Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)"

Transkript

1 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles på tværs af det danske byggeri. Gennemgangen af høringsmaterialet giver dog anledning til en række anbefalinger til cuneco i forhold til udviklingsarbejdet af tabellerne. Manglende beskrivelse af metode og kvalitetssikring i udviklingsarbejdet af klassifikationstabellerne Der er i tilknytning til den offentlige høring ikke publiceret nogen form for beskrivelse af den metode til udvikling af tabellerne, cuneco anvender, i forhold til håndteringen af den enkelte bygningsdel i forbindelse opbygningen af CCS. Høringsmaterialet viser, at CCS-tabellerne ikke har tilgået nogle af de basale krav (metode for udvikling af klassifikationstabellerne og kvalitetssikring af klassifikationstabellerne) til udviklingsarbejdet et nyt dansk klassifikationssystem, som fremgår af forarbejde for cunecos opdragsgiver i CCS-klassifikationstabellerne i høringsmaterialet har en uensartet tilgang til og forståelse af et centralt CCS-begreb som bygningsdelenes tekniske egenfunktion, der defineres som: hvad en bygningsdel gør i sig selv. Høringsmaterialet, viser at der er arbejdet på meget forskellige detaljeringsniveauer, fx er det i CCS-klassifikationen ikke muligt at skelne mellem bærende vægge og lette vægge, derimod er det muligt at vælge imellem fiberkabler(wha) og lysfiberkabler(whb). Tilsvarende virker det, som om der ikke er anvendt samme metode til opbygningen af tabellerne i høringsmaterialet. Fx er et vindue klassificeret som en komponent, der kan åbnes, hvilket betyder, at vinduer kommer i samme del af klassifikationen som låger og porte, og at den tekniske funktion af et vindue reelt er, at det leder lys gennem bygningsdelen. Modsat er en kølepumpe (EQC) defineret blandt komponenterne, der giver køling ved konvektion og ikke under komponenter, der genererer et flow af væske eller flydende stof fx GPA, hvilket vil have været korrekt, da det ikke er kølepumpen, som laver konvektionen af sig selv. Behov for større entydighed i CCS-klassifikationstabellerne En anvendelse af CCS-klassifikationstabellerne viser, at der på det samme byggeri, CCS, kan klassificeres korrekt på flere måder, hvilket ikke er optimalt for modtageren af de klassificerede informationer, da der skal ske en tolkning mellem fx afsenderens klassificering af et vindue som QQA og modtagerens klassificering, der generelt har priskatalog for vinduer forbundet BA. Det reducerer ikke usikkerhed, fejl og risiko i byggeriet. Et godt mål for udviklingsarbejdet af CCS-klassifikationstabellerne vil være at reducere fleksibiliteten i CCS bl.a. gennem specificering af en metode for klassificering.. Det internationale samarbejde kan styrke udviklingen af CCS-klassifikationstabellerne Høringsmaterialet rummer en lang række engelske begreber, som ikke er forklaret. Om disse blot er en oversættelse af det danske begreb i klassifikationstabellen, eller om der ligger en indforstået kobling til IFD, der ellers ikke er omtalt i høringsmaterialet, fremgår ikke klart. har i 2 analyser fra 2008 og 2010 i forhold til et fremtidigt dansk klassifikationssystem fremhævet, at noget af det vigtige for, at et klassifikationssystem kan give værdi, er internationaliseringen. Anbefalingen fra 2008 kan kort omskrives til følgende i forhold til CCS: En vigtig forudsætning for de seks virksomheder er, at der arbejdes målrettet på at internationalisere CCS. I første omgang er en engelsk version af CCS afgørende. Der er et internationalt arbejde i gang omkring etablering af et bibliotekssystem IFD (International Framework for Dictionaries). Formålet IFD er at rumme de forskellige nationale klassifikationssystemer for der at kunne mappe disse mod hinanden. ser det derfor som vigtigt, at IFD og det internationale samarbejde indtænkes i næste trin i udviklingen af CCS-klassifikationstabellerne.

2 KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring CCS Klassifikation bygningsdele t til hver af de fremførte Der bør i vejledningen/ eksempelsamlingen arbejdes for, at hvert niveau i koden, hovedsystem, delsystem og komponenter, opbygges fast antal karakterer. Dette inkl. løbenummer. Den kommende vejledning/ eksempelsamling bør gives en status, som sådanne normalt har i normer. Ikke som begreberne opfattes i dagligdagssproget. Systemet er meget fleksibelt, hvilket er en udfordring særligt for modtagere, som skal tolke koder. Den kommende vejledning/ eksempelsamling bør reducere den varians, der kan forekomme. t Det kan sammenlignes et sprog, som eks. dansk. Her vil man kunne udtrykke det meste et ordforråd eks ord. Men for at forstå det, andre siger, skal man forstå eks ord. Det er vigtigt, at der mappes imellem DBK og CCS

3 Side 3 af 5 Teknisk til hver af de fremførte Nogle af definitionerne indeholder anvendelse, dette strider imod grundprincippet om egenfunktion og bør i størst muligt omfang undgås. Eks: QQA bygningsdel der lukker en åbning og giver mulighed for lysindfald og gennemkig gennem en rude Teknisk WPA rør har definitionen: Fast bygningsdel der leder gas, vand eller væske mellem to punkter. Definitionen bør gå på: gas, væske eller fast stof (Plastma bør nok ikke tages) Hvad menes der en fast bygningsdel? Det virker underligt at inddrage vand i denne sammenhæng. Procedure, særligt for oprettelse af nye komponenter, rumklasser og synonymer. Der vil formentlig i starten opstå behov for hurtig oprettelse og kodning af nye komponenter m.v. Listen over de 397 klasser er næppe udtømmende, før den har været anvendt et par gange i praksis. At der direkte på cunecoclassification.dk oprettes mulighed for at oprette nye komponenter

4 Side 4 af 5 s. 31 (bilag) 1.Definition af bygningsdele til hver af de fremførte 2.CCS Klasser på bygningsdele bestemmes ud fra deres definition. Forståelsen af disse definitioner er tvetydige ved flere klasser. En mere specifik definition så denne tvetydighed og en mulig fejlkilde reduceres. Eksempel: BA Vinduesparti: samling af indbyrdes tilpassede bygningsdele der dannes af et eller flere vinduer og disses sammenbygning og indbygning QQA Vindue: bygningsdel en eller flere ruder, som afgrænses af en karm, dækker en åbning og giver mulighed for lysindfald og gennemkig Klassificeringen for ét vindue er efter definitionen BA eller QQA, da begge disse definitioner beskriver ét vindue.

5 Side 5 af 5 s. 41 Anvendelse af tysk dobbelt S findes mindre heldig til hver af de fremførte Andet bogstav eller tegn som er umiddelbart tilgængeligt foreslås

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side 1. 5. maj 2013. Telefax 70207. Bygherreforeningen. www.bygherreforeningen.dk

HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side 1. 5. maj 2013. Telefax 70207. Bygherreforeningen. www.bygherreforeningen.dk HØRINGSSVAR Kommentarer til Cuneco vedr. CCS Dette høringssvar indeholder Bygherreforeningens umiddelbare reaktioner på det fremlagte materiale om CCS, en række dialoger r afholdt i løbet af året mhp.

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere