Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning"

Transkript

1 Ny børneinstitution i Seest

2 Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING BEDØMMELSE BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB: BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik... 25

3 Side 2 af INDLEDNING Kolding Kommune udskrev den 11. september 2013 en totalentreprisekonkurrence omfattende projektering og opførelse af Ny børneinstitution i Seest Efter en forudgående prækvalifikation blev følgende 5 totalentreprenørgrupper valgt: Dansk Bolibyg A/S Pluskontoret A/S D.a.i Arkitekter og ingeniører K.G. Hansen & Sønner Rum as Grontmij Nisgaard Christoffersen A/S Casa Arkitekter Drias Rådgivende ingeniører A/S NJ Gruppen A/S Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S SMAK architects Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Raunstrup A/S Tegnestuen Mejeriet LB Consult Forslag og tilbud blev indleveret og uploadet anonymt den 18. november 2013, hvor tilbudssummer og forbehold blev oplæst af repræsentant for BDO Kommunernes Revision under overværelse af de bydende. Forslag og tilbud er udarbejdet på grundlag af et byggeprogram og betingelser i øvrigt, som Rambøll har udarbejdet i samarbejde med Kolding Kommune.

4 Side 3 af BEDØMMELSE De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projekt og pris, vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Hele bedømmelsen af de 5 indkomne projekter er foregået under opretholdelse af fuld anonymitet i hele bedømmelsesperioden. Ved bedømmelsen af tilbuddene blev følgende delkriterier lagt til grund for vurderingen: 1. Omfang 2. Funktion Helhedsplan Disponering af funktioner Fleksibilitet / fællesudnyttelse 3. Arkitektur 4. Energi / Byggeteknik Bygningsdele - vedligehold Driftsforhold Bedømmelsesgrundlaget er udførligt beskrevet i byggeprogrammet - Tildelingskriterier. Bedømmelsen er foretaget af et udvalg bestående af: Bedømmelsesudvalget: Jørn Dohrmann formand for børneudvalget Claus Friis Lange direktør Børne- og Uddannelsesforv. Merete Lund Westergaard børnechef Thomas Boe direktør By- og Udviklingsforvaltningen Antoinette Nybo Kjeldsen institutionsleder Jannie Gundelac-Taabel børnehaveleder Fagdommer, Poul Janum, Creo Arkitekter a/s (udpeget af Dansk Byggeri s totalentrepriseudvalg) Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Michael P. Madsen afdelingsleder Kommunale Ejendomme Søren Sandberg områdechef Rambøll Kolding Mikael Præstholm ingeniør Rambøll Kolding Per Mønster arkitekt, Kommunale Ejendomme

5 Side 4 af Bedømmelsesprocessens forløb: Totalentreprisetilbuddet består af 4 dele, som er uploadet i digitalt format på projektweb et Ibinder. Desuden er afleveret en fysisk kopi af en del af materialet: Uploadet på Ibinder i PDF-format og afleveret i fysik form i det nedenfor angivne antal identiske kopier: 1. 1 sæt præsentationsmateriale i form af plancher - maks.3 stk af 1,20 x 2,70 m sæt projektmapper indeholdende projektbeskrivelser, udfyldt produkttilbudsliste og omfangstilbudsliste samt tegninger i A3. Uploadet på Ibinder i PDF-format: 3. Dokument mærket Tilbudsliste med udfyldt tilbudsliste. Dokumentet skal alene angives med tilbudsgiverens kendingstal. 4. Dokument mærket Navneseddel + kendingstal med indhold af tilbudsgivers kendingstal, tro og love erklæring samt firmanavn, adresse og underskrift. 2.1 Bedømmelse af tilbud Pointmodel De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af Omfang, Funktion, Arkitektur og Energi/Byggeteknik vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Ved opfyldelse af byggeprogrammet opnås 6 point. Omfang, vægtet 30 % For vurdering af projektets omfang er anvendt de oplyste arealer og funktioner, der er indeholdt i de enkelte tilbud. Oplysningerne er omdannet til et delpointsystem, således at hver kvadratmeter vurderes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet og vægter 80 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Uopvarmede rum vurderes ligeledes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet, og vægter 20 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Dette skyldes, at disse arealer er væsentligt billigere at etablere. Ved opfyldelse af byggeprogrammet opnås 6 point Funktion, vægtet 30 % For tildelingskriteriet funktion gives point efter nedenstående karakteristika. Arkitektur, vægtet 20 % For tildelingskriteriet arkitektur gives point efter nedenstående karakteristika. Energi / Byggeteknik, vægtet 20 % For tildelingskriteriet energi/byggeteknik gives point efter nedenstående karakteristika. Modellen er godkendt inden bedømmelsen.

6 Side 5 af 25 Pointmodel Point Bedømmelse 10 Det usædvanligt kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fremragende forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fremragende 8 Det særdeles kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fortrinlig forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fortrinlig 6 Det kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med god forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som god 4 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet under middel imødekommer udbudsmaterialets ønsker med forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som jævn 2 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet mindre godt opfylder udbudsmaterialets krav og kun i nødvendigt omfang imødekommer udbudsmaterialet ønsker, karakteriseres som tilstrækkelig 0 Det uacceptable tilbud, der ikke opfylder udbudsmaterialets krav karakteriseres som utilstrækkeligt 2.2 Bedømmelsesudvalgets møder 25. november møde i bedømmelsesudvalget: Det blev vedtaget, at alle de indkomne forslag var konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse. De fem forslag blev nummereret som følger: 1 Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Forslagene blev overordnet gennemgået af fagdommer og bygherrerådgiver. 2. december møde i bedømmelsesudvalget: Forslagene blev gennemgået af brugere, fagdommer og bygherrerådgiver. 9. december møde i bedømmelsesudvalget: Indledningsvist gennemgik fagdommer og bygherrerådgiver afklaringsemner fra møde 2. Bedømmelsesudvalget drøftede forslagene og voterede for pointgivning. Herefter blev tilbudslisterne åbnet, hvor det kunne konstateres, at alle projekter overholdte den fastlagte ramme Dog kræver forslag en del ekstra tilkøb for at opfylde byggeprogrammet. Bedømmelsesudvalget voterede og besluttede, hvilket forslag der er det økonomisk mest fordelagtige. Herefter blev navnekuverterne åbnet.

7 Side 6 af BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER 5 totalentreprenører var prækvalificeret til konkurrencen, og alle 5 indleverede et forslag. Forslagene blev gennemgået af BDO Kommunernes Revision, hvorefter bedømmelsesudvalget på 1. møde erklærede alle konditionsmæssige, og samtlige projekter blev optaget til bedømmelse. Bedømmelsen er gennemført anonymt. Alle projektteams er fremkommet med projekter på et meget højt niveau, hvor programforudsætningerne er bearbejdet detaljeret og grundigt. Det er således 5 meget kompetente besvarelser, hvor forfatterne, med forskellige udgangspunkter i hoveddisponeringen, giver meget spændende bud på en fremtidig løsning for en ny børneinstitution i Seest. Generelt gælder det, at forslagsstillerne har løst udfordringerne med de landskabsmæssige kvaliteter og den arkitektoniske udformning som tilknytningen til lokalområdet på vidt forskellige måder. Ligesom også emnerne i målsætningen er vægtet forskelligt. Der er afgivet meget forskellige og spændende forslag til indretning af den nye børneinstitution, hvilket har givet en spændende bedømmelsesproces, hvor fordele og ulemper har været vægtet og debatteret.

8 Side 7 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT Projekt er af et enigt bedømmelsesudvalg udpeget som det mest økonomisk fordelagtige projekt. Stedets Kraft Et rigtig flot projekt der både tager afsæt i stedets kraft med sin beliggenhed på den del af grunden, som giver den fineste udsigt ud over midtbyen og et materialevalg, den gule mursten, der tilpasser sig boligerne på den anden side af gaden. Således skabes et sammenhæng med kvarteret, og samtidig en spændende institution, der giver mange muligheder for et godt børneliv med leg og læring. Nøgleord er inklusion og forskellighed sammen i et stort fællesskab, samt alle de praktiske ting som også er en del af dagligdagen. Det hele er løst med indsigt og som et hjem, der skaleres ned fra det store oversigtlige rum til det enkelte grupperum i et lyst og venligt miljø. Let ankomst og et enkelt flow rundt i bygningen Bygningen er i ét plan med to fløje, der forbindes af en fælles tværbygning, der samtidig danner to lommer som henholdsvis ankomstlomme og en indre gårdhave. Bygningen er udformet med ensidig taghældning mod den indre gård og skaber således en stor differentieret rummelighed indvendig, og solens stråler får også mulighed for at nå gårdhaven udenfor. En meget klar plan, der skaber fuldt overblik, når man træder ind i institutionen både for den besøgende, børn og personale. Fra fællestorvet er der adgang til alt i hele huset. Personalerum mod parkeringspladsen og modsat mod boldbanen ligger gæstegrupperum, gymnastiksal og snoezelrum. Gæstebørn får egen indgang, og grupperummet ligger fint til alle fællesaktiviteter, men alligevel beskyttet. For de faste børn er der flere variable muligheder for forskellige aktiviteter i de samme arealer og rum, og der er ensartet tilgang for alle til institutions mange tilbud. Fra grupperummene er der etableret overdækninger mod øst og vest for rolig leg i den spændende overgang mellem ude og inde. Legeområdet i gårdrummet i relation til energihytten, og den indre gårdhave kan således være udgangspunktet for større ekspeditioner videre ud i landskabet og legeområdet mod Bakkeskolen.

9 Side 8 af BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede evalueringskriterier er bedømmelsesudvalget nået frem til en enstemmig afgørelse om at udpege tilbud og forslag med kendingstallet 60001, som det økonomisk mest fordelagtige. Dette tilbud er udarbejdet af: Totalentreprenør: Dansk Bolibyg A/S Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Pluskontoret A/S D.a.i Arkitekter og ingeniører Jørn Dohrmann Formand Børneudvalget Claus Friis Lange Direktør Børne- og Uddannelsesforv. Thomas Fonnesbæk Boe By- og udviklingsdirektør By- og Udviklingsforvaltningen Merete Lund Westergaard børnechef Børne- og Uddannelsesforv. Antoinette Nybo Kjeldsen Institutionsleder Jannie Gundelac-Taabel Børnehaveleder Poul Janum Arkitektfagdommer Godkendt af bedømmelsesudvalget Kolding, den 17. december 2013

10 Side 9 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG 6.1 Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: K.G. Hansen & Sønner Rum as Grontmij 6,5 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn til god. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1868 m 2 brutto, der generelt opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er de to prioriteter - multirum og ude-/inderum ikke indeholdt, ligesom det også er ærgerligt at den angivende personale tagterrasse ikke er indeholdt. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet.

11 Side 10 af 25 Ankomstområdet og parkeringspladsen er behandlet i begrænset omfang, og der savnes hensyntagen til taxaaflevering af specialbørnehavebørnene. Legepladsen virker veldisponeret. Det må dog betragtes som en mangel, at der i projektet tilsyneladende ikke er indarbejdet støjhegn eller lignende mod Seestvej, hvilket betyder, at området syd for bygningen ikke umiddelbart kan anvendes som opholdsareal/legeplads Funktion Forslagets funktion vurderes fortrinlig. Helhedsplan Projektet lever med sin todeling fint op til ønsket om den lille institution i den store og samlingen af to specialstuer og 2 almindelige stuer omkring de pædagogiske køkkener i hver ende af bygningen løser fornuftigt byggeprogrammets ønsker til den overordnede indretning. Placeringen af administrationen på 1. sal er med til at reducere bygningens fodaftryk på grunden og giver dermed mere plads til legepladsen. Det er samtidig også med til at give kortere gange, men giver også udfordringer i forhold til den daglige ledelse, som bliver mere adskilt fra børnene. Der savnes i projektet hensyntagen til børn, der skal afleveres med taxa. Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i fin overensstemmelse med ønskerne fra brugerne. Det centrale ankomsttorv virker både funktionelt og hyggeligt med plads til kreativitet og infosted. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er gode. Der savnes dog brændeovne i fællesrummet, specielt når det tages i betragtning, at orangeriet med tilhørende brændeovne er tilkøb. Soverummene er placeret således, at man skal udenfor for at komme ind i dem, hvilket ikke følger byggeprogrammet. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog savnes der opdeling af de enkelte grupperum, og de samlede garderober kan være en udfordring for børnene i specialbørnehaven. Personaleafdelingen er funktionelt indrettet, og fordelingen af mødelokalerne i bygningen er positiv. Placeringen af servicefunktionerne centralt i huset er ligeledes hensigtsmæssig. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering rummer mange muligheder for fleksibilitet i opstillinger for leg og læring. Fællesrum og grupperum er meget transparente og dermed polyvalente med mulighed for indkik eller aflukning for mindre grupper. Der er også stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter, der formidles fint med glidende overgang fra fællesrum under det store tags beskyttende overdækning. Specielt fremhæves stor fleksibilitet på ankomst og fællestorv, hvor multirum og gymnastiksal kan blive en meget aktiv del af hele torvets pædagogiske aktiviteter.

12 Side 11 af 25 Byggeteknisk giver den valgt løsning relativt mange bærende og stabiliserende vægge, hvilket reducerer mulighederne for fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god til fortrinlig. Daginstitutionens udformning og placering på grunden tager afsæt i stedets karakteristika, med det let faldende terræn, den eksisterende beplantning og udsigt til fælles boldplads, samt den storslåede udsigt og i kontekst med den grønne kile mod ådalen. Det faldende terræn på grunden har stor indflydelse på bygningens arkitektur og udformning, hvor en horisontal tagskive dels skaber pavillonkarakter, men også synliggør terrænspræng og nuancerede rumligheder inde i bygningen. Den store tagskive opdeles i to enheder, som hver især skaber overdækning over en børnehaveenhed. I mødet mellem de to tage skabes der et fællesareal med stor rumhøjde for gymnastiksal, multirum samt kreative funktioner og hovedankomst. Som omdrejningspunkt for alle funktioner placeres personalefaciliteter på 1.sal og dermed markeres særskilt og skaber kortere gangafstand mellem børnehaveenhederne. En meget dynamisk formgivning der arbejder med rummeligheder vertikalt og horisontalt, men også at den indre fordeling af hovedfunktioner kan aflæses meget præcist i eksteriøret. For specialbørnehaven er det ikke hensigtsmæssigt med niveauspring inde i bygningen, men dommerkomitéen er dog af den opfattelse, at hoveddisponeringen er så stærk, at den kan fastholdes uden indvendige terrænspring og dermed de meget pladskrævende ramper og trapper. Ankomsten til bygningen ligger ind til fællestorv og fællesfaciliteter. Hyggeligt funktionelt ankomsttorv med plads til infosted og kreativitet. Gæstedagplejen er meget centralt placeret og med egen indgang udefra og tæt på multirum, torv og gymnastikrum En meget klar disponering med en central fordeling ud til de to børnehaveenheder både synligt og nemt at komme til. Garderoberne er åbne og dermed ikke hensigtsmæssige for børn med handicap, hvor der kan være for mange forstyrrelser. Projektet opfylder meget fint ønsket om, at hver ende har to specialstuer og to almenstuer omkring et fællesområde, hvor der er mulighed for integration og inklusion med mulighed for nemt at trække sig tilbage på stuen. Personaleafdelingen er meget funktionelt indrettet, men der er stor tvivl omkring det hensigtsmæssige i at personalet er på 1.sal ud over en mere komprimeret bygning med kortere internt flow. Det store tag giver fine overdækkede overgange mellem ude og inde og netop her, er det rigtig spændende for børnene at lege. Det er meget positivt at udearealerne er separeret øst/vest fra henholdsvis specialgrupperum og de almindelige grupperum. Bygningens placering, og den knækkede form, giver en meget fin ligeværdig udnyttelse af grunden både mod øst og vest. Legpladsen er opdelt i små landskabs/legelommer, der bindes sammen af cykelbanen, så der er mulighed for vild til rolig leg.

13 Side 12 af Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres med lette bærende konstruktioner i træ, hvilket generelt må betragtes at give en lavere robusthed end eksempelvis betonelementer. Der savnes i projektet en angivelse af, hvorledes de bærende konstruktioner i den del af bygningen, der er i to etager, udføres. Facaderne er hovedsagligt udført med let beklædning, dog er facaderne på 1. sal i tegl. De lette facadeplader vil umiddelbart kræve mere vedligehold end eksempelvis tegl eller betonfacader, dog vil bygningens relativt store udhæng have en positiv virkning. Driftsforhold Forslaget opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse Forudsætninger for overholdelse af lavenergiklasse 2015 er ikke næremere beskrevet i forslaget. Bygningens udhæng fungerer som solafskærmning, hvorved varmetilførslen fra solen har mindre indflydelse på indeklimaet. Teknisk opfylder forslaget byggeprogrammet ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er ikke nærmere beskrevet, men forventes tilsluttet CTSanlægget jf. krav fra byggeprogrammet. Det sikres, at indeklimakravene formuleret i byggeprogrammet er overholdt. Brandteknisk vurderes projektet som værende sparsomt behandlet. Brandredegørelse angiver udførelse med en brandsektion og uden sprinkling, hvilket er i strid med Eksempelsamlingen. Brandsektioneringen og flugtvejsforhold fra bla. snozelrummet skal bearbejdes og afklares med myndighederne

14 Side 13 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: NJ Gruppen A/S Arkitektfirma: Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S / SMAK arcihtects Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 4,7 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1719 m 2 brutto, der i hovedtræk opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er depotrum og udetoiletter nedprioriteret i forhold til fællesrum, og det ses som en udfordring for projektet, at teknikrummene tilsyneladende er lagt ind i depotrummene. Tilbuddet indeholder desuden også en belysningsløsning med mindre funktionalitet og større driftsudgifter end den, der er foreskrevet i byggeprogrammet. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet. Ankomstområdet virker gennemført med mulighed for kiss and ride fra parkeringspladsen. Selve parkeringspladsen er dog kun behandlet i begrænset omfang. Legepladsen virker veldisponeret. Det må dog betragtes som et problem, at der i projektet tilsyneladende ikke er indarbejdet støjhegn eller lignende mod Seestvej, hvilket betyder, at området syd og sydvest for bygningen ikke må anvendes som opholdsareal/legeplads.

15 Side 14 af Funktion Forslagets funktion vurderes jævn til god. Helhedsplan Bygningens opdeling i henholdsvis special- og almindelige børnehave lever ikke op til brugernes ønsker om en tvillingebørnehave, hvor to specialgrupper er sammen med to almindelige grupper. Løsningen med Kiss and rider taxa aflevering og indgang i midten af bygningen virker funktionel og god. Grupperummenes orientering mod den fælles legeplads giver et godt overblik. Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i overensstemmelse med ønskerne fra brugerne, men udfordres af, at der mangler depotplad,s da disse både er reduceret ift. byggeprogrammet og samtidig også skal anvendes til teknikrum, hvilket vil belaste de øvrige funktioner. Bygningens indretning giver relativt meget gangareal. Her betragtes den indbyggede legevæg dog som positiv. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er gode. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog savnes der opdeling af de enkelte grupperum. Personaleafdelingens indretning virker umiddelbart praktisk, men for åben i området omkring personalerum og personalekontor. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering burde give stor fleksibilitet i alternativ anvendelse af de forskellige rum og fleksibilitet i opstillinger for leg og læring, men de lange gangarealer låser for ombytninger på tværs, og fællesarealerne er så små at de fastlåses i sin funktion. Gymnastiksalens åbningsmulighed i grupperummenes fællesareal mod nord er ikke et reelt mertilbud, men to funktioner på samme areal. Skydedørene mellem grupperummene og sammenlægningen af multirummene giver også fleksibilitet - brugerne vurderer dog ikke, at dette vil have den store anvendelighed i dagligdagen. Der er stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter der formidles fint med glidende overgang fra fællesrum under det store tags beskyttende overdækning. Byggeteknisk giver den valgt løsning relativt mange bærende og stabiliserende vægge, hvilket reducerer mulighederne for fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god. Den nye børneinstitution er placeret langs den østlige skelgrænse med direkte adgangsforhold fra parkeringspladsen. Bygningen er udformet dynamisk i en flerleddet rumopdeling på tværs og en langstrakt zonedeling på langs af grunden. Et meget spændende overordnet greb, der følger landskabskilen mod centrum, og som samtidig entydigt vender sekundære funktioner i huset mod den rationelle parkeringsplads og de primære funktioner mod det varme syd og mest vest.

16 Side 15 af 25 Som adkomst er der skabt en meget fin bugtning i bygningskroppen, som inviterer og klart adviserer hovedindgangen. Her er også indkørsel for taxaaflevering, Kiss and ride med fine ind- og udkørselsforhold og samtidig gode forhold for placering af cykel og klapvognsparkering i begrønnet skur. Alle grupperum er placeret parvis mod vest med toilet- og garderobefaciliteter ved indgangene til grupperummene. Omklædning i garderoberne vil spærre for adgangen til rummene og for børn med handicap, kan der opstå for mange sanseforstyrrelser. Det er en ulempe, at alle grupperum henvender sig ud til gangområde og ikke umiddelbart til fællesrum, så hver ende har to specialstuer og to almenstuer omkring et fællesområde med mulighed for en mere direkte integration og inklusion mellem børn med og uden handicap. Det er meget positivt, at gangene har en integreret legevæg, som vil fungere rigtig godt og også er et meget spændende arkitektonisk element, der skaber rigtig mange legerum på få kvadratmeter. For specialbørnehaven er det ikke hensigtsmæssigt med niveauspring inde i bygningen, men dommerkomitéen er dog af den opfattelse, at hoveddisponeringen kan fastholdes uden indvendige terrænspring. I den nordlige ende tager gymnastiksalen meget plads fra fællesrummet, og tilsvarende er fællestorvet reduceret af møderum. Det store tag giver fine overdækkede overgange mellem ude og inde og netop her, hvor det er rigtig spændende for børnene at lege. Alle grupperum har ligeværdig tilgang til de overdækkede terrasser og alle mod den varme sol fra vest. Bygningens knækkede form giver en oplevelse af bevægelse, og deler det lange forløb op. Landskabsplanen følger den zoneopdelte struktur med langsgående og leddelte opdelinger. Det skaber én meget flot have og landskabsplan, hvor der skabes en ligeværdighed i rumoplevelsen mellem ude eller inde. Legepladsen er opdelt i små landskabs/legelommer, der bindes sammen af cykelbanen, så der er mulighed for vild til rolig leg Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes jævn. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres med bærende og stabiliserende vægge i helvægselementer i beton eller letbeton. Tagkonstruktionen opbygges af gitterspær m. en stabiliserende loftskive. Løsningen betragtes at give en fornuftig robusthed. Facaderne er hovedsagligt udført med betonsandwichelementer dog med lette facader beklædt med facadeplader mod legepladsen. Betonsandwichelementerne medfører, at behovet for vedligehold er begrænset. Dog vil de lette facadeplader umiddelbart kræve mere vedligeholdelse, men her vil bygningens relativt store udhæng mod legepladsen have en positiv virkning. Driftsforhold Forslaget har ikke vedlagt en energiberegning eller forudsætninger til overholdelse af en energiberegning. Det forudsættes, at de opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse Teknisk er forslaget begrænset beskrevet, men det forudsættes at byggeprogrammet følges ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er tilslut-

17 Side 16 af 25 tet CTS-anlægget og det er sikret, at indeklimakravene formuleret i byggeprogrammet er overholdt. Projektet lever ikke op til byggeprogrammetskrav om LED-belysning, men der er i stedet anvendt T5 armaturer hvilket vil medføre ekstra udgifter i forbindelse med vedligeholdes og drift. Og desuden også medfører at der ikke er mulighed for farvetemperatur regulering i grupperummene som angivet i byggeprogrammet. Brandteknisk er projektet sparsom beskrevet, men vurderes dog ikke som problematisk. Det bemærkes dog, at løsningen med indlæggende møderum m. mulighed observation skal afklares m. myndighederne.

18 Side 17 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Raunstrup A/S Tegnestuen Mejeriet LB Consult 5,6 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn til god. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1858 m 2 brutto, der i hovedtræk opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er garderobearealerne prioriteret frem for depotrummene, og ude-/inderummet er ikke indeholdt i tilbuddet. Godt 150 netto m 2 går til fordelingsarealer uden anden anvendelse. Tilbuddet indeholde desuden heller ikke garderobefaciliteter samt hvidevarer. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet Funktion Forslagets funktion vurderes jævn til god. Helhedsplan Overordnet set følger projektet brugernes ønske om en opdeling i to enheder med 2 specialgrupper og 2 børnehave grupper i hver, men placeringen af fællesrum og køkkener fjernt fra hjertet af gruppen fungerer ikke efter hensigten. Administrations- og serviceafdelingen samt fordelingsgangene igennem dem virker uhensigtsmæssigt og giver meget spildplads. Bygningens udformning og placering på grunden gør, at en stor del af legepladsen kommer til at ligge i stor afstand fra bygningen.

19 Side 18 af 25 Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i overensstemmelse med ønskerne fra brugerne. Dog giver bygningens indretning relativt meget gangareal. Den beskrevne transparens ved indeliggende multirum og gymnastiksalen er ikke hensigtsmæssig i forhold til specialbørnehavebørnene, som let bliver distraherede. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er placeret for fjernt ift. specialbørnehavegrupperne til at fungere i hverdagen. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog vurderes de åbne garderober at være en udfordring for specialbørnehavebørnene. Personaleafdelingens ligger fjernt fra børnehaven og børnene både med hensyn til placering og indretning Arkitektur Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering giver ikke en stor fleksibilitet i alternativ anvendelse af de forskellige rum og fleksibilitet i opstillinger for leg og læring. De lange gangarealer låser for ombytninger på tværs, og fællesarealerne er isoleret som egne rumdannelser uden direkte kontakt til grupperum. Gymnastiksalen ligger tilsvarende langs to gangarealer uden mulighed for at åbne sig mod fællesarealer for større anvendelse og fleksibilitet. Der er stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter, der formidles fint med glidende overgang fra grupperum med beskyttende overdækning. Det er i tilbudsmaterialet synliggjort, at der byggeteknisk er anvendt en løsning, hvor en stor del af væggene er opført som lette ikke bærende vægge, hvilket giver fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen. Forslagets arkitektur vurderes god. Det arkitektoniske hovedgreb er inspireret af stedets kvaliteter med Bakkeskolens stramme og regulære bygningsform som en fritliggende bygning i det grønne landskabsdrag. Børneinstitutionen er således en rektangulær U-formet bygning, der indrettes med et stort indre gårdrum, som alle grupperummene orienterer sig ud mod. Grupperummene forskydes og drejes, så de får en dansende bevægelse og skaber forskydninger og små nicher langs gangarealerne. De overordnede funktioner er op delt i to hovedområder med børnenes univers omkring den indre gårdhave, og de sekundære funktioner er samlet ud mod Seestvej. Ankomst til bygningen er direkte fra parkeringspladsen af en fælles hovedindgang. En hovedindgang som markerer sig fint og er nem at komme til fra parkeringspladsen, men som med sin placering på siden af den symmetriske bygning, skævvrider hele det indre flow rundt i bygningen. Der mangler således plads til fælles modtagelse ved indgangen, og grupperummene samler sig ikke omkring et fællesrum, hvor børnene fra specialstuerne og fra almenstuerne kan mødes, og hvor der er mulighed for integration og inklusion med korte afstande for et tilbagetog til tryghed på egen stue. Alle funktioner er forbundet med relative smalle gangforløb, som dog udvides langs grupperummene. Gæstedagplejen har fin placering ved ankomst, men mangler en større naturlig nærhed til fælles funktioner som gymnastiksal og udeområderne.

20 Side 19 af 25 Dommerkomiteen vurderer, at alle, både børnene og personalet, bliver visuelt isoleret rum for rum, med manglende oversigt over den samlede institution. Bygningens U-form med alle grupperummene ud mod fælles indre gårdhave har givet mulighed for en totrins opdeling af en parklegeplads. Den indre gårdhave kan således være udgangspunktet for større ekspeditioner videre ud i landskabet mod Bakkeskolen Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god til fortrinlig. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres m. bærende og stabiliserende vægge i helvægselementer i letbeton. Tagkonstruktionen udføres i forspændte huldækelementer. Løsningen betragtes at give en god robusthed. Facaderne er hovedsagligt udført med tegl, dog med lette facader beklædt med facadeplader mod legepladsen. Teglfacaderne medfører, at behovet for vedligehold er begrænset, dog vil de lette facadeplader umiddelbart kræve mere vedligehold. Driftsforhold Forslaget opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse 2015 uden aktive tiltag som eksempelvis solceller. Bygningen består af tunge konstruktionsdele for at modvirke pludselige temperaturudsving. Der monteres samtidig solafskærmning i nødvendigt omfang til sikring af det termiske indeklima. Teknisk opfylder forslaget byggeprogrammet ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er ikke nærmere beskrevet men forventes tilsluttet CTSanlægget jf. krav fra byggeprogrammet. Brandteknisk har projektet nogle udfordringer omkring indeliggende multirum og gymnastiksal Desuden opfylder de indeliggende rum ikke kravet om direkte udkig til det fri.

KOLDING SUNDHEDSCENTER Bedømmelsesudvalgets betænkning

KOLDING SUNDHEDSCENTER Bedømmelsesudvalgets betænkning KOLDING SUNDHEDSCENTER Side 1 af 27 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Titel Bedømmelse af tilbud Dato 23. september 2013 Til De bydende Fra Bedømmelsesudvalget 1. Baggrund Fredensborg Kommune udskrev

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Othello. - et cirkulært plejecenter. - facadeelementer - den lette løsning! Plejecenter i Fredericia er inspireret af Shakespeares Globe Theater

Othello. - et cirkulært plejecenter. - facadeelementer - den lette løsning! Plejecenter i Fredericia er inspireret af Shakespeares Globe Theater Othello - et cirkulært plejecenter Plejecenter i Fredericia er inspireret af Shakespeares Globe Theater - facadeelementer - den lette løsning! Taasinge Træ A/S Bjernemarksvej 54 5700 Svendborg Tlf. 62225455

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Dommerbetænkning. Kolding Kommune. Bramdrupdam Bofællesskaber. 22. november 2012. Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding

Dommerbetænkning. Kolding Kommune. Bramdrupdam Bofællesskaber. 22. november 2012. Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Kolding Kommune 22. november 2012 Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Afgørelse...

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere