Drænhul, vendes mod indvendig side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drænhul, vendes mod indvendig side"

Transkript

1 Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer fabriksafkortede lægter. Det vil være en fordel at bestille lægterne i projekttilpasset længde. Placering af skinner Før arbejdet påbegyndes, rengøres overflader, hvor stålskelet skal monteres. Markeringslinier opmærkes på underlag. Afsæt linier efter stålskelettets ene side (markér ikke væggens midterlinie). Drænhuller i skinnen skal vende mod væggens indvendige side. Bemærk, at polyethentætningen ikke må dække for dræningshuller. Fastgørelse af skinner Skinner fastgøres til underlag med passende forbindelsesmiddel pr. maks. 600 mm anvend så vidt muligt skinnens forstansede huller. Skinner stødsamles ende mod ende. Såfremt der anvendes polyethentætning under skinnen, skal der anvendes Gyproc THERMOnomic Trykfordelingsplade ved fastgørelsen. Slagdybel og betonsøm må ikke anvendes i kombination med 10 mm polyethentætning. Ved bærende vægge må der ikke anvendes 10 mm polyethen under skinnen. Drænhul, vendes mod indvendig side Montagehul for maks. 5 mm befæstigelse Montagehul for alle typer befæstigelse Gyproc Thermonomic Trykfordelingsplade, THT maks. 600 mm Gyproc THERMOnomic Polyethentætning, THP Valg af Gyproc QUICK skrue til samling af stålprofiler Gyproc THR-lægte Gyproc Z-profil Gyproc THU-profil Gyproc Løsholt Profil 0,7 1,0 1,2 Gyproc THS-skinne 0,7 P 14 PBT 16 PBT Gyproc THS-skinne 1,0 - PBT 16 PBT Gyproc THS-skinne 1,2 - - PBT Gyproc Z-profil QU 32 PB 25 PB Gyproc THU-profil QU 32 PB 25 PB Gyproc T-udveksling P 14 PBT 16 PBT 16 P 14 P 14 PBT 16 86

2 Montering af lægte Lægter forsynes med Gyproc THERMOnomic Koblingsbeslag i begge ender. Lægter placeres mellem skinner og vrides på plads pr. cc 600 mm. Skinne og lægte skrues sammen med skrue Gyproc QUICK PBT 16. Der anvendes 2 stk. i hver flange i begge profilets ender Bærende lægter skal monteres uden luft mod gulvog loftskinnen. Ikke-bærende lægter kan bestilles (alternativt afkortes) 15 mm kortere end rumhøjden for at lette montagen samt for at optage tolerancer. Maksimum afstand ved ikke-bærende vægge Montering af udvekslingsskinne Udvekslinger kan udføres med slidsede skinner over/under dør- og vinduesåbninger. Udvekslingen monteres med Gyproc THERMOnomic Koblingsbeslag til lodrette lægter. Koblingsbeslaget fastgøres i de forstansede huller til lægten med 2+2 skruer Gyproc QUICK PBT 16. Udvekslingen fastgøres til koblingsbeslaget med skruer Gyproc QUICK PBT 16. Skruer skal placeres i profilernes uslidsede partier. Ved bærende ydervægge kan der være behov for udvekslingsbjælker over facadeåbninger, se side Montering af karm Karme fastgøres med karmskruer i lægter. Lægter med pladetykkelse 0,7 mm skal forstærkes med Gyproc THERMOnomic Indsætningsplader ved karmskruernes fastgørelser. Indsætningsplader fastgøres med 2 skruer Gyproc QUICK PBT

3 Montering af udveksling med C-profiler Afhængigt af facadeåbningens bredde og belastning kan der udføres udvekslinger over åbningen med Gyproc C-profiler. Udvekslingerne udføres efter to principper, se side 49. e 2 e 2 e 2 e 2 e 1 Det er en forudsætning for alle skrueforbindelsernes bæreevne, at der er fuld kontakt mellem de enkelte komponenter, samt at der monteres med korrekt tilspændingsmoment. Selvskærende skruer skal monteres vinkelret på underlaget. Ved placering af skrueforbindelserne skal kantafstande e 1 og e 2, der er angivet på figuren, overholdes. Skruer i beslag placeres i de områder, der er skraveret på figuren. Det er ligeledes en forudsætning, at der anvendes koblingsbeslag i enderne på de lodrette profiler. Princip 1: Lodret last for udvekslingsbjælke overføres via beslag (stykke af Gyproc THS-skinne) til gennemgående kantlægte (Gyproc THR-lægte). Beslag fastgøres mod gennemgående kantlægte med 2 x n stk. Gyproc QUICK skruer (se side 49), der placeres jævnt fordelt med indbyrdes afstand a. Husk koblingsbeslag. C-profiler monteres og fastgøres med 2 x n stk. Gyproc QUICK PBT 16 skruer (se side 49), der placeres jævnt fordelt med indbyrdes afstand a. Husk mineraluld mellem C-profiler. Derudover skal C-profiler sammenkobles med Gyproc THS-skinner på såvel over- som underside (se detalje side 77). THS-skinnerne fastskrues til begge C-profiler med Gyproc QUICK PBT 16 skruer pr. 300 mm. 88

4 Princip 2: Lodret last for udvekslingsbjælke overføres via gennemgående Gyproc THS-skinne til afkortet kantlægte (Gyproc THR-lægte). Gennemgående THS-skinne fastgøres til kantlægte (THR-lægte) med Gyproc QUICK PBT 16 skruer pr. maks. 600 mm. Afkortet kantlægte (THR-lægte) monteres i skinne og fastgøres med min. 2 x n stk. Gyproc QUICK PBT 16 skruer pr. 200 mm, jævnt over længden af den afkortede kantlægte. Husk koblingsbeslag og mineraluld. C-profiler monteres og fastgøres med 2 x n stk. Gyproc QUICK PBT 16 skruer (se side 49), der placeres jævnt fordelt med indbyrdes afstand a. Husk mineraluld mellem C-profiler. Derudover skal C-profiler sammenkobles med Gyproc THS-skinner på såvel over- som underside (se detalje side 77). THS-skinnerne fastskrues til begge C-profiler med Gyproc QUICK PBT 16 skruer pr. 300 mm. 89

5 Montering af gipsplader Pladerne vendes med forsiden udad, dvs. at teksten med GYPROC med de største bogstaver vender udad. Tætte pladesamlinger ved GU 9, Gyproc GFU 15 Samlinger skal udføres vind- og vandtætte. Samtidig skal der være vederlag bag samtlige pladesamlinger. For at sikre tætte samlinger mod øvrige konstruktioner kan der anvendes Gyproc Flexprofil med formbar flange. GYPROC U GYPROC U Forskydning af pladelag på udvendig side Ved et pladelag på hver side af stålskelettet skal lodrette samlinger forskydes en halv pladebredde. Eventuelle vandrette kortkantsamlinger på samme side forskydes mindst 150 mm. Ved eventuelle vandrette kortsamlinger i yderste pladelag monteres Gyproc Flexprofil med bagvedliggende pladebånd Gyproc QUICK PB 100 (B). Der anvendes skruer type Gyproc QUICK QU 32 pr. 200 mm. Ved flere pladelag på samme side forskydes langkantsamlinger mellem lagene en halv pladebredde. Lodret underlag lodret plademontage udvendig side Langkanter samles altid over lægte. Vandret underlag (Gyproc Z-profiler) lodret plademontage udvendig side Eventuelle kortkanter samles altid over underlag, og der monteres Gyproc Flexprofil i samlingen i yderste pladelag. Der anvendes skruer type Gyproc QUICK QU 32 pr. 200 mm. Bag vandrette samlinger i eventuelle inderste pladelag monteres der altid pladebånd Gyproc PB 100 (A) eller Gyproc T-udveksling. Der anvendes skrue type Gyproc QUICK QU 32 pr. 200 mm. Bag lodrette pladesamlinger (i samtlige pladelag) monteres Gyproc T-udveksling (C). Der anvendes skruer type Gyproc QUICK QU 32 pr. 200 mm A. Lodret snit B. Lodret snit C. Vandret snit 1. Gyproc Pladebånd 2. Gyproc Flex-profil 3. Gyproc T-udveksling 90

6 Valg af Gyproc QUICK skruer til montering af gipsplader på underlag af stål Underlag Beklædning Gyproc THR lægte/gyproc THS skinne Gyproc T-udv. Gyproc Pladebånd 0,7 1,0 1,2 0,56 0,56 Udvendig 1. lag Gyproc GU 9 / GUE 9 QU 32 QUB 31 QUB 31 QU 32 QU lag Gyproc GFU 15 / GFUE 15 QU 32 QUB 31 QUB 31 QU 32 QU lag Gyproc GN 13 / GNE 13 QU 32 QUB 31 QUB 31 QU 32 QU lag Gyproc GFU 15 / GFUE 15 QU 45 QUB 41 QUB 41 QU 45 QU 45 Indvendig 1. lag Gyproc GN 13 / GNE 13 S 25 SB 25 SB 25 S 25 S lag Gyproc GN 13 / GNE 13 S 38 SB 41 SB 41 S 38 S lag Gyproc GF 15 / GFE 15 S 25 SB 25 SB 25 S 25 S lag Gyproc GF 15 / GFE 15 S 41 SB 41 SB 41 S 41 S 41 Skrueafstande til pladekanter (gælder kun for plademontage på væg) 10 mm 15 mm En korrekt monteret skrue er forsænket 0,5-1,0 mm under gipspladens overflade - dog ikke så dybt, at overfladekartonen beskadiges. 91

7 Montage af 1 lag gipsplader på lodret underlag - pladeformat 1200 mm Lægter placeret lodret pr. 600 mm Gipsplader på hver side af lægteskelettet skal forskydes et lægtefag (600 mm) vandret i forhold til hinanden. Gipsplader skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende understøtninger pr. 300 mm. Husk mineraluld og dampspærre. 92

8 Montage af 2 lag gipsplader på lodret underlag - pladeformat 1200 mm Lægter placeret lodret pr. 600 mm Inderste pladelag på hver side af lægteskelettet skal forskydes et lægtefag (600 mm) vandret i forhold til hinanden. Inderste pladelag skrues til samtlige lægter pr. 600 mm. Yderste pladelag på samme side af lægteskelettet skal forskydes et lægtefag (600 mm) vandret i forhold til inderste pladelag. Yderste pladelag skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende understøtninger pr. 300 mm. Husk mineraluld og dampspærre. 93

9 Montage af 1 lag gipsplader på lodret underlag - pladeformat 900 mm 2 1 Lægter placeret lodret pr. 600 mm I hvert tredje lægtefag suppleres med vandrette Gyproc THERMOnomic Løsholter (1) pr. 900 mm. Løsholt fastgøres til lægter med 2 stk. skruer, Gyproc QUICK PBT 16 i hver ende. Derpå monteres lodret Gyproc THERMOnomic T-udveksling (2). T-udveksling fastgøres til løsholt med 2 stk. skruer Gyproc QUICK PBT 16 i hvert krydspunkt. Ovenstående udføres på begge stålskelettets sider, men ikke i samme lægtefag. Gipsplader på hver side af lægteskelettet skal forskydes mindst et halvt lægtefag (300 mm) vandret i forhold til hinanden. Gipsplader skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende understøtninger pr. 300 mm. Husk mineraluld og dampspærre. 94

10 Montage af 2 lag gipsplader på lodret underlag - pladeformat 900 mm Lægter placeret lodret pr. 600 mm I hvert tredje lægtefag suppleres med vandrette Gyproc THERMOnomic Løsholter (1) pr. 900 mm. Løsholt fastgøres til lægter med 2 stk. skruer, Gyproc QUICK PBT 16 i hver ende. Derpå monteres lodret Gyproc THERMOnomic T-udveksling (2). T-udveksling fastgøres til løsholt med 2 stk. skruer Gyproc QUICK PBT 16 i hvert krydspunkt. Ovenstående udføres på begge stålskelettets sider, men ikke i samme lægtefag. Inderste pladelag skrues til samtlige lægter og T-udveklinger (3) pr. 600 mm. Yderste pladelag på samme side af lægteskelettet skal forskydes mindst et halvt lægtefag (300) mm vandret i forhold til inderste pladelag. Yderste pladelag skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende understøtninger pr. 300 mm. Husk mineraluld og dampspærre. Inderste pladelag på hver side af lægteskelettet skal forskydes mindst et halvt lægtefag (300 mm) vandret i forhold til hinanden. 95

11 Montage af 1 lag gipsplader på vandret underlag - pladeformat 900 og 1200 mm Vægge med Z-profiler. Udgangspunkt inden montage af Z-profiler er en af de forrige 4 montageformer med 1 eller 2 pladelag pr. side i pladebredderne 900 eller 1200 mm. Z-profiler (1) monteres vandret pr. 600 mm. Mod tilstødende bygningsdele anvendes THU-profiler (2). Der monteres T-udveksling (3) bag lodrette pladekanter. Gipsplader skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende understøtninger pr. 300 mm. Husk mineraluld og dampspærre. 96

12 Montage af 2 lag gipsplader på vandret underlag - pladeformat 900 og 1200 mm Vægge med Z-profiler. Udgangspunkt inden montage af Z-profiler er en af de første 4 montageformer med 1 eller 2 pladelag pr. side i pladebredderne 900 eller 1200 mm. Z-profiler (1) monteres vandret pr. 600 mm. Mod tilstødende bygningsdele anvendes THU-profiler (2). Der monteres T-udveksling (3) bag ikke understøttede lodrette pladekanter i yderste pladelag. Yderste pladelag skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende understøtninger pr. 300 mm. Husk mineraluld og dampspærre. Inderste pladelag skrues til samtlige Z- og THUprofiler pr. 450 alternativt 600 mm. 97

13 Montering af dampspærre og isolering Plastfolien kan fastgøres til de slidsede profiler med dobbelthæftende tape type Terostat 81 eller tilsvarende tape. I 2-lags beklædninger monteres plastfolien mellem gipspladerne. Ved anvendelse af Gyproc Z-monteringsprofil på indvendig side af stålskelettet kan man med fordel placere plastfolien mellem stållægte og Z-monteringsprofilet inde i konstruktionen. Derved nedsættes risikoen for perforering ved efterfølgende placering af installationsdåser, rørføring m.v. Montering af mineraluld Mineraluld skal monteres, så den slutter tæt mod stållægtens ryg og til flangernes indvendige sider. Ved ilægning af flere lag mineraluld skal samlinger forskydes. 98

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2012 03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Slagfast polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag giver behageligt lys og godt indeklima SMG

Læs mere

Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE

Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BLOK BESKYTTENDE 1 OBEX brandbeskyttende blok 200 Tætninger til blandede gennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere