System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm"

Transkript

1 System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser Platon Flexi Ekspansionslag for klinker/fliser på beton og trægulve Tørre og sunde huse

2 Et pænt gulv Betongulve er problem kan dække over en rådden virkelighed! Fugt er trængt igennem den underliggende folie og har medført opsvulmende spånplader, nedbrydning af limen og dannelse af blærer i vinylbelægningen. Udtørring af byggefugt tager lang tid ofte flere år. Betongulve, som har været udsat for andre typer af fugtpåvirkning som f.eks. kapillarsugning, vandskader eller dårlig dræning, skaber fugtproblemer for trægulve. Fugtigheden i betonen påvirker overgulvet i en langsom og umærkelig proces. Uden en effektiv fugtspærre vil overgulvet, specielt træbaserede materialer, blive angrebet nedenfra. Trægulvet tager skade, og på sigt opstår der mug og råd. Følgerne er ubehagelig lugt og et dårligt indeklima. Byggefugt Tørretiden for betongulve varierer. Luftfugtighed, temperatur og tilsætningsmidler i betonen gør beregninger vanskelige. Dertil kommer, at der kan befinde sig betydelige mængder støbevand i og under isoleringen. Som en direkte konsekvens kan gulvbelægninger løsne sig og trægulve få alvorlige fugtskader. Fugt fra jorden Hvis betongulvet ligger direkte på jorden, kan betonen blive udsat for konstant fugtpåvirkning. Fejldimensionering, konstruktionsfejl og mangelfulde egenskaber ved dampspærren kan i sådanne tilfælde medføre fugtskader, som først viser sig over tid. Dampvandring Beregningsmæssigt kan man gå ud fra, at fugtniveauet under betonpladen ligger på 100 % RF. Forskellen mellem fugtniveauet i det kapillarbrydende lag og fugtniveauet i rummet over gulvet skaber et damptryk, som dampspærren må tage sig af. Betonen tilføres fugt, når dampspærrens vanddampmodstand er for lav i forhold til damptrykket under gulvet. 2

3 atiske gulve! Fugt fra undergrunden er trængt igennem betonen/plastfolien og har ført til mugdannelse. Vandskade Når uheldet er ude, kan det ofte være vanskeligt at udtørre betongulvet, og det kan medføre store omkostninger. Trinlyd I bygninger med etage adskillelser af beton opstår der ofte problemer med trinlyd. Trinlyden kan være til stor gene og irritation især for naboerne på etagen nedenunder. Plastfolie ikke en tilfredsstillende løsning 1. Har for ringe vanddampmodstand, hvis betonen er meget fugtig. 2. Har ringe styrke til at modstå slitage fra ujævnheder i betonen. Perforering øger fugttransporten. 3. Er ikke i sig selv kapillarbrydende på et gulv, der udsættes for kapillarsugning. 4. Fugtigt beton skaber et alkalisk miljø. Folie, der ikke er stabiliseret i forhold til dette miljø, vil blive nedbrudt og miste sine egenskaber som dampspærre. 5. Er ikke stød- og trinlydsdæmpende. Hårde gulve Betongulve er hårde at gå på, og dét kan føre til ryggener og smerter i hofter og ben. Nu er det slut med problemerne 3

4 Platon Gulvsystem effektiv fugts Med Platon Gulvsystem får du 100 % beskyttelse mod fugt. et gulv, der har reddet hundredtusinder af huse og har over 25 års erfaring. mulighed for at ventilere luftspalten mekanisk, så lugt og farlige emissioner ledes bort. et gulv, hvor alle typer belægning kan bruges f.eks. laminat, parket, spånplader, afretningsmasse, beton mm. et gulv, der kan bruges med gulvvarme. et gulv, der er miljøvenligt ved fremstilling, montering og brug. Platon Gulvsystem beskytter belægning mod jordens fugt og kan samtidig tage sig af fugten i betonen og lede den bort gennem luftspalten. Platon Gulv system holder i husets fulde levetid og opfylder suverænt de højeste krav, der stilles i dag. Platonsystemet er god totaløkonomi og miljø Hvis man vælger Platon Gulvsystem, forhindrer man fremtidige omkostningsfulde skader. Det kan virke fristende at vælge endnu enklere metoder og endnu billigere materialer, når man skal beskytte sig mod fugt. Men risikoen for, at den kortsigtede gevinst giver et tab på lang sigt, er meget stor. En etableret fugtskade er både omfattende og dyr at udbedre. Vælg derfor altid løsninger, der er vel dokumenterede. Det er Platon Gulvsystem! Man skal også huske på, at Platon Gulvsystem holder i husets fulde levetid og gør det muligt at udskifte overgulvet, når det er blevet slidt og grimt. Andre alternative løsninger virker ikke på denne måde. Platonsystemet er miljøvenligt: når det fremstilles når det monteres når det ligger monteret og færdigt i bygningen. Betongulve vil, især når de ligger direkte på jorden, altid indeholde fugt. Overgulve, som lægges direkte på betonen uden en egnet fugtspærre, påvirkes og beskadiges. Fugt giver grundlag for mug og råd, som belaster indeklimaet og medfører plager for beboerne. Platon Gulv er løsningen, der effektivt forhindrer sådan en udvikling. 4

5 ikring og sundt indeklima Illustrationen viser hvordan Platon Gulv forhindrer at den fugtfølsomme gulvbelægning kommer i kontakt med byggefugt og fugt fra jorden. Membranegenskaber Platon Gulv er fremstillet af polypropylen (PP). Den har derfor en gennemgangsmodstand over for vanddamp og andre gasser, som er mange gange højere end 0,20 mm plastfolie. Platon Gulv er en reel fugtspærre, fordi den også er kapillarbrydende. Disse egenskaber betyder, at Platon Gulv kan lægges uafhængigt af fugttilstanden i betonen. Der er to hovedegenskaber, der sørger for tørre og sunde gulvkonstruktioner: Membranegenskaber Udjævning af damptrykket Tynde flydende overgulve på beton opleves som hårde. Gulve af denne type kan give belastningsskader. Platon Gulv har egenskaber, der «bløder» konstruktionen op og gør gulvet behageligt. Sammen med de lyddæmpende egenskaber betyder Platon Gulv en væsentlig forbedring af den totale gulvkomfort. Ved udbedring efter fugtskader er Platon Gulv den smarte løsning i stedet for lang og krævende udtørring af betonkonstruktionen. Udjævning af damptrykket Platon Gulv lægges på betongulvet med knopperne nedad. Dermed skabes der en luftspalte i gulvkonstruktionen. Luftspalten fordeler fugten og udjævner damptrykket. Kommunikation mellem luftspalten og indeluften giver Platon Gulv en balanceret styring af fugtevakuering, uden at indeklimaet belastes. 5

6 Platon Gulvsystem Platon Gulv, Platon Gulv med pattenteret knopper Til trægulv fra 12 mm Fugtbeskyttelse, lyddæmpning og ergonomi Støddæmpning og trinlydsreduktion Unikke knopper Knopperne i Platon Gulv er unikke. De danner luftspalten, der beskytter gulvbelægningerne mod fugt og eva kuerer fugten. Men knopperne er udformet sådan, at Platon Gulv også danner et lyd isolerende lag under gulvbelægningen. Det fungerer så godt, at man normalt ikke behøver andre lyd isolerende materialer. Verdenspatent Vi har udviklet Platon Gulv, så den fungerer som en af de bedste måder til at beskytte mod trinlyd. Samtidig ønskede vi også at skabe et blødt og ergonomisk korrekt gulv. Vores arbejde blev kronet med den udformning, som Platon Gulv har i dag den er så unik, at vi har fået patent på den i hele verden. Støddæmpning % Platon Gulv Beton Støddæmpning Platon Gulv mellem beton og overgulv giver en dæmpende effekt, som forbedrer gulvkomforten betragteligt. Målinger viser, at Platon Gulv giver hele 35 %, mens beton giver 0 % støddæmpning. Den dæmpende effekt gør, at gulvet bliver mere behageligt at gå på, uden at det sker på bekostning af gulvets nødvendige bæreevne. Platon Gulv den bedste løsning Platon Gulv er en reel fugtspærre, der er væsentlig bedre end plastfolie, som Overgulv på Blå Platon 7 mm laminatgulv 14 mm parket 15 mm spånplade Trinlydsforbedring Lw 20 db 18 db 18 db Test udført af DNV Ingemansson oftest bliver brugt som dampspærre. Nu kan alminde ligt trægulv, parket, laminat og spånplader bruges selv på meget fugtig beton. Bedre fugtsikring får du ikke! Lyddæmpning Etageadskillelser af beton kræver et trinlydsdæmpende materiale som en del af gulvkonstruktionen. Platon Gulv giver en betydelig trinlydsdæmpning, så den tilfredsstiller dagens krav til total konstruktioner. Lydmålinger viser, at Platon Gulv reducerer trinlyd med hele db. Platon Gulv og gulvbelægningen kan lægges uafhængigt af fugtindholdet i den underliggende betonkonstruktion. 6

7 Platon Multi og tilbehør Platon Multi til trægulv op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Platon Multi er en videreudvikling, som er specielt udformet til optimal anvendelse i gulve med af retningsmasse/beton og til gulve med tynde gulvbelæg ninger af træ op til 12 mm, for eksempel laminatgulv. Platons ordinære tilbehørsprogram til gulve passer til Multi. Tykkelsen er kun 5 mm. Monteringen af Platon Multi beskrives særskilt i den separate monteringsvejledning, der følger med rullen. Platon Multi i gulve med afretningsmasse eller beton Løser fugtproblemer Kan bortventilere emissioner Giver gulve, der tåler store belastninger Ingen samlinger med afretningsmasse Gulvet kan niveau udjævnes på Platon Multi Klinkegulv kan lægges direkte på Multi Kan lægges med gulvvarme Hurtig montering 7

8 Platon Flexi Ekspansionslag til klinker/fliser på beton og trægulve Platon Flexi forhindrer, at overførslen af bevægelser i underlaget når klinkelaget. Dermed slipper man for sprækker i klinkelaget. Klinker tåler fugt og behøver egentlig ikke be skyttelse. Dog kan høj fugtighed i underlaget give fugtudslag i fugerne. Vil man undgå dette, kan man lægge Platon Flexi som beskyttelse. Platon Flexi fremstilles af polypropylen og giver med sin unikke udformning et fleksibelt lag, som overlapper sprækker og absorberer bevægelser. Kontaktfladen er ca. 50 % af den totale flade, hvilket man må tage hensyn til ved valg af klinketykkelser, belastninger mm. Klinkestørrelsen skal være mindst 50 x 50 mm. 8

9 Principtegninger Platon Gulvsystem og Flexi kan bruges i alle gulv og alle bygninger Vælg plademateriale og eventuel isolering med hensyntagen til belastning, isoleringsniveau og materialeproducentens anvisninger. Alle gulvtyper kan lægges svømmende på Platon Gulvsystem, med mindre det er i strid med producentens anvisninger. Valg af tykkelsen på gulvbelægningen og Platon Gulvsystem se gulvkonstruktioner side Parket eller laminat 2. Spånplade 3. Spånplade eller parket med Platon komfortplade 1. Parket- eller laminatgulv 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Sammenpløjet spånplade (mindst 10 mm) 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Sammenpløjet spånplade, parket eller lamineret gulvplade 2. Platon Komfortplade 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 4. Opstrøede gulve 5. Parket- og laminatgulve på trykfordelende plade 6. Platon + gulvvarme (isolering) 1. Opstrøet overgulv 2. Platon Gulvsystem 3. Platon Ventitex 4. Beton 1. Parket- og laminatgulv 2. Trykfordelende plade 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 1. Overgulv 2. Gulvvarme og isolering 3. Platon Gulvsystem 4. Platon Ventitex 5. Beton 7. Afrettet gulve/vådrum med fald 8. Klinkegulv 9. Betongulve 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantens anvis ninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 1. Klinker 2. Klæber 3. Platon Flexi 4. Klæber, inkl. evt. primning 5. Beton eller træbjælkelag 1. Armeret beton (iht. konstruktørens anvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 10. Afretningslag + elkabler 11. Stor byggehøjde 12. Stor byggehøjde 1. Armeret afretningsmasse med indlagte kabler (iht. fabrikantens anvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 3. Beton 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantens anvisninger) 2. Varmeisolering 3. Platon Gulvsystem (Platon Multi) 4. Beton 1. Armeret afretningsmasse (iht. fabrikantensanvisninger) 2. Platon Gulvsystem (Platon Multi) mm grov afretningsmasse 4. Cementstabiliseret Leca 5. Beton 9

10 Gulvkonstruktioner med Platon Gulvsystem Vådrum Tung industri Gulvmateriale Tykkelse Type Boliger Kontorer Forretninger Sportshaller Laminat/parket* >6 mm Platon Multi X X X >6 mm; <12 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade X X >6 mm; <12 mm Platon Gulv m/16 mm trykfordelende plade X X X >12 mm Platon Gulv X >12 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade >12 mm Platon Gulv m/16 mm trykfordelende plade >22 mm Platon Gulv m/6 mm trykfordelende plade X X X X X X X X X Spånplade* >6 mm Platon Multi X X X 12 mm Platon Gulv X 16 mm X X 22 mm X X X X Gulvstrøer 45x45 mm cc600 Platon Multi X X X 45x45 mm cc600 Platon Gulv X 45x45 mm cc600 Platon Gulv m/trykfordelende brædder, 21x70 mm X X 45x45 mm cc600 Platon Gulv m/trykfordelende brædder, 21x95 mm X X X Afretningsmasse >20 mm iht. fab.anvis. Platon Multi X X X X Beton mm Platon Multi X X X X X * = Gulvkonstruktionen kan lyddæmpes extra med Platon Ventitex. Platon Gulvsystem med afretningsmasse i vådrum Platon Gulvsystem og afretningsmasse giver tilsammen en hurtigt og effektiv metode til at renovere gulvflader. Og til at gøre nye overflader gode og stærke fra begyndelsen. Lange tørretider undgås, og tørreomkostningerne minimeres. Platon Gulvsystem med gulvvarme Platon Gulvsystem giver gulvbelægningen en fuldstændig fugtbeskyttelse. Det betyder, at når der slukkes for gulvvarmen, kan den kraftige fugtpude, der opbygges under gulvet, ikke trænge op. Besværlige fugtskader undgås, både konstruktive og æstetiske. 10

11 Platonsystemet vores produkter Fugtbeskyttelse til gulve Tætning af samlinger og lignende Platon Gulv Som giver god trinlydsisolering og et behageligt fjed rende gulv. Tykkelse 6 mm. 1,07 x 10 m. 2,07 x 20 m. Platon Multi Tykkelse 5 mm. 2,05 x 20 m. Platon Flexi Ekspansionslag til klinkegulv, tykkelse 3 mm. 1 x 10 m. 1 x 25 m. Platon Tætningsbånd Anvendes under ydervægge og under særligt tunge bærende vægge. Platon Tætningsbånd Plan Tykkelse 0,5 mm. Til brug under indervægge, ved tætninger og gennemføringer. 0,4 x 20 m. Platon Tætningsbånd til ydervægge Tykkelse 7,5 mm. Til fugtbeskyttelse med lufttætning under sokkel. 0,4 x 20 m. Platon Tætningsbånd med knopper Tykkelse 1 mm. Etablerer mellemrum under bærende vægge, anvendes i kombination med Tætningsbånd Plan. 0,21 x 10 m. Platon Ventitex Til extra lyddæmpning. 1,4 x 10 m. 1,4 x 30 m. Platon Forseglingsprodukter Til tætning af fugtbeskyttelsen. Platon Samlebånd Tætning af sam linger. 1 x 30 mm x 10 m rulle. 1 x 30 mm x 20 m rulle. Platon Fugebånd Tætning af luftspalten og ved gennemføringer. Ø 8 mm à 6 m rulle. Platon Forseglingsbånd Tætning af luftlækager under vægge samt samling af kant mod kant. 60 mm x 10 m rulle. 60 mm x 20 m rulle. Platon Fugemasse Tætning ved gennemføringer. 0,3 liter tube. Platon Flexi Samlestrimmel Til samling af Platon Flexi. 0,15 x 25 m rulle. Ventilering af gulvet Varmt og behageligt gulv Platon Opkant, til afslutning mod hhv. inder- og ydervægge. 1,3 m x 4 cm høj med kantforstærkning. 1,3 m x 14 cm. Platon Fodliste Til ventilering af gulvet 16 x 56 mm. Til mekanisk ventilerede gulve, hvid eller ubehandlet. Platon Komfortplade Til varmeisolering af gulvet, af ekstruderet polystyren, 585 x 1185 mm. 20 mm tykkelse. 40 mm tykkelse. 11

12 Sådan monterer du Platon Gulv o med eller uden afretningsmasse, Det er af yderste vigtighed for funktionen, at følgende anvisninger følges nøje, og at arbejdet udføres omhyggeligt! Til gulve, som støbes med beton, eller gulve, med afretningsmasse anbefaler vi Platon Multi. Platon Multi kan også anvendes, hvis man vil have hårde gulve, f.eks. tynde laminat- eller parketgulve. Kontakt Isola as for yderligere oplysninger. Underlagets jævnhed og planhed Betonfladen skal have en jævnhed svarende til en overflade, der er bearbejdet med et pudsebræt en udspartling med en afretningsmasse på cementbasis kan give en sådan overfladejævnhed. Forskellen mellem det højeste og laveste punkt må højst være 3 mm på 2 m. Rengøring Rengør overfladen omhyggeligt for byggerester, savspåner, fliser mm. Fugtskader Ved eventuelle skimmelangreb bør man kontakte en kompetent fagmand, så undersøgelse, forslag til foranstaltninger og saneringsforanstaltninger udføres korrekt. Luftlækager Under såvel ydervæggenes sokkel som under vægge mellem lejligheder m.m. er der risiko for luftlækager. Dette kan enten afhjælpes ved, at sokkelen placeres oven på Platon Tætningsbånd, eller ved at overgangen mellem væg og gulv tætnes med Platon Forseglingsbånd. Støvbindende betonprimer Stryg støvbindende betonprimer på der, hvor gulv og væg mødes, langs alle ydervægge og omkring alle gennemføringer, så Platon Fugebånd og Platon Forseglingsbånd får maksimal vedhæftning mod underlaget. En passende bredde på den behandlede overflade er cm. Extra lydreduktion Platon Ventitex anvendes i alle gulve under Platon Gulv for at dæmpe lyden i gulvkonstruktionen, undtagen gulv, som afrettes med afretningsmasse eller beton. Rul Platon Ventitex plant ud over hele gulvet med 5 cm overlap og med en afstand til væggene på ca. 10 cm. Tape ved behov Platon Ventitex fast i et par punkter med Platon Samlebånd. Tætning mod falsk luft og kolde gulve Det er vigtigt for Platon Gulvsystemets funktion at det er tætnet sådan, at der ikke trænger falsk luft ind i systemet. Normalt er det utæt i vinklen mellem væg og gulv, og her skal man derfor montere Platon Forseglingsbånd. Forseglingsbåndet trykkes fast mod væg og gulv. Montering af Platon Gulv Rul Platon Gulv ud med knopperne nedad og på tværs af overgulvets lægningsretning. Begynd i et hjørne, og afslut banen ca. 1 cm fra væggene (5 cm ved Opkant med kantforstærkning). Den flade kant på banen skal lægges indad i rummet. Rul den næste bane ud, så den overlapper den flade kant på den foregående bane. Ved områder med megen gangtrafik og materialetransport skal Platon Gulv beskyttes med særlige gangbaner, inden gulvbelægningen lægges. Langsgående samlinger Fastgør Platon Samlebånd yderst på den bane, der skal ligge underst. Lad beskyttelsespapiret blive siddende på oversiden. Rulle den næste bane ud, så hele den glatte kant overlapper næste bane. Træk beskyttelsespapiret på Platon Samlebånd af fra midten og ud mod kanterne. Tryk ordentligt fast. Vær omhyggelig, eftersom systemet afhænger af, at samlingerne er tætte. 12

13 g Platon Multi gulvvarme eller beton Tværgående samlinger Hjørner med Platon Opkant rundt om gennemføringen. En gang tæt op ad gennemføringen og en gang mellem knopperne i Platon Gulv. Suppler med Platon Fugemasse ved behov. Afslut tætningen med at fastgøre Platon Samlebånd et stykke op på gennemføringen og et stykke ud på Platon Gulv og rundt om hele gennemføringen. Læg Platon Gulv kant mod kant. Læg Platon Forseglingsbånd over samlingen. Tryk forseglingsbåndet omhyggeligt fast på samlingen, eftersom systemets tæthed er afhængig af, at alle samlinger er helt tætte. Hvis det er nødvendigt med flere tværgående samlinger, skal de forskydes, så de ikke ligger ved siden af hinanden. Montering af Platon Opkant Skær et snit i den flade del af Opkanten, så den kan foldes ind eller rundt om hjørnet. Forsegl alle ender med hinanden og med Platon Gulv. Tætning af luftspalten Ved fastmonterede gennemføringer skal Platon Gulv skæres over mellem knoprækkerne fra en af kanterne, så den kan lægges på plads. Forsegl på samme måde som ved tværgående samlinger. Gulvbrønd For at muliggøre udtørring af fugten i underlaget monteres Platon Opkant og ventilerede gulvsokler. Platon Opkant findes både i høj og lav udførelse. Den lave, som har kantforstærkende effekt, anvendes ved tynde og lette gulve, f.eks. laminat- og parket gulve. Opkanten monteres langs alle vægge. I vådrum monteres Platon høj Opkant kun langs den væg, som er mindst udsat for fugt ovenfra. Hvis du skal ventilere opad i vægkonstruktionen, skal du bruge Opkant langs alle vægge. Ved lav Opkant skæres Platon Gulv af ca. 50 mm, ved høj Opkant ca. 10 mm fra væggen. Læg Platon Samlebånd yderst på Platon Gulv langs væggen. Fold Platon Opkant i en vinkel på 90. Fjern beskyttelsespapiret på Samlebåndet, og pres Opkanten fast med renderne godt ind mod væggen. Platon Opkant samles kant mod kant, og samlingerne forsegles med Samlebånd med dækpapiret siddende på. På steder, hvor ventilering af Platonspalten ikke er mulig, f.eks. ved køkken skabe, døråbninger o. lign., skal spalten tætnes med Platon Fugebånd. Sæt Platon Fugebånd mellem de yderste knoprækker på Platon Gulvs underside. Fold også fugebåndet lodret op bag om Platon Opkant. Tryk Platon og Fugebåndet mod det primede underlag, samtidig med at dækpapiret trækkes af. Gennemføringer Området omkring gennemføringen skal forbehandles med støvbindende primer. Ved gennemføringer skærer du et hul, som er noget større end gennemføringen. Læg Platon Fugebånd to gange Kontrollér, at gulvbrønden er i den rigtige højde i forhold til det nye gulv. Ellers skal du montere en forhøjningsring med Platon Samlebånd i den godt rengjorte gulvbrønd. Derefter skal du tætne Platonspalten på samme måde som ved en gennemføring. Montering ved døråbninger 13

14 Skær banerne til kant mod kant midt i døråbningen. Forsegl luftspalten langs begge sider af døråbningen med Platon Fugebånd. Udfør samlingen på samme måde som i afsnittet om tværgående samlinger. Varmeisolering over Platon Gulv Fodliste Boring af huller Når du monterer en wc-stol eller borer af andre årsager, skal du altid tætne borehullet med Platon Fugemasse. Ellers kan fugten trænge op gennem hullet i Platon Gulv. Brug udelukkende Platon Fugemasse. Fugtsikring af ydervægsfodremme Monter Platon Ventileret Fodliste vha. af søm eller skruer i overkanten. Gulv af afretningsmasse Læg Platon Komfortplade i forband og på tværs af lægningsretningen på Platon Gulv. Skær et indsnit i pladen, når du skal dele den. Bræk derefter pladen over langs indsnittet, så du får en lige og fin kant. Ved gennemføringer skal du tage en kniv og skære et hul i pladen på størrelse med gennemføringen. Sæt derefter Komfortpladen over gennemføringen. Gulv af plader Vælg plademateriale og eventuel isolering med hensyntagen til belastning, isoleringsniveau og materialeproducentens anvisninger. Alle overgulvtyper kan lægges svømmende på Platon Gulv, medmindre det er i strid med producentens anvisninger. Vi har anført vores anbefalinger på en separat side i denne brochure. I stedet for afstandskiler skal du bruge afstandslister langs Platon Opkant, 30 cm lange og ca. 0,5 cm tykke, ved lægning af laminat- og parketgulve. Parket- og laminatgulve skal ligge på tværs af Platon Gulvs lægningsretning, hvis ikke Platon Komfortplade ligger imellem. Renskæring langs væggene For at forhindre, at afretningsmassen løber ned i spalten, skal du tætne med tape mellem Platon Gulv og væggen. Læg et armeringsnet oven på Platonsystemet, inden du påfører afretningsmassen. Rådfør dig med spartelproducenten, så du får den rigtige afretningsmasse, armering og primer. Dette er vigtigt, for at det færdige gulv får den rette styrke. Bland massen, og læg den ud iht. leverandørens anvisninger. Vådrum Fugten i underlaget skal have mulighed for at tørre ud via Platonsystemets luftspalte. Rul Platon Tætningsbånd til ydervæg ud under ydervægssokkelen, med skummet nedad. Læg Tætningsbåndet med overlap i hjørnerne, så begge enderne går ud mod yderkanten af muren. Læg samlinger med 20 cm overlap. Fjern skummet på det øverste lag i samlingerne/overlappet. Læg den flade del af Tætningsbåndet ud mod betonen, og lad Platon Gulv lappe over. Fugtsikring af indervæg Indervægge fugtsikres med Platon Tætningsbånd Plan eller kombinationen Platon Tætningsbånd med knopper og Platon Tætningsbånd Plan. Saml med Platon Gulv på samme måde som langsgående samlinger. Lette vægge kan også stilles direkte på Platon Gulv, og i så fald kan Platon lægges kontinuerligt mellem flere forskellige rum. Skær overflødigt Opkant af, idet du skærer langs overgulvet. Det er vigtigt, at overgulvet ikke blokerer luftspalten. 14

15 Sådan monterer du Platon Flexi Rengør underlaget, som skal være jævnt og kunne tåle trykket fra klinkegulvet. Behandl underlaget. Læg flise klæber på med en 4 mm tandspartel og følg fabrikantens anvisninger. Læg banerne kant mod kant, og lim dem sammen med Platon Flexi Samlestrimmel og fliseklæber. Samlestrimlen skal trykkes godt ned i fliseklæberen f.eks. med en spartel. Læg de færdigskårne længder af Platon Flexi ned i fliseklæberen (med den glatte side nedad), og pres dem godt ned i klæbemidlet med spartel/pudsebræt. Det er vigtigt at gøre dette omhyggeligt, så hele banen har kontakt med fliseklæberen. Læg klinkerne på fliseklæberen. Brug en tandspartel med buet tanding for at få en tilstrækkelig mængde fliseklæber. Det er vigtigt, at hele Flexis rudemønster fyldes med fliseklæberen. Efterlad et mellemrum på 5 mm mellem klinker og væg, og lad være med at fuge her. Gulvoverflader på over 20 m² bør deles op med bevægelsesfuger i klinkelaget. Samlinger Overgang mellem væg og gulv Hjørne Sådan monteres Samlestrimlen. Samlestrimlen skal også anvendes i overgangen mellem væg og gulv. Tilklippede stykker af Samlestrimlen skal anvendes i indvendige og udvendige hjørner som vist på billedet. 15

16 Tørre og sunde huse! Isola bygger på en lang tradition og produkt udvikling. Vi udvikler konstant vore produkter, så de til stadighed kan opfylde vores målsætning: At beskytte bygninger mod fugt og bevare deres værdi. Vi har over 60 år erfaring fra norsk byggeri og med det skandinaviske klima. Du kan trygt vælge Isola! Miljømerket trykksak , Wera as Tørre og sunde huse Isola as Vesterballevej Fredericia Telefon: Fax: Mail:

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse 1 Generelt om radon og sundhedsfare Radon en usynlig fjende! Sundhedsfare i forbindelse med radon har i de senere år fået stadig

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1 Underlagsplader Primo Lister Underlagsplader - Side 1 Læs mere på side 4 Monteringsvejledning side 5 Læs mere på side 6 Monteringsvejledning side 7 Læs mere på side 8 Monteringsvejledning side 9 Læs mere

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Generelt om radon og sundhedsfare Hvad er radon? Radon er en radioaktiv usynlig og lugtfri luftart. Radon dannes når det radioaktive

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere