ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF"

Transkript

1 PLATELIA HSV IgM 96 TESTS ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF TESTEN 3. TESTPRINCIP 4. INDHOLDET AF SÆTTET OG KLARGØRING AF REAGENSER 5. OPBEVARING OG STABILITET AF REAGENSER 6. FORHOLDSREGLER 7. TYPER OG OPBEVARING AF PRØVER 8. TESTPROCEDURE 9. SKEMA OVER TESTPROCEDUREN 10. VALIDERING AF TEST 11. FORTOLKNING AF RESULTATER 12. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 13. ANALYTISK SPECIFICITET 14. DIAGNOSTISK SENSITIVITET OG SPECIFICITET 15. PRÆCISION 16. FEJLFINDING 17. REFERENCER Dansk 2/10

3 1. FORMÅL ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF TESTEN Herpes simplex virus (HSV) er medlem af herpesvirusfamilien, hvor man kender følgende to typer: Type 1 (HSV-1) og type 2 (HSV-2) med mindre antigenetiske forskelle. HSV-1 forårsager hovedsageligt læsioner på ansigt og slimhinder, mens HSV-2 hovedsageligt forårsager genitale læsioner. Denne skelnen kan dog afvige, da begge typer fra tid til anden kan forårsage infektioner begge steder. HSV kan også forårsage en form for keratitis (hornhindebetændelse) og læsioner i centralnervesystemet. HSV kan ramme stort set hele befolkningen. Primærinfektionen ses ofte i en subklinisk form og diagnosticeres sjældent. Efter en latensperiode af svingende varighed sker der en reaktivering, og viral replikation kan muligvis forårsage kliniske læsioner. Infektion, der er pådraget under fødsel er af særlig interesse, da det er en vigtig årsag til sygelighed og dødelighed. Det er derfor vigtigt at vurdere kvinders immunforsvar under graviditeten for at opdage serumkonversion. Analysen af specifik IgM er vigtig for diagnosticering af neonatale infektioner og encephalitis forårsaget af HSV. Forekomsten af specifik IgM indikerer desuden igangværende virusaktivitet, selvom det ikke er muligt at skelne mellem primærinfektion og reaktivering. 3. TESTPRINCIP Testen for analyse af HSV-IgM er baseret på princippet for opsamling af disse immunglobuliner og efterfølgende identifikation af dem, der er specifikke, ved at gøre brug af deres evne til at binde et antigen konjugeret til peroxidase (1-8). Opsamlingen udføres ved hjælp af monoklonale antistoffer, der er bundet til den faste fase (mikrotiterbrønde). Antigenet består af renset og inaktiveret HSV type 1 og type 2. Konjugatet består af specifikke anti-hsv monoklonale antistoffer, som er mærket med peroxidase. 4. INDHOLDET AF SÆTTET OG KLARGØRING AF REAGENSER - Der er reagenser nok til 96 bestemmelser. Lad materialet nå stuetemperatur før anvendelse. MT PLATE CONTROL + MIKROPLADE. 12 x 8 brønde dækket med anti-humane, monoklonale IgM-antistoffer. Anvendelse: Åbn pakken på den modsatte side af koden (M efterfulgt af partinummer), som er nyttig i forbindelse med identifikation. Tag støtterammen og de strips, der skal bruges, ud af foliepakningen, og placer de ubrugte strips i plastposen med kiselgel. Pres luften ud, og forsegl posen ved at trykke på lukkemekanismen. POSITIV KONTROLPRØVE (1 x 1,6 ml) Indhold: Fortyndet humant serum, der indeholder anti-hsv IgM-antistoffer, i 0,01 mol/l fosfatbuffer med 1% BSA og 0,09% natriumazid, flydende, klar til brug uden yderligere fortynding. Farve: Farven er proportional med den relative antistof-titer. CONTROL CUT OFF CUT-OFF-KONTROLPRØVE (1 x 2,5 ml) Indhold: Fortyndet humant serum, der indeholder anti-hsv IgM-antistoffer, i 0,01 mol/l fosfatbuffer med 1% BSA og 0,09% natriumazid, flydende, klar til brug uden yderligere fortynding. Farve: Farven er proportional med den relative antistof-titer. Ag CONJ ANTIGEN. Frysetørret pulver x 6 flasker. Indhold: Renset Herpes Simplex Virus, i fosfatbuffer med ascites-væske fra mus og laktose. Klargøring: Rekonstituer med den konjugatmængde, der er angivet på etiketten. Bland ved inversion. KONJUGAT (1 x 18 ml) Indhold: Monoklonale antistoffer, som er mærket med peroxidase, i fosfatbuffer med 0,05% fenol og 0,02% Bronidox. Klargøring: Klar til brug. Immunkomplekset bør klargøres cirka 45 minutter før anvendelse. Dansk 3/10

4 CONTROL IgM - IgM-NEGATIV KONTROLPRØVE (PF93910) (1 x 1,6 ml) KAN BRUGES MED FLERE FORSKELLIGE PARTIER Indhold: Fortyndet humant serum i 0,01 mol/l fosfatbuffer med 1% BSA og 0,09% natriumazid, flydende, klar til brug uden yderligere fortynding. WASH BUF 10x VASKEBUFFER 10X (PF93603) (1 x 100 ml) KAN BRUGES MED FLERE FORSKELLIGE PARTIER Indhold: Fosfatbufret saltvand, koncentreret 10 gange indeholder 0,5% Brij. Klargøring: Fortynd den ønskede mængde i forholdet 1:10 med destilleret vand for at få en brugsklar vaskebuffer. Ved forekomst af krystaller bør disse opløses ved 37 C før fortyndingen. SAMP DIL SUBS TMB H 2 SO M FORTYNDER 2 (PF93611). 1 x 100 ml. Til fortynding af serumprøver. Klar til brug. KAN BRUGES MED FLERE FORSKELLIGE PARTIER Indhold: Proteinopløsning i fosfatbuffer med 0,09 % natriumazid, der indeholder methylorange som farvestof. SUBSTRAT (PF93619). (15 ml). Klar til brug. KAN BRUGES MED FLERE FORSKELLIGE PARTIER Indhold: 0,26 mg/ml tetramethylbenzidin og 0,01% hydrogenperoxid stabiliseret i 0,05 mol/l citratbuffer (ph 3,8). STOPOPLØSNING (PF93602). (1 x 16 ml). KAN BRUGES MED FLERE FORSKELLIGE PARTIER H 2 SO 4 0,3 mol/l i brugsklar opløsning. SELVKLÆBENDE FILM (2) PLASTPOSE (1) NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER. - Inkubator ved 37 C - Mikropladelæser (bølgelængde 450 eller 450/620 nm med linearitet op til OD >= 2000) - Mikropladevasker (anbefales), som kan fordele mængder på mellem µl - Destilleret eller deioniseret vand - Normalt laboratorieglasudstyr: Cylindere, testrør osv. - Mikropipetter til præcis udtagning af 10, 100, 1000 µl opløsning - Engangshandsker - Timer - Natriumhypochloritopløsning (5%). - Beholdere til indsamling af potentielt smittefarligt materiale - Sugende papir. 5. OPBEVARING OG STABILITET AF REAGENSER Reagenserne skal opbevares ved 2 til 8 C. Udløbsdatoen er trykt på hver komponent og på æskens etiket. Reagenserne har en begrænset stabilitet efter åbning og/eller klargøring REAGENS BETINGELSER Mikroplade 5 uger ved 2 til 8 C, plastpose Kontrolprøve 5 uger ved 2 til 8 C Konjugat 5 uger ved 2 til 8 C Rekonstitueret antigen skal anvendes samme dag må ikke fryses Substrat op til udløbsdatoen ved 2 til 8 C, 1 uge v ed C, på et mørkt sted Prøvefortynder indtil udløbsdatoen ved 2 til 8 C Vaskebuffer 2 uger ved 2 til 8 C, 5 dage ved C Stopopløsning op til udløbsdatoen ved 2 til 8 C Dansk 4/10

5 6. FORHOLDSREGLER KUN TIL IN VITRO-DIAGNOSTICERING. Advarsel: Dette sæt indeholder materiale af human oprindelse, som er testet negativt (vha. FDA-godkendte metoder) for forekomsten af HbsAg og for anti-hiv-1, anti-hiv-2 og anti-hcv-antistoffer. Da ingen diagnosticeringstest kan give fuld garanti for fravær af smitsomme stoffer, skal materiale af human oprindelse altid håndteres som potentielt smittefarligt. Alle forholdsregler, som normalt er en del af god laboratoriepraksis, bør følges ved håndtering af materiale af human oprindelse. Sundheds- og sikkerhedsmæssige oplysninger 1. Undgå at pipettere med munden. Anvend engangshandsker og øjenbeskyttelse ved håndtering af prøver og ved udførelse af analyser. Vask hænderne grundigt bagefter. 2. Følgende reagenser indeholder en lav koncentration af skadelige eller lokal-irriterende stoffer: a) Vaskebufferen indeholder vaskemidler b) Konjugatet indeholder fenol c) Substratet er en syre d) Kontrolprøverne indeholder 0,09% natriumazid, som kan reagere med bly- eller kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Fortynd med store mængder vand for at undgå dette. Hvis reagenserne kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal området vaskes grundigt med vand. 3. Varigt udstyr skal steriliseres efter brug. Den foretrukne metode er autoklavering i en time ved 121 C. Engangsudstyr bør autoklaveres eller destrueres. 4. Svovlsyre, der kræves til stopopløsningen og saltsyre til afvaskning af glas, er ætsende og bør derfor håndteres med den nødvendige forsigtighed. Vask grundigt med vand, hvis disse væsker kommer i kontakt med huden eller øjnene. 5. Neutraliseret syre og andet flydende affald skal dekontamineres ved at tilføje en tilstrækkelig mængde natriumhypochlorit for at opnå en slutkoncentration på mindst 1,0%. Det kan være nødvendigt at udsætte materialet i 30 minutter for 1% natriumhypochlorit for at sikre en effektiv dekontaminering. 6. Hvis der spildes potentielt inficeret materiale, skal dette straks fjernes med sugende papir, og det kontaminerede område bør tørres efter med f.eks. 1,0% natriumhypochlorit, før arbejdet fortsættes. Natriumhypochlorit bør ikke anvendes på syreholdige væsker, der spildes, medmindre det område, der er spildt på, først tørres grundigt. De materialer, der bruges til rengøring af spildte væsker, heriblandt også handsker, skal bortskaffes som potentielt biologisk farligt materiale. Materialer, der indeholder natriumhypochlorit, må ikke autoklaveres. Forholdsregler ved analyse 1. Lad alle reagenser og prøver stabilisere sig ved stuetemperatur (18 til 30 C), før de anvendes. Sæt reagenserne til opbevaring ved den anbefalede opbevaringstemperatur straks efter brug. Det er vigtigt at arbejde ved de korrekte temperaturer. Kontroller, at termostaten ikke viser under 35 C eller over 39 C. Åbn først konvolutten med stripsene efter mindst 30 minutter ved stuetemperatur. 2. Brug ikke reagenserne efter den angivne udløbsdato. Mikrobiologisk kontaminering af reagenser bør undgås, da dette kan reducere produktets levetid og fremkalde fejlagtige resultater. 3. Undgå at ændre testproceduren eller bruge reagenser fra andre producenter eller andre partier, medmindre reagenset er anført som anvendeligt med forskellige partier. Afkort ikke de anbefalede inkubationstider. 4. Glas, der bruges med reagenserne, bør vaskes grundigt med 2M saltsyre og derefter skylles med destilleret eller deioniseret vand af høj kvalitet. 5. Udsæt ikke reagenserne for kraftigt lys eller hypochlorit-dampe under opbevaring eller inkubation. 6. Brøndene må ikke udtørre under analyseproceduren. 7. Vær omhyggelig med at undgå krydskontaminering af reagenser. Brug en ny pipette for hver reagens. 8. Udvis forsigtighed, så konjugatet ikke rører ved eller sprøjter ud på brøndens kant. Undgå "blow-out" fra mikropladerne. 9. Enzymimmunanalyse kan fra tid til anden udvise en "edge effect" (kanteffekt), som skal minimeres ved at øge fugtigheden i løbet af inkubationstrinnene. Pladerne skal være dækket med låg og skal inkuberes ved 37 C enten i et vandbad med stativ eller en fly dende holder for at støtte pladerne, hvis det er nødvendigt, eller i en inkubator. Pladerne kan også inkuberes i et godkendt analyseinstrument. Se den pågældende betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger. Der må ikke anvendes CO 2 - inkubatorer. 10. Kontroller, at bunden af pladen er ren og tør, og at der ikke er bobler på overfladen af væsken, før aflæsning af pladen. 11. Brug af stærkt hæmolyserede prøver, ikke fuldstændigt koagulerede sera eller prøver med mikrobiel kontamination kan give fejlagtige resultater. Dansk 5/10

6 12. Det er vigtigt at læse producentens brugervejledning grundigt, hver gang et instrument tages i brug, for at få yderligere oplysninger om følgende punkter: - installation og særlige krav - betjeningsprincipper, instruktioner, forholdsregler og risici - producentens specifikationer og instrumentets ydeevne - service og vedligeholdelse. 7. TYPER OG OPBEVARING AF PRØVER Prøven består af serum, der er indsamlet på normal vis fra en vene og håndteret i henhold til reglerne for god laboratoriepraksis. Den friske serum kan opbevares 4 dage ved 2 til 8 C eller nedfryses i længere perioder ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og o ptøning. Optøede prøver skal rystes grundigt før test. Varmeinaktivering kan give fejlagtige resultater. Prøvens kvalitet kan påvirkes markant af mikrobiel kontamination, hvilket kan give fejlagtige resultater. Stærkt lipæmiske, ikteriske eller kontaminerede prøver bør ikke anvendes. Testen kan ikke udføres på humant plasma. 8. TESTPROCEDURE Manuel teknik - Klargør det påkrævede antal strips. - Klargør vaskebufferen ved at fortynde vaskebufferen 10x (100 ml ml H 2 O). - Klargør immunkomplekset ved at rekonstituere det frysetørrede produkt med konjugatet (mængden er angivet på etiketten). Fortynd prøverne i forholdet 1:101 ved at fordele 10 µl serum i 1 ml fortynder. Gem en brønd til en blindprøve, som udføres ved hjælp af 100 µl af substratblandingen. Tilsæt 100 µl af hver fortyndet prøve pr. brønd (dobbelttest anbefales). Placer UFORTYNDEDE kontrolprøver på en strip (100 µl i hver brønd). Mindstekravet er 1 negativ kontrol, 2 cut-off og 1 positiv kontrol. Brøndene dækkes med beskyttende film og inkuberes i 45 minutter ved 37 C. Efter skylning fire gange i 30 sekunder (300 µl), skal der tilføjes 100 µl immunkompleks (antigen/anti-hsv monoklonale antistoffer mærket med HRP) til hver brønd, hvorefter brøndende igen tildækkes med den beskyttende film og inkuberes i 45 minutter ved 37 C. Pladen skylles igen fire gange s om beskrevet ovenfor. Til sidst fordeles substratet med 100 µl/brønd. Efter 15 minutter ved stuetemperatur stoppes enzymreaktionen med 100 µl stopopløsning. Absorbansen (O.D.) aflæses ved 450 nm eller 450/620 nm inden for 30 min. 9. TESTPROCEDURE FOR Platelia HSV IgM Manuel teknik TRIN 1 Placer 100 µl fortyndet prøvemateriale/kontrolprøver i stripsenes brønde Inkuber i 45 minutter ved 37 C Skyl 4 gange (300 µl) TRIN 2 Tilsæt 100 µl immunkompleks til hver brønd Inkuber i 45 minutter ved 37 C Skyl 4 gange (300 µl) TRIN 3 Tilsæt 100 µl substrat til hver brønd Inkuber i 15 minutter ved stuetemperatur TRIN 4 Tilsæt 100 µl stopopløsning Aflæs absorbansen ved 450 nm inden for 30 min. Dansk 6/10

7 10. VALIDERING AF TEST Træk værdien af blindprøven (<= 0,150) fra alle de andre aflæsninger. OD-værdien af cut-offkontrolserummet skal ligge inden for 25% af gennemsnitsværdien, hvis der er udført tripletest. Kassér unormale værdier og beregn gennemsnittet igen. Den positive kontrolprøve skal have en OD-værdi på mindst 1,5 gange cut-off-serummets værdi. Forholdet mellem den negative kontrolprøve og cut-off-prøven skal være mindre end 0,6. OD-værdien for cut-off-prøven skal være >= 0,2 ved 450 nm og >= 0,16 ved 450/620 nm. 11. FORTOLKNING AF RESULTATERNE Kvalitative resultater Hvis prøvens absorbans er højere end for cut-off-prøven, er prøven positiv for forekomsten af specifikt IgM. Beregn forholdet mellem prøvens OD-værdi og værdien for cut-off-prøven (INDEKS). Prøven betragtes som: Positiv: Hvis forholdet er > 1,2 Tvivlsom: Hvis forholdet er ± 20% af cut-off-værdien Negativ: Hvis forholdet er < 0,8 Hvis resultatet er tvivlsomt, bør testen gentages. Hvis det fortsat er tvivlsomt, bør der tages en ny serumprøve. 12. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Som ved mange andre serologiske tests, er de opnåede resultater kun beregnet som en hjælp ved diagnosticering og bør altid fortolkes sammen med andre resultater. Der kræves parvise prøver til bestemmelse af serokonversion. Indsaml den første prøve så hurtigt som muligt efter symptomernes start og den anden prøve 2-3 uger senere. Hvis den første prøve bliver taget for sent i infektionsforløbet, kan serokonversion muligvis ikke konstateres. Hvis testresultaterne for parvise prøver er utilstrækkelige, skal prøverne analyseres igen. Resultaterne skal altid fortolkes sammen med en evaluering af det kliniske billede og resultater fra andre kliniske og diagnostiske undersøgelser. 13. ANALYTISK SPECIFICITET 87 serumprøver med potentielle, interfererende substanser blev testet: - Antinuklear antistof (ANA) (n=12) - Rheumatoid faktor (n=8) - Heterofile antistoffer (n=5) - Bilirubin (n=9) - Triglycerider (n=10). - Cytomegalovirus IgM (n=23) Der blev ikke noteret tilfælde af interferens. 14. DIAGNOSTISK SENSITIVITET OG SPECIFICITET I forbindelse med en klinisk undersøgelse på et hospitalslaboratorium blev 313 prøver analyseret med Platelia -sættet og sammenlignet med en anden kommerciel metode. Uoverensstemmende prøver blev analyseret med en tredje kommerciel metode. Resultaterne er vist i følgende tabel. REFERENCEMETODE Platelia HSV IgM Platelia HSV IgM-sættet har en sensitivitet på 95,6% og en specificitet på 97,8%. Dansk 7/10

8 15. PRÆCISION Præcision under testkørsel Prøve HSM 1 (Negativ<cut-off) HSM 2 (Positiv> cut off) HSM 3 (Positiv) Cut-off Positiv kontrol n (replikater) O.D. 0,202 0,643 0,816 0,638 1,404 VK% 23% 14% 8% 15% 6% Præcision mellem testkørsler Medier Positiv kontrol 5,8 6 INDEKS HSM1 0,4 14 HSM2 1,2 13 HSM3 2,0 11 Præcision mellem partier: VK% INDEKS PRØVE Parti n. 128 Parti n. 129 Parti n. 130 Medier VK% HSM1 0,4 0,4 0,3 0,4 16 HSM2 1,3 1, ,2 9 HSM3 2 2,0 1,7 2, HJÆLP TIL FEJLFINDING PROBLEM MULIG KILDE TEST ELLER HANDLING Ugyldig kørsel (alle En eller flere reagenser blev ikke Kontroller proceduren igen negative) tilføjet eller blev tilføjet i forkert Kontroller, om der er ubenyttede rækkefølge Ikke-reaktiv plade opløsninger. Gentag testen. Kontroller koden på pakken med pladen (se den korrekte kode i afsnit 4 på pakkens indlægsseddel). Kontroller, om der er fugtigt på den ubrugte plade (kiselgelen skal være lysegul). Gentag testen. Ugyldig kørsel (alle positive) Kontamination af substrat Tag ny mængde substrat. Utilstrækkelig vask Kontroller, at vaskeudstyret fungerer korrekt. Dårlig præcision Ufuldstændig vask af brønde Kontroller, at vaskeudstyret fungerer Utilstrækkelig opsugning af brønde Pipetteringsfejl For langsom tilføjelse af reagenser Forekomst af bobler Optisk bane ikke ren Utilstrækkelig farveudvikling Forkerte inkubationstider eller - temperaturer Utilstrækkelig mængde substrat tilsat pladen korrekt. Kontroller, at vaskeudstyret fungerer korrekt. Kontroller pipettefunktionen Undgå at tørre pladen efter vasketrinnet. Tilsæt straks reagenser. Undgå luftbobler under pipettering. Kontroller, om der er snavs på udstyrets lyskilde og detektor. Tør bunden af pladen med en blød klud. Kontroller temperaturindstilling og tidsmonitorering Se den anbefalede brugsvejledning. Kontroller pipettefunktionen. Dansk 8/10

9 17. REFERENCER 1. G.B. Wisdom: Enzyme-Immunoassay. Clin. Chem. 22: 1243 (1976). 2. S. Land et al.: Rapid diagnosis of herpes simplex virus infections by enzyme-linked immunosorbent assay. J. Clin. Microbiol. 19: 865 (1984). 3. B. Gonik et al.: Comparison of two enzyme-linked immunosorbent assays for detection of herpes simplex virus antigen. J. Clin. Microbiol. 29: 436 (1991). 4. C. Gleaves et al.: Evaluation of an enzyme immunoassay for the detection of herpes simplex virus (HSV) antigen from clinical specimens in viral transport media. J. Virological Meth. 28: 133 (1990). 5. M. Morgan and T. Smith: Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of herpes simplex virus antigen. J. Clin. Micronbiol. 19: 730 (1984). 6. D. Ho et al.: Indirect ELISA for the detection of HSV-2 specific IgG and IgM antibodies with glycoprotein G (gg-2). J. Virological Meth. 36: 249 (1992). 7. R. Eberle et al.: The immune response to herpes simplex virus: comparison of the specificity and relative titers of serum antibodies directed against viral polypeptides following primary herpes simplex virus type 1 infections. J. Med. Virology 16: 1247 (1985). 8. J.E. Kuhn et al.: Analysis of the IgM and IgG antibody response against herpes simplex virus type 1 (HSV-1) structural and nonstructural proteins. J. Medical Virology 23: 135 (1987). Dansk 9/10

10 The other languages which are required in conformity to the European Directive can be obtained from your local Bio-Rad agent. Les autres langues requises par la Directive Européenne sont disponibles auprès de votre représentant Bio- Rad local. Los otros idiomas que se requiren para la conformidad de la Directiva Europea puede ser obtenida en su oficina local Biorad. Die anderen Sprachen, die in Übereinstimmung mit der europäischen IVD Direktive benötigt werden, erhalten Sie über Ihre lokale Bio-Rad Niederlassung. Le altre lingue che sono richieste in conformità con le Direttive Europee possono essere ottenute dal locale agente Bio-Rad. As restantes línguas, obrigatórias em conformidade com a Directiva Europeia, podem ser obtidas através da subsidiária Bio-Rad mais próxima de si. Övriga språk som krävs i enlighet med EG-direktivet kan erhållas från din lokala Bio-Rad-representant. De øvrige sprog som kræves i henhold til EU direktiv kan fås ved henvendelse til den lokale Bio-Rad leverandør. Οι υπόλοιπες γλώσσες που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία διατίθενται στον τοπικό αντιπρόσωπο Bio-Rad. Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré 05/ Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) Fax : +33 (0) Dansk 10/10

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgM 48 TESTS 72687 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgM 48 TESTS 72685 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 TEST PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE FOR KVANTITATIV KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNANANTISTOFFER I SERUM. 1 FORMÅL Platelia

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1 - FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL Platelia Candida Ag er en immunenzymatisk

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Maskinopvaskepulver Anvendelse: Til service opvask i maskine. Vare nr. 2959 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 PRODUKTVEJLEDNING Revideret August 2012 RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 Til in vitro-diagnostisk brug ANVENDELSE Denne test anvendes til kvantitativ bestemmelse

Læs mere

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk.

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk. Osteocalcin En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum MicroVue Osteocalcin EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Forbered 1X Vaskebuffer (Fortynd 10X Vaskebuffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Laerdal Silikone Resuscitatorer

Laerdal Silikone Resuscitatorer Laerdal Silikone Resuscitatorer Brugervejledning DA www.laerdal.com Brugsanvisning 4 Anvendelsesformål 4 Vigtig information 5 Medfølgende dele 6 Voksenmodel - oversigt 8 Voksenmodel, montering og adskillelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dato: 28.02.08 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW2713AW Maskinopvasketablet

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Kompakt vaskepulver Anvendelse: Til tøjvask i maskine. Vare nr. 1955 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Kalk væk maskinrensetablet Dato: 16.11.09 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: AFDW-260.

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand Produktinfoblad Højalkalisk grundrengøringsmiddel Anvendelse: Til rengøring af alle vaskbare gulve. Kan med fordel anvendes i værksteder, motorer, lastbiler, restauranter, storkøkkener, levnedsmiddelindustrien,

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests PLATELIA TM EBV-VCA IgM 72936 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1- FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er beregnet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy Tel LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] )

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy  Tel LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] ) DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC) - Italy www.diasorin.com Tel. +39.0161.4871 Ændringer: 4, 6, 11; Sletninger: - LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] 310800) 1. ANVENDELSE LIAISON HSV-1/2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgM 1 plade 96 72811 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881139 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2103741 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2008 / IRE PP Mester Maling A/S Islevdalvej 185 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. MEPA Clean

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. MEPA Clean SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer MEPA Clean Kode 109039E Version 7 Dato for revision 28 november 2008 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 478910 Udarbejdet den: 25-01-2013 / HSV. Oplysninger om regulering. Fareidentifikation

Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 478910 Udarbejdet den: 25-01-2013 / HSV. Oplysninger om regulering. Fareidentifikation Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 478910 Udarbejdet den: 250120 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Fugemasse Hvid, LIP Fugemasse Manhattan, LIP Fugemasse Perlehvid, LIP Fugemasse Grå, LIP

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 9-2-2002 / LW Anvendelse: Voks polish. Leverandør: Amko Trading ApS Ekenæsvej Postboks 60 2850 Nærum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 13-06-2002/ JRØ Anvendelse: Anvendes til pudsning af fundamenter, kælderhalse og trapper m.v., som lægnings- og fugemørtel

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere