Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning"

Transkript

1 Ny børneinstitution i Seest

2 Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING BEDØMMELSE BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB: BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik... 25

3 Side 2 af INDLEDNING Kolding Kommune udskrev den 11. september 2013 en totalentreprisekonkurrence omfattende projektering og opførelse af Ny børneinstitution i Seest Efter en forudgående prækvalifikation blev følgende 5 totalentreprenørgrupper valgt: Dansk Bolibyg A/S Pluskontoret A/S D.a.i Arkitekter og ingeniører K.G. Hansen & Sønner Rum as Grontmij Nisgaard Christoffersen A/S Casa Arkitekter Drias Rådgivende ingeniører A/S NJ Gruppen A/S Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S SMAK architects Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Raunstrup A/S Tegnestuen Mejeriet LB Consult Forslag og tilbud blev indleveret og uploadet anonymt den 18. november 2013, hvor tilbudssummer og forbehold blev oplæst af repræsentant for BDO Kommunernes Revision under overværelse af de bydende. Forslag og tilbud er udarbejdet på grundlag af et byggeprogram og betingelser i øvrigt, som Rambøll har udarbejdet i samarbejde med Kolding Kommune.

4 Side 3 af BEDØMMELSE De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projekt og pris, vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Hele bedømmelsen af de 5 indkomne projekter er foregået under opretholdelse af fuld anonymitet i hele bedømmelsesperioden. Ved bedømmelsen af tilbuddene blev følgende delkriterier lagt til grund for vurderingen: 1. Omfang 2. Funktion Helhedsplan Disponering af funktioner Fleksibilitet / fællesudnyttelse 3. Arkitektur 4. Energi / Byggeteknik Bygningsdele - vedligehold Driftsforhold Bedømmelsesgrundlaget er udførligt beskrevet i byggeprogrammet - Tildelingskriterier. Bedømmelsen er foretaget af et udvalg bestående af: Bedømmelsesudvalget: Jørn Dohrmann formand for børneudvalget Claus Friis Lange direktør Børne- og Uddannelsesforv. Merete Lund Westergaard børnechef Thomas Boe direktør By- og Udviklingsforvaltningen Antoinette Nybo Kjeldsen institutionsleder Jannie Gundelac-Taabel børnehaveleder Fagdommer, Poul Janum, Creo Arkitekter a/s (udpeget af Dansk Byggeri s totalentrepriseudvalg) Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Michael P. Madsen afdelingsleder Kommunale Ejendomme Søren Sandberg områdechef Rambøll Kolding Mikael Præstholm ingeniør Rambøll Kolding Per Mønster arkitekt, Kommunale Ejendomme

5 Side 4 af Bedømmelsesprocessens forløb: Totalentreprisetilbuddet består af 4 dele, som er uploadet i digitalt format på projektweb et Ibinder. Desuden er afleveret en fysisk kopi af en del af materialet: Uploadet på Ibinder i PDF-format og afleveret i fysik form i det nedenfor angivne antal identiske kopier: 1. 1 sæt præsentationsmateriale i form af plancher - maks.3 stk af 1,20 x 2,70 m sæt projektmapper indeholdende projektbeskrivelser, udfyldt produkttilbudsliste og omfangstilbudsliste samt tegninger i A3. Uploadet på Ibinder i PDF-format: 3. Dokument mærket Tilbudsliste med udfyldt tilbudsliste. Dokumentet skal alene angives med tilbudsgiverens kendingstal. 4. Dokument mærket Navneseddel + kendingstal med indhold af tilbudsgivers kendingstal, tro og love erklæring samt firmanavn, adresse og underskrift. 2.1 Bedømmelse af tilbud Pointmodel De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af Omfang, Funktion, Arkitektur og Energi/Byggeteknik vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Ved opfyldelse af byggeprogrammet opnås 6 point. Omfang, vægtet 30 % For vurdering af projektets omfang er anvendt de oplyste arealer og funktioner, der er indeholdt i de enkelte tilbud. Oplysningerne er omdannet til et delpointsystem, således at hver kvadratmeter vurderes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet og vægter 80 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Uopvarmede rum vurderes ligeledes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet, og vægter 20 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Dette skyldes, at disse arealer er væsentligt billigere at etablere. Ved opfyldelse af byggeprogrammet opnås 6 point Funktion, vægtet 30 % For tildelingskriteriet funktion gives point efter nedenstående karakteristika. Arkitektur, vægtet 20 % For tildelingskriteriet arkitektur gives point efter nedenstående karakteristika. Energi / Byggeteknik, vægtet 20 % For tildelingskriteriet energi/byggeteknik gives point efter nedenstående karakteristika. Modellen er godkendt inden bedømmelsen.

6 Side 5 af 25 Pointmodel Point Bedømmelse 10 Det usædvanligt kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fremragende forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fremragende 8 Det særdeles kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fortrinlig forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fortrinlig 6 Det kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med god forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som god 4 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet under middel imødekommer udbudsmaterialets ønsker med forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som jævn 2 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet mindre godt opfylder udbudsmaterialets krav og kun i nødvendigt omfang imødekommer udbudsmaterialet ønsker, karakteriseres som tilstrækkelig 0 Det uacceptable tilbud, der ikke opfylder udbudsmaterialets krav karakteriseres som utilstrækkeligt 2.2 Bedømmelsesudvalgets møder 25. november møde i bedømmelsesudvalget: Det blev vedtaget, at alle de indkomne forslag var konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse. De fem forslag blev nummereret som følger: 1 Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Forslagene blev overordnet gennemgået af fagdommer og bygherrerådgiver. 2. december møde i bedømmelsesudvalget: Forslagene blev gennemgået af brugere, fagdommer og bygherrerådgiver. 9. december møde i bedømmelsesudvalget: Indledningsvist gennemgik fagdommer og bygherrerådgiver afklaringsemner fra møde 2. Bedømmelsesudvalget drøftede forslagene og voterede for pointgivning. Herefter blev tilbudslisterne åbnet, hvor det kunne konstateres, at alle projekter overholdte den fastlagte ramme Dog kræver forslag en del ekstra tilkøb for at opfylde byggeprogrammet. Bedømmelsesudvalget voterede og besluttede, hvilket forslag der er det økonomisk mest fordelagtige. Herefter blev navnekuverterne åbnet.

7 Side 6 af BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER 5 totalentreprenører var prækvalificeret til konkurrencen, og alle 5 indleverede et forslag. Forslagene blev gennemgået af BDO Kommunernes Revision, hvorefter bedømmelsesudvalget på 1. møde erklærede alle konditionsmæssige, og samtlige projekter blev optaget til bedømmelse. Bedømmelsen er gennemført anonymt. Alle projektteams er fremkommet med projekter på et meget højt niveau, hvor programforudsætningerne er bearbejdet detaljeret og grundigt. Det er således 5 meget kompetente besvarelser, hvor forfatterne, med forskellige udgangspunkter i hoveddisponeringen, giver meget spændende bud på en fremtidig løsning for en ny børneinstitution i Seest. Generelt gælder det, at forslagsstillerne har løst udfordringerne med de landskabsmæssige kvaliteter og den arkitektoniske udformning som tilknytningen til lokalområdet på vidt forskellige måder. Ligesom også emnerne i målsætningen er vægtet forskelligt. Der er afgivet meget forskellige og spændende forslag til indretning af den nye børneinstitution, hvilket har givet en spændende bedømmelsesproces, hvor fordele og ulemper har været vægtet og debatteret.

8 Side 7 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT Projekt er af et enigt bedømmelsesudvalg udpeget som det mest økonomisk fordelagtige projekt. Stedets Kraft Et rigtig flot projekt der både tager afsæt i stedets kraft med sin beliggenhed på den del af grunden, som giver den fineste udsigt ud over midtbyen og et materialevalg, den gule mursten, der tilpasser sig boligerne på den anden side af gaden. Således skabes et sammenhæng med kvarteret, og samtidig en spændende institution, der giver mange muligheder for et godt børneliv med leg og læring. Nøgleord er inklusion og forskellighed sammen i et stort fællesskab, samt alle de praktiske ting som også er en del af dagligdagen. Det hele er løst med indsigt og som et hjem, der skaleres ned fra det store oversigtlige rum til det enkelte grupperum i et lyst og venligt miljø. Let ankomst og et enkelt flow rundt i bygningen Bygningen er i ét plan med to fløje, der forbindes af en fælles tværbygning, der samtidig danner to lommer som henholdsvis ankomstlomme og en indre gårdhave. Bygningen er udformet med ensidig taghældning mod den indre gård og skaber således en stor differentieret rummelighed indvendig, og solens stråler får også mulighed for at nå gårdhaven udenfor. En meget klar plan, der skaber fuldt overblik, når man træder ind i institutionen både for den besøgende, børn og personale. Fra fællestorvet er der adgang til alt i hele huset. Personalerum mod parkeringspladsen og modsat mod boldbanen ligger gæstegrupperum, gymnastiksal og snoezelrum. Gæstebørn får egen indgang, og grupperummet ligger fint til alle fællesaktiviteter, men alligevel beskyttet. For de faste børn er der flere variable muligheder for forskellige aktiviteter i de samme arealer og rum, og der er ensartet tilgang for alle til institutions mange tilbud. Fra grupperummene er der etableret overdækninger mod øst og vest for rolig leg i den spændende overgang mellem ude og inde. Legeområdet i gårdrummet i relation til energihytten, og den indre gårdhave kan således være udgangspunktet for større ekspeditioner videre ud i landskabet og legeområdet mod Bakkeskolen.

9 Side 8 af BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede evalueringskriterier er bedømmelsesudvalget nået frem til en enstemmig afgørelse om at udpege tilbud og forslag med kendingstallet 60001, som det økonomisk mest fordelagtige. Dette tilbud er udarbejdet af: Totalentreprenør: Dansk Bolibyg A/S Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Pluskontoret A/S D.a.i Arkitekter og ingeniører Jørn Dohrmann Formand Børneudvalget Claus Friis Lange Direktør Børne- og Uddannelsesforv. Thomas Fonnesbæk Boe By- og udviklingsdirektør By- og Udviklingsforvaltningen Merete Lund Westergaard børnechef Børne- og Uddannelsesforv. Antoinette Nybo Kjeldsen Institutionsleder Jannie Gundelac-Taabel Børnehaveleder Poul Janum Arkitektfagdommer Godkendt af bedømmelsesudvalget Kolding, den 17. december 2013

10 Side 9 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG 6.1 Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: K.G. Hansen & Sønner Rum as Grontmij 6,5 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn til god. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1868 m 2 brutto, der generelt opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er de to prioriteter - multirum og ude-/inderum ikke indeholdt, ligesom det også er ærgerligt at den angivende personale tagterrasse ikke er indeholdt. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet.

11 Side 10 af 25 Ankomstområdet og parkeringspladsen er behandlet i begrænset omfang, og der savnes hensyntagen til taxaaflevering af specialbørnehavebørnene. Legepladsen virker veldisponeret. Det må dog betragtes som en mangel, at der i projektet tilsyneladende ikke er indarbejdet støjhegn eller lignende mod Seestvej, hvilket betyder, at området syd for bygningen ikke umiddelbart kan anvendes som opholdsareal/legeplads Funktion Forslagets funktion vurderes fortrinlig. Helhedsplan Projektet lever med sin todeling fint op til ønsket om den lille institution i den store og samlingen af to specialstuer og 2 almindelige stuer omkring de pædagogiske køkkener i hver ende af bygningen løser fornuftigt byggeprogrammets ønsker til den overordnede indretning. Placeringen af administrationen på 1. sal er med til at reducere bygningens fodaftryk på grunden og giver dermed mere plads til legepladsen. Det er samtidig også med til at give kortere gange, men giver også udfordringer i forhold til den daglige ledelse, som bliver mere adskilt fra børnene. Der savnes i projektet hensyntagen til børn, der skal afleveres med taxa. Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i fin overensstemmelse med ønskerne fra brugerne. Det centrale ankomsttorv virker både funktionelt og hyggeligt med plads til kreativitet og infosted. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er gode. Der savnes dog brændeovne i fællesrummet, specielt når det tages i betragtning, at orangeriet med tilhørende brændeovne er tilkøb. Soverummene er placeret således, at man skal udenfor for at komme ind i dem, hvilket ikke følger byggeprogrammet. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog savnes der opdeling af de enkelte grupperum, og de samlede garderober kan være en udfordring for børnene i specialbørnehaven. Personaleafdelingen er funktionelt indrettet, og fordelingen af mødelokalerne i bygningen er positiv. Placeringen af servicefunktionerne centralt i huset er ligeledes hensigtsmæssig. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering rummer mange muligheder for fleksibilitet i opstillinger for leg og læring. Fællesrum og grupperum er meget transparente og dermed polyvalente med mulighed for indkik eller aflukning for mindre grupper. Der er også stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter, der formidles fint med glidende overgang fra fællesrum under det store tags beskyttende overdækning. Specielt fremhæves stor fleksibilitet på ankomst og fællestorv, hvor multirum og gymnastiksal kan blive en meget aktiv del af hele torvets pædagogiske aktiviteter.

12 Side 11 af 25 Byggeteknisk giver den valgt løsning relativt mange bærende og stabiliserende vægge, hvilket reducerer mulighederne for fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god til fortrinlig. Daginstitutionens udformning og placering på grunden tager afsæt i stedets karakteristika, med det let faldende terræn, den eksisterende beplantning og udsigt til fælles boldplads, samt den storslåede udsigt og i kontekst med den grønne kile mod ådalen. Det faldende terræn på grunden har stor indflydelse på bygningens arkitektur og udformning, hvor en horisontal tagskive dels skaber pavillonkarakter, men også synliggør terrænspræng og nuancerede rumligheder inde i bygningen. Den store tagskive opdeles i to enheder, som hver især skaber overdækning over en børnehaveenhed. I mødet mellem de to tage skabes der et fællesareal med stor rumhøjde for gymnastiksal, multirum samt kreative funktioner og hovedankomst. Som omdrejningspunkt for alle funktioner placeres personalefaciliteter på 1.sal og dermed markeres særskilt og skaber kortere gangafstand mellem børnehaveenhederne. En meget dynamisk formgivning der arbejder med rummeligheder vertikalt og horisontalt, men også at den indre fordeling af hovedfunktioner kan aflæses meget præcist i eksteriøret. For specialbørnehaven er det ikke hensigtsmæssigt med niveauspring inde i bygningen, men dommerkomitéen er dog af den opfattelse, at hoveddisponeringen er så stærk, at den kan fastholdes uden indvendige terrænspring og dermed de meget pladskrævende ramper og trapper. Ankomsten til bygningen ligger ind til fællestorv og fællesfaciliteter. Hyggeligt funktionelt ankomsttorv med plads til infosted og kreativitet. Gæstedagplejen er meget centralt placeret og med egen indgang udefra og tæt på multirum, torv og gymnastikrum En meget klar disponering med en central fordeling ud til de to børnehaveenheder både synligt og nemt at komme til. Garderoberne er åbne og dermed ikke hensigtsmæssige for børn med handicap, hvor der kan være for mange forstyrrelser. Projektet opfylder meget fint ønsket om, at hver ende har to specialstuer og to almenstuer omkring et fællesområde, hvor der er mulighed for integration og inklusion med mulighed for nemt at trække sig tilbage på stuen. Personaleafdelingen er meget funktionelt indrettet, men der er stor tvivl omkring det hensigtsmæssige i at personalet er på 1.sal ud over en mere komprimeret bygning med kortere internt flow. Det store tag giver fine overdækkede overgange mellem ude og inde og netop her, er det rigtig spændende for børnene at lege. Det er meget positivt at udearealerne er separeret øst/vest fra henholdsvis specialgrupperum og de almindelige grupperum. Bygningens placering, og den knækkede form, giver en meget fin ligeværdig udnyttelse af grunden både mod øst og vest. Legpladsen er opdelt i små landskabs/legelommer, der bindes sammen af cykelbanen, så der er mulighed for vild til rolig leg.

13 Side 12 af Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres med lette bærende konstruktioner i træ, hvilket generelt må betragtes at give en lavere robusthed end eksempelvis betonelementer. Der savnes i projektet en angivelse af, hvorledes de bærende konstruktioner i den del af bygningen, der er i to etager, udføres. Facaderne er hovedsagligt udført med let beklædning, dog er facaderne på 1. sal i tegl. De lette facadeplader vil umiddelbart kræve mere vedligehold end eksempelvis tegl eller betonfacader, dog vil bygningens relativt store udhæng have en positiv virkning. Driftsforhold Forslaget opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse Forudsætninger for overholdelse af lavenergiklasse 2015 er ikke næremere beskrevet i forslaget. Bygningens udhæng fungerer som solafskærmning, hvorved varmetilførslen fra solen har mindre indflydelse på indeklimaet. Teknisk opfylder forslaget byggeprogrammet ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er ikke nærmere beskrevet, men forventes tilsluttet CTSanlægget jf. krav fra byggeprogrammet. Det sikres, at indeklimakravene formuleret i byggeprogrammet er overholdt. Brandteknisk vurderes projektet som værende sparsomt behandlet. Brandredegørelse angiver udførelse med en brandsektion og uden sprinkling, hvilket er i strid med Eksempelsamlingen. Brandsektioneringen og flugtvejsforhold fra bla. snozelrummet skal bearbejdes og afklares med myndighederne

14 Side 13 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: NJ Gruppen A/S Arkitektfirma: Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S / SMAK arcihtects Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 4,7 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1719 m 2 brutto, der i hovedtræk opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er depotrum og udetoiletter nedprioriteret i forhold til fællesrum, og det ses som en udfordring for projektet, at teknikrummene tilsyneladende er lagt ind i depotrummene. Tilbuddet indeholder desuden også en belysningsløsning med mindre funktionalitet og større driftsudgifter end den, der er foreskrevet i byggeprogrammet. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet. Ankomstområdet virker gennemført med mulighed for kiss and ride fra parkeringspladsen. Selve parkeringspladsen er dog kun behandlet i begrænset omfang. Legepladsen virker veldisponeret. Det må dog betragtes som et problem, at der i projektet tilsyneladende ikke er indarbejdet støjhegn eller lignende mod Seestvej, hvilket betyder, at området syd og sydvest for bygningen ikke må anvendes som opholdsareal/legeplads.

15 Side 14 af Funktion Forslagets funktion vurderes jævn til god. Helhedsplan Bygningens opdeling i henholdsvis special- og almindelige børnehave lever ikke op til brugernes ønsker om en tvillingebørnehave, hvor to specialgrupper er sammen med to almindelige grupper. Løsningen med Kiss and rider taxa aflevering og indgang i midten af bygningen virker funktionel og god. Grupperummenes orientering mod den fælles legeplads giver et godt overblik. Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i overensstemmelse med ønskerne fra brugerne, men udfordres af, at der mangler depotplad,s da disse både er reduceret ift. byggeprogrammet og samtidig også skal anvendes til teknikrum, hvilket vil belaste de øvrige funktioner. Bygningens indretning giver relativt meget gangareal. Her betragtes den indbyggede legevæg dog som positiv. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er gode. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog savnes der opdeling af de enkelte grupperum. Personaleafdelingens indretning virker umiddelbart praktisk, men for åben i området omkring personalerum og personalekontor. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering burde give stor fleksibilitet i alternativ anvendelse af de forskellige rum og fleksibilitet i opstillinger for leg og læring, men de lange gangarealer låser for ombytninger på tværs, og fællesarealerne er så små at de fastlåses i sin funktion. Gymnastiksalens åbningsmulighed i grupperummenes fællesareal mod nord er ikke et reelt mertilbud, men to funktioner på samme areal. Skydedørene mellem grupperummene og sammenlægningen af multirummene giver også fleksibilitet - brugerne vurderer dog ikke, at dette vil have den store anvendelighed i dagligdagen. Der er stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter der formidles fint med glidende overgang fra fællesrum under det store tags beskyttende overdækning. Byggeteknisk giver den valgt løsning relativt mange bærende og stabiliserende vægge, hvilket reducerer mulighederne for fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god. Den nye børneinstitution er placeret langs den østlige skelgrænse med direkte adgangsforhold fra parkeringspladsen. Bygningen er udformet dynamisk i en flerleddet rumopdeling på tværs og en langstrakt zonedeling på langs af grunden. Et meget spændende overordnet greb, der følger landskabskilen mod centrum, og som samtidig entydigt vender sekundære funktioner i huset mod den rationelle parkeringsplads og de primære funktioner mod det varme syd og mest vest.

16 Side 15 af 25 Som adkomst er der skabt en meget fin bugtning i bygningskroppen, som inviterer og klart adviserer hovedindgangen. Her er også indkørsel for taxaaflevering, Kiss and ride med fine ind- og udkørselsforhold og samtidig gode forhold for placering af cykel og klapvognsparkering i begrønnet skur. Alle grupperum er placeret parvis mod vest med toilet- og garderobefaciliteter ved indgangene til grupperummene. Omklædning i garderoberne vil spærre for adgangen til rummene og for børn med handicap, kan der opstå for mange sanseforstyrrelser. Det er en ulempe, at alle grupperum henvender sig ud til gangområde og ikke umiddelbart til fællesrum, så hver ende har to specialstuer og to almenstuer omkring et fællesområde med mulighed for en mere direkte integration og inklusion mellem børn med og uden handicap. Det er meget positivt, at gangene har en integreret legevæg, som vil fungere rigtig godt og også er et meget spændende arkitektonisk element, der skaber rigtig mange legerum på få kvadratmeter. For specialbørnehaven er det ikke hensigtsmæssigt med niveauspring inde i bygningen, men dommerkomitéen er dog af den opfattelse, at hoveddisponeringen kan fastholdes uden indvendige terrænspring. I den nordlige ende tager gymnastiksalen meget plads fra fællesrummet, og tilsvarende er fællestorvet reduceret af møderum. Det store tag giver fine overdækkede overgange mellem ude og inde og netop her, hvor det er rigtig spændende for børnene at lege. Alle grupperum har ligeværdig tilgang til de overdækkede terrasser og alle mod den varme sol fra vest. Bygningens knækkede form giver en oplevelse af bevægelse, og deler det lange forløb op. Landskabsplanen følger den zoneopdelte struktur med langsgående og leddelte opdelinger. Det skaber én meget flot have og landskabsplan, hvor der skabes en ligeværdighed i rumoplevelsen mellem ude eller inde. Legepladsen er opdelt i små landskabs/legelommer, der bindes sammen af cykelbanen, så der er mulighed for vild til rolig leg Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes jævn. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres med bærende og stabiliserende vægge i helvægselementer i beton eller letbeton. Tagkonstruktionen opbygges af gitterspær m. en stabiliserende loftskive. Løsningen betragtes at give en fornuftig robusthed. Facaderne er hovedsagligt udført med betonsandwichelementer dog med lette facader beklædt med facadeplader mod legepladsen. Betonsandwichelementerne medfører, at behovet for vedligehold er begrænset. Dog vil de lette facadeplader umiddelbart kræve mere vedligeholdelse, men her vil bygningens relativt store udhæng mod legepladsen have en positiv virkning. Driftsforhold Forslaget har ikke vedlagt en energiberegning eller forudsætninger til overholdelse af en energiberegning. Det forudsættes, at de opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse Teknisk er forslaget begrænset beskrevet, men det forudsættes at byggeprogrammet følges ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er tilslut-

17 Side 16 af 25 tet CTS-anlægget og det er sikret, at indeklimakravene formuleret i byggeprogrammet er overholdt. Projektet lever ikke op til byggeprogrammetskrav om LED-belysning, men der er i stedet anvendt T5 armaturer hvilket vil medføre ekstra udgifter i forbindelse med vedligeholdes og drift. Og desuden også medfører at der ikke er mulighed for farvetemperatur regulering i grupperummene som angivet i byggeprogrammet. Brandteknisk er projektet sparsom beskrevet, men vurderes dog ikke som problematisk. Det bemærkes dog, at løsningen med indlæggende møderum m. mulighed observation skal afklares m. myndighederne.

18 Side 17 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Raunstrup A/S Tegnestuen Mejeriet LB Consult 5,6 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn til god. Tilbuddet indeholder et bygningsværk på 1858 m 2 brutto, der i hovedtræk opfylder byggeprogrammets arealer. Dog er garderobearealerne prioriteret frem for depotrummene, og ude-/inderummet er ikke indeholdt i tilbuddet. Godt 150 netto m 2 går til fordelingsarealer uden anden anvendelse. Tilbuddet indeholde desuden heller ikke garderobefaciliteter samt hvidevarer. Omfanget af de uopvarmede arealer lever op til byggeprogrammet Funktion Forslagets funktion vurderes jævn til god. Helhedsplan Overordnet set følger projektet brugernes ønske om en opdeling i to enheder med 2 specialgrupper og 2 børnehave grupper i hver, men placeringen af fællesrum og køkkener fjernt fra hjertet af gruppen fungerer ikke efter hensigten. Administrations- og serviceafdelingen samt fordelingsgangene igennem dem virker uhensigtsmæssigt og giver meget spildplads. Bygningens udformning og placering på grunden gør, at en stor del af legepladsen kommer til at ligge i stor afstand fra bygningen.

19 Side 18 af 25 Disponering af funktioner Disponeringen af funktionerne i bygningen er overordnet set i overensstemmelse med ønskerne fra brugerne. Dog giver bygningens indretning relativt meget gangareal. Den beskrevne transparens ved indeliggende multirum og gymnastiksalen er ikke hensigtsmæssig i forhold til specialbørnehavebørnene, som let bliver distraherede. De pædagogiske køkkener og fællesrummene omkring disse er placeret for fjernt ift. specialbørnehavegrupperne til at fungere i hverdagen. Generelt er grupperummene og de tilhørende funktioner veldisponerede, dog vurderes de åbne garderober at være en udfordring for specialbørnehavebørnene. Personaleafdelingens ligger fjernt fra børnehaven og børnene både med hensyn til placering og indretning Arkitektur Fleksibilitet / fællesudnyttelse Den overordnede indretning og hoveddisponering giver ikke en stor fleksibilitet i alternativ anvendelse af de forskellige rum og fleksibilitet i opstillinger for leg og læring. De lange gangarealer låser for ombytninger på tværs, og fællesarealerne er isoleret som egne rumdannelser uden direkte kontakt til grupperum. Gymnastiksalen ligger tilsvarende langs to gangarealer uden mulighed for at åbne sig mod fællesarealer for større anvendelse og fleksibilitet. Der er stor fleksibilitet i overgangen fra indendørs aktiviteter til udendørs aktiviteter, der formidles fint med glidende overgang fra grupperum med beskyttende overdækning. Det er i tilbudsmaterialet synliggjort, at der byggeteknisk er anvendt en løsning, hvor en stor del af væggene er opført som lette ikke bærende vægge, hvilket giver fleksibilitet i en evt. fremtidig omdisponering af bygningen. Forslagets arkitektur vurderes god. Det arkitektoniske hovedgreb er inspireret af stedets kvaliteter med Bakkeskolens stramme og regulære bygningsform som en fritliggende bygning i det grønne landskabsdrag. Børneinstitutionen er således en rektangulær U-formet bygning, der indrettes med et stort indre gårdrum, som alle grupperummene orienterer sig ud mod. Grupperummene forskydes og drejes, så de får en dansende bevægelse og skaber forskydninger og små nicher langs gangarealerne. De overordnede funktioner er op delt i to hovedområder med børnenes univers omkring den indre gårdhave, og de sekundære funktioner er samlet ud mod Seestvej. Ankomst til bygningen er direkte fra parkeringspladsen af en fælles hovedindgang. En hovedindgang som markerer sig fint og er nem at komme til fra parkeringspladsen, men som med sin placering på siden af den symmetriske bygning, skævvrider hele det indre flow rundt i bygningen. Der mangler således plads til fælles modtagelse ved indgangen, og grupperummene samler sig ikke omkring et fællesrum, hvor børnene fra specialstuerne og fra almenstuerne kan mødes, og hvor der er mulighed for integration og inklusion med korte afstande for et tilbagetog til tryghed på egen stue. Alle funktioner er forbundet med relative smalle gangforløb, som dog udvides langs grupperummene. Gæstedagplejen har fin placering ved ankomst, men mangler en større naturlig nærhed til fælles funktioner som gymnastiksal og udeområderne.

20 Side 19 af 25 Dommerkomiteen vurderer, at alle, både børnene og personalet, bliver visuelt isoleret rum for rum, med manglende oversigt over den samlede institution. Bygningens U-form med alle grupperummene ud mod fælles indre gårdhave har givet mulighed for en totrins opdeling af en parklegeplads. Den indre gårdhave kan således være udgangspunktet for større ekspeditioner videre ud i landskabet mod Bakkeskolen Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god til fortrinlig. Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres m. bærende og stabiliserende vægge i helvægselementer i letbeton. Tagkonstruktionen udføres i forspændte huldækelementer. Løsningen betragtes at give en god robusthed. Facaderne er hovedsagligt udført med tegl, dog med lette facader beklædt med facadeplader mod legepladsen. Teglfacaderne medfører, at behovet for vedligehold er begrænset, dog vil de lette facadeplader umiddelbart kræve mere vedligehold. Driftsforhold Forslaget opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse 2015 uden aktive tiltag som eksempelvis solceller. Bygningen består af tunge konstruktionsdele for at modvirke pludselige temperaturudsving. Der monteres samtidig solafskærmning i nødvendigt omfang til sikring af det termiske indeklima. Teknisk opfylder forslaget byggeprogrammet ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er ikke nærmere beskrevet men forventes tilsluttet CTSanlægget jf. krav fra byggeprogrammet. Brandteknisk har projektet nogle udfordringer omkring indeliggende multirum og gymnastiksal Desuden opfylder de indeliggende rum ikke kravet om direkte udkig til det fri.

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g 2603.2010 I vores nye hule er der en lampe som kun kan lyse når solen skinner. - så når lyset i hulen går ud, prøver

Læs mere

KOLDING SUNDHEDSCENTER Bedømmelsesudvalgets betænkning

KOLDING SUNDHEDSCENTER Bedømmelsesudvalgets betænkning KOLDING SUNDHEDSCENTER Side 1 af 27 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

BØRNEHUSET GAZELLEN ILLUSTRATION AF BØRNEHUSET

BØRNEHUSET GAZELLEN ILLUSTRATION AF BØRNEHUSET 1 BØRNEHUSET GAZELLEN ILLUSTRATION AF BØRNEHUSET A2 ARKITEKTERNE A/S NUPARK 49 7500 HOLSTEBRO 9610 5610 WWW.A2ARKITEKTERNE.DK BØRNEHUSET GAZELLEN DISPOSITIONSFORSLAG SAG NR. 11043 DATO 05.10.12 2 Indledning

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Daginstitution Klokkefrøen Bedømmelsesudvalgets betænkning

Daginstitution Klokkefrøen Bedømmelsesudvalgets betænkning Side 2 af 22 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 3 2. BEDØMMELSE... 4 3. BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER... 7 4. BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT... 8

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE 6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE Bredevej 44, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den vestlige del af Kolding, og er normeret til 50 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 54. Sammenfattende vurdering

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. modernisering af Vester Mariendal Skole samt tilbygning af ny specialafdeling. 2017-044594 Skoleforvaltningen indstiller,

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Bælum Børneunivers - Rebild Kommune

Bælum Børneunivers - Rebild Kommune 28.05.2015 Situationsplan ikke målfast Bælum børneunivers, Bælum - Rebild kommune Bælum børneunivers placeres i nybygning i forlængelse af eksisterende samlingssal. Overgangen mellem nybygning og skolen

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Evalueringsrapport. Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord

Evalueringsrapport. Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord Evalueringsrapport Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Underkriterier og vægtning... 3 2 EVALUERINGS-/POINTMODEL... 3 2.1 Tildeling af point til

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give UDBUDSMATERIALE Vejle Kommune udbyder ejendommen Vimmelskaftet 2, 7323 Give Udbud Vejle Kommune udbyder i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af den 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Engløkke 5-7, 6091 Sdr. Bjert Institutionen er opdelt i to afdelinger beliggende på

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

køkken UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS ANKOMST-TORVET ADGANG

køkken UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS ANKOMST-TORVET ADGANG ÆBLEHAVEN NY BYGNING VED ÆBLEHAVEN Syddjurs Kommune 2014 skov-lys i fælles-rummet garderobe fællesrum køkken e-toilet SLUDRE-BÆNKEN UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS UDSYN FRA FÆLLESRUM

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Specialcenter Vonsild Bedømmelsesudvalgets betænkning

Specialcenter Vonsild Bedømmelsesudvalgets betænkning Specialcenter Vonsild Side 2 af 26 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 3 2. BEDØMMELSE... 4 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 5 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 5 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER... 6

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Søndre Allé 28A, Stepping, 6070 Christiansfeld Børnehaven er beliggende i Stepping by. Institutionen er

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

MIDTBYENS BØRNEHUS Bedømmelsesudvalgets betænkning

MIDTBYENS BØRNEHUS Bedømmelsesudvalgets betænkning MIDTBYENS BØRNEHUS Side 2 af 26 Side 3 af 26 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 4 2. BEDØMMELSE... 5 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 6 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 6 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER 23.01.2014 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Dette illustrationshæfte skal læses som et supplement til projektbeskrivelsen og tegningsmaterialet.

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

vægtet 1 Almen bolig Grøn Kontur 16 4,1 4 2,6 5 2,9 3 1,3 10,9 7 2 Gratiegården nb4 30 7,7 5 3,2 3 1,7 5 2,2 14,8 3

vægtet 1 Almen bolig Grøn Kontur 16 4,1 4 2,6 5 2,9 3 1,3 10,9 7 2 Gratiegården nb4 30 7,7 5 3,2 3 1,7 5 2,2 14,8 3 Sammenfatning Budgiver Arkitekt Funktionalitet og arkitektur Bæredygtighed Økonomi Bygherrens referencer /honorar I alt Placering Note 40% 20% 20% 20% forholdsmæssig forholdsmæssig forholdsmæssig forholdsmæssig

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

BØRNEHAVEN HUMLEBIEN KONKURRENCEFORSLAG HUMLEBIEN, NY BØRNEHAVE I SVENSTRUP, AALBORG KOMMUNE TILRETTET PROJEKTMATERIALE

BØRNEHAVEN HUMLEBIEN KONKURRENCEFORSLAG HUMLEBIEN, NY BØRNEHAVE I SVENSTRUP, AALBORG KOMMUNE TILRETTET PROJEKTMATERIALE KONKURRENCEFORSLAG HUMLEBIEN, NY BØRNEHAVE I SVENSTRUP, AALBORG KOMMUNE 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Hermed sidste projektmateriale vedrørende arkitektkonkurrencen om en ny børnehave i Svenstrup; Humlebien.

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere