Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning"

Transkript

1 Ny børneinstitution i Seest

2 Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING BEDØMMELSE BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB: BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik... 25

3 Side 2 af INDLEDNING Kolding Kommune udskrev den 11. september 2013 en totalentreprisekonkurrence omfattende projektering og opførelse af Ny børneinstitution i Seest Efter en forudgående prækvalifikation blev følgende 5 totalentreprenørgrupper valgt: Dansk Bolibyg A/S Pluskontoret A/S D.a.i Arkitekter og ingeniører K.G. Hansen & Sønner Rum as Grontmij Nisgaard Christoffersen A/S Casa Arkitekter Drias Rådgivende ingeniører A/S NJ Gruppen A/S Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S SMAK architects Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Raunstrup A/S Tegnestuen Mejeriet LB Consult Forslag og tilbud blev indleveret og uploadet anonymt den 18. november 2013, hvor tilbudssummer og forbehold blev oplæst af repræsentant for BDO Kommunernes Revision under overværelse af de bydende. Forslag og tilbud er udarbejdet på grundlag af et byggeprogram og betingelser i øvrigt, som Rambøll har udarbejdet i samarbejde med Kolding Kommune.

4 Side 3 af BEDØMMELSE De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projekt og pris, vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Hele bedømmelsen af de 5 indkomne projekter er foregået under opretholdelse af fuld anonymitet i hele bedømmelsesperioden. Ved bedømmelsen af tilbuddene blev følgende delkriterier lagt til grund for vurderingen: 1. Omfang 2. Funktion Helhedsplan Disponering af funktioner Fleksibilitet / fællesudnyttelse 3. Arkitektur 4. Energi / Byggeteknik Bygningsdele - vedligehold Driftsforhold Bedømmelsesgrundlaget er udførligt beskrevet i byggeprogrammet - Tildelingskriterier. Bedømmelsen er foretaget af et udvalg bestående af: Bedømmelsesudvalget: Jørn Dohrmann formand for børneudvalget Claus Friis Lange direktør Børne- og Uddannelsesforv. Merete Lund Westergaard børnechef Thomas Boe direktør By- og Udviklingsforvaltningen Antoinette Nybo Kjeldsen institutionsleder Jannie Gundelac-Taabel børnehaveleder Fagdommer, Poul Janum, Creo Arkitekter a/s (udpeget af Dansk Byggeri s totalentrepriseudvalg) Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Michael P. Madsen afdelingsleder Kommunale Ejendomme Søren Sandberg områdechef Rambøll Kolding Mikael Præstholm ingeniør Rambøll Kolding Per Mønster arkitekt, Kommunale Ejendomme

5 Side 4 af Bedømmelsesprocessens forløb: Totalentreprisetilbuddet består af 4 dele, som er uploadet i digitalt format på projektweb et Ibinder. Desuden er afleveret en fysisk kopi af en del af materialet: Uploadet på Ibinder i PDF-format og afleveret i fysik form i det nedenfor angivne antal identiske kopier: 1. 1 sæt præsentationsmateriale i form af plancher - maks.3 stk af 1,20 x 2,70 m sæt projektmapper indeholdende projektbeskrivelser, udfyldt produkttilbudsliste og omfangstilbudsliste samt tegninger i A3. Uploadet på Ibinder i PDF-format: 3. Dokument mærket Tilbudsliste med udfyldt tilbudsliste. Dokumentet skal alene angives med tilbudsgiverens kendingstal. 4. Dokument mærket Navneseddel + kendingstal med indhold af tilbudsgivers kendingstal, tro og love erklæring samt firmanavn, adresse og underskrift. 2.1 Bedømmelse af tilbud Pointmodel De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af Omfang, Funktion, Arkitektur og Energi/Byggeteknik vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Ved opfyldelse af byggeprogrammet opnås 6 point. Omfang, vægtet 30 % For vurdering af projektets omfang er anvendt de oplyste arealer og funktioner, der er indeholdt i de enkelte tilbud. Oplysningerne er omdannet til et delpointsystem, således at hver kvadratmeter vurderes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet og vægter 80 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Uopvarmede rum vurderes ligeledes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet, og vægter 20 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Dette skyldes, at disse arealer er væsentligt billigere at etablere. Ved opfyldelse af byggeprogrammet opnås 6 point Funktion, vægtet 30 % For tildelingskriteriet funktion gives point efter nedenstående karakteristika. Arkitektur, vægtet 20 % For tildelingskriteriet arkitektur gives point efter nedenstående karakteristika. Energi / Byggeteknik, vægtet 20 % For tildelingskriteriet energi/byggeteknik gives point efter nedenstående karakteristika. Modellen er godkendt inden bedømmelsen.

6 Side 5 af 25 Pointmodel Point Bedømmelse 10 Det usædvanligt kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fremragende forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fremragende 8 Det særdeles kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fortrinlig forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fortrinlig 6 Det kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med god forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som god 4 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet under middel imødekommer udbudsmaterialets ønsker med forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som jævn 2 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet mindre godt opfylder udbudsmaterialets krav og kun i nødvendigt omfang imødekommer udbudsmaterialet ønsker, karakteriseres som tilstrækkelig 0 Det uacceptable tilbud, der ikke opfylder udbudsmaterialets krav karakteriseres som utilstrækkeligt 2.2 Bedømmelsesudvalgets møder 25. november møde i bedømmelsesudvalget: Det blev vedtaget, at alle de indkomne forslag var konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse. De fem forslag blev nummereret som følger: 1 Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Forslagene blev overordnet gennemgået af fagdommer og bygherrerådgiver. 2. december møde i bedømmelsesudvalget: Forslagene blev gennemgået af brugere, fagdommer og bygherrerådgiver. 9. december møde i bedømmelsesudvalget: Indledningsvist gennemgik fagdommer og bygherrerådgiver afklaringsemner fra møde 2. Bedømmelsesudvalget drøftede forslagene og voterede for pointgivning. Herefter blev tilbudslisterne åbnet, hvor det kunne konstateres, at alle projekter overholdte den fastlagte ramme Dog kræver forslag en del ekstra tilkøb for at opfylde byggeprogrammet. Bedømmelsesudvalget voterede og besluttede, hvilket forslag der er det økonomisk mest fordelagtige. Herefter blev navnekuverterne åbnet.

7 Side 6 af BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER 5 totalentreprenører var prækvalificeret til konkurrencen, og alle 5 indleverede et forslag. Forslagene blev gennemgået af BDO Kommunernes Revision, hvorefter bedømmelsesudvalget på 1. møde erklærede alle konditionsmæssige, og samtlige projekter blev optaget til bedømmelse. Bedømmelsen er gennemført anonymt. Alle projektteams er fremkommet med projekter på et meget højt niveau, hvor programforudsætningerne er bearbejdet detaljeret og grundigt. Det er således 5 meget kompetente besvarelser, hvor forfatterne, med forskellige udgangspunkter i hoveddisponeringen, giver meget spændende bud på en fremtidig løsning for en ny børneinstitution i Seest. Generelt gælder det, at forslagsstillerne har løst udfordringerne med de landskabsmæssige kvaliteter og den arkitektoniske udformning som tilknytningen til lokalområdet på vidt forskellige måder. Ligesom også emnerne i målsætningen er vægtet forskelligt. Der er afgivet meget forskellige og spændende forslag til indretning af den nye børneinstitution, hvilket har givet en spændende bedømmelsesproces, hvor fordele og ulemper har været vægtet og debatteret.

8 Side 7 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT Projekt er af et enigt bedømmelsesudvalg udpeget som det mest økonomisk fordelagtige projekt. Stedets Kraft Et rigtig flot projekt der både tager afsæt i stedets kraft med sin beliggenhed på den del af grunden, som giver den fineste udsigt ud over midtbyen og et materialevalg, den gule mursten, der tilpasser sig boligerne på den anden side af gaden. Således skabes et sammenhæng med kvarteret, og samtidig en spændende institution, der giver mange muligheder for et godt børneliv med leg og læring. Nøgleord er inklusion og forskellighed sammen i et stort fællesskab, samt alle de praktiske ting som også er en del af dagligdagen. Det hele er løst med indsigt og som et hjem, der skaleres ned fra det store oversigtlige rum til det enkelte grupperum i et lyst og venligt miljø. Let ankomst og et enkelt flow rundt i bygningen Bygningen er i ét plan med to fløje, der forbindes af en fælles tværbygning, der samtidig danner to lommer som henholdsvis ankomstlomme og en indre gårdhave. Bygningen er udformet med ensidig taghældning mod den indre gård og skaber således en stor differentieret rummelighed indvendig, og solens stråler får også mulighed for at nå gårdhaven udenfor. En meget klar plan, der skaber fuldt overblik, når man træder ind i institutionen både for den besøgende, børn og personale. Fra fællestorvet er der adgang til alt i hele huset. Personalerum mod parkeringspladsen og modsat mod boldbanen ligger gæstegrupperum, gymnastiksal og snoezelrum. Gæstebørn får egen indgang, og grupperummet ligger fint til alle fællesaktiviteter, men alligevel beskyttet. For de faste børn er der flere variable muligheder for forskellige aktiviteter i de samme arealer og rum, og der er ensartet tilgang for alle til institutions mange tilbud. Fra grupperummene er der etableret overdækninger mod øst og vest for rolig leg i den spændende overgang mellem ude og inde. Legeområdet i gårdrummet i relation til energihytten, og den indre gårdhave kan således være udgangspunktet for større ekspeditioner videre ud i landskabet og legeområdet mod Bakkeskolen.

9 Side 8 af BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede evalueringskriterier er bedømmelsesudvalget nået frem til en enstemmig afgørelse om at udpege tilbud og forslag med kendingstallet 60001, som det økonomisk mest fordelagtige. Dette tilbud er udarbejdet af: Totalentreprenør: Dansk Bolibyg A/S Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Pluskontoret A/S D.a.i Arkitekter og ingeniører Jørn Dohrmann Formand Børneudvalget Claus Friis Lange Direktør Børne- og Uddannelsesforv. Thomas Fonnesbæk Boe By- og udviklingsdirektør By- og Udviklingsforvaltningen Merete Lund Westergaard børnechef Børne- og Uddannelsesforv. Antoinette Nybo Kjeldsen Institutionsleder Jannie Gundelac-Taabel Børnehaveleder Poul Janum Arkitektfagdommer Godkendt af bedømmelsesudvalget Kolding, den 17. december 2013

10 Side 9 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG 6.1 Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: K.G. Hansen & Sønner Rum as Grontmij 6,5 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn til god. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1868 m 2 brutto, der generelt opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er de to prioriteter - multirum og ude-/inderum ikke indeholdt, ligesom det også er ærgerligt at den angivende personale tagterrasse ikke er indeholdt. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet.

11 Side 10 af 25 Ankomstområdet og parkeringspladsen er behandlet i begrænset omfang, og der savnes hensyntagen til taxaaflevering af specialbørnehavebørnene. Legepladsen virker veldisponeret. Det må dog betragtes som en mangel, at der i projektet tilsyneladende ikke er indarbejdet støjhegn eller lignende mod Seestvej, hvilket betyder, at området syd for bygningen ikke umiddelbart kan anvendes som opholdsareal/legeplads Funktion Forslagets funktion vurderes fortrinlig. Helhedsplan Projektet lever med sin todeling fint op til ønsket om den lille institution i den store og samlingen af to specialstuer og 2 almindelige stuer omkring de pædagogiske køkkener i hver ende af bygningen løser fornuftigt byggeprogrammets ønsker til den overordnede indretning. Placeringen af administrationen på 1. sal er med til at reducere bygningens fodaftryk på grunden og giver dermed mere plads til legepladsen. Det er samtidig også med til at give kortere gange, men giver også udfordringer i forhold til den daglige ledelse, som bliver mere adskilt fra børnene. Der savnes i projektet hensyntagen til børn, der skal afleveres med taxa. Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i fin overensstemmelse med ønskerne fra brugerne. Det centrale ankomsttorv virker både funktionelt og hyggeligt med plads til kreativitet og infosted. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er gode. Der savnes dog brændeovne i fællesrummet, specielt når det tages i betragtning, at orangeriet med tilhørende brændeovne er tilkøb. Soverummene er placeret således, at man skal udenfor for at komme ind i dem, hvilket ikke følger byggeprogrammet. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog savnes der opdeling af de enkelte grupperum, og de samlede garderober kan være en udfordring for børnene i specialbørnehaven. Personaleafdelingen er funktionelt indrettet, og fordelingen af mødelokalerne i bygningen er positiv. Placeringen af servicefunktionerne centralt i huset er ligeledes hensigtsmæssig. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering rummer mange muligheder for fleksibilitet i opstillinger for leg og læring. Fællesrum og grupperum er meget transparente og dermed polyvalente med mulighed for indkik eller aflukning for mindre grupper. Der er også stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter, der formidles fint med glidende overgang fra fællesrum under det store tags beskyttende overdækning. Specielt fremhæves stor fleksibilitet på ankomst og fællestorv, hvor multirum og gymnastiksal kan blive en meget aktiv del af hele torvets pædagogiske aktiviteter.

12 Side 11 af 25 Byggeteknisk giver den valgt løsning relativt mange bærende og stabiliserende vægge, hvilket reducerer mulighederne for fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god til fortrinlig. Daginstitutionens udformning og placering på grunden tager afsæt i stedets karakteristika, med det let faldende terræn, den eksisterende beplantning og udsigt til fælles boldplads, samt den storslåede udsigt og i kontekst med den grønne kile mod ådalen. Det faldende terræn på grunden har stor indflydelse på bygningens arkitektur og udformning, hvor en horisontal tagskive dels skaber pavillonkarakter, men også synliggør terrænspræng og nuancerede rumligheder inde i bygningen. Den store tagskive opdeles i to enheder, som hver især skaber overdækning over en børnehaveenhed. I mødet mellem de to tage skabes der et fællesareal med stor rumhøjde for gymnastiksal, multirum samt kreative funktioner og hovedankomst. Som omdrejningspunkt for alle funktioner placeres personalefaciliteter på 1.sal og dermed markeres særskilt og skaber kortere gangafstand mellem børnehaveenhederne. En meget dynamisk formgivning der arbejder med rummeligheder vertikalt og horisontalt, men også at den indre fordeling af hovedfunktioner kan aflæses meget præcist i eksteriøret. For specialbørnehaven er det ikke hensigtsmæssigt med niveauspring inde i bygningen, men dommerkomitéen er dog af den opfattelse, at hoveddisponeringen er så stærk, at den kan fastholdes uden indvendige terrænspring og dermed de meget pladskrævende ramper og trapper. Ankomsten til bygningen ligger ind til fællestorv og fællesfaciliteter. Hyggeligt funktionelt ankomsttorv med plads til infosted og kreativitet. Gæstedagplejen er meget centralt placeret og med egen indgang udefra og tæt på multirum, torv og gymnastikrum En meget klar disponering med en central fordeling ud til de to børnehaveenheder både synligt og nemt at komme til. Garderoberne er åbne og dermed ikke hensigtsmæssige for børn med handicap, hvor der kan være for mange forstyrrelser. Projektet opfylder meget fint ønsket om, at hver ende har to specialstuer og to almenstuer omkring et fællesområde, hvor der er mulighed for integration og inklusion med mulighed for nemt at trække sig tilbage på stuen. Personaleafdelingen er meget funktionelt indrettet, men der er stor tvivl omkring det hensigtsmæssige i at personalet er på 1.sal ud over en mere komprimeret bygning med kortere internt flow. Det store tag giver fine overdækkede overgange mellem ude og inde og netop her, er det rigtig spændende for børnene at lege. Det er meget positivt at udearealerne er separeret øst/vest fra henholdsvis specialgrupperum og de almindelige grupperum. Bygningens placering, og den knækkede form, giver en meget fin ligeværdig udnyttelse af grunden både mod øst og vest. Legpladsen er opdelt i små landskabs/legelommer, der bindes sammen af cykelbanen, så der er mulighed for vild til rolig leg.

13 Side 12 af Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres med lette bærende konstruktioner i træ, hvilket generelt må betragtes at give en lavere robusthed end eksempelvis betonelementer. Der savnes i projektet en angivelse af, hvorledes de bærende konstruktioner i den del af bygningen, der er i to etager, udføres. Facaderne er hovedsagligt udført med let beklædning, dog er facaderne på 1. sal i tegl. De lette facadeplader vil umiddelbart kræve mere vedligehold end eksempelvis tegl eller betonfacader, dog vil bygningens relativt store udhæng have en positiv virkning. Driftsforhold Forslaget opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse Forudsætninger for overholdelse af lavenergiklasse 2015 er ikke næremere beskrevet i forslaget. Bygningens udhæng fungerer som solafskærmning, hvorved varmetilførslen fra solen har mindre indflydelse på indeklimaet. Teknisk opfylder forslaget byggeprogrammet ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er ikke nærmere beskrevet, men forventes tilsluttet CTSanlægget jf. krav fra byggeprogrammet. Det sikres, at indeklimakravene formuleret i byggeprogrammet er overholdt. Brandteknisk vurderes projektet som værende sparsomt behandlet. Brandredegørelse angiver udførelse med en brandsektion og uden sprinkling, hvilket er i strid med Eksempelsamlingen. Brandsektioneringen og flugtvejsforhold fra bla. snozelrummet skal bearbejdes og afklares med myndighederne

14 Side 13 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: NJ Gruppen A/S Arkitektfirma: Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S / SMAK arcihtects Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 4,7 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1719 m 2 brutto, der i hovedtræk opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er depotrum og udetoiletter nedprioriteret i forhold til fællesrum, og det ses som en udfordring for projektet, at teknikrummene tilsyneladende er lagt ind i depotrummene. Tilbuddet indeholder desuden også en belysningsløsning med mindre funktionalitet og større driftsudgifter end den, der er foreskrevet i byggeprogrammet. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet. Ankomstområdet virker gennemført med mulighed for kiss and ride fra parkeringspladsen. Selve parkeringspladsen er dog kun behandlet i begrænset omfang. Legepladsen virker veldisponeret. Det må dog betragtes som et problem, at der i projektet tilsyneladende ikke er indarbejdet støjhegn eller lignende mod Seestvej, hvilket betyder, at området syd og sydvest for bygningen ikke må anvendes som opholdsareal/legeplads.

15 Side 14 af Funktion Forslagets funktion vurderes jævn til god. Helhedsplan Bygningens opdeling i henholdsvis special- og almindelige børnehave lever ikke op til brugernes ønsker om en tvillingebørnehave, hvor to specialgrupper er sammen med to almindelige grupper. Løsningen med Kiss and rider taxa aflevering og indgang i midten af bygningen virker funktionel og god. Grupperummenes orientering mod den fælles legeplads giver et godt overblik. Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i overensstemmelse med ønskerne fra brugerne, men udfordres af, at der mangler depotplad,s da disse både er reduceret ift. byggeprogrammet og samtidig også skal anvendes til teknikrum, hvilket vil belaste de øvrige funktioner. Bygningens indretning giver relativt meget gangareal. Her betragtes den indbyggede legevæg dog som positiv. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er gode. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog savnes der opdeling af de enkelte grupperum. Personaleafdelingens indretning virker umiddelbart praktisk, men for åben i området omkring personalerum og personalekontor. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering burde give stor fleksibilitet i alternativ anvendelse af de forskellige rum og fleksibilitet i opstillinger for leg og læring, men de lange gangarealer låser for ombytninger på tværs, og fællesarealerne er så små at de fastlåses i sin funktion. Gymnastiksalens åbningsmulighed i grupperummenes fællesareal mod nord er ikke et reelt mertilbud, men to funktioner på samme areal. Skydedørene mellem grupperummene og sammenlægningen af multirummene giver også fleksibilitet - brugerne vurderer dog ikke, at dette vil have den store anvendelighed i dagligdagen. Der er stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter der formidles fint med glidende overgang fra fællesrum under det store tags beskyttende overdækning. Byggeteknisk giver den valgt løsning relativt mange bærende og stabiliserende vægge, hvilket reducerer mulighederne for fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god. Den nye børneinstitution er placeret langs den østlige skelgrænse med direkte adgangsforhold fra parkeringspladsen. Bygningen er udformet dynamisk i en flerleddet rumopdeling på tværs og en langstrakt zonedeling på langs af grunden. Et meget spændende overordnet greb, der følger landskabskilen mod centrum, og som samtidig entydigt vender sekundære funktioner i huset mod den rationelle parkeringsplads og de primære funktioner mod det varme syd og mest vest.

16 Side 15 af 25 Som adkomst er der skabt en meget fin bugtning i bygningskroppen, som inviterer og klart adviserer hovedindgangen. Her er også indkørsel for taxaaflevering, Kiss and ride med fine ind- og udkørselsforhold og samtidig gode forhold for placering af cykel og klapvognsparkering i begrønnet skur. Alle grupperum er placeret parvis mod vest med toilet- og garderobefaciliteter ved indgangene til grupperummene. Omklædning i garderoberne vil spærre for adgangen til rummene og for børn med handicap, kan der opstå for mange sanseforstyrrelser. Det er en ulempe, at alle grupperum henvender sig ud til gangområde og ikke umiddelbart til fællesrum, så hver ende har to specialstuer og to almenstuer omkring et fællesområde med mulighed for en mere direkte integration og inklusion mellem børn med og uden handicap. Det er meget positivt, at gangene har en integreret legevæg, som vil fungere rigtig godt og også er et meget spændende arkitektonisk element, der skaber rigtig mange legerum på få kvadratmeter. For specialbørnehaven er det ikke hensigtsmæssigt med niveauspring inde i bygningen, men dommerkomitéen er dog af den opfattelse, at hoveddisponeringen kan fastholdes uden indvendige terrænspring. I den nordlige ende tager gymnastiksalen meget plads fra fællesrummet, og tilsvarende er fællestorvet reduceret af møderum. Det store tag giver fine overdækkede overgange mellem ude og inde og netop her, hvor det er rigtig spændende for børnene at lege. Alle grupperum har ligeværdig tilgang til de overdækkede terrasser og alle mod den varme sol fra vest. Bygningens knækkede form giver en oplevelse af bevægelse, og deler det lange forløb op. Landskabsplanen følger den zoneopdelte struktur med langsgående og leddelte opdelinger. Det skaber én meget flot have og landskabsplan, hvor der skabes en ligeværdighed i rumoplevelsen mellem ude eller inde. Legepladsen er opdelt i små landskabs/legelommer, der bindes sammen af cykelbanen, så der er mulighed for vild til rolig leg Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes jævn. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres med bærende og stabiliserende vægge i helvægselementer i beton eller letbeton. Tagkonstruktionen opbygges af gitterspær m. en stabiliserende loftskive. Løsningen betragtes at give en fornuftig robusthed. Facaderne er hovedsagligt udført med betonsandwichelementer dog med lette facader beklædt med facadeplader mod legepladsen. Betonsandwichelementerne medfører, at behovet for vedligehold er begrænset. Dog vil de lette facadeplader umiddelbart kræve mere vedligeholdelse, men her vil bygningens relativt store udhæng mod legepladsen have en positiv virkning. Driftsforhold Forslaget har ikke vedlagt en energiberegning eller forudsætninger til overholdelse af en energiberegning. Det forudsættes, at de opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse Teknisk er forslaget begrænset beskrevet, men det forudsættes at byggeprogrammet følges ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er tilslut-

17 Side 16 af 25 tet CTS-anlægget og det er sikret, at indeklimakravene formuleret i byggeprogrammet er overholdt. Projektet lever ikke op til byggeprogrammetskrav om LED-belysning, men der er i stedet anvendt T5 armaturer hvilket vil medføre ekstra udgifter i forbindelse med vedligeholdes og drift. Og desuden også medfører at der ikke er mulighed for farvetemperatur regulering i grupperummene som angivet i byggeprogrammet. Brandteknisk er projektet sparsom beskrevet, men vurderes dog ikke som problematisk. Det bemærkes dog, at løsningen med indlæggende møderum m. mulighed observation skal afklares m. myndighederne.

18 Side 17 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Raunstrup A/S Tegnestuen Mejeriet LB Consult 5,6 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn til god. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1858 m 2 brutto, der i hovedtræk opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er garderobearealerne prioriteret frem for depotrummene, og ude-/inderummet er ikke indeholdt i tilbuddet. Godt 150 netto m 2 går til fordelingsarealer uden anden anvendelse. Tilbuddet indeholde desuden heller ikke garderobefaciliteter samt hvidevarer. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet Funktion Forslagets funktion vurderes jævn til god. Helhedsplan Overordnet set følger projektet brugernes ønske om en opdeling i to enheder med 2 specialgrupper og 2 børnehave grupper i hver, men placeringen af fællesrum og køkkener fjernt fra hjertet af gruppen fungerer ikke efter hensigten. Administrations- og serviceafdelingen samt fordelingsgangene igennem dem virker uhensigtsmæssigt og giver meget spildplads. Bygningens udformning og placering på grunden gør, at en stor del af legepladsen kommer til at ligge i stor afstand fra bygningen.

19 Side 18 af 25 Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i overensstemmelse med ønskerne fra brugerne. Dog giver bygningens indretning relativt meget gangareal. Den beskrevne transparens ved indeliggende multirum og gymnastiksalen er ikke hensigtsmæssig i forhold til specialbørnehavebørnene, som let bliver distraherede. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er placeret for fjernt ift. specialbørnehavegrupperne til at fungere i hverdagen. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog vurderes de åbne garderober at være en udfordring for specialbørnehavebørnene. Personaleafdelingens ligger fjernt fra børnehaven og børnene både med hensyn til placering og indretning Arkitektur Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering giver ikke en stor fleksibilitet i alternativ anvendelse af de forskellige rum og fleksibilitet i opstillinger for leg og læring. De lange gangarealer låser for ombytninger på tværs, og fællesarealerne er isoleret som egne rumdannelser uden direkte kontakt til grupperum. Gymnastiksalen ligger tilsvarende langs to gangarealer uden mulighed for at åbne sig mod fællesarealer for større anvendelse og fleksibilitet. Der er stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter, der formidles fint med glidende overgang fra grupperum med beskyttende overdækning. Det er i tilbudsmaterialet synliggjort, at der byggeteknisk er anvendt en løsning, hvor en stor del af væggene er opført som lette ikke bærende vægge, hvilket giver fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen. Forslagets arkitektur vurderes god. Det arkitektoniske hovedgreb er inspireret af stedets kvaliteter med Bakkeskolens stramme og regulære bygningsform som en fritliggende bygning i det grønne landskabsdrag. Børneinstitutionen er således en rektangulær U-formet bygning, der indrettes med et stort indre gårdrum, som alle grupperummene orienterer sig ud mod. Grupperummene forskydes og drejes, så de får en dansende bevægelse og skaber forskydninger og små nicher langs gangarealerne. De overordnede funktioner er op delt i to hovedområder med børnenes univers omkring den indre gårdhave, og de sekundære funktioner er samlet ud mod Seestvej. Ankomst til bygningen er direkte fra parkeringspladsen af en fælles hovedindgang. En hovedindgang som markerer sig fint og er nem at komme til fra parkeringspladsen, men som med sin placering på siden af den symmetriske bygning, skævvrider hele det indre flow rundt i bygningen. Der mangler således plads til fælles modtagelse ved indgangen, og grupperummene samler sig ikke omkring et fællesrum, hvor børnene fra specialstuerne og fra almenstuerne kan mødes, og hvor der er mulighed for integration og inklusion med korte afstande for et tilbagetog til tryghed på egen stue. Alle funktioner er forbundet med relative smalle gangforløb, som dog udvides langs grupperummene. Gæstedagplejen har fin placering ved ankomst, men mangler en større naturlig nærhed til fælles funktioner som gymnastiksal og udeområderne.

20 Side 19 af 25 Dommerkomiteen vurderer, at alle, både børnene og personalet, bliver visuelt isoleret rum for rum, med manglende oversigt over den samlede institution. Bygningens U-form med alle grupperummene ud mod fælles indre gårdhave har givet mulighed for en totrins opdeling af en parklegeplads. Den indre gårdhave kan således være udgangspunktet for større ekspeditioner videre ud i landskabet mod Bakkeskolen Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god til fortrinlig. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres m. bærende og stabiliserende vægge i helvægselementer i letbeton. Tagkonstruktionen udføres i forspændte huldækelementer. Løsningen betragtes at give en god robusthed. Facaderne er hovedsagligt udført med tegl, dog med lette facader beklædt med facadeplader mod legepladsen. Teglfacaderne medfører, at behovet for vedligehold er begrænset, dog vil de lette facadeplader umiddelbart kræve mere vedligehold. Driftsforhold Forslaget opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse 2015 uden aktive tiltag som eksempelvis solceller. Bygningen består af tunge konstruktionsdele for at modvirke pludselige temperaturudsving. Der monteres samtidig solafskærmning i nødvendigt omfang til sikring af det termiske indeklima. Teknisk opfylder forslaget byggeprogrammet ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er ikke nærmere beskrevet men forventes tilsluttet CTSanlægget jf. krav fra byggeprogrammet. Brandteknisk har projektet nogle udfordringer omkring indeliggende multirum og gymnastiksal Desuden opfylder de indeliggende rum ikke kravet om direkte udkig til det fri.

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere