Forfatter: sik Sidst gemt: :34:00 Sidst udskrevet: :34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte"

Transkript

1 Forfatter: sik Sidst gemt: :34:00 Sidst udskrevet: :34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt Liv i Funktionstømte Offentlige Bygninger Færdig Version.docx Revision: 4 Antal sider: 34

2 2

3 Indhold: Appendiks 1: Cases Indhold: Appendiks 1: Cases... 3 Kapitel 1. Introduktion til casestudierne Om de ti cases... 5 Kapitel 2. De 10 casestudier Rådhuset i Tommerup på Fyn... 9 Fakta og familiehus erstatter rådhusfunktionen i Tommerup Rådhuset i Glamsbjerg på Fyn Mulighedernes Hus bliver til Ringe Sygehus Fysioterapi og offentlige kontorer på dele af det tidligere sygehus Den gamle retsbygning i Sønderborg Retsbygningen mister sin funktion i Det gamle sygehus i Varde Sygehuset bliver til nyt stort borgercenter en samlet kommunal og regional strategi Retten i Nysted på Lolland Hotel Nysted havn Retten i Sakskøbing på Lolland Bolig og lejemål Gørlev Rådhus i Vestsjælland Rådhuset bliver idrætsefterskole Det gamle Skovbo Rådhus i Borup Rådhuset efter funktionstømning Kulturhuset bliver til Grønnegården i Nykøbing Sjælland Udvikling til boligområder Strategisk arbejde for fortsat udvikling af hospitalsområdet

4 4

5 Kapitel 1. Introduktion til casestudierne Kommunalreformen, domstolsreformen og sygehusreformen har de seneste seks år frisat en lang række offentlige bygninger over hele Danmark. Disse reformer har sammen med en række overordnede samfundsmæssige tendenser som stigende urbanisering, skæv demografisk udvikling mellem by/land, øget arbejdskraftmobilitet samt øget internationalisering af erhvervslivet resulteret i, at der i dag står funktionstømte offentlige bygninger i en lang række af de danske provinsbyer. Udviklingen betyder samtidig, at nogle områder er sværere at transformere og udvikle end andre. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sætter med en analyse af de funktionstømte offentlige bygninger fokus på netop de problemstillinger, der er relateret til offentlige bygninger, som er blevet til overs i en lang række kommuner og regioner i løbet af de senere år som følge af de tre administrative reformer, dvs. de tidligere rådhuse, byretter samt sygehuse, der som konsekvens af reformerne har mistet deres oprindelige funktion. Et af de primære formål med analysen af de funktionstømte offentlige bygninger er at sætte fokus på, hvordan kommuner og regioner med succes har fundet ny og økonomisk bæredygtig anvendelse af de funktionstømte offentlige bygninger for på den måde at bidrage til, at flere bygninger i de mindre byer i provinsen bliver et aktiv, der bidrager positivt til udviklingen i landdistrikterne. Som led i analysen er gennemført ti casestudier, der præsenteres i dette appendiks til baggrundsanalysen. Formålet med casene er at illustrere, hvordan man er lykkedes med at skabe nye funktioner i de tidligere rådhuse, sygehuse og byretter i udvalgte kommuner i Region Sjælland og Region Syddanmark. 1.1 Om de ti cases Udgangspunktet for udvælgelsen af de ti casestudier er de bygninger, der allerede har fået ny funktion. Casesamlingen indeholder dog også et eksempel, hvor bygningen endnu ikke er genanvendt (sygehuset i Nykøbing Sjælland), men bygningen vurderes at have et særligt stort og urealiseret potentiale for ny anvendelse. Yderligere er casen interessant pga. tidligere erfaringer med bygnings- og områdetransformation i og omkring det tidligere sygehus. Udvælgelsen af de ti cases er udover kriteriet om ny anvendelse af bygningen også foretaget ud fra nedenstående kriterier: 5

6 Primære udvælgelseskriterier Type af ny anvendelse (bolig, hotel, forretning etc.) Sekundære udvælgelseskriterier Kvaliteten af tegninger, foto, snitplaner etc. Bygningstype (rådhus, byret eller sygehus) Lokal beliggenhed (bycentrum, motorvejsnært, stationsnært, naturskønt etc.) Geografi (region og kommune) Relation til den kommunale udviklingsstrategi Antal funktionstømte bygninger i alt i kommunen (mange/få) De ti cases er udvalgt, så læseren får en bedre fornemmelse af bredden i de nye anvendelsestyper samt de udfordringer, der er forbundet med at omdanne de tidligere rådhuse, byretter og sygehuse. På trods af casenes forskelligheder er der også en række karakteristika, der går på tværs af caseeksemplerne. Casene er således med til at illustrere, at regionernes og kommunernes primære rolle i forbindelse med bygningernes genanvendelse har været at fungere som myndighed i forhold til fx at sikre diverse tilladelser samt eventuelt at ændre det eksisterende plangrundlag. Yderligere har regionerne og kommunerne naturligt i hovedparten af casene været forhandlingspartner og sælger af bygningerne. Endvidere er de ti cases med til at illustrere betydningen af lokale kræfter for bygningernes genanvendelse. I alle ti caseeksempler er enten lokale privatpersoner eller lokalt erhvervsliv involveret i omdannelsen. Den lokale involvering er typisk foranlediget af enten direkte naboskab til den funktionstømte bygning, og/eller af at lokale aktører har set en god forretningsmulighed i den pågældende bygning eller af et lokalt ejerskab for den by/det område, hvori bygningen er beliggende. Dette gør sig særligt gældende for de tidligere retsbygninger. Tabel 1.1 og 1.2 på de næste sider indeholder en oversigt over de ti cases, som giver et overblik over bygningernes demonstrationsværdi og regionernes/kommunernes rolle i forbindelse med bygningernes genanvendelse. I de følgende afsnit præsenteres de ti caseeksempler. Til hver case hører en faktaboks, hvor vurderingen af bygningernes arkitektur, beliggenhed samt genanvendelsespotentiale fremgår. Yderligere fremgår bygningernes score i forhold til de samme tre vurderingsparametre, hvilket er medtaget for at give læseren større viden om og indsigt i de enkelte bygninger. 6

7 Tabel 1.1: Oversigt over cases i Region Syddanmark Rådhus Byret Sygehus Ny funktion Beliggenhed Demonstrationsværdi Kommunernes/regionernes primære rolle Tommerup X Familiehus og Fakta Ex. på mulighederne forbundet med beliggenhed tæt ved de store indfaldsveje samt på udfordringerne i de kommunale yderområder ift. at finde ny ikke-offentlig anvendelse af funktionstømte offentlige bygninger Kommune: Opdelingen af matriklen i flere mindre enheder Kommune: Identifikation af andre offentlige formål Glamsbjerg X Mulighedernes Hus Ex. på hvordan lokale ildsjæle og iværksættere tager sagen i egen hånd og realiserer ny anvendelse af et tidligere rådhus Kommune: Tilbagetrukket rolle Kommune: Myndighedsbehandling af byggesager og forskellige tilladelser Ex. på betydningen af en synlig beliggenhed Ringe X Fysioterapiklinik Ex. på at genanvendelse af større bygninger ofte kræver flere aktører, der går sammen om at udnytte de mange m2 Sønderborg X Skole Ex. på betydningen af at prisen matcher det lokale marked Ex. på genanvendelse pga. ekspansion hos en eksisterende lokal aktør Varde X Rådhus Ex. på offentligt samarbejde til gavn for både region, kommune og Varde by Ex. på strategisk tænkning i kommunen ift. god udnyttelse af m2 Regionen: Forhandlingspartner/sælger Region/kommune: Identifikation af andre offentlige formål Kommune: Sikre at det gældende plangrundlag opretholdes Freja Ejendomme: Forhandlingspartner/sælger Kommune: Myndighedsbehandling af byggesager og forskellige tilladelser samt moralsk opbakning Regionen: Samarbejdspartner/sælger Kommune: Samarbejdspartner og køber 7

8 Tabel 1.2: Oversigt over cases i Region Sjælland Rådhus Byret Sygehus Ny funktion Beliggenhed Demonstrationsværdi Kommunernes/regionernes primære rolle Nysted X Hotel Ex. på lokal forretningsmand, der kan se et forretningspotentiale i flot beliggende bevaringsværdig ejendom Freja Ejendomme: Forhandlingspartner/sælger Kommune: Myndighedsbehandling af byggesager og forskellige tilladelser Ex. på de ekstra restriktioner, der kan være forbundet med bevaringsværdige bygninger Sakskøbing X Ejer- og lejeboliger Ex. på betydningen af lokale ildsjæle, der med interesse for gamle bygninger og med gåpåmod etablerer boliger i en bevaringsværdig bygning Freja Ejendomme: Sælger via lokal mægler Kommune: Myndighedsbehandling Ex. på at ombygning fra kontorer til bolig er en krævende og omfattende proces Gørlev X Efterskole Ex. på hvordan der kan tænkes strategisk i forhold til at kortlægge og inddrage nærmeste naboer for at udvikle de funktionstømte offentlige bygninger Borup X Kulturhus Ex. hvor flere anvendelsesmuligheder har været afsøgt, før kommunen ender med at imødekomme stærke lokale ønsker om et forenings- og kulturhus Nykøbing Sj. X N/A Ex. på langsigtet strategisk tænkning for at genanvende bygninger og hele området omkring dem Ex. på samarbejde mellem flere forskellige aktørtyper Kommune: Forhandlingspartner Kommune: Politisk godkendelse af salg til Gørlev Idrætsefterskole Kommune: Identifikation og afsøgning af anvendelsesmuligheder Kommune: Ombygning Kommune: Drift Kommune: Strategisk samarbejdspartner og idéudvikler Regionen: Strategisk samarbejdspartner og idéudvikler 8

9 Kapitel 2. De ti casestudier 2.1 Rådhuset i Tommerup på Fyn Tommerup er en mindre by på Midtfyn med ca indbyggere (2013-tal). Tommerup ligger ca. 13 km fra den fynske motorvej og ca. 35 km fra Odense, og der er ingen station i byen. Den nærmeste togstation, der betjenes af regionaltog, ligger 3,5 km. nord for byen, i Tommerup Stationsby. Byen er opstået omkring den tidligere lokale jernbane til Assens. Assensbanen, der blev åbnet i 1884, lukkede for persontrafik i 1966, og fungerede herefter som godsbane for sukkerfabrikkerne i Assens frem til slutningen af 80'erne. Udover dagligvarebutikker ligger der en stor efterskole i Tommerup. Det er imidlertid svært at sælge huse og byggegrunde i området, da der hverken er hurtig adgang til motorvej eller station i byen. FAKTA OM RÅDHUSET I TOMMERUP Beliggenhed (score: 12, hvor max. er 15 og min. 3) Bygningen ligger ikke langt fra byens dagligvarebutikker, som er byens eneste handelssteder. Nabobygningen til den ene side er en Fakta-butik, hvor en del af det tidligere rådhus lå. Naboen til den anden side er et stort byggemarked. Bygningen er stor og iøjnefaldende, da den ligger på toppen af en lille bakke. Bygningsfakta (Score: 16, hvor max. er 20 og min. 4) Bebyggelsen har tidligere bestået af to bygninger opført i hhv og 2002, hvor den nye bygning, som tidligere indeholdt socialforvaltningen, er revet ned for at give plads til en ny Fakta-butik. Den tilbageværende bygning består af flere fløje og har i 2002 gennemgået en omfattende om- og tilbygning. I denne sammenhæng har særligt et nyt tag skabt en større sammenhæng. Bygningen har med sit simple udtryk og typiske materialer kun en begrænset arkitektonisk værdi. Bygningens klimaskærm er i generelt god stand, dog med nogle alvorlige skader på soklen. Indvendigt er bygningens vægge og gulve i god stand med undtagelse af kælderen. Desuden er der velfungerende tekniske anlæg, idet der dog mangler ventilation i flere dele af bygningen. Genanvendelsespotentiale (score 17, hvor max. er 20 og min. 4) Bygningen har meget brugbare teknikrum med plads til udvidelse og gode installationer med solceller samt it-system, mens det nedhængte loft, tagrummet og kælderen giver gode føringsveje. Det giver desuden stor fleksibilitet i indretningen, at der er få bærende indervægge og flere bærende ydervægge. Bygningen har gode adgangsforhold for handicappede med elevator, handicaptoiletter og nærliggende handicapparkering. Der er på grund af de gode tekniske installationer gode forudsætninger for energieffektivisering, men isolering skal udføres indvendigt for at bevare udtrykket af teglfacaden. Fakta og familiehus erstatter rådhusfunktionen i Tommerup Planerne om at afhænde det gamle rådhus i Tommerup var en del af Assens Kommunes overordnede strategi for at samle deres rådhuse i et storrådhus. I 2011 begyndte Assens Kommune derfor forhandlinger med COOP om at købe hele rådhuset. COOP var interesseret i bygningen pga. dens beliggenhed ved en central færdselsåre fra motorvejsnettet 9

10 og Faaborg. COOP var imidlertid kun interesseret i en del af rådhuset, hvilket betød, at en nyere tilbygning blev revet ned og omdannet til en Fakta. Dette ønske var medvirkende til, at kommunen delte matriklen op i to for at kunne afhænde den ene del. Omdannelsen til Fakta er ikke kun en måde at reducere udgifterne til en større offentlig bygning, men kan også have en gavnlig effekt for en lille by som Tommerup. Udover at give byens borgere adgang til en nærliggende discountbutik, tiltrækker discountbutikker også beboere fra et større opland. Tiltrækningen af borgere fra oplandet tilbyder en mulighed for yderligere aktivitet og andre typer af butikker i Tommerup, idet tilstedeværelsen af dagligvarebutikken kan være med til at tiltrække en tilstrækkelig kritisk masse, til at andre typer butikker og aktiviteter kan eksistere. Den resterende del af rådhuset er forblevet i kommunalt regi og huser nu forskellige offentlige funktioner såsom Familiehus Nord, dagpleje og sundhedspleje. Foruden disse institutioner har også byens ældreforening hjemme i en del af bygningen. Samlingen af disse funktioner er dog ikke tilstrækkelig til at anvende alle husets m 2, og kvadratmeterudnyttelsen er derfor ikke optimal. Det tidligere rådhus i Tommerup på Fyn. Forrest ses den ældste del af bygningen fra 1938, der i dag huser forskellige offentlige funktioner. Længst tilbage i billedet ses den nye Fakta, der er etableret på grunden, hvor den nyere tilbygning af det tidligere rådhus lå. 10

11 2.2 Rådhuset i Glamsbjerg på Fyn Glamsbjerg er en by på Sydvestfyn med omkring indbyggere ca. 30 km fra Odense og 20 km fra Fynmotorvejen. Byen er karakteriseret af en del gennemkørende trafik til Assens, Fåborg og Odense, og byen huser en del uddannelsesinstitutioner med bl.a. flere folkeskoler, STX, HHX, HG og et 10. Klassecenter. Derudover er der tre efterskoler. FAKTA OM RÅDHUSET I GLAMSBJERG Beliggenhed (score: 9, hvor max. er 15 og min. 3) Bygningen ligger lige ud til en meget trafikeret vej og lige i en rundkørsel, hvilket giver en del trafikstøj. Omvendt betyder det, at bygningen er meget synlig. Bygningen passe godt ind i det øvrige miljø og består af flere mindre tilbygninger, der alle er opført i samme stil og materialer. En del af bygningerne er skjult fra vejen. Bygningen er ikke så bemærkelsesværdig, men man lægger alligevel mærke til den pga. det store frie areal foran, hvilket også adskiller bygningen fra det omkringliggende miljø og bevirker, at det virker som om, bygningen ligger lidt alene Bygningsfakta (Score: 14, hvor max. er 20 og min. 4) Bygningen har begrænset arkitektonisk værdi og består af hovedbygningen (oprindeligt en skole) samt flere til- og ombygninger, som efterlader et rodet arkitektonisk formudtryk. Dog er udvendigt materialevalg sammenhængende (tegl facader og skiffer tag). Der er ingen udsmykninger og materialevalget er simpelt. Bygningens generelle tilstand er god, dog med flere kosmetiske bemærkninger. Klimaskærmen er generelt i god stand, dog er der mindre skader på sokkel og slidt tag. Vuggestue og sundhedshus har nyrenoverede overflader og er i god stand. Resten af bygningen er indvendigt i jævn stand med en del slitage og små skader. Flere til-/ombygninger giver forskellige materialetyper og et rodet udtryk. Gode teknikrum i kælder og tagrum, der har plads til udvidelser. Eksisterende tekniske installationer er i jævn eller god stand. Dog indviklet opbygning. Genanvendelsespotentiale (score 16, hvor max. er 20 og min. 4) Bygningen har både mange små rum og flere store rum eks. festsalen og venterum i sundhedshuset. En del af indervæggene er ikke bærende, særligt tagetagen, og der er mange regelmæssige placerede vinduer. Dette giver en stor grad af fleksibilitet i indretningen. Der er gode føringsveje i uudnyttet tagrum, skunk, nedhængt loft og kælder/krybekælder. Yderligere er bygningens tilgængelighedspotentialer gode, da der er niveaufri adgang og brede gangarealer. Der er kun trappeforbindelse mellem etagerne, dog vil en elevator være mulig at indbygge, uden det ødelægger bygningens begrænsede arkitektoniske udtryk. Endvidere rummer bygningen gode energioptimeringsmuligheder. Mulighedernes Hus bliver til Der var i det nye byråd i Assens Kommune enighed om, at rådhuset i Glamsbjerg skulle sælges så hurtigt som muligt efter kommunesammenlægningen, og bygningen blev i 2007 opkøbt af en privat investor for 4 mio. kr. Efter opkøbet var bygningen i en kortere periode udlejet til forskellige formål, men der kom aldrig rigtig liv i huset. Den private investor gik efter en årrække konkurs, og bygningen overgik til Finansiel Stabilitet. Efter konkursen stod bygningen tom i ca. 4 år, og det tidligere rådhus blev misligholdt. Borgerne i Glamsbjerg er generelt engagerede i deres by og har stiftet borgerforeningen Foreningen Glamsbjerg med det formål at udvikle byen. Foreningen tog fx i 2006 initiativ til at købe Glamsbjerg Hotel, da den tidligere Glamsbjerg Kommune satte det til salg. 1 Det skabte derfor undren og debat i byen, at det tidligere rådhus fik lov til at stå og for- 1 Foreningen Glamsbjerg stiftede i forbindelse med købet af Glamsbjerg Hotel et aktieselskab, som skulle erhverve Glamsbjerg Hotel og bortforpagte driften. Der viste sig at være overordentlig stor interesse for aktietegning blandt byens borgere. I alt blev der tegnet aktier for ca kr. af 197 forskellige personer og virksomheder. Foreningen Glamsbjerg tegnede sig for et aktiebeløb på kr. af den samlede aktietegning (http://glamsbjerghotel.dk/historie/). 11

12 falde - ikke mindst fordi rådhuset er meget synligt for gennemkørende trafik og dermed var med til at give byen et dårligt image. Man undrede sig i byen over, at kommunen ikke gjorde noget at man bare lod stå til. Ligesom man også undrede sig over, at den lokale byforening ikke gik ind i sagen, som man havde gjort med Glamsbjerg Hotel (ejer af Mulighedernes Hus) På baggrund af den lokale debat blev et lokalt par i slutningen af 2011 opmærksomme på, at rådhuset stod til salg og satte sig for at undersøge bygningen nærmere. Henvendelse til den lokale mægler førte til, at parret købte det tidligere rådhus for 2.7 mio. kr. i november Parret siger om deres motiver for at købe bygningen: Det var prisen og mulighederne. Vi stod i et vendepunkt i vores arbejdsliv, og så tog vi chancen. Det var endvidere en faktor i deres overvejelser, at bygningen generelt var i god stand i forhold til, at den havde stået tom i nogle år, samt at den ligger meget synligt lige ved hovedvejen mellem Assens, Fåborg og Odense. Det tidligere rådhus i Glamsbjerg ligger meget synligt for al trafik mellem Assens, Odens og Fåborg. Ligesom der er nem adgang til den fynske motorvej. Mulighedernes Hus blev etableret som en enkeltmandsvirksomhed, der beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendom. Ambitionen har fra starten været at skabe mulighed for, at flere forskellige typer interessenter og borgere kan benytte bygningen, da den er for stor til alene at rumme én funktion. Det er ejernes vurdering, at selskabet netop løber rundt rent økonomisk efter et underskud det første år (2012). De forskellige aktiviteter i bygningen er kommet til løbende, og det er en selvstændig pointe, at de er funderet i bygningens eksisterende rum. Sundhedscentret var således den første aktivitet, der blev etableret, da bygningens stand og rumfordeling tillod, at der forholdsvist nemt kunne etableres faciliteter til centret. Yderligere var der lokal opbakning til centret og flere lokale lejere. Sundhedscentret rummer forskellige sundhedsfaglige funktioner som fysioterapi, men ingen læger. Derudover er der i dag følgende aktiviteter i huset: - Legeland med mulighed for at leje faciliteter til børnefødselsdag etc. Der findes forskellige muligheder for tilkøb af fx skattejagt og underholdning, men grundprisen er 400 kr. for en dag. - Selskabslokaler, hvor der er mulighed for at holde fest i den gamle byrådssal og den tilstødende tidligere kantine. Der er dog ingen køkkenfaciliteter, så maden skal leveres via catering. 12

13 - Forskellige fritidsaktiviteter som dans, foredrag, aftenskole og skakklub. Foreningerne lejer sig ind i bygningen, og til nystartede foreninger tilbyder Mulighedernes Hus en fleksibel lejekontrakt de første tre måneder, der betyder, at foreningens husleje er afhængig af medlemsaktiviteten. Mulighedernes Hus får 50 % af indtægterne fra aktiviteten. Hvis foreningen bliver en succes, laves en fast lejekontrakt. Denne mulighed betyder, ifølge ejerne af Mulighedernes Hus, at der er flere, der har modet til at prøve. - Privat vuggestue med plads til 20 børn, der åbnede i august Der er i øjeblikket ti børn i vuggestuen, hvilket er lige i underkanten i forhold til den økonomiske bæredygtighed. Ejerne siger om etableringen af vuggestuen: Det har været en besværlig proces med kommunen, hvor kravene til fx brandsikkerhed hele tiden er blevet større og større. Det har bl.a. betydet, at det er blevet meget dyrere end forventet at indrette en vuggestue. Indgangen til den private vuggestue, der er etableret i det tidligere rådhus i Glamsbjerg. Vuggestuen er etableret i den del af bygningen, der oprindeligt fungerede som skole, før den blev rådhus i den tidligere Glamsbjerg Kommune. I forhold til at drive et sted som Mulighedernes Hus er det, ifølge ejerne, en stadig udfordring at skulle udvikle og forny husets aktiviteter for at sikre virksomhedens økonomiske bæredygtighed. Ligesom det er en konstant afvejning af aktiviteternes økonomiske bæredygtighed mod de ombygningsomkostninger, som er nødvendige for at etablere aktiviteterne. 13

14 2.3 Ringe Sygehus Ringe er en stationsby beliggende på Midtfyn med ca indbyggere (2013-tal). Byen huser Faaborg-Midtfyn Kommunes rådhus og en stor del af den administrative forvaltning i kommunen. Resten af den kommunale forvaltning ligger i Faaborg. Ringe er endvidere hovedsæde for en række større virksomheder, herunder legepladsproducenten Kompan og fødevareproducenten Rynkeby Foods. Endelig er Ringe kendt for sin kostskole, som især har mange udsatte børn og unge fra Københavnsområdet. Ringe oplever desuden tilflytning bl.a. som følge af den nyetablerede motorvej mellem Odense og Svendborg, der har øget byens tilgængelighed, men også byens udbud af special- og dagligvarebutikker er med til at gøre byen attraktiv. FAKTA OM SYGEHUSET I RINGE. Beliggenhed (score: 15, hvor max. er 15 og min. 3) Sygehuset består af flere bygninger, der tilsammen udgør en samlet bebyggelse på etagem2, der ligger på et areal på knap m2. Denne bebyggelse ligger centralt lige bag gågaden i Ringe, hvor butikkerne er lokaliseret, og kun 5 min. gang fra stationen, hvorfra der to gange i timen afgår tog til hhv. Odense og Svendborg. Der er flere niveauer på grunden, og fra bebyggelsens bagside og de øverste etager er der flot udkig til Ringe Sø. Bebyggelsen er ikke synlig fra vejen, så det er nødvendigt at dreje af for at se bygningen. Bygningens størrelse gør, at den i høj grad er med til at give området sit præg. I området omkring sygehuset ligger der både boliger og kommunale funktioner. Bygningsfakta (Score: 17, hvor max. er 20 og min. 4) Bebyggelsen består af ti bygninger i meget forskellige størrelser, hvoraf nogle er renoveret af flere omgange. Den ældste del fra 1925, som udgøres af fire mindre bygninger, er opført som et kvadrat i gule tegl med mindre udsmykning og mørkt tegl- eller skiffertag. De har nogen arkitektonisk værdi. Sygehusets største bygning og kapellet er opført senere, også i gule tegl uden udsmykning. De har en begrænset arkitektonisk værdi. De to nyeste bygninger er tilbygninger til hovedbygningen og er opført i et andet formudtryk, som giver et manglende sammenspil. De har også en begrænset arkitektonisk værdi. Bebyggelsen er i meget god stand både indvendigt og udvendigt, med kun mindre skader på soklen. Der er gode teknikrum, og installationerne er i god stand. Genanvendelsespotentiale (score 14, hvor max. er 20 og min. 4) Fleksibiliteten er størst i de to nye bygninger, hvor store rum og bærende ydervægge gør det muligt at omdanne det indre. I de ældre bygninger er rummene mindre, og bærende indervægge begrænser mulighederne for at ændre indretningen. De fleste af bygningerne har god plads til tekniske føringsveje og teknikrum, hvilket gør det nemmere at energioptimere bygningen, og i flere af bygningerne vil det være muligt at genanvende eksisterende installationer. Det vil være muligt at udskifte vinduerne med mere energieffektive typer uden store problemer, men da bygningerne er opført i teglsten, bør facadeisolering udføres indvendigt. Fysioterapi og offentlige kontorer på dele af det tidligere sygehus Ringe Sygehus repræsenterer på mange måder de genanvendte sygehuse i analysen af de funktionstømte offentlige bygninger. Sygehuset er opstået ved knopskydning i perioden , hvor det samlede helhedsindtryk af bygningskomplekset er præget af, at der gennem tiderne har været anvendt forskellige byggestile samt materialer. I den arkitektfaglige vurdering af sygehuset står således: Bebyggelsen består af 10 bygninger i meget forskellige størrelser. De to nyeste bygninger er tilbygninger til hovedbygningen og er opført i et andet formudtryk, som giver et manglende sammenspil. 14

15 Ringe sygehuse er endvidere et mindre sygehus, selvom det samlede bygningskompleks er på omkring m 2. Dette er karakteristisk for de genanvendte sygehuse i denne analyse. Det samlede bygningskompleks der tilsammen danner Ringe Sygehus. De fire bygninger i midten (markeret med 01) er den gamle hovedbygning fra Fra de øverste etager i den nordlige tilbygning er der udsigt til Ringe Sø, og bymidten grænser op til bygningerne længst til højre i billedet. I bygningen markeret med 07 er der i dag bl.a. fysioterapi. Sygehuset i Ringe ejes af regionen og fungerer stadig til dels som sygehus frem til , men visse bygninger har allerede skiftet funktion, og der foreligger planer for, hvordan resten af sygehuset skal tømmes, efterhånden som Odense Universitetshospital bliver klar til at overtage funktionerne. De funktionstømte bygninger bruges dels af kommunen og regionen, dels af Ringe Fysioterapi. Regionens it-afdeling optager således en stor del af området, mens kommunens tekniske afdeling optager en anden. Desuden har kommunen købt bygningerne Centrumhuset og Rygcentret af regionen. Fysioterapeuterne tog selv initiativet til forhandlinger med regionen om at leje en del af hospitalet, før bygningerne blev tomme. Fysioterapeuterne havde igennem længere tid søgt efter lokaler til en klinik, og det var i den sammenhæng nødvendigt med adgangsmuligheder for handicappede og tilgængelig parkering, hvor sygehuset tilbyder optimale betingelser. Yderligere så de gode muligheder på sygehuset, da området er udlagt til sundhedsformål og lå centralt. De havde oplevet, at det ellers var svært at finde et godt sted i Ringe, fordi det meste af Ringe by er udlagt til detailhandel. Fysioterapeuternes plan er at etablere et sundhedscenter, hvis det er muligt at få andre sundhedsfaglige aktører med. I den sammenhæng har de haft kontakt med en lokal 15

16 tandlæge og et par andre interesserede, men efter en længere forhandlingsperiode er de fleste faldet fra. Fysioterapeuterne vurderer, at dette skyldes den høje husleje. Under kontakten med regionen føler fysioterapeuterne, at de havde problemer med at komme igennem. Først var det svært at få lov til at leje sig ind, da de fik at vide, at kommunen havde forkøbsret. Bygningen stod derfor tom i et år, før fysioterapeuterne fik mulighed for at leje sig ind i en mindre del af en parcelhuslignende tilbygning fra slutningen af 1970 erne med senere ombygning. Det drejer sig om en bygning på samlet m 2, hvor klinikken optager 250 m 2. Fysioterapeuterne har til huse i bygningen til venstre i billedet. Til højre i billedet ses den ene side af den gamle hovedbygning fra 1925, mens man længst tilbage på billedet ser en anden af de i alt ti tilbygninger, der udgør det samlede sygehuskompleks. Alt i alt er fysioterapeuterne meget tilfredse med bygningen, som opfylder deres behov, men de er dog ikke interesserede i at købe den. Dels fordi de foretrækker at leje, da risikoen forbundet med leje er mindre sammenlignet med at investere i bygningen, og dels fordi de har en forventning om, at købsprisen er for høj til deres budget. 16

17 2.4 Den gamle retsbygning i Sønderborg Sønderborg er hovedbyen i Sønderborg Kommune i Sønderjylland og har godt indbyggere. Domhuset i Sønderborg blev bygget af det tyske justitsministerium og stod færdigt i Huset, der fremstår stateligt og repræsentativt, er bygget i røde teglsten i typisk slesvig-holstensk hjemstavnsstil med inspiration fra den slesvig-holstenske 1700-tals arkitektur. Bygningen ligger centralt i Sønderborg i gadekrydset Kongevej-Østergade, der omgives af fire markante og imponerende bygninger indeholdende skole (Statsskolen), retsvæsen (Domhuset), kirke (Skt. Marie menighedshus) og nationalbank (den tidligere rigsbank). Alle fire bygninger blev opført i perioden Ifølge kommunens lokalplan blev området omkring Kongevej, hvor Domhuset ligger, som det første i byen udlagt til højborgerligt villakvarter omkring 1900-tallet, og en samtidig forordning om arkitektur- og bebyggelsesstyring for området betød, at særligt den sydlige del af Kongevej i dag indeholder Sønderborgs flotteste og mest pompøse villaer. 2 FAKTA OM RETSBYGNINGEN I SØNDERBORG Beliggenhed (score: 15, hvor max. er 15 og min. 3) Retsbygningen ligger centralt i Sønderborg i et af byens gamle kvarterer bestående af store velholdte ejendomme og villaer på Kongevejen, der går ned til Sønderborg Bugt. Der er ligeledes kort afstand til byens indkøbsgader og et nyt butikscenter, der er under opførelse. Bygningen er i høj grad sammenhængende med de omkringliggende bygninger, der alle har samme statelige og repræsentative præg og er opført i samme periode ( ). Bygningsfakta (score: 18, hvor max. er 20 og min. 4) Bygningen er opført i 1912 og er en smukt udsmykket rød teglstensbygning med fire etager plus kælder. Den har et fint sammenspil med områdets øvrige bygninger på trods af de fire etager. Bygningen har en meget høj arkitektonisk værdi og har en bevaringsværdi 2. Bygningen er i god og flot stand efter den gennemgribende renovering i til trods for mange eksisterende overflader. Dog er flere vinduer og fuger i dårlig stand, ligesom forskellige loftsystemer med fordel kunne udskiftes til et mere ensartet udtryk. Bygningens tekniske installationer er i god stand efter en mindre opgradering. Genanvendelsespotentiale (score: 10, hvor max. er 20 og min. 4) Bygningen har mange bærende indervægge omkring både små og mellemstore rum, hvilket vanskeliggør større rumændringer. Ejendommen har dog en regelmæssig vinduesplacering. Der er niveaufri adgang til bygningen via den nyopførte elevator, som har udvendig adgang. Der findes ligeledes et nyopført handicaptoilet i stueplan. Der er ikke handicap P-pladser i nærheden af bagindgangen, hvor elevatoren er placeret, men der er dog handicap P-pladser i nærheden af bygningens front. I forhold til energioptimering af bygningen giver kælderen, det uudnyttede tagrum og muligheden for nedsænkede lofter i rimelig grad plads til tekniske føringsveje. Der er plads til tekniske anlæg i kælderen og i nogen grad i tagrummet. For at bevare det flotte arkitektoniske udtryk i bygningen skal en eventuel facadeisolering udføres indvendigt bag teglydervæggen. Vinduer vil kunne udskiftes til nye og energieffektive typer, men med samme udseende pga. bevaringsværdien. Retsbygningen mister sin funktion i 2009 Domhuset, der har fire etager plus kælder, fungerede fra 1912 til 2009 som retsbygning og indeholdt bl.a. tre retssale med tilhørende publikumsfaciliteter, advokatværelser og 2 Sønderborg Kommune (2008): Lokalplan nr april 2008, Bevarende lokalplan for Kongevej mellem Strandvej og Østergade, se 17

18 diverse ekspeditionskontorer. Bag bygningen ligger en mindre arrest, som fortsat er i funktion. Retsbygningen har en høj arkitektonisk værdi og er bevaringsværdig. I forbindelse med retsreformen i 2009 flyttede retten i Sønderborg ud af Domhuset til større lokaler i et tidligere tekstillager i byens østlige del, hvorefter huset blev sat til salg gennem Statens Ejendomsselskab, Freja. Der var i den efterfølgende periode flere interesserede investorer, der bl.a. havde planer om at omdanne Domhuset til hotel og ejerlejligheder, men ingen kunne låne de 17 mio. kr., som ejendommen var prissat til i Naboen, Sønderborg Statsskole (gymnasium og HF), begyndte i samme periode at blive udfordret af stigende elevtilgang, som kendetegner mange almene gymnasier i disse år. De mange nye elever resulterede i manglende plads. Skolen var derfor interesseret i Domhuset, som man havde planer om at omdanne til et studiehus med åbne studieområder, grupperum, mødelokaler mv. Efter en længere forhandlingsproces med Freja fik Statsskolen forhandlet prisen på ejendommen ned fra 17 til 11 mio. kr., og skolen købte den i sommeren Ejendommen nåede således at stå tom i knap to år. Både politikere og borgere bakkede i perioden mere og mere op om, at Statsskolen overtog bygningen, bl.a. foranlediget af at den lokale presse begyndte at skrive om sagen. Kommunen har dog ikke spillet en aktiv rolle i processen, ligesom der ikke har været tinglyst en lokalplan på ejendommen, som ligger i et område, hvis anvendelse ifølge Kommuneplanen er fastlagt til offentlige formål, herunder institutioner og grønne områder. Efter overtagelsen har Statsskolen gennemført en gennemgribende, men nænsom renovering af Domhuset, der tog omkring et år og løb op i næsten 10 mio. kr. alt inkl. Transformationen fra kontorhus til studiehus indebar bl.a., at skolen var forpligtet til at etablere elevator, udendørs trappe, brandsikring og andre lovpligtige foranstaltninger. Bagsiden af Domhuset i Sønderborg, hvor der med henblik på at opfylde lovgivningen er opført et elevatortårn. Hatten på tårnet er udført, så den falder ind i bygningens arkitektoniske stil. 18 Domhuset i Sønderborg, der nu er ombygget til studiehus. I baggrunden ses naboejendommen, Sønderborg Statsskole, som i dag også ejer Domhuset.

19 Da skolen holdt åbent hus efter renoveringen, kom der over mennesker for at se den nyrenoverede bygning. Ifølge Statsskolens rektor, Karl Kristian Højberg, er Sønderborgs borgere glade for, at der igen er liv i bygningen, ligesom de er tilfredse med, at den tidligere retsbygning har fået et nyt, godt formål. 2.5 Det gamle sygehus i Varde Varde er en købstad i Sydvestjylland, ca. 15 kilometer nord for Esbjerg. Byen har ca indbyggere (2013-tal) og er hovedby for Varde Kommune. Byen er beliggende ved Varde Å og har en bymidte præget af et gammelt købstadsmiljø, som sammen med den korte afstand til Vesterhavet gør den til en velbesøgt ferie- og turistby om sommeren. FAKTA OM SYGEHUSET I VARDE Beliggenhed (score: 12, hvor max. er 15 og min. 3) Bebyggelsen ligger centralt i forhold til indkøb af dagligvarer og ca. 15 minutters gang fra centrum, hvor der er tøjbutikker mv. Bygningen ligger desuden ved jernbanen, som er placeret umiddelbart bag bygningen, og der er et trinbræt, hvilket vil sige, at man kan få lokaltoget, der kører mellem Varde og Nr. Nebel, til at stoppe. Bebyggelsen adskiller sig fra de øvrige bygninger i området, som er beboelsesvillaer i murermesterstil, og fremstår som fra en anden tidsalder. Bebyggelsen giver området en særlig karakter, idet den adskiller sig betydeligt fra de øvrige bygninger og er meget større og har et præg af at være en erhvervsbygning, mens de øvrige bygninger er til beboelse. Bygningsfakta (score: 17, hvor max. er 20 og min. 4) Bebyggelsen består af en stor hovedbygning fra 1960 erne og flere selvstændige bygninger. Hovedbygningen er fint sammenbygget af flere længer, hvoraf de to ældste fra 1919 og 1938 er bevaringsværdige. De øvrige bygninger har et simpelt udtryk og en begrænset arkitektonisk værdi. Bebyggelsens ensartede formsprog og materialevalg giver et godt sammenspil mellem bygningerne. Det meste af bebyggelsen er nyrenoveret og har derfor gode tekniske anlæg og fremstår i god stand. Der er kun få sundhedsskadelige stoffer i bebyggelsen, og de er delvist fjernet. Der er dog enkelte dele af bygningen, der ikke er renoveret, samt enkelte kosmetiske skader på klimaskærmen. Genanvendelsespotentiale (score: 18, hvor max. er 20 og min. 4) Bygningerne har generelt stor fleksibilitet, da der er mange bærende ydervægge og kun få bærende indervægge. De nyere bygninger er generelt mere fleksible end de ældre. En anderledes indretning af bygningen vil derfor ikke give nogen videre problemer Der er gode tekniske anlæg og føringsveje. Da bygningerne er opført i teglsten, bør isolering udføres indvendigt for at opretholde facaden. Men vinduerne vil let kunne udskiftes til nye og mere energieffektive typer. Der er desuden niveaufri adgang til det meste af bygningen og adgang via rampe ved hovedindgangen, hvilket giver god adgang for handicappede og gangbesværede. 19

20 Sygehuset bliver til nyt stort borgercenter en samlet kommunal og regional strategi Varde Sygehus var indtil 2009 en del af Sydvestjysk Sygehus, der bl.a. består af sygehusene i Esbjerg og Grindsted. De seneste år i dette regi var der alene genoptræningsfunktioner på sygehuset i Varde, inden disse fra oktober 2009 flyttede til Grindsted. Efter 2009 har sygehuset dog fortsat haft en række regionale sundhedsfaciliteter i bygningen, ligesom Varde Kommune pt. har jobcenter i bygningen. Sygehuset er en stor bygning bestående af en stor hovedbygning og en række mindre bebyggelser. Bygningerne har tilsammen et bygningsareal på ca m 2, der ligger meget centralt i Varde by. Den gamle hovedindgang på det tidligere sygehus i Varde. Indgangen fungerer nu som indgang til kommunens jobcenter tillige med borgerservice. Varde Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 arbejdet med en strategi, der først blev kaldt Fra syv til en, hvilket vil sige, at man forsøger at samle de eksisterende kommuneadministrationer på én adresse. Senere er man på baggrund af de politiske forhandlinger i kommunen gået over til strategien Fra syv til to, hvor man satser på fremadrettet at samle kommunens offentlige funktioner på to adresser. I den sammenhæng begyndte Varde Kommune forhandlinger med Region Syddanmark tilbage i 2007 om at overtage dele af Varde Sygehus, hvis fleste sundhedsfunktioner skulle nedlægges fra 2009 som en del af sygehusreformen. Kommunen øjnede i samtalen med regionen en mulighed for at klare flere problemer samtidig. Kommunen havde brug for en stor bygning til at samle de administrative funktioner og skulle samtidig skaffe sig af med sine eksisterende administrationsbygninger, bl.a. i Ølgod. Kommunen kom derfor til enighed med regionen om en byttehandel, hvor regionen overtog det gamle rådhus i Ølgod og omdanner det til sundhedscenter, mens kommunen købte store dele af sygehuset i Varde. Varde Kommune ejer 65 % af bygningen, mens Region Syddanmark ejer resten og fortsat anvender bygningen til sundhedsaktiviteter. Regionen og kommunen samarbejder om en renovering af de gamle sygehusbygninger, 20

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:44:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:44:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:44:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:44:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:44:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:44:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\baggrundsanalyse Nyt Liv

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Præsentabelt kontor på 2. sal med godt lysindfald Byens bedste udsigt over havnen og Kalundborg Fjord Indrettes med storrum, cellekontorer eller en kombination

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:13:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:13:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:13:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:13:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:13:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:13:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\notat Guidelines & Anbefalinger

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 Torvet 14, st.tv., 6870 Ølgod Velbeliggende erhvervslokaler i centrum Pris kontant 1.150.000 Etageareal 338 m 2 Tidligere lægeklinik Mange anvendelsesformål Jernbanegade

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL LEJEPROSPEKT Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL God erhvervsejendom - beliggende på vej ind i Rønne bymidte! Mægler: Dan Dellgren Dato: 15. april 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED:

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved.

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved. LEJEPROSPEKT I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved Sag ERH14115 Meget velholdt bygningsmasse - opføret i etaper fra 1978-1995 Ca.

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde - til leje... Kontor 877 m 2 Sverigesgade 2 5000 Odense C Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn Unik beliggenhed på første parket - med udsigt over inspirerende havnemiljø Sjældent udbudt lejemål med

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen ligger i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Fleksibel ejendom med er og lagerhal med portadgang Kort afstand til motorvej E45 og Aarhus Gode tilkørselsforhold Mere end 200 gratis parkeringspladser

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver Ejendomsinfo Gode kontorer Knudsminde 4B Knudsminde 4B, 8300 Odder Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2 Ejendommen Knudsminde 4B er en særdeles præsentabel og velbeliggende ejendom med facade ud til Aarhusvej.

Læs mere

Sundhedshus til fysioterapi, læge, tandlæge, speciallæge m.v. Stueetagen udlejet til fysioterapi og 1.sal til tandlæge

Sundhedshus til fysioterapi, læge, tandlæge, speciallæge m.v. Stueetagen udlejet til fysioterapi og 1.sal til tandlæge LASSEN ERHVERV LEJEPROSPEKT Sag nr. 092 Helgolandsgade 17, 6700 Esbjerg Sundhedshus til fysioterapi, læge, tandlæge, speciallæge m.v. 4 etager á 360 m 2 medvirk ved indretning Stueetagen udlejet til fysioterapi

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 LEJEPROSPEKT Facade Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 Kontorer i new yorker style i renoveret produktionsejendom Spændende nyistandsatte lokaler Store vinduespartier Ca. 1,5 km. til Herlev Bymidte

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik 2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Ejendomsinfo Lager. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Lager fra 173 m 2 til 818 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver

Ejendomsinfo Lager. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Lager fra 173 m 2 til 818 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver Ejendomsinfo Lager Knudsminde 4B Knudsminde 4B, 8300 Odder Lager fra 173 m 2 til 818 m 2 Ejendommen Knudsminde 4B er en særdeles præsentabel og velbeliggende ejendom med facade ud til Aarhusvej. Bygningen

Læs mere