center for produktivitet i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "center for produktivitet i byggeriet"

Transkript

1

2 center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2

3 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction Danmark A/S Henrik Lützhøft Madsen, COWI A/S Morten Zimmermann, EKJ rådgivende ingeniører as cuneco en del af bips 3

4 Hvorfor informationsniveauer? Arkitekt: mmm ikke mig, jeg ved ikke noget om installationerne Entreprenør: Vi går I gang med at støbe dækket over stuetagen i næste uge og skal have afsat udsparinger, hvem har tegnet dem? Ingeniør: Jamen, vi aftalte jo, at I også tegner konstruktionerne for at spare en 3D fagmodel! 4

5 Nogle af udfordringerne i scenariet Grænseflader Forventningsafstemning Projektering fra forskellige lokaliteter/virksomheder Forskellig takt og detaljering på tværs af fag Manglende fokus/viden om efterfølgende processer (f.eks. udførelsen) Disse udfordringer skaber vi grundlag for at løse med informationsniveaumetoden. 5

6 Informationer Forventningsafstemning Informationer i projektmateriale Valide informationer i projektmateriale b h Tid 6

7 Formål Formålet med projektet er at skabe: Et system der er med til at sikre en bedre kommunikation mellem byggeriets parter. Grundlag for, at det er klart, hvad der ved en overgang mellem to aktører henholdsvis skal afleveres af informationer, og hvad der modtages af informationer. Klarere spilleregler mellem aktører, samtidig med at det bliver lettere at vurdere omfanget af en opgave 7

8 Bygningsdele og rum Informationsniveaumetoden Ide Projektering Udførelse Aflevering Drift Rum Vægge Søjler Døre Veje Kanaler Armaturer Etc Signaturforklaring Inf. niv. 1 Inf. niv. 2 Inf. niv. 3 Inf. niv. 4 8 Inf. niv. 5 Inf. niv. 6

9 Informationsniveaudefinitioner og -koder cuneco en del af bips 9

10 Definition af informationsniveauer Informationsniveau Der defineres 6 informationsniveauer 1 = laveste omfang, konkretiserings- og detaljeringsniveau 6 = højeste omfang, konkretiserings- og detaljeringsniveau Informationsniveauer defineres for objekter og processer Informationsniveauer er uafhængige af fasemodeller 10

11 Eksempel på indhold i definition af informationsniveauer Informationsniveau Eksempel på infomationer om søjler for hvert informationsniveau Søjlen er ikke specificeret på dette informationsniveau. Produkt Søjle Form ~200x300 mm Produkt Stålsøjle Form I-profil 240 mm Produkt Materiale: S355 J2 Form HE 240 B Produkt Materiale: S355 J2, varmvalset Bolte i samling: Kvalitet 8.8. A4 Form HE 240 B Bolte i samling: M16 Produkt Materiale: S355 J2, varmvalset Bolte i samling: Kvalitet 8.8. A4 Form HE 240 B Bolte i samling: M16 Placering I modulsystem pr. ~6 m Placering I modulsystem pr. 5,4 m Placering I modulsystem pr. 5,4 m Placering I modulsystem pr. 5,4 m, Bolte i samling: c-c 120 mm Placering I modulsystem pr. 5,4 m, Bolte i samling: c-c 120 mm Data for prod. (psuedo-kode) 11 % O4968 N01 M216 N02 G20 G90

12 Egenskabsdata Funktionskrav Økonomi Miljø Energi Indeklima Form Tid Kvalitetssikring Placering Grænse -flader Produkt Drift Udførelse Resultat Produktion 12

13 Kodning af egenskabsdatasæt A: Funktionskrav AA: Økonomi AB: Energi AC: Miljø AD: Indeklima AE: Akustik B: Resultat BA: Produkt BB: Placering BC: Form BD: Grænseflader C: Produktion CA: Udførelsesmæssige forhold CAA: Fugtstyring CAB: Arbejdsmiljøhensyn CAC: Produktionsplanlægning CB: Pris CC: Tid CD: Kvalitetssikring.. Obs: Egenskabsdatasæt koordineres med Cuneco s projekt omhandlende egenskabsdata 13

14 Definition af informationsniveauer for et vindue sådan kommer definitionerne til at se ud i praksis Bygningsobjekt: UA Vinduesparti BA Produkt - Generel Grå = ikke specificeret i dette informationsniveau Informationsniveau materialekategori Materiale Hængsling BB Placering - Princip Eksakt Hovedmål iht. modulsystem Eksakt hældning BC Form - Rektangulær omsluttende geometri Symbolsk ramme Ingen beslag Eksakt ydre geometri Symbolsk ramme Ingen beslag Materiale Hængsling U-værdi Brandklasse Vandtæthed Eksakt Detailmål Eksakt ydre geometri Symbolsk ramme Beslag BD Grænseflader Detailsamling Fuger Materiale Hængsling U-værdi Brandklasse Vandtæthed Fremstillingsmetoder Fabrikat Eksakt Detailmål Eksakt geometri Ramme Beslag Detailsamling Fuger Digitale produktionsdata Digitale produktionsdata Digitale produktionsdata Digitale produktionsdata 14

15 Eksempel detaljeret definition af informationsniveauer UA Vinduesparti Informationsniveau BA Produktegenskaber Materiale Type Hængsling Akustikklasse Sikkerhedsklasse U-værdi Transmitans BB Placeringsegenskaber X,Y,Z Indvendigt/udvendigt BC Formegenskaber Højde Bredde Ramme Glasareal BD Grænseflader Fuger Referencer til andre obj. Grå = ikke specificeret i dette informationsniveau De grønne felter udfyldes med en nærmere definition af hvorvidt egenskabsdata er skitseret eller specificeret samt eventuelt tolerancer og detaljeringsniveau 15

16 Anvendelse af leverancespecifikation cuneco en del af bips 18

17 Bygningsdele og rum Informationsniveaumetoden Ide Projektering Udførelse Aflevering Drift Rum Vægge Søjler Døre Veje Kanaler Armaturer Etc Signaturforklaring Inf. niv. 1 Inf. niv. 2 Inf. niv. 3 Inf. niv Inf. niv. 5 Inf. niv. 6

18 Eksempel på leverancespecifikation CCS Klassifikationskode, hoved- og delsystemer Hovedsystemer, delsystemer, komponenter eller rum A Terrænsystem B Vægsystem C Dæksystem D Tagsystem F Vand- og afløbssystem G Varmesystem R Inventarsystem - Fase 1 (e.g. dispostionsforslag) Informationsniveau B2 B2 B1 B1 B3 B1 20

19 Eksempel på leverancespecifikation Hovedsystemer, delsystemer, komponenter eller rum Fase 1 Inf. niv. Aktør A Terrænsystem B2 Ingeniør X B Vægsystem B2 Arkitekt X C Dæksystem B3 Arkitekt Y D Tagsystem B1 Arkitekt Y F Vand- og afløbssystem B3 Ingeniør Y G Varmesystem B1 Ingeniør Y R Inventarsystem

20 Eksempel på leverancespecifikation - udvidelse med flere faser Fase 1 Fase 2 Hovedsystemer, delsystemer, komponenter eller rum Inf. niv. Aktør A Terrænsystem B2 Ingeniør X B Vægsystem B2 Arkitekt X Inf. niv. B4 B4 Aktør Ingeniør X Arkitekt X Faser tilføjes afhængig af projektet C Dæksystem B3 Arkitekt Y B4 Ingeniør X D Tagsystem B1 Arkitekt Y F Vand- og afløbssystem B3 Ingeniør Y B3 B4 Arkitekt Y Ingeniør Y Aktør ændres G Varmesystem B1 Ingeniør Y B4 Ingeniør Y R Inventarsystem - - B2 Arkitekt A 22

21 Eksempel på leverancespecifikation Tidligt udbud pælefundamenter Fase 3 (e.g. forprojekt) Projektspecifik kodning Hovedsystemer, delsystemer, komponenter eller rum Inf. niv. Aktør A Terrænsystem B2 Ingeniør X %UF1 Stribefundamenter %UF2 Punktfundamenter Ingeniør X Ingeniør X %UF3 Pælefundamenter B4 Ingeniør X %UF4 Terrændæk B Vægsystem B2 Arkitekt X C Dæksystem B1 Arkitekt Y D Tagsystem B1 Arkitekt Y F Vand- og afløbssystem B3 Ingeniør Y G Varmesystem B1 Ingeniør Y R Inventarsystem Generelt inf. niv. 2 Pæle inf. niv. 4 ~ detailprojekteret

22 Eksempel på leverancespecifikation - Produktet er kendt, men placering er ikke specificeret Fase 4 Projektspecifik kodning Hovedsystemer, delsystemer, komponenter eller rum A Terrænsystem B Vægsystem Informationsniveau B2 B2 %UG1 Indvendige skillevægge BA4 BB1 BC3 BD 1 %UB1 Indvendige døre %UB2 Udvendige døre C Dæksystem D Tagsystem F Vand- og afløbssystem G Varmesystem R Inventarsystem - B1 B1 B3 B1 BA Produkt BB Placering BC Form BD Grænseflader 24

23 Eksempel på leverancespecifikation - Forskellig detaljering af vægge Hovedsystemer, delsystemer, komponenter eller rum A Terrænsystem B Vægsystem %UG1 Bærende vægge %UG2 Lette vægge %UG3 Facadepartier C Dæksystem D Tagsystem - F Vand- og afløbssystem - G Varmesystem - R Inventarsystem - Fase 5 Informationsniveau B3 B4 B2 B3 B3 25 B Resultat BA Produkt BB Placering BC Form BD Grænseflader

24 Eksempel på specifikation af leverancer til funktionsudbud af installationer Hovedsystemer, delsystemer, komponenter eller rum Udbudsgrundlag Inf. niv. Aktør XX Brugsrum A4 B4 Arkitekt X A Terrænsystem A4 B4 Ingeniør X B Vægsystem A4 B4 Arkitekt X C Dæksystem A4 B4 Arkitekt Y D Tagsystem A4 B3 Arkitekt Y F Vand- og afløbssystem G Varmesystem A4 A2 R Inventarsystem A4 BC 3 - Ingeniør Y Ingeniør Y A Funktionskrav B Resultat BA Produkt BB Placering BC Form BD Grænseflader Funktionsudbud 26

25 Eksempler på informationsniveauer for processer cuneco en del af bips 27

26 Eksempel opmålingsregler CCS Standard Informationsniveau A Terrænsystem UF Type: Stribefundament Mængde ikke kendt Mængde fastlagt på baggrund af overordnet bygningsareal: m 2 Gennemsnitlig anslået volumen: m 3 Volumen pr. type: m 3 Armeringsgrad: % pr. type Udsparringer: stk og m 2 /stk Renselag: m 2 Armering: kg/type Forskalling: m 2 /type Udsparringer: stk og m 2 /stk Renselag: m 2 Armering: kg/type Forskalling: m 2 /type Udsparringer: stk og m 2 /stk Tilpasninger: stk Inserts: stk/type Beton: m 3 Puds: m 2 Tilpasninger: stk Inserts: stk/type Beton: m 3 Puds: m 2 Evt. særlige data til procesudstyr 29

27 Proces: Drift- og vedligeholdelsesplanlægning Informationsniveau Beskrivelse Overordnede milestones for D&V fastlagt D&V baseret på overordnede arealer D&V baseret på hovedsystemer D&V baseret på delsystemer D&V baseret på komponenter --- XX Brugsrum A1 B1 A2 B2 A Terrænsystem A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 B Vægsystem A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 C Dæksystem A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 D Tagsystem A3 B3 A4 B4 A5 B5 F Vand- og afløbssystem A3 B3 A4 B4 A5 B5 G Varmesystem A3 B3 A4 B4 A5 B5 R Inventarsystem A3 B3 A4 B4 A5 B5 X Infrastruktur A3 B3 A4 B4 A5 B5 31

28 Metode for udvikling af Informationsniveaudefinitioner cuneco en del af bips 32

29 Metode for udvikling af informationsniveuaer 1. Fastlæg og beskriv gyldighedsområdet 2. Overvej at genbruge eksisterende klassifikationsstrukturer, metoder og specifikationer 3. Oplist vigtige termer, der skal indeholdes i definitionerne 4. Beskriv de overordnede definitioner af informationsniveauer indenfor gyldighedsområdet samt formålet med hvert informationsniveau 5. Definer forekomster af bygningsdelstyper pr. informationsniveau 6. Definer informationsniveauer for delsystemer eller grupper af bygningsdele 7. Definer egenskabsdata for hvert informationsniveau 8. Definer restriktioner for egenskaber, såsom tilladelige værdier og krav på tværs af fagområder 9. Test ved at skabe konkrete datasæt 33

30 Har vi løst udfordringerne i scenariet? cuneco en del af bips 34

31 Hvorfor informationsniveauer? Arkitekt: mmm ikke mig, jeg ved ikke noget om installationerne Entreprenør: Vi går I gang med at støbe dækket over stuetagen i næste uge og skal have afsat udsparinger, hvem har tegnet dem? Ingeniør: Jamen, vi aftalte jo, at I også tegner konstruktionerne for at spare en 3D fagmodel! 35

32

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014 Forord Dette er version 1.2 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv respons

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt Kolofon 20121219 Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere