægningsretning. Begynd i et hjørne, og afslut banen ca. 1 cm fra væggene (5 cm ved Opkant med kantforstærkning). Den flade kant på banen skal lægges indad i rummet. Rul den næste bane ud, så den overlapper den flade kant på den foregående bane. Ved områder med megen gangtrafik og materialetransport skal Platon Gulv beskyttes med særlige gangbaner, inden gulvbelægningen lægges. Langsgående samlinger Fastgør Platon Samlebånd yderst på den bane, der skal ligge underst. Lad beskyttelsespapiret blive siddende på oversiden. Rulle den næste bane ud, så hele den glatte kant overlapper næste bane. Træk beskyttelsespapiret på Platon Samlebånd af fra midten og ud mod kanterne. Tryk ordentligt fast. Vær omhyggelig, eftersom systemet afhænger af, at samlingerne er tætte. 12

13 g Platon Multi gulvvarme eller beton Tværgående samlinger Hjørner med Platon Opkant rundt om gennemføringen. En gang tæt op ad gennemføringen og en gang mellem knopperne i Platon Gulv. Suppler med Platon Fugemasse ved behov. Afslut tætningen med at fastgøre Platon Samlebånd et stykke op på gennemføringen og et stykke ud på Platon Gulv og rundt om hele gennemføringen. Læg Platon Gulv kant mod kant. Læg Platon Forseglingsbånd over samlingen. Tryk forseglingsbåndet omhyggeligt fast på samlingen, eftersom systemets tæthed er afhængig af, at alle samlinger er helt tætte. Hvis det er nødvendigt med flere tværgående samlinger, skal de forskydes, så de ikke ligger ved siden af hinanden. Montering af Platon Opkant Skær et snit i den flade del af Opkanten, så den kan foldes ind eller rundt om hjørnet. Forsegl alle ender med hinanden og med Platon Gulv. Tætning af luftspalten Ved fastmonterede gennemføringer skal Platon Gulv skæres over mellem knoprækkerne fra en af kanterne, så den kan lægges på plads. Forsegl på samme måde som ved tværgående samlinger. Gulvbrønd For at muliggøre udtørring af fugten i underlaget monteres Platon Opkant og ventilerede gulvsokler. Platon Opkant findes både i høj og lav udførelse. Den lave, som har kantforstærkende effekt, anvendes ved tynde og lette gulve, f.eks. laminat- og parket gulve. Opkanten monteres langs alle vægge. I vådrum monteres Platon høj Opkant kun langs den væg, som er mindst udsat for fugt ovenfra. Hvis du skal ventilere opad i vægkonstruktionen, skal du bruge Opkant langs alle vægge. Ved lav Opkant skæres Platon Gulv af ca. 50 mm, ved høj Opkant ca. 10 mm fra væggen. Læg Platon Samlebånd yderst på Platon Gulv langs væggen. Fold Platon Opkant i en vinkel på 90. Fjern beskyttelsespapiret på Samlebåndet, og pres Opkanten fast med renderne godt ind mod væggen. Platon Opkant samles kant mod kant, og samlingerne forsegles med Samlebånd med dækpapiret siddende på. På steder, hvor ventilering af Platonspalten ikke er mulig, f.eks. ved køkken skabe, døråbninger o. lign., skal spalten tætnes med Platon Fugebånd. Sæt Platon Fugebånd mellem de yderste knoprækker på Platon Gulvs underside. Fold også fugebåndet lodret op bag om Platon Opkant. Tryk Platon og Fugebåndet mod det primede underlag, samtidig med at dækpapiret trækkes af. Gennemføringer Området omkring gennemføringen skal forbehandles med støvbindende primer. Ved gennemføringer skærer du et hul, som er noget større end gennemføringen. Læg Platon Fugebånd to gange Kontrollér, at gulvbrønden er i den rigtige højde i forhold til det nye gulv. Ellers skal du montere en forhøjningsring med Platon Samlebånd i den godt rengjorte gulvbrønd. Derefter skal du tætne Platonspalten på samme måde som ved en gennemføring. Montering ved døråbninger 13

14 Skær banerne til kant mod kant midt i døråbningen. Forsegl luftspalten langs begge sider af døråbningen med Platon Fugebånd. Udfør samlingen på samme måde som i afsnittet om tværgående samlinger. Varmeisolering over Platon Gulv Fodliste Boring af huller Når du monterer en wc-stol eller borer af andre årsager, skal du altid tætne borehullet med Platon Fugemasse. Ellers kan fugten trænge op gennem hullet i Platon Gulv. Brug udelukkende Platon Fugemasse. Fugtsikring af ydervægsfodremme Monter Platon Ventileret Fodliste vha. af søm eller skruer i overkanten. Gulv af afretningsmasse Læg Platon Komfortplade i forband og på tværs af lægningsretningen på Platon Gulv. Skær et indsnit i pladen, når du skal dele den. Bræk derefter pladen over langs indsnittet, så du får en lige og fin kant. Ved gennemføringer skal du tage en kniv og skære et hul i pladen på størrelse med gennemføringen. Sæt derefter Komfortpladen over gennemføringen. Gulv af plader Vælg plademateriale og eventuel isolering med hensyntagen til belastning, isoleringsniveau og materialeproducentens anvisninger. Alle overgulvtyper kan lægges svømmende på Platon Gulv, medmindre det er i strid med producentens anvisninger. Vi har anført vores anbefalinger på en separat side i denne brochure. I stedet for afstandskiler skal du bruge afstandslister langs Platon Opkant, 30 cm lange og ca. 0,5 cm tykke, ved lægning af laminat- og parketgulve. Parket- og laminatgulve skal ligge på tværs af Platon Gulvs lægningsretning, hvis ikke Platon Komfortplade ligger imellem. Renskæring langs væggene For at forhindre, at afretningsmassen løber ned i spalten, skal du tætne med tape mellem Platon Gulv og væggen. Læg et armeringsnet oven på Platonsystemet, inden du påfører afretningsmassen. Rådfør dig med spartelproducenten, så du får den rigtige afretningsmasse, armering og primer. Dette er vigtigt, for at det færdige gulv får den rette styrke. Bland massen, og læg den ud iht. leverandørens anvisninger. Vådrum Fugten i underlaget skal have mulighed for at tørre ud via Platonsystemets luftspalte. Rul Platon Tætningsbånd til ydervæg ud under ydervægssokkelen, med skummet nedad. Læg Tætningsbåndet med overlap i hjørnerne, så begge enderne går ud mod yderkanten af muren. Læg samlinger med 20 cm overlap. Fjern skummet på det øverste lag i samlingerne/overlappet. Læg den flade del af Tætningsbåndet ud mod betonen, og lad Platon Gulv lappe over. Fugtsikring af indervæg Indervægge fugtsikres med Platon Tætningsbånd Plan eller kombinationen Platon Tætningsbånd med knopper og Platon Tætningsbånd Plan. Saml med Platon Gulv på samme måde som langsgående samlinger. Lette vægge kan også stilles direkte på Platon Gulv, og i så fald kan Platon lægges kontinuerligt mellem flere forskellige rum. Skær overflødigt Opkant af, idet du skærer langs overgulvet. Det er vigtigt, at overgulvet ikke blokerer luftspalten. 14

15 Sådan monterer du Platon Flexi Rengør underlaget, som skal være jævnt og kunne tåle trykket fra klinkegulvet. Behandl underlaget. Læg flise klæber på med en 4 mm tandspartel og følg fabrikantens anvisninger. Læg banerne kant mod kant, og lim dem sammen med Platon Flexi Samlestrimmel og fliseklæber. Samlestrimlen skal trykkes godt ned i fliseklæberen f.eks. med en spartel. Læg de færdigskårne længder af Platon Flexi ned i fliseklæberen (med den glatte side nedad), og pres dem godt ned i klæbemidlet med spartel/pudsebræt. Det er vigtigt at gøre dette omhyggeligt, så hele banen har kontakt med fliseklæberen. Læg klinkerne på fliseklæberen. Brug en tandspartel med buet tanding for at få en tilstrækkelig mængde fliseklæber. Det er vigtigt, at hele Flexis rudemønster fyldes med fliseklæberen. Efterlad et mellemrum på 5 mm mellem klinker og væg, og lad være med at fuge her. Gulvoverflader på over 20 m² bør deles op med bevægelsesfuger i klinkelaget. Samlinger Overgang mellem væg og gulv Hjørne Sådan monteres Samlestrimlen. Samlestrimlen skal også anvendes i overgangen mellem væg og gulv. Tilklippede stykker af Samlestrimlen skal anvendes i indvendige og udvendige hjørner som vist på billedet. 15

16 Tørre og sunde huse! Isola bygger på en lang tradition og produkt udvikling. Vi udvikler konstant vore produkter, så de til stadighed kan opfylde vores målsætning: At beskytte bygninger mod fugt og bevare deres værdi. Vi har over 60 år erfaring fra norsk byggeri og med det skandinaviske klima. Du kan trygt vælge Isola! Miljømerket trykksak , Wera as Tørre og sunde huse Isola as Vesterballevej Fredericia Telefon: Fax: Mail:

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse!

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse! Platon Stop Original Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton Tørre og sunde huse! Platon Stop Enkel og effektiv fugts Fugt i gulvet Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd.

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd. s r. r li 'a- :, i:. Eftex ApS har i samarbejde med de førende producenter af lyd reducerende materialer sammensat et unik sortiment til den danske byggebranche, og er i stand til at designe en etageadskillelse

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

September Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra

September Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra September 2005 Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra Platon Xtra er løsningen! Platon Xtra er den nye generation af fugtbeskyttelse, udviklet på de gode erfaringer, vi har opnået gennem

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND Myndighederne kræver, at gulvene skal have "passende fjedring", men der angives dog ingen metode til måling af fjedringen. Der er metoder til måling af støddæmpning og deformation i gulvbelægninger. Et

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 6 Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 BYG TÆT OG ENERGIKLOGT At tætte huse automatisk fører til fugt- og mugproblemer

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Trinlydsdæmpning betondæk EN ISO 10140-1:2010 Trinlydsdæmpning af betondæk giver bedre indeklima mira byggeprodukter tilbyder 3 forskellige silent step måtter

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne:

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne: Produktguide LAMINATGULV 23_017 GODT AT VIDE Vores laminatgulv kan lægges på det eksisterende gulv, undtagen på tykke væg-til-væg-tæpper. Når du lægger gulv, skal du altid bruge NIVÅ gulvunderlag (sælges

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere