Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park"

Transkript

1 Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede, således at skakten ikke bliver forurenet. Skaktluge skal holdes lukket og låst. Flaske- og aviscontainere Bebyggelsens små container-områder må kun benyttes til flasker, aviser og ugeblade i de dertil opstillede beholdere. Storskrald Større affald, emballage, plast og lignende skal afleveres i den store container. Møbler, kasser og andet brændbart skal henstilles i den dertil indrettede affaldsgård. Her er ligeledes gjort plads til metal-affald, herunder gamle TV-apparater og PC er m.v. Pap skal foldes sammen og placeres i en dertil opstillet container i affaldsgården. Ved fraflytning eller tømning af lejligheder er det ikke tilladt at placere større mængder møbler m.v. i containere eller affaldsgården. Bortskaffelse af større partier affald henvises til kommunens genbrugsplads. Byggeaffald Det er den enkelte beboers ansvar selv at bortskaffe byggeaffald til kommunens genbrugsplads. Haveaffald Haveaffald kommes i det dertil indrettede område ved Strandvejen, som er placeret ved Kastaniealléen. Mikkelborg Park Side 1

2 Børn Børn må ikke lege eller støje på trapper, i gange eller i kælderen. Leg skal primært foregå på de indrettede pladser samt på græsarealerne længst væk fra bebyggelsen. Cykler, knallerter, barnevogne og lignende Cykler, knallerter, barnevogne eller lignende må kun henstilles på den afmærkede cykelparkering eller i de dertil indrettede rum i kælderen. Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. Dog er det tilladt for mindre børn at cykle på gangstier. Der må ikke cykles på græsarealerne. Genstandene skal være mærket med ejerens navn og adresse. Ikke mærkede genstande vil periodevis blive fjernet af viceværten. Kælderrum og -gange Der må ikke henstilles personlige ejendele i kælderen udenfor de til lejlighederne hørende kælderrum. Der må ikke luftes husdyr i kælderen. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i kælderen. Der må ikke ryges i kælderen. Motorkøretøjer Der må maximalt køres med en fart af 20 km/t. i Mikkelborg Park. Kun indregistrerede motorkøretøjer under 3500 kg. må henstilles på de til ejendommen hørende parkeringspladser. Kassevogne og lignende skal benytte de vestvendte parkeringspladser (mod golfbanen). Hvert enkelt køretøj skal parkeres inden for de hvide afmærkninger, der er optegnet ved parkeringspladserne. Det er ikke tilladt at henstille anhængere, campingvogne, både etc. på ejendommen. Mikkelborg Park Side 2

3 Parkering må ikke finde sted udenfor de etablerede parkeringspladser eller på vaske- og vendeplads. Område med gul kantstensafmærkning må kun benyttes til af-og pålæsning. Kørsel samt parkering må ikke foregå på ejendommens fortove og stier. Husdyr Det er tilladt i hver lejlighed at holde ét husdyr (kæledyr), såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere. Dette skal dog fremgå af hver enkelt kontrakt for lejernes vedkommende. Hunde skal føres i snor på friarealerne. Husdyrs efterladenskaber skal straks fjernes og kan afleveres i de opsatte hundekasser. Hundeluftning skal så vidt muligt foregå således, at det ikke generer de øvrige beboere. Musik og støjende adfærd Brug af musikanlæg, TV m.m. samt anden adfærd må ikke være til gene for de øvrige beboere. Udøvende musik må finde sted mellem kl og 20.00, i weekender og på helligdage dog kun mellem kl og Begræns højlydt tale i mobiltelefon på altaner og terrasser. Husholdningsmaskiner m.m. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler i husholdningen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Det er kun tilladt at installere tørretumblere i lejlighederne, såfremt tumblerne ikke kræver aftræk. Brug af støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl og kl I weekender og på helligdage dog ikke mellem kl og kl Mikkelborg Park Side 3

4 Vaskerum, tøj tørring og tæppebankning Vaskerummene må kun benyttes efter de i vaskeriet opsatte regler. Tøj må i vaskeriet kun tørres i de opstillede tørretumblere eller i de dertil indrettede tørrerum. De aflåselige tørrebure må højst benyttes 3 døgn ad gangen, hvorefter hængelåsen skal fjernes. Tøj tørring må ikke finde sted fra vinduer eller trapper. Der må kun tørres tøj på altaner og terrasser, hvis dette ikke er synligt fra udenoms arealerne. Der må ikke rystes / bankes tæpper m.v. fra vinduer, altaner eller terrasser. Trappeopgange og indgangspartier I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i trapperum og kælderområder holdes lukkede. Der må ikke henstilles personlige ejendele på trapper. I indgangspartier må henstilles mindre handicaphjælpemidler, f.eks. rollatorer, men således, at det er til mindst mulig gene for andre beboere. Der må ikke ryges i trapperummene. Toiletter I toiletkummen må ikke henkastes materialer, der kan tilstoppe afløbet. Såfremt cisternen bliver utæt, skal dette straks anmeldes til udlejeren eller dennes stedfortræder. Ejere er forpligtet til selv at sørge for alle reparationer af toiletter. Altaner, terrasser, facader og lignende Det er ikke tilladt at ændre på de eksisterende farver på facader / altanværn og trækasser i stue lejlighederne. Alle ændringer, der ønskes udført, skal skriftligt forelægges bestyrelsen for ejerforeningen. Markiser må opsættes efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, og disse må kun udføres efter de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Bærende vægge i lejlighederne må ikke fjernes / ændres uden skriftligt samtykke fra ejerforeningens bestyrelse, jævnfør vedtægterne. Mikkelborg Park Side 4

5 Det henstilles, at vedligeholdelse af altaner og altanværn udføres af den enkelte beboer. Ved beplantning af altaner og terrasser må plantevæksten ikke gro op af facaderne. Altankasser må ikke hænges på ydersiden af altanen. Indvendige haver/ terrasser skal vedligeholdes af den enkelte ejer / lejer. Hække i trækasser må ikke reduceres i højden eller fjernes. Vejledning vedr. vedligeholdelse af altanværn, se venligst Mikkelborg Parks hjemmeside. De grønne områder Bebyggelsens grønne områder må benyttes af alle under hensyntagen til de øvrige beboere. Området passes af bebyggelsens gartner / funktionærer, hvorfor det ikke er tilladt at beskære eller fælde buske og træer. Efter at have benyttet de grønne områder skal beboeren fjerne medbragte effekter. Man må ikke campere eller ligge i telt på de grønne områder. Boldspil Boldspil er ikke tilladt i buegangene. Boldspil skal primært foregå ved de dertil indrettede pladser samt på græsplænerne længst væk fra bebyggelsen. Der skal vises hensyn overfor fodgængere, kørende trafik samt de parkerede biler. Bilvask Vaskepladsen ud for nr.6 må kun benyttes til beboernes eget køretøj. Vis omtanke og begræns vandforbruget. Fælleslokaler Bebyggelsens fællesrum kan benyttes af alle efter aftale med ejerforeningen. Rummene skal efterlades i ryddet stand. Personlige ejendele må ikke opmagasineres i disse rum. For Mikkelborg Park Side 5

6 bebyggelsens festlokale og beboerlokale gælder særskilte regler. Se venligst Generelt Beboere skal ved udendørs aktiviteter, herunder ved ophold på altaner og terrasser, udvise hensyn til de øvrige beboere. På grund af brandfare må der ikke benyttes grill på terrasser og altaner. Beboere, der ønsker at grille med kul og briketter, skal benytte de grønne områder, dog således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at fodre fugle og dyr på/fra altaner og vinduer samt på fællesarealerne, da det kan tiltrække rotter. Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler. Det henstilles, at beboerne er fleksible og omsorgsfulde over for hinanden. Hørsholm, den 1. februar 2014 Mikkelborg Park Side 6

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere